Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2012_05_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXII. évf. 05. szám, 2012.

Lapzárta: 04-én!!!

Szerkesztőbizottsági: 2012.05.04. 15.00-tól

Következő szám összevont, lapzárta júni 28

A májusi szám lapzártája juli 26!

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Mindenki érti, csak TI nem?

Tisztelt Lakótársam!

Kényszerűségből ugyan, de remélem, hogy utoljára kell írnom a Felsőpakony külterületére tervezett krematóriummal kapcsolatosan.

2012. április 21-én Önkormányzatunk hivatalos tájékoztatást adott a lakosság részére a krematórium megvalósításával kapcsolatosan. A tájékoztatásra azért volt szükség, mert az Önkormányzat rendeletében változtatási tilalmat rendelt el egy adott területblokkra, beleértve a krematórium építési területét is. A változtatási tilalom tiltja az építkezések megkezdését a megjelölt területeken.

A kiküldött hivatalos, önkormányzati pecséttel ellátott értesítés Durkó Éva, Ecsődi János, Kempf Károly Ignác (TI) véleménye szerint félrevezető, nem valósághű, sőt egyenesen hazug, csak az építkezésről szeretné elterelni a lakosság figyelmét. A fent említettek április 24. napjára demonstrációt szerveztek tiltakozásul a krematórium építése ellen. A tiltakozáson alaptalan, kitalált és felelőtlen kijelentéseikkel próbálták meg a kiküldött önkormányzati közlemény lakossági megítélését befolyásolni. Érdekes, hogy Kempf Károly Ignác alpolgármestersége alatt a volt honvédségi bázisra bekerült szemét elhelyezése tárgyában nem tartottak demonstrációt az „illetékesek” és egyetlen TV-nek sem nyilatkoztak a történtekről. Pedig, ha valami környezetszennyező, hát akkor a bázisra behordott szemét az. Csak nagy felhajtás kerekedett a polgármester asszony ellen, melynek semmilyen eredménye nem volt, a bázison a szemét maradt, és az Önkormányzatnak sok milliójába került és kerül.

Példának okáért felemelték szavukat egy tervezett hulladékégető ellen is, amiről a településen 1990 óta emlékezetem szerint nem esett szó, nem is terveztük. Úgy gondolom, hogy a lakosság a kiküldött tájékoztató alapján - a fent említett emberek és érdekcsoportjuk kivételével - megértették, hogy az Önkormányzat figyelembe vette a lakosok azon véleményét, amely szerint tiltakoztak a megépítendő krematórium ellen, és meghozta azon döntését, amellyel megakadályozta ezt a szándékot. Megjegyezni kívánom, hogy nem csak az aláírás gyűjtésekor, de ezt követően is - beleértve a demonstráción is - félrevezető tájékoztatást adtak a lakosság részére (környezetszennyezés, állati tetemek megsemmisítése, külföldről érkező elhunytak hamvasztása, stb.).

Önkormányzatunk vezetése mindent megtett ebben az ügyben is, hogy az elénk tárt észrevételt megfelelően orvosolja. Durkó Éva és Ecsődi János az Önkormányzatnál történő személyes egyeztetés során érdekes kijelentést tett, ugyanis nem „akartak” az ügyhöz tartozó egyeztetés során a polgármesterrel és az alpolgármesterrel tárgyalni. A két személy kinyilvánította azon véleményét, amely szerint „nem kívánnak” a település elsőszámú vezetőivel egyeztetni, „ők a jegyzőhöz jöttek”. Ecsődi János már az első személyes egyeztetésen sem értette, hogy a tárgyi ügyben folyó egyeztetésen miért van jelen a polgármester, és az alpolgármester.

Ezúton is kísérletet teszek arra, hogy felhívjam Durkó Éva és Ecsődi János figyelmét, hogy Felsőpakony Község demokratikusan megválasztott polgármestere Sztancs János, alpolgármestere pedig Horváth Gergely. Lehet, hogy személyünk Önökből valamilyen oknál fogva nemtetszést vált ki, de ettől még a 2010. október 3. napján megtartott helyhatósági választás érvényes. Az Önök nagy sajnálatára a települést érintő ügyekben elsődlegesen a polgármester és az alpolgármester hivatott tárgyalást folytatni. Egyébként, ha már „tényszerűen és első kézből” akarjuk megismerni a dolgok lényegét, akkor elmondható, hogy a két fent említett személy már az első alkalommal tájékoztatva lett az Önkormányzathoz benyújtani kívánt beadványok (pl.: népszavazási kezdeményezés) formai és tartalmi elvárásairól, azonban ők ezeknek első körben nem tettek eleget. Ehelyett inkább a jegyző asszonyt próbálták meg rossz színben feltüntetni.

A krematórium megépítésével kapcsolatban elmondható még, hogy a számos hangulat- és feszültségkeltő cikkben foglaltakkal ellentétben nem kívántuk eltitkolni a beruházást, értelme sem lett volna. A Helyi Építési Szabályzatunk nem tiltotta egy ilyen létesítmény megépítését. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy valóban nem kalkuláltunk a lakosság körében kiváltott érzelmi hatással, azonban amíg nem láttuk a megvalósulás esélyeit és a beruházási szándék valódiságát, addig nem kívántunk felesleges indulatokat gerjeszteni. Az ipari területen történő építési engedélyeket valóban a Helyi Építési Szabályzat szerint engedélyezi Gyál Város Építéshatósága, de ezeket nem kell kifüggesztenünk.

Ecsődi János kérdésére, hogy ki a telek tulajdonosa, és hogy ki a beruházó - mivel nem közvetlenül érintett fél - nem adhattam tájékoztatást. Teljes körű tájékoztatást nem is tudtam volna adni, hiszen mind a telek tulajdonosa, mind a beruházó Önkormányzatunknál csak tájékoztató jellegű beszélgetést folytatott, csak a szóban forgó terület mellett lévő útelterelésről volt iktatott iratunk.

Az alkalomszerűen visszatérő és kritikán aluli stílusban megjelenő „helyi civil újságban” megjelent állítások nagy része kifogásolható, pontosan úgy, ahogyan az előző két „Mandátum” elnevezésű, - stílusában a „Rikkanccsal” megegyező - propaganda újság is. Nem is különbözhetnek nagyon egymástól, hiszen céljuk, hangnemük, valóságtartalmuk is megegyezik. A két újság felelős kiadója is egy és ugyanazon személy.

Ecsődi János írása a „Rikkancsban” nettó valótlanság, ugyanis az „Ilyen sz..ságokkal nem kívánok foglalkozni” kijelentés nem hagyta el a számat.

Összegezve tehát, a képviselő-testület a szabályozási terv felülvizsgálatát megkezdte, az új szabályozási terv kialakításánál figyelembe vesszük a lakosság által megfogalmazott kéréseket és ezt beleépítjük az új tervbe, amely majd egyértelműen szabályozza, hogy a bekötő út melletti területeken milyen létesítmények valósíthatók meg. Az újonnan kialakított szabályozási terv ki lesz függesztve, és meghatározott időn belül megtehetik az arra vonatkozó véleményeiket, észrevételeiket. Az új HÉSZ kialakítása hosszú időt vesz igénybe a sok hatósági egyeztetés miatt, és sok millió forintba kerül.

