Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2016_03_apr

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2016_03_apr [2016/04/17 19:43]
bavegh [FCC Sajtóközlemény kivonatolva:]
2016_03_apr [2018/05/03 12:00] (aktuális)
Sor 8: Sor 8:
  
 következő lapzárta: május 6? következő lapzárta: május 6?
 +
 +A gondos szerkesztés ellenére esetlegesen fellépő hibákért nem vállalunk felelősséget. Az adatok helyességét nem szavatoljuk.
  
 ====== Fedlap ====== ====== Fedlap ======
Sor 16: Sor 18:
  
 ====== Önkormányzat ====== ====== Önkormányzat ======
 +
 +===== Beszámoló a 2016. március 30-i testületi ülésről =====
 +
 +Első napirendi pontként határozatot fogadott el a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési áráról, melyet bruttó 8.500 Ft/m2-ben állapítottak meg a 2016. február 15-e után beadott kérelmek esetén. Majd önkormányzati tulajdonú telekingatlanokra vevők kijelöléséről döntöttek.
 +
 +Elfogadásra került a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2016. évi munkaterve, valamint a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló.
 +
 +Továbbiakban a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet került megvitatásra és elfogadásra,​ mely tartalmazza az önkormányzati képviselők valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak tiszteletdíját. E rendelet szerint az önkormányzati képviselő havonta bruttó 20.000 Ft összegű (alapdíj) tiszteletdíjra,​ a bizottsági elnök az alapdíjon felül havonta bruttó 5.000 Ft összegű tiszteletdíjra,​ és a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagja havonta bruttó 5.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. A képviselő a megállapított tiszteletdíjról bármikor lemondhat írásban, a Polgármesteri Hivatalban.
 +
 +Végezetül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett testvér-települési programok és együttműködések támogatásáról szóló pályázaton való indulásról döntöttek. A pályázat tárgya Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500 ezer forinttól 2.500 ezer forintig terjedhet. A pályázati pénzösszegből a szeptemberben megrendezendő Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 10 éves jubileumi névadó ünnepsége,​ az ehhez kapcsolódó szüreti felvonulás,​ a révi testvértelepülés vezetőinek és néptánccsoportjának vendéglátását,​ valamint a három napra tervezett programok költségeit fedezné.
  
 ===== Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ===== ===== Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő =====
Sor 189: Sor 201:
 ===== Római Katolikus Templom pünkösdi és úrnapi miserendje ===== ===== Római Katolikus Templom pünkösdi és úrnapi miserendje =====
  
-**Május 15:**Pünkösdvasárnap.\\+**Május 15. - ** Pünkösdvasárnap.\\
 Az ünnepi szentmise időpontja: reggel **8** óra\\ Az ünnepi szentmise időpontja: reggel **8** óra\\
 \\ \\
-**Május 16:**Pünkösdhétfő\\+**Május 16. - ** Pünkösdhétfő\\
 Reggel **8** órakor szentmise.\\ Reggel **8** órakor szentmise.\\
 \\ \\
-**Május 29:**Vasárnap Úrnapja\\+**Május 29. -** Vasárnap Úrnapja\\
 **Fél 12** órakor ünnepi szentmise és körmenet. **Fél 12** órakor ünnepi szentmise és körmenet.
  
Sor 202: Sor 214:
 ===== Karitász ruhaosztás ===== ===== Karitász ruhaosztás =====
  
-A Felsőpakonyi Katolikus Karitász 2016. május 21. napján 9.00- 12.30 óráig ingyenes ruhaosztást szervez a katolikus templomban!\\+A Felsőpakonyi Katolikus Karitász 2016. május 21. napján 9.00-12.30 óráig ingyenes ruhaosztást szervez a katolikus templomban!\\
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!\\ Minden érdeklődőt szeretettel várunk!\\
 \\ \\
Sor 209: Sor 221:
 **dr. Fitos Dóra** \\ **dr. Fitos Dóra** \\
 csoportvezető \\ csoportvezető \\
-(pakonyka@gmail.com,​ 06 20 486 77 02)+pakonyka@gmail.com,​ 06 20 486 77 02
  
