Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2015_06_jun

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXV. évf. 6. szám, 2015. június

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap


Fedbelső


Önkormányzat


TESTÜLETI ÜLÉSEK

Beszámoló a 2015. május 15-ei, és a május 28-ai testületi ülésekről

A KMOP-4.7.1-13-2013-0017 azonosító számú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Inárcs, Hernád és Felsőpakony településeken” tárgyú projekt során az önkormányzat által jelenleg használt és a bevezetésre kerülő ASP szakrendszer közötti migráció költségére, a korábbi szakrendszerből való áttérés támogatására, az ASP tesztfolyamat során szükséges informatikai szakértelem biztosítására az E-szoftverfejlesztő Kft. 1.500.000 Ft + áfa összegű ajánlatát fogadta el, mely a beérkezett három árajánlat közül a legolcsóbbnak bizonyult.

Szintén a fenti projekt záró fázisaként a megvalósuló e-ügyintézés miatt szükséges dokumentumok elkészítésére: belső szabályzatok, rendeletek, stratégiák, munkakörök szükséges módosításának felmérése, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény alapján szükséges dokumentumok elkészítésére, teendők elvégzésére: információ és adatbiztonsági audit és sérülékenység vizsgálat elvégzésére, szabályzat kialakítására, IT biztonsági továbbképzésre aBluefield Kft. 1.260.000 Ft + áfa összegű ajánlatát fogadta el.

A képviselő-testület döntött a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” című egyfordulós pályázaton való indulásról.Apályázat célja,központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló konyha fejlesztésére. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az igényelt összeg bruttó 18.318.164 Ft, az igényelt támogatáshoz bruttó 3.232.617 Ft önrészt biztosít a költségvetés terhére.

Beszámoló a 2015. június 9-ei testületi ülésről

A Képviselő-testület első napirendi pontként elfogadta az Egyenlő Esélyt Közalapítvány, a Pakonyi Palánták Közalapítvány 2014. évi beszámolóját, majd a Dabasi Rendőrkapitányság és az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. településünkön végzett munkájáról szóló éves anyagát.

Ezt követően az egészségügy kapott szerepet. Elfogadásra került a felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a települési fogászati ellátásáról és a Védőnői Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló.

Meghatározásra került a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában a 2015/2016-os tanévben indítandó csoportok és az alkalmazottak létszáma. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. számú melléklete tartalmazza a csoportlétszámokat, amely szerint a csoportba felvehető minimum létszám 13 fő, az átlag 20 fő a maximum pedig 25 fő. Az óvodában a csoportok átlaglétszáma 18-20 fő között mozog. A létszámok alapján tehát a 2015/2016. nevelési évben is biztosítható a gyermekek ellátása a 6 óvodai csoportban. A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda engedélyezett létszáma az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) számú rendelete alapján 23 fő (vezető, vezető-helyettes, titkár, dajka, pedagógus, pedagógiai-asszisztens, konyhai dolgozó). Az előbb említettek alapján a Képviselő-testületa Mesevár Napköziotthonos Óvoda 2015/2016-os nevelési évben az indítandó csoportjainak számát 6 csoportban állapította meg, a nevelői munkát közvetlenül segítők létszámát 8 főben határozza meg az alábbiak szerint: óvodatitkár 1 fő, csoportonként 1 fő dajka (6 fő dajka), 1 fő pedagógiai asszisztens.

Majd önkormányzati tulajdonú telekingatlanra történt vevő kijelölése, valamint az ELMÜ Hálózati Kft. villamosenergia-ellátás kivitelezéséhez és a Tigáz DSO Kft. gázelosztó vezeték tervezéséhez, kivitelezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására került sor.

A 13. napirendi pontban a vasútállomás területének fejlesztése került előtérbe. A testület már korábban határozott a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet hatályosításáról, amely már folyamatban van. A településfejlesztési terv kapcsán több ütemben, számos célterületet és megvalósítandó beruházást is megjelölt Felsőpakony Önkormányzata, melynek egyik szeglete a MÁV-állomás és környékének rendezése, a szebb környezet és a rendeltetésszerű használat.

Évek óta vissza-visszatérő téma Felsőpakonyon a vasúthálózat melletti alternatív tömegközlekedési lehetőség előteremtése. Az egyik megoldás erre a Volánbusz (iskolabusz) járata, amely azonban elsősorban Ócsa és Dabas irányában jelent utazási lehetőséget speciális időbeosztásban, az iskolai tanrendhez igazodva. Budapest felé azonban az ingázók csakis a vonattal történő közlekedést vehetik igénybe. Felvetődött a BKK járatainak felsőpakonyi kitérője, azonban a BKK, anno BKV az elmúlt években nem mutatott erre minimális szándékot sem, tehát adott a feladat: a vasúttal való közlekedést kell minél praktikusabbá, kényelmesebbé, biztonságosabbá tenni a lakosok számára. Erre pedig a menetrend folyamatos aktualizálása, a MÁV-állomás és környékének komfortosítása jelent megoldást.

Ennek tükrében több cél is megfogalmazódott (pályázati kiírás esetén):

 • az elsődleges egy zárható, fűthető, mosdóval, mellékhelységekkel, jegypénztárral ellátott váróterem kialakítása
 • megemelt, a balesetmentességet és akadálymentességet szolgáló, szilárd burkolatú peron kialakítása
 • az Ócsa felé vezető úton elhelyezkedő és a vasútállomás melletti, a település két részét összekötő vasúti átjáró fénysorompóval és félkarú sorompóval történő ellátása, a megemelkedett gépjármű és gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele szempontjából
 • a vasútállomást és felsőpakonyi iparterületet összekötő aszfaltos út melletti kerékpárút kiépítése, mely a vonattal ingázó alkalmazottak számára biztonságos megközelítést jelentene munkahelyük elérésében
 • Gyál-Felsőpakony-Ócsa vasúti pálya melletti kerékpárút kialakítása, mely idegenforgalmi jelleggel szolgálhatná az Ócsai Tájvédelmi Körzet elérését
 • a leendő pályázati kiírások és egyéb lehetőségek maximális kihasználásával kifejezi egyértelmű szándékát, a MÁV állomás, ezen keresztül a vasúttal történő közlekedést elősegítő fejlesztések megvalósítása mellett.

Utolsó pontként az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület fejlesztése, felújítása tárgyában kiírt pályázaton történő indulást tárgyalta a testület. Az 1972-ben épült – és azóta kisebb javításokon túl fel nem újított - rendelő felújítása során nyílászárócserére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a szükséges eszközök valamint berendezések beszerzésére kerülne sor. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az igényelt összeg bruttó 29.685.000 Ft. Az igényelt támogatáshoz az önkormányzat bruttó 4.452.750 Ft önrészt biztosít a költségvetés terhére.


