Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_06_junjul

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2014_06_junjul [2014/07/04 15:10]
bavegh [Köszönjük a támogatást]
2014_06_junjul [2014/07/11 17:45]
bavegh [Köszönjük a támogatást]
Sor 76: Sor 76:
 „//2014. január 15. napján H.R. felsőpakonyi lakos panasszal fordult Önkormányzatunkhoz. H.R. panaszában előadja, hogy Dr. Borbély István az egyik legnépszerűbb internetes közösségi oldalon minden előzmény és minden ok nélkül megbotránkoztató,​ durván alpári és fenyegető üzeneteket küldött részére… A panaszos, - legjobb tudomása szerint – nem szolgált rá a kéretlen fenyegető levelekre, illetve szóváltása,​ problémája,​ nézeteltérése nem volt a levelek küldőjével,​ így kérdőre vonta Dr. Borbély Istvánt, minek köszönhető az útszéli, háziorvostól meglehetősen szokatlan és obszcén stílus. A válasz nem maradt el: Dr. Borbély István bocsánatkérés helyett tovább szidalmazta és sértegette H.R. lakost… Miután meggyőződtem arról, hogy az üzenetek ténylegesen Dr. Borbély István személyes fiókjából érkeztek, illetve arról, hogy azokat személyesen Dr. Borbély István írta, időpontot egyeztettem az érintett felekkel, hogy kiderítsük az értelmezhetetlen,​ összefüggéstelen,​ sértő és fenyegető levelek értelmét. A személyes találkozóra 2014. január 29-én este 18:30 órakor került sor a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében,​ amelyen rajtam kívül H.R. panaszos és Dr. Borbély István vett részt. Sajnos a közel hatvan perces egyeztetés alkalmával sem jutottunk közelebb a megoldáshoz,​ ugyanis Dr. Borbély István nem tudta egyértelműen megmagyarázni tettének okát…Fontos,​ az ügyhöz tartozó tény, hogy nem ez volt az első panasz a háziorvos tevékenységével kapcsolatosan. Több páciens is panaszkodott már szóban és írásban arról, hogy a rendelőben,​ a rendelési idő alatt is trágár, tiszteletlen,​ alpári, lenéző hangnemet enged meg magának a betegekkel…”//​ „//2014. január 15. napján H.R. felsőpakonyi lakos panasszal fordult Önkormányzatunkhoz. H.R. panaszában előadja, hogy Dr. Borbély István az egyik legnépszerűbb internetes közösségi oldalon minden előzmény és minden ok nélkül megbotránkoztató,​ durván alpári és fenyegető üzeneteket küldött részére… A panaszos, - legjobb tudomása szerint – nem szolgált rá a kéretlen fenyegető levelekre, illetve szóváltása,​ problémája,​ nézeteltérése nem volt a levelek küldőjével,​ így kérdőre vonta Dr. Borbély Istvánt, minek köszönhető az útszéli, háziorvostól meglehetősen szokatlan és obszcén stílus. A válasz nem maradt el: Dr. Borbély István bocsánatkérés helyett tovább szidalmazta és sértegette H.R. lakost… Miután meggyőződtem arról, hogy az üzenetek ténylegesen Dr. Borbély István személyes fiókjából érkeztek, illetve arról, hogy azokat személyesen Dr. Borbély István írta, időpontot egyeztettem az érintett felekkel, hogy kiderítsük az értelmezhetetlen,​ összefüggéstelen,​ sértő és fenyegető levelek értelmét. A személyes találkozóra 2014. január 29-én este 18:30 órakor került sor a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében,​ amelyen rajtam kívül H.R. panaszos és Dr. Borbély István vett részt. Sajnos a közel hatvan perces egyeztetés alkalmával sem jutottunk közelebb a megoldáshoz,​ ugyanis Dr. Borbély István nem tudta egyértelműen megmagyarázni tettének okát…Fontos,​ az ügyhöz tartozó tény, hogy nem ez volt az első panasz a háziorvos tevékenységével kapcsolatosan. Több páciens is panaszkodott már szóban és írásban arról, hogy a rendelőben,​ a rendelési idő alatt is trágár, tiszteletlen,​ alpári, lenéző hangnemet enged meg magának a betegekkel…”//​
  
-Horváth Gergely becsatolta továbbá a szintén általa képviselt K.A. felsőpakonyi lakos panaszát is, aki beadványában előadja, hogy Dr. Borbély István háziorvosa immáron sokadszor engedett meg magának tiszteletlen modort, minősíthetetlen viselkedést vele szemben. Utóbbi találkozásukkor K.A. megjelent a rendelőben,​ mivel szerette volna elkérni a labor eredményét. K.A. lakos leírja, hogy legalább 10 fő várakozott a rendelőben,​ így 16 hónapos kisfiával az ölében úgy döntött, hogy nem várja ki a sort, majd később visszamegy. Délután fél 3-kor – miután kisfia felébredt – érkezett vissza a rendelőbe és köszönt a háziorvosnak. A köszönés azonban viszonzás nélkül maradt és a következőkkel fogadta őt a panaszlott: ​  //​„14:​58 van. Ilyenkor kell jönni?​”//​ K.A. leírta panaszában,​ hogy elmondta a háziorvosnak,​ hogy azért érkezett abban az időpontban,​ mert eddig várt a sorára. Erre Dr. Borbély István a következőket mondta: ​  //​„Különben is gyes-en van, miért nem jött korábban?​” // Válaszul K.A. elmondta, hogy volt már a rendelőben korábban is, de nem szeretett volna a beteg emberek között várakozni kisfiával, ezért jött vissza később. Ezek után még kérdőre vonta K.A.-t a háziorvos, hogy miért nem 12:30 órakor jött a rendelőbe. K.A. panaszos a történtek hatására elhagyta a rendelőt, majd a háziorvos utána vitte a leleteket és egy rövid szóváltás után a panaszos távozott a rendelőből.+Horváth Gergely becsatolta továbbá a szintén általa képviselt K.A. felsőpakonyi lakos panaszát is, aki beadványában előadja, hogy Dr. Borbély István háziorvosa immáron sokadszor engedett meg magának tiszteletlen modort, minősíthetetlen viselkedést vele szemben. Utóbbi találkozásukkor K.A. megjelent a rendelőben,​ mivel szerette volna elkérni a labor eredményét. K.A. lakos leírja, hogy legalább 10 fő várakozott a rendelőben,​ így 16 hónapos kisfiával az ölében úgy döntött, hogy nem várja ki a sort, majd később visszamegy. Délután fél 3-kor – miután kisfia felébredt – érkezett vissza a rendelőbe és köszönt a háziorvosnak. A köszönés azonban viszonzás nélkül maradtés a következőkkel fogadta őt a panaszlott: ​  //​„14:​58 van. Ilyenkor kell jönni?​”//​ K.A. leírta panaszában,​ hogy elmondta a háziorvosnak,​ hogy azért érkezett abban az időpontban,​ mert eddig várt a sorára. Erre Dr. Borbély István a következőket mondta: ​  //​„Különben is gyes-en van, miért nem jött korábban?​” // Válaszul K.A. elmondta, hogy volt már a rendelőben korábban is, de nem szeretett volna a beteg emberek között várakozni kisfiával, ezért jött vissza később. Ezek után még kérdőre vonta K.A.-t a háziorvos, hogy miért nem 12:30 órakor jött a rendelőbe. K.A. panaszos a történtek hatására elhagyta a rendelőt, majd a háziorvos utána vitte a leleteketés egy rövid szóváltás után a panaszos távozott a rendelőből.
  
