Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2016_03_apr

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVI. évf. 3. szám, 2016.április

Lapzárta:április 11.

Szerkesztőbizottsági: április 07. 17:00-től hajnalhasadtáig.

következő lapzárta: május 6?

A gondos szerkesztés ellenére esetlegesen fellépő hibákért nem vállalunk felelősséget. Az adatok helyességét nem szavatoljuk.

Fedlap

Melyik rendezvény?

Fedbelső

Önkormányzat

Beszámoló a 2016. március 30-i testületi ülésről

Első napirendi pontként határozatot fogadott el a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési áráról, melyet bruttó 8.500 Ft/m2-ben állapítottak meg a 2016. február 15-e után beadott kérelmek esetén. Majd önkormányzati tulajdonú telekingatlanokra vevők kijelöléséről döntöttek.

Elfogadásra került a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2016. évi munkaterve, valamint a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló.

Továbbiakban a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet került megvitatásra és elfogadásra, mely tartalmazza az önkormányzati képviselők valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak tiszteletdíját. E rendelet szerint az önkormányzati képviselő havonta bruttó 20.000 Ft összegű (alapdíj) tiszteletdíjra, a bizottsági elnök az alapdíjon felül havonta bruttó 5.000 Ft összegű tiszteletdíjra, és a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagja havonta bruttó 5.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. A képviselő a megállapított tiszteletdíjról bármikor lemondhat írásban, a Polgármesteri Hivatalban.

Végezetül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett testvér-települési programok és együttműködések támogatásáról szóló pályázaton való indulásról döntöttek. A pályázat tárgya Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500 ezer forinttól 2.500 ezer forintig terjedhet. A pályázati pénzösszegből a szeptemberben megrendezendő Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 10 éves jubileumi névadó ünnepsége, az ehhez kapcsolódó szüreti felvonulás, a révi testvértelepülés vezetőinek és néptánccsoportjának vendéglátását, valamint a három napra tervezett programok költségeit fedezné.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

2016. április 28. 16:30 órától fogadó órát tart

Felsőpakonyon a polgármesteri hivatalban (Petőfi S. u. 9.)

időpontot egyeztetésre a

06-20-482-4204 vagy a 317-131/14-es telefonszámon van lehetőség.

Gázszolgáltatás szüneteltetése

TIGÁZ-DSO Kft. Vecsési Üzem
Vecsés, Vágóhíd u. 9.

FELHÍVÁS

Tisztelt Gázfogyasztó!

Értesítjük, hogy

2016. május 11. 07-órától
2016. május 11. 14-óráig

az alábbi településeken a gázszolgáltatás a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel:
Gyál, Felsőpakony
KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN A GÁZ LEÁGAZÓ VEZETÉKÉBE ÉPÍTETT ELSŐ ELZÁRÓSZERELVÉNYT ÉS A GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁRÓCSAPOT ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI!

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézésüket kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük.

További felvilágosítás: Tel: 80/300-300

Tisztelt Gazdálkodók!

Az idei évben is elérkezett a TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS és az ehhez kapcsolódó támogatások beadási ideje.

A támogatás igénylő időszak április 18-án kezdődik, határidő pedig 2016 május 15. (május 17.)

A támogatási kérelmet határidő után még 25 napig lehet szankcióval beadni minden nap 1%-os támogatás csökkenéssel. Módosításra is van lehetőség 2016.05.31-ig szankció mentessen ill. 2016.06.09-ig szankcióval.

A támogatás ideje alatt április 18-tól június közepéig nem lesz hétfőnként falugazdász ügyfélfogadás!
A támogatási időszakra a központi irodából lesz kirendelve egy falugazdász a kérelmek beadására, melynek pontos helyéről és idejéről egyenlőre nem tudunk tájékoztatást adni!

Kérjük érdeklődjön!

Az igényléskor mindenki hozza magával az általa használt területek pontos adatait (helyrajzi szám, terület nagyság) előző évi beadott kérelem, regisztrációs szám, jelszó. ill. tudni kell, hogy ezeken a területeken az igénylő legyen bejegyezve FÖLDHASZNÁLÓNAK a FÖLDHIVATALBAN!

Oláh Szilvia
Falugazdász
30/429-7641

Tisztelt Tagunk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjai számára a 2016. évi tagdíjbevallási időszak 2016. június 1-től 2016. június 30-ig tart. Későbbi bevallásra csak pótdíj befizetése mellett, 2016. július 31-ig lesz lehetőség.

A tagdíj befizetésének határideje 2016. július 31.
A tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan, a NAK e-Irodáján keresztül tehető meg (www.nak.hu).

A kamara e-Irodájába regisztráció után, egyedi azonosító és jelszó megadásával léphet be, ezt követően tudja szerkeszteni személyesen nyilvántartási adatait, készítheti el bevallásást, intézhet ügyeket, illetve válthat üzenetet a kamara ügyintéző kollégáival.

Amennyiben falugazdászaink segítségét venné igénybe a bevalláshoz, akkor kérjük, hogy keresse kollégáinkat az Önhöz legközelebb eső falugazdász irodában (elérhetőség a kamara honlapján).

További infotmációkkal készséggel áll rendelkezésére ügyfélszolgálatunk, ahol tájékoztatást kaphat folyamatosan bővülő szolgáltatásainkról is (ugyfelszolgálat@nak.hu; +36 1 802 6100).

