Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2012_09_okt

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXII. évf. 09. szám, 2012. október

Lapzárta: OKT 03.

Szerkesztőbizottsági: OKT 8. 16.00

Következő lapzárta nov. 14. (november-december összevont szám!)


Fedlap

Gergő az iskolaátadásról szeretne egy képet, amint éppen átvágják a szalagot.


Fedbelső

Önkormányzat

Kivonat a 2012.szeptember 14-én megtartott KÖZMEGHALLGATÁSRÓL.

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadta el a 2012. szeptember 14-i 17.00 órakor megtartott KÖZMEGHALLGATÁS ülésének napirendjét:
1.) Meghívott vendég: Kocsis István r. alezredes, a Dabasi Rendőrkapitány tájékoztatója, lakossági kérdések megválaszolása
2.) Horváth Gergely alpolgármester beszámolója a vonatközlekedés problémáiról, meghívott vendég: Jaczina Ferenc, a MÁV-START részéről. Tájékoztató, lakossági kérdések megválaszolása
3.) Horváth Gergely alpolgármester beszámolója a Herman Ottó Általános Iskolánál történt beruházásról
4.) Horváth Gergely alpolgármester beszámolója a településen üzemelő szelektív hulladékgyűjtésről
5.) Sztancs János polgármester beszámolója a 2011. évi közmeghallgatás óta eltelt időszakról
6.) Lakossági kérdések megválaszolása

1. Kocsis István r. alezredes nagy tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a 2011/12 a változások éve volt a rendőrség életében. Kapitányságtól 16 év után Farkas László alezredes úr a Minisztérium szervéhez került berendelésre. Azóta ő látja el ezt a feladatot. Ugyancsak ilyen változás történt a Gyáli Rendőrőrs életében is, ahol Stupek István őrsparancsnokot Danó Zoltán váltotta. Kezdetektől fogva azon fáradoznak, hogy erősítsék a közbiztonságot. A bűnügyi létszám is dupla létszámmal dolgozik, hogy a közbiztonság a lehető legjobb legyen az érintett településeken.

2. Horváth Gergely alpolgármester sok szeretettel és tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban számos panasz érkezett az Önkormányzathoz a MÁV szolgáltatásával kapcsolatosan. Számos esetben késtek, kimaradtak a vonatok, de volt olyan is, hogy egyszerűen nem fértek fel a szerelvényekre. Az Önkormányzat felé jelzett problémákat minden esetben tolmácsolták az illetékes minisztérium illetékesei, illetve a MÁV Start Zrt. illetékesei felé is. Választ minden esetben kaptak, de érdemi választ egyszer sem. Többnyire vis major esetre, illetve a forráshiány okozta műszaki berendezések avultságára hivatkoztak.
Fájó pont neki, hogy néhány esetben megkérdőjelezték az Önkormányzat által leírt problémákat. Sajnos az Önkormányzatnak közvetlen ráhatása nincsen a vasúti közlekedésre és nincs más alternatíva a tömegközlekedés vonatkozásában. Vonatkimaradások alkalmával felmerült, hogy miért nem indít buszjáratot az Önkormányzat, illetve miért nem jönnek ki Gyálról a BKV buszok Felsőpakonyig. Erre azt tudja mondani, hogy elvileg megoldható lenne, de a gyakorlatban két ok miatt mégsem. Az egyik az, hogy ha a vonatok menetrend szerint közlekednek, akkor a buszjáratok kihasználatlanok lennének. Ezzel kapcsolatban történtek régebben felmérések. A másik probléma az, hogy jelenleg nincsen pénze az Önkormányzatnak egy buszjárat finanszírozásához. Ez éves szinten több tízmillió forintot igényelne. A valódi megoldást az jelentené, ha a MÁV rendezné sorait, mind pénzügyileg, mind szervezettség terén. Ez viszont már egy magasabb szint, túlmutat Felsőpakony község Önkormányzatán.
Horváth Gergely alpolgármester három kérdést intézett a megjelent urak felé (MÁV képviselői).

Kérdés1: A reggeli órákban, 6.00 és 9.00 között jönnek ezek a piros Siemens szerelvények, amikre vagy felférnek az emberek, vagy nem. Délután pedig a régi csörgők, a kék szerelvényekkel. Kérdése, hogy miért nem lehet ezt megcserélni. Járjanak délután a szép, de kevés hellyel közlekedő Siemens vonatok és reggel, a zsúfolt időszakban járjanak a régi, kevésbé tetszetős, de használható szerelvények.

Kérdés2: Tud-e felvilágosítást adni neki az „elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, ráhordás feltételeinek javítása: P+R, B+R parkolók, buszfordulók engedélyezési terve” vonatkozásában. Hol tart a projekt? Lesz-e ebből valami? A tervező cégnek minden hozzájárulást és tulajdonosi engedélyt megadott az Önkormányzat, mégsem történt változás azóta sem az állomás környékén. Van-e valamilyen együttműködés ezzel kapcsolatban a MÁV és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. között, illetve a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. között?

Kérdés3: Kérné a MÁV képviselőinek beszámolóját a július 16-tól augusztus 31- ig tartó pályafelújítási munkálatok vonatkozásában, mit foglaltak magukban, milyen állomásokat csináltak meg, milyen kerülők kerültek kialakításra. Miért lesz jó ez a MÁV-nak, miért lesz jó a szolgáltatást igénybevevőknek?

Válasz (Jaczina Ferenc, MÁV képviselő): gyakorlatilag a 142 vonalon csak pénztárosi tevékenységet folytatnak. Menetrenddel kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy december 8-án lép életbe az új menetrend. Átépítés történt a nyár folyamán Inárcs-Kakucson és Gyálon az elkerülő 2. vágány kiépítésével. Ennek hatása, 37 perccel rövidül meg a menetidő a vonalon. Gyál állomáson, ill. Kakucs állomáson megépítésre került egy 2. vágány, ezáltal egy keresztet tudtak kiépíteni a vonatközlekedésében. Kérése, hogy jelezze az Önkormányzat azt, hogy mely időszakban kevés a szerelvények száma. Mindig történik egy felmérés, de mindig az utazóközönség száma határozza meg azt, hogy mennyi kocsival közlekednek a mozdonyok. Amit még el tud mondani, hogy új menetrend lesz bevezetve, sűrítik a járatokat. További fejlesztési tervezetről még nem tud beszámolni. Az alpolgármester úr kérdésére: a P+R parkoló a szolnoki vonalon kiépítésre került. Valamennyi összeget erre a területre, erre a vonalra is szántak. Remélik, hogy ide is fog jutni. Felsőpakonyon is voltak kint, tettek ki hirdetményeket, de mára már leszakították, összegraffitizék azokat. Kihelyezett pénztár működik, ha rövid a nyitva tartás, azt szintén jelezni kell.

Horváth Gergely alpolgármester elmondja, hogy még mindig nem kapott választ az egyik kérdésére. Van-e jelentősége, hogy mikor közlekednek a piros, Siemens vonatok? Van-e lehetőség arra, hogy ezeket a kevés kapacitással üzemelő szerelvényeket a kevésbé forgalmas időpontokban közlekedtessék. Reggel pedig a régi, megszokott kék szerelvénnyel közlekedő mozdonyok járjanak.

Válasz (Jaczina Ferenc, MÁV képviselő): ő ebben érdemben nem tud nyilatkozni.

3. Horváth Gergely alpolgármester pár mondatban szeretne beszámolni a Herman Ottó Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítéséről. Mint azt, ahogyan Önök is láthatták befejeződött az általános iskola energetikai korszerűsítése. Röviden megpróbálja összefoglalni mindazt, amit érdemes tudni erről a beruházásról: az Önkormányzat által benyújtott pályázatot 2011. február 22-én támogatásra alkalmasnak ítélte a közreműködő szervezet. A pályázati feltételek egyeztetésének csúszása miatt 2011. július 20. napján írták alá a Támogatási Szerződést. A jogszabályban rögzített közbeszerzési kötelezettségüknek eleget téve, kiválasztották a kivitelező vállalkozót, amellyel a szerződést 2011. december 28-án kötötték meg. December 29-én megnyitották az építési naplót, a munkaterület átadásra került. A munkálatok szüneteltetésre kerültek, hiszen a zord hidegre való tekintettel sem a külső munkálatokat, sem pedig az üzemelő fűtési rendszer felújítását nem lehetett megkezdeni. Az Önkormányzatnak biztosítania kellett a megfelelő hőmérsékletet az iskolában tanuló diákok számára.

A munkafolyamatok az alábbi ütemezés szerint kerültek kivitelezésre: 1.ÜTEM: pályázat elkészítése, közbeszerzés lebonyolítása, nyilvánosság tájékoztatása, 2.ÜTEM: kazáncsere, épületgépészeti berendezések, csővezetékek, elektromos ellátás létesítése, 3.ÜTEM: zsaluzás-állványozás, főépület nyílászáró csere, 4.ÜTEM: vasbeton munka, vakolás, rabicolás, ácsmunka, bádogozás, műszaki ellenőrzés, 5.ÜTEM: főépület födémszigetelése, főépület homlokzati szigetelése, lábazat szigetelése, festés-mázolás, műszaki ellenőrzés 2.

A beruházás főbb mennyiségei: 86 db. nyílászáró, 1106 m2 födémszigetelés, 864 m2 homlokzatszigetelés, 97 m2 lábazatszigetelés, 2 db kiváló hatásfokú Wiessman kazán és annak szerelvényei, 78 db termosztatikus radiátorszelep, járulékos munkálatok (eresz, villámhárítók, egyéb javítások).

Ugyan financiális értelemben nem képezte részét a pályázatnak az iskola épületében lévő szolgálati lakás, de pályázati feltétel volt ennek korszerűsítése is, így ezt az Önkormányzat saját erőből finanszírozta, támogatást nem vehettek igénybe hozzá. A csecsemővédelmi tanácsadó kerül elhelyezésre benne.

A vállalkozó által adott ajánlat értéke nettó 36.615.308 Ft, ennek 25%-os ÁFA-val növelt értéke 45.769.135 magyar forint. A 2012. január 1-től életbe lépett ÁFA-változás miatt további költségnövekmény jelentkezik a projekt megvalósítása során. Mivel a projekt 25%-os ÁFA-val került megtervezésre. Azon kérdésről, hogy a támogató, illetve a kedvezményezett, tehát az Önkormányzat között milyen arányban kerül megosztásra ÁFA-változásból keletkező költségnövekmény, még tárgyalásokat folytatnak. Annyi jó hír van, hogy a támogató jelezte, nem kívánja teljes egészében áthárítani az Önkormányzatra ezt a plusz pénzt.

A projekt összköltsége 49.081.639 Ft, amely összeg magában foglalja a beruházás megvalósulásához szükséges valamennyi projekttevékenység forrását is. Az elnyert támogatás összege a projekt összes költségének 75 %-a, azaz 36.811.229 Ft. Ezen támogatási összeg 85 %-a a Kohéziós Alapból (31.289.545 Ft), fennmaradó 15 %-a pedig a Központi Költségvetésből származik (5.521.684 Ft). Az iskola műszaki átadás-átvétele augusztus 30-án megtörtént.

