Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_07_aug

Ez a dokumentum egy előző változata!


Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIV. évf. 7. szám, 2014. augusztus

Lapzárta: augusztus 05.

Szerkesztőbizottsági: augusztus 12. 12.00


következő lapzárta: szeptember ?


Fedlap

A la Hevesi…


Fedbelső


Önkormányzat


Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2014. szeptember 16-án kedden 17 órakor a Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. szám alatti aulájában

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Napirendi pontok:

1. Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonságról.
2. Intézményeink működéséről szóló beszámoló, a beszámolókat az intézmények vezetői tartják:
- Herman Ottó Általános Iskola,Matisz Zsolt
- Mesevár Napköziotthonos Óvoda,Dobosné Kerepeczki Mária
- Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó, Gálné Czető Éva
- Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, Hevesi István

3. Egészségügy működéséről szól beszámolók:
- felnőtt háziorvosi ellátás, dr. Borbély István
- gyermekorvos ellátás, dr. Somló Pál
- fogorvosi ellátás, Vajvoda Róbertné

4. Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ beszámolója előadó Kronvalter Emília intézményvezető.
5. Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló, előadó dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző.
6. Sztancs János polgármester beszámolója a 2014 évet érintő gazdasági, műszaki feladatok ellátásáról, az önkormányzat működéséről (röviden érintve az elmúlt 4 évben történt eseményeket, változásokat).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön történtek pontos és hivatalos információk értesülése érdekében szíveskedjen megjelenni lehetősége szerint a fenti időpontban a közmeghallgatáson.

Köszönettel:
Sztancs János polgármester


KIVONAT A 2014. JÚLIUS 15. NAPJÁN MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – KMOP-4.7.1-13-2013-0017 azonosító számú „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken” tárgyú projektben felhatalmazza a gesztort, Inárcs Nagyközség Önkormányzatát, hogy a projektmenedzsmenttel és kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása kapcsán egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban árajánlatokat kérjen.
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Inárcs – Hernád - Felsőpakony Konzorcium – KMOP-4.7.1-13-2013-0017 azonosító számú „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken” tárgyú projekt Felsőpakonyra vonatkozó tárgyi eszközeinek beszerzésére és szállítására zártkörű pályázati eljárást ír ki, amely keretében egyszerű közbeszerzés értékhatára alatti beszerzési eljárásban ajánlatokat kér.
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői állásának vonatkozásában - költségcsökkentési indokok miatt - nem ír ki új pályázatot. A jelenlegi intézményvezető megbízatása hamarosan lejár. A Testület 2014. október 12. napját követően dönt az intézményvezetői státusz betöltéséről.
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolóját, annak megvitatását követően.
  • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a 142. számú (Budapest Nyugati pályaudvar - Lajosmizse) vasútvonal 125. éves fennállása alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozathoz. A rendezvényt az Önkormányzat 100.000 Ft összeggel támogatja.

Tisztelettel:
Horváth Gergely alpolgármester


Köszönet az önkormányzat és a település lakossága nevében.

Köszönetet mondunk Némethné Oláh Szilviának és családjának, hogy minden évben több száz virágpalántával ajándékozza meg önkormányzatunkat. A sok szép virággal közterületeinket, parkjainkat, intézményeinket színesebbé, szebbé varázsoltuk. A gondosan előkészített és a jól felnevelt virágok az önkormányzat részéről történő további gondoskodás hosszú ideig lehetővé teszi, hogy csodálhatjuk a színpompában úszó virágokat. Különös köszönet illeti az ajándékozót, hogy szabadidejét nem kímélve a felnevelt és kiültetésre alkalmas virágok százait térítésmentesen biztosítja településünk részére.

Köszönettel:

Sztancs János polgármester


Beruházásaink

A Herman Ottó Általános Iskola, Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Anya és Csecsemővédelmi Tanácsadó felújítását és újonnan történő kialakítását követően a Házi és gyermekorvosi rendelő (Dobó K. u. 2.) felújítását, korszerűsítését végezzük. Az ezzel járó kellemetlenségek miatt betegeinktől szívest elnézésüket kérjük.

A rendelőben folyó munkálatok:

  • egyes nyílászárók cseréje,
  • mozgáskorlátozottak részére történő mellékhelyiség kialakítása,
  • mozgáskorlátozottak részére történő akadálymentes bejárás biztosítása,
  • váróterem, orvosi rendelő tisztasági festése,
  • parkoló kialakítása a belső udvaron és a telek kerítésének cseréje.

