Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2023_03_marc

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. . szám, 2022.

Lapzárta: 2023. március 07.

Szerkesztőbizottsági: folyamatosan

Következő lapzárta: április 11.

KIVETTEM AZ ANYAGOKAT! MÓDOSÍTÁS KÉRÉS ESETÉN ENGEM KERESNI! KÖSZÖNÖM! BÉLA

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Lakossági barnakőszén igényelhető

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az állami tulajdonú Ormosszén Zrt. webáruházán keresztül lakossági barnakőszén rendelés benyújtására van lehetőség, mely igényléséhez az alábbi módon szükséges eljárni:

A hazaiszen.hu honlapon keresztül, ahol a vonatkozó árlista is megtalálható, a lakossági megrendeléseket regisztrációt követően ugyanúgy lehet intézni, mint bármely más webáruházban.

- Azon állampolgárok részére, akik nem tudják elérni a fenti internetes oldalt, lehetőséget biztosítunk a „MEGRENDELŐLAP MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE önkormányzati ügyintéző közvetítésével” megnevezésű megrendelőlap kitöltésére és elküldésére a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.) ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben: kedden és szerdán 8-12 óra, 13-18 óra közötti időpontban.
- A megrendelő magánszemély által kitöltött, aláírt igénylő lapot a rendeles@hazaiszen.hu e-mail címre elküldik, és a beérkező visszaigazolással együtt átadják az érintett megrendelő magánszemély részére.
- A megrendelt szén kiszállításával kapcsolatos értesítéseket az Ormosszén Zrt. munkatársai és a Magyar Posta munkatársai a megrendelőlapon megadott mobilszámon fogják a megrendelő részére eljuttatni. Fontos! A megrendelőlapon megadott telefonszám tulajdonosának jelezze a részére érkezett információ megrendelő részére történő gyors továbbításának fontosságát, ugyanis a kiszállítás sikeressége múlhat rajta.
- Kiszállításkor a magánszemély átveszi a megrendelt szenet és bankkártyával, illetve utánvéttel fizet attól függően, hogy melyik fizetési módot adták meg a megrendeléskor.

Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés továbbításban, a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifizetésében nincs szerepe.

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

Boldog születésnapot, Rózsika néni!

Csányi Józsefnét, Rózsika nénit köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Nagy János polgármester és Kronvalter Emília, igazgatási csoportvezető.

Egyben átadták az ünnepeltnek az Orbán Viktor miniszterelnök Úr által aláírt, jókívánságot kifejező, szépkorúak részére adományozott okiratot és a település nevében egy csokor virággal kedveskedtek.

Rózsika néni 1933. március 5-én született.

Kiváló fizikai és szellemi egészségnek örvend. Elmesélte, hogy 1942-ben, 9 éves korában költözött szüleivel Felsőpakonyra, amikor még mindössze hat-hét ház volt a jelenlegi nagyközség területén.

Két gyermek édesanyja, öt unoka nagymamája és nyolc dédunokával büszkélkedhet!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata nevében nagyon sok boldogságot, jó egészséget, nyugodt, békés éveket kívánunk neki!

Polgármesteri Hivatal

KSH adatgyűjtés tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kérésére az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A KSH Felsőpakony településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évekhez hasonlóan.

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Az adatszolgáltatóknak lehetőségük van telefonon keresztüli válaszadásra, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a KSH bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közlik.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Kérem Önöket, hogy segítsék a kérdezők munkáját!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Farkas Renáta, jegyző

Bölcsőde

Újszülöttek:

Horányi Botond - 02.16.
Kanta Léna - 03.07.
Finta Nóra - 03.10.

NYÍLT DÉLUTÁN

Gyermeküket bölcsődébe beíratni kívánó szülők részére, nyílt délutánt tartunk:

2023. április 27-én, (csütörtökön) 16-18 óra között.

