Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2023_08_szept

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. 8. szám, 2023. szeptember

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

KIVETTEM AZ ANYAGOT, MÓDOSÍTÁST INNENTŐL NEKEM JELEZNI! kÖSZÖNÖM: BÉLA

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Önkormányzati hírek

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Mindannyiunk örömére épül-szépül községünk. Kívül-belül megújultak középületeink, köztereink, játszóterünk karbantartott. A legtöbb lakóház környezete igényesen rendezett, gondozott, szemet gyönyörködtető.

Azonban az utóbbi időben, sajnos ,egyre több helyen fordul elő, hogy a ház előtt, közterületen tárolt lim-lom, tüzelő, autóroncs, begazosodott sóderrakás, működésképtelen hűtőszekrény stb. található.

Emellett, nem csak a településképet rontja, de balesetveszélyes is az utcán történő parkolás. Zavarja a közlekedést, mert az autók között szlalomozni kell, vagy megvárni, amíg a szemből érkező elhalad az akadályok mellett. Volt rá példa, hogy a tűzoltóautó vagy mentő nem fér el a szabálytalanul az utcán tárolt autóktól, és csak késve érkezik úti céljához, ami akár tragédiát is okozhat.

Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 8/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete alapján, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles azt írásbeli felszólításra haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Aki a közterületet az e rendeletben előírt engedély nélkül vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Fentiekre tekintettel kérünk minden érintett ingatlantulajdonost, hogy távolítsa el a közterületenengedély nélkül tárolt holmiját, munkatársaink októbertől ellenőrizni fogják Felsőpakony közterületeit, és a nem megfelelően rendben tartott ingatlanok tulajdonosai felszólítást kapnak.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket, hogy együtt teszünk településünk gondozottságáért, szépségéért!

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

A közterületen történő szeszesital fogyasztásának szabályairól

Felsőpakony Nagyközség Képviselő-testületének a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló 4/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete értelmében:

Felsőpakony közigazgatási területén belüli közterületen tilos a szeszesital fogyasztása.

Fenti tilalom nem terjed ki:

  • a kötelező engedéllyel szervezett, a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalhoz előzetesen bejelentett alkalmi és családi rendezvények időtartamára,
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata által szervezett községi rendezvények időtartamára,
  • a civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeinek időtartamára és
  • minden év első és utolsó napjára.

Aki a szeszesital közterületen történő fogyasztására vonatkozó tilalmat megszegi, szabálysértést követ el. Szabálysértés észlelése esetén a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentést is alkalmazhat. A helyszíni bírság összege 6500 forinttól 65.000 forintig terjedhet.

Kérünk mindent tisztelt lakost és a településen tartózkodó polgárt a rendelet betartására!

Farkas Renáta jegyző

Képviselő-testületi határozatok, döntések

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 29-én rendes ülést tartott, melyen a következő döntések születtek:

- A Képviselő-testület döntött Felsőpakony közvilágítás korszerűsítése tárgyában indult közbeszerzési eljárás során az eljárás eredményességéről, az EnerIn Közvilágítási Kft. ajánlatának érvényességéről. A kivitelezés várhatóan még az ősz folyamán megvalósul.

- A Képviselő-testület elfogadta Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (IX.04.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) rendeletének módosításáról.

- A Képviselő-testület döntött rendelkezésre álló pénzeszköz rövidtávú lekötéséről, addig, ameddig ez az Önkormányzat likviditását nem veszélyezteti.

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy egyelőre nem áll szándékában megvásárolni a 653. hrsz-ú ingatlant, hanem elsőként felméri az ingatlan hasznosításának lehetőségeit.

- A Képviselő-testület döntött a II-es számú Ipari Parkban található, az önkormányzat tulajdonát képező 053/18-as hrsz-ú ingatlan felméréséről, lehetséges tagolásáról a további hasznosítás céljából.

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megfelelő számú árajánlat hiányában nem támogatja az óvoda udvarában parkoló létesítését, a három darab ajánlat beérkezését követően újra napirendre tűzi a kérdést.

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy egyelőre nem kezdeményezi a közbeszerzési eljárás megindítását a kerékpárút létesítésével kapcsolatban, hanem megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a korábbi tervekhez képest milyen csökkentett műszaki tartalommal lehet a kerékpárutat kivitelezni.

- A Képviselő-testület elfogadta Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (IX.04.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól. A cél az volt, hogy mind többen jogosultságot szerezzenek tűzifa igénylésére.

- A Képviselő-testület döntött arról, hogy szükség esetén még 2023-ban támogatja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítványt a 2024-ben esedékes tulajdonosi befizetés mértékében, tekintettel az Alapítvány bankszámláját ért internetes támadásra.

- A Képviselő-testület döntött az önkormányzat intézményei részére egyszeri rekreációs keretösszeg (béren kívüli juttatás) kifizetésének engedélyezéséről.

- A Képviselő-testület döntött arról, hogy csatlakozik a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez (LEADER Helyi Akciócsoport), és együttműködik a Vidékfejlesztési Program LEADER jogcímének megvalósításában, segíti az Egyesület munkáját a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, ezáltal újabb pályázati lehetőségekhez juthat.

