Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_04_apr

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2014_04_apr [2014/04/10 13:01]
bavegh [Újszülöttek:]
2014_04_apr [2018/05/03 12:00] (aktuális)
Sor 368: Sor 368:
 ===== Személyre szabott lelkipásztorkodás ===== ===== Személyre szabott lelkipásztorkodás =====
  
-**Papi ​életen ​elindítója,​ Isten után, Vass Tamás atya!** Tavaly volt halálának 25. évfordulója. Összejöttünk néhányan (25-30 fő) mintegy emlék ülést rendezni a tiszteletére. Még ma is sokan az ő útmutatása nyomán éljük emberi és Krisztus követő életünket. Az ő módszere volt a  személyre szabott lelkipásztorkodás. Az erre vonatkozó elgondolásait és tapasztalatait ​ hátra hagyta nekünk egy könyvben, melynek ​ fő mondanivalója éppen a  mostani cikk címe. **Egész papi életemet végigkísérte a gyóntatás szeretete**,​ annak minden nehéz terhével együtt. A gyóntatást biztosan nem a papok találták ki, mondhatom a saját tapasztalatom alapján. Nem is csinálnánk ​hiszem,  azt hiszem, ha nem lenne rá vonatkozólag ​ parancs és jó példa Jézus részéről. Hogy értsék, mi a nehézség, megmondom. //1.// A gyónási titok megőrzése. //2.// Olyan terület, éppen az első pont alapján, ahol még segítséget sem kérhet az ember tapasztaltabb kollégától. ​ Itt tehát csak abban segíthet egy  másik ​ lelkiatya, hogy  jól felkészít. Hála Istennek, nekem ezt a felkészülést segítette Tamás atya.  S most idősebb koromra, betegségeimre tekintve, egyre inkább arra gondolok, hogy a nyüzsgő, építkező papi életnek vége. ​ Marad azonban egy terület remélhetőleg a halálomig: lelkivezető az mindvégig lehetek. Ehhez az idősebb kor tapasztalatai,​ bölcsessége is  ad valamit.+**Papi ​életem ​elindítója,​ Isten után, Vass Tamás atya!** Tavaly volt halálának 25. évfordulója. Összejöttünk néhányan (25-30 fő) mintegy emlék-ülést rendezni a tiszteletére. Még ma is sokan az ő útmutatása nyomán éljük emberi és Krisztus követő életünket. Az ő módszere volt a  személyre szabott lelkipásztorkodás. Az erre vonatkozó elgondolásait és tapasztalatait ​ hátra hagyta nekünk egy könyvben, melynek ​ fő mondanivalója éppen a  mostani cikk címe. **Egész papi életemet végigkísérte a gyóntatás szeretete**,​ annak minden nehéz terhével együtt. A gyóntatást biztosan nem a papok találták ki, mondhatom a saját tapasztalatom alapján. Nem is csinálnánk, ​ azt hiszem, ha nem lenne rá vonatkozólag ​ parancs és jó példa Jézus részéről. Hogy értsék, mi a nehézség, megmondom. //1.// A gyónási titok megőrzése. //2.// Olyan terület, éppen az első pont alapján, ahol még segítséget sem kérhet az ember tapasztaltabb kollégától. ​ Itt tehát csak abban segíthet egy  másik ​ lelkiatya, hogy  jól felkészít. Hála Istennek, nekem ezt a felkészülést segítette Tamás atya.  S most idősebb koromra, betegségeimre tekintve, egyre inkább arra gondolok, hogy a nyüzsgő, építkező papi életnek vége. ​ Marad azonban egy terület remélhetőleg a halálomig: lelkivezető az mindvégig lehetek. Ehhez az idősebb kor tapasztalatai,​ bölcsessége is  ad valamit.
  
