Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2013_07_augszep

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIII. évf. 7. szám, 2013. augusztus-szeptember

Lapzárta: szeptember 3

Szerkesztőbizottsági: szeptember 10 délután?!?


Következő lapzárta: október 3


Fedlap


Fedbelső

Hol vagy István király?

Minden népnek, nemzetnek vannak kitüntetett, ünneppé magasztosított napjai, amelyeket minden évben változó, vagy változatlan formában évtizedek vagy évszázadok óta megünnepel. Ezek a nemzeti ünnepek erősítik az összetartást, és a jobb sorsra érdemes népeknél még arra is képesek, hogy a belső ellentéteket elsimítsák, legalább az ünnep idejére. Mi pedig lassan elfelejtünk igazán ünnepelni, pedig augusztus 20-án, államalapításunkat és annak megvalósítóját Szent István királyunkat megilletné a méltóbb, nagyközségünk lakosainak nagyobb részvételével megtartott helyi ünnepség.

Első királyunk, István, aki 1000-től 1038-ig uralkodott, és akit 1083-ban avattak szentté, apja Géza fejedelem jóvoltából megfelelő neveltetésben részesült. A róla szóló, bár későbbi korban keletkezett ún. Nagylegenda szerint, gyermekként megkeresztelték, katolikus hitben nevelkedett, korán megismerkedett a grammatika (a latin nyelven történő írás, olvasás) tudományával. A feljegyzések szerint gyermekkori nevelője egy itáliai gróf, Deodorus volt. Szerencsére István nem örökölte apja, Géza és anyja, Sarolt féktelen természetét, szelíd, engedelmes ifjúvá cseperedett. Királyként azonban keményen elbánt ellenfeleivel, akik államalapítási, egyházépítési munkájában gátolták, akadályozni akarták (Koppány, Vazul, Ajtony). A későbbi korokban, ha egyéniségét jellemezték, két véglet alakult ki. Az egyház mindig is szentnek tartotta, egyházalapító és egyháztámogató tevékenységéért, kiemelve öreg korának, mély, szinte már fanatikus vallásosságát, amely gyermekei elvesztése után, súlyos betegségében egyedüli vigaszt nyújtott számára. A másik véglet kegyetlennek tartotta, aki kíméletlenül számolt le a legyőzött ellenfelekkel. Ahogy az aktuális politikai légkör megkövetelte, esetenként és koronként hol egyik, hol másik véglet került kihangsúlyozásra. Ám a deheroizálási kísérletek nem jártak eredménnyel, hiszen ha elhívatott munkáját, államalapítási és egyházszervezői tevékenységét nem ilyen vas következetességgel végzi, a régi rend hívei győztek volna a belháborúkban és mi utódok, lehet, hogy már régen nem léteznénk itt a Kárpát-medencében.

Ezekről a tettekről, Szent István királyunk máig ható cselekedeteiről, fiának szánt, de számunkra is minden korban érvényes tanulságot, útmutatást nyújtó intelmeiről emlékezett meg, a leírtaknál bővebben fogalmazva Horváth Gergely alpolgármester ünnepi beszédében.

A beszéd előtt és után elhangzó műsorszámok az ünnep fényét, meghittségét szolgálták. Agócs Zoltán szavalata, az aprócska Molnár Roland ügyes és kedves mesemondása méltó volt a Szent István nappal szervesen összefonódó Új kenyér ünnepéhez. A Fájdalmas Anya katolikus templom Polgár Aranka által vezetett kórusának és a Nyugdíjas Klub énekkarának produkciója nagyban emelte az ünnepi hangulatot.

Az ünnepség végén került sor az új kenyér megszentelésére, amelyet Fekete Roland atya végzett el. A megszentelt kenyereket a nagyközség polgármestere, Sztancs János és az alpolgármester, Horváth Gergely szegte meg és szeletelte fel.

A jelenlevők mindegyikének jutott néhány falat az ünnepi kenyérből, amelyet a polgármester úr a kenyér megszegése előtt az „igazság kenyerének” nevezett, mondván, „aki ebből a kenyérből eszik, az holnaptól kezdve nem hazudhat..”
Úgy legyen!

Varga Imre Lajos


Önkormányzat

KIVONAT A 2013. JÚLIUS 17-ÉN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 133/2012. (XI.30.) számú Kt. határozata értelmében a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokat Felsőpakony önállóan, települési szinten kívánja megoldani és az ehhez szükséges működési engedélyeket megkéri. Ennek értelmében a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásból Felsőpakony kilép, legkorábban a működési engedély jogerőre emelkedésének napjával.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény figyelembe vételével a hulladékgazdálkodási feladatok megfelelő szinten történő ellátása és fejlesztése céljából önkormányzati társulás létrehozását határozza el. A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Alsónémedi, Délegyháza, Dunavarsány, Ócsa, Taksony, Bugyi, Kiskunlacháza településekhez Felsőpakony Nagyközség is csatlakozzon a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására létrehozandó Önkormányzati társuláshoz. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a tárgyi ügyben.

KIVONAT A 2013. AUGUSZTUS 05-ÉN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Az Önkormányzatunk részére juttatott állami normatív támogatások és a saját bevételeink nem fedezik minden esetben kiadásainkat, így időközönként előfordul, hogy az egyes feladatok ellátásához tartozó felgyülemlett számlákat nem tudjuk időben kiegyenlíteni. Az Önkormányzat vezetésének mindenkor szem előtt kell tartania helyhatóságunk működőképességének biztosítását. Fentiek okán Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat működőképességének megőrzése, az egyes kötelező feladatok ellátásának biztosítása érdekében 10 millió Ft összegű likvid hitel felvételét határozza el.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata


.A.S.A. tájékoztató - Lomtalanítás október 04-én.