- A Képviselő-testület elfogadta az intézmények második negyedéves VIR (vezetői információs rendszer) beszámolóját.

- A Képviselő-testület elfogadta Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (IX.04.) önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezésről.

Kerékpárút

Nagy János polgármester

Megújul(t) az óvoda: az együttműködés eredménye, a gyermekközösség öröme

Az apró cipők zajától visszhangzó új burkolatú folyosók, a frissen festett falak illata új korszakot hoztak az óvoda életében.

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00039 azonosítószámú, „A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda felújítása” elnevezésű pályázat keretein belül az óvoda a nyáron alapos felújításon esett át.

Az első ütemben megvalósult a konyha, az aula, a folyosó és két csoportszoba felújítása, a menekülő útvonalhoz szükséges külső lépcső kialakítása, a villamoshálózat cseréje, valamint az étellift helyének kialakítása.

Következő, második ütemben, a tervek szerint még ősszel az étellift telepítése és a földszinten található két másik csoportszoba felújítása várható. Az étellift megkönnyíti majd az étel szállítását az emeletre, így a dolgozók biztonságosan, gyorsabban és kényelmesebben juttathatják el a gyermekekhez az ételeket.

A harmadik, egyben befejező ütemben az emeleten egy új tornaterem kialakítására kerül sor.

A projektben résztvevők hatalmas munkát végeztek, hogy a projekt a rendelkezésünkre álló rendkívül rövid idő alatt sikeresen megvalósulhasson. A rugalmasságuk és elkötelezettségük elengedhetetlen volt a felújítás zökkenőmentes lebonyolításához. Ezúton is köszönetemet fejezem ki minden résztvevőnek.

A közösség is aktívan részt vett a felújítási munkálatokban. Szülők, óvodai dolgozók és önkormányzati munkatársak összefogtak, hogy segítsenek a bútorok visszapakolásában. Mindenki önzetlenül adta az idejét és energiáját az óvoda felújításához, és a gyerekek érdekeiért dolgozott. A gyermekek most már egy még korszerűbb és biztonságosabb környezetben tanulhatnak és játszhatnak.

Nagy János polgármester

+képek

Közmeghallgatás

Tisztelt Felsőpakonyiak!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. október 04. napján
KÖZMEGHALLGATÁSSAL
egybekötött nyílt képviselő-testületi ülést tart.
Fő témája:
- Beszámoló Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 2022-2023. évi gazdálkodásáról, 2024. évre vonatkozó fejlesztéseiről
- Közérdekű, lakossági kérdések és bejelentések

Időpont: 2023. október 04. szerda 18 óra
Helyszín: Lagúna Rendezvényház (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 15.)

Tisztelettel várjuk a lakosságot!

A Felsőpakony Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) számú önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról számos változást hozott. A korábbi lapszámban erről részletesen olvashattak, most két pontját ajánlanám különösen a figyelmükbe:

Házi segítségnyújtás (gondozás):
Térítési díja:
150. 000,- Ft jövedelem alatt 0,- Ft
150. 000,- Ft felett 300,- Ft/óra (korábban 500,- Ft volt)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Azért, hogy mindenki, akinek állapota, kora miatt szüksége van rá, a szolgáltatás 2023. 06. 01 –től településünkön INGYENES.

AZ IFJÚSÁGI KLUB HÍREI

A tanévnyitó bulin jót beszélgettünk, a jó hangulatban, vidám, asztali tolltartók készültek, Kiss Ágnes főiskolai hallgató vezetésével. Hot-dog uzsonna és nagyon meleg nap lévén, a sok liter szörp eltüntetése sem okozott gondot. Néhány kép a délutánról:

kepek.jpg

Október 31-én, kedden, kirándulunk Kecskemétre, ahol megtekintjük a Leskowszky Hangszergyűjteményt, amely a Hírös Város Turisztikai Központban (Rákóczi út 15.) található.

GyerekekHangszerekkel.jpg

Utazás vonattal: indulás a kora reggeli (~ 7 óra) érkezés az esti (~ 20 óra) órákban. Részvételi díj: 3.000,- Ft.
Részletek az intézmény és Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház facebook oldalán lesznek olvashatóak, valamint a felsopakony.hu oldal hírfolyamában az intézményi résznél és a konyvtar.felsopakony.hu oldal hírfolyamában.
A kiállítási tárgyak némelyikét ki is lehet próbálni, meg lehet szólaltatni, igazi, kézzel fogható élmény a zeneszerető fiataloknak.
A jelentkezési lap letölthető a Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Felsőpakony, Zrínyi u. 36/a) facebook oldaláról, és a ld. feljebb melyet az ifiklub@felsopakony.hu e-mailre címre kérünk megküldeni!
Személyesen, az intézmény ügyfélfogadási idejében, lehetőleg szerdai napokon, 12 és 17.30 óra között, helyben is kitölthető. Van még néhány helyünk.
Akit érdekelnek a régi és újabb hangszerek – a világ bármely tájáról – , esetleg zenét tanul, érdemes velünk tartania. (a jelentkezéseket időrendi sorrendben tudjuk elfogadni)
Minden jelentkezőnek visszajelzést küldünk!
Jelentkezési határidő : október 11. szerda.

