Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_07_aug

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2014_07_aug [2014/08/12 11:07]
bavegh [EMLÉKMŰ A TÖRTÉNELMI FELSŐPAKONYÉRT]
2014_07_aug [2014/08/13 12:52]
bavegh [KIVONAT A 2014. JÚLIUS 15. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL]
Sor 35: Sor 35:
 1. Dabasi **Rendőrkapitányság** beszámolója a közbiztonságról.\\ 1. Dabasi **Rendőrkapitányság** beszámolója a közbiztonságról.\\
 2. **Intézményeink** működéséről szóló beszámoló,​ a beszámolókat az intézmények vezetői tartják:\\ 2. **Intézményeink** működéséről szóló beszámoló,​ a beszámolókat az intézmények vezetői tartják:\\
-- Herman Ottó Általános Iskola,//Matisz Zsolt// \\ +- Herman Ottó Általános Iskola//Matisz Zsolt// \\ 
-- Mesevár Napköziotthonos Óvoda,//Dobosné Kerepeczki Mária// \\ +- Mesevár Napköziotthonos Óvoda//Dobosné Kerepeczki Mária// \\ 
-- Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó //Gálné Czető Éva// \\ +- Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó //Gálné Czető Éva// \\ 
-- Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, //Hevesi István//+- Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház: //Hevesi István//
  
-3. **Egészségügy** működéséről ​szól beszámolók:​\\ +3. **Egészségügy** működéséről ​szóló ​beszámolók:​\\ 
-- felnőtt háziorvosi ellátás //dr. Borbély István// \\ +- felnőtt háziorvosi ellátás //dr. Borbély István// \\ 
-- gyermekorvos ellátás, //dr. Somló Pál// \\ +- gyermekorvos ellátás: //dr. Somló Pál// \\ 
-- fogorvosi ellátás, //Vajvoda Róbertné//​+- fogorvosi ellátás: //Vajvoda Róbertné//​
  
-4. Felsőpakonyi **Szociális és Gyermekvédelmi Központ** beszámolója ​előadó Kronvalter Emília intézményvezető.\\ +4. Felsőpakonyi **Szociális és Gyermekvédelmi Központ** beszámolója. ElőadóKronvalter Emíliaintézményvezető.\\ 
-5. Felsőpakonyi **Polgármesteri Hivatal** működéséről szóló beszámoló, előadó dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző. \\+5. Felsőpakonyi **Polgármesteri Hivatal** működéséről szóló beszámoló. Előadódr. Göndör-Kökény Katalinjegyző. \\
 6. Sztancs János **polgármester** beszámolója a 2014 évet érintő gazdasági, műszaki feladatok ellátásáról,​ az önkormányzat működéséről (röviden érintve az elmúlt 4 évben történt eseményeket,​ változásokat). 6. Sztancs János **polgármester** beszámolója a 2014 évet érintő gazdasági, műszaki feladatok ellátásáról,​ az önkormányzat működéséről (röviden érintve az elmúlt 4 évben történt eseményeket,​ változásokat).
  
-Kérjük a Tisztelt Lakosságot,​ hogy településünkön ​történtek ​pontos és hivatalos információk ​értesülése ​érdekében ​szíveskedjen megjelenni ​lehetősége szerint a fenti időpontban a közmeghallgatáson.+Kérjük a Tisztelt Lakosságot,​ hogy településünkön ​történt ​pontos és hivatalos információk ​megszerzése ​érdekébenlehetősége szerint a fenti időpontban ​szíveskedjen megjelenni ​a közmeghallgatáson.
  
 Köszönettel:​\\ Köszönettel:​\\
Sor 58: Sor 58:
 ===== KIVONAT A 2014. JÚLIUS 15. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL ===== ===== KIVONAT A 2014. JÚLIUS 15. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL =====
  
-    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – **KMOP-4.7.1-13-2013-0017** ​ azonosító számú //​„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken”// ​ tárgyú projektben felhatalmazza a gesztort, Inárcs Nagyközség Önkormányzatát,​ hogy a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása kapcsán egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban árajánlatokat kérjen. +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – **KMOP-4.7.1-13-2013-0017** ​  ​azonosító számú //​„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken”// ​  ​tárgyú projektben felhatalmazza a gesztort, Inárcs Nagyközség Önkormányzatát,​ hogy a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása kapcsán egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban árajánlatokat kérjen. 
-    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – **KMOP-4.7.1-13-2013-0017** ​ azonosító számú //​„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken”// ​ tárgyú projekt Felsőpakonyra vonatkozó tárgyi eszközeinek beszerzésére és szállítására zártkörű pályázati eljárást ír ki, amely keretében egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban ajánlatokat kér.+    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – **KMOP-4.7.1-13-2013-0017** ​  ​azonosító számú //​„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken”// ​  ​tárgyú projekt Felsőpakonyra vonatkozó tárgyi eszközeinek beszerzésére és szállítására zártkörű pályázati eljárást ír ki, amely keretében egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban ajánlatokat kér.
     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői állásának vonatkozásában - költségcsökkentési indokok miatt - nem ír ki új pályázatot. A jelenlegi intézményvezető megbízatása hamarosan lejár. A Testület 2014. október 12. napját követően dönt az intézményvezetői státusz betöltéséről.     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői állásának vonatkozásában - költségcsökkentési indokok miatt - nem ír ki új pályázatot. A jelenlegi intézményvezető megbízatása hamarosan lejár. A Testület 2014. október 12. napját követően dönt az intézményvezetői státusz betöltéséről.
     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóját,​ annak megvitatását követően.     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóját,​ annak megvitatását követően.
     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 142. számú (Budapest Nyugati pályaudvar - Lajosmizse) vasútvonal 125. éves fennállása alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozathoz. A rendezvényt az Önkormányzat 100.000 Ft összeggel támogatja.     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 142. számú (Budapest Nyugati pályaudvar - Lajosmizse) vasútvonal 125. éves fennállása alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozathoz. A rendezvényt az Önkormányzat 100.000 Ft összeggel támogatja.
  
-Tisztelettel:​ \\ //Horváth Gergely alpolgármester//​+**KIVONAT A 2014. AUGUSZTUS 05. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL** 
 + 
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy rendezni kívánja az .A.S.A. Magyarország Kft. és az Önkormányzat között meglévő, még az előző ciklusból származó elszámolási vitáját. Az .A.S.A. Kft. álláspontja szerint az előző polgármester 2010-ben több konténert is rendelt tőlük, melyek segítségével a bázisra illegálisan behordott hulladékot kívánta elszállítatni. Az .A.S.A. Kft. szerint a teljesítések megtörténtek,​ viszont a szolgáltatás ellenértéke akkor nem került kiegyenlítésre. A követelés mértéke 907.461,​-Ft,​ azonban ezen követelés mértéke a rendelkezésre álló dokumentumok alapján vitatható volt, mivel írásos megrendelés nem, vagy nem minden esetben áll rendelkezésre. A testület egy korábbi határozatában Horváth Gergely alpolgármestert bízta meg a vitás elszámolási ügy rendezésével. A lefolytatott tárgyalás során sikerült megállapodásra jutni az .A.S.A. Magyarország Kft.-vel, így a vitás elszámolást négy év után sikerült megnyugtatóan,​ mindkét fél számára elfogadható módon rendezni. Tekintettel arra, hogy az .A.S.A. Kft. a tárgyi munkálatokat bizonyos, önkormányzatunk által pontosan nem ismert mennyiségben és minőségben elvégezte, így a Képviselő-testület határozata alapján önkormányzatunk az eredeti követelés 50%-át elismeri, az ennek megfelelő összeget az .A.S.A. Kft. részére megfizeti. 
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy az önkormányzat tulajdonát képező Iskola utcát, a Rákóczi utca és Ady E. utca közötti szakaszon, az Ady E. utca felé, illetve a Dobó Katica utcát, a Rákóczi utca és Petőfi S. utca közötti szakaszon, a Rákóczi utca felé, továbbá a Zrínyi M. utcát, a Petőfi S. utca és a Csokonai utca közötti szakaszon, a Csokonai utca felé egyirányúsítja. A testület felhatalmazta a polgármestert,​ hogy a közlekedési táblák kihelyezését szakemberrel egyeztesse, az egyirányúsított útszakaszokra a szakember által javasolt útjelző táblákat megrendelje és saját hatáskörben az útszakaszokra kihelyeztesse. \\ 
 + 
 +Tisztelettel: ​ \\ //Horváth Gergely alpolgármester//​
  
 ---- ----
  
-===== Köszönet az önkormányzat ​és a település lakossága nevében. =====+===== Köszönet az Önkormányzat ​és a település lakossága nevében. =====
  
-Köszönetet mondunk Némethné Oláh Szilviának és családjának,​ hogy minden évben több száz virágpalántával ajándékozza meg önkormányzatunkat. A sok szép virággal közterületeinket,​ parkjainkat,​ intézményeinket színesebbé,​ szebbé varázsoltuk. A gondosan előkészített és a jól felnevelt ​virágok ​az önkormányzat részéről történő további ​gondoskodás ​hosszú ideig lehetővé teszi, hogy csodálhatjuk a színpompában úszó virágokat. Különös köszönet illeti az ajándékozót,​ hogy szabadidejét nem kímélve a felnevelt és kiültetésre alkalmas virágok százait térítésmentesen biztosítja településünk részére.+Köszönetet mondunk Némethné Oláh Szilviának és családjának,​ hogy minden évben több száz virágpalántával ajándékozza meg önkormányzatunkat. A sok szép virággal közterületeinket,​ parkjainkat,​ intézményeinket színesebbé,​ szebbé varázsoltuk. A gondosan előkészített és a jól felnevelt ​virágoknak és az önkormányzat részéről történő további ​gondoskodásnak hála, ​hosszú ideig csodálhatjuk a színpompás növényeket. Különös köszönet illeti az ajándékozót,​ hogy szabadidejét nem kímélve a felnevelt és kiültetésre alkalmas virágok százait térítésmentesen biztosítja településünk részére.
  
