Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2015_04_apr

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2015_04_apr [2015/04/12 18:08]
szalokibarbara [Keresztelésre, Elsőáldozásra és Bérmálkozásra készülve!]
2015_04_apr [2018/05/03 12:00] (aktuális)
Sor 22: Sor 22:
  
 ====== Önkormányzat ====== ====== Önkormányzat ======
 +
 +----
 +
 +===== Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő =====
 +
 +2015. 04. 29-én /szerdán/ 17 órától fogadó órát tart
 +
 +Felsőpakonyon a polgármesteri hivatalban (Petőfi S. u. 9.)
 +
 +időpontot egyeztetésre a
 +
 +06-20-482-4204 vagy a 317-131/​14-es telefonszámon van lehetőség.
  
 ---- ----
Sor 215: Sor 227:
  
 ====== Katolikus ====== ====== Katolikus ======
 +
 +----
 +
 +===== Római Katolikus Templom pünkösdi miserendje =====
 +
 +Május 24:  Pünkösdvasárnap.\\
 +Az ünnepi szentmise időpontja: reggel fél 9 óra
 +
 +Május 25:  Pünkösdhétfő\\
 +Reggel fél 9 órakor szentmise.
  
 ---- ----
Sor 220: Sor 242:
 ===== Keresztelésre,​ Elsőáldozásra ​ és Bérmálkozásra készülve! ===== ===== Keresztelésre,​ Elsőáldozásra ​ és Bérmálkozásra készülve! =====
  
-**Az ünnepi alkalom pünkösd hétfőn, május 25,-én  lesz, a 8,30-korkezdődő szentmisén.** Keresztelés,​ Oltáriszentség,​ Bérmálkozás a három úgynevezett beavató szentség.+**Az ünnepi alkalom pünkösd hétfőn, május 25.-én  lesz, a 8:30-kor kezdődő szentmisén.** Keresztelés,​ Oltáriszentség,​ Bérmálkozás a három úgynevezett beavató szentség.
  
 Az idén  a két beavató szentséget egy alkalommal ​ kapják majd a felsőpakonyiak,​ pünkösd hétfőn. A keresztelésből is lesz  egy  friss élményünk,​ mert egyik elsőáldozót most  fogjuk keresztelni pünkösd előtt egy héttel. Gondoljuk végig ezt a vallási témát. Az idén  a két beavató szentséget egy alkalommal ​ kapják majd a felsőpakonyiak,​ pünkösd hétfőn. A keresztelésből is lesz  egy  friss élményünk,​ mert egyik elsőáldozót most  fogjuk keresztelni pünkösd előtt egy héttel. Gondoljuk végig ezt a vallási témát.
Sor 274: Sor 296:
 ===== Ha itt lettét volna ===== ===== Ha itt lettét volna =====
  
