Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2014_08_szept

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIV. évf. 8. szám, 2014. szeptember

Lapzárta: szeptember 04.

Szerkesztőbizottsági: szeptember xx

következő lapzárta: október xx


Fedlap

A la Hevesi…


Fedbelső


„Belaktuk” a tanácsadót!

Az elmúlt év karácsonyára érkezett meg a nagy ajándék, elkészült az új tanácsadó. Az ünnepek és az újév is a költözéssel, rendezkedéssel telt el. Mindenki segített, Polgármester úr, Alpolgármester úr, Papp Zoltán és csapata. A takarítónők is bőven kivették részüket a munkából. Ne hagyjam ki a férjemet sem, aktív volt ő is.
Kezdett minden a helyére kerülni (munka még ma is bőven van).
Kényelmes, tágas körülmények közé kerültünk. Szép lett az udvar, tele virággal - szorgos kezek!!!
Tetszik a családoknak is, kényelmesek az új székek, gyönyörű a faltól-falig festményünk - Potyondi Editet dicsérjük!
Egész más így dolgozni! Szeretettel várok mindenkit!

Gálné Czető Éva védőnő

Védőnői tanácsadó

Védőnő: Gálné Czető Éva
2363 Felsőpakony, Iskola u. 20.

Védőnői tanácsadás (csecsemő és várandós)
Újonnan gondozásba kerülőkkel időpont egysztetés szükséges!
Kedd: 14 - 16 (csecsemő)
Csütörtök: 14 - 17

Gyermekorvosi csecsemő tanácsadás (időpont egyeztetéssel):
Csütörtök: 08 - 11

Elérhetőség:
Mobil (munkaidő alatt): 06 20 802 7279; Tel: 06 29 317 322
E-mail: vedono.felsopakony@gmail.com


Újszülöttek

Magyari Csaba - 08.10.
Nagy Bence - 08.11.
Gláz Éva Viktória - 08.12.
Gláz Gellért Milán - 08.12.
Tóth Martin - 08.14.
Hurai Laura Csenge - 08.19.
Domokos Máté - 08.19.
Varga Vanda Melinda - 08.21.
Sulyok Melinda - 08.24.


Önkormányzat


KÖZLEMÉNY

A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választására állított
polgármester és képviselő jelöltek szavazólapi sorrendjének meghatározásáról

A Felsőpakonyi Helyi Választási Bizottság2014.09.08-án 17 órakor megtartott ülésén a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014.10.12. napjára kitűzött választásán állított jelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredménye a következő:

A HVB által nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje:

1. Sztancs János független jelölt
2. Nagy János FIDESZ-KDNP jelöltje
3. Horváth Gergely független jelölt

A HVB által nyilvántartásba vett önkormányzati képviselő-jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje:

1. Böőr Károly FIDESZ-KDNP jelöltje
2. Egri Imre Gézáné független jelölt
3. Szirbik László független jelölt
4. Erdei Sándor Csaba független jelölt
5. Balassa Jánosné független jelölt
6. Gálné Czető Éva Ildikó független jelölt
7. Kalmár Róbert Krisztián FIDESZ-KDNP jelöltje
8. Győriné Vajda Zsuzsa FIDESZ-KDNP jelöltje
9. Papp Norbert Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje
10. Asztalos István Attila független jelölt
11. Oláh Istvánné FIDESZ-KDNP jelöltje
12. Horváth Gergely független jelölt
13. Nagy József Sándor független jelölt
14. Tóth József független jelölt
15. Czeczidlovszky Hervatin Gábor független jelölt
16. Máté János független jelölt
17. Kempf Károly Ignác FIDESZ-KDNP jelöltje
18. Bukodi Edit FIDESZ-KDNP jelöltje
19. Hoffman Rudolf Balázs független jelölt

Felsőpakony, 2014. szeptember 09.
dr. Göndör-Kökény Katalin
HVI vezető


Tisztelt Választópolgár!

Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati választások legfontosabb tudnivalóit.
A szavazás ideje: október 12. (vasárnap) 6 és 19 óra között.
A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör. A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő tartalmazza.
A választásokon a polgármesterről és a képviselő-testületről döntenek a választók.
Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak megválasztására, rájuk a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok szavazhatnak.

A szavazás feltételeiről, menetéről,a mozgóurna kérelemezés módjáról előző számunkban olvashatták. (szerk.)

Hogyan ajánlhat jelöltet?
Jelölt az a választópolgár lehet, akit elegendő számú választópolgár jelöltnek ajánlott. Ezért az utcán, otthonában megszólíthatják Önt olyan személyek, akik ajánlást gyűjtenek egy jelölt számára. Ajánlani szeptember 8-ig ajánlóíven lehetett.