Összességében elmondhatják, hogy egy ilyen beruházás már időszerű volt az általános iskola életében, az üzemelő fűtési rendszer, illetve a falak, nyílászárók hőszigetelése is korszerűtlen volt. A környezetvédelem mellett fontos hozadéka lesz a beruházásnak az a megspórolt energiaköltség is, amit Önkormányzat esetlegesen más beruházásokra, fejlesztésekre fordíthat. Éves szinten a megtakarítás több millió forintot is eredményezhet. Az épület esztétikai élvezetéről nem is beszélve.

Többekben felmerült a kérdés, hogy a tornaterem miért nem került felújításra. Erre az a válasz, hogy a tornaterem épülete nem képezte a pályázat részét. A tornateremre egy külön pályázatot nyújtottak be a közelmúltban, értesítést ez idáig nem kaptak.

Többekben felmerült észrevételként a főbejárat mellett lévő fák kivágásának szükségessége. Polgármester úr és az iskolaigazgató úr körüljárták a témát, végül a kivágás mellett döntöttek. Hogy miért? Felnyomták az udvaron lévő térkő burkolatot, felnyomták az aulában lévő burkolatot, a lehullott levelek, letört ágak eldugították a főbejárat fölötti előtető kifolyóit, az ágak belenőttek a tetőbe/ereszbe/, homlokzatba. Nagy szél esetében dörzsölték a gallyak a homlokzatot. A levelektől/gallyaktól eltömődött eresz miatt végigfolyt a falon az esővíz, lefagytak a sarkok. A kivágás előtt felmerült a metszés lehetősége is, de mindkét fát a törzséig vissza kellett volna vágni. Ez esztétikailag sem felelt volna meg és a hozzáértők sem javasolták. A tervek között szerepel a főbejárattal szembeni túloldal fásítása, ami pótolni fogja a kivágott fák látványát. Az alpolgármester úr azért nagyon sajnálná, ha valakinek csak a két, egyébként szükségszerűen kivágott fa jutna eszébe a település egyik legnagyobb beruházásáról. Kéri, hogy az esetleges kérdéseiket jegyezzék fel, és a végén tegyék fel!

4. Horváth Gergely alpolgármester: többek között ő is számos esetben írt erről a témáról cikket az Agorába. Emlékei szerint a tavalyi közmeghallgatáson is téma volt már. Többször illusztrálták fényképekkel az áldatlan állapotokat. De mi a probléma? Számtalan esetben töltik meg építési törmelékkel, elhullott állatok tetemeivel, háztartási szeméttel, stb. a konténereket. Ezeket a konténereket az .A.S.A. nem szállítja el. Ezeket a helyszínen a karbantartók kiborítják, szétválogatják, és egy erre a célra elhelyezett konténerbe rakják. Azt meg sem említi, hogy rendszeresen megrongálják ezeket a konténereket, kitörik a kereküket, felgyújtják, összefirkálják, ellopják őket. Amellett, hogy a karbantartóknak felesleges többletmunkát jelent a mások által otthagyott, szétszórt szemétkupac, még köztisztasági és településarculati problémákat is felvet a dolog. A legelszomorítóbb az, hogy ezeket a környezetromboló cselekedeteket felsőpakonyi lakosok követik el. Természetesen, akinek nem inge… Szerinte mindannyiuk előtt világossá vált, hogy tovább nem fenntartható a szelektív szigeteken történő gyűjtés, hiszen egyesek nem képesek normálisan használni. Fentiek okán megszüntetésre kerülnek. Sajnálja, hogy erre néhány felelőtlen és trehány ember miatt kell sort kerítenünk. A konténerek tehát be lesznek szedve, a helyük meg lesz szüntetve. Ezekre a helyekre a megszüntetést követően TILOS lesz hulladékot lerakni! Akit netán mégis rajtakapnak, precedens értékű pénzbüntetésre számíthat! Az erdőbe kivitt hulladékot is hasonlóan honorálják majd. Természetesen nem szeretnék elvenni azoktól az emberektől a szelektív hulladékgyűjtés lehetőséget, akik eddig is rendeltetésüknek megfelelően használták a konténereket, így egy úgynevezett „házhoz menő, zsákos gyűjtés kerül” hamarosan bevezetésre. Ennek lényege, hogy meghatározott napokon mindenki kihelyezi egy átlátszó zsákban a saját portája elé a szelektíven gyűjtött hulladékot. A településen körbe fog járni egy teherautó és összegyűjti a különválogatott hulladékokat. Amennyiben nem megfelelő zsákban lesz, vagy nem a megfelelő hulladék, a zsákot nem fogják elszállítani. A részletek még egyeztetés alatt vannak, erről bővebben a helyi újságban, illetve hirdetmények útján fogják tájékoztatni a lakosságot.

5. Sztancs János polgármester: köszöni az alpolgármester úr tájékoztatóját! Az általános iskolának a beszámolóját csak egy apró részlettel szeretné kiegészíteni, aki itt van és részt vett az általános iskola átadás utolsó finisében, az osztálytermek kialakításában, takarításában, annak itt személyesen megköszöni. Nagy hajtás volt az utolsó hetekben, még az is szóba került, hogy esetleg egy héttel el kell halasztani az iskola évnyitóját. Külön megköszöni a takarítóknak is, rengeteget túlóráztak. Szeretné majd kérni a szülőket, hogy lehetőség szerint a belső munkálatokban is segítsenek!

Áttérne a költségvetési beszámolóra, szeretné tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot a 2012. évi költségvetés fő számairól. Az Önkormányzat bevételei: 547 millió 935 ezer Ft, kiadásai megegyeznek a bevétellel, ebből 2 millió Ft tartalék alapot terveztek. Az Állam támogatása összességében 157 millió 204 ezer Ft, ami a 2011. évi támogatástól 17 millió 961 ezer Ft-tal kevesebb.

A helyi adóbevételek összesen 71 millió Ft-ot tesznek ki, a gépjárműadó bevételek 25 millió Ft-ot eredményeznek. A honvédségi bázison, amely ipari terület és az Önkormányzat tulajdona, 24 bérlő van jelen, tervezett bérleti díj 16 millió 700 ezer Ft. Ezeken felül jelentős bevétele az Önkormányzatnak más forrásból nem származik.

Az iskola várható kiadásai 160 millió 133 ezer Ft körül alakulnak, ebből iskola felújítás (fűtéskorszerűsítés) 49 millió 82 ezer Ft. – a beruházásról beszámolt az alpolgármester úr. A többi összeg működési, rezsi és bér jellegű kiadásokat takar. Az iskola bevételei: étkezési térítési díjakból 10 millió 160 ezer Ft, Állami támogatás 47 millió 868 ezer Ft. Az iskola működéséhez az Önkormányzatnak saját forrásából 74 millió 497 ezer Ft-ot kell biztosítania.

Az óvoda várható kiadásai: összesen 71 millió 465 ezer Ft, ebből beruházási kiadás 635 ezer Ft. A többi összeg működési, rezsi és bér jellegű kiadásokat takar. Bevételei étkezési térítési díjakból 8 millió 890 ezer Ft, állami támogatás 27 millió 624 ezer Ft, az Önkormányzat saját hozzájárulása 34 millió 951 ezer Ft. Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház teljes kiadásai: 14 millió 765 ezer Ft, teljes egészében az Önkormányzat biztosítja saját forrásából a kiadásait, állami támogatást ezen feladatra nem kapnak.

Csecsemővédelmi tanácsadó teljes kiadása: 5 millió 569 ezer Ft, az újonnan és új helyen kialakítandó tanácsadóra 1 millió 270 ezer Ft-ot költöttek ez idáig, a TB támogatása 3 millió 600 ezer Ft. Az Önkormányzat működési támogatása 1 millió 969 ezer Ft.

Az Önkormányzat hitelállománya az előző évekhez képest (megközelítőleg 1 milliárd 300 millió Ft) nem változott, tetemes mennyiségű az éves kamatkiadása, 24 millió Ft. Szállítói állomány kifizetetlen számlái 35 millió 457 ezer Ft. Jelenleg a bankszámla egyenleg mínusz 48 millió 207 ezer Ft-ot mutat.

Az Önkormányzat az eltelt időszakban hitelt nem vett fel, csak az előző időszakból felvett hitelek futamidejét módosították, mivel a tőketörlesztést nem tudták teljesíteni.

Az Önkormányzat 2012. 09. 04-én tartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a 2012. első félévi költségvetési beszámolóját, összesen 295 millió 622 ezer Ft bevétellel és 291 millió 161 ezer Ft kiadással. A képviselő-testület pénzügyi nehézségeinek enyhítésére pályázatot nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására, a támogatási igény 20 millió Ft. Eredmény később várható. A pályázati anyagban szereplő adatok szerint csak ekkora összegre pályázhatnak.

„Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás (szociális, gyermekjóléti, családvédelmi, stb. feladatokat lát el) költségeit az Önkormányzatnak kell megtéríteni. A feladatok ellátásáért tagdíj fizetendő, amely sok esetben nem lett megfizetve az előző ciklusban sem. Tartozásként 13 millió 300 ezer Ft-ot tartanak nyilván, 2009 és 2010 évre, tehát az előző időszakról örökölt tartozás ebből mintegy 9 millió Ft.

Meg szeretné említeni, hogy az előző időszakról ismételten egy plusz fizetési kötelezettség nehezedett rájuk. „Az illegális hulladék lerakók megszüntetésére” az előző ciklusban az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melyet meg is nyertek. A támogatás mértéke 3.000.000 Ft volt. A pályázati pénzzel az előző ciklus vezetői nem tudtak maradéktalanul elszámolni, ezért a támogató szervezet az elmúlt időszakban, már a jelenlegi vezetést szólította fel az elszámolásra. Mivel a szükséges és bekért iratok nem fellelhetőek, ezért az elnyert pályázati összegből 1,3 millió Ft-ot vissza kell fizetnünk. Érdekes, hogy a fellelhető iratanyag között a maradéktalan és korrekt pénzügyi elszámoláshoz szükséges számlákat nem találták meg, viszont találtak olyan számlákat ezen pályázathoz kapcsolódóan, amelyeket a támogató szervezet nem fogadott el, illetve volt olyan számla is, amely tanulsága szerint egy díszes társaság 130 ezer Ft-ért ebédelt egy újhartyáni étteremben.