-Március! ​Tavaszra várva, kicsit fázva, de sok szép napokat élhettünk át.\\ +Tavaszra várva, kicsit fázva, de sok szép napokat élhettünk át.\\ 
-Március 21-én Gyálon a lelki nap keretén belül, Dr Papp Miklós görög katolikus lelkész teológus által tartott előadáson vehettünk ​rész. Nagyon jó és tanulságos előadás volt. A téma: "A döntés"​ - döntéshozatal az ember életében. Nagyon fontos a jódöntés. Sajnos a mai ember életében kevésbé fontos a megfontoltság. Az el képzelések ​megvalósítása ​lényeges de nem mindegy, hogy milyen áron valósulnak meg az elképzelések. Ez nem jó. Sokak életében megjelenik a megismétlődő konfliktus helyzet, családon belül és a mindennapi közösségi életben(munkahely, iskola stb.) hiányzik ​a mértékletesség,​ engedékenység az alázat és legfőképp a hit. Ha ezek a szem pontok ​előkerülnének,​ talán szebb, jobb és kitartóbb döntések születnének. Tehát nagyon tartalmas volt az előadás. Élő Keresztút Járáson ​és Szentségimádáson vehettünk részt még a nap folyamán.\\ +Március 21-én Gyálon a lelki nap keretén belül, Dr Papp Miklós görög katolikus lelkészteológus által tartott előadáson vehettünk ​részt. Nagyon jó és tanulságos előadás volt. A téma: "A döntés"​ - döntéshozatal az ember életében. Nagyon fontos a jó döntés. Sajnos a mai ember életében kevésbé fontos a megfontoltság. Az elképzelések ​megvalósítása lényegesde nem mindegy, hogy milyen áron valósulnak meg. Sokak életében megjelenik a megismétlődő konfliktus helyzet, családon belül és a mindennapi közösségi életben (munkahely, iskola stb.). Hiányzik ​a mértékletesség,​ engedékenységaz alázat és legfőképp a hit. Ha ezek a szempontok ​előkerülnének,​ talán szebb, jobb és kitartóbb döntések születnének. Tehát nagyon tartalmas volt az előadás. Élő Keresztútjáráson ​és Szentségimádáson vehettünk részt még a nap folyamán.\\ 
-Március 22-én ​ az év első zarándoklatára indultunk 20 fővel. Petőfiszállás-Szentkút-Kiskunmajsa úticéllal. Kiskunfélegyházához közel a szinte tanyavilágnak tekinthető helyen, de annál gazdagabb látvány fogadja az oda érkező vendégeket. A kápolna főoltára a SZŰZANYA SZOBRÁVAL. A kertbe ​ meg található ​a Prágai ​kis Jézus kápolna a Skapulárés Szűzanya kápolnája és a Szentkút. A szentkúthoz legenda is fűződik mely  XVIII. századba nyúlik vissza.+Március 22-én ​ az év első zarándoklatára indultunk 20 fővel. Petőfiszállás-Szentkút-Kiskunmajsa úticéllal. Kiskunfélegyházához közel a szinte tanyavilágnak tekinthető helyen, de annál gazdagabb látvány fogadja az odaérkező vendégeket. A kápolna főoltára a SZŰZANYA SZOBRÁVAL ​van díszitve. A kertben ​ megtalálható ​a Prágai ​Kis Jézus kápolna a Skapulárés Szűzanya kápolnája és a Szentkút. A szentkúthoz legenda is fűződik mely  XVIII. századba nyúlik vissza.
  
-"Egy pásztor éjjel ​ a nyáját terelgetvén,​ nagy fényességre lett figyelmes. Angyalok énekét hallotta éjféltáj volt. FigyeltEgyszer ​ csak a földből forrás fakadt a fényességből Szűz Mária alakja ​Bontakozott ​ki. A pásztor hírül adta a jelenést. Egy gazdag ember meghallotta,​ gőgjében betemettette a kutat. De hiába volt a munka. A forrás újra és újra feltört és tiszta víz fakadt belőle. Így a gazdag megszégyenült. Még ma is sokan járnak a kúthoz és merítenek vizéből, mert sok kérés megvalósult a víz fogyasztása és használata által. A kápolnában így köszöntöttük ​ a Szűz Máriát+"Egy pásztor éjjel ​ a nyáját terelgetvén,​ nagy fényességre lett figyelmes. Angyalok énekét hallottaéjféltáj volt. FigyeltEgyszer ​ csak a földből forrás fakadt, s a fényességből Szűz Mária alakja ​bontakozott ​ki. A pásztor hírül adta a jelenést. Egy gazdag ember meghallotta,​ gőgjében betemettette a kutat. De hiába volt a munka. A forrás újra és újra feltört és tiszta víz fakadt belőle. Így a gazdag megszégyenült. Még ma is sokan járnak a kúthoz és merítenek vizéből, mert sok kérés megvalósult a víz fogyasztása és használata által.
 + 
 +A kápolnában így köszöntöttük ​ a Szűz Máriát:
  
 "Oh egek lilioma, Szép Szűz Mária,\\ "Oh egek lilioma, Szép Szűz Mária,\\
Sor 285: Sor 309:
 Méltóztassál meghallgatni kegyes ​ Szűzanyánk!"​ Méltóztassál meghallgatni kegyes ​ Szűzanyánk!"​
  
-Feltöltődve ​ tovább indultunk Kiskunmajsára,​ ahol az 56-os Múzeum megtekintése volt úti célunk. A történelmünk megrendítő eseményeit tekinthettük meg,  látnivalókkal lehetünk gazdagabbak. Érdemes megtekinteni ha arra járunk.+Feltöltődve ​ tovább indultunk Kiskunmajsára,​ ahol az 56-os Múzeum megtekintése volt úticélunk. A történelmünk megrendítő eseményeit tekinthettük meg,  látnivalókkal lehetünk gazdagabbak. Érdemes megtekinteni ha arra járunk.
  
