Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_02_feb

Ez a dokumentum egy előző változata!


Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIV. évf. 2. szám, 2014. február

Lapzárta: február 04.

Szerkesztőbizottsági: február 06. 13.15


Következő lapzárta: március 04????


Fedbelső


Újszülött:

Finta Máté 2014.01.29.

Helyesbítés a védőnői fogadással kapcsolatban…


A d ó 1 %

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakony KSE
Adószám: 18675634-1-13

Felsőpakonyi Faluvédő Polgárőr Egyesület
Adószámunk: 18667792-1-13
Számlaszámunk: 65500116-11000705

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13

Felsőpakonyi Lurkók Nagycsaládos Egyesülete
Adószám: 18685097-1-13

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13

Pakonyi Polgárőr Egylet és SZEM
Adószám: 18028111-1-13


Véradás: Március11. 10-13 óra KÖNYVTÁRBAN


Önkormányzat


Tisztelt 70 éven felüliek!

Tájékoztatom az Érintetteket, hogy aki ebben az évben tölti be a 70. életévét, a kommunális adó fizetésre vonatkozó 50%-os kedvezmény érvényesítése érdekében, jelezze ezt a Polgármesteri Hivatal adóhatósági ügyintézőjénél (Matusekné Kovács Edit), a bejelentéshez csak a személyi igazolványra van szükség.

Polgármesteri Hivatal


Óvoda


Gazdag Erzsi
Sír-rí szegény kis cinege:
Megázott az inge.
Kerítésre teregeti,
Gyenge szellő legyezgeti,
Nap sugára szárítgatja,
Hogy a cinke felhúzhassa.

Téli madárvédelem

A tél eddig kegyes volt hozzánk, így az élelem megszerzése szárnyas kis barátainknak sem okozott gondot. Most viszont rájuk köszöntött az ínséges időszak.Fontos, hogy segítsünk rajtuk, hiszen ilyenkor már nem találnak magvakat, bogarakat, hernyókat, s itatóhelyeik is befagytak, ezért kertünkbe, házaink közelébe húzódnak.

A legegyszerűbb etető pillanatok alatt elkészíthető egy közönséges műanyag palackból, de a vállalkozó szelleműek, ügyes kezűek barkácsolhatnak egész műalkotásokat is. Az odúkat-különösen akkor, ha otthon, az ablakból is meg szeretnénk figyelni a madárkák életét-, nem kell túl magasra helyezni, bőven elegendő a 2m körüli magasság. A lényeg, hogy ha már elkezdtük az etetést, ne feledkezzünk meg a rendszeres feltöltésről sem, ha tollas vendégeink megszokják a gondoskodást, visszatérnek hozzánk.

Ez a ténykedés, jó alkalom lehet, hogy együtt legyünk gyermekünkkel, tevékenyen töltsük el az időt, s hogy a szabad levegőn tartózkodjunk. A kicsik eközben megtanulhatják, milyen kötelességeink és lehetőségeink vannak az állatok megsegítése érdekében. Megismerhetik hűséges kis barátainkat, akik télen sem hagynak el bennünket. Fontos és felelősségteljes szerepet kaphatnak azzal, ha nekik kell észben tartani a madáretető körüli „munkákat”.

Az óvodában sincs ez másképp. Minden nap ellenőrizzük a cinkegolyókat, a szalonna darabokat, almákat, magokat, hogy vajon járt-e arra valaki csipegetni. Tegyük ezt otthon is szívvel lélekkel, s a későbbiekben a gyermek számára a környezet védelme természetes, mindennapos dologgá válik.

Ancsa óvó néni


Óvodából iskolába, avagy lépjünk egyet a „szamárlétrán”…

Habár még a szeptemberi iskolakezdés messze van, de a dolog fontossága miatt ejtsünk néhány szót az iskolaérettségről. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében „a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelezetté válik”. Természetesen lehetőség van a későbbi évben történő iskolakezdésre abban az esetben, ha szakértői bizottság hozza meg ezt a döntést.

Nehéz ez az átmeneti időszak a gyermeknek és a szülőnek egyaránt. Az óvodában a gyermek minden területen megkapja a kellő támogatást ahhoz, hogy pozitív élményekkel, örömmel várja az iskolát. A szülőkben ilyenkor sok kérdés szokott felmerülni a gyermekükkel kapcsolatban, ami nem is csoda, hiszen nehéz döntéseket kell meghozniuk. Szeretnénk, ha bizalommal fordulnának felénk és biztatom a szülőket arra, hogy bátran kérdezzenek akár fogadóórát kérve, akár csak egy pillanatra megállítva a folyosón. Hinniük kell abban, hogy ha csak egy picit is nem megfelelőnek látjuk a gyermek felkészültségét az iskolára, akkor nem engedjük el.

Most egy pár szóban szeretnék kitérni arra, hogy mit takar az iskolaérettség, természetesen a teljesség igénye nélkül. Tulajdonképpen egy fejlődési folyamat eredményéről beszélünk, amely azokat a képességeket foglalja magában, amelyek a gyermek beiskolázhatósága szempontjából alapvetőek. Az egyes területek fejlettsége nem egyszerre éri el ezt a szintet. Azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy egy-egy képességben való hiányosság vagy tökéletlenség még nem jelent iskolaéretlenséget, nem teszi lehetetlenné a tanulást, de esetlegesen kisebb-nagyobb zökkenőket okozhat.