Megismerhetik a bölcsőde személyi és tárgyi feltételeit, feltehetik kérdéseiket.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BEIRATKOZÁS

Személyes beiratkozás a bölcsőde épületében (2363 Felsőpakony, Templom tér 4.):
2023. május 10. 9-18 óráig
2023. május 11. 9-16 óráig

Szükséges dokumentumok:
- Gyermek TAJ kártyája
- Gyermek felsőpakonyi lakcímkártyája
- Gyermek születési anyakönyvi kivonata
- Szülő munkáltatói igazolása, amelyen a munkáltató megjelöli, hogy mely dátumtól áll újra munkába a munkavállaló

A felvételi értesítő kiküldése, 2023. május 25-26-án történik.

Óvoda

KÖZLEMÉNY

A 2023/2024-ES NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL ÉS BEIRATÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

Akiknek gyermeke 2023.augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

Ha a gyermek augusztus 31. után tölti be a 3. életévét , akkor csak 2024.szeptember 1-től kell kötelező jelleggel óvodába járnia.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van arra, hogy 3 éves kor előtt kezdje meg a gyermek az óvodát, abban az esetben, ha 2023.09.01-2024.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis abban az esetben, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel. Ebben az esetben egy szándéknyilatkozatot kell kitölteni, mely letölthető az óvoda honlapjáról.

A 3 éves kortól kötelező óvodába járási kötelezettség alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni a gyermek 4 éves koráig. A szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes Járási Hivatalnál. E kérelem benyújtási határideje 2023.április 15.

Különös méltánylást érdemlő esetben- újabb kérelem alapján- annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a Kormány által kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. után is benyújtható.

A beiratkozás időpontja: 2023.április 24 (8.00-18.00)- 25(8.00-16.00)-26(8.00-16.00).

Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája

- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája

- óvodai felvétel iránti kérelem – jelentkezési lap (mely letölthető-, szerkeszthető nyomtatvány), de személyesen is kitölthető a helyszínen

- Sajátos nevelési igényű gyermek esetén, szakértői vélemény

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyennel)

- a gyermek egészségi állapotát, óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó vagy elutasító döntését írásos formában (határozat) közli legkésőbb 2023.május 26-ig elektronikus úton.

Az óvodai felvétel iránti kérelem (jelentkezési lap), szándéknyilatkozat, szülői nyilatkozat letölthető a ovoda.felsopakony.hu oldalról.

Tisztelettel:
Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető

Farsang

Az óvodai élet egyik vidám és nagyon színes eseménye a farsangi mulatság.

Már napokkal előtte suttogtak, dicsekedtek vagy esetleg titkolóztak a gyerekek egymás között a jelmezüket illetően. Éppen mikor beöltöztek és megtörtént a varázslat, büszkén mutatkoztak be és mondták el történetüket, mondókájukat, és ezzel megkezdődött a farsangi forgatag. Táncolás, vidám versengések következtek, ahol teljesen felszabadultan valaki más szerepébe bújva mókáztak a gyermekek. A szülőktől sok finomságot kaptunk, amit örömmel fogyasztottak el a gyermekek.

A délelőtt zárásaként az udvaron körbe álltuk az elkészített kiszebábot és tánccal, zenével, hangoskodással elkergettük a telet. Reméljük, sikerült.

Még napokkal az esemény után is arról beszélgettek, hogy mi történt ezen a napon, de volt, aki rajzban is megörökítette magát és barátait.

Bukodiné Vágó Anna

Iskola

Tanulóink sikerei a gyömrői területi sakkversenyen

Február 24-én a Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában rendezték meg a területi sakkversenyt. A versenyen iskolánkból 6 diákunk indult. Többen is szép eredményt értek el.

1-2. korcsoportban 3. helyezést ért el Lukács Fanni Lili 3.b osztályos tanuló..

A 3-4. korcsoportos versenyben 1. helyezést ért el Csitári Máté 3.b osztályos tanuló. Ugyanebben a korcsoportban Bánki Letti 3.a osztályos tanuló a 8. helyezett lett.

Az 5-6. korcsoportban ugyancsak 8. helyezett lett Pál Eszter 5.b osztályos tanuló .

