Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2017_01_jan

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVII. évf. 1. szám, 2017. január

Lapzárta: 01.06.

Szerkesztőbizottsági: ?

Következő lapzárta: 02.03.

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

Megtisztelő feladatnak tettünk ma eleget Orgován Andrásné születésnapja alkalmából. Bár hölgyek esetében nem illik a kort említeni, jelen esetben kivételt teszünk, hiszen Magdi néni 90. születésnapját ünnepli. Ez alkalomból a Magyar Kormány megbízásából Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke aláírásával ellátott emléklapot adtuk át, és egyúttal tolmácsoltuk a Miniszterelnök Úr, az Önkormányzat, a Képviselő Testület és a Polgármesteri Hivatal jókívánságait is.
Köszönjük a szívélyes fogadtatást!
Isten éltesse Magdi néni!

Nagy János polgármester

FELHÍVÁS

PÉLDÁTLAN ÁLLATKÍNZÁS ÉS ORVVADÁSZAT A FELSŐPAKONY KÖRNYÉKI ERDŐKBEN!!!
(A cikk a nyugalom megzavarására alkalmas fotókat tartalmaz!)

Tisztelt Ócsai és Felsőpakonyi Lakosság!

Az elmúlt hónapokban ismeretlen tettesek ismételten nagy mennyiségű őzhurkot helyeztek el a községet övező erdőkben, illetve az M5-ös autópálya melletti erdőszakaszokon. Az elkövetők (2-3 fő) feltehetőleg felsőpakonyi lakosok.

A hurokcsapdákkal több őzet is megfogtak, majd elvittek a helyszínről. Az okozott kár értéke meghaladja a milliós nagyságrendet. A nagy értékű vagyoni káron túl, az elkövetők az állatkínzás, az orvvadászat, az illegális húskereskedelem és természetkárosítás bűntettét is elkövették. Ezen cselekmények komoly büntetőjogi következményeket vonnak maguk után.

Az elkövetők lelketlenségét és kegyetlenségét jól illusztrálja, hogy több őzet napokig a hurkok fogságában hagytak szenvedni, míg végül az állatok kínok között elpusztultak és húsuk az enyészeté lett. Előfordult, hogy a hurok fogságában több napja elpusztult állat tetemét is elvitték a helyszínről és annak húsát feltehetőleg gyanútlan állampolgároknak értékesítették.

A közelmúltban egy feltehetőleg súlyosan beteg, fertőzött őzet is megfogtak, melyet gyalogosan illetve kerékpárral szállíthattak el a helyszínről. Nyomatékosan kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akik a közelmúltban ismeretlen eredetű, állatorvosi bizonylat nélküli őzhúst vásároltak és a hússal, bőrrel, vérrel bármi módon érintkeztek, illetve a húsból fogyasztottak, saját és családjuk érdekében haladéktalanul forduljanak orvoshoz!

Ezúton kérjük minden természetszerető és állatvédő állampolgár segítségét, hogy az eset fontosságára való tekintettel, akik a fent említett ügyben érdemi információval rendelkeznek, kérjük, jelezzék az alábbi szerveknél:
A Gyáli Rendőrőrs hívószámán: 36 29 340 107
vagy a Dóra Vadásztársaságnál: 36 20 284 7243.

A Vadásztársaság a tettesek kézre kerítéséért magas jutalmat ajánl fel.

+5 fotó

Óvoda

Az újszülöttek

Fentor Lara 11.15.
Laky Olivér Csaba 11.24.
Epress Tihamér 12.01.
Lajta Maja Melánia 12.06.
Király Mercédesz 12.20.
Lefkovits Benjámin 12.20.
Tőke Viktor Attila 12.26.
Galambos Kende Levente 12.27.

ARANYDIPLOMA

Átadása
2016. december 16.

Csorba Ilona Gizella, ismertebb nevén Ica óvó néni vehette át ezt a különleges, megbecsülést is jelentő okiratot. Ilyet azok kapnak, akik munkásságukat a választott pályán töltötték el, mindemellett meg is élték azt az életkort, hogy ezt átvehessék.

Ica óvó néni 1972-től 1995-ig volt a Felsőpakonyi Napközi Otthonos Óvoda vezetője. Munkája nem volt irigylésre méltó egy olyan óvodában, ahol addig csak gyermekmegőrzés volt, de nevelés nem. Ehhez szinte minden feltétel hiányzott (az épületen kívül). Tárgyi feltételek, képesített óvónők, egészséges és esztétikus környezet stb… (A gyerekek pl. egy szemetes gödörben játszottak konzerves dobozokkal.) Hatalmas lendülettel fogott hozzá a fentiek megteremtéséhez, a lehetőségek felkutatásához.
Amit ma az óvoda látogató és használó közösség láthat és élvezhet, az nagyon nagy mértékben az Ő munkásságának, fáradozásának köszönhető. Az aranydiploma átvétele alkalmából Dobosné Kerepeczki Marika az óvoda jelenlegi vezetője gratulált neki és köszöntötte őt a közösség nevében.

„Kedves Ica Óvó néni!
Nem mindennapos ünnepségre kerül sor ma, amikor a karácsonyi intézményi ünnepség keretében köszönthetjük már nyugállományban levő pedagógustársunkat, barátunkat abból az alkalomból, hogy Aranydiplomát kapott. 50 évvel ezelőtt kapta kézhez kollégánk Csorba Ilona Gizella óvónői diplomáját. Biztosan élete legszebb napja volt az a nap. Majd negyven éven át, sok-sok gyermeket nevelt, szeretett, ha nem is mindig közvetlenül, hiszen intézményvezetőként még több feladat hárult rá. Nem csak a gyerekek, a kollégák is számíthattak rá minden nap, a nap minden órájában. Tudásával folyamatosan mentorálta a fiatal kollégáit, köztük engem is. Ica óvó nénit nem is olyan könnyű jellemezni, hiszen egy különleges és egyedi személyiségről van szó. Energiái megsokszorozódtak, amikor az óvodába lépett. Vagy azért, mert mindig talált megoldandó feladatot, és meg is oldotta (Pl. az udvar első parkosítása a sivár homokból, amikor szép napos időben, fürdőruhában, jó kedvvel, nevetve együtt szórtuk a fűmagot és húztuk a hengert. Sok fát és bokrot ültettünk együtt a későbbi árnyék reményében.); vagy azért sokszorozódtak energiái, mert látta a pályakezdő kollégák „esetlen lépéseit” és nem sajnálta az időt, nem sajnálta a megszerzett tudását, hogy másokból is jó pedagógus váljék. Talán ezért is, hogy egyszer büszke lehessen munkája eredményére. Akkor még a tanfelügyelők rendszeresen látogatták, visszajelzést adtak az egyénnek, az intézménynek is az elvégzett munkáról. A járás egyik legjobb óvodája lehettünk. Mindig fel tudott vidítani, mindig tudott dicsérni s megfeddni, ha kellett szigorúan, de ez akkor természetesnek tűnt, alázattal figyeltük szavait. Ma már a munka iránti alázat is más, a hagyományok és konvekciók is. Kívánom, ez a nap legyen olyan emlékezetes, mint 50 évvel ezelőtt. Ami elmúlt idő, legyen emlékedben elbűvölően, csodálatosan szép. Mit szíved lelked árasztott, a tudást, törődést, a szeretetet, sok ember hálálja meg Neked.
Hálás vagyok, hogy én is tanítványod lehettem. Minden szépért és jóért köszönet.
Ezúton is gratulálunk Neked!”

