Pályázat!
2019 december 05

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Könyvtáros


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Települési, könyvtári, információs és közösségi színtér működtetése. Könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása, azokkal kapcsolatos tennivalók, feladatok teljes kőrű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Könyvtáros,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró-Vida Nikoletta nyújt, a 06204824204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi S. utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4687-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

vagy

•         Elektronikus úton Varró-Vida Nikoletta részére a konyvtar@felsopakony.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, a Polgármester egyetértésével, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:•         Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2019. december 5.

•         Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház honlapja - 2019. december 5.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.felsopakony.hu/ honlapon szerezhet.

 
 

Almenü

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás Spam 
Csapda