A legutóbbi, magát ellenzékinek tartó újság (Rikkancs) szerzőinek motivációját részben megértem. A választások óta tartó viselkedésük mögött egyéni érdek húzódhat. Sértettség és sértődés is lehet bennük, amely véleményem szerint abból adódik, hogy a választások során minden igyekezetük ellenére sem szereztek mandátumot. Van köztük olyan is,aki többszöri próbálkozás után sem képviselhette a felsőpakonyiak érdekeit, de úgy érzi, hogy revans jelleggel, „önjelölt képviselőként” utólag megteheti ezt. Egy dologra azonban semmikor és semmilyen körülmények között sincsenek felhatalmazva, ez pedig az, hogy valótlanságokat állítsanak és írjanak egy általuk létrehozott lapban, többnyire név nélkül. A sokat hangoztatott jelmondatuk, amely így hangzik: „mi nem valakik ellen vagyunk, hanem valamiért” természetesen új értelmet nyer akkor, amikor valaki kézbe veszi a legutóbbi nyomtatott remekművüket. Az újság hátoldalán a krematórium témakörhöz egyébként egyáltalán nem kapcsolódó, meseszerűen megfogalmazott, rágalmazó és lejárató cikket találhatunk. A cikk szerzője természetesen ezúttal sem tartja annyira valódinak leiratát, hogy vállalja a nevét a dologhoz. Szót nem is lenne érdemes erre vesztegetni, hiszen a cikkben leírtak (megint) nem fedik a valóságot, illetve valós tényt hamis színben tüntetnek fel. Mindezt úgy, hogy egy hivatalos iratot, a rajta szereplő tanúk személyes adataival együtt leközölték (amihez az érintettek hozzájárulását kellett volna kérniük). Miért, illetve mire jó ez? Előbb illett volna megismerni a dolgok lényegét, és utána leírni. Igaz, akkor a cikk nem tölthette volna be azt a funkcióját, amiért megírták.

Most akkor, hogy is van ez? „Mi nem valakik ellen vagyunk, hanem valamiért”, mondják. Akkor mi szükség van az ilyen és ehhez hasonló cikkekre? Mindezt úgy, hogy a cikk szerzője jelen sem volt a szóban forgó eseménysorozatnál. A kérdésre természetesen nem várok választ, hiszen sok felsőpakonyi olvasó ismerve a dolgok valódi állását már meg is válaszolta magában…

A nem létező és általuk felállított valótlanságok, az Önkormányzatot és annak vezetőit lejárató sorozatos hazugságok valóban rosszul érintik Felsőpakony községet, hiszen a már az interneten is megjelenő szerzeményeket nemcsak hazánkban, hanem más országokban, más kontinensen is látják, olvassák és tűnődnek, hogy vajon hogyan tudja napi életét élni ebben a felbolydulásban ez a település. A felbolydulás természetesen mesterségesen generált, mégpedig azok által, akiknek „nem jöttek be a számításaik” a választásokat illetően. A demokrácia azonban ettől demokrácia, egy adott közösség eldöntheti, hogy kit, kiket választ a közösség élére. Ebbe ideje lesz belenyugodni, ugyanis ha egyesek nem így tesznek, az a demokrácia, a szabad választás és természetesen a választópolgárok akaratának lábbal tiprása.

Véleményem szerint nem egy krematórium építése eredményezi, hogy a vállalkozások és az ide települő lakosok nem kívánnak itt letelepedni. Senkinek sem jó egy nyugtalan település, ahol egy-egy ember kénye-kedve szerint, ha lehetősége lenne naponta változtatna a településre vonatkozó szabályokon. Megjegyezni kívánom, hogy a krematórium megépítése nem életcélom és az Önkormányzat sem ettől fog fizetésképtelenné válni, hiszen ez már elődeim (többek között Kempf Károly Ignác alpolgármester) regnálása alatt megtörtént.

A szóban forgó személyek fejükbe vették a népszavazás kiírását a krematórium és a nem létező szemétégető megépítése tárgyában. A helyi népszavazás jelentős anyagi megterhelést és plusz munkát jelent az Önkormányzat számára. A népszavazás kiírása és lebonyolítása fölösleges esemény és kiadás, hiszen a szóban forgó tárgyban a képviselő-testületnek is nemleges a válasza. Kérem Önöket, hogy a népszavazás kiírásával kapcsolatosan az aláírásgyűjtésnek ne tegyenek eleget, hiszen ezzel egy nem létező dolgot kívánnának megakadályozni és ennek az eredménye csak egy fölösleges sokszázezer forintos kiadás lenne számunkra, az Önkormányzat számára, a település számára.

A felsőpakonyi kermatórium tárgyában csak a www.gyal.facepress.hu internetes oldal közölt cikkeket, amelyet a céginformáció szerint a Gyál Facepress Kft. üzemelteti, melynek tagjai Tamás Ákos, Kempf Károly Ignác és Tamás Péter. A nevezett internetes oldalra több alkalommal valótlan és rágalmazó állítások kerültek fel, természetesen név nélkül. A település jegyzője kérte Kempf Károly Ignácot, hogy a megjelent cikkek szerzőjének/ szerzőinek nevét szíveskedjen közölni velünk, és a honlapon feltüntetetteket szíveskedjen levenni. A jegyző asszonyhoz eljuttatott, Kempf Károly Ignác főszerkesztő által írt levelet idézem: „jól ismervén a felsőpakonyi állapotokat, természetesen a cikk szerzőjének nevét nem árulhatom el, ezzel is óvva szerkesztőnk testi épségét.”
A közlést követően nem tudjuk, hogy Kempf Károly Ignác meggyőződésből, vagy mások akaratát teljesítve, félelemtől vezérelve végzi tevékenységét. Tudomásunk szerint az Önkormányzat részéről fenyegetés nem érhette sem őt, sem mást.

Tudom, hogy Kempf Károly Ignác okos ember hírében áll, ezért is jelenthette ki a Williams Televízió plusz29 elnevezésű műsorában, hogy a felsőpakonyi polgármester és az alpolgármester „kisagyú”.

Én úgy gondolom, hogy Felsőpakony község polgárainak túlnyomó többsége tudja, hogy nem kell, hogy valakinek nagy feje legyen (tele ésszel), cselekedete, gondolkodása minősíti önnön magát.

Tisztelettel:

Sztancs János Horváth Gergely polgármester alpolgármester


Kivonat a 2012. április 17-én, 16:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről:

  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy szerződést köt Felsőpakony község közigazgatási területén lévő, gazdasági területre vonatkozó településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének felülvizsgálatára, és a módosításához szükséges dokumentáció elkészítésére. A tervezési terület Felsőpakony külterületén a 46303 j. bekötő út mentén található kb. 6 ha-os területet jelenti, mely a településszerkezeti terven gazdasági területbe sorolt, zömében beépítetlen szántó terület. A jelenleg hatályos szabályozási terv Gksz-1 jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetbe sorolja.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 4/2012. (IV.17.) számú önkormányzati rendeletét Felsőpakony község egyes területeit érintő változtatási tilalom elrendeléséről. A változási tilalom elrendelését rögzítő rendelet hatálya a 036/12. hrsz-ú, 024/1. hrsz-ú, 036/11. hrsz-ú, 035/11. hrsz-ú, 036/32. hrsz-ú, 036/39. hrsz-ú, 036/42. hrsz-ú, 036/43. hrsz-ú, 036/37. hrsz-ú, 036/22. hrsz-ú, 036/7. hrsz-ú, 036/6. hrsz-ú, 036/5. hrsz-ú, 036/27. hrsz-ú ingatlanokra terjed ki. A változtatási tilalom fennállásnak ideje alatt az érintett területeken építési engedély nem adható ki, azaz telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

Kivonat a 2012. április 25-én, 16:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről:

