Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_02_feb

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIII. évf. 2. szám, 2013. február

Lapzárta: FEBRUÁR 05.

Szerkesztőbizottsági: FEBRUÁR 7, 17.00!!!


Következő lapzárta: MÁRCIUS ??? 4, 6 ????


Fedlap


Fedbelső

A d ó 1 %

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13
(Mesevár Napközi-otthonos Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakony KSE
Adószám: 18675634-1-13

Felsőpakonyi Faluvédő Polgárőr Egyesület
Adószámunk: 18667792-1-13
Számlaszámunk: 65500116-11000705

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13

Felsőpakonyi Lurkók Nagycsaládos Egyesülete
Adószám: 18685097-1-13

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13

Pakonyi Polgárőr Egylet és SZEM
Adószám: 18028111-1-13


Önkormányzat

ÚJABB FELSŐPAKONYI SIKER!

Bizonyára már mindannyian tapasztalták, vagy értesültek arról a tényről, amely szerint megújult Felsőpakony általános iskolája, a Herman Ottó Általános Iskola. A diákok egy szépen felújított, korszerűsített, ezáltal környezetkímélőbb és esztétikailag is impozáns épületben kezdhették meg a 2012/2013 –as tanévet. A tavaly nyáron megvalósított energetikai korszerűsítéshez kapcsolódóan az alábbi hírről számolhatok be Önöknek:

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt EU Önerő Alap Támogatás keretein belül a nemzeti fejlesztési miniszter „A felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt költségeinek saját forrás (önerő) kiegészítéséhez 10.422.472 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Felsőpakony Község Önkormányzatát. A fenti összeggel tehát lecsökken az Önkormányzat részéről biztosítandó önerő összege.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Adózók figyelmébe!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az I. félévi helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, építményadó) és a gépjárműadó befizetési határideje: 2013. március 16.

A talajterhelési díj bevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2013. március 31. A helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2013. május 31.

A befizetéseket teljesíthetik az Önkormányzat által kiküldött csekken vagy az alábbi számlaszámokon.

A helyi adók mértéke:
* építményadó: 550 Ft/m2
* magánszemélyek kommunális adója: 12.000 Ft/év
A talajterhelési díj mértéke 1.200 Ft/m3 x 1,5 (területérzékenységi szorzó)=1.800 Ft/m3
Kérjük azon lakosokat, ingatlantulajdonosokat, akik még nem kötöttek rá a csatorna hálózatra sürgősen kezdeményezzék a rácsatlakozást a Vízi közmű üzemeltetőnél (2363 Felsőpakony, Tsz dűlő 1.). Az iparűzési adóval kapcsolatban felhívom a vállalkozók figyelmét, hogy 2012.01.01-től 1,8% az adó mértéke, azonban 2013.01.01-től már 2%, ezért a 2013. II. félévi adóelőleget már az új mérték (2%) figyelembevételével kell a bevallást benyújtani és az adót megfizetni.

Adóztatással kapcsolatos számlaszámok:

Építményadó: 14100079-71638049-02000002
Magánszemélyek kommunális adója: 14100079-71638049-25000003
Helyi iparűzési adó: 14100079-71638049-14000009
Gépjárműadó: 14100079-71638049-09000003
Késedelmi pótlék: 14100079-71638049-11000000
Talajterhelési díj: 14100079-71638049-10000007

Mi a különbség az adókötelezettség és az adófizetési kötelezettség között?
Érdemes tisztázni ezt a kérdést, mert a kettő gyakran keveredik. Az adókötelezettség a bevallási kötelezettség formájában jelenik meg, ami minden adóalanyt terhel. Az adóbevallási kötelezettség teljesítése önmagában kötelező érvényű adókötelezettség, mely az adóalany személyéhez kötődik. Az adófizetési kötelezettséget az adóhatóság határozata állapítja meg, meghatározva a fizetendő összeget és a fizetés feltételeit. Nem minden bevallás eredményez fizetési kötelezettséget, azonban az adómentesség nem jelenti az adóbevallás alóli mentességet.

Milyen következménnyel járhat az adóbevallás benyújtásának elmulasztása?
Amennyiben valaki nem tesz eleget a bevallási kötelezettségének határidőn belül, úgy magánszemély adózó 200.000 Ft-ig, más adózó pedig 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható (Art. 172.§(1)). A bírság megállapítását felszólítás előzi meg, és amennyiben az adózó ennek nem tesz eleget, úgy a bírság első alkalommal történő megállapítása következik. A bírság mindaddig ismételten kiszabható – minden újabb kiszabásnál az előző bírság tétel kétszeres összegében – amíg az adóbevallást az adózó be nem nyújtja.