Hogyan szavazhat?
Ön személyesen szavazhat, az értesítőben megjelölt helyen és időben. Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tartózkodási helye szerinti szavazókörben átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én 16 óráig lehet kérni. A fogyatékossággal élő választópolgár október 3-án 16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont a szavazáshoz. Október 10-én 16 óráig Braille-írással készült értesítő megküldését kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

Fentiekkel kapcsolatos kérelmét:

  • a www.valasztas.hu oldalon,
  • levélben, illetve
  • személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz.

Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott útján is benyújthatja.

1. (a) Vigye magával személyi igazolványát. Helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják.
(b) Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is.
2. Írja alá a névjegyzéket.
A bizottság lepecsételi a szavazólapokat.
Ön vegye át a szavazólapokat és a borítékot.
3. A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy üres szavazófülkébe, hogy titkosan szavazhasson. A szavazófülkében töltse ki a szavazólapokat. A szavazólapokat tegye a borítékba.
4. Szavazatát tollal adja le.
Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le, ennél több szavazatot ne helyezzen el a szavazólapon. Akkor érvényes a szavazat, ha két egymást metsző vonallal (x vagy +) szavaz.

A szavazás menete
Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment el szavazni. Szavazatát nem fogják megszámolni. Olyan, mintha nem is szavazna. Szavazata érvénytelen, ha
1. nem × vagy + jelet tesz a körbe
2. a szavazólapot üresen hagyta
3. a szavazólapon a megengedettnél több szavazatot adott le
Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda


Választás 2014.10.12. - Gyakran ismételt kérdések

Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán?

Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is.

A passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg.

Nincs választójoga annak, akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, vagy kiskorú.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson?

Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár indulhat-e jelöltként az önkormányzati választáson?

Igen, amennyiben regisztrált, és szerepel a központi névjegyzékben.

A magyarországi lakcímmel rendelkező EU-s állampolgároknak kell-e regisztrálniuk, ha részt akarnak venni (választópolgárként vagy jelöltként) az önkormányzati választáson?

A magyarországi lakcímmel rendelkező európai uniós állampolgároknak nem kell regisztrálniuk, automatikusan felkerülnek a névjegyzékbe.

Szükséges-e az adott településen lakóhellyel rendelkezni a jelöltté váláshoz?

Nem, a választópolgár bármely választókerületben választható, nem kell azon a településen laknia, ahol önkormányzati képviselővé, polgármesterré, főpolgármesterré jelölik.

Szükséges-e az adott választókerületben lakóhellyel rendelkezni ahhoz, hogy a választópolgár jelöltet ajánlhasson?

Igen, szükséges. Jelöltet csak az a választópolgár ajánlhat, akinek lakcíme a választókerületben van.

Mit értünk választókerület alatt az önkormányzati választás alkalmával?

Választókerület:
• a polgármester választása, illetve a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település települési önkormányzati képviselőinek választása tekintetében a teljes település,
• a 10 000-nél több lakosú település települési önkormányzati képviselőinek egyéni választókerületi választása tekintetében az e célra kialakított választókerület (egy településen belül több),
• a megyei közgyűlés tagjai választásának tekintetében a megye, de a megyei jogú városok, ill. a főváros nélkül,
• a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés tagjai választásának tekintetében a főváros.

Mi a szavazókör?

A legkisebb választási területi egység, amely az ugyanazon szavazóhelyiségben szavazó választópolgárok lakcímeinek területét öleli fel. A szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörre mintegy 600, de legfeljebb 1500 választópolgár jusson, településenként azonban legalább egy szavazókör kialakítása kötelező. Minden szavazókörhöz tartozik egy szavazóhelyiség, ahol a szavazókörbe tartozó választópolgárok leadhatják szavazataikat. Ennek címét az értesítő is tartalmazza. Minden településen legalább egy szavazókör akadálymentesített.

Hogyan választjuk az önkormányzati képviselőket a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken?

A 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg, ahol a település egy választókerületet alkot. A képviselőtestület tagjainak száma Felsőpakonyon 6 fő.

A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a megválasztható képviselők száma. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

Hogyan választjuk a polgármestert (főpolgármestert)?

A polgármestert a települések (a főváros) választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester (főpolgármester) az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Hány szavazólapot kapunk az önkormányzati választáson?

ˇ Nem megyei jogú város településeken: három szavazólapot (települési önkormányzat, polgármester, megyei önkormányzat választása)

ˇ Megyei jogú városokban: kettő szavazólapot (települési önkormányzat, polgármester választása)

ˇ Budapesti kerületekben: három szavazólapot (kerületi önkormányzat, kerületi polgármester, főpolgármester választása)

Egy szavazólapon érvényesen hány szavazatot lehet leadni?