 A bizonyítási eljárás eredményeképpen – különös tekintettel az okirati bizonyítékok tartalmára,​ mint a panaszbeadványok,​ az alpolgármester úr összesítője,​ a becsatolt írásos üzenetek, illetve a 2014. május 07. napján megtartott etikai tárgyaláson a panaszos felek személyes meghallgatása során tett nyilatkozataik,​ valamint a tanúk tanúvallomásainak tartalma alapján a Bizottság megállapította,​ hogy panaszolt ​  ​**háziorvos az általa H.R. lakosnak írt üzenetekben,​ illetve K.A. pácienssel szemben használt hangneme, stílusa, az általa használt kifejezések nem orvoshoz méltó magatartásra utalnak, mely magatartással panaszlott háziorvos vétkesen szegte meg a hatályos Etikai Kódex II.1.1., a II.1.3. (1) és a II.1.3. (2) bekezdésben foglaltakat,​ így terhére a Bizottság a rendelkező részben írtak alapján döntött. ** A bizonyítási eljárás eredményeképpen – különös tekintettel az okirati bizonyítékok tartalmára,​ mint a panaszbeadványok,​ az alpolgármester úr összesítője,​ a becsatolt írásos üzenetek, illetve a 2014. május 07. napján megtartott etikai tárgyaláson a panaszos felek személyes meghallgatása során tett nyilatkozataik,​ valamint a tanúk tanúvallomásainak tartalma alapján a Bizottság megállapította,​ hogy panaszolt ​  ​**háziorvos az általa H.R. lakosnak írt üzenetekben,​ illetve K.A. pácienssel szemben használt hangneme, stílusa, az általa használt kifejezések nem orvoshoz méltó magatartásra utalnak, mely magatartással panaszlott háziorvos vétkesen szegte meg a hatályos Etikai Kódex II.1.1., a II.1.3. (1) és a II.1.3. (2) bekezdésben foglaltakat,​ így terhére a Bizottság a rendelkező részben írtak alapján döntött. **
Sor 98: Sor 98:
  
     * __**Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata**__ \\ Kapcsolat**:​ Horváth Gergely alpolgármester** \\ Telefon: **06 29 317-131** \\ E-mail:​**[[horvath.gergely@felsopakony.hu|horvath.gergely@felsopakony.hu]]**     * __**Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata**__ \\ Kapcsolat**:​ Horváth Gergely alpolgármester** \\ Telefon: **06 29 317-131** \\ E-mail:​**[[horvath.gergely@felsopakony.hu|horvath.gergely@felsopakony.hu]]**
-//​Tisztelettel:// ​      ​\\ //Horváth Gergely// ​     //​alpolgármester//​+//​Tisztelettel:// ​    ​\\ //Horváth Gergely// ​   //​alpolgármester//​
  
 ---- ----
Sor 132: Sor 132:
  
 ---- ----
 +
 +\\
  
 ===== KIVONAT A 2014.MÁJUS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL ===== ===== KIVONAT A 2014.MÁJUS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL =====
Sor 139: Sor 141:
 „//​Felsőpakonyon az ismertté vált bűncselekmények száma 2013-ban 68 volt összességében. Emberölés 2012. évben nem volt, ez 2013. évben sem változott. A testi sértések száma 1 esettel, 5-ről 4-re csökkent. Kiskorú veszélyeztetése vonatkozásában évek óta stagnálás tapasztalható,​ mivel 2009. óta ilyen jellegű bűncselekmény a nagyközségben nem történt. A köznyugalom elleni bűncselekmények elemzése során megállapítható,​ hogy az ilyen jellegű bűncselekményi kategóriába tartozó garázdaság az előző évi adatokhoz képest 2-vel csökkent. Önbíráskodás és visszaélés kábítószerrel 2013. évben nem volt. A kategórián belül a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások a meghatározóak és ezen kategórián belül sajnálatos módon jelentős emelkedés tapasztalható a lakásbetörések terén, mivel a nagyközségben 2013. évben összesen 13 lakásbetörés történt, míg 2012.-ben ez a szám 3 db volt. A nagyközségben 2013-ban sem történt rablás, kifosztás és zsarolás sem. A rongálások száma abszolút értékben eggyel nőtt, orgazdaság nem történt, továbbá a tavalyi évben jármű önkényes elvétele sem történt.”//​ „//​Felsőpakonyon az ismertté vált bűncselekmények száma 2013-ban 68 volt összességében. Emberölés 2012. évben nem volt, ez 2013. évben sem változott. A testi sértések száma 1 esettel, 5-ről 4-re csökkent. Kiskorú veszélyeztetése vonatkozásában évek óta stagnálás tapasztalható,​ mivel 2009. óta ilyen jellegű bűncselekmény a nagyközségben nem történt. A köznyugalom elleni bűncselekmények elemzése során megállapítható,​ hogy az ilyen jellegű bűncselekményi kategóriába tartozó garázdaság az előző évi adatokhoz képest 2-vel csökkent. Önbíráskodás és visszaélés kábítószerrel 2013. évben nem volt. A kategórián belül a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások a meghatározóak és ezen kategórián belül sajnálatos módon jelentős emelkedés tapasztalható a lakásbetörések terén, mivel a nagyközségben 2013. évben összesen 13 lakásbetörés történt, míg 2012.-ben ez a szám 3 db volt. A nagyközségben 2013-ban sem történt rablás, kifosztás és zsarolás sem. A rongálások száma abszolút értékben eggyel nőtt, orgazdaság nem történt, továbbá a tavalyi évben jármű önkényes elvétele sem történt.”//​
  
-    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ​úgy határozott,​ hogy a 24/2014. (III.12.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja, ennek megfelelően a Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-vel 2012. 06. 30-án megkötött vízi közmű bérleti-üzemeltetési szerződés felmondását az önkormányzat által 2014. április 28.-i keltezésű levélben megfogalmazottakkal összhangban továbbra is fenntartja,​ a felmondás jogszerűségét megerősíti. Felhatalmazza a polgármestert a felmondás érvényesítésének végrehajtására.+    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ​úgy határozott,​ hogy a 24/2014. (III.12.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja, ennek megfelelően a Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-vel 2012. 06. 30-án megkötött vízi közmű bérleti-üzemeltetési szerződés felmondását az önkormányzat által 2014. április 28.-i keltezésű levélben megfogalmazottakkal összhangban továbbra is fenntartja,​ a felmondás jogszerűségét megerősíti. Felhatalmazza a polgármestert a felmondás érvényesítésének végrehajtására.
  
     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2013. évi pénzügyi mérlegéről szóló beszámolóját,​ annak áttanulmányozását és megvitatását követően.     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2013. évi pénzügyi mérlegéről szóló beszámolóját,​ annak áttanulmányozását és megvitatását követően.
Sor 159: Sor 161:
 //​Tisztelettel://​ //​Tisztelettel://​
  
-//Horváth Gergely// ​      ​\\ //​alpolgármester//​+//Horváth Gergely// ​    ​\\ //​alpolgármester//​
  
 ---- ----
Sor 165: Sor 167:
 ===== Tisztelt Fogyasztó! ===== ===== Tisztelt Fogyasztó! =====
  
-Kérjük, hogy a víz mérőóra havi bediktálását telefonon a  20/520-8871 mobilszámra a hónap 25-e és 05-e közötti időszakban tegyék meg (Munkanapon, munkaidőben:​ 08.00-16.00 időszakban.) vagy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznál elhelyezett ládába juttassák el (Szükséges adatok: név, cím és óraállás.). Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a társaságunk által olvasott vagy a diktált mérőállás,​ akkor a számlázandó ​ fogyasztást becsléssel állapítjuk meg.+Kérjük, hogy a víz mérőóra havi bediktálását telefonon a  20/520-8871 mobilszámra a hónap 25-e és 5-e közötti időszakban tegyék meg (munkanapon, munkaidőben:​ 08.00-16.00 időszakban)vagy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznál elhelyezett ládába juttassák el (Szükséges adatok: név, cím és óraállás.). Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a társaságunk által olvasott vagy a diktált mérőállás,​ akkor a számlázandó ​ fogyasztást becsléssel állapítjuk meg.
  