2013. január 1-jétől új helyi adó (magánszemélyek kommunális adója) került bevezetésre Felsőpakonyon, az adóbevallási kötelezettség jogszabályon alapul, így annak elmaradása esetén szankcióval kikényszeríthető. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kommunális adó bevallási nyomtatványok eddig mintegy 60%-a érkezett be az adóhatósághoz.

A fentiek alapján felhívom a figyelmét mindazoknak, akik bevallási kötelezettségüknek még nem tettek eleget, szíveskedjenek ezt megtenni, hogy a mulasztási bírság kiszabására ne kerülhessen sor.

Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink, számlaszámaink megtalálhatóak településünk honlapján (www.felsopakony.hu/), amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással kapcsolatban, kérjük keresse fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, illetve telefonon a 06-29-317-131/19-es telefonszámon.                                                                                        dr. Kökény Katalin jegyző


GYÁLI JÁRÁSI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Ügyfélfogadási rend a Törzshivatalban:
hétfő: 12.00 - 15.30
kedd: 08.00 - 12.00 12.30 - 15.00
szerda: 12.30 - 17.30
csütörtök: ——-
péntek: 08.00 - 12.00

Gyáli okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
V Á L T O Z Á S!
A gyáli Okmányiroda (Gyál, Somogyi Béla u. 2.) ügyfélfogadási rendje 2013. február 1-jétől az alábbiak szerint változik:
Ügyfélfogadás minden munkanapon 8.00 órától 20.00 óráig tart.

Ócsai okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.00 - 12.00 12.45 - 18.00
kedd: ——-
szerda: 08.00 - 12.00 12.45 - 16.00
csütörtök: 08.00 - 12.00 12.45 - 16.00
péntek: ——-

Gyáli gyámhivatal ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 12.30 - 15.30
kedd: ——-
szerda: 12.30 - 18.00
csütörtök: ——-
péntek: 08.00 - 12.00

Ócsai gyámhivatali ügyfélfogadás rendje:
Minden hónap első három hétfőjén:
hétfő: 13.00 - 18.00

Alsónémedi gyámhivatali ügyfélfogadási rend:
Minden hónap utolsó hétfőjén:
kedd: 13.00 - 17.00


Tisztelt Felsőpakonyiak

2013.02.16-tól a Felsőpakonyi jegypénztárban is a törvényi előírásoknak megfelelően csak viszonylati jegyek kerülnek kiszolgálásra. Az 1-100 km távolságú jegyek vásárlásánál az utazás napját meg kell jelölni az érvényesség feltüntetése végett. Az ilyen távolságú jegyek csak a megjelölt napra érvényesek. A gépi jegykiadás bevezetése után kibővült szolgáltatásokkal állunk utasaink részére. A pénztárban megszűnik a korlátozott jegykiadás.

Ezt követően bármilyen belföldi távolságra és viszonylatra váltható menetjegy IC pótjegy, helyjegy, bérlet, Budapest-bérlet valamennyi kedvezmény figyelembe vételével,akár 60 napos elővételben is.

A pénztárban belső szabályozás végett csak az ott vásárolt jegyek válthatóak vissza az érvényben lévő előírások betartása mellett. Pótdíjak és büntetések befizetése pénztárunkban nem lehetséges továbbra sem.
Természetesen munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre ezen ügyekben is tájékoztatás és információ adás céljából,segítve az ügyintézés menetét.

Reméljük kibővült szolgáltatásunkkal és a pénztárunkban kapható jegy és bérlet választékunkkal elégedettek lesznek és kényelmükre szolgálnak vásárlásaik és utazásaik során.

Köszönjük figyelmüket és jó utazást kívánunk:


Tavaszi lomtalanítás

Felsőpakonyon a tavaszi lomtalanítás 2013. március 27-én lesz a település valamennyi utcájában.

A lomtalanítás szabályai a régiek:
a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig kell az ingatlanok elé kihelyezni. A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra), kérjük, szétszedett állapotban szíveskedjenek kihelyezni, mert egyben nem férnek be az autóba.