Tamás Katalin intézményvezető

Óvoda

Újszülött:

Juhos Bianka - 08.19.

Iskola

Szeptember… elindul a kisember

Szeptember elsejét mindig izgalommal várjuk. Milyen lesz újra találkozni osztálytársainkkal, régen látott tanárainkkal, no és persze, kíváncsiak vagyunk arra is, hogy történt-e valami változás a júniusban üresen otthagyott iskolánkkal? Fürkésző pillantásokkal lessük iskolánkba érkező pici kis elsőseinket, akik apró léptekkel és nagy hátitáskával érkeznek hozzánk, hogy megtanulják az olvasás-számolás és a betűvetés csínját-bínját. Ebben nagy segítségükre lesznek a tanító nénik, Rutterschmidné Balázs Marika néni (1. a) és Matiszné Gomba Zsuzsa néni (1. b).

Az új tanévet váró tanulókat és szüleiket, valamint a pedagógusokat Nagy János polgármester úr is köszöntötte. A tanév megnyitásának ünnepi műsorát színesítette iskolánk énekkara és Lukács Fanni (4b) szólóéneke Dobos László gitárkíséretével. Kis elsőseink is kitettek magukért, hiszen már a nyár folyamán készültek a közös versmondással. De az igazi fordulópont számukra az ünnepélyes fogadalomtétel volt, mellyel teljes értékű tagjai lettek a Herman Ottó Általános Iskolának.

Az első nap első órája az ünneplésé volt, majd birtokba vették nebulóink az iskolát, melyben gyarapíthatják tudásukat, izgalmas programokban vehetnek részt és, nem utolsó sorban, még jól is érezhetik magukat egészen jövő év június 21-ig.

S valóban, már szeptember második és harmadik hetében is több tanuló vehetett részt Erzsébet - táborban Zánkán. Tényleg jól indult a tanév!

Sebestyénné Fehérvári Márta pedagógus
kép: 1. a
kép: 1. b
kép: iskolánk énekkara

Határtalanul! kirándulás 2024-ben

Megvalósul Magyarország Kormányának támogatásával. Örömmel tájékoztatjuk tanulóinkat és a kedves szülőket, hogy a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (2023.) pályázati kiírás kapcsán benyújtott pályázatunkat a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásra javasolta, amely alapján a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság a pályázatot pozitívan bírálta el.

Iskolánk 3 648 000 forint támogatásban részesül, melynek felhasználásával székelyföldi kiránduláson vesznek részt tanulóink 2024 májusában.

Köszönet tanulói vizes blokkok felújításának támogatásáért

Ez idei nyáron is igyekeztünk infrastrukturális fejlesztéseket véghez vinni. Több tantermünk megszépülése mellett, örömünkre szolgál, hogy a földszinti tanulói mosdók is szebbek, modernebbek lettek. A felújítás során új csempézet került a falakra, új WC-fülkék beszerzése és telepítése valósult meg. Ezúttal is többen álltak e kiemelt projekt - a tanulói mosdók felújításának ügye mellé, hiszen e korszerűsítés is összefogással valósult meg. Hálánk és köszönetünk szól Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának, hiszen annak ellenére, hogy nem lát el fenntartói feladatokat, ahogyan más alkalommal, ezúttal is nagy összeggel támogatta intézményünket. Hálánk és köszönetünk szól az Örökvidám Tyúkok Egyesülete a Felsőpakonyi Gyerekekért civil szervezetnek, hiszen elsőként álltak e kezdeményezés mellé, s a tavaly ősszel szervezett bál nagy összegű bevételét felajánlották e célra. Köszönetünk fenntartónknak, a Monori Tankerületi Központnak is szól, hiszen nagy összegű támogatásából valósult meg az új WC-fülkék beszerzése. Köszönetet mondunk Gavló Jánosnak a kivitelezésért, illetve neki és családjának, családoknak, iskolánk alapítványának, az Egyenlő Esélyt Közalapítványnak a kiemelt támogatásokért, kollégáknak, szakembereknek az elvégzett társadalmi munkákért!
Köszönjük!