 Hadd idézzek könyvének előszavából:​\\ Hadd idézzek könyvének előszavából:​\\
 "​Érdemes lenne egyszer **a „lélekgyógyász” Jézust figyelve** elmélkedni át az evangéliumokat. Mint apostol nevelő, tehát papnevelő lelkiatya három év alatt különböző vérmérsékletű,​ pszichikai és fizikai adottságú embereket olyan apostoli egyéniségekké neveli. Akik mégis megtartják természetük egyéni sajátosságait. Gondoljunk csak Péter, János vagy Tamás alakjára és egyéniségük fejlődésére. \\ "​Érdemes lenne egyszer **a „lélekgyógyász” Jézust figyelve** elmélkedni át az evangéliumokat. Mint apostol nevelő, tehát papnevelő lelkiatya három év alatt különböző vérmérsékletű,​ pszichikai és fizikai adottságú embereket olyan apostoli egyéniségekké neveli. Akik mégis megtartják természetük egyéni sajátosságait. Gondoljunk csak Péter, János vagy Tamás alakjára és egyéniségük fejlődésére. \\
-Nincs az az ügyes pszichiáter vagy pedagógus, aki olyan **hozzáértéssel tudna hozzányúlni a női pszichéhez**,​ mint Jézus, és főként eredményesen, ​Mária, Márta vagy a szamáriai asszony… Ami pedig az eredményességet illeti, gondoljunk Mária Magdolnára. Nemcsak tény, hogy akaratgyenge bűnösből szentet nevel, az is figyelemre méltó, ahogy ezt a jellemalakítást ​csinálja. A nő  alanyi és nem eszményre beállított személy. Az eszményt nem közvetlenül ragadja meg, csak más alanyon keresztül. Ennek azonban nagy veszélye, hogy megragad az alanynál, illetve csak azon keresztül látja és csak azt az eszményt, amit az alany mutat. Jézus személyes szeretettel ​kezeli Mária Magdolnát, de nem hagyja meg pusztán ennél, ​ hanem megragadtatja vele az eszményt is. (Ezért tud ő az apostoloknál is frissebben odamenni Jézus sírjához, és az ő jutalma lesz a legelső találkozás a Feltámadottal!)\\ +Nincs az az ügyes pszichiáter vagy pedagógus, aki olyan **hozzáértéssel tudna hozzányúlni a női pszichéhez**,​ mint Jézus ​(Mária, Márta vagy a szamáriai asszony…). Ami pedig az eredményességet illeti, gondoljunk Mária Magdolnára. Nemcsak tény, hogy akaratgyenge bűnösből szentet nevel, az is figyelemre méltó, ahogy ezt a jellemalakítást ​véghez viszi. A nő  alanyi és nem eszményre beállított személy. Az eszményt nem közvetlenül ragadja meg, csak más alanyon keresztül. Ennek azonban nagy veszélye, hogy megragad az alanynál, illetve csak azon keresztül látja és csak azt az eszményt, amit az alany mutat. Jézus személyes szeretettel kezeli Mária Magdolnát, de nem hagyja meg pusztán ennél, ​ hanem megragadtatja vele az eszményt is. (Ezért tud ő az apostoloknál is frissebben odamenni Jézus sírjához, és az ő jutalma lesz a legelső találkozás a Feltámadottal!)\\ 
-Még csak egyet Jézus ​eberkezeléséről.  Soha **nem választja szét az emberben a természetest és a természetfelettit**,​ amikor gyógyítja. A kettőt együtt teszi, A „//​bocsánatot nyertek bűneid//​” lélekgyógyászata együtt jár a „//vedd ágyadat és menj haza//” testi gyógyításával. Jézus tehát az egész embert kezeli.\\+Még csak egyet Jézus ​emberkezeléséről.  Soha **nem választja szét az emberben a természetest és a természetfelettit**,​ amikor gyógyítja. A kettőt együtt teszi, A „//​bocsánatot nyertek bűneid//​” lélekgyógyászata együtt jár a „//vedd ágyadat és menj haza//” testi gyógyításával. Jézus tehát az egész embert kezeli.\\
 **Az Egyház pasztorációs munkájában követte Jézust**, s tény, hogy az egyéni lelkivezetés munkája végigkísérhető az egyháztörténelem folyamán úgy is, mint elmélet a papnevelésében,​ úgy is mint gyakorlat a gyóntatószékben. (A Nagy nevelők, pl. Néri szent Fülöp, Don Bosco, mindegyik egyben ​ híres gyóntatók is!)\\ **Az Egyház pasztorációs munkájában követte Jézust**, s tény, hogy az egyéni lelkivezetés munkája végigkísérhető az egyháztörténelem folyamán úgy is, mint elmélet a papnevelésében,​ úgy is mint gyakorlat a gyóntatószékben. (A Nagy nevelők, pl. Néri szent Fülöp, Don Bosco, mindegyik egyben ​ híres gyóntatók is!)\\
-Mindemelett tény, ​ hogy az egyéni pasztoráció nagy átlagát tekintve ​ **ma csaknem kizárólag a néhány ​pereces ​gyóntatószéki időre korlátozódik**,​ és sajnos sok esetben ott  nincs szó lelkivezetéséről,​ csak „szériában gyártott” feloldozásról.\\ +Mindemelett tény, ​ hogy az egyéni pasztoráció nagy átlagát tekintve ​ **ma csaknem kizárólag a néhány ​perces ​gyóntatószéki időre korlátozódik**,​ és sajnos sok esetben ott  nincs szó lelkivezetéséről,​ csak „szériában gyártott” feloldozásról.\\ 
-**A személyes lelkipásztorkodás az a tudomány**,​ amely természet feletti ​által megvilágosított ​ természetes ész segítségével a konkrét emberi személy életének természetes és természetfeletti összetevőit vizsgálja, ​ azzal a céllal, hogy hiányosságait orvosolja és jó tulajdonságait fejlessze.” \\+**A személyes lelkipásztorkodás az a tudomány**,​ amely a természetfeletti ​által megvilágosított ​ természetes ész segítségével a konkrét emberi személy életének természetes és természetfeletti összetevőit vizsgálja, ​ azzal a céllal, hogy hiányosságait orvosolja és jó tulajdonságait fejlessze.” \\
 A húsvéti időszakban vagyunk, a húsvéti gyónás kötelezettségével. Én a fentieket szem előtt tartva szeretném szolgálni a rámbízottakat. A húsvéti időszakban vagyunk, a húsvéti gyónás kötelezettségével. Én a fentieket szem előtt tartva szeretném szolgálni a rámbízottakat.
  
