Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2019_01_jan

Felsőpakonyi Agora

KIVETTEM AZ ANYAGOT, DOLGOZOK VELE. MÓDOSÍTÁS ESETÉN KÉREM SZEMÉLYESEN JELEZNI!

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIX. évf. 1. szám, 2019. január

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

2019. január 1-jétől bevezetésre kerül a gyermekek otthongondozási díja

A Gyáli Járási Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. január 1-jétől bevezetésre kerül a gyermekek otthongondozási díja (GYOD). Az ellátásra főszabály szerint az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápoló vér szerinti vagy örökbefogadó szülők jogosultak. Egyéb hozzátartozó csak a szülő halála vagy törvényben meghatározott egyéb akadályoztatása esetén válhat jogosulttá. A gyermek önellátó képessége szakorvosi, illetve szakértői vélemény alapján kerül megállapításra.

Azon szülők esetében, akik jelenleg is ápolási díjban részesülnek gyermekük ápolása jogán az ellátás – kivéve a 2018. december 31-éig egyéb ok miatt megszűnő ellátás – automatikusan átvált 2019. január 1-jétől a bruttó 100.000 Ft összegű GYOD-ra.

dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző

Kutak vízjogi engedélyezése

Tisztelt Lakosság!

A már meglévő kutak vízjogi engedélyezésével összefüggésben a korábbi jogszabályi előírás szerint valamennyi kutat engedélyeztetni kellett a vízjogi bírság elkerülése érdekében legkésőbb 2018. december 31-ig.

2018. december 12-én az Országgyűlés elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt módosító 2018. évi CXXI. törvényt, amely 2018. december 21. napján hatályba is lépett, és amely a következőket tartalmazza:

A vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet megalkotása is várható a 2019. év folyamán, amely az eljárás részletszabályait írja majd elő, és amelytől – az előzetes tájékoztatások alapján – azt várjuk, hogy ne csupán a határidő módosításával tegye kedvezőbbé a kúttulajdonosok helyzetét, hanem az egyes eljárási lépések is egyszerűbbé és költségkímélőbbé váljanak.

Összefoglalva tehát a vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedély iránti eljárás kezdeményezésére bírságra kötelezés nélkül 2020. december 31-ig lehetőség van, ezért célszerű az eljárást a végrehajtási rendelet ismeretében megindítani, amely várhatóan anyagi és adminisztratív terhet fog az érintett tulajdonosok/üzemeltetők válláról levenni.


dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző

SAJTÓKÖZLRMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT FELSŐPAKONY ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROJEKTJE

18 | 12 | 07
FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2017.05.08-án sikeres pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívására. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az önkormányzat az 55,86 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a Herman Ottó Általános Iskola tornacsarnok épületét újította fel

Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00164

A beruházás eredményeként a 2363 Felsőpakony, Iskola utca 24. cím alatt található Herman Ottó Általános Iskola tornacsarnok épülete újult meg.
Az európai uniós támogatás segítségével nyílászáró csere, padlásfödém szigetelés és homlokzati hőszigetelés valósult meg. A Herman Ottó Általános Iskola tornacsarnok épület tetején az önkormányzat napelemes rendszert létesített a saját elektromos fogyasztásának kiváltására. A rendszer összesen 76 db napelemből áll. A beruházással jelentősen csökken majd az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mennyisége, valamint az előzetes számítások alapján a fejlesztés mintegy évi bruttó 2 258 375 Ft rezsi megtakarítást eredményezhet.
Önkormányzatunk a környezetvédelmi prioritásokat szem előtt tartva törekszik a települési környezetvédelem erősítésére és a környezetbiztonság növelésére is. A beruházás megvalósítása révén a környezeti terhelés mérséklésével hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti állapot javulásához.

A beruházás sikeres műszaki átadása 2018. szeptember 24.-én valósult meg.

További információ kérhető:
Varga Edit, sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu

Óvoda

A legszeretetteljesebb ünnep a karácsony

A mi óvodánk programjának szerves részét képezi a néphagyományok, a népszokások megismertetése, ápolása, hisz a magyar kultúrának évszázados hagyományai vannak. Az egyik legbőségesebb időszakot erre az adventi előkészületek biztosítják.
Az adventi ünnepkör közösségi megélésével, a várakozás örömének átélésével az óvodás gyermekek megismerik a helyi hagyományokat, szokásokat. Az advent fogalomkörének bevezetésével a karácsonyra való felkészülés a célunk.

A várakozás időszakában adventi koszorút készítettünk, hiszen december 2-án volt Advent első vasárnapja, amely három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét. Minden pénteken meggyújtottunk egy adventi gyertyát és karácsonyi dalokat énekeltünk közösen az óvoda aulájában, amíg el nem érkezett a Karácsony.
Azonban az adventi időszak elején van még egy kiemelkedő nap, amit a gyerekek mindig izgatottan várnak, december 6. Miklós napja. A gyermekek lerajzolhatták kívánságaikat a Mikulásnak, amelyeket egy leveles ládába gyűjtöttünk össze. Amikor a Mikulás ellátogatott hozzánk, az óvoda udvarán vártuk és énekekkel köszöntöttük. Ő pedig minden kisgyermeket megajándékozott.

A legszeretetteljesebb ünnep a karácsony. Ennek ékes bizonyítéka többek között az is, ahogyan a felsőpakonyi Mesevár Óvoda apraja és nagyja készült erre az ünnepre. Szívünk minden melege benne volt azoknak a meglepetéseknek az elkészítésében, amelyekkel örömöt varázsoltak szeretteik lelkébe.
A Katica csoportos gyermekek filcből varrott szivecskéket és tortapapírból fenyőfát készítettek,
a Nefelejcs csoportos gyermekek fonalból pom-pom fenyődíszt,
a Hétszínvirág csoportos gyermekek hajtogatott teatartó bögrét,
a Napraforgó csoportos gyermekek só-liszt gyurmából angyalkás képet, ill. karácsonyi formákból képet,
a Cica csoportos gyermekek mézeskalácsot sütöttek, ünnepi asztaldíszt és tenyérnyomatot készítettek,
a Neszepisze csoportos gyermekek csillag díszeket készítettek a karácsonyfára és a Betlehemes játék előadásával készültek.

December 17-én volt óvodánkban a Karácsonyi ünnepség. A Neszepisze csoport a tornateremben mutatta be a Betlehemes játékot ajándékul a gyermek és felnőtt közösség számára. Az aulában felállított gyönyörű karácsonyfa köré gyűlve énekkel köszöntöttük a karácsonyt. Majd minden csoport birtokba vette a sok szép ajándékot. A délelőtt meghitt, elmélyült vidám játékkal folytatódott.

Erzsi és Anita óvó néni

Újszülöttjeink:

Kristóf Zsanett Vanessza 11.27
Bárány Bende Alex 11.30
Zima Liza Léna 12.02
Ettenberger Lili 12.16
Beke Noel Ferenc 12.21

Iskola

Eseményekben gazdag decemberi napok a Herman Ottó Általános Iskolában

Az iskolánk aulájában elhelyezett adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása jelezte, hogy közeledik az esztendő vége. Ilyenkor át szoktam lapozni a naptáromat, hogy a benne feljegyzett fontos információk átkerüljenek az új naptáromba. Most is ezt tettem, és feltűnt, hogy az egész év igen tartalmas volt ugyan, mégis az év utolsó hónapja ajándékozott meg bennünket gazdag, eseményekkel teli napokkal. Még november végén nyílt napokra hívtuk a szülőket, hogy betekintést nyerjenek az iskolában zajló oktató nevelő munka folyamatába.