Tisztelt Felsőpakonyi Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön az idén a lomtalanítást 2013. október 04-én végezzük.

Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket, elektromos berendezések pl.: TV), vashulladékot és teli üveges ablakkeretet (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot.

LOMTALANÍTÁSRA kihelyezhető hulladék: kizárólag a háztartásokban felgyülemlett nagy darabos lomhulladék (bútorok, műanyag kerti bútorok, játékok, edények stb.)

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 53.

E-mail: vevoszolgalat@asa-hu.hu

Telefon: 06-29/540-250 vagy 06-29/540-244 (munkanapokon 8-16 óráig)

A nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra), kérjük szétszedett állapotban kihelyezni, mert egyben nem fér be az autóba.

Köszönjük közreműködésüket!
.A.S.A. Magyarország Kft.


Amatőr fotósok figyelem!

A Felsőpakonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat fotópályázatot hirdet „Felsőpakonyi életképek” címmel, december havi kiállítással a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. A szakmai zsűri az első három nyertes pályázatot könyvjutalommal díjazza.

Szeretettel várjuk a felsőpakonyi amatőr fotósok jelentkezését.

A kiállításra kerülő fotók száma nincs korlátozva.

Szabó József
Email: szabo.jozsef.barot@gmail.com
Mobil: 06 70 225 3363


Zárójelentés tüdőszűrésről

Mint arról minden helyi lakos értesült az Ernyőfényképszűrő Szolgálat az idei évben is megszervezte a tüdőszűrést Felsőpakonyon.
A bár a szolgált vezetésében személyi változás történt, mi ebből semmit nem érzékelhettünk. A nyugdíjas korú Fiát Gyula szolgálatvezető helyét Szalai Gyula vette át, aki elődjéhez hasonlóan lelkiismeretesen és nagy odaadással végzi munkáját.
Örömmel tapasztalhattuk, hogy egy új, modern géppel történt a vizsgálat, viszont az adatok ellenőrzése kicsit bonyolultabb lett, mivel számítógépes rendszerben kellett a TAJ azonosítókat egyeztetni, és ez még elég lassan ment.
A szűrésről készült zárójelentés szerint csupán 1014 fő jelent meg, míg tavaly 1220 lakótársunk tartotta fontosnak a vizsgálatot.
Talán azért volt ilyen alacsony a résztvevők száma, mert az elmúlt évekkel ellentétben az idén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Vezetője nem rendelte el kötelező jelleggel a tüdőszűrést a 30 feletti személyeknek.

Aki valamilyen oknál fogva nem tudott eljönni a tüdőszűrésre, saját érdekében – térítés ellenében - pótolhatja azt a Tüdőgondozóban.

A szűrővizsgálat zökkenőmentes lebonyolításáért ezúton mindannyiunk nevében köszönetet mondok Rózsa Krisztinának, Pekkerné Icának, és Sepsi Tiborné Ildikónak, akik –a bonyodalmak ellenére- igyekeztek a sorban állástól mentesíteni a vizsgálatra érkezőket. Köszönjük Papp Zolinak és munkatársainak munkáját, valamint a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak, hogy biztosították a vizsgálat helyszínét.

Reméljük jövőre is helyünkbe hozzák a lehetőséget egy súlyos betegség korai felfedezésére. Saját érdekünk, hogy éljünk vele.
Jó egészséget kívánok minden Kedves Olvasónak!

Kronvalter Emilia


Meghívó

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Helyi szervezete szeretettel meghívja a szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából tartandó rendezvényre!

Melynek helye: Herman Ottó Általános Iskola
Időpontja: 2013. szeptember 27., péntek 15.00

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Czirják Józsefné - Vöröskereszt helyi szervezete


Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása Felsőpakonyon

Az Önkormányzat feladatainak ellátását önállóan kívánja megoldani. Ennek érdekében a képviselő-testület 2012. november 30-ai ülésén úgy döntött, hogy kilép a „Kertváros” Gyáli Kistérségi Társulásból, és a közösen ellátott, szociális és gyermekjóléti feladatokat a jövőben önállóan látja el.

A feladat ellátáshoz szükséges intézményt kellett létrehozni. Ezt az óvodával egybeépített, volt szolgálati lakás átalakításával, felújításával oldottuk meg. Elmondhatom, hogy kialakításra került, az akadálymentesített iroda, váróhelyiség, interjúszoba és mellékhelyiségei. Az iroda a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, és az ellátottaknak minden igényét kielégíti.

Az intézmény működési engedélyét a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala kiadta az Önkormányzat részére. A működési engedély az alábbi feladatok ellátását teszi lehetővé számunkra: családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint gyermekjóléti szolgáltatás.

Az intézmény működtetésével kapcsolatosan ki kellett választani az ellátásban részt vevő személyeket és az intézmény vezetőjét. Az Önkormányzat az intézmény vezetőjévé: Kronvalter Emiliát nevezte ki. Az idős gondozottak ellátását, a róluk történő gondoskodást, az intézmény utasításai szerint továbbra is Kovács Ilona látja el. Az idős gondozottak hatékonyabb ellátásának érdekében egy újonnan bevezetett és részükre biztosított telefonkészüléken keresztül éjjel-nappal elérhető segítségnyújtást biztosítunk. Az igénybe vehető segítségnyújtás keretében közvetlen elérhetőség nyílik a szociális gondozó, a háziorvos, orvosi ügyelet és a mentők felé.

A Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi központ elérhetőségei telefonon: 06-20-947-15-09 és a 06-20-297-15-15, reggel 8-tól délután 16 óráig, szerdánként 18 óráig.

Személyesen a Felsőpakony, Zrínyi u.36/a szám alatt, 2013. október 01-től:

Hétfő 8-16 óráig
Kedd 12-16 óráig
Szerda 8-18 óráig
Csütörtök ügyfélfogadás nincs
Péntek 8-14 óráig

kereshető fel.

Az intézményben régi és új, jól felkészült szakemberek fogadják a problémájukkal hozzájuk forduló ellátásra- segítségre szorulókat. Az intézmény alkalmazottai és vezetője üdvözli Felsőpakony lakosságát, és kéri, hogy bizalommal forduljanak hozzájuk problémáik megoldása érdekében.

Önkormányzat


Óvoda

Újszülöttek:

Németh Katica 07.10.
Nagy Natália 07.12.
Szabó Szonja 07.14.
Nemes Zsófia 08.05.
Kardos Noémi Enikő 08.08.
Szilágyi Kleopátra 08.29.


9. ÓVODAI TÖKFESZTIVÁL

2013. október 12-én, szombaton a felsőpakonyi Mesevár óvoda udvarán.
Szeretettel meghívjuk nagyközségünk lakosságát óvodánkba, ahol eltölthetnek egy TÖKéletes napot, színes programokon vehetnek részt és megcsodálhatják a TÖKből és más őszi termésekből készült figurákat.

Szeretnénk segítségüket kérni a következő dolgok beszerzéséhez:

 • Bármilyen fajtájú tök (spárgatök, cukkini, sütőtök, napraforgó fejek szárastól is, stb,)
 • Zöldségek, gyümölcsök (répa, káposzta, zöldség,alma, szőlő,stb)
 • Fonalak,szép, maradék ruhaanyagok, gombok.

Szeretettel várjuk önöket, töltsenek velünk egy tökéletes napot, mi cserébe tökéletes szórakozást ígérhetünk!

Az óvoda apraja – nagyja


Iskola


Katolikus

Ha itt lettél volna!

Véget értek a hosszú forró nyári napok. Tele élménnyel, sok szép emlékkel, lelki feltöltődéssel gondolhatunk a nyárra. A Mária-völgyi zarándok utunk csodálatos volt. Szűz Mária születésének templomának alapkövét 1377-ben I. Nagy Lajos magyar király rakta le. A fő oltáron a Tálei Szűz Mária szobrocskája van elhelyezve. A templomhoz tartozik egy pálos kolostor. A Szeplőtelen Szűz Mária exegációs házát 1998 december 8-án szentelték fel. A Szent Kút Kápolnát, mely kör alakú, 1000 aranyért Eszterházi Pál herceg és Macholányi János báró építette. Itt található a Mária-út, a Keresztút tizennégy stációjával. Megtekinthettük a Burgenlandi híres Mária búcsújáró templomát és még sorolhatnám a sok szép látottakat. Egyszóval nagyon szép volt.

Július 27-én Roland atya szülőfalujába, Ecsegre látogattunk, ahol nagy szeretettel fogadtak. Meglepetésünkre Dr. Beer Miklós püspök úr tartotta a szentmisét, és köszöntötte a zarándok csoportokat. Csodálatos vidék, mondhatni a nyugalom szigete.

Augusztus 25-én részt vettünk a gyáli Szent István búcsú ünnepségén és a körmeneten a megalakult Máriás-csoporttal. Köszönöm a fegyelmezett viselkedést Agócs Zoltánnak, Hegedűs Magdikának, Varga Zsófiának és Takács Imrének. A 2013/2014-es tanévre kívánok minden pedagógusnak és tanulónak sok sikert jó tanulást.

Berencsi Gézáné
egyház tanács elnőke. S.K.


Játékok a hittanórákon

Elkezdtük a szabadon választható hit és erkölcs órákat! Néhány gyermek most találkozik először a hittanórával. Többen ezek közül a diákok közül tartózkodással viszonyulnak az egészhez! Van, akinek nem kívánatos. Sok oka lehet ennek, de nem ezeket szeretnénk keresni. Szeretnénk olyan hittanórákat tartani, amit az a diák is megszeret, akinek előítéletet kell legyőzni. Ebben a cikkben mindjárt az ő segítségükre szeretnék lenni.

A hittanórán sokféle játékot lehet alkalmazni a tudás és a nevelődés elősegítésére. Ezek közül a játékok közül most csak a Bibliával kapcsolatos játékokat írom le.

Megtanulunk zsidóul írni-olvasni. A zsidók eredetileg csak mássalhangzókat írtak. (És jobbról balra írnak. Ezt majd csak később gyakoroljuk!)

Bibliai történetek címét írom le ilyen módon.
- v-l-g t-r-mt-s-.
- K-n -s -b-l t-rt-n-t-.
- V-z-z-n.
- B-b-l- t-r-ny.

Mondj egy nevet a Bibliából! Ki volt Ő?
Ádám, Éva, Kain, Ábel, Noé,Ábrahám, Lábán, stb.

Mondj egy tárgyat a Bibliából. Mihez kellett?
Jó és rossz tudásának fája, kés, bunkósbot, bárka, pásztorbot, sátor, stb.