 Köszönettel:​ Köszönettel:​
Sor 80: Sor 85:
 ===== Beruházásaink ===== ===== Beruházásaink =====
  
-A Herman Ottó Általános Iskola, Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó felújítását és újonnan történő kialakítását követően a **Házi és gyermekorvosi rendelő** (Dobó K. u. 2.) felújítását,​ korszerűsítését végezzük. Az ezzel járó kellemetlenségek miatt betegeinktől szívest elnézésüket ​kérjük.+A Herman Ottó Általános Iskola, Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó felújítását és újonnan történő kialakítását követően a **Házi és gyermekorvosi rendelő** (Dobó K. u. 2.) felújítását,​ korszerűsítését végezzük. Az ezzel járó kellemetlenségek miatt betegeink szíves elnézését ​kérjük.
  
 A rendelőben folyó munkálatok:​ A rendelőben folyó munkálatok:​
Sor 88: Sor 93:
     * mozgáskorlátozottak részére történő akadálymentes bejárás biztosítása,​     * mozgáskorlátozottak részére történő akadálymentes bejárás biztosítása,​
     * váróterem,​ orvosi rendelő tisztasági festése,     * váróterem,​ orvosi rendelő tisztasági festése,
-    * parkoló kialakítása a belső udvaron és a telek kerítésének cseréje.+    * parkoló kialakítása a belső udvaronés a telek kerítésének cseréje.
  
 A mozgáskorlátozottak részére az akadálymentes bejutást a Polgármesteri Hivatalban is el fogjuk végezni. A mozgáskorlátozottak részére az akadálymentes bejutást a Polgármesteri Hivatalban is el fogjuk végezni.
  
-A P+R parkoló munkálatai a befejezéshez közelednek,​ felszerelésre kerülnek a közvilágítási lámpák, az arc és rendszámfelismerő kamerák, ​kerékpár tároló. A munkálatok befejeztével a kivitelező a műszaki terven meghatározott falültetést is elvégzi. A buszforduló előtti kis park nem egészen úgy sikeredett, ahogy azt elvártuk volna, ​ezért ​a tehergépjárművek és a közlekedési járművek hátsó kerekei a forduláskor a park szélén haladnak keresztül. Az egyeztetés során ennek a kijavítását ​a kivitelezővel ​nem sikerült rendezni árkérdés tekintetében. Ezt a kis műszaki hiányosságot átadás után önkormányzatunk saját ​kivitelezésében ​megszünteti.+A P+R parkoló munkálatai a befejezéshez közelednek,​ felszerelésre kerülnek a közvilágítási lámpák, az arcés rendszámfelismerő kamerák, ​kerékpártároló. A munkálatok befejeztével a kivitelező a műszaki terven meghatározott falültetést is elvégzi. A buszforduló előtti kis park nem egészen úgy sikeredett, ahogy azt elvártuk volna, a tehergépjárművek és a közlekedési járművek hátsó kerekei a forduláskor a park szélén haladnak keresztül. Az egyeztetés során ennek korrekciós költségéről nem sikerült megegyezni ​a kivitelezővel. Ezt a kis műszaki hiányosságot átadás után önkormányzatunk saját ​kivitelezéssel ​megszünteti.
  
 A Kossuth L. utca felőli peron megközelítését szolgáló lépcsőt felújítjuk. A Kossuth L. utca felőli peron megközelítését szolgáló lépcsőt felújítjuk.
  
-Az állomás területén levő parkot rendszeresen karbantartjuk,​ a fákat, virágokat megmetszettük és a P+R parkoló átadását követően szükség szerint faültetést is végre fogunk hajtani.+Az állomás területén levő parkot rendszeresen karbantartjuk,​ a fákat, virágokat megmetszettükés a P+R parkoló átadását követően szükség szerint faültetést is végre fogunk hajtani.
  
-Már csak egy álom marad hátra a szép környezetű vasútállomáson egy új korszerű váróterem és jegykiadó megépítése, kivitelezéseA kivitelezés ​nem rajtunk múlik, reméljük, hogy a MÁV egyszer csak anyagi hozzájárulásával elősegíti azt.+Már csak egy álom marad hátra a szép környezetű vasútállomásonegy újkorszerű váróterem és jegykiadó megépítése. ​Ennek kivitelezése ​nem rajtunk múlik, reméljük, hogy a MÁV egyszer csak anyagi hozzájárulásával elősegíti azt.
  
 //Sztancs János polgármester//​ //Sztancs János polgármester//​
Sor 106: Sor 111:
 ===== FELHÍVÁS! ===== ===== FELHÍVÁS! =====
  
-Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata üzemelteti a vasút állomás ​területén lévő parkot, az elkészült P+R parkolót és ehhez kapcsolódó ​járda szakaszokat. Még átadásra sem került az új parkoló **már a környék lakóinak panaszai ​megérkeztek ​önkormányzatunkhoz**, ​hogy a fiatalok 10 és 40 fő közötti létszámmal minden nap 20 óra és 23 óra között, de elő fordul, hogy éjjel 2 óráig is folyik ​gyülekezés, ​személygépjárművekből ​bőmből ​a disco zene, ordítozás, a gépjárművek motorjainak turbóztatása folyik. **Felhívjuk a fiatalok figyelmét, hogy ezen irányú tevékenységüket (gépjárművek nagy fordulaton történő járatása, a zene hangosan történő hallgatása,​ szeszes ital fogyasztása,​ a kiürült üvegek összetörése,​ és egyéb szemetelés,​ tiltott szerek fogyasztása) szíveskedjenek az állomás területén megszüntetni.** Rövidesen felszerelésre kerül az arc és rendszámfelismerő kamerarendszer,​ amelynek segítségével a fent leírt szabálytalanság elkövetőjét felelősségre tudjuk vonni.+Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata üzemelteti a vasútállomás ​területén lévő parkot, az elkészült P+R parkolót és az ehhez kapcsolódó ​járdaszakaszokat. Még átadásra sem került az új parkoló**a környék lakóinak panaszai ​már meg is érkeztek ​önkormányzatunkhoz**, ​melyek szerint ​a fiatalok10 és 40 fő közötti létszámmalminden nap 20 óra és 23 óra között, de előfordul, hogy éjjel 2 óráig is  ​gyülekezőt tartanak, ​a személygépjárművekből ​bömböl ​a disco zene, ordítoznak, a autók motorjait turbóztatják. **Felhívjuk a fiatalok figyelmét, hogy ezen irányú tevékenységüket (gépjárművek nagy fordulaton történő járatása, a zene hangosan történő hallgatása,​ szeszes ital fogyasztása,​ a kiürült üvegek összetörése,​ és egyéb szemetelés,​ tiltott szerek fogyasztása) szíveskedjenek az állomás területén megszüntetni!** Rövidesen felszerelésre kerül az arcés rendszámfelismerő kamerarendszer,​ amelynek segítségével a fent leírt szabálytalanság elkövetőjét felelősségre tudjuk vonni.
  
-Felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel,​ a helyi körzeti megbízottal,​ aki rendszeresen ellenőrizni fogja ezeken a területeken folyó rendzavarást,​ az elkövetők ellen eljárást kezdeményezünk.+Felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel,​ a helyi körzeti megbízottal,​ aki rendszeresen ellenőrizni fogja az  ​ezeken a területeken folyó rendzavarást,​ az elkövetők ellen eljárást kezdeményezünk.
  
