Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_07_aug

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIV. évf. 7. szám, 2014. augusztus

Lapzárta: augusztus 05.

Szerkesztőbizottsági: augusztus 12. 12.00


következő lapzárta: szeptember ?


Fedlap

A la Hevesi…


Fedbelső


Önkormányzat


Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2014. szeptember 16-án kedden 17 órakor a Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. szám alatti aulájában

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Napirendi pontok:

1. Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonságról.
2. Intézményeink működéséről szóló beszámoló, a beszámolókat az intézmények vezetői tartják:
- Herman Ottó Általános Iskola: Matisz Zsolt
- Mesevár Napköziotthonos Óvoda: Dobosné Kerepeczki Mária
- Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó: Gálné Czető Éva
- Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház: Hevesi István

3. Egészségügy működéséről szóló beszámolók:
- felnőtt háziorvosi ellátás: dr. Borbély István
- gyermekorvos ellátás: dr. Somló Pál
- fogorvosi ellátás: Vajvoda Róbertné

4. Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ beszámolója. Előadó: Kronvalter Emília, intézményvezető.
5. Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló. Előadó: dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző.
6. Sztancs János polgármester beszámolója a 2014 évet érintő gazdasági, műszaki feladatok ellátásáról, az önkormányzat működéséről (röviden érintve az elmúlt 4 évben történt eseményeket, változásokat).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a településünkön történt pontos és hivatalos információk megszerzése érdekében, lehetősége szerint a fenti időpontban szíveskedjen megjelenni a közmeghallgatáson.

Köszönettel:
Sztancs János polgármester


KIVONAT A 2014. JÚLIUS 15. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – KMOP-4.7.1-13-2013-0017 azonosító számú „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken” tárgyú projektben felhatalmazza a gesztort, Inárcs Nagyközség Önkormányzatát, hogy a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása kapcsán egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban árajánlatokat kérjen.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – KMOP-4.7.1-13-2013-0017 azonosító számú „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken” tárgyú projekt Felsőpakonyra vonatkozó tárgyi eszközeinek beszerzésére és szállítására zártkörű pályázati eljárást ír ki, amely keretében egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban ajánlatokat kér.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői állásának vonatkozásában - költségcsökkentési indokok miatt - nem ír ki új pályázatot. A jelenlegi intézményvezető megbízatása hamarosan lejár. A Testület 2014. október 12. napját követően dönt az intézményvezetői státusz betöltéséről.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóját, annak megvitatását követően.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 142. számú (Budapest Nyugati pályaudvar - Lajosmizse) vasútvonal 125. éves fennállása alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozathoz. A rendezvényt az Önkormányzat 100.000 Ft összeggel támogatja.

KIVONAT A 2014. AUGUSZTUS 05. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy rendezni kívánja az .A.S.A. Magyarország Kft. és az Önkormányzat között meglévő, még az előző ciklusból származó elszámolási vitáját. Az .A.S.A. Kft. álláspontja szerint az előző polgármester 2010-ben több konténert is rendelt tőlük, melyek segítségével a bázisra illegálisan behordott hulladékot kívánta elszállítatni. Az .A.S.A. Kft. szerint a teljesítések megtörténtek, viszont a szolgáltatás ellenértéke akkor nem került kiegyenlítésre. A követelés mértéke 907.461,-Ft, azonban ezen követelés mértéke a rendelkezésre álló dokumentumok alapján vitatható volt, mivel írásos megrendelés nem, vagy nem minden esetben áll rendelkezésre. A testület egy korábbi határozatában Horváth Gergely alpolgármestert bízta meg a vitás elszámolási ügy rendezésével. A lefolytatott tárgyalás során sikerült megállapodásra jutni az .A.S.A. Magyarország Kft.-vel, így a vitás elszámolást négy év után sikerült megnyugtatóan, mindkét fél számára elfogadható módon rendezni. Tekintettel arra, hogy az .A.S.A. Kft. a tárgyi munkálatokat bizonyos, önkormányzatunk által pontosan nem ismert mennyiségben és minőségben elvégezte, így a Képviselő-testület határozata alapján önkormányzatunk az eredeti követelés 50%-át elismeri, az ennek megfelelő összeget az .A.S.A. Kft. részére megfizeti.
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Iskola utcát, a Rákóczi utca és Ady E. utca közötti szakaszon, az Ady E. utca felé, illetve a Dobó Katica utcát, a Rákóczi utca és Petőfi S. utca közötti szakaszon, a Rákóczi utca felé, továbbá a Zrínyi M. utcát, a Petőfi S. utca és a Csokonai utca közötti szakaszon, a Csokonai utca felé egyirányúsítja. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a közlekedési táblák kihelyezését szakemberrel egyeztesse, az egyirányúsított útszakaszokra a szakember által javasolt útjelző táblákat megrendelje és saját hatáskörben az útszakaszokra kihelyeztesse.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Köszönet az Önkormányzat és a település lakossága nevében.

Köszönetet mondunk Némethné Oláh Szilviának és családjának, hogy minden évben több száz virágpalántával ajándékozza meg önkormányzatunkat. A sok szép virággal közterületeinket, parkjainkat, intézményeinket színesebbé, szebbé varázsoltuk. A gondosan előkészített és a jól felnevelt virágoknak és az önkormányzat részéről történő további gondoskodásnak hála, hosszú ideig csodálhatjuk a színpompás növényeket. Különös köszönet illeti az ajándékozót, hogy szabadidejét nem kímélve a felnevelt és kiültetésre alkalmas virágok százait térítésmentesen biztosítja településünk részére.

Köszönettel:

Sztancs János polgármester


Beruházásaink

A Herman Ottó Általános Iskola, Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó felújítását és újonnan történő kialakítását követően a Házi és gyermekorvosi rendelő (Dobó K. u. 2.) felújítását, korszerűsítését végezzük. Az ezzel járó kellemetlenségek miatt betegeink szíves elnézését kérjük.