Tisztelettel,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

FCC Sajtóközlemény kivonatolva:

HŐHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI HULLADÉKLERAKÓN - DEPÓNIAHŐ-HASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSA, KÍSÉRLETEK ÉS TAPASZTALATOK A GYÁLI HULLADÉKLERAKÓN

A hulladéklerakókra kerülő szerves hulladékok bomlása során a hulladéktest belső hőmérséklete akár a 70°C-ot is elérheti. Ez a hő hasznosítás nélkül csak a hulladéklerakó környezetét melegíti. Jogos tehát a kérdés, hogyan lehetne ezt a hőenergiát hasznosítani. A felszabaduló hőmennyiség meghatározásával, hasznosításának lehetőségeivel foglalkozik az a tudományos igényű kutatás, melynek célja a hőkinyerési, - hasznosítási technológia kidolgozása, és amely az Új Széchenyi Terv keretén belül mintegy 166 millió forintos támogatással valósult meg az .A.S.A. Magyarország Kft. gyáli telephelyén.

A projekt megvalósítására létrehozott konzorcium tagjai az .A.S.A. Magyarország Kft., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont mintegy 166 millió forint támogatás és 56 millió forint saját forrás felhasználásával valósította meg a 2013. januárjában megkezdett projektet, amely 2015. november 30-án zárult le.

A projekt a depónia jellemzésével, komplex monitoring rendszer tervezésével és megvalósításával kezdődött. A lerakóba fúrt 10 monitoring kútba 100 hőmérőt, 30 depóniagáz mintavevőt és csurgalékvízminta-vevő helyeket építettek a szakemberek, majd az adatokat három éven keresztül gyűjtötték, elemezték, értékelték. Számos menetközben felmerült problémát megoldva, ebben a formában és céllal korábban soha nem vizsgált paramétereket értékeltek, fejlesztették a rendszert, melynek eredményeképpen kísérleti hővezetés-mérő berendezést, ahhoz mérésadatgyűjtő szoftvert fejlesztettek és azt szabadalomra jelentették be. Kidolgozták a csurgalékvizek összetett (kémiai és biológiai) jellemzését. Megoldották az oldatfázis és szilárd fázis kvantitatív elválasztását. Megtervezték az egyensúlyi oldatfázis összetételének jellemzését. Megteremtették az anaerob mikroorganizmusok meghatározásának kísérleti hátterét. Szisztematikus kísérletek zajlottak a deponált hulladék fizikai és termikus jellemzőinek a mérésére, melyek eredményei publikálásra is kerültek. (J Faitli, T Magyar, A Erdélyi, A Murányi. Characterization of thermal properties of municipal solid waste landfills. WASTE MANAGEMENT 36:(1) pp. 213-221. (2015). IF: 3.157

A monitoring rendszer adatainak felhasználásával, a lerakó hőtechnikai jellemzésére számítógépes szimulációt végeztek, amely segítségével megtervezték a félüzemi méretű bomlási hő kinyerő és hasznosító technológiát és rendszer elemeit.

A tervek alapján kétféle vízszintes elrendezésű hőcserélőt és 4 függőleges hőkutat építettek a lerakó ütemekbe. A hő hasznosítására kétféle hőfogyasztót, téli üzemre egy üvegházat, míg nyári üzemre a csurgalékvíz medencébe egy hőcserélőt telepítettek. A rendszer elemeit és a központi gépházat hőszigetelt csővezetékekkel kötötték össze. Felszerelték a gépészeti berendezéseket és komplex számítógépes mérésadatgyűjtő rendszert telepítettek a rendszer részeként.

A mérések alapján új elméleti és kísérleti modellt dolgoztak ki a kutatásban résztvevők, bevezették a bomlási hőfejlődés fajlagos és effektív teljesítménye fogalmát, mely új alapokra helyezi a kinyerhető hőenergia nagyságának becslését. A kísérletek, modellek és az elméleti alapvetések alapján már üzemi méretű technológiák tervezhetők. Az eredmények a 2015. Sardinia Symposiumon kerültek publikálásra, amely a hulladékgazdálkodás szakterületének a legnagyobb világméretű tudományos rendezvénye 1200 részvételével. Egy amerikai kutatócsoport folytatott párhuzamosan hasonló kísérleteket, azonban elsőként ezen projekt eredményeit publikálták, és három szabadalmi és három mintaoltalmi bejelentés is készült.

További információ kérhető:
Erdélyi Attila projekt menedzser .A.S.A. Magyarország Kft. (e-mail: attila.erdelyi@fcc-group.hu)

+1 fotó az FCC-ről

Óvoda

Iskola

Hírek az alsó tagozatról

Örültek a gyerekek a szünidőnek, ám előtte igen gazdag tevékenység kísérte végig a márciusi hónapot.

A Nőnapi köszöntéseket minden kislány szívesen fogadta. Nagyon színvonalas megemlékezéssel készültek a negyedik b osztály tanulói a Nemzeti ünnep kapcsán, a régmúlt felidézésével. Utána részt vettünk az iskolai ünnepélyen.

A Víz Világnapjára osztálykeretben emlékeztünk ebben az évben, de itt is fontos szempont volt éltető kincsünk megbecsülésére való nevelés. Tanulóink, nevelőink vezetésével az iskola folyosóját is méltóan díszítették e fontos napon.

