Munkalehetőség a könyvtárban
2023 május 17

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata,

a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
könyvtári feladatok ellátására
főállású munkatársat keres.

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Települési, könyvtári, információs és közösségi színtér működtetésének adminisztratív feladatai. Könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása, azokkal kapcsolatos tennivalók, feladatok teljes kőrű ellátása. Az intézmény rendezvényein való közreműködés.

 

Pályázati feltételek:
• Érettségi,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz, érettségi végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

vagy

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Nikoletta nyújt, a 06-20/482-4204-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.).

vagy
- Elektronikus úton Vida Nikoletta részére a konyvtar@felsopakony.hu e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Vida Nikoletta 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével. Az intézmény fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.12.