 Köszönettel:​\\ Köszönettel:​\\
Sor 174: Sor 176:
 ===== GONDOLATOK A TEMETŐK RENDJÉRŐL ===== ===== GONDOLATOK A TEMETŐK RENDJÉRŐL =====
  
-„//Olyan a település,​ amilyen a temetője//​” – ez a mondás jutott eszembe, mikor e cikk megírását határoztam el. Társaságunk,​ mint temetőüzemeltető,​ a lehető legtöbbet megtette eddig is és meg kívánja tenni a jövőben is annak érdekében,​ hogy elődeink, szeretteink méltó körülmények között nyugodhassanak. ​ **Ez azonban nem kizárólag a mi kötelezettségünk,​ a sírhelyek tulajdonosaira is hárulnak feladatok.**+„//Olyan a település,​ amilyen a temetője//​” – ez a mondás jutott eszembe, mikor e cikk megírását határoztam el. Társaságunk,​ mint temetőüzemeltető,​ a lehető legtöbbet megtette eddig isés meg kívánja tenni a jövőben is annak érdekében,​ hogy elődeink, szeretteink méltó körülmények között nyugodhassanak. ​ **Ez azonban nem kizárólag a mi kötelezettségünk,​ a sírhelyek tulajdonosaira is hárulnak feladatok.**
  
 Mire is gondolok? A hatályos jogszabályok szerint az üzemeltető feladatkörébe a létesítmények és az utak karbantartása,​ takarítása tartozik. A sírhelyet és annak környékét a hozzátartozóknak kell rendben tartaniuk. Nincs szomorúbb látvány, mint egy elhanyagolt,​ rendezetlen sír. Régen az emberek természetesnek tartották, hogy gondozzák, ápolják hozzátartozóik sírját és annak környékét,​ hisz szeretetüket ezzel akarták kimutatni. Nem ritkán a távolabbi rokonok, ismerősök sírját is felkeresték és szükség esetén azokat is igyekeztek rendbe tenni. Tudom, a mai rohanó világban egyre kevesebb időnk jut elhunytjaink emlékének megőrzésére,​ azonban ez mégis kötelességünk. Erre minden generációnak áldoznia kellene, s az erre való nevelést példamutatásunkkal már a kisgyermekkorban el kell(ene) kezdenünk. Hisz a mi végső nyughelyeinkről egyszer majd nekik kell gondoskodniuk. Természetesen amint időnk engedi, kollégáink is besegítenek annak érdekében,​ hogy rendezett környezetet láthassunk. Mire is gondolok? A hatályos jogszabályok szerint az üzemeltető feladatkörébe a létesítmények és az utak karbantartása,​ takarítása tartozik. A sírhelyet és annak környékét a hozzátartozóknak kell rendben tartaniuk. Nincs szomorúbb látvány, mint egy elhanyagolt,​ rendezetlen sír. Régen az emberek természetesnek tartották, hogy gondozzák, ápolják hozzátartozóik sírját és annak környékét,​ hisz szeretetüket ezzel akarták kimutatni. Nem ritkán a távolabbi rokonok, ismerősök sírját is felkeresték és szükség esetén azokat is igyekeztek rendbe tenni. Tudom, a mai rohanó világban egyre kevesebb időnk jut elhunytjaink emlékének megőrzésére,​ azonban ez mégis kötelességünk. Erre minden generációnak áldoznia kellene, s az erre való nevelést példamutatásunkkal már a kisgyermekkorban el kell(ene) kezdenünk. Hisz a mi végső nyughelyeinkről egyszer majd nekik kell gondoskodniuk. Természetesen amint időnk engedi, kollégáink is besegítenek annak érdekében,​ hogy rendezett környezetet láthassunk.
Sor 180: Sor 182:
 Komoly problémát és igen jelentős költségeket jelent a hulladék elhelyezése,​ elszállíttatása. Az általunk üzemeltetett temetőkben biztosítjuk az ott keletkező hulladék elhelyezésére szolgáló tárolókat,​ lerakó helyeket. ​ **Arra kérünk mindenkit, hogy ezekbe rakják az elszáradt virágokat, koszorúkat,​ még ha ezért esetleg egy rövid sétát is kell tenniük. Sajnálattal tapasztaljuk,​ hogy vannak, akik mások sírjára, vagy a sírok közötti részekre dobálják át azokat. ** Ezzel nem csak a temető rendjét veszik semmibe, de mások nyughelyét is. Arról már nem is beszélve, hogy számtalanszor találkozunk a temetői hulladékgyűjtőkben az otthonról hozott háztartási szeméttel. Ha elvárjuk, hogy a temetőink rendezett, a kegyeletgyakorlás méltó helyei legyenek, közösen kell fellépnünk a szemetelők ellen. Komoly problémát és igen jelentős költségeket jelent a hulladék elhelyezése,​ elszállíttatása. Az általunk üzemeltetett temetőkben biztosítjuk az ott keletkező hulladék elhelyezésére szolgáló tárolókat,​ lerakó helyeket. ​ **Arra kérünk mindenkit, hogy ezekbe rakják az elszáradt virágokat, koszorúkat,​ még ha ezért esetleg egy rövid sétát is kell tenniük. Sajnálattal tapasztaljuk,​ hogy vannak, akik mások sírjára, vagy a sírok közötti részekre dobálják át azokat. ** Ezzel nem csak a temető rendjét veszik semmibe, de mások nyughelyét is. Arról már nem is beszélve, hogy számtalanszor találkozunk a temetői hulladékgyűjtőkben az otthonról hozott háztartási szeméttel. Ha elvárjuk, hogy a temetőink rendezett, a kegyeletgyakorlás méltó helyei legyenek, közösen kell fellépnünk a szemetelők ellen.
  
-**A temető az emlékezés,​ az elcsendesülés helye; viselkedésünkkel,​ magatartásunkkal ezt kell biztosítanunk,​ akár mint temetőlátogatók akár mint ott munkát végzők vagyunk. ** Elhunyt szeretteinknek állítunk emléket, így ezen emlékek különösen nagy értéket képviselnek – elsősorban azoknak, akik itt róják le kegyeletüket. ​ **Védjük tehát közösen a temető rendjét, az ott állított síremlékeket,​ lépjünk fel a rongálók, az oda nem illő módon viselkedők ellen, figyeljünk oda egymásra. Kérek mindenkit, hogy jelezze felénk, ha bármi olyant tapasztal, ami megzavarja a temető rendjét.** Biztos vagyok benne, hogy így és csak is így lesznek temetőink elődeink méltó nyughelyei, ahol mindnyájan hitünk illetve meggyőződésünk szerint emlékezhetünk és állíthatunk méltó emléket szeretteinknek.+**A temető az emlékezés,​ az elcsendesülés helye; viselkedésünkkel,​ magatartásunkkal ezt kell biztosítanunk,​ akár mint temetőlátogatókakár mint ott munkát végzők vagyunk. ** Elhunyt szeretteinknek állítunk emléket, így ezen emlékek különösen nagy értéket képviselnek – elsősorban azoknak, akik itt róják le kegyeletüket. ​ **Védjük tehát közösen a temető rendjét, az ott állított síremlékeket,​ lépjünk fel a rongálók, az oda nem illő módon viselkedők ellen, figyeljünk oda egymásra. Kérek mindenkit, hogy jelezze felénk, ha bármi olyant tapasztal, ami megzavarja a temető rendjét.** Biztos vagyok benne, hogy így és csak is így lesznek temetőink elődeink méltó nyughelyei, ahol mindnyájan hitünk illetve meggyőződésünk szerint emlékezhetünk és állíthatunk méltó emléket szeretteinknek.
  
