Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2016_03_apr

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
2016_03_apr [2016/04/17 20:14]
bavegh [Darumadár Nyugdíjas Klub beszámolója márciusról]
2016_03_apr [2018/05/03 12:00] (aktuális)
Sor 8: Sor 8:
  
 következő lapzárta: május 6? következő lapzárta: május 6?
 +
 +A gondos szerkesztés ellenére esetlegesen fellépő hibákért nem vállalunk felelősséget. Az adatok helyességét nem szavatoljuk.
  
 ====== Fedlap ====== ====== Fedlap ======
Sor 16: Sor 18:
  
 ====== Önkormányzat ====== ====== Önkormányzat ======
 +
 +===== Beszámoló a 2016. március 30-i testületi ülésről =====
 +
 +Első napirendi pontként határozatot fogadott el a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési áráról, melyet bruttó 8.500 Ft/m2-ben állapítottak meg a 2016. február 15-e után beadott kérelmek esetén. Majd önkormányzati tulajdonú telekingatlanokra vevők kijelöléséről döntöttek.
 +
 +Elfogadásra került a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2016. évi munkaterve, valamint a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló.
 +
 +Továbbiakban a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet került megvitatásra és elfogadásra,​ mely tartalmazza az önkormányzati képviselők valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak tiszteletdíját. E rendelet szerint az önkormányzati képviselő havonta bruttó 20.000 Ft összegű (alapdíj) tiszteletdíjra,​ a bizottsági elnök az alapdíjon felül havonta bruttó 5.000 Ft összegű tiszteletdíjra,​ és a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagja havonta bruttó 5.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. A képviselő a megállapított tiszteletdíjról bármikor lemondhat írásban, a Polgármesteri Hivatalban.
 +
 +Végezetül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett testvér-települési programok és együttműködések támogatásáról szóló pályázaton való indulásról döntöttek. A pályázat tárgya Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500 ezer forinttól 2.500 ezer forintig terjedhet. A pályázati pénzösszegből a szeptemberben megrendezendő Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 10 éves jubileumi névadó ünnepsége,​ az ehhez kapcsolódó szüreti felvonulás,​ a révi testvértelepülés vezetőinek és néptánccsoportjának vendéglátását,​ valamint a három napra tervezett programok költségeit fedezné.
  
 ===== Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ===== ===== Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő =====
Sor 288: Sor 300:
  