Mondj állatokat a Bibliából! Melyik történetben szerepelt?
Minden állatot fel lehet sorolni, mert mind ott voltak az édenkertben; konkrétabban: kígyó, bárány, kecske, szamár, teve, galamb, stb.

Mondj egy időpontot a Bibliából! Ez lehet életkor, stb. Mi történt ekkor?
1900 év Kr. e., 40 nap, 400 év, stb.

Mondj rokonokat a Bibliából!
Kain és Ábel testvérek, Ádám és Éva fiai, Sára Ábrahám felesége, Izsák Ábrahám fia, stb.

Mondj zajokat a Bibliából.
Bégetés, iázás, mekegés, üvöltés, sziszegés, lépések zaja, lódobogás, stb.

Mondj eseményeket a Bibliából!
Bűnbeesés, vízözön, torony építés, vándorlás, stb.

Mondj jeles mondatokat a Bibliából! (Ki mondta kinek?)
Ádám hol vagy? Nem én voltam! A kígyó szedett rá! Vajon őrzője vagyok én a testvéremnek? Esztendő fordulóján gyermeked lesz. Te vagy az én fiam Ézsau? Stb.

A felhozott példák mind a Biblia első lapjairól valók. Az sem biztos, hogy a felnőttek minden megoldást tudnak! Természetesen minden jó megoldás egy pont, és 5 pont az egy ötös. Két ponttal jutalmazom azt, aki jó megfejtendő kérdést tud feltenni a többieknek.

Vannak másfajta, pl. mozgással járó játékok is. Pantomim, azaz néma játék: Mondd meg, mit akartam megmutatni! Ilyen játékokról majd máskor írok.

Szeretettel Hefler Gábor plébános


Id. Hegedűs Mihályné Némedi Erzsébet méltatása

1943. december 17-én született Inácson. A katolikus család szeretetben és egyetértésben nevelte hat gyermekét. Az itt töltött gyermekévek után a család a Felsőpakonyhoz tartozó tanyák egyikében lelt otthonra. Testvéreivel innen járt iskolába is, míg a szülők szorgalmas munkával a család szükségleteit teremtették elő. Pár év elteltével így sikerült a településen belül – a Rákóczi utcában – házat vásárolniuk, ami a család végleges lakhelyévé vált.

Az általános iskolai tanulmányok befejezése után, Erzsébet, a többi korabeli fiatalhoz hasonlóan munkát keresett, hogy ezzel is segítse a család megélhetését és saját boldogulását. Szorgalmát és kitartását a munkaadók is elismerték, hiszen hosszú évekig dolgozott Budapesten a Konzervgyárban. A munkára – akár az otthoni, akár a munkahelyi tennivalókról legyen is szó – sohasem kényszerként vagy szükséges rosszként tekintett. Az emberi élet szerves részeként, a család boldogulásának kulcsaként kezelte.

A hatvanas évek elején ismerte meg Hegedűs Mihályt – későbbi férjét – akivel több, mint ötven évig éltek házasságban. A házasság köteléke mellett a közös családi vállalkozás, a munka szeretete is összekötötte őket férjével, hiszen a család a mezőgazdaság, illetve az állattenyésztés nyújtotta javakból tartotta fenn magát.

A sok szorgalmasan eltöltött év meghozta gyümölcsét. A fiatal házaspár saját otthont épített, amelyben leány és fiúgyermekeiket is nevelték.

Az évek múltával gyermekeik felnőttek, kirepültek a családi fészekből, és Erzsébet nyugdíjas évei is megkezdődtek. Viszont megőrizte szorgalmát és aktivitását. Így korántsem pihengetéssel, utazgatással tölti napjait, továbbra is dolgozik, fáradozik valakiért, valamiért. Módot ad erre a három unoka is a büszke nagymamának, hiszen az iskolai szünetek alatt és a nyári napokon sokszor telik meg újra a ház gyermekzsivajjal. Igaz mára két unoka már szinte felnőtt, de a nagymama főztje és süteményei még mindig a legfinomabbak. Még mindig itt terem a legédesebb szőlő, így az idősebbek is gyakran érkeznek látogatóba. Szükség is van ezekre a látogatásokra, hiszen a férje, a családfő már elment közülük. Az özvegyeknek az unokák maradnak a legfőbb örömei.

A család mellett Erzsébet legalább ennyire fontosnak tartotta a katolikus közösség életét is. A templomépítés kezdete az ő és családja életében is mérföldkő lett. Már a kezdetektől lelkesen vettek részt a munkálatokban. A család részére adódó alkalmi feladatokon túl ő azonban sokkal jobban elkötelezte magát. Előbb a Templomépítő Bizottság, majd ennek “jogutódja”-ként az Egyháztanács elismert és megbecsült tagja lett, ahol máig is tevékenykedik. Szívesen tanítja, segíti a fiatalabbakat. Erejét nem kímélve segíti a számára oly kedves egyházközösséget. A templomépítés nem egyszerű feladat, mert egy családi háznál sokkal nagyobb léptékű dologról van szó. Itt van szervezési munka, van kétkezi munka, van felelős döntésekben való munkálkodás. Ennek a munkának minden fajtájából kivette a részét. Van egy emlék képsorozat, mely ékesen bizonyítja ezt az állítást. Jövőre a templomépítés 2O éves évfordulóján majd elővesszük ezeket a képeket.