Mindannyiunkat megérintett a közösen átélt élmények felidézése, amely könnyeket csalt a szemünkbe. Ica óvó néni elérzékenyülve és meghatottan vette át az aranydiplomáját, volt kolléganőitől pedig a közösség ajándékát.

Drága Ica!
Hálás szívvel köszönjük mindazt amit Tőled kaptunk, és amit értünk tettél. Büszkék vagyunk Rád! Örömteli nyugdíjas éveket, jó pihenést, kellemes emlékezést, jó egészséget kívánunk sok szeretettel: kolléganőid, munkatársaid.
„A láng nem azért láng, mert két, vagy húsz tárgyat megvilágít az asztalon. Azért láng, mert önmaga.„ - Lawrence

Bánki Erzsébet óvónő

Iskola

Decemberi iskolai programok

A hónap első napján felbolydult az iskola aulája, sokak örömére délután megkezdődött a bolhapiac, a nagy adok-veszek. Voltak sütemények, játékok, adventi és karácsonyi díszek – mindenki kedvére válogathatott ízlése és pénztárcája szerint.
December 3-án Molnár Roland mesemondó harmadikosunk az Országos Vers-és Prózamondó Verseny döntőjén, az ország több részéről érkezettekkel mérhette össze tehetségét, ahol bronz minősítést ért el. Ezúton is gratulálunk a sikereihez!
A hónap elején ismét egy színvonalas előadást láthattak iskolánk alsó tagozatos tanulói a Turay Színházban, Négy évszak címmel.
Természetesen 6-án a mi iskolánkba is megérkezett a Mikulás és a délelőtt folyamán meglátogatta a gyerekeket, beszélgetett velük, meghallgatta az őt köszöntő kedves énekeiket. Hogy egy kicsit tovább tartson az ünnepelés, 7-én megrendeztük a Mikulás-futást a kis Herman-körön. Ezen a napon a harmadik tanítási órában a falu lakossága sok kis mikulás sapkás, futó gyermeket láthatott az iskola körül. December 9-én, pénteken délután pedig Mikulás buliban (Mikulás sapkában ingyenes volt a belépő!), táncolhattak, szórakozhattak tanulóink – először az alsósok, majd négy órától a felsősök.
A Petőfi téren rendezett községi adventi vásárral a karácsonyi készülődések már 10-én megkezdődtek. Az iskolások (3.a és 4.a osztály) közös énekléssel, furulyázással örvendeztették meg az odalátogatókat, előadásukat Dobos László kísérte. Az éneklést Sebestyénné Fehérvári Márta, a furulyázást Szalóki Barbara tanította be. Igazi karácsonyi hangulat alakult ki a vásári standoknál, ahol a szülők és a pedagógusok – még a gyerekeket is bevonva - finomságokat árusítottak.
December végéhez közeledve, 21-én került megrendezésre az iskolai karácsonyi ünnepély minden gyermek és tanár részvételével. Minden osztály készült erre az alkalomra. (Erről külön cikkekben számolunk be részletesebben.)
Nagyon szép és kedves együttlét volt az adventi időszakban az aulában a gyertyagyújtás a bejáratnál elhelyezett gyönyörű, nagyméretű koszorún, melyet Böőrné Liska Andrea és családja ajánlott fel az iskolának és Kajdácsi Éva kolléganőnk készített. Péntekenként a 2. szünetben más-más évfolyam gyújtotta meg a gyertyákat és adta elő rövid énekes műsorát. Igazán szívet melengető élmény volt látni, ahogy a sok kis gyermek csendben állva, áhítattal figyeli a fellobbanó gyertyalángot.
Az idei esztendő is bővelkedik majd programokban. Januárban a Magyar Kultúra Napján kívül a félévi tanulmányi eredményeké a főszerep. Az első félévet január 20-án zárjuk, a bizonyítványosztásra 27-én kerül sor. Fontos feladat előtt állnak nyolcadikos tanulóink, hiszen 21-én megírják a központi írásbeli felvételi vizsgákat, melyek befolyásolják továbbtanulásukat.
Februárban pedig már a farsangi bálra készülnek iskolánk növendékei és pedagógusai, amely február 17-én délután kerül megrendezésre. Mindenképpen érdemes lesz valamilyen jelmezbe bújni, hiszen akkor a belépő is kedvezményes! Sőt, a büfében is várják a jelmezeseket kis meglepetéssel.
Az új esztendő kezdetén mindenkinek egészségben és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk az iskola dolgozóinak és tanulóinak nevében!

Összeállította: Matisz Zsolt, Sebestyénné Fehérvári Márta, Viziné Surányi Erika

Ha elmúlik karácsony…

Az év minden hónapja tartogat számunkra valami fontosat, azonban a december valami különleges csodát is rejt, amire oly annyira vágyunk. Most is megtörtént a csoda, pont úgy, ahogy eddig minden évben: Vártuk és eljött a karácsony csodája.

Az általános iskola alsó tagozatos tanulói december 21-én délelőtt a Csillagfényes Karácsony című műsorukkal az adventi gyertyák fényeit, a behavazott erdő fenyőfáinak sóhajait és az ég csillagai közül a betlehemi csillag tündöklését jelenítették meg, elvezetve mindenkit a szeretet forrásához, a kis Jézushoz.