A rendelőben folyó munkálatok:

 • egyes nyílászárók cseréje,
 • mozgáskorlátozottak részére történő mellékhelyiség kialakítása,
 • mozgáskorlátozottak részére történő akadálymentes bejárás biztosítása,
 • váróterem, orvosi rendelő tisztasági festése,
 • parkoló kialakítása a belső udvaron, és a telek kerítésének cseréje.

A mozgáskorlátozottak részére az akadálymentes bejutást a Polgármesteri Hivatalban is el fogjuk végezni.

A P+R parkoló munkálatai a befejezéshez közelednek, felszerelésre kerülnek a közvilágítási lámpák, az arc- és rendszámfelismerő kamerák, kerékpártároló. A munkálatok befejeztével a kivitelező a műszaki terven meghatározott falültetést is elvégzi. A buszforduló előtti kis park nem egészen úgy sikeredett, ahogy azt elvártuk volna, a tehergépjárművek és a közlekedési járművek hátsó kerekei a forduláskor a park szélén haladnak keresztül. Az egyeztetés során ennek korrekciós költségéről nem sikerült megegyezni a kivitelezővel. Ezt a kis műszaki hiányosságot átadás után önkormányzatunk saját kivitelezéssel megszünteti.

A Kossuth L. utca felőli peron megközelítését szolgáló lépcsőt felújítjuk.

Az állomás területén levő parkot rendszeresen karbantartjuk, a fákat, virágokat megmetszettük, és a P+R parkoló átadását követően szükség szerint faültetést is végre fogunk hajtani.

Már csak egy álom marad hátra a szép környezetű vasútállomáson, egy új, korszerű váróterem és jegykiadó megépítése. Ennek kivitelezése nem rajtunk múlik, reméljük, hogy a MÁV egyszer csak anyagi hozzájárulásával elősegíti azt.

Sztancs János polgármester


FELHÍVÁS!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata üzemelteti a vasútállomás területén lévő parkot, az elkészült P+R parkolót és az ehhez kapcsolódó járdaszakaszokat. Még átadásra sem került az új parkoló, a környék lakóinak panaszai már meg is érkeztek önkormányzatunkhoz, melyek szerint a fiatalok, 10 és 40 fő közötti létszámmal, minden nap 20 óra és 23 óra között, de előfordul, hogy éjjel 2 óráig is gyülekezőt tartanak, a személygépjárművekből bömböl a disco zene, ordítoznak, a autók motorjait turbóztatják. Felhívjuk a fiatalok figyelmét, hogy ezen irányú tevékenységüket (gépjárművek nagy fordulaton történő járatása, a zene hangosan történő hallgatása, szeszes ital fogyasztása, a kiürült üvegek összetörése, és egyéb szemetelés, tiltott szerek fogyasztása) szíveskedjenek az állomás területén megszüntetni! Rövidesen felszerelésre kerül az arc- és rendszámfelismerő kamerarendszer, amelynek segítségével a fent leírt szabálytalanság elkövetőjét felelősségre tudjuk vonni.

Felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, a helyi körzeti megbízottal, aki rendszeresen ellenőrizni fogja az ezeken a területeken folyó rendzavarást, az elkövetők ellen eljárást kezdeményezünk.

Szintén az Önkormányzat üzemeltetésében a játszótérről már többször írtunk a helyi újságban. A játszótéren az ott lévő játékokat megrongálják, a csúszdában sok esetben emberi szükségleteiket is megejtik. A szabálytalanság elkövetését követően a csúszdát teljes egészében át kell takarítanunk, fertőtlenítenünk, és a használatból ez időre ki kell zárnunk. Az eddig kihelyezett tiltó táblákat rendszeresen eltávolították, éppen ezért alakítottuk ki a játszótér használatának rendjére vonatkozó szabályzatot. Az ezen pontokat tartalmazó táblát törhetetlen anyagból elkészíttetjük, és kihelyezésre kerül a játszótér területére. Kérjük a település minden felnőtt lakóját, gyermekeit, hogy a táblán megfogalmazottakat maradéktalanul szíveskedjenek betartani, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. Különösen a szülők figyelmét hívjuk fel, hogy gyermekeikkel a játszótér használatát szíveskedjenek megbeszélni, és időszakonként a gyermekek részére azt feleleveníteni szíveskedjenek, a rongálások és a használat korlátozásának elkerülése érdekében. Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetősége biztosítani tudja, a játszótéren is felszerelésre kerül arcfelismerő kamera, és ebben az esetben a szabálytalankodóval és rongálóval szemben egyszerűbb lesz eljárást foganatosítani.

Sztancs János polgármester


SZABÁLYZAT

A játszótér használatának rendje

(1) A játszótér tulajdonosa és üzemeltetője Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9. Tel.: 06 29/317-131)
(2) A játszótér (2363 Felsőpakony, Templom tér 1.) a 14 éves korosztályig kínál szórakozási és felüdülési lehetőséget. A játékokon kívül a gondozott környezetben sok növényfajta él együtt. Nyitvatartási idő: 7:00-21:00 (nyári időszámítás idején)
10:00-15:00 (téli időszámítás idején)
(3) A parkosított területek, játszó- és pihenőhelyek megóvása minden természetes személy kötelessége. A használat ingyenes.
(4) A játszótéren a játszóeszközöket rendeltetésszerűen, az állapot megőrzését szolgáló módon kell használni.
(5) A játszótér csak nyitvatartási időben használható. Nyitvatartási időn kívül a játszótér zárva tart.
(6) A játszóteret 14 éven aluli gyermekek használhatják, 6 év alattiak csak felnőtt kíséretében, és annak felelősségével vehetik igénybe. Iskolai, óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért. A játszótér használói és felnőtt kísérői felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért.
(7) A felügyelet nélküli gyermekek által okozott károkért a szülő tartozik felelősséggel, köteles a kár megtérítésére.
(8) A játszótéren tilos minden olyan magatartás, amely mások nyugalmát zavarja.
(9) Tiltva van a növényzet, az építmények és tartozékaik, valamint a felszerelt tárgyak rongálása.
(10) Tilos a virágok és egyéb növények szedése, fák és bokrok engedély nélküli kivágása, fák törzseinek hirdetések céljára történő használata, fák törzsére való írás, vésés, tűzrakás.
(11) Tilos a játszótéren az alkoholfogyasztás, a dohányzás, valamint a szemetelés.
(12) A játszótér használói a kerékpárjukat az erre a célra alkalmas kerékpártárolóban helyezhetik el. A játszótér egyéb területén jármű használata tilos.
(13) A játszótér egész területén nem megengedett az állatok bevitele és sétáltatása.