Szombat délelőtt szeretettel fogadtuk a leendő elsőseinket és szüleiket az Iskolanyitogató foglalkozásain. Egy délelőttöt töltöttünk együtt, beszélgettünk, játszottunk az apróságokkal. Az ügyes kis kezek ötletes játékokat készítettek, amit haza is vihettek. A tornateremben, pedig a fejlesztő játékokkal tehették próbára ügyességüket. Várjuk Őket az Évnyitón!

Március 17-én a harmadik és negyedik osztályosok Olvasóversenyen mérték össze tudásukat. A szabadon választott és kötelező szövegek bemutatása után a zsűri a következő döntést hozta:
3. osztály:
1. Riger Róbert 3.a
2. Matusek Ákos, Kruppai Norbert 3.b
3. Zay Emese 3a, Németh Martin, Füg Martin 3.b
4. osztály:
1. Pőcze Máté, Kruppai Adriann 4.b
2. Baranyai Gábor, Kovács Dominik 4.a
3. Tóth Rebeka 4.a
Gratulálunk a győzteseknek!

Április 6-i Népdaléneklési verseny eredményi:
3. osztály:
1. Ignácz Regina 3.b
2. Kovács Dorina 3.b
3. Matusek Réka 3.b
4. osztály:
1. Vékony Marcell 4.b
2. Kádár Ferenc Géza 4.b
3. Turbucz Erika Csenge 4.a

Felső tagozat:
1. Mészáros Gréta 6. osztály
2. Matusek Kitti Anikó 5.b
3. Bazsik Gréta Zsanett 7.b
Minden elsős és másodikos tanuló kiváló eredményt produkált az ének versenyen!
Gratulálunk!

Szemléletváltás az oktatásban: A számítógép nem csak játékra jó!

Számos elképzelés és kísérlet is folyt és folyik ma is azért, hogy a legjobb választ megkaphassuk korunk egyik fontos kérdésére: Hol van a számítógép helye az oktatás folyamatában?

Iskolánk szintén részt vesz ebben az érdekes eseménysorozatban, így az informatikai eszközök felhasználásával egy ún. projekt alapú hetet szerveztünk. Célunk egy önellátó ház és környezetének modellezése volt, amely nagyon komoly és magas szintű kihívást jelentett pedagógusnak és tanulónak egyaránt.

Izgalommal várták iskolánk 2.a osztályos tanulói ezt az áprilisi hetet. A projekt megvalósításával mi is kapcsolódtunk az országosan meghirdetett Digitális Témahét programhoz. A témahét keretében másképp tanultunk. Lehetőségünk nyílt különböző IT eszközök, laptopok, tabletek, okos telefonok használatára a tanórákon. A cél az volt, hogy a tanulók az önellátás témájában, a digitális eszközök segítségével információkat, képeket gyűjtsenek, illetve azokat rendszerezzék. A csoportokban dolgozó gyerekek megadott részfeladatokat végeztek napi 2-2 órában az iskolai, illetve a saját eszközeik segítségével. A munka folyamatát az osztályban tanító pedagógusok figyelemmel követték, és segítették. Az első munkafázisok után tervrajzot készítettünk, természetesen számítógépen, a csoportok beszámoltak egymás munkájáról és végül közösen megalkottuk a projekt fő tárgyát: az önellátásra alkalmas farmot, illetve annak modelljét. A maketthez a gyerekek saját maguk készítették a berendezési tárgyakat, növényeket, állatokat. S ha már önellátással kapcsolatos volt a feladat, az energiaellátáshoz is a kor követelményeinek megfelelő megújuló forrásokat felhasználó eszközöket illesztettek a modellbe. A projekt során megtanultuk, hogy a számítógépeket, mobil informatikai eszközöket, a világhálót hogyan tudjuk a tanuláshoz, az új ismeretek megszerzéséhez használni.

A közös célért való együttműködés, az újszerű tanulási folyamat, a színes és széles információhalmaz, mely a digitális eszközök és az internet útján jutott el a gyerekekhez, jelentősen hatékonyabbá tette az új ismeretek elsajátítását, a tanultak rendszerezését, egységes világképbe foglalását. A projekt zárásaként egy összefoglaló bemutatót is elkészítettünk, melyekhez a gyerekek által készített – az egyes munkafolyamatokat megörökítő – fotókat használtuk fel.

A munkahét legfontosabb tapasztalata azonban az volt, hogy a mai korszerű eszközök segítségével tanulni és alkotni is hatékonyabban lehet, a számítógép nem csak, sőt elsősorban nem játékra jó, hanem új oktatási módszerek alkalmazásával szélesebb lehetőségeket tár fel mind a pedagógus, mind a gyerekek számára a világ minél alaposabb megismerésére.

Sebestyénné Fehérvári Márta
2.a osztályfőnök

Tanári pálya...