Decemberben minden péntek reggelén adventi gyertyák gyulladtak meg gyermekversek és énekszó kíséretében, jelezve a hit, a remény, a szeretet, és a béke jelenlétét. Ahogy az adventi naptár tele van apró meglepetésekkel, úgy iskolánkban is számtalan kedves kis akció történt ebben az időszakban. Mivel a december bővelkedett a munkanapokban, hiszen két szombati napon is lehetőséget kaptunk arra, hogy növeljük országunk GDP-jét, így a szokásosnál több időt tölthettünk együtt az iskolánk tanulóival, oktatóival.
A hónap elején az alsó tagozatos tanulókkal egy szívhez szóló színházi mesejátékot láthattunk a Turay Színház színészeinek előadásában, A suszter manói címmel.

A december 2-án Monoron megrendezett Regionális Diákparlamenten diákönkormányzatunk is képviselte iskolánkat. A Mikulás közeledtével Kis Herman-kört futottak a Mikulás-sapkás diákjaink, és ezzel a körrel vette kezdetét a hagyományos Mikuláshét, melynek keretében a gyerekek rajzokkal, illetve kézműves foglalkozásokkal várták a csomagokkal megpakolt Mikulást, aki 6-án valóban el is látogatott a kis krampuszlányaival tanulóinkhoz. Ezúton is köszönjük a Diákönkormányzat tagjainak a segítő munkát. A hét zárásaként ismét részt vettünk a pakonyi adventi gyertyagyújtáson, ahol tanulóink műsorral kedveskedtek a Petőfi térre kilátogató közönségnek. Köszönjük Pataki Rozália és Polgár Aranka felkészítő munkáját.

A hónap folyamán a gyerekek által oly kedvelt bolhapiac ismét benépesítette iskolánk auláját és folyosóját, ahol apró-cseprő dolgok, játékok, kisautók, kifestők és bizsuk cseréltek gazdát. A szokásos Luca-diszkó most december 14-re esett, ahol nemcsak a büfé kapott nagy szerepet, hanem a tánc és a tréfás-táncos játékok is szórakoztatták a gyerekeket.

Lassan, de biztosan közeledett a karácsony előtti utolsó hét, a tanulás mellett sok-sok próbával készültek tanulóink a december 21-i iskolai fenyőünnepre. Tanári karunk is lelkesen várta a karácsony közeledtét, lelkesedésünk egész a vasútállomásig ért, ahol a megfáradt, kora esti vonattal hazatérőket karácsonyi énekszóval vártuk az ünnep előtti utolsó héten.

Reméljük, sikerült a településünk karácsonyi hangulatához hozzájárulnunk igyekezetünkkel, ismét egy évvel öregbítve a Herman Ottó Általános Iskola jó hírét.

Sebestyénné Fehérvári Márta tanító

Így ünnepeltünk az iskolában

December 21-én délelőtt minden készen állt, hogy karácsony ünnepére közösen készüljünk: a tornateremben a feldíszített fenyőfa; a hófehér ruhás angyalok, akik tánccal, verssel kedveskedtek; a szent család a pásztorokkal és a napkeleti királyokkal körülvéve hirdette a karácsony örömüzenetét; a tündöklő, éneklő csillagocskák tánccal hoztak fényességet; az ajándékosztó vidám manócskák szépen a karácsonyfa alá rakosgatták az osztályok ajándékait; a hit, a remény, a szeretet, a jóság manói pedig megmutatták, hogy mindenki szívében gyúlhat melegség ezen a szép ünnepen. Még az egek is megnyíltak előttünk, ahogy az első karácsony estéjén. Öröm volt nézni és hallgatni az osztályok énekeit, verseit, táncait! Az alsósok ünnepi műsorát Pataki Rozália tanítónő nyitotta meg és vezette, Matisz Zsolt igazgató köszöntötte az egybegyűlteket mindenkinek boldog, szép ünnepeket kívánva.

A felsősök műsora Mósa Zsuzsanna igazgatóhelyettes kedves szavaival kezdődött. A nagyobb diákok karácsonyi mesével, versekkel, táncokkal, énekekkel leptek meg bennünket. Az ünnepség végén kiosztásra kerültek a teremfoci-bajnokságban eredményesen szereplő csapatok érmei, illetve a természettudományi versenyen helyezéseket elért tanulók jutalmai. Könyvjutalmat kaptak azok a diákok is, akik egy-egy (vagy akár több) tantárgyban is kiemelkedően teljesítettek a tanév első négy hónapjában. Gratulálunk minden díjazottnak!

Az ünnep már mögöttünk van. Újra elkezdődtek a dolgos hétköznapok. Jó lenne, ha a mindennapjainkban is sokszor megjelenhetne az ünnepekben megélt nyugalom, békesség, szeretet, egymás iránti figyelem és kedvesség!

A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola vezetői, pedagógusai, munkatársai nevében is kívánok minden kedves Olvasónak boldog és sikerekben gazdag új esztendőt!

Viziné Surányi Erika

Katolikus

HA ITT LETTÉL VOLNA…

December hónap tele volt sok szép ünneppel. December 6. Szent Miklós ünnepe, december 8. Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepe. Szent Miklós küldötte december 9-én ajándékozta meg a gyermekeket és felnőtteket a templomban.
A Hit-Remény-Öröm-Szeretet négy adventi gyertyáját Rusz Attila és családja, Papp Norbert és családja, Lőrincz Imre és családja, Janocha Gábor és családja gyújtották meg az adventi koszorún. A negyedik gyertya gyújtása után elérkezett a várva várt ünnep a MEGVÁLTÓ KIS JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE, december 24.
December 24-én az éjféli szentmise előtt az iskolások ünnepi műsorral kedveskedtek. Köszönet a felkészítésért Papp Norbert hitoktató tanár úrnak.
A szép és lelket felemelő „éjféli szentmise” este 10 órakor kezdődött. Áldással fejezte be a szentmisét Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó úr.
Aki a kis Jézus születését várta, szíve megtelt melegséggel és szeretettel ünnepelt.
December 26-án Szent István első vértanú ünnepén a szentmise előtt az óvodás gyermekek ünnepi pásztorjátékát tekinthettük meg. Köszönet Bánki Erzsike óvó néninek a felkészítésért. Nagyon szép volt a műsor.
Következett december 31, a Hálaadó szentmise, melyen ki-ki átgondolta az elmúlt évben történteket és hálát adhatott a segítségekért, kegyelmekért. Hálatelt szívvel kezdődhetett a Szilveszter, majd beköszöntött 2019, az ÚJÉV.
JANUÁR 1. Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe.

Minden kedves olvasónak szeretném a 2019-es évre kívánni:
Bízzuk
Újra
Életünket
Krisztusra!

Minden kedves munkatársamnak megköszönöm a sok önzetlen segítséget, munkát. Köszönöm az intézmények vezetőinek és a település lakóinak közösségünk támogatását (és az adományokat)!

2019 évet egy ÚJ ÉVI IMÁVAL kezdeném:
Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő kezdetét,
Neked ajánljuk, aki a kezdet nélküli kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.

Üdvözlünk, új év a liturgia szövegével:
Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon BÉKESSÉGET!

Berencsi Gézánévilági egyháztanács elnök

Karitász-hírek

A karitász csoportunk 2013. november 24-én alakult meg, közvetlenül az Istenhez való odafordulásomat követően. Vágytam rá, hogy valami hasznosat, valami jót tegyek az emberekért. Hála Istennek, Hefler Gábor atya és másik tíz ember azonnal az ügy mellé állt,l és Felsőpakonyi Katolikus Karitász néven fél évtizeden keresztül szerveztük a ruhaosztásokat, nagyböjti,- és karácsonyi élelmiszerosztásokat, iskolakezdési támogatásokat, nagy értékű felajánlásokat, adományokat juttatunk el a rászorulóknak, családokat, időseket látogattunk, támogattunk, gyűjtést szervezetünk, gyermekeknek szerveztünk nyaralást…

Sajnos az évek folyamán egyre jobban megfogyatkoztunk; többen elköltöztek, valakinek kisbabája született, valaki pedig az ország másik felében lett kollégista. Eljött az a pillanat, amikor – munkahelyi előmenetelem okán, 2018. november 24-én, 5 éves fennállásunk évfordulóján - nekem is be kellett jelentenem a többieknek, hogy a csoportvezetői feladatokat a továbbiakban nem tudom ellátni. Figyelemmel arra, hogy a megbeszélésen megjelent két tag – akik közül egyikük egyébként már Ócsáról jött át – nem vállalta el a csoport koordinálását, jelenlegi állapotában a karitász csoport nem tud tovább működni.