Az Önkormányzat kiadásainak csökkentése érdekében természetesen figyelembe véve a lakosság érdekeit is az alábbi intézkedéseket tervezi. A településen a közvilágítás annak ellenére, hogy néha-néha meghibásodás miatt akadozva működik, túlzott mértékben lett felszerelve a településen. A környék településein is alkalmazott közvilágítás minden második villanyoszlopon található. Felsőpakonyon egy két utca kivételével minden oszlopon közvilágítási lámpa van elhelyezve. A képviselő-testület az indokolatlanul elhelyezett közvilágítási lámpák üzemeltetését meg kívánja szüntetni. Az intézkedés bevezetése mintegy 2 millió Ft körüli megtakarítást eredményezne évente. Jelenleg az éves közvilágítási számlák, mintegy 5 millió Ft-ot tesznek ki. Plusz a karbantartási költségek. Ezt meg fogják vizsgálni.

Településünk Gyállal közösen működtet mezőőri szolgálatot, melynek éves költsége mintegy 5 és fél millió Ft. Mint a település polgármestere, javasolni fogja a képviselő-testületnek átgondolásra, ezen szolgálat megszüntetését, mert ez is jelentős megtakarítást eredményezne.

Mind a háziorvos, és a gyermekorvos és fogszakorvos feladatainak ellátásához szükséges rezsiköltségeket az Önkormányzat fizeti (víz, csatorna, gáz, villany, takarítás). Csak bérleti díjat fizetnek. A Képviselő-testület már egyszer tárgyalta, hogy ne az Önkormányzat fizesse ezen kiadásokat, hiszen a fent említett orvosok vállalkozásként üzemeltetik ellátásukat. Rövidesen a Képviselő-testület elé kerül újra döntéshozatalra, hogy a fent említett számlákat azon szolgáltatók fizessék, akik ezt igénybe is veszik.

Szóba került az Önkormányzat lakosságát érintő építményadók, pl. garázsadó, stb. eltörlése, és ezek helyett az Önkormányzat kommunális adót vezetne be, amelyet természetesen minden ingatlannal rendelkező felsőpakonyi lakosnak meg kellene fizetni. Az adó mértékét és a bevezetését a képviselő-testületnek kell eldöntenie.

Most rátérne arra a beszámolóra, amely Felsőpakony belterületén élő minden lakost érint. Az Önkormányzat az úthálózat és csapadékvíz elvezetés kiépítésére társulatot hozott létre, melynek lebonyolításában az OTB Banknál nyilvántartott LTP számlák is szerepet játszottak. A szerződések a lakosokkal köttettek meg melyek keretében 1.300 Ft/hó összeget kell megfizetni 2013. 04. hóig. A szerződések felmondása csak ezen időpontoktól kérelmezhető. Ezen időszakig a lakosoknak meg kell fizetni a fizetési kötelezettségben vállalt összeget. A lakos 1.300 Ft/hó befizetése mellé az Önkormányzatnak 2.390 Ft/hó/fő összeget kellett volna megfizetnie. Így az Önkormányzat kiegészítő vállalása évente mintegy 26 millió Ft-ot tett volna ki. Az Önkormányzat akkori anyagi helyzete ezt nem tette lehetővé. 2008-ban 15 millió Ft-ot fizettek be összesen. Ettől az időponttól a vállalt kötelezettségét nem teljesítette az Önkormányzat, így 2011. 05. hóig mintegy 131 millió Ft-os az lemaradás, a szerződés megszűnéséig pedig ez eléri a 185 millió Ft-ot.

Az Önkormányzat részéről történő, tervezett visszafizetési ütemezés a kezdetekkor a következőképpen került meghatározásra: 2015 januárjában 1 millió Ft, 2016-ba szintén 1 millió Ft és 2017-ben a fennmaradó összeg egészét, egy összegben (!) kell megfizetnie. A hitel negyedéves kamata mintegy 6 millió Ft. Ezen kamatterheket, ha nehézségek árán is, de fizetni tudják. A hitel teljes összege 413 millió 806 ezer 831 Ft. Ennek a hitelnek a visszafizetését még az is terheli, hogy az Önkormányzat a már említett 2390 Ft/hó/fő nem fizette meg, így elestek ezen összeg 30 %-os tőke és 3 %-os kamattámogatásától is , ami szintén tetemes összeg. Az Önkormányzat elmaradásai természetesen nem terhelik a lakosságot, a futamidő lejártát követően, akik megfizették részüket, azok részére csoportos felmondással megszűntetik a tárgyi szerződéseket.

KÖVÜZ Kft. Ezen Kft. az Önkormányzat a településen kialakított víz- és csatornarendszer működtetését biztosította. A Kft. évek óta pénzhiánnyal küszködött, nem tudta teljesíteni fizetési kötelezettségeit, ezt azzal indokolták, hogy a választások előtti Önkormányzat különböző feladatokkal bízta meg a céget és ennek az anyagi fedezetét nem minden esetben biztosította. A Kft. gazdálkodását az előző őnkormányzati vezetés és a jelenlegi is könyvvizsgálóval ellenőriztette, akik a gazdálkodásra vonatkozóan semminemű hiányosságot nem állapítottak meg. 2011. szeptember 1-jével a Kft-nél az ügyvezető személyében változás állt be, és az új ügyvezetővel történő megbeszélés értelmében vizsgálódni kezdtek a Kft. eddigi működésének tekintetében, hiszen úgy vélték, hogy ott valami nincs rendben. Az eddigi könyvvizsgáló cég helyett egy másik szakemberrel vizsgáltatták át a cég gazdasági működését, ezek keretében az ügyvezető Czinege István és könyvvizsgáló is több, súlyos hiányosságokra derített fényt. Pénzügyi vonatkozásban a díjbeszedő beszedte a lakosok egy részétől a vízdíjakat, de ezek nem, vagy nem minden esetben kerültek befizetésre a szolgáltató KÖVÜZ Kft. számlájára. A díjbeszedő saját bevallása szerint saját céljaira használta fel ezen összegeket. Ezen felül a könyvelési tételekben is kimutatható visszaélés, melynek vizsgálata befejezéshez közeledik. Természetesen Felsőpakony község Önkormányzata, mint a KÖVÜZ Kft. tulajdonosa feljelentését megtette a tárgyi ügyekben, a vizsgálat folyamatban van. A beruházások tekintetében is úgy néz ki, hogy visszaélések tapasztalhatók, mindezek feltárását követően további feljelentést/feljelentéseket tesznek az elkövetők ellen. A díjbeszedő visszaélésére vonatkozóan a feljelentést megtették, jelenleg a rendőrség vizsgálja az ügyet. Az említett hűtlen kezelések és visszaélések pontos összegét jelen pillanatban még nem tudják, de összegszerűségében 10 millió Ft-ot meghaladó összegről van szó.

Az a lakó, aki igazolni tudja a befizetéseinek tényét, mentesül az újbóli befizetés alól. Sajnos az a lakó, aki hitelesen nem tudja igazolni a befizetés tényét annak meg kell fizetni a jogos elmaradását.

A Kft. az üzemeltetést ellátta ugyan, de amennyiben kicsit később jönnek rá a hiánytalanságokra a közműszolgáltatások leállását vonta volna maga után. A Kft-t 2002-től 2011-ig csak a rendszertelen gazdálkodás és a szolgáltatást nyújtó berendezések felújításának elmaradása jellemezte.

Durkó Éva Cecília és Pekker György felsőpakonyi lakosok helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges aláírásgyűjtő ív hitelesítésének tárgyában 2012. április 20-án kérelmet nyújtottak be Felsőpakony község jegyzőjéhez. Tárgya: „Akarja-e Ön, hogy Felsőpakony Község Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatot akként módosítsa, hogy Felsőpakony község teljes közigazgatási területén megtiltsa krematórium és szemétégető létesítését?”
A Jegyző 2012. 05. 02-án a 1644-6/2012. számú határozatában az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését jóváhagyta. A kezdeményezők 2012. 06. 17-én 87 db aláírásgyűjtő ívet adtak le a választási iroda képviselőjének. Aláírások tételes vizsgálatával a Helyi Választási Bizottság megállapította az érvényesnek tekinthető aláírások számát. A Helyi Választási Bizottság 2012. 06. 19-én tartott ülésén határozatban megállapították, hogy a benyújtott 708 db aláírásból 662 db aláírás érvényes. A helyi népszavazást a polgármesternél lehet kezdeményezni. A polgármester a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása alapján a képviselő-testület elé terjeszti a népszavazás elrendelésre irányuló határozat-tervezetet. A képviselő-testületnek 2012. október 04-ig szükséges dönteni, hogy hozzájárul, vagy pedig elutasítja a népszavazás kiírását. Abban az esetben, ha a képviselő-testület elutasítja a népszavazás kiírását, a kezdeményező fél a határozat meghozatalától 8 napon belül bíróságnál kifogással élhet. Mint a település polgármestere a képviselő-testület elé a népszavazás elutasítását fogja előterjeszteni, hiszen a népszavazás lebonyolítása az amúgy is szűkös anyagi helyzetükön ront. A képviselő-testület már a népszavazás kezdeményezése előtt figyelembe vette a lakosság tiltakozását és elhatározta, a helyi építési szabályzat módosítását, melyben vállalja, hogy a tiltakozók igényeinek helyt adva a település közigazgatási területén krematórium és szemétégető nem épül. Ebbéli szándékáról már korábban, több ízben, több fórumon is értesítették a Tisztelt Lakosokat.

A Vasút utcai lakóterület is egy szép projektnek indult. Ott sem kérdezték meg a lakosokat, hogy jó lesz-e. Elkezdték és csak a pénzt pazarolták rá. Nem tudják eladni, nem tudják a közműveket befejezni, nem tudják az úthálózatot kiépíteni. Azért, hogy az ottani lakók ki tudjanak járni, ígéretet tett, hogy a Vasút utcai lakótelepen megkezdenek egy kis útfelújítást. A Márai Sándor utcától a Balassi út felé középen kiszedik a földet és abba követ hordanak. Az ottani lakók megígérték, hogy saját pénzükön hoznak murvát vagy mart aszfaltot. A Balassi úton viszont az Önkormányzat csináltatja meg. Muszáj megcsinálni az ottani lakóknak, és elnézést kér tőlük, hogy annyit szenvednek azon a lakótelepen.

Tisztelt Hölgyek és Urak ez a valóság és az igazság! Mind a polgármesteri hivatal, mind a képviselő-testület, a polgármesterrel és alpolgármesterrel egyöntetűen , csak és kizárólag a település érdekeit és a lehetőségek kihasználását figyelembe véve, a település érdekeit szolgálják!

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Ha Ádvent, akkor Bécs

A Felsőpakonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat autóbusz kirándulást szervez 2012. december 8-án, szombaton a bécsi Ádventi forgatagba.

Részvételi díj: 2000.-Ft, az a fölötti térítést az Önkormányzat magára vállalja.
Indulás Bécsbe: 2012. december 08. - 06:30-kor.
Indulás vissza: 2012. december 08. - 18:30-kor.
Szabad program: városnézés, vásárlás, szórakozás.
Jelentkezni: Szabó Józsefnél, a Felsőpakonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél.
Tel.: 06 29 317 119 vagy 06 70 225 3363
E-mail: szabo.jozsef.barot@gmail.com

A helyfoglalás a 2000.-Ft befizetésével, érkezési sorrendben történik.