TÁJÉKOZTATÓ

Felsőpakony Nagyközség ingatlantulajdonosai részére

Tisztelt Lakótársunk!

Önkormányzatunk minden év májusában a havi AGORA-ban tájékoztattuk Önöketlakóingatlanjuk és az annak közvetlen környezetében lévő területek tisztán tartásáról. Sajnálatos módon az idei évben sem tesz mindenki ezen kötelezettségének eleget, ezért az alábbiakban felsoroltak szerint felhívjuk a szíves figyelmüket környezetük tisztántartására.

Felsőpakony Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről szóló 17/2004. (X.18) számú rendelete szabályozza a település közigazgatási területén a közterületek és ingatlanok tisztántartását. A rendelet 3. §-a kimondja,

„(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni
a) az ingatlan rendben- és tisztántartásáról, a gyom- és allergén növényektől való megtisztításáról;
b) az ingatlan előtti járdaszakasz, szikkasztó árok tisztántartásáról és karbantartásáról, az ónos esőtől, hótól, jégtől síkossá vált járdák – szükség esetén naponta többszöri – takarításáról, síkosság mentesítéséről;
c) az ingatlanról a közterületre kihajló, a szomszédos ingatlanra áthajló bokrok, faágak telekhatárvonaláig, illetőleg a járda fölé hajló ágak 2,5 m magasságig történő lemetszéséről.
(2) A járdáról letakarított havat és jeget úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos- és közúti járműforgalmat ne akadályozza.”

Önkormányzatunk a település közterületének helyszíni bejárása során azt tapasztalta, hogy egyes telekingatlanok előtti járdaszakasz, szikkasztó árok és az aszfaltos út közötti rész rendkívüli módon elgazosodott. A fenti rendelet értelmében ezen területek gyomtalanítása és tisztántartása az ingatlan tulajdonos kötelessége!

A 2014. májusában tett felhívásunknak a település lakóinak egy része mind a mai napig nem tett eleget.

A település Önkormányzata és lakótársai nevében kérem azon tulajdonosokat, akik ezen kötelezettségeiknek nem tettek eleget, hogy a telek ingatlanjaik előtti területeket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb szeptember 01-ig szíveskedjenek gyomtalanítani, kikapálni vagy lekaszálni! A tavalyi és az idei évben is rendkívüli módon elszaporodott a királydinnye. Ez a növény rendkívüli módon tűri a szárazságot, nagymértékű elszaporodása esetén hosszú évekig szinte lehetetlen a kiirtása. Ennek megakadályozása érdekében, kérem Önöket, hogy a növényt lehetőleg a gömbölyű tüskés termésének lehullatása előtt tövestől húzzák ki a földből! Ezt követően helyezzék szemetes zsákba a termés elhullajtásának megakadályozása céljából!

Szeretnénk, ha felkérésünket a település lakói betartanák, és nem kerülne sor szabálysértési bírság kiszabására. Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete 3. §-ban felsoroltakat, ha az önkormányzatunk végzi el, az ingatlan tulajdonosnak a munka ellenértéke kiszámlázásra kerül.

A fent leírtak betartása környezetünk, településünk szebbé tételét, és nagyközségünk megítélését, így az itt élő emberek gondoskodását tükrözi.

Az ingatlanok előtti közterületeken azon fáknak és bokroknak, amelyek a villamos elosztó hálózat közvetlen közelében vannak, és üzemzavari jelenségeket okoznak, gallyazását el fogjuk végezni. Azokon az utcaszakaszokon, ahol a gallyazást megkezdjük, a lakosságot előtte időben értesíteni fogjuk, hogy figyelemmel tudják kísérni az Önök előtt folyó munkálatokat. Ha áramszünet elrendelése is szükséges, arról is tájékoztatjuk majd Önöket.

Köszönjük mindazoknak, akik eleget tettek lakóingatlanuk előtti területeik gyomtalanításának, és rendszeres tisztán tartásának. Reméljük, hogy azok a lakók, akik elmaradtak környezetük szebbé tételével, pótlólag ennek hamarosan és rendszeresen eleget tesznek!

Tisztelettel:
Sztancs János polgármester


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS


VAN EGY OLDALAS TÁJÉKOZTATÓ PLAKÁT

Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12. napjára kitűzött választásról

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda, értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig megküldi.
A helyi választási iroda, értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Átjelentkezés
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Választási kampány
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható. 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható, és politikai reklámot nem lehet közzétenni.

Választási bizottság
A helyi választási bizottság három tagját és két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete 2014. augusztus 5-én megválasztotta.
Elnök: Matisz Zsolt, elnök-helyettes: Czirják Józsefné,
tag :Gergely Mihály; póttagok: Dobosné Kerepeczki Mária, Szenténé Szalai Ibolya

Mozgóurna
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását szintén 2014. október 12-re tűzte ki, de településünkön nemzetiségi választás nem lesz.
Újdonság, hogy 2014-től 5 évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.

