Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2015_04_apr

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXV. évf. 4. szám, 2015. április

Lapzárta: április 07.

Szerkesztőbizottsági: ???


következő lapzárta:


Fedlap


Fedbelső


Önkormányzat


Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

2015. 04. 29-én /szerdán/ 17 órától fogadó órát tart

Felsőpakonyon a polgármesteri hivatalban (Petőfi S. u. 9.)

időpontot egyeztetésre a

06-20-482-4204 vagy a 317-131/14-es telefonszámon van lehetőség.


Beszámoló a 2015. március 31-i testületi ülésről

Első napirendi pontként döntött a Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2009. (II. 25.) számú rendelet módosításának szükségességéről. Az eljárás lefolytatására azért van szükség, mivel január elsejétől a település településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) hatályukat vesztik, jogszabályi változás miatt.

Ezt követően a testület elfogadta a Szabó Magda Könyvtár és Közösség Ház, a Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2014. évi beszámolóját és a 2015. évre szóló munkatervét.

A képviselők jóváhagyták a Kövüz Nonprofit Kft. 2014. évi, a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal elmúlt évi beszámolóját, valamint Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét.

Majd képviselő-testületi határozat visszavonására került sor, lakhatási támogatás megszűnése miatt.

Ezután két önkormányzati rendelet módosításáról született döntés. Elsőként a helyi iparűzési adóról szóló rendelet, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 10/2013. (XII.23.) számú rendelet került hatályosításra, pontosításra a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés miatt.

A továbbiakban elfogadásra kerültek a Területfejlesztési Koncepció illetve Területfejlesztési Program keretében meghatározott helyi célok.

A fentieken kívül a Képviselő-testület meghatározta a 2015-2020 időszakra szóló gazdasági programját.

Végezetül a testület döntött az „ óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására ” tárgyában benyújtandó pályázaton való indulásról, illetve az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) számú rendelet módosításáról, karbantartói létszámbővítés miatt.


Tájékoztató családtámogatási feladatkörök 2015. április 1-jei változásáról

A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerülnek április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár fővárosi és pest megyei igazgatóságától. Ilyenek például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a nagycsaládosok gázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás.

A fővárosi és pest megyei állampolgárok számára is kedvező változás lesz, hogy ezután jóval több ügyfélszolgálaton indíthatják el a családtámogatási ellátásokkal összefüggő ügyintézési folyamatokat, a kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a járási és fővárosi kerületi hivataloknál és a kormányablakoknál egyaránt be lehet majd nyújtani. Tisztelt ügyfeleink így a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az ügyintézést.

Családtámogatási Ügyfélszolgálat:

Budapest
1139 Budapest, Váci út 71.
Telefon: (1) 452-2910
Nyitva tartás:
hétfő-kedd: 8:00-15:30,
szerda: 8:00-17:30,
csütörtök-péntek: 8:00-12:00

Vác
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
Telefon: (1) 452-2910
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 8:00-15:00,
péntek: 8:00-12:00

Cegléd
2700 Cegléd, Eötvös tér 6.
Telefon: (1) 452-2910
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 8:00-15:00,
péntek: 8:00-12:00

Emellett a fővárosban, Vácott, és Cegléden a Magyar Államkincstárnál eddigiekben megszokott, alábbi helyszíneken és ügyfélfogadási időben is várják az ügyfeleket az immáron Budapest Főváros Kormányhivatalához tartozó ügyfélszolgálatok.

A fővárosi kormányhivatal, valamint a kerületi, járási hivatalok elérhetőségeit a http://www.kormanyhivatal.hu/hu weboldalon találhatják meg.

A formanyomtatványok adattartalmában és a kérelmekhez mellékelendő dokumentumokban, az irányadó ügyintézési határidőben, illetve az igényelhető összegekben nem lesz változás.


Sikeresek az Erzsébet-program pályázatai

Hét célcsoport számára 68 pályázatot hirdetett január 9-én a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Az előző évekhez képest 2015-ben duplájára, 6 milliárd forintra nőtt a rászorulók üdülési támogatása: a pénzből hárommilliárd forintot szánnak a nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékosok pihenésére, és ugyancsak hárommilliárd forintot a gyermekek táboroztatására.

Az Erzsébet-programnak két alappillére van: az egyik a szociális üdültetési program, a másik a táboroztatás, amely a gyermekek tartalmas pihenését biztosítja, köztük határon túli magyar gyerekekét is. Az Erzsébet-program létrehozásáért és a nagycsaládosok érdekében végzett kormányzati munkáért Magyarország kormánya megkapta az Európai Nagycsaládosok Szövetségének (ELFAC) díját.

Idén 7 célcsoport számára 68 pályázatot írtak ki. A Kormány által támogatott Erzsébet-program a társadalmi és élethelyzetük révén rászoruló kedvezményezettek köréből továbbra is kiemelten támogatja a gyermekeket, a nagycsaládosokat, a fogyatékossággal élőket, valamint a nyugdíjasokat.

Dr. Szűcs Lajos, a térség országgyűlési képviselője kifejtette, hogy munkatársa révén a választókerület minden településére eljutott, és így nagyjából háromszáz főnek segített közvetlenül a pályázat benyújtásában. Felsőpakony vonatkozásában a Darumadár Nyugdíjas Egyesülettel és a Pillangók Alapítvánnyal együttműködve munkatársa a nyugdíjasoknak és a fogyatékkal élőknek segített pályázati tanácsadással, illetve magában a pályázat benyújtásában. Emellett kiemelte, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozói is készségesen segítettek a pályázni vágyóknak.


Óvoda


Újszülöttjeink:

Vojcsik Gréta 03.19.
Máté Tímea Fanni 03.19.
Máté Bálint 03.19.
Puskás Balázs 03.26.
Rap Zoé Eliza 03.30.
Racher Zoltán Noel 04.03.


