Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2015_04_apr

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

2015_04_apr [2015/04/10 12:14]
bavegh [Önkormányzat]
2015_04_apr [2018/05/03 12:00]
Sor 1: Sor 1:
-====== Felsőpakonyi Agora ====== 
- 
-A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXV. évf. 4. szám, 2015. április 
- 
-Lapzárta: április 07. 
- 
-Szerkesztőbizottsági:​ ??? 
- 
----- 
- 
-következő lapzárta: 
- 
----- 
- 
-====== Fedlap ====== 
- 
----- 
- 
-====== Fedbelső ====== 
- 
----- 
- 
-====== Önkormányzat ====== 
- 
----- 
- 
-===== Beszámoló a 2015. március 31-i testületi ülésről</​font>​ </​font> ​ ===== 
- 
-Első napirendi pontként döntött a Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2009. (II. 25.) számú rendelet módosításának szükségességéről. Az eljárás lefolytatására azért van szükség, mivel </​font>​ </​font>​ január elsejétől a település településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) hatályukat vesztik, jogszabályi változás miatt. </​font>​ </​font>​ 
- 
-Ezt követően a testület elfogadta a Szabó Magda Könyvtár és Közösség Ház, a Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2014. évi beszámolóját és a 2015. évre szóló munkatervét. </​font>​ </​font>​ 
- 
-A képviselők jóváhagyták a Kövüz Nonprofit Kft. 2014. évi, a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal elmúlt évi beszámolóját,​ valamint Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét.</​font>​ </​font>​ 
- 
-Majd képviselő-testületi határozat visszavonására került sor, lakhatási támogatás megszűnése miatt. </​font>​ </​font>​ 
- 
-Ezután két önkormányzati rendelet módosításáról született döntés. Elsőként a helyi iparűzési adóról szóló rendelet, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 10/2013. (XII.23.) számú rendelet került hatályosításra,​ pontosításra a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt.</​font>​ </​font>​ 
- 
-A továbbiakban elfogadásra kerültek a Területfejlesztési Koncepció illetve Területfejlesztési Program keretében meghatározott helyi célok.</​font>​ </​font>​ 
- 
-A fentieken kívül a Képviselő-testület meghatározta a 2015-2020 időszakra szóló gazdasági programját.</​font>​ </​font>​ 
- 
-Végezetül a testület döntött az „</​font>​ </​font>​ //óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására//​ </​font>​ </​font>​ ” tárgyában benyújtandó pályázaton való indulásról,​ illetve az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) számú rendelet módosításáról,​ karbantartói létszámbővítés miatt.</​font>​ </​font>​ 
- 
----- 
- 
-===== Tájékoztató családtámogatási feladatkörök 2015. április 1-jei változásáról ===== 
- 
-A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerülnek április 1-jével a  családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok ​ a Magyar Államkincstár fővárosi és pest megyei igazgatóságától. ​  ​Ilyenek például az anyasági támogatás,​ a családi pótlék, a  gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,​ a nagycsaládosok ​ gázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás. 
- 
-A fővárosi és pest megyei állampolgárok számára is kedvező változás ​ lesz, hogy ezután jóval több ügyfélszolgálaton indíthatják el a  családtámogatási ellátásokkal összefüggő ügyintézési folyamatokat,​ a  kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál,​ a járási és fővárosi kerületi ​ hivataloknál és a kormányablakoknál egyaránt be lehet majd nyújtani. ​ Tisztelt ügyfeleink így a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az  ügyintézést. 
- 
-**Családtámogatási Ügyfélszolgálat:​** 
- 
-**Budapest** \\ 
-1139 Budapest, Váci út 71.\\ 
-Telefon: (1) 452-2910\\ 
-Nyitva tartás:\\ 
-hétfő-kedd:​ 8:​00-15:​30,​\\ 
-szerda: 8:​00-17:​30,​\\ 
-csütörtök-péntek:​ 8:00-12:00 
- 
-**Vác** \\ 
-2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.\\ 
-Telefon: (1) 452-2910\\ 
-Nyitva tartás:\\ 
-hétfő-csütörtök:​ 8:00-15:00, \\ 
-péntek: 8:00-12:00 
- 
-**Cegléd** \\ 
-2700 Cegléd, Eötvös tér 6.\\ 
-Telefon: (1) 452-2910\\ 
-Nyitva tartás:\\ 
-hétfő-csütörtök:​ 8:00-15:00, \\ 
-péntek: 8:00-12:00 
- 
-Emellett a fővárosban,​ Vácott, és Cegléden a Magyar Államkincstárnál ​ eddigiekben megszokott, alábbi helyszíneken és ügyfélfogadási időben is  várják az ügyfeleket az immáron Budapest Főváros Kormányhivatalához ​ tartozó ügyfélszolgálatok. 
- 
-A fővárosi kormányhivatal,​ valamint a kerületi, járási hivatalok elérhetőségeit a [[http://​www.kormanyhivatal.hu/​hu|http://​www.kormanyhivatal.hu/​hu]] weboldalon találhatják meg. 
- 
-A formanyomtatványok adattartalmában és a kérelmekhez mellékelendő ​ dokumentumokban,​ az irányadó ügyintézési határidőben,​ illetve az  igényelhető összegekben nem lesz változás. 
- 
----- 
- 
-===== Sikeresek az Erzsébet-program pályázatai ===== 
- 
-Hét célcsoport számára 68 pályázatot hirdetett január 9-én a Magyar ​ Nemzeti Üdülési Alapítvány. Az előző évekhez képest 2015-ben duplájára,​ 6  milliárd forintra nőtt a rászorulók üdülési támogatása:​ a pénzből ​ hárommilliárd forintot szánnak a nyugdíjasok,​ nagycsaládosok, ​ fogyatékosok pihenésére,​ és ugyancsak hárommilliárd forintot a gyermekek ​ táboroztatására. 
- 
-Az Erzsébet-programnak két alappillére van: az egyik a szociális ​ üdültetési program, a másik a táboroztatás,​ amely a gyermekek tartalmas ​ pihenését biztosítja,​ köztük határon túli magyar gyerekekét is. Az  Erzsébet-program létrehozásáért és a nagycsaládosok érdekében végzett ​ kormányzati munkáért Magyarország kormánya megkapta az Európai ​ Nagycsaládosok Szövetségének (ELFAC) díját. 