  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat, mint a település vízellátásáért felelős intézmény a vízi közművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a jövőben is (2012. július 1-től) kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő vízi közmű szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja megoldani a település teljes körű vízi közmű ellátását. Egyetért továbbá azzal, hogy a település vízi közmű üzemeltetését végző KÖVÜZ Nonprofit Kft. a fent megfogalmazottak érdekében a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó vízi közmű társaságba integrálja (törzstőke emeléssel) a helyi települési vízi közmű szolgáltatási infrastruktúráját és szervezetét. Ennek keretében a személyi és tárgyi erőforrásokat a DAKÖV Kft. rendelkezésére bocsátja a későbbiekben külön részletezett és pontosított társasági szerződés és szindikátusi szerződés feltételei szerint.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat tagként 100.000.-Ft,(azaz egyszázezer) forint pénzbetéttel (törzstőkével) belép a DAKÖV Kft-be. Felsőpakony Község Önkormányzata a fentiek értelmében üzemeltetési (üzemeltetési/bérleti illetve vagyonkezelési) szerződést köt a DAKÖV Kft. -vel 2012. július 1-től kezdődően minimálisan 15 év időtartamra a helyi települési vízi közmű szolgáltatások ellátására, így a DAKÖV Kft. a települési vízi közmű szolgáltatás tekintetében általános jogutód lesz.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló pénzügyi kitekintő táblázatot annak áttanulmányozása után elfogadja. A részletes pénzügyi kitekintő táblázat elkészítésére a változó jogszabályi változás miatt volt szükség, illetve elengedhetetlen feltétele az előző ciklusban felvett összesen 100 millió forintnyi beruházási-és likvidhitelünk meghosszabbításának.
  • Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az 5/2012. (IV.25.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról. A beszámolóhoz tartozó szöveges értékelést Némedi Erika pénzügyi csoportvezető készítette: Felsőpakony Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei 549.182e. Ft-on, kiadásai 542.426e. Ft-on teljesültek. Az Önkormányzat bevételei közt jelentősebb összeget képviselnek az állami támogatások, melyek magukba foglalják, az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok támogatását. Az Önkormányzat bevételeit képezik még a helyi adóból származó bevételek, ezek alakulása 2011. évben a következő képen alakult. Az építményadóból származó bevételeink 11.058.775 Ft-on, az iparűzési adóból származó bevételek 60.365.254 Ft-on, a különböző pótlékokból származó bevételeink 1.203.657 Ft-on, míg a gépjármű adóból származó bevételek 28.089.186 Ft-on realizálódtak. Az Önkormányzat feladatait szakfeladaton elszámolt kiadással teljesítette. Három részben önálló intézménye van.

2011. évi kiadások a következőképpen alakultak: A kiadások 93%-át a működési kiadások tették ki, amelyek magukba foglalják a személyi juttatásokat, járulékokat, dologi kiadásokat, pénzeszköz átadásokat. Az év végi szállítói állomány nem jelentős, ennek oka, az iparűzési adó feltöltésből származó bevételek jóváírása a bankszámlánkon, mely fedezetett nyújtott a beérkezett számlák jelentős részének teljesítésére, valamint az állam által folyósított kamattámogatás, illetve az ÖNHIKI kiegészítés.

Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei jelentősen korlátozottak, a Vasút utcánál lévő építési telkek iránti kereslet szinte egyáltalán nem jelentkezik. Az előző ciklusban bevállalt túlzott kötelezettségek miatt több hitelt az Önkormányzat nem vehet fel. A meglévő kötelezettség állomány és azok járulékos költségei óriási terhet rónak az Önkormányzatra. A svájci frank alapon, 2008-ban kibocsátott kötvény utáni kamat félévente 5-6 millió Ft, a megörökölt vízgazdálkodási társulat (utak leaszfaltozása) kamata negyedévente 3-4 millió forint. Látható tehát, hogy az Önkormányzatnak éves szinten több tízmillió forintnyi forrást kell elkülönítenie a fennálló hiteltörlesztésekre.

A beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradék a következőket rögzítette: „A könyvvizsgálat során Felsőpakony Község Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és kellő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.”

Tisztelettel: Horváth Gergely alpolgármester


AKIKKEL EGYÜTT TETTÜNK ÚTJAINK TISZTASÁGÁÉRT!

A MAGYAR Közút Nonprofit Kft. immáron nyolcadik alkalommal szervezte meg hagyományos országos hulladékgyűjtési akcióját, amelyhez Felsőpakony Község Önkormányzata is csatlakozott. A program jelentőségét a minden év április 22-én tartandó Föld Napja tovább növelte.

A program keretein belül megtisztítottuk a településünket körülölelő közutakat és az utak mentén elterülő erdőket. A projekt megvalósítására 2012. április 21-én került sor, szerencsére sokan érezték fontosnak környezetünk védelmét. A résztvevők önkéntes munkájukkal segédkeztek a szemétkupacok felszámolásában. A szemetelést, mint országos jelenséget tulajdonképpen szélmalomharc jellemezi, az illegálisan lerakott hulladékok mintha a földből nőnének ki, úgy szaporodnak.

A nagyszabású szemétszedési akciónk 9.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal elől startolt. Miután kiosztásra kerültek a MAGYAR Közút Nonprofit Kft. által rendelkezésünkre bocsátott eszközök (kesztyűk, zsákok, láthatósági mellények), csapataink a szennyezett területek felé vették az irányt. A tett színhelyére érkezve, elhűlve tapasztaltuk, hogy egyes embertársaink milyen felelőtlenséggel és nemtörődömséggel szennyezik saját életterüket, a Földet. Találkoztunk háztartási hulladékkal, építési törmelékkel, elhullott állat tetemével, hűtővel, wc csészével, autóalkatrészek tömkelegével, autógumikkal, stb. Ami érthetetlen volt mindannyiunk számára az a műanyag (!) zsákba gyömöszölt és az út mellé ledobált zöldhulladékok sokasága volt. A műanyag zsák nélkül egyébként ártalmatlan gallyak, levágott fű, gyomnövények képtelenek voltak elbomlani a műanyag zsákban, évekig csúfítva ezzel az utak mentét. Az akció végére a több száz zsáknyi hulladékot a Kőrösi út és a volt tojótelepre vezető út kereszteződésébe deponáltuk, innen a MAGYAR Közút Nonprofit Kft. szállította el.

Ezúton is köszönetet mondok azon felsőpakonyi polgártársaimnak, akik munkájukkal segítették az akciót, és időt, energiát nem sajnálva gyűjtötték a mások által szétszórt szemetet. Közös összefogással megtisztítottuk a településünkre vezető közutakat, azonban eztán sem dőlhetünk hátra, továbbra is óvnunk kell környezetünket.

Külön köszönetet mondok Gyöngyösi Károlynak és ifj. Gyöngyösi Károlynak, akik saját gépjárművel és utánfutóval segítették a munkát, sőt másnap is szorgosan rótták a település útjait az illegálisan lerakott szemétkupacok után kutatva. Külön köszönet illeti Mósa Zsuzsanna és Wareczki Sándorné tanárnőket is, akik az általános iskola mintegy 24 tanulójával karöltve vettek részt a szemétszedési akciónkban. A külön köszönet Nagy János és Szilágyi Dezső mezőőröknek is kijár, akik a szervezési és a gyűjtési munkálatokban is aktívan részt vettek. Kiemelném még a Darumadár Nyugdíjas Klub tagjait, akik a fiatalokat megszégyenítő erővel harcoltak településünk tisztaságáért!

Még egyszer köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzájárult a munkához, remélem, hogy jövőre is ilyen szép számban leszünk.

Az önkéntes munkában részt vettek:
Ambrus Daniella
Bagoly László
Bucsi Ilona
Csercsa Tamara
Csóka Bendegúz
Fábián Gábor János
Fityik György
Forstner Tamás
Fürst Luca Rebeka
Gergely Mihály
Gyöngyösi Károly
Hainrichffy Máté
Hajas Kitti
Hák Máté
Halmavánszki Judit
Hoffman Rudolfné
Hoffmann Rudolf
Horváth Gergely
ifj. Gyöngyösi Károly
Illés Orsolya
Kerekes Bíborka
Kiss Renáta
Komáromi Bálint
Korcsmáros Tamás
Kovács Krisztina
Krakk Mirjam
Mósa Zsuzsanna
Nagy János
Nagy Martina
Nagy Menyhértné
Oláh Hajnalka
Orosz Gréta
Pető Istvánné
Sipos János
Szilágyi Dezső
Szőcs Albertné
Tamási Péter Viktor
Tóth Józsefné
Ulrich Máté
Varga Márk
Wareczki Sándorné
Weszelszky Tamás

Tisztelettel:

Horváth Gergely alpolgármester


Megújult az óvodánk bejárati ajtaja!

Ezúton is köszönetet mondok Mikolay Henriettnek és az általa ügyvezetett Mixen Kft.-nek, hogy segítségükkel megújulhatott a Mesevár Napözi Otthonos Óvoda bejárati ajtaja. Az ügyvezető asszony néhány hónappal ezelőtt felkeresett és felajánlotta, hogy szívesen besegítenének az elöregedett ajtó kicserélésében. A részletek egyeztetése során megbeszéltük a szükséges munkálatokat, így került beépítésre a bejárati ajtó, a felette lévő felülvilágító, és a gyermekek védelmét elősegítő mechanikus ajtóbehúzó. A munkálatok árából a cég a kültéri ajtó árát elengedte, így a felújítás kevesebb forrást igényelt a fenntartó részéről.

