Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2022_07_aug

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. . szám, 2022.

Lapzárta: 2022. augusztus 10.

Szerkesztőbizottsági: folyamatosan

Következő lapzárta: szeptember 5.

KIVETTEM AZ ANYAGOT… HA MÓDOSÍTANI KELL VALAMIT, KÉRLEK SZEMÉJESEN JELEZZÉTEK, NE ITT JAVÍTSUK. KÖSZÖNÖM - BÉLA

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Újabb járda és parkoló épült

A Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” című pályázat keretében újabb járdaszakaszok építésére került sor az önkormányzati intézmények összekötése érdekében.

A kivitelezés a Zrínyi Miklós utcának a Dr. Jáhn Ferenc utca és a Petőfi Sándor utca közötti szakaszát, valamint a Herman Ottó Általános Iskola Rákóczi Ferenc utcai bejárata előtti területen járda és parkoló kiépítését jelentette.

Fejlesszük együtt tovább Felsőpakonyt!

Szabóné Szabó Nikoletta pályázatkezelési előadó

+ képek Mfp logo és elkészült állapot 1-1

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Az Agora helyi újság feladata a lakosság tájékoztatása az aktuális hírekről, információkról. Mindeközben akadnak olyan visszatérő kérdések is, melyeket a mai napig nem sikerült lezárni és folyamatosan foglalkoztatják az embereket.
Nagy János polgármester urat kérdeztük a települést érintő főbb témakörökkel kapcsolatban.

Jelenleg az egyik komoly probléma a településen az akadozó hulladékszállítás. Várható-e, hogy a közeljövőben visszaáll a zavartalan, ütemszerű szállítás?

Ahhoz, hogy a folyamat mindenki számára érthető legyen, kezdjük az elején.
Egészen 2015-ig az ASA volt a hulladékszállításért felelős szerződött partner Felsőpakonyon.
Amikor lejárt a szerződés, az önkormányzat megversenyeztette a szolgáltatókat, s míg az ASA korábban úgy végezte tevékenységét, hogy a rezsicsökkentett lakossági díjak mellett az önkormányzat minden hónapban kiegészítette az elszállítás költségeit, amely évi hatmillió forint plusz kiadást jelentett, addig a Vertikál Zrt., a lakossági díjakból befolyt összegért cserében vállalta, így a település jelentős összeget spórolt meg azzal, amikor a Vertikállal kötött szerződést. A törvény változásával 2017 elejétől már csak minimum 51%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú cég végezhette a települési hulladék elszállítását. A legkedvezőbb lehetőségeket a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kínálta, így többek között a korábbi szolgáltató Vertikál, illetve 103 másik település társaságában Felsőpakony is a társulás tagja lett. Az elmúlt években nagyobb problémák nem jelentkeztek, a korábbi szállítási ütemezés és megállapodás értelmében nem sérülhetett, így a korábban kialkudott zöldhulladék szállítás is maradt a kéthetes ütemezéssel, hozzáteszem, hogy a 103 település közül egyedül Felsőpakonyon. A problémák a megemelkedett üzemanyag és energiaárak, szállítási költségek miatt keletkeztek, hiszen a rezsicsökkentés miatt a lakossági díjakon a szolgáltató nem emelhetett, a bevételei nem fedezték a megemelkedett kiadásokat, így pl. a munkabérek emelését sem tudta a kívánt módon megtenni, amely munkaerőhiányhoz vezetett.
Tudom, hogy mindenkit a saját problémája érdekel elsősorban, de meg kell állapítani, hogy a problémák más településeken, más szolgáltatóknál is fennállnak. Mindez nem jelenti azt, hogy az önkormányzat beletörődne a jelenlegi helyzetbe, hiszen egyre kellemetlenebb a folyamatos magyarázkodás a szolgáltató mulasztása miatt. A panaszlevelek, a reklamációk és az elmaradt szállítások folyamatosan iktatásra kerülnek, az esetleges szerződésbontás alátámasztására. Felelősséggel és alaposan át kell gondolnunk és körbe kell járnunk az esetleges szolgáltató váltást, hiszen az egész iparágban jelentkeznek a problémák.
A jelenlegi szolgáltató is igyekszik lépéseket tenni, átszervezte a Felsőpakonyt is érintő terület hulladékszállítását, további alvállalkozó bevonásával próbálja javítani a szolgáltatást.
Sajnos elmaradások, csúszások még jelenleg is előfordulnak, ezért a képviselő-testület egy személyes egyeztetésre hívta a Dtkh felelős vezetőjét a megoldás érdekében.

A másik, sokakat érintő kérdés: hol tart a kerékpárút?

A PM_KEREKPARUT_2018/13 számú pályázatunk kapcsán még 2019-ben pozitív elbírálásban részesültünk. A támogatói szerződést 2019. október 28-ig kellet volna megkötni, mellyel kapcsolatban haladékot kértünk. A pályázat kiírása szerint ugyanis a megvalósításra csakis önkormányzati területen van lehetőség, melynek igazolása egyben feltétele a támogatói szerződés aláírásának. Ennek a folyamatnak 2021. májusában értünk a végére.
A létesítendő kerékpárút által érintett terület tizenhat ingatlant, és még ennél is több tulajdonost érintett, a folyamat pedig nem várt problémákat és akadályokat hozott.
A tulajdonosok többsége a közös cél érdekében készséggel adta át területrészét az önkormányzatnak, de akadt cég, melynek tőzsdei részvényeseinek hozzájárulása hónapokig váratott magára. Végül nem is egyeztek bele, így egyetlen megoldás maradt: kivásárolni a területet.
Egy másik földrészlet tekintetében pedig hónapokra akasztotta meg a folyamatot, hogy a tulajdonosnak egy lízingcég okán terhelés volt a területén. A szükséges területre kivásárolta a jelzálogot az önkormányzat, közben azonban a cég a számunkra átadott területtel együtt a teljes ingatlanát eladta. A vevő szintén kezdeményezte a földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzését, a két ügymenet pedig összeakadt. Három ügyvéd közreműködésével, folyamatos egyeztetés eredményeképp május végén jutottunk el odáig, hogy a földhivatal bejegyezte a tulajdonjogunkat a teljes kerékpárút által érintett területre.
Azonnal kérelemmel fordultunk a Pénzügyminisztériumhoz és az Államkincstárhoz, hogy hozzájuthassunk a megnyert pályázati forráshoz, amelynél a rendelkezésünkre álló határidő időközben lejárt.
Sajnos, mivel a megadott határidőn túl nyújtottuk be a hiányzó dokumentumokat, a megnyert pályázat keretein belül már nem volt mód és lehetőség arra, hogy a kerékpárutat megépíthessük. Szűcs Lajos Képviselő Úr közbenjárásának köszönhetően forrás átcsoportosításával van lehetőség arra, hogy a projekt megvalósulhasson. Az ígéreten túl, sajnos, semmi konkrétumot nem tudok mondani. A jelenlegi háborús és gazdasági helyzet nem könnyíti meg a folyamatot. Felvetődött annak a lehetősége is, hogy a kerékpárutat saját költségen építsük meg, mindennek azonban csak akkor van realitása, ha lezárul a Sberbank felszámolása, és az önkormányzat újra hozzáférhet a pénzéhez.
Ami tény: a kerékpárút megépítéséhez érvényes engedéllyel rendelkezünk, a belterületet és az iparterületet összekötő kerékpárútra szükség van, az Önkormányzat mindenképpen szeretné megvalósítani.

