Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2018_10_novdec

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVIII. évf. 10. szám, 2018. november-december

Lapzárta: november 09.

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

SZERKESZTŐSÉGI KÖSZÖNTŐ

Köszönjük minden kedves olvasónknak az egész éves figyelmet, a cikkírók és fénykép beküldők munkáját, továbbá reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan élénk aktivitással küldik számunkra a cikkeket, témajavaslatokat és ötleteket, ezzel is segítve a szerkesztőség munkáját az újabb és újabb lapszámok megjelenésében.
Békés, boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánunk!

A Felsőpakonyi Agora szerkesztőbizottsága

Önkormányzat

DÍSZPOLGÁRI CÍM

A díj olyan személynek adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével a településen, a megyében, országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, valamint a település javára végzett önzetlen áldozatvállalása, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

Kedves Felsőpakonyiak!
Gazdagságunk a múltunkból ered, időről időre fel kell elevenítenünk emlékeinket. Ha múltunkat nem feledjük, a jelenünk is gazdagabb. Ezért becsüljük meg múltunkat, elődeinket.
Tisztelegjünk múltunk, a múlt nagyjai előtt.
Tisztelegjünk azok előtt, akik 1990-ben kiharcolták azt, hogy Felsőpakony önálló, elismert, megbecsült települése legyen Magyarországnak, Pest Megyének.
És tisztelegjünk az előtt a személy előtt, aki vezérévé vált ennek a folyamatnak, akinek irányításával az önálló Felsőpakony megtette az első lépéseket.
1990. szeptember 30-án az immár Gyáltól függetlenné váló Felsőpakonyon az első demokratikus választás során településünk lakossága megválasztotta az önálló település polgármesterét és képviselő-testületét: a polgármester Sztancs János lett, aki aztán 1990-től 2002-ig, három cikluson át töltötte be ezt a szerepet, majd 2010-2014 között újabb négy évig irányította településünket.
Aki az első évek kemény megpróbáltatásai közepette is elérte, hogy
- legyen gyógyszertár,
- legyen Csecsemővédelmi Tanácsadó,
- 1993-ban a lakosság hozzájárulásával ugyan, de bevezessék a gázt,
- 1994-től telefon és kábeltelevíziós szolgáltatásra nyíljon lehetőség,
- 1995-ben kiépítésre kerüljön a vezetékes vízhálózat,
- 1997-ben a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva megvalósuljon a szennyvízcsatorna beruházás.

Még ebben az évben lett címerünk, zászlónk, lobogónk.
Bővítésre került a Herman Ottó Általános Iskola.
Kialakításra került a sporttelep mellett 75 építési telek.
Rövidesen elkészült az általános iskola udvarán az aszfaltos sportpálya.
Fogászati rendelő lett kialakítva - teljes felszereltséggel.
Ezen időszak alatt épült meg mind a katolikus, mind a református templom.
Mindenféle fennakadás nélkül működött az iskola, az óvoda, az egészségügyi intézmények, a könyvtár, a közműrendszer.
S közben testvér települési kapcsolatot létesítettünk a romániai Bihar megyei Rév községgel.

1990. szeptemberében a településen 2275 fő és mintegy 540 családi ház volt található. Az önállóság által adott fejlődés során 2000-re az ingatlanok száma már meghaladta az ezret.
Bár az évek alatt az önkormányzati, kormányzati rendszer sokat változott, a 90-es évek jellemezte fejlesztési stratégia az évek során a pályázatok felé tolódott el, Sztancs János 2010-ben tért vissza a polgármesteri hivatal élére, ezen időszakban azonban már a fejlesztések helyett a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel az önkormányzat számára az intézmények fenntartása, a beszállítók számláinak kifizetése, az adósság-állomány csökkentése jelentette a legnagyobb kihívást. Feszes költségvetéssel, fegyelmezett munkával és az állam által átvállalt adósság-konszolidációval sikerült ezt a feladatot is teljesíteni.
Sőt, egy korábban megnyert pályázat révén a Herman Ottó Általános Iskola fűtés korszerűsítése, energetikai felújítása is megtörténhetett.
2013-ban kialakításra került a Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ az Óvodánál lévő szolgálati lakás helyén.
2013-ban pedig Felsőpakony felvette a Nagyközségi címet.
Azt hiszem, a felsoroltakat jó néhányan tudnák még tovább bővíteni.
Felesleges.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének is elég indok volt ez ahhoz, hogy az idén esedékes díszpolgári cím adományozásakor a jelöltek közül Sztancs Jánost válassza.
Büszkeséggel és egyben kicsit megilletődve készültem e pillanatra. Ki gondolta volna idestova harminc évvel ezelőtt, az ürbői csatorna partján pecabottal a kezünkben, hogy egyszer itt állunk majd egymás mellett. A kezdő pecás, és a nagy pillanatokat megélt példakép. Igyekeztem ellesni a horgászat fortélyait, felnéztem a nagy horgászra… Aztán évek múltával már az önkormányzat ügyes-bajos teendőiről beszélgettünk. Jani bácsinak minden témában akadt egy-egy sztorija, tanulságos példája. Igyekeztem tanulni mindegyikből, de még akkor sem gondoltam arra, hogy egyszer szerepet cserélünk, és nekem adatik meg az a tiszteletteljes feladat, hogy átadhassam Sztancs Jánosnak a díszpolgári címet.

Felsőpakony nevében köszönöm a településért végzett munkáját!

+ fotó

DEJÓ-GYEJÓ

IFJÚSÁGI KLUB
Felsőpakony, Zrínyi u. 36/a.