Tisztelettel:

Horváth Gergely alpolgármester


Óvoda

A Föld Napja

Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Az eseményeket az Earth Day Network koordinálja.  A napot 175 országban tartják. Magyarországon, 1990 óta rendezik meg.
2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította.

Óvodánkban már hagyománnyá vált az ezen a napon megtrendezett „biciklitúra”.
Felnőtt szemmel nem tűnik nagy távolságnak az ovi-vasútállomás szakasz, de ez igen nagy teljesítmény egy óvodás részéről.
Hihetetlen nagy izgalommal készülődnek, már napokkal előtte.
Megtárgyalják, ki mivel veselkedik neki a nagy útnak, van-e a biciklin pótkerék, a rolleren, a motoron valami különlegesség.
Reggeli után már alig bírnak magukkal, gyors cipőcsere és rohanás az udvarra, ahol a járművek sorakoznak.
Majd csoportokra bontva, lassan el is indulunk. Útközben, dacolva a leeső láncokkal, az esetleges harci sérülésekkel, vidáman integetnek, kiabálnak minden szembe jövő és őket megcsodáló ismerősnek, és ismeretlennek.
Miután minden viszontagság után elérjük célállomásunkat, pihenésképpen rohangálunk, eszünk, iszunk, vonatot várunk.
Nap mint nap megfordulnak itt, de így együtt valahogy varázsa van ennek a helynek.
Nos, ezek után már csak a járműveik kiválogatása és a kicsit döcögősebb visszaút vár ránk.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik segítenek bennünket minden évben, hogy egy újabb értékes napot töltsünk együtt, hozzájárulva mindezzel gyermekeink későbbi környezettudatos életmódjához.

Ancsa óvó néni


Újszülöttjeink:
Tóth Lelle 04.03
Nagy Ziva Reményke 04.12

Iskola

Húsvét hava az iskolában

Az április hónap meghozta számunkra az igazi tavaszi időt. A szabadban eltöltött programokat még élvezetesebbé tette a fantasztikus napsütés.

A hónap elején a harmadik és negyedik osztályos diákok Bugyi községben vettek részt egy tanulmányi versenyen. A helyi iskola meghívta a környékbeli iskolákat, köztük Felsőpakonyt is, hogy megmérettessék tudásukat egy vetélkedő keretén belül. Diákjaink remekül bizonyítottak, a második helyen végeztek, és rengeteg ajándékkal és élménnyel tértek haza. Gratulálunk Nekik!

Polgárvédelmi versenyen vettek részt 8. osztályos tanulóink április 11-én, melyet ezúttal Újlengyelben rendeztek meg. Tanulóinkat Wareczki Sándorné, Erika néni készítette fel a versenyre.

Az idei elektronikai hulladékgyűjtés már nagyobb sikerrel zárult ,mint tavaly. Köszönet érte mindenkinek, aki hozzájárult bármiféle már nem használható elektromos gép behozatalával. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az ősz folyamán ismét meghirdetjük a gyűjtést. Várunk minden otthon már nem hasznosítható, de iskolánk számára pénzt hozó elektromos hulladékot.

Pályázatunk utolsó állomásaként a 3.,4.,és 5. osztályosok a Pilisszentiván mellett található Szénásokon jártak. E csodálatos vidéket a Budai-hegységben találjuk, melynek értékét az Európai Tanács 1995-ben Európa Diploma adományozásával ismerte el. Első útjuk a Jági tanösvény volt, melynek hossza 3,5 km, és az útvonalon 6 állomás található, melyet 3 óra alatt lehet végigjárni. Minden gyerek hátizsákot kapott, melyben iránytű, távcső, bogárvizsgáló és vízszűréshez használható eszközök lapultak. Természetesen a kirándulás alkalmával mindegyiknek megvolt a maga szerepe. A gyerekek roppantul élvezték a tevékenység központú túrát a természetben, melyen minden eszközt ki is próbálhattak. A tanösvényt követően egy kiállításon vettek részt, ahol képet kaptak a helyi állat- és növényvilágról, majd állatprémeket, állatnyomokat vizsgáltak, illetve metszeteket tanulmányozásán keresztül ismerkedhettek a mikroszkóp használatával. A szerencsés diákok, akik e pályázatot megnyerték, rendkívül érdekes és élménydús túra részesei lehettek.

A harmadik osztályosoknak nem ez volt az utolsó program a hónapban. Egy keddi napon ellátogattak a Planetáriumba, másnap pedig kerékpártúrára indultak Ócsára, ahol egy jót fagyiztak, és nagyot játszhattak a közeli játszótéren.

A 2. a osztályosoknak is kedvezett az április hónap, több program várta őket is. Április 4-én az M5-ös autópálya melletti Játszóházba vitték őket a szülők és Kriszta néni ,egy felhőtlen kikapcsolódásra. Majd a hónap közepén jártak a Köki Center Dínó kiállításán, illetve részt vettek a Minicita 3,2 km-es futáson is, mely a Margitszigeten zajlott, és bizony a szülők is velük futottak.

Matisz Zsuzsi néni és Kajdácsi Éva néni az osztályukkal, április 21-én Csobánkára indult egy felejthetetlen túrára. Mindenki nagyszerűen érezte magát, kellemesen elfáradtak a gyönyörű környék felfedezése közben. Zsuzsi néniék mesemondó versenyt is szerveztek osztályon belül, ahol a gyerekek rendkívüli előadásmódjának lehetett tanúja a hallgatóság.

A versenyen a szavazatok alapján a következő eredmény született:
1. Nagy Nikolett - 16
1. Tüskés Máté - 16
2. Farkas Bendegúz - 15
3. Lombos Kristóf - 8
4. Imre Réka - 6
5. Rusai Szonja - 5
6. Erdei Balázs - 4
7. Matusek Kitti - 2
Különdíj: Konkoly Kitti Alexa
Gratulálunk minden résztvevőnek, köszönjük a sok érdekes, vicces mesét! Jövőre reméljük még többet fogunk hallani. :)

Kajdácsi Éva néni és 10-12 anyuka január 19-e óta minden egyes szerdai napon összejönnek egy remek kis délutánra. A Kézműves Kör a szülők kérésére alakult, ahol mandalázás, festés, gyurmázás, nemezezés és még sorolhatnánk mi minden kézimunkával kapcsolatos tevékenység zajlik. A találkozások alkalmával felidéznek régi emlékeket, történeteket mesélnek, nagyokat nevetnek és közben fejlesztik kézügyességüket is. Sok-sok tárgy látott napvilágot január óta. Készítettek mécses tartót, vázát, telefontartót, dekoráltak tojásokat és még sorolhatnánk. A vidám órák valószínűleg a jövő tanévben is folytatódnak majd, a szülők legnagyobb örömére.

Az április 21-i munkanapon iskolánk önkéntes pedagógusai és tanulói is részt vettek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett hulladékgyűjtő akción, melyhez Felsőpakony Község Önkormányzata is csatlakozott. E napon a Föld napja alkalmából futással összekötött akadályversenyt tartottunk iskolánk felső tagozatos tanulói számára, alsósaink pedig az iskolaudvar takarításával járultak hozzá e jeles naphoz.

Akadályverseny eredmények

Csoport Idő Időért kapott pontszám Állomások pontszáma Összes pont Helyezés
5/1. 129 perc 4 85 89 4.
5/2. 133 perc 3 82 85 5.
6.a/1. 112 perc 5 79 84 6.
6.a/2. 91 perc 10 83 93 2.
7/1. 133 perc 3 81 84 6.
7/2. 102 perc 7 87 94 1.
8.a 99 perc 9 84 93 2.
8.b/1 104 perc 6 83 89 4.
8.b/2 101 perc 8 83 91 3.

Hamarosan elérkezik a Vakáció ideje, melyet minden kisdiák nagyon vár már. Reméljük, bizonyítvány osztáskor senkinek nem megy el a kedve a várva várt szünettől.