A Víz napja a Mesevár Óvodában

A víz drága kincsünk, vigyázzunk rá!
A héten mi, a Katicások a víz fontosságával, tulajdonságaival és takarékos felhasználásával foglalkoztunk.
Megfigyeltük a víz színét, szagát, ízét, halmazállapotát (kosárból kifolyik), alakváltozását (felveszi az edény formáját) és a felhajtóerejét is érzékeltük (a levegővel felfújt karúszó nem süllyed el).
Tapasztalatokat szereztünk, a gyáli horgásztónál jártunk és a víztoronyhoz tettünk egy nagy sétát.
A víz szerepének megfigyelésére tett tevékenységeink által ismereteik bővültek. Mosakodáskor már azt is észlelték, hogy van tiszta víz, mely a csapból folyik, és van piszkos víz, mely a lefolyón keresztül távozik. Így a nagyobbaknál értelmet kapott az ivóvíz és a szennyvíz fogalma.
A vízzel való ésszerű takarékoskodást ők is megértik, ki-ki a maga szintjén és szívesen tesznek is érte.
Fontos, hogy mi felnőttek otthon is jó példával járjunk elől, mert azt azért mi is tudjuk, hogy elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű víz nélkül nem maradhat fenn az élet.
Éva óvó néni

Hétszínvirág csoport:
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására, ezért kiemelkedő szerepet kapott a Víz világnapja. Ebben az életkorban ez nem is történhet másképp, csak sok-sok játékkal. A Hétszínvirág csoportban az aktuális egy héten át, különböző játékos tevékenységek keretében jártuk körbe a víz tulajdonságait, - felhasználhatóságát. Megbeszéltük melyek a vízben élő állatok, milyen vízi közlekedési eszközöket ismernek. Sok- sok ismerettel rendelkeztek a gyerekek e témával kapcsolatban, majd ezeket bővítettük.

 • Készítettünk papírtányérból halacskát, békát, polipot ragasztás és festés technikával.
 • Kalózhajót készítettünk csoportmunkában, nagyon ügyesen összedolgoztak a gyerekek.
 • Közösen horgászbotot készítettünk, kartonlapból halacskákat vágtunk ki, s indulhatott a „horgászós játék”, mely igazi szerepjátékká nőtte ki magát. A gyerekek tavat, folyót építettek kockák és kék színű krepp papír felhasználásával.
 • Kísérleteztünk is, mely során egy szál fehér szegfűt vízbe tettünk, egy másik szál fehér virágot pedig sárga ételfestékkel színezett vízbe. Másnapra láthatóvá vált, hogyan jut el az éltető víz a virág szirmaihoz, ugyanis ott sárga színű lett a szirom.
 • Limonádét készítettünk.
 • Szülői segítséggel eljutottunk a gyáli horgásztóhoz, ahol Karcsi bácsi sok új információval látott el bennünket.
 • Majd a hét zárásaként, pénteken a Víztoronyhoz sétáltunk el, ahol szintén sok ismeretet szereztek a gyerekek arról, hogyan jut el otthonukba a víz.

Tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött, amely sok-sok élményt nyújtott a gyerekeknek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülői segítségeket, hogy eljuthattunk a horgásztóhoz.
Gelsiné Zsurka Zsuzsa

A víz világnapja a Napraforgó csoportban

 • A március 16-ával kezdődő hét központi témája a víz volt. Sokféle módon megközelítettük, miért is annyira fontos dolog az életünkben a víz jelenléte.
 • Naponta gondozzuk, öntözzük az élősarokban kialakított „kiskertünket”.
 • Illusztrációs képek segítségével számba vettük, mihez is kell nekünk naponta a víz (ivás, főzés, fürdés, mosdás, mosogatás, stb.).
 • Meglátogattuk Czier Regináékat, az ő udvarukban található egy gyűrűs kút. A legtöbben sohasem láttak ilyet.
 • Autós kirándulás keretében megnéztük a gyáli halas tavat. Pontyot és kárászt figyelhettünk meg, kézzelfogható közelségben. A hatalmas víz csábította a gyerekeket a kavicsdobálásra. Köszönet a szülőknek az idejük, segítségük és autójuk felajánlásáért!
 • Czirják Józsi bácsinál egy aprócska kerti tavat láthattunk, az ő kedvességét is köszönjük!
 • A hét lezárásaképpen közös munkával készítettünk egy nagy halas-tavas színes ragasztott képet.

Potyondi Edit

Nefelejcs csoport
A víz világnapjának hetében természetesen a középpontban a víz állt. Kilátogattunk a víztoronyhoz, elmentünk a gyáli tóhoz. Itt is szeretném megköszönni egy kedves szülő segítségét, hogy busszal mehettünk. Meséltünk „Csilicseppről”, aki elvitt minket egy képzeletbeli utazásra, így megismerhettük a víz körforgását. A csoportban nagymosást végeztünk a kádban, mosogattunk, törölgettünk.
Kísérleteket végeztünk, amivel megfigyelhettük a víz tulajdonságait, következtetéseket vontunk le és fogalmaztunk meg.
Sokszor kellett átöltözni, de jó móka volt.
Anna óvó néni

Neszepisze csoport
Hajós játékot játszottunk – székekből megépítettük a hajót, wc papír gurigából távcsöveket építettünk, hajós kapitányt, parancsnokot, matrózokat választottunk. Megbeszéltük, hogy kinek mi a dolga. Felszereltük a hajót mentőövekkel, csónakokkal, veszély esetére! Ez egy személyszállító hajó volt, mely Görögországba ment. Megbeszéltük, hogy milyen lehetséges veszélyekre számíthatunk – vihar, zátonyok, ellenséges hajók, vízbe pottyanás, cápa – és ilyenkor kinek mi a feladata.
A víz körforgását bemutattuk – a csoportszobában elkülönítettünk egy sarkot a kísérlet lebonyolítására. Villanyrezsón vizet forraltunk. Figyeltük a víz sistergését, gőzölését, zubogását, forrását, a víz mennyiségének csökkenését, halmazállapotának megváltozását. A forralás befejeztével kerestük a párát az ablaküvegen, de az felszállt, eloszlott a csoportban, mert kint melegen sütött a nap az ablaküvegre és így nem oda csapódott le. A kintről bejövők érezték, hogy nem olyan száraz a levegő.
Kirándulást tettünk a tóhoz és a vízgömbhöz.
Erzsi óvó néni

Cica csoport és a víz
Első különleges látogatásunkat Margit néninél tettük, aki sok érdekes dolgot mesélt nekünk a vízről a könyvtárban. Rengeteg könyvvel és eszközzel készült, hogy a csöpp kis gyermekeknek minél élménydúsabban tudjon beszélni a vízről.
Minden kisgyermek készített egy saját akváriumot, mellyel a falat díszítettük.
A gyáli horgásztóhoz autókkal mentünk és ott egy hatalmasat kirándultunk, sok érdekes dolgot láthattak és hallhattak a gyermekek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a szülőknek az önzetlen segítségüket!
Kerti tavat láthattunk a Mikszáth Kálmán utcában, a Czirják családnál. Szerencsénk volt és nyulakat is simogathattak a gyermekek és malacokat etettek. Köszönjük szépen a lehetőséget és a sok szép és érdekes dolgot!
Hét végén hatalmas kirándulást tettünk a víztoronyhoz, ahol Fábián Gábor készségesen állt rendelkezésünkre. Bevezette a gyermekeket a föld alá, a víztorony belsejébe, elmondta, hogy s miként jut el hozzánk a megtisztított víz.
Gabi óvó néni


Iskola


Nyílt tanítási nap az iskola 4.b. osztályában

„Határozottan, végtelenül alaposan felkészülve, bemutatva a szülőknek mind azt a mostani felfogás szerint korszerű tanítási módszereket, amivel a gyerekeiket nap mint nap oktatja.”