Nagyon vártam, hogy – az ünnepélyes megnyitó után – a srácok is birtokba vehessék, vegyék a klubot. A hely kicsi, hátránya, hogy nagycsoportos foglalkozásra nem alkalmas, de ez egyben előnye is: személyes, meghitt, bizalmas, néhány fős csoportra szabott programok színhelye lehet.
Többségében a kis,- és nagykamaszoknak tervezünk programokat.
Célunk, hogy mind a témákban, mind pedig a manuális foglalkozásokon megtalálják a koruknak megfelelő elfoglaltságot.
A napot talán nem sikerült szerencsésen megválasztani, hiszen a pénteket nem „igazi hétvége”, hanem szombati munkanap követte.
A sok visszamondás ellenére is 6 fő gyűlt össze a 12-13 éves korosztályból. Meglepően kedvesek, nyíltak és őszinték voltak. Beszélgettünk, ismerkedtünk, nevettünk sokat. Meglepő volt, és nagy örömömre szolgált, hogy a kísérőjük távozása után is töretlen kedvvel folytatódott a beszélgetés.

Elképzelésünk szerint a jövőben egy tematikus alkalmat, egy manuális, - amint az idő engedi - szabadtéri foglalkozás követ majd, célunk, hogy minél többen megtaláljátok a kedvetekre valót.

A most jelen lévőknek, vagy közvetlen ismerősüknek volt már kellemetlen élménye internethasználat közben, amely ijesztgetéssel kezdődött, de néha zaklatássá fajult. Így gyorsan megegyezés született az első témánkról.

Így az újévi, első találkozón, 2019. január 18-án 15 órakor
„Az internethasználat veszélyei – cyberbullying - biztonságos internet-használat”
témakörét járjuk körbe.

A 2018-as évet a nagyobbaknak, 12-16 éveseknek szóló kézműves délutánnal zárjuk.
Karácsonyra készülődve saját kézzel készíthetnek ajándékot a résztvevők.
Időpont: 2018. december 7. péntek 15 óra

- üvegpohár gravírozás
- cserepes, mini karácsonyfa díszítés
- üveggömb festés

A maximális létszám 14 fő, ennyi fiatal számára tudjuk biztosítani az alapanyagot és a szükséges szerszámokat, illetve a helyet. (még 8 főt tudunk fogadni)

Elszaladt az idő, a retro zsíros kenyér hagymával és a tea mind elfogyott, csakúgy, mint a sütemény.
Köszönjük mindenkinek, akinek része volt abban, hogy minden nehézség ellenére sikeresen beindult a klub!

- Szalóki Barbara tanárnőnek a kísérést és szervezést
- Billik Edit gondozónőnek az uzsonna szervírozását és a finom teát
- Berki Marika néninek a finom süteményt

A következő alkalmakról a Felsőpakonyi AGORA újságban is értesítünk Benneteket.
Szeretettel és odafigyeléssel várunk!

Tamás Katalin

Óvoda

Iskola

FUTÓVERSENY EREDMÉNYEK

Alsós futóverseny eredmények:
1. Osztály
Fiúk
1. Blaha Zoltán
2. Konkoly Ákos
3. Bacsó Patrik

Lányok
1. Íjjas Larina Virág
2. Szente Zsófia
3. Kazinczy Adrienn

2. Osztály
Fiúk
1. Kis Benett
2. Burján Dávid
3. Nagy Richárd / Balla Krisztián

Lányok
1. Bernát Szonja
2. Hollós Anna
3. Hamar Szamira

4. Osztály
Fiúk
1. Tóth Bence
2. Vargyai Gergő
3. Íjjas Milán / Aczél Attila

Lányok
1. Szentgróti Lelle
2. Domonkos Anita
3. Baranyai Vanda

ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY

2019. január 12-én 9 órától a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola tornatermében.
Jelentkezés: az általános iskola portáján vagy a 06 (29) 517-080 telefonszámon hétköznap 8 és 16 óra között.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szervezők

Üzemlátogatás

Nemrég technika órán meglátogattuk az FCC gyáli üzemét. Kerékpárral mentünk, így a testnevelés órát is megtartottuk.
Ahogy odaértünk, Kovács Péter az FCC munkatársa körbevezetett minket a telephelyen. Többek között azt is megtudtuk, hogy 3 üzemük van, köztük az RDF üzem, ahol a nem újrahasznosítható papírt és műanyagot aprítják, majd cementgyáraknak adnak el tüzelőanyagnak. Második a komposztáló üzem, ahol zöldhulladékból oltóanyag és szennyvíziszap segítségével komposztot állítanak elő, 4-16 hét alatt. Harmadiknak ott van még a hulladéklerakó, ismertebb nevén a hulladéklerakó domb, amit sok réteggel vettek körbe, hogy a csurgalékvíz (amit csöveken keresztül elvezetnek) ne folyhasson ki. A domb körülbelül 30 méter magas.
Sok hasznos ismeretet tudtunk meg, és már volt közülünk, aki itt szeretne később dolgozni.

Pőcze Máté
7. b osztályos tanuló

Katolikus

Búcsúzunk a szép őszi napoktól

November hónap Mindenszentek ünnepével kezdődött, majd Halottak napja következett.
Azokban a napokban elhunyt szeretteinkre emlékezve, virággal, mécsessel jártuk a temetőt.
Szeretteink sírjánál azért imádkoztunk, hogy elnyerjék az örök üdvösség kegyelmét. Szomorúan emlékeztünk szüleinkre, házastársunkra, testvérünkre, barátunkra, de a legnagyobb fájdalom azok szívében volt, akik gyermekük sírhalmánál álltak. Az életünkben megélt szeretet kapcsolatok örökre megmaradnak. A hívő ember bízik a találkozás kegyelmében és reménnyel imádkozik hozzátartozói sírjai felett.
Gondolatainkat Falu Tamás Valaki című versében foglalja össze:
Itt valaki vigyáz rám,
Elsimítja a párnám.

Fölemel, ha elestem,
Megtámasztja a lelkem.

Világosban, sötétben
Irányítja a léptem.