- 
-Idén 7 célcsoport számára 68 pályázatot írtak ki. A Kormány által ​ támogatott Erzsébet-program a társadalmi és élethelyzetük révén ​ rászoruló kedvezményezettek köréből továbbra is kiemelten támogatja a  gyermekeket,​ a nagycsaládosokat,​ a fogyatékossággal élőket, valamint a  nyugdíjasokat. 
- 
-Dr. Szűcs Lajos, a térség országgyűlési képviselője kifejtette, hogy  munkatársa révén a választókerület minden településére eljutott, és így  nagyjából háromszáz főnek segített közvetlenül a pályázat benyújtásában. ​   **Felsőpakony vonatkozásában a Darumadár Nyugdíjas Egyesülettel és a  Pillangók Alapítvánnyal együttműködve munkatársa a nyugdíjasoknak és a  fogyatékkal élőknek segített pályázati tanácsadással,​ illetve magában a  pályázat benyújtásában. ** Emellett kiemelte, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozói is készségesen segítettek a pályázni vágyóknak. 
- 
----- 
- 
-====== Óvoda ====== 
- 
----- 
- 
-===== Újszülöttjeink:​ ===== 
- 
-Vojcsik Gréta ​ 03.19.\\ 
-Máté Tímea Fanni 03.19.\\ 
-Máté Bálint 03.19.\\ 
-Puskás Balázs 03.26.\\ 
-Rap Zoé Eliza 03.30.\\ 
-Racher Zoltán Noel 04.03. 
- 
----- 
- 
-===== A Víz napja a Mesevár Óvodában ===== 
- 
-A víz drága kincsünk, vigyázzunk rá!\\ 
-A héten mi, a Katicások a víz fontosságával,​ tulajdonságaival és takarékos felhasználásával foglalkoztunk.\\ 
-Megfigyeltük a víz színét, szagát, ízét, halmazállapotát (kosárból ​ kifolyik), alakváltozását (felveszi az edény formáját) és a  felhajtóerejét is érzékeltük (a levegővel felfújt karúszó nem süllyed ​ el).\\ 
-Tapasztalatokat szereztünk,​ a gyáli horgásztónál jártunk és a víztoronyhoz tettünk egy nagy sétát.\\ 
-A víz szerepének megfigyelésére tett tevékenységeink által ismereteik ​ bővültek. Mosakodáskor már azt is észlelték,​ hogy van tiszta víz, mely a  csapból folyik, és van piszkos víz, mely a lefolyón keresztül távozik. ​ Így a nagyobbaknál értelmet kapott az ivóvíz és a szennyvíz fogalma.\\ 
-A vízzel való ésszerű takarékoskodást ők is megértik, ki-ki a maga szintjén és szívesen tesznek is érte.\\ 
-Fontos, hogy mi felnőttek otthon is jó példával járjunk elől, mert azt  azért mi is tudjuk, hogy elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű víz  nélkül nem maradhat fenn az élet.\\ 
-//Éva óvó néni// 
- 
-**Hétszínvirág csoport:** \\ 
-Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód ​ kialakítására,​ ezért kiemelkedő szerepet kapott a Víz világnapja. Ebben  az életkorban ez nem is történhet másképp, csak sok-sok játékkal. A  Hétszínvirág csoportban az aktuális egy héten át, különböző játékos ​ tevékenységek keretében jártuk körbe a víz tulajdonságait,​ -  felhasználhatóságát. Megbeszéltük melyek a vízben élő állatok, milyen ​ vízi közlekedési eszközöket ismernek. Sok- sok ismerettel rendelkeztek a  gyerekek e témával kapcsolatban,​ majd ezeket bővítettük. 
- 
-    * Készítettünk papírtányérból halacskát, békát, polipot ragasztás és festés technikával. 
-    * Kalózhajót készítettünk csoportmunkában,​ nagyon ügyesen összedolgoztak a gyerekek. 
-    * Közösen horgászbotot készítettünk,​ kartonlapból ​ halacskákat vágtunk ki, s indulhatott a „horgászós játék”, mely igazi  szerepjátékká nőtte ki magát. A gyerekek tavat, folyót építettek kockák ​ és kék színű krepp papír felhasználásával. 
-    * Kísérleteztünk is, mely során egy szál fehér szegfűt ​ vízbe tettünk, egy másik szál fehér virágot pedig sárga ételfestékkel ​ színezett vízbe. Másnapra láthatóvá vált, hogyan jut el az éltető víz a  virág szirmaihoz, ugyanis ott sárga színű lett a szirom. 
-    * Limonádét készítettünk. 
-    * Szülői segítséggel eljutottunk a gyáli horgásztóhoz,​ ahol Karcsi bácsi sok új információval látott el bennünket. 
-    * Majd a hét zárásaként,​ pénteken a Víztoronyhoz ​ sétáltunk el, ahol szintén sok ismeretet szereztek a gyerekek arról, ​ hogyan jut el otthonukba a víz. 
- 
-Tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött, amely sok-sok élményt nyújtott a gyerekeknek. ​ \\ Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülői segítségeket,​ hogy eljuthattunk a horgásztóhoz. ​ \\ //Gelsiné Zsurka Zsuzsa// 
- 
-** A víz világnapja a Napraforgó csoportban** 
- 
-    * A március 16-ával kezdődő hét központi témája a víz  volt. Sokféle módon megközelítettük,​ miért is annyira fontos dolog az  életünkben a víz jelenléte. 
-    * Naponta gondozzuk, öntözzük az élősarokban kialakított „kiskertünket”. 
-    * Illusztrációs képek segítségével számba vettük, ​ mihez is kell nekünk naponta a víz (ivás, főzés, fürdés, mosdás, ​ mosogatás, stb.). 
-    * Meglátogattuk Czier Regináékat,​ az ő udvarukban található mg egy gyűrűs kút- A legtöbben sohasem láttak ilyet. 
-    * Autós kirándulás keretében megnéztük a gyáli halas  tavat. Pontyot és kárászt figyelhettünk meg, kézzelfogható közelségben. A  hatalmas víz csábította a gyerekeket a kavicsdobálásra. Köszönet a  szülőknek az idejük, segítségük és autójuk felajánlásáért! 
-    * Czirják Józsi bácsinál egy aprócska kerti tavat láthattunk,​ az ő kedvességét is köszönjük! 
