Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2012_02_feb

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXII. évf. 2. szám, 2012. feb

Lapzárta: február 3. péntek

Szerkesztőbizottsági: február 6. hétfő 16.00-tól

Yvi: ok

Feri:sajna nem…

Béla: OK

Fedlap

Fedbelső

1/2 oldalas KOEP pályázat kép anyaga… Iskolai fűtéskorszerűsítés.

Impressum… és nemtudommégmi.

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA??? MÁRCIUS 02 (PÉNTEK) VAGY 05 (HÉTFŐ)????

Önkormányzat

Kivonat a 2012. január 31-én, 16:00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről:

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évre vonatkozó munkatervét. A munkaterv a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelet alapján készült el, figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit.

Jogszabályi előírások alapján a kötelezően tárgyalandó témák is beépítésre kerültek a munkatervbe, a határidős kötelezettségeket szem előtt tartva.

 • A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. (Áht.)
 • Köztisztviselőkkel szemben meghatározandó 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása (Köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. tv.)
 • Közbeszerzési terv elfogadása április 15-ig (Kbt.)
 • Az előző évi zárszámadás elfogadása április 30-ig (Áht.)
 • Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának ellátásáról május 31-ig (Gyvt.)
 • Esélyegyenlőségi Program elfogadása június 30-ig (Esélyegyenlőségi tv.)
 • A költségvetési gazdálkodás I. féléves értékelése szeptember 15-ig (Áht.)
 • A költségvetési gazdálkodás III. negyedéves tájékoztatója, és a következő év költségvetési koncepciója november 30-ig (Áht.)
 • Közmeghallgatás
 • Képviselő-testület korábbi határozatai alapján tárgyalandó témák
 • Képviselő-testület működését megalapozó gazdasági döntések előkészítés
 • Képviselő-testület feladat- és hatásköréből származó időszerű feladatok

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját - a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a Fenntartói irányítás 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.” Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013-es nevelési évre vonatkozó beiratkozás idejét:

 • 2012. április 10. kedd 8-18 óráig
 • 2012. április 11. szerdától - április 13. péntekig 8-16 óráig határozza meg.

A Felsőpakony Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mesevár Napköziotthonos Óvoda nyáriszünetét, a közalkalmazottainak szabadságolását, az intézmény nyári karbantartását, valamint a takarítási munkák szervezését figyelembe véve:

 • 2012. július 02 - július 06. között csökkentett létszámmal (egy csoport)
 • 2012. július 09 - július 27. zárva tart (3 hét) határozza meg.
 • Nyitás: 2012. július 30.

Horváth Gergely alpolgármester

MÁV – Mi kérdeztünk, ők válaszoltak.

Tisztelt felsőpakonyi utasok! Az Agora előző évi november-decemberi összevont számában tájékoztatásul közöltük Önökkel, hogy már többször jeleztük a MÁV Zrt. illetékesei felé a településünket is érintő vonatközlekedés okozta kellemetlenségeket. A Budapest - Nyugati pályaudvar és Lajosmizse között közlekedő személyvonatokkal sok esetben adódott, adódik probléma. A késések, illetve a nem elegendő számú vasúti kocsik igen nagy problémát jelentenek a munkába, iskolába igyekvő lakosoknak. Utolsó észrevételünknél levélben kértük a településünket érintő probléma mielőbbi rendezését a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A 2011. év utolsó Agorájában megígértük, hogy a válaszlevelet Önök felé is közvetíteni fogjuk. A Minisztériumnak tett észrevételeinkre Dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár válaszolt. A következő oldalon a MÁV Start Zrt.-től korábban érkezett válaszokat is elolvashatják.
Ezúton kérem Önöket, hogy amennyiben az elkövetkezendő utazásaik során ismét utaslemaradást, túlzsúfolt vasúti kocsikat tapasztalnak, lehetőség szerint rögzítsék azt valamilyen formában (fotó, videófelvétel). Az így dokumentált eseményeket összegyűjtve, szükség szerint csatolni tudjuk a MÁV Start Zrt.-nek címzett leveleinkhez. A rögzített fotókat, videókat a horvath.gergely@felsopakony.hu címre küldhetik el.

Horváth Gergely alpolgármester

E mellé a cikk mellé jön az előző számból áthozott 1 és 2/3 oldalnyi beszkennelt levelezés...

Felhívás

Tisztelt Lakosság!

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter döntése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás keretében, az 5 ezer fő alatti településeken az önkormányzatoknak intézkedni kell a településen élő időskorúakkal való napi kapcsolattartás 2012.02.01. és 2012.03.31. közötti időszakra vonatkozó megszervezésére, melyre 1 fő kapcsolattartót kell kijelölni. A kijelölt kapcsolattartó 8 órás közfoglalkoztatás keretében naponta személyes felkereséssel tájékozódik a településen élő időskorúak fűtési, élelmezési, egészségügyi állapotáról.

Felsőpakony területén a kijelölt kapcsolattartó Mészárosné Bán Zsuzsanna felsőpakonyi lakos, aki az Önkormányzat által kiadott igazolvánnyal fogja felkeresni a településen élő időskorúakat 2012.02.01.-2012.03.31. közötti időszakban.

Kérjük Önöket, hogy fogadják őt bizalommal!

Bodzás Éva - Felsőpakony Község Polgármesteri Hivatal

.A.S.A. tájékoztató - Ha tavasz, újra lomtalanítás

Bár még a hír írása közben jósolják az igazi tél érkezését hóval-faggyal, ahogyan kell, mi már készülünk a tavaszra, a tavaszi lomtalanítási időszakra. A tervek szerint Felsőpakonyon a tavaszi lomtalanítást az idén egyetlen napon, 2012. március 27-én végezzük a település valamennyi utcájában.

A lomtalanítás szabályai a régiek:

Kérjük, március 27-én a lomokat a megadott napon, reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket), vashulladékot, egész ablaktáblákat (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot, elektromos háztartási készüléket (tévét, hűtőszekrényt – elektronikai hulladék).

Köszönjük együttműködésüket.

Újszülöttek:

Nagy Patrik Balázs - 01.12.
Nemes Janka - 01.13.
Budai Dorina - 01.16.
Csortos László - 01.21.
Klacskó Milán Zoltán - 01.23.

Véradás 2012. március 18-án - 15.00-tól 18.00-ig
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház-ban!

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására.
* Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.
* Nők évente háromszor, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie.
* A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű segítségével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le (egy egység/1E), és egy keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe.
* A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adatfelvétellel és kivizsgálással együtt.
* Fontos a véradás előtti folyadék fogyasztás mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában és, ha megfelelő mennyiségű folyadék van a szervezetben az erek teltebbek, a véna jobban látható, gyorsabb a vérvétel.
* A vér sejteket (vörös és fehérvérsejt, vérlemezkék) és plazmát tartalmaz, mely a vér folyékony része.