A karácsonyi műsor közös énekléssel zárult, mindenki szívébe zárva a legszebb ajándékot, a szeretetet, hiszen az igazi ajándékot nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban a zöld fenyő alatt kell keresni, hanem a szívből jövő jókívánságokban és a szerető érzésekben. (A műsorról egy rövid videóösszeállítás az iskola honlapján megtekinthető. http://iskola.felsopakony.hu/ és https://www.facebook.com/fpherman)

Sebestyénné Fehérvári Márta tanító

Iskolánk felső tagozatának karácsonya

Az adventi lelkes készülődés után nagy izgalommal várta a felső tagozat is a karácsonyi ünnepélyt, melyre az osztálykarácsonyok után került sor.
Egy vidám, karácsonyi dal meghallgatása után az énekkar és a helyi zeneiskolások műsorát élvezhettük. Minden osztály készült erre az alkalomra: a könnyedebb produkciók között főként zenés-táncos-énekes összeállításokat csodálhattunk, de hallhattunk érdekes karácsonyi szokásokról a 8.a osztálytól és egy értékes versen is elgondolkodhattunk az egyik 5.b osztályos tanuló előadásában. A műsorok után az idei tanév természettudományi és SNI szépíró versenyének eredményhirdetésére, valamint kimagasló tanulmányi eredményekért oklevelek kiosztására került sor. Ünnepélyünk zárásaként pedig együtt énekeltük el az Ajándék c. dalt, melyre sokat készültek a gyerekek az énekórákon is.
Reméljük, hogy a kellemes hangulatú iskolai karácsonyozás után mindenkinek meghitt családi ünneplésben volt része és a pihenés után újult erővel vethetjük bele magunkat újra a tanulásba.
Tóthné Nagy Rita

Katolikus

Ha itt lettél volna!

Az új egyházi év az adventi idővel kezdődött. 2016. november 27-én meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát. Ezután örömteli várakozással készültünk Jézus születésére.

December 8-án ünnepeltük a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását. Szűz Mária már édesanyja, Szent Anna méhében eredendő bűn nélkül fogant. A római katolikus egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott. E tant dogmává IX. Piusz pápa emelte 1854.december 8-án. .
Volt közben Mikulás ünnepség a kicsik és a nagyok örömére.
December 10-én közösségünk is részt vett a falu karácsonyi gyertyagyújtási ünnepségén.
December 12-én a Római Katolikus Templomban a Székelyföldről, Szentegyházáról érkező Angyal Betlehem bemutatására került sor. Felejthetetlen élményben volt része minden kedves megjelent felnőttnek, gyermeknek. Köszönet a szervezőknek: Lőrincz Imre és családja, Finta Zoltán és családja, Simo Attila és családja. Isten fizesse meg fáradozásukat.
December 24-én este az iskolások karácsonyi ünnepi műsort adtak elő Papp Norbert tanár úr vezetésével, december 26-án az óvodások betlehemesét láthattuk Bánki Erzsike és Farkas Anita óvó nénik vezetésével. A tanár úrnak, óvó néniknek is köszönet, a fáradságért Isten áldása további munkájukra.
December 31-én este fél ötkor az év végi hálaadással és beszámolóval zártuk az óévet, 2016-ot.
2017-ben is azt ajánlom minden kedves olvasónak, hogy: Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!
Január 6-án ünnepeltük Urunk megjelenését, vízkereszt ünnepét. Jézus ekkor keresztelkedett meg a Jordán vizében, s közben mennyei szózat hallatszott „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Vízkereszt ünnepéhez fűződik a házak megáldása. Településünkön 15 kedves család kérte idén is az áldást.
Vízkeresztkor elkezdődött a farsangi idő, a jókedv, a mulatságok ideje.

Készülünk a hagyományőrző „Batyus bálra”. Eszel, iszol, amit hozol és húzzák a talpalávalót 2017. február 18-án 15 órától a Szabó Magda Közösségi Házban: óvodások műsora, jelmezverseny, tombola és jókedv garantált!

Szeretettel kívánok minden kedves olvasónak vidám farsangi időt!

Berencsi Gézáné világi egyháztanács elnök

Református

Isten kegyelméből nagyon sokat kaptam!

Cikkemet november közepével kezdem, amikor telefonom naptárába beírtam december 11. napjára az ifjúság szolgálatát, hogy még véletlen se kerüljön más program erre a napra és részt tudjak venni családommal ezen az istentiszteleti alkalmon. Őszintén megmondom, nagy öröm volt bennem, mondván: igen, végre meg kell értenünk, hogy az Istent nemcsak a pap, a lelkész feladata hirdetni, dicsérni, szolgálni, hanem minden egyes gyülekezeti tagé. „Aki bizonyságot tesz rólam, arról én is bizonyságot teszek az Atyánál”.
Nagy várakozásom meghozta eredményét, mivel december 11-én, advent 3. vasárnapján a felsőpakonyi református missziói gyülekezetben reformáció történt számomra az ifi szolgálattal.
Az istentisztelet Barkóczi Dávid köszöntésével kezdődött, majd a hirdetéseket Asztalos Lili, és Kéri Csenge olvasta fel, s ezalatt Varga Tamás meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát. Ezután egy ifjúsági éneket hallhattunk furulyán zongora kísérettel Vizi Gréta és Fülöp Réka előadásában. Igeolvasással Vizi Dániel szolgált, imádsággal pedig Kodicza Tamás dicsérte az Urat. Halmavánszki Judit pedig adventi verset mondott el. A Heidelbergi Kátéból Horváth Eszter olvasott fel.
Négy szívhez szóló Istent dicsérő ének hangzott el Vizi János lelkipásztor zongorakíséretével. Különösen az utolsó ének csalt könnycseppeket az arcomra: „A mennyben fenn a trónusnál az Isten értem közben járt„ soraival és az előadás lelkületével. Ez az alkalom nagyszerű figyelmeztetés volt számunkra, hogy fel kell vállalnunk minden körülmények között, hogy Isten gyermekei vagyunk!
Vizi János igehirdetése a várakozás gondolataival kezdődött: hogyan készülünk, hogyan várjuk Jézus születésének ünnepét? „Díszítés, takarítás, zenehallgatás stb. Igen, ez jó mind. Mind nagyon jó dolog.” Mindenki másképpen készül, másképpen keresi Istent. El tudom ezt fogadni? Ezen az alkalmon is azt érthettem meg, hogy EL KELL FOGADNI másokat: a fiatalt, az időset, a szegényt, a gazdagot, az erőset, a gyengét. Ami viszont a legfontosabb: ELFOGADNI Isten kegyelmét, Jézust! Imádságban folyamatos kapcsolatban maradni vele. Tarpai Zsanett személyes imádsága után közösen imádkoztuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, melyet Jánosi Gábor vezetett.
Lelkészünk a zsoltáros szavaival búcsúzott: „Támogat az Úr minden elesettet, közel van az Úr mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsoltárok 145, 14-18).
Az alkalom végén az ifjúság mindenkinek süteménnyel és egy bibliai igével kedveskedett.