-    * A hét lezárásaképpen közös munkával készítettünk egy nagy halas-tavas színes ragasztott képet. 
- 
-//Potyondi Edit // 
- 
-** Nefelejcs csoport** ​  \\ A víz világnapjának hetében természetesen a középpontban a víz állt. ​ Kilátogattunk a víztoronyhoz,​ elmentünk a gyáli tóhoz. Itt is szeretném ​ megköszönni egy kedves szülő segítségét,​ hogy busszal mehettünk. ​ Meséltünk „Csilicseppről”,​ aki elvitt minket egy képzeletbeli utazásra, ​ így megismerhettük a víz körforgását. A csoportban nagymosást végeztünk a  kádban, mosogattunk,​ törölgettünk. ​  \\ Kísérleteket végeztünk,​ amivel megfigyelhettük a víz tulajdonságait,​ következtetéseket vontunk le és fogalmaztunk meg.  \\ Sokszor kellett átöltözni,​ de jó móka volt.   \\ //Anna óvó néni// 
- 
-** Neszepisze csoport** ​  \\ Hajós játékot játszottunk – székekből megépítettük a hajót, wc papír ​ gurigából távcsöveket építettünk,​ hajós kapitányt, parancsnokot, ​ matrózokat választottunk. Megbeszéltük,​ hogy kinek mi a dolga. ​ Felszereltük a hajót mentőövekkel,​ csónakokkal,​ veszély esetére! Ez egy  személyszállító hajó volt, mely Görögországba ment. Megbeszéltük,​ hogy  milyen lehetséges veszélyekre számíthatunk – vihar, zátonyok, ellenséges ​ hajók, vízbe pottyanás, cápa – és ilyenkor kinek mi a feladata. ​ \\ A víz körforgását bemutattuk – a csoportszobában elkülönítettünk egy  sarkot a kísérlet lebonyolítására. Villanyrezsón vizet forraltunk. ​ Figyeltük a víz sistergését,​ gőzölését,​ zubogását,​ forrását, a víz  mennyiségének csökkenését,​ halmazállapotának megváltozását. A forralás ​ befejeztével kerestük a párát az ablaküvegen,​ de az felszállt, eloszlott ​ a csoportban, mert kint melegen sütött a nap az ablaküvegre és így nem  oda csapódott le. A kintről bejövők érezték, hogy nem olyan száraz a  levegő. ​ \\ Kirándulást tettünk a tóhoz és a vízgömbhöz. ​ \\ //Erzsi óvó néni// 
- 
-**Cica csoport és a víz** ​  \\ Első különleges látogatásunkat Margit néninél tettük, aki sok érdekes ​ dolgot mesélt nekünk a vízről a könyvtárban. Rengeteg könyvvel és  eszközzel készült, hogy a csöpp kis gyermekeknek minél élménydúsabban ​ tudjon beszélni a vízről. ​ \\ Minden kisgyermek készített egy saját akváriumot,​ mellyel a falat díszítettük. ​ \\ A gyáli horgásztóhoz autókkal mentünk és ott egy hatalmasat ​ kirándultunk,​ sok érdekes dolgot láthattak és hallhattak a gyermekek. ​ Még egyszer nagyon szépen köszönöm a szülőknek az önzetlen segítségüket! ​  \\ Kerti tavat láthattunk a Mikszáth Kálmán utcában, a Czirják családnál. ​ Szerencsénk volt és nyulakat is simogathattak a gyermekek és malacokat ​ etettek. Köszönjük szépen a lehetőséget és a sok szép és érdekes dolgot! ​  \\ Hét végén hatalmas kirándulást tettünk a víztoronyhoz,​ ahol Fábián Gábor ​ készségesen állt rendelkezésünkre. Bevezette a gyermekeket a föld alá, a  víztorony belsejébe, elmondta, hogy s miként jut el hozzánk a  megtisztított víz.   \\ //Gabi óvó néni// 
- 
----- 
- 
-====== Iskola ====== 
- 
----- 
- 
-===== Nyílt tanítási nap az iskola 4.b. osztályában ===== 
- 
-„Határozottan,​ végtelenül alaposan felkészülve,​ bemutatva a szülőknek ​ mind azt a mostani felfogás szerint korszerű tanítási módszereket, ​ amivel a gyerekeiket nap mint nap oktatja.” 
- 
-Ezt írtam két évvel ezelőtt Matiszné Gomba Zsuzsa tanító néni órájáról. A  médiában sokat hallunk arról, a poroszos, frontális óravezetés idejét ​ múlt, a kiscsoportos,​ az egyénre szabott feladatokkal fejleszthetőek a  gyermekek készségei,​ képességei. Mindezekről képet kaphattunk Zsuzsika ​ tanító néni óráján. Komplexen, a matematikába integrálta a  környezetismeretet,​ az olvasást. A csoport munkánál mindenki tudta a  feladatát, a végső szó a „szószólóé” volt. Örömmel láttam, az, aki két  éve bizony csak a társai megoldásait nézte, most már képes az önálló ​ feladatmegoldásra. 
- 
-Jó dolog a nyílt nap, dicséretes,​ hogy iskolánkban ez hagyománnyá vált. A  szülőket is érdekli, legalább is az alsó tagozatban, a 4.b-ben is szép  számmal jöttek el. De! Kedves szülők, engedjenek meg egy idős, sokat  tapasztalt nagymamának - valamikor tanító néni - a dicséret mellett egy  kis kritikát: a tanító néni a gyermekek tudására kíváncsi. Látja azt is,  mennyi segítséget kapnak a gyermekek Önöktől, a szépen összeállított ​ tablók, a színes receptek arról tanúskodnak,​ nincsenek magukra hagyva ​ ebben az osztályban a tanítványai,​ de az órán már a főszereplők a  gyerekek legyenek. 
- 
-Jövőre hiányozni fog Zsuzsika tanító néni „anyai gondoskodó” keze,  türelmes hangja, de bízom abban, az elvégzett munkája felsőben is  meghozza gyümölcsét. 
- 
-Sikeres tanulást kívánok Nektek 4. b-sek, a Zsuzsika kolléganőmnek ​ további eredményes munkát! A kedves szülőknek pedig további kitartó, ​ türelmes, segítő gyermeknevelést! 
- 
-//Konkoly Manyi néni// 
- 
-<​file>​ 
-VANNAK FOTÓK IS... 
