NYÁRI TÁBOROZTATÁS MIATT 2024.07.01 és 05-én, 12:00 órától, 2024.07.03-án egész nap a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház ZÁRVA tart.

Ebook válogatás

Az Országos Széchenyi Könyvtár működteti a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) gyűjteményt. Ebben nagyon sok érdekes és értékes dokumentumot tesznek elérhetővé, közöttük sok olyan igazi különlegességet, amelyek más formában nem lennének elérhetőek a nagyközönség számára.

Kedvcsinálónak adjuk közre itt ezt a válogatást. A teljes gyűjtemény itt érhető el. Több mű olvasásához szükség van az Adobe Reader programra, ez ingyenesen letölthető innen .

A lista folyamatosan bővül.

A, Á | B | C | Cs | D | E, É | F | G | GY | H | I, Í | J | K | L | M | N | O, Ó | Ö, Ő | P | R | S | Sz | T, Ty | U, Ú | Ü, Ű | V | W | X, Y | Z | Zs

A

A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig - Letöltés 

A' magyar nyelv rendszere - Letöltés 

A magyar nyelvű középkori irodalom - Letöltés 

A' magyar szókötés' főbb szabályai - Letöltés 

A mesemondó szikla Észak-amerikai, indián, néger, eszkimó, fehér telepes, kanadai francia népmesék - Letöltés 

A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig - Letöltés 

A Vazul-ág Árpád-házi királyok Szent István után (1038-1301) - Letöltés 

Ady Endre összes költeményei - Letöltés 

Anonymus: Gesta Hungarorum - Letöltés 

Antalné Tankó Mária: Gyimesi írott tojások - Letöltés 

Áprily Lajos összes versei - Letöltés 

Arany János összes költeményei - Letöltés 

Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink - Letöltés 

Az erdélyi népművészetek albuma - Letöltés 

Az ezeregyéjszaka legszebb meséi - Letöltés 

Az ezeregyéjszaka meséi - Letöltés 

felB

Bakay Kornél - Harangozó Imre - Molnár V. József: Történelem 5. osztályosoknak - Letöltés 

Bakay Kornél [et al.]: Történelem 6. osztályosoknak - Letöltés 

Balassi Bálint összes költeményei - Letöltés 

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 1. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából - Letöltés 

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 2. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából - Letöltés 

Benedek Elek: Többsincs királyfi és más mesék - Letöltés 

Benedek Elek: Ezüst mesekönyv - A világ legszebb meséi - Letöltés 

Benedek Elek: Édes anyaföldem! - Letöltés 

Benedek Elek: A magyar nép multja és jelene - Letöltés 

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág 1. A csodaszarvas - Letöltés 

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág 2. A fekete kisasszony - Letöltés 

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág 3. A tűzmadár - Letöltés 

Benedek Elek: Vége jó, minden jó és más mesék - Letöltés 

Bogdán István: Régi magyar históriák - Letöltés 

Bogdán István: Régi magyar mesterségek - Letöltés 

Bogdán István: Régi magyar mulatságok - Letöltés 

Boros Fortunát: A csiksomlyói kegyszobor története - Letöltés 

C

Chernel István: Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre Második könyv. Tüzetes rész - Letöltés 

Cs

Csapody Vera: Színes atlasz "Magyarország kultúrflórájá"-hoz Magyarország kultúrflórája, 10. kötet - Letöltés 

Csokonai Vitéz Mihály minden munkája - Letöltés 

Csokonai Vitéz Mihály összes versei - Letöltés 

D

Debreczeni László: Erdélyi református templomok és tornyok - Letöltés 

Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek - Letöltés 

Dsida Jenő összegyűjtött versei - Letöltés 

E, É

Emese álma : A magyar őstörténet és az államszervezés kora - Letöltés 

Énekek éneke - Letöltés 

Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék - Letöltés 

Erdélyi János: Magyar népmesék hasonmas.pdf - Letöltés 

Erdélyi János: Magyar népmesék - Letöltés 

Erdélyi László: A székelyek eredete - Letöltés 

Erős Ferenc: A' szűz Mária képe és pünkösti gyűlekezet Csík-Somlyón - Letöltés 

Ernst Mihály: A dunántúli falfestés középkori emlékei - Letöltés 

F

Falusi iskolások olvasó- és tankönyve - Letöltés 

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje ; Őzanyó - Letöltés 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - Egy eredeti magyar rege négy levonásban - Letöltés 

Fótonfót király - Letöltés 

Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás király 1440-1490 - Letöltés 

Fraknói Vilmos: Werbőczi István 1458-1541 - Letöltés 

G

Galeotto Marzio: Galeotto Marzio könyve Mátyás király találó, bölcs és tréfás mondásairól és cselekedeteiről - Letöltés 

Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv - Letöltés 

Gálffy Mózes: Magyarói nyelvjárási tanulmányok - Letöltés 

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember - Történelmi regény - Letöltés 

Gombocz Zoltán: Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink - Letöltés 

H

Hampel József: Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről - Letöltés 

Herman Ottó - Chernel István: Madaraink - Letöltés 

Herman Ottó: A magyar halászat könyve - Letöltés 

Herman Ottó: A magyar nép arcza és jelleme - Letöltés 

Herman Ottó: Az átalakulások világáról - Letöltés 

Herman Ottó: Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága - Letöltés 

Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse - Letöltés 

Herman Ottó: A magyar halászat könyve - Letöltés 

Horváth Sándor: A középkori magyar címertan jelképezése - Letöltés 

Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben - Letöltés 

I, Í

Icinke-picinke - Népmesék óvodásoknak - Letöltés 

Illyés Gyula: Hét meg hét magyar népmese - Letöltés 

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese - Letöltés 

J

Jankovics Marcell: Ahol a madár se jár - Tizenkét év hét tanulmánya - Letöltés 

Jankovics Marcell: A fa mitológiája - Letöltés 

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium - Letöltés 

Jankovics Marcell: "Mély a múltnak kútja..." - Letöltés 

Jankovics Marcell: A Nap könyve - Letöltés 

József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke Két ülésben - Letöltés 