 Megünnepeltük Krisztus urunk feltámadását. A keresztény ember számára a legnagyobb ünnepet. Alleluja! Készülünk ​ a  Szentlélek eljövetelére a Pünkösdi ünnepekre és az elsőáldozásra. Megünnepeltük Krisztus urunk feltámadását. A keresztény ember számára a legnagyobb ünnepet. Alleluja! Készülünk ​ a  Szentlélek eljövetelére a Pünkösdi ünnepekre és az elsőáldozásra.
  
-Kívánom minden kedves olvasónak, hogy sok öröme legyen a szép tavaszi napokban.+Kívánom minden kedves olvasónak, hogy sok öröme legyen a szép tavaszi napokban!
  
 //Berencsi Gézáné\\ //Berencsi Gézáné\\
Sor 384: Sor 408:
 Megdöbbentő,​ hogy mennyire keveset tudunk azokról, akik közelünkben ​ élnek, dolgoznak. A napi rutintevékenység sokszor elfedi azokat az  értékeket,​ amelyek ott rejtőzködnek egy sokszor csak napi  tevékenységéről ismert emberben. Ezekre az értékekre néha a véletlenen ​ múlik, hogy rálelünk. A tizedik Téli Tárlat anyagának összeállításánál ​ derült ki, hogy a DAKÖV kedves és szerény ügyintézője Takácsné Sipos  Dóra végzett grafikus, aki a neves illusztrátorról Jaschik Álmosról ​ elnevezett szakközépiskolában végzett, alkalmazott grafikusi szakon. ​ Sipos Dóra inárcsi általános iskolás korában szeretett bele a  képzőművészeti munkába, de ekkor még ez csak az útkeresés ideje volt.  Itt különböző szakkörökön rajzolt, kerámiatárgyakat készített és egyre  tudatosabban érezte, hogy számára ez a kijelölt út, ezen kell  következetesen haladnia. Választott iskolája, a névadó szellemének ​ megfelelően sokoldalú képzést biztosított számára, hiszen a névadó ​ Jaschik Álmos is működését tekintve egy igazi huszadik századi ​ polihisztor volt, elismert illusztrátor,​ a Nemzeti Színház ​ díszlettervezője,​ aki kísérletezett a magyaros szecesszióval, ​ illusztrációiban és rajztanítási módszereiben szívesen nyúlt a népi  ornamentikához. A fiatal grafikus tanulmányai alatt, nagyon sok mindent ​ átvett, megőrzött ebből a nemes hagyományból,​ anélkül, hogy mindezt ​ szolgaian alkalmazta volna. A kiállításra került műveiben nagyrészt egy  új világot teremt, amely ugyan a fantasy és a sci-fi világára hasonlít, ​ de tele van kelta és germán mitológiai motívumokkal. A sokféle ​ szörnyről,​ sárkányról,​ sellőről, nimfáról alkotott ceruzarajz, barnára ​ antikolt hátterével középkori kódexek kitépett lapjainak képzetét kelti. ​ Monokróm linómetszetei,​ hasonló képi világgal pontos és tiszta munkák. ​ Az előbbiekben említett ceruzarajzokon kívül, két különösen érdekes ​ nimfás (sellős) ceruzarajza is  kiállításra került, amelynek főalakja ​ körül pontosan megrajzolt motívumok, rekvizitumok sokasága látható. ​ Érdekessége,​ hogy a kép látszólagos zsúfoltsága ellenére, minden ​ ceruzavonás a főalak kiemelését szolgálja. Az egyik legszebb kép egy  vegyes technikával készült (ceruza, vízfesték) mű, amely egy Harley ​ Davidson motorkerékpárt ábrázol, egy részét műszaki pontossággal,​ más  részét még elnagyoltan,​ mintha a teremtés egy fázisát látnánk. Megdöbbentő,​ hogy mennyire keveset tudunk azokról, akik közelünkben ​ élnek, dolgoznak. A napi rutintevékenység sokszor elfedi azokat az  értékeket,​ amelyek ott rejtőzködnek egy sokszor csak napi  tevékenységéről ismert emberben. Ezekre az értékekre néha a véletlenen ​ múlik, hogy rálelünk. A tizedik Téli Tárlat anyagának összeállításánál ​ derült ki, hogy a DAKÖV kedves és szerény ügyintézője Takácsné Sipos  Dóra végzett grafikus, aki a neves illusztrátorról Jaschik Álmosról ​ elnevezett szakközépiskolában végzett, alkalmazott grafikusi szakon. ​ Sipos Dóra inárcsi általános iskolás korában szeretett bele a  képzőművészeti munkába, de ekkor még ez csak az útkeresés ideje volt.  Itt különböző szakkörökön rajzolt, kerámiatárgyakat készített és egyre  tudatosabban érezte, hogy számára ez a kijelölt út, ezen kell  következetesen haladnia. Választott iskolája, a névadó szellemének ​ megfelelően sokoldalú képzést biztosított számára, hiszen a névadó ​ Jaschik Álmos is működését tekintve egy igazi huszadik századi ​ polihisztor volt, elismert illusztrátor,​ a Nemzeti Színház ​ díszlettervezője,​ aki kísérletezett a magyaros szecesszióval, ​ illusztrációiban és rajztanítási módszereiben szívesen nyúlt a népi  ornamentikához. A fiatal grafikus tanulmányai alatt, nagyon sok mindent ​ átvett, megőrzött ebből a nemes hagyományból,​ anélkül, hogy mindezt ​ szolgaian alkalmazta volna. A kiállításra került műveiben nagyrészt egy  új világot teremt, amely ugyan a fantasy és a sci-fi világára hasonlít, ​ de tele van kelta és germán mitológiai motívumokkal. A sokféle ​ szörnyről,​ sárkányról,​ sellőről, nimfáról alkotott ceruzarajz, barnára ​ antikolt hátterével középkori kódexek kitépett lapjainak képzetét kelti. ​ Monokróm linómetszetei,​ hasonló képi világgal pontos és tiszta munkák. ​ Az előbbiekben említett ceruzarajzokon kívül, két különösen érdekes ​ nimfás (sellős) ceruzarajza is  kiállításra került, amelynek főalakja ​ körül pontosan megrajzolt motívumok, rekvizitumok sokasága látható. ​ Érdekessége,​ hogy a kép látszólagos zsúfoltsága ellenére, minden ​ ceruzavonás a főalak kiemelését szolgálja. Az egyik legszebb kép egy  vegyes technikával készült (ceruza, vízfesték) mű, amely egy Harley ​ Davidson motorkerékpárt ábrázol, egy részét műszaki pontossággal,​ más  részét még elnagyoltan,​ mintha a teremtés egy fázisát látnánk.
  