A 7-8.. korcsoportban az 1. helyezett Völgyesi Krisztofer Noel , míg Antal Fruzsina a 14. lett. Mindketten a hetedik osztály tanulói.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Pataki Rozália felkészítő pedagógus

+kép

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcról emlékeztünk

Iskolánk 5. évfolyamos tanulóinak előadásában elevenedtek meg a forradalmi helyszínei: a Nemzeti Múzeum, a Pilvax Kávéház, a Nemzeti Színház előadása. Az egyedi díszleteket, - amelyek utaltak az előbbi helyszínekre - a gyerekek saját kezükkel készítették.
Volt diákunk, Bagoly Richárd települési képviselő megnyitó beszédet mondott, majd az ünnepi műsor részeként elszavalta a Nemzeti dalt, mint ahogy azt egykoron, kisdiákkorában is tette.
Az iskola néptáncosai, a Pipacs Néptáncegyüttes dr. N. Fodorné Lánc Éva irányításával az újonnan készült ruhájukban szatmári tánccal nyitották meg a tanulók ünnepi összeállítását. Ezután Berencsi Dávid és Szente Zsófia tanulók Juhász Gyula Március idusára c. versét szavalták.
Az énekkar és a furulyásaink Polgár Aranka vezetésével és Kerecsányin Tibor csatára hívó dobpergésével forradalmi dalokkal színesítették az előadást.
Az ünnepi műsor A költő visszatér című dal közös éneklésével zárult.
Hetek óta odaadással készültünk, próbáltunk, hogy nemzeti ünnepünkről való megemlékezés méltó legyen. Ez a készülődés minden időt és fáradságot megért, hiszen a történelmünk 175 évvel ezelőtti eseményeit, történéseit megelevenítő tánc, zene és versek, valamint az ünnepi dekoráció valóban felemelő érzéssel töltötte el mind a nézőket, mind a szereplőket. Öröm volt látni a nézők szemében a csillogást!
Sárossy Szilvia

képek:
A forradalom helyszínei (dekor1, dekor2)
Talpra magyar
Néptáncosaink
Szereplők
A múzeumnál
Piros-fehér-zöld

Az ünnep margójára

Megkönnyeztem… no nem fájt a fejem, nem ért szomorúság. Unokáim szemében is láttam…mama mi van veled? Olyan érzések törtek fel bennem az 5. osztályosok megemlékezése láttán, amiknek könny lett a vége.
A zene, a tánc, a végtelenül fegyelmezett gyermekek. Én tudom mennyi munkája van ebben a felkészítő tanároknak. Tanítói pályám során talán egyszer kellett március 15-i műsort készítenem a tanítványaimmal. De mondhatom, ezt az átélést, ezeket a jól, érthetően előadott verseket, szöveget, amit itt, a mi iskolánk tornatermében hallottam, a lelkembe ivódott.
Az ifjú táncosokról úgy gondoltam, profi kis művészek, de már nem fedeztem fel kis arcuk vonásaiból, kinek a gyermekei. Példásan gyönyörűek voltak a leánykák ruhái, és azok az összeszokott mozdulatok elbűvöltek. Drága Aranka néni! A furulyásokról csak annyit, sok gyerekkel szerettetted meg a zenét ezzel. Áhitattal néztek Rád!
Köszönet a munkátokért, az ízléses dekorációért, hogy ennyi, még a felső tagozat ízét most kóstolgató ötödikes gyerkőcöt mozgattatok meg.
Unokám mondta: Ő mondta a Nemzeti dalt… Igen, Bagoly Ricsi is az én tanítványom volt!
Büszke vagyok Rátok pakonyi pedagógusok Wareczki Erika, Sárossy Szilvi, és kedves falutársaim! Köszönjük meg a munkájukat!
Köszönöm!

Konkoly Manyi néni

Katolikus

A Felsőpakonyi Katolikus Egyházközség hírei

HÚSVÉTI MISEREND

Április 6. Nagycsütörtök - az utolsó vacsora napja
18:00
Szentmise
Helyszín: GYÁL Szent István Király templom (Szent István u. 36.)

„Ez az én testem, amelyet értetek adok.” (LK 22,19)

Április 7. Nagypéntek - Jézus Krisztus kereszthalálának napja
15:00
Igeliturgia és Hódolat a Szent Kereszt előtt.

Atyám kezedbe ajánlom lelkemet (LK 23,46)

Április 8. Nagyszombat - Húsvét vigíliája
18:00
Szentmise, utána ételszentelés.