„Adj vért és ments meg három életet!”


A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke-koncentrátum készül, így egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet.

Véradás=Szűrővizsgálat

A véradás után a mintacsövekbe levett vért minden alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó hányszor adott vért. A kötelező tesztek a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifilisz kimutatás és a vércsoport meghatározás.

A véradás menete:

1. Ön megadja személyi adatait a nyilvántartáshoz, kitölt egy kérdőívet egészségügyi állapotáról. Az adatfelvételhez a személyi igazolványra és TAJ kártyára feltétlenül szükség van. (Figyelem! Csak az eredeti TAJ-kártya fogadható el, fénymásolat nem!)
2. Külföldi állampolgár esetén útlevél és magyar TAJ kártya szükséges (Figyelem! Csak az eredeti TAJ-kártya fogadható el, fénymásolat nem!).
3. Elfogyaszt egy-két pohár innivalót, hogy a leadandó folyadékot előre pótolja szerveztében.
4. Laboratóriumi és orvosi kivizsgálás következik.
5. Kényelmesen elhelyezkedik a vérvételi ágyon. A steril vérvételi zsákba 5 perc alatt leveszik a vért. Aztán még 5 perc pihenő!

KÖSZÖNJÜK A VÉRADÁST!

FOGADÓÓRÁK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Helye: Polgármesteri Hivatal (Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 9.)
Időpont egyeztetés: 06 29 317-131-es telefonszámon
Fogadó óra: minden hónap első szerda: 13-17 óráig

SZTANCS JÁNOS Polgármester
E-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu

HORVÁTH GERGELY Alpolgármester
E-mail: horvath.gergely@felsopakony.hu

dr. KÖKÉNY KATALIN Jegyző
E-mail: jegyzo@felsopakony.hu

Falugazdász elérhetősége!

2012. január 1-től nincs kihelyezett ügyfélfogadást a művelődési házban.
Bálint Györgyöt Dabason, a Szent István út 67. címen lehet elérni.
Tel./FAX:06-29/360-047
Ügyfélfogadási idő:
H-Sz: 9:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
P: 9:00 - 12:00

Óvoda

Téli madárvédelem EGYÜTT

„A madarak nagy része nyáron, a termesztett növényeket károsító rovarokkal táplálkozik, ezért úgy tekinthetünk rájuk, mint hasznos segítőkre. Ám csak úgy lesznek kertünk állandó lakói, ha télen is gondoskodunk róluk. Ilyenkor nem könnyű szárnyas barátainknak eleséghez jutniuk, segítsünk nekik! Építsünk madáretetőt!”

Zöld óvoda révén mi magunk is megpróbáljuk a gyermekeket a természet szeretetére, megóvására nevelni, amihez hozzá tartozik a téli madárvédelem is.

Az ovi udvarán elhelyezett madáretetőket folyamatosan feltöltjük, almát, szalonnát és cinkegolyót helyezünk ki a fákra.

Otthon is nekiláthatunk a barkácsolásnak, hiszen ez a tevékenység nem csak hasznos, hanem kellemes időtöltés is, mivel együtt tervezünk, együtt alkotunk valamit, ami ugye egy gyermek számára a legnagyobb élmény.

Közben számos ismeretre is szert tehet, megismerkedhet például a madarak fajtáival, az évszak jellemzőivel, az anyagokkal, melyekkel dolgozunk. Rengeteg ötletet találhatunk könyvekben, újságokban és az interneten, de saját magunktól is találhatunk erre a célra megfelelő eszközt.

Nem kell hozzá nagy kézügyesség, kis barátaink nem tesznek különbséget a méregdrága, színes etető és az üres üditős flakon között, hiszen itt is a szándék a fontos.

Ne feledjük, ha egyszer elkezdtük az etetést, ügyeljünk a rendszerességre, különben a már kertünkbe szokott madárkák elpusztulhatnak.

Ancsa óvó néni

Íme néhány hasznos oldal:

www.mme.hu/napi-madarvedelem/madarvedelmi-eszkozok/teli-madaretetes/cinkegolyo-alternativak.html

www.csaladinet.hu/hirek/csaladi_temak/allatbarat/2941/

http://diykidsfactory.blogspot.com/2011/11/madareteto-teli-napokra.html

ISKOLÁRA VALÓ ALKALMASSÁG - ISKOLAÉRETTSÉG!

A hatéves gyerekek többsége szeretne iskolába menni, örül, hogy nagyfiú, nagylány lesz, büszke táskájára, füzetére. Az iskolai tanulás ugyan fárasztóbb mint az óvodai élet, de ez optimális esetben olyan megterhelés, amit egy egészséges gyermek el tud viselni (optimális eset: ha nemcsak a gyermek alkalmazkodik az iskolához, hanem az iskola is alkalmazkodik a gyermekhez).
Szerencsére ma már nincsenek órákig készítendő házi feladatok, az alsós pedagógusok pedig jól ismerik a gyermekek terhelhetőségét és az osztály haladásához igazítják a tempót.
Minden szülő szeretné, ha gyermeke jól tanulna az iskolában, így gyakran ezzel kapcsolatos az a szülői szorongás, hogy inkább várnának az iskolakezdéssel még egy évet. A szülő számára segítséget jelent a döntésben az óvodás gyermeke fejlődéséről való folyamatos tájékoztatás az óvodapedagógustól, a nevelési problémák együttes megoldására való törekvés. Azt mindenkinek illik tudni, hogy az iskolára való alkalmasság a beiskolázás feltétele, az „iskolaérettség” pedig az iskolai munkában alakul ki.
Az óvoda pedagógusai mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék a gyermekek fejlődését, s majdan sikeresek legyenek az intézményes nevelés következő szakaszában, az iskolában is.
A mi társadalmunkban, sajnos – ahol az iskoláztatás nagy szerepet kap a gyermeknevelésben- sok szülő figyelmen kívül hagyja a JÁTÉK fontos szerepét. Pedig a kisgyermekkori játékokkal a gyermekek a legfontosabb készségeket gyakorolják. Megtanulnak együttműködni, megosztani, másokkal szót érteni, másokról gondoskodni. Megtanulnak koncentrálni, a figyelmüket összpontosítani egy dologra, manipulációs készségeket gyakorolnak saját tempójukban.
Rengeteg könyv és fejlesztő füzet segíti minden kedves szülőt, ha gyermekével otthon külön is szeretne foglalkozni, vagy erről a témáról tájékozódni (könyvtár, internet, stb.), az óvodában a szülői értekezleteken pedig gyakorlati tanácsokkal is segítettük önöket. Ezt ezután is meg fogjuk tenni, az óvodai hírmondón pedig mindig találnak valami olyan „feladatot” , amely megkönnyíti és segíti az iskolára való alkalmasság biztos elérését.