Az energiaválság kapcsán milyen lépéseket tett és kíván tenni az önkormányzat?

Az önkormányzat közvilágítása jelentős költség az önkormányzat számára, ezért eljött az ideje annak, hogy a korábban többször bírált, de mára már magas színvonalra fejlesztett LED-es korszerű technológiára cseréljük az elavult lámpatesteket. Más településeken is megtekintettük az elkészült LED-es világítás minőségét, így megerősíthetjük, hogy az elmúlt 5-6 év alatt óriásit javult a LED-es lámpák minősége, fényereje és megfelelő tervezéssel felülírják a 20 évvel ezelőtt felszerelt dupla annyi energiát fogyasztó lámpatesteket. A tervezési folyamat elkezdődött, s a konstrukció, amelyben megvalósulhat, az önkormányzatnak nem jelent plusz költséget.
Az általános iskola fenntartása a KLIKK feladata, az óvoda, a bölcsőde és az egyéb önkormányzati intézmények rezsiköltsége azonban az önkormányzat költségvetését terheli. Az emelkedő rezsiköltségek kapcsán a képviselő-testület soron kívüli egyeztetést tartott, ahol megvizsgálta az intézmények villamosenergia és gáz fogyasztását, ennek tükrében a várható megemelkedett költségeket.
Az elmúlt években több intézményünkre is napelemek kerültek felszerelésre, ez valamelyest csökkenti az energiaköltségeket, de az intézmények vezetőivel folyamatosan egyeztetnek arról, hogy milyen módon lehetne még kevesebb energiát felhasználni az épületek mindennapi működtetése során.
Ami a lakossági fogyasztást illeti, az önkormányzat keresi annak a lehetőségét, hogy miként tud majd segítséget nyújtani a megemelkedett rezsiköltségek miatt nehéz helyzetbe jutott családokon.
Az biztos, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, a szociális tűzifa pályázaton idén is 97 köbméter fa beszerzését kezdeményezte az önkormányzat.

+kép

Nagy János polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

a 2022. évi népszámlálásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény rendelkezései szerint Magyarország területén a 2022. október 1-jén 0:00 órakor fennálló állapotot alapul véve a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, az egyetlen olyan adatforrás, mely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálás törvény szerinti adatszolgáltatás, amely – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatok kivételével – kötelező.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, az alábbiak szerint:

  1. időszak: 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltés időszaka (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja.
  2. időszak: 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azok között, akik részéről az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív a KSH-hoz)
  3. időszak: 2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás (személyes megjelenés keretében, a Polgármesteri Hivatalban)

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) egy felkérő levélben fogja tájékoztatni a lakosságot a népszámlálással kapcsolatos tudnivalókról, a választási lehetőségekről, továbbá e levélben adja meg az önkitöltéshez szükséges információkat, illetve az egyedi címhez rendelt azonosítót is. A KSH felkérő levele nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.

Ennek érdekében kiemelten kérem a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és a postaládákon.

Köszönettel:

Farkas Renáta
jegyző
helyi népszámlálási felelős

+logo

Tüdőszűrés

Az idén is megszervezésre kerül Felsőpakonyon a tüdőszűrés, bár a megszokottnál későbbi időpontban, szeptember 20-án, 21-én és 22-én, kedden, szerdán és csütörtökön.
Csak három nap, de 08:00-tól 17:50-ig fogadják a lakosságot a Lagúna Rendezvényházban.
Az előző években megszokotthoz képest annyi változás történt, hogy ezekben az időpontokban csak a Budapest 19. kerületi, a gyáli, a felsőpakonyi és az ócsai lakosokat szűrhetik itt, ezért a lakcímkártyát is magunkkal kell vinnünk a TAJ kártya mellett. Az ezeken a településeken kívülről érkezőket díjfizetés ellenében szűrik.
Ne felejtsük el, hogy a szűrés alkalmával a maszk használata kötelező!
Kérek mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel és menjen el a szűrésre.

Jó egészséget mindenkinek.

Kronvalter Emilia

Óvoda

Megszülettünk:

Bencsik Blanka 06.05
Bencsik Bende 06.05.
Bencsik Bianka 06.05.

Horváth Dominik 07.01
Ignácz Nolen Sándor 07.06
Dózsa Sára 07.07
Bálint Áron 07.13.
Pálinkás László Márk 07.14.

Iskola

Néptáncosok élménytábora

Településünk iskolája idén is sikerrel pályázott az Erzsébet Alapítvány Napközi Erzsébet-táborra, így szervezhette meg a III. Felsőpakonyi Néptánctábort június utolsó két hetére. A program két csoportban, 41 gyermek részvételével zajlott le sok színes foglalkozással, kirándulással. Kísérő pedagógusok voltak: Polgár Aranka és F. Láncz Éva tanárnő, illetve Zabán László, a Gyáli Kodály Zoltán AMI népzenetanára.

Mivel néptáncosaink nem pusztán csoportot, hanem igazi közösséget alkotnak, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan programokon vegyenek részt, melyek összekovácsolják őket, közös, felejthetetlen élményeket nyújtanak.