 Ennek megvalósításáért az ELOHIM Kft. vezetői és alkalmazottai tőlük telhetően mindent el fognak követni –  **kérem, legyenek ebben mindnyájan partnereink. ** Ennek megvalósításáért az ELOHIM Kft. vezetői és alkalmazottai tőlük telhetően mindent el fognak követni –  **kérem, legyenek ebben mindnyájan partnereink. **
Sor 196: Sor 198:
 **Újszülöttek:​ ** **Újszülöttek:​ **
  
-Marosi Ádám János - 05.11\\ +Marosi Ádám János - 05.11.\\ 
-Kovács Zente - 05.13\\ +Kovács Zente - 05.13.\\ 
-Boross Boldizsár - 05.22\\ +Boross Boldizsár - 05.22.\\ 
-Iljev Krisztián - 05.23\\ +Iljev Krisztián - 05.23.\\ 
-Fehér Jázmin Kiara - 05.25\\ +Fehér Jázmin Kiara - 05.25.\\ 
-Palánki Edina Bettina - 05.30\\ +Palánki Edina Bettina - 05.30.\\ 
-Balla Izabella - 06.12\\ +Balla Izabella - 06.12.\\ 
-Pánti Attila - 06.17\\ +Pánti Attila - 06.17.\\ 
-Csortos Dániel - 06.18+Csortos Dániel - 06.18
 + 
 +---- 
 + 
 +**Balogh József – Vakáció** \\ 
 +//Nyakunkon a nyár már, \\ 
 +nyomában a játék, \\ 
 +mezőt, hegyet járni \\ 
 +eltökélt a szándék. \\ 
 +A csavargó szélben \\ 
 +táncoljon a labda, \\ 
 +és a játékot mi \\ 
 +nem is hagyjuk abba! \\ 
 +Mert élet a játék, \\ 
 +bár minden nap véges, \\ 
 +legyen az ép testben \\ 
 +lelkünk naptól fényes!// \\ 
 +**Nyáron, az óvodában** \\ 
 +A nyári, óvodai élet legalább olyan sokszínű, mint ez az évszak maga. \\ 
 +Rengeteg időt töltünk a szabadban, kihasználva az udvar adta lehetőségeket. A gyermekek is felszabadultabbak,​ hiszen lehet szaladni, ugrálni, hangoskodni,​ kúszni, mászni, pancsolni s nem utolsó sorban ismerkedni a többi csoporttal. \\ 
 +A szabad játékok mellett, természetesen az óvó nénik is változatos lehetőségeket kínálnak, például kézműves vagy sport tevékenységek során. \\ 
 +Sajnos mindezek ellenére akad olyan is, aki nehezen viseli az összevont csoportot. \\ 
 +Ilyenkor fontos, hogy a szülő se essen kétségbe. Érthető a szorongás, ugyan ki ne szeretne inkább otthon lenni, együtt a meghitt családi légkörben vagy a megszokott társaságban.\\ 
 +Így előfordul sírás, kedvetlenség reggelente, de bármilyen hihetetlenül is hangzik, a könnyek hamar felszáradnak,​ amint az ajtón belépve egy-egy mosolygós kispajtást megpillantanak. \\ 
 +Egysíkúnak tűnhet, a már sokszor emlegetett, otthon együtt töltött idő értékes, élvezetes kihasználása,​ de az óvodai zárás alatt tengernyi lehetőség nyílik erre. A lakásban vagy a természetben,​ játék vagy munka jellegű, mindennapos feladatok közepette, hihetetlenül sokat taníthatunk gyermekeinknek. 
 + 
 +Ragadjuk meg ezeket a lehetőségeket,​ ugyanis ez az időszak hamar, szinte észrevétlenül elszalad. A folyton halogatott beszélgetések,​ be nem tartott ígéretek, a kicsiknek fájdalmat, az anyában, apában bűntudatot okoznak. Majd eljön az az idő is, amikor felnőnek, s a szülőnek más vágya sem lesz, csak hogy gyermeke szánjon rá pár percet.\\ 
 +//Ancsa óvó néni  //
  
 ---- ----
Sor 230: Sor 259:
 SULTISZ MIKLÓS a Herman Ottó Általános Iskola emeletén elhelyezett MUZEÁLIS OSZTÁLYKÉPEK KIÁLLÍTÁSÁNAK ötletgazdája és kivitelezője! Évek óta az iskola szépítésén dolgozik, egy muzeális sarok kialakításának is ötletgazdája,​ anyagának gyűjtője, létrehozásának támogatója. // SULTISZ MIKLÓS a Herman Ottó Általános Iskola emeletén elhelyezett MUZEÁLIS OSZTÁLYKÉPEK KIÁLLÍTÁSÁNAK ötletgazdája és kivitelezője! Évek óta az iskola szépítésén dolgozik, egy muzeális sarok kialakításának is ötletgazdája,​ anyagának gyűjtője, létrehozásának támogatója. //
  
-**EZ TELJES EGÉSZÉBEN DURKÓ ÉVÁTÓL KAPOTT CIKK!!!**+**EZ TELJES EGÉSZÉBEN DURKÓ ÉVÁTÓL KAPOTT CIKK!!!-??? Mi a baj vele? Sztem rendben!**
  
 ---- ----
Sor 248: Sor 277:
 A nyárra gyermeknapközit szervezünk iskolás gyermekeknek egy-egy délutánra,​ hogy ezzel is tehermentesítsük a szülőket. Az első ilyen ’ismerkedő’ programra június 24-én került sor, amikor is az eső ellenére sokan összegyűltünk a templomban, gyermekzsivajjal,​ játékkal töltve meg azt. A legközelebbi alkalmakra szintén sok játékot, kirándulást,​ filmvetítést tervezünk. A nyárra gyermeknapközit szervezünk iskolás gyermekeknek egy-egy délutánra,​ hogy ezzel is tehermentesítsük a szülőket. Az első ilyen ’ismerkedő’ programra június 24-én került sor, amikor is az eső ellenére sokan összegyűltünk a templomban, gyermekzsivajjal,​ játékkal töltve meg azt. A legközelebbi alkalmakra szintén sok játékot, kirándulást,​ filmvetítést tervezünk.
  
-A tanévkezdés közeledtére tekintettel meghirdetjük – a sikeres karácsonyi cipős doboz akciónk mintájára – az iskolakezdési támogatás- programunkat is, amelynek lényege az, hogy mindenki, aki tud, hozzátesz valamit egy gyermek iskolacsomagjához:​ aki egy vonalas füzettel, vagy csak egy ceruzával tud hozzájárulni a tanévhez – csak azt ad.  De ha mindenki csak egy valamit hozna, már akkor nagyon sok szülőnek megkönnyítenénk a helyzetét szeptember 1.-re.+A tanévkezdés közeledtére tekintettel meghirdetjük – a sikeres karácsonyi cipős doboz akciónk mintájára – az iskolakezdési támogatás- programunkat is, amelynek lényege az, hogy mindenki, aki tud, hozzátesz valamit egy gyermek iskolacsomagjához:​ aki egy vonalas füzettel, vagy csak egy ceruzával tud hozzájárulni a tanévhez – csak azt ad.  De ha mindenki csak egy valamit hozna, már akkor nagyon sok szülőnek megkönnyítenénk a helyzetét szeptember 1-jére.
  
-Hát így igyekezünk mi figyelni a gyerekekre, mert valóban ők a jövő ​zálogai.+Hát így igyekezünk mi figyelni a gyerekekre, mert valóban ők a jövő zálogai.
  
 Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást,​ bizalmat, valamint a Szent Antal-persely útján eljuttatott adományokat. Biztosíthatok minden katolikus testvért, hogy a legjobb célra fordítottuk és a jövőben is azt fogjuk tenni. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást,​ bizalmat, valamint a Szent Antal-persely útján eljuttatott adományokat. Biztosíthatok minden katolikus testvért, hogy a legjobb célra fordítottuk és a jövőben is azt fogjuk tenni.
Sor 261: Sor 290:
 ===== A Feltámadott útja előadásának élményei ===== ===== A Feltámadott útja előadásának élményei =====
  
-Sokszor sokféleképpen elprédikáltam,​ gipsz fali díszekkel megjelenítettem Jézus életéből azokat az eseményeket,​ melyek a feltámadása után Szentlélek eljöveteléig történtek.\\+Sokszor sokféleképpen elprédikáltam,​ gipsz fali díszekkel megjelenítettem Jézus életéből azokat az eseményeket,​ melyek a feltámadása után Szentlélek eljöveteléig történtek.\\
 Urunk mennybemenetelének ünnepén most egy újabb formában , egy misztérium játékban igyekeztem 30-ad magammal népszerűsíteni ezeket az eseményeket. \\ Urunk mennybemenetelének ünnepén most egy újabb formában , egy misztérium játékban igyekeztem 30-ad magammal népszerűsíteni ezeket az eseményeket. \\
 Gyálról, a hitoktató munkatársamtól kaptam az ötletet. Ő „élő képekben” mutatta meg Jézus szenvedésének állomásait. Az élő kép azt jelenti, hogy a jelenetet megjelenítő személy nem beszél semmit, csak abban az alakzatban áll, ami a templomok stáció képen látható. A szöveget az imádkozó pap mondja, illetve minden stációhoz egy felkért személy. Tehát ez tulajdonképpen néma játék, így könnyebb is, nehezebb is. Jól meg kell választania mozdulatokat,​ hogy a jelenet hasonlítson a templomi képeken látottakhoz.\\ Gyálról, a hitoktató munkatársamtól kaptam az ötletet. Ő „élő képekben” mutatta meg Jézus szenvedésének állomásait. Az élő kép azt jelenti, hogy a jelenetet megjelenítő személy nem beszél semmit, csak abban az alakzatban áll, ami a templomok stáció képen látható. A szöveget az imádkozó pap mondja, illetve minden stációhoz egy felkért személy. Tehát ez tulajdonképpen néma játék, így könnyebb is, nehezebb is. Jól meg kell választania mozdulatokat,​ hogy a jelenet hasonlítson a templomi képeken látottakhoz.\\
 Mivel a feltámadott útjának jelenetei nem annyira közismertek,​ az itteni Jézus szereplő egy egy mondatot azért kapott, hogy „éljen a jelenet”.\\ Mivel a feltámadott útjának jelenetei nem annyira közismertek,​ az itteni Jézus szereplő egy egy mondatot azért kapott, hogy „éljen a jelenet”.\\
 Nagyon alkalmas szereplőket sikerült megkérnem. Csak a próbára szánható szabadidővel volt baj, semmi mással nem. Ettől sem ijedtünk meg, volt akinek egymagának tartottam próbát. A  tizenegy apostolból öten semmilyen próbán nem voltak. Azonban a szimbólum miatt nagyon fontos volt, hogy meg legyen a tizenegyes szám. Meg is lett, őket a többiek, akik voltak a próbák valamelyikén, ​ szépen eligazították menet közben.\\ Nagyon alkalmas szereplőket sikerült megkérnem. Csak a próbára szánható szabadidővel volt baj, semmi mással nem. Ettől sem ijedtünk meg, volt akinek egymagának tartottam próbát. A  tizenegy apostolból öten semmilyen próbán nem voltak. Azonban a szimbólum miatt nagyon fontos volt, hogy meg legyen a tizenegyes szám. Meg is lett, őket a többiek, akik voltak a próbák valamelyikén, ​ szépen eligazították menet közben.\\
-Volt A és B forgatókönyv. Eső esetén bent a templomban kellett megcsinálnunk azt, ami nagyon szép lett volna a gyönyörűen gondozott templomkertben. Nem estünk kétségbe, nem szomorodtunk el, jó kedvel ​megtartottuk az előadást, vagy jobban mondva az „áhitatot” bent a templomban. \\+Volt A és B forgatókönyv. Eső esetén bent a templomban kellett megcsinálnunk azt, ami nagyon szép lett volna a gyönyörűen gondozott templomkertben. Nem estünk kétségbe, nem szomorodtunk el, jó kedvvel ​megtartottuk az előadást, vagy jobban mondva az „áhitatot” bent a templomban. \\
 Többen is fényképeztek. A korábban megkapott sorozatról egy festmény sort is készítettem. (Ez majd látható lesz a templom előcsarnokában létrehozott állandó kiállítás képei között.)\\ Többen is fényképeztek. A korábban megkapott sorozatról egy festmény sort is készítettem. (Ez majd látható lesz a templom előcsarnokában létrehozott állandó kiállítás képei között.)\\
 A mostani kis íráshoz Nagy Sándor szolgáltatja fényképeket,​ hogy így legalább utólag ​  ​értesülhessenek a nagyszerű eseményről a felsőpakonyiak. Mert egy bánatunk azért volt: Nagyon kevesen voltak a résztvevők,​ a „nézők”. A mostani kis íráshoz Nagy Sándor szolgáltatja fényképeket,​ hogy így legalább utólag ​  ​értesülhessenek a nagyszerű eseményről a felsőpakonyiak. Mert egy bánatunk azért volt: Nagyon kevesen voltak a résztvevők,​ a „nézők”.
Sor 276: Sor 305:
 ===== Ha itt lettél volna ===== ===== Ha itt lettél volna =====
  