Érzem szívem táján át
Daktiloszkópiáját.

A szélben száll, mint porszem,
Mindenütt van,s sehol sem.

Ha majd lehull az est rám,
Ő fújja el a gyertyám.

November 5-én Szent Imre hercegre emlékeztünk. Bizalommal kértük közbenjárását, hogy segítse a fiatalokat, merjék követni.
November 19-én Szent Erzsébet ünnepe volt. Árpád-házi Szent Erzsébet - II. András magyar király lánya – a szegények segítésével tűnt ki. Sem erőt, sem időt nem sajnált, hogy segítséget nyújtson az arra rászorulóknak.
Krisztus Király vasárnapja – idén november 25. - az egyházi év utolsó vasárnapja.
Ebben az évben december 2-án van advent első vasárnapja, ekkor kezdődik az új egyházi év. Az adventi időszakban már nagyobb figyelmet kell fordítanunk a lelki felkészülésre, hogy méltón ünnepelhessük a Kis Jézus születésnapját.
Közben szeretettel gondolunk Szent Miklósra, aki megismertetett bennünket az ajándékozás örömével. Utódja a „Mikulás” ellátogat templomunkba.

Kívánok minden kedves olvasónak szép készülődést az ünnepekre!
Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

KARÁCSONYI, ÚJÉVI MISEREND
DEC. 24. SZENTESTE Este 10-órakor szentmise - előtte fél 10-kor iskolások műsora.
DEC. 25. kedd KARÁCSONY Jézus születésének ünnepe. DÉLELŐTT fél 12 órakor SZENTMISE.
DEC. 26. szerda SZENT ISTVÁN első vértanú ünnepe. DÉLELŐTT fél 12 órakor SZENTMISE
Előtte az óvodás gyermekek ünnepi műsora.
DEC. 30. vasárnap SZENT CSALÁD ünnepe reggel 8 órakor SZENTMISE.
DEC. 31. hétfő ÉV VÉGI HÁLAADÁS. délután 4 órakor SZENTMISE.
2019. JANUÁR 1. kedd ÚJÉV SZŰZ MÁRIA I STEN ANYJA. DÉLELÖTT FÉL 12 órakor SZENTMISE.
2019. JANUÁR 6. vasárnap. URUNK megjelenése (VÍZKERESZT) reggel 8 órakor SZENTMISE.
KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó és munkatársai

Református

A szépkorúakat méltattuk

Az idősek Márai Sándor szerint különös egyenruhába bújtak. A szeretet egyenruháját ölthetik magukra. Ez az egyenruha bizony megfakulhat, de mindez csak a szeretet és az évtizedek örömeinek a jele kell, hogy legyen. Isten tervezte ezt az egyenruhát. Onnan fentről kapták az őszi napsugárral egyetemben. Kaptak időt élni, s a szeretet egyenruhájában kell ezt tenniük. Azért kapták ezt a ruhát, hogy észrevegyék és megbecsüljék az élet csodáját.

Öröm, szeretet, békesség - minden idős ember erre vágyik. Gyülekezetünkben tisztelet, megbecsülés övezi a szépkorúakat. Erről tanúskodik október 21-i rendezvényünk is. Ekkor tartottuk az idősek napját. Lelkipásztorunk személyre szóló meghívókkal invitált bennünket a vasárnapi ünnepi istentiszteletre. Az ige a 132. zsoltár alapján szólt arról, hogy milyen fontos az Isten jelenléte, az Isten szava az életünkben. „Hol van az Úrnak helye nálad?”- hangzott a kérdés. Akkor járunk helyes úton, ha ez a hely a szívünkben van. Az ember Isten teremtésének a koronája. Isten előbb szeretett minket. Nekünk feladatunk ismerni, tisztelni, szeretni, dicsőíteni Teremtőnket, viszonozni az Ő örökké tartó szeretetét. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható!”- hangzott a felszólítás, és mintegy válasz, felcsendült az ének: „Itt van Isten köztünk…” A kijáratnál pedig a gyülekezetünk lelkipásztora az időseknek e nap emlékére egyik gyülekezeti tagunk által készített szép emléklapot nyújtott át, melyen egy bibliai Ige és egy vers idézet olvasható:
„Érezzétek és lássátok, meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”
Zsoltárok 34,9.

Isten kezéből származik
minden, ami érhet.
Mindet Isten küldi, aki
Áld, szeret téged!
(Albert Barth)

Az istentisztelet záró részében időseknek, idősekről, időseket foglalkoztató kérdésekről hangzottak el versek gyülekezeti tagjaink előadásában. Ezután kötetlen beszélgetés következett a gyülekezeti teremben finomabbnál finomabb sütemények mellett. Durkó Éva, a FJE elnöke kéréssel fordult a jelenlévőkhöz. A falutörténetet feldolgozó harmadik Tanösvény anyagaihoz kérte a református gyülekezet életére vonatkozó adatokkal való hozzájárulásukat.

Hála és dicsőség Istennek a jól sikerült rendezvényért és köszönet a szervezőknek!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Karácsonyi ünneprend a református gyülekezetben:

December 20. csütörtök 18 óra, Gyülekezeti terem: Úrvacsorai előkészítő istentisztelet.
December 23. vasárnap 10 óra, Templom: Műsoros családi karácsonyi istentisztelet.
December 24. hétfő 17 óra, Templom: Karácsony Szenteste istentisztelet.
December 25. 10 óra, Templom: Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26. kedd 10 óra, Templom: Karácsony ünnepzáró istentisztelet úrvacsoraosztással.

A műsoros családi karácsonyt december 23-án, advent 4. vasárnapján 10 órakor a református templomban tartjuk, ahova várjuk a hittanos gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket, gyülekezeti tagjainkat és minden kedves érdeklődőt! Az általános iskolai hittanos gyermekek műsorral készülnek erre az alkalomra, és szerepelnek ovis gyermekek is. A gyermekek az alkalom végén a gyülekezettől ajándékcsomagot kapnak!