Egyik sem szólt hozzá egy szót sem. Látták ugyanis, hogy igen nagy a fájdalma. (Jób 2,13)

Április 9. Húsvétvasárnap - Urunk feltámadása
11:30
Ünnepi szentmise

Miért keresitek az élőt a holtak között? (LK 24,5)

Április 10. Húsvéthétfő
08:00
Szentmise

Április 16.
17:00
Gitáros esti mise

Református

Kereszt a református templomon?

Az utóbbi hónapokban többször is nekem szegezték a csodálkozó kérdést: mit keres a református templomunk új gyülekezeti termének falán egy hatalmas kereszt? Sokan úgy érzik, a kereszt hagyományosan katolikus szimbólum, míg a reformátusoké a csillag, a kakas, vagy a kehely. Egyes családok régi emlékei között vannak nehéz történetek is, amelyekre a felekezeti különbségek és megosztottság vetettek árnyékot.

Mi azonban ennél valami fontosabbra akartunk figyelni, amikor a gyülekezeti termünket örömmel birtokba vettük. A keresztyén hitünkben nincs fontosabb szimbólum a keresztnél. Ez nem valamely felekezethez köt minket, hanem Jézus Krisztushoz.

Volt idő, amikor mindenkiből megrökönyödést váltott ki ez a szimbólum. Nem vallási jelkép volt, hanem a legszigorúbb kivégzőeszköz a veszélyes bűnözők és lázadók számára. (Ki akarna egy épületet a nyaktiló vagy a villamosszék sematikus rajzával díszíteni?!) Márpedig Jézus első követői a lényeget ismerték fel, amikor azt vallották: „Nem akarunk másra hivatkozni, csak Jézus Krisztusra, és őrá is úgy, mint megfeszítettre”. Mert ezen a ponton, Jézus keresztjénél válik egészen világossá, mit tett értünk Isten. Mennyire ragaszkodott ahhoz Isten Fia, hogy minket szeressen, és az elveszettségünkből megszabadítson? Meddig ment el ebben a szándékában? Addig, hogy önmagát adta – ezen a gyalázatos kivégzőeszközön. Nincs más ehhez fogható jelképünk!

Annak is jelentősége van, hogy ez a kereszt üres. Egyrészt, nincs rajta Jézus teste (nem is teszünk rá ilyen szobrot), hiszen ő feltámadt, a mennyben uralkodik, és várjuk az ő dicsőséges visszajövetelét! Másrészt, az üres kereszt arra is emlékezteti a hívő embert, hogy „az én helyem ott van”, vagyis önként fölvállalhatom a másokért való áldozatot, a szeretettel járó szenvedést, és ez közel visz a Mesteremhez, ha tőle fogadom. Erről beszél, amikor azt mondja, hogy „ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem”. Aki kipróbálja, nem elveszíti, hanem valójában megnyeri az életet.

Szeretjük a keresztet. Különös módon a legnagyobb szabadítás és a győzelem jelképe lett a régi kivégzőeszközből. Azt jelenti, hogy Isten igent mondott ránk. Érdemes jönni, és jó neki válaszolni. Erre hív mindenkit épületünk faláról is a kereszt.

Csere Mátyás lelkipásztor

+kép

Könyvtár

Tisztelet a HŐSÖKNEK!

Felsőpakony Nagyközség március 15-e alkalmából ünnepséget tartott, ahol Nagy János polgármester ünnepi beszédét, Egri Bálint előadásában Petőfi verseket, Szente Zsófia tolmácsolásába a 12 pontot, Berencsi Dávidtól pedig egy Juhász Gyula verset hallhattunk. Továbbá a Darumadár Nyugdíjas Egyesület és Dalma Dance Club felsőpakonyi és üllői mazsorettjeinek műsorát láthattuk.
Az ünnepség a kegyelet koszorúinak elhelyezésével zárult a Petőfi téren.

VBA

+képek

Civil

Múlt, jelen, jövendő, emlékek

Az időskor akkor kezdődik, amikor rájövünk, nincsenek is idősek. Hisz lélekben mindannyian fiatalok maradunk, csupán a testünk jelzi, mutatja túlzóan a felettünk múló éveket.