A 10 ezer fő alatti települések képviselőtestületeinek választásakor legfeljebb annyi szavazatot lehet leadni, ahány mandátumot (6 ) kiosztanak a településszámtól függően. Az összes többi szavazólapon érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni. Szavazni két, egymást metsző vonallal lehet (pl. X vagy ).

Mikor vannak nyitva a szavazóhelyiségek?
Szavazni a szavazás napján (október 12-én) 6 órától 19 óráig lehet.

Milyen feltételekkel tudok szavazni?

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

Fogyatékossággal élek. Milyen segítséget kaphatok?

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

ˇ Braille-írással készült értesítő megküldése,

ˇ könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

ˇ Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

ˇ akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát .

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:

ˇ mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,

ˇ vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát október 10. 16 óráig a helyi választási irodától, a szavazás napján (október 12. 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban), levélben, online lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.

Érvényes-e a szavazat, ha nincs borítékban?

Igen.

Lehet-e levélben vagy meghatalmazással szavazni?

Nem. Szavazni kizárólag személyesen lehet.

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyemen tartózkodom, hogyan tudok szavazni?

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 10. 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Lehet-e külképviseleten (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) szavazni?

Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.

Mikor kezdődik a kampány? Van kampánycsend?

A hivatalos kampány augusztus 23-án kezdődik és a szavazás napján (október 12.) 19 óráig tart. Kampánycsend az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan nem lesz.

Milyen választási bizottságok működnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán?

Az önkormányzati választáson az alábbi választási bizottságok működnek:
• szavazatszámláló bizottság,
• helyi választási bizottság,
• területi választási bizottság,
• Nemzeti Választási Bizottság.

A választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak az adott településen vagy választókerületben kell-e lakniuk?

A választási bizottságok jelölő szervezetek által delegált tagjainak nem kell az adott település vagy választókerület lakosainak lenniük.

Kapnak állami támogatást az önkormányzati választáson induló jelöltek?

Nem, az önkormányzati képviselők választása során a jelöltek, jelölő szervezetek nem részesülnek kampánycélú költségvetési támogatásban.


Óvoda


Iskola


Iskolakezdés a Hermanosoknál

Az előző tanévben, mint minden alkalommal most is a kirándulásokkal zártuk az iskolai munkát. Valamennyi osztálynak sikerült eljutnia Magyarország egyik gyönyörű városába. A szerencsésebbek akár több napon át is élvezhették a kirándulás örömeit.

Révfülöpi tábor

Idén is, mint minden évben, nagy izgalommal várták diákjaink a révfülöpi táborozást. A 29 tanulóból 11-en először nyaraltak itt, s így a hét egy gólya-avatással kezdődött számukra. A megszeppent kisdiákok végül ügyesen kiállták a vicces próbákat, s megkönnyebbülve vágtak neki a táborozásnak. Az időjárás is kedvezett, minden nap tudtak strandolni a Balatonban. Emellett számos tartalmas programuk volt, gyermekeink megmászták a Zánkaland kötélpályáit, élményfürdőztek a Buborék-ban, hajókáztak, vízibicikliztek, számháborúztak, foci- és pókerbajnokságon vettek részt, szép eredménnyel. Feladataik is voltak: a szobák takarítása, terítés, őrség a toronyban. A rengeteg élmény, az új barátságok feledhetetlenné tették ezt a nyolc napot mindnyájunknak. Sokak szerint Révfülöp nem csupán egy tábor, hanem egy életérzés. Aki egyszer volt már itt, visszavágyik újra.
Nagy Tünde tanító néni

2014 februárja óta iskolánkban mazsorett csoport is működik. Ez a viszonylag újnak mondható táncos műfaj egyre inkább meghódítja Magyarországot is. Ékes példája ennek, hogy a mazsorett „fővárosában”, Debrecenben, az óvodásoktól egészen a felnőttekig, jelenleg több mint százan vesznek részt próbákon és lépnek fel világszerte.
Iskolánk csoportjának tagjai 8-10 éves lányok, akik a nyári szünet alatt is szívesen áldoztak némi időt a közös „munkára”. Mert igazi mazsorettessé csak azok válhatnak, akik kitartóak, szorgalmasak és fegyelmezettek. Az elmúlt nyolc hónapban finomult a mozgásuk, megtanultak ütemre lépni és spiccelni, dolgoztak a helyes karmunkán, így augusztus végén jogosan érdemelték ki a saját mazsorett botjukat. Még sok-sok gyakorlás áll előttük az első fellépésig, de ha végre színpadra lépnek majd, biztos, hogy senkinek nem okoznak csalódást!
Kovács Viktória pedagógiai asszisztens