Matisz Zsolt intézményvezető

Katolikus

Szept 20-án lesz az új testület alakuló ülése, akkor választanak Agora felelőst is…

Református

Csillagász gyermektábor a reformátusoknál

Mi történhet, ha nyitott szívvel és kíváncsian megállunk a tiszta, nyári csillagos égbolt alatt?
Nem sejtett világok pislákoló fényei jutnak el a szemünkbe, felfoghatatlan távlatok vesznek körül, csodák milliárdjai adnak hírt magukról. S ha a modern tudomány felfedezései nyomán egy kicsit bele is ássuk magunkat a látottakba, minél többet tudunk, annál több izgalmas kérdésünk támad, s annál titokzatosabb és döbbenetesebb mindaz, ami a megismerhetőn túl van, ami csodálatra hív.
A bibliai Ézsaiás próféta így foglalja össze ezt az élményét: „Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Kivezeti a csillagok seregét szám szerint, mindnyájukat név szerint szólítja; olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni.” (Ézs 40,26) Jó a teremtett világ csodáit megismerni, de mennyivel nagyobb lehetőség azt a szerető Istent megismerni, akitől mindez ered!
A református gyülekezetben idén nyáron a csillagok világa adta a keretet a kisgyermekek napközis táborának. A Svábhegyi Csillagvizsgálóban együtt tanulmányoztuk a nap foltjait és szagolgattuk a bolygók változatos kémiájának mindenféle szagát, és persze a csillagvizsgáló kupoláját is forgathattuk. Itthon együtt készítettük el a naprendszer többféle modelljét: egyet az Úrasztalától a kapuig méretarányosan, egyet pedig színpompás papírmasé gömbökből, mely gyülekezeti termünk dísze lett.
Az ócsai láperdőben végig jártuk egy izgalmas régi történet állomásait (természetesen a csillagokon keresztül adta meg Isten ehhez is a kulcsot). Akadályversenyünkön pedig a vizes lufi meteoritok becsapódása váltott ki nagy lelkesedést.
Hálásan említem még a Felsőpakonyi Pipacsok Néptánccsoport vendégszereplését és tánctanítását táborunkban dr. N. Fodorné Láncz Éva vezetésével. De hogyan köthetném ezt is a csillagokhoz? Megvan: a táncosok ragyogó mosolyában és szemében látható a válasz. - Aki nem hiszi, legközelebb járjon utána személyesen!

Csere Mátyás lelkipásztor

+képek

Könyvtár

Felsőpakonyi Nyárbúcsúztató Utcabál

Mint minden évben, most is megrendezésre került 2023. szeptember 2. napján a Nyárbúcsúztató Utcabál. A fergeteges forgatag este 20.00 órakor vette kezdetét, talpalávalót a nagyközönség részére a Jerzsele Family Zenekar húzta. Sokak örömére örökzöld slágereket játszottak, melyekre kicsik és nagyok vígan táncoltak. A Nyárbúcsúztató Utcabálon ízletes finomságok is várták a falu apraját-nagyját: a Sport Büfé finom hamburgerei és hot-dogjai, vattacukor, jégkása és, természetesen, a lángos is. Az éjszakába nyúló táncmulatság éjfélig tartott. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Jerzsele Family Zenekarnak a jó hangulat biztosítását és a kitelepülő árusoknak a rendezvényen való részvételt, valamint a Polgárőrségnek a rendezvény biztonságos lebonyolítását.

Újra indult a Rajzszakkör

Az idén is elindult szeptember 7. napján sokak örömére a Rajzszakkör. Ismét a könyvtárba várta Gergely Mihályné Margit néni és Kalas Béláné Eszter néni az érdeklődő gyerkőcöket, akik már alig várták, hogy újra szebbnél szebb műveket alkothassanak. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szakkör kéthetenkét 16.00-18.00 óráig az alábbi időpontokban várja a kis alkotóművészeket:
2023. október 5.
2023. október 19.
2023. november 2.
2023. november 16.
2023. november 30.
2023. december 14.

Szabó Krisztina könyvtáros

Civil

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik osztoztak mély fájdalmunkban és elkísérték utolsó útjára a szerető férjet, gondos édesapát, drága nagypapát, Matusek István Lászlót.
A gyászoló család.

AZ FJE AUGUSZTUSBAN

A nyarat szokás uborkaszezonnak nevezni, abból kiindulva, hogy a nyaralások és szabadságok ideje alatt nem történik semmi érdemleges. Egyesületünkre ez nem volt jellemző. Nagyon sok háttér és előkészítő munka áll mögöttünk, amit az iskolakerti pajta ügyében tettünk. Körbejártunk fatelepeket, tetőlemezt forgalmazó cégeket, kiválasztottunk fa- és lemezanyagokat, s már meg is vásároltuk volna őket, ha nem tévedtünk volna az építés-engedélyezési tervek beadásában. Szerencsére, mind a polgármester úr, mind községünk főépítésze nagy jóindulattal és segítőkészen terelgetett bennünket a helyes útra.

Amit elvégeztünk: talajszint feltöltésére alkalmas földet kaptunk az Önkormányzattól és Tamás Péter vállalkozótól is, amit a napokban planírozunk. Ecsődi János levágta a terület fölé boruló, méretes vadcseresznyefa útban lévő alsó ágait, Sebők Laurával és Németh Imrével összedaraboltuk, felkupacoltuk, és alkalmas időben mulcsozni fogjuk.

Ezzel párhuzamban dolgozunk - a 2016-ban elhunyt - Varga Imre Lajos 3. könyvének a kiadásán. Lektoráljuk, szerkesztjük, illusztráljuk, már lassan nyomdakész állapotban van. Felsőpakony költőjének már 2 önálló kötetét jelentettük meg. Versei „Olvadt szárnyakkal…” címmel, novellái „Ladik a holtágon” címmel hirdetik: a szépirodalom szeretete él a községünkben! Posztumusz munkáinak a HÁTRAHAGYVA címet adtuk és a Falunapon szeretnénk bemutatni.