A mozgáskorlátozottak részére az akadálymentes bejutást a Polgármesteri Hivatalban is el fogjuk végezni.

A P+R parkoló munkálatai a befejezéshez közelednek, felszerelésre kerülnek a közvilágítási lámpák, az arc és rendszámfelismerő kamerák, kerékpár tároló. A munkálatok befejeztével a kivitelező a műszaki terven meghatározott falültetést is elvégzi. A buszforduló előtti kis park nem egészen úgy sikeredett, ahogy azt elvártuk volna, ezért a tehergépjárművek és a közlekedési járművek hátsó kerekei a forduláskor a park szélén haladnak keresztül. Az egyeztetés során ennek a kijavítását a kivitelezővel nem sikerült rendezni árkérdés tekintetében. Ezt a kis műszaki hiányosságot átadás után önkormányzatunk saját kivitelezésében megszünteti.

A Kossuth L. utca felőli peron megközelítését szolgáló lépcsőt felújítjuk.

Az állomás területén levő parkot rendszeresen karbantartjuk, a fákat, virágokat megmetszettük és a P+R parkoló átadását követően szükség szerint faültetést is végre fogunk hajtani.

Már csak egy álom marad hátra a szép környezetű vasútállomáson egy új korszerű váróterem és jegykiadó megépítése, kivitelezése. A kivitelezés nem rajtunk múlik, reméljük, hogy a MÁV egyszer csak anyagi hozzájárulásával elősegíti azt.

Sztancs János polgármester


FELHÍVÁS!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata üzemelteti a vasút állomás területén lévő parkot, az elkészült P+R parkolót és ehhez kapcsolódó járda szakaszokat. Még átadásra sem került az új parkoló már a környék lakóinak panaszai megérkeztek önkormányzatunkhoz, hogy a fiatalok 10 és 40 fő közötti létszámmal minden nap 20 óra és 23 óra között, de elő fordul, hogy éjjel 2 óráig is folyik a gyülekezés, személygépjárművekből bőmből a disco zene, ordítozás, a gépjárművek motorjainak turbóztatása folyik. Felhívjuk a fiatalok figyelmét, hogy ezen irányú tevékenységüket (gépjárművek nagy fordulaton történő járatása, a zene hangosan történő hallgatása, szeszes ital fogyasztása, a kiürült üvegek összetörése, és egyéb szemetelés, tiltott szerek fogyasztása) szíveskedjenek az állomás területén megszüntetni. Rövidesen felszerelésre kerül az arc és rendszámfelismerő kamerarendszer, amelynek segítségével a fent leírt szabálytalanság elkövetőjét felelősségre tudjuk vonni.

Felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, a helyi körzeti megbízottal, aki rendszeresen ellenőrizni fogja ezeken a területeken folyó rendzavarást, az elkövetők ellen eljárást kezdeményezünk.

Szintén az önkormányzat üzemeltetésében a játszótérről már többször írtunk a helyi újságban. A játszótéren az ott lévő játékokat megrongálják, a csúszdában, sok esetben emberi szükségleteiket is megejtik. A szabálytalanság elkövetését követően a csúszdát teljes egészében át kell takarítanunk, fertőtlenítenünk, és a használatból ez időre ki kell zárnunk. Az eddig kihelyezett tiltó táblákat rendszeresen eltávolították, éppen ezért a játszótérre a játszótér használatának rendjét szolgáló szabályzatot alakítottunk ki. Az alábbiakban látható táblát törhetetlen anyagból elkészíttetjük és kihelyezésre kerül a játszótér területére. Kérjük a település minden felnőtt lakóját, gyermekeit, hogy a táblán megfogalmazottakat maradéktalanul szíveskedjenek betartani, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. Különösen a szülők figyelmét hívjuk fel, hogy gyermekeikkel a játszótér használatát szíveskedjenek megbeszélni és időszakonként a gyermekek részére azt feleleveníteni a rongálások és a használat korlátozásának elkerülése érdekében. Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetősége biztosítani tudja a játszótérre is felszerelésre kerül arcfelismerő kamera, és ebben az esetben a szabálytalankodó és rongálóval szemben egyszerűbb lesz eljárást foganatosítani.