JÁTÉK (le kell rajzolni, amit mondok)
Az asztalon állt egy váza és volt benne két virág,
egy piros és egy kék. A váza mellett pedig kis
kosárban öt gyümölcs volt.

Nem könnyű jó szülőnek lenni, jól dönteni, hogy hová íratjuk be gyermekünket, hiszen évről-évre szebb és hangzatosabb, még modernebb, pedagógiai plusz programokkal csábítanak bennünket az iskolák. Pedig csak az a lényeg, gyermekünket ne terheljük túl, szeresse az iskolát, maradjon szabadideje is, legyenek barátai… és még folytathatnám a sort. Feladatunk, hogy segítsünk nekik, legyünk mellettük életük fontos mozzanatainál. Egyedül nem megy! Sem gyermeknek, sem szülőnek, sem pedagógusnak!

Szalóki Éva Tünde

Iskola

Eltelt egy félév az iskolában

A január hónapról elsősorban az iskolai félév vége jut eszünkbe. Izgatottan várják a diákok az értesítőt, vajon miből kell majd javítani az év végéig. Nyolcadikosaink számára a félévi bizonyítvány jegyei is beleszámítanak a tovább tanulásba, így nekik az első félévet is rendkívül komolyan kellett venni. Túl vannak a központi írásbeli felvételi feladatok megírásán is, és reméljük, mindenkinek jól sikerült. Minden osztályban lezajlottak a szülői értekezletek, illetve az 1/b osztályban a kíváncsi szülők betekintést tehettek gyermekeik munkájába egy nyílt nap keretén belül. Néhány osztályban pedig osztály bulikon mulathattak a gyerekek.

A hideg ellenére azért számos izgalmas program volt ismét az iskolában.

Matisz Zsuzsi néni és kis elsősei látogatást tettek a Nemzeti Táncszínházba, ahol a Vackor kalandjai című fantasztikus előadás részesei lehettek. A kicsiknek rendkívül tetszett a műsor, hiszen nekik való kis mesét tekinthettek meg.

Egy keddi délelőtt Gavallér Ági néni és Mósa Zsuzsa néni korcsolyázni vitte a gyerekeket, ahonnan nagy élményekkel tértek vissza. Volt csúszás, esés, csapódás, de ezek csak növelték a szórakozás örömét. Olyan nagy volt az érdeklődés e téli sport iránt, hogy néhány tanuló, aki az utolsó napon döntött úgy, hogy szeretne csatlakozni, már nem fért fel a buszra. De ne aggódjanak az itthon maradottak, lesz jövőre is!

A 2. a osztályosok Bácsiné Kriszti nénivel és a szülőkkel együtt egy délutáni agyagozáson vett részt. Bertha Viktória édesanyja biztosította az agyagot mindenki számára, amiből nagyon szép tárgyakat készítettek. Ez a délutáni program nagyon jó lehetőség volt arra, hogy szülők és gyerekek még közelebb kerüljenek egymáshoz.

Wareczki Erika néni és Mósa Zsuzsa néni néhány diákkal ellátogatott az Ócsán látható Paksi Atomerőmű kiállítására. Ez egy vándorkiállítás, ahol egy nagy kamionban berendezett műszerek, képek, és digitális táblák segítségével bemutatják az energia felhasználását. A diákok apró ajándékokat is kaptak, ha jól válaszoltak a kérdésekre. Kipróbálhatták például azt is, mennyi energiát termelnek egy kerékpározás alkalmával, és milyen gyorsan képesek tekerni. Mindenkinek nagyon tetszett az egyedi bemutató.

Ebben a hónapban a pedagógusoknak is akadt egy rövidke kirándulás. Az Educatio kiállításon vettek rész a tanári kar tagjai, ahol ötleteket kaptak néhány kiadó ajánlatából, de közben eltölthettek egymással is egy kis időt, hisz az iskolában még az óraközi szünetek sem adnak erre alkalmat.

Bízva a szebb időjárásban , a programok száma is megnövekszik majd. Lesz ismét 3 D-s mozi, farsang és témanap is, hogy csak néhányat említsek a sok közül. További információkért és képekért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: http://iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita

Katolikus

A házasság szentségéről

Február a jegyesoktatások ideje, ebben az alábbiakat tanítom a házasságról.

- Az őszinte szándékkal, szabályszerűen megkötött házasság. Ebben a kijelentésben minden szón hangsúly van. Az őszinte szándék semmiféle hátsó gondolatot nem tűr meg. Pl. Azért házasodom, mert egy jómódú embert találtam. A szerelem idején nagyon nehéz megmondani, hogy a jómód nélkül is akarnám-e a házasságot. Ám, ha rövidesen tönkre megy egy vállalkozó és ezért hagyja ott a társa, akkor lehet tudni, hogy csak jómód volt a házasságkötés oka. Ez pedig nem elegendő ok. A szabályszerűséghez hozzátartozik minden tartami és formai kellék, mint egy ügyvéd előtt megkötött szerződésnél. Ezeket a papnak kell ismerni, éppúgy, mint az előző hasonlatnál, az ügyvédnek. Ezért kell a papnak ún. jegyes vizsgát tartani. Ezt rendszerint észrevétlenül teszi, akkor, amikor az anyakönyvi adatokat beírja. A jegyesek nem is sejtik, hogy mit miért kérdez. Én most ebből a témakörből természetesen nem is mondok sok példát, de egyet okvetlen. A jegyeseknek őszintének kell lenni, erre vonatkozik a példa. Előfordult már, hogy a jelentkezők hölgy tagját úgy kellett fellocsolni a plébánián. Régebbi időben valahol Magyarországon jelentkezik egy pár nyáron, a hét elején, mondván, hogy ők pedagógusok, most itt üdülnek és szeretnének diszkréten elintézni egy dolgot. Szeretnék a házasságukat titokban megkötni a hétvégén… Jól van mondja a plébános, diktálják be az adataikat. Mindent bediktálnak, természetesen azt is, hogy kit hol kereszteltek. A plébános fel is hívja a kollégát, hogy kér egy friss keletű keresztlevelet. Ez igazolja a szabad állapotot, ha a keresztlevél megjegyzés rovatába nincs beleírva semmiféle házasságkötés ténye. Ám a férfinél be volt írva, hogy XY-al egy távoli helységben házasságot kötött, ekkor és ekkor. Tudniillik a katolikus egyház mindig értesíti a keresztelő plébániát a vallási élet fontos eseményeiről, az elsőáldozásról, bérmálkozásról házasságkötésről. Ez bárhol is történjék mindig belekerül a kereszteltek anyakönyvének megjegyzés rovatába.