Sebestyénné Fehérvári Márta tanító nénit (2. a) kérdeztem, aki több, mint egy éve tanít iskolánkban:

Miért döntöttél úgy, hogy tanító leszel? Volt-e rád valami vagy valaki nagy hatással?
Amikor első osztályosok voltunk, és a foglalkozásokról tanultunk, be kellett írni a könyvbe, hogy mi leszel, és én beírtam, hogy tanító néni. Ez belülről jött. Nagyon tetszett az iskola, az iskolai szagok, a miliő, a tankönyvek illata. Vonz az iskola. El sem tudnám képzelni, hogy valami mást csináljak. Gyerekkoromban sokszor leültettem a babáimat otthon, és tanítottam őket. Az elgondolásomat megerősítette Rózsi néni, a 3. 4. osztályos tanító nénim, akire ma is nagy szeretettel gondolok. Előttem van az arca, a mozgása, nagyon sokat tanultam tőle, beszívtam magamba Rózsi nénit. Az ő munkáját látom vissza a saját munkámban. Anyukám eltette az akkor füzeteimet, és ma is meg szoktam mutatni a gyerekeknek. Onnan veszem az ötleteket, pl. odaírok egy-egy kedves szót a gyermek munkája mellé, ahogy ő is tette.

Számodra miben rejlik a tanítás szépsége, izgalma, kihívása?
Ahogy nincs két egyforma gyerek, nincs két egyforma nap sem. Minden probléma, eset más és más. Nem tudsz ezekre előre felkészülni, de tudod magadat folyamatosan képezni, szívhatod magadba az újat és ki is próbálhatod. Változó világban élünk, és nekünk is változni kell. Lehetnek sikereid, láthatod az eredményeket.

Mit élsz meg sikerként tanítás közben, vagy egy-egy óra után?
Siker az, hogy ha a 45 perces tanóra végén úgy jössz ki az óráról, hogy mosolyognak a gyerekek, hogy jól érzed magad; amit elterveztél, megvalósítottad, és a gyerekek lelkesedtek érte. Van produktum, eredmény: tárgyi vagy szellemi. Amikor van visszajelzés, akár évek múlva is, hogy ezt tanultuk, ezt értjük.

Több iskolában is dolgoztál már, amelyek nagyobbak a mienknél. Milyen előnyét látod a mi iskolánknak?
Egy kisebb iskola előnye az, hogy nem személytelen. Közösség tud kialakulni. Átláthatóbb a szülők számára az iskola működése. Mi kollégák is sokkal jobban tartjuk a kapcsolatot, nemcsak elmegyünk egymás mellett. A gyerekek ismerik egymást is, a tanárokat is, ismerős arcok jönnek szembe velük a folyosón. A mi iskolánknak minden területet érinteni kell, nem spacializálódik, mint több pesti iskola, és így a gyerekeknek lehetőséget nyújt minden terület kipróbálásához.
Amikor itt először beléptem az iskolába, rögtön azt mondtam, hogy ez jó hely, ez iskola. Kedves arcokat láttam. Mosolyogva fogadtak mind a vezetők, mind a kollégák.

Viziné Surányi Erika

Szerintetek akphatnék egy fotót Sebestyénné Fehérvári Mártáról?

Katolikus

Római Katolikus Templom pünkösdi és úrnapi miserendje

Május 15. - Pünkösdvasárnap.
Az ünnepi szentmise időpontja: reggel 8 óra

Május 16. - Pünkösdhétfő
Reggel 8 órakor szentmise.

Május 29. - Vasárnap Úrnapja
Fél 12 órakor ünnepi szentmise és körmenet.

+1 kép

Karitász ruhaosztás

A Felsőpakonyi Katolikus Karitász 2016. május 21. napján 9.00-12.30 óráig ingyenes ruhaosztást szervez a katolikus templomban!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Karitász csoport nevében:

dr. Fitos Dóra
csoportvezető
pakonyka@gmail.com, 06 20 486 77 02

Ha itt lettél volna

Megünnepeltük a húsvéti ünnepeket, a katolikus ember számára legnagyobb ünnepet: JÉZUS FELTÁMADÁSÁT. Az ünnep a három szent nappal kezdődik.

Jézus földi életének misztérumai.
Első nap - Nagycsütörtök: Jézus a legszentebb Eucharisztiában nekünk adja önmagát.
Második nap - Nagypéntek: Életét adja, hogy megváltson minket embereket.
Harmadik nap - Nagyszombat és Húsvétvasárnap hajnala: Győzelem a halál, a bűn és a kárhozat fölött. Jézus kitárta az emberek előtt a menyország ajtaját, ha parancsai megtartásával éljük életünket. Isten irgalmassága felfoghatatlan és minden bűnünknél nagyobb.
Április 3-án - szombaton -, Hefler Gábor volt plébános atyánk kis közösségével Szobról rövid látogatást tett, és bemutatta 24 év alatt végzett szorgos munkáinak eredményét. Sajnos csak néhányan tudtunk részt venni a rövid látogatáson. Gyorsan és leleményesen megoldottuk a vendéglátást, melyet igen nagy szeretettel fogadtak.
Itt tolmácsolom Gábor atya kedves üzenetét: „Minden kedves felsőpakonyi lakost aki ismeri, sok szeretettel üdvözöl és bármikor szívesen fogadja Szobon, ha felkeresik.”

Első tavaszi zarándoklatunk április 23-án Dunaharaszti - Taksony. 15 fővel indultunk útnak autóbusszal és voltak autóval csatlakozók is. Beszámolót a következő lapszámban olvashatnak.