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket), vashulladékot, egész ablaktáblákat (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot, elektromos háztartási készüléket (tévét, hűtőszekrényt – elektronikai hulladék).

Köszönjük együttműködésüket!


Óvoda

„Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.”

Farsang az oviban

Már hetekkel a nagy nap előtt foglalkoztat bennünket a farsang témája. Lázasan készülünk, verselünk, énekelünk, szépítjük a csoportszobákat, találgatjuk ki milyen jelmezt ölt majd, milyen finomságokat kóstolhatunk.

Bár az óvodában egyetlen délelőttre sűrítjük be a farsangi mulatozást, s a gyerekeknek legfontosabb a maskara, így is sokat tanulhatnak elődeink szokásairól. Tudják például, hogy a telet próbáljuk elűzni a hangos zenével, a színes ruhákkal, s persze a kiszebáb égetésével.

Hagyományőrző óvodaként, fontosnak tartjuk, hogy megtanulják, tiszteljék, s ha lehet, a későbbiekben tovább is vigyék ezeket az értékeket.

Sztancs Annamária
Ancsa óvó néni

A farsang története

A középkori Magyarországon a farsangot nemesi, polgári és népi kultúrában egyaránt megünnepelték. Vízkereszt napjától (jan.6.) hamvazószerdáig tart.
Farsang idején szabad a tánc, a bálok szervezése, és a házasságkötés, tulajdonképpen a húsvétot megelőző negyven napos böjt előtti féktelen mulatozás időszaka.
A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása.

A farsang farka:
a farsang utolsó három napja.

Eljegyzés, farsangvasárnap:
A báli szezon és táncmulatság lényege. A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén a kalapjukra tűzték azt. Ezt követte az eljegyzés. A húsvéti böjt időszakában tilos volt esküvőt tartani, ezért a farsang fontos „esküvői szezon” is volt.

Asszonyfarsang, farsanghétfő:
Rendszerint csak az asszonyok részvételével tartott farsang. Az év egyetlen napján a nők korlátlanul ihattak zeneszó mellett nótáztak, férfi módra mulathattak.

Húshagyókedd:
Farsang utolsó napja, általában szalmabábut, vagy koporsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a telet.

Hamvazószerda:
a 40 napos böjt első napja.

Torkos csütörtök:
a nagyböjtöt egy napra felfüggesztették, hogy a farsangból megmaradt ételeket elfogyasszák. Ilyenkor zsíros ételeket és fánkot készítettek.

KÉPEKET PÉNTEKEN KAPUNK AZ OVIS FARSANRÓL


ÚJSZÜLÖTTEK:

Szentgróti Villő 01.12.
Fodor Renáta 01.14.
Rap Flóra Noémi 01.15


Iskola

Miről szól egy témanap az általános iskolában?

A reformkor egy szép és gazdag korszaka a magyar történelemnek. Szívesen emlékezünk a kor nagyjaira, azok tetteire. Nemes, hazafias érzületüket szeretjük példaként hozni a mai fiatalok elé.

Talán ezért is szeretünk minden évben egy kicsit több időt szánni ennek a korszaknak a megismerésére, és kilépve a hagyományos órakeretek közül egy egész délelőttöt szentelni a reformkornak. Ilyenkor a 7-es diákokkal együtt, csak ezzel a témával foglalkozunk játékos, interaktív módon. Így ők is mélyebben megérthetik a kor jelentőségét. Lehetőségük van kipróbálni a kaszinók világát, ahol a viták során kiderül , hogy nem is olyan könnyű megvédeni álláspontunkat például abban, hogy miért fontos a Védegylet megalakítása, vagy miért építsük fel a Lánchidat!

A 7-es évfolyam nagyon szorgalmasan készült erre a napra és gyönyörű maketteket, rajzokat készítettek, amelyekkel Széchényi István gyakorlati munkásságát mutatták be.

Immár 8 éve töretlen lelkesedéssel készül iskolánk két tanára (Princzné Szilágyi Ilona és Riegel Ágnes) is erre a napra, mindig újabb és újabb feladatokkal, játékokkal.

Kedves leendő 7-esek: jövőre újra reformkori témanap! Várunk benneteket szeretettel!

Riegel Ágnes


Téli programok az iskolában

Január 18-án minden tanuló kézhez kapta félévi bizonyítványát. Bizonyára voltak,akik boldogan vitték haza és mutatták meg szüleiknek ellenőrzőjüket,de valószínűleg akadtak olyan gyerekek, akik legszívesebben elrejtették volna előlük.