A fenti módon megkötött házasságon Isten áldása van. Az Isten áldása, nem egy biztosítási üzletkötés, miszerint, ha baj történik, térít az Isten, hogy ne érjen kár senkit. A templomban szabályszerűen, elválaszthatatlanul kötött házasság is lehet rossz. Sok oka van ennek, ezt most nem tudom részletezni. Az egy másik tanulmány. Egy mégis biztos, hogyha Isten akarta a két ember életét összekötni, akkor ad hozzá elegendő kötőanyagot is. Az is előfordul, hogy már-már úgy látszik, hogy mégsem volt elengedő a kötőanyag. Külön költöznek stb., sőt előfordul, hogy polgárilag elválnak, és mégis helyreáll a házastársi kapcsolat. Sok év után azt mondják, hogy így volt mégis a legjobb. Sok olyan elválásról tudok, ahol utána egyik sem kezd új kapcsolatba. Várják a változást, ami után ismét élhető lesz az élet. Ilyen házassága volt Bálint Sándornak, Polcz Alaine-nek, stb. Ezekről a közismert emberekről ezt el szabad mondanom, ők tették közismertté sorsukat. Polcz Alaine mégiscsak férje, Mészöly Miklós által lett íróvá. Ezért van neki is köszönnivalója, bár nagyon megszenvedett, megalázkodott érte. Bálint Sándort felterjesztette a magyar egyház a boldoggá avatásra, éppen megbocsátó, irgalmas szeretete miatt. Ő ápolta nagy szeretettel a hozzá több évtized után elesettségében visszaköltözött feleségét.

A házasságnak többféle célja van. A szeretet, a gyermekek, a hűség. Ezek mindegyike külön-külön is összekötő kapocs. Tehát például amiatt nem lehet elválni, nem lehet semmisnek tekinteni a házasságot, hogy nincs gyermek. Önmagában amiatt sem, hogy valaki hűtlen volt. Az más kérdés, hogy ha pl. ad abszurdum bizonyítani lehet, hogy valaki a legénybúcsút két fizetett hölggyel töltötte. Ez már inkább árulkodik a házasság céljainak nem ismeréséről, vagy arról, hogy képtelen a hűségre. Az is más kérdés, hogy valaki nem szeretetből házasodott, hanem valamilyen kényszerből. Pl. Sokszor kényszer egy útban levő baba is. Sokféle kényszer van még ma is.
Mindemellett nem lehet pálcát törni az elváltak felett. Mindenki maga tudja mit bírt vagy nem bírt elviselni. A könnyed, felelőtlen válást kell elítélni, mert azt, aki komolyan gondolta a házasságot, azt megsebzi. Egyházi válás nincs. Ha valaki mégis újra házasodhat, az be tudta bizonyítani, hogy a korábbi házassága létre sem jött, már gyökerében hamis volt. Ezért beszélünk házassági akadályokról.
A katolikus egyház elismeri, hogy nem mindenkivel lehet együtt élni, életének kockáztatása nélkül. Ilyenkor megengedi a különélést. Az újraházasodást azonban nem engedi. Ez volt az én fiatal korom gyötrő kérdése szüleim sikertelen házassága miatt. Jelenits piarista tanár úr mondása: A házasság olyan nagy cél, hogy vannak kárvallott hősei. Ennek ellenére fenn kell tartanunk az eszményt. A saját nehéz tapasztalatom ellenére tudom képviselni ezt az elvet.
A házasság intézményét karban kell tartani. Erre vannak a közösségek. Nem jó ha a fiatal pár bezárkózik kettőjük önzésébe.
Először is, mindig jó, ha a házastársak becsülik egymás szüleit. Tőlük sok elgondolkodtató tanácsot kaphatnak. Nem biztos, hogy mindig jó az a tanács. Elválaszthatja a fiatalokat és a szülőket a nemzedéki különbségből adódó más gondolkodás. Mégis szülőben és gyermekben ugyanazok a szokások, temperamentumból adódó megnyilvánulások élnek. Ezeket okos dolog figyelembe venni.
Vannak helyzetek, amikor a vérrokonok távol vannak. A plébánián van fiatal és kisgyermekes családok közössége. Néhány kérdéssel kovácsolódtunk közösséggé. A házasságkötést követő télen hat alkalommal összejöttünk megtárgyalni: Milyen a házastársak érzelmi, szellemi, testi élete? Mi van, ha kiderül, hogy nem egyforma dolgoknak örülnek, más az ízlésük? Mi van, ha valamelyiknek tovább kell képezni magát? Mi van, ha valaki megbetegszik, s nem tudja jól gyakorolni a házastársi kötelességeit? Ki a pénzügyminiszter, hogyan kell gyermeket nevelni? Hogyan gyakorolják a vallást a fiatal házasok? Mondhatnám, hat klasszikus kérdés, érdemes róla másokkal beszélgetni, mert vannak rossz, rosszabb, jó és jobb megoldások. Ilyen fontos kérdésekben érdemes mások tapasztalatain okulni.
A házasságkötés anyaga a két fél kimondott ígérete, szerződése. XY… Isten szent színe előtt feleségül veszlek /feleségül megyek hozzád.
A jegyesoktatásokkal szeretnénk hozzájárulni a jól sikerült házasságkötésekhez! Adja Isten!

Tisztlettel Hefler Gábor plébános

Szép tervek-gondolatok-zarándokutak
2012 évre a Katolikus Egyházközösségben
2012. 01.22-én megtartottuk az első Egyháztanács ülést. Az Egyháztanácstagok létszáma 5 fővel nőtt a hivatalos eskütétel után, így most 11 tagot számlál.
Testvéreink! A fűtés beszerelése jelentős anyagi számvetést igényel. Az eddigi árajánlat meghaladja az 1 millió forintot. A döntéshozó tanácsülésre február 19-én kerül sor.
Az év első zarándoklatára március 10-én kerül sor:
Pestszentimre, Pestszentlőrinc, Csömör, Fót. A részvételi díj 1600 Ft.
Az erdélyi zarándokúttal (Csíksomlyóval) és a többi zarándokúttal kapcsolatban is Berencsiné Marikánál lehet érdeklődni.
Ebben az évben is szeretnénk Majálisozni, akárcsak tavaly.
Szeptember 23-án pedig a Máriás-csoportok találkozójára készülünk, Gyöngyösre. Ha ez a terv megvalósul, biztosan felejthetetlen élményt és lelki fejlődést fog nyújtani a felsőpakonyi közösség számára.
A felsoroltakon kívül még számos izgalmas és szép programra készülünk, melyről kellő időben értesülhet minden kedves érdeklődő.
A február 11-én megtartott Batyus –farsangi- élőzenés összejövetelről a következő számban részletesen beszámolok.
Remélem mindenkinek el fog fáradni a lába!

Berencsi Gézáné egyháztanács világi elnök

Református

ELŐZŐ SZÁMHOZ KÉSŐN KAPOTT CIKK, VAN HOZZÁ PÁR KÉP IS!