Óévi utolsó és újévi első alkalmaink:
2018. december 31. hétfő 15 óra, Templom: Óévzáró istentisztelet gyülekezeti jelentéssel.
2019. január 1. kedd 15 óra, Templom: Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással.

Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
A Presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor

„Az övéi közé jött…”. (János 1:11.)

Az esztendő talán legszebb szakaszába léptünk. Az Adventben az Úr Jézusra emlékezünk, jövetelére, mint emberre és visszajövetelére, mint a mindenség Urára. Ádvent és karácsony idején érezzük meg egyre inkább azt, hogy milyen magasan felettünk van az ÚR és mégis milyen közel jött el hozzánk.
„Az övéi közé jött…”, így szól János Jézusról és az Ő e világba történő jöveteléről. Az, hogy Ő jött, ez Istennek egy nagy jele és szeretete: Isten nem mondott le a bűnébe veszett emberről, hanem elindult megkeresni és megtalálni azt, ami(aki) elveszett. Isten, az Ő egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban érkezett meg erre a földre, hogy minden népet és minden egyes embert személyesen elérjen az Ő szeretetével. Isten szeretetébe fogadta az embereket, akik egymás életét megkeserítik, és e szeretet által képessé tudja tenni teremtményeit, hogy egymást békességben el tudják fogadni. Mit jelent az Isten jelenléte, szeretete életünkben?
Azt, hogy a házastársak elfogadják, szeretik egymást, és közösségük van egymással. A gyermekek számára a család, a szeretetet és a védelmet jelenti. A keresztyén közösségbe befogadott ember sok segítséget kap, és boldogan dolgozik együtt a többi hívővel. Minden embernek szüksége van arra, hogy a környező világa befogadja, mert így jut megelégedett életre. Isten személyválogatás nélkül szeret minket, és elfogadott, ezért lehetünk az Ő védelme alatt. Ő tud minket életképesekké tenni. Aki viszont nem fogadta be Krisztust az életébe, annak nincs képessége, szeretete a másik embert elfogadni, befogadni, és vele közösséget vállalni.

Milyen jó lenne, ha karácsonykor, amikor megszólalnak és hívogatnak a templom harangjai, ott lehetnél a templomban az igazi karácsonyt ünneplő emberek között megértvén a karácsony lényegét: Jézus Krisztus hozzád is jött és érted is jött, hogy Általa megajándékozott legyél! Higgy Őbenne, s Jézus Krisztus által legyen áldott, boldog szeretetteljes karácsonyod!

Vizi János lelkipásztor

Könyvtár

A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA

Október 19-én a Közösségi Házban

Festménykiállítással tették emlékezetessé ezt a napot a Közösségi Ház munkatársai. Kiderült, hogy él velünk egy amatőr festő, Farkas Lénárd. Bevallása szerint soha nem gondolt rá, hogy kiállítsa képeit.
Szerényen elmondta, hogy az általános iskolai rajzórákon kívül képzőművészettel nem találkozott szobafestő szakmája sem készítette az olajfesték és az akvarell felé.
Filákné Margitka bevezető köszöntőjéből tudtuk meg mindezeket. Számomra örömteli meglepetés volt ez a tárlat! Hiszen ismertem én Lenit már kisgyermek korától, szemünk előtt cseperedett fel, lett belőle megbízható mesterember. Sokoldalú és segítőkész, példás családapa, nagypapa… Közben tájképeket festett, az emberi környezet és a természet szépségeit.
Tizenkilenc festményt állított ki. Ügyesen összeválogatott idézetek (Petőfi, Zelk Zoltán, Babits) kiemelték egy-egy kép hangulatát.
Képei a négy évszak sajátos világát mutatják be nekünk. Gémeskút a téli pusztán, a falusi házak télen, tavasszal, hegyvidéki sziklák, patakok, az „ösztövér kútágas”… és talán a legszebb: Parki padokon ülőkkel, lámpásokkal. Jó volt így együtt látni ezeket a képeket!
Polgár Aranka kis tanítványaival hegedűszólók (Lőrincz Kincső és Udvardy Csenge), és szavalatok (Barta Ildikó) még ünnepélyesebbé tették ezt a találkozást. Köszönjük nekik is a fellépésüket!
A mi hétköznapi szavainkkal nehéz megfogalmazni az élményt, amit sajátos színösszeállításaival okozott nekünk Lénárd, kedves lakótársunk, gyerekkorától jó ismerősünk.
Fel-felbukkan bennem a gondolat: mi lett volna, ha… valaki időben felismeri a tehetségét, ha emberi alakokat, saját élményeit festegette volna azokban az évtizedekben, ha tudatosan stílust vált? Így viszont megmaradt a mi „amatőr képzőművészünk”-nek, büszkék vagyunk rá, bátorítjuk, és kérjük, hogy vegyen részt a hagyományos tárlatainkon!
Voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy szülei ott ülnek közöttünk, örülnek ennek a bemutatkozásnak, életük ajándékát látják a képek színeiben.
Mi pedig gazdagabbak lettünk egy élménnyel és azzal a tudattal, hogy ilyen tehetségek élnek köztünk.
Cseh Rózsa

Civil

HELYESBÍTÉSEK, infók:

Nyugdíjas cikk végéről lemaradt a cikk írójának a neve: Kovácsné Németh Ilona

IDŐSEK VILÁGNAPJA cikknél névelírás történt: Brúder Istvánnét köszöntötték 88. születésnapja alkalmából.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:
2018. december 24-től (hétfő) 2019. január 2-ig (szerda) ZÁRVA TART.
Sürgős anyakönyvi ügyekben Kronvalter Emília elérhető az alábbi telefonszámon: 06-20/947-1509.
Megértésüket köszönöm: dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznyitvatartása karácsony és újév között:
27. csütörtök: 10:00-14.00
28. péntek: 10.00-18.00

Felnőtt háziorvos rendelési ideje karácsony és újév között:
Dec. 21. 12.00-14.00
Dec 27. 09.00-12.00
Dec 28. 11.00-14.30

Gyermekorvos rendelési ideje karácsony és újév között:
Dec. 21-ig rendes rendelési idők.
Dec. 22-26.-ig nincs rendelés.
Dec. 27-én 15.00-16.30 Pakony, 17.00-18.30 Gyál.
Dec. 28-án 9.00-10.30 Pakony, 11.00-12.30 Gyál.
Dec. 29-jan. 01-ig nincs rendelés.
Jan. 2-től rendes rendelési idők.