KUKAkulTÚRA: Az .A.S.A. is csatlakozott az országos nyílt naphoz

2012. szeptember 29-én az országszerte több mint 60 telephely közül az .A.S.A. gyáli hulladékkezelő központja volt az egyik, amely nyitott kapukkal várta az érdeklődőket a KUKAkulTÚRA néven meghirdetett program keretén belül.
Bár magunk is rendszeresen tartunk nyílt napokat a környék lakossága számára, azonban az országos médiumokban történő hirdetés, a plakátok, tévé- és rádióreklámok, valamint az iskoláknak szóló értesítő levelek soha nem látott érdeklődést generáltak: az idén 3 csoportban több mint 50 látogatónak mutathattuk be a hulladékkezelő központ létesítményeit. A Gyálról, Pestszentimréről, Budapest egyéb kerületeiből, valamint Pécelről, sőt Dunaszerdahelyről érkezett vendégeink saját szemükkel győződhettek meg arról, hogyan kerül bálázásra a szelektíven gyűjtött hulladék, hogyan készül alternatív tüzelőanyag az anyagában nem hasznosítható szelektíven gyűjtött hulladék anyagokból, illetve hogyan készítünk értékes komposztterméket, miközben hasznosítjuk a zöldhulladékot és a szennyvíziszapot.


T I S Z T E L T L A K O S S Á G!

Tájékoztatom Önöket, hogy Felsőpakony község Polgármesteri Hivatala ünnepi ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul.

2012. október 22. (hétfő) - pihenőnap
2012. október 23. (kedd) - ünnep
2012. október 26. (péntek) - ügyfélfogadás 7.30-16.00
2012. október 27. (szombat) - ügyfélfogadás 7.30-12.00

2012. november 01.(csütörtök) - ünnep
2012. november 02. (péntek) - pihenőnap
2012. november 09. (péntek) - ügyfélfogadás 7.30-12.00
2012. november 10. (szombat) - ügyfélfogadás 7.30-12.00

Megértésüket köszönöm:
dr. Kökény Katalin jegyző


PLUSZ 2 oldal energetikai korszerűstéses szóróanyag… (Ez fix, változtatni nem tudunk rajta)


Óvoda

Idősek napján jártunk

Minden év október 1-jén ünnepeljük az időseket, hiszen ekkor van az Idősek Világnapja. Idén szeptember 28-án került megrendezésre, az iskola tornatermében.
A Napraforgó csoport immár harmadik éve vesz részt ezen az eseményen. Sokat készültünk, gyakoroltunk rá. A gyerekek nagyon lelkesek voltak az előttük álló, megtisztelő feladat miatt.
Műsorunk az ősz témakör köré épült, melyben versekkel, dalokkal, dalos játékokkal köszöntöttük a megjelenteket.
Az óvodások nagyon várták, hogy bemutathassák a tanultakat, s büszkén hajoltak meg, mikor a műsor végén hatalmas tapsot kaptak.

Gungli Judit
Judit óvó néni


Iskola

Becsengettek iskolánkba

Alig csengettek be iskolánkba, máris elszaladt egy hónap sok-sok érdekes programmal dúsítva. Minden osztályfőnök megtartotta első szülői értekezletét, ahol elhangoztak az év legfontosabb információi. Ebben a tanévben is a tanulásé lesz a főszerep, ám tanáraink, tanítóink igyekeznek ezt számos programmal színesíteni.

Gavallér Ági néni és Mósa Zsuzsa néni egy pénteki nap alkalmával jó néhány diákot kísért az évente megrendezett Sportágválasztó rendezvényre, melyet Budapesten tartanak. A gyerekek kipróbálhattak többféle sportot, híres sportolók közreműködésével, vagy egyszerűen csak megcsodálhatták a sport világának szépségeit.

A már lassan hagyománnyá váló Ötödikesek Napjáról Wareczki Erika néni beszámolóját szeretném tolmácsolni olvasóinknak:
Szeptember 28-án rendeztük meg iskolánk tornatermében az Ötödikesek Napját, hagyományainknak megfelelően. A rendezvényen részt vettek a gyerekeken kívül a szülők és a felsős nevelők. A játékos vetélkedőt Nagyné Pál Tünde tanárnő irányította. Hat vegyes felállású csapat küzdött meg egymással: Sült sügérek, Ferrari, Old Spice, Palacsinták, Főnix és a Kancsal csigapacsik. Magyar órával indult a játék, ahol minél több hét betűs szót kellett közösen 5 perc alatt gyűjteni. A következő óra biológia volt, melynek témájául a szaglást választottuk. Fűszereket kellet azonosítani szagminta alapján: vanília, bors, kömény, szegfűszeg, fokhagyma. Itt azok a csapatok voltak előnyben, akik felnőtteket állítottak ki. A gömbérzék nevű játék során a gyerekek gömbölyű tárgyakat kerestek az iskola folyosóján, melyeket előzetesen elrejtettünk. Volt föci óra is, ahol helységneveket kellett a vaktérképre feltüntetni. A matek órán tárgyak súlyát illetve hosszát kellett megbecsülni. A torokpedál nevű játék ének órára készített fel mindenkit. Hangvezérléssel kellett egy játékautót végigvinni a pályán. A játék érdekessége, hogy itt a csapatok pontozták a versenyzőket, mert nem látták, csak hallották őket. Jó játéknak bizonyult a puzzle is. Minden csapat színezett egy saját puzzlet és egy másik csapatnak kellett kirakni. Nehéz feladatnak bizonyult az „egy mindenkiért, mindenki egyért játék”, amikor karikán bújtak át a csapatok kézelengedés nélkül. A vetélkedő a szokásos fórummal zárult, kérdéseket tettek fel az ötödikesek a nevelőknek. A „szigorú” pontozásért Papp Norbert tanár úr felelt. A hangosítást Kerecsányin Tibor tanár úrnak köszönhetjük. Az üdítőket, szendvicseket, sós és édes sütiket a kedves szülők biztosították. A verseny első helyezettje a Sült sügérek csapata lett, második helyen a Főnix végzett, harmadikok lettek a Ferrarisok. A valóságban mindenki nyert, mert élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Wareczki Erika néni,osztályfőnök

Amíg az ötödikesek ismerkedtek a felsős pedagógusokkal, addig az alsó tagozatosok Tatabányán kirándultak. Egy egész napos túrán vettek részt, és fáradtan, de a természet szépségeitől feltöltődve tértek haza.

A hónap utolsó szombatján „Vár az iskola játszóháza” címmel elindult iskolánk új programja, melyről Mórucz Erika néni szavai mesélnek:
Szeptember 29-én első ízben rendeztük meg a játszóházat. Ingyenes programmal vártuk a középsős és nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. 25 kisóvodás ügyeskedett a manuális foglalkozáson, illetve a tornateremben a fejlesztőjátékokat próbálgatva. Szüleik is bekapcsolódtak a munkába, közben sokat beszélgettünk. Végül finom süteményekkel látták vendégül az elfáradt apróságokat.
Várunk benneteket a következő játszóházra is! Minden második hónap végén rendezzük ezeket a foglalkozásokat. Hívogasd a barátodat is!
Mórucz Erika néni

Októbertől folytatódnak az iskolai események:
Az ősz folyamán biztosan lesz 3 D-s mozi kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Alsó és felső tagozatosoknak futóversenyt rendezünk, lesz újra Nyolcadikosok napja, Állatok világnapja, és az ehhez kapcsolódó vetélkedők.

Elektronikai hulladékgyűjtés várhatóan november 14-én (szerdán) lesz. A vas-és hulladékgyűjtés eredményéről és a felsorolt eseményekről bővebben a későbbiekben számolunk be.

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérem látogassanak el iskolánk honlapjára. http://iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita


KERETBE

Az iskolakezdés szebbé tételében rengeteg szülő volt segítségére a 3. és a 4. a osztálynak a nyár vége, illetve az ősz eleje folyamán. Nehéz munkálatok folytak az osztálytermekben, de az eredmény szemmel látható.
Nagyon köszönjük a segítséget a festésben, tapétázásban, a ki-és bepakolásban a következő családoknak, és szülőknek: Szűcs Sándor, Lőrincz Imre, Németh Viktor, Barta Zoltán, Ifj. Barta Zoltán, Antal Mihályné, Barta Ildikó, Hugai Judit, Marossyné Cserháti Andrea, Némethné Oláh Szilvia, Lőrinczné Ferencz Mária, Csete Melinda, Róthschüller Erika, Szabóné Farkas Anita, Erdei Gábor, Soós Andrea, a Dósa család, és a Takács család.
Nagyszerű érzés tudni, hogy iskolánkban számos tanuló szülőjére és családtagjára lehet számítani e nehéz időkben is. Még egyszer köszönet érte!


Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja Felsőpakonyi Kirendeltsége az Iskola u. 20. szám alatti családsegítő-, és gyermekjóléti szolgálat helyiségében:
RUHABÖRZÉT szervez,
2012. október 30-án 8-11 között és 12-16 óra között.
Gyermekcipők, kisgyermekruhák, kis kamaszruhák ingyen elvihetők, kérjük, táskát hozzanak magukkal.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel: Ujlaky Bertalanné Kistérségi családgondozó


Katolikus

Ha eljöttél és itt lettél volna!