GYERMEKEK KARÁCSONYA A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

December 18-án, advent 4. vasárnapján, a református gyülekezetben ünnepi műsoros karácsonyi istentiszteletet tartottunk. Ilyenkor kerül sor a gyermekek ünnepi műsorának bemutatására, az alkalom végén pedig a gyermekeknek és idős gyülekezeti tagjainknak elkészített csomagok átadására. Ezek a karácsonyi műsoros istentiszteletek alkalmak arra, hogy a műsorszámokon keresztül közelebb hozzuk a résztvevőkhöz a testetöltés misztériumát, a világ Megváltójának megszületését. Ilyenkor a pásztorokhoz vagy napkeleti bölcsekhez hasonlóan mi is jövünk lélekben hódolattal az r Jézus elé. Mi arany, tömjén és mirha helyett szavalatokkal, énekekkel és jelenetekkel ajándékozzuk meg Őt. És olyan csodálatos, hogy ez a dicsőítés és hála az r Jézus felé gyermekeken keresztül érkezik. Olyan gyermekeken keresztül, akik már hallottak Róla, és egyre jobban megismerik Őt a hittanórákon, vagy a vasárnapi gyermek istentiszteleteken. Számukra a szavalatok és jelenetek betanulása nem teher vagy kényszer, hanem öröm. Ily módon szeretetüket fejezik ki az r Jézus iránt, Aki arra biztatta a felnőtteket, hogy: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!”. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a szülők felé is, akik meghallották és megértették ezt a biztatást és eleget tettek neki.

Köszönetmondással tartozunk Durkó Évának és párjának, akik már évről évre az Istentől kapott tehetségükkel és szeretetükkel, a színpadi kellékekkel és eszközökkel szinte a templomba „varázsolják” a betlehemi helyszínt. Köszönetünket fejezzük ki Révész Gyöngyinek, aki az udvarán ékeskedő több mint 4 méteres fenyőfát felajánlotta a Gyülekezetnek, hogy ünnepi alkalmaink még pompásabbak legyenek. (Nagy Károly presbiterünk és Tóth János gyülekezeti tagunk vezetésével érkezett meg a fenyőfa és került rendeltetési helyére. Köszönjük nekik és a segítő kezeknek fáradságos munkájukat!)

Ez a gyönyörű fenyő igazán beleillett az egyik előadott színdarab mondanivalójába, melynek címe: „A három fenyő”. Valamikor réges-régen, egy távoli vidéken, zúgó erdő közepén állt három fenyő. Egymás között arról beszélgettek, hogy milyen szép helyen élnek. Ugyanakkor tudták, hogy nem maradhatnak örökké az erdőben. Álmodozni kezdtek, mivé is válnának szívesen. Az első fenyő elmondta, hogy ő azt szeretné, ha gyönyörű bölcsőt faragnának belőle, és kisbabát ringathatna. A második fenyő arra vágyott, hogy nagy hajót készíthessenek belőle, és kincseket – aranyat, drágaköveket, illatszereket szállítson. A harmadik fenyő arról álmodott, hogy milyen jó lenne ott maradni a dombtetőn és csúcsával mindig Isten felé mutatni. Majd eljöttek a favágók. Először kivágták az első fenyőt, de nem bölcső, hanem durva jászol készült belőle. A második fenyőt is kivágták. Nem drágaköveket szállító hajó, hanem egyszerű halászcsónak lett belőle. A harmadik fenyő sem maradt a dombtetőn. Belőle keresztet ácsoltak. Ők eszközök lettek az r Jézus megszületésének, életének és halálának történetében. Álmaik nem váltak valóra, mégis boldogság töltötte el őket. A valóság a legcsodálatosabb álmokat is felülmúlta. A színdarab azt emeli ki a végén, hogy így lett a kereszt az idők végéig az Isten szeretetének jelképe. Mert Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy mindnyájunkért odaadja életét. Talán, az adományba kapott fenyő sem álmodta, hogy valaha Istenre mutathat egy gyülekezet karácsonyi alkalmain.

Szabó Magdolna - presbiter

Egyetemes imahét – A felsőpakonyi református templomban
2012. január 22-29.

Január utolsó hetében, hétfőtől péntekig, este 6 órakor hívogattak mindenkit a református templom harangjai az egyetemes imahét alkalmaira. Az imahét fő témája: Krisztus átformál! Ilyen alcímek alapján szóltak az igehirdetések: Átformál a … Feltámadott, Szenvedő, Király, Győzedelmes, Megbízó, Barát, Beteljesítő. Sorrendben a következő lelkipásztorok szolgáltak: Ittzés István (Százhalombatta), Sípos Ajtony Levente (Soltvadkert), Monty Taylor (Budapest), Fekete László (Dabas-Gyón), Cs. Nagy János (Budakalász), és végül Vizi János (Felsőpakony) zárta a vasárnapi igehirdetéssel, melynek végén úrvacsorai közösségben adtunk hálát Istennek e gazdag lelki hétért. A gyülekezet énekkara, Ács Zoltánné vezetésével, szerdán és pénteken is szolgált, mindannyiunk örömére.

A hétközi alkalmak végén állófogadásos szeretetvendégséget tartottunk a jelenlévők részére, a gyülekezeti teremben. A kötetlen beszélgetések közben örömmel és hálaadással fogyasztottuk el a -gyülekezeti tagjaink által készített- meleg ízletes teát, és a finom szendvicset, valamint az édes és sós süteményeket. Köszönjük kedvességüket és szeretetüket!

Ez a hét is közösségé formáló és építő volt, hisz az igehirdetések, imádságok, beszélgetések mind arról tettek bizonyságot, hogy Isten gazdag lelki hetet ajándékozott a számunkra! Imahetünk szép énekével zárom e rövid beszámolót:

Ha napjában csak egyszer / Szüntelen imádkozzatok,
Kicsit elcsendesednél, / Mindenért hálát adjatok,
Ha egyedül Istennel / És az Isten békessége
Kicsit csendben lennél / Megőrzi majd a szívet,
Kérdések oldódnának, / És a gondolatokat.
Balzsam hullna sebedre,
Ez a csendesség lenne
Út az életre.

Vizi János - református lelkipásztor

Még egy rövid visszatekintés a 2011. évre…

Gyülekezeti anyakönyvi hírek 2011-ben templomunkban:

Házasságát megáldatta:
Máté Tamás és Andrási Tímea
Tóth János és Tóthné Szabó Tímea

Megkereszteltük:
Golyha Nikolett
Varga Zétény András
Fitos Krisztina
Zsankó Ildikó
ifj. Lefkovits Endre
Nagy Dániel Márk
Szirbik Márk
Ács Viktória Regina
Máté Mónika
Magyari Dorka
Hamar Szamira Luca
Budai Barnabás Csaba gyerekeket
Andrási Tímea
Lefkovits Judit
Lefkovits Endre felnőtteket.