 ===== Ha itt lettél volna ===== ===== Ha itt lettél volna =====
Sor 219: Sor 231:
 Második nap - Nagypéntek:​ Életét adja, hogy megváltson minket embereket.\\ Második nap - Nagypéntek:​ Életét adja, hogy megváltson minket embereket.\\
 Harmadik nap - Nagyszombat és Húsvétvasárnap hajnala: Győzelem a halál, a bűn és a kárhozat fölött. Jézus kitárta az emberek előtt a menyország ajtaját, ha parancsai megtartásával éljük életünket. Isten irgalmassága felfoghatatlan és minden bűnünknél nagyobb.\\ Harmadik nap - Nagyszombat és Húsvétvasárnap hajnala: Győzelem a halál, a bűn és a kárhozat fölött. Jézus kitárta az emberek előtt a menyország ajtaját, ha parancsai megtartásával éljük életünket. Isten irgalmassága felfoghatatlan és minden bűnünknél nagyobb.\\
-Április 3-án szombaton Hefler Gábor volt plébános atyánk kis közösségével Szobról rövid látogatást tett, és bemutatta 24 év alatt végzett szorgos munkáinak eredményét. Sajnos csak néhányan tudtunk részt venni a rövid látogatáson. Gyorsan és leleményesen megoldottuk a vendéglátást,​ melyet igen nagy szeretettel fogadtak.\\+Április 3-án szombaton ​-, Hefler Gábor volt plébános atyánk kis közösségével Szobról rövid látogatást tett, és bemutatta 24 év alatt végzett szorgos munkáinak eredményét. Sajnos csak néhányan tudtunk részt venni a rövid látogatáson. Gyorsan és leleményesen megoldottuk a vendéglátást,​ melyet igen nagy szeretettel fogadtak.\\
 Itt tolmácsolom Gábor atya kedves üzenetét: //"​Minden kedves felsőpakonyi lakost aki ismeri, sok szeretettel üdvözöl és bármikor szívesen fogadja Szobon, ha felkeresik."//​ Itt tolmácsolom Gábor atya kedves üzenetét: //"​Minden kedves felsőpakonyi lakost aki ismeri, sok szeretettel üdvözöl és bármikor szívesen fogadja Szobon, ha felkeresik."//​
  
Sor 227: Sor 239:
 Május első vasárnapja az ÉDESANYÁKÉ,​ ne felejtkezzünk el róluk. Mi is köszöntjük kis ajándékunkkal. Május első vasárnapja az ÉDESANYÁKÉ,​ ne felejtkezzünk el róluk. Mi is köszöntjük kis ajándékunkkal.
  
-Az irgalmasság évében járunk. Minden nap gondoljunk az irgalmasság cselekedeteire:​\\ +Az irgalmasság évében járunk. Minden nap gondoljunk az irgalmasság cselekedeteire:​ 
-__Irgalmasság ​testi cselekedetei: ​__ __Az irgalmasság lelki cselekedetei:​__ \\ + 
-1. Az éhezőnek ételt adni,  1. A bűnösöket meginteni,\\ +|**Irgalmasság ​testi cselekedetei: ​**  |**Az irgalmasság lelki cselekedetei: ​**  | 
-2. A szomjazónak italt adni,  2. A tudatlanokat tanítani,\\ +|1. Az éhezőnek ételt adni, |1. A bűnösöket meginteni, ​| 
-3. A szegényeket ruházni, ​ 3. A kételkedőknek jó tanácsot adni,\\ +|2. A szomjazónak italt adni, |2. A tudatlanokat tanítani, ​| 
-4. Az utasoknak szállást adni,  4. A bántalmakat békével tűrni,\\ +|3. A szegényeket ruházni, ​|3. A kételkedőknek jó tanácsot adni, | 
-5. A betegeket, börtönben lévőket látogatni, ​ 5. Az ellenünk vétkezőknek megbocsájtani,​\\ +|4. Az utasoknak szállást adni, |4. A bántalmakat békével tűrni, ​| 
-6. A halottakat eltemetni. ​ 6. Az élőkért és holtakért imádkozni.+|5. A betegeket, börtönben lévőket látogatni, ​|5. Az ellenünk vétkezőknek megbocsájtani, ​| 
 +|6. A halottakat eltemetni. ​|6. Az élőkért és holtakért imádkozni. ​|
  
 **Berencsi Gézáné** \\ **Berencsi Gézáné** \\
Sor 264: Sor 277:
 \\ \\
 **REFORMÁTUS GYERMEKTÁBOR:​** \\ **REFORMÁTUS GYERMEKTÁBOR:​** \\
-Időpontja: **2016. június 26-július 1.** (vasárnap - péntek)\\ +Időpontja: ​ **2016. június 26-július 1.** (vasárnap - péntek)\\ 
-Helye: **Fülöpháza** \\ +Helye: ​ **Fülöpháza** \\ 
-Költsége: **18.000 Ft/fő** \\+Költsége: ​ **18.000 Ft/fő** \\
 Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő.\\ Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő.\\
-Jelentkezés határideje:​**2016. Május 31.** Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!\\ +Jelentkezés határideje: ​ **2016. Május 31.** Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!\\ 
-//A részletek megbeszélése a hittanévzárón (Június 12. 10.00) lesz.//+//A részletek megbeszélése a hittanévzárón (Június 12. 10:00) lesz.//
  