Reméljük, mindenki időben van még ahhoz, hogy év végéig javítson, ha szükséges. Végzős diákjaink érdemjegyei viszont beleszámítanak a felvételi pontszámításba, így nekik sokat számított a félévi értékelés. A félévi bizonyítványosztást követő napon írták meg a központi felvételi vizsgát több-kevesebb sikerrel. Reméljük azonban, hogy mindenkinek elegendő pontszáma lesz megjelölt középiskolájához.

A felső tagozatosok egyik legkedveltebb programjává vált a bowlingozás, amelyet most minden évfolyam élvezhetett, ezzel is feledve a hideg időjárás okozta lehangoltságot. Hamarosan a korizás örömeit is élvezhetik e téli sport rajongói.

Az első osztályosok színházi előadáson vehettek részt a hónap közepén, és végén. A Holle anyót, és Pinokkiót csodálhatták meg a Turay Ida Színház előadásában, a Ferencvárosi Művelődési Központban.

Ha február, akkor Farsang! Minden diák izgatottan készült a karneválra. Valaki jelmezével igyekezett színesíteni a bált, valaki egyszerűen csak mulatni szeretett volna, de bármi is volt az ok, a lényeg, hogy mindig nagy sikere van ennek a télűző bulinak.

A zsűri minden évben rendkívül nehéz helyzetben találja magát, amikor döntenie kell a helyezések megállapításáról, s idén sem volt ez másképp. A következő eredmények születtek:

Alsós egyéni:
1. Bohóc
2. Ho-ho horgász
3. Spenót tükörtojással

Alsós egyéni különdíjas:
- Hógömb
- Álmos vezér
- Robot (18)
- Dínó (10)
- Sajt egérrel

Felsős egyéni:
1. Madárijesztő
2. Kleopátra „tigrissel”
3. Manó

Alsós csoport:
1. Dr. Bubó és páciensei
2. Ici-pici házikó
3. Focisták pom-pom lányokkal

Alsós csoport különdíj:
- Pancsoló gyerekek
- Törpilla születésnapja

Felsős csoport:
1. Mary Poppins és a kéményseprők
2. Kínai árusok
3. Óvodás tagozat

Felsős csoport különdíj:
- Naplopók

Gratulálunk Nekik!

Köszönet a büfé támogatásáért Bábel Erzsikének, a Frankó Csemegeboltnak és Kalmár Sándornénak!

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu  

Máténé Virág Rita


Katolikus

Ha itt lettél volna!

2013 január 19-én megtartottuk az év első egyháztanács ülését. Köszönöm minden kedves munkatársamnak és meghívott vendégnek, hogy részt vett és szavazatával hitelessé tette a hitélet és gazdasági kérdések napirendi pontjait. A hitélet első gondolataként az Ökumenikus igehirdetést február 17-én egy baptista lelkész úr tartotta a szentmise után. A további hitélettel kapcsolatos programok időben a hirdető táblákon, mindig megtekinthetők lesznek. Kulturális összejövetelekről szintén ilyen formában értesítjük a kedves érdeklődőket.

Immár harmadszor került megrendezésre a Batyus-bál, február 2-án. A bálozók nevében is nagy szeretettel köszönöm Bánki Erzsike és Szabóné Farkas Anita óvónőknek, hogy kérésemet teljesítették és az óvodások csodálatos kis műsorukkal még szebbé és gazdagabbá tették az összejövetelt. Köszönöm a kedves szülőknek, hogy elkísérték kisgyermeküket, a köszönet illeti a jelmezes felvonulókat és segítőiket. Mindenkinek aki bármilyen módon – jelenlétével, adománnyal – a munkában segített, a jó Isten fizesse meg többszörösen. Nagyon jó hangulatban töltöttük el ezt a pár órát. Aki nem jött el, sajnálhatja.

Lassan lejár a farsangi mulatságok ideje, február 13-án Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Elcsendesülés, felkészülés az Úr Jézus kereszthalálára és dicsőséges feltámadására. Mindenkinek van keresztje amit hordoz, imáinkkal kérjük a jó Istent, hogy legyen könnyebb cipelni, mert ő is viszi miáltalunk a súlyos keresztet.

A hit évében Sík Sándor Hiszek versét idézem:

Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztus vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
Isten nevében vallomást teszek:
Hiszek.

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.

2013. február 04.

