HIRDETMÉNY
2018 június 21

Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat

Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette Felsőpakony Nagyközség teljes közigazgatási területére
településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) tervezetének
egyeztetési tervdokumentációját.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 38.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Felsőpakony Nagyközség elkészíttette a településrendezési eszközei tervezetét, azaz településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat tervezetét.

Az egyeztetési tervdokumentációt Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 4/2017. (III.1.) Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik.

A dokumentációk készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, az itt élők lakókörnyezetét.

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a dokumentációk tartalmával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek azok tervezetének közzétételétől 30 napon belül, vagy benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 10 napon belül a polgármesternek címezve, vagy a polgarmester@felsopakony.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági tájékoztatáson, amennyiben írásban aláírva is leadják a helyszínen és megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

A lakossági fórum időpontja: 2018. július 11. (szerda) 16 óra
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetés Szabályának megfelelően a Partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát – PARTNERSÉGI – TSZT_HÉSZ és megadnia a Partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A Partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A Partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

A véleményezési tervdokumentációk megtekinthetők:
nyomtatott formátumban: ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, illetve
digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.felsopakony.hu/partnerseg

Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatot a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat tervezetével kapcsolatban.

Tisztelettel: Nagy János polgármester

 
 

Almenü

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás Spam 
Csapda