Tirpák Péter gyülekezeti tag

Adventi és karácsonyi alkalmak a református közösségben

Szeretetteljes hangulatban telt a karácsonyvárás és maga az ünnep is gyülekezetünkben. Gyermekek és felnőttek egyaránt azon fáradoztunk, hogy Isten irányunkba tanúsított mérhetetlen nagy szeretetét ezekben a napokban még nagyobb hálával szívünkben viszonozzuk Ő felé és embertársaink felé. Valamennyien arra törekedtünk, hogy ne tévesszen meg bennünket a múló fények ragyogása, hanem a hit drága ajándékával megerősödve emlékezzünk az öröm, az üdvösség forrására, Jézus Krisztusra.
December 11-én az ifisek leptek meg bennünket. Ők szolgáltak az istentiszteleten. Fegyelmezetten, szervezetten tették a dolgukat. A Jézust dicsőítő szép énekeikkel már ekkor karácsonyt varázsoltak a templomba. Minden jelenlévőt igés lappal és süteménnyel ajándékoztak meg.
Ugyanezen a napon délután a szolgálók karácsonyára gyűltünk össze. Vizi János lelkipásztor a szolgálatot és szolgálókat méltatta beszédében. Az igés lap innen sem maradhatott el. A felolvasott Igék mint mindig, most is ott találtak gazdára, ahol szükség volt rájuk, hisz Isten az Ige által személyre szólóan beszél velünk. Isteni üzenetet és bizonyságtételt tartalmaztak a szebbnél szebb versek is, melyeket gyülekezeti tagjaink adtak elő. Könnyekig megható volt, ahogy Tirpák Péter és családja együtt énekelte: „Szeretlek, Jézus!”. Kell ennél szebb bizonyságtétel? A gyülekezeti teremben virsli, tea, sütemény várta a résztvevőket. Míg az idősebbek beszélgettek egymással, a fiatalabbak és a gyermekek feldíszítették a karácsonyfát a templomban.
December 18-án műsoros családi karácsonyi istentiszteletet tartottunk. Rövid prédikáció után a gyermekek vették át a főszerepet. A kiscsoportosok versikékben adták elő, milyen ajándékot adnának Jézusnak születésnapjára, és mit tennének, hogy örömet szerezzenek a Megváltónak. Az iskoláskorúak adventről, Jézusról verseltek, majd két jelenetet adtak elő. Egyik Jézus születéséről szólt, arról, hogy a közelben lévők tudomást sem vettek a Király születéséről. Isten az angyalok által üzente ezt meg a pásztoroknak, akik örömmel mentek köszönteni a földre szállt Messiást, és elvitték a jó hírt az emberekhez. A másik jelenet a szeretet, a béke hiányára hívta fel a figyelmet az erdő állatai között, de karácsonykor még a vadállatok is félreteszik indulataikat, haragjukat, kibékülnek egymással. Ezt kell (kellene) tennünk nekünk, embereknek is: Jézussal a szívünkben szeretetben, békességben élni. Sok szép ének, hangszeres játék tette változatossá a műsort.
A szentestei és karácsonyi ünnepi istentiszteleten lelkipásztorunk a jelekre hívta fel a figyelmünket. A napkeleti bölcseket is jel, a csillag vezette Jézushoz. Nagyon hosszú utat tettek meg a célig, de megérte, hisz a Jézus Krisztushoz vezető út a legértelmesebb, legérdemesebb út az életünkben. Kövessük hát a jeleket, hogy mi is célba érjünk! A karácsony hangulata az úrvacsorai közösséggel teljesedett ki. Karácsonyváró és karácsonyi alkalmainkat mintegy ünnepi keretbe foglalta énekkarunk csodálatos előadása december 10-én a Petőfi téren a községi adventi műsor keretében, 25-én pedig templomunkban.

Kádár Rozália gyülekezeti tag

A keresztyén újévi jókívánsággal köszöntük mindenkit:

2017-ben is: Bízzad Újra Életed Krisztusra!

Visszapillantás a 2016. évre – kivonat a karácsonyi református hírlevélből

Gyülekezeti anyakönyvi hírek 2016-ból:

Házasságát megáldatta:
Kovács Nándor – Kakucsi Bettina,
Szűcs Roland – Fülöp Alexandra,
Németh László – Erdey Ágnes Eszter

Megkereszteltük:
Papp Csanád Kadosa, Koltai Bendegúz, Tirpák Domonkos, Tirpák Anna, Seres Róbert Tibor, Asztalos Péter Levente, Lefkovits Hanna gyerekeket, Barkóczi Réka és Barkóczi Attila Dávid felnőtteket.

A vigasztalás evangéliumának hirdetésével búcsúztunk és eltemettük:
Kocsis Imréné Tóth Ilona 98 éves, Nagy Gyuláné Zsiga Eszter Anna 87 éves, Kiss-Dóczi Zoltán 75 éves gyülekezeti tagot.
Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászolókkal.

Konfirmáltak:
Asztalos Lili, Balogh Alex, Czeglédi Blanka, Földi Bulcsú, Fülöp Réka, Kodicza Tamás, Somogyi Alexandra, Somogyi Bianka, Vizi Gréta Hajnal – ifjak.
Barkóczi Attila Dávid, Barkóczi Réka, Harsányi Imréné, Oltyán Erzsébet – felnőttek.