Magunk mögött a szép ősz eleje, a szeptember hónap. Csupa gyönyörű napokra, ünnepekre emlékezünk. Templomunk búcsú ünnepe szeptember 16-án a Máriás-lányok felvonulási főpróbájával kezdődött. Sok elismerő és dicsérő szónak lehettünk birtokosai. Az ünnepi szentmisét Benke István apát, a pestszentlőrinci Szent Margit templom plébánosa celebrálta. Az evangéliumi elmélkedés magyarázata megható és szívet melengető volt. A szentmise végén megköszöntöttük régi kedves, sokat segítő munkatársunkat, Gáspár Vilmosné Erzsikét, aki sok éven keresztül végezte fáradhatatlanul templomszépítő munkáját. Megköszönöm Sztancs János polgármester úrnak és Horváth Gergely alpolgármester úrnak, hogy megépíttette a járdát a kereszt körül a Polgármesteri Hivatal karbantartó munkatársaival. Külön nagy öröm töltött el, hogy a búcsú ünnepségen köszönthettük Horváth Gergely alpolgármester urat, aki elfogadta meghívásunkat. Nagy szeretettel várjuk minden ünnepségünkre a település vezetőit. Köszönet minden kedves vendégnek, aki velünk ünnepelt, és annak is, aki hozzájárult munkával, adománnyal és imádsággal, hogy széppé tehettük a Fájdalmas Anya tiszteletére szentelt templomunk búcsúját. A kertben történt szeretet vendéglátásra is szép időt adott a Jó Isten. Megismerkedhettünk Fekete Roland atya szüleivel is. Bemutathattuk a mi szép kis templomunkat. Isten áldja őket, fáradságukat, hogy ellátogattak hozzánk. A búcsú ünnepségünk végén minden kedves vendégünknek kívánjuk a Jó Isten áldását és szeretetét.
Szeptember 23., a nagy nap! Csupa izgalom már a hét közepétől, „Indulás az ország szeme elé Gyöngyösre”. Első nagy köszönetem Hefler Gábor plébános atyáé a gyönyörű faragott Mária-domborműért, amellyel részt vettünk az országos Máriás-lányok találkozóján. Felsőpakony-Gyál bemutatkozott az ország előtt. Leírni lehetetlen azt a gyönyörűséget, azt az igazi együtt ünneplést, amit ott érezhet egy zarándok. A fogadás első pillanata a gyöngyösi ferences plébánostól: „-Meg akarom nézni, amit Gábor atya faragott!” Csodálatos!- mondta.
Az öt kislány: Hegedüs Magdika, Kaszala Rebeka, Kaszala Mária, Kaszala Krisztina, Varga Zsófia példás kitartása. Magatartásukért, áldozatvállalásukért a Jó Isten szeretetét és segítségét éljék meg. Nem elfelejtve szeretném méltatni  kedves Filák László zarándoklat szervezőnek a fáradságát, segítsége nélkül nem jött volna létre ez a csodálatos, felejthetetlen zarándoklat. Kívánom, hogy segítse őt a Jó Isten még sok ilyen út szervezéséhez. Kedves felsőpakonyiak, aki szépet és felejthetetlen napot szeretne, jövőre tartson velünk.
E sok vidám és szép napok után már gondolunk október 23-ára, készülünk Mindenszentek ünnepére.
Kívánok minden kedves olvasónak szép őszi napokat.

Szeretettel:
Berencsi Gézáné elnök sk. 


A MÁSODIK VATIKÁNI ZSINAT ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJÁN

Van-e mondanivalója a mai ember legnagyobb kérdéseire?

A katolikus sajtó attól zeng manapság, hogy a zsinat évfordulóját ünnepeljük. Valamit ünnepelni azért kell, mert az fontos, jó, nagy esemény az ember/riség/ életében. Hát ez az utolsó zsinat ilyen. A mi felsőpakonyi vallási életünket is alapvetően érinti. Pl. Ez a zsinat vezette be a latin helyett a népnyelvet az istentiszteleten, ekkor határozta meg a modern világhoz való kapcsolatát az egyház. Ez a kapcsolat nem elutasító /bármennyi elutasítandó van is egyébként/, hanem nyitott, befogadó, de azért az örök értékekre nagyon vigyázó!!!

Ez a szám október második felében fog megjelenni, így nézzük pl. hogy mit tudhatunk meg belőle a legeslegfontosabb kérdésről: A halál misztériumáról.
XVI. dokumentum Gaudium et spes /Öröm és remény/
/Lelkipásztori konstitució /okmány/ az Egyházról a mai világban./

18. „Az emberi lét a halál színe előtt válik a legnagyobb talánnyá. Az embert nemcsak a fájdalom és a test előrehaladó szétesése gyötri, hanem, s még inkább az örök megsemmisüléstől való félelem is. Szíve ösztönével helyesen ítél, amikor megborzad a személyének teljes összeomlásától és végső kialvásától, s elutasítja azt. Az örökkévalóság magában hordozott magva, mivel nem vezethető vissza a puszta anyagra, föllázad a halál ellen. A technika összes, még oly hasznos próbálkozása sem képes csillapítani az ember szorongását: a testi élet meghosszabbítása ugyanis nem elégítheti ki annak a másik életnek a vágyát,mely kitörölhetetlenül ott van az ember szívében. Miközben a halál színe előtt semmivé válik minden elképzelés, az Egyház az isteni kinyilatkoztatás alapján állítja, hogy Isten az embert a földi nyomorúság határain túli, boldog célra teremtette. Sőt a keresztény hit tanítja, hogy a testi halál – amit az ember nem ismert volna meg, ha nem vétkezik – vereséget fog szenvedni, amikor a mindenható és könyörületes Üdvözítő feltámasztja az embert. Isten ugyanis arra hívta és hívja az embert, hogy egész természetével kapcsolódjék hozza romolhatatlan isteni élet közösségében. E győzelmet a föltámadott Krisztus vívta ki, aki halálával megszabadította az embert a haláltól. A hit tehát ha megfelelő szilárd érvekkel együtt kínálják föl, minden gondolkodó embernek megadja a választ a jövendő sorsát illető aggodalmára: egyúttal lehetőséget nyújt, hogy lelki közösségben legyen Krisztusban azokkal a szeretett hozzátartozóival, akiket a halál már elragadott. A hit ugyanis megadja a reményt, hogy ők istennél megtalálták már az igazi életet.”

Íme ilyen könnyen érthető, mindenki számára hozzáférhető szavakkal fogalmazta meg a leglényegesebbet. Úgy gondolom az elkövetkezendő év prédikációban érdemes lesz majd sokszor idézni e jeles zsinat dokumentumaiból.

Tisztelettel Hefler Gábort plébános


Tóth Zoltán emlékére

A halál hirtelensége mindig mindenkit megdöbbent. Azért is tragikus egy baleset, mert nincs idő felkészülni, szembenézni apródonként a visszavonhatatlannal. Tóth Zoltán testvérünk hirtelen halála mindannyiunkat megdöbbent, bár az ő halála nem baleset volt, s talán a szembenézésre is volt valamennyi idő. Mégis…. a szembenézésnek és reménykedésnek napjait, nehéz óráit csak ő tudta és közvetlen szerettei. Hál Istennek úgy van megalkotva az ember, hogy az utolsó pillanatig reménykedik. Még az az orvos is reménykedik, aki hasonló betegséget nap, mint nap kezel. Hiszen az esetek mind különfélék, hátha éppen ő meg tudna még gyógyulni, hátha nincs még olyan közel az a szörnyű nap…

Babits Mihály Ősz és tavasz közt című verse jut eszembe:

„Este van már, sietnek az esték / álnokul mint a tolvaj öregség
mely lábhegyen közeledik, halkan, / míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van!
Nem tudjuk már magunkat megcsalni: / óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!”

Nem tudta, nem is akarta magát megcsalni Zoltán testvérünk, hiszen rendelkezett még temetése mikéntjéről is. Az ő kívánsága, hogy az egyházi szertartás utolsó éneke a Keresztfához megyek c. ének legyen.
„A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek.” Hányszor volt időszerű ez az ének Zoltán testvérünk életében?!
-Hallottuk testvérünktől néhányan, s a temetésen a polgári búcsúztatásból, mennyire megtépázta családját a történelem vihara. Szinte szétszakította ezt a családot akarta ellenére. Elkerültek egymás mellől az egymást szerető szülők, az egymást szerető testvérek.
-Saját családi életben véglegesen megnyugodni, gyermekeket nevelni, saját unokáknak örülni, ez sem adatott meg testvérünknek. Bár az élet ebben kárpótolta őt más megoldással.
Bizonyára nem véletlen, hogy két „közkereszt” felállításában vagy felújításában is tevékenyen részt vett. A templom kert sarkán lévő un. ökumenikus kereszt vázlatos megfogalmazásában többféle megoldás is szerepelt, de ő, mint ötletgazda váltig ragaszkodott a kereszt megjelenítéséhez. Így is lett. Kezdeményezéseit keresztül tudta vinni.
Furcsa mód így van ez ezzel a „nekrológgal” is. Ennek az írásnak nagy része bekerülhetett volna a felsőpakonyi újságba más formában is. Zoltán testvérünk volt az ötletgazdája annak is, hogy minden búcsú alkalmával méltassunk egy érdemes, példaértékű életutat megjárt testvérünket. Erősen foglalkoztatott néhányunkat az a gondolat, hogy az idei méltatott ő legyen. Akkor azonban már betegségnek híre volt, s féltünk, hogy ez sejteti majd vele, hogy ez az utolsó lehetőség. Most mégis meg kell születni ennek a nekrológnak, halál utáni méltatásnak, s meg kell jelentetni írásban is. Zoltán testvérünk életútjának rövid bemutatását Ratkó József Mégiscsak ők c. versével kezdem, hogy méltó bekezdése legyen egy érdemes, példaértékű életút felrajzolásához.
„Mégiscsak ők tartják a földet, drága halottaink. Ház épül rájuk, tartanak falat, falut, hazát.
S jövőnk, ha van, ők cipelik még ezer éven át.”

Tóth Zoltán 63 évet élhetett ezen a földön, Békéscsabán született, Körösladány volt a család származási helye. Az 1956-os forradalom utáni események széttépték családját, édesapja kénytelen volt külföldre menekülni. Először nagybátyja segítette a három gyermekkel egyedül maradt édesanyát. Majd Vecsére költöztek, itt és innen járt iskolába. Felsőpakonyra házasságkötése révén került. Tanult szakmái az esztergályos és lakatos mesterség volt. Ezeket odaadással, a munkáltatóhoz való ragaszkodással végezte. Ezermester típusú műszaki ember volt, otthonában is felszerelt egy jó, értékes gépekkel teli műhelyt. Később váltott és szikvizet kezdett gyártani a lakosság szolgálatára. Ezért is volt közismert ember faluszerte. Szikvizes munkáját az utolsó időkig végezte. A lakosság, mint közösség életében sokféle módon részt vett. Szívén viselte a település sorsát, ahol tudott segített. A közéletben hivatalos elfoglaltságot is vállalt, községi tanácstag lett.
Házasságában nem volt sikeres. Új kapcsolatot keresett, melyben 16 évig boldogságban élt. Ezt a kapcsolatot polgári módon szándékában állt rendezni. Saját gyermekeiként tekintett társa gyermekeire, unokáira. Vejét is fiaként kezelte, igen jól egymásra találtak. Volt feleségét is mindig támogatta élete küzdelmeiben. Sok éven keresztül igen jó közösségre talált a templomba járók körében.
A katolikus közösség nagy veszteségként éli át távozását, mert igen sok kezdeményezés tőle származott.
-A felsőpakonyi templombúcsú mostani megrendezésének formája is tőle származik, melyet nemcsak ötletekben, hanem anyagilag is nagyon hatékonyan támogatott.
-Az ökumenikus kereszt állításának gondolata is az ő ötlete.
-A falu határában, a régi faluközpont közelében lévő kereszt felújítását is segítette.
-A templomi magyar és pápai zászló felállítása is az ő buzgalmából készült el a mostani búcsúra.
-A többi, mások által kezdeményezett dolgok kivitelezéséhez is szívesen hozzájárult. pl. Még a nyáron ő emelte a helyére az általam faragott Krisztus szobrot.
-Életének utolsó, szép utazása is a körünkben történt. A nyáron, még mit sem sejtve a betegségről, Erdélyben egy szép körutat tettünk, pl. a Csíksomjón a Szűzanyánál és sok természeti szépséget meglátogatva.
Személyes és szűkebb páriájának sorsán kívül sokat foglalkozott az össz-magyarság sorsával is. A történelem sorscsapásai nem tántorították el a haza és egyház szeretettől sem. Neki mindig fontosak voltak a nagy ünnepek istentiszteleteinek a végén elénekelt himnuszok. Azért zárjuk az ért mondott szentmisét is a himnuszokkal.
Őt és a családját a történelem alaposan megtépázta, de a szülői és testvéri szeretettől nem tudta elszakítani. Mindkét szülője, a távolban élő édesapa, és a gondjára maradt édesanya is, a testvérei is igen fontosak volták a számára. A távolban elő nővére éppen itthon tartózkodott Zoltán testvérünk utolsó idejében, látogatta, vigasztalta jelenlétével, és azzal a keserűséggel kell távozniuk férjével, hogy elvesztették a legkisebb testvért. Nehéz búcsúzkodással távoznak. Itthon él egy fiútestvér, most már ő is közellakó testvér nélkül. Eddig mindenben számíthattak egymásra, sokat voltak együtt, és örültek egymás boldogulásának, sikereinek. A bátynak örömet jelentett az is, hogy Zoltán egy új családi otthonra talált.
Utolsó szavai tiszta öntudattal: Drága Istenem segíts meg!
Ezt a fohászt is hadd toldjam meg még néhány szép sorral! Képes Géza: Jövendő
„Ezután láték új eget és új földet.” Jel. 21,1
Az első ég, s föld s minden tenger elvész, de új világok óceánja vár rám,
hol uralkodik a Mérleg és a Bárány.