Ez egy több dimenziós fogalom, amely a testi fejlettségen, az értelmi képességen ( a gyermek „okosságán”) kívül összefügg az egész személyiség többirányú fejlettségének állapotával is.

Testi vagy biológiai jellemzők:

Hat éves korára a gyermek teste megnyúlik, karcsúbb lesz, a zsírpárnák visszafejlődnek. Tulajdonképpen egy alakváltozáson mennek keresztül. Megkezdődik a fogváltás. Lényeges a jó fizikai erőnlét a megfelelő egészségi állapot elérése. A gyermek mozgása ekkorra összerendezett, egyértelműen eldönthetővé válik a jobb vagy a balkezesség megállapítása. Testi szükségletei kielégítését késleltetni, irányítani lesz képes. Finommozgása összerendezetté válik, képes lesz a váll, a csukló az ujjak független mozgatására.

Kognitív, azaz értelmi kritériumok:

Gondolkodásában fontos, hogy elvontabbá váljon, mint a korábbi években. Felismerje a rész-egész viszonyát, képes legyen a lényeg kiemelésére, összefüggések meglátására, következtetések levonására, ítéletalkotásra és azok megfogalmazására. Biztos legyen az alak-háttér megkülönböztetésében, vagyis ki tudja zárni a zavaró körülményeket és ki tudja választani a számára fontos információkat. Emlékezetében is változások állnak be, mivel rövid és hosszú távon is emlékeznie kell a látott vagy a hallott információkra. A tartós figyelem is elengedhetetlenül fontos. Feladatvégzés során ne legyen már szüksége állandó kontrollra, figyelmeztetésre. Beszédhangjai legyenek megfelelő tisztaságúak és folyamatosan, gazdag szókinccsel, a nyelvtani szabályok használatával fejezze ki magát. Ismerje saját testét és biztonsággal tájékozódjon rajta, tehát legyen tisztában testrészei nevével és helyével. Jól tájékozódjon síkban és térben egyaránt, legyen tisztában az irányokkal. Képessé váljon a soralkotásra, vagyis a sorminta folytatására. A tízes számkörben eszközzel (különböző tárgyak) biztonságosan végezzen feladatokat. Ismerje a kisebb-nagyobb, több-kevesebb fogalmát. Széleskörű ismeretekkel rendelkezzen az őt körülvevő világról. Tudja személyes adatait, tisztában legyen az évszakok, napok, és napszakok váltakozásaival. Pszichikus és szociális területen lényeges, hogy várja a gyermek az iskolát.

Pszichikus és szociális kritériumok:

Érzelmileg kiegyensúlyozott legyen. Tudjon alkalmazkodni a szabályokhoz. Képes legyen kapcsolatok kialakítására a felnőttekkel és gyermekekkel egyaránt. Együttműködő és kitartó legyen a feladatok elvégzése közben. Szembe tudjon nézni azzal, ha valami nem sikerül azonnal, ne veszítse el a kedvét. Ne essen kétségbe, ha nem az övé a legszebb rajz vagy a legtökéletesebb munka. Képessé váljon arra, hogy a felnőtt által kijelölt tevékenységet előbbre valónak tekintse minden más tevékenységnél.

Talán soknak tűnnek ezek az elvárások, azonban azt kell, mondjam, hogy ha a gyermek megkapja a biztonságos szeretetteljes családi hátteret, sok mesét hall, a feltett kérdéseire mindig megkapja az életkorának megfelelő választ, minél több közös élményt nyújtunk számára akkor ezek a képességek minden erőlködés nélkül kialakulnak.

Végezetül szeretnék ajánlani két könyvet, ha jobban, szeretnének elmerülni a témában: Forgács Zsóka: Irány a suli és Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak.

Köszönöm szíves figyelmüket.

Anna óvónéni


Iskola


Így indult a 2014-es év az iskolánkban

Január 6-án megkezdődött a karácsonyi szünet utáni tanulás iskolánkban. Nem könnyű a hosszú pihenés után újra a könyvek világába csöppenni és felvenni a munka ritmusát.

Ennek könnyítéséhez is hozzá segített egy tanfolyam, amit Kajdácsi Éva néni szervezett január 11-én és 12-én, egy szombati illetve vasárnapi napon.

Varga Diána oktató irányításával zajlott ez a rendkívül hasznos gyerek agykontroll tanfolyam, ahol megtanulhatták a résztvevők, hogyan tudják használni hosszú távú memóriájukat, hogyan lehet lazítani, pozitívan gondolkodni, és még sok-sok mást, amivel a tanulást is megkönnyíthetik, ha alkalmazzák.

Hamarosan ismét lehetőség nyílik gyerek tanfolyamra, ha lesz rá megfelelő számú érdeklődő.

A második és a negyedik osztályos diákok számára LÜK versenyt rendeztek az iskolában. Nyirán András úr a Dinasztia Kiadó képviseletében járt nálunk és szervezte e nagyszerű és a gyerekek számára is érdekes versenyt.