-**Szintén az önkormányzat ​üzemeltetésében a** játszótérről már többször írtunk a helyi újságban. A játszótéren az ott lévő játékokat megrongálják,​ a csúszdábansok esetben emberi szükségleteiket is megejtik. A szabálytalanság elkövetését követően a csúszdát teljes egészében át kell takarítanunk,​ fertőtlenítenünk,​ és a használatból ez időre ki kell zárnunk. Az eddig kihelyezett tiltó táblákat rendszeresen eltávolították,​ éppen ezért ​a játszótérre ​a játszótér használatának ​rendjét szolgáló ​szabályzatot ​alakítottunk ki. Az alábbiakban látható ​táblát törhetetlen anyagból elkészíttetjük és kihelyezésre kerül a játszótér területére. Kérjük a település minden felnőtt lakóját, gyermekeit, hogy a táblán megfogalmazottakat maradéktalanul szíveskedjenek betartani, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. Különösen a szülők figyelmét hívjuk fel, hogy gyermekeikkel a játszótér használatát szíveskedjenek megbeszélni és időszakonként a gyermekek részére azt feleleveníteni a rongálások és a használat korlátozásának elkerülése érdekében. Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetősége biztosítani tudja a játszótérre ​is felszerelésre kerül arcfelismerő kamera, és ebben az esetben a szabálytalankodó ​és rongálóval szemben egyszerűbb lesz eljárást foganatosítani.+**Szintén az Önkormányzat ​üzemeltetésében a** játszótérről már többször írtunk a helyi újságban. A játszótéren az ott lévő játékokat megrongálják,​ a csúszdában sok esetben emberi szükségleteiket is megejtik. A szabálytalanság elkövetését követően a csúszdát teljes egészében át kell takarítanunk,​ fertőtlenítenünk,​ és a használatból ez időre ki kell zárnunk. Az eddig kihelyezett tiltó táblákat rendszeresen eltávolították,​ éppen ezért ​alakítottuk ki a játszótér használatának ​rendjére vonatkozó ​szabályzatot. Az ezen pontokat tartalmazó ​táblát törhetetlen anyagból elkészíttetjükés kihelyezésre kerül a játszótér területére. Kérjük a település minden felnőtt lakóját, gyermekeit, hogy a táblán megfogalmazottakat maradéktalanul szíveskedjenek betartani, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. Különösen a szülők figyelmét hívjuk fel, hogy gyermekeikkel a játszótér használatát szíveskedjenek megbeszélniés időszakonként a gyermekek részére azt feleleveníteni ​szíveskedjenek,  ​a rongálások és a használat korlátozásának elkerülése érdekében. Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetősége biztosítani tudjajátszótéren ​is felszerelésre kerül arcfelismerő kamera, és ebben az esetben a szabálytalankodóval ​és rongálóval szemben egyszerűbb lesz eljárást foganatosítani.
  
 //Sztancs János polgármester // //Sztancs János polgármester //
Sor 120: Sor 125:
 //**A játszótér használatának rendje** // //**A játszótér használatának rendje** //
  
-(1) A játszótér tulajdonosa és üzemeltetője Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata (2363 Felsőpakony,​ Petőfi S. u. 9. Tel. 06 29/317-131) \\+(1) A játszótér tulajdonosa és üzemeltetője Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata (2363 Felsőpakony,​ Petőfi S. u. 9. Tel.06 29/317-131) \\
 (2) A játszótér (2363 Felsőpakony,​ Templom tér 1.) a 14 éves korosztályig kínál szórakozási és felüdülési lehetőséget. A játékokon kívül a gondozott környezetben sok növényfajta él együtt. Nyitvatartási idő: 7:00-21:00 (nyári időszámítás idején) \\ (2) A játszótér (2363 Felsőpakony,​ Templom tér 1.) a 14 éves korosztályig kínál szórakozási és felüdülési lehetőséget. A játékokon kívül a gondozott környezetben sok növényfajta él együtt. Nyitvatartási idő: 7:00-21:00 (nyári időszámítás idején) \\
 10:00-15:00 (téli időszámítás idején) ​ \\ 10:00-15:00 (téli időszámítás idején) ​ \\
Sor 129: Sor 134:
 (7) A felügyelet nélküli gyermekek által okozott károkért a szülő tartozik felelősséggel,​ köteles a kár megtérítésére. \\ (7) A felügyelet nélküli gyermekek által okozott károkért a szülő tartozik felelősséggel,​ köteles a kár megtérítésére. \\
 (8) A játszótéren tilos minden olyan magatartás,​ amely mások nyugalmát zavarja. \\ (8) A játszótéren tilos minden olyan magatartás,​ amely mások nyugalmát zavarja. \\
-(9) Tiltva van a növényzet,​ építményekés tartozékaik,​ felszerelt tárgyak rongálása. \\+(9) Tiltva van a növényzet, ​az építmények és tartozékaik, ​valamint a felszerelt tárgyak rongálása. \\
 (10) Tilos a virágok és egyéb növények szedése, fák és bokrok engedély nélküli kivágása, fák törzseinek hirdetések céljára történő használata,​ fák törzsére való írás, vésés, tűzrakás. \\ (10) Tilos a virágok és egyéb növények szedése, fák és bokrok engedély nélküli kivágása, fák törzseinek hirdetések céljára történő használata,​ fák törzsére való írás, vésés, tűzrakás. \\
 (11) Tilos a játszótéren az alkoholfogyasztás,​ a dohányzás,​ valamint a szemetelés. \\ (11) Tilos a játszótéren az alkoholfogyasztás,​ a dohányzás,​ valamint a szemetelés. \\
 (12) A játszótér használói a kerékpárjukat az erre a célra alkalmas kerékpártárolóban helyezhetik el. A játszótér egyéb területén jármű használata tilos. ​ \\ (12) A játszótér használói a kerékpárjukat az erre a célra alkalmas kerékpártárolóban helyezhetik el. A játszótér egyéb területén jármű használata tilos. ​ \\
-(13) A játszótér egész területén nem megengedett az állatok beviteleés sétáltatása.+(13) A játszótér egész területén nem megengedett az állatok bevitele és sétáltatása.
  
 ---- ----
Sor 143: Sor 148:
 Tisztelt Lakótársunk! Tisztelt Lakótársunk!
  
-**Önkormányzatunk minden év májusában a havi AGORA-ban tájékoztattuk Önöket** ​a lakó ingatlanjuk ​és közvetlen környezetében lévő területek ​tisztántartásáról. Sajnálatos módon az idei évben sem tesz mindenki ezen kötelezettségének eleget, ezért az alábbiakban felsoroltak szerint felhívjuk a szíves figyelmüket környezetük tisztántartására.+**Önkormányzatunk minden év májusában a havi AGORA-ban tájékoztattuk Önöket**lakóingatlanjuk ​és az annak közvetlen környezetében lévő területek ​tisztán tartásáról. Sajnálatos módon az idei évben sem tesz mindenki ezen kötelezettségének eleget, ezért az alábbiakban felsoroltak szerint felhívjuk a szíves figyelmüket környezetük tisztántartására.
  
 Felsőpakony Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről szóló 17/2004. (X.18) számú rendelete szabályozza a település közigazgatási területén a közterületek és ingatlanok tisztántartását. A rendelet 3. §-a kimondja, Felsőpakony Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről szóló 17/2004. (X.18) számú rendelete szabályozza a település közigazgatási területén a közterületek és ingatlanok tisztántartását. A rendelet 3. §-a kimondja,
Sor 157: Sor 162:
 **A 2014. májusában tett felhívásunknak a település lakóinak egy része mind a mai napig nem tett eleget. ** **A 2014. májusában tett felhívásunknak a település lakóinak egy része mind a mai napig nem tett eleget. **
  
-A település Önkormányzata és lakótársai nevében kérem azon tulajdonosokat,​ akik ezen irányú ​kötelezettségeiknek nem tettek eleget a telek ingatlanjaik előtti területeket a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb szeptember 01-ig szíveskedjenek gyomtalanítani,​ kikapálnivagy lekaszálni. Tavalyi évben ​és az idei évben is rendkívüli módon elszaporodott a királydinnye.** Ez a növény rendkívüli módon tűri a szárazságot,​ nagymértékű elszaporodása esetén hosszú évekig szinte lehetetlen a kiirtása. Ennek a növénynek az elszaporodásának ​megakadályozása érdekében,​ kérem Önöket, hogy a növényt lehetőleg a gömbölyű tüskés termésének lehullatása előtt tövestől ​húzza ​ki a földbőlEzt követően ​helyezze ​szemetes zsákba a termés elhullajtásának megakadályozása céljából.+A település Önkormányzata és lakótársai nevében kérem azon tulajdonosokat,​ akik ezen kötelezettségeiknek nem tettek eleget, hogy a telek ingatlanjaik előtti területeket a lehető legrövidebb időn belül, de **legkésőbb szeptember 01-ig szíveskedjenek gyomtalanítani,​ kikapálni vagy lekaszálni! A tavalyi ​és az idei évben is rendkívüli módon elszaporodott a királydinnye.** Ez a növény rendkívüli módon tűri a szárazságot,​ nagymértékű elszaporodása esetén hosszú évekig szinte lehetetlen a kiirtása. Ennek megakadályozása érdekében,​ kérem Önöket, hogy a növényt lehetőleg a gömbölyű tüskés termésének lehullatása előtt tövestől ​húzzák ​ki a földbőlEzt követően ​helyezzék ​szemetes zsákba a termés elhullajtásának megakadályozása céljából!
  