-</​file>​ 
- 
----- 
- 
-===== MESEMONDÓK A 4. B-BEN ===== 
- 
-Ezen a napon rendeztük meg az immár hagyománnyá vált, SZMK általa ​ szponzorált mesemondó versenyünket. 7 résztvevő négy, igazán felüdítő ​ mesével ajándékozott meg minket: 
- 
-    * Balázs Bálint: A kiskakas gyémánt fél krajcárja (11 szavazat), 
- 
-    * Lombos Kristóf és Elekes Péter: A sün és a nyúl (6 szavazat), 
- 
-    * Nagy Nikolett és Tüskés Máté: A szegény ember állatai (14 szavazat), 
- 
-    * Trizna Olivér és Göndör Martin: Mátyás kovács és…, ​  ​Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát (  8 szavazat). 
- 
-A lelkes hallgatóság a mesék elhangzása után, korongokkal szavazott az  általa legjobban tetsző előadásra. A szavazatok megszámlálása után, ​ boldogan vették át a szülői munkaközösség vezetőitől (Trizna Kamellor ​ Mónika és Göndör Éva) a jól megérdemelt jutalmakat. Gratulálunk a  nyerteseknek és irigyeljük a hallgatóságot! 
- 
-Köszönjük az igazán kellemes élményt! 
- 
-//Matiszné Gomba Zsuzsanna of.// 
- 
----- 
- 
-===== Versenyek az alsó tagozaton ===== 
- 
-Az elmúlt időszak nem szűkölködött izgalmakban. LÜK- versenyen vettek részt a 3.a osztályos tanulók Nagy Tünde tanító nénivel. ​ \\ A csapat tagjai: Tóth Laura, Pálinkás Ferenc, Kristóf István Dániel ​ \\ Tóth Laura 7. helyezett lett a versenyen. ​ \\ A hagyományosan márciusban megrendezett házi olvasóverseny két helyszínen zajlott. A 3. osztályosok közül ​ \\ 1. Pőcze Máté 3.b  \\ 2. Csasznyi Zsombor 3. b  \\ 3. Budai Virág Kitti 3. b  \\ A negyedikesek versenyét: ​ \\ 1. Hagymási Bettina ​ \\ 2. Tüskés Máté ​ \\ 3. Matusek Kitti nyerte. ​ \\ Az okleveleket az iskola alsó tagozatosai előtt vették át a nyertesek. Gratulálunk! 
- 
-//Pálné Mórucz Erika// 
- 
----- 
- 
-===== A víz világnapja az alsó tagozatban ===== 
- 
-A víz világnapjáról idén az alsó tagozatosokkal rendhagyó módon ​ emlékeztünk meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink játékosan ​ ismerkedjenek meg a víz fontosságával,​ s felhívjuk figyelmüket annak  megóvására. Több napos programunk egy-egy tabló elkészítésével ​ kezdődött. Szebbnél szebb akváriumok,​ halacskák, illusztrált versek ​ díszítették az aulát egész héten át. Totót és keresztrejtvényt ​ fejthettek meg a gyerekek egyénileg, vagy csoportokban. Pénteken reggel ​ indult játékunk legizgalmasabb két órája: az osztályoknak 8 próbát ​ kellett kiállniuk, hogy kiérdemeljék a „víz hősei” címet. Ragyogó ​ napsütésben,​ óriási lelkesedéssel vágtak bele gyerekeink a  megmérettetésekbe. Volt itt mindenféle:​ mocsárjárás,​ vizesárok-ugrás, ​ vízivó-verseny,​ puzzle, a víz körforgása,​ szókirakó,​ fogócska, ​ vízhordás. A srácok kipirulva, kimelegedve,​ mosolygó arccal, pozitív ​ élményekkel telve vonultak vissza az épületbe háromnegyed 10-kor. ​ Reméljük, ez a lelkesedés megmarad bennük egész éven át, s elzárják majd  a csapot fogmosás közben! 
- 
-//Nagy Tünde Krisztina// 
- 
----- 
- 
-====== Katolikus ====== 
- 
----- 
- 
-===== Keresztelésre,​ Elsőáldozásra ​ és Bérmálkozásra készülve! ===== 
- 
-**Az ünnepi alkalom pünkösd hétfőn, május 25,​-én ​ lesz, a 8,​30-korkezdődő szentmisén.** Keresztelés,​ Oltáriszentség,​ Bérmálkozás a három úgynevezett beavató szentség. 
- 
-Az idén  a két beavató szentséget egy alkalommal ​ kapják majd a felsőpakonyiak,​ pünkösd hétfőn. A keresztelésből is lesz  egy  friss élményünk,​ mert egyik elsőáldozót most  fogjuk keresztelni pünkösd előtt egy héttel. Gondoljuk végig ezt a vallási témát. 
- 
-**Mik azok a szentségek?​** 
- 
-__A szentségek ​ látható jelképes egyházi cselekmények láthatatlan ​ isteni erővel kísérve.__ 
- 
-//__A kereszteléskor __//vízzel öntjük le a keresztelendőt//​. Ez a megtisztulás jelképe//. Ha felnőtt ember  keresztelkedik,​ az már biztosan elmondhatja néhány dologról, hogy nem jól sikerült neki. Történhetett volna másként is. Elég ehhez egy át nem gondolt, és így sértő kijelentés is. Ha csecsemőt keresztelünk,​ akkor pedig az emberi rosszra hajlásra, az első ember Isten ellen fordulására kell gondolnunk. Ez a rosszra hajlás is realitás, még a legjobb gyermekről is elmondható. 
- 
-A láthatatlan//​isteni erőt nem tudjuk érzékelni.//​ Ez a hit tárgya. A hit azonban nem jelent vak hitet. Az igaz, hogy van sok  rossz történet is a megkereszteltek között is, de van hősiesség is. Elég a szentekre gondolni. 
- 
-A kereszteléskor a  láthatatlan isteni erő az//Isten gyermekévé tesz, az Isten Országa ​ várományosává,​és az egyház tagjává tesz.// 
- 
-A keresztelés lényegét legjobban Jézus keresztelkedéséből érjük meg. Ő is elment keresztelő Jánoshoz, aki a Jordán vizébe merítette az embereket, majd felsegítette őket a víz alól. A viz alatti tartózkodás a jelképes meghalás, a felemelkedés a feltámadás jelképe. Ő ezt megtehette őszintén, mert a valóságban is megtette. 