Helyi Választási Iroda elérhetősége, vezetője:
dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző
2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9
Tel.: 29/317-131, 20/92-99-767
Email: jegyzo@felsopakony.hu;

HVI vezető-helyettes:
Langné Malecz Andrea, aljegyző
Tel.: 29/317-131, 20/331-4252
aljegyzo@felsopakony.hu

Egyéb információ, átjelentkezéssel és mozgóurna iránti kérelem nyomtatványok: www.felsopakony.hu, www.valasztas.hu vagy a HVI-ben személyesen kérhető.

Felsőpakonyi HVI


Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán induló jelöltek részére

Ajánlóív
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg, 2014. augusztus 18-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani.
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a, illetve képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Településünkön a megválasztható képviselők száma 6 fő.
Ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, kivéve:
- az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Jelölt bejelentése
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál, legkésőbb 2014. szeptember 08., 16 óráig. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.
A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.
A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.

Felsőpakonyi HVI


Óvoda


X. Óvodai Tökfesztivál

Ismét eltelt egy év, és óvodánkban kezdetét vette a lázas készülődés a TÖKFESZTIVÁLRA.
Javában folynak az előkészületek, tervezünk, szervezünk, hogy ismét változatos programokkal szórakoztathassuk a falu apraja-nagyját.
A 2014.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontja miatt, az idei TÖKFESZTIVÁL, 2014. október 4-én kerül megrendezésre.
Programjainkról a későbbiekben tájékozódhatnak a kihelyezett plakátokról, az óvoda és az önkormányzat honlapjáról, valamint az Agora következő számából.
Továbbra is számítunk a szülők és a helyiek összefogására, támogatására, hogy együtt tölthessünk egy TÖK jó napot, s tovább öregbíthessük óvodánk, közösségünk hírnevét.
Hiszen a legnagyobb gondolatok mindig egyszerűek, az együttműködés az, ami varázslatos dolgokat formál belőlük.

Reméljük, hogy vendégeink száma ismét gyarapodni fog, ahogyan az elmúlt években mindig. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel!
a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda dolgozói

Ancsa óvó néni


Újszülöttek:

Budai Nikoletta 07.07.
Rácz Norbert Tamás 07.12.
Lefkovits Hanna 07.19.
Marosvölgyi Ákos 07.16.


Iskola


Katolikus


Ha itt lettél volna!

Gyönyörű és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk július hónapban.
Az Őrség-szlovén-horvát zarándoklat során rengeteg, szebbnél szebb székesegyház, bazilika látogatása lehtőséget adott minden zarándoknak a feltöltődésre, a kegyelmek kérésére . Leírni lehetetlen ezeket a helyeket, meg kell nézni, aki csak teheti. Mária-Bistricán legalább 3 napi látnivaló akadna, egy kis pihenéssel. Egyszóval csodálatos volt.
Július 27-én Lőrinciben - Anna-napi búcsún - folytattuk a nyári zarándoklatunkat. A felsőpakonyi Máriás lányok csoportja is részt vett az ünnepségen, ügyes helytállásukért dicséret illeti Bazsik Grétit, Hegedűs Magdikát, Varga Zsófiát és Vitéz Annát. A házigazdák a lelki táplálék mellé finom testi táplálékkal is megvendégeltek bennünket .
Előttünk a nagy feladat, rohannak a napok, és a templomunk 20 éves évfordulójának megszervezése sok tennivalót tartogat számunkra. Szeretnénk felejthetetlenné tenni az ünnepet. Szeptember 21-én lesz a nagy nap, melyre már most hívunk szeretettel minden kedves felsőpakonyi lakost. Kívánok addig még sok szép nyári napot, az iskolásoknak lassan felkészülést a tanítás kezdetére.