Ezt írtam két évvel ezelőtt Matiszné Gomba Zsuzsa tanító néni órájáról. A médiában sokat hallunk arról, a poroszos, frontális óravezetés idejét múlt, a kiscsoportos, az egyénre szabott feladatokkal fejleszthetőek a gyermekek készségei, képességei. Mindezekről képet kaphattunk Zsuzsika tanító néni óráján. Komplexen, a matematikába integrálta a környezetismeretet, az olvasást. A csoport munkánál mindenki tudta a feladatát, a végső szó a „szószólóé” volt. Örömmel láttam, az, aki két éve bizony csak a társai megoldásait nézte, most már képes az önálló feladatmegoldásra.

Jó dolog a nyílt nap, dicséretes, hogy iskolánkban ez hagyománnyá vált. A szülőket is érdekli, legalább is az alsó tagozatban, a 4.b-ben is szép számmal jöttek el. De! Kedves szülők, engedjenek meg egy idős, sokat tapasztalt nagymamának - valamikor tanító néni - a dicséret mellett egy kis kritikát: a tanító néni a gyermekek tudására kíváncsi. Látja azt is, mennyi segítséget kapnak a gyermekek Önöktől, a szépen összeállított tablók, a színes receptek arról tanúskodnak, nincsenek magukra hagyva ebben az osztályban a tanítványai, de az órán már a főszereplők a gyerekek legyenek.

Jövőre hiányozni fog Zsuzsika tanító néni „anyai gondoskodó” keze, türelmes hangja, de bízom abban, az elvégzett munkája felsőben is meghozza gyümölcsét.

Sikeres tanulást kívánok Nektek 4. b-sek, a Zsuzsika kolléganőmnek további eredményes munkát! A kedves szülőknek pedig további kitartó, türelmes, segítő gyermeknevelést!

Konkoly Manyi néni

VANNAK FOTÓK IS...

MESEMONDÓK A 4. B-BEN

Ezen a napon rendeztük meg az immár hagyománnyá vált, SZMK általa szponzorált mesemondó versenyünket. 7 résztvevő négy, igazán felüdítő mesével ajándékozott meg minket:

 • Balázs Bálint: A kiskakas gyémánt fél krajcárja (11 szavazat),
 • Lombos Kristóf és Elekes Péter: A sün és a nyúl (6 szavazat),
 • Nagy Nikolett és Tüskés Máté: A szegény ember állatai (14 szavazat),
 • Trizna Olivér és Göndör Martin: Mátyás kovács és…, Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát ( 8 szavazat).

A lelkes hallgatóság a mesék elhangzása után, korongokkal szavazott az általa legjobban tetsző előadásra. A szavazatok megszámlálása után, boldogan vették át a szülői munkaközösség vezetőitől (Trizna Kamellor Mónika és Göndör Éva) a jól megérdemelt jutalmakat. Gratulálunk a nyerteseknek és irigyeljük a hallgatóságot!

Köszönjük az igazán kellemes élményt!

Matiszné Gomba Zsuzsanna of.


Versenyek az alsó tagozaton

Az elmúlt időszak nem szűkölködött izgalmakban. LÜK- versenyen vettek részt a 3.a osztályos tanulók Nagy Tünde tanító nénivel.
A csapat tagjai: Tóth Laura, Pálinkás Ferenc, Kristóf István Dániel
Tóth Laura 7. helyezett lett a versenyen.
A hagyományosan márciusban megrendezett házi olvasóverseny két helyszínen zajlott. A 3. osztályosok közül
1. Pőcze Máté 3.b
2. Csasznyi Zsombor 3. b
3. Budai Virág Kitti 3. b
A negyedikesek versenyét:
1. Hagymási Bettina
2. Tüskés Máté
3. Matusek Kitti nyerte.
Az okleveleket az iskola alsó tagozatosai előtt vették át a nyertesek. Gratulálunk!

Pálné Mórucz Erika


A víz világnapja az alsó tagozatban

A víz világnapjáról idén az alsó tagozatosokkal rendhagyó módon emlékeztünk meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink játékosan ismerkedjenek meg a víz fontosságával, s felhívjuk figyelmüket annak megóvására. Több napos programunk egy-egy tabló elkészítésével kezdődött. Szebbnél szebb akváriumok, halacskák, illusztrált versek díszítették az aulát egész héten át. Totót és keresztrejtvényt fejthettek meg a gyerekek egyénileg, vagy csoportokban. Pénteken reggel indult játékunk legizgalmasabb két órája: az osztályoknak 8 próbát kellett kiállniuk, hogy kiérdemeljék a „víz hősei” címet. Ragyogó napsütésben, óriási lelkesedéssel vágtak bele gyerekeink a megmérettetésekbe. Volt itt mindenféle: mocsárjárás, vizesárok-ugrás, vízivó-verseny, puzzle, a víz körforgása, szókirakó, fogócska, vízhordás. A srácok kipirulva, kimelegedve, mosolygó arccal, pozitív élményekkel telve vonultak vissza az épületbe háromnegyed 10-kor. Reméljük, ez a lelkesedés megmarad bennük egész éven át, s elzárják majd a csapot fogmosás közben!

Nagy Tünde Krisztina


Katolikus


Római Katolikus Templom pünkösdi miserendje

Május 24: Pünkösdvasárnap.
Az ünnepi szentmise időpontja: reggel fél 9 óra

Május 25: Pünkösdhétfő
Reggel fél 9 órakor szentmise.


Keresztelésre, Elsőáldozásra és Bérmálkozásra készülve!

Az ünnepi alkalom pünkösd hétfőn, május 25.-én lesz, a 8:30-kor kezdődő szentmisén. Keresztelés, Oltáriszentség, Bérmálkozás a három úgynevezett beavató szentség.