- 
-//A keresztelés szertartásában // fontos tisztázni a védőszentet,​ akii mennyei példakép és pártfogó lesz. Háromszor ellene mondunk az ördögnek, háromszor megvalljuk a hitünket. 
- 
-Eztán következik a vízzel való leöntés. 
- 
-Még következik három jelképes szertartás:​ Az olajjal való megkenés a templom szenteléshez hasonlít. A megkeresztelt is az Isten temploma lett.  A fehér ruha a lelki tisztaságot,​ az égő gyertya a hit fényét és a szeretet melegét jelképezi. 
- 
-//__A bérmáláskor lelki megerősítést kapunk a  Szentlélek által.__ // 
- 
-Már a   ​kereszteléskor is az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében, vagyis az ő közreműködésükkel kapunk lelki ajándékokat. Mégis a keresztény ember feladata oly nagy, hogy külön is megerősíti őt a Szentlélek. Ahogy Jézusnak nem volt elég meghalni és feltámadni,​ még 
-//külön el kellett ​ küldeni a Szentlelket,​ mert addig az apostolok féltek, be voltak zárkózva, ki sem mertek mozdulni. // 
-Az igaz,hogy együtt imádkoztak és várták a Jézustól megígért Lelket. Amikor megkapták, mindnyájan bátorságot is kaptak. Kimentek az emberek közé és bátran hirdették Jézus tanítását és életét. Ez történt az első pünkösdkor. 
- 
-Ez a bérmálásnak a lényege: 
-//Lelki erőt kapsz, hogy a hitedet bátran megvalld, // 
-hirdetni is tudd mások előtt. Akkora szükség ​ és annyi alkalom van rá.  Elsősorban mindenkinek a saját családjában kell ezt megtenni. Ott ahol látják az életét is a hozzá ​ közel élők. Aki következetesen,​ szépen él, nem agresszíven követeli a jót, egészen biztosan hatással lesz családtagjaira. 
- 
-//A Szentlélek ajándékai:​ //Értelem, tudás, tanács, lelkierősség,​jámborság,​ Isten félelem. 
- 
-Egyrészt ​ az emberi értelmet, másrészt az  emberi akaratot erősítik. 
- 
-//A szertartás itt nagyon egyszerű: olajjal való megkenés.//​ 
-Az olaj a keleti ember gyakran használt ​ eszköze: étel, orvosság, illatszer, 
- 
-//__Az Oltáriszentség ​ Jézus valóságos teste és vére a kenyér színe alatt__//. 
- 
-Jézus csodálatos módon megszervezte az ő köztünk maradását. Ez egyszerűen érthető és kívánatos dolog  minden nagy hatású embernél. Ha meghalnak, sajnáljuk nemcsak őket, magunkat is, hiszen nélkülöznünk kell egyéniségük varászát, erejét, közelségét. A nagy emberek általában a szellemi termékeik által maradnak köztünk. Például köztünk maradt Pitagorász is, mert mindig emlegetjük a tételét. Ez mégsem személyes jelenlét. Ilyet hogy lehetne elérni? 
- 
-Egy cseleket is megjeleníthet egy embert. Ezen alapszik a színjátszás. ​ Jézus hagyott egy cselekedetet,​ amelynek mozdulatai, és szavai nemcsak emlékeztetnek rá, hanem biztosítják az Ő jelenlétét.//​Ez az utolsó vacsora cselekménye,​ amelyen mondta is, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.//​ Az, hogy ő jelen van a kenyér és bor színben, az a hit dolga. Ez a hit sem vak hit. 
- 
-Jézus jól megalapozta a vízzel és a kenyérrel tett csodáival 
- 
-Ennek//a szentségnek a szertartását jól ismerik a templomba járók, hiszen minden szentmise erről szól.// 
- 
-//// Azt  mondta Gandhi, amikor Európában tanult, hogy nem érti a keresztényeket,​ miért nincsenek többet a templomban, ha egyszer ott van Jézus!? ​ Hát igen,ha komolyan hiszünk az Oltáriszentségben,​ Jézus jelenlétében,​ akkor  gyakrabban veszünk részt a szentmisén,​ és igazi lelki erőforrássá válik az életünkben. 
- 
-Azért vannak jó példák is, Olyan megható, hogy valaki számon tartja szám szerint, hogy hányszor találkozhatott már a szentségi Jézussal. ​ Kívánok mindenkinek olyan örömteli találkozást Jézussal, hogy  érdemes legyen számon tartani.! 
- 
-//​Tisztelettel ​  ​Hefler Gábor plébános//​ 
- 
----- 
- 
-===== Ha itt lettét volna ===== 
- 
-Március! Tavaszra várva, kicsit fázva, de sok szép napokat élhettünk át.\\ 
-Március 21-én Gyálon a lelki nap keretén belül, Dr Papp Miklós görög katolikus lelkész teológus által tartott előadáson vehettünk rész. Nagyon jó és tanulságos előadás volt. A téma: "A döntés"​ - döntéshozatal az ember életében. Nagyon fontos a jódöntés. Sajnos a mai ember életében kevésbé fontos a megfontoltság. Az el képzelések megvalósítása a lényeges de nem mindegy, hogy milyen áron valósulnak meg az elképzelések. Ez nem jó. Sokak életében megjelenik a megismétlődő konfliktus helyzet, családon belül és a mindennapi közösségi életben. (munkahely, iskola stb.) hiányzik a mértékletesség,​ engedékenység az alázat és legfőképp a hit. Ha ezek a szem pontok előkerülnének,​ talán szebb, jobb és kitartóbb döntések születnének. Tehát nagyon tartalmas volt az előadás. Élő Keresztút Járáson és Szentségimádáson vehettünk részt még a nap folyamán.\\ 
-Március 22-én ​ az év első zarándoklatára indultunk 20 fővel. Petőfiszállás-Szentkút-Kiskunmajsa úticéllal. Kiskunfélegyházához közel a szinte tanyavilágnak tekinthető helyen, de annál gazdagabb látvány fogadja az oda érkező vendégeket. A kápolna főoltára a SZŰZANYA SZOBRÁVAL. A kertbe ​ meg található a Prágai kis Jézus kápolna a Skapulárés Szűzanya kápolnája és a Szentkút. A szentkúthoz legenda is fűződik mely  XVIII. századba nyúlik vissza. 