Lassan vége az áprilisnak. Május hónap a Szűzanya és Pünkösd hava, a SZENTLÉLEK eljövetele.
Május első vasárnapja az ÉDESANYÁKÉ, ne felejtkezzünk el róluk. Mi is köszöntjük kis ajándékunkkal.

Az irgalmasság évében járunk. Minden nap gondoljunk az irgalmasság cselekedeteire:

Irgalmasság testi cselekedetei: Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. Az éhezőnek ételt adni, 1. A bűnösöket meginteni,
2. A szomjazónak italt adni, 2. A tudatlanokat tanítani,
3. A szegényeket ruházni, 3. A kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. Az utasoknak szállást adni, 4. A bántalmakat békével tűrni,
5. A betegeket, börtönben lévőket látogatni, 5. Az ellenünk vétkezőknek megbocsájtani,
6. A halottakat eltemetni. 6. Az élőkért és holtakért imádkozni.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

Református

Pünkösd ünnepére készülve

Pünkösd heti ünneprend:

Május 5. (csütörtök) 18.00 - Jézus menybemenetelének ünnepe
Hálaadó istentisztelet

Május 8. (vasárnap) 10.00 - Konfirmáció ünnepi istentisztelet,
úrvacsoraosztással.

Május 12. (csütörtök) 18.00 - Úrvacsora előkészítő istentisztelet

Május 15. (vasárnap) 10.00 - Pünkösd ünnepi istentisztelet,
úrvacsoraosztással.

Május 16. (hétfő) 10.00 - Ünnepzáró istentisztelet

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!
A presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor

REFORMÁTUS GYERMEKTÁBOR:
Időpontja: 2016. június 26-július 1. (vasárnap - péntek)
Helye: Fülöpháza
Költsége: 18.000 Ft/fő
Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő.
Jelentkezés határideje: 2016. Május 31. Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón (Június 12. 10:00) lesz.

CSALÁDOS HÉTVÉGE:
Időpontja: 2016. július 1-3. (péntek-vasárnap)
Helye: Fülöpháza
Költsége: Felnőtt: 5.000.-/hétvége Gyermek: 3.000.-Ft/hétvége

Jelentkezés: Jelentkezés:Vizi János lelkipásztornál, családonként 5.000.- Ft előleg befizetéssel.12 családot tudunk elszállásolni a házban, a befizetések sorrendjében. További családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg.
A határidő: 2016. Május 31.
Útiköltség: családok maguk állják.

Elérhetőség:
Vizi János lelkipásztor
2363 Felsőpakony, Templom tér 3.
Tel.: 06 29 950 521, Mobil: 06 30 637 3190
E-mail: felsopakony.ref@gmail.com

Könyvtár

Könyvtári hírek

A külsőségek megújítása (mely még nincs teljesen befejezve) után, a könyvtári állomány bővítésére is sor kerül a lapzárta idején. Jöjjenek el a könyvtárba, válogassanak a felnőtt, ifjúsági és gyermekirodalomból, illetve Fiatal Norbert jóvoltából közel húsz címre bővülő folyóirat kínálatunkból. Norbinak ezúton is köszönjük a folyamatos támogatást.

Májusi programajánló:

  • A rendszeres szakkörök, tanfolyamok a szokott időben folytatódnak.
  • Május 25-én 17 órakor a Gyermek Képzőművész Kör évzáró kiállításának megnyitója

Nosztalgiázzunk!

A kilencvenes években az 1989-es romániai forradalom utáni segítségnyújtás kapcsán Rév település lakóival több találkozó, közös program szerveződött. A réviek is voltak Felsőpakonyon és településünkről is viszonozták a baráti látogatást. Baráti kapcsolatok alakultak. A kezdeti találkozók ritkultak, megszűntek, majd lassan tíz éve ismét éledezni kezdtek. 2009-ben hivatalosan is testvértelepülés lett a romániai Rév (Körösrév) és Felsőpakony. Felelevenednek a régi kapcsolatok, újak vannak születőben. Az őszi felsőpakonyi találkozóra össze szeretnénk gyűjteni a több mint húsz évvel ezelőtti emlékeket, fotókat, képeslapokat, esetleges írásos dokumentumokat. Kérjük azokat, akiknek van az akkori találkozókról megőrzött fényképe, vagy bármilyen emléke, legyen szíves néhány percre behozni a könyvtárba. Digitalizálás után azonnal visszaadjuk. Az összegyűjtött anyagból kiállítást és egy kiadványt szeretnénk szerkeszteni, hogy együtt tudjunk nosztalgiázni, és azok is tudjanak a szép, közös programokról, akik nem lehettek részesei.
Kérjük, szánjon rá egy kis időt, hogy a kincsek ne kerüljenek a feledés homályába!