A temető ravatalozójából búcsúztunk és

Eltemettük:
Rózsa Lászlóné 75 éves
Molnár Endre 56 éves
gyülekezeti tagjainkat.

Elbúcsúztunk a templomban:
Gulya Imre 68 éves
gyülekezeti tagtól.

A házánál búcsúztunk:
Turkovics József 68 éves
atyánkfiától.

Könyvtár

Betört a délutánomba

Szerencsénkre nem a rendőrünket kell hívni, ezt a meghökkentő mondatot Cseh Tamás szájából hallottam január 20-án, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett Cseh Tamás emlékesten.

Már a meghívó is felkeltette az érdeklődésem, hiszen négyféle programot ajánlottak a Közösségi Ház dolgozói. Óriási meglepetésben volt részem, én nem emlékszem ilyen jól megszervezett, ennyire változatos és igényesen kivitelezett estre. A nagyteremben fehér abrosszal megterített asztalokon gyertyatartókban égtek a gyertyák, finom pogácsa és más ropogtatnivaló kínálta magát. Nem voltunk sokan, mikor István (a Közösségi Ház vezetője) kedves szavakkal köszöntött bennünket. Csak egy pár szóval szeretnék eltérni ettől a rendezvénytől, Istvánnal kapcsolatban. Voltam pár irodalmi teadélutánon, ahol megcsodálhattam az ő irodalom szeretetét és igen nagy tudását is. Most is csak úgy sütött minden szavából, ő igazán tud valamit Cseh Tamásról.

Margitka, Gabi és István hathatósan kínálták a finom szekszárdi nedűt, aki autóval érkezett finom teát kaphatott. A megnyitó után többen a kisteremben a 6:3 játszd újra Tuti filmet nézték meg. Én a videók, képek, koncert részletek vetítésénél maradtam, nagyon szeretett gyermekkori barátaimmal, Berencsi Babival és Cseh Rózsikával, Durkó Évával. Aztán lassan egyre többen lettünk.

Nem tudom Cseh Tamás munkásságát értékelni, csak annyit tudok, hatással volt a fiatal generációra is, hiszen emlékszem, az iskola igazgatói irodájában csak ezt hallhattam fiatal kollégám, Matizs Zsolt kedvenceként. A vetítést Jordán Katica képregényei színesítették, őszinte barátságról, Bereményi Gézáról, Cseh Tamás feleségéről, fiáról és dalok megszületésének pillanatairól szólt.

Hét óra körül nekem el kellett jönnöm, de a két szimpatikus fiatalemberről, a SeTamás duóról mégis hitelesen tudok beszámolni, ugyanis pár nappal később egy nagyáruházban nem az öregkori nyavajáinkról kezdtünk el beszélgetni ugyancsak gyerekkori ismerősömmel, hanem a Cseh Tamás estről. Laky Irénke csak őket hallotta,és több nap után is hatással volt rá az a hangulat, élmény, amiben része volt. Mondhatnám: „fel voltunk dobódva”, ahogy a bevásárlókocsira támaszkodva meséltük, kinek mi tetszett az egészben.

Akkor is megtettem Margitkának és Istvánnak, de most is szeretnék még egyszer gratulálni, igazán felemelő érzéssel emlékezem erre a Kultúra Napjára.

Konkoly Miklósné

„Ringatózunk”

„Nem lehet egészen boldog ember az, akinek nem öröm a zene. Erre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.”- mondja Kodály Zoltán.

Szavai ma aktuálisabbak, mint leírásuk idején, hiszen felgyorsult életmódunkban a zenének egyre kevesebb szerep jut, az is passzív, befogadó. Napjainkban ritka a több generációs családok együttélése, a szülőknek kevés idejük, lehetőségük van a gyermekükkel való kapcsolatuk elmélyítésére dalok, ölbeli játékok útján. Pedig már az egészen kis csecsemő is felfigyel környezete hangjaira, sőt a zenére is, érdemes tehát zenei nevelését minél korábban elkezdeni.

A Ringató segítséget és mintát ad a szülők számára az otthoni zenei neveléshez, hogy nagyanyáink éneklő, babusgató szeretetét újra átélhessék, megtanulhassák az édesanyák, édesapák, nagymamák. Altatódalok, ölbeli játékok, lovagoltatók, tenyérsimogatók, csiklandozók teszik ki a foglalkozás idejét, oldott légkörben alkalmat teremtve a közös játékra. Az egyes játékok között pedig népdalok, gyerekdalok és kánonok csendülnek fel, mely a mamák számára a jóízű éneklés örömét, a babáknak pedig az első zenei élményeket jelentik. Fontos megemlíteni, hogy a foglalkozásokon mindig élő zenével vesszük körül a gyermekeket: az élő énekszó és a hangszerek hangja, látványa, nagyon vonzó már a legkisebbek számára is. A pár hónapos csecsemő a figyelmével követi a dalok, játékok váltakozását, a tipegők viszont már remek partnerek a játékban, élvezik, pár hét után kérik, hogy énekeljünk nekik, játsszunk velük.

Bár a foglalkozások nem fejlesztő célzatúak, a zenei képességeken kívül számos más terület is fejlődik észrevétlen a zene által. Pozitívan hat az érzelmi intelligenciára, a beszéd- és mozgásfejlődésre, valamint az értelmi képességek fejlődésére is.

De a hangsúly mégsem ezen van! Kodály azt mondja, hogy az édesanya saját lelkéből építi fel kisgyermeke lelkét. Nem mindegy tehát, hogy milyen lelki, szellemi táplálékkal szolgálunk gyermekeinknek, milyen igényeket alakítunk ki bennük, mire nyitjuk meg kíváncsiságukat. Ha rendszeresen énekelünk nekik és játszunk velük, egész éltre szóló ajándékot kaphatnak tőlünk: a zene szeretetét!

Szerencsére Felsőpakonyon is bekapcsolódhatnak a családok a Ringató zenei nevelési programba, mely jelenleg több mint 100 településen várja az énekelni és játszani vágyókat szerte az országban. A péntek délelőtt fél tízkor kezdődő foglalkozásokra mindenkit szeretettel várok!

Horváthné Baranyai Ágnes

Ének-zene és szolfézs szakos tanár, Ringató foglalkozásvezető

Civil

Van egy jó hírem…

Az unokám így szokta kezdeni a mesélést az iskoláról, ha pozitív dolog történik vele.

A nagymama dolga, hogy vigyázzon az unokákra, ha a szülőnek dolga akad és… Hála Istennek nálunk sokszor van és…, anyu ráérsz ugye?

Így történt, hogy a nagyobbik kisunokám első iskolai nyílt napjára készültek a szülők, rám bízták a kisebbiket. Óriási volt az izgalom mindnyájunk részéről, talán Kittit nem hozta lázba annyira a dolog, anya, apa biztatta, ügyes vagy, jelentkezz bátran és olvass, ha szólít Zsuzsika néni. Kittikénk már az iskolakezdést megelőző karácsony táján kezdett olvasni, igen fogékony volt a betűk világa iránt. Sajnos, mindezt csak nagyon nehezen, végtelen türelmesen hozta felszínre a tanító nénije.