- 
-"Egy pásztor éjjel ​ a nyáját terelgetvén,​ nagy fényességre lett figyelmes. Angyalok énekét hallotta éjféltáj volt. Figyelt! Egyszer ​ csak a földből forrás fakadt a fényességből Szűz Mária alakja Bontakozott ki. A pásztor hírül adta a jelenést. Egy gazdag ember meghallotta,​ gőgjében betemettette a kutat. De hiába volt a munka. A forrás újra és újra feltört és tiszta víz fakadt belőle. Így a gazdag megszégyenült. Még ma is sokan járnak a kúthoz és merítenek vizéből, mert sok kérés megvalósult a víz fogyasztása és használata által. A kápolnában így köszöntöttük ​ a Szűz Máriát 
- 
-"Oh egek lilioma, Szép Szűz Mária,\\ 
-Ferenc szállási kis kápolna ékes csillaga.\\ 
-Én  tehozzád idejöttem,​ékes szűz virág,\\ 
-Méltóztassál meghallgatni kegyes ​ Szűzanyánk!"​ 
- 
-Feltöltődve ​ tovább indultunk Kiskunmajsára,​ ahol az 56-os Múzeum megtekintése volt úti célunk. A történelmünk megrendítő eseményeit tekinthettük meg,  látnivalókkal lehetünk gazdagabbak. Érdemes megtekinteni ha arra járunk. 
- 
-Megünnepeltük Krisztus urunk feltámadását. A keresztény ember számára a legnagyobb ünnepet. Alleluja! Készülünk ​ a  Szentlélek eljövetelére a Pünkösdi ünnepekre és az elsőáldozásra. 
- 
-Kívánom minden kedves olvasónak, hogy sok öröme legyen a szép tavaszi napokban. 
- 
-//Berencsi Gézáné\\ 
-világi egyháztanács elnök// 
- 
----- 
- 
-====== Református ====== 
- 
----- 
- 
-====== Könyvtár ====== 
- 
----- 
- 
-//Varga __Imre__ Lajos// 
- 
-\\ 
-**Húsvétra várva** 
- 
-\\ 
-Lassan fakadni kell a rügynek,\\ 
-lassan zöldellni kell a földnek,\\ 
-lassan jönni kell a napnak\\ 
-nagypéntek után -   ​harmadiknak.\\ 
-Lassan helyet kell adni másnak,\\ 
-halál után - feltámadásnak! 
- 
-Mert eljön egyszer, hiába félnek\\ 
-a hatalmasok, kik elítéltek.\\ 
-Tudják, kik a keresztről levettek,\\ 
-a tanítványok,​ akik követtek.\\ 
-Tudják azok, kik benned hisznek\\ 
-s nem a pénzt tekintik istenüknek. 
- 
-Tudja az is kit megaláztak,​\\ 
-nyomorba döntött ez a század.\\ 
-Tudják azok, kik fedél híján\\ 
-a téli fagyban kinn az utcán\\ 
--  jeges szélben dideregve\\ 
-ima helyett mondják egyre: 
- 
-egyszer fakadni kell a rügynek,\\ 
-egyszer zöldellni kell a földnek,\\ 
-egyszer jönni kell a napnak\\ 
-nagypéntek után - harmadiknak. 
- 
----- 
- 
-===== Egy kiállítás képei ===== 
- 
- \\ //​„Külön világot alkotok magamnak..” \\ (József Attila)// 
- 
- \\ Megdöbbentő,​ hogy mennyire keveset tudunk azokról, akik közelünkben ​ élnek, dolgoznak. A napi rutintevékenység sokszor elfedi azokat az  értékeket,​ amelyek ott rejtőzködnek egy sokszor csak napi  tevékenységéről ismert emberben. Ezekre az értékekre néha a véletlenen ​ múlik, hogy rálelünk. A tizedik Téli Tárlat anyagának összeállításánál ​ derült ki, hogy a DAKÖV kedves és szerény ügyintézője Takácsné Sipos  Dóra végzett grafikus, aki a neves illusztrátorról Jaschik Álmosról ​ elnevezett szakközépiskolában végzett, alkalmazott grafikusi szakon. ​ Sipos Dóra inárcsi általános iskolás korában szeretett bele a  képzőművészeti munkába, de ekkor még ez csak az útkeresés ideje volt.  Itt különböző szakkörökön rajzolt, kerámiatárgyakat készített és egyre  tudatosabban érezte, hogy számára ez a kijelölt út, ezen kell  következetesen haladnia. Választott iskolája, a névadó szellemének ​ megfelelően sokoldalú képzést biztosított számára, hiszen a névadó ​ Jaschik Álmos is működését tekintve egy igazi huszadik századi ​ polihisztor volt, elismert illusztrátor,​ a Nemzeti Színház ​ díszlettervezője,​ aki kísérletezett a magyaros szecesszióval, ​ illusztrációiban és rajztanítási módszereiben szívesen nyúlt a népi  ornamentikához. A fiatal grafikus tanulmányai alatt, nagyon sok mindent ​ átvett, megőrzött ebből a nemes hagyományból,​ anélkül, hogy mindezt ​ szolgaian alkalmazta volna. A kiállításra került műveiben nagyrészt egy  új világot teremt, amely ugyan a fantasy és a sci-fi világára hasonlít, ​ de tele van kelta és germán mitológiai motívumokkal. A sokféle ​ szörnyről,​ sárkányról,​ sellőről, nimfáról alkotott ceruzarajz, barnára ​ antikolt hátterével középkori kódexek kitépett lapjainak képzetét kelti. ​ Monokróm linómetszetei,​ hasonló képi világgal pontos és tiszta munkák. ​ Az előbbiekben említett ceruzarajzokon kívül, két különösen érdekes ​ nimfás (sellős) ceruzarajza is  kiállításra került, amelynek főalakja ​ körül pontosan megrajzolt motívumok, rekvizitumok sokasága látható. ​ Érdekessége,​ hogy a kép látszólagos zsúfoltsága ellenére, minden ​ ceruzavonás a főalak kiemelését szolgálja. Az egyik legszebb kép egy  vegyes technikával készült (ceruza, vízfesték) mű, amely egy Harley ​ Davidson motorkerékpárt ábrázol, egy részét műszaki pontossággal,​ más  részét még elnagyoltan,​ mintha a teremtés egy fázisát látnánk. 