Az idén a két beavató szentséget egy alkalommal kapják majd a felsőpakonyiak, pünkösd hétfőn. A keresztelésből is lesz egy friss élményünk, mert egyik elsőáldozót most fogjuk keresztelni pünkösd előtt egy héttel. Gondoljuk végig ezt a vallási témát.

Mik azok a szentségek?

A szentségek látható jelképes egyházi cselekmények láthatatlan isteni erővel kísérve.

A kereszteléskor vízzel öntjük le a keresztelendőt. Ez a megtisztulás jelképe. Ha felnőtt ember keresztelkedik, az már biztosan elmondhatja néhány dologról, hogy nem jól sikerült neki. Történhetett volna másként is. Elég ehhez egy át nem gondolt, és így sértő kijelentés is. Ha csecsemőt keresztelünk, akkor pedig az emberi rosszra hajlásra, az első ember Isten ellen fordulására kell gondolnunk. Ez a rosszra hajlás is realitás, még a legjobb gyermekről is elmondható.

A láthatatlan isteni erőt nem tudjuk érzékelni. Ez a hit tárgya. A hit azonban nem jelent vak hitet. Az igaz, hogy van sok rossz történet is a megkereszteltek között is, de van hősiesség is. Elég a szentekre gondolni.

A kereszteléskor a láthatatlan isteni erő azIsten gyermekévé tesz, Isten Országának várományosává és az egyház tagjává.

A keresztelés lényegét legjobban Jézus keresztelkedéséből érjük meg. Ő is elment keresztelő Jánoshoz, aki a Jordán vizébe merítette az embereket, majd felsegítette őket a víz alól. A viz alatti tartózkodás a jelképes meghalás, a felemelkedés pedig a feltámadás jelképe. Ő ezt megtehette őszintén, mert a valóságban is megtette.

A keresztelés szertartásában fontos tisztázni a védőszentet, aki mennyei példakép és pártfogó lesz. Háromszor ellene mondunk az ördögnek, háromszor megvalljuk a hitünket.

Ezután következik a vízzel való leöntés.

Még következik három jelképes szertartás: Az olajjal való megkenés a templom szenteléshez hasonlít. A megkeresztelt is az Isten templomának tagja lett. A fehér ruha a lelki tisztaságot, az égő gyertya a hit fényét és a szeretet melegét jelképezi.

A bérmáláskor lelki megerősítést kapunk a Szentlélek által.

Már a kereszteléskor is az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében, vagyis az ő közreműködésükkel kapunk lelki ajándékokat. Mégis a keresztény ember feladata oly nagy, hogy külön is megerősíti őt a Szentlélek. Ahogy Jézusnak nem volt elég meghalni és feltámadni, még külön el kellett küldeni a Szentlelket, mert addig az apostolok féltek, be voltak zárkózva, ki sem mertek mozdulni. Az igaz,hogy együtt imádkoztak és várták a Jézustól megígért Lelket. Amikor megkapták, mindnyájan bátorságot is kaptak. Kimentek az emberek közé és bátran hirdették Jézus tanítását és életét. Ez történt az első pünkösdkor.

Ez a bérmálásnak a lényege: Lelki erőt kapsz, hogy a hitedet bátran megvalld, hirdetni is tudd mások előtt. Akkora szükség és annyi alkalom van rá. Elsősorban mindenkinek a saját családjában kell ezt megtenni. Ott ahol látják az életét is a hozzá közel élők. Aki következetesen, szépen él, nem agresszíven követeli a jót, egészen biztosan hatással lesz családtagjaira.

A Szentlélek ajándékai: Értelem, tudás, tanács, lelkierősség,jámborság, Isten félelem.

Egyrészt az emberi értelmet, másrészt az emberi akaratot erősítik.

A szertartás itt nagyon egyszerű: olajjal való megkenés. Az olaj a keleti ember gyakran használt eszköze: étel, orvosság, illatszer,

Az Oltáriszentség Jézus valóságos teste és vére a kenyér színe alatt.

Jézus csodálatos módon megszervezte az ő köztünk maradását. Ez egyszerűen érthető és kívánatos dolog minden nagy hatású embernél. Ha meghalnak, sajnáljuk nemcsak őket, magunkat is, hiszen nélkülöznünk kell egyéniségük varázsát, erejét, közelségét. A nagy emberek általában a szellemi termékeik által maradnak köztünk. Például köztünk maradt Pitagorász is, mert mindig emlegetjük a tételét. Ez mégsem személyes jelenlét. Ilyet hogy lehetne elérni?

Egy cselekedet is megjeleníthet egy embert. Ezen alapszik a színjátszás. Jézus hagyott egy cselekedetet, amelynek mozdulatai, és szavai nemcsak emlékeztetnek rá, hanem biztosítják az Ő jelenlétét.Ez az utolsó vacsora cselekménye, amelyen mondta is, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az, hogy Ő jelen van a kenyér és bor színében, az a hit dolga. Ez a hit sem vak hit.

Jézus jól megalapozta a vízzel és a kenyérrel tett csodáival.

Enneka szentségnek a szertartását jól ismerik a templomba járók, hiszen minden szentmise erről szól.

Azt mondta Gandhi, amikor Európában tanult, hogy nem érti a keresztényeket, miért nincsenek többet a templomban, ha egyszer ott van Jézus!? Hát igen,ha komolyan hiszünk az Oltáriszentségben, Jézus jelenlétében, akkor gyakrabban veszünk részt a szentmisén, és igazi lelki erőforrássá válik az életünkben.

Azért vannak jó példák is, olyan megható, hogy valaki számon tartja szám szerint, hogy hányszor találkozhatott már a szentségi Jézussal. Kívánok mindenkinek olyan örömteli találkozást Jézussal, hogy érdemes legyen számon tartani!