A tábori élőzenés táncházakban a Márványos Együttes húzta a talpalávalót. A gyerekek idén erdélyi (felcsíki), moldvai táncokat jártak kitartóan, akár fürdőruhában, vizesen, mezítláb az iskolaudvaron…

Az egyes foglalkozásokban többnyire a néphagyomány volt az irányadó, ennek megfelelően Verbovszkyné Illés Andrea tanító néni az erdélyi magyarság hímzésekben gazdag vidékéről, Kalotaszegről hozott motívumokat, melyeket a gyerekek fehér csempére festettek meg. Papp Norbert tanár úr az íjászat rejtelmeibe avatta be a gyerekeket, izgalmas íjászcsatát vezetett le. A kisebbek kukoricamorzsolást tartottak Pataki Rozália tanítónő segítségével, Sebestyénné Fehérvári Márta tanítónő drámapedagógiai foglalkozása néptáncos motívumokra épült, a táncos párkeresés, a táncra való felkérés nehéz pillanatára készített fel. Az örök kedvenc puliszkát ismét Mósa Zsuzsanna tanárnő és férje, Mósa László főzte az éhes gyerekek nagy örömére.

Az idei néptánctáborban a citerát is kipróbálhatták a táborozók. A hangszer néphagyományunk, népzenénk szerves része. Napjainkban az egész ország területén újra népszerűvé vált.

A táborlakók a hangszertanulás során a citera részeivel, a helyes pengetés technikájával és a dallamhangokkal is megismerkedhettek. Citeraszó járta be az iskola falait, valamint a gyerekek felszabadult, vidám énekhangja zengett az ablakokon át.

(2021-től a citera és a citerajáték hagyománya a Hungarikumok Gyűjteményének része.)„ Zabán László

A nagyobb, főként felső tagozatos gyerekek a „Görög nap” keretében Tóthné Nagy Rita tanárnő vezetésével a görög kultúrával ismerkedtek. Ezen a különleges napon magunknak főztünk, az ételt ügyes gyerekkezek készítették: Gyrost ebédeltünk. S ha már ennyire közel kerültünk a görög életérzéshez, Zorba szirtaki táncával ismerkedtünk.

Mindkét csoporttal kirándultunk, a kisebbek az Ócsai Tájházban tekintették meg letűnt korok eszközeit, régi iskolai tárgyakat és az ócsai műemlék református templomot. A nagyobb gyerekek Székesfehérvár belvárosának történelmi emlékeit keresték fel és egy budapesti szabadulószobából – a fortélyos feladványok megoldásával – is kijutottak.

Különleges élmény, igazi kaland egy éjszakára beköltözni az iskolába… bújócskázni a félhomályban, bátorságpróbaként a sötétben Herman Ottó szellemét keresni az üres folyosón, folkdiszkóban részt venni, tornamatracon aludni!

Az önzetlen munkáért köszönet illeti meg Matisz Zsolt igazgató urat, az iskolavezetést, valamennyi kollégát, technikai dolgozót, településünk önkormányzatát a konyha biztosításáért, szülőket, akik gyümölccsel, palacsintával is kedveskedtek a gyerekeknek. Újra egy emlékezetes, igényes, tartalmas programokkal teli, közös erővel életre hívott néptánctábort tudhatunk magunk mögött. Innen folytatjuk!

F. Láncz Éva
táborvezető pedagógus

1. kép: csónakázás

„Az út Székesfehérvárig elég hosszú volt. Székesfehérvár központjában egy kedves néni körbevezetett és beszélt a városról. Délelőtt fagyiztunk, majd betértünk egy étterembe, ahol finomat ettünk. A legjobb élményem a csónakázás volt, ahol segítség nélkül eveztünk, és nagyon jól éreztük magunkat.” Linzenbold Gréta, 5. osztály

2. kép: akadálypálya

„Imádtam a görkorin suhanni, mindenféle akadályokat kerülgetni.” (Nagy Richárd, 6. osztály) Görkorcsolya-oktatás Halassy Zoltán oktatóval (üllői Jégsport Egyesület)

3. kép: aulatánc - folkdiszkó

„Kicsi nékem ez a ház, kirúgom az oldalát!” szólt a csujogatás, de megmaradt az iskola épülete. Táncot tanít F. Láncz Éva és Nahaj Norbert, néptáncoktatók

Sakkbajnokság

Sikeresen szerepeltek tanulóink Ecseren, a Laky Ilonka Általános Iskolában megrendezett körzeti sakkbajnokságon. A verseny kezdete előtt a szervezők felavatták az iskola belső udvarába telepített gyönyörű, egyedi készítésű kültéri sakktábla sakkfiguráit, majd kezdetét vette az izgalmas verseny. Büszkék vagyunk az elért eredményekre. Saját korcsoportjukban első helyezést értek el: Lukács Fanni Lili (3.b osztály), Csitári Máté (3.b), Bánki Letti (3.a), Völgyesi Krisztofer (7.a), második helyen végzett Molnár Roland (8.a). Szívből gratulálunk a díjazott gyerekeknek, valamint Pataki Rozália felkészítő pedagógusnak, egyben további sikeres játékot kívánunk!

F. Láncz Éva

kép sakkversenyre készen

Első osztályba készülünk

Bizonyára nagy izgalommal, várakozással, tele kérdésekkel telt el a nyár minden leendő első osztályos gyermek, de főleg szüleik számára. Gyermekünk meg tud-e majd felelni az iskolai elvárásoknak? Képes lesz-e majd 4×45 percen keresztül figyelni? Hogy fogja bírni a tanulást? Sikerül-e mindent elsajátítania, amit év végéig tudnia kell?

Az alábbi néhány sorban egy-két gondolatot szeretnék megosztani Önökkel, úgy mint többszörös első osztályos tanító néni.

Gyermekük – akár elsőként, akár épp negyedikként született a családba – életének második nagy változása előtt áll. Az első ilyen nagy változás a családi otthonból az óvodába való kilépés volt számára, s most az óvoda játékos hangulata után idegen környezetben, új emberekkel új elvárásokkal fog találkozni, és azoknak kell majd megfelelnie.

Mit tehetnek Önök, – szülök, nagyszülők – és hogyan oldhatják ezeket a feszültségeket, hogy az első iskolai év sikerrel fejeződjön be mindannyiunk számára?