Berencsi Gézáné egyháztanács elnök


Hittantábor

Nekem három hittantáborban is részem volt. Milyen egy hittantábor? Miért vagyok annyira lelkes és feltöltve egy egész új iskola évre?
Egy hittantábor véleményem szerint a valódi műhelye a hit átadásának. Elvileg átgondolt, megtervezett program szerint zajlik, és életszerű. Talán ez az utóbbi, az életszerűség az a plusz, amit a rendes hitoktatás alkalmával csak üggyel bajjal tudunk nyújtani. Ez egy keresztény valóság „só”. Most játszhatok is a szavakkal, mert Jézus valóban azt mondta, hogy ti vagytok a só! A só a minden napi használatban ízessé teszi az ételt. Egy hittantábor megmutathatja az egész keresztény élet jó ízét. A gyerek megtapasztalhatja, hogy lehet nem durván viselkedni, lehet nem csúnyán beszélni, lehet őszintének lenni a táborvezetőhöz, lehet hibákat is elkövetni, csak igyekezni kell kijavítani, lehet tisztaságot is tartani magam körül, az nem csak a lányok és asszonyok dolga, lehet jószívűnek is lenni, lehet megajándékozni valakit valamivel, lehet barátságokat kötni, stb. Ezeket az élet valóságai között nagyon hatékonyan lehet átadni, mert alkalom van szinte mindegyiket saját példánkon bemutatni. A három táborban, melyeket alább fel fogok sorolni, minden hasonló szisztéma szerint zajlott.
a. Vagyis mindegyikben jelen volt lelkiatya is, akivel lehetett mindig beszélgetni felnőtteknek gyermekeknek egyaránt. Csaba testvér minden nap 9 órakor tartott egy kis eligazítást. Az eligazítás is olyan volt, hogy nem csak elveket mondott, hanem megszólított valakit, például engem is, no Gábor testvér mondd el, neked milyen nehézségeid voltak az életben és hogyan sikerült megoldanod őket. Én aztán el is mondtam, hogy miért szimpatizálok Csaba testvér munkájával annyira. Elmondtam, hogy nekem éltek a szüleim kis koromban, sőt apám még most is él, és anyukámat is csak az idén veszítettem el, 90. éves korában. De elváltak már, egy éves koromban. És nekem is küldött egy Csaba testvért a jó Isten, őt Tamás atyának hívták, és én bizony az ő segítségével jutottam tovább az életben.
b. Volt egy vagy kettő különösen szép, és rendkívüli körülmények között megélt szentmise. Néha ebben is jó egy kis változatosság, egy kis meglepetés. A meglepetés szentmise az hegyek közt, az erdő szélén volt, vacsorafőzés közben. Amikor kiértünk a táborhelyre, az felnőtt segítők mindjárt nekiálltak a főzés előkészítésének. Amikor már minden azt üstben volt, és csak a tüzet kellett táplálni, akkor elkezdtem a szentmisét mondani, közben a gyerekek szépen énekeltek, imádkoztak, nem sokat és nem sokan mocorogtak. Nagy komolysággal megvolt a szentmise, és utána mindjárt kezdődhetett az agapé. /Ennek a szentmisének a bemutatását rám bízta Csaba testvér. Előtte még gyóntatási alkalmak is voltak./
c. Mindenütt fel van osztva a társaság rajokra, csoportokra, hol hogy nevezik a kisközösségeket. Rendszerint egy már sokat táborozott nagy lány vagy nagy fiú egy-egy ilyen csoport vezetője. A csoportokat külön-külön pontozzák, és az érdemeket csoportonként kell gyűjteni. Tehát mindenki felelős az eredményért. Sok mindent kell csinálni, ami a csoport külön feladata, de ugyanaz a feladat minden csoport számára. Kell nevet választani, csatakiáltást kitalálni, kell egy kis csasszuskát, vagy mondókát kitalálni, ami a csoport életről szól.
d. Mindig van egy központi téma, ami átszövi az egész hetet és minden akörül forog.
e. Az étkezések közösek, válogatni, fintorogni nem lehet és nem érdemes. Egy kevés költőpénz mindig akad a gyerekeknél, de mindig mondjuk, hogy csak nagyon keveset hozzanak, hogy ne dúskáljon egyik gyerek se a másik előtt. Ez nem egyénieskedés, az önzőség alkalma.
f. Sok játékalkalom van, a közös játék a fiúknak legtöbbször a focizás, de azt láttam, hogy a lányok is szívesen részt vettek benne néhányan. A lányoknak, de ugyanígy a fiúknak is vannak kézműves foglalkozások. Rendszerint van egy fürdőzési nap is, vagy valamilyen kirándulás a közelben. Lehet kártyázni is vagy társasjátékot játszani, például esős napokon.

Most a fenti szempontok szerint felsorolom a három tábor élményem sajátságait.
1. Böjte Csaba atya tábora Szovátán.
Égig érő fesztivál a tábor neve, mely a szovátai nagy, 130 főt is befogadni képes a házban zajlik, most már több éve. Ebben a táborban bizony kicsiknek és nagyoknak egyaránt arról volt szól, hogy hogyan lehet a nehézségeket leküzdeni, hogyan lehet akár már kisgyermekként valamilyen hasznos, netalán pénzt is hozó tevékenységet végezni. Volt velünk egy közgazdász is, aki elmagyarázta a román törvényi szabályozásokat, hogy hogyan lehet a mini vállalkozásokat törvényesen létre hozni és egy kis keresethez jutni. Tudniillik Csaba testvér gyermekei már gyűjthetik a kelengyéjüket a maguk megtakarított pénzéből. A csoportélet itt nagyon gyakorlatiasan folyt. Itt nem nagylányok és fiúk voltak csupán a csoport vezetők, hanem sok szakma kiválósága. Volt ott fafaragó, volt ott TV műsorvezető, bábszínész, volt ott tánctanár stb. Mindenki maga köré gyűjtött kb. 10 gyermeket, akiknek ahhoz a mesterséghez volt kedvük és komoly alkotó munkát végeztek a gyerekek között az ő segítségükkel. A táborról szép összefoglalót készített a www.erdely.tv, Szabó Éva szerkesztő, műsorvezető. Aki ügyes megnézheti az interneten.
2. A galamboki tábort Tóthné Ledniczki Teréz és Papp Norbert vezette, sok felnőtt munkatárssal. A résztvevők ócsaiak és felsőpakonyiak voltak. Ebben a táborban a fő téma a Nyolc boldogság volt. Mindegyik nap két-két boldogságot dolgoztak ki, és játékosan ezzel foglalkoztak egész héten. Volt fürdőzés is a Balatonban is és Zalakaroson is. Volt jó focipálya, ahol legfőképp fiúk, de néhány lány is jókat szaladgálva focizott nem is egyszer izgalmas gólszerző meccseket játszva. Nagyszerű természet közelségbe kerültünk a Kis-Balatonnál. Egy napot ezzel a kirándulással töltöttünk. Előre megmondták a vezetők, hogy mindenki mindent figyeljen, mert verseny lesz a látottak alapján. Bizony nagyon sok érdekes kérdésre lehetett válaszolni, Bettike, az egyik kedves anyuka, egyébként kertészmérnök, játékvezetése alapján. Norbi tanár úr bátorságpróbáján én már nem ijedezhettem és nem hüledezhettem, de a többiek élményeiből el tudom képzelni, hogy az milyen lehetett.
3.
A harmadik tábor Köröshegyen zajlott. Én ezen voltam a legkevesebb ideig jelen. Itt Roland atya volt a „tábori lelkész”, de azért majdnem odaértem én is egy kis fiú útitárssal a szentmisére, és jó néhány gyermek gyónására is sor kerülhetett. Ez a tábor engem itthon lepett meg legjobban, mert a szokott hittanteremben egy egész kiállítást készítettek a tábori munkákból. A fent felsorolt elemek, név, jelmondat, kis versek, imák stb. mind megszemlélhetők és olvashatók. Roland atya lehet, hogy egy kis gyűjteményt készít belőlük évközi használatra.