Sztancs János polgármester


SZABÁLYZAT

A játszótér használatának rendje

(1) A játszótér tulajdonosa és üzemeltetője Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9. Tel. 06 29/317-131)
(2) A játszótér (2363 Felsőpakony, Templom tér 1.) a 14 éves korosztályig kínál szórakozási és felüdülési lehetőséget. A játékokon kívül a gondozott környezetben sok növényfajta él együtt. Nyitvatartási idő: 7:00-21:00 (nyári időszámítás idején)
10:00-15:00 (téli időszámítás idején)
(3) A parkosított területek, játszó- és pihenőhelyek megóvása minden természetes személy kötelessége. A használat ingyenes.
(4) A játszótéren a játszóeszközöket rendeltetésszerűen, az állapot megőrzését szolgáló módon kell használni.
(5) A játszótér csak nyitvatartási időben használható. Nyitvatartási időn kívül a játszótér zárva tart.
(6) A játszóteret 14 éven aluli gyermekek használhatják, 6 év alattiak csak felnőtt kíséretében, és annak felelősségével vehetik igénybe. Iskolai, óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért. A játszótér használói és felnőtt kísérői felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért.
(7) A felügyelet nélküli gyermekek által okozott károkért a szülő tartozik felelősséggel, köteles a kár megtérítésére.
(8) A játszótéren tilos minden olyan magatartás, amely mások nyugalmát zavarja.
(9) Tiltva van a növényzet, építmények- és tartozékaik, felszerelt tárgyak rongálása.
(10) Tilos a virágok és egyéb növények szedése, fák és bokrok engedély nélküli kivágása, fák törzseinek hirdetések céljára történő használata, fák törzsére való írás, vésés, tűzrakás.
(11) Tilos a játszótéren az alkoholfogyasztás, a dohányzás, valamint a szemetelés.
(12) A játszótér használói a kerékpárjukat az erre a célra alkalmas kerékpártárolóban helyezhetik el. A játszótér egyéb területén jármű használata tilos.
(13) A játszótér egész területén nem megengedett az állatok bevitele, és sétáltatása.


TÁJÉKOZTATÓ

Felsőpakony Nagyközség ingatlantulajdonosai részére

Tisztelt Lakótársunk!

Önkormányzatunk minden év májusában a havi AGORA-ban tájékoztattuk Önöket a lakó ingatlanjuk és közvetlen környezetében lévő területek tisztántartásáról. Sajnálatos módon az idei évben sem tesz mindenki ezen kötelezettségének eleget, ezért az alábbiakban felsoroltak szerint felhívjuk a szíves figyelmüket környezetük tisztántartására.

Felsőpakony Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről szóló 17/2004. (X.18) számú rendelete szabályozza a település közigazgatási területén a közterületek és ingatlanok tisztántartását. A rendelet 3. §-a kimondja,

„(1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni
a) az ingatlan rendben- és tisztántartásáról, a gyom- és allergén növényektől való megtisztításáról;
b) az ingatlan előtti járdaszakasz, szikkasztó árok tisztántartásáról és karbantartásáról, az ónos esőtől, hótól, jégtől síkossá vált járdák – szükség esetén naponta többszöri – takarításáról, síkosság mentesítéséről;
c) az ingatlanról a közterületre kihajló, a szomszédos ingatlanra áthajló bokrok, faágak telekhatárvonaláig, illetőleg a járda fölé hajló ágak 2,5 m magasságig történő lemetszéséről.
(2) A járdáról letakarított havat és jeget úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos- és közúti járműforgalmat ne akadályozza.”

Önkormányzatunk a település közterületének helyszíni bejárása során azt tapasztalta, hogy egyes telekingatlanok előtti járdaszakasz, szikkasztó árok és az aszfaltos út közötti rész rendkívüli módon elgazosodott. A fenti rendelet értelmében ezen területek gyomtalanítása és tisztántartása az ingatlan tulajdonos kötelessége!

A 2014. májusában tett felhívásunknak a település lakóinak egy része mind a mai napig nem tett eleget.

A település Önkormányzata és lakótársai nevében kérem azon tulajdonosokat, akik ezen irányú kötelezettségeiknek nem tettek eleget a telek ingatlanjaik előtti területeket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb szeptember 01-ig szíveskedjenek gyomtalanítani, kikapálni, vagy lekaszálni. Tavalyi évben és az idei évben is rendkívüli módon elszaporodott a királydinnye. Ez a növény rendkívüli módon tűri a szárazságot, nagymértékű elszaporodása esetén hosszú évekig szinte lehetetlen a kiirtása. Ennek a növénynek az elszaporodásának megakadályozása érdekében, kérem Önöket, hogy a növényt lehetőleg a gömbölyű tüskés termésének lehullatása előtt tövestől húzza ki a földből. Ezt követően helyezze szemetes zsákba a termés elhullajtásának megakadályozása céljából.