A következő eredmények születtek:

2. osztály

  1. Pőcze Máté
  2. Nagy Károly
  3. Kovács Dominik

4. osztály

  1. Lőrincz Botond
  2. Barta Zsolt
  3. Marossy Flóra

Gratulálunk nekik! A győztesek tovább jutottak a kistérségi fordulóra.

Január 17-én zárult az első félév minden iskolában és a következő héten mindenki megkapta a félévi értesítőjét. Reméljük, a tanulók többsége örömmel íratta alá otthon, a többiek pedig igyekeznek év végéig kijavítani a kevésbé szép osztályzatokat.

Január 18-án, szombaton a végzős diákok megírták a központi írásbeli felvételi vizsgát, és bízunk benne, hogy mindenkinek elegendő pontja lesz ahhoz az iskolához, amit megjelölt továbbtanulási lapján.

A magyar kultúra napja – Sárossy Szilvia

Reformok a reformkorban és a tanórán

Idén újra megrendezésre került iskolánkban - immár 8 éve - az a speciális tanítási nap, amelyben mindig az aktuális 7. évfolyam érintett. Ezt a napot egy témának szenteljük, jelen esetben a magyar nép egyik jelentős, és újító szellemű korszakának, a reformkornak. Ezt a tanítási gyakorlatban úgy kell elképzelni, mint egy érdekes feladatokból, játékokból álló foglalkozást. A diákok már előre készültek és mindenki a kapott feladattal érkezett. Idén egy reformkori újítást kellett rajz-makett formában elkészíteni.

Az izgatott tanulók csoportokban foglaltak helyet és a délelőtt tematikájának ismertetése után hozzáláttak az első feladathoz. Nevet kellett adniuk a csapatuknak. Így találkozhattunk az idén a „Haladó gondolkodókkal, Nemesekkel, Jobbágyokkal, Haladókkal, Nemzetőrökkel”. A kapott feladatokkal a csapattagoknak együtt kellett megbirkózniuk. Kipróbálhatták milyen nyelvújítók lettek volna, bejárhatták a korabeli Lánchidat a számítógépes vizuáltechnika segítségével, közelebbről is megnézhették a Lánchíd alapkőletételét festményen és egérrágta, hiányos dokumentumot is kellett rekonstruálniuk. A feladatok összeállítását és az egész témanap lebonyolítását Princzné Szilágyi Ilona és Riegel Ágnes tanárnők végezték.

Ezek a délelőttök mindig remek hangulatban telnek mind a gyerekek mind a vezető tanárok számára. A másfajta tanítási-tanulási technika, megteszi hatását, nemhiába hagyják azzal a mondattal ott a gyerekek a foglalkozást, hogy: „De jó volt, legyen ilyen máskor is!”

Riegel Ágnes tanár

A hónap utolsó előtti napján a második osztályosok a Fővárosi Nagycirkuszba látogattak. Hatalmas élménnyel tértek haza a kicsik, hiszen fantasztikus látványban és mutatványokban volt részük.

A február hónap a játszóházzal indult, mely már hagyománnyá vált az iskola és az óvoda kapcsolatában. Pedagógusok, szülők, gyermekek ismerkedhetnek egymással sok-sok játékos feladaton keresztül, és kerülnek közelebb egymáshoz. Reméljük, egyre többen várják a következő alkalmat és csatlakoznak hozzájuk új résztvevők is.

A következő számunkban beszámolunk a farsangi mulatságról, a 3D-s moziról, a korcsolyázásról és minden más érdekes programról, melyek már a tél végét jelzik számunkra.

További információkért,és képekért,kérem,látogassanak el az iskola honlapjára.


Máténé Virág Rita


Éhes „pici poci”

Miért van az, hogy pici gyermekünk étkeztetési ideje, minősége olyan fontos és lényeges, de mikor iskolás lesz, sok mindent nem is tudunk étkezési szokásairól, néha azt sem, mit és mennyit evett.

Szeretnék néhány gondolattal segíteni aggódó szülőtársaimnak, akiknek ugyanolyan fontos az is, hogy „éhes nagy poci”, mint néhány évvel ezelőtt a pici poci volt.

Kinek a feladata? Persze, hogy a szülőé. De hogy ellenőrizze gyermeke étkezését, aki egész nap az iskolában van? Mit tehet akkor a szülő? Mit tehet a pedagógus? Mi köze a pedagógusnak a gyermek étkezéséhez? Ki tehet többet a helyes étkezés kialakításáért, a pedagógus, vagy a szülő?

Ugye milyen sok kérdést lehetne még írni? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tud válaszolni ezekre a kérdésekre, mindenkinek van véleménye a témáról.

A probléma nem új. Ebben az iskolában sok évvel ezelőtt én már végeztem egy felmérést étkezési szokásainkról, úgy gondoltuk, időszerű egy rövidített változatát megismételni.