-Május 24 tesszük meg második zarándokutunkat ​ANDOCSRA-Somogy megyében a Balatontól ​délre ​25 km-re találjuk. Andocs 1665-óta híres búcsújáróhely ​ünnepélyes ​felszentelését 1747 dec.17 Padányi Bíró Márton veszprémi megyéspüspök végezte. 1716-ban a ferences atyák telepedtek le Andocsra. A Boldogságos Szűz, szent Katalin és Szent Dorottya kopott fa szobrát találták 1746-ban. Zicky Ádám adományából a kegytemplom megújult. A lengyel család adományából a főoltárak újultak meg. Nagyon szép zarándok út volt, gyönyörű látnivalókkal. Jól éreztük magunkat. Június 1-én a felsőpakonyi templomban Hefler Gábor plébános atya fáradságos munkájával élő  keresztútjárási ünnepség volt. nagyon ​szép és a valósághoz méltó felkészüléssel mutatták be a szereplők. A rossz idő ellenére szépen sikerült.Gábor atyának a fáradságát a jó Isten fizesse meg. Lassan készülnek a templom 20-ik évfordulójára ​ tervezett munkálatok. Köszönetemet szeretném kifejezni Hefler Gábor plébános atya és munkatársai nevében a felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal vezetőségének a testületi határozat által megszavazott támogatási ​összegér.Kun János burkoló mesternek a tanácstermi feljárónál a lépcső burkolati ​munka végzéséért. A beltéri ​tisztító ​festés is elkészült. június 14-én részt vettünk a júniálison. Családiasak mint több éven keresztül. Jól éreztük magunkat. Úrnapi körmenet június 22-én ​szépen feldíszített virágsátrakkal hódoltunk az oltáriszentség ​előtt. Készülünk a Horváth-Szlovén ​kiskörút zarándoklatára. A zarándok út már akkor elkezdődik ​ szívünk ​felajánlásában ​mikor készülődni kezdünk az útra, mert rábízzuk magunkat Istenre ​akár kivel indulunk útnak. Visszatérünk és készülünk a Szent Anna Búcsúra július 27-én Lőrinczibe Máriás csoportunk szereplésével.\\ +Május 24 tesszük meg második zarándokutunkat ​ANDOCS-ra. (Somogy megyébena Balatontól 25 km-re, délre ​találjuk.Andocs 1665 óta híres búcsújáróhely. Ünnepélyes ​felszentelését 1747 dec.17-én Padányi Bíró Márton veszprémi megyéspüspök végezte. 1716-ban a ferences atyák telepedtek le Andocsra. A Boldogságos Szűz, szent Katalin és Szent Dorottya kopott fa szobrát találták 1746-ban. Zicky Ádám adományából a kegytemplom megújult. A lengyel család adományából a főoltárak újultak meg. Nagyon szép zarándokút ​volt, gyönyörű látnivalókkal. Jól éreztük magunkat. Június 1-jén a felsőpakonyi templombanHefler Gábor plébános atya fáradságos munkájávalélő  keresztútjárási ünnepség volt. Nagyon ​szép és a valósághoz méltó felkészüléssel mutatták be a szereplők. A rossz idő ellenére szépen sikerült.jó Isten fizesse meg Gábor atya fáradságos munkáját. Lassan készülnek a templom 20.évfordulójára ​ tervezett munkálatok. Köszönetemet szeretném kifejezni Hefler Gábor plébános atya és munkatársai nevében a felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal vezetőségének a testületi határozat által megszavazott támogatási ​összegért.Kun Jánosburkoló mesternek a tanácstermi feljárónála lépcső burkolati ​munkálatainak elvégzéséért. A beltéri ​tisztasági ​festés is elkészült. június 14-én részt vettünk a Júniálison. Jól éreztük magunkat. Úrnapi körmenet ​volt június 22-én. A szépen feldíszített virágsátrakkal hódoltunk az oltári szentség ​előtt. Készülünk a horváth-szlovén ​kiskörút zarándoklatára. A zarándokút ​már akkor elkezdődik ​ szívünk ​felajánlásával, ​mikor készülődni kezdünk az útra, mert rábízzuk magunkat Istenre, akárkivel ​indulunk ​is útnak. Visszatérünk és készülünk a Szent Anna-Búcsúra július 27-énLőrinczibe Máriás-csoportunk szereplésével.\\ 
-Kívánok minden kedves olvasónak szép időt a nyaraláshoz és jó kikapcsolódást.+Kívánok minden kedves olvasónak szép időt a nyaraláshoz és jó kikapcsolódást!
  
 //Berencsi Gézáné\\ //Berencsi Gézáné\\
Sor 327: Sor 356:
 18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat,​ beutaló nélkül. 18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat,​ beutaló nélkül.
  
-2. A //​**33/​1998. (VI. 24.) NM rendelet amunkaköri,​ szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatárólés véleményezéséről**//​című rendelet szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak **1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük**,​ a szűrés helyszínén kapott,a törökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével. //A vizsgálat eredményéről három héten belül szakorvosi leletet adunk.//+2. A //​**33/​1998. (VI. 24.) NM rendelet amunkaköri,​ szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatárólés véleményezéséről **//című rendelet szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak **1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük**,​ a szűrés helyszínén kapott,a törökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével. //A vizsgálat eredményéről három héten belül szakorvosi leletet adunk.//
  
-3. Az //​**51/​1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról**//​című rendelet értelmében,​ életkorhoz kötötten, **minden 40 év feletti személynek** joga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. **Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkeznie.**+3. Az //​**51/​1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról **//című rendelet értelmében,​ életkorhoz kötötten, **minden 40 év feletti személynek** joga van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. **Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkeznie.**
  
-**A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonatkozik.Azonban az egészségével foglalkozó valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott részt venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve korai stádiumban való felismerése érdekében,​ hiszen a leggyakoribb tüdőbetegségek,​ mint COPD, asztma, tüdőrák és tuberkulózis csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredménnyel.Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok még ingyenesek is! **+**A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egészségével foglalkozó valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott részt venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve korai stádiumban való felismerése érdekében,​ hiszen a leggyakoribb tüdőbetegségek,​ mint COPD, asztma, tüdőrák és tuberkulózis csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredménnyel. Ráadásul 40 év felett ezek a szűrővizsgálatok még ingyenesek is! **
  
 **A 14-18 év közöttiek szűrővizsgálata** **A 14-18 év közöttiek szűrővizsgálata**
Sor 341: Sor 370:
     * rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyilatkozattal     * rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyilatkozattal
  
-    * érvényes személyi ​igazolványlakcímkártya+    * érvényes személyi ​igazolvánnyallakcímkártyával
  
-    * TAJ kártya+    * TAJ kártyával
  
     * amennyiben a leletre is szükség van, azt saját nevére kitöltött,​ felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül postán megküldjük     * amennyiben a leletre is szükség van, azt saját nevére kitöltött,​ felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten belül postán megküldjük
Sor 355: Sor 384:
 ===== Felsőpakony Jővőjéért Egyesület változása ===== ===== Felsőpakony Jővőjéért Egyesület változása =====
  
-Egyesületünk életében ismét változás történt a legutóbbi taggyűlésen. Lemondott a tisztségéről Durkó Éva társelnők ​aki az egyik legaktívabb tagunk! Lemondására azért került sor, hogy minden energiájával az egykori Felsőpakonynak állítandó emlékműre tudjon koncentrálni. Nagyon köszönjük az eddigi munkáját és igyekszünk segíteni az előtte álló nagy feladatban. Egyesületünk bankszámláján belül nyitunk egy alszámlát,​ amin az emlékműre adott támogatást gyűjtjük.\\+Egyesületünk életében ismét változás történt a legutóbbi taggyűlésen. Lemondott a tisztségéről Durkó Éva társelnök, ​aki az egyik legaktívabb tagunk! Lemondására azért került sor, hogy minden energiájával az egykori Felsőpakonynak állítandó emlékműre tudjon koncentrálni. Nagyon köszönjük az eddigi munkájátés igyekszünk segíteni az előtte álló nagy feladatban. Egyesületünk bankszámláján belül nyitunk egy alszámlát,​ amin az emlékműre adott támogatást gyűjtjük.\\
 Az új társelnök a tagság szavazata alapján Endrődy Szabolcs lett. Reméljük, az Ő fiatalos lendülete megmozgatja majd a pakonyi ifjúságot a közös alkotáshoz,​ munkához.\\ Az új társelnök a tagság szavazata alapján Endrődy Szabolcs lett. Reméljük, az Ő fiatalos lendülete megmozgatja majd a pakonyi ifjúságot a közös alkotáshoz,​ munkához.\\
 A Taggyűlés úgy döntött, hogy az idei év fő célkitűzése a Mártírok parkja karbantartása,​ a fa részek újbóli lekezelése. Ha valaki tud segíteni nagyon szívesen várjuk köreinkben.\\ A Taggyűlés úgy döntött, hogy az idei év fő célkitűzése a Mártírok parkja karbantartása,​ a fa részek újbóli lekezelése. Ha valaki tud segíteni nagyon szívesen várjuk köreinkben.\\
Sor 366: Sor 395:
 ===== Köszönjük a támogatást ===== ===== Köszönjük a támogatást =====
  
