LAKOSSÁGI MEGHÍVÓ!
2010 október 13

LAKOSSÁGI MEGHÍVÓ!

 

Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. október 14-én (csütörtök) 18 órakor

Alakuló ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Herman Ottó Általános Iskola Tornaterme

(2363 Felsőpakony, Iskola u. 20.)

Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választások lebonyolításáról és eredményeiről Felsőpakony Községben.

Matisz Zsolt Helyi Választási Bizottság Elnöke

A megbízólevelek ünnepélyes átadása

Matisz Zsolt Helyi Választási Bizottság Elnöke

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés

1., Javaslat az önkormányzati képviselők eskütételére, és az esküokmányok aláírására.

Az esküt fogadja Matisz Zsolt a Helyi Választási Bizottság Elnöke

2., Javaslat Sztancs János Polgármester eskütételére és esküokmány aláírására.

Az esküt fogadja Matisz Zsolt a Helyi Választási Bizottság Elnöke

3., Javaslat az alpolgármester személyének megválasztására. (előterjesztés mellékelve)

Előterjesztő: Czeczidlovszky Hervatin Gábor korelnök

4., Javaslat a megválasztott alpolgármester eskütételére és esküokmány aláírására

Előterjesztő: Czeczidlovszky Hervatin Gábor korelnök

5., Javaslat a Polgármester, Alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megtárgyalására. (előterjesztés mellékelve)

Előterjesztő: Czeczidlovszky Hervatin Gábor korelnök

6., Javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2007. (II.19.) számú Képviselő-testületi rendelet módosítására. (előterjesztés és rendelet-tervezet mellékelve)

Előterjesztő: Czeczidlovszky Hervatin Gábor korelnök

7., Javaslat a bizottsági tagok megválasztására. (előterjesztés mellékelve)

Előterjesztő: Czeczidlovszky Hervatin Gábor korelnök

8., Javaslat a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütételére és az esküokmányok aláírására.

Előterjesztő: Czeczidlovszky Hervatin Gábor korelnök

9., Javaslat képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megtárgyalására. (előterjesztés mellékelve)

Előterjesztő: Czeczidlovszky Hervatin Gábor korelnök

10., Tájékoztató a Képviselő-testület részére az alakuló ülést követő fontos teendőkről. (előterjesztés mellékelve)

Előterjesztő: dr. Remete Sándor jegyző

 

Sztancs János Polgármester az Alakuló ülés bezárását követően ünnepi köszöntőt mond.

Megjelenésére és aktív részvételére feltétlen számítok!

 

Felsőpakony, 2010. október 7.

Sztancs János s.k.

Polgármester

 

 

 

 
 

Almenü

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás Spam 
Csapda