A szeptember elseje esővel köszöntötte a diákokat és a nevelőket, talán ezzel fejezve ki búcsúzását a nyártól. De remélhetőleg a mosoly megmarad mindenki arcán, hiszen már a szeptember is számos programmal kecsegtet.
Elindultak a szakkörök az első héten és volt bőven választék minden tanuló számára. Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a hozzá témában legközelebb álló délutáni elfoglaltságot. Újdonságként szeretnénk megemlíteni az „angol klub” szervezését, melyet Dia néni és Rita néni indít ebbe a tanévben. Az időpontokról az aula faliújságjáról tájékozódhatnak majd az érdeklődők, akiknek valószínűleg az angol nyelv az egyik kedvenc tantárgyuk.
Folytatódik az úszásoktatás is, hasonlóan a tavalyi évhez. Idén már az ötödik és a hatodik évfolyam is gyakorolhatja e vízi sportot, előbbi őszi, utóbbi tavaszi időszakban.
Hagyományainkhoz híven lesz Ötödikesek Napja is, melyet szeptember 26-án tartunk a tornateremben. Izgatottan várjuk, hogy minél több szülő részt vegyen e játékos és szórakoztató eseményen.
Szeptember végén ismét lesz elektronikai hulladékgyűjtés, melynek során újra számítunk a szülők és diákok lelkes gyűjtőmunkájára, ami az elhasznált elektronikai eszközöket illeti. Előre is köszönjük a segítséget!

Elindult hát a 2014-15-ös tanév! Szeretnénk mindenkinek nagyon jó és eredményes munkát kívánni!

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára:
iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita


Katolikus


Főtisztelendő és Nagyméltóságú Püspök Atya!

Búcsúink alkalmával immáron hagyománnyá vált, hogy az ünnepi szentmise végén valakit vagy valakiket megköszöntünk. Szeretnénk most is ezt tenni, ehhez kérjük az engedélyét!
Minden esetben olyan személyt, személyeket választunk, akinek, akiknek az életútja, tevékenysége, közösségünkért végzett állhatatos és áldozatos munkája messzemenően tiszteletet ébreszt, követésre sarkall! Így van ez most is.
Mostani jelöltünk is már évek óta, - mi több már évtizedek óta - kiemelkedő tagja ennek a közösségnek! Bár templomunk szentelésének 20. évfordulóját ünnepeljük, esetében mégsem kerek az évforduló. E fölött azonban egyáltalán nem bánkódtunk, a mai tiszteletadásra kiválasztott személyünk már 23 éve velünk van. Kérem Hefler Gábor atyát, álljon elénk, hogy elmondhassuk köszönetünket.

Kedves Gábor Atya!