A fentiek miatt tevékenységünket szüneteltetjük. A karácsonyi ünnepekre annak a 15-20 idős embernek a korábbi évekhez hasonlóan idén is eljuttatjuk a figyelmességi csomagokat, de többre már nem vagyunk képesek. Remélem, hogy Isten segítségével és lelkes, hívő emberek igyekezetével a csoport egyszer újjá fog éledni.

Köszönöm a jó Istennek, hogy a világ jobbá tételében ily formán a munkatársa lehettem. Köszönettel tartozom Gábor atyának és, természetesen, a jelenlegi és volt tagoknak a teljesség igénye nélkül: Mayer Évának, Bánki Erzsikének, Joanovits Juditnak, Klacskó Anikónak, Rusz Tündének, Siklósi Árpádnak, Csalló Katának, Szécsi Petinek, Beláz Pistinek, és minden jó embernek, aki adományával, munkájával valaha is segítette a tevékenységünket.

Üdvözlettel:
dr. Fitos Dóra

Református

Üdvözítő született!

Advent idején Jézus Krisztusra emlékezünk, arra, hogy karácsony éjszakáján megtörtént a csoda: Isten Jézus Krisztusban láthatóan testet öltött. Leszállt a földre, hogy szeretetével mindnyájunkat elérjen.

Gyülekezetünk ünnepi hangulatban, imádságos lelkülettel készült a karácsonyra. Az advent vasárnapi istentiszteleteken lelkipásztorunk, Vizi János, olyan fontos fogalmakat világított meg Ézsaiás próféta könyve alapján, mint a világosság, öröm, békesség, gyermek. Ezek mindegyikére érvényes, hogy világi értelemben múlandóak, ám Isten ajándékaként halhatatlanok, hisz Jézus Krisztus maga a gyermek, a világ világossága, az öröm és a békesség forrása. Ne úgy tekintsünk Rá, mint kis Jézusra, Jézuskára, hanem úgy, mint a pásztorok és a betlehemi bölcsek: Ő a Királyok Királya, aki azért jött, mert szeret minket, Ő a mi Megváltónk, Szabadítónk, aki utat tör számunkra az Atya országába.

Advent harmadik vasárnapján hagyományainkhoz híven megtartottuk a szolgálók karácsonyát. Az Ige Ézsaiás könyvéből hangzott, a 44. rész 21. verse. Tiszteletes úr mindenkinek megköszönte a szolgálatot, majd Igés lapokkal ajándékozott meg bennünket, melyeknek első oldalán bibliai idézeteket, hátsó oldalán világi szerzőktől származó bölcs gondolatokat olvashattunk. A költészetet kedvelő, szavalni szerető testvérek szép adventi és karácsonyi versekkel készültek erre az alkalomra is. A finom virsli és sütemények elfogyasztása után az idősebbek elbeszélgettek egymással, a fiatalabbak és a gyerekek pedig felállították és feldíszítették a templomban a karácsonyfát.

A műsoros családi karácsonyra december 23-án, advent 4. vasárnapján került sor. A betlehemi jászol, a gyönyörű karácsonyfa megteremtette az ünnepi hangulatot, az igehirdetés pedig felhívta figyelmünket, hogy a készülődés (ünnepi asztal, ajándékok) ne vezessen félre bennünket, lássuk az ünnep örömét, szépségét, kincsét, hogy Jézus Krisztus fénye ragyoghassa be egész lényünket, és mindazokét, akiket az Úr mennyei céllal közelünkbe vezetett. Az óvodások versekkel, énekekkel készültek. „Áldom Őt mindennap és mindenkor!”—hangzott a csengő gyermekhang. Az általános iskolások Pásztorok és csillagok címmel mutattak be egy Betlehem mezején játszódó jelenetet, majd versek, hangszeres karácsonyi énekek hangzottak el. A műsort jelenet zárta, melynek címe: Karácsony ajándékai. Ebben megfogalmazódik a karácsony lényege: „Nekünk adatott Az, aki egyedül képes e világ minden szükségét és vágyait kielégíteni, problémáit megoldani a maga kirendelt idejében. Ezért a mi örömüzenetünk ma is így hangzik: Üdvözítő született ma nektek, a Megváltó, a Király, a Békesség Fejedelme. Fogadd be Őt, s akkor Őbenne minden a tiéd –most és mindörökre.” A szereplők ügyesek, szépek voltak. Sugárzott róluk az öröm. A templomból távozóban az istentiszteleten részt vevő minden gyermek ajándékcsomagot kapott.

Az ünnep mindkét napján úrvacsorai közösségben is részesülhettünk. Az időseket és az özvegyeket élelmiszer csomaggal ajándékozta meg gyülekezetünk.

Olyan jó, hogy nekünk megadatott Isten Igéjével feltöltődve, hálatelt szívvel köszönteni az új évet, a jó hírt hozó angyalokkal együtt énekelni: „ Dicsőség mennyben az Istennek”!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

REFORMÁTUS Gyülekezeti anyakönyvi hírek 2018-ban:

Házasságkötés: Búzás Károly – Mészáros Alexandra

Keresztelés:
Gyerekek: Szűcs Máté (Úri), Bárány Hanga Tamara, Bárány Málna Vita, Pellegrini Dorina Márta, Pellegrini Jázmin, Benkő Lara Nikoletta és Benkő Péter Márkus (Gyál), Fazekas Dominik, Pap Laura Corina (USA), Zoboki Soma Zsolt, Marosi Szandra (Pusztavacs), Fajcsi Emília, Roik Fruzsina, Molnár Roland Vilmos, Kőszegi Alex Benjámin, Kiss Norina Elizabet, Szatmári Dávid Nolen
Felnőttek: Pálinkás Alexandra és Szatmári Veronika

Temetés:
A felsőpakonyi templomban a vigasztalás evangéliumának hirdetésével januárban búcsúztunk a 75 évet élt Bázsa-Pataki Erzsébettől, valamint a helybeli temető ravatalozójából szólt Isten vigasztaló Igéje a 61 évet élt Lakatos Endréné Balogh Anna koporsójánál.

Konfirmáció:
Ifjak: Békési Attila, Szabó István és Tamás Márkó Lajos
Felnőttek: Pálinkás Alexandra, Szatmári Veronika, Varga Dzsenifer (Gyál) és Zoboki Martin László

Összeállította: Vizi János lp.

Felsőpakonyi Református Egyházközség

Ez lett a hivatalos neve a felsőpakonyi református gyülekezet közösségének.
Örömmel és Isten iránti hálaadással számolok be arról az örvendetes hírről, hogy a Délpesti Református Egyházmegye Közgyűlése 2018. június 16-án egyhangúlag megszavazta a Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség önálló anyaegyházközséggé való alakulását, átminősítését és átnevezését 2019. január 1-én történő hatállyal.
Ezt a határozatot 2018. november 8-án a Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése tudomásul vette, megerősítette és Isten gazdag áldását kérte. Ez 2019. január 1-én jogerőre emelkedett, és történelmet írva ez év kezdetétől a hivatalos nevünk: Felsőpakonyi Református Egyházközség


A felsőpakonyi református gyülekezet történelmének fejlődése röviden:Időszak


Titulus


Lelkipásztor


Gondnok


1974-1992


Szórvány


Takaró Károly


Bukodi Boldizsár


1992-2002


Társegyházközség


Takaró Károly, Kiss Tamás, Gyimóthy Zsolt

Vizi János


Bukodi Boldizsár Bukodi Boldizsárné


2003-2018


Missziói egyházközség


Vizi János


Bukodi Boldizsárné

Fitos Levente

Nagyné Guti Ibolya


2019


anyaegyházközség


Vizi János


Nagyné Guti Ibolya

Istennek hála van népe Felsőpakonyon. Van felszentelt református temploma 1994. október 3-tól. S vannak emberek, akik örömmel és hálaadással gyakorolhatják hitüket. Köszönjük Isten után mindazoknak az imádságát, szolgálatát, pénzbeli, anyagi és egyéb adakozását, támogatását, kétkezi munkáját, segítségnyújtását és mindent, amivel hozzájárult ehhez a történelmi előléptetéshez! Hálát adunk Istennek a hit ajándékáért, az Isten Igéjének hirdetéséért, a lelki épülésért, a gyülekezet folyamatos növekedéséért! Mindezekért: SOLI DEO GLORIA, azaz egyedül Istené a dicsőség!

Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. (Lukács 12,32)

Vizi János lelkipásztor

Könyvtár

Retro a Lagúnában

Nov. 30-án este hatodmagammal mentem vissza korábbi, szeretett lakhelyemre, Felsőpakonyra, hogy meghallgassuk a nagykanizsai Retro Party Boys ötből három tagjának, a Retro Trio 70-nek koncertjét. Ez volt az első esemény, amin a falu új intézményében, a Lagúna Rendezvényházban részt vettem. Id. Dobos László, aki akkor még egyedül énekelt és gitározott a népes közönség előtt, kedvesen, humorral fogadott minket, mikor késve megérkeztünk. Ez a közvetlenebb légkör volt jellemző a későbbiekre is, amikor már hármasban játszották a ’60-as, ’70-es évek slágereit Bacskay Zoltánnal és Miskó Jánossal. Az említett énekes-gitáros férfiak mind felsőpakonyi kötődésűek: László 25 éve helyi lakos, Jánosnak a lánya élt és dolgozott itt, Zoltán pedig az itteni fellépések kapcsán ismerte és szerette meg Felsőpakonyt. Az est hangulatát betetőzte a felsőpakonyi ÖTYE két tánca – természetesen élő zenére. A fellépők és a szervezők már egyeztetnek egy esetleges, hasonló est létrehozásával kapcsolatban.

Wacha Borbála

Egy éve a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház élén

2018. január óta tölti be Varró-Vida Nikoletta a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői posztját. Sokan ismerik már névről az Agora lapjain megjelent beszámolókon keresztül, arcról vagy személyesen a különböző programok kapcsán, de találkozhatnak vele magánemberként is a településen, hiszen felsőpakonyi lakos is egyben.
Az Agorán keresztüli bemutatkozás sokáig tolódott, hiszen a helyi sajátosságok megismerésén túl egyből az éves programterv összehangolásában találta magát, majd pedig azok megvalósításán volt a sor. Az évforduló alkalmát megragadva kérdeztem egy kicsit a régmúltjáról, a Felsőpakonyon megvalósult terveiről és a jövőbeni elképzeléseiről.

- Annyit már biztosan sokan tudnak rólad, mivel nagyjából két éve Felsőpakonyon élsz, hogy három gyermek édesanyja vagy, vVecsésiként, Vecsésről érkeztél. Mesélnél kicsit magadról és az életedről, mielőtt a településre érkeztél?
- Köszönöm az érdeklődést, és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek.
Mindig is Vecsésen éltem, a középiskolát Budapesten végeztem, majd a főiskola alkalmával elkerültem Bajára, ahol az Eötvös József Főiskola Pedagógiai szakán, könyvtár szakot végeztem. Diplomaosztóm után, még nyáron elkezdtem dolgozni a Nemzeti Könyvtárunkban, az Országos Széchényi Könyvtárban, könyvfeldolgozó könyvtárosként. A köteles példányként beérkező dokumentumok tartalmi feltárása volt a feladatom. Szerettem ezt a fajta feldolgozó munkát, hiszen naprakész ismereteket szereztem a frissen megjelenő regényekről, mesékről, versekről.
Második gyermekem megszületését követően már sajnos nem tudtam vállalni, a hosszú utazási idő miatt, a mindennapi bejárást a Budai várba, a napi 3 órás tömegközlekedést. Ekkor keresett meg a vecsési Róder Imre Városi Könyvtár vezetője, Vadászi Istvánné és olvasószolgálatos állást ajánlott. Ebben az időben kezdődött Vecsésen a Bálint Ágnes Kulturális Központ építése, ami rengeteg feladatot jelentett. Kezdve a könyvtár teljes állományának az átköltöztetésétől, a könyvtári rend kialakításán át, az új könyvtár kulturális életének a megszervezéséig. Közben kulturális intézményvezetői végzettséget szereztem.
Harmadik gyermekem megszületése után kicsivé vált a vecsési lakásunk, így kerültünk Felsőpakonyra. Férjem, Varró Jenő régebbről ismerte már a települést, a 2004-2005-ös bajnok csapat tagja volt.

- Hogyan értékeled a mögötted lévő évet? Milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb?
- Nehéz év áll mögöttem több szempontból is. Egy teljesen idegen település közösségi életébe csöppentem bele, sőt, amit nekem kellett továbbszerveznem. Az igazság az, hogy voltak tervek, amiket sikerült a 2018-as évben megvalósítani, és voltak amik még váratnak magukra. Meg kellett ismernem a lakosságot, a több éve kialakult szokásokat.

- A helyi sajátosságok figyelembe vételével miket tudtál megvalósítani az elképzeléseid közül?
- Ahogy említettem, mindenképpen a helyi szokásokat szem előtt tartva próbáltam és ez után is próbálom szervezni a programokat, együttműködve a település oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, egyesületeivel. Új programokkal szeretném egy kicsit felfrissíteni, feldobni a település közösségi életét. Nagy eredménynek tekintem, hogy a 2018-as évben létrehoztuk a Felsőpakonyi Települési Értéktárat, megalapítottuk a felsőpakonyi „Járd ki lábam” helyi néptánccsoportot, rendszeres kézműves-foglalkozásokat tartunk gyermekek számára, felújításra kerültek a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház mellékhelyiségei, elkezdődött a könyvtár állományának felülvizsgálata az elhasználódott, idejétmúlt dokumentumok leselejtezése. Manapság megváltozott már a könyvtárak szerepe, régen a dokumentumok őrzése volt a fő feladatuk az utókor számára. Ez mára már átalakult a gyors technikai fejlődésnek köszönhetően. Ezt a fejlődő tendenciát a könyvtáraknak is követniük kell, ami nagy kihívást jelent a digitális világban.
Nemcsak a megszokott rendezvények megtartását szeretném folytatni, hanem színesíteni mindezek mellett a közösségi életet. Tavalyi évben tartottunk 2 hét nyári tábort „Könyvtári Kaland” címmel a gyerekeknek, retro gitárestet is szerveztünk Dobos László felsőpakonyi előadóművész csapatával (Retro Trio ’70). Divatbemutatót, dinókiállítást, író-olvasótalálkozókat tartottunk és megemlékeztünk a jeles népszokásokról, települési Mikulást szerveztünk és még sorolhatnám.
A programok szervezésénél lényegi szempont, hogy mindenki vagy legalábbis a lakosok nagy része megtalálja a számára megfelelő hasznos időtöltést kicsiny településünkön.