Természetesen most sem akart hangosan olvasni.

Sokan úgy vélték, sőt hangoztatták akkor is, mikor még én is tanítottam, kirakatmunka, mindent megmutatni akaró órák, semmi egyébre nem jó, mint hogy sírjon a gyermek, ha anya, apa nem tud elmenni, vagy mikor a szünetben épp nevelni szeretnék őt. Ez is megtörtént. És minden egyéb, ami a hétköznapokon lenni szokott.

Családom elmondása szerint most is volt aki az első órát nem találta kedvére valónak, aztán szünet után megmutatta, valójában mire is lenne képes. Itt a lenne szón van a hangsúly. A szülőknek is tanított Zsuzsi néni. Szorobánnal eddig nem számoltak, most már talán nekik is megy úgy, mint a gyerekeiknek.

Versenyezhettek a hátsó széksorban, kinek jobb a fényképezője (emlékező képessége), ki tud 9 táblára feltett szót megjegyezni. Volt olyan gyerek, akinek ez hamarabb sikerült mint a szülejének. Ötletesen, jól szervezetten működött minden, és a családom szerint igen fegyelmezettek voltak a kis elsősök. Ha egy szülő a negyedik óra vége felé érkezik az osztály elé, bizony nem egy csendes kis társaságot vél bent lenni. Tehát nem hiába csak most tartotta meg a nyílt napját Zsuzsika tanító néni. Mostanra értek be azok a szokások, magatartásformák, amelyek a negyvenöt perces órák nyugodt megtartásához szükségesek.

Ott voltak az óvó nénik is, gondolom most átgondolták, vajon ilyennek képzelték az egyes gyermekeket az óvodai teljesítményük alapján? Az a sok kézműves foglalkozás, a rajz és közös játékok megteremtették-e az alapokat arra, hogy a komoly erőfeszítést igénylő írást, olvasást, számolást eredményesen elsajátítsák a gyerkőceik? Hiszem és tudom, mindig vannak kétségek, de most a féléves felmérések magukért beszélnek, a kedves óvó nénik szép füzeteket is láthattak. Hogy valaki ivott vagy evett az órán? Hát ezért diák a diák!

Mitől is volt az én kisunokám és a szülei számára nagyon hasznos ez a nyílt nap? Mert megbeszélték a tanító nénivel, hogy a bátortalan hozzáállásán kell változtatniuk. Sok és még több dicsérettel. Gondolom a kedves szülők is saját gyermekeik erősségeit, hiányosságait meglátták, este a szülői értekezleten megbeszélhették a teendőket akár egymás közt, akár Zsuzsikával.

Nálunk bevált. Kitti másnap örömmel újságolta. Van egy jó hírem: olvastam és hangosan olvastam! Van ennél jobb dolog? Gratulálunk Zsuzsika néni!

Nektek pedig kedves első bések, jövőre sok-sok ötöst kívánok!

Konkoly Manyi néni

A Darumadár Nyugdíjas Klub januárja

Január 5-én, 15 órától vezetőségi ülés, 16 órától énekkari próba, 17 órától klubnap volt.

Január 12-én, 16 órától énekkari próba, 16 órától klubnap, ahol a tiszakécskei fürdőzésre jelentkezők befizethették a részvételi díjat.

Január 17-én, 7 órakor indultunk Tiszakécskére, a fürdőbe. Mindenki, aki eljött nagyon jól érezte magát. Hazafelé „bűnözésbe” estünk – mert a szaunában sikerült lefogyni kb. 20-30 dekát -, betértünk a Fejedelmi Pékségbe, ahol mindenki jól bevásárolt a kedvező árfekvésű péksütikből. A többféle túrósok, úgynevezett „burá”-k valami fergeteges élvezetet nyújtottak, annak aki vásárol belőlük. Itt minden friss és ropogós volt. Aminek édesnek kell lennie az édes, és a túróval sem bántak szegényesen, szóval élvezettel „bűnöztünk”.

Két klubtársunk Füziné Esztike és Czifráné Marika viszont egy egész hetet töltött még Tiszakécskén a fürdő területén lévő apartmanban, s élvezték egész héten a gyógyvíz jótékony hatását. Kipihenve jöttek haza.

Január 19-én, 16 órától énekkari próba, 17 órától klubnap volt, ahol egyetlen Piroskánkat köszöntötte Lőrentei Erzsike - mivel Esztikénk nem volt itthon -, ő mondta el a szép köszöntő verset. jjné Piroska pedig sütikkel és finom borocskával vendégelte meg a társaságot. Ezen a klubnapon tudtuk meg, hogy Bruderné Erzsikénknek szilánkos kéztörése van. Jobbulást kívánunk neki!

Január 20-án több klubtársunk vett részt a könyvtárban megrendezésre került Jordán Katica kiállításán és az utána következő Cseh Tamásra való zenés megemlékezésen. Az egész délutáni műsor ingyenes volt, és nagyon értékes, aki elment, nem bánta meg.

Január 26-án, 15 órától a vezetőségi ülésen a februári programot beszéltük meg. 16 órától énekkarunk próbált, 17 órától klubnap volt, ahol már jelentkezni lehetett a február 21-ei, szintén tiszakécskei fürdőzésre. A 2012-es tagdíjakat Mózsikné Ilonkánál folyamatosan lehet fizetni, március végéig.

Január 30-án - amit a kutya nem evett meg! - beköszöntött a nagyon fagyos tél,( -9 Cº) és ez a meterológusok szerint 2 hétig így lesz, sőt -20-25 Cº hideget jósolnak. Kérjük társainkat, hogy ha valaki tudja, hogy valahol baj van, ne hagyjuk, hogy megfagyjon bárki. Segítsünk egymásnak, egymáson! Köszönöm!

Kovácsné Németh Ilona

10 ÉVES A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET/ 2002 – 2003.

2002. Novemberében már megszerveződött a „Szűkebb hazánk Felsőpakony” Polgári Kör magjából és a hozzájuk csatlakozókból az egyesület, amelynek a neve is önmagáért beszél: FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT!

Az állomáshoz vezető utakat még 2002 késő őszén befejezte a „Holényi –Révész brigád” az állomás épületének felújítási munkáival (festés, takarítás, csatornák felszerelése), és sárga falubútorok kerültek a területre Révész Ferenc keze munkája nyomán.