Tisztelettel Hefler Gábor plébános


„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,1-10)

Hittantábor Galambokon – rövid összefoglaló

Idén július 20-25-ig, a Zala megyei Galambokon tartottuk katolikus hittantáborunkat. Mint korábban is, ismét ócsai hittanos barátainkkal töltöttük ezt a remek hetet. 45-en voltunk a táborban, ebből 17 pakonyi gyermek, 3 felnőtt segítő Pakonyról. Legfiatalabb részvevőnk a most másodikba menő Udvardy Csenge, legidősebb résztvevőnk Gábor atya volt. Szállásunk egy erősen felújított, korszerűsített, bővített plébánia volt sok szobával, termekkel, terasszal. A tábor területéhez tartozott egy nagykapus focipálya is. Étkezésünket a közeli étteremben oldottuk meg, a heti menüt fogyasztva. A gyermekeket csoportokra osztottuk, minden csoportot egy-egy fiatal segítő vezetett. A csoportok végezték az adott napon a kisegítő munkát, terítést, stb. Munkafüzetünkben, amiben feladatok is voltak, pecséttel értékeltük a napi munka, torna, rend, stb. tevékenységeket, ezt összesítettük a végén.
A hét témája a 8 boldogság volt. Igyekeztünk minden nap egy-egy szeletet feldolgozni, megérteni, megélni Jézus hegyi beszéde során mondott tanításából. Több misén vettünk részt, és napjainkat átszőtte a közösen mondott reggeli, déli, esti ima, a lelki olvasmányok, idézetek megbeszélése. Persze mindezen lelki értékek papíron mit sem érnek a gyakorlati megélésük nélkül. A táborban valóban lehetőségünk nyílt a szelídséget, békességet, irgalmasságot gyakorolni, mivel enélkül nem is lett volna ilyen remek, problémamentes a tábori létünk.
A lelki felfrissülés mellett nagy hangsúlyt fektettünk a fizikai aktivitásra is. Minden reggel jómagam vezettem a reggeli tornát, aminek egyik leglelkesebb résztvevője Gábor atya volt! Nyomta a fekvőtámaszokat, futott a többiekkel.:-) Egyik este táncházat tartottunk gyáli segítőink, Piri és Eszter vezetésével. Ez egyfajta lavinát indított el. Ettől fogva a legváratlanabb pillanatokban és helyzetekben egy-két gyermek összeállt és indult a tánc, egyre több résztvevővel A fiúk, lányok és férfiak nagy része minden nap részt vett legalább egy focimeccsen, mely a végsőkig kiélezett volt minden alkalommal. Egy esetben 4:1-es állásnál lefújáskor még hosszabbításért könyörögtek a bírónak, Gábor atyának, annyira hittek az egyenlítésben pár perc alatt Remek métázásaink, zászlófoglaló játékunk, számháborúnk szintén segített a zsírégetésben. A manuális kihívások szerelmeseinek sakkbajnokság és kézműves foglalkozás állt rendelkezésére. Megtekintettük a Kis-Balaton egy részét, a Kányavári –szigetet bejárva, ahol 8 állomásos vetélkedőt is szerveztünk. Kisvasúttal bejártuk a környéket, egy napot Zalakaroson töltöttünk az élményfürdőben. Egy faluvetélkedő során a faluval ismerkedtünk meg. Tartottunk bátorságpróbát is, ahol még a legnagyobbak is megremegtek néha Estéinket minden nap gitáros-dalos-beszélgetős tábortűzzel zártuk.
A táborban baleset nem volt, csitíthatatlan veszekedés, verekedés, sértődés szintén nem történt. Ezúton is köszönet minden ifis segítőnek, felnőtt munkatársnak, szervezőtársamnak, Tóthné Ledniczki Teréznek. Lélekben erősödve, fizikailag kimerülve fejeztük be a tábort, ahol számtalan barátság köttetett vagy erősödött. Már a tábor utáni első napon egy közösségi oldalon a következő tábort vagy együttlétet sürgették a résztvevők. Lesznek alkalmak már ősszel is, ahol ismét átélhetjük a szeretetközösség rendkívüli élményét a hittanosok körében. Gyertek minél többen!

Papp Norbert
katolikus hittanár, társszervező


Református


Könyvtár


Civil


Polgátőrök jelentik

A közrend és a biztonság fenntartása mellett, igyekszünk fejleszteni tudásunkat, ismereteinket. Ennek részeként, részt vettünk a Gyáli FEGY munkatársainak szolgálatteljesítésén.
A helyi járőrszolgálatunkon, velünk tartott a családvédelem munkatársa is.
Az iskolaszünet miatt, nagyon sok fiatal tartózkodik az utcákon, tereken, sajnos sok kiskorú még hajnalban sem megy haza.
Minden szülő maga dönti el, hogy meddig engedi el a gyermekét, de 18 év alatt a gyerek biztonságáért a szülő felel!
Megelőző intézkedéseink ellenére, július 25.-e hajnalra a vasútállomásnál betörtek a Nemzeti Dohányboltba.
Az állomáson két esetben is volt rongálás.
Sajnos nem elég visszatartó erő, hogy a büntetés betöréses rablás esetén akár tíz évig tartó, a rongálás vétsége miatt, akár egy évig tartó szabadságvesztés is lehet.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, segítsék munkánkat, bátran forduljanak hozzánk tanácsért vagy segítségért!

Szolgálat telefonszáma: 06/20-382-90-11

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult működésünkhöz, fejlődésünkhöz.
Számlaszám:65500116-31003085-53000004

Dósa Zsoltné


Kimaradó cikk:

Kedves Polgárőrök!

Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy megköszönjük az áldozatos munkátokat, melyet önzetlenül, a szabadidőtökből értünk végeztek.
Nem kis szerevezést, odafigyelést igényel az sem, hogy minden nap legyen, aki felveszi a szolgálatot, járjátok Felsőpakony utcáit, és ha hívunk ott legyetek ahol éppen szükség van Rátok.
Nekem egyszer volt csak részem egy ilyen akcióban, telefonáltam, és perceken belül jöttetek, intézkedtetek, amit ezúton is köszönök. Végül kiderült, hogy vak riasztás volt, amiért elnézést kértem, de olyan jólesett, hogy nem azt mondtátok, hogy minek hívogatlak benneteket, hanem még Ti köszöntétek meg nekem, hogy szóltam, figyeltem. :)
Azt hiszem nagyon sokunknak volt már vagy lesz ilyen alkalom, amikor a segítségetekre szorulunk, és Ti jöttök, és segítetek.
Jó tanácsként írom, hogy mentse el mindenki a telefonjába a számotokat, én így tettem, hogy ne akkor kelljen keresgetni amikor baj van, mert akkor amúgy is ideges az ember, és még azt sem találja ami az orra előtt van.
Íme, a Polgárőrség telefonszáma ami minden felsőpakonyi lakosnak kéznél kell hogy legyen:
06-20 382-9011
Nagyon jó érzés, hogy tudjuk, látjuk, hogy járőröztök és véditek nagyközségünket.

Nagyon szépen köszönjük !!!!!
Joánovits Judit


Darumadár Nyugdíjas Klub júliusa

Június 27-én 9 klubtagunk elutazott Törökországba, Kusadasiba. Igaz, nem tudták mire vállalkoztak, az odaút 35 óra volt, kissé fárasztó, de az ottlét feledtetett minden kellemetlenséget: gyönyörű, homokos tengerpart, szép tiszta tenger, a szálloda is szuper volt, egyszóval megérte. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat, s megtapasztaltunk a törökök vallásából a romadánból egy hetet is, sok szép élménnyel gazdagodtunk.
Július 3-án 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap volt, senki sem panaszkodhat itthon sem a jó időre.

Július 10-én énekkart – 17 órától klubnapot tartottunk. Lőrentei Erzsike ismertette a következő programokat, majd vidám beszélgetés következett a nyáron folyó munkákról, a kerti növények ápolásáról, a permetezés fortélyairól.

Július 17-én énekkar, klubnap volt.

Július 24-én ismét énekkar majd klubnap volt, kellemes beszélgetéssel.

Július 26-án, 7 órakor Tiszaligetre mentünk a fürdőbe, ahol nyugdíjas klubok és előadók találkozóját szervezték meg. Kiváló, szép előadásokat láthattunk, az énekkarunk 7.-ként lépett fel. Ujjné Piroskáné itt ügyesen egyéni számokat adott elő, az énekkarunk is remekül szerepelt, utána mindenki kedvére szórakozhatott. Vagy a műsort nézte, vagy a fürdőzést választotta, vagy mindkettőt. Majdnem kifelejtettem, Abonyban megálltunk a Mészáros vendéglőnél és kemencében frissen sült csülkös batyukat, túrósokat, máglyarakást, s egyéb finomságokat vásárolhattunk, hogy kényeztessük magunkat.

Július 29-én, 21-en – az énekkar és kísérői – Gyálra mentünk az ŐSZIDŐ Nyugdíjas Klub új klubvezetője, Sármány Ferencné „Incike” meghívására, egy vidám nyári délutánra. Ujjné Piroskánk és Deákné Irmuska szép egyéni énekszámokat adtak elő, majd az énekkarunk vidám, kedves nótacsokrot mutatott be. Utána a gyáliak énekkara és egyéni énekesei szórakoztattak műsorukkal. A fincsi vacsi elfogyasztása után – persze közben a klub fiai tüzes vízzel és frissítő borocskával kínálgattak bennünket – táncos szórakozás következett. Jól éreztük magunkat.

Július 31-én 15 órakor vezetőségi ülést tartottunk, ahol az augusztusi programokat beszéltük meg. 16 órakor énekkar, 17 órakor klubnap volt. A tagság tájékoztatása után Virágné Annuska és Horváthné Pannika a tagságot csípős vízzel, borocskával, üdítőkkel és igen fincsi sütikkel látták vendégül a névnapjuk alkalmával. Igen jó kis csevegős klubnap kerekedett.
Az időjárásra nem lehet panasz, van csodálatosan ragyogó napsütéses és kedvező locsolást helyettesítő esős nap is, a terméseknek kedvez persze, ha időben permetezni is tudunk. Kezdődhet a lecsószezon és a befőttek, lekvárok elkészítése.

Kovácsné Németh Ilona


EMLÉKMŰ A TÖRTÉNELMI FELSŐPAKONYÉRT

A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület hírül adta az Agora korábbi példányaiban, hogy emlékmű felállítását kezdeményezi Felsőpakony megalapítóinak tiszteletére”.

Új fejlemények az emlékoszlop érdekében: megkaptuk a Polgármesteri Hivatal jóváhagyását a kért területre a Honvédségi Bázis bejárata mellett. Megszorítás: amennyiben a folyamatban lévő ipari terület felosztása nem tenné lehetővé az oszlop felállítását a megjelölt területen, úgy a képviselő testülettel újra egyeztetjük a helyszínt.

Bizakodunk, hogy miután mi a bekerített területen kívül, a gépkocsi bejárattól balra eső, eddig sem hasznosított parlag körülbelül 30 négyzetméterét igényelnénk erre a célra, feltehetőleg nem zavarnánk egy megvalósítandó ipari terület köreit.

Nézem a televízióban, hallom a rádióban: szerte a Kárpát - medencében kis és nagy települések egyaránt milyen komoly elszánással és határozott összefogással próbálják előásni múltjuk eseményeit, helyszíneit! Teremtik meg apró részletekből, egy-egy emlékfoszlányból azt a közös történelmet, amit a rohanó évtizedek homályba süllyesztettek.(Egy hír a sok közül: Budaőrsön most emeltek emlékoszlopot a sváb betelepítettek tiszteletére!)