A Darumadár Nyugdíjas Egyesület tagjainak névnapját mindig megköszöntjük itt, a nyugdíjas klubban, hisz ünnepelni jó.
És aki ünnepel, akit ünnepelnek, az lehet, hogy testben idősödik, ám lélekben csakis fiatalodik.
Éppen ezért ki nem hagynánk egyikünk névnapjának ünneplését sem.

És ha már ünnep: nőnapra a Darumadár Nyugdíjas Egyesület férfitagjai gyönyörű virágokkal, finom szendvicsekkel, üdítőkkel, lélekmelegítőkkel és egy kedves összejövetellel lepték meg az egyesület hölgytagjait a Lagúna Rendezvényházban.
Volt közös éneklés, illetve csodás versekkel köszöntöttek minket, köztük Petőfi Sándor Szendrey Júliának írt, Minek nevezzelek? örök klasszikusával.

2023 Petőfi születése 200. évfordulójának éve, Petőfi emlékév, így tehát március 15-én Petőfi áll majd a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkara műsorának középpontjában is.
Ez a megemlékezés már bőven lapzárta után lesz, így a következő lapszámban fogunk beszámolni róla.
Reméljük, sokan eljönnek, sokan megnézik, együtt ünnepelhetünk ezen a jeles napon.

Mi, itt a Darumadár Nyugdíjas Egyesületnél hisszük azt, hogy ezek az ünneplések, megemlékezések biztosítják a stabil keretet arra, hogy életeseményeinket, alkalmainkat kerek történetekbe foglaljuk.

Nagy E.

+kép

FEBRUÁRI FJE

Február, hol a nyár? – gondoljuk, szólongatjuk, kiáltjuk ez után az alig-tél után, mert az ember mindig türelmetlen. Szerencsések voltunk ezzel a téllel, mert alakulhatott volna rosszabbul is, mint mondjuk Kalifoniában vagy Európa más részein, ahol még mostanság is küzdenek a váratlanul lezúduló hótömegekkel. Bennünket elkerült a valódi hideg, amire válaszul már Újév táján kibújtak a hóvirágok az avar alól, és január végére egész hóvirág szigetek pompáztak a kertekben. Hó sehol a környékünkön, s kilométerek sokaságát kellett megtenniük a szánkózni vágyóknak a hegyekbe, ha valami téli élményt kívántak begyűjteni. A tüzelőre fordított árak kevésbé voltak katasztrofálisak, mint féltük. Az viszont tény, hogy az egészségünket támadó vírusok, baktériumok tobzódnak köztünk, megkeserítve az életünket.

Egyesületünk végre lezárta a 2022-es évet az iskolai gyakorlókert megvalósítására kapott pályázati összeg elszámolásával, amihez ismét Szabóné Szabó Nikoletta járult hozzá szakértelmével. Hálával köszönjük neki, és elhatároztuk: tiszteletbeli tagnak választjuk, ahol olyan illusztris társaságba kerül, mint kedvencünk: Polgár Aranka és valahai kedves társunk Varga Imre Lajos volt. (Ha elfogadja tőlünk.)

Február 19-én évnyitó taggyűlésünkön beszámoltunk az elmúlt esztendő eseményeiről és pénzügyeiről, majd közös vacsoránk mellett belevágtunk az idei év tennivalóiba. Kis közösségünk ismét nagy tervekkel indul neki 2023-nak. Pályázatot adtunk be 2022-ben az iskolakert végében megvalósítható fedett pajta létrehozására, ahol a Kardos Lajos gyűjtemény egy részét állítanánk ki, kapcsolódva a gyakorlókert ideájához. A Bethlen Gábor Alapkezelő méltányolta a pályázatot, és bár nem a teljes pályázati összeget kapjuk (érthető a jelen körülmények között!), de nyertünk 2 700 000.- Forintot. Át kell dolgoznunk a megvalósítási lehetőségeket, de nem adjuk fel!

Nem henyéltünk a kert további fejlesztésével sem. Kiszállítottuk a területre a magastermesztésre legyártott ládákat, vásároltunk 4 m3 termőföldet a megtöltésükre és a melegház talajához. Sajnos, az iskolai építkezések során a maradék sittet ezen a területen terítették szét, így még sokáig fog gondot okozni a talaj minősége a művelés során. Reméljük, hogy a trágyázás és folyamatos művelés segítségünkre lesz! Elkelne más segítség is, ami azt illeti!