MEGHÍVÓ

Egyetemes aliansz IMAHÉT lesz a református templomban 2017. február 20-24. esténként 6 órakor - vendég igehirdetők szolgálatával.
Péntek este az alkalom végén szeretetvendégség is lesz. Szívesen fogadunk el egy tálca szendvicset vagy süteményt.
Felekezetre való tekintet nélkül minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Összeállította: Vizi János lelkipásztor

Könyvtár

A decemberi Téli Tárlat

Visszatérő kiállításaink közül már 12. alkalommal került megrendezésre 2016. december 9-én a Téli Tárlat. Minden művészet iránt érdeklődőt vártunk a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermébe, ahol tizenhárom alkotó, majd félszáz alkotásában gyönyörködhettek. A magas színvonalú és különféle technikával készült művek kiállítói: Barkócziné G. Gyöngyi; Durkó Éva; Gergely Mihályné, Margó; Kalas Béláné, Eszter; Halmavánszki Judit; Szigeti Márta; Ladonicki Gábor; Pataki Gergely; Fábián Gábor János és a Kék Tulipán Foltosok csapata: Dobosné Kerepeczki Mária; Mayer Éva; Trapp Ferencné; Varró Tiborné.
Olajképek, akvarellek, vegyes technikával készült művek és megannyi érdekes alkotás az elmúlt év terméséből válogatva - nem csoda, hogy hagyományosan óriási érdeklődés mellett nyílt meg a csoportos tárlat. A vendégeket Nagy János polgármester köszöntötte, a szakmai megnyitót Szigeti Márta tartotta a termet zsúfolásig megtöltő közönség részére. Közreműködtek a Mesevár Napköziotthonos Óvoda nebulói Potyondi Istvánné és Csete Melinda vezetésével, továbbá a Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi tagozatának tanulói Polgár Aranka vezetésével.
Köszönjük az alkotóknak és a részvevőknek, hogy az ünnepek előtt ilyen nívós eseményben részesülhettek a látogatók.

VBA

Karácsonyi hangverseny

A több mint egy évtizedes hagyomány folytatódott. A Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi Tagozata december 16-án megtartotta karácsonyi hangversenyét.
Az ifjú művészek - Dobos Fanni Emese, Udvardy Csenge Zita, Fazekas Kitti, Budai Virág Kitti, Vizi Gréta Hajnal, Fülöp Réka, Varga Zsófia, Tóth Laura Sára, Turbucz Erika Csenge, Kádár Ferenc Géza, Czirják Gabriella, Boldizsár Csaba Zoltán valamint felkészítő tanáraik Agócsné Polgár Aranka hegedű, Dudicsné Gerely Erika zongora és Tóth István furulya - tudásuk legjavával igyekeztek ünnepi hangulatot teremteni az érdeklődő közönségnek. A zongorázó tanulóknak Hauser Antal Ferenc is segített a felkészülésben,
Hallhattunk hosszabb-rövidebb zeneművet hegedűn, furulyán, zongorán megszólaltatva ismert és kevésbé ismert alkotóktól. Az elhangzott művek zeneszerzői: Zaharjina, G. Fr. Händel, Baklanova, Farkas Ferenc, Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, Jasques Loillet, Czidra László, Gary Jules, Offenbach, Charpantier, Leonard Cohen. A Kodály Zoltán Zeneiskola gyáli tehetsége, Bódi Balázs Bence meghívott előadóként saját szerzeményét mutatta be zongorán. A közösségi ház zongoráján. Az ÖTYE’-s lányok jóvoltából az intézménynek saját zongorája van. Most már nem kell kölcsönkérni a hangszert a zeneiskolától vagy tanulóktól különböző rendezvényekre. KÖSZÖNJÜK a település lakói nevében.
A hangverseny befejezéseként Charpantier Te Deum című művét hallhattuk Csenge, Fecó, Gabi, Csaba, Aranka néni hegedű, Erika néni zongora és István bácsi fagott szívet melengető előadásában.
Köszönjük a zeneiskola tanulóinak és tanárainak, hogy megajándékoztak bennünket egy szép estével.

Filák Lászlóné Margit intézményvezető

Civil

A hősök köztünk élnek

Még december elején hívták fel szerkesztőségünk figyelmét egy munkáját végző tűzoltóra, aki kimentett egy babát Budapesten, egy Fehérvári úti paneltűzből. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság videostúdiójának fotóriportere lefényképezte vele, és a fotó felkerült a Facebookra. Onnan pedig futótűzként terjedve, egycsapásra az ország kedvence lett. Számos médiában láthattuk és olvashattunk róla, de a felsőpakonyiaknak akár még ismerős is lehetett a felvételek alapján. Hiszen aki ismeri, tudja: Fózer György hadnagy volt, aki az első emeleti lakásból - amely teljesen kiégett - a pár hónapos babát kimentette.
Milyen jó tudni, hogy ilyen, a munkájukat lelkiismeretesen végzők élnek közöttünk, akikre büszkék lehetünk.

VBA

fotó: velvet.hu

FJE HÍRADÓ

Rohamléptekkel száguldott el felettünk 2016. Ismét számvetést tehetünk: mit végeztünk el ebben az évben, mi maradt el, mi az, ami kívánnivalót hagy maga után.

November 23-án részt vettünk a közmeghallgatáson és jó érzéssel hallgattuk az intézmények beszámolóit. Tisztes eredményekről értesültünk s reménnyel töltött el bennünket az is, hogy a polgármesteri beszámoló után azt hallhattuk, a 2017-es tervek sem maradnak el 2016. mögött. Jóleső érzés, hogy az új telep fejlesztésére is sor kerülhetett végre, és ha évek sora után megkésve és lassan, de az ott lakók is hozzá juthatnak ahhoz az infrastruktúrához, ami megilleti őket. Végre eljutott Pakony is abba a stádiumba, hogy a sajnálkozás és ígérgetés helyébe tények léptek. Akár elismerik ellenzéki körökben, akár nem, az utóbbi pár év sokat tett az emberek életének jobbításáért, többek közt a mi községünk képének szebbítéséért is! A kilátások derűsebbek, a hangulat lényegesen oldottabb nálunk is.

November 18-ánSzabó Magdára emlékezhettünk a róla elnevezett Közösségi Házunkban, irodalommal és zenével, aminek színvonala igazán méltó volt az eseményhez Farkas Évi színművésznő és kedves muzsikusaink: Polgár Aranka – Metzker Pál és barátainak jóvoltából. Varázslatos volt hallgatni előadásukat, amivel megajándékoztak bennünket!