Filák Lászlóné

Könyv vs Xbox

„A tudás hatalom. A könyv tudás.” Nagy igazság van benne. De még milyen nagy! A felnőttek, gondolják csak végig egy pillanatig… Hiába éljük a technika korát, hiába mondja valaki azt, hogy „én nem olvasok”, valahogy akkor is kapcsolatba kerül egy-egy könyvvel. Olyan ez, mintha belénk lenne kódolva. Hiszen a tudást, az emlékeket, a történeteket így lehetett megörökíteni az utókor számára: kőtáblák, pergament, papír. „Az utókor” képviselői sajnos keveset olvasnak. Természetesen tisztelet a kivételnek! Itt említeném meg az Xbox világát. Itt is használják a fiatalok a fantáziájukat, talán még hasznos is lehet a számukra, bizonyos mértékkel fogyasztva! Mert aki belecsöppen a Halo, a Battlefield, vagy az Assasinss Cread világába, fejlesztheti bizonyos képességeit. Egy pilóta barátunktól tudom, hogy azoknak a fiatal jelölteknek, akik ilyen játékokkal játszottak, fejlettebbek voltak az érzékeik, gyorsabb volt a reakció idejük, és stratégiai szempontból is előrébb jártak a társaiknál. Természetesen az adottságok, és a kitartás is közben járt az eredmények alakulásában. De ez nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal ezekben a világokban kell létezni. Fontos a mértékletesség. S ha már egyszer kevesebb a játékidő, ami persze a tanulás után következik, akkor jut idő arra is, hogy egy jó könyvvel a kezünkben bekuporodjunk egy meghitt sarokba, vagy kiüljünk az udvarra, a napsütésbe, és ott is szabadjára engedjük a fantáziánkat! Stilton, …. :szerencsére könyvek százezrei várják, hogy felfedezzék a bennük rejlő világot. Minden nemű, korú ember, emberpalánta megtalálhatja a neki való történetet, hogy kikapcsolódjon, hogy elkalandozzon, hogy elutazzon egy másik világba, közben gyarapítva a szókincsét, a tudását, s ezáltal jobbá téve a saját maga kis világát.

Kollár Beatrix

A Költészet napja

2016. április 11-én a Költészet napja alkalmából versmondó versenyt rendeztek az általános iskola tanulói között. Idén is szép számmal készültek fel a gyerekek, pl.: József Attila, Petőfi Sándor, Müller Péter versein keresztül még sok író költeményét szólaltatták meg.
Ezúttal szeretnénk megköszönni a résztvevő gyerekeknek azt a rengeteg munkát, amit a verstanulásba fektettek, a kitartást, amit a felkészülés igényelt, és a bátorságot, hogy ki mertek állni a zsűri, és a közönség elé, hogy előadásukkal színesebbé varázsolják azt a napsütéses április napot.
Szeretnénk köszönetet mondani a zsűri tagjainak, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, és a felkészítő tanároknak a segítséget, amit a gyerekeknek nyújtottak.

A Költészet napi szavalóverseny győztesei:

1. osztály 2. osztály
1. Szörfi Vivien 1. Papp Csobánka
2. Aczél Attila 2. Nagy Regina
3. Erdélyi Kornél, Dobos Fanni 3. Kövesdi – Csillag Mária


3. osztály 4. osztály
1. Kruppai Norbert 1. Kruppai Adrián
2.Matusek Ákos 2. Tóth Rebeka
3. Andó Gergely 3. Tóth Laura

Felső tagozat:
1.Varga Zsófi (8.o.) – Mészáros Gemma (5.o.)
2.Gerőly Bence Iván (6.o.)
3.Erdei Balázs (5.b)

Különdíjasok: ( Felsőpakony Jövőjéért)
Mészáros Gréta (6.o.)
Imre Réka (5.b)

Gratulálunk!

Kollár Beatrix

CATEGORICUS IMPERATIVUS

Varga Imre Lajos-nak, Nagyközségünk koszorús költőjénk Filozófiai vita (a categoricus imperativus értelmezésével kapcsolatban) című verse bejutott a XIX. Aquincumi Költőverseny döntőjébe. A 2016. április 9-én megtartott rendezvényen közönség díjas helyezést ért el.
Ezúton gratulálunk az elért eredményhez! Jó egészséget és további sok sikert kívánunk!

VBA

Civil

FELSŐPAKONY POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEM

„Önkéntesen, mindenkiért”

Egyesületünk képviseltette magát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 25 éves jubileumi küldöttközgyűlésén, Gyálon. Ez úton is gratulálunk eredményes munkájukhoz, és köszönjük segítségüket és közreműködésüket egyesületünk tevékenységében.

Gratulálunk Hugyecsek Zsolt tagunknak, aki 2015. évben nyújtott kiemelkedő munkájáért oklevelet kapott.

Köszönjük az Önkormányzat megkeresését, hogy a március 15-i ünnepség zavartalan lebonyolításában segíthettünk, és ifjúsági csapatunk fáklyás mente színesíthette a megemlékezést.

Örömmel vettük Tóth Gabriellától a felkérést, hogy március 26-án a Húsvéti nyúl-futás útvonalát biztosítsuk. Az esemény jó hangulatban, balesetmentesen zajlott.

Köszönjük a közlekedők türelmét és megértését, akiket kerülő útvonalra terelünk, egy-egy rendezvény, esemény alkalmával.
Továbbra is várjuk új tagok jelentkezését, korhatár 18-99 év. Ha szeretne biztonságosabb környezetben élni, tegyen érte! Ha környezetének értéket adó önkéntes munkára hajlandó időt szánni, jelentkezzen polgárőrnek!