Mielőtt a közösségünkben eltöltött évekről szólnék, engedd meg, hogy kicsit felidézzük a papi pályád kezdetét. Többször említetted, hogy már gyermekkorban nagyon szerettél templomba járni és főként ministrálni. Papi sorsodból ezért nem hagyhatjuk ki ezt az indulást, ezt a mozzanatot, hiszen úgy érezted, már ekkor megszólított az Úr.
Édesanyád egyedül nevelt, ezért nehéz gyermekkorod volt, de az Úr szólítása után,
- azt szoktad mondani, - hogy egyenes volt az út az oltárig, és azóta is.
Középiskolába a kecskeméti piaristákhoz jártál, onnan egyenesen az egri papnevelő
intézetbe mentél. Jöttek a káplán évek, majd még 5 hely, így 12 év adatott, hogy ne csak a magad kárán tanuljál. Hozzánk, már két helyen kipróbált plébánosként érkeztél, és elég hamar ura lettél a nálunk és Gyálon is meglévő nehéz helyzeteknek.
Az életed 23 év óta a szemünk előtt zajlik, sohasem csináltál semmiből sem titkot. Így nem volt nehéz egy kis visszaemlékezést összeállítanunk azokból az Istentől kapott ajándékaidból, amelyekből a mögöttünk hagyott évek alatt közösségünk is bőségesen részesedett!
1991 szeptemberében találkozhattunk veled először. A tőled azóta is oly megszokott lendülettel érkeztél Felsőpakonyra, az iskolába, mert akkor még csak ott tudtunk szentmisére egybegyűlni. Kíváncsi, szorongó hívek, és egy befejezésre váró templom fogadott. Szerencsére az aggodalmunk felesleges volt. Az Úr akaratából és segítségeddel még abban az évben használatba tudtuk venni az új épületet.
További három nehéz, egyént, közösséget próbáló év következett. A jutalma sem maradt el. 1994 októberében a templomunk felszentelésre került.
Hálás szívvel köszönjük, hogy azóta is ilyen őszinte igyekezettel dolgozol együtt velünk és ha kell munkásruhát, ha kell reverendát öltesz magadra.
Szívügyed a hitoktatás, a hitélet teljesebbé tétele. Buzgón felügyeled, ha kell, tartod az iskolai, óvodai hittanórákat. Nagyon szeretsz tanítani. Egyéb alkalmakkor is, de a szentmisék prédikációiban különösen. Szívesen állítasz össze, főleg nagyobb ünnepkörhöz tartozó sorozatot, sorozat prédikációt. Az aktuális evangéliumi részek gondolatait kiterjesztve, magyarázod a kapcsolatba hozható egyházi, történelmi eseményeket, napjaink aktualitásait. (Például: II. Vatikáni Zsinat döntései.) Hétközben, csütörtöki napokon is biztosítasz szentmise lehetőséget a felsőpakonyi híveknek.
Segítetted, támogattad a Lourdes-i barlang felépítését és a Máriás csoport megalakítását. Fíliánkat szinte plébánia rangján kezeled. Felügyeleted mellett teljes önállósággal él és dolgozik kis közösségünk, annak minden előnyével és felelősségével.
Szereted és járatos vagy a zenében, sok közöd van hozzá. Valaha aktívabban foglalkoztál vele. Igaz, ma már nem te vagy a „főzenész”, hiszen igen jó munkatársaid vannak, s így tiéd maradt a zene szeretete és a bátorítás a zenélésre, éneklésre!„ Mindezt jól képzett kántorunk, lelkes kórusunk és a templomunkban megtartott sok rangos zenei esemény igazolják.
A festészetben is elismertséget vívtál ki magadnak, sőt kedvünkért még a fafaragással is megpróbálkoztál. Mindezt nem öncélúan, hanem értünk, a híveidért, a közösségért teszed. Ha az Oltárképre és az évek alatt elkészült többi alkotásodra tekintünk, mindig eszünkbe jut alkotójuk és nagylelkű adományozójuk. Ezek közül is kiemelkednek és egyedivé teszik templomunkat, a kertünk zárt falán elhelyezett „Feltámadott útja” stációképek, valamint a „Feltámadott Jézus” faragvány. A közterületen – kerítésünk főutca felőli homlokzatán – elhelyezett, a feltámadásban vetett hitünket erősítő és szimbolizáló, ökomenikus jellegű keresztkompozíció is a te alkotó gondolataidat hordozza.

2014-ben, Felsőpakonyon, a Fájdalmas Anya búcsúja alkalmából.
Berencsi Gézáné világi elnök és Munkatársai


Ha itt lettél volna...

Lassan búcsúzunk a nyár élményekkel teli szép napjaitól.
Augusztus hónap kiemelkedő ünnepei: aug.15. - a Boldogságos Szűz Mária - Jézusnak Szent Anyja - Menybevételének ünnepe. Szent István királyunk felajánlotta országunkat a Boldogságos Szűz Máriának. Könyörögjünk oltalmáért, hogy védelmezze minden rossztól, szerető jóságával ölelje át a magyar népet.
Augusztus 20. Szent István királyunk ünnepe. Első királyunk, aki az Úrtól választott királyok egyike volt, Boldog Gizella, a példás családanya férje. Egy évezred választ el minket attól a Magyarországtól, amelyben Szent István született és uralkodott. Magyarország is azon kevés Európai államok közé tartozik formailag, szellemileg, mikor a jogfolytonosság a X-XXI. század között töretlen volt. Így gondolhatjuk, hogy ma is Szent István államában élünk. Többen részt vettünk Államalapító Szent István és Újkenyér ünnepén, ahol egy csodálatos ünnepi beszédet hallhattunk Horváth Gergely alpolgármestertől. Az Újkenyér megszentelését Fekete Roland káplán atya végezte, és ő is méltatta Szent István királyunk életét. Szerepelt a felsőpakonyi római katolikus énekkar, a Darumadár Nyugdíjas Klub énekkara és a Kaleidoszkop Színpad művészei Farkas Évi színművész vezetésével, akiktől láthattunk egy tanulságos, vidám előadást. Szeretettel gondolok minden kedves szereplőre, örülök, hogy Felsőpakonyon egyre több szép megemlékezés van kialakulóban.
A Máriás lányokkal és néhány buzgó hívővel részt vettünk a gyáli templom Szent István napi búcsúi szentmiséjén és az azt követő városi körmeneten. Mindenkinek, de a lányoknak külön köszönet a fáradozásukért.
A sűrű programok mellett készülünk a templomunk „Fájdalmas Anya” búcsújára és a templom felszentelésének 20. évfordulójára.
Sok kedves munkatársamnak kívánom, hogy feladataihoz adjon a Jóisten erőt, hogy minden elképzelésünk sikerüljön. Az eddigi munkákat is fizesse meg a mindenható gondviselő Isten.
Itt a szeptember, az iskolakezdés. Ki folytatja, ki most kezdi tanulmányait. Minden kedves pedagógusnak és tanulónak kívánom, hogy sikeres munkát és előmenetelt szerezzen a 2014/2015 tanévben!