 **Szeretnénk,​ ha felkérésünket a település lakói betartanák,​ és nem kerülne sor szabálysértési bírság kiszabására.** Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete 3. §-ban felsoroltakat,​ **ha az önkormányzatunk végzi el, az ingatlan tulajdonosnak a munka ellenértéke kiszámlázásra kerül. ** **Szeretnénk,​ ha felkérésünket a település lakói betartanák,​ és nem kerülne sor szabálysértési bírság kiszabására.** Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete 3. §-ban felsoroltakat,​ **ha az önkormányzatunk végzi el, az ingatlan tulajdonosnak a munka ellenértéke kiszámlázásra kerül. **
Sor 163: Sor 168:
 **A fent leírtak betartása környezetünk,​ településünk szebbé tételét, és nagyközségünk megítélését,​ így az itt élő emberek gondoskodását tükrözi. ** **A fent leírtak betartása környezetünk,​ településünk szebbé tételét, és nagyközségünk megítélését,​ így az itt élő emberek gondoskodását tükrözi. **
  
-Az ingatlanok előtti közterületeken ​a fákat, bokrokat, amelyek a villamos elosztó hálózat közvetlen közelében vannak, és üzemzavari jelenségeket okoznak, gallyazását el fogjuk végezni. **Azokon az utcaszakaszokon,​ ahol a gallyazást megkezdjük,​ a lakosságot előtte időben értesíteni fogjuk, hogy figyelemmel ​tudja kísérni az Ön előtt folyó munkálatokat. Ha áramszünet elrendelése is szükséges arról is értesítjük ​Önöket. **+Az ingatlanok előtti közterületeken ​azon fáknak és bokroknak, amelyek a villamos elosztó hálózat közvetlen közelében vannak, és üzemzavari jelenségeket okoznak, gallyazását el fogjuk végezni. **Azokon az utcaszakaszokon,​ ahol a gallyazást megkezdjük,​ a lakosságot előtte időben értesíteni fogjuk, hogy figyelemmel ​tudják ​kísérni az Önök ​előtt folyó munkálatokat. Ha áramszünet elrendelése is szükségesarról is tájékoztatjuk majd Önöket. **
  
-Köszönjük mindazoknak,​ akik eleget tettek lakóingatlanuk előtti területeik gyomtalanításának,​ és rendszeres tisztán tartásának. Reméljük, hogy azok a lakók, akik elmaradtak környezetük szebbé tételével pótlólag ennek rendszeresen eleget tesznek.+Köszönjük mindazoknak,​ akik eleget tettek lakóingatlanuk előtti területeik gyomtalanításának,​ és rendszeres tisztán tartásának. Reméljük, hogy azok a lakók, akik elmaradtak környezetük szebbé tételévelpótlólag ennek hamarosan és rendszeresen eleget tesznek!
  
 Tisztelettel:​\\ Tisztelettel:​\\
Sor 200: Sor 205:
 A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.\\ A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.\\
 A Nemzeti Választási ​ Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását szintén 2014. október 12-re tűzte ki, de településünkön nemzetiségi választás nem lesz.\\ A Nemzeti Választási ​ Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását szintén 2014. október 12-re tűzte ki, de településünkön nemzetiségi választás nem lesz.\\
-Újdonság, hogy 2014-től 5 évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.+Újdonság, hogy 2014-től 5 évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.
  
 __**Helyi Választási Iroda elérhetősége,​ vezetője:​** __ \\ __**Helyi Választási Iroda elérhetősége,​ vezetője:​** __ \\
Sor 213: Sor 218:
 aljegyzo@felsopakony.hu aljegyzo@felsopakony.hu
  
-Egyéb információ,​ átjelentkezéssel és mozgóurna iránti kérelem nyomtatványok:​ www.felsopakony.hu,​ www.valasztas.hu vagy a HVI-ben személyesen kérhető.+Egyéb információ,​ átjelentkezéssel és mozgóurna iránti kérelem nyomtatványok: ​[[http://www.felsopakony.hu|www.felsopakony.hu]][[http://​www.valasztas.hu|www.valasztas.hu]] vagy a HVI-ben személyesen kérhető.
  
 //​Felsőpakonyi HVI// //​Felsőpakonyi HVI//
Sor 222: Sor 227:
  
 **Ajánlóív ​ ** \\ **Ajánlóív ​ ** \\
-Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul,​ de **legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át** az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. \\+Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul,​ de **legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át** az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg2014. augusztus 18-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. \\
 Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a,  illetve képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. ​ Településünkön a megválasztható képviselők száma 6 fő.\\ Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a,  illetve képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. ​ Településünkön a megválasztható képviselők száma 6 fő.\\
 **Ajánlás ​ ** \\ **Ajánlás ​ ** \\
Sor 237: Sor 242:
  
 **Jelölt bejelentése ​ ** \\ **Jelölt bejelentése ​ ** \\
-A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál,​ legkésőbb **2014. szeptember 08. 16 óráig.** A jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. \\+A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál,​ legkésőbb **2014. szeptember 08.16 óráig.** A jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. \\
 A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. ​ Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni. ​ Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. ​ Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja az illetékes választási bizottságot. \\ A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. ​ Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni. ​ Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. ​ Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja az illetékes választási bizottságot. \\
 A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.
Sor 244: Sor 249:
  
 ---- ----
- 
-\\ 
  
 ====== Óvoda ====== ====== Óvoda ======
Sor 257: Sor 260:
 A 2014.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontja miatt, az idei TÖKFESZTIVÁL,​ 2014. október 4-én kerül megrendezésre. \\ A 2014.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontja miatt, az idei TÖKFESZTIVÁL,​ 2014. október 4-én kerül megrendezésre. \\
 Programjainkról a későbbiekben tájékozódhatnak a kihelyezett plakátokról,​ az óvoda és az önkormányzat honlapjáról,​ valamint az Agora következő számából.\\ Programjainkról a későbbiekben tájékozódhatnak a kihelyezett plakátokról,​ az óvoda és az önkormányzat honlapjáról,​ valamint az Agora következő számából.\\
-Továbbra is számítunk a szülők és a helyiek összefogására,​ támogatására,​ hogy együtt tölthessünk egy TÖKjó ​napot, s tovább öregbíthessük óvodánk, közösségünk hírnevét. \\+Továbbra is számítunk a szülők és a helyiek összefogására,​ támogatására,​ hogy együtt tölthessünk egy TÖK jó napot, s tovább öregbíthessük óvodánk, közösségünk hírnevét. \\
 Hiszen a legnagyobb gondolatok mindig egyszerűek,​ az együttműködés az, ami varázslatos dolgokat formál belőlük. Hiszen a legnagyobb gondolatok mindig egyszerűek,​ az együttműködés az, ami varázslatos dolgokat formál belőlük.
  
Sor 264: Sor 267:
  
 //Ancsa óvó néni// //Ancsa óvó néni//
 +
 +----
 +
 +Újszülöttek:​
 +
 +Budai Nikoletta ​  ​07.07.\\
 +Rácz Norbert Tamás 07.12.\\
 +Lefkovits Hanna   ​07.19.\\
 +Marosvölgyi Ákos   ​07.16.
  
 ---- ----
Sor 278: Sor 290:
  
 Gyönyörű és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk július hónapban. \\ Gyönyörű és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk július hónapban. \\
-Az Őrség-szlovén-horvát-zarándoklat során rengeteg, szebbnél-szebb székesegyház-bazilika látogatása a feltöltődésnek, kegyelmek ​kérésének adott lehetőséget minden zarándok részére. Leírni lehetetlen ezeket a helyeket, meg kell nézni, aki csak teheti. Mária-Bistricán legalább 3 nap látnivaló akadna egy kis pihenéssel. Egyszóval ​csodálatos volt. \\ +Az Őrség-szlovén-horvát zarándoklat során rengeteg, szebbnél szebb székesegyházbazilika látogatása ​lehtőséget adott minden zarándoknak  ​a feltöltődésrekegyelmek ​kérésére ​. Leírni lehetetlen ezeket a helyeket, meg kell nézni, aki csak teheti. Mária-Bistricán legalább 3 napi látnivaló akadnaegy kis pihenéssel. Egyszóval csodálatos volt. \\ 
-Július 27-én ​lőrinciben - Anna napi búcsún - folytattuk a nyári zarándoklatunkat. A felsőpakonyi Máriás lányok csoportja is részt vett az ünnepségen,​ ügyes helytállásukért dicséret illeti Bazsik Grétit, Hegedűs Magdikát, Varga Zsófiát és Vitéz Annát. A házigazdák a lelki táplálék mellé finom testi táplálékkal is megvendégeltek bennünket .\\ +Július 27-én ​Lőrinciben - Anna-napi búcsún - folytattuk a nyári zarándoklatunkat. A felsőpakonyi Máriás lányok csoportja is részt vett az ünnepségen,​ ügyes helytállásukért dicséret illeti Bazsik Grétit, Hegedűs Magdikát, Varga Zsófiát és Vitéz Annát. A házigazdák a lelki táplálék mellé finom testi táplálékkal is megvendégeltek bennünket .\\ 
-Előttünk a nagy feladat, rohannak a napok és a templomunk 20-éves évfordulójának megszervezése sok tennivalót tartogat számunkra. Szeretnénk felejthetetlenné tenni az ünnepet. Szeptember 21-én lesz a nagy nap, melyre már most hívunk szeretettel minden kedves felsőpakonyi lakost. Kívánok addig még sok szép nyári napot, az iskolásoknak lassan felkészülést a tanítás kezdetére.+Előttünk a nagy feladat, rohannak a napokés a templomunk 20 éves évfordulójának megszervezése sok tennivalót tartogat számunkra. Szeretnénk felejthetetlenné tenni az ünnepet. Szeptember 21-én lesz a nagy nap, melyre már most hívunk szeretettel minden kedves felsőpakonyi lakost. Kívánok addig még sok szép nyári napot, az iskolásoknak lassan felkészülést a tanítás kezdetére.
  