-Sipos Dóra kiállítása 2015 március 20-án volt a Szabó Magda Könyvtár és  Közösségi Ház nagytermében. A kiállítást Filákné Margitka nyitotta meg, a  szakmai értékelést Szigeti Márta festőművésztől hallhattuk. Közben ​ Polgár Aranka és kis tanítványai zenei műsorát élvezhettük. A kiállítás ​ kialakítása a Könyvtár dolgozóinak önzetlen és szakszerű munkáját ​ dicsérte. Mindez igaz örömünkre szolgált.+Sipos Dóra kiállítása 2015 március 20-án volt a Szabó Magda Könyvtár és  Közösségi Ház nagytermében. A kiállítást Filákné Margitka nyitotta meg, a  szakmai értékelést Szigeti Márta festőművésztől hallhattuk. Közben Polgár Aranka és kis tanítványai zenei műsorát, és Győriné Danó Brigitta kis óvodásai aranyos versmondását ​élvezhettük. A kiállítás ​ kialakítása a Könyvtár dolgozóinak önzetlen és szakszerű munkáját ​ dicsérte. Mindez igaz örömünkre szolgált.
  
 //Varga __Imre__ Lajos// //Varga __Imre__ Lajos//
Sor 390: Sor 414:
 ---- ----
  
-===== //Költészet Napja 2015.//  ​===== +===== Költészet Napja 2015. ===== 
-Idén is összegyűlt a verset szerető felsőpakonyi fiatal és érettebb korosztály április 9-én, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében. A nagy létszámban megjelentek Filák Lászlóné Margit intézményvezető megnyitója után verset hallgathattak és adhattak elő. Ki-ki saját kedvenc magyar szerzőjétől szavalt vagy olvasott fel egy-egy ​verset. Amely segítségére lehetett a költészet napi kvíz kitöltésében. \\+ 
 +Idén is összegyűlt a verset szerető felsőpakonyi fiatal és érettebb korosztály április 9-én, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében. A nagy létszámban megjelentekFilák Lászlóné Margit intézményvezető megnyitója után verset hallgathattak és adhattak elő. Ki-ki saját kedvenc magyar szerzőjétől szavalt vagy olvasott fel egy-egy ​művet - amely segítségére lehetett a költészet napi kvíz kitöltésében.\\
 Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Bódás János mellett Falu Tamás és Varga Imre Lajos verseit hallgathatták a megjelentek.\\ Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Bódás János mellett Falu Tamás és Varga Imre Lajos verseit hallgathatták a megjelentek.\\
-A versmondóknak:​ Cseresznyés Anita, Krupai Norbert, Tóth Patrik, Tóth Laura, Tüskés Kira, Horváth Rebeka, Palotai Lili, Galambos Kaludia, Mészáros Gemma, Rusai Szonja, Imre Réka, Tüskés Máté, Lombos Kristóf, Molnár Péter, Berta Viktória, Pechula Krisztina, Mészáros ​Gemma tanulóknak és Lőrentei Erzsébet, Kalas Béláné, Trapp Ferencné, Gergely Mihályné, Lovász Zsigmondné felnőtteknek köszönjük,​ hogy ilyen kedves élménnyel gazdagították a rendezvényen résztvevőket és a kvíz kitöltői egy-egy könyvvel ​gazdagodtak+A versmondóknak:​ Cseresznyés Anita, Krupai Norbert, Tóth Patrik, Tóth Laura, Tüskés Kira, Horváth Rebeka, Palotai Lili, Galambos Kaludia, Mészáros Gemma, Rusai Szonja, Imre Réka, Tüskés Máté, Lombos Kristóf, Molnár Péter, Berta Viktória, Pechula Krisztina, Mészáros ​Gréta ​tanulóknak és Lőrentei Erzsébet, Kalas Béláné, Trapp Ferencné, Gergely Mihályné, Lovász Zsigmondné felnőtteknek köszönjük,​ hogy ilyen kedves élménnyel gazdagították a rendezvényen résztvevőket és a kvíz kitöltői egy-egy könyvvel ​örvendeztettük meg.\\ 