Fogászati rendelési idő karácsony és újév között:
Dec. 21-én, pénteken lesz az utolsó és jan. 02, szerdán az első rendelési időpont.
Ügyeleti hely:
Semmelweis Egyetem fogászati- és szájsebészeti oktató intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Tel: (06-1)-317-6600, (06-1)317-0951
E-mail: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
Betegek fogadása:
Hétköznapokon 8-13 és 14-19 óráig
Fogászati sürgősségi betegellátás (ügyelet): 20-7.00 óráig
Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: 8-13 és 14-19.00 óráig

Őstermelői igazolványok
December végén lejárnak a 2016-ban kiállított őstermelői igazolványok. Kérem, aki érintett ebben a kérdésben, jöjjön igazolványt érvényesíteni fogadóidőben! Aki év elején még nem szeretne értékesíteni, március 20-ig visszamenőleg még érvényesítheti az igazolványt, de amennyiben megoldható, ne várjuk meg a végső határidőt. Kérem, mindenképp érdeklődjenek telefonon, hogy lesz-e fogadó óra, mert helyettesítések miatt elmaradhat.
Boity Orsolya falugazdász

Polgárőrségi Hírek

Az elmúlt hónapok mozgalmasan zajlottak a polgárőrség életében, hiszen részt vettünk több rendezvény helyszíni biztosításánál, valamint megerősített szolgálattal készülünk az ünnepi készülődés biztonsága érdekében.
Az időjárás eddig kegyes volt hozzánk, de bármikor bekövetkezhet drasztikus változás, aminek következtében bárki bajba kerülhet. Ezért kérjük, mentsék el elérhetőségünket mobiltelefonjukba, hogy a segítségünk időben érkezhessen. Továbbá gondoskodjanak róla, hogy mobiltelefon töltő és egy meleg takaró mindig legyen kéznél személyautójukban.
Gépjárművezetők! …LÁTNI! Gyalogosok! …LÁTSZANI!
Kérjük, hogy a megváltozott látási és időjárási körülmények között fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjünk! A gépjármű sebességének csökkentésével és nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző közlekedési balesetek.
A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” A láthatósági – fényvisszaverő eszközök használata életmentő lehet lakott területen belül is, sötétben is, és jó látási viszonyok között is, így pl. a láthatósági mellény viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor az éppen nem kötelező! A láthatósági mellény mellett, vagy a helyett a nem sötét színű, jól látható hétköznapi ruházat viselése is sokat jelenthet egy baleset bekövetkezésének megelőzésében.
Vigyázzunk egymásra, hogy mindenkinek balesetmentesen teljen az ünnepe.

Továbbra is várjuk azon személyeket tagjaink közé, akik szeretnének tenni a közösségünk biztonságáért.

Elérhetőségünk: polgarorseg@pakony.hu
Telefonszámunk 06 20 382 9011 vagy 06 70 342 7000

Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

VBA

Darumadár Nyugdíjas Klub beszámolója

Az október 6-án rendezett „SPAR Maraton” futóversenyről Krizsánné Ica ismét éremmel tért haza, gratulálunk neki!
Október 11-én énekkari próba, klubnap. Az aktuális programok ismertetése után Lőrentei Erzsike körbeadta a Hajdúszoboszlóról érkezett képeslapot, amelyet klubtársaink, szám szerint hét fő, küldtek, s írták, hogy a pancsikálás közben sokat gondolnak ránk. Szép idejük volt nekik is, igazán felfrissülve jöttek haza. Telefonon felhívta Erzsike a lábadozó betegeinket és mindannyian jobbulást kívántunk nekik (Siskáné Katika, Gergelyné Margó és Böőr Marika)! Nyári Gábor az Aradi vértanúkról megemlékezésül felolvasta megható összeállítását.
Október 14-én, vasárnap, szuper jól sikerült tökfesztivál volt, amelyet az óvoda rendezett. Több nyugdíjasunk készített ajándéktárgyakat (horgolt gyertyás lámpatakarót, kislányoknak szütyőkét, télapót, hóembert, stb.) amelyek eladásából befolyt összeget az óvodásoknak játékvásárlásra használják fel. Az idő ragyogó, meleg, simogató volt, jó sok rokon, testvér, jóbarát volt kíváncsi az érdekes tökfaragványokra, sütikre, stb.
Október 15-én 07.30-kor Tiszakécskére mentünk fürdeni, itt is ragyogó idő, s szuper jóvizű medencék vártak bennünket, mindenki jól érezte magát.
Október 18-án énekkari próba, klubnap. Erzsike értékelte az elmúlt hetet, majd Somogyiné Tecát köszöntötte. Füziné Eszti néni kedves köszöntőverset mondott az ő és a tagság nevében. Teca is jól felkészült, fantasztikus sütikkel (túrós mesehullám, sós sajtos), tüzesvízzel, borocskával, fincsi üdítőkkel, amelyet a jelenlévők élvezettel fogyasztottak el. A klubnap vidám csevegéssel, falatozással gyorsan eltelt.
Október 23-án 17 órakor ünnepség a Lagúna Rendezvényházban, majd koszorúzás az emlékműnél. AZ ünnepség szürreális műsorát Farkas Évi színművész rendezte, amelyben énekkarunk is szépen szerepelt, tagságunk is szép számmal volt jelen, s utána az emlékparkban elhelyezték a koszorúkat.
Október 25-én délelőtt a bérletesek a Turay Ida színház műsorát nézték meg, délután énekkar, klubnap. Lőrentei Erzsike a január 24-i választási meghívókat osztotta ki.
Október 29-én a gyáli Őszidő Nyugdíjasklub meghívásának tettünk eleget 20 fővel. Énekkarunk aranyos névnapi köszöntőket válogatott össze és adott elő, az őszidős klubtagok is kedves műsort produkáltak. Vezetőjük Incike ezen köszöntötte a 70-80-90 éveseket is. Nagyon jól sikerült ez az összevont (név- és születésnapi) buli, a vacsora és a zene is kedvünkre való volt, hiszen a husi ropogós is és puha is volt. A zenét pedig itt is a „mi Norbikánk” szolgáltatta. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást!
November 1-jén a klub elmaradt, mivel Mindenszentek miatt mindenki elhunyt szeretteire emlékezve a temetőben az emlékezés virágait és mécseseket helyezett el. Aki nem tudott mindenhova eljutni, otthon gyújtott gyertyát.
November 8-án vezetőségi ülés 15 órakor. Lőrentei Erzsike elmondta a havi programokat, s az Esélyegyenlőségi ülésen elhangzottakról is tájékoztatott bennünket. 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol a tagság is tájékoztatva lett a november 6-án, az Esélyegyenlőségi és 7-én a Lagúnában megtartott közmeghallgatásról. Közben Jankó Imre és Horváth Károly névnapjuk alkalmából a tagságot fincsi kontyalávalókkal és feleségeik által készített almáspitével, sajtos pogácsákkal kínálták. Volt még borocska és többféle üdítőt is. Az ünnepelteknek Füziné Eszti nénink köszöntőverset mondott, a tagság is körbepuszilgatta a fiúkat. Ez a klubnap is gyorsan elmúlt.
Sajnos már az óraátállítás miatt korán sötétedik, de a napok még mindig kedveznek a jó levegőn való tartózkodáshoz, még nem sokat kell fűtenünk így november elején.
Azt vesszük észre, hogy nem állt meg az idő, olyan gyorsan eltelt ez az év is, itt az év vége, az év végi rendezvényünk. Kedves klubtársak, szeretettel várunk titeket a december 28-án a Herman Ottó Általános Iskola tornattermébe!

Kovácsné Németh Ilona

MIVÉ LESZEL FELSŐPAKONY?!

Időpont: 2018. október 26. délután 16 óra. Helyszín: Felsőpakony, Kőrösi út és felsőpakonyi bekötőút kereszteződése. Munkából hazafelé tartunk. Jobbról akácerdő, balról meghökkentő, új látvány: hatalmas szemét bálák sorjázása csaknem a gyér szélfogó akácsávig.

Mi a csuda ez, és mikor került ide?

Időpont: 2018. november 7. 17 óra. Helyszín: Lagúna Rendezvényház, közmeghallgatás. Elsőként 2018. év beszámolója. Sok-sok jó dolog történt, Óvoda, iskola, tornaterem, pályázatokat nyertünk, épülünk, szépülünk, Felsőpakony komoly beruházásokkal gazdagodott, Önkormányzatunk eredményes. Köszönjük Polgármester úr, köszönjük kedves képviselő Testület!

Második beszámolói pont: Bemutatkozik a vezetősége az épülő hulladék feldolgozó üzemnek. Hoppá! Mi van? Felkapott fejek, csönd, osztatlan figyelem.

És halljuk: kicsit szakadozva, szavakat, mondatokat keresve, de valamiféle tájékoztatásféle veszi kezdetét hulladékbálákról, amiket mindenfelől – még külföldről is! - vásárolnak nem titkolt céllal, hogy eme szelektált hulladékból (petpalack, papír csomagolóanyag, fémdoboz, üveg) feldolgozó üzem jöhessen létre Felsőpakony ipari övezetében! Amint megkapja az erre vállalkozó cég a megigényelt pénzösszeget, hogy elkezdhesse a tevékenységét: beindul a futószalag melletti válogatás, melyet a feldolgozás követ. A pénz ugyan késik, de a szemét az szaporodik, szépen bandázsolva, egymás után sorjázva lassan eléri a Kőrösi út szélét.

Néhányan felszólalunk, mert elegünk van ASÁ-ból vagy másból, a szeméthegyből, a bűzből, a patkányokból. Minek nekünk ez az új, fenyegető szeméthalom?- kérdezzük. Megnyugtatni kívánnak bennünket kérdésünkre, hogy nem büdös, nem vonzza a patkányokat, nem ront levegőt-talajt, azaz nem környezetromboló, sőt, szinte már direkt jó a községnek, hisz végre valaki foglalkozik a szemét újrahasznosításával, amely kezdi elborítani a Földet. Világszerte bevált módszer, nyugi, nyugi, nem lesz semmi baj! Nincs semmi veszély.

Már-már beletörődni látszik a jónép, amikor felmerülnek újabb kérdések:

1. Növekvő forgalom (az amúgy is) veszélyes kereszteződésben! Legalább előzzék meg, akár körforgalom létesítésével, ami már most is időszerű lenne!

2. Visszataszító látvány a szemétkupacok begyűjtött halmaza! Nem azért élünk itt erdők övezte kies falunkban, hogy állandó problémánk legyen: ki, hol, mikor, mennyi szemetet passzol erdőbe, útra, útszélre sajátos tetszése szerint, s ráadásul még engedélyekkel szentesítve nagyipari módon is! Miért jó az nekünk, ha szanaszét hordhatja a bálákat megbontó szélroham? Legalább emeljenek magas kerítést, takarják el, ültessenek erdősávot elé! –hangzik el a megengedőbbektől, de érezni azt is, hogy csendesen forr a méreg sokakban.