Isten áldjon Zoltán, Te ott vagy már a Bárány színe előtt, s volt mit tenned a mérlegre!

Tisztelettel a felsőpakonyi katolikus közösség nevében Hefler Gábor plébános

Fénykép!!!

Református

A reformációra emlékezünk

Október 31-én a reformációra emlékezünk. Arra a napra, amikor Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte azt a 95 tételt, amely alapjaiban megrengette a keresztyénséget.
Először Luther Márton, majd őt követően Kálvin János és a reformátorok egész sora kemény harcban állt ki a pápaság tanításaival szemben, a hitből való megigazulás tiszta evangéliumi tanítása mellett (Rm. 3,20-28). Hirdették, hogy az ember Isten kegyelméből, Jézus Krisztus váltsága által nyer üdvösséget, és nem a törvény vagy a jócselekedetek révén. Az akkor élő vallásos emberek számára ez az új, tiszta bibliai tanítás arra irányította a figyelmet, hogy Istent magát is meg lehet ismerni, és pusztán a Biblia olvasása hitet képes ébreszteni az emberben. Az újjászületett ember és az Isten között kapcsolat jöhet létre, a hívő ember az Ő vezetése alá kerülhet. Mindez nem azért történhet meg, mert az én cselekedeteim kedvesek az Úr előtt, nem azért, mert többet dobok a perselybe, azért sem, mert sokszor mondok el egy imádságot, hanem mert Isten Jézus Krisztus érdeméért elfogad engem, mint bűnös embert. Ezek a gondolatok újak voltak a középkor vallásos emberei számára, akik eddig saját nyelvükön nem is olvashatták a Szentírást, Isten kegyelméről és a hit dolgáról csak vakok módjára tapogatóztak.
Luther Márton Istentől kellő erőt és bölcsességet kapott a Biblia német nyelvre való lefordításához, ugyanúgy, mint a mi Károli Gáspárunk, aki nem sokkal később, 1590-ben magyarra fordította a teljes Szentírást. A reformáció éveit követően Isten hirdetett szava mellett a Biblia egyre több kézbe kerülhetett, Jézus Krisztus követése a naponkénti bibliaolvasással sokak számára világos útmutatást hozott, kiapadhatatlan forrássá lett. A reformációra emlékező hívektől Isten megkérdezi, azon az úton járnak-e, mint amikor elhívta őket az Ő követésére. Arra is figyelmeztet, hogy meg lehet újulni a hitben, lehet újat kezdeni a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban. Az Ő ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Lehet hozzá mindig újra – nem csak a megtéréskor – visszatérni, Tőle újra, meg újra megújulást kapni.

A 4 solus

Solus Christus - egyedül Krisztus a közbenjáró\ Isten és emberek között (1Tim 2,5), és egyedül\ az Ő érdeméért kapunk bocsánatot és üdvösséget.

Sola Scriptura - egyedül a Szentírás hatvanhat\ könyve az az Istentől ihletett kijelentés, ami eligazít\ minket a különböző kérdésekben, és az úgynevezett\ szent hagyomány nem.

Sola gratia - egyedül Isten kegyelméből kaphatunk\ üdvösséget, és nem érdemeink jutalmazása gyanánt.\

Sola fide - egyedül a hitünkkel tudjuk ezt elfogadni,\ megragadni, a magunk számára is érvényesnek tekinteni.\ (Ef 2,8-9).

WITTENBERG

Október utolsó napja már.
A látóhatár
fénylő napkeltet ígér:
„Az igaz ember hitből él…”
Az a korszakváltó hajnal
megajándékozta a világot:
Szöget és kalapácsot
adott egy szerzetes kezébe.
…Amíg a vártemplomhoz ér:
„az igaz ember pedig hitből él…”
– suttogja, még csak önmagának,
de az egész világnak
szól attól kezdve az üzenet,
a kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának…
A kinyitott szent Bibliának
fölismert igazsága beszél:
„Az igaz ember hitből él!”
…mert fújt a Szél
azon a kora reggelen,
nem maradt többé rejtelem,
hogy Isten szereti a világot
önmaga adott váltságot érte
Fia halála által!
S mert Ő mindent megfizetett,
azért nem lehet elveszett,
senki, aki hisz Benne!
Hisz, szeret és remél…
„Az igaz ember hitből él!”
Lukátsi Vilma

Reformáció ünnepi istentisztelet

2012. október 31-én, szerdán, 18 órakor
a református templomban\\
Benne: Megemlékezés Kálvin Jánosról, Luther Mártonról
+ úrvacsora, újborra való hálaadás


Könyvtár

Civil

A Felsőpakonyi Önkiéntes Tűzoltó Egyesület 2010, 2011-es éves egyszerűsített beszámolója. Két táblázat… olyan fél oldalni anyag… még sok-sok dolgom van vele.


FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 2010
(10 Éves a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület-sorozat)

2009. Év decembere alaposan kifárasztott bennünket a programokkal, amelyeket vagy rendeztünk, vagy részt vettünk rajta. 4-én Varga Imre tiszteletére Egyesületünk rendezett estet a Szabó Magda Közösségi Házban, hogy gratulálhassunk kitüntetéséhez, amelyet még délelőtt vett át Pest Megye Közgyűlésének elnökétől, a Megyeházán. Pest Megye Művészetéért Díja nem csupán életművének megkoronázása volt, de az egész falu büszkesége is! Mindenki „Imre bácsija” ezen a napon „aratott”, mert délután Gyálon vehette át a kistérségi prózaíró verseny első helyezését, másik irodalmár büszkeségünkkel, Boros Gyurival együtt, aki második helyezést ért el novellájával! 8 -án a Téli Tárlaton, 9-én az Évértékelő Falugyűlésen, s 19-én Karácsonyi Koncerten vettünk részt.

A Karácsony- Újév ünnepsora alig tűnt tova, már benne is voltunk a 2010. év munkáinak megtervezésében.

2010. január 8. Megbeszélés a Szabó Magda Könyvtárban a civil szervezetek és a Polgármesteri Hivatal összefogásával jubileum ünneplésére: 20 éve, hogy önállósult Felsőpakony község. Elhatározásunk szerint: „PAKONY ÜNNEP 2010” név alatt ünnepség-sorozatot indítunk az egész falu bevonásával, amelynek egyik fő szervezője és részese a mi egyesületünk lett.
A megbeszélésen nagyon sok jó ötlet született: Felsőpakonyi Kalendáriumtól a Herman Ottó Iskola és a Boros Színkör történelmi játékain át „Régi-Új Felsőpakony” fotókiállítások rendezéséig, vagy különféle találkozók szervezéséig idősek-fiatalok, régi és új lakosok között. Az AGORA fontos szerepet kapott: az alkalomra embléma pályázat meghirdetését, Felsőpakony története - sorozat indítását, amelyhez Kocsis Gabriella történeti kutatásait és segítségét veszi igénybe, és riportok készítését a régi, még közöttünk élő, felsőpakonyi lakosokkal, amelyet Durkó Éva, egyesületünk szociális és kulturális programokért felelős társelnöke vállalt magára. Sok más terv is felötlött: többek között, hogy a FALUNAP több szintéren történjék, sporttól a művészetekig, sok vendég és a környező települések meghívásával.

Január 16-án a református templomban Újévi Koncerten vettünk részt Agócsné Polgár Aranka és Metzker Pál barátainak jóvoltából. Kalas Eszter cikkben számolt be róla az Agorában.

Január 22-én részt vettünk az APAFÖLD című film vetítésén, amelynek egyik a főszereplője Ravasz Tamás, tehetséges, fiatal, felsőpakonyi lakótársunk. Elgondolkoztató, mai s egyben örök témájú filmet láttunk, kiváló alakításokkal.

Január 23-án, az FJE Évnyitó Taggyűlésén lezártuk és értékeltük a múlt esztendőben végzett munkánkat, egyúttal megszabtuk a 2010. év legfontosabb feladatait. Durkó Éva társelnök ismertette a jubileumi év elképzeléseit, s vállaltunk benne tevőleges feladatokat. Új ötletek is születtek: Varga Imre évtizedek óta készített fotóiból kiállítás készítése a régi Felsőpakonyról. (Csak pénz kérdése!) Felkeresni az újonnan beköltözött lakókat: megkérdezni, mit várnak el a falutól. Találkozókat szervezni, kiállítást készíteni azokról, akikre büszkék lehetünk községünkben. Új utcatábláink mellé, kiegészítésül, a névadóról készített rövid ismertetőt kihelyezni az utca elején és végén: hadd tudja mindenki, kit tisztelhetünk nagyjainkban s akár megemlékezéseket is lehetne tartani, az Attila utca lakóinak példáját követve! Megbíztuk Durkó Évát a jubileumi logó és szlogen megtervezésével, valamint tájékoztató cikk megjelentetésével az Agorában. Kalas Eszter kirándulásra tett javaslatot a Kerepesi Temető Nemzeti Panteonjának és a Farkasréti Temető megtekintésére. Ötletben, elképzelésekben nem volt nálunk sem hiány. Vendégeskedéssel zártuk összejövetelünket.