Az iskolakert ugyan gyerekek nélkül elég lehangoló látványt nyújt, (pedig a gondnok Laci bácsi odafigyelt rá gyomlálással, öntözéssel!), de mert alaposan megtrágyáztuk a múlt őszön, ritka szép porcsin és disznóparéj szaporodott el rajta a gyomirtás dacára is. Időnként magam is alaposan meglocsoltam a gyümölcsfákat és a bokrokat, így azok megúszták az aszályt. Egyik parcellából a krumplit is felszedtem Pataki Rozika gondjára bízva, de bőven hagytam munkát az ősszel visszatérő gyerkőcöknek. Tanulság: sokkal jobban részt kell venni a tevékenységükben és meg kell szervezni a szünidei karbantartást! Kedves nagymamák és nagypapák! Segítenétek ebben?

Életben tartottuk a tanösvények és parkok ültetett növényeit is, amennyire erőnkből tellett. Hazulról cipelve a vízzel teli locsolókannákat, kezd kicsit megerőltető lenni, de még kitartunk. A Piac térre már kocsival szállítunk teli kannákkal és badellában, de úgy tűnik, az Audi nem örül neki túlságosan. Visszasírjuk a Durkó Dekor Stúdió szegény, öreg, lerobbant, de a végsőkig készséges Toyotáját, amire mindent fel tudtunk pakolni.
Ezért is adtuk be most úgy a pályázatunkat a Magyar Falu Programban, hogy egy használt, de jobb állapotban lévő kisbusz megvásárlásához kértünk segítséget. Ennyi feladatot, amennyit mi folyamatosan vállalunk, nem lehet másképp teljesíteni, mint alkalmas szállítóeszközzel. Sajnos, nagy szükségünk lenne támogatókra. (Ez itt a reklám helye!)

Mostanában megdöbbent, milyen emberek kerültek Felsőpakonyra! Mindig beszámolok róla, hogy gondozni igyekszünk az ültetett növényeket a Mártírok Parkjában és a tanösvények mentén. Több-kevesebb odafigyeléssel és sikerrel. Kiraktuk őket Isten szabad ege alá, illik gondoskodni róluk! „Megszelidítettük”, tehát már a miénk. Vigyázzunk hát rá! Amikor átadtuk a parkot a községnek, köztulajdonba adtuk! Azért, hogy ha kicsivel is, de több és szebb legyen a községünk, hasonlóan az országban egyre több és szebb kezdeményezéshez! Ha valaki fogja és elcseni közülük a neki megtetsző, értékesebb virágot, ha nem is tetszik nekem, de azt remélem: jó és gondoskodó gazdája lesz! Az otthonában már megbecsüli! De! Amikor valaki csonkig letarolja a már messziről pirosló begóniákat, csak úgy, a maga örömére (vagy netán bosszúból?), adódik a kérdés: ki ez a beteg lélek?! Amikor a kitartó locsolástól magához térő, életükért küzdő növényeket újra letarolja, akkor az biztos: nem csupán beteg, de nagyon sötét emberrel állunk szemben! Azonban tudnia kell, bárki legyen és bármi is: nem nekem (vagy az egyesületünknek) okoz kárt, hanem a községnek! Minden lakosának! Ha pedig károkozó, akkor nem közénk való! Itt eddig rendes, tisztességes, szorgos és jóindulatú emberek éltek, élnek, akik közadakozásból, közmunkával építettek fel iskolát, orvosit, templomokat és csaknem mindent, ami a javunkat szolgálja! Felteszem: az újonnan beköltözők is pont ezért jöttek ide, választották otthonukul Felsőpakonyt! Tehát a rosszakarat, a károkozás őket is sérti!

Készülünk szeptemberre tervezett matyóföldi kirándulásunkra, előre örülvén: gazdag és színes látnivalóval vár bennünket a hungarikumok közt is méltán híres kézművesség! Reméljük, kedvez nekünk az Indián Nyár!

A Falunap is ránk köszönt hamarosan, de úgy döntöttünk, visszafogjuk szokásos igyekezetünket. A múlt év tapasztalata alapján úgy tűnik, hiába törtük eddig magunkat, hogy népszerűségnek örvendjen e szüreti hagyománynak szentelt napon a szőlőpréselés és a friss must kínálása. Ezért 10 év után idén lemondunk róla. Reméljük, hogy az addigra elkészülő Varga Imre kötetnek nagyobb sikere lesz! Központi helyet szeretnénk a bemutatásához, hogy felkelthessük iránta az érdeklődést. Megérdemli!

Durkó Éva FJE

+kép

Hasznos tanácsok kerékpárosok és gyalogosok számára

A közelmúltban történt sajnálatos gyalogosgázolás okán ismét fontosnak tartjuk, hogy felidézzük a gyalogos és kerékpáros közlekedésre vonatkozó legfontosabb szabályokat.
A gyalogláshoz és a kerékpározáshoz ugyan nem kell jogosítvány, mégis van jó néhány szabály, amit mindenkinek ismernie kell, ha részt vesz a közlekedésben.