 **CSALÁDOS HÉTVÉGE:​** \\ **CSALÁDOS HÉTVÉGE:​** \\
-Időpontja: **2016. július 1-3.** (péntek-vasárnap)\\ +Időpontja: ​ **2016. július 1-3.** (péntek-vasárnap)\\ 
-Helye: **Fülöpháza** \\ +Helye: ​ **Fülöpháza** \\ 
-Költsége: Felnőtt: ​ 5.000.-/​hétvége Gyermek: 3.000.-Ft/​hétvége+Költsége: ​ Felnőtt: ​ 5.000.-/​hétvége Gyermek: 3.000.-Ft/​hétvége
  
-Jelentkezés:​ Jelentkezés:​**Vizi János lelkipásztornál,​ családonként 5.000.- Ft előleg befizetéssel.**//​12 családot tudunk elszállásolni a házban,**a befizetések sorrendjében**.//​ További családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg. A határidő: **2016. Május 31.** Útiköltség:​ családok maguk állják.\\+Jelentkezés: ​ Jelentkezés:​**Vizi János lelkipásztornál,​ családonként 5.000.- Ft előleg befizetéssel.**//​12 családot tudunk elszállásolni a házban, **a befizetések sorrendjében**.//​ További családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg. \\ 
 +A határidő: ​ **2016. Május 31.** \\ 
 +Útiköltség: ​ családok maguk állják.\\
 \\ \\
 **//​Elérhetőség:​ // ** //\\ **//​Elérhetőség:​ // ** //\\
Sor 285: Sor 300:
  
 ====== Könyvtár ====== ====== Könyvtár ======
 +
 +===== Könyvtári hírek =====
 +
 +A külsőségek megújítása (mely még nincs teljesen befejezve) után, a könyvtári állomány bővítésére is sor kerül a lapzárta idején. Jöjjenek el a könyvtárba,​ válogassanak a felnőtt, ifjúsági és gyermekirodalomból,​ illetve Fiatal Norbert jóvoltából közel húsz címre bővülő folyóirat kínálatunkból. Norbinak ezúton is köszönjük a folyamatos támogatást.
 +
 +**Májusi programajánló:​**
 +
 +    * A rendszeres szakkörök,​ tanfolyamok a szokott időben folytatódnak.
 +    * Május 25-én 17 órakor a Gyermek Képzőművész Kör évzáró kiállításának megnyitója
 +
 +**Nosztalgiázzunk!**
 +
 +A kilencvenes években az 1989-es romániai forradalom utáni segítségnyújtás kapcsán Rév település lakóival több találkozó,​ közös program szerveződött. A réviek is voltak Felsőpakonyon és településünkről is viszonozták a baráti látogatást. Baráti kapcsolatok alakultak. A kezdeti találkozók ritkultak, megszűntek,​ majd lassan tíz éve ismét éledezni kezdtek. 2009-ben hivatalosan is testvértelepülés lett a romániai **Rév** ​ (Körösrév) és **Felsőpakony**. Felelevenednek a régi kapcsolatok,​ újak vannak születőben. Az őszi felsőpakonyi találkozóra össze szeretnénk gyűjteni a több mint húsz évvel ezelőtti emlékeket, **fotókat, képeslapokat,​ esetleges írásos dokumentumokat**. Kérjük azokat, akiknek van az akkori találkozókról megőrzött fényképe, vagy bármilyen emléke, **legyen szíves néhány percre behozni a könyvtárba. Digitalizálás után azonnal visszaadjuk.** ​ Az összegyűjtött anyagból kiállítást és egy kiadványt szeretnénk szerkeszteni,​ hogy együtt tudjunk nosztalgiázni,​ és azok is tudjanak a szép, közös programokról,​ akik nem lehettek részesei. ​ \\ Kérjük, szánjon rá egy kis időt, hogy a kincsek ne kerüljenek a feledés homályába!
 +
 +**Filák Lászlóné**
 +
 +===== Könyv vs Xbox =====
 +
 +„A tudás hatalom. A könyv tudás.” Nagy igazság van benne. De még milyen nagy! A felnőttek, gondolják csak végig egy pillanatig… Hiába éljük a technika korát, hiába mondja valaki azt, hogy „én nem olvasok”, valahogy akkor is kapcsolatba kerül egy-egy könyvvel. Olyan ez, mintha belénk lenne kódolva. Hiszen a tudást, az emlékeket, a történeteket így lehetett megörökíteni az utókor számára: kőtáblák,​ pergament, papír. „Az utókor” képviselői sajnos keveset olvasnak. Természetesen tisztelet a kivételnek! Itt említeném meg az Xbox világát. Itt is használják a fiatalok a fantáziájukat,​ talán még hasznos is lehet a számukra, bizonyos mértékkel fogyasztva! Mert aki belecsöppen a Halo, a Battlefield,​ vagy az Assasinss Cread világába, fejlesztheti bizonyos képességeit. Egy pilóta barátunktól tudom, hogy azoknak a fiatal jelölteknek,​ akik ilyen játékokkal játszottak,​ fejlettebbek voltak az érzékeik, gyorsabb volt a reakció idejük, és stratégiai szempontból is előrébb jártak a társaiknál. Természetesen az adottságok,​ és a kitartás is közben járt az eredmények alakulásában. De ez nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal ezekben a világokban kell létezni. Fontos a mértékletesség. S ha már egyszer kevesebb a játékidő,​ ami persze a tanulás után következik,​ akkor jut idő arra is, hogy egy jó könyvvel a kezünkben bekuporodjunk egy meghitt sarokba, vagy kiüljünk az udvarra, a napsütésbe,​ és ott is szabadjára engedjük a fantáziánkat! Stilton, …. :​szerencsére könyvek százezrei várják, hogy felfedezzék a bennük rejlő világot. Minden nemű, korú ember, emberpalánta megtalálhatja a neki való történetet,​ hogy kikapcsolódjon,​ hogy elkalandozzon,​ hogy elutazzon egy másik világba, közben gyarapítva a szókincsét,​ a tudását, s ezáltal jobbá téve a saját maga kis világát.
 +
 +**Kollár Beatrix**
  