Észrevételeit, bejelentéseit köszönjük. Elérhetőségünk: 06/20-382-90-11

Támogatásuk a jövőben is nélkülözhetetlen, köszönjük a segítségüket:
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM

Darumadár Nyugdíjas Klub beszámolója márciusról

2016. március 15-i ünnepség szépségéből sajnos kifelejtettem az énekkarunk dalbetétjeit, amit Farkas Éva művésznő összefűzött a színi előadással. Bocsánat! Sokat próbáltak, hogy minden flottul menjen.
Március 17-én énekkari próba, és klubnap volt. A megjelent Paulich Sándort az énekkar névnapja alkalmából szép nótával köszöntötte. Bejelentésre került, hogy a Vöröskeresztes bál, sajnálattal, elmarad.
Március 22-én Tiszakécskére mentünk (önköltségesen) fürdeni. Az idő nagyon kedvezett nekünk, nem esett, nem fújt a szél, mindenki nagyon jól érezte magát. Hazafelé betértünk a kihagyhatatlan „Fejedelmi Pékség”-be, ahol sok-sok finomságot vásároltak tagjaink maguknak, gyerekeiknek, és az unokáiknak.
Március 24-én a bérletesek a Turai Ida színházba mentek, a „Szent István misztériumi játékok” című előadást láthatták. Ezen a napon a klubgyűlés elmaradt, hogy mindenki kellőképpen fel tudjon készülni a Húsvétra.
Március 31-én, 16.00-kor énekkari próba, majd azt követően a klubnapon Lőrentei Erzsike megnyitotta a Vöröskereszt Tisztújító taggyűlését is, amely gyorsan lezajlott. Ezen a napon meglepetés vendégünk is volt, Farkas Évi színművésznő személyében, aki látogatásával megköszönte énekkarunknak a Március 15-i ünnepségen való részvételüket, és egyben felkérte őket az Augusztus 20-i rendezvényen való szereplésre. Közösen eldöntöttük, hogy énekkarunk karcagi fellépésére - ahová szintén meghívást kaptak -, tagságunk is (önköltségesen) elkíséri őket, egy kis fürdéssel összekapcsolva, május 7-én.
Április 7-én énekkari próba, majd taggyűlés, ahol a közös programokat egyeztettük. Vezetőnk szabadságot kapott pár napra, hogy a tavaszi fáradtságot kipihenje Tiszakécskén április 10-től.
Április 8-ra Kistérségi találkozóra hívták meg énekkarunkat fellépni. A tagságból nyolc fő kísérte el őket Gyálra, ahol nagyon szép, hibátlan, vidám nótákat énekeltek. Vendéglátóink vezetője Irénke, igen figyelmes volt minden résztvevővel. A műsor után zenés, táncos buli volt, ahol mindenki jól érezte magát. A tombolán szép nyereményeket sorsoltak ki, amin tagjainknak is sikerült nyerniük.
Április 14-én délelőtt a bérletesek a Turai Ida színház előadását nézhették meg „Édes rózsám” címmel Déryné szerelmes életéről.

Kovácsné Németh Ilona

Cseh Rózsa: Rekviem azért a falucskáért….

Ha késve is, de itt van végre újra,
édes fuvallat hozza a tavaszt.
Bolondos szellő múltunkat szertefújja,
s a napsütés a teraszon maraszt.

A szétzilált múlt ilyenkor összeáll még,
régi tavaszok felkísértenek.
Mögöttem lassan újra nől az árnyék,
és ott botorkál az a kisgyerek.

Emlékszem én, hogy kinn az állomáson
„FM” betűk mögött mi volt a jel.
A vonatok a Feltételes Megálló-n
döccentek egyet, úgy pöfögtek el.

Egymást segítve békés volt az élet,
kapuinkat nem zártuk el soha.
Értelme lett minden halk köszönésnek,
s szegény kis ház volt mindőnk otthona.

Citeraszóra másként szólt a dallam,
„pakonyiasan”, ahogy csak lehet.
Benne volt ám minden átköltött dalban,
hogy otthonunk lett a „Holland Telep”.

Ilyeneket énekeltünk:
Réten, réten, sej, a pakonyi réten…
Icike – picike a pakonyi utca…
A pakonyi lipisen – laposon…
A pakonyi csárda ki van festve… stb.


Ott voltunk minden szerény temetésen.
Ez így illett, másként nem is lehet!
Megrendeltük az összegyűjtött pénzen
a koszorút, mi tőlünk telhetett.

Hányan vagyunk, akiknek visszatér még
az a kunyhó és az a nádtető?
A régi csend és az a tiszta kékség?
A volt szegénység elfelejthető?

Tavaszi alkony régi szép homálya
ilyen estéken újra feldereng.
A pislákoló petróleumlámpa
alatt olvasgat az a kisgyerek.

A néhány tölgyfa milyen óriás volt!
S a kastély…ó, hát nincs is arra szó!
Pedig akkor már minket behatárolt
a várható aglomeráció!

Elnyelte a mélyülő múltnak kútja
azt a kopott kis iskolapadot…
Az erdők között lapuló falucska
emlékeimben újra csak felragyog!

Bolondos szellő, új tavasz hozója…
Olyan békés ez az alkonyi kép!
Dédunokám az esti harangszóra
a torony felé nyújtja csöpp kezét.

