ÉRTESÍTŐ TÜDŐSZŰRÉSRE
2011 július 20

É R T E S Í T Ő  T Ü D Ő S Z Ű R É S R E

Pest megyében a tüdőszűrést a megyei ANTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére kötelezően elrendelte.

Kérjük, hogy a vizsgálaton - saját érdekében - jelenjen meg.  A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat

helye: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

ideje: 2010. augusztus 29., 30., 31.

délelőtt: 08.00-14.00 óráig (kedd)

délután: 12.00-18.00 (hétfő, szerda)

 

FONTOS TUDNIVALÓK!

  1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg!
  2. Fekvőbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa!
  3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen) kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjenek bemutatni!
  4. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL!
 
 

Almenü

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás Spam 
Csapda