A nem kötelező védőoltásokról.

A védőoltások bevezetése, elterjedése, nagyban megváltoztatta a fertőző betegségek alakulását, terjedését, lefolyását. A legfontosabb, leggyakoribb, legelterjedtebb betegségek esetében, a világ nagy részén, kötelezően elrendelték ezen védőoltások beadását. Ilyenek: tetanusz, szamárköhögés, torokgyík, mumpsz, stb. Vannak olyan országok, ahol ezen védőoltások beadása, beadatása nem kötelező, ill. a szülő választhatja meg az időpontot, valamint a körülményeket. Azonban ezekben az országokban is alkalmaznak „finom kényszereket”, pl.: az oltatlan gyermek nem mehet gyermekközösségbe.

A világ nagy kutató laboratóriumaiban folyamatos fejlesztés folyik a hatékony, mellékhatás mentes, egyre korszerűbb és egyre több kórokozó ellen védelmet nyújtó védőoltások kifejlesztésére.

Hazánkban a kötelező védőoltások beadásának, viszonylag, szigorú rendje van, amelyet bizonyos körülmények mellett lehet áthágni.

Vannak azonban olyan védőoltások, amelyek nem kötelezőek. Ennek oka elsősorban az anyagi források hiánya. Azonban ezek is hasznos, fontos védőoltások. Ma már van közöttük olyan, amely nem kötelező, de bizonyos korosztályok számára ingyenes, un. kampány oltás. Erről lesz szó a későbbiekben. Van olyan oltás, amely egy ideig ebbe a kategóriába tartozott szintén, később kötelezővé vált, most azonban egyes részei szabadon választhatóak. A védőoltások optimális időpontját nemzetközi vizsgálatok, kutatások alapján tűzik ki. Természetesen bizonyos határok között ezektől el lehet térni. A nem kötelező védőoltásokat a javasolt beadási időpontok sorrendjében ismertetem.

A legkorábbi javasolható védőoltás a rotavírus elleni. Ez a védőoltás szájon át adandó. A beadás kezdeti időpontja legkorábban 2 hónap lehet, de a legfontosabb kritériuma, hogy 6 hónapos korig be kell adni a 2 ill. 3 adagot. A rotavírus által okozott megbetegedés súlyos, hányással, hasmenéssel járhat, amely főként a fiatal csecsemőket érinti. Náluk a kiszáradás veszélye igen nagy, melynek következménye a keringés és az anyagcsere fölborulása okoz nagy veszélyt. A legsúlyosabb esetek kivédésre alkalmas a megelőző védőoltás.

Nemzetközi vizsgálatok alapján beadásuk igen fontos, egyes országokban már támogatott, a nemzeti oltóprogram része, tekintettel arra, hogy nemzetgazdasági szempontból igen sokba kerül a kicsik kezelése. Legsúlyosabb betegség a 6-24 hónapos kor között alakul ki. Egyébként 3 éves korig, gyakorlatilag minden gyermek átesik a fertőzésen.

Agyhártya gyulladás elleni védőoltás. Ez a megbetegedés viszonylag ritka, de sajnos nagyon súlyos megbetegedés tud lenni. A védőoltást fiatal csecsemő korban kell beadni és 11 éves kor körül ismételni. Sajnos az ismétlő oltás viszonylag drága, de nagyon fontos. Az elmúlt évek során több olyan eset fordult elő, amikor a fiatal felnőtt (20-22 évesek) reggel orvoshoz fordultak lázas megbetegedéssel és délben, amikor kórházba kerültek, már nem lehetett rajtuk segíteni. Ez a fertőzés azt a veszélyt is magában hordozza, hogy ha gyógyul, akkor is súlyos szövődmények alakulhatnak ki.

Ezt a védőoltást 2, 4, 13 vagy 7 és 13 hónapos korban szokás beadni. 2 éves korig jelentős támogatással vásárolható. Az ismétlő oldás már sajnos drágább.

Bárányhimlő elleni védőoltás. Mindenkiben az- az emlék kép él, hogy a bárányhimlő igen enyhe lefolyású megbetegedés, amelyen a gyermekek zöme átesik. Szerencsére igen jól ismert az a veszély, amit a terhesség alatt elkapott, anyai bárányhimlő jelent a magzatra nézve. Ezért a leány gyermekeknek „kötelező” átesni ezen a megbetegedésen.

Az oltás bevezetésekor, én is azon a véleményen voltam, hogy nem egy szükséges védőoltás. Kivéve azokat a gyermekeket, akik valamilyen, az immunrendszert érintő betegségben, vagy terápiában részesülnek. Ez addig tartott, amíg az egyik barátom, teljesen egészséges, 5 éves leánya meg nem betegedett és 4 napon keresztül 40 C fokos láza volt, és ahol el lehet képzelni, mindenütt voltak hólyagok a testén. Azóta én mindenkinek ajánlom ezt a védőoltást. Nem utolsó sorban az úgynevezett követéses vizsgálatok azt mutatják, hogy oltás után kevesebb a bárányhimlő vírusa okozta második betegség, az igen kellemetlen övsömör előfordulása. Ezért igyekszem mindenkivel elfogadtatni a védőoltás beadását, melynek szerencsére az ára sem vészes.

Végül, de nem utolsó sorban kell beszélnünk a HPV, azaz a humán papillóma vírus elleni védőoltásról. A nők körében egyik leggyakoribb daganatért, a méhnyakrákért szinte 100 százalékban a humán papillóma vírus (HPV) a felelős, amely ellen már közel tíz éve elérhető a védőoltás. Ennek ellenére továbbra is kevesen kérik az oltást. Ez is oka annak, hogy évente még mindig 1000-1200 új megbetegedést diagnosztizálnak hazánkban és közel 500 nő hal meg miatta.

Ráadásul az egyéb genitális rákok 60-90 százaléka is a HPV-vel függ össze, ami nagyszámban a férfiakat is érinti. A HPV a méhnyakrák mellett szeméremtesti és fej-nyaki, a hüvely- és végbélnyílás körüli, valamint a hímvessző rákok okozója is lehet. Hüvely- és szeméremtesti rákot évente hozzávetőlegesen 300 nőnél diagnosztizálnak, és 120 esetben halálos kimenetelű a betegség. A végbélnyílás körüli rákok nagyjából 110 férfit és 130 nőt érintenek. A HPV összességében a rákos megbetegedések 5%-áért tehető felelőssé.

A lakosság ennek ellenére nincs tisztában a HPV veszélyeivel, és sokan gondolják, hogy óvszerrel védekezhetnek a vírus ellen. A fertőzés pedig bőrkontaktussal is terjed, ezért az óvszer csak 70 százalékos védelmet nyújt.

