DROGPREVENCIÓ SZÜLŐKNEK
2014 november 17

Az elmúlt négy évben a középiskolás diákok körében jelentős mértékben nőtt az amfetaminszármazékok fogyasztása.
A rendőrség 2014 szeptemberében új drogprevenciós programot indított a fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében, amely kezdeményezésben kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja, hogy a fiatalok családtagjai közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről.

Az utóbbi években a témában készített vizsgálatok, felmérések adatai az illegális szerek használatát illetően – kiváltképp a 9. és 11. évfolyamos fiúk körében – emelkedést mutatnak: az adatfelvételek szerint minden ötvenedik középiskolás fiú naponta él valamilyen illegális szerrel. Az új típusú– viszonylag olcsón beszerezhető, könnyen hozzáférhető – dizájnerdrogok
Magyarországon 2010-ben jelentek meg és a középiskolás budapesti diákok körében.

A kezdeményezés a szülők megelőzésben betöltött szerepét hangsúlyozza: a társas kohézió és
a családi kapcsolatok megerősítése segítséget jelenthet a kortársak befolyásolásával és az iskolában szerzett kudarcélményekkel szemben.

Valamennyi rendőrkapitányságon elérhetők a program helyi közvetítői, akik a széles körű tájékoztatás érdekében elektronikus üzenetben, előadásokon, fórumokon, havonta egy alkalommal fogadóórán, illetve kéthetente telefonos ügyelet útján segítik tanácsokkal, információkkal az őket felkereső szülőket.

A Dabasi Rendőrkapitányságon a program helyi közvetítője Bata Ambrus r. őrnagy.
„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” programhoz kapcsolódó telefonos ügyelet időpontjai a Dabasi Rendőrkapitányságon:  a (36) 20 2134697 telefonszámon
2014. november 10-én 15-16 óra között
          november 24-én 15-16 óra között
         december    8-án 15-16 óra között
         december  22-én 15-16 óra között

A programban részt vevő Pest megyei rendőrök elérhetőségeiről, a fogadóórák és az ügyelet rendjéről http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok/pest-megyei-rendor-fokapitanysag oldalon, továbbá az érintett iskolák, szervezetek épületeiben kihelyezett tájékoztatókból, és a helyi sajtóból értesülhetnek a szülők, családtagok.


RFK Kommunikációs Szolgálat

 
 

Almenü

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás Spam 
Csapda