Iskolánk honlapján további információkat és képeket találnak a kedves szülők is, kérjük, látogassanak el a http://iskola.felsopakony.hu  oldalra.

Máténé Virág Rita


Megszépült az iskolakert

A Föld napján, azaz április 22-én angyalok jelentek meg az iskola udvarán és szorgos kezekkel virágzó kiskertet varázsoltak mindannyiunk örömére. A virágözön Némethné Oláh Szilvia ajándékából pompázik. A füvet Szűcs Lajos segítségével telepítettük, mely azóta is szépen zöldell. A kertrendezést a Sultisz család apraja-nagyja végezte: Ica, Bea, Miklós, Miki, Tamás, Horváth Anna Rebeka, Képes Kata, Répás Márió, Czap Béla Levente.

Ezúton is köszönjük valamennyiük segítségét és törődését, s külön köszönjük Fejes Lajosné, Margó néni és Erdei Sándor támogatását! Köszönjük!

Matisz Zsolt


Fontos időpontok!
Június 9-e 10.00: Ballagás
Június 15. 17.00: Tanévzáró Ünnepély


Katolikus

Ha itt lettél volna…

Április 22-én új ünnepet jegyeztünk be a naptárba. A Felsőpakonyi Katolikus közösség új ünnepét: „A Feltámadott Útjá”-t. Ezt a gyönyörű ünnepet Hefler Gábor plébános atyának köszönhetjük. Köszönjük továbbá a  rengeteg munkáját, amely során saját kezűleg alkotott-faragott. A csodálatos, „Feltámadott Jézus” szobor a templomkertben jobbra lett felállítva, balra a Lourdes-i Szűzanya barlangja. Aki eljön már a kapun belépve megnyugvásra talál. Hálával gondolunk a gyáli vendégekre is, akik részt vettek az ünnepségünken. Gábor atya szeretet vendéglátása is egy nagy meglepetés volt. A „frissen sült pogácsát”, megszemélyesítvén az apostolokat, férfiak kínálták. Kívánjuk, hogy Gábor atya sokáig maradjon köztünk ilyen alkotó kedvvel, és adjon a jó Isten neki erőt, egézséget a további életére.
Május 6-án az „Édesanyákat és Nagymamákat köszöntjük, akiknek szintén sok türelmet, egészséget és boldogságot kívánok szeretettel!
Május 12-én a „Majálisra és a Gyermeknapra” készülünk. Bográcsolunk és kikapcsolodunk a hétköznapi gondokból. Mindenkit, aki eljön szeretettel fogadunk és várunk! Örüljünk együtt, osszuk meg gondolatainkat egymással. Szép tavaszi napokat kívánok minden kedves olvasónak!

Berencsi Gézáné egyháztanácselnők


Az élet él és élni akar

Ennél jobb címet nem is tudnék adni a húsvét és pünkösd közötti idő, a polgári időszámítás szerinti tavasz, májusi virágzás és egy grafikai kiállítás jellemzésére, és történéseire. Cikkem vázlata az iménti mondat.

1. A húsvét és pünkösd közötti egyházi idő történéseiről már sokszor ejtettünk szót, most végre nagy ünnepélyességgel meg is ünnepelhettük ezeket az eseményeket. Április 22.-én, vasárnap délután a gyáliakkal együtt még szép számban is voltunk, akik végig jártuk, énekeltük, imádkoztuk a feltámadott útját. Az imádságot én végeztem, bár végezhette volna más is, mit ahogy a keresztutat is szokták jámbor előimádkozó hívők vezetni. Most mégis jobban illett nekem, mert az első nagyobb nyilvánossággal végzett imádkozás mintáját mégiscsak a papnak kellett megadni. Nagy bátorsággal egyes szám első személyben mondtam, mintha a Feltámadt Jézus járna köztünk. Szavaim a jelenbe értek, mert a jelenlévőkhöz is szóltam, nemcsak visszaemlékeztem.
Mintha a Feltámadt Jézus szobra elevenedett volna meg, aki több mindenre felhívja a figyelmünket, amióta ott áll mintegy a templom bejáratát figyelve. Könyvtekercset tart a kezében, a következő felirattal: Csúcs és forrás: Isten Igéje és áldozata. Ez a mondat a szentmisére vonatkozik, azt ajánlja. A szobor sovány alakján /így adta a fa/ viszont van egy bő köntös. Jézus a feltámadásakor visszaszerezte az életet, miért ne szerezhette volna vissza az egyben maradt köntösét is. A köntös alatt van egyik oldalon egy földgömb, vagy inkább egy föld tojásnak nevezhető rajzos fatábla. A másik oldalon van egy a köntös alól kibúvó bárány, aki visszanéz az oltalmazójára, de kalandra indul. A köntös alatt tehát ott van az egész Mennyei Atya teremtette föld, és ott van a képviseletünkben egy bárány, merthogy mindnyájan Jézus bárányai vagyunk. - Íme ezt éltük át, ezzel gazdagodott a felsőpakonyi templom sajátos díszítés sorozata és az ehhez köthető jámborsági gyakorlat. Így befejeződött az ősszel elkezdett kereszt állítás szimbólum rendszere. A kereszt mögé odakerült a feltámadás hajnalát hirdető napkorong is.

2. A virágzó májust nem lehet eléggé méltatni. E méltatás és figyelembe vétel nem is marad el. Ilyenkor van az anyák napja, ilyenkor vannak a ballagások. S a legtöbb ember ilyenkor virággal fejezi ki érzéseit, szeretetét megbecsülését édesanyja, vagy iskolát elvégzett családtag, barát felé. A tavasz ajándékait tovább adjuk szeretteinknek. Mi katolikusok nem szoktunk megfeledkezni Mária, Jézus édesanyja iránti tiszteletünkről sem. Bizonyára majd a templomkertben levő lourdesi barlanghoz is kerül friss virág mindig ebben a hónapban.

3. Jelentős mennyiségben szerepeltek virágok is azon a grafikai kiállításon, mely április 24-én nyílt meg a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház-ban. Köszönetet mondok mindenkinek, aki segített munkában.

Tisztelettel Hefler Gábor.

A pünkösdi miserend:
Május 27.-én, fél 9-kor lesz a szentmise. - Ez lesz az elsőáldozás alkalma.

Az úrnapi miserend:
Junius 10.-én, fél 12- kor lesz a szentmise. - Ekkor lesz az úrnapi körmenet.

Református

Pünkösdi gondolatok

A Szentlélek munkája

Lélekben vagytok, ha Isten Lelke lakik bennetek… (Római levél 8,9.)

A keresztyén ember életéről nem lehet beszélni a Szentlélek nélkül. Mindent, amit Istentől kap, a Lélek által kapja. A hit Isten ajándéka, s ez is a Szentlélek által adatik. Amikor a megtérő bűnös ember hit által Jézus Krisztust befogadja az életébe, Isten - Igéje és Szentlelke által – új élettel, üdvösséggel ajándékozza meg. A Lélek által bizonyosodik meg Isten szeretetéről, bocsánatáról és igazságáról. A hívő ember Jézus Krisztust követő élete a Szentlélek által vezetett élet. Isten harmadik személye, a Szentlélek hatékonyan munkálkodik az ember életében. Megismerteti a kereszt titkát. Vágyat ébreszt bennünk Isten szeretete iránt. Rámutat mindazokra a dolgokra az életünkben, ami nem Istentől való, és lelkiismeretünket is igazgatja. Egyszerűen így mondhatjuk: Vezeti az ember életét. A Lélek rávezet az igazságra és megajándékoz valódi békességgel és örömmel. Az Isten csodálatos szeretetét adja, hogy a keresztyén emberek ezzel az ajándékkal tudják a másikat szeretni és egymást kölcsönösen imádságban hordozni. Isten az Igéje és Szentlelke által gyűjti össze a gyülekezetet, vigyáz rá és megőrzi. Elvégzi azt is, hogy a gyülekezet tagjai szeretetben, békességben és egyetértésben tudjanak közösségben élni. Tehát a gyülekezet élete is a Lélek munkájának az eredménye. Mindezek fényében elmondható és kijelenthető, hogy Szentlélek nélkül nincs igazi keresztyén gyülekezet és nincs keresztyén élet. Jó lenne, ha minél több ember számára Pünkösd újra ünneppé válhatna, és keresztyén közösségekben adhatnánk együtt hálát Isten Szentlelke munkájának. Engedjük, hogy bennünk is munkálkodhasson. Református énekeskönyvünk egyik szép énekverse imádság is lehet ajkunkon:
Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj reám.
Égi lángod járja át, szívem és a szám.
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel,
Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj reám.
Ezúton kívánok e sorok olvasóinak Istentől gazdagon megáldott pünkösdi ünnepeket!