E mellett ez a vírus felelős egy nagyon kellemetlen, látványnak is visszataszító betegség, a condyloma, magyarul nemi szemölcs kialakulásáért. Nagy probléma, hogy a természetes fertőzés átvészelése nem eredményez védettséget. A vírus hosszú ideig megbújik a szervezetben és később okoz megbetegedést.

Szerencsére ez a védőoltás ma már állami támogatással elérhető hetedikes lányok esetében. Így van rá remény, hogy a jövőben a megbetegedések száma csökkenni fog. Sajnos nagyon kevés olyan település van, ahol 100%-ban kérték az oltást. Nem utolsó sorban javasolt, hogy ezt az oltást pótlólag beadassák a szülők az egy-két évvel idősebb lányoknak és fiuknak. Az önkormányzat hozzájárulása várható ezen esetekben.

Ezzel a cikkel szeretném felhívni a szülők figyelmét a nagyon fontos megelőzésre, amelyben sok esetben az Önkormányzat segítségére is lehet számítani.

Dr. Somló Pál
Gyermekorvos


FELSŐPAKONY POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEM

Köszönettel vettük a rendezők felkérését, a májusi gyermeknapi rendezvény biztosítására. Igyekszünk községünk minden rendezvényén a zavartalan szórakozáshoz, nyugodt biztonságos helyszínt biztosítani, a parkoltatás rendjét kialakítani, a szervezők munkáját könnyíteni lehetőségeinkhez mérten.

Sajnos a menekültügy térségünket is elérte. Május 9.-én kaptunk felkérést a környék erdeiben bujkáló menekültek felkutatására. A feltehetően embercsempészek által hátra hagyott menekültekből néhányat a hatóság, a regionális hulladékkezelő közelében talált meg. Egyesületünk három autóval és 10 fővel körbejárta a környék földutait. A külterületen élők figyelmét felhívtuk az idegenek felbukkanásának lehetőségére.

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség elismeréseként, két egyesületi tagunk
Dósa Zsolt, és Tóth István kitüntetésben részesültek. Köszönjük munkájukat.

Ifjúsági tagozat létrehozásával szeretnénk bővíteni egyesületünket. 6. osztályos kortól jelentkezhetnek Papp Norbert tagtársunknál, vagy a polgárőrség elérhetőségén.

Polgárőrségbe jelentkezni folyamatosan lehet, várjuk a közbiztonságért tenni akaró lakosok érdeklődését.

Elérhetőségünk: 06/20-382-90-11

Köszönjük segítségüket, támogatásukat.
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM

+ fotó

Óvoda


A nap gyermekei

Az ovis kézműveseimmel részt vettünk a DM pályázatán (A nap gyermekei), melynek témája a nyári napvédelem fontossága volt.

Mesekönyvet kellett készíteni saját mesével és illusztrációval. A mesét közösen találtuk ki, az illusztrációt Simkó Rita nagycsoportos óvodás készítette.

Nyetünk!

Megnyertük az óvoda összes gyermeke számára az egész nyárra elegendő naptejet, és a hat csoport mindegyike gazdagabb lett egy társasjátékkal. Minden ovis kapott még egy kifestőt is.

Potyondi Edit óvó néni

//+1 fotó//

Újszülöttek:

Bodor Tamás 05.08.
Szilágyi Ízisz 05.12.
Baki János 05.28.
Hegyi Dzsenifer 05.28.


Szép május jöjj, hogy ébreszd a fáknak ágait

Eseményekkel teli volt a májusunk.

Anyák napi ünnepségek tarkították május elejét. Minden csoportban megünnepeltük az anyukákat és nagymamákat.

A 3. Felsőpakonyi Gyermeknapon a Hétszínvirág csoport lépett fel, nagyon ügyesek voltak a lurkók, bátran álltak ki a színpadra a sok kíváncsi néző elé. Utánuk a balettra járó gyermekek következtek, akik szintén nagyon lelkesen készültek minden szerdán és bártan mutatták meg tudásukat. Sok jó programon vehettek részt, nagyon szerették az ugráló várat, a kosárhintát, a lufikat. Köszönjük a szervezést mindenkinek, aki csak egy hajszálnyival is hozzájárult, hogy gyermekeink jól érezzék magukat!
A gyermeknapunk szomorkásan indult, esett az eső. Ennek ellenére sok-sok jó dolgot csináltunk a gyerekekkel együtt. A szülőknek nagyon szépen köszönjük a rengeteg finom palacsintát, melyet jóízűen falatoztak a gyermekek. A Cica csoportban ettek reggeli előtt, reggeli után, játék időben, ebéd után és még uzsonna után is.

Évzárónk és ballagásunk napja, szokásunkhoz híven, május utolsó péntekje volt – 3 csoport délelőtt búcsúzott, 3 csoport délután. Mesedramatizálásokat, különféle táncokat, játékokat láthattunk.
A nagycsoportosok jókívánságokkal engedték útjukra a lufijaikat, mi is sok-sok jókívánsággal indítjuk útjukra a leendő elsősöket, akiket visszavárunk óvodánkba!
Ezúton kívánunk minden kisgyermeknek és szülőnek kellemes nyarat, jó pihenést, aktív töltődést a nyárra!

Gabi óvó néni

+ képek

Akár ide jöhetne e Mikkamakka tábor plakátja is...

Iskola


SULINFO

Május 11-e, Herman Ottó Emléknap:Ezen a napon a felső tagozatosok különböző előadásokon vettek részt. Többek között ellátogattak hozzánk az Unicef képviselői is, akik a gyermekjogokról tájékoztatták tanulóinkat. Ismét részesei lehettünk Dr. Zacher Gábor Úr érdekes és egyben megdöbbentő előadásának, melynek lényege, hogy megértessük a fiatalokkal, mennyire káros e szer mind az egészségükre, mind az életvitelükre. Természetesen mi is átöleltük az iskolát, és egybehangzóan kiáltottuk közösen, hogy: Ez a suli a legjobb!

A Föld napja alkalmából Wareczki Erika néni és Matisz Zsuzsi néni ismét megszervezte a Barlangtúrát. Rengeteg vállalkozó szellemű diák jelentkezett a solymári kalandra. Nem is bánták meg, hogy elmentek, mert számos élménnyel gazdagabban tértek haza.

A május hónap mindig magával a hozza a kompetenciamérést nemcsak iskolánkba, hanem az egész országba. Reméljük, az idén is sikerül szép eredményeket felmutatni, akárcsak a múlt évben. Természetesen a mérés eredménye még várat magára. Honlapunkon azonnal beszámolunk róla, amint megkapja iskolánk. Ebben az évben újdonság,hogy angol nyelvből is lesz megmérettetés,és bízunk benne,ez is hasonlóan jól sikerül majd,mint a többi felmérés.