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a gyalogosok és a kerékpárosok különösen nagy kockázatnak vannak kitéve. Hiába kötelező, sokan nem viselnek fényvisszaverő ruházatot lakott területen kívül, ezáltal beleolvadnak a környezetbe, az autósok számára pedig szinte láthatatlanok, főleg akkor, ha sötét színű ruhában vannak.

Amennyiben a gyalogosok az úttesten vagy az úttest szélén közlekednek, akkor lakott területen belül lehetőleg a menetirány szerinti bal oldalon kell közlekedniük, lakott területen kívül mindig bal oldalon, a járműforgalommal szemben gyalogoljanak! Ez azért nagyon fontos, mert így az autó mozgásából láthatjuk, észrevett-e minket a sofőr, ha pedig nem húzódik az úttest belső része, a felezővonal felé, hogy kikerüljön minket, még van lehetőségünk arrébb lépni. Nagyon fontos szabály, hogy éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között, lakott területen kívül az úttesten, útpadkán, leállósávon tartózkodó gyalogosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. A gyalogosok sokszor nem kellően észlelhetőek, s ennek veszélyeivel nem számolnak. Sajnos, a baleseti statisztikák azt mutatják, hogy még mindig nagyon sok a gyalogosok hibájából bekövetkezett baleset.

A kerékpárosoknak pedig a KRESZ írja elő, hogy a kerékpáron vagy a kerékpároson legyen egy elöl fehér vagy kadmiumsárga fényt adó és egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző, folyamatosan égő vagy villogó lámpa, elöl egy fehér, hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverő, legalább az első keréken 2 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverő (küllőprizma).
Mindenkit kérünk, hogy csak olyan kerékpárral vegyenek részt a közúti forgalomban, amelyek a kötelező tartozékokkal fel vannak szerelve!

Alkoholfogyasztás után ne üljön senki kerékpárra!

Az ittas kerékpározás abban az esetben büntetendő, ha a kerékpáros olyan mértékben ittas, hogy nem tud biztonságosan kerékpározni. Ha egy ellenőrzés során megállapítják, hogy a kerékpáros nem képes a biztonságos haladásra, akkor a rendőr helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet ellene. Ha a kerékpáros balesetet okoz, vagy részese egy balesetnek, akkor köteles megfújni a szondát. Abban az esetben, ha az ittas kerékpáros olyan közlekedési balesetet okoz, amelyben más személy súlyosan megsérül, ellene bűntett elkövetése miatt büntetőeljárás indul.

Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a közúti közlekedés szabályaival, és be is tartsuk azokat, hiszen a forgalomban résztvevő gyalogos és kerékpáros is fokozott veszélynek van kitéve.

A Polgárőrség elérhetősége: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

Janocha Gábor elnök
Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért

+1kép

Nyárbúcsúztató pihenés és gyógyulás Gyulán

Augusztus utolsó hetét töltötte 21 fős „kis” csapatunk Gyulán. Szervezőink, Kardos Lajos és Irénke, most is mindent megtettek azért, hogy mind az utazásunk, mind a szállásunk komfortos, kényelmes legyen. Hála az emberi jóakaratnak, voltak készséges segítőik is. Szabóné Barzsó Éva a jegyek megvásárlását vállalta, Nagy Zsóka veje, Rimbás Zsolt, valamint Irénke fia, Róbert és lánya, Enikő a Népligetbe való eljutásban és az onnan hazajutásban segédkeztek. Köszönjük szépen mindnyájuknak.

Időben nagyon hosszú az út Gyuláig. Jól elfáradtunk, de amikor megérkeztünk, kellemes meglepetés fogadott bennünket: szállásadónk furgonnal jött ki elénk, hogy elszállítsa úti csomagjainkat. Így, csomagok nélkül, rögtön meg is oldottuk a bejelentkezést a fürdőbe. Nem volt nehéz, hisz Lajosék előre elküldték az orvosi javaslatokat, s a már kitöltött kezelőlapokat csak egyeztetni kellett, és mehettünk is kezelésre vagy csak egy csobbanásra a gyógymedencébe.

Megszokott szálláshelyünk kevésnek bizonyult a csoportnak, így 5 fő a szomszédban helyezkedett el elsőként egy vadonatúj panzióban. Közös programjainkra, melyekből most is volt bőven, ők is mindig átjöttek. Volt szalonnasütés, pörköltfőzés, társasjátékozás. A sütés-főzés házigazdája ki más lehetett, mint Lajos. Kerékpárt bérelt és gondosan bevásárolt, mindent előkészített. A lányoknak csak a krumpli- és a tésztafőzésnél kellett szorgoskodniuk. Az elmaradhatatlan finom kovászos uborkát most is Irénke hozta otthonról.