Munkájának van látványos, és kevésbé látványos része. Látványos az, amikor a hívek könyörgését szépen, érthetően, hangosan, intelligensen felolvassa. Ehhez mindig időben kell meg jelennie a templomban, hogy tudjuk, most is számíthatunk rá. El kell olvasnia a szöveget, vagy legalább meg kell néznie, hogy a liturgikus ünnepnek pontosan megfeleljen. Szóval ez is törődést, külön odafigyelést igénylő feladat. Ami viszont nem látványos munka, azok taglalása több fejezetből is állhatnának. Például az önkéntes egyházi támogatások begyűjtésének tapasztalatai. Évekig végezte ezt a munkát is. Nem könnyű feladat a mai pénztelen világban. Nem látványos az sem, amikor a templomot takarítjuk nagy ünnepekre, nem látványos a búcsúk hátterének, a vendéglátásnak a megszervezése, megvalósítása.

Mindezen munkákat fizesse meg az Isten itt a földön erővel, egészséggel, a közösség szeretetével, majd a mennyben örök jutalommal.

Tisztelettel Hefler Gábor plébános és munkatársai, 2013-ban, a Fájdalmas Anya búcsúja alkalmából!


Református

Református hittantábor

Ha én azt mondom: református hittantábor, akkor te azt mondod: Papp-tanya. Igen, ebben az évben is Fülöpházán, a pakonyiak számára régóta bevált és szeretett Papp-tanyán tartottuk a hittantábort és a családos hétvégét június utolsó hetében. Hetünket egy igen forró kánikulai hét előzte meg, nekünk pedig hűvösebb időszak következett. Nappal kellemes, napos volt az idő, estére, éjszakára egy-egy nyári zápor lehűtötte a levegőt. Az időjárás jelentés után rátérek a tartalmi beszámolóra.

A délelőtti bibliai foglalkozásokat Vizi János lelkipásztor tartotta, néhány KRESZ tábla segítségével megtudhatták a gyerekek, hogyan is lehet közlekedni, előre haladni a HIT útján, az Isten által kijelölt keskeny úton. Ehhez készült a táborfüzet (címe: Közlekedj okosan – úton a cél felé), melyet a gyermekek igyekeztek szépen kitölteni. Délutánonként Erika néni Bunyan János: Zarándok útja c. könyvét ismertette projektor által vetített képek segítségével. A lelkipásztor házaspár nagyszerű munkatársai voltak: Fitos Róbertné Ibolya, Asztalosné Szilvi, Fitos Inez és Fülöp Szandra – ők a konyha tündérei voltak, a tábor jóízűen fogyasztotta el a remek ételeket -, Tirpák Péter gyülekezeti tagunk tartotta kézben a sportversenyek lebonyolítását. Ha már a sportnál tartunk, látogatást tett táborunkban Papp Norbert, aki nem jött üres kézzel, mert hozta az íjakat, a nyílvesszőket és a céltáblákat. Az ünnepélyes eredményhirdetés a tábortűz mellett zajlott le. Az éjszakai bátorságpróbát 9 fő teljesítette, és ismét kitűnően sikerültek a gyermekek által előadott színdarabok is. E beszámoló csupán néhány szelete a tábor egészének.

Köszönjük, hogy a gyülekezeti tagjaink közül sokan imádságban hordoztak bennünket! Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik anyagilag vagy természetbeni adományokkal járultak hozzá ehhez a sikeres, Isten által megáldott hittantáborhoz!

A tábor végén tartottuk meg ugyanezen a helyszínen a gyülekezeti családos hétvégét. 13 család kicsinyei, gyermekei, ifjai és felnőttjei alkották a résztvevők táborát. Péntek délután a bemutatkozáskor mindenki Igés kártyát kapott. Szombaton délelőtt Vizi János lelkipásztor vetített képes előadása hangzott el, címe: Az élő gyülekezet. Este filmklub volt, a Bátorság emberei c. amerikai szinkronizált filmet vetítette le Csipak István, mely után éjszakába nyúló beszélgetés követett a film kapcsán. Vasárnap rendkívüli istentiszteletet tartottunk. Ezen az alkalmon adtunk hálát Fülöp Gyula és felesége, Sólyom Erzsébet ezüstmenyegzőjéért, házasságkötésük 25. évfordulóján, és egyházi esküvőjük 15. mérföldkövén. A szeretet himnusza alapján szólt az igehirdetés, s kértük Isten gazdag áldását az újabb évekre. Fülöp Szandra versben megírt imádsággal köszöntötte a család nevében szüleit. Ők az eskü elmondásával és gyűrűhúzással erősítették meg kapcsolatukat. A családos hétvége résztvevői testvéri szeretettel osztoztak a Fülöp család örömében, akik meghatottsággal szívükben adtak hálát Isten csodálatos kegyelméért és szeretetéért.

Az a reménységem és bizodalmam, hogy az igei alkalmak, a beszélgetések, a játékok és közös sportolások (foci, ping-pong, csocsó…) a közös filmnézés közelebb vittek bennünket Istenhez, és egymáshoz is. A finom ebédekről Fitos Levente és Fitos Róbertné Ibolya gondoskodott. A terítéseknél, mosogatásoknál és a végén a takarításnál is a családok kivették a részüket.

Isten jelenlétét mindannyian éreztük és tapasztaltuk. Jó volt ennek a közösségnek aktív részese lenni. A következő nyáron is szeretnénk ehhez hasonló alkalmat szervezni.

Vizi János lelkipásztor

Képek


Hittantábor – gyerekszemmel – I.

2013. június 24-én, hétfőn érkeztünk meg a Papp-tanyára. Már mindenki nagyon várta ezt a hetet. Köztük én is! Itt, a hittantáborban, sosem unatkozik soha senki, hiszen mindig van valami érdekes, izgalmas program, játék, elfoglaltság.