Ha június, akkor megkezdődik az év végi kirándulások szervezése. Minden osztály eljutott közeli, vagy távolabbi helyekre, egy vagy akár néhány napos túra során. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát, és vidáman indul neki a nyárnak. Kívánunk minden Hermanos diáknak nagyon szép, élményekkel teli nyári szünetet!

További információkért és az eseményekről készült fotókért, kérjük, látogassanak el az iskola honlapjára: iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita

+ fotók

HATÁRTALANUL- Erdély népművészete, Felsőpakony

Kora reggel indultunk Felsőpakonyból. Első megállónk Nagyváradon volt, ahol megtekintettük a székesegyházat, a Szent László szobrot, a Holdas-templomot. Itt csatlakozott hozzánk a helyi idegenvezető. Továbbutaztunk a Partiumból Erdélybe. Tartottunk egy rövid fotószünetet Királyhágón, a történelmi Erdély határán. Bánffyhunyadon látogatást tettünk a kazettás mennyezetű templomban. Rövid megállót tartottunk a magyarvalkói református templománál, ami a tájegység szimbóluma és talán a legimpozánsabb fazsindelyes műemléke. Kalotaszentkirályon az Ady-emlékművénél megemlékeztünk nagy költőnkről. Janocsek Zsófi verset szavalt, amit koszorúzás követett. Este elfoglaltuk szállásainkat Kalotaszentkirályon.

Második nap Torda felé indultunk, itt megkoszorúztuk a Petőfi emléktáblát a református lelkészi hivatal falánál. Varga Zsófi szavalatát itt is koszorúzás követte. Szerepelt még a programban a tordai sóbánya, kirándulás a Tordai-hasadékhoz és Torockó Néprajzi Múzeumának megtekintése. Este bemutatót láthattunk a helyi népviseletből és táncházzal zártuk a napot.

A harmadik nap reggelén Kolozsvárra utaztunk. Városnézéssel kezdtünk: Szent Mihály-templom, Mátyás király szobra és szülőháza, a főtér impozáns házai, arisztokrata rezidenciái. A házsongárdi temetőben felkerestük a leghíresebb erdélyi művészek, polihisztorok sírjait. Itt meghallgattunk Aprily Lajos versét Vizi Gréti előadásában. Körösfőn meglátogattuk a Körösfői Kós Károly Iskolát, ahol találkoztunk a helyi gyerekekkel. A két hetedik osztály barátságos focimérkőzést játszott az iskola műfüves pályáján.

A késő esti órákban érkezett meg csapatunk Felsőpakonyra.

A kirándulást az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 438 620 Ft-al támogatta.

A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános iskola 7. osztálya

+ fotók

Színház pedagógiai foglalkozás a 4.b-ben

Szokásainkhoz hűen, idén is a Magyar Színház Felnéző bérletes előadásait tekintettük meg, amelyhez színház pedagógiai foglalkozások is kapcsolódtak.
Kálmán Orsolya és Sipos Imre a Magyar Színház menedzser igazgatója segítségével és közreműködésével, a darabokban szerepelt színészekkel ismerkedhettünk meg egy-egy foglalkozás alkalmával. A foglalkozások az osztálytermünkben zajlottak, ami külön élményt szerzett nekünk.
Először a Rév Fülöp előadást tekintettük meg, miután a Vörös lovag (Tóth Sándor) segítségével mozgalmas álló-élőképeket alkottunk.
Második előadásunk a Harisnyás Pippi, Soltész Bözse „energiabombája után” Lakatlan szigeten próbáltunk békében éldegélni, több-kevesebb sikerrel.
Harmadik előadásunk Az égig érő fű, igazán elgondolkodtató ugyanakkor élvezetes csapatmunkára tanított meg minket Sipos Imre, a szenes ember segítségével.
Nagyon köszönjük a Magyar Színház társulatának ezeket a felejthetetlen élményeket, amit 2 évig nyújtottak nekünk. Reméljük lesz jövőre is…

Matiszné Gomba Zsuzsanna

+ fotók

Madarak és Fák Napja - avagy irány a természet!

A természet ünnepeként tartjuk számon május 10-ét. A „Madarak és Fák Napja„ a növények és állatok közös ünnepe, amikor mi, emberek azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a Földön.
Ennek alkalmából május 11-én iskolánk alsó tagozata is kivonult a szabadba. Az ünnepélyes megnyitó után a Herman Ottó emlékfalon a megemlékezés szalagját helyeztünk el, a hagyományhoz híven az iskola udvarán gesztenyefát ültettünk. Mivel mi valamennyien a Föld élőlényei vagyunk, ezt az összetartozásunkat az iskolánk körülölelésével is kifejeztük.
Majd az osztályok a községi sportpályán megrendezték a tavaszi futóversenyt. Ezt követően került megrendezésre a természettel, madarakkal, illetve azok életmódjával kapcsolatos játékos akadályverseny. Biztosan állíthatjuk, hogy gyermekeink ezt a napot nemcsak egészségesen , hanem vidáman töltötték a friss erdei levegőn.

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító

+ fotó

Katolikus


Kérdések és válaszok a Bűnbocsánat szentsége kapcsán

Ócsán voltunk ápr. 26.án lelki napon. Ott elhangzott lelkipásztori előadás, melynek vázlata az alább elhangzott kérdésekből elképzelhető. Ennek meghallgatása után a részvevők két csoportban megbeszélték a kérdéseket, majd egymással is megosztották. Íme egy lelkinap tanulságai!

1. A gyónás öt része közül melyiket érzed a legnehezebbnek?

- Hölgyek csoportja:

 • Az önvizsgálatot tartották a legtöbben nehéznek. Vajon elég alapos volt-e, biztos, hogy minden eszembe jutott?
 • A gyónás nehézsége: Milyen szégyen árán tudod elmondani?!

- Férfiak csoportja:

 • A helyes és alapos önvizsgálat a legnehezebb. Az élet folyamán változunk, ezáltal korábbi dolgainkat másként értékelhetjük! (Szigorodás!)
 • Korábbi botlásaink visszaköszönhetnek gyermekeinknél! (Annak helyes megítélése!)
 • „A bűnös és a szent közötti különbség, hogy a szent eggyel többször fel tudott állni, mint ahányszor elesett!”

2. Mi van, ha nincs aki megbocsássa bűneidet? (Pl.: Meghalt az érintett személy?)

- Hölgyek csoportja:

 • Ne akarj már olyan dolgokon változtatni, amin nem lehet!
 • Amit megtettél, azon nem tudsz változtatni!
 • Ne a múltra nézz!
 • Végig nem beszélt dolgok, súlyos tettek mindig kísértenek!