Február 11-én a Szabó Magda Könyvtárban elfogadták a Durkó Éva által tervezett jubileumi logót és elnevezést: EGÉSZ ÉVBEN FELSŐPAKONY valamint az év szlogenjét: „20 évesen, sikeresen!”

Február 19-én átadtuk a mi Pakony Ünnep program tervezetünket Kempf Károly Ignác alpolgármesternek. 20-án Berecz András mesemondó előadóművésszel vettük fel a kapcsolatot. A polgármester asszony javaslatára a FALUNAP programján szereplésre kértük fel, amelyet elfogadott. Időpontot és tiszteletdíjat egyeztettünk.

Február 25. A Kommunizmus Áldozatainak emléknapja – megemlékeztünk és koszorút helyeztünk el az Emlékparkban.

Március 2-án Durkó Éva interjút készített Máté nénivel az „ÉLŐ TÖRTÉNELMÜNK” sorozat első részeként. Az Agorában jelent meg a Filákné, Margitka által megindított helytörténeti sorozat mellett.

Március 15 - én az iskolai ünnepségen vettünk részt, és koszorúztunk a Petőfi téren, utána Budapestre mentünk néhányan az egyesületből, együtt ünnepelni az országgal.

Március 21-én egyesületi összejövetel a Deák Ferenc utcában: feladatainkat egyeztettük. A Révész család vállalta a Park rendben tartását, terv született locsolórendszer kiépítésére, amelyet Endrődy Szabolcs vállalt magára. Megbeszélésünk után a Sándor –Józsefet köszöntöttük.

Március 28-án Mel Gibson PASSIÓ című filmjét vetítettük le a Közösségi Házban mise után, a Húsvéti Nagyhét előzeteseként. A megrázó film megtekintésére csak kevesen vállalkoztak.

Március 29-én FALUGYŰLÉSEN vettünk részt. Múlt év novembere óta a Honvédségi Bázis sorsa kavarta fel a kedélyeket a faluban. Durkó Éva még decemberben „Egy beszélgetés margójára” címmel számos kérdést vetett fel az üggyel kapcsolatosan az Agorában. Megjelent PAKONYI VALÓSÁG címmel egy tájékoztató jellegű kisújság is Kempf Károly Ignác tollából, amely figyelmeztetett arra, hogy bajok vannak a házunk táján. A bázison zajló visszásságok felvetése volt az egyik sarkalatos kérdéskör, amely a falugyűlés témáját adta, s végre kezdtek odafigyelni a lakosság soraiból is a községet érintő problémákra. Durkó Éva beszámolót írt „A falugyűlésről” címmel az áprilisi Agorába, közzétéve az ott elhangzottakat azok számára is, akik nem voltak jelen az eseményen.

Április 11-én szavazott az ország!

Április sok tennivalót adott: 14-én az iskolában Matisz Zsolt igazgatóval és helyettesével, Rozikával terveztük, hogy a jubileum keretében különleges Pedagógusnapot rendezünk, amelyre meghívjuk azokat a régi tanítókat és tanárokat is, akik bennünket segítettek a Tudás Fájához közelebb jutni. Az Agorában megjelent a második része az „ÉLŐ TÖRTÉNELMÜNK”sorozatnak, amelyben Kocsis Ilonka nénivel készített interjút Durkó Éva.
Elkezdtük eközben Varga Imre Lajos novellás kötetének megjelentetéséhez a pénzügyi feltételek megteremtését. (50.000.- Ft megmaradt a Fejes házaspár által adományozott 400.000 Ft-ból a verses kötet nyomdai munkáinál, az eladásokból bejött közel 150 ezer forint, Durkó Éva pedig a hiányzó 250 ezer forintért kisegítő munkát vállalt a kivitelező nyomdánál az összeg előteremtésére.)
Április 24-én megkaptuk a novellagyűjteményt Varga Imrétől: kezdődhetett a munka. Egyúttal készültünk a Majálisra, ahol külön sátorban jelent meg egyesületünk.

Május 1. – Majális. EGÉSZ ÉVBEN FELSŐPAKONY keretében:
Sátorunkban rendeztük meg az iskolai AZ ÉN FELSŐPAKONYOM rajzpályázat alkotásainak bemutatását. Közönségszavazat döntött a díjak odaítéléséről! Nagyszerű alkalom volt munkáik megismertetésére a majális látogatottsága. Sokan jöttek megnézni a jobbnál jobb rajzokat, s bőven adták le szavazataikat is. Vízi Gréta és Tancsik Dóra munkái lettek az első díjasok. Sikeres volt ez a bemutató! Sokan jöttek el megnézni a sátorunk előtt felállított, 4 üvegvitrinben kiállított anyagot is! „AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK!”cím alatt, felsőpakonyi sportolóink trófeáit láthatták az érdeklődők. Ritka gazdag érem és kupa bemutatót tarthatott iskolánk tanulója Gazdag Mátyás, barátai: Csipak Bence, Mladoneczki Vivien, Balogh Alex, Vízi Gréta, Fanfuri Teoszebesztén Gyula társaságában. De rácsodálkozhattunk „idősb kollégájuk” Kovács Sándor evezős érem- és kupagyűjtemény halmazára is, amit eddig sehol másutt nem láthattunk együtt.

Anyák napi koncerten vettünk részt a katolikus templomban. Arankánk és barátai örvendeztettek meg bennünket. Varga Imre verseit ajánlhattuk fel viszonzásul a muzsikáért. Zenéért könyvet. Milyen jó érzés, hogy mi is tudunk adni hálából valami szépet!

A májusi Agorában jelent meg Konkoly Miklósné Siska Manyival készített ÉLŐ TÖRTÉNELMÜNK című riportja Durkó Évának, beszámolva mindenki Manyi nénijének munkával és boldogsággal eltöltött 33 évéről.

Május 28-án FJE összejövetel: Pedagógusnap megrendezése, Trianoni megemlékezés, kirándulás megbeszélése. Tekintve, hogy az általunk tervezett, nagy volumenű pedagógusnapi rendezvény egy programtorlódás miatt nem jöhetett létre (Rév községbe –testvér falunkba- utaztak a falu prominensei), így kisebb köszöntővel készültünk az alkalomra.

Június 4-én 14 órakor Pedagógusnap a Szabó Magda Közösségi Házban, amelyen igyekeztünk hasznosítani magunkat: hálánk kifejezésével, óvodánk és iskolánk pedagógusaink köszöntésével.

Június 4-én 19 órakor Trianoni Emlékest a Mártírok Emlékparkjában harangszó és mécsesek fénye mellett.

Június 6-án, az eseményekkel párhuzamosan Durkó Éva öregdiák találkozót szervezett, Wáger Györgyné Szerdahelyi Mária hajdan volt diákéveik tanító nénijének meghívásával. A Máté család: Margó, Rebeka, Jankó és Margit néni, Siska Manyi (szegény Pista már nem lehetett velünk), Rekk Ilonka, Krász Mari, Halmi Marika és testvére Gyuri, Szlávik Jóska, Szomszéd Évi, Kaszala Mari, Rizmayer Kati, Recsnik Babi, Vitéz Katica és Aranka (Anti és Jani sincs már köztünk) a házigazda Durkó Évánál jöttek össze: kicsit szorosan, de annál boldogabban. Fölidézhették a régmúlt eseményeit, s beszélhettek egymásnak a jelenről, kóstolgatva a sok finomságot, amivel megtöltötték a terített asztalt. Mária néni és férje Manyi kalauzolásával rácsodálkozhattak a megváltozott Felsőpakonyra, és a rekkenő nyári meleg sem ronthatta kedvüket, olyan örömteli perceket élhettek át együtt.

A felsőzsolcai árvízkárosultak részére kezdtünk gyűjteni. Június 19-én a Nyugdíjas Klub jótékonysági rendezvényén adtunk át a szervezőknek 50.000.- Ft-ot, pont annyi pénzt, hogy abból a felsőpakonyi nyaralásra június 20-án elhozott felsőzsolcai-edelényi gyerekek egy egész napos, budapesti kirándulást és programot tudtak szervezni.

Július hónapban: A „VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM” sorozatban Kocsi Julcsi néni volt „az élő adattár” az Agorában, a Durkó Éva által lejegyzett riportban. (Rendhagyó módon, a Durkó Éva által jegyzett Rikkancs újságban is megjelent egy riport, kiegészítve Julcsi néni visszaemlékezéseit. Laky Lajosné, Kocsi Irénke emlékezett vissza a múlt gyermekévekre, a közös élményekre az akkori Felsőpakonyról, amely azóta igencsak megváltozott, nem mindenben előnyére. Ebben a júliusban megjelent Rikkancsban, „egy hosszú történetben” olyan tényfeltáró információkat is közzétett a Honvédségi Bázis területén kialakult helyzetről, amely révén arról tájékozódhatott a falu, hogy szemétlerakattá vált az addig reménységként tekintett közösségi vagyon.)

Egyidejűleg: készültek a rajzok Varga Imre novelláihoz, és a kasírozási bérmunkák a nyomdában a könyv megjelentetéshez. A Mártírok Parkjában Révész Gyöngyi és Endrődy Szabolcs új öntözőrendszert építtettek, megoldva egy nagy problémát ezzel: a park locsolását. Sajnos egyelőre csak „kézi vezérléssel” működik, de ennyire tellett. Reméljük, tovább tudjuk fejleszteni.

Augusztusban:3-án Durkó Éva interjút készített ,Sztancs Jánossal a 12 éves polgármesteri tevékenységéről, és 6-án egyeztetésre átadta. Elkezdődött a novellás kötet szerkesztése és nyomdai előkészítése.

Augusztus 19. Ünnepségre színpad és dekoráció készítése a Petőfi téren. A Szent István -ünnepség végén, 70. születésnapjának ajándékaként, Varga Imre Lajos novelláinak gyűjteményét LADIK A HOLTÁGON címmel átadhattuk. (Mindkét könyve megvásárolható a Könyvtárban, a Piros Boltban és Gavló Magdi virágüzletében.)

Augusztus 26-án részt vettünk a Fejes Lajos által felajánlott Faluház alapkő-letételén a Református Templommal szemben. (Hittük akkor, a Horváth Zoltán által készített építészeti látványterveket nézve, hogy Felsőpakony igazi értéknek birtokosa lesz, ha mindez megvalósul!)

Szeptember 2-án riportot készítettünk Dr. Balogh Lászlóval, a hajdani Mandátum Érdekképviseleti Kör elnökével. Megjelent az Agorában „20 évvel ezelőtt kezdődött…” címmel.

Szeptember 3-án FJE összejövetel: Témák: falunapi előkészületek, Búcsú. „Az én kertem” kiállításra fotóanyag készítés.

12-13-án Segítettük Hefler Gábor atya pasztellkréta rajzainak kiállítását a Szabó Magda Közösségi Házban. 16-án Gáspár Jánossal, a falu sportéletének legjelentősebb mentorával, készített riportot Durkó Éva az EGÉSZ ÉVBEN FELSŐPAKONY keretében. (Nyilatkozata a Rikkancsban jelent meg.) 16-17-én Végh Béla Antal és ő, a polgármester asszony felkérésére, falunapi ajándékot, egyedi kivitelezésű és megjelenésű könyvet szerkesztettek Gáspár Jánosnak.