 ====== Könyvtár ====== ====== Könyvtár ======
 +
 +===== Könyvtári hírek =====
 +
 +A külsőségek megújítása (mely még nincs teljesen befejezve) után, a könyvtári állomány bővítésére is sor kerül a lapzárta idején. Jöjjenek el a könyvtárba,​ válogassanak a felnőtt, ifjúsági és gyermekirodalomból,​ illetve Fiatal Norbert jóvoltából közel húsz címre bővülő folyóirat kínálatunkból. Norbinak ezúton is köszönjük a folyamatos támogatást.
 +
 +**Májusi programajánló:​**
 +
 +    * A rendszeres szakkörök,​ tanfolyamok a szokott időben folytatódnak.
 +    * Május 25-én 17 órakor a Gyermek Képzőművész Kör évzáró kiállításának megnyitója
 +
 +**Nosztalgiázzunk!**
 +
 +A kilencvenes években az 1989-es romániai forradalom utáni segítségnyújtás kapcsán Rév település lakóival több találkozó,​ közös program szerveződött. A réviek is voltak Felsőpakonyon és településünkről is viszonozták a baráti látogatást. Baráti kapcsolatok alakultak. A kezdeti találkozók ritkultak, megszűntek,​ majd lassan tíz éve ismét éledezni kezdtek. 2009-ben hivatalosan is testvértelepülés lett a romániai **Rév** ​ (Körösrév) és **Felsőpakony**. Felelevenednek a régi kapcsolatok,​ újak vannak születőben. Az őszi felsőpakonyi találkozóra össze szeretnénk gyűjteni a több mint húsz évvel ezelőtti emlékeket, **fotókat, képeslapokat,​ esetleges írásos dokumentumokat**. Kérjük azokat, akiknek van az akkori találkozókról megőrzött fényképe, vagy bármilyen emléke, **legyen szíves néhány percre behozni a könyvtárba. Digitalizálás után azonnal visszaadjuk.** ​ Az összegyűjtött anyagból kiállítást és egy kiadványt szeretnénk szerkeszteni,​ hogy együtt tudjunk nosztalgiázni,​ és azok is tudjanak a szép, közös programokról,​ akik nem lehettek részesei. ​ \\ Kérjük, szánjon rá egy kis időt, hogy a kincsek ne kerüljenek a feledés homályába!
 +
 +**Filák Lászlóné**
 +
 +===== Könyv vs Xbox =====
 +
 +„A tudás hatalom. A könyv tudás.” Nagy igazság van benne. De még milyen nagy! A felnőttek, gondolják csak végig egy pillanatig… Hiába éljük a technika korát, hiába mondja valaki azt, hogy „én nem olvasok”, valahogy akkor is kapcsolatba kerül egy-egy könyvvel. Olyan ez, mintha belénk lenne kódolva. Hiszen a tudást, az emlékeket, a történeteket így lehetett megörökíteni az utókor számára: kőtáblák,​ pergament, papír. „Az utókor” képviselői sajnos keveset olvasnak. Természetesen tisztelet a kivételnek! Itt említeném meg az Xbox világát. Itt is használják a fiatalok a fantáziájukat,​ talán még hasznos is lehet a számukra, bizonyos mértékkel fogyasztva! Mert aki belecsöppen a Halo, a Battlefield,​ vagy az Assasinss Cread világába, fejlesztheti bizonyos képességeit. Egy pilóta barátunktól tudom, hogy azoknak a fiatal jelölteknek,​ akik ilyen játékokkal játszottak,​ fejlettebbek voltak az érzékeik, gyorsabb volt a reakció idejük, és stratégiai szempontból is előrébb jártak a társaiknál. Természetesen az adottságok,​ és a kitartás is közben járt az eredmények alakulásában. De ez nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal ezekben a világokban kell létezni. Fontos a mértékletesség. S ha már egyszer kevesebb a játékidő,​ ami persze a tanulás után következik,​ akkor jut idő arra is, hogy egy jó könyvvel a kezünkben bekuporodjunk egy meghitt sarokba, vagy kiüljünk az udvarra, a napsütésbe,​ és ott is szabadjára engedjük a fantáziánkat! Stilton, …. :​szerencsére könyvek százezrei várják, hogy felfedezzék a bennük rejlő világot. Minden nemű, korú ember, emberpalánta megtalálhatja a neki való történetet,​ hogy kikapcsolódjon,​ hogy elkalandozzon,​ hogy elutazzon egy másik világba, közben gyarapítva a szókincsét,​ a tudását, s ezáltal jobbá téve a saját maga kis világát.
 +
 +**Kollár Beatrix**
  
 ===== A Költészet napja ===== ===== A Költészet napja =====
Sor 453: Sor 486:
 Decemberben megkérdezték tőlem többen is, hogy mikor lesz legközelebb futás. Decemberben megkérdezték tőlem többen is, hogy mikor lesz legközelebb futás.
  
-Gondoltunk egyet csapatommal,​ hogy legyen húsvét előtt. Itt a felnőttek már különböző távon tudtak részt venni. A kicsiknek továbbra is 800 métert kellett futva megtenni. A Petőutcát a polgárőrök végig lezárták, a felnőttekre is nagyon vigyáztak. Ezúton is hálás köszönetemet szeretném kifejezni nekik. \\+Gondoltunk egyet csapatommal,​ hogy legyen húsvét előtt. Itt a felnőttek már két különböző távon tudtak részt venni. A kicsiknek továbbra is 800 métert kellett futva megtenni. A Petőfi utcát a polgárőrök végig lezárták, a felnőttekre is nagyon vigyáztak. Ezúton is hálás köszönetemet szeretném kifejezni nekik. \\
 A kicsikre az állomáson különböző feladatok vártak, ahol 6 segítőm jeleskedett. \\ A kicsikre az állomáson különböző feladatok vártak, ahol 6 segítőm jeleskedett. \\
 Bemelegítés után rajtoltak az 5 és 8 km-es táv futói, hatalmas szurkolótáborral!\\ Bemelegítés után rajtoltak az 5 és 8 km-es táv futói, hatalmas szurkolótáborral!\\
2016_03_apr.1460916856.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:58 (külső szerkesztés)