Már többször szóvá tettem, hogy lassan kiöregedünk a fizikai munkából, hiszen 20 éve vagyunk egyesületünk aktív résztvevői. Mindenfajta, főként mozgást akadályozó problémával küzdő tagságunk nagy része kiesett a fizikai munkából, és nekem is észre kellett vennem: 73 évesen egyre lassabban megy minden, mint 20 évvel ezelőtt. Nagyon szívesen átadnám szerepemet a fiatalabbaknak, ha jönnének közénk és a felelősséggel átvállalnák!

Komoly munkát végzünk, főkét amolyan hiánypótlót, amire nem marad ideje az Önkormányzatnak. Amire büszkék lehetünk: sikerült eddig elkészült tanösvényeinkkel a község történetének ismertetéséhez hozzájárulnunk. Két emlékparkot építettünk. Az állomásnál lévő Mártírok Parkja ad otthont 1956 szabadságharcosai, az Aradi Vértanúk, a kommunizmus áldozatai tiszteletére rendezett megemlékezéseknek, de Trianonra is ott emlékezünk. A régi, eredeti Felsőpakonyt alapító őseinknek is állítottunk emlékoszlopot kint a történelmi helyén, a határban, egy kis Emlékparkban. Aki még nem ismeri ezeket a helyeket, érdemes megtekintenie! Ezek fenntartása, karbantartása sok figyelmet, gondoskodást igényel tőlünk, mert szeretnénk megőrizni a jövő generációknak is.

Az a „képtelen ötletünk” támadt, hogy felkérjük az itt élőket: fiatalokat és felnőttebbeket: csatlakozzanak hozzánk! Legyenek részesei ennek a tevékenységnek! Tudjuk, senkinek nem hiányzik a mindennapok megerőltető feladatai és problémái után a plusz munka, mégis jó érzés tudni, hogy valami hasznosat tettünk a közösségért! Együtt sokkal könnyebb és vidámabb is!

Kérem, támogassanak bennünket 1 %-kal, némi fizikai munkával vagy egy kis „anyagival”, amit esetleg nélkülözni tudnak a házi költségvetésből! Mi 20 éve tagdíjat fizetünk. (Havonta 500.- Ft) Csak ebből nem tudunk megvalósítani dolgokat, ez lassan semmire sem elég. Egyre komolyabban nyúlunk bele a saját pénztárcánkba, hogy támogatni tudjuk önmagunkat. Azért, hogy megvalósíthassuk céljainkat, amelyeket kitűztünk magunk elé! Sajnos, az eddig használt Toyota kisbusz, amit az egyesület használhatott a beszerzésekhez és szállításokhoz, (kiszolgált és rozzant szegény) karosszériája nem bizonyult méltónak a levizsgáztatáshoz – így híjával szenvedünk most már. Ha lenne, aki kipofozná annyira, hogy legalább helyben használhassuk, nagy segítség volna.

Pályázunk, és többnyire nyerünk is. Önkormányzatunktól is kaptunk könnyebb időkben támogatást, de tudjuk: „több a vadász, mint a fóka”, nem várhatjuk, hogy csak mi legyünk kedvezményezettek. Hála Istennek egyre több civil szerveződés van községünkben is, akik szintén hasznos és támogatni érdemes munkát végeznek.

Kérjük, gondolják meg: érdemesek vagyunk e támogatásukra, és ha lehet: csatlakozzanak hozzánk! Mindenkinek örülünk és szeretettel várjuk közénk!

Tisztelettel:
a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Durkó Éva (06 20 333 3986)

képaláírás:
Első taggyülésünk 2023-ban - 20230219_161544
A Kommunizmus Áldozatainak Napján a felsőpakonyi áldozatokra és Wittner Máriára is emlékeztünk. - 20230225_173104~2
A Kommunizmus Áldozatainak Napján megemlékeztünk Wittner Máriáról is - 20230225_170425~3

TÉLVÉGI NAP

Télvégi nap. Néhány hófolt a kertben.
Nedves fatörzsön zöldezüst a zuzmó.
A kis mogyorófán sárga barka leng,
már munkára kész ásó, metszőolló.