- A hozott terveid közül melyek várnak megvalósításra? Milyen változtatásokkal találkozhatnak rövid és hosszabb távon a közösségi ház látogatói?
- Idén januártól a lakossági ügyfélszolgálatok, a táncórák átkerülnek a Lagúna rendezvényházba. A könyvtár nagyterme megmarad kiállításoknak, esküvők, nemzeti ünnepségek megtartására.
Rengeteg tervem van a 2019-es évre, a legnagyobb, amit remélem már idén sikerül megvalósítani, az a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház könyvtárrészének a teljes átépítése. Szeretnék egy modern, családbarát, a mai kornak megfelelő közösségi teret kialakítani. Ennek első lépései már megkezdődtek, csatlakoztunk a KSZR-hez (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer). A cél, hogy minőségi és korszerű kulturális szolgáltatásokat tudjuk biztosítani. Ez a fejlesztés sok mindent vonz maga után, mint például a nyitva tartás megváltozását, korszerű informatikai szolgáltató hely kialakítását, Könyvtármozi működtetését, és természetesen minél több, színesebb program megrendezését. Szeretnék a helyszín területi lehetőségéhez mérten kisebb színházi előadásokat, gyermeknevelési tanácsadással kapcsolatos beszélgetéseket, borkóstolóval egybekötött zenés vacsorákat tartani, retrodiszkót, és kibővíteni a Lagúna rendezvényházban rendszeresen tartandó táncórák, tornák választékát. Közben folyamatos szervezés alatt áll a települési Juniális, a Falunap és a települési Állami Ünnepségek, megemlékezések.
Hosszú távon egy olyan könyvtár és közösségi ház megvalósítása a célom, ahová a lakosok szívesen bejönnek kicsiny szabadidejük hasznos eltöltésére és örömmel vesznek részt a település nagy rendezvényein.

VBA

Karácsonyi koncert

Tavaly ilyenkor Kodály Zoltánra emlékeztünk a karácsonyi koncerten, melynek szervezői és résztvevői idén is vártak minket a Közösségi Házban, a Kodály Zoltán Zeneiskola és Népzenei Tagozatának ünnepi hangversenyével, melyet Polgár Aranka és Zabán László vezetett. A fellépő gyerekek és fiatalok hozzátartozóival az ünnep hangulatában vártuk őket.
Hegedűs Magdolna az Ave Maria megható dallamával, Polgár Aranka pedig kedves szavakkal köszöntött minket. Öt kicsi lány hegedűjátéka télies képeket idézett, ahol „hull a pelyhes fehér hó”. Antal Fruzsina a Róka koma dalát, Szőrfi Vivien Haydn Dalocskáját, egy osztrák népdalt játszott. Lőrinc Kincsőtől Baklanova Indulóját hallhattuk. Szente Laura vidám magyar dallamokat varázsolt elénk: Ti csak esztek, isztok, Elvesztettem zsebkendőmet… Vasvári Boglárka pedig egy ideillő német népdallal köszöntötte az ünnepet. Udvardy Csenge Zita Allegroja után Schumann két generális című dalát és Boccherini Menüettjét játszották gyakorlottan, értően a már ismert előadóink, Hegedűs Magdolna, Kádár Ferenc Géza, Polgár Aranka.
A végén egy népzenei összeállítást láttunk, hallottunk a Népzenei Tagozat előadásában. Hangszereikkel idézték fel a múltból elővarázsolt karácsonyi dallamokat.
Zabán László szép, erős hangja és a múltat idéző citera-tamburaszó zárta ezt a karácsonyi koncertet.
Már tavaly is átéltük ezt a csodát, amikor a legkisebbek félénken, botladozva, de lelkesen álltak elénk, közben jöttek a nagyobbak, már-már felnőtt számba menők, csiszolódó előadásmódjukkal, hangszereik és énekhangjuk felcsendülésével.
Köszönjük Polgár Arankának és Zabán Lászlónak, hogy megszervezték ezt a karácsonyi koncertet, és minden kedves résztvevőnek, kicsiktől a nagyokig, hogy hangjukkal, játékukkal elhozták nekünk az ünnep hangulatát!

Cseh Rózsa

Pakonyi Advent

December 8-án a Petőfi téren vidám nyüzsgésre lehettek figyelmesek az arra járók. A feldíszített karácsonyfa és a betlehemi jászol a délutáni ünnepélyes gyertyagyújtásra várt mindenkit. Az árusok az ünnepi hangulatot fokozó kivilágított sátraikat rendezgették, egy nagy gyűjtősátorban pedig ígéretesen illatoztak a szeretetvendégségre készített ételek és italok. 17 órakor Varró-Vida Nikoletta köszöntötte a szép számmal összegyűlteket. Polgár Aranka vezetésével valamennyien elénekeltük a Mennyből az angyalt. Ez a legkedvesebb karácsonyi énekünkmeghatóan idézi vissza a régi ünnepeket, a várakozás örömét, a régi kedves arcokat.
Köszöntött minket a Polgármester úr, majd megkérte a gyerekeket, hogy közösen, jó hangosan kívánjanak boldog karácsonyt, akkor a fán biztosan kigyulladnak a fények. Némi próbálkozás után valóban kigyulladtak! Pataki Rozália tanító néni vezetésével a 3. osztályosok műsora következett. Az angyalkás jelmezekbe öltözött gyerekek téli és karácsonyi gyermekdalokat énekeltek. A Mikulás alakja is feltűnt közöttük.
A Darumadár Nyugdíjas énekkar műsorával záródott a Pakonyi Advent. Az ő hangjukon különösen szépen szóltak a dalok, melyekkel nemzedékek köszöntötték az ünnepet. Visszahozták nekünk a múltat, köszöntötték a jelent és a szeretetre alapozott jövőt. Az adventi gyertyák biztató fényében várjuk együtt a karácsonyt!

Cseh Rózsa

TÉLI TÁRLAT

December 7-én megnyílt a XIV. Téli tárlat a közösségi házban. 14 év alatt már felnövekszik egy új nemzedék… fölöttünk is eljár az idő, szinte hihetetlen, hogy válnak hagyománnyá ezek a rendezvények.
Filák Lászlóné Margitka köszöntette a résztvevőket. Gergely Bulcsú szavalata következett a fázós cinegemadárról, majd Antal Fruzsina és Vasvári Boglárka a „Hull a pelyhes…” dallamával köszöntött minket.
Görög Béla festőművész mondta a szakmai bevezetőt. Az emberi kultúra fontos ága a művészet, a barlang- és sziklarajzoktól napjainkig, ahol a művészeti technikák, különféle izmusok szinte már követhetetlenek számunkra. A mai amatőr művészeink kreativitásuk, szépérzékük, tudásvágyuk által mutatkoztak be most is, ezen a téli tárlaton.
A festmények és grafikák mellett megjelent egy bőrműves, Dobos Krisztina. Újszerű, ízléses, praktikus tárgyai: táskák, övek, kellékek gyönyörködtettek minket.
A foltvarrók kiállították az ünnep hangulatát idéző takaróikat. Munkáik dícsérik kézügyességüket, jó ízlésüket és kitartásukat.
Potyondi Istvánné érdekes alkotásra figyeltünk fel. A képkeretből egy horgolt női alak emelkedik ki, köszöntve a kiállítás résztvevőit.
Általános iskolás kislányok már plasztikával próbálkoznak. Szolnoki Andrea, Szolnoki Bea, Cseresznyés Anita, Pásztor Zsófia és Somogyi Lilla kedves mesealakokat, a Betlehem szereplőit formázták meg nekünk.
Durkó Éva falusi iskolaudvara és a tanyasi képe az 50-es éveket vetítette elénk és egy szép gyümölcskosarat. Szabó Magda arcképe valahogy közénk varázsolta az írónőt, mintha itt ülne közöttünk.
Gergely Mihályné a közeledő ünnep hangulatát nyújtja nekünk a Gyermek született, Hazafelé és az Esti harangszó című képeivel. Szabó Magda arcképét is megfestette, az írónő kedves, sajátos arcvonásait jó volt látni a képek között.
Kalas Béláné Pannonhalmát és Szentendrét hozta el nekünk a kiállított képein, és egy szép tájképet. Jó érzés volt így együtt látni a „Triumvirátus”-t!
Nem fog rajtuk az idő, hála Istennek!
Farkas Lénárd betartotta az ígéretét, a tárlatra két tájképet (őszi, téli) hozott. Köszönjük Leni! Várunk a következő kiállításon is!
Két fiatal alkotónk: Pataki Gergely és Fábián Gábor János már az új nemzedék stílusával lepett meg minket. Gergely állatfigurái, sajátos kis képei, Gábor Naplementéje és tusrajzai sejtetikvelünk az új idők meglepetéseit.
Rupp Márton a legfiatalabb résztvevőnk Bárány Boldizsár (Szabó Magda mesealakja) képét nyújtja felénk.
Polgár Aranka és az énekkar magyar népdalokkal búcsúzott tőlünk, majd Barta Ildikó, Halász István, Egy kiállítás margójára című versét mondta el.
Kedves hagománnyá vált, hogy a kiállítás résztvevőit a közösségi ház dolgozói megajándékozzák. Köszönjük a nevükben is, és köszönjük ezt a szép ajándékot, a Téli tárlat megszervezését!
Cseh Rózsa