December 10-én ismét adventi ünnepségünk hozott örömet községünknek. Egyre gazdagabb megjelenéssel, egyre szervezettebben, egyre jobb megoldásokkal fejlődik igazi közösségi eseménnyé! A Petőfi utca vásár sora szebbnél szebb, finomabbnál finomabb kínálattal örvendeztetett meg bennünket. Mi a Betlehem Életkép továbbgondolásával, az alakok mögötti új háttér festménnyel járultunk hozzá, hogy még szebb, még kifejezőbb legyen a születés szimbóluma. (Köszönet illeti mindazokat, akik segítségünkre voltak az építésben, pakolásban, szállításban, díszítésben, a szeretetvendégség kínálatában!)
Brúder Ferenc adományozta idén a formás, gyönyörű fenyőfát, ami hamar megtelt régi és új díszekkel a déltől áramló látogatók jóvoltából. Kicsi gyermekek lelkesedtek a betlehemi istálló állataiért, szaladgálva, hangos, vidám játékkal lakták be a teret és késő estig tartott a lelkesedésük! 17 órakor, a gyertyagyújtásnál már élénk zsivaj töltötte be a Petőfi teret és a közös éneklés mindenki arcára boldog mosolyt varázsolt. (Bízunk a hangosítás jobb megoldásában jövőre!)
Elmondhatjuk, hogy valóban hagyományát teremtettük Felsőpakonyban is ennek a gyönyörű időszaknak, amikor is a Megváltó Jézus születését várva emlékezünk! Annál is inkább, mert egyre több esemény kapcsolódik hozzá: a Téli Tárlat kiállítással, a zeneiskolások hangversenyével és idén egy különlegesen szép meglepetéssel: az Erdélyből jött szentegyházi Angyal Betlehemmel a katolikus templomban, amelyet a Lőrincz házaspárnak: Imrének és Marikának köszönhettünk!
A szimbolikus játék boldogult gyermekkoromat idézte föl! Akkortájt a parányi település, Felsőpakony hóborította utcáin is betlehemesek jártak házról házra! Bekopogtak ajtóról ajtóra, apró konyhánk földjére borulva eljátszották az ősi misztériumjátékot, sok humorral és jókívánságok halmazával megtűzdelve. Megjelent előttem a nagykamasz Drevényi Jancsi és Tóth Jancsi a bekormozott képükkel, ahogy levegőbe emeltek és összekormoztak engem is, aki azt sem tudtam, féljek vagy nevessek, de nagyon elbűvölt a rengeteg suba és pásztorbot, no meg a maguk készítette Betlehem csodája. A szentegyháziak játéka visszalopta pár percre a gyermekkorom s csak a játék végén, a Trianon tragédiáját idéző vers fájdalma rántott vissza a valóság talajára.
De ahogy minden fény mellett ott az árnyék, tragédia előzte meg Karácsony ünnepét is.

December 22-én szeretett tiszteletbeli tagtársunk, kedves, jó barátunk: VARGA IMRE LAJOS halálával nem csupán gyászoló családja, de egész Felsőpakony elveszítette egyik legértékesebb polgárát. Őt, aki írásaival, fotóival híven követte a falu életét, eseményeinek szorgos alakítója és dokumentálója volt, s akire méltán lehettünk büszkék, mert verseivel, novelláival sorra öregbítette Felsőpakony irodalmi, kulturális életének jóhírét szerte az országban!
A szomorúság mellett be kell, hogy valljam: ha fölmérem eddigi életem értelmét, talán azzal lehetek valóban elégedett, hogy költészetének meg- és elismertetéséhez hozzájárulhattam egy kissé egyesületünk keretei közt. Önálló kötetek nélkül ez nem ment volna, ismervén az irodalom berkeit.
OLVADT SZÁRNYAKKAL címmel kiadott verseinek és a LADIK A HOLTÁGON című novellás kötetének megjelentetése megalapozta, hogy „PEST MEGYE MŰVÉSZETÉÉRT!” DÍJAS KÖLTŐNKKÉ lett! Szerénysége, csöndes visszahúzódása, humorba ágyazott pesszimizmusa közismert volt, de tudom, boldoggá tette, hogy versei és novellái sorra nyertek első helyezést és közönségdíjat a legismertebb országos irodalmi pályázatokon. Nógattam és megegyeztünk: összeállítjuk a 3. kötetét is. De elment.
Írásai községünk közkincsei! A már kiérdemelt „Felsőpakonyért!” Kitüntető Díj mellé tartozunk neki annyival, hogy hátrahagyott műveit összegyűjtve, azokat önálló kötetbe fogva kiadjuk! Emlékezetének megőrzésére. Becsületből. Tiszteletből. Szeretetből.
Szép feladat: munkára fel!

BOLDOG ÚJ ÉVET FELSŐPAKONY!

Durkó Éva FJE

A Darumadár Nyugdíjas Klub naplóbejegyzései

2016. november-december

Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok erőben, egészségben! Nekünk idősebbeknek ez már többet ér, mint a gazdagság.
November 17-én délelőtt a bérletesek a Turay Ida színház előadásában látták Cserháti Zsuzsa emlékműsorát, gyönyörű dalait idézte fel a műsor. Délután énekkar, klubnap, ahol Lőrentei Erzsike felhívta a figyelmet a SZIMA csarnokban megtartott ingyenes egészségfelmérésre, ahol kínai orvosok várták és vizsgálták meg a megjelenteket.

Névnapok a klubban
Elképesztő látvány fogadott minket november 24-én, amikor betoppantunk a klubba. A szendvicses tálcák, süteményes tányérok festői látványára szinte földbe gyökerezett a lábunk. - Ünneplünk? Jaj, de jó! Erzsébet és Katalin… Hogy elmúlt egy év megint! - Jó volt látni, hogy olyan sokan voltunk, hogy örültünk egymásnak! Erzsébetek szép számmal és az egyetlen Katika kitettek magukért, hogy emlékezetes legyen a névnapi köszöntő!
A Mária után Erzsébet volt a leggyakoribb név hazánkban már évszázadok óta, őt követte a Katalin. Így volt ez a környező országokban is: Betti, Bessy, Elizabeth… Kátya, Kitty, Katyerina… kissé elkábulva a látványtól és a vidám zsongástól, mintegy visszapörgetve a múlt lapjait, felidéztem emlékeimben a kedves Erzsikéket és Katikákat. Szerintem minden családban volt és van is egy-egy Bözsi néni, Kati néni, akikre jó emlékezni. „Szilágyi Erzsébet levelét megírta…” kezdődik Arany János gyönyörű balladája. De a mai Erzsébetek között is rózsává változhatna a kenyér az ő önfeláldozó szeretetük hatására. A Katalin pedig időjós: vagy kopog, vagy locsog, de közeleg a karácsony! Felrémlik még a történelemből a sok Katalin cárnő, híresek és hírhedtek… Régi slágerek: „Bözsi ne sírjon, Bözsikém drága felejtsen el…”, „Patak mellett lakik a Katika…”, „Én édes Katinkám…”
Közben kóstolgatjuk a süteményeket és büszkén bizonygatjuk, hogy nem is vagyunk olyan öregek, ha ilyen habos-krémes-csokoládés csodákat tudunk alkotni, és az a tepertős pogácsa… nagymamáink áldott kezét idézi!
Füziné Esztike szép, hagyományos köszöntője visszahív minket a jelenbe, és kedves meglepetés Lovászné Erzsike egyéni hangú, aktuális verse.
Kedves ünnepeltek! Köszönjük Nektek azt a szép estét! Jó lesz visszaemlékezni a fantasztikus ízekre, jó hangulatra.
Jövőre pedig újra együtt, ugyanitt!
Cseh Rózsa