 ===== A Költészet napja ===== ===== A Költészet napja =====
Sor 331: Sor 367:
 //​„Önkéntesen,​ mindenkiért”//​ //​„Önkéntesen,​ mindenkiért”//​
  
-Egyesületünk képviseltette magát a**FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 25 éves jubileumi küldöttközgyűlés**én,​ Gyálon. Ez úton is gratulálunk eredményes munkájukhoz,​ és köszönjük segítségüket és közreműködésüket egyesületünk tevékenységében.+Egyesületünk képviseltette magát a **FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 25 éves jubileumi küldöttközgyűlés**én,​ Gyálon. Ez úton is gratulálunk eredményes munkájukhoz,​ és köszönjük segítségüket és közreműködésüket egyesületünk tevékenységében.
  
 Gratulálunk **Hugyecsek Zsolt** tagunknak, aki 2015. évben nyújtott kiemelkedő munkájáért ​ oklevelet kapott. Gratulálunk **Hugyecsek Zsolt** tagunknak, aki 2015. évben nyújtott kiemelkedő munkájáért ​ oklevelet kapott.
Sor 355: Sor 391:
 Március 22-én Tiszakécskére mentünk (önköltségesen) fürdeni. Az idő nagyon kedvezett nekünk, nem esett, nem fújt a szél, mindenki nagyon jól érezte magát. Hazafelé betértünk a kihagyhatatlan „Fejedelmi Pékség”-be,​ ahol sok-sok finomságot vásároltak tagjaink maguknak, gyerekeiknek,​ és az unokáiknak.\\ Március 22-én Tiszakécskére mentünk (önköltségesen) fürdeni. Az idő nagyon kedvezett nekünk, nem esett, nem fújt a szél, mindenki nagyon jól érezte magát. Hazafelé betértünk a kihagyhatatlan „Fejedelmi Pékség”-be,​ ahol sok-sok finomságot vásároltak tagjaink maguknak, gyerekeiknek,​ és az unokáiknak.\\
 Március 24-én a bérletesek a Turai Ida színházba mentek, a „Szent István misztériumi játékok” című előadást láthatták. Ezen a napon a klubgyűlés elmaradt, hogy mindenki kellőképpen fel tudjon készülni a Húsvétra.\\ Március 24-én a bérletesek a Turai Ida színházba mentek, a „Szent István misztériumi játékok” című előadást láthatták. Ezen a napon a klubgyűlés elmaradt, hogy mindenki kellőképpen fel tudjon készülni a Húsvétra.\\
-Március 31-én, 16.00: énekkaró ​próba, majd azt követően a klubnapon Lőrentei Erzsike megnyitotta a Vöröskereszt Tisztújító taggyűlését is, amely gyorsan lezajlott. Ezen a napon meglepetés vendégünk is volt, Farkas Évi színművésznő személyében,​ aki látogatásával megköszönte énekkarunknak a Március 15-i ünnepségen való részvételüket,​ és egyben felkérte őket az Augusztus 20-i rendezvényen való szereplésre. Közösen eldöntöttük,​ hogy énekkarunk karcagi fellépésére ​– ahová szintén meghívást kaptak -, tagságunk is (önköltségesen) elkíséri őket, egy kis fürdéssel összekapcsolva,​ május 7-én.\\+Március 31-én, 16.00-kor énekkari ​próba, majd azt követően a klubnapon Lőrentei Erzsike megnyitotta a Vöröskereszt Tisztújító taggyűlését is, amely gyorsan lezajlott. Ezen a napon meglepetés vendégünk is volt, Farkas Évi színművésznő személyében,​ aki látogatásával megköszönte énekkarunknak a Március 15-i ünnepségen való részvételüket,​ és egyben felkérte őket az Augusztus 20-i rendezvényen való szereplésre. Közösen eldöntöttük,​ hogy énekkarunk karcagi fellépésére ​ahová szintén meghívást kaptak -, tagságunk is (önköltségesen) elkíséri őket, egy kis fürdéssel összekapcsolva,​ május 7-én.\\