Civil

POLGÁRŐRSÉGI HÍREK

Új év, új szolgáltatásunk!
Ajánljuk minden felsőpakonyi figyelmébe távfelügyeleti rendszerhez hasonó védőrendszer szolgáltatásunkat, melynek üzemeletetése polgárőrségünkhöz tartozik, és bevételét a szervezet működésére, a település még biztonságosabbá tételére fordítjuk.

Továbbra is várjuk azon személyeket tagjaink közé, akik szeretnének tenni a közösségünk biztonságáért.
Elérhetőségünk: polgarorseg@pakony.hu
Telefonszámaink: 06 20 382 9011 vagy 06 70 342 7000

VBA

„Dejó-Gyejó” Ifjúsági Klub – karácsonyi kézműves foglalkozás

December 7-én kora délután 14 fiatal gyűlt össze a Gyermekjóléti Szolgálat Ifjúsági Klubjában. Gondos előkészítés után nekikezdhettek a karácsonyi meglepetések elkészítésének. Kik-ki választása szerint festhetett karácsonyi gömbdíszt, gravírozhatott üvegpoharat vagy készíthetett „cserepes karácsonyfát” fenyőtobozból.
Először hitetlenkedve forgatták a mintadarabokat, kételkedve, hogy ők vajon meg tudják-e csinálni. Kiss Ági (néni) önkéntesünk türelmesen mutatta a fogásokat és biztatta a csüggedőket. Szorgos kezek és kreatív fejek nagy igyekezettel varázsoltak ötletes meglepetés ajándékokat szülőiknek, nagyszülőknek, testvéreknek, szeretteiknek. Végül az alkotások méltó díszcsomagolást kaptak.
Nem maradt el a jóízű beszélgetés, tréfálkozás és a finom uzsonna sem.
Mindeközben csodás alkotások születtek:

xxx Mellékelt képek xxx

A februári foglalkozás 15-én, 15 órakor lesz, témája a farsangi ünnepek, álarc készítése.

Tamás Katalin intézményvezető

Tisztelt Felsőpakonyiak!

Az alábbi szociális szolgáltatásokkal kívánjuk könnyebbé tenni a mindennapjaikat:

HÁZI SEGÍTSÉNYÚJTÁS
A fizikai, mentális és szociális szükségletei kielégítése hiányában szenvedő, gondozásra szoruló, Felsőpakonyon élő személyeknek, akik saját lakókörnyezetükben az önálló életvitel fenntartására képteleneknek, szükséges ellátást biztosítunk. Ennek keretében az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és közvetlen lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában segítünk, közreműködünk. Törekszünk a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésére, illetve azok elhárításában segítünk. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a körzeti orvos véleménye alapján állapítjuk meg a gondozási szükségletet, mely legfeljebb napi 4 óra időtartamú lehet. (megosztva is)
A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját, megszokott környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
- a személyi gondozás keretében személyi gondozás és háztartási segítségnyújtás,
- a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás
A szolgáltatás térítésköteles.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A jogosultak részére 0-24 órás ügyeleti tevékenységet jelent.
A saját otthonukban egyedül élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
- Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen, max. 30 percen belüli megjelenését.
- A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedést.
- Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, mely jövedelemfüggő, az ellátott jövedelmének 2%-a.

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés kétféle módon vehető igénybe:
- személyes elvitellel,
- házhoz szállítással
A szolgáltatás térítésköteles.

Mindhárom szolgáltatás esetében az igénybe vevőnek kérelmet kell benyújtania a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a)
A térítési díj jövedelemfüggő, mely szociálisan indokolt esetben egyéni kedvezménnyel mérsékelhető.
További részletekről ügyfélfogadási időben személyesen, illetve a gyermekvedelem@felsőpakony.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Tamás Katalin intézményvezető