Sor 393: Sor 393:
 Április 11-én 18 óra 30 perckor Gyálra vártuk minden kedves testvérünket,​ akik részt vettek az élő keresztútjárásban. Készülünk Megváltónk feltámadására,​ böjttel, imádsággal és számot teszünk cselekedeteink megvizsgálásában. Karitász csoportunknak fáradhatatlan munkáját fizesse meg a jó Isten szeretete. Április 11-én 18 óra 30 perckor Gyálra vártuk minden kedves testvérünket,​ akik részt vettek az élő keresztútjárásban. Készülünk Megváltónk feltámadására,​ böjttel, imádsággal és számot teszünk cselekedeteink megvizsgálásában. Karitász csoportunknak fáradhatatlan munkáját fizesse meg a jó Isten szeretete.
  
-Zarándoklatot hirdetünk május 24-én, ​ szombaton a híres Mária kegyhelyre - Dunántúlon Andocs községbe, résztvételi díj 2.500.- Ft/fő. Jelentkezni lehet: Berencsi ​ Marikánál.+Zarándoklatot hirdetünk május 24-én, ​ szombaton a híres Mária-kegyhelyre - Dunántúlon Andocs községbe, résztvételi díj 2.500.- Ft/fő. Jelentkezni lehet: Berencsi ​ Marikánál.
  
 //Kívánok minden kedves olvasónak kegyelemmel teli napokat!// //Kívánok minden kedves olvasónak kegyelemmel teli napokat!//
Sor 425: Sor 425:
 \\ \\
 **CSALÁDOS HÉTVÉGE:​** \\ **CSALÁDOS HÉTVÉGE:​** \\
-**Időpontja:​** //2014. június 27-29 ð (péntek-vasárnap)//​ \\+**Időpontja:​** //2014. június 27-29(péntek-vasárnap)//​ \\
 **Helye:** Fülöpháza ​ \\ **Helye:** Fülöpháza ​ \\
 **Költsége:​ Felnőtt:** 2.500.-Ft/​fő/​nap **Gyermek:​** 1.500.-Ft/​fő/​nap\\ **Költsége:​ Felnőtt:** 2.500.-Ft/​fő/​nap **Gyermek:​** 1.500.-Ft/​fő/​nap\\
Sor 447: Sor 447:
 ===== Egészségnap ===== ===== Egészségnap =====
  