Vizi János lelkipásztor

Pünkösd heti ünneprend:

Május 24-25.: - Úrvacsorai előkészítő istentiszteletek
Május 24. (csütörtök) 18.00 : - Bűnbánati istentisztelet
Május 25. (péntek) 18.00 : - Bűnbánati istentisztelet

Május 27. (vasárnap) 10.00 : - Pünkösd ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással.

Május 28. (hétfő) 10.00: - Ünnepzáró istentisztelet

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!
Egyéb rendkívüli programjaink:

Hittanévzáró istentisztelet, szeretetvendégséggel:

2012. Június 3. Vasárnap 10 óra: Ebben az időpontban tartjuk a hittanévzáró istentiszteletünket a református templomban, melyre szeretettel várjuk a hittanos gyerekeket, szüleikkel, nagyszüleikkel, keresztszüleikkel és testvéreikkel együtt! Ekkor kerül sor a jutalmak kiosztására is!
Az alkalom végén szeretetvendégség lesz. Aki szívesen hozzájárul egy tálca süteménnyel, annak előre is köszönjük fáradságát és szeretetét!

Református hittantábor:

Időpontja: 2012. június 25-29.
Helye: Fülöpháza
Költsége: 16.000 Ft/fő. Ha egy családból több gyermek jön: 13.500 Ft/fő.
Jelentkezés végső határideje: Hittanévzáró istentisztelet (Június 3);
Kérjük, a jelentkezéskor 5.000 Ft előleget befizetni!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz. Ezután sajnos már nem fogadunk el jelentkezéseket.

Gyülekezeti családi hétvége

Időpontja: 2012. június 29-július 1. (péntek-vasárnap)
Helyszín: Fülöpháza
Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál, családonként 10.000.- Ft előleg befizetéssel. 10 családot tudunk elszállásolni a házban, a befizetések sorrendjében. További családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg.

A jelentkezés végső időpontja: 2012. Június 3.

Vizi János lelkipásztor

Könyvtár

Programajánló:

Május 22. 16:30 A Gyermek Képzőművész Kör kiállításának megnyitója
Bemutatásra kerül a Patchwork szakkör néhány munkája

Május 31. 18:00 Mexikó – képes úti beszámoló

Június 05. 18:30 Gergely Mihályné Margó és Kalas Béláné Eszter képzőművészeti kiállításának megnyitója

105 éve született Dsida Jenő Május 15-én Irodalmi tea keretében Dsida Jenő életútját és munkásságát idéztük fel

1907. május 17-én Szatmárnémetiben született. Az élete nagy részében Kolozsvárott élő költő ifjúkorától kezdve szívbeteg volt, maga is tudta, hogy nem adatik neki hosszú élet, de leszámítva néhány végső költeményét, nyoma sincs benne a halálvárás komorságának. Derűsen szerette az életet és az irodalmat. Nemcsak költőnek volt úgyszólván hibátlan, hanem írókról és irodalomról szóló esszéi, kritikái is kitűnő kisprózák. Mondataikból kicseng, milyen élvezettel fogalmazott.
Igazi példái, mesterei a Nyugat nagy fegyelmű formaművészei. Nem az utánzójuk, hanem lélekbeli rokonuk. Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, nyilván Babits Mihály is úgy példaképe, hogy egyiket sem másolja. Talán náluk is szenvedélyesebben játszik a versformák lehetőségeivel.
1938. június 07-én Kolozsvárott hunyt el.

Filák Lászlóné

Civil

LESZ NÉPSZAVAZÁS!

Felsőpakony történetében először, helyi népszavazás fogja érvényre juttatni a népakaratot! Példamutató összefogás bontakozott ki annak megítélésében, hogy krematórium építését tervezik szűkebb hazánkban, Felsőpakonyban.

A mai napig 1200 db tiltakozó aláírás gyűlt össze a megvalósulás ellen. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítettek munkával, kitartással, anyagiakkal, hogy a megfogalmazott lakossági vélemény ne csak pusztába kiáltott szó legyen.

Már tavaly ősz óta tudomása volt az Önkormányzatban a polgármestereknek a vállalkozói szándékról. Ez év februárjában, több hónapi rejtőzködés után, a krematórium ügye váratlanul napfényre került. Az önkormányzat felelős vezetői azon az állásponton voltak, hogy egy helyi működtetésű krematórium, mint vállalkozás csak jót tehet a falunak, annak megakadályozása pedig nem az ő hatáskörük. Nem is kívántak ellene tenni.

Mi, Felsőpakonyon élők viszont megtettük, amit lehet! Kitartó munkánk, lépésről lépésre, meghozta gyümölcsét. Igaz, először a tiltakozó aláírásgyűjtés jogosultságát kifogásolták, majd azzal vádoltak bennünket, hogy csak zavart kívánunk kelteni, alaptalan rágalmakat terjesztünk, fantáziálunk, és ártunk Felsőpakony érdekeinek. Visszautasítottak bennünket azzal: „a Képviselő Testület nem illetékes ebben a kérdésben”. Mégis, összefogásunk eredményeként: a bennünket képviselő, választott testületünk általunk szerezhetett tudomást a falu egészét érintő vállalkozói elképzelésről, azt fölvethette tárgyalási témaként, és megoldást is javasolhattak, felismerve szándékainkban a közösségi akaratot! Igaz, erre két hónapot kellett várni!

Aztán április 17-én mégis illetékesnek érezte magát az Önkormányzatunk. Az április 3-án tartott testületi ülésen elhangzottak (ahol a vállalkozó bemutatkozott végre, előterjesztve terveit, a falu lakosságából pedig az önként és váratlanul megjelent érdeklődők elmondták tiltakozó véleményüket: máshol, a falutól messze, vagy sehol ne legyen krematórium), megtették hatásukat. Megtette hatását a lakossági demonstráció bejelentése is! Ennek kivédésére egy soron kívül összehívott képviselő testület, zárt ülésen, határozatot hozott. Hogy milyet? Az AGORA áprilisi számának mellékleteként megjelent Hivatalos Tájékoztatóból megismerhettük.

Arra hoztak határozatot, hogy módosítják a korábbi, 2009-ben alkotott építési szabályzatot. Ennek érdekében az adott területre változtatási tilalmat rendeltek el, mert új szabályozási tervet alkotnak. Elvileg 3 évig semminemű változtatás nem lehetséges az adott területen!

Olvassuk csak figyelmesebben a benne foglaltakat!

Egyetlen szóval sem említik a krematóriumot. Csupán változtatási tilalmat rendeltek el bizonyos területekre és ígéretet tettek az építési szabályzat módosítására három éves határidőn belül! Semmi nem biztosít bennünket arról, hogyan módosítják, milyen módon küszöbölik ki a levegőt, a környezetünket, az életünk minőségét tovább veszélyeztető, felelőtlen vállalkozások Felsőpakonyra kerülését. Semmi nem biztosít bennünket arról, hogy az új szabályzat szerint a bennünket képviselő testületnek nagyobb lesz a rálátása és a hatásköre a falu lakosságát érintő beruházásokra! (Semmi nem biztosít bennünket arról, hogy adott körülmények hatására újabb és újabb módosításra kerüljön sor, ami akár vissza is rendezheti az eredeti állapotot!)

Azzal vádoltak ebben a mellékletben, hogy sértjük a vállalkozó és az Önkormányzat érdekeit, rossz színben kívánjuk feltüntetni a vezetést. Ha valami sértő, akkor ez a meghozott döntés az! Mert valóban káros a beruházni szándékozókra, az érintett tulajdonosokra, és nem utolsó sorban a falu érdekeivel is szöges ellentétben áll!