Ezzel az üzenettel kaptam:
Kedves Béla! Cseh Rózsikának ezt a versét szeretném, ha betennétek a tavaszi első Agorába. Amikor riportot készítettem vele az Értékteremtőkbe, én megígértem neki, hogy ez a vers nagyon is újságba való, és ott is lesz. De annyira tavaszias hangulatú, hogy úgy beszéltük meg: tavaszi példányhoz illik. Remélem, az új szerkesztőség nem emel ellene kifogást. (Ha gondoljátok, rajzolhatok vagy festhetek hozzá illusztrációt.) Köszönettel: Durkó

HELYREIGAZÍTÁS

AZ ÖRDÖG MINDIG A RÉSZLETEKBEN BÚJIK MEG

Az Agora előző számában lelkesen tettem közzé a REÁL Üzlethálózat felsőpakonyi Piros Boltjának kérésére az örömhírt: itteni lakos, mégpedig Balogh Csabáné nyerte a REÁL országos akciójának FŐDÍJÁT.

A hír eddig igaz, és valamennyien gratulálhatunk is Fortuna istennő kegyeltjének! Csupán az a hiba a kréta körül, hogy a hirtelen hamarjában leközölt számokkal baj van!

A VALÓS REÁL FŐNYEREMÉNY LÉNYEGE: 15 HÓNAPON KERESZTÜL HAVONTA JÁRÓ 50.000.- FORINTOS VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY! Ami testvérek között is csupán 750.000.- Ft. Ez a valódi tény!

(Megtévesztő, félreértett információk űztek velünk tréfát. Így történt, hogy az önzetlen közös öröm egy felsőpakonyi család szerencséjében, egyszerűen elterelte a figyelmünket az ellenőrzésükről.)

Megkövetem Balogh Julikát és családját: sajnálom, hogy hibáztam! De még jobban sajnálom, hogy nem nekem lett igazam! Végtére is: a másfél millió még egyszer annyi, mint a hétszázötvenezer, és bár önhatalmúlag ítéltem meg, én sokkal nagyvonalúbb voltam. (Vigaszomra szolgál, hogy ebben még Julika is egyetértett velem.)

Durkó Éva

Sport

Nyúl Futás

Decemberben megkérdezték tőlem többen is, hogy mikor lesz legközelebb futás.

Gondoltunk egyet csapatommal, hogy legyen húsvét előtt. Itt a felnőttek már két különböző távon tudtak részt venni. A kicsiknek továbbra is 800 métert kellett futva megtenni. A Petőfi utcát a polgárőrök végig lezárták, a felnőttekre is nagyon vigyáztak. Ezúton is hálás köszönetemet szeretném kifejezni nekik.
A kicsikre az állomáson különböző feladatok vártak, ahol 6 segítőm jeleskedett.
Bemelegítés után rajtoltak az 5 és 8 km-es táv futói, hatalmas szurkolótáborral!
Finom sütiket kaptunk a Zengos lányoktól, teát a Pléh bártól, almát Tamás Tamástól, áramot és asztalt a Jokertől. Az érmeinket ismét az Éremgyár készítette. A fotókat Németh Jánosnak köszönjük.
85 fő indult, remélem, hogy a következő rendezvényünkön, a Bográcsfutáson túlszárnyaljuk a létszámot.
A rendezvényre nem csak pakonyi sportkedvelők érkeztek. Eljutott hírünk Gyálra, Budapest több kerületébe, Szigethalomra, Szigetszentmiklósra, Fótra, Veresegyházra és más településekre is. A BBU-nál nehezményezték, hogy nem tudtak az eseményről, és biztosítottak bennünket, hogy legközelebb jönnek.
Bővíteni fogjuk a távokat, több gyermekprogram fogja a gyermekeket az állomáson várni (arcfestés, népi játszótér, kosárhinta).
Információkért keress bennünket a facebookon – Nippon Zengo Gabival-Felsőpakony, Kőbánya, Ócsa

Elkövetkezendő eseményeink:

  • május 7. Velencei-tó körüli bringatúra
  • augusztus 20. Bográcsfutás
  • október 1. Jótékonysági futás
  • december 3. Mikulás-futás

Esetleges felajánlásokat szívesen fogadunk!

Tóth Gabriella

A legjobb 16 között

Csapatunk az idei Pest Megyei Kupa sorozatban immár a legjobb 16 között tudhatja magát. A 4. fordulóban Vasad legjobbjait kellett felülmúlnunk, ami végül nagyarányú győzelemmel sikerült is.

Vasadi RSC - Felsőpakony KSE 0 - 8 G.:Tóth Á.(3), Nagy Sz., Szabó, Fülöp, Wrábel, Király

Április 20-án, szerdán, hazai pályán fogadjuk a Viadukt SE-Biatorbágy csapatát. A továbbjutás nem lesz egyszerű, hiszen a Viadukt a tavalyi kiírásban egészen a döntőig menetelt.

Bajnoki eredmények:
Hernád SE - Felsőpakony KSE 2 - 1 G.: Fülöp
Felsőpakony KSE - Fémalk-DDTE1 - 1 G.: Szabó
Tabella:
(kép)

Ifi csapatunk fontos győzelmet aratott Maglód ellen, hiszen így 6 pont különbségnyire ellépett a harmadik helyen álló gárdától.

U19 Maglódi TC - U19 Felsőpakony KSE 1 - 4 G.:Kovács(2), Nagy Sz., Tar
Tabella:
(kép)

Tóth Roland

Hátbelső

Hátlap

IV. Gyermeklap plakátja! Már félig kész.

2016_03_apr.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)