-Kedves Pakonyiak!+Kedves Pakonyiak! ​\\
 \\ \\
-\\ +Elérkezett végre a tavasz, illatoznak a virágok, csicseregnek a madarak. Minket is felvillanyoz ez a pezsgés, vágyunk ​változásra. Lekerülnek a vastag ruhák, kiderül mennyit változtunk a tél alatt… Felmerül a gondolat hogy mozogni kéne és változtatni az étkezésünkönhogy egészségesebbek lehessünk. Mit egyek? Hogy mozogjak? Mit változtassak és hogyan? Szívesen válaszolok minden kérdésedre május 17-én, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, ​a II. EGÉSZSÉGNAPON. Gyere elés kérdezz meg engemminden problémádra keresünk megoldástAkik segítenek ebben:
-Elérkezett végre a tavasz, illatoznak a virágok, csicseregnek a madarak. Minket is felvillanyoz ez a pezsgés, vágyunk változásra. Lekerülnek a vastag ruhák, kiderül mennyit változtunk a tél alatt.... Felmerül a gondolat hogy mozogni kéne és változtatni az étkezésünkön hogy egészségesebbek lehessünk. Mit egyek? Hogy mozogjak? Mit változtassak és hogyan? Szívesen válaszolok minden kérdésedre május 17.-én Felsõpakony Mûvelõdési házában ​a II. EGÉSZSÉGNAPON. Gyere el és kérdezz meg engem és minden problémádra keresünk megoldástAkik segítenek ebben:+
  
 Lőrentei Erzsike - egészségvédő torna Lőrentei Erzsike - egészségvédő torna
  
-Márfi ​Gábo - edző+Márfi ​Gábor ​- edző
  
 Tenci Jóga Tenci Jóga
Sor 462: Sor 461:
 **A hangtál rezgései létezésünk minden szintjén harmóniát teremtenek. Erőteljes öngyógyító folyamatokat indítanak el, tisztítanak,​ energiával töltenek fel.** **A hangtál rezgései létezésünk minden szintjén harmóniát teremtenek. Erőteljes öngyógyító folyamatokat indítanak el, tisztítanak,​ energiával töltenek fel.**
  
-A fizikai test számára érzékelhető hatások a hangtál hangja és rezgése. A hangok pozitív hatást gyakorolnak a testre és nyugtatják az elmét. A rezgés a testünkben található éltető és közvetítő közegen, a vízen keresztül hat. A rezgések képesek áthatolni a bőrön, csontokon, belsőszerveken,​ eljutva minden egyes sejtig. Ezért a testünkben található feszültségeket,​ diszharmóniát hatékonyan képes helyreállítani.+A fizikai test számára érzékelhető hatások a hangtál hangja és rezgése. A hangok pozitív hatást gyakorolnak a testreés nyugtatják az elmét. A rezgés a testünkben található éltető és közvetítő közegen, a vízen keresztül hat. A rezgések képesek áthatolni a bőrön, csontokon, belső szerveken, eljutva minden egyes sejtig. Ezért a testünkben található feszültségeket,​ diszharmóniát hatékonyan képes helyreállítani.
  
 A következő szinten, a fizikai test energetikai rendszerét segíti. Szervezetünk megfelelő rezgésszámú éltető energiával történő ellátásáról elsősorban //​csakráink//​ (energiaközpontok) gondoskodnak. A központokból a szervezethez a //prána// (éltető energia) a //​nádikon//​ (energiacsatornákon) keresztül jut el. A kezelés ezt az egész energiarendszert tisztítja, harmonizálja,​ ezáltal beindítja az öngyógyító folyamatokat. A következő szinten, a fizikai test energetikai rendszerét segíti. Szervezetünk megfelelő rezgésszámú éltető energiával történő ellátásáról elsősorban //​csakráink//​ (energiaközpontok) gondoskodnak. A központokból a szervezethez a //prána// (éltető energia) a //​nádikon//​ (energiacsatornákon) keresztül jut el. A kezelés ezt az egész energiarendszert tisztítja, harmonizálja,​ ezáltal beindítja az öngyógyító folyamatokat.
  
 A hangrezgés a harmadik szinten tiszta önvalónkat szólítja meg.\\ A hangrezgés a harmadik szinten tiszta önvalónkat szólítja meg.\\
-A fizikai test tisztulásán és az energetikai rendszerünk blokkjainak oldásán keresztül a hangtálak a spirituális síkot, valóságot is érintik. A belső béke és harmónia állapotában\\ +A fizikai test tisztulásán és az energetikai rendszerünk blokkjainak oldásán keresztül a hangtálak a spirituális síkot, valóságot is érintik. A belső béke és harmónia állapotában felismeréseket élhetünk át arról "AKIK VALÓJÁBAN VAGYUNK"​!
-felismeréseket élhetünk át arról "AKIK VALÓJÁBAN VAGYUNK"​!+
  
 A terápiás kezeléseken kismamák és gyermekek is részt vehetnek. A terápiás kezeléseken kismamák és gyermekek is részt vehetnek.
  