Darumadár Nyugdíjas Klub beszámolója

November 15-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt. Lőrentei Erzsike klubvezetőnk ismét felhívta a hónap eseményeire a tagság figyelmét. Tudatta velünk, hogy az előző héten, Jankó Imre névnapja alkalmából vidáman kínálgatta a társaságot, de egy kisebb stroke-kal korházba került. Felhívta, és a tagság telefonon keresztül is jobbulást kívánt Neki! Ami szerencsére sikerült is, hiszen aránylag gyorsan kilábalt belőle maradandó károsodás nélkül. Másik kedves klubtársunk Ujj „Sanyibácsi” is kórházba került, először csak a szokásos évi 5 napos infúziós kezelésre, aztán a dolgok rosszabra fordultak, és a mai napig kórházban tartják. Jobbulást kívánunk mindenkinek!
November 16-án a Lagúna Rendezvényházban Nagyné Pál Tünde kiállításának megnyitója volt egy szuper ruhabemutatóval egybekötve. A kiállítás november 21-ig tartott, és mindennap érdekesebbnél érdekesebb dolgokat mutatott be Tünde, amikre sokan voltak kíváncsiak. Sikeres volt minden nap. A divatbemutatóról is még sokáig szép dolgokat meséltek a résztvevők.
November 16-án a művelődési házban Szabó Magda halálának évfordulójára emlékműsor volt, amelyen több klubtársunk jelen volt.
November 22-én énekkari próba, majd klubnap volt. Lőrentei Erzsike beszámolt az elmúlt napokon történtekről, majd az Erzsikék, Jolán, Katalin és Évike nevű klubtársaink összefogtak, rengeteg finomabbnál-finomabb szendvicseket gyártottak, mézes-karamellás, linzerkarikás lekváros sütiket sütöttek, erős- és édes szeszesitalokat, üdítőket prezentáltak névnapjaik alkalmából a megjelent tagságnak. Mindenkinek jutott bőségesen a fincsi falatokból. (Az ünnepeltek nevét nem sorolom fel, nehogy valakit kihagyjak.) Az egész tagság nevében Füziné Eszti néni szép verssel köszöntötte a lányokat. Gombik István, Horváth Károly és Nyári Gábor magánakcióban virággal is köszöntötték őket, nagy-nagy nyüzsgés volt, és sok-sok puszi cuppant a köszöntöttek arcán. Sokat beszélgettünk és vidáman telt el a klubnapunk.
November 25-én Durkó Éva szervezésében a Gulág szenvedéseire emlékeztek a parkban, ahol klubtársaink is szép számmal jelentek meg.
November 29-én 15 órakor vezetőségi ülés volt, ahol a decemberi programokat beszéltük meg. 16 órakor énekkari próba, majd 17 órakor klubnap. A tagsággal is ismertette Erzsike az eléggé szúfolt havi programot.
December 4-én 45 fő Cserkeszőlőre ment fürdeni, a buszon Kovács Feri névnapja alkalmából a jelenlévőket, nápolyival, sajtos rúddal és tüzes vízzel vendégelte meg. A fürdőzés igazán jól esett mindenki testének-lelkének, kellemes szórakozás, kikapcsolódás volt ez a nap.
December 6-án délelőtt a Turay Ida színházbérleteseink, délután az Operett bérleteseknek volt szép élményük az előadásokon.
December 13-án énekkar és klubnap volt, ahol a 28-i évzáró buli forgatókönyvét beszélte meg a tagságggal Lőrentei Erzsike, és a sok-sok feladatot egyeztette a felelősökkel.
December 20-án rendkívüli vezetőségi volt az iskolában. Összegeztük, hogy az évzáróra 96 fő jelezte részvételét. A délutáni klubnap technikai okok miatt elmaradt. Sajnos rossz hírt kaptunk, kedves Szilágyi Erzsike hirtelen meghalt.
A karácsonyi ünnepeket tagságunk - reméljük – családi körben, szeretetben töltötte, majd eljött a december 28-a. Délelőtt 15 fő az iskolában berendezte a termet, megterítette az asztalokat, feldíszítette a bordásfalat színes égőkkel. A fiúk behordták a kocsikból a vacsorához az italokat, majd mindenki hazament egy kicsit rápihenni az esti bulira. Somogyiné Teca viszont reggegl 6 órától délutánig sütötte a friss sajtos rudakat, pogácsákat (ami nagyon finomra sikerült), köszönjük a fáradozását!
17 órakor kezdődött a bál, a tagság már 1/2 5-től gyülekezett. Lőrentei Erzsike köszöntötte megnyitójával a megjelenteket, énekkarunk szép dalokat adott elő, majd a 2018-ban a 80. életévüket betöltött személyek, Lőrentei Erzsikénk, Czifráné Marikánk, Vargáné Marikánk, Rozgonyi István köszöntése következett. (Rozgonyi István betegsége miatt felesége Julika ült az ünnepeltek között.) Nagy János polgármester úr ajándékkosarakkal köszöntötte őket, és pár kedves szava is volt az ünnepeltekhez. Gergelyné Margó (betegsége ellenére) személyre szóló festményeivel kedveskedett a születésnaposoknak. Nagyné Pál Tünde gyönyörű énekével (ami mikrofon nélkül is) betöltötte és bearanyozta ezt a szép évfordulót, s ajándékozta meg őket. Tündét hegedűvel Metzker Pál kísérte, nagyon megható volt. A bálon a jó és nekünk való talpalávaló muzsikát a mi „Norbikánk” szolgáltatta, amely most is kifogástalanul színvonalas volt. Farkas Évi színművész meghívott vendégünk is kedves verset mondott a jelenlévőknek. A szülinaposok a tagságot finom pezsgővel ösztönözték koccintásra. A vacsorát most nem a „Jóbarátok”-ból hozattuk a változatosság kedvéért, reméljük az újítás mindenkinek kedvére történt. A bemutatkozás, a szervírozás is aranyos volt, a kaja pedig élvezetes a ropogós savanyúsággal együtt.
A vacsora után a jóllakottságtól kicsit nehezen indult a tánc, de aztán bejáródtak a kissé izületes végtagjaink és éjfél utánig szinte alig-alig pihentünk.
A büfé felszolgálást vállaló három házaspár (Somogyi, Kardos, Jankó) gondoskodott, hogy az asztalokon legyen mindenből mindig elég, s Böőrné Marika pedig finom frissítő kávéval kedveskedett nekünk.
Az évzáró ünnepségünk – szerintem – nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy, sajnos, az élet ezen a napon is megmutatta rossz oldalát, hiszen a reggeli gyors mentőszolgálat ellenére Kovácsné Eszti nénit elvesztettük.
December 29-én reggel 9 órakor az előző napi csapat újra összejött, hogy a mulatság „romjait” altakarítsák. Az öszehangolódott csapat gyorsan elkészült a munkával, s mehetett haza, hogy a sütést, kocsonyafőzést már a szilveszterre készíthesse, sőt a bab- és lencsefőzelékekhez a kellékeket beszerezze.
A szilveszter éjszaka a mi kis községünkben is sziporkázó, gyönyörű, éjszakai színes tüzijátékokkal, dudálásokkal, Boldog Új Évet kiáltásokkal volt hangos. Örömmel töltött el a tudat, hogy senki nem sérült meg az éjszaka, nem volt petárdázás, csak szép tüzijátékok.
Ismét eltelt egy év, 2019-et írunk! Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok!
2019. január 3-án 15 órakor vezetőségi ülés volt, ahol értékeltük a 2018-as évet, az év végi záróünnepséget, Lőrentei Erzsike felsolvasta az üdvözlő lapokat, amelyeket klubunk kapott ismerősöktől, tagoktól az új évre. 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klub.
Január 4-én a gyáli Nyugdíjas Pedagógusok szervezéséhez Germely Mihályné, Lőrentei Erzsike és még négy fő csatlakoztak, és elmentek a Szépművészeti Múzeumba. A most felújított Román csarnok lenyűgöző látványt nyújtott.
Kedves klubtársaim, én itt szeretnék köszönetet mondani a figyelmetekért, hogy elolvastátok a cikkeimet (habár akinek van internete, az előbb értesül mindenről), szeretném, ha az idén már valaki más írná meg klubunk eseményeit, hogy más nézőpontból, más szókinccsel legyenek tudósítva.

Kovácsné Németh Ilona

Darumadár Nyugdíjas Egyesület évzáró bálja

Klubéletünk szép hagyománya egy zenés, műsoros rendezvény, az évzáró bál. Ezzel zártuk az évet december 28-án. A szervezők és segítők lelkesen készültek rá, mi pedig kíváncsian és örömmel igyekeztünk a tornaterembe.
A megterített asztalokon ígéretesen illatoztak a sós és édes sütemények, klubtársaink alkotásai.
Zene-bona, nyüzsgés, jó hangulat fogadott minket. Norbi, kedves zenész énekesünk régi slágerekkel és vidám magyar nótákkal fokozta a jó hangulatot.
Lőrentei Erzsike, az egyesület elnöke köszöntött minket és meghívott vendégeinket, ezúton is megköszönte, hogy eljöttek. Örömmel láttuk a Polgármester urat kedves feleségével, Fejes Lajosnét, a Mladoneczkiéket (Zoli, Viki), Farkas Évikét, Weiszné Somogyi Erzsébetet és férjét. Sajnos többen megbetegedtek és nem tudtak eljönni, nekik jobbulást kívánunk. Két klubtagunk elhunyt, értük gyertyát gyújtottunk, meghatottan emlékezve Szilágyi Péternére és Kovács Józsefnére.
Erzsike meghívott minket a január 24-én tartandó vezetőségválasztó közgyűlésre, majd megköszönte az önkormányzat támogatását, bízva a további jó kapcsolat fenntartásában.
Az énekkar műsora következett. Lelkesen énekeltünk velük, ezúton is megköszönöm a közös éneklés élményét! Régi falusi és családi ünnepek emlékeit idézték a csitári hegyek, a náfödeles házikó, a csóka, aki fészket rak a jegenyefán, a pajzán legénycsúfoló, ahol egy almát sem ér az a málészájú… Köszönjük, kedves dalos ajkú, jó torkú klubtársak!
2018-ban négyen töltötték be a szép, kerek 80 esztendőt: Lőrentei Erzsike, Vargáné Marika, Rozgonyi István és Czifráné Marika.
A virágcsokrok és a megható köszöntők előtt Nagyné Pál Tünde és Metzker Pál hegedűművész egy kedves dallal köszöntötték az ünnepelteket. Gergelyné Margó most is betartotta az ígéretét, egy-egy szép olajfestményt készített nekik. Köszönjük Margó!

Polgármester úr virággal és megható szavakkal fordult a szépkorúakhoz, megköszönve munkájukat, példamutató életüket. Norbi a maga módján, szintetizátoron játszotta nekik (nekünk) a „Nem csak a húszéveseké a világ…” című dalt, ráadásul az „Egy asszony kilenc leányá”-t.
Következett a vacsora… látványnak is megható volt a tányérokon a rántott-sült hússzeletek rizskörettel, savanyúsággal! Ez is olyan csodálatos volt, ahogy ott ültünk együtt, a szépen megterített asztaloknál… valahogy eltűntek a hétköznapi gondok, az életkorunkat kísérő betegségek.
Éjfél körül ért véget az évzáró bál. Köszönjük a szervezőknek, hogy együtt lehettünk és jól éreztük magunkat. Jövőre újra együtt, ugyanitt!