- +\\ 
-//VBA// +VBA
- +
-----+
  
 ---- ----
Sor 456: Sor 479:
 ===== FELSŐPAKONY ​ POLGÁRŐR ​ EGYESÜLET ​ SZEM ===== ===== FELSŐPAKONY ​ POLGÁRŐR ​ EGYESÜLET ​ SZEM =====
  
-Itt a tavasz, szépítjük kertjeinket,​ környezetünket. \\ Egyesületünk tagjai március hónapban is aktívan ki vették ​ részüket a  község épségének megőrzésében. A rendszeres járőrszolgálat mellett, ​ csatlakoztunk ÖTYE által szervezett akcióban, a bekötő út melletti ​ terület megtisztításában. \\ Szomorúan kell megállapítanunk,​ hogy amit egyesek áldozatos munkával ​ szépítenek,​ helyrehoznak,​ azt mások tönkreteszik,​ nem becsülik. \\ A szemétgyűjtést rendszeresen is lehetne végezni, hiszen napi szinten ​ szaporodik ​nem csak a bekötő út mentén a hulladék, de sajnos községünket  ​körül ölelő erdőkben számtalan illegális szemétlerakó telep található. ​ \\ Ha bárhol súlyos természetkárosítást,​ illegális szemétlerakót,​ stb.  tapasztal, készítsen róla fényképeket (ezek akár bizonyítékul is  szolgálhatnak egy esetleges eljárásban) és értesítse a körzeti ​ megbízottatvagy a polgárőrséget! \\ Köszönetünket fejezzük ki a Makkosban kialakított piknikre alkalmas főzőhely kialakításáért. ​ \\ Azt tapasztaltuk,​ hogy szükséges itt a rendszeres ellenőrzés részünkről, ​ hogy hosszútávon megőrizhessük az erdei pihenőhely állapotát ​ a  kulturáltan kikapcsolódni vágyó családok, baráti társaságok ​ részére.+Itt a tavasz, szépítjük kertjeinket,​ környezetünket. \\ 
 +Egyesületünk tagjai március hónapban is aktívan ki vették ​ részüket a  község épségének megőrzésében. A rendszeres járőrszolgálat mellett, ​ csatlakoztunk ÖTYE által szervezett akcióban, a bekötő út melletti ​ terület megtisztításában. \\ 
 +Szomorúan kell megállapítanunk,​ hogy amit egyesek áldozatos munkával ​ szépítenek,​ helyrehoznak,​ azt mások tönkreteszik,​ nem becsülik. \\ 
 +A szemétgyűjtést rendszeresen is lehetne végezni, hiszen napi szinten ​ szaporodik ​nemcsak ​a bekötő út mentén a hulladék, de sajnos községünket  ​körülölelő erdőkben számtalan illegális szemétlerakó telep található. ​ \\ 
 +Ha bárhol súlyos természetkárosítást,​ illegális szemétlerakót,​ stb.  tapasztal, készítsen róla fényképeket (ezek akár bizonyítékul is  szolgálhatnak egy esetleges eljárásban) és értesítse a körzeti ​ megbízottat vagy a polgárőrséget! \\ 
 +Köszönetünket fejezzük ki a Makkosban kialakított piknikre alkalmas főzőhely kialakításáért. ​ \\ 
 +Azt tapasztaltuk,​ hogy szükséges itt a rendszeres ellenőrzés részünkről, ​ hogy hosszútávon megőrizhessük az erdei pihenőhely állapotát ​ a  kulturáltan kikapcsolódni vágyó családok, baráti társaságok ​ részére.
  