-**Gyakran találkozunk a "​civilizációs betegség"​-gel mint új fogalommal, de ennek tartalma valójában olyan régi, mint maga a civilizáció. Hiszen minden kornak megvoltak a maga civilizációs feltételei,​ és így minden korban jelentkezhettek új, sajátos "​civilizációs"​ betegségek. Kimeríthetetlen gazdag a betegségek története,​ voltak olyanok,​amelyek a korral együtt elmúltak és voltak/ vannak olyanok, amelyek végigkísérték az emberiség történetét. Ráadásul a régi betegségek átalakultak,​ tovább fejlődtek, esetleg újra megjelentek,​ keletkeztek újak, stb.**+**Gyakran találkozunk a "​civilizációs betegség"​-gelmint új fogalommal, de ennek tartalma valójában olyan régi, mint maga a civilizáció. Hiszen minden kornak megvoltak a maga civilizációs feltételei,​ és így minden korban jelentkezhettek új, sajátos "​civilizációs"​ betegségek. Kimeríthetetlen gazdag a betegségek története,​ voltak olyanok,​amelyek a korral együtt elmúltak és voltak/ vannak olyanok, amelyek végigkísérték az emberiség történetét. Ráadásul a régi betegségek átalakultak,​ tovább fejlődtek, esetleg újra megjelentek,​ keletkeztek újak, stb.**
  
 Erről és a megelőzésükről szeretnék egy kis előadást tartani olyan vonatkozásban,​ amit mindenki megtehet saját keretein belül az egészsége érdekében. Erről és a megelőzésükről szeretnék egy kis előadást tartani olyan vonatkozásban,​ amit mindenki megtehet saját keretein belül az egészsége érdekében.
Sor 484: Sor 482:
 ===== Darumadár Nyugdíjas Klub márciusi programjairól ===== ===== Darumadár Nyugdíjas Klub márciusi programjairól =====
  