Szeretnénk, ha felkérésünket a település lakói betartanák, és nem kerülne sor szabálysértési bírság kiszabására. Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete 3. §-ban felsoroltakat, ha az önkormányzatunk végzi el, az ingatlan tulajdonosnak a munka ellenértéke kiszámlázásra kerül.

A fent leírtak betartása környezetünk, településünk szebbé tételét, és nagyközségünk megítélését, így az itt élő emberek gondoskodását tükrözi.

Az ingatlanok előtti közterületeken a fákat, bokrokat, amelyek a villamos elosztó hálózat közvetlen közelében vannak, és üzemzavari jelenségeket okoznak, gallyazását el fogjuk végezni. Azokon az utcaszakaszokon, ahol a gallyazást megkezdjük, a lakosságot előtte időben értesíteni fogjuk, hogy figyelemmel tudja kísérni az Ön előtt folyó munkálatokat. Ha áramszünet elrendelése is szükséges arról is értesítjük Önöket.

Köszönjük mindazoknak, akik eleget tettek lakóingatlanuk előtti területeik gyomtalanításának, és rendszeres tisztán tartásának. Reméljük, hogy azok a lakók, akik elmaradtak környezetük szebbé tételével pótlólag ennek rendszeresen eleget tesznek.

Tisztelettel:
Sztancs János polgármester


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS


VAN EGY OLDALAS TÁJÉKOZTATÓ PLAKÁT

Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. október 12. napjára kitűzött választásról

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda, értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig megküldi.
A helyi választási iroda, értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

Átjelentkezés
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Választási kampány
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható. 2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható, és politikai reklámot nem lehet közzétenni.

Választási bizottság
A helyi választási bizottság három tagját és két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete 2014. augusztus 5-én megválasztotta.
Elnök: Matisz Zsolt, elnök-helyettes: Czirják Józsefné,
tag :Gergely Mihály; póttagok: Dobosné Kerepeczki Mária, Szenténé Szalai Ibolya

Mozgóurna
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október 12-én, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását szintén 2014. október 12-re tűzte ki, de településünkön nemzetiségi választás nem lesz.
Újdonság, hogy a 2014-től 5 évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.

Helyi Választási Iroda elérhetősége, vezetője:
dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző
2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9
Tel.: 29/317-131, 20/92-99-767
Email: jegyzo@felsopakony.hu;

HVI vezető-helyettes:
Langné Malecz Andrea, aljegyző
Tel.: 29/317-131, 20/331-4252
aljegyzo@felsopakony.hu

Egyéb információ, átjelentkezéssel és mozgóurna iránti kérelem nyomtatványok: www.felsopakony.hu, www.valasztas.hu vagy a HVI-ben személyesen kérhető.

Felsőpakonyi HVI


Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán induló jelöltek részére

Ajánlóív
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani.
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a, illetve képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Településünkön a megválasztható képviselők száma 6 fő.
Ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, kivéve:
- az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Jelölt bejelentése
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál, legkésőbb 2014. szeptember 08. 16 óráig. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.
A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.
A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.

Felsőpakonyi HVIÓvoda


Iskola


Katolikus


Református


Könyvtár


Civil


Kedves Polgárőrök!

Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy megköszönjük az áldozatos munkátokat, melyet önzetlenül, a szabadidőtökből értünk végeztek.
Nem kis szerevezést, odafigyelést igényel az sem, hogy minden nap legyen, aki felveszi a szolgálatot, járjátok Felsőpakony utcáit, és ha hívunk ott legyetek ahol épen szükség van Rátok.
Nekem egyszer volt csak részem egy ilyen akcióban, telefonáltam, és perceken belül jöttetek, intézkedtetek, amit ezúton is köszönök. Végül kiderült, hogy vak riasztás volt, amiért elnézést kértem, de olyan jólesett, hogy nem azt mondtátok, hogy minek hívogatlak benneteket, hanem még Ti köszöntétek meg nekem, hogy szóltam, figyeltem. :)
Azt hiszem nagyon sokunknak volt már vagy lesz ilyen alkalom, amikor a segítségetekre szorulunk, és Ti jöttök, és segítetek.
Jó tanácsként írom, hogy mentse el mindenki a telefonjába a számotokat, én így tettem, hogy ne akkor kelljen keresgetni amikor baj van, mert akkor amúgy is ideges az ember, és még azt sem találja ami az orra előtt van.
Íme, a Polgárőrség telefonszáma ami minden felsőpakonyi lakosnak kéznél kell hogy legyen:
06-20 382-9011
Nagyon jó érzés, hogy tudjuk, látjuk, hogy járőröztök és véditek nagyközségünket.