Cseh Rózsa

FJE A DECEMBER ÜNNEPI FÉNYÉBEN

Adventre hangolva éltük meg december első napjait. Bőséges tennivalók között, hiszen a Petőfi tér immár hagyományos Betleheme mellé a Felsőpakony Történeti Tanösvény harmadik elemét is terveztük megvalósítani. A késő ősz barátságos napjait kihasználva Ecsődi János fel is állította a tartó szerkezetet a sarki juharfa lombjai alá. Fontos szempontunk volt, hogy jól látható, mégis védett helyre kerüljön, ne zavarja se a tér ünnepségeit, se az útkereszteződés beláthatóságát!

Még novemberben - Vizi János lelkész és Matusekné Dimov Éva - segítségével elkészítettük tömörített kép és szöveg anyagunkat, az iskola és a református templom közti terület változásáról. A nagyon segítőkész Príma Print Kft nyomdája, szívükön viselve kérésünket, koppanásra átadták a 150 × 150 cm-es grafikai tablót.

Az adventi ünnepségen már mindenki láthatta és olvashatta a Rákóczi út menti terület átalakulását a kezdetektől napjainkig. Az állomásnál lévő általános falutörténet és az iskolakert iskolatörténete kiegészült a község egészséget, kultúrát, közigazgatást és vallást érintő fejlődésének történetével.

Itt kérem a gyerekeket, a szülőket, a fiatalokat, az itt élőket, s az erre járókat! Kíméljék, óvják ezeket a tanúságtevő objektumokat! Még akkor is, ha valaki, vagy valami nem tetszik rajtuk! Értük, nekik szólnak, hogy többet tudjanak otthonukról, környezetükről, történelmünkről!

Miért tartottuk fontosnak ezeket a Tanösvény elemeket? Mert az idő mindent elmos. A múlt eseményeit, történéseket, személyeket, dolgokat beborítja a feledés nem mindig jótékony homálya. A felnövekvő nemzedéknek és a sok, újonnan beköltözött lakótársunknak, akik természetesnek veszik a mai állapotokat, és elvárják a sokkal gyorsabb, kedvezőbb fejlődést, nem árt megismerniük azt sem, hogy a ma látványát 60- 70 évvel ezelőtt az egyszerű, dolgos és törekvő emberek hogyan kezdték el megteremteni, mennyi jó szándék, munka, fáradság, szorgalom kellett ahhoz, hogy ma legyen mit tovább alakítani! Ami már rájuk vár!

Gazdag volt eseményekben az adventi készülődés! Ide sorolnám Nagyné Pál Tünde különleges kiállítását a Lagúnában, ahol nemezkészítői tudásának, színes fantáziájának remekeit üdítő divatbemutatóval koronázta a megnyitón! Követte Sportbál, Farkas Évi divatbemutatója és a hagyományos Téli Tárlat! (Sajnos, a Szabó Magda portré verseny kicsit szűkre sikeredett, de a gyerekek munkái ígéretesek voltak!) December 8-án pedig iskolások, gyermekek sora hozta színes díszeit a Község Karácsonyfájára, ünnepi sürgés-forgás töltötte be a Petőfi teret, sütemények és forralt bor illata szállt a csípős széllel! Egyesületünk a már jól ismert Betlehemmel szolgált, mintegy háttérként az általános iskola remek megnyitó műsorához, s Petrás Mária szobrairól készített képekkel járult hozzá a Karácsony misztériumához!

Az Adventi Vásár után templomok és intézmények saját karácsonyi rendezvényei sugározták be Advent idejét! Vendége lehettem az iskolának: gyönyörű karácsonyi műsort állítottak össze s játszottak el a gyerekek! A zeneiskolások hagyományos Karácsonyi koncertjét egy új, „szabadtéri” holdvilágos koncert is követte 20-án az állomásnál, ahol a vonatról leszállókat karácsonyi énekekkel várták a pedagógusok! Mécsesek világította lelkes, szeretetteli dalnokok a téli estében! Csodás volt! Szeretném remélni: ebből is hagyomány lesz!

A díszvilágított Petőfi utca ragyogása, a tér meghittsége s a házakon, bokrokon megcsillanó fények nagyon fognak hiányozni az ünnepek elmúltával! Még a farsang kínálta vidámság, a januárban megérkezett hópaplan mindent betakaró szépsége sem tudja pótolni.

Durkó Éva FJE

XXX TÖRDELÉSNÉL A FORMÁZÁST FIGYELEMBE VENNI! TÖMBÖK, VASTAG, DŐLT… XXXX

KÉPALÁÍRÁSOK:

Sport

Kurosawa Dojo – Felsőpakony – Hírek

2018. november 17-én került megrendezésre Kispesten a 11. Kispest Kupa. Közel 100 versenyző mérettetett meg óvodás kortól egészen a szeniorokig.
Klubunkból két versenyző is indult, akik nagyon szép eredményekkel tértek haza.
Uzsoki-Tóth Lilien első helyet szerzett küzdelmeivel. Mind a két küzdőpartnert vasarival verte meg, fejtalálatokkal.
Tóth Gabriella Sempai második helyezéssel és egy hatalmas kupával tért haza. Az egyik ellenfelét technikai KO-val győzte le, a másik ellenfelével 4 percig küzdöttek, és végül a bírók az ellenfelét hozták ki győztesnek.
2018. december 8-án a 17. kerületben Mikulás Kupán vett részt Lilien. Itt a 2. helyet sikerült megszerezni. Az első küzdelemben vasarival győzött, a második küzdelemben a szlovák ellenfél bizonyult most jobbnak.
Gratulálunk a versenyzőinknek! Haladnak tovább a megkezdett úton! Idén még hátra van a téli nemzetközi edzőtábor Szentesen és jövő februárban ismét tatamira állnak harcosaink Szarvason!
Eredményes felkészülést nekik!

Uzsoki Olivér
Sayuri SE alelnöke

4. Mikulás futás Felsőpakonyon

Az idei Mikulás futásunk egy napra esett sok egyéb más futó eseménnyel, de így sem panaszkodhatunk, közel 30 versenyző állt rajtvonalhoz.
Az idő szerencsére nagyon kegyes volt hozzánk, a távok kimérésénél sikerült megáznom, de utána elállt és még egy kicsit a nap is sütött.
Érkeztek hozzánk Ócsáról, Nyáregyházáról, Budapestről, Gyálról és természetesen Felsőpakonyról.
Tombolán mindenki nyert! Az ócsai óvodának is küldtünk támogatást.
Köszönöm, hogy itt voltatok! Legközelebb várjuk azokat a futókat is, akik most nem tudtak eljönni!
Áprilisban a Húsvéti Nyúlfutáson találkozunk!

Tóth Gabriella
Sayuri SE elnöke

Nippon Zengo Kids

Októberben indult az ovis csoportunk. Decemberre elértük a 20 feletti létszámot! Fiúk és lányok vegyesen járnak. Az edzéseket 3 éves kortól hirdettem meg egészen az óvodáskor legvégéig. A gyerekek csütörtökönként fél órát edzenek, de azt mindig nagyon lelkesen. Decemberben a Mikulás bácsi is küldött nekik meglepetést!
Gondolkodom egy sulis csoport elindításán is!
A felnőtteket továbbra is várom az iskolában keddenként és kéthetente péntekenként!

Tóth Gabriella
Sayuri SE elnöke

Boldog új évet kívánunk Mindenkinek!
Sayuri SE

Hátbelső

Hátlap

ÉVES PROGRAMOK

2019_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2019/01/15 08:24 szerkesztette: bavegh