-Ezúton köszönjük mindenkinek,​ aki fontosnak érezte, hogy segítse ​ működésünket,​ fejlődésünket. Köszönetet mondunk mindenkinek,​ aki adója ​ 1%-ával, anyagilag vagy tárgyilag támogatja egyesületünket. +\\
- +
-Továbbá az egyesületi tagok családjának is köszönetet szeretnék mondani, ​ akik hozzáállásukkal,​ türelmükkel és segítségükkel szintén nagyban ​ hozzájárulnak az eredményes munkavégzéshez. +
- +
-//Dobos Sándor – Pakonyi Polgárőr Egylet elnöke// ​\\ +
-+36 20 978 2429 +
 Éjjel-nappal hívható számunk: ​ +36 20 382 9011 Éjjel-nappal hívható számunk: ​ +36 20 382 9011
  
Sor 383: Sor 406:
 Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy megköszönjük az áldozatos munkátokat,​ melyet önzetlenül,​ a szabadidőtökből értünk végeztek.\\ Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy megköszönjük az áldozatos munkátokat,​ melyet önzetlenül,​ a szabadidőtökből értünk végeztek.\\
 Nem kis szerevezést,​ odafigyelést igényel az sem, hogy minden nap  legyen, aki felveszi a szolgálatot,​ járjátok Felsőpakony utcáit, és ha  hívunk ott legyetek ahol épen szükség van Rátok.\\ Nem kis szerevezést,​ odafigyelést igényel az sem, hogy minden nap  legyen, aki felveszi a szolgálatot,​ járjátok Felsőpakony utcáit, és ha  hívunk ott legyetek ahol épen szükség van Rátok.\\
-Nekem egyszer volt csak részem egy ilyen akcióban, telefonáltam,​ és  perceken belül jöttetek, intézkedtetek,​ amit ez úton is köszönök. Végül ​ kiderült, hogy vak riasztás volt, amiért elnézést kértem, de olyan jól  esett, hogy nem azt mondtátok, hogy minek hívogatlak benneteket, hanem  még Ti köszöntétek meg nekem, hogy szóltam, figyeltem. :)\\ +Nekem egyszer volt csak részem egy ilyen akcióban, telefonáltam,​ és  perceken belül jöttetek, intézkedtetek,​ amit ezúton ​is köszönök. Végül ​ kiderült, hogy vak riasztás volt, amiért elnézést kértem, de olyan jólesett, hogy nem azt mondtátok, hogy minek hívogatlak benneteket, hanem  még Ti köszöntétek meg nekem, hogy szóltam, figyeltem. :)\\ 
-Azt hiszem nagyon sokunknak volt már vagy lesz ilyen alakalom, amikor a segítségetekre szorulunk, és Ti jöttök, és segítetek.\\+Azt hiszem nagyon sokunknak volt már vagy lesz ilyen alkalom, amikor a segítségetekre szorulunk, és Ti jöttök, és segítetek.\\
 Jó tanácsként írom, hogy mentse el mindenki a telefonjába a számotokat, ​ én így tettem, hogy ne akkor kelljen keresgetni amikor baj van, mert  akkor amúgy is ideges az ember, és még azt sem találja ami az orra előtt ​ van.\\ Jó tanácsként írom, hogy mentse el mindenki a telefonjába a számotokat, ​ én így tettem, hogy ne akkor kelljen keresgetni amikor baj van, mert  akkor amúgy is ideges az ember, és még azt sem találja ami az orra előtt ​ van.\\
-Íme, a Polgárőrség ​telefon száma ​ ami minden ​Felsőpakonyi lakosnak kéznél kellhogy legyen:\\+Íme, a Polgárőrség ​telefonszáma ​ ami minden ​felsőpakonyi lakosnak kéznél kell hogy legyen:\\
 **06-20 382-9011** \\ **06-20 382-9011** \\
-Nagyon jó érzés, hogy tudjuk, látjuk, hogy járőröztök és véditek ​a falucskánkat.+Nagyon jó érzés, hogy tudjuk, látjuk, hogy járőröztök és véditek ​nagyközségünket.
  
 Nagyon szépen köszönjük !!!!!\\ Nagyon szépen köszönjük !!!!!\\
Sor 395: Sor 418:
 ---- ----
  
-**Kedves Felsőpakonyiak!</​font>​ </​font>​ </​font> ​** </​font>​+**Kedves Felsőpakonyiak! ​  ​**
  
-**Egyesületünk célja a közrend és a biztonság fenntartása,​ a bűncselekmények megelőzése Községünkben,​ melyet az év minden napján</​font> ​járőr szolgálat teljesítésével is igyekszünk megvalósítani. ** </​font>​ </​font>​ </​font>​+**Egyesületünk célja a közrend és a biztonság fenntartása,​ a bűncselekmények megelőzése Községünkben,​ melyet az év minden napján járőr szolgálat teljesítésével is igyekszünk megvalósítani. **
  
-A Felsőpakony Polgárőr Egyesület SZEM életéről az elmúlt félév távlatában:​</​font>​ </​font>​ </​font>​+A Felsőpakony Polgárőr Egyesület SZEM életéről az elmúlt félév távlatában:​
  
-Helyszínt biztosítottunk 2014. Március 15.-ünnepség és a koszorúzás helyszínén. ​</​font>​ </​font>​ </​font>​+Helyszínt biztosítottunk 2014. Március 15-ei ünnepség és a koszorúzás helyszínén.
  
-</​font>​+2014.05.11-én közreműködtünk egy ócsai egészségügyi intézményből eltűnt személy sikeres keresésében.
  
-2014.05.11-én közreműködtünk egy ócsai egészségügyi intézményből eltűnt személy sikeres keresésében. </​font>​ </​font>​ </​font>​+Segítettünk iskolai, óvodai rendezvények lebonyolításában.
  
-Segítettünk iskolaióvodai ​rendezvények ​lebonyolításában.</​font>​ </​font>​ </​font>​+A polgárőrök a gyermeknapon és a Juniális alkalmával is készséggel álltak a szervezők és a    lakosság rendelkezésérehogy munkájukkal segítsék a rendezvények ​zavartalanságát.
  
-A polgárőrök a gyermeknapon és a juniális alkalmával is készséggel álltak a szervezők és a </​font>​ </​font>​ </​font>​ lakosság rendelkezésérehogy munkájukkal segítsék a rendezvények zavartalanságát.</​font>​ </​font>​ </​font>​+Minden erőfeszítésünk ellenéresajnos volt vagyon ellen elkövetett bűntett községünkben.
  
-Minden erőfeszítésünk ellenére, sajnos volt vagyon ellen elkövetett bűntett községünkben</​font>​ </​font>​ </​font>​+2014. máricus 11-én éjjel gépjárművekben tett kárt ismeretlen tettes.
  
-2014. máricus 11.-én éjjel gépjárművekben tett kárt ismeretlen ​tettes.</​font>​ </​font>​ </​font>​+2014. június 27-én hajnalban a vasútállomás melletti Dohányboltba ​ismeretlen ​tettesek betörtek.
  
-2014június 27.-én hajnalban a vasútállomás melletti Dohányboltba ismeretlen tettesek betörtek.</​font>​ </​font>​ </​font>​+Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy megakadályozzuk az ilyen esetek előfordulását.
  
-Minden igyekezetünkkel azon vagyunkhogy megakadályozzuk az ilyen esetek előfordulását.</​font>​ </​font>​ </​font>​+Amennyiben fontos Önnek Felsőpakony közbiztonságaés lehetősége van bármilyen formában támogatni működésünket,​ köszönettel vesszük felajánlásaikat.
  
-Amennyiben fontos Önnek Felsőpakony közbiztonsága,​ és lehetősége van bármilyen formában támogatni működésünket,​ köszönettel vesszük felajánlásaikat.<​/font> </​font>​ </​font>​+Szolgálat telefonszáma: ​ 06/20-382-9011
  
-Szolgálat telefonszáma 06/20-382-9011</​font>​ </​font>​ </​font>​+Számlaszám65500116-31003085-53000004
  
-Számla szám: 65500116-31003085-53000004</​font>​ </​font>​ </​font>​+Ezúton köszönjük mindenkinek,​ aki fontosnak érezte, hogy segítse ​  ​működésünket,​ fejlődésünket. Köszönetet mondunk mindenkinek,​ aki adója ​  1%-ával, anyagilag vagy tárgyilag támogatja egyesületünket.
  