Mi felsőpakonyiak nem ezt kértük! Mi a krematórium megépítésének tilalmát vártuk és várjuk! Ehhez nem kell három éves tilalom! Elég lett volna egy testületi döntés a konkrét ügyben. A beruházási szándékok tartós ideig való tilalma, az az igazi veszteség! Ez egy olyan intézkedés, amire joggal szokták mondani, hogy „vesszen a szomszéd tehene is!”

Az újra beadott és helyi választási bizottságunk feje, a jegyzőnk által elfogadott, népszavazásra feltett kérdés egyértelműen fogalmaz: ne épülhessen sem krematórium, sem szemétégető Felsőpakonyon!

A népszavazás nem okafogyott, hanem szükségszerű!

Azért, mert csak annak az eredménye lesz kötelező érvényű a képviselő-testület döntéseire! Ennek érvénye ügydöntő. Ezt később sem tudja senki módosítani változtatási szándékkal!

Kedves és összetartásukért igazán tisztelt lakótársaink, immár választópolgárok!

Most már csak rajtunk múlik, hogy érvényt szerezzünk akaratunknak! Szavazzunk, hogy a közakarat döntse el: milyen körülmények között és milyen környezetben szeretnénk élni! Felsőpakony sorsa: levegőjének tisztasága, közérzetünk, mindennapjaink nyugalma most valóban a kezünkben van. Kiharcoltuk a jogot, éljünk hát vele, teljes kötelességtudattal!

Igaz és bölcs az a mondás: a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön. Az, hogy milyen állapotban adjuk vissza, hatalmas felelősség. Minden nap minden percét be kell, hogy töltse a mi életünkben is! A vészjelzések folyamatosak, nem mehetünk el mellette Felsőpakonyban sem!

Tisztelt Képviselők! Polgármestereink!

Mielőtt az új Építési Szabályzatot megalkotnák, tájékozódjanak szélesebb környezetükben, hogy a tényleges lakossági érdekeket képviseljék döntéshozatalukkal, a fontosabb kérdéseket pedig vigyék bátran és gyakrabban a falu közössége elé! Mi nem akarunk krematóriumot, szemétégetőt, veszélyes hulladék feldolgozót, fehérje feldolgozót… stb. Ha ennek érvényt szereznek, akkor valóban elmondhatják: a lakosság érdekeit szem előtt tartva, körültekintően, gondosan és felelősen végzik azt a munkát, amit önként vállaltak a falu érdekében! Akkor pedig senki követ Önökre nem vethet, mint ahogy eddig sem állt szándékában!

ECSŐDI JÁNOS
a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület május 4-ei összejövetelének felhatalmazásával


2006. A NAGY REMÉNYEK ÉS A FALU SZÉPÜLÉSÉNEK ÉVE
10 ÉVES A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET sorozat

JANUÁR: Az Agora januári számában Holényi László egyesületi elnök köszönetet mondott mindazoknak a támogatóknak és részt vállalóknak, akik a Karácsonyi Szeretet Ünnepségünk megvalósítását ismét lehetővé tették. Önkormányzati és egyházi vendégeinknek és Pánczél Károly országgyűlési képviselőnknek, programjaink fényét emelő művész barátainknak: Károlyi András grafikusművésznek, a Losonci művész házaspárnak, Metzker Pál zenész barátunknak, aki Agócsné Polgár Arankával együtt szinte valamennyi rendezvényünk színesítője volt az iskola kis csapatának körében. Mindazoknak, akik munkájukkal, odaadásukkal segítettek bennünket.
23-án, a Kultúra Napján Durkó Éva baráti meghívására vendégünk volt Miklosovits László grafikusművész, aki Albertirsa polgáraként nagy lokálpatrióta is egyben (amit számos könyve tanúsít), és helyi büszkeségünk, Bérczes Csilla gyöngyfűző és kézműves mester. A munkáikból bemutatott kiállítási anyag, a művészeti ágak különbözősége mellett is, két bravúros tehetségről tanúskodott. Zeneiskolásaink Agócs Aranka vezetésével és Matiszné Gomba Zsuzsa művészeti iskolás néptáncosai adtak hangulatos aláfestést a kiállításnak. A kiállítást és megnyitóját Durkó Éva rendezte.
Januárban adtuk be javaslatunkat a Klub- Könyvtár elnevezésére. SZABÓ MAGDA írónő nevét javasoltuk névadónak, annál is inkább, mert az írónőt még életében örvendeztethettük meg ezzel a gesztussal!

FEBRUÁR 25-én: a Kommunizmus Áldozatainak Napján ünnepélyes, irodalmi – történelmi emlékestet tartottunk, immár a Könyvtárban, és a Petőfi téren helyeztük el gyertyáinkat.

MÁRCIUSBAN a közös ünnepség részesei voltunk. Az idő engedtével folytattuk a munkát a Mártírok Emlékparkjában, készülve 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. Révész Ferenc szorgosan faragta a címert, s próbáltunk pénzt gyűjteni a tovább haladáshoz.

ÁPRILIS 11-én Bartókra emlékeztünk a Könyvtárban rendezett ünnepség keretei közt. Az iskola versmondóihoz csatlakozva Illyés Gyula: Bartók c. versét mondta el Durkó Éva, Agócsné Polgár Aranka – Metzker Pál – Gál Zsófia Bartók interpretációi között.

ÁPRILIS 30-án KIRÁNDULÁST SZERVEZTÜNK: útirányunk Kecskemét – Kiskunmajsa – Kiskunfélegyháza volt. Egyfajta zarándokút 1956 tiszteletére. Mert amellett, hogy gyönyörködtünk a „hírös” város nem hétköznapi építészeti, művészeti és szakrális szépségében, tisztelegtünk Katona József és Kodály szülővárosa előtt, az út lényege Kiskunmajsa volt. Ott is Marispuszta, a Pongrácz Gergely megálmodta és saját erejéből létrehozott „1956-os Szabadságharcosok Múzeuma”. Az élő magyar történelem. A Corvin Köz harcosainak emlékei: fotók, zászlók, újságok és röplapok, ruhadarabok, fegyverek. Féltve őrzött relikviák. Egy ember küzdelme az igazságért, amit még ma sem vall be hazánk. Vele szemben, az út másik oldalán, a nyárfaliget lombjai közt Csete György, Kossuth díjas építész mementója. A jellegzetes, fehérfalú, két tornyos kápolna: az egyik tornya győzedelmesen mutat az égre, másik összerogyva ad számot a remények szertefoszlásáról. Wass Albert soraival szorította marokra szívünket Holényi László, miközben olvastuk a fehér fal fekete táblácskáin a kivégzettek neveit. Csak Félegyháza cifra pártázatos Városházája oldotta vidámabbá hangulatunkat hazatérőben.
A nyár hamar elrepült munkával a parkban, és csak a közös ünnepség augusztus 20-án döbbentett rá bennünket: sűrű programmal vár ránk az ősz. Anyagi áldozataink és kemény munka során szépen gyarapodott a park.

SZEPTEMBER 8-án Fekete Gyulát, az írót és szociográfust köszönthettük a Könyvtár programjában, aki 56-os élményeiről számolt be nekünk. Isten adjon neki örök nyugodalmat.
28-án a SZABÓ MAGDA NÉVADÓ ÜNNEPSÉG részesei lehettünk a könyvtárban. Nagy tisztesség, hogy ajánlatunk meghallgatásra talált a falu körében, és az írónő is el tudott jönni a hívásra. Azóta ő is a Jóistennek meséli Cili és Gina történetét. Mi a cégtáblával járultunk hozzá az ünnepi eseményhez: a falon függő cégtáblát Durkó Éva készítette és adományozta.

