Tisztelt Választópolgárok!
2010 február 22

A Köztársasági Elnök Úr 2010. április 11. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselő- választás első fordulóját, április 25-re, pedig a másodikat.

 

A Polgármesteri Hivatalban már folyamatosan munkálkodunk a választások előkészületein.

Mint minden alkalommal jelen esetben is három helyen járulhatnak az urnák elé a kedves választópolgárok.

A szavazások helye:

1. számú szavazókör: Herman Ottó Általános Iskola, Iskola u. 20.

2. számú szavazókör: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, Rákóczi u. 41.

3. számú szavazókör: Mesevár Óvoda, Zrínyi u. 36.

 

Az alábbiakban a választásokkal kapcsolatos, néhány fontos tudnivalóra szeretném felhívni figyelmüket. A közeljövőben Önöket érintheti néhány fontos határidő a választásokkal kapcsolatban.

Ezek a következők lehetnek:

Az értesítést a választói névjegyzékbe való felvételről és a jelöltajánlásokhoz szükséges ajánlószelvényt (kopogtató cédulákat) 2010. február 8. és február 12. között minden választópolgárnak meg kell kapnia.

A választói névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy felvétel miatt 2010. február 17-ig lehet kifogást benyújtani. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-ig lehet kérni a választópolgár lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodában.

Igazolást a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz –személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-ig lehet. Ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010.április 6-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A választópolgár kérésére, 2010. április 8-ig, az igazolás visszavonásával egyidejűleg egy alkalommal visszavehető a névjegyzékbe, aki onnan igazolás kiadása miatt került törlésre.

Fenti határidők elmulasztása jogvesző hatású. További kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához (Polgármesteri Hivatal).

Kronvalter Emilia