-</font> __Tájékoztatás:​ __ </font> </font> </font>+Továbbá az egyesületi tagok családjának is köszönetet szeretnék mondani, ​  akik hozzáállásukkal,​ türelmükkel és segítségükkel szintén nagyban ​  ​hozzájárulnak az eredményes munkavégzéshez. 
 + 
 +//Dobos Sándor – Pakonyi Polgárőr Egylet elnöke// \\ 
 ++36 20 978 2429
  
-Az ifjúság számára, az iskola sportpályája elérhető, aki szeretné használni, annak  Matisz Zsolt igazgató Úrral kell felvennie a kapcsolatot.</​font>​ </​font>​ </​font>​+__Tájékoztatás:​ __
  
-</​font>​+Az ifjúság számára, az iskola sportpályája elérhető, aki szeretné használni, annak  Matisz Zsolt igazgató Úrral kell felvennie a kapcsolatot.
  
-A Polgárőr bázis területére illetékteleneknek belépni ​tilos!</​font>​ </​font>​ </​font>​+A Polgárőr bázis területére illetékteleneknek belépni ​TILOS!
  
 ---- ----
Sor 441: Sor 467:
 ===== Újra Egészségnap ===== ===== Újra Egészségnap =====
  
-Másodszor tartottak Egészségnapot Felsőpakonyon,​ május 17-én a Klubkönyvtárban. Talán mondhatjuk, hogy ebből már hagyomány lesz, igény van rá, főleg a pakonyi hölgyek érdeklődnek az egészség megőrzése iránt. Már a dabasi rádió is felfigyelt a hírre, az egészségnap fő szervezője,​ Fejérné Brezán Tenci, aki egyben a felsőpakonyi jógások oktatója a rádióban is invitált bennünket a szombat délelőtti programra. Májusban az ember vágyik rá, hogy minél többet a jó levegőn legyen, mozogjon, zöldségeket,​ gyümölcsöket egyen. Fontos, hogy időről időre felhívjuk a figyelmet az egészség megőrzésére vagy annak visszaszerzésére,​ az egészséghez vezető út eléréséhez módszereket adjunk – hangsúlyozta az interjúban Fejérné Brezán Tenci.+Másodszor tartottak Egészségnapot Felsőpakonyon,​ május 17-én a Klubkönyvtárban. Talán mondhatjuk, hogy ebből már hagyomány lesz, igény van rá, főleg a pakonyi hölgyek érdeklődnek az egészség megőrzése iránt. Már a dabasi rádió is felfigyelt a hírre, az egészségnap fő szervezője,​ Fejérné Brezán Tenci, aki egyben a felsőpakonyi jógások oktatójaa rádióban is invitált bennünket a szombat délelőtti programra. Májusban az ember vágyik rá, hogy minél többet a jó levegőn legyen, mozogjon, zöldségeket,​ gyümölcsöket egyen. Fontos, hogy időről időre felhívjuk a figyelmet az egészség megőrzésére vagy annak visszaszerzésére,​ az egészséghez vezető út eléréséhez módszereket adjunk – hangsúlyozta az interjúban Fejérné Brezán Tenci.
  
 Gazdag programmal, valamint ízes és egészséges ételekkel, italokkal várta a Fejér család az egészségnapra érkezőket a Klubkönyvtárban. Orsi és Kinga a büfét vitték elsőrangúan,​ a család felnőtt tagjai a szervezéssel,​ rendezéssel foglalkoztak. Volt érdeklődő bőven, a fiatalok és az idősebbek is képviseltették magukat a rendezvényen. Gazdag programmal, valamint ízes és egészséges ételekkel, italokkal várta a Fejér család az egészségnapra érkezőket a Klubkönyvtárban. Orsi és Kinga a büfét vitték elsőrangúan,​ a család felnőtt tagjai a szervezéssel,​ rendezéssel foglalkoztak. Volt érdeklődő bőven, a fiatalok és az idősebbek is képviseltették magukat a rendezvényen.
Sor 478: Sor 504:
 **Felsőpakonyi Jamland az elmúlt fél évről** **Felsőpakonyi Jamland az elmúlt fél évről**
  
-A téli Jamland gála után nem sok pihenésre jutott idő. Január második hetében újra dübörögtek a hangfalak és telt meg táncolni vágyó fiatalokkal a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház tükrös terme. Ekkor alakult meg a Dynamic Crew gyerek kiscsoport, akik azóta 3 országos versenyükön két ezüst és egy arany érmet zsebeltek be. A serdülő formáció, West Dance Team, szintén ezüst éremmel a nyakukban térhettek haza. Az elmúlt fél éves munkájukat kicsik és nagyok, kezdők és profik egyaránt, a június 22.-én megrendezett Jamland Évzáró Gála keretein belül mutathattak be, aminek az Erzsébet ligeti ​Színház adott otthont. \\+A téli Jamland gála után nem sok pihenésre jutott idő. Január második hetében újra dübörögtek a hangfalak és telt meg táncolni vágyó fiatalokkal a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház tükrös terme. Ekkor alakult meg a Dynamic Crew gyerek kiscsoport, akik azóta 3 országos versenyükön két ezüst és egy arany érmet zsebeltek be. A serdülő formáció, West Dance Team, szintén ezüst éremmel a nyakukban térhettek haza. Az elmúlt fél éves munkájukat kicsik és nagyok, kezdők és profik egyaránt, a június 22-én megrendezett Jamland Évzáró Gála keretein belül mutathattak be, aminek az Erzsébetligeti ​Színház adott otthont. \\
 Nyáron is megtalálhatnak minket a nyári intenzív tánckurzusunkon,​ július 15-18-ig, kezdő csoport 15-17 óráig, haladó csoport 17-19 óráig minden nap új,más stílusú koreográfiával. Nyáron is megtalálhatnak minket a nyári intenzív tánckurzusunkon,​ július 15-18-ig, kezdő csoport 15-17 óráig, haladó csoport 17-19 óráig minden nap új,más stílusú koreográfiával.
  
Sor 523: Sor 549:
 Nézzük csak meg az eddigi gyermeknap mérlegét: ​  ​**rengeteg elégedett arcocska, sok-sok móka és vidámság, boldog anyukák és apukák, sok új barát, sok új élmény, egy népi játszótér és egy ugrálóvár,​ ami a településé. :-) Ezekkel a játékokkal sűrűn találkozhatnak majd a csemeték a felsőpakonyi rendezvényeken.** Nézzük csak meg az eddigi gyermeknap mérlegét: ​  ​**rengeteg elégedett arcocska, sok-sok móka és vidámság, boldog anyukák és apukák, sok új barát, sok új élmény, egy népi játszótér és egy ugrálóvár,​ ami a településé. :-) Ezekkel a játékokkal sűrűn találkozhatnak majd a csemeték a felsőpakonyi rendezvényeken.**
  
-Hogy lesz e jövőre gyermeknap? Ez nem kérdés! :)+Hogy lesz-e jövőre gyermeknap? Ez nem kérdés! :)
  
 **Ezúton is köszönetet mondok a szervezők és a gyermekek nevében azoknak, akik munkával, felajánlással,​ adománnyal,​ szervezéssel hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.** **Ezúton is köszönetet mondok a szervezők és a gyermekek nevében azoknak, akik munkával, felajánlással,​ adománnyal,​ szervezéssel hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.**
2014_06_junjul.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)