-Márciusi programjainkat a Nőnapi ünnepséggel kezdem, 6-ára, csütörtökre szép meghívókat küldött minden hölgytagunknak //Gergely Mihály//, s megszervezte a „fiúkkal” a kedves maglepetést. Olyan ünnepség volt ez, majdnem mint az évzáró. Saját készítésű szendvicsek sokasága került az asztalokra, fincsi szalámikkalpuha kenyéren és szép díszítésselvirágok és itókák,​majd zenés-táncos mulatság lett a vége. A fiúk az ügyességükkel,​ a sorukkal ​szuperek” voltak, KÖSZÖNJÜK a kedvességüket! S a figyelmességüket!\\ +Márciusi programjainkat a**nőnapi ünnepséggel** kezdem, ​**6-ára**, csütörtökre szép meghívókat küldött minden hölgytagunknak //Gergely Mihály//, s megszervezte a „fiúkkal” a kedves maglepetést. Olyan ünnepség volt ez, majdnem mint az évzáró. Saját készítésű szendvicsek sokasága került az asztalokra, fincsi szalámikkal puha kenyérenés szép díszítéssel virágok és itókák,​majd zenés-táncos mulatság lett a vége. A fiúk  sora, meglepetése ​szuper” volt, KÖSZÖNJÜK a kedvességüket ​és a figyelmességüket!\\ 
-Március 13-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, Lőrentei Erzsike vezetőnk ismertette a programokat,​ Ő is megköszönte a fiúknak és Gergely Misinek a szép ünnepség megrendezését.\\ +**Március 13-án** 16 órakor ​**énekkari próba**, 17 órakor ​**klubnap** volt, Lőrentei Erzsike vezetőnk ismertette a programokat,​ Ő is megköszönte a fiúknak és Gergely Misinek a szép ünnepség megrendezését.\\ 
-Március 14-én az iskolában rendezett ünnepségen „Forradalom és szabadságharc” c. megemlékezésen,​ majd az azt követő koszorúzáson klubunk több tagja vett részt és elhelyezték az emlékműnél a hősök tiszteletére szép koszorúikat.\\ +**Március 14-én** az iskolában rendezett ünnepségen ​**„Forradalom és szabadságharc” c. megemlékezésen**, majd az azt követő ​**koszorúzáson** klubunk több tagja vett résztés elhelyezték az emlékműnél a hősök tiszteletére szép koszorúikat.\\ 
-Március 18-án énekkarunk Gyálon a kistérségi találkozón lépett fel. Nagyon szép szerepléssel,​ hibátlanul és vidáman énekeltek. Köszönjük Nekik a lelkiismeretes ​felkészülési ​munkájukat!\\ +**Március 18-án** énekkarunk Gyálon a **kistérségi találkozón** lépett fel. Nagyon szép szerepléssel,​ hibátlanul és vidáman énekeltek. Köszönjük Nekik a lelkiismeretes ​felkészülést és  ​munkájukat!\\ 
-Március 20-án énekkari próba, majd 17 órakor klubnap kezdődött. A programok ismertetése után megint ünneplésre került sor, hiszen Paulich Sándor, Jurászik Sándor,​Czirják József „hozta a meleget” s melegítő itókákat is, üdítőket,​ diót, sütiket a névnapjukra,​ hogy a tagsággal ünnepeljék meg azt. \\ +**Március 20-án** **énekkari próba**, majd 17 órakor ​**klubnap** kezdődött. A programok ismertetése után megint ünneplésre került sor, hiszen Paulich Sándor, Jurászik Sándor,​Czirják József „hozta a meleget” s melegítő itókákat is, üdítőket,​ diót, sütiket a névnapjukra,​ hogy a tagsággal ünnepeljék meg azt. \\ 
-Március 25-én Tiszakécskére mentünk teli busszal fürdeni. Itt is mindenki jól érezte magát, az idő csodajó volt, s visszafelé megálltunk a „Fejedelmi” ​pékségünknél, s feltankoltunk magunknak és a kis családnak a fincsi sütikkel.\\ +**Március 25-én** **Tiszakécskére** mentünk teli busszal**fürdeni**. Itt is mindenki jól érezte magát, az idő csodajó volt, s visszafelé megálltunk a „Fejedelmi” ​Pékségünknél, s feltankoltunk magunknak és a kis családnak a fincsi sütikkel.\\ 
-Március 27-én 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap. Lőrentei Erzsike programismertetése után elmondta, hogy az alapító okiratunkat módosítani kell, de ehhez ügyvédi segítség szükséges,​ lehet, hogy a tagságnak anyagilag is – mint a buszköltséghez – hozzá kell majd járulni, hiszen ez közös érdekünk, hogy minél előbb készen legyen. Mózsikné Ilonka elmondta, még 20 fő nem fizette be a tagdíjat!\\ +**Március 27-én** 15 órakor ​**vezetőségi ülés**, 16 órakor ​**énekkar**, 17 órakor ​**klubnap ​** volt. Lőrentei Erzsike programismertetése után elmondta, hogy az alapító okiratunkat módosítani kell, de ehhez ügyvédi segítség szükséges,​ lehet, hogy a tagságnak anyagilag is –a buszköltséghez – hozzá kell majd járulni, hiszen ez közös érdekünk, hogy minél előbb készen legyen. Mózsikné Ilonka elmondta, még 20 fő nem fizette be a tagdíjat!\\ 
-Április 3-án énekkar és klubnap volt, Lőrentei Erzsike szabadságon,​ a tagság szép számmal eljött, Mózsikné Ilonka üdvözölte a megjelenteket,​ majd kellemes traccsparti kerekedett ​a klubnapon.\\ +**Április 3-án** **énekkar** és **klubnap** volt, Lőrentei Erzsike szabadságon,​ a tagság szép számmal eljött, Mózsikné Ilonka üdvözölte a megjelenteket,​ majd kellemes traccsparti kerekedett.\\ 
-Most a cikkíráskor (április 4-én) hűvös az idő, azért remélem mindenki el tud menni szavazni, mivel még a virágpalánták kiültetésével is várhatunk, hiszen hűvös időt jósolnak a meteorológusok.+Mosta cikkíráskor (április 4-én) hűvös az idő, azért remélem mindenki el tud menni szavazni, mivel még a virágpalánták kiültetésével is várhatunk, hiszen hűvös időt jósolnak a meteorológusok.
  
 //​Kovácsné Németh Ilona// //​Kovácsné Németh Ilona//
2014_04_apr.1397127664.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:57 (külső szerkesztés)