- Férfiak csoportja:

 • A mulasztásból adódó bűntudatot nem tudjuk elhagyni! Mértéke különböző.

Példa: Egy családban a három testvér közül egy – saját hibájából – mindig a többiek támogatására szorult. Ez azonban egy idő után már komoly gondot jelentett a támogatóknak is, hiszen saját családjuk létbiztonságát is veszélybe került! A támogatás indokolt megvonása viszont a mai napig mégis súlyos lelki teher számukra!

3. Hogyan lehet az, hogy valaki nem látja a bűnét?

- Hölgyek csoportja:

 • Elfogult magával szemben!

- Férfiak csoportja:

 • A lelkiismeret teljes elnyomása!
 • Rosszul értelmezett „fontossági sorrend”!
 • Az otthoni szeretetteljes törődés, nevelés hiánya!

Javaslat: Jó szándékú, pozitív érdeklődés a másik iránt. Segítőkészség!

4. Kik ellen harcolt életében leginkább Jézus?

- Hölgyek csoportja:

 • A farizeusok ellen!

- Férfiak csoportja:

 • A farizeusok és képmutatók ellen!

5. Ha netán azért nem látja valaki a bűnét, mert fél meglátni … Vannak-e példák a rosszból jóra?

- Hölgyek csoportja:

 • Legyen bátorságunk a rossz tettek vállalására! Rosszat tettél – mond el!

Példa: Egy kisfiú játszott a barátjával, a szomszéd gyermekkel. Játék közben kiömlött a festék a szőnyegre! A barátja azonnal adta a „jó tanácsot„– Ne mondjuk el, takarjuk le a másik szőnyeggel, így nem fogják észre venni! A kisfiú, rövid gondolkodás után mégis úgy döntött, inkább őszintén elmondja az édesanyjának mi is történt, pedig egy kicsit ő is félt a következményektől. Az őszinteség az anyai szigort is enyhítette, csak az arc volt komoly, a lélek vidám. Érezte, jó irányba halad a nevelés!

- Férfiak csoportja:

 • Mindig azzal a bizalommal éljünk, hogy „ami embernek lehetetlen az Istennek lehetséges”! /Lk. 18,24-27/ - Példa: Egy közösségben történt, ahol többen dolgoztak együtt munkatársak, egymást segítve, támogatva. Többségében régiek, csak egyikük csatlakozott később hozzájuk, kifejezve szándékát, hogy milyen szívesen részt venne a feladatok elvégzésében!
 • Évek múltán egyikük életében nehézségek támadtak, amitől érezte, nem tud úgy helyt állni, mint korábban. Ezért úgy gondolta, jobb lenne, ha valaki átvenné a feladatait. A választás a később érkezőre esett, aki szívós, kitartó munkájával igazolta a belé vetett bizalmat! Az Isteni Gondviselés előrelátása itt is működött!

6. Erősen fogadom, hogy a bűnre vezető alkalmat is elkerülöm!!! A bűnre vezető alkalom a gyermekem, a férjem, feleségem stb., akit nem kerülhetek el! Mit tegyek?

- Hölgyek csoportja:

 • Önuralom! Nem a személy, hanem a szituáció a bűnre vezető alkalom!

- Férfiak csoportja:

 • A visszaesések csökkenthetők, ha kisebb, jobban betartható célokat próbálunk magunk elé kitűzni! Sikerélmény! Erősíthet bennünket az Atya megbocsátó szeretete!

7. Hogyan lehet komolyan venni, akár csak önmagamnak is az erős fogadást, ha mindig visszaesek?

- Hölgyek csoportja:

 • Gyenge vagyok abban a dologban.
 • Nem mindig ugyanazon az úton jutok el oda, ahhoz a bűnhöz!
 • Mulasztással is lehet hazudni, bűnbe esni!

- Férfiak csoportja:

 • A kudarcok ellenére is törekedni kell a jóra! A jó szándék sokat segíthet!
 • Kedves példa: „Itt a pálca! Édesanyám, ha megver, akkor sem tudom megállni, hogy menjek egy kicsit focizni”!

8. A föloldozáskor újjáteremtődik-e az ember?

- Hölgyek csoportja:

 • Újjáteremtődik, ha teljes és jó a gyónás! Előfordul, hogy komoly félelem előzi meg a gyónást!

- Férfiak csoportja:

 • Többen az elégtétel elvégzése után érzik inkább a teljességet!
 • Megújulás érzése, „tiszta lappal” indulhatok”.
 • Voltak, akik a gyónás megtisztító ereje miatt tértek át a katolikus hitre!

9. Azzal, hogy valaki házasságot köt, újjáteremtődik-e? Tudok-e a házastársam fejével gondolkodni?

- Hölgyek csoportja:

 • Az ember egy idő után „hozzáváltozik” a másikhoz!

Példa: 44 év együttlét után, már szinte együtt, egyszerre mondanak ki dolgokat!

 • A lényegesebb dolgokban egyformán gondolkodnak.
 • Még a rosszul alakuló kapcsolatban is lehet jó dolgokat tanulni a másiktól!

- Férfiak csoportja:

 • Egészséges kompromisszumok sorozata jó eredményeket hozhat!
 • Új család jön létre, gyermekből szülővé válsz!
 • Próbáljuk az Én és az Ő helyett, a MI állapotba hozni a kapcsolatot. Megértés, tolerancia!

10. Mit jelent az, hogy gyónás után bennem lakik a Szentlélek?

- Hölgyek csoportja:

 • Főleg jeles alkalmakat megelőző gyónás után adódhat eufórikus érzés, felfokozott állapot!
 • Jóleső meleg érzés, ami még szokatlan tetteket is kiválthat, pl.: vezetés közbeni éneklés!

- Férfiak csoportja:

 • Ha volt igazi bűnbánat, erőt kaphatsz arra, hogy a későbbi bűnöket elkerüld!

11. Kötelező-e a jóvátétel a gyónással kapcsolatban? Mi van akkor, ha ez már nem lehetséges?

- Hölgyek csoportja:

 • Fontos a jóvátétel, ha nem lehetséges, mert már meghalt, mással tegyünk jót őérte!

- Férfiak csoportja:

 • A jóra irányuló szándék nagyon lényeges! Valósnak kell lenni a bocsánatkérésnek és az arra utaló tevékenységnek!

Tisztelettel Hefler Gábor plébános és a lelki nap résztvevői


Ha itt lettél volna

Magunk mögött a május gyönyörű ünnepei.
Nagykátára zarándokoltunk a Máriás leányok csoportjával, és néhány kedves munkatársakkal. Urunk mennybemenetelének ünnepén szép körmeneten és litánián vehettünk részt. Köszönjük a kedves nagykátaiak szeretetét!