Berencsi Gézáné
egyháztanács elnök


Katolikus Karitász

Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt a rengeteg, iskolakezdéshez szükséges felszerelést - köztük több igen jó állapotú iskolatáskát is,- amely napról napra gyűlt össze augusztusban a templom előterében. Az iskolatáskákat megtöltve a tanszerek jórészét mi magunk juttatuk el az arra rászoruló gyermekeknek, a másik részét pedig átadtuk az általános iskolának, mert hisszük, hogy a tanítónénik tudják legjobban, hogy melyik kisgyermeknek milyen felszerelése hiányzik.
A Váci Egyházmegyei Karitász is segítette az iskolekezdést: szeptember 1-ig az általuk küldött 6 db 5.000,- Ft értékű, tanszer-vásárlásra fordítható Erzsébet utalványokat is kiosztottuk 6 családnak.

Szintén az Egyházmegye jóvoltából kaptuk azt a lehetőséget, hogy 2 felsőpakonyi gyermek táborozhat egy hétig Drégelypalánkon azzal a feltétellel, hogy a gyermekek lejutását és hazahozatalát nekünk kell megoldanunk. Egyik tagunk vállalta, hogy saját autójával elviszi a gyermekeket és értük is megy. Köszönet neki érte, hiszen két olyan gyermeket sikerült meglepni ezzel a táborral, akik előtte még nem nyaraltak soha. A gyermekek jövőre is visszavágynak Drégelypalánkra.

Szeptember 25-én csoportunk az ADRA nemzetközi segélyszervezet felkérésére menekülülttábor szimulációban vesz részt Gyálon, amely egy nagyszabású, jelentős költségvetésű megmérettetésnek ígérkezik. A menekülttáborról, valamint az ott szerzett tapasztalatokról a következő lapszámban beszámolok.

Október 11-én 9-13 óráig immár harmadik alkalommal szervezünk ruhaosztást a templom előterében, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A csoportunknak az egyik tag jóvoltából ismételten van telefonos elérhetősége, ez a telefonszám a 06 20 486 77 02.

A fenti telefonszámon, illetve a pakonyka@gmail.com e-mail címen várom azoknak a jelentkezését is – a segítséget igénylőkön túl,- akik munkájukkal tagként segítenének a rászoruló embertársaiknak, hiszen „Jézus meghalt értünk a kereszten. Tőled csak egy kis mozdulást vár. A szabadidődnek csak egy kicsiny részét, hogy így segíts neki.”


dr. Fitos Dóra
csoportvezető


Református


M E G H Í V Ó

„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!” Ézs. 26,4

A Felsőpakonyi Református Gyülekezet Presbitériuma
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2014. október 5-én 15 órakor
kezdődő templom- és harangszentelés 10. évfordulója alkalmából tartandó
ünnepi hálaadó istentiszteletre és emléktábla avatásra,

valamint az azt követő szeretetvendégségre.

Igét hirdet: Takaró Károly ny. püspök, emléktáblát avat: Takaró András esperes

a Presbitérium

Részvételi szándékát, kérjük szeptember 25-ig jelezze
a 06 30 6373190 telefonszámon, vagy a felsopakony.ref@gmail.com e-mail címen!


Könyvtár


TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!

Országos Könyvtári Napok – 2014. október 13-19.
„Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas.” (Márai Sándor)

Az idén is csatlakozunk az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozatához. A programok közül kiemelkedik
/ Az NKA az Országos Könyvtári Napok- / Összefogás Pest megyei rendezvénysorozatának egyik állomása 2014-ben: Felsőpakony; A találkozó időpontja: 2014. okt. 15. (szerda) 13 óra
Vendég: Szávai Géza

Szávai Géza 1950-ben született a Székelyföldön. (A ma Romániához tartozó, több népesség - köztük románok, németek - történelmének és kultúrájának bölcsőhelyét képező Erdély magyar nemzetiség lakta részének egyik, sajátos önálló egysége a Székelyföld - Szeklerland.) Egyetemi tanulmányai után rövid ideig tanított, majd újságíróként és szerkesztõként dolgozott.1988 óta Budapesten él. 1995-ben megalapította a könyveket és folyóiratokat sok nyelven kiadó PONT Kiadót.