3. Arra, hogy mivel jár a feldolgozás, nem kap választ a kérdező.

Kapunk véleményeket az Önkormányzattól is: Nem lesz nagyobb a forgalom, mint eddig, hisz eddig is kamionok járták a Kőrösi utat. Summa summárum: nincs betervezve körforgalom! Elhangzik szerény kérés is: talán mégis el kéne takarni a látványt, legalább a kerítésre felfűzött zöld mezőgazdasági hálóval! „Hát, talán erről még lehet szó!”- enyhül meg a karakán vállalkozó, mi meg lesünk, mint a moziban: ennyi? Ez a Testület bennünket képviselő véleménye?

Csak emlékeztetőül! Néhány évvel ezelőtt napokon, heteken keresztül, időnket-erőnket áldozva jártuk a községet aláírásokat gyűjtve, hogy megakadályozzuk a község bejáratához szánt krematórium telepítését és a Honvédségi Bázis felajánlását HULLADÉKHASZNOSÍTÓ LÉTESÍTÉSÉRE! Petíciónk 1300 aláírásával jutottunk el ahhoz, hogy népszavazást kezdeményezhessünk! Kérdésünkkel egyetértett a község! Az aláírásokkal eljutottunk a népszavazásig! Kemény „adok-kapok” után hátrált meg akkor Sztancs János polgármester és a Testület! Kijelentették: nem lesz sem krematórium, sem hulladékgyűjtő- hasznosító! Ha nem akarjuk, nem lesz. Mi megnyugodtunk és bíztunk a szavukban.

Most pedig újra itt van az, amitől féltünk! A hátunk mögött surrant be, kész helyzetet állítva elénk! Még örülhetünk, ha csak fele teljesül az ígéreteknek! Nálam okosabbnak az is eszébe jutott: mi van, ha nem jön a várva várt pénz?! A cég lelép, a szemét marad.

Azt mondják: nem szólhatunk bele! Azt mondják, már nem ránk tartozik. Garami János vicces, de jogos kérdést tett föl legutóbb:”- Miért nem babaruha készítő jön ide?” Hát ez az. Miért?

Mi lesz így veled Felsőpakony? Mi lesz belőled Felsőpakony?

Durkó Éva FJE

AZ FJE OKTÓBERI BESZÁMOLÓJA

Hazádnak rendületlenül légy híve, oh, magyar! Ez éltetőd s ha elbukál, hantjával ez takar”

Ez volt a mottónk október 6-án „szűk családi körben” megtartott megemlékezésünkön. A Williams TV jóindulatú operatőrének felvétele talán elrejti, hogy nemzetünk e szívbemarkoló gyásznapja mindössze tízünket érintette meg községünkben. Igaz, állandó résztvevőink egy része erdélyi zarándokút-kirándulás résztvevőjeként, a Maros völgyi Máriaradnát látogatták és Aradon, a Vértanúk Emlékművénél helyezték el imádságos koszorúikat. Ám, Felsőpakonyt 3600-an lakják.

OKTÓBER 6. A koszorús ARADI TIZENHÁROM és a többiek, hisz volt Ormai Norbert, Kazinczy Lajos, a Petőfi megénekelte Lenkey János, (akit csak azért nem végeztek ki, mert börtönében megőrült), Hauk Lajos, aki osztrákként áldozta életét értünk és így tovább, Batthyány Lajos gróffal az élen.

2003 óta minden évben megemlékezünk és minden évben kicsit másképp. Múlt évben és ez alkalommal is azokra az asszonyokra: hitvesekre, jegyesekre emlékeztünk, akikről nem szól a történelem, hisz női mivoltuk „csak” háttér. Ám, ők voltak a biztos támaszok választottjaik életében. Sorsuk összefonódott párjukkal, a végzet őket is sújtotta a szabadság elbuktával. Őket megismerni, rájuk emlékezni kötelességünk, mert azt folytatták tovább, amit a férfiak már nem tehettek!

Damjanics neje Csernovics Emília és Batthyányné Zichy Antónia folytatták tovább a nemzeti ügy életben tartását! Jótékonyan segítették az elesetteket, figyelve egymásra, sorstársaikra, soha nem megalkudva maradtak hűek férjük áldozata, a nemzet szabadságharca mellett! S a többiek, akik közt volt, ki nehéz körülmények közt tartotta fenn családját; volt, ki belehalt bánatába. Volt, aki férjhez ment újra, de mártírját sose felejtette. Volt Lebstück Mária, aki a szabadságharc Mária hadnagyaként már csak a börtönben szülhette meg fiát. (Férje, Jónák József talpig vasban látogathatta meg őket!) Madersprach Károly híres hídépítő mérnök feleségét Buchwald Franciska asszonyt, aki Kossuthot, Bemet, Kmettyt látta vendégül asztalánál, s vasgyáruk szállított fegyvert a honvédseregnek, Haynau a falu főterén nyilvánosan levetkőztette és megvesszőztette. A szégyent férje nem élte túl, öngyilkos lett. A megvesszőzött 45 éves asszony lelkiereje nagyobb volt! Öt gyermekét egyedül nevelte tovább, s csak később, 1880-ban halt meg, gyermekei tiszteletétől övezve.