Nagy szégyen volna, ha Felsőpakonyon a saját múltunk jelképe számára nem tudnánk helyet biztosítani!

Sokan nem tudják: Pakony falu története nem itt, a mai helyén kezdődött! Kint, a Kőrösi út mentén, a Duna által feltöltött pusztán indult meg az élet! Ott, ahol az Árpádházi - királyok idején, Pakon vitéz királytól kapott birtokán falut és templomot épített! Gyarapodó birtokát a tatárok dúlták szét, de föltámadt poraiból. Ám a „törökáldás” hosszú időre véget vetett a falunak. Csak Mária Terézia idején éledt fel. Az új birtokosok és a betelepített lakosság kitartó „Csakazértis!”- népe mutatta meg, életképes ez a hely! A régi helyére ismét tanyaközpont került, ahová iskolába jártak a tanyákon élő családok gyermekei, ahol a gazdaszövetkezet biztosította nehezen megkeresett pénzük elhelyezését, intézhették ügyes-bajos dolgaikat. A két világháború között az elszegényedő Dégenfeld grófok birtokát a holland bank kiparcellázta az új vasút mentén: ebből lett a mai Felsőpakony- Hollandtelep. A második világháború után minden átrendeződött, a téeszesítés és a villamosítás eltörölte a tanyai életformát. A múltat ledózerolták. Az urasági major elcsúfított látványa maradt csak mutatóba, s a tanyák betelepült családjai őrzik emlékezetük lángjait.

Az Emlékmű ezekről az időkről szól, s bár pár méterrel odébb fog állni, mint ahol a hajdani kisdiákok: Fejes Margó és Sultisz Miklós megjelölték iskolájuk eredeti helyét, de híven tükrözhetné szándékunkat: emlékezünk és tisztelgünk múltunk előtt! Mert nincs jelen a múlt nélkül, és nincs jövő a jelen őrző és becsülő tudatossága nélkül!

Miért is? Mert, ha mi most (az utolsó pillanatban!) nem mozdulunk: utódaink számára semmivé foszlik az ismereteknek az a kevés halmaza is, ami az otthon szeretetét, a kötődést alkothatja!

Nem hiszem, hogy a Kocsi, Kocsis, Kaldenecker, Prokopecz, Limbócki, Molnár, Bukodi, Fitos, Siska, Máté, Mag, Nagy, Somogyi, Sultisz, Fíder, Samu, Gavló, Hegedűs, Kerepeczki, Kemencei, Drexler, Szlávik, Faragó, Recsnik, Soós, Lauter, Brúder, Czirják, Huszár, Szomszéd (és sorolhatnám tovább!) családok leszármazottai számára ne lenne fontos megörökíteni szüleik, nagyszüleik alapítói nevét! (Elnézést kérek mindazoktól, akik kimaradtak a sorolásból, de pont az ő jelentkezésüket várjuk!)

Tanösvény kialakításával - amely a katolikus templomtól kiindulva vezetne a temető irányába (a telepi iskola, a hétsor, a tanyák ismertetésével) az emlékműig, tovább haladva a Körösi útra, ahol befordul (mesél a régi temetőről s az állított kőkeresztről), majd vissza a bekötőúton a községbe (a Majorság leírásával) egészen az iskoláig - Felsőpakony egész történelmét megteremthetjük!

Csak akarnunk kell és összefogással, közös szándékkal és munkával: rendezvények szervezéséből származó bevételekkel, adományok gyűjtésével, a pártoló lakosság, a civil szervezetek támogatásával, kisebb-nagyobb összegekkel és hagyományőrző pályázatokkal mindezt megvalósíthatjuk!

Minden segítő kezet és ötletet elfogadunk!

Az egyesület megbízott szervezőjeként elérhetőségeim: vonalas telefon 06 29 517 120, mobilon: 06 20 333 3986, e-mail: durko.dekor@gmail.com , lakás: Deák Ferenc u. 1. (Petőfi u. – Deák u. sarok)!

Ha segíteni szeretne nekünk:

Az emlékmű céljára szánt adományok, támogatások részére a Takarékszövetkezetben vezetett Felsőpakony Jövőjéért Egyesület bankszámláján: 65500116-30036955-53000000 csatolt alszámlát nyitottunk. Átutalásnál, befizetésnél jelezni kell: az emlékműre szánják. A személyesen, készpénzben fizetett adományról mindenkinek hivatalos bevételi bizonylatot adunk!

(Az emlékművön felirat hirdeti majd, hogy közadakozásból hoztuk létre.)

Minden érintettet szívesen felkeresek személyesen is, és ha mesél nekem a családjáról, gyermekkoráról, azokat lejegyzem, összegyűjtöm egy „Felsőpakonyi történetek” című , könyvszerű kiadvány összeállításának reményében!

Mert nem az arany az érték, hanem az emlékezet! Mindenki csak addig él tovább, amíg van, aki emlékszik rá.

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület / Durkó Éva


FELSŐPAKONY SZEPTEMBERI GAZDAG PROGRAM KÍNÁLATÁBÓL!

Hagyományt fölelevenítő Szüreti Bál szeptember 27-én, szombaton délután !

Gyerekeknek: sok-sok játék az iskola udvarán, szőlő, gyümölcs, must!

Felnőtteknek: Batyus Bál diszkóval, tánccal, tombolával a tornateremben.

AZ EMLÉKMŰ ÉS AZ ISKOLA JAVÁRA

Báli belépő: 1000.- Ft Támogatójegyek: 500.- és 1000.- Ft!

RENDEZŐ: FJE

Támogatók: a Sportkör és a helyi civil szervezetek


Sport


Hátbelső


Hátlap


2014_07_aug.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)