Miért baj, ha gyermekeink nem étkeznek megfelelően? Ezt a kérdést oldalakon keresztül lehetne megválaszolni. A legrövidebb válasz: éhes test nem tud gondolkodni megfelelően. Aztán következik a többi: a rendszertelen étkezés miatti hasfájás, fejfájás, majd következik a rossz minőségű táplálék, aztán elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás, …. Erről a tanító nénik is szívesen adnak bővebb tájékoztatást.

Nincs olyan osztály, ahol ne lenne elhízott vagy több túlsúlyos tanuló.

Mi pedagógusok, az iskolai nevelés keretein belül számos programmal, hasznos ismeretanyaggal segítjük az egészséges táplálkozást, annak megismertetését. Egészségnapokat tartunk, ahol tanulóink megkóstolhatják a finomabbnál finomabb magokat, salátákat, mézet, teákat. Felsorolni sem lehetne mindet. Ezek az ételek,italok mindig nagyon „sikeresek”, a gyerekek nagy örömmel fogyasztják el őket.

Sok egyéb programban, pályázatban is részt veszünk, már megszokott, hogy tanulóink minden nap gyümölcsöt kapnak, és néhány éve egy-egy doboz tejet, kakaót, vagy újabban pudingot is ehetnek.

Itt kell megemlíteni, hogy minden tanulónak van lehetősége nálunk nem egy, hanem több mozgásos foglalkozáson is részt venni.

Néhány szülő nagyon gondos, egészséges, „gusztusos” uzsonnát csomagol csemetéjének. Sok gyereknél van egészséges innivaló is, vagy szerencsére egyszerű víz.

Mégis akkor mi lehet a baj?

November utolsó heteiben tanulóink egészséges táplálkozását vettük kicsit nagyító alá. Kikérdeztem a büfében Erzsike nénit, és az ebédlőben Ildikó nénit.

Nézzük először a büfét: Az itt megvásárolható innivalók kb. 5%-a ami szénsavas, természetesen legjobban a teákat szeretik a gyerekek, a citromost, és a barackost, ebből kb. 30 is elfogy egy héten. Kububól 2-3 db, és még vízből is 1-2 db. Mit esznek még gyermekeink a zsebpénzükből? Meleg szendvics 3-4, párizsis szendvics kb. 4, pék süti kb. 25! hot dog-ból kb: 2 db fogy egy nap. Sült krumpliból egy nap kb. 10 adag fogy (ezt naponta nem ugyanaz a 10 gyermek veszi!). Csoki is fogy, heti 25-30 db. Általában a gyerekek a minőségi csokikat választják, ami azért említést érdemel, és örülni kell neki. A problémát biztos nem az itt elfogyasztott néhány adag krumpli okozza, nem beszélve arról, hogy Pálma étolajban van kisütve. A 25 db péksütemény elsőre egy kicsit soknak tűnik, de ha elgondolom, hogy több, mint 200 gyermek jár ide, inkább kevés. Szerencsére a többséget itt is pl. a kakaós tekercs teszi ki. Mostanában a puding „nem nyerő”, hiszen nagyon sokszor azt kaptak a gyerekek iskolatej helyett. Sajnos sok gyereknek kiskanala még mindig nincs, így némelyikük „borzalmas állapotba” kerül, mire elfogy. (Egy kanál elfér a táskában, akár műanyagból is!)

Bementem néhányszor ebéd idején egy-egy csoporthoz, sőt, kétszer-háromszor meg is kóstoltam, hogy véleményt mondhassak. A menza környéke kinagyítva már nem mutat ilyen rózsás képet. Amit tanulóink többsége táplálkozás helyett végez, az szinte siralmas. A tanító nénik nagy türelmének köszönhetően megkóstolják már a gyerekek az ennivalót, de nem adnak időt maguknak az új ízek megszokására. Sok napközis szinte semmit sem eszik, várja az uzsonnát, vagy a táskában lévő otthoni „nasit” eszi. Az ebédek túlnyomó többsége jó, sőt még kicsit válogathatnak is a gyerekek, mert ha nem szeretik a húst, vagy a főzeléket, Ildikó néni nem teszi nekik tányérra csak azt, amit kérnek. A „minta menza” programmal voltak gondok, a teljesen cukor nélküli sóska pl. senkinek nem kellett. Még decemberben a polgármester úr az ellátó céggel megbeszélte ennek a programnak a szüneteltetését, megoldást keresnek.

Az alábbi kérdőív adatai magukért beszélnek, mindenki „böngéssze”, és vonja le a következtetéseket gyermeke, gyermekei számára.

Ez a „Pillanat felmérés” 2013. november 21-én csütörtökön reggel az első óra néhány percében lett kitöltve, az 1-8 osztályból 203 gyermek válaszolt kézfeltartással a kérdésekre.


igen

nem

egyebet

megjegyzés

Tejet, kakaót vagy teát ittál-e ma reggel otthon ?

96

69 gyermek semmit!

38 víz, fanta, szörp, tejes kávé, gyümölcslé

Kenyeret, zsemlét, vagy szendvicset ettél-e otthon?

53

113

37 müzli, csoki, gabonapehely, túró-rúdi, keksz

Reggeliztél otthon?

Ülve: kenyeret, teát, stb.? (Tehát „komplett reggelit”)

60

143

Van-e nálad uzsonna, amit otthonról hoztál?