Berencsi Gézáné egyháztanács elnök


Református

Egyetemes imahét – A felsőpakonyi református templomban
2013. Január 20-27.

Január utolsó hetében, hétfőtől-péntekig este 6 órakor hívogatott mindenkit a református templom harangjai az egyetemes imahét alkalmaira. Az időjárás is kedvező volt ennek a lelki hétnek a megtartására. Az imahét fő témája: Úton Istennel! Ilyen alcímek alapján szóltak az igehirdetések: Úton Istennel – Krisztussal, mert … mert megalázta magát, mert Ő hív, mert Ő megszabadít, mert Ő szeret minket, mert Általa közelebb kerülünk egymáshoz, mert az elválasztó falak leomlanak, mert örömöt ad. Sorrendben a következő lelkipásztorok szolgáltak: Takaró Károly (Bp.-Kelenföld), Jelényi László (Halásztelek), Horváth Géza (Bp.-Pasarét), Burján Tamás (Nagykáta-Jászberény), Monty Taylor (Budapest), és végül Vizi János (Felsőpakony) zárta a vasárnapi igehirdetéssel, melynek végén úrvacsorai közösségben adtunk hálát Istennek e gazdag lelki hétért.

A gyülekezet énekkara, Ács Zoltánné vezetésével pénteken szolgált a Mindig velem Uram kezdetű Hallelujah ének előadásával.

A hétközi alkalmak végén állófogadásos szeretet-vendégséget tartottunk a jelenlévők részére a gyülekezeti teremben. A kötetlen beszélgetések közben örömmel és hálaadással fogyasztottuk el a gyülekezeti tagjaink által készített meleg, ízletes teát és a finom szendvicset, valamint édes és sós süteményeket. Köszönjük kedvességüket és szeretetüket! Ez a hét is közösséggé formáló és építő volt, hisz mind az igehirdetések, imádságok, beszélgetések arról tettek bizonyságot, hogy Isten gazdag lelki hetet ajándékozott a számunkra! De jó, ha Te is részese lehettél! Videó felvételről DVD lemezre át tudjuk másolni az egész hét anyagát azoknak, akik lemaradtak erről vagy újra meg szeretnék nézni – 2 db üres DVD lemez szükséges. Imahetünk szép énekével zárom e rövid beszámolót:

1. Velem vándorol utamon Jézus,
Gond és félelem el nem ér.
Elvisz, elsegít engem a célhoz,
Ő, a győzelmes, hű vezér. (2x)

2. Velem vándorol utamon Jézus,
Ott az oltalom hű szívén.
Ha a szép napot fellegek rejtik,
Ő az éltető, tiszta fény. (2x)

3. Velem vándorol utamon Jézus,
Ez a vigaszom, baj ha jő.
Bármi súlyosak rajtam a terhek,
Segít hordani, ott van Ő. (2x)

4. Velem vándorol utamon Jézus,
Bár az út néha oly sötét.
Soha nincs okom félni a bajtól,
Amíg irgalmas karja véd. (2x)

5. Velem vándorol utamon Jézus,
Túl a sír sötét éjjelén.
Fenn a mennyei, angyali karban
Nevét végtelen áldom én. (2x)

Vizi János református lelkipásztor


Könyvtár


Civil

Biztos, hogy így kell?

Én születésem óta itt lakom, itt dolgoztam sőt a fiaim is itt laknak családjukkal. Biztosan mással is előfordul, ha vendége érkezik, megjegyzik: ez igen, gyönyörű házak épültek, az utak karbantartva, templomok, sőt már az iskola is rendben, igényes, megfelelő választékkal áll rendelkezésünkre a bolt is. Újságunk is van, amiért nekünk lakosoknak fizetnünk sem kell. Gazdag emberek lakják? Jó a polgármester?

Igen, az újságunk! Bármit is írok, előtte megjegyzem: tisztelem a Polgármester Urat, örülök, hogy egy agilis fiatalemberré vált az a kisfiú, akivel egykoron táboroztunk, Horváth Gergely alpolgármester Úrra gondolok, és gyermekkori szeretett barátom Durkó Éva. Nem szeretnék okoskodni, hogy mi célból is jött létre a falunk újságja, anno Matusek Éva is sokat dolgozott rajta. De, hogy nem erre hivatott, ami az utólsó két számban megjelent, azt biztosnak vélem.