Halomba hull a száraz ág, a vessző.
Vad tüze ropog, és szürke füstje száll,
vonaglik, mászik, kúszik, s kanyarog,
örökös mozgás, mi soha meg nem áll.

De az ember néha-néha megpihen,
s visszanéz az addig megtett útra:
az életére, mi pont így múlik el,
felfénylőn, izzón, majd hamuba hullva.

Varga Imre Lajos
( 2013. február 17.)

Sport

Labdarúgás

U19: Csapatunknak is elkezdődött a bajnokság. Az első mérkőzést az üllői csapat ellen játszották a fiúk. Első félidőben szinte semmi se akart összejönni, majd az egymás után hirtelen bekapott 2 gól szinte padlóra küldte a játékosokat. A szünetben Szabolcs egy kisebb fejmosást tartott, és a második félidőre már másmilyen felfogásban indulhatott a játék.. Ennek az eredménye lett, hogy a srácok nem adták fel a reményt arra, hogy pont vagy pontokkal zárják a találkozót. Először az 54. percben Zay Bencének köszönhetően meglett a szépítés, majd a 81. percben egy hatalmas Aczberger Alex gólnak köszönhetően pedig a döntetlen is összejött, sőt, pár perccel később, még a győzelemre is volt egy gólszerezési lehetőség, de az sajnos kimaradt. Így egy igazságos döntetlen született.

Vereségekkel kezdődött a szezon, majd jött a „Nagy Szabolcs” nap!

Csapatunk hazai pályán kezdte meg a tavaszi idényt a Tököl csapatával szemben. Első félidőben kiegyenlített játék zajlott 1-1-es félidei eredménnyel, majd két óriási felelőtlen jelentnek köszönhetően megverette saját magát a csapat. Bálint Botondot 2 sárgával állították ki, majd utolsó emberként kapusunk húzta vissza a ziccerben kitörő csatárt, akit egyből kiállítottak. A végeredmény így 1-3 lett.

Felsőpakony KSE – Tököl

1–3 (1–1)

FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 5–2=3 – Rainer M. 5, Szabó Á. 5, Nagy Sz. 5 (Hajdú P. 0, 79. p.), Hajdu B. 6 – Major P. 7, Farkas D. 5, Béres K. 5 (Szilágyi G. 0, 67. p.) – Gerhardt Á. 5 (Veibl V. 0, 84. p.), Matyi M. 6 (Soóky Zs. 55. p.), Bálint O. 5–2=3.

Edző: Megyesi László értékelése: „Kiélezett, szoros meccs volt, majd az egyéni hibák és butaságok miatti kiállítások által tálcán kínáltuk fel a három pontot a vendégeknek. A történtek után az egyetlen pozitívum, hogy kilenc emberrel is megmaradt a tartásunk. Gratulálok a Tökölnek!”

A rossz sorozatot Pilisen folytatta csapatunk, ahol sajnos 2-0-ás vereséget szenvedtek. Kellemetlen időjárás, véleményes döntések, meg nem adott gól. Ezzel lehetne összefoglalni az első tavaszi idegenbeli bajnoki mérkőzésünket. Első félidő elején a nagy szembeszél miatt beszorultunk a kapunk elé, majd az első kontránkat góllal zártuk, amit a játékvezető számunkra érthetetlen ok miatt érvénytelenített. Ez után 2 bekapott gól következett, és ezekkel a találatokkal kialakult a mérkőzés végeredménye.

Pilis-Legenda Sport – Felsőpakonyi KSE

2–0 (2–0)

FELSŐPAKONYI KSE: Szilágyi G. 5 – Rainer M. 5 (Nagy I Tamás 5, 57. p.), Szabó Á. 5, Nagy Sz. 5 (Hegyes P. 5, 57. p.), Hajdu B. 5 – Major P. 5, Oláh K. 5, Farkas D. 5 (Veibl V. 0, 66. p.), Béres K. 5 (Fazekas N. 0, 77. p.) – Gerhardt Á. 5, Oláh Z. 5.