106

95

2

Ebédlős, vagy napközis vagy?

129

74

Innivalót hoztál-e magaddal?

149

54

Gyümölcsöt hoztál-e magaddal?

16

Itt arról a gyümölcsről van szó, amit tényleg otthonról hozott. </font>

Pénzt hoztál-e magaddal uzsonnára?

50

153

———————–

Itt már vettél magadnak ennivalót, vagy innivalót?

53

150

———————-

Itt a kérdés nem volt igazán jó, sokan nem az adott napra értelmezték.

Tegnap reggeliztél?

104

99

———————-

Csak akkor tedd fel a kezed, ha a héten minden nap otthon reggeliztél iskola előtt!

49

Ez egy nagyon szomorú adat!

Akkor tedd fel a kezed, ha soha nem szoktál otthon iskolába indulás előtt reggelizni!

85

118

Ez meg még szomorúbb!

Ezt a kérdőívünket javított formában még ebben a tanévben meg fogjuk ismételni, okulásként magunknak, és érdeklődő szülőtársainknak. Hisszük, ha együtt gondolkodunk azon, milyen fontos gyermekeink minőségi táplálkozása, jó példával járunk előttük, egészségesebb felnőttekké válhatnak.

Mégis, akkor mi is lehet a baj? Sajnos már mindenki látja.

Az, hogy sok gyereknek üres a „pici poci”, mert evés, ivás nélkül jön iskolába! Nincs nála uzsonna, nem szereti az iskolatejet, nem kell neki az alma, és nincs nála pénz sem. Az ebédlőben nem kér levest, a másodikból csak a feltét kell neki, azzal is sietni kell, például egy kicsi fasírtot kenyér nélkül, szinte menet közben „legyűr”, és már megy is. Kezében az uzsonna, ami sajnos még mindig (ha nem szereti) a folyosó vagy az udvari kuka belsejében végzi. Ez utóbbit az emeleti ablakból szoktam látni.

Sok gyerek nem szeret reggelizni, és üres gyomorral jön, pedig kínálják otthon. Amikor oviba megy a gyermekünk, már szokássá kellene válnia a reggelizésnek. Felső tagozatos gyermekeinket már nehéz rászoktatni, de próbáljunk legalább egy gyümölcsöt, ha lehet banánt „megetetni” vele, abban még B vitamin is van, dupla haszon az agy működésének.

A felmérést végeztette, gondolatait megosztotta: Nagyné P. Tünde

2014. január 16.

ui.: Februárban indul az 5. osztály úszásprogramja, számukra célszerű + uzsonnát készíteni, mert sajnos még mindig sok gyerek van, akinél se uzsonna, se pénz nincs, és nem is napközis.Katolikus


Ha itt lettél volna!

Elkezdődött az új esztendő, s január 6-án Vízkereszt ünnepe volt. Ehhez a naphoz kapcsolódó házszentelésre minden évben több igény van. Az idén 16 családot látogatott meg Gábor atya és Roland atya, hogy megszentelje otthonaikat.

A már hagyománnyá vált Attila utcai ünnepséget is megtartották az utcában, nagyon jól sikerült, a hideg ellenére.

2014. január 18-án tartottuk az első egyháztanács gyűlést. A napirendi pontok közül a templomunk 20 éves jubileumának megszervezése és széppé tétele, az elmaradt munkák befejezése megszavazást nyert. Szeretnénk felejthetetlenné és felemelővé tenni az évfordulót, ezért nagyon sok feladat vár ránk. Bízzunk a gondviselés segítségében, hogy minden hiányzó munkát el tudunk végezni és lelkileg is tartalmas jubileumot tarthatunk.

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a megszentelt élet napját is ünnepeljük. A gyertya egy elgondoltató szimbóluma életünknek. Kifejezi az önfeláldozást, a fénye meleget sugároz és fényt ad. Lassan elfogy. Egy igaz szívű ember is így tesz szeretetével.

Farsang közepén járunk, a vigadozás-bálozás lehetősége, jelmezbálok kicsiknek nagyoknak. Immár ötödik alkalommal, most is megtartjuk a Katolikus „Batyus bált.” március 1-jén szombaton 15 órától. A gyermekek jelmezét ismét díjazzuk, és sok tombola vár minden kedves vendégre. Mindenkit nagy szeretettel hívunk, hogy elbúcsúztassuk a telet, kellemesen eltöltsünk együtt egy estét, és örüljünk a tavasz közeledtének.

Hamvazó szerda - március 5-e - a nagyböjti idő kezdete. Innen kezdődik a készülődés Jézusunk feltámadására.

Minden kedves olvasónak kívánok a farsangi napokra jó hangulatú mulatságokat.

Üdvözlettel: Berencsi Gézáné
egyház tanács elnöke


Református


Soli Deo Gloria - Egyetemes imahét
A felsőpakonyi református templomban
2014. Január 27-31.