 //Berencsi Gézáné egyháztanács elnök// //Berencsi Gézáné egyháztanács elnök//
Sor 289: Sor 301:
  
 Nekem három hittantáborban is részem volt. Milyen egy hittantábor?​ Miért vagyok annyira lelkes és feltöltve egy egész új iskola évre?\\ Nekem három hittantáborban is részem volt. Milyen egy hittantábor?​ Miért vagyok annyira lelkes és feltöltve egy egész új iskola évre?\\
-Egy hittantábor véleményem szerint a valódi műhelye a hit átadásának. Elvileg átgondolt, megtervezett program szerint zajlik, és életszerű. Talán ez az utóbbi, az életszerűség az a plusz, amit a rendes hitoktatás ​alakalmával ​csak üggyel bajjal tudunk nyújtani. Ez egy keresztény valóság „só”. Most játszhatok is a szavakkal, mert Jézus valóban azt mondta, hogy ti vagytok a só! A só a minden napi használatban ízessé teszi az ételt. Egy hittantábor megmutathatja az egész keresztény élet jó ízét. A gyerek megtapasztalhatja,​ hogy lehet nem durván viselkedni, lehet nem csúnyán beszélni, lehet őszintének lenni a táborvezetőhöz,​ lehet hibákat is elkövetni, csak igyekezni kell kijavítani,​ lehet tisztaságot is tartani magam körül, az nem csak a lányok és asszonyok dolga, lehet jó szívűnek is lenni, lehet megajándékozni valakit valamivel, lehet barátságokat kötni, stb. Ezeket az élet valóságai között nagyon hatékonyan lehet átadni, mert alkalom van szinte mindegyiket saját példánkon bemutatni. A három ​tábor ​melyeket alább fel fogok sorolni, ​mindegyik ​hasonló szisztéma szerint zajlott.\\ +Egy hittantábor véleményem szerint a valódi műhelye a hit átadásának. Elvileg átgondolt, megtervezett program szerint zajlik, és életszerű. Talán ez az utóbbi, az életszerűség az a plusz, amit a rendes hitoktatás ​alkalmával ​csak üggyel bajjal tudunk nyújtani. Ez egy keresztény valóság „só”. Most játszhatok is a szavakkal, mert Jézus valóban azt mondta, hogy ti vagytok a só! A só a minden napi használatban ízessé teszi az ételt. Egy hittantábor megmutathatja az egész keresztény élet jó ízét. A gyerek megtapasztalhatja,​ hogy lehet nem durván viselkedni, lehet nem csúnyán beszélni, lehet őszintének lenni a táborvezetőhöz,​ lehet hibákat is elkövetni, csak igyekezni kell kijavítani,​ lehet tisztaságot is tartani magam körül, az nem csak a lányok és asszonyok dolga, lehet jószívűnek is lenni, lehet megajándékozni valakit valamivel, lehet barátságokat kötni, stb. Ezeket az élet valóságai között nagyon hatékonyan lehet átadni, mert alkalom van szinte mindegyiket saját példánkon bemutatni. A három ​táborban, ​melyeket alább fel fogok sorolni, ​minden ​hasonló szisztéma szerint zajlott.\\ 
-**a.** Vagyis mindegyikben jelen volt lelkiatya is, akivel lehetett mindig beszélgetni felnőtteknek gyermekeknek egyaránt. ​Csaba testvér ​mindennap ​9 órakor tartott egy kis eligazítást. Az eligazítás is olyan volt, hogy nemcsak ​elveket mondott, hanem megszólított valakit, például engem is, no Gábor testvér ​mond el neked milyen nehézségeid voltak az életben és hogyan sikerült megoldanod őket. Én aztán el is mondtam, hogy miért szimpatizálok Csaba testvér munkájával annyira. Elmondtam, hogy nekem éltek a szüleim kis koromban, sőt apám még most is él, és anyukámat is csak az idén veszítettem el 90. éves korában. De elváltak már az én egy éves koromban. És nekem is küldött egy Csaba testvért a jó Isten, őt Tamás atyának hívták és én bizony az ő segítségével jutottam tovább az életben.\\ +**a.** Vagyis mindegyikben jelen volt lelkiatya is, akivel lehetett mindig beszélgetni felnőtteknek gyermekeknek egyaránt. Csaba testvér ​minden nap 9 órakor tartott egy kis eligazítást. Az eligazítás is olyan volt, hogy nem csak elveket mondott, hanem megszólított valakit, például engem is, no Gábor testvér ​mondd elneked milyen nehézségeid voltak az életben és hogyan sikerült megoldanod őket. Én aztán el is mondtam, hogy miért szimpatizálok Csaba testvér munkájával annyira. Elmondtam, hogy nekem éltek a szüleim kis koromban, sőt apám még most is él, és anyukámat is csak az idén veszítettem el90. éves korában. De elváltak máregy éves koromban. És nekem is küldött egy Csaba testvért a jó Isten, őt Tamás atyának hívtákés én bizony az ő segítségével jutottam tovább az életben.\\ 
-**b.** Volt egyvagy kettő különösen szép, és rendkívüli körülmények között megélt szentmise. Néha ebben is jó egy kis változatosság,​ egy kis meglepetés. A meglepetés szentmise az hegyek közt az erdő szélén volt, vacsora főzés közben. Amikor kiértünk a tábor helyre, az felnőtt segítők mindjárt nekiálltak a főzés előkészítésének. Amikor már minden azt üstben volt és csak a tüzet kellett táplálni, akkor elkezdtem a szentmisét mondani, közben a gyerekek szépen énekeltek, imádkoztak,​ nem sokat és nem sokan mocorogtak. Nagy komolysággal megvolt a szentmise, és utána mindjárt kezdődhetett az agapé. /Ennek a szentmisének a bemutatását rám bízta Csaba testvér. Előtte még gyóntatási alkalmak is voltak./​\\ +**b.** Volt egy vagy kettő különösen szép, és rendkívüli körülmények között megélt szentmise. Néha ebben is jó egy kis változatosság,​ egy kis meglepetés. A meglepetés szentmise az hegyek köztaz erdő szélén volt, vacsorafőzés közben. Amikor kiértünk a táborhelyre, az felnőtt segítők mindjárt nekiálltak a főzés előkészítésének. Amikor már minden azt üstben voltés csak a tüzet kellett táplálni, akkor elkezdtem a szentmisét mondani, közben a gyerekek szépen énekeltek, imádkoztak,​ nem sokat és nem sokan mocorogtak. Nagy komolysággal megvolt a szentmise, és utána mindjárt kezdődhetett az agapé. /Ennek a szentmisének a bemutatását rám bízta Csaba testvér. Előtte még gyóntatási alkalmak is voltak./​\\ 
-**c.** Mindenütt fel van osztva a társaság rajokra, csoportokra,​ hol hogy nevezik a kisközösségeket. Rendszerint egy már sokat táborozott nagy lányvagy nagy fiú egy egy ilyen csoport vezetője. A csoportokat külön külön pontozzák és az érdemeket csoportonként kell gyűjteni. Tehát mindenki felelős az eredményért. Sok mindent kell csinálni, ami a csoport külön feladata, de ugyan az a feladat minden csoport számára. Kell nevet választani,​ csatakiáltást kitalálni, kell egy kis csasszuskát,​ vagy mondókát kitalálni, ami a csoport életről szól. \\+**c.** Mindenütt fel van osztva a társaság rajokra, csoportokra,​ hol hogy nevezik a kisközösségeket. Rendszerint egy már sokat táborozott nagy lány vagy nagy fiú egy-egy ilyen csoport vezetője. A csoportokat külön-külön pontozzákés az érdemeket csoportonként kell gyűjteni. Tehát mindenki felelős az eredményért. Sok mindent kell csinálni, ami a csoport külön feladata, de ugyanaz ​a feladat minden csoport számára. Kell nevet választani,​ csatakiáltást kitalálni, kell egy kis csasszuskát,​ vagy mondókát kitalálni, ami a csoport életről szól. \\
 **d.** Mindig van egy központi téma, ami átszövi az egész hetet és minden akörül forog.\\ **d.** Mindig van egy központi téma, ami átszövi az egész hetet és minden akörül forog.\\
 **e.** Az étkezések közösek, válogatni, fintorogni nem lehet és nem érdemes. Egy kevés költőpénz mindig akad a gyerekeknél,​ de mindig mondjuk, hogy csak nagyon keveset hozzanak, hogy ne dúskáljon egyik gyerek se a másik előtt. Ez nem egyénieskedés,​ az önzőség alkalma.\\ **e.** Az étkezések közösek, válogatni, fintorogni nem lehet és nem érdemes. Egy kevés költőpénz mindig akad a gyerekeknél,​ de mindig mondjuk, hogy csak nagyon keveset hozzanak, hogy ne dúskáljon egyik gyerek se a másik előtt. Ez nem egyénieskedés,​ az önzőség alkalma.\\
-**f.** Sok játék alkalom ​van, közös játék a fiúknak legtöbbször a focizás, de azt láttam, hogy a lányok is szívesen részt vettek benne néhányan. A lányoknak, de ugyanígy a fiúknak is vannak kézműves foglalkozások. Rendszerint van egy fürdőzési nap is, vagy valamilyen kirándulás a közelben. Lehet kártyázni isvagy társas játékot ​játszani, például esős napokon.+**f.** Sok játékalkalom ​van, közös játék a fiúknak legtöbbször a focizás, de azt láttam, hogy a lányok is szívesen részt vettek benne néhányan. A lányoknak, de ugyanígy a fiúknak is vannak kézműves foglalkozások. Rendszerint van egy fürdőzési nap is, vagy valamilyen kirándulás a közelben. Lehet kártyázni is vagy társasjátékot ​játszani, például esős napokon.
  