Nagy volt a hőség, így kezelések után nagyobb kirándulásokat nem mertünk bevállalni. A kisvonatos városnézés azonban nem maradhatott el. Azt összekötöttük a már tavalyról ismert Terra Siculorum (Székely Föld) zenekar műsorának megtekintésével a várkertben. Nagyon szerethető a zenéjük. Rock stílusban adják elő magyar költők haza iránti szeretetet, elkötelezettséget sugalló verseit.

Vasárnap késő délután merészkedtünk ki egy kis sétára a városba. Úti cél a százéves cukrászda volt, amelyről kiderült, hogy már 180 éves, és egy 220 éves épület ad otthont neki. A finomságok elfogyasztása után megtekintettük a régi cukrászműhelyből kialakított szabadkéményes múzeumot a korabeli cukrász eszközökkel együtt. Útközben leróttuk tiszteletünket Bodoki Károly földmérő szobra előtt, aki a Körösök és a Berettyó szabályozása terén szerzett érdemeket. Főhajtással álltunk meg Petőfi Sándor és Erkel Ferenc szobra előtt. Jókat nevettünk Kardos Lajosnak a szerelemlakatokról előadott vicces történetein.

Gyulát a fák és virágok, valamint a vizek és a szökőkutak címkék alatt tartják számon. Nem hagyhattuk hát ki a Kossuth teret, ahol szökőkutak sokasága enyhítette a tikkasztó meleget.

Utolsó este pezsgővel, nótázással búcsúztunk az együtt megélt élményektől, egymástól és a nyártól.

Kádár Rozália

Tartalmas nyárvégi napok nyugdíjas egyesületünkben

Lapunk előző számában említettem, hogy énekkarunk lelkesen készül Magyarország születésnapjának méltó megünneplésére. Fáradozásunk nem volt hiábavaló. Szép műsor részesei lehettünk a gyáli Kaleidoszkóp Színpad tagjaival együtt augusztus 20-án. De sok nyugdíjastársunk is jelen volt az ünnepségen, ami egyben az új kenyér ünnepe is, és sajnos, a nyár végét is jelenti.

A nyár vége pedig idén is Gyulán talált meg minket. Kardos Irénke és Lajos szervezésének hála, a pakonyi nyugdíjasok egy csoportja újra egyhetes gyógykezeléssel egybekötött pihenésen vehetett részt Gyula gyönyörű városában.
A szállásunk kényelmes volt, közel a strandhoz.
Napközben a gyógyvíz jótékony hatásait és a gyógykezelések hasznosságát élveztük.
Esténként bográcsozásra, szalonnasütésre is jutott idő. Sőt! Egy hamisítatlan Terra Siculorum rockkoncerten is részt vettünk.
A társaság jó volt, így hamar elrepült ez az egy csodás hét.
(Utánunk egy másik pakonyi nyugdíjasokból álló csoport is megérkezett Gyulára. Amikor ezt a cikket írom, még ott vannak. Remélem, ők is legalább annyira jól érzik magukat, ahogy mi éreztük.)

Még meg se száradtak a fürdőruháink, már csomagolhattuk be őket újra.
A Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkara meghívást kapott a Berekfürdői Nyugdíjasok Egyesületétől a náluk megrendezett Országos Nyugdíjastalálkozóra. Sokan elkísértük őket.Kényelmesen, szervezett buszos utazással mentünk, ahogy szoktuk.
Az énekkarunk fergeteges sikerrel lépett fel.
Fürdésre is jutott bőven idő.Ha már ott voltunk, kipróbáltuk a berekfürdői gyógyvíz előnyeit is.
Nagyon jól éreztük magunkat mindannyian.
És itt van az ősz, itt van újra, örömmel fogadjuk.
Kíváncsian várjuk, mi minden szépet és jót tartogat számunkra.

Nagy E.

1kép

Sport

Újra van Pakony II

Egyelőre sereghajtó a felnőtt csapatunk, továbbjutás a Pestvármegyei Kupában

xxxpakony2.jpgxxx

– Milyen céllal jött létre, ha úgy tetszik, szerveződött újjá pár év után a tartalékcsapat Felsőpakonyban?

– Egy baráti beszélgetés közepette merült fel újra ennek a csapatnak a létjogosultsága. Sajnos, az egyesületnek elég rossz élményei vannak a második számú csapatról, hiszen utoljára, amikor el lett indítva, akkor szezon közben kellett visszalépnünk létszámhiány miatt. Ekkor egyesületünk elnöke, Nagy János, kategorikusan kijelentette (teljesen jogosan), hogy egy darabig hallani sem szeretne erről a projektről. Ezúton is köszönjük neki, hogy változott a véleménye, és igent mondott a szereplésre. Visszatérve a kérdésre, a cél egyértelműen az volt, hogy akik nem tudnak/akarnak az első keretben szerepet vállalni, de szívügyük ez a sport, egy jó baráti közösségben ők is versenyszerűen tudjanak mozogni.

– Kikből áll, és milyen létszámú a jelenlegi játékos keret?