Idén is január hónap utolsó hetében tartottuk minden évben megrendezendő imahetünket. Esténként, 6 órakor a református templomban a hívogató harangszó után felcsendült az imahét éneke:

Dicsérjük Istent mindennap! Dicsérjük Őt!
Dicsérje szívünk és a szánk Őt, a dicsőt!
Dicsérje Őt a föld és ég, Dicsérje Őt a mindenség,
A tenger árja, a hegyek, a földön élő emberek.
Dicsérjük Istent mindennap, ki nékünk éltet, üdvöt ad!

Dicsérjük Istent mindennap! Dicsérjük Őt!
Dicsérje szívünk és a szánk Őt, a dicsőt!
Arcunkon égi fény ragyog, dalt zengenek az angyalok.
Árad a hangunk szerteszét, hirdetve Isten szent nevét
Dicsérjük Istent mindennap! Dicsérjük Istent mindennap!

Az imahét témája Isten dicsősége volt, a következő alcímek alapján hangzottak el az igehirdetések: Híjával lenni Isten dicsőségének (Ige: Róm. 3, 23.)- Hit által meglátott dicsőség (Ige: Ef. 1, 3-7.) - Isten dicsősége a kegyelemben (Ige: Ján. 11, 40.) - Isten dicsősége a Földön (Ige: Ézs. 6, 3.) - Isten dicsősége a gyümölcstermő/megszentelődő életben (Ige: Fil. 1, 8-11.) Sorrendben a következő lelkipásztorok szolgáltak: Schaller Tamásné (Monor-Nagytemplom), Morva Ákos (Pilis), Monty Taylor (Bp.Szabad Evangéliumi Gyülekezet), Kiss László (Bp. Pestszentlőrinc – Szemere telep), és végül Vizi János (Felsőpakony).

A vasárnapi záró igehirdetés után úrvacsorai közösségben adtunk hálát Istennek e gazdag lelki hétért. A gyülekezet énekkara, Ács Zoltánné vezetésével, az első napon szolgált. A hétközi alkalmak végén a vendég igehirdetők a Presbitérium jelenlévő tagjaival találkoztak kerekasztal beszélgetés keretében, a pénteki napon állófogadásos szeretetvendégséget tartottunk a jelenlévők részére, a gyülekezeti teremben. A kötetlen beszélgetések közben örömmel és hálaadással fogyasztottuk el a gyülekezeti tagjaink által készített meleg ízletes teát, és a finom szendvicset, valamint édes és sós süteményeket. Köszönjük kedvességüket és szeretetüket!
Ez a hét is igazán közösségépítő volt, az igehirdetések, imádságok, beszélgetések mind arról tettek bizonyságot, hogy Isten ismét gazdag lelki hetet ajándékozott a számunkra!

Soli Deo Gloria = Egyedül Istené a dicsőség!

Vizi János lelkipásztor

Még egy rövid visszapillantás a 2013. évre – Református hírlevelünkből…
Gyülekezeti anyakönyvi hírek 2013-ban:

Házasságát megáldatta:
- sajnos nem volt esküvő!

Megkereszteltük:
Csipak Zsombor István
Asztalos Lili Viktória
Asztalos Bence István
Varga Bíborka
Lefkovits Andrea
Bélteky-Tóth Bence
Máté Tamás
Szirbik Vajk László
Kapusi Bálint gyerekeket
Garami Melinda
Friedmann Balázs
Ecsődi Miklós
Kollár István Patrik felnőtteket.

A felsőpakonyi temető ravatalozójából a vigasztalás evangéliumának hirdetésével búcsúztunk és

Eltemettük:
Kiss-Dóczi Ilona 59 éves
Halmavánszki Lászlóné 41 éves
Pongó Zoltán 63 éves
Galamb Miklós 72 éves
Fazekasné Boldi Zita 44 éves
gyülekezeti tagot

Elbúcsúztunk a templomban:
Kovács László 83 éves
atyánkfiától.

Összeállította:
Vizi János lelkipásztor


Könyvtár


Civil


Darumadár Nyugdíjas Klub januári beszámolója

Elsősorban szeretném a hibámat kijavítani. Mentségemre, a december nagyon mozgalmas volt, így történhetett, hogy elfelejtettem a beszámolóban pontosan leírni, volt két 80. születésnapját betöltötő tagtársunk.

A záróünnepségen Heim Antalné Marika és Pozsárné Marika, akik kisebb bajokat leszámítva megélték ezt a szép kort, Gergely Mihályné Margó festőművészünk festményeit ajándékoztuk nekik. Köszönjük a szép képeket és, hogy ezzel is emelte az ünnepség színvonalát.

Január 9-én, délután 3 órakor vezetőségi ülés, 4 órakor énekkari próba, 5 órakor klubnap volt, amelyre Gyálról eljött Dr. Sándor Tamás, aki segített a tagoknak az üdülési Erzsébet utalványhoz szükséges nyomtatványok kitöltésében, hogy minél előbb beadásra kerüljenek, de ezzel kapcsolatban a könyvtár dolgozói is igen sokat segítettek.

Január 16-án, délután 4-kor ismét énekkari próba, majd 5-kor klubnap volt, Lőrentei Erzsike klubvezetőnk több kulturális programra is felhívta a figyelmünket. A könyvtárból Margitka bejött, és tájékoztatott bennünket az Erzsébet-programra benyújtott pályázatok leigazolásáról.