Varga Imre könyvét ajándékul küldve, le kellett mondjuk Berecz András falunapi fellépését, pénzhiány miatt.

Durkó Éva saját újságjában, a Rikkancsban tettük közzé javaslatunkat: „AZ ÉV CSALÁDJA PEST MEGYÉBEN” kitüntető címre a SIKLÓSI CSALÁDOT jelöltük meg.

Szeptember 19-én a Fájdalmas Anya Búcsúján vettünk részt, és tanúi lehettünk Pekker György és neje, Terike megköszöntésének, a Szentmise végén.

Szeptember 24-25. FALUNAP. Rendbe tettük az állomás sziklakertjeit. Ott voltunk pénteken, Polgár Aranka és barátai Falunapot megnyitó komolyzenei koncertjén, a katolikus templomban. Varga Imre: Ladik a holtágon c. novelláival köszönhettük meg a zenei előadóknak a nagyszerű élményt! 25-én önálló sátorral jelentünk meg. „AZ ÉN KERTEM” fotópályázatra egyedül mi készítettünk tablókat, amelyeket kiállítottunk a sátrunkban. (Ma is díszítik a Közösségi Ház előterét!) Kiállítottuk és reklámoztuk Varga Imre új könyvét. A meghirdetett főzőversenyt elnökünk és „főszakácsunk”, Révész Gyöngyi nyerte gulyáslevesével. Az ünnepséget megnyitó szombat reggeli felvonuláshoz az állomásnál kapuzatot építettünk: „SZERETÜNK FELSŐPAKONY!” felirattal, és Kránitz Ibolya, Kun Attila, Horváth Erzsike, Kovács Évi, Drevényi Margitka saját sütésű pogácsáival és süteményeivel kínáltuk az összegyűlt ünneplő lakosságot, mielőtt elindultak rezesbanda kísérettel a mazsorettek után, az iskola kertjébe.

Közben a falu készült a tisztújító választásra. Egyesületünkből is indultunk néhányan képviselői mandátumért.

Október 2-án az iskola emeletén segítettük Nagyné Pál Tündét kiállításának kivitelezésében.

Október 3-án választott a falunk is. Polgármesterként Sztancs János, a korábbi polgármester lett a befutó. Közülünk senki nem jutott be.

Október 6-án az Aradi Vértanúk Napján emlékműsorral idéztük fel a nemzet mártírjait a Közösségi Házban. A Mártírok Emlékparkjában imát mondtunk és mécseseket gyújtottunk.

Október 6-án együtt örvendezhettünk szülőkkel–gyerekekkel a TÖKFESZTIVÁL immár hagyománnyá vált, látványos megrendezésének.

Október 18-án RÉVÉSZ FERENC-DÍJ átadó ünnepséget rendeztünk a Közösségi Házban. RÉVÉSZ FERENC ÉLETMŰDÍJAT szavaztunk meg BUKODINÉ BOLDIZSÁRNÉ, ESZTIKÉNEK és NAGY SÁNDORNQK, közéleti és templomépítő munkájukért. RÉVÉSZ FERENC EMLÉKDÍJAT adtunk át DREVÉNYI ISTVÁNNÉNAK, aki munkás életének minden óráját a családjáért és falujáért áldozta, még betegen és legyengülve is.

Október 23-át együtt ünnepeltük a faluval, s koszorúztunk az alkalomra szépen rendbe tett (Révész Rózsa, Kránitz Ibolya, Horváth Erzsike, Durkó Éva által) emlékparkban.

November 4-én mécseseket gyújtottunk a Parkban.

November 14. A falu egészét érte veszteség. Fejes Lajos elvesztése nem csupán a család fájdalma volt, mindenkit, aki csak ismerte, megrázott a halála. Szívünkben őrizzük emlékét tovább!

Ebben a hónapban Bukodiné Esztikével készítettünk interjút a Református Missziós Egyház Templomának felépítéséről az EGÉSZ ÉVBEN FELSŐPAKONY keretében a decemberi Agorába. A 7 éves Felsőpakony Jövőjéért Egyesület is beszámolt tevékenységéről, felsorolva mindazt, amit ez alatt az idő alatt végeztek a faluért.
Részt vettünk a Téli Tárlat kiállításon is. Kalas Eszter, mint régi kiállító, s mellé csatlakozott Durkó Éva is 1-2 képpel.

18-án FJE összejövetelünk volt a Közösségi Házban. Köszöntöttük a névnapjukat ünneplő társainkat és lezártuk az éves munkát. Megjelöltük a jövő év célkitűzéseit: folytatni a kulturális tevékenységet, minél kiterjedtebb tájékoztatást indítani az Agorában a faluban zajló eseményeket illetően, felkérni az új Önkormányzatot a Közmeghallgatás mielőbbi megtételére, hogy képben legyünk a falu anyagi lehetőségeit, a jövőnket illetően. Aktívan vegyünk részt minden munkában és célkitűzésben. Hozzájárultunk a Katolikus Egyház Devecsernek gyűjtött adományához 22.500.- Ft-tal. Révész Gyöngyi beszámolt róla, hogy befejeződött a Park restaurálása is. Részben kifizettük. Együttműködünk a Német Kisebbségi Önkormányzattal – határoztuk el.

19-én Fejes Lajos utolsó útján, a temetésén voltunk. Az Agorába nekrológot írtunk Varga Imre verse mellé.

December az Advent ideje. Segítettünk a katolikus egyház és a református egyház ünnepi készülődésében. Örültünk Agócsné Polgár Aranka és tanítványainak koncertjén, hogy egyre ügyesebbek a kis „előadóművészek”. Végül: családunkkal, s az ünneppel foglalkozhattunk az év utolsó napjaiban.

Lejegyezte: Durkó Éva/FJE


Tisztelt Olvasó!

2012.09.28-án az Idősek Világnapja alkalmából az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete köszöntötte a szépkorúakat.
Köszöntőt mondott Sztancs János polgármester úr, Dr. Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének megyei elnöke és Dr. Borbély István a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének tiszteletbeli elnöke.
Sztancs János polgármester úr köszöntötte a falu legidősebb asszonyát – férfijét, és az 50. házassági évfordulójukat betöltött párokat.
Köszönjük az Önkormányzatnak az anyagi támogatást, a vállalkozóknak a pogácsát, az üdítő és az uzsonna hozzájárulást.
A műsor előadóinak, az óvodásoknak, az iskola citerásainak, hegedűseinek, versmondójának és a felkészítő pedagógusainak a fáradhatatlan munkájukat.
A nyugdíjas klub énekkarának a tartalmas és vidám, még nem hallott műsorát, ami mindenkinek nagyon tetszett.
Köszönjük a segítséget a 7.-8.-osztályos lányoknak, és vezetőjüknek. A karbantartóknak, takarítóknak és a konyha dolgozójának a zökkenőmentes munkát.

Czirják Józsefné
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete


A Darumadár Nyugdíjas Klub szeptembere

Szeptember 6-án, 16 órakor énekkarunk volt, majd 17 órakor klubnap, ahol Rozáliánk (Pappné), névnapja alkalmából, megvendégelte a klubtagokat - finom sütikkel, kis konty alá való likőrrel, valamint narancs és sárgabarackos üdítőkkel.
Közben Mózsikné Ilonka a 27-ei tiszakécskei fürdésre regisztrálta a jelentkezőket. Lőrentei Erzsike felhívta a tagok figyelmét, hogy szeptember 7-én, Gyálon, szüreti mulatság és bál lesz a művelődési házban, 8-án pedig „Azt a ragyogóját…” népdalest. Aki kedvet érez, vegyen részt és szórakozzon.
Szeptember 13-án ismét énekkar, 17 órakor klubnap volt, ahol fel lett hívva a figyelmünk a 14-ei közmeghallgatásra. Közben Máriáink (Papp Marika, Heim mami és lánya, Böőrné, Tóthné, Czifráné) névnapjuk alkalmából fincsi házi sütikkel, pálinkával és üdítőkkel kényeztették el a klubtagokat. A jelenlévők igen jól érezték magukat. Nagyon jól jön ki, hogy minden héten van névnapos, aki vagy akik megvendégelik a társaságot.
Tagságunkból 8 fő a Pest Megyei Eszperantó Szövetség szervezésével 14-én elutazott Olaszországba, egy kis pihenésre és napozásra.
Szeptember 20-án Mózsikné Ilonka tartott klubnapot az énekkari próba után. A tiszakécskei fürdőre most kevesebben jelentkeztek, mint előzőleg.
Szeptember 27-én, 7 órakor 35-en fürdeni mentünk, így az énekkari próba és a klubnap elmaradt. Azonban szép volt az idő, mindenki jókat beszélgetett egymással, többet ismertünk meg így egymás életéből, és főzési tapasztalatokat is átadtunk egymásnak.
Szeptember 28-án az Idősek Világnapján szép számmal vettünk részt. Kedves és megható ünnepség volt. Köszönet érte!
A strandon az ebéd finom volt és elegendő, hazafelé betértünk a Fejedelmi Pékségbe vásárolni. Jól sikerült napot könyvelhetünk el magunknak. S máris október hónap van, mindjárt vége lesz az évnek (Legalább is nekem úgy tűnik, hogy igen gyorsan elteltek a hónapok.).

Kovácsné Németh Ilona


Sport

Edzőváltás a felnőtteknél

A Hévízgyörk elleni vereséget követően Wendler Gábor edző felajánlotta lemondását a Felsőpakony KSE vezetőségének. Az évek óta Felsőpakonyon futballozó és edzősködő játékos-edző úgy érezte, a nem tud mit hozzátenni a csapat játékához, nem tudja felrázni, kellően motiválni a játékosokat. A helyét segítője, Korcsmáros Tamás – aki korábban bajnoki címig vezette ifjúsági együttesünket – vette át, míg Wendler Gábor a továbbiakban játékosként igyekszik segíteni a Felsőpakony csapatát.

+ Tabellák


JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL

December 1-én 19 órai kezdettel a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében tartja szokásos, év végi sportbálját a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület. Belépők (mely a vacsorát is magában foglalja) 3000 Ft-os egységáron kaphatók
a virágüzletben, Gavló Jánosnénál (Magdi néni), a Petőfi úti fodrászüzletben, Nagyné Mag Erikánál, a sportpályánál, a Sportbüfében és a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Az egyesület szeretettel várja mindazokat, akik a nehéz napok közepette egy kis szórakozásra vágynak, s nem mellékesen jelenlétükkel megtisztelik és támogatják az FKSE vezetőit, sportolóit, szurkolóit, azaz: a felsőpakonyi sportszerető embereket.


Hátbelső

Hátlap

2012_09_okt.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)