December 1-jén 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap, a decemberi programok ismertetése, majd csevegés. December 8-án énekkar, klubnap, teljes felkészülés az évzáró bálra. A forgatókönyvet ismertette Lőrentei Erzsike vezetőnk. Közben Siska Ferenc és Kovács Ferenc névnapjuk alkalmából a társaságot először tüzes vízzel, a névnaposok feleségei pedig a fincsi sós, sajtos, káposztás és édeskekszes Mirindaszelettel kínálták a megjelenteket. Ezen a napon is jó kis beszélgetős, süti-receptcserés klubdélután volt.
December 9-én a Téli Tárlat megnyitásán több klubtagunk vett részt. 10-én a fenyőfaállításon, a kirakodóvásáron szinte mindenki megjelent, énekkarunk is szerepelt, és a református énekkar gyönyörű többszólamú énekeket adott elő. Sajnos kevesebben voltunk, mint tavaly, pedig nem esett és nem is volt nagyon hideg. A betlehem, most is nagyon kedves és szép alkotása Durkó Évának. Büszkék is vagyunk egy kicsit, mivel a fenyőfát ismét klubtagunk adta (Lőrentei Erzsike) a karácsonyi ünnepléshez. Finom tea, forralt bor melegítette a fázósokat és a sok-sok süti -, amit a falu lakossága hozott – táplálta a testet. December 15-én énekkar, klubnap, ahol gyertyát gyújtottunk elhunyt klubtársunknak Krampflné Ilike emlékére. Gergely Mihályné és neje az elmaradt Mihály-napra most édes sülttököket, borocskát és sütit hozott a tagságunknak. Közben a vöröskeresztes Czirják Esztike a tagságból 11 főnek - tombolahúzással - ajándékutalvánnyal kedveskedett a rendezvényeiken való sok-sok segítségért. December 22-én a klubnap elmaradt, hogy mindenki nyugodtan készülődjön a karácsonyi ünnepre. December 28-án fél 9-kor az iskolában - a szokásos „csapat” - berendeztük a tornatermet, s azokat a narancsokat, amelyeket Mózsik Andrástól kaptunk, szegfűszeggel díszítettük ki. Köszönjük Mózsik „Bandinak” az egészséges, nagyon finom, édes gyümölcsöket - szinte minden évben megajándékozza az időseket -, amelyet örömmel fogyasztottunk.
17 órakor kezdődött a „buli”, a zenét Norbi szolgáltatta, vacsorát a Jóbarátok étteremből hozattunk - nagyon finom volt. Lőrentei Erzsike megnyitója, és az énekkar aranyos szereplése után a két 80 évest - Böginé Katikát és Paulich Sándort köszöntette a tagság nevében és mindketten 1-1 Gergelyné Margó festményt kaptak ajándékba. Majd Nagy János polgármester úr is köszöntötte az ünnepelteket s ajándékot is adott. Az ünnepeltek a köszöntést pezsgővel viszonozták.
Ezután mindenki elfogyasztotta a vacsorát s vidám táncra perdültünk, éjfélig igazán jól szórakoztunk.
Két fő szponzorunknak, Fejesné Margónak és Mervó Andrásnak szeretném nagyon-nagyon megköszönni a támogatásukat magam és a klubtársaim nevében!
December 29-én már fél 10-re a tornaterem újra rendberakva az önkormányzat közmunkásaival és a mi tagjainkkal karöltve.
Szuperszónikus gyorsasággal érkezett a szilveszter, éjszaka a sziporkázó hidegben csodálatos tűzijátékkal, pezsgővel búcsúztattuk az óévet, s legalább olyan jó, vagy ici-picit jobb évet kívánok mindenkinek, mint amilyen volt, hogy ne legyünk telhetetlenek, BUÉK jó egészségben!
2017. január 5-én 15 órakor már túl vagyunk az első vezetőségi ülésen, 16 órakor énekkari próba, majd klubnap. Új belépőnk is lett egy fiatalember személyében.

Kovácsné Németh Ilona

Varga Imre emlékére

Jó barátunktól, kedves régi ismerősünktől, szinte már tősgyökeresnek számító felsőpakonyi polgártársunktól búcsúzunk. Szomorú kötelességem, hogy szerény képességeimhez mérten megírjam ezt a búcsúztatót. Utolsó találkozásunkkor megígértük egymásnak, hogy amelyikünk marad, majd „ír az Agorába.” Fanyar humor és rejtett szomorúság volt az ígéret mögött. A rám hárult feladatot megpróbálom teljesíteni.

„Hosszan tartó súlyos betegség”… Mennyi testi-lelki fájdalom, az élethez való ragaszkodás van az ilyenkor szokásos megfogalmazás mögött!
A család veszteségét átérezve gondolunk rá ezekben a napokban, mögöttünk az együtt leélt évtizedek minden örömével és szomorúságával. A mi korosztályunk, „a nagy generáció” Imre halálával is szegényebb lett, mert más volt, mint mi: tehetséggel megáldott lélek! Egy műszaki beállítottságú ember, mérnök, aki érti és szereti az irodalmat, verseket és novellákat ír… Szokatlan dolog, ha a palettán új színek tűnnek fel. Ezért gyakran kaján csodálkozás, értetlenkedés érte, mely talán némi irigységből is fakadt irodalmi körökben. Embertársunk, aki a nyomtatott áramkörök világából jött közénk. Érzékenyebb volt bármelyikünknél. Ahogy idősödött, és romlott az egészsége, egyre nehezebben viselte az őt és valamennyiünket ért igazságtalanságokat.

Volt egy kis közösségünk a könyvtárban, Margitka felejthetetlen próbálkozása. Ennek megalakításában ő is részt vett. Összekötött minket az irodalom iránti szeretet. Jó volt együtt lenni! Ha visszagondolok ezekre az évekre, mindig az ő alakja bukkan elő a múltból. Programokat terveztünk Móra, Karinthy, Szabó Magda, Sütő András és mások műveiből. Ezekre az összejövetelekre hetekig készültünk, olvasgattuk a régi és új kiadásokat és beszélgettünk… Az akkori klubtársak nevében is búcsúzunk Imrétől! Emlékeinkben úgy marad meg, ahogy ülünk ott körben, és ő meggyőzően védi az igazát valakivel, valamivel szemben. Vagy éppen a haikut, egy japán versformát magyarázza, mert már próbálgatott terelgetni minket a világirodalom felé.