Január 23-án, délután 4 órakor a magyar kultúra napján, az ünnepségünkön Lőrentei Erzsike megemlékezett Kölcseyről, a Himnuszt teljes terjedelmében felolvasta, majd közösen elénekeltük. Ezután a Bob herceg c. filmet vetítette le Hevesi István. Mindenki jól érezte magát, az egész este szép volt.

Január 28-án, reggel 7 órakor teli busszal indultunk Cserkeszőlőre fürdeni, annak ellenére, hogy -5 C volt. Nagyon jól telt el a napunk, mindenki válogathatott, talált magának kedvére való vizet, tudott úszni, pezsgőfürdőzni és finom meleg gyógyvízben lubickolni. Este 6 órára már haza is érkeztünk.

Január 30-án, délután 3 órakor vezetőségi ülésünkön a februári programokat ismertette Lőrentei Erzsike. 4 órakor énekkari próba, 5 órakor klubnap. A színházi időpontokra Erzsike felhívta a figyelmet, itt is ismertette a februári programokat. Meglepetésünkre (január 8-án Piroska névnap volt) egyetlen Piroskánk (Újjné) sok-sok szalámis, gépsonkás, tojásos, sajtos szendvicset, pogácsákat, üdítőket, borocskát hozott, hogy mindenkit megvendégeljen utólagosan a névnapja alkalmából. Nagyon bőségesen és gazdagon lettünk megvendégelve. Ennek örömére a köszöntő verset (nagyon szép és megható verset írt ) Füziné Esztike mondta el. Vidám beszélgetéssel, falatozással telt el az idő. Alig kezdődött el, mégis hamar vége lett a klubnapnak.

Túl vagyunk két fagyos héten, a meteorológia kellemesebb időt jósol, ezért már készülődhetünk lélekben a tavaszi munkákra. Legalábbis, kellő időben el kell kezdeni a ráhangolódást!

Kovácsné Németh Ilona

Helyreigazítás:
Lapunk januári számában a „A Darumadár Nyugdíjas Klub november-december-i beszámolója” cikkben Lőrentei Erzsike neve tévesen szerepelt a december 28-án tartott záróünnepségen előadott vidám jelenetet kapcsán. Lovászné Erzsike és Füziné Esztike adták elő a rövid darabot. Elírás történt, elnézést kérünk.


Kedves Felsőpakonyiak!

Idén január 19-én vasárnap tartottuk a már hagyományosnak mondható utcanapunkat. 2007-ben, mikor ideköltöztünk, akkor határoztuk el, hogy minden évben megünnepeljük utcánk, az Attila utca „névnapját”. Mivel ez egy új lakótelep volt akkor Pakonyon, sok ismeretlen, más településről beköltöző emberrel, szerettük volna megismerni egymást. Jó ötletnek bizonyult az utcánk egyik háza előtt felállított asztal, ahol mindenki szívesen beszélgetett egymással, megosztva a vidéki élet örömét, a házépítéssel járó feladatokat. Tanácsokat, tapasztalatokat adtunk át egymásnak, telefonszámok, e-mail címek cseréltek gazdát. Ettől kezdve, már nem ismeretlenül mentünk el egymás mellett, hanem kedves ismerősként üdvözöltük egymást.

Immár 8. alkalommal készültünk ugyanolyan nagy izgalommal az összejövetelre, mint ahogy azt első alkalommal tettük. Szervezőink meghívót készítettek minden kedves utcalakó és érdeklődő „vendégünk” számára, melyet személyesen dobtak be a postaládákba. Meghívót küldtünk a Szabó Magda könyvtár oldalán, az iwiwen, a facebook-on, a pakony.hu-n is.

Szerencsés volt az időzítés, az „Égiek”-nek köszönhetően délutánra kitisztult az ég, az eső is elállt. A megterített asztal hamar megtelt a saját készítésű finomságokkal. Művészien elkészített hideg- és meleg-szendvicsek, sós és édes sütemények, palacsinta! bizonyították, hogy a lakók ismét szívükkel, lelkükkel készültek az eseményre. Újabb és újabb különlegességeket látva mindenki alig várta, hogy azt is megkóstolja, nem beszélve a remekül elkészített forralt borokról és teákról.

Köszönet az ötletgazdáknak, szervezőknek, résztvevőknek, hogy mindig tartalmasan, jókedvűen töltjük el ezt a pár órát egymás társaságában.

Jövőre is lesz Attila-napi mulatságunk, általában az Attila névnaphoz legközelebbi vasárnap délután tartjuk, ezért akinek felkeltettük az érdeklődését, szeretettel várjuk.

A személyes találkozásig minden kedves felsőpakonyi lakosnak nagyon boldog, békés és sikeres új esztendőt kívánunk.

Üdvözlettel : az Attila utca lakói (nevében Rusz Attila, vagy ki?)


A Felsőpakonyi Polgárőrség tisztelettel megköszöni, hogy adója 1%-ával támogatta egyesületünket.