FELNŐTTEKNEK ÍRT MŰVEI:
Székely Jeruzsálem - Esszéregény; Oszlik a bál - Utójáték, regény; Ki látott minket meztelenül? - Kisregény; Herbert Quain: Utóvéd - Regény; Kivégzősdi - Elbeszélések; Utójáték - Regény; A megfigyelő Történet - töredékekben; Séta gramofonzenére -Regény; Progéria - Történetek;

MESEKÖNYVEK:
Burgum Bélus, a mesterdetektív - Mesterdetektív történetek gyerekeknek; A Zöld Sivatag vőlegénye - Meseregény; A rettenthetetlen vizimedve avagy Burgum Bélus nyomozásai - Meseregény; Burgum Bélus, a mesterdetektív - Két meseregény; Koko Samuék vándorútja - Meseregény; Száz lábnak is egy a vége - Mesék

A többi programról a honlapunkon (http://konyvtar.felsopakony.hu) és plakáton tájékoztatjuk az érdeklődőket.


Szabó Magda, könyvtárunk névadója 1917. október 5-én született
az alábbi tőle vett idézetekkel emlékezünk rá:
„Csak nem mondta neked valaki azt, hogy tanulni kellemes? Tudni jó, gyerekem, tanulni egyáltalán nem az. (…) Csak éppen nem éri meg, ha az ember nem tanul. Nem érted? Nem éri meg, amibe kerül. Nincs arányban, mennyivel rosszabb nem tudni valamit, mint nem tanulni s kitenni magunkat annak, hogy nem értjük ezt a gyönyörű világot.”
„Örülj (…), mert az élet gyönyörű, és akkora nap süt az égen, hogy a fényéből jut valamennyiünknek.”


Civil


Darumadár Nyugdíjas Klub augusztusi programjai

Augusztus 7-én 16 órakor énekkari próbánk, 17 órakor klubnapunk volt. Új belépő tagunk, Siska Jánosné, Kati bemutatkozott, a tagság örömmel fogadta a fiatalos, temperamentumos régi-új ismerőst, hiszen Ő Füziné Esztikének leánya.
Somogyi házaspártól, Tecától és Gyulától szép képeslapot kaptunk Berekfürdőről, ahol „felújításon” vettek részt, felkészültek testileg-lelkileg az új kis unoka várására, érkezésére.
Lőrentei Erzsige a tagságnak új lehetőséget, - a még nem látott – nagykátai strandot javasolta, nézzük meg és próbáljuk ki, majd jót beszélgettünk.
14-én énekkari próba majd klubnap volt, ahol befizettük a nagykátai fürdés részvételi díját.
Augusztus 19-én, az Új kenyér ünnepén, a Petőfi téren énekkarunk új rendezésben (Farkas Évike) szép műsorral léptek fel, illetve szerepeltek az ünnepségen. Tagságunk szép számmal jelent meg.
Augusztus 21-én 8 órakor Nagykátára indultunk a szemerkélő esőben fürdeni. Eleinte borongós időnk volt, aztán gyönyörűen kisütött a Nap.
A fürdőben furcsa, érdekes beléptető rendszer volt, számunkra kissé idegen, talán ha jobb idő lett volna, nem zavart volna ez a bonyolultság, azért mindnyájan felfrissülve, jól kiáztatva jöttünk haza.
Az augusztus 28-ai vezetőségi ülésen Lőrentei Erzsike értékelte az augusztusi „uborkaszezont”, ami azért egészen nem is volt az. 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol ismét felhívtuk tagságunk figyelmét, ha nem tudnak eljönni a fürdésre, amire jelentkeztek, minimum kettő nappal előtte lehet lemondani!
Egyszer csak Horváth Gergő alpolgármesterünk látogatta meg a klubnapot, és baráti beszélgetésben elmondta, polgármester jelöltként indul a választáson. Pár mondattal ismertette a jelöltsége szempontjait.
Tagságunk figyelmesen hallgatta a fiatal polgármester jelöltet.
Később Lajos névnap lévén, megemlékeztünk „jótevőnkről”, néhai Fejes „Lajosunkról”, s az élő, már-már családtagnak számító Szilveszter Lajost hívta fel Lőrentei Erzsike, a tagság köszöntötte is.
Szeptember 4-én Lőrentei Erzsike vezetőnk ismertette a következő hetek programjait, s köszöntötte Rozália nevű tagjainkat, Pappnét és Cseh Rózsát, akik fincsi itókákkal és sütikkel lepték meg a tagságot.
A névnapokhoz csatlakozott Krizsánné Ica – mivel az idén egyéb akadályok miatt nem volt még Ilona nap – s ő is sütögetett finom sütiket a tagságnak, bőséges vendéglátás sikeredett, mindenkinek jutott a sok finomságból.
A névnaposoknak Füziné Erzsike mondott köszöntő verset.
Czirjákné Esztike a Vöröskeresztes tagdíj változására és a szeptember közepén tartandó ruhabörzére hívta fel a figyelmet.
Időközben Sztancs János polgármesterünk látogatott meg bennünket, és ismertette velünk az elmúlt 12, majd a jelenlegi 4 éves munkásságát, s azt a tényt, hogy mégiscsak indul Ő is polgármester jelöltként.
Tagságunk jó néven vette a családias beszélgetést és tájékoztatást.
Nagy József is bejött a tagsághoz, - aki szintén pártolótagunk – s elmondta, képviselő jelöltként indul, nagyon örültünk neki.
Tagjaink közül öten megkezdték az Erzsébet-program keretében az üdülést. Siófokra mentek. Novemberig, illetve decemberig – akinek sikerült a pályázat, s kapott időpontot – mehetnék még majd pihenni a nyugdíjasok.