A legfontosabb az iskolára való fizikai és lelki felkészítés. Gyermekük legyen sokat a levegőn, mozogjon, erősödjön az állóképessége. A rendszeres, egészséges táplálkozás feltétele a jó teherbírásnak, teljesítőképességnek. Szerencsés, ha néhány perccel többet tudunk szánni a reggelizésre, hiszen a közösen, nyugodt körülmények között elfogyasztott enni- és innivaló az egész nap indítását, hangulatát nagymértékben befolyásolja. Nincs szomorúbb látvány, mint egy éhes tekintetű kisgyermek, aki nem tud kellően figyelni már az első tanítási órán.

Ne ijesztgessük őket a rájuk váró nehézségekkel, fekete pontokkal. Nagyon meghatározó lesz a tanító nénivel kialakuló kapcsolat az egész iskolai életre, ezért ügyeljünk arra, hogy ez harmonikus legyen.

Jó, ha gyermekük állandó feladatot kap otthonra, amit következetesen számon is kérnek tőle. Ez lehet viráglocsolás, saját szobájának, asztalának rendbetétele vagy hasonló. Ez kizárólag a gyermek dolga legyen, mert ez segíteni fogja majd abban, hogy hozzászokjon: az iskolában kapott feladatát is el kell majd önállóan végeznie.

A családdal közösen játszott társas- és kártyajátékok szintén fontosak, hisz ezek alkalmával szinte észrevétlenül tanulja meg gyermekük a szabályok betartását, alkalmazását és a sikertelenség esetében az újrakezdés lehetőségét.

Az otthoni tanuláshoz nagyon jó, ha van egy állandó sarok, ahol csak a tanulással kapcsolatos dolgok kapnak helyet. Ha lehetséges, legyen a gyermeknek saját íróasztala, melynek magassága, nagysága lehetővé teszi a kényelmes munkát, a helyes testtatást. Mindezekhez még fontos egy jó támlás szék, és a jó megvilágítás is. A család kisebb tagjainak érdeklődésétől a tanszereket úgy óvhatjuk meg, hogy az íróasztal fiókja zárható, vagy a tanszeres polc a kicsik számára nincs elérhető magasságban.

Első pillanattól kedve fontos lesz a gyermekük számára a folyamatos szülői segítség, hiszen a gyermek állandó visszajelzést igényel majd a munkájával kapcsolatban. A most iskolába lépő gyermeküket tekintsék teljesen külön egyéniségnek és ne hasonlítsák másokhoz, testvérhez, osztálytárshoz, rokonhoz, hisz mindannyian mások vagyunk, más külső- és belső tulajdonsággal rendelkezünk. Mindennél fontosabb, hogy a gyermekük érezze szülei részéről az elfogadó szeretetet, akárhogy teljesítsen is az iskolában.

Az első iskolai évhez mindannyiuknak sikert és nagyon sok szép élményt, akiknek pedig már nem új az iskolakezdés, azoknak a többiekkel való találkozás örömét, az új tankönyvek illatát és a benne rejlő izgalmas tanulni valókat kívánok. Hajrá! Tanulásra fel!

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító

Katolikus

MEGHÍVÓ

Nagy szerettel hívunk mindenkit a Fájdalmas Szűzanya templomának búcsújára szeptember 18-án.

Az ünnepi szentmise 15.00-kor kezdődik, utána szerény agapéra várjuk a velünk ünneplőket.

Egyháztanács

Református

Nyári gyermektábor a református templomnál

Mi a közös az ócsai láperdő csendjében, a Minipolisz játszóház zsivajában, az önfeledt birkózótermi viháncolásban, gyülekezeti termünk otthonosságában, a palacsintázós kerti partiban, vagy éppen homokozóból együtt átalakított kis tó körüli játék örömében?

Egy: hogy mindegyiket élvezhettük idén nyáron a napközis bibliatáborunk napjain, 5-10 éves gyermekek vidám csapatában.

Kettő: hogy mindegyik összekovácsol, és akik senkit nem ismerve érkeztek, azok is jó barátokat szerezve mentek haza.

Három: hogy mindegyikben jó volt felfedezni Isten szeretetét, és közben egyre többet megismerni Jézus Krisztus közeli, gondoskodó, örömmel elhalmozó lényéből.

Gyülekezetünk felnőtt tagjai lelkesen fogtak össze, hogy mindez létrejöhessen. Az egyik végigmesélt-játszott öt történetet Jézusról, a másik tanított hat kézműves tevékenységet, a harmadik hét szuper játékot, a negyedik tavat készített a homokozóban a vízicsata számára, az ötödik tanított tíz éneket, a hatodik megszervezett húsz adag ebédet, a hetedik és a nyolcadik megrakott süteményes tálcákkal jelent meg, a kilencedik állhatatosan és derűsen minden étkezés után elmosogatott, a tizedik odaadta a kertjét és a medencéjét egy egész délutánra, a következő a birkózótermét és az idejét, a tizenötödik pedig megsütött 77 palacsintát… Közben mindannyian imádsággal és személyre szóló figyelmes szeretettel vették körül a gyerekcsapatot. Tizenhét szempár egész heti ragyogása volt a jutalmuk. Szuper hét volt!

És szerencsére a folytatásért nem is kell jövő nyárig várni: minden vasárnap 10 órakor a református templomban a gyermek-istentiszteleten találkozhatunk és folytatódhat az örömteli közösség.

Hívunk minden pakonyi kisgyermeket, és bátorítjuk szüleiket: próbálják ki ezt év közben is, és találkozzunk jövő nyáron a bibliatáborban!

Csere Mátyás református lelkipásztor

+képek

Könyvtár

Államalapításunk ünnepén

Az esős időjárás miatt idén a Lagúna Rendezvényházban került megrendezésre Szent István és az államalapítás tiszteletére rendezett ünnepség. A szeszélyes idő ellenére a rendelkezésre álló helyet betöltötték az rendezvényre érkezők.
Az ünnepség kezdetén Mező Zoltán, a Madách Színház tagja előadásában hallhattuk himnuszunkat, aki az országos „Köszönjük Magyarország” program keretén belül látogatott el hozzánk. Majd ünnepi beszédet mondott Nagy János polgármester.
Az ünnepi műsorban részt vettek a Kaleidoszkóp Színpad tagjai, a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkara, kiegészülve a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola pedagógusaival, Metzker Pál hangszerkészítővel, és Mező Zoltán színművésszel, Farkas Évi színművésznő vezetésével.
A csodálatos műsor után a kenyérszentelés szolgálatát Arnold Fülöp akolitus látta el. Nagy János polgármester ünnepi kenyérszegését követően közösen énekeltük a szózatot. Ezután együtt fogyaszthattuk el az ünnepi kenyeret. Köszönjük szépen az előadóknak és a programunkon résztvevőknek, hogy méltóképpen emlékezhettünk meg Magyarország születésnapjáról.