Edző: Megyesi László értékelése: „Irreális időjárás volt, a szél az első 15 percben beszorított minket a kapunk elé, majd jöttek más nehézségek, elvették a vezető gólunkat, pár perccel később kaptunk egy másikat, ami – szerintem – erősen véleményes volt. Bízom benne, hogy az elmúlt két meccs mégis inkább dacot vált ki a csapatomból, és csak azért is elérjük a célunkat!”

Következett a „Nagy Szabolcs” nap, és miért lett ez a nap emlékezetes mindenkinek?

Nagy Szabolcs 300. felnőtt mérkőzését játszotta csapatunk színeiben a Veresegyháza elleni hazai mérkőzésen. A találkozó igencsak kiélezett volt mindkét oldalon, de a végig koncentrált játékosoknak köszönhetően és Nagy Szabolcsnak, aki a 75. percben eldöntötte a mérkőzést, emlékezetessé tette saját maga jubileumi mérkőzését!

Felsőpakonyi KSE – Veresegyház

1–0 (0–0)

FELSŐPAKONYI KSE: Szilágyi G. 8 – Rainer M. 7, Szabó Á. 7, Hegyes P. 7, Nagy Sz. 8, Hajdú P. 7 (Nagy I Tamás 0, 69. p.) – Major P. 7, Oláh K. 8 (Fazekas N. 0, 88. p.), Farkas D. 7 (Veibl V. 0, 69. p.), Béres K. 8 (Oláh Z. 0, 80. p.) – Gerhardt Á. (Nagy II Tamás 0, 92. p.), Oláh Z.

Edző: Megyesi László értékelése: „Szeretnék visszakanyarodni az előző heti meccshez, ahol leminősítettek bennünket, utólag is köszönjük a plusz motivációt! Szeretnék mások helyett is gratulálni a csapatomnak! Koncentráltak és fegyelmezettek voltunk, igazi csapatként funkcionáltunk. Két dolgot még kiemelnék, ami ma már ritkaságszámba megy: a szurkolótáborunkat, és azt, hogy Nagy Szabolcs a klubnál elérte a 600., azon belül is a 300. felnőtt mérkőzését, amit góllal és győzelemmel ünnepelhetett.”

Hajrá, Pakony! Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

PLUSZ

Hiperaktivitás, figyelemzavar: pszichiátriai betegségek-e valójában?

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? Magatartásával bomlasztja az osztály rendjét?

Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül, amikor kiderül, hogy gyermekével gond van az iskolában. Ilyenkor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a problémára, vagy másik iskolába viszi a gyereket, vagy a hivatalos szakemberekre bízza a dolgot.

Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha ugyanis a gyermek pszichiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan diagnózist, amelyre gyógyszerszedést írnak elő. A szülőknek azonban két dologról rendszerint nincs tudomásuk:

– A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” és hasonló gyermekpszichiátriai diagnózisok kizárólag a tünetek alapján címkézik fel a gyermeket, és nem visznek közelebb az okok feltárásához – pedig ezeknek a tüneteknek számos kiváltó oka lehet. Olyan ez, mintha a lázat tekintenénk betegségnek, és csupán azt próbálnánk kezelni anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk.

– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek” valójában tudatmódosító szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal közelebb állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán arra alkalmasak, hogy elfedjék a gyermek kellemetlen tüneteit. Számos szülő beszámolt róla, hogy a szer beadása után gyermeke „zombiként” viselkedik, kitágult pupillákkal néz maga elé, mintha ott sem lenne. Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a gyermek tüneteit elnyomják, de a megoldáshoz nem visznek közelebb, ráadásul számos nagyon kellemetlen, sőt veszélyes mellékhatással nehezíthetik a gyermek boldogulását.

Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak és más érdeklődőknek az az ingyenes kiadvány, amelyet az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány jelentetett meg közszolgálati céllal. Az informatív anyagban nemcsak arról esik szó, pontosan milyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai diagnózis és a felírt gyógyszer, de megoldási javaslatokat is nyújt a szülőknek: merre keressék a valódi okot, a valódi megoldást gyermekük számára.

A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető az alapítvány weboldaláról:
emberijogok.hu/adhd

2023_03_marc.txt · Utolsó módosítás: 2023/03/21 09:48 szerkesztette: bavegh