Az egyházi évnek három nagy ünnepe van. Karácsony, Húsvét, Pünkösd. Pünkösd a SZENTLÉLEK-eljövetelének ünnepe, a Húsvéti időnek a lezárása. A szentlélek ismeretlen személy „Lángnyelvek, Galamb, és Szélzúgás” formájában jelen van közöttünk. Mindég, mint minden ünnepet most is nagy szeretettel készülődéssel várunk. Templomunkban elsőáldozás, bérmálkozási ünnep tette jelessé az ünnepet. Kilenc kisgyermek vehette először a szentostyát magához. Egy felnőtt bérmálkozónk dr. Fitos Dóra kapta meg a bérmálkozási szentséget. Köszönet és hála Gábor atyának a fáradhatatlan felkészítési munkáját. A Szentlélek ereje segítse további életét, munkáját.

Pünkösd utáni vasárnap a „SZENTHÁROMSÁG”-ünnepe
„Az ATYA-FIÚ-SZENTLÉLEK” - Ámen. Imádkozzuk. A Szentháromság egy Isten nevében keresztelnek és kereszteltek meg bennünket. A Szentlélek mindég munkálkodik: Szeretetben, hibáink elkövetésekor, vigasztalásba és örömben egyaránt. Kérhetjük a segítségét bizalommal igaz szívvel. Az „IRGALMASSÁG ÉVÉT”-hirdette meg Ferenc pápa. Próbáljuk meg mi is embertársaink felé a szeretetet, segítőkészséget bizonyítani.

Kívánok minden kedves olvasónak sok szép nyári napot és jó pihenést.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

+ fotó

Református


Még egy pillantást az anyák napjára…

AZ ÉDESANYÁKAT KÖSZÖNTÖTTÜK

Édesanya, anya, anyu, anyácska –megannyi kedves megszólítás! Mind-mind annak a személynek szól, aki Isten után a legdrágább számunkra, aki életet adott nekünk. És ez a legnagyobb ajándék, amit embertől kaphatunk, mert nem adhat senki emberfia nagyobbat a másiknak, mint az életet. A gyermek ajándékul kapja az életet, s ez az új élet egyben Istentől kapott ajándék az anyának is.
Minden édesanya legdrágább ajándéka, legféltettebb kincse a gyermeke, akit mindennél jobban szeret a világon, még életét is képes lenne feláldozni érte. Örkény István így fogalmazta meg az anyák gyermekük iránt érzett szeretetét: „Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik gyermekük.”
Bármit képesek megtenni gyermekük boldogságáért, néha még többet is, mint ami szükséges. Ahogy József Attila emlékezik vissza: „Akármit kívántam, megtette egy szóra, még a csillagot is reám rakta volna.”
Ám azt sose feledjük, hogy nem rajtunk múlik gyermekünk boldogsága, hisz mindannyian Isten kezében vagyunk, Teremtőnk jól tudja, mi az, ami minket boldoggá tehet, s meg is adja, ha hiszünk Benne, és hűséges követői vagyunk az Ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak. Ezért tehát a legfontosabb, amit gyermekünkért tehetünk: megtanítani őket Isten szeretetére, Jézus Krisztus követésére.
Hogy mit érez a gyermek édesanyja iránt, arra nincs megfelelő szó, nincs kifejezés. A mi gyermekeink május harmadikán a vasárnapi istentisztelet keretében rendezett kis műsorukban megpróbálták a lehetetlent: megköszönni az édesanyáknak önzetlen szeretetüket, áldozathozatalukat.
A kiscsoportos Papp Csobánka Emese szavalata nyitotta a köszöntők sorát. Az édesanya című verset mondta el nagy izgalommal. Erős vár, őrző angyal az édesanya a vers szerint, s szeme éber csillagként őrzi gyermekét.
Ezután a kis Lefkovits Endre következett, aranyosan izegve-mozogva szavalta az Anyámnak című verset, mely szerint virágcsokorral köszönti édesanyját, s azt kívánja neki, hogy Isten tartsa meg.

A nagycsoportosok műsora furulyajátékkal indult Vizi Gréta Hajnal
és Fülöp Réka előadásában. Majd Vizi Gréta Hajnal felolvasta Dr. Körpöly Kálmán A legdrágább asszony című írását. Ez a legdrágább asszony az édesanya, akinek „… ha mindenünket odaadnánk is, azzal sem fizethetnénk meg álmatlan éjszakáit, értünk hullott könnyeit.” Tóth Juli: Az édesanya című versét Asztalos Lili, Fitos Luca, Fazekas Norbert, Tóth Dani, Balogh Alex és Asztalos Bence közösen adták elő. Gyönyörűen tolmácsolták a megható gondolatokat az édesanya szeretetéről, szolgálatáról, türelméről, imádságairól, valamint arról, hogy az anyai szeretet velünk marad itt, a földön Mindörökre.
Kodicza Tamás a nagymamákat köszöntötte, akik : „ Minden örömünket megtízszerezik, s a bánatunkat mind megfelezik”. A szavalatok sorát egy imának is beillő vers zárta. Vizi Gréta és Fülöp Réka adta elő. Álljon itt ez a költemény teljes egészében, és szóljon minden édesanyáért!

ANYÁK NAPJÁN

Jézusom, kérlek, nézz le rám,
És áldd meg édes jó anyám!
Mindig ragyogd be éveit,
Töröld le hulló könnyeit!

Áldd meg, ha szolgál minekünk,
És ha imát mond érettünk,
Te hallgasd meg, ha felsóhajt!
Erősítsd szívét, vigasztald!

Hála jó anyánkért Neked!
Hallgasd meg kérő gyermeked!
Áldd meg őt, egész életét!
Irgalmaddal Te óvd, Te védd!
Malmivaara Vainő

Háromszólamú furulyajátékkal ért véget a műsor. Grétához és Rékához most Asztalos Lili is csatlakozott.
A furulyaszó alatt a gyülekezet jóvoltából a jelenlévő gyermekek egy-egy szál fehér szegfűvel ajándékozhatták meg édesanyjukat.