Tisztelettel Hefler Gábor plébános


Ha itt lettét volna

Tavaszra várva, kicsit fázva, de sok szép napokat élhettünk át.
Március 21-én Gyálon a lelki nap keretén belül, Dr Papp Miklós görög katolikus lelkész, teológus által tartott előadáson vehettünk részt. Nagyon jó és tanulságos előadás volt. A téma: „A döntés” - döntéshozatal az ember életében. Nagyon fontos a jó döntés. Sajnos a mai ember életében kevésbé fontos a megfontoltság. Az elképzelések megvalósítása lényeges, de nem mindegy, hogy milyen áron valósulnak meg. Sokak életében megjelenik a megismétlődő konfliktus helyzet, családon belül és a mindennapi közösségi életben (munkahely, iskola stb.). Hiányzik a mértékletesség, engedékenység, az alázat és legfőképp a hit. Ha ezek a szempontok előkerülnének, talán szebb, jobb és kitartóbb döntések születnének. Tehát nagyon tartalmas volt az előadás. Élő Keresztútjáráson és Szentségimádáson vehettünk részt még a nap folyamán.
Március 22-én az év első zarándoklatára indultunk 20 fővel. Petőfiszállás-Szentkút-Kiskunmajsa úticéllal. Kiskunfélegyházához közel a szinte tanyavilágnak tekinthető helyen, de annál gazdagabb látvány fogadja az odaérkező vendégeket. A kápolna főoltára a SZŰZANYA SZOBRÁVAL van díszitve. A kertben megtalálható a Prágai Kis Jézus kápolna a Skapulárés Szűzanya kápolnája és a Szentkút. A szentkúthoz legenda is fűződik mely XVIII. századba nyúlik vissza.

„Egy pásztor éjjel a nyáját terelgetvén, nagy fényességre lett figyelmes. Angyalok énekét hallotta, éjféltáj volt. Figyelt. Egyszer csak a földből forrás fakadt, s a fényességből Szűz Mária alakja bontakozott ki. A pásztor hírül adta a jelenést. Egy gazdag ember meghallotta, gőgjében betemettette a kutat. De hiába volt a munka. A forrás újra és újra feltört és tiszta víz fakadt belőle. Így a gazdag megszégyenült. Még ma is sokan járnak a kúthoz és merítenek vizéből, mert sok kérés megvalósult a víz fogyasztása és használata által.”

A kápolnában így köszöntöttük a Szűz Máriát:

„Oh egek lilioma, Szép Szűz Mária,
Ferenc szállási kis kápolna ékes csillaga.
Én tehozzád idejöttem,ékes szűz virág,
Méltóztassál meghallgatni kegyes Szűzanyánk!”

Feltöltődve tovább indultunk Kiskunmajsára, ahol az 56-os Múzeum megtekintése volt úticélunk. A történelmünk megrendítő eseményeit tekinthettük meg, látnivalókkal lehetünk gazdagabbak. Érdemes megtekinteni ha arra járunk.

Megünnepeltük Krisztus urunk feltámadását. A keresztény ember számára a legnagyobb ünnepet. Alleluja! Készülünk a Szentlélek eljövetelére a Pünkösdi ünnepekre és az elsőáldozásra.

Kívánom minden kedves olvasónak, hogy sok öröme legyen a szép tavaszi napokban!

Berencsi Gézáné
világi egyháztanács elnök


Református


Pünkösd ünnepére készülve

Pünkösd heti ünneprend:

Május 14. (csütörtök) 18.00 - Jézus menybemenetelének ünnepe - Hálaadó istentisztelet
Május 21. (csütörtök) 18.00 - Úrvacsora előkészítő istentisztelet
Május 24.: (vasárnap) 10.00 - Pünkösd ünnepi istentisztelet, felnőtt konfirmáció - úrvacsoraosztással.
Május 25.: (hétfő) 10.00 - Ünnepzáró istentisztelet

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!

A presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor


REFORMÁTUS GYERMEKTÁBOR:
Időpontja:2015. június 21-26. (vasárnap - péntek)
Helye: Fülöpháza
Költsége: a tavalyi áron 17.000 Ft/fő.
Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő.
Jelentkezés határideje: 2015. Május 31. Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón (Június 14. 10.00) lesz.


CSALÁDOS HÉTVÉGE:
Időpontja: 2015. június 26-28.(péntek-vasárnap)
Helye: Fülöpháza
Költsége:
Felnőtt: 5.000.-/hétvége
Gyermek: 3.000.-Ft/hétvége

Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál, családonként 5.000.- Ft előleg befizetéssel.
12 családot tudunk elszállásolni a házban, a befizetések sorrendjében. További családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg. A határidő: 2015. Május 31. Útiköltség: családok maguk állják.

Elérhetőség: Vizi János lelkipásztor 2363 Felsőpakony, Templom tér 3.
29/ 950-521, Mobil: 06 30 637 3190. E-mail: felsopakony.ref@gmail.com


Könyvtár


Varga Imre Lajos


Húsvétra várva


Lassan fakadni kell a rügynek,
lassan zöldellni kell a földnek,
lassan jönni kell a napnak
nagypéntek után - harmadiknak.
Lassan helyet kell adni másnak,
halál után - feltámadásnak!

Mert eljön egyszer, hiába félnek
a hatalmasok, kik elítéltek.
Tudják, kik a keresztről levettek,
a tanítványok, akik követtek.
Tudják azok, kik benned hisznek
s nem a pénzt tekintik istenüknek.

Tudja az is kit megaláztak,
nyomorba döntött ez a század.
Tudják azok, kik fedél híján
a téli fagyban kinn az utcán
- jeges szélben dideregve
ima helyett mondják egyre:

egyszer fakadni kell a rügynek,
egyszer zöldellni kell a földnek,
egyszer jönni kell a napnak
nagypéntek után - harmadiknak.


Egy kiállítás képei


„Külön világot alkotok magamnak..”
(József Attila)