- 
-Sipos Dóra kiállítása 2015 március 20-án volt a Szabó Magda Könyvtár és  Közösségi Ház nagytermében. A kiállítást Filákné Margitka nyitotta meg, a  szakmai értékelést Szigeti Márta festőművésztől hallhattuk. Közben ​ Polgár Aranka és kis tanítványai zenei műsorát élvezhettük. A kiállítás ​ kialakítása a Könyvtár dolgozóinak önzetlen és szakszerű munkáját ​ dicsérte. Mindez igaz örömünkre szolgált. 
- 
-//Varga __Imre__ ​ Lajos// 
- 
----- 
- 
-====== Civil ====== 
- 
----- 
- 
-===== Beszámoló a Darumadár Nyugdíjas Klub márciusáról ===== 
- 
-Március 12-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol értékelésre került a kedves nőnapi buli, s az elkövetkezendő programokat vezetőnk Lőrentei Erzsike ismertette.\\ 
-Március 13-án – a március 15-i ünnepségen – több nyugdíjas társunk ​ jelent meg, a koszorút klubunk nevében Lőrentei Erzsébet és Újjné Piroska helyezte el az emlékhelyen.\\ 
-Március 14-én Vöröskeresztes bált rendezett Czirjákné Esztike és segítői, az iskolában, ahol a klub énekkara nyitófellépőként aranyos nótacsokorral lépett fel hibátlanul. Az énekkar elődasását követően Lőrentei Erzsike Csehiné Rózsika: Nyuggerek és krumplispogi című versét olvasta fel, a közönségnek nagyon tetszett. Ezt követően Füziné Esztike mondta el „Szeressétek az öregeket” című írását. (Azért tudok ilyen részletesen beszámolni a bálról, mert több klubtagunkkal mi is részt vettünk a bálon.)\\ 
-A nyugdíjasokat követően a fiatalok következtek,​ akik fergeteges műsort produkáltak,​ először a Jamland táncosai „zúztak” a színpadon, igazán bámulatos volt a mozgásuk és a koncentrálásuk a mozdulatokra. Ezután az ÖTYE klub „leányai” szuper kalapos számot adtak elő. Először látván meglepődtünk,​ hogy a mi kis falunkban ilyen tehetséges,​ bátor, összehangolt,​ zenés tánckar jött létre. Majd még aranyosabb műsor következett,​ a „KAKASOK”- a „lányok” férjei, barátai modern táncot, vagány temperamentummal mutattak be. Ámulatunkból alig eszméltünk,​ amikor a „lányok” visszatértek szépséges,​ piros, szemérmetesen szexi ruhákba és igazi Moulin Rouge hangulatot idéztek meg. Kánkánt táncoltak, szívvel-lélekkel és jó ritmusban egymás mozdulataival. Gratulálunk a fellépőknek!! A műsort vacsora követte, bőséges és ízletes volt. Zenét már a falunk családtagjának kinevezett Norbink szolgáltatta,​ a jó kis talpalávaló muzsikára szinte mindenki ropta a táncot, senki nem tudott ellenállni,​ voltak gyors és lassú számok, a hangulat szuper emelkedett volt egész végig. Sok-sok tombolát vásároltak a megjelentek,​ érdemes volt, mert a sorsoláson rengeteg értékes ajándék került átadásra. Minden elismerésünk Czirjákné Esztikének és segítőinek,​ a szervezésért és az egész bál zökkenőmentes lebonyolításáért. A résztvevők jól szórakoztak,​ s kulturált volt a befejezés is. \\ 
-Március 19-én délelőtt a turai Ida színház előadását „Köszönet mindenért” címmel – Domján Editre és Kaló Flóriánra emlékezve – láthatták bérleteseink a Haller utcai művelődési házban. Csodálatos műsor volt. Délután 16 órakor énekkari próba Nagyné Marika vezényletével;​ 17 órakor klubnap, a programok megbeszélése után Paulich Sándor és Czirják Józsi névnapjuk alkalmából sültdióval,​ tüzesvízzel,​ üdítőkkel és Czirjákné Esztike jóvoltából fincsi sütikkel vendégeltél meg a tagság megjelent tagjait. \\ 
-A fiúknak Füziné Esztike mondott köszöntőverset.\\ 
-Március 26-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, jó kis csevegősre sikeredett.\\ 
-Április 2-án a klubnap elmaradt, hogy mindenki folyamatosan előkészülhessen a Húsvétra, sonka-tojás főzéssel, szupersütik sütögetésével,​ ha jönnek a gyerekek, unokák - a fogyókúra ellenére! - finomságokkal tudjuk elhalmozni őket. Remélem sikerült.\\ 
-2-án 20 fő klubtagunk, Újjné vezetésével önköltséges áron Gyulára utazott, kikapcsolódni,​ fürdeni, - cikkem leadásáig – telefonon többször beszéltünk velük és jól érezték magukat. 9-én várjuk őket haza kipihenve, mert 10-én fellépésük lesz az énekkarnak Gyálon.\\ 
-Remélem mindenki felkészült,​ ha jön a jó idő kezdhetjük a virágainkat és palántáikat ültetgetni. Jó kertészkedést! 
- 
-//​Kovácsné Németh Ilona// 
- 
----- 
- 
-===== FELSŐPAKONY ​ POLGÁRŐR ​ EGYESÜLET ​ SZEM ===== 
- 
-Itt a tavasz, szépítjük kertjeinket,​ környezetünket. \\ Egyesületünk tagjai március hónapban is aktívan ki vették ​ részüket a  község épségének megőrzésében. A rendszeres járőrszolgálat mellett, ​ csatlakoztunk ÖTYE által szervezett akcióban, a bekötő út melletti ​ terület megtisztításában. \\ Szomorúan kell megállapítanunk,​ hogy amit egyesek áldozatos munkával ​ szépítenek,​ helyrehoznak,​ azt mások tönkreteszik,​ nem becsülik. \\ A szemétgyűjtést rendszeresen is lehetne végezni, hiszen napi szinten ​ szaporodik nem csak a bekötő út mentén a hulladék, de sajnos községünket ​ körül ölelő erdőkben számtalan illegális szemétlerakó telep található. ​ \\ Ha bárhol súlyos természetkárosítást,​ illegális szemétlerakót,​ stb.  tapasztal, készítsen róla fényképeket (ezek akár bizonyítékul is  szolgálhatnak egy esetleges eljárásban) és értesítse a körzeti ​ megbízottat,​ vagy a polgárőrséget! \\ Köszönetünket fejezzük ki a Makkosban kialakított piknikre alkalmas főzőhely kialakításáért. ​ \\ Azt tapasztaltuk,​ hogy szükséges itt a rendszeres ellenőrzés részünkről, ​ hogy hosszútávon megőrizhessük az erdei pihenőhely állapotát ​ a  kulturáltan kikapcsolódni vágyó családok, baráti társaságok ​ részére. 