Kovácsné Németh Ilona


Sport


Hátbelső


Folyamatosan fejlődünk

Egyesületünk nem csak a község épségéért és szépségének megóvásáért tevékenykedik, de igyekszünk a felújított Polgárőr bázis körül dekoratív, kellemes környezetet kialakítani.
Kérjük az iskolába járó gyerekeket, hogy a kerítésre ne másszanak, ne rongálják!
Kérjük a szülőket és az iskola dolgozóit, hogy az új kerítés megóvásában segítsenek!
(4 db kép beillesztése)

Tapasztalataink:
Rendszeresen végzett járőrtevékenységünk alatt tapasztaljuk, hogy a vasútállomás rendszeres táborhellyé válik az esti órákban. Sajnos sok problémát vet fel a hangoskodás, rendzavarás, károkozás.
A drog jelenléte is egyre nagyobb méreteket ölt községünkben.
Ezeknek az állapotoknak a felszámolása csak a lakosság segítségével oldódhat meg.
Minden bejelentést, észrevételt szívesen fogadunk, hívják bátran a polgárőrség telefonszámát, hogy azonnal intézkedhessünk!
Telefonszámunk: 06/20-382-90-11
Az elmúlt hónap jelentősebb eseményei:
- Augusztus 19-én, a Petőfi téren tartott Államalapítás és Újkenyér ünnepén helyszínt biztosítottunk.
( 1 db kép beillesztése)
- Az Ötvös utcában a közvilágításban tettek kárt ismeretlen tettesek.
- Szeptember elsején, az évnyitó alkalmával a parkolás felügyeletét végeztük.
Igyekszünk az iskolakezdés első heteiben fokozottan figyelni az iskola környékét.
Felhívás:
Kérjük a lakosságot, hogy az állomáson hagyott kerékpárokat minden esetben zárják le, mivel a tapasztalatok azt mutatják ez a legkeresettebb hely a kerékpártolvajok számára.
Figyeljenek értékeikre és egymásra!
Köszönjük támogatásaikat, segítségüket!
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Dósa Zsoltné


Kedves Polgárőrök!

Azt hiszem éppen itt az ideje, hogy megköszönjük az áldozatos munkátokat, melyet önzetlenül, a szabadidőtökből értünk végeztek.
Nem kis szerevezést, odafigyelést igényel az sem, hogy minden nap legyen, aki felveszi a szolgálatot, járjátok Felsőpakony utcáit, és ha hívunk ott legyetek ahol épen szükség van Rátok.
Nekem egyszer volt csak részem egy ilyen akcióban, telefonáltam, és perceken belül jöttetek, intézkedtetek, amit ezúton is köszönök. Végül kiderült, hogy vak riasztás volt, amiért elnézést kértem, de olyan jólesett, hogy nem azt mondtátok, hogy minek hívogatlak benneteket, hanem még Ti köszöntétek meg nekem, hogy szóltam, figyeltem. :)
Azt hiszem nagyon sokunknak volt már, vagy lesz még ilyen alkalom, amikor a segítségetekre szorulunk, és Ti jöttök, és segítetek.
Jó tanácsként írom, hogy mentse el mindenki a telefonjába a számotokat, én így tettem, hogy ne akkor kelljen keresgetni amikor baj van, mert akkor amúgy is ideges az ember, és még azt sem találja ami az orra előtt van.
Íme, a Polgárőrség telefonszáma ami minden felsőpakonyi lakosnak kéznél kell hogy legyen:
06-20 382-9011
Nagyon jó érzés, hogy tudjuk, látjuk, hogy járőröztök és véditek nagyközségünket.

Nagyon szépen köszönjük !!!!!


Joánovits Judit


Hátlap


2014_08_szept.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)