-__**Szabadtéri tűzgyújtásnál fontos tudnivalók:​** ​ __   ​\\ -  Tűzgyújtási tilalom idején mindenféle tűzrakás tilos! Kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzelni! \\ -  Lehetőleg mindig legyen kéznél gyors oltáshoz víz! \\ -  Soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül! \\ -  Csak akkor hagyjuk ott a tűz helyét, ha már biztosak vagyunk abban, hogy tökéletesen eloltottuk!+__**Szabadtéri tűzgyújtásnál fontos tudnivalók:​** __ \\ 
 +-  Tűzgyújtási tilalom idején mindenféle tűzrakás tilos! Kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzelni! \\ 
 +-  Lehetőleg mindig legyen kéznél gyors oltáshoz víz! \\ 
 +-  Soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül! \\ 
 +-  Csak akkor hagyjuk ott a tűz helyét, ha már biztosak vagyunk abban, hogy tökéletesen eloltottuk!
  
-Minden bejelentést,​ észrevételt köszönünk. \\ Telefonszámunk: ​ 06/​20-382-90-11+Minden bejelentést,​ észrevételt köszönünk. \\ 
 +Telefonszámunk: ​ 06/​20-382-90-11
  
-Köszönet minden segítségért,​ támogatásért. \\ Számlaszám:​ 65500116-31003085-53000004 \\ Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM+Köszönet minden segítségért,​ támogatásért. \\ 
 +Számlaszám:​ 65500116-31003085-53000004 \\ 
 +Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM
  
 <​file>​ <​file>​
Sor 538: Sor 574:
 ---- ----
  
-\\+===== JÖN, JÖN, JÖN! ===== 
 + 
 +Ha május, akkor gyermeknap! Valószínűleg nincs olyan lurkó és szülő Felsőpakonyon,​ aki ne hallott volna az előző gyermeknapok sikeréről. „MOSTFIGYELJ!” A teljes egészében civil szervezésű vidám rendezvényen idén is kitombolhatod magadat! 
 + 
 +**2015. május 16. 3. FELSŐPAKONYI GYERMEKNAP A SPORTPÁLYÁN** 
 + 
 +A korábbiakban már megszokott játékokkal,​ programokkal,​ finom ételekkel és italokkal várunk Téged és Barátaidat is. Hozd el magaddal anyut és aput is! Ha teheted, kérd meg őket, hogy segítsék, támogassák a rendezvényt. Minden felajánlást (étel,​ital,​sütemény,​ anyagi támogatás,​ szervezési munka) szívesen fogadunk! **További infók: zoli0723@freemail.hu,​ 30/​962-7169,​ 20/​455-1205** 
 + 
 +**TÖLTSÜNK EGYÜTT ÚJRA EGY VIDÁM NAPOT!** 
 + 
 +----
  
2015_04_apr.1428854936.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:57 (külső szerkesztés)