- 
-__**Szabadtéri tűzgyújtásnál fontos tudnivalók:​** ​ __   \\ -  Tűzgyújtási tilalom idején mindenféle tűzrakás tilos! Kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzelni! \\ -  Lehetőleg mindig legyen kéznél gyors oltáshoz víz! \\ -  Soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül! \\ -  Csak akkor hagyjuk ott a tűz helyét, ha már biztosak vagyunk abban, hogy tökéletesen eloltottuk! 
- 
-Minden bejelentést,​ észrevételt köszönünk. \\ Telefonszámunk: ​ 06/​20-382-90-11 
- 
-Köszönet minden segítségért,​ támogatásért. \\ Számlaszám:​ 65500116-31003085-53000004 \\ Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM 
- 
-<​file>​ 
-ÖTYÉS SZEMÉTSZEDÉSHEZ VAN FOTÓ 
-</​file>​ 
- 
----- 
- 
-====== Sport ====== 
- 
----- 
- 
-===== Kovács Sanyi 7 gólja egy meccsen ===== 
- 
-Igen, jól olvasták. Fiatal játékosunk 7 gólt rúgott egy meccsen. Mielőtt ​ azt hinnék, hogy az ellenfél csapatában kevesebben voltak, vagy nem  volt kapusuk, vagy bármi más szokatlanra gondolnának,​ ne tegyék! 11-11  játékos mindkét oldalt, ugyanabba a labdába rúgtak, ugyanazon a pályán. ​ Kovács ellen nem volt aznap ellenszer, aki 10 gólból 7-et magára ​ vállalt. 
- 
-U21-es csapatunk a Százhalombattai fiatalokkal szemben tartottak egy kis erődemonstrációt. 
- 
-**U21 Felsőpakony KSE**  – U21 Százhalombattai VUK SE **10 – 4**  (3-3) \\ Gólok: Kovács(7), Barta, Fülöp, Diemer 
- 
-**További utánpótlás eredmények:​** ​  \\ **U21:​** ​ Tárnok-Bolha - **Felsőpakony KSE 2 - 1**   \\ Sóskút SKE - **Felsőpakony KSE 1 - 0**   \\ **Felsőpakony KSE**  - Alsónémedi SE **2 - 2** 
- 
-**U16:​** ​ Albertirsa SE - **Felsőpakony KSE elmaradt** ​  \\ **Felsőpakony KSE**  - Örkény SE **0 - 2**   \\ Sülysáp KSK - **Felsőpakony KSE**  **7 - 1** 
- 
-**Elszenvedte első idei vereségét felnőtt csapatunk, de a következő fordulóban egy győzelemmel javították a botlást.** 
- 
-**Felsőpakony KSE**  - Újhartyán ISE **2 - 1**   \\ Kakucs KSE - **Felsőpakony KSE**  **elmaradt** ​  \\ **Felsőpakony KSE**  - Alsónémedi SE **0 - 3**   \\ Dunaharaszti MTK II. - **Felsőpakony KSE**  **1 - 3** 
- 
-Tabella: 
- 
-|hely |csapat |M |GY |D |V |LG |KG |GK |P | 
-|1. |Halásztelek FC |21 |17 |3 |1 |55 |12 |43 |54 | 
-|2. |Alsónémedi SE |21 |13 |3 |5 |57 |30 |27 |42 | 
-|3. |Pereg SE |21 |13 |2 |6 |57 |30 |27 |41 | 
-|4. |FC Dabas II. |21 |12 |4 |5 |61 |28 |33 |40 | 
-|5. |Dömsödi SE |21 |12 |3 |6 |45 |25 |20 |39 | 
-|6. |Bugyi SE |21 |11 |3 |7 |38 |27 |11 |36 | 
-|7. |Újlengyel DSE |21 |11 |1 |9 |49 |45 |4 |34 | 
-|**8.** ​ |**Felsőpakony KSE** ​ |**20** ​ |**9** ​ |**7** ​ |**4** ​ |**42** ​ |**28** ​ |**14** ​ |**34** ​ | 
- 
-**[[http://​www.facebook.com/​felsopakonykse|www.facebook.com/​felsopakonykse]] ** 
- 
-//Tóth Roland// 
- 
-<​file>​ 
-+1 FOTÓ 
-</​file>​ 
- 
----- 
- 
-===== Megint megmutatták ===== 
- 
-Kevesen vagyunk, de…! Abból a kevésből mégis csak akad két kiváló ​ táncos, koreográfus. Pár rendkívül lelkes és tehetséges gyerek, fiú,  lány. Nincs titok, varázslat, bűbáj. Csupán a munka, szorgalom és  alázat. 
- 
-A felsőpakonyi Jamland Hip-Hop Tánc Egyesület immáron három éve működik. ​ Ez idő eltelte alatt, már többször is volt alkalmunk megtekinteni őket  különböző rendezvényeken. Legyen az Juniális vagy bál, mindig lenyűgöző ​ bemutatóval készültek. 
- 
-Táncosainknak lehetősége nyílt versenyeken is bizonyítani. Serdülő ​ korosztályban a Diversity Crew bronzérmet szerzett, míg a gyerek ​ csoport, Dynamic Crew egy bronz és két aranyéremmel tért haza. 
- 
-Júniusig még további négy táncverseny vár a csapatokra. Reménykedjünk a hasonlóan sikeres szereplésben. ​ \\ Gratulálunk a remek teljesítményhez,​ büszkék vagyunk rátok! 
- 
- \\ //Tóth Roland// 
- 
-<​file>​ 
-//+2 FOTÓ// 
-</​file>​ 
- 
----- 
- 
-====== Hátbelső ====== 
- 
----- 
- 
-====== Hátlap ====== 
- 
----- 
- 
-\\ 
  
2015_04_apr.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)