 //Most a fenti szempontok szerint felsorolom a három tábor élményem sajátságait.//​ \\ //Most a fenti szempontok szerint felsorolom a három tábor élményem sajátságait.//​ \\
 **1.** Böjte Csaba atya tábora Szovátán.\\ **1.** Böjte Csaba atya tábora Szovátán.\\
-Égig érő fesztivál a tábor neve, mely a szovátai nagy, 130 főt is befogadni képes a házban zajlik, most már több éve. Ebben a táborban bizony kicsiknek és nagyoknak egyaránt arról volt szól, hogy hogyan lehet a nehézségeket leküzdeni, ​ hogyan lehet akár már kis gyermekként ​valamilyen hasznos, netalán pénzt is hozó tevékenységet végezni. Volt velünk egy közgazdász is, aki elmagyarázta a romám ​törvényi szabályozásokat,​ hogy hogyan lehet a mini vállalkozásokat törvényesen létre hozni és egy kis keresethez jutni. Tudniillik Csaba testvér gyermekei már gyűjthetik a kelengyéjüket a maguk megtakarított pénzéből. A csoport élet itt nagyon gyakorlatiasan folyt. Itt nem nagylányok és fiúk voltak csupán a csoport vezetők, hanem sok szakma kiválósága. Volt ott fafaragó, volt ott TV műsorvezető,​ bábszínész,​ volt ott tánctanár stb. Mindenki maga köré gyűjtött kb. 10 gyermeket, akiknek ahhoz a mesterséghez volt kedvük és komoly alkotó munkát végeztek a gyerekek között az ő segítségükkel. A táborról szép összefoglalót készített a www.erdely.tv,​ Szabó Éva szerkesztő,​ műsorvezető. Aki ügyes megnézheti az interneten.\\ +Égig érő fesztivál a tábor neve, mely a szovátai nagy, 130 főt is befogadni képes a házban zajlik, most már több éve. Ebben a táborban bizony kicsiknek és nagyoknak egyaránt arról volt szól, hogy hogyan lehet a nehézségeket leküzdeni, ​ hogyan lehet akár már kisgyermekként ​valamilyen hasznos, netalán pénzt is hozó tevékenységet végezni. Volt velünk egy közgazdász is, aki elmagyarázta a román ​törvényi szabályozásokat,​ hogy hogyan lehet a mini vállalkozásokat törvényesen létre hozni és egy kis keresethez jutni. Tudniillik Csaba testvér gyermekei már gyűjthetik a kelengyéjüket a maguk megtakarított pénzéből. A csoportélet ​itt nagyon gyakorlatiasan folyt. Itt nem nagylányok és fiúk voltak csupán a csoport vezetők, hanem sok szakma kiválósága. Volt ott fafaragó, volt ott TV műsorvezető,​ bábszínész,​ volt ott tánctanár stb. Mindenki maga köré gyűjtött kb. 10 gyermeket, akiknek ahhoz a mesterséghez volt kedvük és komoly alkotó munkát végeztek a gyerekek között az ő segítségükkel. A táborról szép összefoglalót készített a [[http://www.erdely.tv|www.erdely.tv]], Szabó Éva szerkesztő,​ műsorvezető. Aki ügyes megnézheti az interneten.\\ 
-**2.** A Galamboki ​tábort Tóthné Ledniczki Teréz és Papp Norbert vezette sok felnőtt munkatárssal. A résztvevők ​Ócsaiak ​és Felsőpakonyiak voltak. Ebben a táborban a fő téma a Nyolc boldogság volt. Mindegyik nap két-két boldogságot dolgoztak ki, és játékosan ezzel foglalkoztak egész héten. Volt fürdőzés is a Balatonban isés Zalakaroson is. Volt jó foci pálya, ahol legfőképp fiúk, de néhány lány is jókat szaladgálva focizott nem is egyszer izgalmas gólszerző meccseket játszva. Nagyszerű természet közelségbe kerültünk a Kisbalatonnál. Egy napot ezzel a kirándulással töltöttünk. Előre megmondták a vezetők, hogy mindenki mindent figyeljen, mert verseny lesz a látottak alapján. Bizony nagyon sok érdekes kérdésre lehetett válaszolni Bettike, egyik kedves anyuka, egyébként kertészmérnök,​ játékvezetése alapján. Norbi tanár úr bátorságpróbáján én már nem ijedezhettem és nem hüledezhettem,​ de a többiek élményeiből el tudom képzelni, hogy az milyen lehetett. **\\ +**2.** A galamboki ​tábort Tóthné Ledniczki Teréz és Papp Norbert vezettesok felnőtt munkatárssal. A résztvevők ​ócsaiak ​és felsőpakonyiak voltak. Ebben a táborban a fő téma a Nyolc boldogság volt. Mindegyik nap két-két boldogságot dolgoztak ki, és játékosan ezzel foglalkoztak egész héten. Volt fürdőzés is a Balatonban is és Zalakaroson is. Volt jó focipálya, ahol legfőképp fiúk, de néhány lány is jókat szaladgálva focizott nem is egyszer izgalmas gólszerző meccseket játszva. Nagyszerű természet közelségbe kerültünk a Kis-Balatonnál. Egy napot ezzel a kirándulással töltöttünk. Előre megmondták a vezetők, hogy mindenki mindent figyeljen, mert verseny lesz a látottak alapján. Bizony nagyon sok érdekes kérdésre lehetett válaszolniBettike, ​az egyik kedves anyuka, egyébként kertészmérnök,​ játékvezetése alapján. Norbi tanár úr bátorságpróbáján én már nem ijedezhettem és nem hüledezhettem,​ de a többiek élményeiből el tudom képzelni, hogy az milyen lehetett. **\\ 
-3.** A harmadik tábor Köröshegyen zajlott. Én ezen voltam a legkevesebb ideig jelen. Itt Roland atya volt a  "​tábori lelkész",​ de azért majdnem odaértem én is egy kis fiú útitárssal a szentmisére és jó néhány gyermek gyónására is sor kerülhetett. Ez a tábor engem itthon lepett meg legjobban, mert a szokott hittanteremben egy egész kiállítást készítettek a tábori munkákból. A fent felsorolt elemek, név, jelmondat, kis versek, imák stb. mind megszemlélhetők és olvashatók. Roland atya lehet, hogy egy kis gyűjteményt készít belőlük évközi használatra.+3.** A harmadik tábor Köröshegyen zajlott. Én ezen voltam a legkevesebb ideig jelen. Itt Roland atya volt a  "​tábori lelkész",​ de azért majdnem odaértem én is egy kis fiú útitárssal a szentmiséreés jó néhány gyermek gyónására is sor kerülhetett. Ez a tábor engem itthon lepett meg legjobban, mert a szokott hittanteremben egy egész kiállítást készítettek a tábori munkákból. A fent felsorolt elemek, név, jelmondat, kis versek, imák stb. mind megszemlélhetők és olvashatók. Roland atya lehet, hogy egy kis gyűjteményt készít belőlük évközi használatra.
  
 //​Tisztelettel Hefler Gábor plébános//​ //​Tisztelettel Hefler Gábor plébános//​
Sor 312: Sor 324:
  