 Április 7-én énekkari próba, majd taggyűlés,​ ahol a közös programokat egyeztettük. Vezetőnk szabadságot kapott pár napra, hogy a tavaszi fáradtságot kipihenje Tiszakécskén április 10-től.\\ Április 7-én énekkari próba, majd taggyűlés,​ ahol a közös programokat egyeztettük. Vezetőnk szabadságot kapott pár napra, hogy a tavaszi fáradtságot kipihenje Tiszakécskén április 10-től.\\
 Április 8-ra Kistérségi találkozóra hívták meg énekkarunkat fellépni. A tagságból nyolc fő kísérte el őket Gyálra, ahol nagyon szép, hibátlan, vidám nótákat énekeltek. Vendéglátóink vezetője Irénke, igen figyelmes volt minden résztvevővel. A műsor után zenés, táncos buli volt, ahol mindenki jól érezte magát. A tombolán szép nyereményeket sorsoltak ki, amin tagjainknak is sikerült nyerniük.\\ Április 8-ra Kistérségi találkozóra hívták meg énekkarunkat fellépni. A tagságból nyolc fő kísérte el őket Gyálra, ahol nagyon szép, hibátlan, vidám nótákat énekeltek. Vendéglátóink vezetője Irénke, igen figyelmes volt minden résztvevővel. A műsor után zenés, táncos buli volt, ahol mindenki jól érezte magát. A tombolán szép nyereményeket sorsoltak ki, amin tagjainknak is sikerült nyerniük.\\
Sor 450: Sor 486:
 Decemberben megkérdezték tőlem többen is, hogy mikor lesz legközelebb futás. Decemberben megkérdezték tőlem többen is, hogy mikor lesz legközelebb futás.
  
-Gondoltunk egyet csapatommal,​ hogy legyen húsvét előtt. Itt a felnőttek már különböző távon tudtak részt venni. A kicsiknek továbbra is 800 métert kellett futva megtenni. A Petőutcát a polgárőrök végig lezárták, a felnőttekre is nagyon vigyáztak. Ezúton is hálás köszönetemet szeretném kifejezni nekik. \\+Gondoltunk egyet csapatommal,​ hogy legyen húsvét előtt. Itt a felnőttek már két különböző távon tudtak részt venni. A kicsiknek továbbra is 800 métert kellett futva megtenni. A Petőfi utcát a polgárőrök végig lezárták, a felnőttekre is nagyon vigyáztak. Ezúton is hálás köszönetemet szeretném kifejezni nekik. \\
 A kicsikre az állomáson különböző feladatok vártak, ahol 6 segítőm jeleskedett. \\ A kicsikre az állomáson különböző feladatok vártak, ahol 6 segítőm jeleskedett. \\
 Bemelegítés után rajtoltak az 5 és 8 km-es táv futói, hatalmas szurkolótáborral!\\ Bemelegítés után rajtoltak az 5 és 8 km-es táv futói, hatalmas szurkolótáborral!\\
2016_03_apr.1460914985.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:58 (külső szerkesztés)