VBA

Befejezés és az új kezdetek

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 2018 szeptemberében létrehozta a Felsőpakonyi „Járd ki lábam” Néptánccsoportot. Már 2018 januárjában, amikor a közösségi ház intézményvezetésével megbíztak, az első terveim között szerepelt a településen egy néptánccsoport alapítása.
2018 szeptemberében a könyvtárban sodort össze a sors dr. N. Fodorné Láncz Éva pedagógussal, aki néptáncos múlttal rendelkezik és szívén viseli a hagyományok felelevenítését. Előzetes tervezések, a felsőpakonyi önkormányzattal való egyeztetés után közös kezdeményezésünkre létrejött a Felsőpakonyi „Járd ki lábam” Néptánccsoport. A Vicával való közös munka eredményeképpen egyre több gyermek csatlakozott az évek során a csoporthoz. Amikor csak lehetett, a település összes rendezvényén felléptek, sőt Gyálon és Monoron is bemutatkozhattak. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának támogatásával különböző pályázati források elnyerésével több fellépőruhát is sikerült varratni a táncosoknak. Dr. N. Fodorné Láncz Éva és a gyerekek kitartó munkájának köszönhetően mindig szívet melengető látvány az apró, népviseletbe öltözött kisgyermekek precíz tánclépései mellett a mindent eláruló csillogó szemeik ragyogása. Szívesen elevenítettük fel egy-egy rendezvény alkalmával a már lassan feledésbe merülő hagyományokat, mint például a Májusfaállítást, a hagyományos Húsvéti locsolkodást, a csoport mindig szerepelt a Tojásfaállítás eseményén is.
Az elmúlt évek alatt, ahogy az egyik csoport neve is mutatja „Kisprofikká” fejlődtek a táncosok, méltán lehet rájuk büszke minden felsőpakonyi lakos.
A kezdetektől négy év elteltével több, mint 60 főt számlál a csoport.
A siker többek közös munkájának eredményeképpen jött létre. Ebben kimagasló szerepe van Vicának, mint oktatónak, a táncoslábú gyerekeknek és szüleiknek, a segítőknek és a közösségi ház dolgozóinak, akik minden fellépés technikai alapját biztosították és nem utolsó sorban Felsőpakony önkormányzatának. 2022 szeptemberétől a közösségi ház és a néptánccsoport közös munkája megszakad. A néptánccsoport új néven: „Felsőpakonyi Pipacs Néptánccsoport” alapítvány formájában fog működni tovább.
Bízom benne, hogy a település további rendezvényein is rendszeresen láthatjuk a néptáncos gyerekeket. Ezúton kívánok a Felsőpakonyi Pipacs Néptánccsoportnak további sikereket, és biztos vagyok benne, hogy ha bárhol fellépnek az országban, Felsőpakony hírnevét öregbítik.
Minden befejezés egyben egy új kezdetet is jelent: a közösségi ház a közeljövőben új csoportot indít, melyben a tánc szerepe megmarad. Reményeim szerint Felsőpakonyon hamarosan a saját mazsorett csoportunk színesíti rendezvényeinket.
A Felsőpakonyi Hagyományőrző Falunap alkalmával már ízelítőt kaphatunk a mazsorett tánc világából.

Vida Nikoletta intézményvezető

Nyári tábor a könyvtárban

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház idén 5. alkalommal tartotta meg a Könyvtári kalandtáborát.
Július 4-től, két héten keresztül könyvtárunk gyermekzsivajtól volt hangos. Az országos „Köszönjük Magyarország” program keretén belül színházi előadásokon vehettek részt a táborozó gyerekek. Ellátogattunk a Gyálnál lévő FCC Magyarország Kft. Hulladékfeldolgozó Központba. Érdekes előadást hallgattunk a telepre beérkező szemét kiválogatásáról, újrahasznosításáról. A Pest Megyei Könyvtár támogatásával, a Bogárháton című előadás segítségével egy képzeletbeli, interaktív utazáson vehettek részt a gyerekek a világ körül. Kaptunk szülői felajánlásokat is, amit ezúton kis köszönünk szépen. Nagy-Jobbik Georgina csodaszép hajfonatokat készített a lányoknak, Popelyák Krisztina pedig taekwondo bemutatót tartott. Egy napra indiánokká változhattak a gyerekek, fejdíszekkel, saját készítésű indián pólókban még a Makkosba is kisétáltunk, ahol egy nagy indiánsátor került felállításra a törzsfőnökök és törzseik segítségével. A két hét alatt igazi nyári élményeket szerezhettek a gyerekek, akiket a jövő évi táborunkra is várunk vissza.

Vida Nikoletta intézményvezető

Civil

A Darumadár Nyugdíjas Egyesület nyara

Július elején Albertirsán volt fellépésünk. Krajlik Klára „főrendező” értesítésére nagyon sok településről érkeztünk örömmel, hisz szeretünk énekelni. Sok nyugdíjas társunk elkísért bennünket. Sajnos, a mi énekkarunk kicsit hiányos volt utazások és betegségek miatt. Hála Istennek, már mindnyájan meggyógyultak A fellépésünk így is jól sikerült. Nagy tapssal jutalmaztak bennünket. Ezután számunkra is lehetőség nyílt a fürdőzésre. Felfrissülve ülhettünk asztalhoz a finom ebéd mellé. Alkalmunk nyílt találkozni a „mi” Norbikánkkal is. Megbeszéltük, hogy két covidos év kihagyás után 2022. december 28-án találkozunk. Nagyon reméljük, hogy így is lesz!