Az Önök által felajánlott adományokból több helyen, hatékonyabban tudtunk segíteni, központi térfigyelő kamerarendszer bázisát is kiépítettük és üzemeltetjük.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki fontosnak érezte, hogy segítse működésünket, fejlődésünket.

Terveink között szerepel a térfigyelő kamerarendszer kibővítése, kiterjesztése az egész községre.

Céljaink megvalósításához kérjük a támogatni szándékozókat, hogy a 2013. évi adózás során az 1%-ot részünkre ajánlják fel!

Felajánlásaikat és támogatásaikat előre is köszönjük.

Adószámunk: 18028111-1-13

Számla szám: 65500116-3103085-53000004

Segítsen, hogy segíthessünk!

Nonstop hívható számunk: +36 20 382 9011

Várjuk az új tagok jelentkezését! Információk: Dobos Sándor - +36 20 978 2429


Tisztelt Olvasó!

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a helyi Vöröskereszt nevében 2014-ben.

EU Élelmiszersegély program keretében Felsőpakonynak is lehetősége volt tartós élelmiszer adomány szétosztása. 340 db 6-10 kg-os csomagokkal tudtunk a rászorulóknak segíteni. Remélem akik kaptak, segítség volt részükre.

Ezúton is kérjük, hogy ha valaki tud olyan személyről, aki segítségre-támogatásra szorul, jelezze a Vöröskereszt helyi segítőinek.

Sokan segítettek a munka megvalósításában. Köszönjük az Önkormányzatnak, Kovácsné Erzsikének, Erdei Sándornak, Molnár Péternek, hogy az élelmiszer Szigetszentmiklósról Felsőpakonyra érkezett.

A szétosztásban Oláh Istvánné, Oláh István, Füzi Annamária, Kovács Ilona és a Czirják család vett részt. Köszönöm az önzetlen munkájukat, jó egészséget kívánok a további munkájukhoz.

Czirják Józsefné\ Vöröskereszt helyi titkára


Sport


Hátbelső


Hátlap


Kérdéses

Óvd a gyalogost!

A gyalogosoknak - mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek –a téli szürkületi és sötét időszakokban való közlekedése nagyobb kockázatot jelent, mint az év egyéb időszakaiban.

Télen sajnálatos módon megnövekszik a gyalogos elütések száma. A kedvezőtlenné váló látási és útviszonyok ugyanakkor csak „asszisztálnak” ehhez. A balesetet ugyanis minden esetben emberi mulasztás, valamilyen szabályszegő magatartás okozza.

Az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a gyalogos elütések és ennek következtében meghalt személyek száma, mivel 2014 januárjának első három hetében 13 gyalogos szenvedett halálos kimenetű közúti közlekedési balesetet. Ezen esetek bekövetkezésében jellemző tényező volt, hogy pl. 6 esetben a gyalogosok az úttesten szabálytalanul kívántak áthaladni, 4 esetben pedig az úttest szélén való közlekedésük közben vesztették életüket. Sajnálatos módon 1 főt kijelölt gyalogos átkelőhelyen, míg két gyalogost munkavégzés közben, az úttest mellett ütöttek el. Jellemző továbbá, hogy a 13 tragikus halálesetből 10 a késő délutáni, esti, illetve kora reggeli időszakban következett be.

Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között a gyalogosok általában nem elég körültekintőek és kevésbé figyelnek a közlekedés más résztvevőire, hiszen a kellemetlen időben – érthető módon – mielőbb célhoz szeretnének érni. Ebből adódóan a járművezetők mindig fokozott figyelemmel és a sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat, valamint azokat a helyeket, ahol fokozottan kell számolni gyalogosok megjelenésére.

Kérjük, hogy most még inkább fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjünk! A sebesség csökkentésével és nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző közlekedési balesetek.

A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” A láthatósági – fényvisszaverő eszközök használata életmentő lehet lakott területen belül is, sötétben is, és jó látási viszonyok között is, így pl. a láthatósági mellény viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor az éppen nem kötelező! A láthatósági mellény mellett, vagy a helyett a nem sötét színű, jól látható hétköznapi ruházat viselése is sokat jelenthet egy baleset bekövetkezésének megelőzésében.

A gépjárművek tompított fényszórói 35-45 m távolságban világítják meg az útfelület egy részét, mely távolság a latyakos időben jelentősen lecsökkenhet. A szürke-fekete környezetbe olvadó ruházat, láthatósági eszközöket nem viselő gyalogos baleseti kockázata megnő, féktávolságon belül elüthetik őket. Lakott területen kívüla gyalogosoknak kötelező a forgalommal szemben közlekedni, mert így jobban látják a szemből érkező forgalmat!

Saját közlekedésbiztonságunk érdekében tenni kell valamit! Ennek egyik módja a LÁTHATÓSÁG növelése.

Gyalogosok! …LÁTSZANI! Gépjárművezetők! …LÁTNI!

A balesetek nem történnek, azokat okozzák! Figyelmetlenség, felelőtlenség, kockázatvállalás, nemtörődömség, a láthatóság hiánya, a nem megfelelő világítás használata… tragédiát okoz!

Biztonságos és balesetmentes közlekedést kíván:

a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság2014_02_feb.1391697846.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:57 (külső szerkesztés)