Nagyon szépen köszönjük !!!!!
Joánovits Judit


Darumadár Nyugdíjas Klub júliusa

Június 27-én 9 fő klubtagunk elutazott Törökországba Kusadasiba. Igaz nem tudták mire vállalkoztak, az odaút 35 óra volt, kissé fárasztó, de az ottlét feledtette, gyönyörű, homokos tengerpart, szép tiszta tenger, a szálloda is szuper, egyszóval megérte. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat, s megtapasztaltunk a törökök vallásából a romadánból egy hetet is, sok szép élménnyel gazdagodtunk.
Július 3-án 16 óra énekkar, 17 óra klubnap, senki sem panaszkodhat itthon sem a jó időre.

Július 10-én énekkar – 17 óra klubnap Lőrentei Erzsike ismertette a következő programokat, majd vidám beszélgetés következett a nyáron folyó munkákról, a kerti növények ápolása, permetezés fortélyairól.

Július 17-én énekkar, klubnap.

Július 24-én énekkar, klubnap, kellemes beszélgetéssel.

Július 26-án 07 órakor Tiszaligetre mentünk a fürdőbe, ahol nyugdíjas klubok és előadók találkozóját szervezték meg. Kiváló, szép előadásokat láthattunk, az énekkarunk 7-ként lépett fel. Ujjné Piroskáné itt ügyesen egyéni számokat adott elő, az énekkarunk is remekül szerepelt, utána mindenki kedvére szórakozhatott, vagy a műsort nézte, vagy a fürdőzést választotta, vagy mindkettőt. Majdnem kifelejtettem Abonyban megálltunk a Mészáros vendéglőnél és kemencében frissensült csülkös batyukat, túrósokat, máglyarakást, s egyéb finomságokat vásárolhattunk, hogy kényeztessük magunkat.

Július 29-én 21 fő – az énekkar és kísérői – Gyálra mentünk az ŐSZIDŐ Nyugdíjas Klub új klubvezetője Sármány Ferencné „Incike” meghívására egy vidám nyári délutánra. Ujjné Piroskánk és Deákné Irmuska szép egyéni énekszámokat adtak elő, majd az énekkarunk vidám, kedves nótacsokrot mutatott be. Utána a gyáliak énekkara és egyéni énekesei szórakoztattak műsorukkal. A fincsi vacsi elfogyasztása után – persze közben a klub fiai tüzesvízzel és frissítő borocskával kínálgattak bennünket – táncos szórakozás következett. Jól éreztük magunkat.

Július 31-én 15 órakor vezetőségi ülés, ahol az augusztusi programokat beszéltük meg. 16 óra énekkar, 17 óra klubnap. A tagság tájékoztatása után Virágné Annuska és Horváthné Pannika a tagságot csípősvízzel, borocskával, üdítőkkel és igen fincsi sütikkel látták vendégül a névnapjuk alkalmával. Igen jó kis csevegős klubnap kerekedett.
Az időjárásra nem lehet panasz, van csodálatosan ragyogó napsütéses és kedvező locsolást helyettesítő esős, a terméseknek kedvez persze, ha időben permetezni is tudunk. Kezdődhet a lecsószezon és a befőttek, lekvárok elkészítése.

Kovácsné Németh Ilona


<font 9pt:normal/auto;;#000000;;inherit>EMLÉKMŰ A TÖRTÉNELMI FELSŐPAKONYÉRT</font>

A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület hírül adta az Agora korábbi példányaiban, hogy emlékmű felállítását kezdeményezi Felsőpakony megalapítóinak tiszteletére. </font> </font>

Új fejlemények az emlékoszlop érdekében: megkaptuk a Polgármesteri Hivatal jóváhagyását a kért területre a Honvédségi Bázis bejárata mellett. Azzal a megszorítással, hogy amennyiben a folyamatban lévő ipari terület felosztása nem tenné lehetővé az oszlop felállítását a megjelölt területen, úgy a képviselő testülettel újra egyeztetjük a helyszínt. </font> </font>

Abban bizakodunk, hogy miután mi a bekerített honvédségi területen kívül, a gépkocsi bejárattól balra eső, eddig sem használt és hasznosított parlag körülbelül 30 négyzetméterét igényelnénk erre a célra, feltehetőleg nem zavarnánk egy megvalósítandó ipari terület köreit. </font> </font>

