ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRE
2010 augusztus 01

É R T E S Í T Ő  T Ü D Ő S Z Ű R É S R E

Pest megyében a tüdőszűrést a megyei ANTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére kötelezően elrendelte.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat

helye: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

ideje: 2010. augusztus 31., szeptember 01., 02.

délelőtt: 08.00-14.00 óráig (kedd, csütörtök)

délután: 12.00-18.00 (szerda)

 

FONTOS TUDNIVALÓK!

  1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg!
  2. Fekvőbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa!
  3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen) kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjenek bemutatni!
  4. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!