xxx keretes önálló anyag, de a nyugdíjas infóba kapcsolódik - kezdés xxx

Kirándulás, szellemi feltöltődés

Nagy örömmel fogadtuk a polgármesteri hivatal felajánlását, miszerint július 21-én részt vehetünk egy tartalmas kiránduláson, Kápolnásnyéken. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Kárpát-medencei Népfőiskola által meghirdetett pályázat biztosított lehetőséget erre a kulturális programra.
Talán július legmelegebb napja volt, de ez nem riasztott vissza bennünket. Szokásunkhoz híven mindenki pontos időben megjelent a találkozó helyen. Pontosak voltak a szervezők is. A kényelmes buszban kedves idegenvezető fogadta a csapatot: a polgármesteri hivatal és a könyvtár munkatársait, valamint a nyugdíjas klub tagjait.
Az utazás kellemes, vidám hangulatban telt. A helyszínen egy másik idegenvezető állt rendelkezésünkre. Ő vezetett körbe a csodálatos látnivalókon rövid kis ismertető szöveg kíséretében. Az első helyszín az Eseményközpont volt. Megcsodáltuk ezt az impozáns épületet a hatalmas vasmedvével előtte.
Az Eseményközpont tárlóiban megtekintettük a Szent László faliképek Székelyföldön című kiállítást, amely 12 székelyföldi templom freskóit mutatja be. Ezt követően körbesétáltunk a parkban, megismerkedtünk az itt található szobrokkal, domborművekkel. Hosszasan elidőztünk a Korona installáció előtt. Ez a korona másolatából és az építmény palást részéből áll. 7 paraván tartalmazza a korona leírását és az ábrázolt szentek rövid életrajzát. Végül bejutottunk a nemrég felújított impozáns Halász-kastélyba, ahol állandó kiállítás nyújt betekintést a Halász család történetébe fotóalbumok, dokumentumok, eredeti bútordarabok segítségével. Lenyűgözött bennünket Péreli Zsuzsa Kis életmű-kiállítása. Szavakkal nem lehet kifejezni azt a színbőséget, harmóniát, mély tartalmat, amit a művésznő által alkotott kárpitok sugallnak! Ezek az alkotások a lelki egyensúlyról szólnak, az élet, a létezés szeretetére szólítanak. A lelki feltöltődés után a testi következett, az ebéd. A hatalmas étteremben gördülékenyen szolgáltak ki bennünket. Ebéd után pedig lehetőséget kaptunk egy frissítő sörre is, hisz a következő állomásunk a sörfőzde volt.
Kirándulásunk buszozással folytatódott. A Vörösmarty-múzeumhoz érkeztünk. Ebben a házban nevelkedett Vörösmarty Mihály, irodalmunk kiemelkedő alakja, a Szózat költője, az induló fiatal költők mecénása. A múzeum egyik felében a Kresz család emlékeit őrzik. Ez a család gondoskodott róla, hogy megőrizze a nagy költő emlékét. 1900-ban, Vörösmarty születésének 100. évfordulójára emlékszobát hoztak itt létre. Később Kresz Mária az épületet a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. Az első kiállítást 1952-ben rendezték benne. A jelenlegi kiállítás bemutatja a költő életútját, pályaképét, kapcsolatait a pályatársakkal, a fiatal költőkkel és műveit. Eredetiben íróasztalát, és a Szózat kéziratát láthatjuk. Két interaktív játék segíti az érdeklődés felkeltését a versek iránt. Délután szabadtéri előadást láthattunk, amely a világosi fegyverletétel eseményeit elevenítette fel Klapka György tábornok személyiségén keresztül. A tábornok hősiesen tartotta Komárom várát. A fegyverletétel után szeretett volna engedményeket kapni az ország jövőjével, a fogságba esettek sorsával kapcsolatban. Sajnos, nem sikerült neki.
A sűrű program, a tikkasztó meleg megviselt ugyan bennünket, de feltöltődve, vidáman indultunk haza. Jó volt kikapcsolódni a mindennapi gondokból, betekinteni a művészetek lenyűgöző világába, nagyjaink életébe, történelmünk apró kis mozaikjaiba!

Kádár Rozália

xxx keret vége xxx

Augusztus elején Barta Zoltán felajánlásaként sok nyugdíjas társunk is kapott mosódiót. Nagyon szépen köszönjük neki!

Lőrentei Erzsébet, az egyesület elnöke

JÚLIUSTÓL AUGUSZTUSIG AZ FJE MUNKÁJÁBAN

Egy hosszú forró nyár rendhagyó gondolatai.

Tetszik nekünk vagy sem: ez már igazán a klímaváltozás. Évtizedeken át beszéltünk róla, a tagadástól a bizonyításig, de már nincs mese! Ránk tört és félelmetes a hatása. Most újra kell tanulnunk alkalmazkodni a folyamatosan változó természethez! Az UNIVERZUM tiszteletét elő kell venni abból a ládafiából, ahová megpróbáltuk begyömöszölni! Azt hitte az ember: tudása és akarata legyőzheti a természetet. A hiúság vásárában Istent játszva próbáltunk úrrá lenni azon a hatalmon, aminek csak parányai vagyunk. Aprócska porszemei a nagy Mindenségnek, ahol egy-egy megszerzett ismeret mögött ott van a többi, határtalan rejtély, melynek titkai újabb felfedezésre várnak, hogy sose legyen vége. Tudomásul kell vegyük: az élet nem vakációzásból, fesztiválokból és élvezetekből áll! Életünk, megmaradásunk lényege a munka, ami el- és fenntart bennünket. Szigorú rend szerint, természeti törvényekhez igazodva, a történéseket egymáshoz kapcsolva. Ha megzavarjuk: megbűnhődünk. Megfizetjük az árát így vagy úgy.

Bibliai tüzek és árvizek, pusztító aszály és mindent elsöprő természeti csapások, újfent megjelenő járványok, egyeseknek kiváltságos jólét, millióknak éhínség. Szerteszét torzsalkodás és háborúzás. Rossz döntések sokasága, kutyaszorítóban Európa. Vele együtt mi is.

Ideje volna felfigyelni: baj van! Ember megállj!

Annyi mindent kaptunk a Mindenségtől! Oly tökéletes világot, amiben megtalálhattuk a helyünket! Volt „folyó és földje jó, legelőin fű kövér”, de mi megváltoztattuk: eltereltük, lecsapoltuk, feltörtük, kihasználtuk. Vadjait, őslakóit elűztük, kiírtottuk, megsemmisítettük. Mindent magunknak akarunk, „mert az nekünk jár”. A Biblia szerint Isten a maga képére formálta az embert. Megadott neki minden szabadságot, a döntés jogával együtt. Már a kezdetektől visszaélt vele és teszi ezt máig. Most az eget ostromoljuk, mert már lassan mindent tönkre tettünk a talpunk alatt. Megadjuk az árát.