Reggelenként mindig az „Ollé Ollé ” zenére ébredtünk, ami mindenkiből kirázta egy csapásra az álmosságot. Peti bácsi reggeli tornája mindenkit megmozgatott, bár voltak, akik még a reggeli ébredezés miatt nehezebben sportoltak. Nekem kifejezetten tetszettek a reggelek.

Nagy tapsot a konyhás néniknek is, akik finomabbnál finomabb ételekkel halmozták el a táborozókat! Még egyszer köszönjük!!!

Számomra nagyon érdekes voltak Apa (Vizi János), a táborvezető délelőtti előadásai. Sok dolgot tanultam.

Többek között, hogy hogyan „közlekedjek okosan” a hitben, Isten jelzőtábláinak segítségével.

* Megértettem, hogy van STOP, amikor meg kell állnom, ha rossz ösvényre térek.
* Figyelnem kell a Veszélyre, ami bármikor lecsaphat rám.
* Megfordulnom tilos, ha elindultam Isten útján.
* Ha elfogy az erőm, akkor Tankolnom kell Isten benzinkútjánál!

A Zarándok útja című könyvet dolgozta fel nekünk délutánonként Anya (Erika néni). Ez a könyv is azt mutatta meg nekem, hogy nehéz Isten útját járni, de amikor megérkezel a célhoz, és lehullik válladról a teher, tudod, hogy érdemes volt elindulnod, és ami ott vár rád a menny kapujában, a legcsodálatosabb, legfenségesebb dolog az egész világon.

A kedvenc jelenetem az volt, amikor Keresztény és Reményteljes (a két főszereplő) a Kétségbeesés Óriásának várából kiszabadul, és az, amikor Keresztény beleesik a Csüggedés mocsarába, de Segítő a kezét nyújtja, és kihúzza Keresztényt a mocsárból.

Volt egy füzetünk is, amiben feladatok voltak, ezeket csoportokban oldottuk meg.

Voltak versenyek. Sokan, én is részt vettem ezeken, nem kis eredménnyel. Megrendeztük az énekversenyt, íjászatot, rajzversenyt, kosárra dobást, hullahopp karikázást, bibliavers kereső versenyt, és még rengeteg vetélkedőt. Mindenki nagy izgalommal várta a nagy csocsó-bajnokságot, amiben én és Apa megvédtük, több mint 4 éves csocsó-táborbajnoki címünket. A gyerekek és a felnőttek minden évben arra törekszenek, hogy legyőzzenek minket. Ez az idén sem sikerült az ellenfeleknek, de ki tudja, mit tartogat a jövő!

4 csoport készült előadással, amit csütörtök este adtunk elő. Én az 1-es csoportba tartoztam. Minden csoportnak kellett egy verset írnia, íme a miénk:

Úton állók nem vagyunk,
De úton járó a csapatunk.
Megyünk az Úton az élet útján,
Jelek vezetnek ezen a pályán.
Engedelmeskedjünk az Úrnak,
Mert tökéletes az ő útja!

Minden csoport előadása szuper volt!
Ezeken kívül nyomdákat is lehetett gyűjteni, amit pénteken beváltottak ajándékokra.

Kedvencem a tábortűz volt, amit az utolsó estén rendeztek meg. Itt osztották ki a helyezetteknek a csoki jutalmukat. Az első helyezettek pedig kaptak egy nagy Ollé Ollé-t!

Még egyszer nagy tapsot a konyhás néniknek, Peti bácsinak, Tiszteletes bácsinak, Erika néninek, Szandrának, Ineznek, a nagyfiúknak, Vizi Daninak, és Tóth Matyinak, és az egész Tábornak!

Én fantasztikusan éreztem magam. Remélem, a többi táborozó is! Ez a tábor felejthetetlen volt, és köszönjük meg a Gondviselő Atyának, Istennek, hogy vigyázott ránk, és hogy ilyen szép hetet adott nekünk!

A tábor Igéjével zárom ezeket a sorokat: „Mutasd meg nekem a Te utadat, hogy járhassak a Te igazságodban!” Zsoltárok 86,11

Szeretném, ha jövőre is minél több gyermek eljönne a református hittantáborba!

Vizi Gréta Hajnal

Képek


Hittantábor – gyerekszemmel - II.

A hittantábor azért volt jó, mert újabb dolgokat tanultunk Jézusról. A délutáni alkalmakon a Zarándok útja c. könyv történetét elemeztük ki. Ebben a történetben egy férfi, aki a Keresztyén nevet kapta, a mennyei várost keresi. Néha elfáradt, megfáradt a hosszú menetelésében, de mégis bátran ment tovább az ő útján. Amikor pihent, imádkozott, elővette a Király könyvét (Bibliát) s olvasta. Egyik Ige nagyon megerősítette őt: „Az Ő angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.” Főszereplőnk egyik különlegesen nehéz estéjén, éjszakai útszakaszán - csak utólag tudatosodott benne – hogy egy angyal kísérte őt. Amikor hajnalodott, és visszanézett, csodálkozva látta, hogyan is jutott át baj nélkül annyi veszélyen. Kiderült, ez az útszakasz, a Halál árnyékának völgye volt. Tovább haladva előre tekintett, és egyre hálásabb volt Istennek azért, hogy átjutott a Halál árnyékának völgyén.

Ez a történet arra tanított engem, hogy mindig kitartó legyek, és Jézus ma is egészen biztosan megsegít!