2009-ben Durkó Éva áldozatos munkájával két kötete jelent meg: versei és novellái. Elképzelni sem tudom, hogy ez mögött mekkora munka van, összetartozás és anyagi támogatás Éva, Fejes Lajos és Margó részéről. Az illusztrációk is emelik a versek és novellák hangulatát, dicsérve Éva ügyességét. Most, hogy végigolvastam ezt a két kötetet, és már csak gondolatban tudok vele beszélgetni, vitatkozni (istenem, azok a vitáink!), átértékelődött, mélyebb emberi tartalmat kapott a vers és a próza. „76 év kortörténeti dokumentuma” - mondom neki gondolatban, és azonnal vitába száll velem. Nincs igazad, Imre! Nem tűnik el nyom nélkül ez a 76 év! Soha ilyen aktuálisak nem voltak a verseid és vigasztalóbbak a novelláid! Impressziók az évszakokról, ami az egyik legszebb versed címe - amíg ilyen gyönyörűségek vesznek körül minket, és egy-egy üvegcserép is felcsillan a fényben, hát ne gondoljunk a globális felmelegedésre! Az akkori Törökszentmiklóstól a mostani Felsőpakonyig ívelő életutad minden örömét, kétségeidet, szenvedésed átadtad nekünk az Olvadt szárnyakkal és a Ladik a holtágon című kötetekben. Ha el is tűnünk, mint azok a kagylók, ahogy az utolsó versedben írtad, néhány kagylóban mégis van igazgyöngy!
Minden novellád egy-egy emberi sors. Az elsietett feltámadás című történeted tragikomikus alakja falunkbeli, azonnal ráismerünk mi, régi pakonyiak.

Most, hogy elmentél, a mi szerencsétlen emberi gyarlóságaink is megváltoztak valahogy. Amikor azt a távcsövet összehoztad magadnak, tudtam ám, hogy a jövőben keresgélsz valamit, már-már az ezotéria felé tapogatózva! Pesszimista jóslataiddal nem akarok egyet érteni. Jó volna tudni, hogy abból a létsíkból, amelyben most vagy, hogy látod a múltunkat, jelenünket, mit sejtesz meg a jövőnkből. „Ugorjunk!” - mondogattad, mint Pósalaki bácsi a Légy jó mindhaláligban, ha vitatkozásunk indulatosabbá vált.

De azért abban ugye egyetértesz velem, hogy leszármazottainkban hagyunk valamit magunkból? Velünk vagy fiad, Öcsi egész habitusában, lányod, Annika gyönyörű, lelkünket mélyen megérintő verseiben, az 53 évben, amit Marikával leéltetek! És hát az unokák… Lassuló életünk kedves mérföldkövei, sorsunk ajándékai… Bennük is tovább élsz, Imre! Emlékeimben felbukkan egy régi mondásod: „Mennyi mindenről lemaradtunk ebben az életben! Még a tengert sem láttam, csak ezt a tenger sok tévét itt körülöttem!” Rohanó világunk okozta műszaki gondjainkban már nem kérhetünk tőled segítséget. De köszönjük, hogy ránk hagytad azokat a gyöngyöket!

Cseh Rózsa

+ fotó Imrebácsiról

Sport

Kispályán is otthon vagyunk

Január 7-én megkezdődtek az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság hagyományos téli kispályás labdarúgó-sorozatának, a Futsal7végéknek ez évi versengései. A Felsőpakony KSE három felnőtt és egy U19-es csapatot indított idén a sorozatban.

A tavalyi kiírást a Felsőpakony I. csapata nyerte, így címvédőként esélyesnek számítanak idén is. Arról se feledkezzünk el, hogy a Felsőpakony II. is a legjobb négy csapat közé jutott. A Felsőpakony III. jó formán túlkoros ifistákból áll, akik most ízlelgetik a felnőtt korosztály légkörét. U19-es csapatunk január 28-29-én kezdi meg tornát.

Wrábel Józsiék bajnokesélyesként kezdték a szereplést. Csoportelsőként, mindenkit legyőzve jutottak tovább a negyeddöntőkbe.

C csoport eredményei:

Kerepesi SBE - Felsőpakony KSE I. 0:3
Felsőpakony KSE I. - Péceli SSE6:4
Felsőpakony KSE I. - Hidegkúti SC 4:3
Szentendre VSE - Felsőpakony KSE I. 3:5

II. és III. számú csapatunk egy csoportba került. Előbbiek csoportelsőként a negyeddöntőkbe, míg utóbbiak a 4. helyen zárva a vigaszágon folytatják a tornát.

B csoport eredményei:
Felsőpakony KSE II. - Felsőpakony KSE III. 4:2
Felsőpakony KSE II. - Asterix SC-Érd 7:2
Felsőpakony KSE II. - Ócsa VSE2:2
Felsőpakony KSE II. - Délegyháza KSE 3:0

Felsőpakony KSE III. - Ócsa VSE3:3
Felsőpakony KSE III. - Asterix SC-Érd 1:4
Felsőpakony KSE III. - Délegyháza KSE 3:0

Felsőpakony KSE III. vigaszág:
Felsőpakony KSE III. - Péceli SSE 0:4
Péceli SSE - Felsőpakony KSE III. 10:1

Miután fiataljaink kettős vereséget szenvedtek a vigaszágon, így ők sajnos kiestek a tornáról. .

Hajrá Pakony!!!
Tóth Roland

Mikulásfutás

Az idei utolsó futásunk is eredményesen zárult. Közel 50 fő állt a rajtvonalhoz! A célban meleg tea és finomabbnál finomabb sütik várták a befutókat!
Köszönöm, hogy ilyen lelkesen részt vesztek a rendezvényeken!
Nagyon fontos, hogy minden nap legalább fél órát aktívan mozogjatok, ezzel is sokat téve az egészségetekért!
Találkozunk 2017-ben!

Az idei futásaink várható időpontjai:
2017. április 15. szombat - Húsvéti Nyúlfutás
2017. augusztus 19. szombat - Bográcsfutás
2017. október 7. szombat - Tök Jó Futás
2017. december 2. szombat - Mikulásfutás

Mindenkit szeretettel várunk!

Tóth Gabriella

+ fotók

Hátbelső

Hátlap

2017_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)