Pályázat könyvtáros munkakör betöltésére
2020 január 10

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
könyvtáros
munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Települési, könyvtári, információs és közösségi színtér működtetése. Könyvtári
szolgáltatások zavartalan biztosítása, azokkal kapcsolatos tennivalók, feladatok teljes
kőrű ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, könyvtáros,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, orvosi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró-Vida Nikoletta nyújt, a 06204824204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/4687-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
vagy
• Elektronikus úton Varró-Vida Nikoletta részére a konyvtar@felsopakony.hu Email címen keresztül
vagy
• Személyesen: Varró-Vida Nikoletta, Pest megye, 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, a Polgármester egyetértésével, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2020. január 10.
• Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház honlapja - 2020. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a konyvtar.felsopakony.hu honlapon szerezhet.