TÜDŐSZŰRÉS
2013 augusztus 06

É R T E S Í T Ő  T Ü D Ő S Z Ű R É S R E

Kérjük, hogy a vizsgálaton - saját érdekében - jelenjen meg.  A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat

helye: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

ideje: 2013. augusztus 29., 30., szeptember 02., 03.

délelőtt: 08.30-14.30 óráig (péntek, kedd)

délután: 11.30-17.30 óráig (csütörtök, hétfő)

 

FONTOS TUDNIVALÓK!

  1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg!

  2. Fekvőbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa!

  3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen) kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjenek bemutatni!

  4. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!