Hol maradnak a Vasut utcai lakópark gondjai? Kedves „Új” lakótársaim! Kedves anyukák, akiket olyan szeretettel látok, hogy tolják babakocsival kicsiny gyermeküket! Nem lenne Önöknek mondanivalójuk, netán problémájuk? Talán megoszthatnák velünk, régi pakonyiakkal! Hogy látják az iskolánkat, az óvodát? Miért nem teszik szóvá, hogy a babakocsit csak felemelve tudják betolni az oviba? Biztosan lenne számtalan probléma, amit én idős nagymamaként már nem látok! Mert ez az üzengetés oda-vissza a Polgármester Úr, Alpolgármester Úr és Durkó Éváék között, nekem nagyon nem tetszik. A vitának híve vagyok, de ez már nem vita, ez személyeskedés .

Nem tudom, hányan osztják véleményem, a saját meggyőződésem szerint írtam le gondolataim.

Konkoly Maiklósné _Ezt hétfőig nem javítom! Yvi


A Darumadár Nyugdíjas Klub 2013. januárja

BUÉK! - 2013. január 3-án 4 órakor énekkarunk, 5 órakor klubnapunk volt, ahol pótszilvesztert tartottunk. A Szabad Föld c. hetilapra – amelyet Újjné Piroska rendelt meg a tagságnak, Gyálon a postán – összeszedte a pénzt. Mindenki látni és olvasni szerette volna, ami megjelent az országos lapban falunk és klubunk büszkeségeiről, a 3 pár 50. házassági évfordulósról. Klubnapunkon kiértékeltük az évzárónkat. Ismételten megköszönjük énekkarunknak a szuper műsorát, amelyre sok munkát fordítottak.

Január 10-én énekkar és klubnap volt, ahol megszerveztük a január 24-ei kecskeméti fürdést, valamint február 5-ére, a gyáli Téli énekkari találkozóra való eljutást. (Ki jön autóval, s kit visz magával.)

Január 17-én 4 órakor énekkari próba, 5 órakor klubnap volt. Lőrentei Erzsike ismertette az újonnan érkezett, kedvező üdülési-fürdési-gyógyvízi lehetőségeket.

Január 27-én 7:30-kor Kecskemétre indultunk volna fürdeni, de valami technikai ok miatt csak 9 órakor tudtunk elindutunk. A 42 fő türelmesen várt a buszra, mindössze ketten mondtak le a fürdési lehetőségről. Kecskemétre érve egy szépen felújított fürdőbe mentünk, szinte mindenkinek újdonság volt az órával történő belépő rendszer, az öltözési és fürdőegységek használatbavétele. Érdekes, szép, összességében hasznos és jó volt. Mindent kipróbáltunk, jól kiáztatva, elpilledve jöttünk haza.

Január 31-én 3 órakor a vezetőségi ülésen Lőrentei Erzsike ismertette a februári programot, az éves tervezett programokat (30 éves lesz a Nyugdíjas Klub, helyszínválasztás), a tavaszi-nyári üdülési lehetőségeket. Felhívta a figyelmet a februári Retró diszkóra, amely az iskolában lesz, s emlékeztetett, hogy a tavalyi milyen jól sikerült. Most is lehet támogató jegyet venni 500 Ft-ért, belépőt 1000 Ft-ért. 4 órakor énekkari próba, 5 órakor klubnap volt, ahol ismertették a klubtagokkal a vezetőségin elhangzottakat , közben egyetlen Piroskánk (Újjné) névnapja alkalmából felszolgálta, illetve asztalra tette az általa készített finom sós pogácsákat, hájas-túrós és meggyes pitét. Ropogtatni valót is hozott, sós mogyorót és ropit, s ezen finomságok mellé üdítőket és félédes borocskát is felszolgált a kiszáradás ellen. Füziné Esztike szép, új verset mondott a névnapra. A kellemes időtöltés közben új belépő tagunk, Jurászik Sándor mutatkozott be

Ezen a napon szuper, kellemes tavaszi idő volt. Jól megtréfált bennünket ez a szokatlanul enyhe idő, sajnos a szívbetegekre nagyon-nagyon rossz hatással volt. Mindenki vigyázzon az egészségére, igyunk sok-sok teát, s ha lehet, ne legyünk náthásak! A betegeknek jobbulást kívánok, várjuk a tavaszt, mivel a régi „öregek” azt mondták: „Január-február, itt a nyár!”