– Keretünk zöme helyi játékosokból áll. Van, aki utoljára ifistaként játszott, és most gondolta úgy, hogy újra stoplist húz, de van, aki nemrég hagyta abba az első csapatban egyetem vagy a családja bővülése miatt, viszont azt az elfoglaltságot, ami egy megyei negyedosztályhoz szükséges, azt tudta vállalni. A létszámunk ennek is köszönhetően viszonylag nagynak mondható, 35 főt sikerült összeverbuválni. Ebből 10-15 játékos a heti mozgásigényét szeretné kielégíteni, és nem feltétlen a mérkőzések miatt csatlakozott, de a mérkőzésekre így is keretet kell szűkíteni, ami ebben az osztályban szerintem nagyon pozitív.

– Van átfedés a vármegyei I. osztályban szereplő csapatukkal?

– Jelenleg nincs átfedés, a két csapat között. A Csévharaszt elleni mérkőzésre kaptunk egy játékost, Bálint Botond személyében. Ezúton is köszönjük neki, illetve edzőjének a hozzájárulást, hisz győztes gólt szerzett. Ettől függetlenül egyáltalán nem célunk a két csapatot keverni, mindkét csapatnak mások a céljai, de ez érthető is, tekintve a nagy osztálykülönbséget.

– Edzéseket is tartanak a hétvégi bajnokik mellett?

– Igen, vannak edzéseink, jelenleg heti egyszer gyűlünk össze a mérkőzés mellett, viszont érkeztek már olyan kommentek a csapattagoktól, hogy lenne igény két mozgásra is. Ez is mutatja, hogy jól érzi magát mindenki, egy roppant jó közösséget sikerült már most 2 hónap alatt összekovácsolnia Bánki Zoli bának.

– Milyen célt tűztek ki maguk elé a 2023/2024-es szezonban?

– Tekintve, hogy új csatlakozója voltunk idén a bajnokságnak, a sötétben tapogatóztunk a játékerőket tekintve, így nagy elvárásaink nem voltak. Amit már az első edzésen leszögeztünk közösen, hogy győzelmi kényszer nincs, de kellő komolyság és hozzáállás viszont kötelező még ezen a szinten is. Célunk, hogy a szezon végén is hasonló létszámmal és hasonló jó közösségként tudjunk összeülni egy mérkőzés után beszélgetni egy jót.

– Hosszabb távra terveznek a Felsőpakony II.-vel?

– Természetesen igen, nem szabad veszni hagyni ezt a projektet, ha már ilyen jól sült el a megalakulás.

Forrás: Sportszelet Online

A hazai Nagykáta elleni mérkőzés győzelemmel ért véget, meg a rossz széria

Felsőpakony KSE – Vecsés 1-3 (1-3)
MEGYESI LÁSZLÓ:– „Bátortalanul kezdtük a mérkőzést, aminek meglett az ára. A második félidőben már sikerült nyomást helyeznünk az ellenfélre, de nem tudtunk mit kezdeni a lehetőségekkel. Gratulálok a Vecsés csapatának!”

Budakalász – Felsőpakony KSE 1-0 (0-0)
MEGYESI LÁSZLÓ:–„Gyenge színvonalú mérkőzés volt, amelyen utólag is kiderült, nagy jelentőséggel bír, ki szerzi meg a vezetést. A párharcokban a meccs nagy részében alulmaradtunk, az utolsó 30 percet pedig hiába töltöttük ellenfelünk kapuja előtt, inkább erőlködésnek bizonyult ez a részünkről. Gratulálok a Budakalász csapatának!”

Bugyi – Felsőpakony KSE 4-0 (2-0)
MEGYESI LÁSZLÓ: –„ A védelmünket illetően rossz előjelekkel indultunk neki a meccsnek, ami sajnos hamar meg is látszódott. Olyan elemi hibákat vétettünk, amelyekkel gyakorlatilag már az első félidőben „kiírtuk magunkat” a mérkőzésből. Ellenfelünk győzelme teljesen megérdemelt, gratulálunk nekik!”

xxxcsapat.jpgxxx

Felsőpakony KSE – Nagykáta 2-0 (0-0)
MEGYESI LÁSZLÓ:– „Amit eddig hiányoltam csapatomtól, ezen a meccsen viszontláttam a pályán. Szervezetten, sok munkával megérdemelt győzelmet arattunk.”

Továbbjutás a kupában!

A tavalyi szezonban egészen a döntőig menetelt csapatunk, ennek a sikernek köszönhetően csak a 3. fordulóban kezdte meg szereplését Megyesi László csapata. Ellenfelünk kétszer is vezetést szerzett, a fiúk nagyot küzdve kétszer is ki tudtak egyenlíteni, de ez csak arra volt elég, hogy a Megye II.-ben szereplő Alsónémedi ellen büntetőkkel dőljön el a továbbjutás sorsa! Kapusunknak, Szilágyi Gergőnek köszönhetően, aki 2 tizenegyest is hárított, sikerült legyőznünk ellenfelünket, így csapatunk bekerült a legjobb 16 közé, folytatás jövő februárban.

Hajrá, Pakony!

Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

2023_08_szept.txt · Utolsó módosítás: 2023/09/20 15:56 szerkesztette: kadar.rozalia