Ébresztő! Becsüljük meg Isten (vagy ha úgy tetszik: a természet) értékeit! A legkisebb fűszálnak is évezredes múltja van! Keressük meg azt a harmóniát, ami együtt tartotta a létező sokféleséget! A növény- és állatvilág csodálatos alkalmazkodását ne megváltoztassuk, hanem tanuljunk tőle! Az útszéli mezei katáng nem azért kéklik, hogy nekimenjünk a fűnyíróval, hanem azért hogy megcsodáljuk! Milyen kevés elég neki, milyen gazdagon hálálja meg a napsugarak éltető melegét! Milyen értékes gyógynövény, ha tudjuk, mire való! Ne lekaszáljuk, mint fölösleges gépakadályt, hanem vegyük észre: mennyire alkalmazkodik a szikár talajhoz, milyen gazdaságosan használ fel minden harmatcseppet! Örüljünk a réten még mindig megtalálható, illatos kakukkfűnek és hagyjuk virulni a vadvirágok sokaságát! Joguk van élni ott, ahol senkit sem zavarnak!

Vajon hányszor írtam már le: ne vágjuk ész nélkül, meggondolatlanul torzsára azt, ami Isten adománya?! Vidéken élünk, nekünk még megadatott, hogy lássuk mindezt. Tanuljuk meg, tanítsuk meg gyermekeinkkel is: ismerjék meg és értékeljék! Örüljenek minden természeti csodának!

A ropogósra száradt fűvű réten jutottak eszembe ezek a gondolatok, miközben megpróbáltam életben tartani az általunk ültetett fácskákat és bokrokat. Ha marad a kannában, mindig csepegtetek az égszinkék katángnak, fehérbóbitás cickafarknak, a sötétkék szemű fekete nadálytőnek a tövéhez is. Másnap mindig láthatom: milyen hálásak érte!

Ebben a tikkasztó, nem fehérembernek való forróságban nem vagyok többre képes, mint egy-egy kannával megkínálni a tanösvények környezetét. Megvásároltunk néhány fontos eszközt az iskolakerthez arra várva: ha csöndesül a forróság, dolgozni is tudunk majd. De most nem. A terveinket félre tettem majdra. Talán az őszi csendesülés segítségünkre lesz, hogy erőre kapjunk!

20 évvel ezelőtt kezdtük el az egyesületi tevékenységet. Ma ennyivel öregebbek, törődöttebbek vagyunk. Abban reménykedem, hogy az iskolakert megteremtésével közelebb kerülhetünk azokhoz a gyerekekhez, akikben – ha jól gazdálkodunk vele – él az érdeklődés szikrája a tevékenységekhez, melyeket nagyszüleik ismernek már csak igazán. Szeretném remélni, hogy a nyugdíjasok közül is csatlakoznak ehhez a törekvéshez és a tanároktól, meg a szülőktől is kapunk támogatást!

Tudom, hogy roppant mód tetszett a gyerekeknek Kardos Lajos és Irénke szorgos munkával összerakott gyűjteménye. Megvan bennük mindaz a jó, ami a felnőtt korban már elhomályosul majd. Most még tele vannak a megismerés, a tevékenység iránti jóindulattal. Szeretnék minél többet a közelükben, velük lenni! Talán együtt megtanulhatjuk: milyen fontos az a kétkezi, ésszel és szívvel végzett teremtő munka, amivel hozzájárulhatunk az élet fenntartásához.

Augusztusi összejövetelünkön erről is értekeztünk. Kedvcsinálóként bajai jellegű halászlé elfogyasztásával tettük ízletesebbé. Csak hogy felkészüljünk a valódi munkára!

Durkó Éva FJE

+képek

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki azon rokonoknak, barátoknak, kollégáknak, ismerősöknek, akik elkísérték utolsó útjára drága halottunkat, Budai Gusztávné Kati nénit, és osztoztak gyászunkban.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki azon rokonoknak, barátoknak, kollégáknak, ismerősöknek, akik a katolikus templomban drága halottunk, Törő Béla búcsúztatóján részt vettek, és osztoztak gyászunkban.
A Törő család

Sport

Labdarúgás

Utánpótlás:

Nyáron történt pár változás az utánpótlás edzői stábjában.

U7: Tóth Roland távozott a legkisebb korosztályainktól, helyét az utánpótlás vezetőnk, Fölüp Tamás veszi át.

U9: Veres Zsolt távozása után két fiatal edző veszi át az U9-es csapatot Fenyvesi Krisztián, illetve Balázs Áron személyében, akik szintén Felsőpakonyi utánpótlás csapatoknál nevelkedtek, megszerzett tudásukkal lelkesen vágnak bele az edzői szerepbe.

U11: Bánki Zoltán marad az U11 edzője, így a gyerekek a kezei alatt fejlődhetnek tovább.

U13: Barta Zoltán is folytatja az U13-as csapattal elkezdett munkáját.A gyerekek szépen fejlődtek Zolinál, reméljük, ez az év sikerekkel gazdagabb évük lesz.

U15: A tavalyi szezonban U16-os csapattal szerepeltünk a bajnokságban, most U15-tel vág neki Baranyai Tamás a szezonnak. Tamás szintén új edző lesz Felsőpakonyon, de nem ismeretlen számunkra hiszen, 15 évig volt a Felsőpakonyi KSE labdarúgója. Ezáltal a gyerekek rengeteget fognak tanulni a rutinos edzőtől.

U19: A tavalyi U16-os bajnokcsapat edzője, Nagy Szabolcs fogja irányítani az U19-es brigádot ebben az szezonban. Szabolcsnak rengeteg dolga lesz, hiszen most nem 12-13 játékos fog a rendelkezésére állni, így lehet majd forgatni a csapatatot és a megfelelő taktikával még sikeresebbnek lenni!

Szinte egy teljes kezdőcsapatnyi változás, 8 távozó, 8 érkező

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS FELSŐPAKONYON.

Érkezők: Rainer Máté (Pénzügyőr SE), Major Patrik (Pénzügyőr SE), Hajdu Bálint (Maglódi TC), Szilágyi Gergő (Dömsöd SE), Sásdi Dominik (Gödöllői SK), Török Máté (Palotás SE), Cipd Dávid (1908 SZAC), Fazekas Norbert (Dunaújvárosi PASE)

Az utánpótlásból felkerült: Aczberger Alexander

Távozók: Sófalvi Norbert, Mayer Viktor, Soóky Rómeo (Veresegyház VSK), Horváth Dominik ( Dunavarsányi TE), Bálint Botond (Pilis LK), Simon Benedek (Alsónémedi SE), Veres Zsolt és Lőrincz Botond abbahagyták.