Kádár Rozália gyülekezeti tag


Egy szép kirándulás emlékére

Kádár László (táborvezető és bibliatanár) meghívására, - aki gyülekezetünkben az evangelizációs héten szolgált - 2015. május 16-án Tóalmásra látogattunk az WOL Élet Szava táborba.
A Templom téren gyülekeztünk, ahol Vizi János lelkipásztorunk Igével és egy közös énekléssel indított el bennünket Tóalmásra, a WOL Élet Szava táborba. Az utazás autókkal történt, mindenki vitt annyi testvért, hogy senki se maradjon itthon, ha az volt a szándéka, szeretne Tóalmásra jönni.
Szólni kell az utazásról külön is, mert ezen a szép májusi napon utunkat végig a virágzó akácfák és -bodza bokrok látványa és illata szegélyezte - talán ez még ünnepélyesebbé és felemelőbbé tette az alkalmat.
Megérkezésünkkor Jakab Ádám, aki maga is a biblia iskola tanulója - üdvözlése után az ő idegenvezetésével ismerkedhettünk meg a helyszínnel, rövid történetével, továbbá a tábor funkciójával, céljával.
A tábor az Andrássy család kastélyában van, amely a XIX. század végén épült Ybl Lajos tervei alapján és nyaralásra továbbá vadászatok alkalmával szolgált.
A II. Világháború után a kastélyt államosították, majd a - szokásos - többnyire méltatlan
funkciót töltött be, kivéve akkor, amikor gyermeküdülőként hasznosították. A berendezése
eltűnt, az épületet megrongálták.
1989-től az Amerikában létrehozott, Magyarországon is működő Élet Szava vallási alapítvány bérli az épületet. A kastélypark természetvédelem alatt áll, azonban engedéllyel látogatható.
Jakab Ádám körbevezetett a parkban, bemutatta az alapítvány által építtetett funkcionális létesítményeket, úgymint a korszerű technikai eszközökkel felszerelt előadótermet, a
szálláshelyeket, stb. A különféle sportokra kialakított területeket, végül filmvetítéssel bemutatta a tábor életét.
Jelenleg 15 országból (Dél-Amerikától Szerbiáig) vannak a bibliaiskolában tanulóik, akik a 2 éves tanulmányi idő alatt - egyik hallgatót idézve „…ahol megismerheted és igazán megszeretheted Isten igéjét.”
A Bibliaiskolába érettségi után lehet jelentkezni, a tanári kar nagyobb részben külföldi előadókból tevődik össze, de van magyar előadó is, az oktatás két nyelven (magyar és angol) történik.
A tanulmányi idő befejeztével - nyáron - különféle szekciókban fiatalok táboroztatása folyik
(angol nyelvi, foci (angol és amerikai), baseball, úszás oktatás, kosárlabda, röplabda stb.).
Ádám tartalmas idegenvezetése után 3 hallgató énekléssel, ének tanítással (gitár kísérettel) tette még meghittebbé az addigi élményeket.
Hálaadó imával köszöntük meg a lehetőséget, hogy ide eljuthattunk, kívánva munkájukhoz további eredményeket Isten segítségével.
A hosszú parki séta után jól esett a finom ebéd, ebéd után pedig a gyermekek és vállalkozó felnőttek számára
a kihívást is jelentő csúszó pálya kipróbálása következett.
Az idősebb testvérek elismeréssel nézték a fiatalok élvezettel végzett „mutatványait”.
A kis csapat (31 fő) hálás szívvel megköszönte Kádár Lászlónak a szíves meghívást, és a már idefelé megismert szép úton sok szép élménnyel gazdagodva hazafelé vette az irányt.

Kalas Béláné gyülekezeti tag

+1 fotó

Könyvtár


KÉPZŐMŰVÉSZET és ZENE

- pár szóban és képekben a május 29-i megnyitóról -Így a tanév vége felé szokássá vált a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, hogy a helyi ifjú zenész- és képzőművész növendékek egy közös délután alkalmával megmutatják mennyit fejlődtek, finomodtak az elmúlt egy év folyamán.
Bízom benne, olyan nagy örömet leltek az érdeklődők a hallottakban és látottakban, amekkora örömmel készültek az előadok és műalkotók csoportjai.
A Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi Tagozata növendékeinek koncertjét Polgár Aranka zenepedagógus vezette, a Gyermek Képzőművész Kör Kiállítását a Kör vezetője Szigeti Márta festőművész nyitotta meg.

A kiállítás június 5-ig volt megtekinthető.

VBA

+ fotók

Civil


CZIRJÁK JÓZSEFNÉ, Esztike

Kilenc éve titkára a helyi Vöröskeresztnek. Munkáját bronz és ezüst fokozatú elismerés övezte eddig. Idén, 2015-ben ARANY FOKOZATÚ KITÜNTETÉSSEL jutalmazta a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége!

Esztike, mi egy helyi Vöröskeresztnek a feladata?

Végül is eléggé sokrétű, de mindennek az alapja, hogy segít. Ez a varázsszó.

Honnan tudjátok, kit kell segíteni?

Ismerni kell a falut, az embereket! Tudni kell, kik azok, ahol elkél egy kis segítség. Családoknál, egyéneknél, mindazoknál, akik valamilyen okból szükséget szenvednek, betegek vagy magányosak, elesettek vagy perifériára szorultak. Oda kell figyelnünk rájuk, fel kell venni velük a kapcsolatot! De ebben bennünket is segít a szociális gondozó, a családsegít ő szolgálat. Tőlük kapunk információkat. A Dabasi Körzettől EU-s tartós élelmiszer csomagokat kapunk, de mi magunk is folyamatosan gyűjtünk és készítünk csomagokat, amiket eljuttatunk oda, ahol minderre igény van.

Kit ő l tudtok gy ű jteni?

Szinte mindenkitől, mert az emberek általában jók. Vállalkozóktól kapunk adományokat, a lakosságtól ruházatot, gyerekeknek játékokat. Megállítanak az utcán és felajánlanak használt, de jó állapotban lévőruhákat, háztartási eszközöket

Hol tudod ezeket raktározni?

Kialakítottunk nálunk az udvarban egy kis raktárt, oda gyűjtjük be, válogatjuk a holmikat, és meghatározott időszakonként kijuttatjuk a családokhoz. Börzét is tartunk, ahol mindenki megtalálhatja, amire szüksége van.

Ezt a ruhabörzét jól kitaláltad!

Szükség volt rá. Ez megoldja, hogy juttassuk el az összegyűlt ruhaneműt a rászorultakhoz. A tartós élelmiszert azonnal kiosztjuk, és sürgős esetben, mint betegség vagy haláleset, a központhoz is fordulhatunk, de az Önkormányzat maga is sokat segít.

Minden rendezvényen ott látlak benneteket .

Igyekszünk megragadni az alkalmat és hasznosítjuk magunkat. Vérnyomást és vércukorszintet mérünk, táplálkozással, életmód-váltással kapcsolatos tanáccsal szolgálunk. Meghallgatjuk a panaszokat, odafigyelünk rájuk, szükség estén elmondjuk, hová kell fordulniuk.

