Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_07_aug

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2014_07_aug [2014/08/12 15:35]
bavegh [Kedves Polgárőrök!]
2014_07_aug [2018/05/03 12:00] (aktuális)
Sor 58: Sor 58:
 ===== KIVONAT A 2014. JÚLIUS 15. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL ===== ===== KIVONAT A 2014. JÚLIUS 15. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL =====
  
-    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – **KMOP-4.7.1-13-2013-0017** ​ azonosító számú //​„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken”// ​ tárgyú projektben felhatalmazza a gesztort, Inárcs Nagyközség Önkormányzatát,​ hogy a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása kapcsán egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban árajánlatokat kérjen. +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – **KMOP-4.7.1-13-2013-0017** ​  ​azonosító számú //​„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken”// ​  ​tárgyú projektben felhatalmazza a gesztort, Inárcs Nagyközség Önkormányzatát,​ hogy a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása kapcsán egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban árajánlatokat kérjen. 
-    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – **KMOP-4.7.1-13-2013-0017** ​ azonosító számú //​„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken”// ​ tárgyú projekt Felsőpakonyra vonatkozó tárgyi eszközeinek beszerzésére és szállítására zártkörű pályázati eljárást ír ki, amely keretében egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban ajánlatokat kér.+    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – **KMOP-4.7.1-13-2013-0017** ​  ​azonosító számú //​„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken”// ​  ​tárgyú projekt Felsőpakonyra vonatkozó tárgyi eszközeinek beszerzésére és szállítására zártkörű pályázati eljárást ír ki, amely keretében egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban ajánlatokat kér.
     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői állásának vonatkozásában - költségcsökkentési indokok miatt - nem ír ki új pályázatot. A jelenlegi intézményvezető megbízatása hamarosan lejár. A Testület 2014. október 12. napját követően dönt az intézményvezetői státusz betöltéséről.     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői állásának vonatkozásában - költségcsökkentési indokok miatt - nem ír ki új pályázatot. A jelenlegi intézményvezető megbízatása hamarosan lejár. A Testület 2014. október 12. napját követően dönt az intézményvezetői státusz betöltéséről.
     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóját,​ annak megvitatását követően.     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóját,​ annak megvitatását követően.
     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 142. számú (Budapest Nyugati pályaudvar - Lajosmizse) vasútvonal 125. éves fennállása alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozathoz. A rendezvényt az Önkormányzat 100.000 Ft összeggel támogatja.     * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 142. számú (Budapest Nyugati pályaudvar - Lajosmizse) vasútvonal 125. éves fennállása alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozathoz. A rendezvényt az Önkormányzat 100.000 Ft összeggel támogatja.
  
-Tisztelettel:​ \\ //Horváth Gergely alpolgármester//​+**KIVONAT A 2014. AUGUSZTUS 05. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL** 
 + 
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy rendezni kívánja az .A.S.A. Magyarország Kft. és az Önkormányzat között meglévő, még az előző ciklusból származó elszámolási vitáját. Az .A.S.A. Kft. álláspontja szerint az előző polgármester 2010-ben több konténert is rendelt tőlük, melyek segítségével a bázisra illegálisan behordott hulladékot kívánta elszállítatni. Az .A.S.A. Kft. szerint a teljesítések megtörténtek,​ viszont a szolgáltatás ellenértéke akkor nem került kiegyenlítésre. A követelés mértéke 907.461,​-Ft,​ azonban ezen követelés mértéke a rendelkezésre álló dokumentumok alapján vitatható volt, mivel írásos megrendelés nem, vagy nem minden esetben áll rendelkezésre. A testület egy korábbi határozatában Horváth Gergely alpolgármestert bízta meg a vitás elszámolási ügy rendezésével. A lefolytatott tárgyalás során sikerült megállapodásra jutni az .A.S.A. Magyarország Kft.-vel, így a vitás elszámolást négy év után sikerült megnyugtatóan,​ mindkét fél számára elfogadható módon rendezni. Tekintettel arra, hogy az .A.S.A. Kft. a tárgyi munkálatokat bizonyos, önkormányzatunk által pontosan nem ismert mennyiségben és minőségben elvégezte, így a Képviselő-testület határozata alapján önkormányzatunk az eredeti követelés 50%-át elismeri, az ennek megfelelő összeget az .A.S.A. Kft. részére megfizeti. 
 +    * Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,​ hogy az önkormányzat tulajdonát képező Iskola utcát, a Rákóczi utca és Ady E. utca közötti szakaszon, az Ady E. utca felé, illetve a Dobó Katica utcát, a Rákóczi utca és Petőfi S. utca közötti szakaszon, a Rákóczi utca felé, továbbá a Zrínyi M. utcát, a Petőfi S. utca és a Csokonai utca közötti szakaszon, a Csokonai utca felé egyirányúsítja. A testület felhatalmazta a polgármestert,​ hogy a közlekedési táblák kihelyezését szakemberrel egyeztesse, az egyirányúsított útszakaszokra a szakember által javasolt útjelző táblákat megrendelje és saját hatáskörben az útszakaszokra kihelyeztesse. \\ 
 + 
 +Tisztelettel: ​ \\ //Horváth Gergely alpolgármester//​
  
 ---- ----
2014_07_aug.1407850510.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:57 (külső szerkesztés)