Végezetül egy plusz információ: február 26-ra tiszakécskei fürdést tervezünk.

Kovácsné Németh Ilona


Láng Sándor Zoltán a solymári Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár által a Magyar Kultúra Napja alkalmából kiírt novellapályázaton Az ember című novellájával II. helyezést ért el. Gratulálunk az eredményhez…


MEGHÍVÓ

A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezete
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT szervez,
melyre szeretettel meghívja Önt!

Helye: Herman Ottó Általános Iskola tornaterme
Ideje: 2013. március 16. 18 órától
Belépőjegy ára: 2.500.-Ft (mely magában foglalja a vacsora árát is)

A bál teljes időtartama alatt büfé áll kedves vendégeink rendelkezésére.
A jó hangulatról Kerepeszki Norbert gondoskodik.
Éjfélkor tombola.

Kérjük, részvételével támogassa a Vöröskereszt felsőpakonyi szervezetének JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT!

Jegyek elővételben Cirják Józsefnénál, Oláh Istvánnénál és Füzi Annamáriánál kaphatók.

Vezetőség


Sport


Hátbelső

Felsőpakonyi gyermekek táboroztatása 2012-ben

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 2012 nyarán Felsőpakony hátrányos helyzetű gyermekei közül a fiatalabbakat Gyálon - a Katolikus templom Játszókertjében, sátortáborban - , az idősebbeket pedig Ópusztaszeren – a Jurta táborban - táboroztatta. A felsőpakonyi gyerkőcök a gyáli gyerekekkel együtt táboroztak, ezzel újabb lehetőség nyílt meg számukra a barátkozásra.

A Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottsága minden résztvevő gyermek táboroztatásához egyszeri segély folyósításával járult hozzá. Külön köszönetet mondunk ezért.

Hálásak vagyunk Hefler Gábornak, a Katolikus egyház plébánosának, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a gyáli templom Játszókertjét.

Köszönjük Gergely Mihály nyugdíjas testnevelő tanárnak, hogy az általa vezetett sportfoglalkozással színesítette a sátorozók programját.

Elsősegélynyújtó-oktatás, rendőr-, kutya- és tűzoltó-bemutató tette még izgalmasabbá a táborozást. Minden előadó bevonta a gyermekeket is, így téve interaktívvá a foglalkozásokat, illetve bemutatókat. Lengyel Attila gyáli cukrászdája 30 gyerek számára biztosított olcsóbb fagylaltozást.

Tömegközlekedési eszközök igénybevételével voltunk a Margit-szigeten kirándulni, ahol láttunk capoeira bemutatót és sétáltunk a Vadasparkban is.

A gyermekek számára már amiatt is különleges élmény volt a sátortábor, mert közülük egyikük sem volt még „ott-alvós” táborban.

A bográcsban való ebédfőzés, a késő esti szalonnasütés, az esti mesék felejthetetlen élményével távoztak otthonukba a gyerekek. Volt olyan kisfiú, aki a sátorbontást követően sírva bújt el a mosdóban, hogy ő még nem akar haza menni.

A kamaszoknak szóló tábor a Civilek a Környezetünkért Egyesület, valamint az IFELORE és a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának összefogása révén jött létre.

A 6 napos, ópusztaszeri jurtatáborban 22 fiatal vett részt, ebből 5 fő felsőpakonyi kamasz. Főbb programjaink voltak: az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatása, Dinnyefesztivál, kézműves foglalkozások, lovaskocsikázás, elsősegély-tanfolyam és sok-sok közös játék, vetélkedő, ami összekovácsolta a jurtalakókat.

A tábor a fiatalok többségének a szünidő egyetlen nyaralási lehetőségét jelentette. Ezúton is köszönjük támogatóink segítségét.

A két tábor megvalósulásához az anyagi és személyi feltételek nagy részét a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja, illetve munkatársai biztosították.

Ujlaky Bertalanné Családgondozó

plusz sok, sok képecske


Hátlap


JOKER

A földhasználati regisztrációról

A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt be annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területek használatának bejelentése illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár alatti területekre – amit sokan tévesen „kiskerteknek” neveznek - ez a jogszabály eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk 6000 forintos regisztrációs díjat fizetni.

Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze, tanulmányozzák az egyes ingatlanok közti különbségről szóló irodalmat.

Az erdőművelési ágú területek kivételével minden földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóak legyenek.

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája


2013_02_feb.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)