Megdöbbentő, hogy mennyire keveset tudunk azokról, akik közelünkben élnek, dolgoznak. A napi rutintevékenység sokszor elfedi azokat az értékeket, amelyek ott rejtőzködnek egy sokszor csak napi tevékenységéről ismert emberben. Ezekre az értékekre néha a véletlenen múlik, hogy rálelünk. A tizedik Téli Tárlat anyagának összeállításánál derült ki, hogy a DAKÖV kedves és szerény ügyintézője Takácsné Sipos Dóra végzett grafikus, aki a neves illusztrátorról Jaschik Álmosról elnevezett szakközépiskolában végzett, alkalmazott grafikusi szakon. Sipos Dóra inárcsi általános iskolás korában szeretett bele a képzőművészeti munkába, de ekkor még ez csak az útkeresés ideje volt. Itt különböző szakkörökön rajzolt, kerámiatárgyakat készített és egyre tudatosabban érezte, hogy számára ez a kijelölt út, ezen kell következetesen haladnia. Választott iskolája, a névadó szellemének megfelelően sokoldalú képzést biztosított számára, hiszen a névadó Jaschik Álmos is működését tekintve egy igazi huszadik századi polihisztor volt, elismert illusztrátor, a Nemzeti Színház díszlettervezője, aki kísérletezett a magyaros szecesszióval, illusztrációiban és rajztanítási módszereiben szívesen nyúlt a népi ornamentikához. A fiatal grafikus tanulmányai alatt, nagyon sok mindent átvett, megőrzött ebből a nemes hagyományból, anélkül, hogy mindezt szolgaian alkalmazta volna. A kiállításra került műveiben nagyrészt egy új világot teremt, amely ugyan a fantasy és a sci-fi világára hasonlít, de tele van kelta és germán mitológiai motívumokkal. A sokféle szörnyről, sárkányról, sellőről, nimfáról alkotott ceruzarajz, barnára antikolt hátterével középkori kódexek kitépett lapjainak képzetét kelti. Monokróm linómetszetei, hasonló képi világgal pontos és tiszta munkák. Az előbbiekben említett ceruzarajzokon kívül, két különösen érdekes nimfás (sellős) ceruzarajza is kiállításra került, amelynek főalakja körül pontosan megrajzolt motívumok, rekvizitumok sokasága látható. Érdekessége, hogy a kép látszólagos zsúfoltsága ellenére, minden ceruzavonás a főalak kiemelését szolgálja. Az egyik legszebb kép egy vegyes technikával készült (ceruza, vízfesték) mű, amely egy Harley Davidson motorkerékpárt ábrázol, egy részét műszaki pontossággal, más részét még elnagyoltan, mintha a teremtés egy fázisát látnánk.

Sipos Dóra kiállítása 2015 március 20-án volt a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében. A kiállítást Filákné Margitka nyitotta meg, a szakmai értékelést Szigeti Márta festőművésztől hallhattuk. Közben Polgár Aranka és kis tanítványai zenei műsorát, és Győriné Danó Brigitta kis óvodásai aranyos versmondását élvezhettük. A kiállítás kialakítása a Könyvtár dolgozóinak önzetlen és szakszerű munkáját dicsérte. Mindez igaz örömünkre szolgált.

Varga Imre Lajos


Költészet Napja 2015.

Idén is összegyűlt a verset szerető felsőpakonyi fiatal és érettebb korosztály április 9-én, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében. A nagy létszámban megjelentek, Filák Lászlóné Margit intézményvezető megnyitója után verset hallgathattak és adhattak elő. Ki-ki saját kedvenc magyar szerzőjétől szavalt vagy olvasott fel egy-egy művet - amely segítségére lehetett a költészet napi kvíz kitöltésében.
Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Bódás János mellett Falu Tamás és Varga Imre Lajos verseit hallgathatták a megjelentek.
A versmondóknak: Cseresznyés Anita, Krupai Norbert, Tóth Patrik, Tóth Laura, Tüskés Kira, Horváth Rebeka, Palotai Lili, Galambos Kaludia, Mészáros Gemma, Rusai Szonja, Imre Réka, Tüskés Máté, Lombos Kristóf, Molnár Péter, Berta Viktória, Pechula Krisztina, Mészáros Gréta tanulóknak és Lőrentei Erzsébet, Kalas Béláné, Trapp Ferencné, Gergely Mihályné, Lovász Zsigmondné felnőtteknek köszönjük, hogy ilyen kedves élménnyel gazdagították a rendezvényen résztvevőket és a kvíz kitöltői egy-egy könyvvel örvendeztettük meg.

VBA


Civil


FEHÉR ANNA - GYÖNGYFŰZŐ NÉPI IPARMŰVÉSZ

Hol volt, hol nem volt, zöld erdőnek szélében, tulipánokkal szegett kis ”házikó”mélyében élt, éldegélt a csönd és a színes gyöngyök varázslatában egy kedves, vidám, barna asszony. Szorgos keze nyomán tarkabarka, csillogó- villogó szépséges ékszerek termettek, s ékesítették asszonyok, lányok karcsú ujjait, nyakát, ruházatát, és mert a szépség mindenkié, büszkén viselték gyöngyeit férfiak is, barnára cserzett, kemény nyakukon, csuklójukon!

Anna, ugye így is kezdhetnénk a beszélgetésünket? Mond, hogy lesz valakinek a története ilyen mesei?
Talán nem is annyira az! Végzettségem szerint matematika és rajztanár lennék, de ma már csak a gyöngyfűzés fortélyainak tanításával foglalkozom.

Azért ez elég nagy váltás a diplomádhoz képest!
A gyöngyfűzéssel 1978-ban kezdtem el foglalkozni, s mire észbe kaptam, megbűvölt ez a mesterség. A 80-as évektől rendszeresen jártam néprajzi gyűjtő utakra a dunántúli Sárközbe, a gyöngygallérok mestereihez. Később Erdélybe, ahol ma is őrzik a magyar hagyományokat. Itthon is jártam a múzeumokat és tanulmányoztam a népi ékszereket.

Nem is hiába, hiszen 1983-ban elnyerted a NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE címet!
Ez szárnyakat adott, mert 1984-ben Fesztiváldíjat kaptam a Táncház találkozón Budapesten, majd 1993-ban a Népi ékszerek Pályázatán első díjat nyertem sárközi gyöngyeimmel, és egy szegfűszegből készített illatos ékszerrel. 1996-ban „Sámán ékszereimmel” nyertem díjat. Közben a „Téka” népzenei és néptánc táborban 15 éven át tanítottam gyöngyfűzést. Ott barátkoztam össze Robin Atkins amerikai ötvössel, aki Seattle-ből érkezett, és a magyar népzene és néptánc szerelmese volt. Megtanulta a magyar gyöngygallérok fűzését, és hazatérve megalapította „Beads indeed” gyöngystúdióját.

Megfertőzted a magyar népi ipaművészet szeretetével a többi mellé!
Csakis! De sokat köszönhetek neki, információkat, könyveket kaptam tőle. Többször jártunk fotózni együtt Erdélyben és Jabloneczben. Segítségével részt vehettem a Washington D.C-ben megrendezett Gyöngykonferencián 1990-ben és 1995-ben. 13 évvel ezelőtt Angliában is jártam, szintén a GBBS meghívására.

Tagja vagy az Angol Gyöngytársaságnak, a Washingtoni Gyöngytársaságnak és a Ghanai Gyöngytársaságnak is.
A világban sokfelé jártam a gyöngyeimmel. Szeretettel fogadtak Párizsban, Japánban, ahol hagyományos és modern ékszereimet is bemutathattam. Gyöngystúdiómban Budapesten 1993-tól 2003-ig rendszeresen tartottam tanfolyamokat, máig rendezünk egyéni és csoportos kiállításokat társművészekkel. Rendszeresen pályázatokat írtam ki, programokat szerveztem, előadásokat tartottam, előadókat hívtam, hogy bővítsük a tudásunkat. 2004-ben a 10 éve működő egyesület megrendezte az első, majd 2005-ben a második Magyar Gyöngy Konferenciát.