Kéri Csenge


A Felsőpakonyi Református Templomban evangélizációs alkalmakat tartunk!
JÉZUS MONDJA: „ÉN VAGYOK A JÓ PÁSZTOR.” (János 10:11)

Az evangelizáció időpontja: 2013. október 07-11.

Evangélium = jó hír, örömhír. Isten hozzánk szóló szava.

hétfőn: SÍPOS ABA ÁLMOS (Bp. Békásmegyeri)
kedden: SOMOGYI PÉTER (BP.Fasori)
szerdán: FARAGÓ CSABA (Dunaharaszti)
csütörtökön:SCHALLER TAMÁS (Monor-Nagytemplomi)
pénteken: MOLNÁR SÁNDOR (Biai)

református lelkipásztorok mondják el.

Hallgasd meg Te is!

Istentiszteleteink 18 órakor kezdődnek.
Az alkalmak végén szeretetvendégség lesz – kötetlen beszélgetésekkel

Minden kedves érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk.

Presbitérium


MEGHÍVÓ

9 éves a református templom

2013. október 6. vasárnap
Tervezett PROGRAM:
DÉLELŐTT: 10 órakor
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
Meghívott igehirdető: KISS TAMÁS, református lelkipásztor

DÉLUTÁN: 15 órakor CSENDESNAP
Vetítettképes előadás: Házassági kommunikáció
Előadó: KOMJÁTHY KÁROLY,
a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársa.

s végül: SZERETETVENDÉGSÉG

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!

a Presbitérium


Könyvtár

Kedves Felsőpakonyiak!

Tavaly szeptember óta lelkes csapattal jógázunk a helyi Művelődési házban, hetente három alkalommal. A lányok mind egy szálig egyéni sikerekről számolhatnak be. Az izületi fájdalmak enyhülése, a vérnyomás-problémák javulása, anyagcsere serkentés, kedélyállapot javulás, mind a kitartó mozgás eredményei.

Fellelkesített engem a maroknyi ember boldogsága. Gondolkodóba estem, mert éreztem hogy itt nekem más feladatom is van, ami még több emberen segíthet.

Amióta itt élek Pakonyon, - 8 éve - azt tapasztalom, hogy itt az emberek figyelnek egymásra, barátságosak és nyitottak. Meghallgatnak, és olykor a tanácsomat kérik mozgással, táplálkozással életmóddal kapcsolatban. Mindenkinek szívesen válaszolok, bár vannak kérdések, amik az én tudásomat meghaladják. Azt gondoltam, tartsunk egy egészségnapot Felsőpakonyon, különleges meghívott előadókkal, akik a saját területükön profik! Legyen egy nap, ami az egészségről szól, és vihessük haza magunkkal az élményt, a tudást amitől az életünk egyszerűbb, boldogabb és egészségesebb lesz!

Október 19-én megvalósul az álmom! A Művelődési ház ad otthont az ELSŐ FELSŐPAKONYI EGÉSZSÉGNAP-nak

Akik fellépnek:
- Ille József -organikus szervezetfejlesztő
- Vadász Ákos Tullio -diplomás Iyengar jóga oktató
- Erzsike -egészségvédő torna
- Tenci -hatha jóga

Amire még kíváncsi vagy:
- testzsír % mérés orvosi műszerrel
- vércukor és vérnyomásmérés Czirják Esztikével
- Csire Károly mézes asztalkája vásárlási lehetőséggel
- egész napos kóstolók egészséges ételekből, italokból

Belépőt a helyszínen válthatsz, ami (bevezető jelleggel kb. egy buszjegy árának felel meg): 300 Ft/fő
Ha kérdésed, észrevételed lenne itt találsz meg: b.tenci@gmail.com
Szeretettel várunk a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, Felsőpakonyon 2013. október 19-én, szombaton 10 órától.


Civil

A Darumadár Nyugdíjas Klub nyári beszámolója

A nyár nagyon laza volt. Az időre sem lehetett panaszkodni, szuper melegre sikeredett, így mindenki a hűvös szobát vagy az árnyékos udvart kerete a pihenésre. Ebben a melegben a fiatalok is nehezen vették a munkába járást - még kocsival is -, az időseket is megviselte, de nekünk könnyebb, mert a kertben vagy nagyon korán vagy késő este locsoltunk, s napközben a hűvös szobában más elfoglaltságokat kerestünk, vagy pihiztünk.

Július 11-én énekkari próba és klubnap volt, ahol örömmel tudtuk meg, hogy Bruderné Margitkának 83. születésnapja van. Ennek örömére Fűziné Esztikénk szép verset mondott, a tagság pedig koccintott az egészségére. További szép éveket kívánunk még!

Július 16-án délután 19-en Gyálra mentek az Őszidő Nyugdíjas Klub meghívására, egy spontán kerti mulatságra. Babgulyás és lángos, valamint üdítők, hideg borocska volt terítéken. Az evészet után mulatságos vetélkedők következtek, nagyon jól érezték magukat akik elmentek. Július 18-án a klubnap elmaradt.

Július 25-én énekkari próba, utána klubnap volt. A programok és hivatalos dolgok után kiderült, Heim Mamánk ezen a napon töltötte be 80. életévét - nagyon izgult, hogy megérje -, fincsi lekváros linzerrel és sajtos pogival készült, de közben Virághné Annuska is meglepett bennünket túrós sütivel és meggyes pitével. Vacsorázni már nem kellett, olyan sok finomság volt. Lőrentei Erzsike szívhez szóló verseket mondott.