József Attila: József Attila összes költeménye - Letöltés 

József Attila: József Attila összes költeménye - Letöltés 

K

Kardos Tibor: Ki volt Mátyás király? - Letöltés 

Katona Lajos: Folklór-kalendárium - Letöltés 

Kaygusuz Abdal: Bolondok könyve - Letöltés 

Kézai Simon: Kézai Simon mester Magyar Krónikája - Letöltés 

Kipling, Rudyard: Az elefántkölyök - Letöltés 

Kiss József: Ünnepnapok - Letöltés 

Kovács András, W.: A Wass család cegei levéltára - Letöltés 

Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében - Letöltés 

Kőváry László: Száz történelmi rege - Letöltés 

Kriza János: Az álomlátó fiú - Letöltés 

Kubinyi Ágoston: Magyarországi mérges növények - Alsóbb osztályú, kivált nép iskolák számára - Letöltés 

M

Madách Imre: Az ember tragédiája - Letöltés 

Magyar néprajzi lexikon - Letöltés 

Magyar népballadák - Letöltés 

Magyar néprajz nyolc kötetben - Letöltés 

Magyar néprajzi lexikon - Letöltés 

Magyar nyelvtörténeti szótár A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig - Letöltés 

Magyar tájszótár - Letöltés 

Magyar írók arczképei és életrajzai - Letöltés 

Magyarország címeres könyve - Letöltés 

Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerü szólások - Letöltés 

Martinovitsné Kutas Ilona: Báró Podmaniczky Pál és a norvég biblia - Elbeszélés a 18 nyelvű nagyapáról 77 nyelven és rovásírással - Letöltés 

Malonyay Dezső: A magyar képirás úttörői Negyvenkilenc képmelléklettel és négy facsimilével - Letöltés 

Malonyay Dezső: A magyar nép művészete - Letöltés 

Mária aranyház - Letöltés 

Mátyás király levelei - Letöltés 

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös ; A gavallérok - Letöltés 

Mikszáth Kálmán: Otthon és a zöld mezőn - Gyermekek olvasmánya Mikszáth Kálmántól - Letöltés 

Mikszáth Kálmán: Víg órák kisgyermekek számára - Letöltés 

Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival - Letöltés 

Móra Ferenc: A hatrongyosi kakasok - Állatmesék - Letöltés 

Móra Ferenc: Napok, holdak, elmúlt csillagok ; A fele sem tudomány - Letöltés 

N

Nagy Rózsa: Magyar viselet a XVIII. század végén és a XIX. század elején - Letöltés 

O

Orbán Balázs emléke - Letöltés 

Orbán Balázs: A székelyek származásáról és intézményeiről - Letöltés 

Ö

Örkény István: Válogatott kisregények - Letöltés 

Örkény István: Válogatott novellák - Letöltés 

Örkény István: Válogatott egyperces novellák - Letöltés 

P

Paczolay Gyula: 750 magyar közmondás - 750 Hungarian proverbs - Letöltés 

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres - Letöltés 

Petőfi Sándor: János vitéz - Letöltés 

Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése - Letöltés 

Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes költeményei - Letöltés 

Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött versei - Letöltés 

Puskás Lajos: A magyar falfestés Árpádkori emlékei - Letöltés 

R

Régi magyar nyelvemlékek 1. - Letöltés 

Reviczky Gyula: Reviczky Gyula művei - Letöltés 

S

Sámánok és táltosok - Letöltés 

Sebestyén Gyula: Az Árpádok története - Letöltés 

Sebestyén Gyula: Dunántúli gyüjtés - Letöltés 

Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei - Letöltés 

Sz

Szalay Hedvig: A Magura alján - Letöltés 

Szálló ígék lexikona - Letöltés 

Sebestyén József: Régi székely népi eredetű műemlékeink - Letöltés 

Szeder Fábián: A' palóczokról - Letöltés 

Szem meglátott, szív megvert - Magyar ráolvasások - Letöltés 

Szent István: Szent István király intelmei Imre herceghez - Letöltés 

Székely népmesék - Letöltés 

Székely balladák - Letöltés 

Szepesy Gyula: Nyelvi babonák - Letöltés 

Szinnyei József: Magyar tájszótár - Letöltés 

Született nyelvünkön... A magyar anyanyelv dicsérete a XVII-XVIII. században - Letöltés 

T

Tóth Balázs: Bálint Benedek és a székely népművészet - Letöltés 

Twain, Mark: Az egymillió fontos bankjegy és egyéb írások - Letöltés 

Twain, Mark: Élet a Mississippin - Letöltés 

Twain, Mark: Tom Sawyer kalandjai - Letöltés 

V

Vadrózsák - Kriza János székely népköltési gyűjteménye - Letöltés 

Válogatott magyar közmondások - Letöltés 

Vámbéry Ármin: A magyarság bölcsőjénél - Letöltés 

Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása - Letöltés 

Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története - Letöltés 

X

Xántus János: Xántus János levelei Éjszakamerikából - Letöltés 

Z

Zarathusztra: Zarathustra Zend-Avesztája - Letöltés 

Zelenyák János: A gyógynövények hatása és használata - Letöltés 

Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig - Letöltés 

 

az összeállítás forrása: http://www.nezsa.hu

 

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Fight SPAM! Click here! google pagerank Spam Csapda