Megemlékeztünk a hadiápolást megszervező, 72 tábori kórházat felállító Kossuth Zsuzsáról, akit 1851-ben egy szervezkedésben való részvétele miatt egy szál ingben hurcoltak el és börtönöztek be, s 37 évesen, betegségektől gyötörve, szegényen halt meg az Egyesült Államokban. Teleki Blanka grófnőről, aki a kufsteini vár börtönében - Lővei Klárával együtt - megalázó körülmények közt raboskodva szerzett életét megrövidítő betegséget, s csak 1857-ben szabadult. Magyarországon nem maradhatott a rendőrség állandó zaklatásától, így Párizsban érte a halál 1862-ben, ajkán az utolsó szó ez volt: „Magyarország”. Szóltunk a szerencsésebbekről, mint Jókainé Laborfalvi Róza, akinek Jókai az életét köszönhette s az ország nagy színésznőjeként halt meg. Beszéltünk Zichy Karolináról, az ünnepelt, öntörvényű, soha nem alkuvó szépségről. A szerencsétlen, özvegyi fátylát elhagyó Petőfinéről, Szendrei Júliáról, s a többi - nyomorban tengődő - női honvéd harcosokról.

Ezekről a történetekről csak elvétve hallunk, a történelem számára kevésbé látványos elemek. Szomorú, hogy érdektelenek a mai nők szemében is.

Örültünk viszont a TÖKFESZTIVÁLNAK! Gyönyörködtünk a kert fantáziadús alkotásaiban, a nagyszerű tökszobrokban, tökös jelenetekben, a színes programokban. Nem vállalhattunk ugyan szőlőhiány miatt „mustgyártást”, de azért sütöttünk mi is a többiek mellett, a közös kínálathoz hozzájárulva.

Október a nagy megemlékezések hónapja, így mi is készültünk nemzeti ünnepünk: 1956. Október 23. megünneplésére. Önkormányzatunk rendeztette a Mártírok Parkját, levágták a füvet, s nekünk csak a díszíteni kellett. Örömteli meglepetés volt, hogy 19-én, amikor fellobogóztam a parkot, ott találtam már az általános iskolások koszorúját! Köszönet érte! 20-án krizantémokkal körítettük az emlékfalat, így tiszteltük meg a négy napos ünnepet. 23-án a községi megemlékezés átfedésben volt az ország központi ünnepségével, így felosztottuk a szerepeket egyesületünkben. Néhányan a fővárosban emlékeztünk, mint 15 év óta mindig. Itthon, társaink nevében Kalas Béláné: Eszter és Rusz Attila koszorúzott. Lóhalálában vágtatva, a fáklyás felvonulásra mi is hazaértünk, így együtt lehettünk a Mártírok Parkjában mindenkivel.

Halottak Napján és november 4-én az 56-os szabadságharc elbukásának Nemzeti Gyásznapján apró mécseseink világították be a park emlékfalát a fájdalmas emlék tiszteletére.

Készülünk Advent idejére. A Betlehem felállítása idén is a miénk, de addigra szeretnénk a Petőfi tér sarkába kihelyezni 3. Tanösvény elemünket is, ha erőnk és pénzünk engedi.

Durkó Éva FJE

5 kép

Nagycsaládban élni jó!

Krumplihámozókkal, késekkel, tálakkal felfegyverkezve indultunk barátnőmmel, hogy felvegyük a harcot a hagymákkal, krumplikkal, virslihadsereggel és néhány szál kolbásszal. Egy szép szeptemberi napon kezdődött a csata.
Lassan érkezett hozzánk az erősítés, de a gyerekek, élükön Tamással, átvették az irányítást. Már állt az üst, hogy csakhamar rotyogjon a paprikáskrumpli. A főtörzs fűszerezett, az immár megfogyatkozott kolbászkarikák is úsztak a felszínen. Itt-ott egy kis kavargatás, fakanálpárbaj, és jöhet a tarhonya bele!
Az aprólék ezalatt lombból fészket épített, egységben tűzdelték körbe a sok-sok papírzászlót, rajta felirattal:Nagycsaládban élni jó! Együtt skandálták…belevésődött emlékezetükbe.
Mivel tekintélyes mennyiség készült, nem tudtunk megbirkózni vele! Segítségül hívtuk az éppen bajnoki tornát vívó focistákat, de nem sok sikerrel.
Dicséret a főszakácsnak, Icának a mindenre kiterjedő szervezésért! Lehettünk volna többen is!
De sebaj, mert a falunapon újult erővel csapott a lecsóba (illetve a töltöttkáposztába) a csapat. Ki tudja pontosan hány töltelék készült, és fogyott el! Na, itt bezzeg már nem volt madárlátta! Az éhes szájaknak viszont este kilenckor viszont még jutott virsli. Volt, aki most tanult meg töltött káposztát tölteni az előkészületek során. Ez is egy jó kaland volt, várjuk a következőt!

S.Sz.

3 fotó

Sport

Tökjó futás

Idén már a 3. Tökjó futás rendezvényünket tartottuk, mely rendhagyó módon este kezdődött. 22 fő futott a faluban. Voltak jelmezes futóink is. Ezen az estén sok bátorság kellett a futóknak, hiszen csak piciny településünk közvilágítására támaszkodhattak, ami épp aznap estére egy pár helyen nem üzemelt.
Díjaztuk a kitartást, a jelmezeseket, a legnagyobb számú csapatot és a legfiatalabb futót a hosszabb távokon. Ezt a szokást szeretném továbbra is megtartani!
A rendezvény jótékonysági volt! Tiszta bevételünk 15.000.- volt. Ebből a Sayuri SE. számára pontkesztyűket vásárolunk, melyet a gyermekek és felnőttek edzésén egyaránt jól tudunk használni. Köszönjük a támogatást és a részvételt!
Következő rendezvényünk: december 8. Mikulás futás! Meleg teával, zsíros kenyérrel és éremmel várjuk a befutókat!
Részletek: 06702940862

Tóth Gabriella
Sayury SE. elnöke

+ pár kép

Hátbelső

Hátlap

Sport

Hátbelső

Hátlap

2018_10_novdec.txt · Utolsó módosítás: 2018/11/19 13:51 szerkesztette: bavegh