Nézem a televízióban, hallom a rádióban: kis települések milyen komoly elszánással és határozott összefogással próbálják előásni múltjuk eseményeit, helyszíneit, s teremtik meg apró részletekből, egy-egy emlékfoszlányból azt a közös történelmet, amit a rohanó évtizedek homályba süllyesztettek. </font> </font>

Nagy szégyen volna, ha Felsőpakonyon a saját múltunk jelképe számára nem tudnánk helyet biztosítani! </font> </font>

Ott, ahol valamikor, az Árpádházi - királyok idején, Pakon vitéz családja gyarapíthatta hűbérbirtokát, amíg templomát, faluját a tatárok szét nem dúlták. Újbóli föltámadása után a „törökáldás” ismét szétszórta lakóit, de szívós, kitartó, „csakazértis!” népe megmutatta a tizenkilenc-huszadik században, hogy régi helyén ismét tanyaközpont állt! Ahová iskolába jártak a tanyákon élő családok gyermekei, ahol az akkori Hangyaszövetkezet biztosította nehezen megkeresett pénzük elhelyezését, intézhették ügyes-bajos dolgaikat. </font> </font>

Lehet, hogy pár méterrel odébb fog állni, mint ahol a volt kisdiákok: Fejes Margó és Sultisz Miklós megjelölte iskolájuk eredeti helyét, de állni fog Pakony emlékoszlopa, ha mindannyian fontosnak érezzük és belátjuk: múlt nélkül nincs jövő! </font> </font>

Ha mi most (utolsó pillanatban!) nem mozdulunk, unokáink, utódaink számára semmivé foszlik az ismereteknek az a kevés halmaza is, ami számukra a kötődést jelenti. </font> </font>

Nem hiszem, hogy a Kocsi, Kocsis, Kaldenecker, Limbócki, Molnár, Bukodi, Fitos, Siska, Máté, Mag, Nagy, Somogyi, Sultisz, Fíder, Samu, Gavló, Bukodi, Drexler, Szlávik, Faragó, Recsnik, Sós, stb. családok leszármazottainak ne lenne fontos megörökíteni szüleik, nagyszüleik alapítói nevét! </font> </font>

Fogjunk össze! Alapítsuk meg az érdekelt családokból azt a bizottságot, akik a közös feladat mellé állva valósággá váltják az álmot! Együtt tervezzük meg lépéseinket, és közösen lássunk munkához! </font> </font>

Rendezvények szervezéséből származó bevételekkel, adományok gyűjtésével, a pártoló lakosság támogatásával, kisebb-nagyobb összegekkel - remélhetőleg pályázatokkal – szeretnénk az emlékművet megvalósítani, de minden segítő ötletet elfogadunk! </font> </font>

Várom jelentkezésüket a helyi telefonszámon: 06 29 517 120! </font> </font>

Mobilomon: 06 20 333 3986 hívhatnak bármikor! </font> </font>

E-mail címem: </font> </font> durko.dekor@gmail.com</font> </font> </font>

Személyesen kereshetnek a Deák Ferenc utca 1. ben! (A Petőfi Sándor utca és Deák Ferenc utca sarkán.) </font> </font>

Ha segíteni szeretne nekünk: </font> </font>

Az emlékmű céljára szánt adományok, támogatás részére a Takarékszövetkezetben vezetett Felsőpakony Jövőjéért Egyesület bankszámlájához: 65500116-30036955-53000000 csatolt alszámlát nyitottunk. </font> </font>

Átutalásnál, befizetésnél jelezni kell: az emlékműre szánják. A személyesen, készpénzben fizetett adományról mindenkinek hivatalos bevételi bizonylatot adunk! </font> </font>

A támogatókat külön felirat örökíti meg az emlékoszlopon! </font> </font>

Mindenkit szívesen felkeresek személyesen is, és ha mesél nekem a családjáról, gyermekkoráról, azokat lejegyzem, összegyűjtöm egy „Felsőpakonyi történetek” című, könyvszerűkiadvány összeállításának reményében! </font> </font>

Mert nem az arany az érték, hanem az emlékezet! Mindenki csak addig él tovább, amíg van, aki emlékszik rá. </font> </font>

Durkó Éva/ Felsőpakony Jövőjéért Egyesület </font> </font>


Sport


Hátbelső


Hátlap


2014_07_aug.1407772489.txt.gz · Utolsó módosítás: 2018/05/03 11:57 (külső szerkesztés)