 Idén július 20-25-ig, a Zala megyei Galambokon tartottuk katolikus hittantáborunkat. Mint korábban is, ismét ócsai hittanos barátainkkal töltöttük ezt a remek hetet. 45-en voltunk a táborban, ebből 17 pakonyi gyermek, 3 felnőtt segítő Pakonyról. Legfiatalabb részvevőnk a most másodikba menő Udvardy Csenge, legidősebb résztvevőnk Gábor atya volt. Szállásunk egy erősen felújított,​ korszerűsített,​ bővített plébánia volt sok szobával, termekkel, terasszal. A tábor területéhez tartozott egy nagykapus focipálya is. Étkezésünket a közeli étteremben oldottuk meg, a heti menüt fogyasztva. A gyermekeket csoportokra osztottuk, minden csoportot egy-egy fiatal segítő vezetett. A csoportok végezték az adott napon a kisegítő munkát, terítést, stb. Munkafüzetünkben,​ amiben feladatok is voltak, pecséttel értékeltük a napi munka, torna, rend, stb. tevékenységeket,​ ezt összesítettük a végén.\\ Idén július 20-25-ig, a Zala megyei Galambokon tartottuk katolikus hittantáborunkat. Mint korábban is, ismét ócsai hittanos barátainkkal töltöttük ezt a remek hetet. 45-en voltunk a táborban, ebből 17 pakonyi gyermek, 3 felnőtt segítő Pakonyról. Legfiatalabb részvevőnk a most másodikba menő Udvardy Csenge, legidősebb résztvevőnk Gábor atya volt. Szállásunk egy erősen felújított,​ korszerűsített,​ bővített plébánia volt sok szobával, termekkel, terasszal. A tábor területéhez tartozott egy nagykapus focipálya is. Étkezésünket a közeli étteremben oldottuk meg, a heti menüt fogyasztva. A gyermekeket csoportokra osztottuk, minden csoportot egy-egy fiatal segítő vezetett. A csoportok végezték az adott napon a kisegítő munkát, terítést, stb. Munkafüzetünkben,​ amiben feladatok is voltak, pecséttel értékeltük a napi munka, torna, rend, stb. tevékenységeket,​ ezt összesítettük a végén.\\
-A hét témája a 8 boldogság volt. Igyekeztünk minden nap egy-egy szeletet feldolgozni,​ megérteni, megélni Jézus hegyi beszéde során mondott tanításából. Több misén vettünk részt és napjainkat átszőtte a közösen mondott reggeli, déli, esti ima, a lelki olvasmányok,​ idézetek megbeszélése. Persze mindezen lelki értékek papíron mit sem érnek a gyakorlati megélésük nélkül. A táborban valóban lehetőségünk nyílt a szelídséget,​ békességet,​ irgalmasságot gyakorolni, mivel enélkül nem is lett volna ilyen remek, problémamentes a tábori létünk. \\ +A hét témája a 8 boldogság volt. Igyekeztünk minden nap egy-egy szeletet feldolgozni,​ megérteni, megélni Jézus hegyi beszéde során mondott tanításából. Több misén vettünk résztés napjainkat átszőtte a közösen mondott reggeli, déli, esti ima, a lelki olvasmányok,​ idézetek megbeszélése. Persze mindezen lelki értékek papíron mit sem érnek a gyakorlati megélésük nélkül. A táborban valóban lehetőségünk nyílt a szelídséget,​ békességet,​ irgalmasságot gyakorolni, mivel enélkül nem is lett volna ilyen remek, problémamentes a tábori létünk. \\ 
-A lelki felfrissülés mellett nagy hangsúlyt fektettünk a fizikai aktivitásra is. Minden reggel jómagam vezettem a reggeli tornát, aminek egyik leglelkesebb résztvevője Gábor atya volt! Nyomta a fekvőtámaszokat,​ futott a többiekkel Egyik este táncházat tartottunk gyáli segítőink,​ Piri és Eszter vezetésével. Ez egyfajta lavinát indított el. Ettől fogva a legváratlanabb pillanatokban és helyzetekben egy-két gyermek összeállt és indult a tánc, egyre több résztvevővel A fiúk, lányok és férfiak nagy része minden nap részt vett legalább egy focimeccsen,​ mely a végsőkig kiélezett volt minden alkalommal. Egy esetben 4:1-es állásnál lefújáskor még hosszabbításért könyörögtek a bírónak, Gábor atyának, annyira hittek az egyenlítésben pár perc alatt Remek métázásaink,​ zászlófoglaló játékunk, számháborúnk szintén segített a zsírégetésben. A manuális kihívások szerelmeseinek sakkbajnokság és kézműves foglalkozás állt rendelkezésére. Megtekintettük a Kis-Balaton egy részét a Kányavári –szigetet bejárva, ahol 8 állomásos vetélkedőt is szerveztünk. Kisvasúttal bejártuk a környéket,​ egy napot Zalakaroson töltöttünk az élményfürdőben. Egy faluvetélkedő során a faluval ismerkedtünk meg. Tartottunk bátorságpróbát is, ahol még a legnagyobbak is megremegtek néha Estéinket minden nap gitáros-dalos-beszélgetős tábortűzzel zártuk. \\+A lelki felfrissülés mellett nagy hangsúlyt fektettünk a fizikai aktivitásra is. Minden reggel jómagam vezettem a reggeli tornát, aminek egyik leglelkesebb résztvevője Gábor atya volt! Nyomta a fekvőtámaszokat,​ futott a többiekkel.:-) Egyik este táncházat tartottunk gyáli segítőink,​ Piri és Eszter vezetésével. Ez egyfajta lavinát indított el. Ettől fogva a legváratlanabb pillanatokban és helyzetekben egy-két gyermek összeállt és indult a tánc, egyre több résztvevővel A fiúk, lányok és férfiak nagy része minden nap részt vett legalább egy focimeccsen,​ mely a végsőkig kiélezett volt minden alkalommal. Egy esetben 4:1-es állásnál lefújáskor még hosszabbításért könyörögtek a bírónak, Gábor atyának, annyira hittek az egyenlítésben pár perc alatt Remek métázásaink,​ zászlófoglaló játékunk, számháborúnk szintén segített a zsírégetésben. A manuális kihívások szerelmeseinek sakkbajnokság és kézműves foglalkozás állt rendelkezésére. Megtekintettük a Kis-Balaton egy részéta Kányavári –szigetet bejárva, ahol 8 állomásos vetélkedőt is szerveztünk. Kisvasúttal bejártuk a környéket,​ egy napot Zalakaroson töltöttünk az élményfürdőben. Egy faluvetélkedő során a faluval ismerkedtünk meg. Tartottunk bátorságpróbát is, ahol még a legnagyobbak is megremegtek néha Estéinket minden nap gitáros-dalos-beszélgetős tábortűzzel zártuk. \\
 A táborban baleset nem volt, csitíthatatlan veszekedés,​ verekedés, sértődés szintén nem történt. Ezúton is köszönet minden ifis segítőnek,​ felnőtt munkatársnak,​ szervezőtársamnak,​ Tóthné ​ Ledniczki Teréznek. Lélekben erősödve, fizikailag kimerülve fejeztük be a tábort, ahol számtalan barátság köttetett vagy erősödött. Már a tábor utáni első napon egy közösségi oldalon a következő tábort vagy együttlétet sürgették a résztvevők. Lesznek alkalmak már ősszel is, ahol ismét átélhetjük a szeretetközösség rendkívüli élményét a hittanosok körében. Gyertek minél többen! A táborban baleset nem volt, csitíthatatlan veszekedés,​ verekedés, sértődés szintén nem történt. Ezúton is köszönet minden ifis segítőnek,​ felnőtt munkatársnak,​ szervezőtársamnak,​ Tóthné ​ Ledniczki Teréznek. Lélekben erősödve, fizikailag kimerülve fejeztük be a tábort, ahol számtalan barátság köttetett vagy erősödött. Már a tábor utáni első napon egy közösségi oldalon a következő tábort vagy együttlétet sürgették a résztvevők. Lesznek alkalmak már ősszel is, ahol ismét átélhetjük a szeretetközösség rendkívüli élményét a hittanosok körében. Gyertek minél többen!
  
Sor 320: Sor 332:
  
 ---- ----
- 
-\\ 
  
 ====== Református ====== ====== Református ======
Sor 335: Sor 345:
 ---- ----
  
-===== Kedves Polgárőrök=====+===== Polgátőrök ​jelentik ​===== 
 + 
 +A közrend és a biztonság fenntartása mellett, igyekszünk fejleszteni tudásunkat,​ ismereteinket. Ennek részeként,​ részt vettünk a Gyáli FEGY munkatársainak szolgálatteljesítésén. \\ 
 +**A helyi  járőrszolgálatunkon,​ velünk tartott a családvédelem munkatársa is. ** \\ 
 +**Az iskolaszünet miatt, nagyon sok fiatal tartózkodik az utcákon, tereken, sajnos sok kiskorú még hajnalban sem megy haza. ** \\ 
 +Minden szülő maga dönti el, hogy meddig engedi el a gyermekét, de 18 év alatt a gyerek biztonságáért a szülő felel!\\ 
 +**Megelőző intézkedéseink ellenére, július 25.-e hajnalra a vasútállomásnál betörtek a Nemzeti Dohányboltba. ** \\ 
 +**Az állomáson két esetben is volt rongálás. ** \\ 
 +Sajnos nem elég visszatartó erő, hogy a büntetés betöréses rablás esetén akár tíz évig tartó, a rongálás vétsége miatt, akár egy évig tartó szabadságvesztés is lehet. 
 + 
 +Kérjük a Tisztelt Lakosságot,​ hogy figyeljenek egymásra, segítsék munkánkat, bátran forduljanak hozzánk tanácsért vagy segítségért! 
 + 
 +Szolgálat telefonszáma:​ **06/​20-382-90-11 ** 
 + 
 +Köszönjük mindenkinek,​ aki hozzájárult működésünkhöz,​ fejlődésünkhöz.\\ 
 +Számlaszám:​**65500116-31003085-53000004** 
 + 
 +//Dósa Zsoltné//​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +//Kimaradó cikk:// 
 + 
 +Kedves Polgárőrök!
  
 Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy megköszönjük az áldozatos munkátokat,​ melyet önzetlenül,​ a szabadidőtökből értünk végeztek.\\ Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy megköszönjük az áldozatos munkátokat,​ melyet önzetlenül,​ a szabadidőtökből értünk végeztek.\\
-Nem kis szerevezést,​ odafigyelést igényel az sem, hogy minden nap   ​legyen,​ aki felveszi a szolgálatot,​ járjátok Felsőpakony utcáit, és ha   ​hívunk ott legyetek ahol épen szükség van Rátok.\\+Nem kis szerevezést,​ odafigyelést igényel az sem, hogy minden nap   ​legyen,​ aki felveszi a szolgálatot,​ járjátok Felsőpakony utcáit, és ha   ​hívunk ott legyetek ahol éppen ​szükség van Rátok.\\
 Nekem egyszer volt csak részem egy ilyen akcióban, telefonáltam,​ és   ​perceken belül jöttetek, intézkedtetek,​ amit ezúton is köszönök. Végül ​  ​kiderült,​ hogy vak riasztás volt, amiért elnézést kértem, de olyan  jólesett, hogy nem azt mondtátok, hogy minek hívogatlak benneteket, ​ hanem  még Ti köszöntétek meg nekem, hogy szóltam, figyeltem. :)\\ Nekem egyszer volt csak részem egy ilyen akcióban, telefonáltam,​ és   ​perceken belül jöttetek, intézkedtetek,​ amit ezúton is köszönök. Végül ​  ​kiderült,​ hogy vak riasztás volt, amiért elnézést kértem, de olyan  jólesett, hogy nem azt mondtátok, hogy minek hívogatlak benneteket, ​ hanem  még Ti köszöntétek meg nekem, hogy szóltam, figyeltem. :)\\
 Azt hiszem nagyon sokunknak volt már vagy lesz ilyen alkalom, amikor a segítségetekre szorulunk, és Ti jöttök, és segítetek.\\ Azt hiszem nagyon sokunknak volt már vagy lesz ilyen alkalom, amikor a segítségetekre szorulunk, és Ti jöttök, és segítetek.\\
Sor 353: Sor 386:
 ===== Darumadár Nyugdíjas Klub júliusa ===== ===== Darumadár Nyugdíjas Klub júliusa =====
  
-Június 27-én 9 fő klubtagunk elutazott Törökországba Kusadasiba. Igaz nem tudták mire vállalkoztak,​ az odaút 35 óra volt, kissé fárasztó, de az ottlét ​feledtette, ​gyönyörű,​ homokos tengerpart, szép tiszta tenger, a szálloda is szuper, egyszóval megérte. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat, s megtapasztaltunk a törökök vallásából a romadánból egy hetet is, sok szép élménnyel gazdagodtunk.\\ +Június 27-én 9 klubtagunk elutazott TörökországbaKusadasiba. Igaznem tudták mire vállalkoztak,​ az odaút 35 óra volt, kissé fárasztó, de az ottlét ​feledtetett minden kellemetlenséget: ​gyönyörű,​ homokos tengerpart, szép tiszta tenger, a szálloda is szuper ​volt, egyszóval megérte. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat, s megtapasztaltunk a törökök vallásából a romadánból egy hetet is, sok szép élménnyel gazdagodtunk.\\ 
-Július 3-án 16 óra énekkar, 17 óra klubnap, senki sem panaszkodhat itthon sem a jó időre.+Július 3-án 16 órakor ​énekkar, 17 órakor ​klubnap ​volt, senki sem panaszkodhat itthon sem a jó időre.
  
-Július 10-én ​énekkar ​– 17 óra klubnap ​ ​Lőrentei Erzsike ismertette a következő programokat,​ majd vidám beszélgetés következett a nyáron folyó munkákról,​ a kerti növények ​ápolása, permetezés fortélyairól.+Július 10-én ​énekkart ​– 17 órától klubnapot tartottunk. ​ ​Lőrentei Erzsike ismertette a következő programokat,​ majd vidám beszélgetés következett a nyáron folyó munkákról,​ a kerti növények ​ápolásárólpermetezés fortélyairól.
  
-Július 17-én énekkar, klubnap.+Július 17-én énekkar, klubnap ​volt.
  
-Július 24-én énekkarklubnap, kellemes beszélgetéssel.+Július 24-én ​ismét ​énekkar ​majd klubnap ​volt, kellemes beszélgetéssel.
  
-Július 26-án ​07 órakor Tiszaligetre mentünk a fürdőbe, ahol nyugdíjas klubok és előadók találkozóját szervezték meg. Kiváló, szép előadásokat láthattunk,​ az énekkarunk 7-ként lépett fel. Ujjné Piroskáné itt ügyesen egyéni számokat adott elő, az énekkarunk is remekül szerepelt, utána mindenki kedvére szórakozhatott, vagy a műsort nézte, vagy a fürdőzést választotta,​ vagy mindkettőt. Majdnem kifelejtettem Abonyban megálltunk a Mészáros vendéglőnél és kemencében ​frissensült ​csülkös batyukat, túrósokat,​ máglyarakást,​ s egyéb finomságokat vásárolhattunk,​ hogy kényeztessük magunkat.+Július 26-án, 7 órakor Tiszaligetre mentünk a fürdőbe, ahol nyugdíjas klubok és előadók találkozóját szervezték meg. Kiváló, szép előadásokat láthattunk,​ az énekkarunk 7.-ként lépett fel. Ujjné Piroskáné itt ügyesen egyéni számokat adott elő, az énekkarunk is remekül szerepelt, utána mindenki kedvére szórakozhatott. Vagy a műsort nézte, vagy a fürdőzést választotta,​ vagy mindkettőt. Majdnem kifelejtettemAbonyban megálltunk a Mészáros vendéglőnél és kemencében ​frissen sült csülkös batyukat, túrósokat,​ máglyarakást,​ s egyéb finomságokat vásárolhattunk,​ hogy kényeztessük magunkat.
  
-Július 29-én 21 fő – az énekkar és kísérői – Gyálra mentünk az ŐSZIDŐ Nyugdíjas Klub új klubvezetője Sármány Ferencné „Incike” meghívására egy vidám nyári délutánra. Ujjné Piroskánk és <font 9pt:​normal/​auto;;#​000000;;#​FFFF00>​Deákné</​font>​ Irmuska szép egyéni énekszámokat adtak elő, majd az énekkarunk vidám, kedves nótacsokrot mutatott be. Utána a gyáliak énekkara és egyéni énekesei szórakoztattak műsorukkal. A fincsi vacsi elfogyasztása után – persze közben a klub fiai tüzesvízzel ​és frissítő borocskával kínálgattak bennünket – táncos szórakozás következett. Jól éreztük magunkat.+Július 29-én21-en – az énekkar és kísérői – Gyálra mentünk az ŐSZIDŐ Nyugdíjas Klub új klubvezetőjeSármány Ferencné „Incike” meghívásáraegy vidám nyári délutánra. Ujjné Piroskánk és <font 9pt:​normal/​auto;;#​000000;;#​FFFF00>​Deákné</​font>​ Irmuska szép egyéni énekszámokat adtak elő, majd az énekkarunk vidám, kedves nótacsokrot mutatott be. Utána a gyáliak énekkara és egyéni énekesei szórakoztattak műsorukkal. A fincsi vacsi elfogyasztása után – persze közben a klub fiai tüzes vízzel ​és frissítő borocskával kínálgattak bennünket – táncos szórakozás következett. Jól éreztük magunkat.
  
-Július 31-én 15 órakor vezetőségi ​ülés, ahol az augusztusi programokat beszéltük meg. 16 óra énekkar, 17 óra klubnap. A tagság tájékoztatása után Virágné Annuska és Horváthné Pannika a tagságot csípősvízzel, borocskával,​ üdítőkkel és igen fincsi sütikkel látták vendégül a névnapjuk alkalmával. Igen jó kis csevegős klubnap kerekedett.\\ +Július 31-én 15 órakor vezetőségi ​ülést tartottunk, ahol az augusztusi programokat beszéltük meg. 16 órakor ​énekkar, 17 órakor ​klubnap ​volt. A tagság tájékoztatása után Virágné Annuska és Horváthné Pannika a tagságot csípős vízzel, borocskával,​ üdítőkkel és igen fincsi sütikkel látták vendégül a névnapjuk alkalmával. Igen jó kis csevegős klubnap kerekedett.\\ 
-Az időjárásra nem lehet panasz, van csodálatosan ragyogó napsütéses és kedvező locsolást helyettesítő esős, a terméseknek kedvez persze, ha időben permetezni is tudunk. Kezdődhet a lecsószezon és a befőttek, lekvárok elkészítése.+Az időjárásra nem lehet panasz, van csodálatosan ragyogó napsütéses és kedvező locsolást helyettesítő esős nap is, a terméseknek kedvez persze, ha időben permetezni is tudunk. Kezdődhet a lecsószezon és a befőttek, lekvárok elkészítése.
  
 //​Kovácsné Németh Ilona// //​Kovácsné Németh Ilona//
Sor 399: Sor 432:
 **Minden segítő kezet és ötletet elfogadunk! ** **Minden segítő kezet és ötletet elfogadunk! **
  
-**Az egyesület megbízott szervezőjeként elérhetőségeim:​ vonalas telefon 06 29 517 120, mobilon: 06 20 333 3986, e-mail: ** __**[[durko.dekor@gmail.com|durko.dekor@gmail.com]]**__**,​ lakás: Deák Ferenc u. 1. (Petőfi u. – Deák u. sarok)! **+**Az egyesület megbízott szervezőjeként elérhetőségeim:​ vonalas telefon 06 29 517 120, mobilon: 06 20 333 3986, e-mail: ** __**[[durko.dekor@gmail.com|durko.dekor@gmail.com]]** __**, lakás: Deák Ferenc u. 1. (Petőfi u. – Deák u. sarok)! **
  
 **Ha segíteni szeretne nekünk:** **Ha segíteni szeretne nekünk:**
2014_07_aug.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)