1999-ben újabb díjat kaptál a népművészetért folytatott tevékenységedért!
Igen, a KIRÁLY ZSIGA DÍJ büszke tulajdonosa lehettem, ami nagyon sokat jelent nekem, mert úgy érzem, sokat tettem azért, hogy népszerűsítsem a gyöngyfűzés mesterségét, és azt a kutató szellemet, amelyre szükség van a hagyományok továbbéltetéséhez. Ékszereimet néptáncosok, előadóművészek viselik, mint Sebestyén Márta és Herczku Ágnes is. Alkotásaim arra hivatottak, hogy kiemeljék viselőjének egyéniségét, hangsúlyozzák a nyak és az arc szépségét! Csillogásuk, finomságuk másféle értéket képvisel, mint az arany vagy drágakő, ám, aki egyszer megszereti a gyöngyszemek sorokba rendeződésének varázsát, az nem csupán az esküvői ruhájához veszi fel, hanem színházba, bálba, farsangon is gyöngyöt választ.

2013-ban a NÉPI IPARMŰVÉSZ kitüntetéssel ismertek el. Büszke rád a családod?
Én vagyok büszke rájuk! Férjem is, gyermekeim is maximálisan támogatnak és ettől lesz gömbölyű számomra a világ! A gyöngy egy szerelem, egy csodálatos foglalkozás és élvezet mindenkinek, aki kapcsolatba kerül vele. Egy tevékenység, amit soha nem lehet megunni! A gyöngyfűzés öröm a készítőnek és öröm a viselőjének!

Neked is köszönhetően ismét reneszánszát éli!
Tanítványaim is a gyöngy szerelmesei, így jó kezekben látom a jövőt. Fontos, hogy a fiatalok „csak tiszta forrásból” merítsenek! Használják, de ízlésük szerint alakítsák is a magyar hagyományokat, mert ettől lesz élő és örök!

Durkó Éva


Beszámoló a Darumadár Nyugdíjas Klub márciusáról

Március 12-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol értékelésre került a kedves nőnapi buli, s az elkövetkezendő programokat vezetőnk Lőrentei Erzsike ismertette.
Március 13-án – a március 15-i ünnepségen – több nyugdíjas társunk jelent meg, a koszorút klubunk nevében Lőrentei Erzsébet és Újjné Piroska helyezte el az emlékhelyen.
Március 14-én Vöröskeresztes bált rendezett Czirjákné Esztike és segítői, az iskolában, ahol a klub énekkara nyitófellépőként aranyos nótacsokorral lépett fel hibátlanul. Az énekkar elődasását követően Lőrentei Erzsike Csehiné Rózsika: Nyuggerek és krumplispogi című versét olvasta fel, a közönségnek nagyon tetszett. Ezt követően Füziné Esztike mondta el „Szeressétek az öregeket” című írását. (Azért tudok ilyen részletesen beszámolni a bálról, mert több klubtagunkkal mi is részt vettünk a bálon.)
A nyugdíjasokat követően a fiatalok következtek, akik fergeteges műsort produkáltak, először a Jamland táncosai „zúztak” a színpadon, igazán bámulatos volt a mozgásuk és a koncentrálásuk a mozdulatokra. Ezután az ÖTYE klub „leányai” szuper kalapos számot adtak elő. Először látván meglepődtünk, hogy a mi kis falunkban ilyen tehetséges, bátor, összehangolt, zenés tánckar jött létre. Majd még aranyosabb műsor következett, a „KAKASOK”- a „lányok” férjei, barátai modern táncot, vagány temperamentummal mutattak be. Ámulatunkból alig eszméltünk, amikor a „lányok” visszatértek szépséges, piros, szemérmetesen szexi ruhákba és igazi Moulin Rouge hangulatot idéztek meg. Kánkánt táncoltak, szívvel-lélekkel és jó ritmusban egymás mozdulataival. Gratulálunk a fellépőknek!! A műsort vacsora követte, bőséges és ízletes volt. Zenét már a falunk családtagjának kinevezett Norbink szolgáltatta, a jó kis talpalávaló muzsikára szinte mindenki ropta a táncot, senki nem tudott ellenállni, voltak gyors és lassú számok, a hangulat szuper emelkedett volt egész végig. Sok-sok tombolát vásároltak a megjelentek, érdemes volt, mert a sorsoláson rengeteg értékes ajándék került átadásra. Minden elismerésünk Czirjákné Esztikének és segítőinek, a szervezésért és az egész bál zökkenőmentes lebonyolításáért. A résztvevők jól szórakoztak, s kulturált volt a befejezés is.
Március 19-én délelőtt a turai Ida színház előadását „Köszönet mindenért” címmel – Domján Editre és Kaló Flóriánra emlékezve – láthatták bérleteseink a Haller utcai művelődési házban. Csodálatos műsor volt. Délután 16 órakor énekkari próba Nagyné Marika vezényletével; 17 órakor klubnap, a programok megbeszélése után Paulich Sándor és Czirják Józsi névnapjuk alkalmából sültdióval, tüzesvízzel, üdítőkkel és Czirjákné Esztike jóvoltából fincsi sütikkel vendégeltél meg a tagság megjelent tagjait.
A fiúknak Füziné Esztike mondott köszöntőverset.
Március 26-án 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, jó kis csevegősre sikeredett.
Április 2-án a klubnap elmaradt, hogy mindenki folyamatosan előkészülhessen a Húsvétra, sonka-tojás főzéssel, szupersütik sütögetésével, ha jönnek a gyerekek, unokák - a fogyókúra ellenére! - finomságokkal tudjuk elhalmozni őket. Remélem sikerült.
2-án 20 fő klubtagunk, Újjné vezetésével önköltséges áron Gyulára utazott, kikapcsolódni, fürdeni, - cikkem leadásáig – telefonon többször beszéltünk velük és jól érezték magukat. 9-én várjuk őket haza kipihenve, mert 10-én fellépésük lesz az énekkarnak Gyálon.
Remélem mindenki felkészült, ha jön a jó idő kezdhetjük a virágainkat és palántáikat ültetgetni. Jó kertészkedést!