A véradásoknál is ti vagytok jelen. Így van. Az Országos Vérellátó Központ tűzi ki az időpontot és tájékoztatja a lakosságot, az önkéntes véradókat, kihozzák a kártyákat, mi pedig segítünk a plakátozásban, a meghívók kihordásában, a véradókkal való foglalkozásban. Sajnos, kevés Felsőpakonyon az önkéntes vért szolgáltató. Nagy baj, mert szükség volna minél több vérre! Lehet, ott rejtőzik a megoldás, hogy a szervezésnek jobban kellene alkalmazkodni a véradóként számításba jövők, a fiatalok, a munkában lévő emberek életmódjához, idejéhez.

Esztike, aki csak kicsit is ismer Téged, az tudja: otthonodban házimunka, unokák várnak, a cukorbetegség is nagy terhed. Hogy sikerül gy ő zn ö d a szervezéssel, mozgósítással járó munkát? Úgy, hogy nem vagyok egyedül Aktív segítőm és munkatársam Oláh Istvánné és családja. Ica mindenütt ott van és intéz, szervez, begy űjt, mozgósít! Mindig segít Füzi Marika is, és az elnökünk: Balassa Jánosné, aki egészségügyi dolgozó s egyben képvisel ő is. Kronvalter Emília az Önkormányzat családsegítő szolgálatától, Kovács Ilona, mint szociális gondozó, de készséggel segít a tagságból szinte mindenki. Családomra és a nyugdíjas klubra is mindig számíthatok. Az Önkormányzattal, az iskola vezetőivel és a Közösségi Ház dolgozóival is kiváló a kapcsolatunk, szintúgy a Katolikus Karitásszal is. Ezért lehetett valóban sikeres a munkánk!

Ezért hiszem, hogy a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége által elismert arany fokozatú kitüntetés valamennyiünkre vonatkozik, mert ez valójában a mi teljes közösségünk érdeme!

Lejegyezte: Durkó Éva


Májusban történt a darumadár klubban

Előző cikkünkből hiányzott (kimaradt), hogy most is igyekeztünk igazságosan szétosztani az Életet az Éveknek Országos Szövetségtől kapott 10 darab Béres cseppet. Köszönjük, a rászorulók már szedik.
Május 6-án Czirjákné Esztike, az Országos Vöröskereszt Arany fokozatát kapta. Nagyon örülünk, és amiben tudunk továbbra is segítünk, hiszen értünk is dolgozol! Köszönjük.
A következő dátum sajnos szomorú! Papp Rózsika nyugdíjas társunk temetésén vettünk részt fájó szívvel május 8-án.
Május 9-én fellépés és fürdés volt Karcagon az Akácfaligeti strandfürdőben. Sikeres és kellemes volt a napunk.
14-én Gyálra kaptunk meghívást a Cukorbetegklub jóvoltából. Sajnos több olyan meghívásunk is van, melynek időpont ütközés miatt nem tudunk eleget tenni, (pl. Ócsai napok, tápiószecsői meghívás.) Talán Ócsa 1-1 program belefér. Lehet, hogy van anyagi vonzata is, hiszen a „mozgékonyabb, kultúra éhes” tagok már megvásárolták az Opera, Operett és Turai bérleteket a 2015/16-os évadra.
Május 28-án a vezetőségin megbeszéltük a júniusi programokat, melyet a klubfoglalkozáson ismertettünk. Megköszöntük néhány társunknak, hogy mégis sütött és vitt süteményt a Gyereknapra! Köszönjük!
Aztán következett a parádés Eszter nap, mely szép születésnapokkal is gazdagodott, hiszen Füzi Esztikének, Czirják és Siskáné Tóth Eszternek is születésnapja is volt. Köszönjük a jó hangulatot. (Ilyenkor még maradnánk! De a teremre más is vár. Köszönjük a türelmez és a segítést.)

Kovácsné Németh Ilona
helyett Lőrentei Erzsébet


Sport


FOCI

7-én lesz idényzárás, Roli utána küldi!


25 év testi-lelki egészségünk érdekében

„Ifjú éveinkben mindent elkövetünk egészségünk ellen, később már mindent megadnánk érte”
Béky László

25 évvel ezelőtt alakult falunkban ez a számunkra kedves, hasznos kis közösség mely azóta is folyamatosan működik. Egy régi, 20 évvel ezelőtti Agorában bemutatott minket Lőrentei Erzsike, kedves alapítónk, ám ez a 25 éves évforduló feltétlen megérdemel egy szerény megemlékezést, összefoglalást, fennállásunk negyedszázados évfordulóján.
Erzsike áldásos tevékenységét megható naivsággal nevezzük „Etka-jógának”, mely egy idős hölgy által kialakított kb. 1,5 órás torna. Ez nagyon hasznos minden korosztálynak! Errős Erzsike okos magyarázattal ad felvilágosítást minden kedves érdeklődőnek. Szakirodalma is van, Etka anyó könyvét magam is olvastam, szerintem az interneten is megtalálható.
Kb. 26 évvel ezelőtt a falunkból 4-en: Erzsike, Bukodi Esztike, Józsáné Marika, Fitosné Incike bejártak a Ferencvárosi Művelődési Házba hetente tornázni, melyet Gillich István tartott vagy 30-40 embernek. ( Ő közvetlen „Etka” tanítvány volt.) Később ilyen-olyan problémák miatt Józsa Marika javaslatára (ha gyerekeknek tud Erzsike tornát tanítani, nekünk miért nem?!)
Aztán 25 évvel ezelőtt elkezdték. A népligetben az „Etka-fánál” 2 nyári táborban is voltunk néhányan (volt olyan, hogy 30-35 fő is volt itt a tornateremben. Az elején még Imréről és Gyálról is jártak, de már ott is van több ilyen lehetőség). Aztán olyan is volt, mikor 4-5 fő jött nyári szünet vagy betegség miatt. Akkor is tornáztunk!
Korosztályom tagjai és fiatalabbak! Helyben van, jó ide járni! A gyakorlatok nem fárasztóak, csináljuk, ahogy tudjuk, és nem nevetjük ki egymást! Viszont az alaphangulatot megspékeli valami sajátos humor, mert jókat derülünk gyarlóságainkon. Egy héten egyszer, keddenként 17 órakor elindulunk tornázni, ahol híreket hallunk falunk eseményeiről, régi ismerősökről – közben folyamatosan mozgunk!
Valamennyiünk névnapját szerényen megünnepeljük, sütünk valamit, recepteket cserélünk – ez is jó dolog! Meghatottan emlékezünk azokról, akik már csak gondolatban lehetnek velünk…
Nyugdíjas társaim és még aktívan dolgozó hölgyek, szeretettel várunk mindenkit egy pokróccal ( a fekvő gyakorlatok miatt), egy tornacipővel, egyszerű, kényelmes ruhában…mindenféle anyagi befektetés nélkül.
Ezt a 25 évet pedig köszönjük, Erzsike!

Cseh Rózsa


Hátbelső


Hátlap


2015_06_jun.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)