A december sem maradt tevékenység híján: első alkalommal a falu életében, nagy, közös, gyertyafényes SZERETETVACSORÁN vehetett részt a falu apraja és nagyja az iskola tornatermében! Holényi László és Révész Gyöngyi kitartó szervezésében és munkájának eredményeképp (és sok-sok jóindulatú ember és intézmény közreműködésével!), mintegy 150 felsőpakonyi élvezhette a Révész Feri főzte kiváló halászlét, s a nagyszerű ünnepi műsort, amelyben - az óvodások és az iskola tanulóinak betlehemi játékán át a nyugdíjas klub kórusáig -, mindenki részt vett. Ajándékosztásnál mindenki boldog lehetett: valódi szeretetet tudtak sugározni egymás felé a közreműködők. Ott és akkor mindenki összetartozott!

2003. február 26-án, este, megemlékeztünk a kommunizmus áldozatairól a Petőfi téren. Mécsesek és gyertyák fényénél olvastuk fel Wass Albert: A bujdosó imája versét, s hallgattuk Zentai László és Ecsődi János beszédét, Holényi László vallomását, akinek édesapja maga is áldozat volt.

A tél folyamán az Egyesület ügyes és szorgalmas férfiúi madárodúkat készítettek és adtak át az iskola természetvédő szakkörének, amelyeket azután együtt szereltek fel a fákra.

Keserűen kellett tudomásul vennünk, hogy az ősszel rendbe hozott állomás területén, vandál módon tették tönkre a kihelyezett szeméttárlókat, s rondították össze az épület lefestett falait, szaggatták le, törték össze, vitték el a csatornákat.

Művészettörténeti sorozatot indított el a könyvtárban Holényi László, az iskolában történelmet oktató Princzné Szilágyi Ilona „Ica néni” közreműködésével.

TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁL szervezésével ünnepelte az Egyesület a beköszöntő jó időt. Révész Gyöngyi ismét kitett magáért: a hangulat maradéktalanul vidám lett!

A Majálison önálló FJE sátor adott otthont a rajzolni, festeni, játszani kívánó gyermekeknek és az egyesületi tagoknak.

A RÁKÓCZI ÉV TISZTELETÉRE: június 11-én II. Rákóczi Ferenc Kiállítást hozott létre Holényi László vezetésével az Egyesület a közösségi házban. Egész napos Kuruc Tábort rendeztünk Ecsődi János szervezésével június 15-én, a Sportpálya melletti ligetben, neves vendég előadók fellépésével (Sellei Zoltán előadóművész, Budapesti Vándorkórus, Szendrey Marót Ervin regős - énekes, Batár Zsolt újságíró-történész, Mészáros Kálmán hadtörténész) és a falu közreműködésével, főzőcskével, sporttal, játékokkal, esti filmvetítéssel. Itt volt a Tokaj Kereskedőház és a villányi Ősi Pincészet a boraival, a Pick Szeged Rt. szalámikkal, kiállító volt Kiváló Magyar Élelmiszereivel a Magyar Agrármarketing Centrum. (A Rákóczi Kiállítás anyaga Alsónémedi kiállítótermét is megjárta!)

Július 26-án Géderlakra, az Európa díjas, virágzóan szép községbe szerveztünk kirándulást busszal, s közben meglátogattuk Rákóczi fáját, Kalocsát és a Szelidi tavakat.

Augusztus 20-án már igazi közös falu ünnepségben volt részünk: műsoros megemlékezéssel, kenyérszenteléssel. (2002-ben még csak magunk szerveztünk megemlékezést Szent István Napjáról, s helyeztünk ki zászlókat!)

Október 6-án az Aradi Vértanúkra és gróf Batthyány Lajosra emlékeztünk Losonci Miklós egyetemi tanár és sokunk közreműködésével.

Október 23-án 1956-ra emlékeztünk. Méltósággal, komolyan, hittel.

December 20-án ismét Karácsonyi Szeretetvacsorán láttuk vendégül a falu apraját és nagyját. Még többen voltunk, mint múlt évben, és ezért még inkább hittünk abban, hogy a szeretet mindent legyőz, s egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz.

FJE/Durkó Éva

Képaláírások: 1.Az iskolások misztérium játéka. 2. Karácsonyi dallamok a Darumadár Klub előadásában. 3. A Szeretetvacsora alkotói 4. In memoriam + Plakát (kicsiben, akár belehelyezve a havas részbe) 6. Vandálmunka 7. Mesterhármas: odúk, készítők, gyerekek 8. Tavaszköszöntők vidáman, frissen 9. Végre nem munkában, hanem ünneplőben a Révész házaspár 10. Majális játszó gyerekekkel 11. A Rákóczi Kiállítás záróünnepsége 12. Géderlaki utcakép és park 13. Augusztus 20. 2002-ben. 14.2003-ban már többen vagyunk! /A két kép mehetne egymás mellé kisebb, nagyobb méretben. 15. Az Aradi Vértanúk napján 16. A katolikusok kórusa a 2. Szeretetvacsorán

FJE HÍRADÓ

A 10 éves Felsőpakony Jövőjéért Egyesület ebben az évben emlékművet kíván állítani Felsőpakony múltjának. Emlékeztetőt: honnan indult a falu, s hogy alakult a sorsa. Emlékezetül: kik voltak, akik megalapozták a falu jelenét. Emlékeztetőt a jelen és a jövő generációjának, s azért most, mert még közöttünk vannak, akik el tudják mondani a hiteles történetet.

Az emlékoszlop a régi tanyaközpont helyén (közelében) kerülne felállításra, az út mentén, hogy mindenki láthassa, aki arra jár, akár a temetőbe menet.

Kérjük mindazokat, akik ebben bennünket támogatni tudnak jó szóval és cselekedettel, információval és ötlettel, kisebb – nagyobb összegekkel a kivitelezés megvalósításában, segítsenek nekünk!
Adójuk 1 %-áért és támogatásukért már előre is köszönetet mondunk!

Adószámunk: 18699337-1-13. Az Örkényi Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkon különítjük el az erre a célra befizetett összeget.

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Durkó Éva 06 29 517 120 vagy 06 20 333 3986

Polgárőrség

Ahogy már előző számainkban olvashatták, illetve ahogy láthatják a Polgárőr Bázis építése befejeződött, már csak a tereprendezési munkálatok vannak hátra. Ezekkel előreláthatólag még a tavasz folyamán végzünk. Úgy gondoltuk, hogy ennek alkalmából szervezünk egy Polgárőr Házavatót, gyermeknappal egybekötve. Ennek előzetes dátuma május 26-a. A rendezvényről bővebb információkat a következő számokban olvashatnak.

A nagy hidegre való tekintettel polgárőrségünk 24 órás ügyeletet tart! Kérünk mindenkit, figyeljenek oda egymásra, hogy mindenki biztonságban vészelje át a hideg időszakot! Ha bármi gond adódik a hideggel kapcsolatban, kérjük éjjel is hívjanak minket azonnal! A telefonszámunk: 06-30-956-3748

Rupp Ferenc

Sport

Hátbelső

Hátlap

2012_02_feb.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)