Kovácsné Németh Ilona


FELSŐPAKONY POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEM

Itt a tavasz, szépítjük kertjeinket, környezetünket.
Egyesületünk tagjai március hónapban is aktívan ki vették részüket a község épségének megőrzésében. A rendszeres járőrszolgálat mellett, csatlakoztunk ÖTYE által szervezett akcióban, a bekötő út melletti terület megtisztításában.
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy amit egyesek áldozatos munkával szépítenek, helyrehoznak, azt mások tönkreteszik, nem becsülik.
A szemétgyűjtést rendszeresen is lehetne végezni, hiszen napi szinten szaporodik nemcsak a bekötő út mentén a hulladék, de sajnos községünket körülölelő erdőkben számtalan illegális szemétlerakó telep található.
Ha bárhol súlyos természetkárosítást, illegális szemétlerakót, stb. tapasztal, készítsen róla fényképeket (ezek akár bizonyítékul is szolgálhatnak egy esetleges eljárásban) és értesítse a körzeti megbízottat vagy a polgárőrséget!
Köszönetünket fejezzük ki a Makkosban kialakított piknikre alkalmas főzőhely kialakításáért.
Azt tapasztaltuk, hogy szükséges itt a rendszeres ellenőrzés részünkről, hogy hosszútávon megőrizhessük az erdei pihenőhely állapotát a kulturáltan kikapcsolódni vágyó családok, baráti társaságok részére.

Szabadtéri tűzgyújtásnál fontos tudnivalók:
- Tűzgyújtási tilalom idején mindenféle tűzrakás tilos! Kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzelni!
- Lehetőleg mindig legyen kéznél gyors oltáshoz víz!
- Soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül!
- Csak akkor hagyjuk ott a tűz helyét, ha már biztosak vagyunk abban, hogy tökéletesen eloltottuk!

Minden bejelentést, észrevételt köszönünk.
Telefonszámunk: 06/20-382-90-11

Köszönet minden segítségért, támogatásért.
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004
Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM

ÖTYÉS SZEMÉTSZEDÉSHEZ VAN FOTÓ

Sport


Kovács Sanyi 7 gólja egy meccsen

Igen, jól olvasták. Fiatal játékosunk 7 gólt rúgott egy meccsen. Mielőtt azt hinnék, hogy az ellenfél csapatában kevesebben voltak, vagy nem volt kapusuk, vagy bármi más szokatlanra gondolnának, ne tegyék! 11-11 játékos mindkét oldalt, ugyanabba a labdába rúgtak, ugyanazon a pályán. Kovács ellen nem volt aznap ellenszer, aki 10 gólból 7-et magára vállalt.

U21-es csapatunk a Százhalombattai fiatalokkal szemben tartottak egy kis erődemonstrációt.

U21 Felsőpakony KSE – U21 Százhalombattai VUK SE 10 – 4 (3-3)
Gólok: Kovács(7), Barta, Fülöp, Diemer

További utánpótlás eredmények:
U21: Tárnok-Bolha - Felsőpakony KSE 2 - 1
Sóskút SKE - Felsőpakony KSE 1 - 0
Felsőpakony KSE - Alsónémedi SE 2 - 2

U16: Albertirsa SE - Felsőpakony KSE elmaradt
Felsőpakony KSE - Örkény SE 0 - 2
Sülysáp KSK - Felsőpakony KSE 7 - 1

Elszenvedte első idei vereségét felnőtt csapatunk, de a következő fordulóban egy győzelemmel javították a botlást.

Felsőpakony KSE - Újhartyán ISE 2 - 1
Kakucs KSE - Felsőpakony KSE elmaradt
Felsőpakony KSE - Alsónémedi SE 0 - 3
Dunaharaszti MTK II. - Felsőpakony KSE 1 - 3

Tabella:

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Halásztelek FC 21 17 3 1 55 12 43 54
2. Alsónémedi SE 21 13 3 5 57 30 27 42
3. Pereg SE 21 13 2 6 57 30 27 41
4. FC Dabas II. 21 12 4 5 61 28 33 40
5. Dömsödi SE 21 12 3 6 45 25 20 39
6. Bugyi SE 21 11 3 7 38 27 11 36
7. Újlengyel DSE 21 11 1 9 49 45 4 34
8. Felsőpakony KSE 20 9 7 4 42 28 14 34

www.facebook.com/felsopakonykse

Tóth Roland

+1 FOTÓ

Megint megmutatták

Kevesen vagyunk, de…! Abból a kevésből mégis csak akad két kiváló táncos, koreográfus. Pár rendkívül lelkes és tehetséges gyerek, fiú, lány. Nincs titok, varázslat, bűbáj. Csupán a munka, szorgalom és alázat.

A felsőpakonyi Jamland Hip-Hop Tánc Egyesület immáron három éve működik. Ez idő eltelte alatt, már többször is volt alkalmunk megtekinteni őket különböző rendezvényeken. Legyen az Juniális vagy bál, mindig lenyűgöző bemutatóval készültek.

Táncosainknak lehetősége nyílt versenyeken is bizonyítani. Serdülő korosztályban a Diversity Crew bronzérmet szerzett, míg a gyerek csoport, Dynamic Crew egy bronz és két aranyéremmel tért haza.

Júniusig még további négy táncverseny vár a csapatokra. Reménykedjünk a hasonlóan sikeres szereplésben.
Gratulálunk a remek teljesítményhez, büszkék vagyunk rátok!


Tóth Roland

//+2 FOTÓ//

Hátbelső


Hátlap


JÖN, JÖN, JÖN!

Ha május, akkor gyermeknap! Valószínűleg nincs olyan lurkó és szülő Felsőpakonyon, aki ne hallott volna az előző gyermeknapok sikeréről. „MOSTFIGYELJ!” A teljes egészében civil szervezésű vidám rendezvényen idén is kitombolhatod magadat!

2015. május 16. 3. FELSŐPAKONYI GYERMEKNAP A SPORTPÁLYÁN

A korábbiakban már megszokott játékokkal, programokkal, finom ételekkel és italokkal várunk Téged és Barátaidat is. Hozd el magaddal anyut és aput is! Ha teheted, kérd meg őket, hogy segítsék, támogassák a rendezvényt. Minden felajánlást (étel,ital,sütemény, anyagi támogatás, szervezési munka) szívesen fogadunk! További infók: zoli0723@freemail.hu, 30/962-7169, 20/455-1205

TÖLTSÜNK EGYÜTT ÚJRA EGY VIDÁM NAPOT!


2015_04_apr.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)