OKTÓBERBEN VÁLASZTOTTUNK. Sorainkból is került ki képviselő, Révész Gyöngyi, Gazdag György és Kempf Károly Ignác személyében.
Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékeztünk, s a „lélekcserélő időkre”, amikor minden hazafinak döntenie kell. Gyertyáinkat már a szépen alakuló Emlékparkban helyezhettük el.
Október 22-én Holényi László a Református Templom falai között rendezett EMLÉKMŰSORT 1956 TISZTELETÉRE. Elhangozhattak végre azok a versek, amiért oly sokan szenvedtek kiközösítést, meghurcolást, veszítették el hazájukat, otthonukat, életüket.
Október 23-án, a központi ünnepséget a Mártírok Emlékparkjában élhettük meg, amellyel felavattuk eredeti elképzelésünk szellemében, hiszen mindig is úgy gondoltuk: 1956 tisztelete egyértékű 1948 tiszteletével! Nálunk szép és emelkedett volt az ünnepség délelőttje. Felnőttek, gyerekek egyaránt, közösen szerepeltünk, közösen ünnepeltünk. Ki gondolta volna előre, hogy Budapest utcáit ismét vérrel öntözteti az a hatalom, amely magát a szabadság bajnokaként aposztrofálja, ha szónokolni kell róla.

NOVEMBERBEN, 4-én ugyanitt helyezhettük el az emlékezés gyertyáit, a forradalom és szabadságharc leverésének 50. évfordulóján.

Durkó Éva/FJE


Darumadár Nyugdíjas Klub áprilisa

Március 22-én 15 órától a vezetőségi ülésen az áprilisi programokat beszéltük meg.
Március 24-én - az utólag kiderült munkanapon - ,a Vöröskeresztes bálon klubtagjaink szép számmal részt vettek, és énekkarunk is fellépett. Mindenki jól érezte magát (Erről múlt havi számunkban véletlenül nem írtam.).
Április 5-én az összejövetelünk elmaradt, mivel mindenki a húsvéti ünnepekre készülődött, s azt hiszem ezen a gyönyörű szép ünnepen is igyekeztünk családunknak mindenféle finomsággal készülni, kényeztetni szeretteinket. Sajnálattal veszem észre, hogy nem lustaságból, de a régi szokások, mint a locsolás, itt a faluban már nem trendi. „Ósdi csökevény”, a fiatalok még a tudattól is, hogy valaki elmegy locsolkodni, viszolyognak és furcsán néznek azokra, akik próbálkoznak a hagyományokat megőrizni.
Április 12-én 16 órakor énekkar, majd 17 órakor klubnap volt, amelyre eljött alpolgármesterünk, Horváth Gergely úr is, aki az április 22-ei a Föld Napja alkalmából megrendezésre kerülő, közös szemétszedési programra invitálta tagjainkat. Több jelentkező is volt, azonban az a szomorú tény, hogy tavaly is szedtünk szemetet, de a tiszta helyeket az úton, kb. fél óra múlva a mindent semmibevevők újra „szeméttel lepték” meg. Bravó! Ennek ellenére a mi idős tagjaink – akik biztos nem szemetelnek – április 21-én azért elmentek szemetet szedni: Tóthné Erzsike, Nagyné Ibolya néni, Petőné Erzsike, Szőcs Albertné és Gergely Mihály. Köszönjük Nekik!
Igen meglepő dolgokat gyűjtöttek össze… Nem hiszem, hogy így kellene vigyázni a még meglévő zöld erdei utakra, vagy természetre. Szégyen ez mindenkire, de akik szemetelnek azoknak sajnos nincs se szégyenérzetük, sem normális gondolkodásuk. Ezt akarják az ő gyermekeikre hagyni, de az is lehet, hogy otthon szép rend és tisztaság van. A mai világban ahol minden héten jön a szemétszállító .A.S.A., és rendszeresen elviszik a szemetet, MIÉRT kell az út szélén szemetelni, vagy az erdőbe kidobálni?! Gondolkodjon már el ezen mindenki! Habár ez is olyan, mint a szülői értekezlet, akinek ott kéne lenni az sose megy el… Aki ezt elolvassa, biztos nem az szemetel az útjainkon.
Április 19-én az operett bérleteseink színházba mentek, a klub elmaradt.
Április 24-én 7 órakor Tiszakécskére mentek fürdeni, nagyon jól éreztük magunkat. Az idő szuper, meleg és napos volt. Most is minden jól sikerült, megbeszéltük, hogy május 22-én ismét megyünk.
Április 26-án 15 órakor vezetőségi ülés volt, a májusi programokat beszéltük meg. 16 órakor énekkar, 17 órakor pedig klubgyűlés.

Megérkezett a szép virágos május, hirtelen szinte ránk tört a nyár, megjött a kertészkedési kedvünk is. Csak egy baj van, nem esik az eső, a növényeket locsolni kell, ki ne száradjanak. De a nyugdíjas erre is ráér, és örömmel tesz-vesz a kertben a ház körül és a virágok között, ilyenkor a betegséginket is jobban elfelejtjük.

Kovácsné N. Ilona


Polgárőrség Ismételten egy mozgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött. Sikerült a Polgárőr Bázis körüli tereprendezés, elkészült a ház színezése, lerakásra került a térkő. Sokat foglalkoztunk a május 26-ai rendezvénnyel is, melyről a programtervet a hátlapon olvashatják.

Felhívás!

Tagfelvétel a polgárőrség köreibe. A jelentkezésre 17 éves kortól, büntetlen előélettel van lehetőség. Érdeklődni Dobos Sándornál lehet, az alábbi telefonszámon: 0620-978-2429


Köszönjük mindenkinek, akik Édesanyánkat Metz Jánosnét 91 éves korában utolsó útjára elkísérték.
Köszönjük Füzi Annamáriának és az Elohim Kft. dolgozóinak a temetés méltó lebonyolítását.
Gyermekei Ilona, Ferenc és
unokái, dédunokái

Sport

Hátbelső

Gratuláció Varga Zsófinak az örkényi 2. furulyaversenyen elért I. helyezésért. Oklevél scannelve van róla!

Hátlap

A szeretet jegyében

Április 24-én este fél hétkor kiállítás nyílt Hefler Gábor római katolikus plébános úr képzőművészeti alkotásaiból a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.

Bevezetőként – az esemény bensőséges hangulatához – Agócsné Polgár Aranka és tanítványa, Janocsek Rebeka hegedűjátéka adta meg az alaphangot.

A kiállítást Fegyó Béla festőművész úr nyitotta meg, akit több évtizedes barátság fűz plébános úrhoz, az utóbbi években pedig – a helyi rajz szakkör szorgalmas látogatójaként – ezt a a barátságot a „szakmai kapcsolat” tovább erősítette.

Fegyó Béla tanár úr méltatta a plébános úr sokoldalú tevékenységét, bátor vállalkozásait a képzőművészet terén, amely számos szép és értékes művet eredményezett. Elmondta, hogy az itt kiállított alkotásokon kívül számos fából készült művészi szobor dicséri alkotókészségét. A látogató közönség figyelmébe ajánlotta a katolikus templom kertjében elhelyezett legújabb alkotását is.

Elmondta, hogy jelen kiállítás számos színezetlen és színezett tusrajzot mutat be, amelyek a plébános úr eddigi alkotásainak csak „kis részlet”-ének tekinthetők, ugyanis korábbi kiállításain más technikával készült alkotásait is megcsodálhattuk.
Véleménye szerint ebben a kifejezési formában, illetve technikában találta meg a számára legeredményesebb módozatot arra is, hogy – mint minden művésznek – plébános úrnak is van egy kedvenc motívuma – a nagybőgő, amely azonban önmagában igen keveset mondana, megszólaltatójával együtt azonban hitelessé válik.

Elismeréssel szólt plébános úr lankadatlan munkabírásáról, kifogyhatatlan ötletgazdagságáról, újra és újra megújuló alkotókedvéről.

A további munkához jó egészséget és erőt kívánva kérte, hogy még sok-sok ilyen szép alkotással örvendeztessen meg mindannyiunkat.

A kiállítás megnyitó szeretetteljes hangulatához Agócsné Polgár Aranka és tanítványainak (Janocsek Rebeka, Oláh Hajnalka és Agócs Zoltán) további hegedűjátéka szolgált.

Kalas Béláné


2012_05_maj.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)