Bemutatjuk új igazolásainkat!

Török Máté vagyok. 30 éves támadó szellemű játékos. A nógrád megyei Palotás csapatától érkeztem Pakonyra. Szeretnék új lendületre kapni, ezért váltok csapatot kicsit több, mint 6 év után. Nagy Tamás (Kirby) volt a fő szempont, amiért Pakony mellett döntöttem. Őt olyan 15-16 éve ismerem, ugyanis én is Borsod megyében születtem, illetve nőttem fel. A terveim között az szerepel, hogy minél több góllal, illetve gólpasszal járuljak hozzá a csapat teljesítményéhez, és ezáltal minél feljebb lássam a Felsőpakony település nevét a tabellán. Konkrét hobbim az nincs, nagyon szeretek mindenféle sportot, amit lehet társaságban űzni. Szoktam Call of Duty-t is játszani, illetve társasjátékozni és kártyázni is nagyon szeretek.

Cipd Dávid vagyok, 24 éves. SZAC-tól érkeztem, többször játszottam már itt ellenfélként, így Megyesi László vezetőedzővel már ismertük egymást. Korábban is volt már szó arról, hogy csatlakozom a csapathoz, de most nyáron sikerült ennek megvalósulnia. Szeretném, ha a csapat sikeres lenne és minél jobb helyen végezne a bajnokság végén. Ehhez pedig jó teljesítménnyel, gólokkal és gólpasszokkal szeretnék hozzájárulni.

Major Patrik vagyok, 19 éves, és a Pénzügyőrtől érkeztem. Megyesi Laci megkeresésére érkeztem Felsőpakonyra, és már az első edzésen nagyon megkedveltem ezt a családi hangulatot. A következő szezonban a maximumot szeretném kihozni magamból, hogy a csapattal minél előrébb végezzünk. A foci mellett leginkább kondizni járok, illetve még van egy évem a gimnáziumból. Hajrá Pakony!

Rainer Máté vagyok, 18 éves. Előző években a pénzügyőr u19-es és második csapatának csapatkapitánya voltam. Az utánpótlásból kiöregedvén mindenképpen megye 1-ben szerettem volna folytatni, és ekkor jött ez a pakonyi lehetőség. A gimnáziumból is 1 évem van még hátra, spanyolt tanulok Kispesten. Iskola és a foci maradéktalanul megfér egymás mellett, mert gyáli lakosként Pakony közel is van nekem. Idén szeretnék leérettségizni, Pakonyban pedig minél több játéklehetőséghez jutni, és ezzel segíteni a csapatot egy jó eredményhez. Szabadidőmben is általában sportolni szoktam, kedvenc hobbim talán a pingpongozás.

Hajdu Bálint vagyok, 19 éves, középpályán játszok és a Maglód TC-ből igazoltam ide. Azért jöttem ide, mert néhány barátom itt focizik, és nagyon megtetszett a pakonyi közösség. Célom, hogy egész évben kiegyensúlyozott játékommal, gólokkal és gólpasszokkal segítsem a csapatot, hogy egy stabil középcsapat legyen idén. Hobbijaim közé tartozik a kispályás foci.

Sziasztok Kedves Pakonyi szurkolók!

Fazekas Norbert vagyok, 19 éves és legutoljára Dunaújvárosban fociztam és a hobbim a konditerem. Viszont 14 éves koromig Pakonyon nevelkedtem, és most úgy gondoltam, hogy eljött az ideje, hogy visszatérjek és a felnőtt csapatba is játsszak Pakony színeiben. Mindig is szerettem volna, most sikerült, szóval szeretném eredményesen meghálálni. Az idei csapat nagyon tetszik, jó a keret, és szerintem sok sikert fogunk elérni ebben a szezonban, és remélem, hozzá fogok tudni tenni a sikerhez! Hajrá, Pakony!

Aczberger Alex 16 éves. Ezen év nyarán kaptam egy lehetőséget a felnőtt csapatnál, amit edzőimnek az utóbbi jó pár évben köszönhetek Hajdu Patrik, Nagy Szabolcs és Fülöp Tamás személyében. Amit várok magamtól, hogy felkerültem a felnőttek közé igazából leginkább annyi, hogy teljes erőbedobással és figyelemmel ráfeküdjek a fejlődésemre, és akár pár éven belül állandó kerettag legyek. Mivel megkaptam ezt a lehetőséget ilyen fiatalon, ezért a maximumot kell kihoznom magamból, hogy a belém fektetett energia és bizalom ne vesszen kárba ezzel bebizonyítani magamnak is, hogy képes vagyok élni vele. A hobbim a számítógépes játékokkal való foglalatosság.

Szilágyi Gergő vagyok, 26 éves és Dömsödről érkeztem. A légkör, ami fogadott nagyon pozitív volt számomra. Szeretném, ha a csapat stabil közép mezőnyben tudna végezni. Teljesítményemmel szeretném segíteni a csapatot és minél több játékpercet játszani. Hajrá, Pakony!

Sásdi Dominik vagyok, most töltöttem be 24. életévem. Gödöllőről érkeztem, a tavalyi bajnokcsapat tagja voltam, ott nem egyeztek a nézőpontok a vezetőséggel, ezért döntöttem a váltás mellett. Szabó Laci (menedzserem) segítségével kerültem ide a csapathoz. Céljaim pedig, hogy minél több bajnokin jó teljesítménnyel segítsem a csapatot, és minél jobb helyezéssel örvendeztessük meg szurkolóinkat. Személy szerint szeretnék a tabella első felében végezni. Szabadidőmben is általában valami sporthoz köthető dolgot csinálok, például konditerembe járok, illetve Fradi meccsre.

Csapatunk augusztus 21-én kezdi meg a 2022/2023-as szezont idegenben a Tököl csapata ellen. Lelkes szurkolóinkra ebben az évben is szükségünk lesz, reméljük, minél többen buzdítanak majd a lelátón.

Hajrá, Pakony!

+képek

Hátbelső

Hátlap

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS FALUNAP?

2022_07_aug.txt · Utolsó módosítás: 2022/08/22 15:54 szerkesztette: bavegh