Július 27-én Tiszaligetre mentünk fürdeni, de itt sajnos, mint minden évben, már a belépőjegynél problémák vannak. Most sem volt zökkenőmentes. Az egész napra rányomta a bélyegét, ennek ellenére szép műsor volt a fellépő művészek és együttesek részéről.

Augusztus 1-jén énekkari próba és klubnap volt, ahol kiértékeltük a tiszaligeti kirándulást.

Augusztus 8-án ismét énekkari próba és klubnap volt. Lőrentei Erzsike ismertette a programokat, majd elmondta,Deák Irmuska tagunk eltörte a kezét. Reméljük, azóta már felgyógyult!

Augusztus 15-én újabb énekkart és klubnapot tartottunk, ahol a programokat ismertettük. Ezen a napon is volt meglepi, mert Ilona nap előtt Mózsikné Ilonka nagyon fincsi krémes sütiket készített, borocskát és üdítőt hozott. A verset Fűziné Esztike prezentálta. Akik voltak a klubban, jól jártak.

Augusztus 19-én hajnalban 11 klubtagunk 9 napra Montenegróba utazott. Mikor visszaértek elmondták: szuper jó idő volt, csak az út bizonyult hosszúnak és fárasztónak. Lőrentei Erzsike is szabin volt.

Az augusztus 21-ei énekkaron és klubnapon kicsit kevesen voltunk.

Augusztus 29-én 46 klubtagunk Kecskemétre ment fürdeni, de itt is megoszlott a vélemény kinek tetszett, kinek nem.

Szeptember 5-én, 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol Lőrentei Erzsike sok-sok programot ismertetett. Látszik, hogy vége a nyárnak, itt is beindul a nagyüzem. Szép képeslapot kapott a klubtagság Sopronból Békésiné Borikától, Harkányból Takácsné Marikától és Montenegróból, köszönjük. Ezen a napon is volt meglepi, hiszen a nyaralásból hazaérkezett Krizsánné Ica és Kovácsné Ica sok finom sütit sütött, és hozott a klubnapra, kis kontyalávalóval együtt. Pappné Rózsika névnapja alkalmából sütikkel és itókával készült, így duplán volt ünnepelve az Ilona nap is. Fűziné Esztike ismét szép verset mondott a névnaposoknak.

Egyelőre ennyit a nyárról, most indul a betakarítás a kertben. Savanyúság eltevés, lekvárfőzés, stb… Jó munkát!

Kovácsné N. Ilona


A Felsőpakonyi Darumadár Egyesület nevében nagyon szépen köszönöm azoknak, akik felajánlották részünkre adójuk 1%-át!

Lőrentei Erzsébet - az egyesület elnöke


Sport


Hátbelső

Tábori élményeink

Júniusban elgondolkodtam azon, hogy vajon mit fogunk Lilivel a nyáron csinálni? Végül arra jutottam, hogy szervezek egy tábort, ahol nem csak mi, de más gyerekek és felnőttek is jól érzik majd magukat. A tábor a Mikkamakka nevet kapta.

Július 1-jén kezdődött, és tartalmas 7 hetet hagytunk magunk mögött, rengeteg programmal, mókával, szórakozással.
A hét első 3 napján mindig fix programjaink voltak: olvastunk, tornáztunk, dramatizáltunk, zenéltünk, énekeltünk és kézműveskedtünk.
Csütörtökönként és péntekenként mindig valami mást csináltunk. Ezeken a napokon sok szülő jött velünk, hatalmas segítségként számomra.
Jártunk Dobos Krisztinánál a műhelyében, moziztunk, állatkertben, cirkuszban, múzeumokban, játszóházban, Minicityben voltunk.
Különleges vendégeink is voltak: Gálné Czető Éva, védő néni; Fózer György, tűzoltó; és nem utolsó sorban Bodzán Lajos, rendőr, és kollégái. Ezúton is köszönjük fáradozásukat!
Kerékpároztunk is, Ócsára két alkalommal – megnéztük a Madárvártát, isteni fagyikat ettünk, megcsodáltuk a Református templomot. Egy alkalommal Felsőpakonyon is kerékpároztunk, rengetegen voltunk. Ekkor látogattuk meg a Varosz Hüllőfarmot, a Géza fejedelem utcában.

Körvonalazódik a jövő évi program, egyelőre fejben.
Szeretném megkérni a táborban részt vevőket, hogy írjanak nekem egy kis élménybeszámolót. Azoknak a gyerekeknek, akik még nem tudnak írni, kérem a kedves szülőket, hogy segítsenek. Várom a rajzokat is. – Felsőpakony, Bem u. 26.

Nagyon szépen köszönöm a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozóinak a lehetőséget, hogy ott lehettünk és a rengeteg segítséget!

Köszönöm a gyerekek és szülők közreműködését, részvételét, segítségét!

Októberben kiállítást rendezünk a munkáinkból, fényképeinkből és az élménybeszámolókból!

Tóth Gabriella (Gabi óvó néni)


Hátlap

9. Óvodai tökfesztivál

2013. október 12-én, szombaton 11 órától a tökvilág téged vár!

 • Töklámpások, zöldségfigurák barkácsolása,
 • különböző kézműves tevékenységek,
 • töksúly saccoló verseny,
 • népi kosaras körhinta,
 • lovaskocsizás,
 • patchwork-kiállítás, béka-kiállítás,
 • töklabirintus, tökbazár, zsákbamacska.

Fellép a Buborék együttes, újból lesz bábszínház, és az esti töklámpás felvonulást a Garden Party kíséri.


2013_07_augszep.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)