Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2015_09_okt

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXV. évf. 9. szám, 2015. október

Lapzárta:október 10.

Szerkesztőbizottsági: szeptember 28. és október 12. 16.00-18.30-ig!


következő lapzárta:???


AZ ANYAGOT KIVETTÜK, JAVÍTÁST ITT MÁR KÉREM MELLŐZNI! KÖSZÖNÖM: BÉLA

Fedlap


Fedbelső


Önkormányzat


Beszámoló a 2015. szeptember 22-i képviselő-testületi ülésről

A testületi ülés első napirendi pontjaként a Felsőpakonyi Mesevár Napközi otthonos Óvoda engedélyezett létszámát tárgyalta a testület. A júniusban engedélyezett 1 fő pedagógiai asszisztens létszám került növelésre, az összlétszám változtatása nélkül. Így az óvodában 2015. október 1-től 2 fő pedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját. Második pontként a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról döntöttek. Ennek keretében az önkormányzat támogatni kívánja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat. Majd a 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv módosításáról határozott a testület, mely szerint a Pakonyi Palánták Közalapítvány ellenőrzését is elvégzi az önkormányzat által megbízott belső ellenőr. A következő három napirendi pontban önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítéséről döntöttek. A továbbiakban határozat születetett arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, valamint vállalta az ehhez szükséges önrész biztosítását illetve a tűzifa szállításának, felaprításának, és a rászorulók részére történő kiszállításának a költségeit is. Jóváhagyásra került a víziközmű üzemeltetésére, a gyáli székhelyű Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel kötendő szerződés-tervezet. Ezután megtárgyalásra és elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, amely 2015. október 1-től lép hatályba. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az 57/2013. (VI.26.) számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, melyet két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A testület döntött a felülvizsgálat szükségességéről, melyet az arra kijelölt személyek 2015. november 30-ig elvégeznek.
Végezetül pedig módosításra került az önkormányzat települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II.26.) számú rendelete, melynek során kibővítésre került a jogosultak köre, valamint az adható támogatások mértéke. Ez annak köszönhető, hogy év közben az önkormányzatnak lehetősége volt vissza nem térítendő rendkívüli szociális támogatási igény benyújtására, mely pozitív elbírálásban részesült. A már aláírt támogatói okirat alapján az Önkormányzat egyszeri vissza nem térítendő 876.812 Ft összegű támogatásban részesült.

Langné Malecz Andrea aljegyző


Kedves Felsőpakonyiak!

Néhány gondolat még egyszer a Jubileumi Falunap kapcsán.
Először is magam és a szervezők nevében is elnézést kérek a rossz időjárás okozta kellemetlenségekért, az ebből adódóan elmaradt szüreti felvonulásért, az átszervezett műsorért, a lemondott, illetve a szereplést lemondó fellépőkért.
Ugyanakkor maximális köszönet mindazoknak, akik mindezek ellenére jelenlétükkel megtisztelték településünk függetlenné válásának 25. évfordulóját. (Kicsit fájó, hogy a jubileum kapcsán meghívott korábbi vezetők közül az előre jelzett távollévőkön túl is csak keveset köszönthettünk személyesen…) Köszönet a vendégeknek, a fellépő gyerekeknek, a szülőknek, fiataloknak és időseknek egyaránt. Minden elismerésem a szervezésben napokon keresztül emberfeletti munkát végző óvodai, iskolai és önkormányzati alkalmazottaknak, minden önkéntes segítőnek, a főzőverseny csapatainak, mindenkinek, aki hadakozva esővel és széllel, jókedvvel és vidámsággal hozzájárult ahhoz, hogy összességében mégis egy remek Falunapot zárhattunk szombat este.

Nagy János
polgármester

+ fotók, sok fotó

Komolyzenei koncert

A jubileumi falunap alkalmából rendezett szórakoztató műsorokat megelőzve , szeptember 25-én Polgár Aranka és Metzker Pál, valamint barátaik komolyzenei koncerttel örvendeztették meg a nagyközség érdeklődő közönségét.
A koncerthez méltó és megfelelő hellyel a református templom szolgált. Az előadók - mint már évek óta sokszor - most is szépen összeválogatott műsorszámokkal és színvonalas előadással örvendeztették meg a hallgatóságot. Műsorszámaikat a helyszínt is figyelembe véve állították össze.
Bevezetőként Carpentier Te Deum-a hangzott el, majd követték Mozart, H. Purcell és Boismortiere művei, közbeiktatva egy nagyon szép reneszánsz magyar táncmuzsikát.
Utolsó műsorszámként azt a szép - a református hallgatóság által jól ismert - zsoltárt (zenekari átiratát) hallhattuk, melyet a Titanic hajó szalonzenekara is játszott a süllyedés alatt.
Ez esetben azonban nem a végső utat sugallta a szép zene, hanem tiszta érzést és emelkedettséget.
Végezetül Vizi János református lelkipásztor megköszönte az előadóknak a színvonalas előadást, örömét fejezte ki, hogy helyet adhatott a koncertnek.
Felhívta a tisztelt hallgatóság figyelmét arra, hogy december 6-án ismét körünkbe jön a már jól ismert Fekete Nándor zongoraművész, szeretettel hív mindenkit koncertjére.

Lejegyezte Kalas Béláné

+ fotók

Óvoda


Újszülött

Bense Adél 2015.09.07.


Iskola


Megérkezett a Biztibusz az iskolába

Újra elkezdtük a Biztonságos iskolabusz foglalkozásokat Wareczki Sándorné Erika kollégámmal. Ebben a félévben a 3. , a 6. és a 7. osztályosoknak tartjuk meg a második, játékosabb foglalkozást. (Az elsőt az előző tanév 2. félévben tartottuk ezeknek az osztályoknak. Az komolyabb munkát, figyelmet igénylő volt.) Most a kisebbekkel társasozunk (Baj-társas), a nagyobbak 3-4 csoportban a Bajnokok Ligájában mérhetik össze tudásukat, ügyességüket. Minden játéknak egyben tanító szándéka is van: Hogyan kerüljük el a (fulladásos, mérgezéses, leeséses) baleseteket, hogyan segíthetünk egymásnak úgy, hogy mi magunk ne kerüljünk bajba. A foglalkozások nagyon hasznosak. Reméljük, hogy ezek segítségével fel tudjuk hívni a gyerekek figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, veszélyes helyzetekre!

Viziné Surányi Erika

 + fotók

Első , második, harmadik, negyedik, ötödik…

Az ötödikesek napja már hagyomány a suliban. Csak az ötödik osztály szülőstül, tanárostul vehet részt az ismerkedős- vetélkedőn. Őszintén szólva a tanárok kiskori fényképét szinte senki nem ismerte fel, hiszen Tibi bácsi kétévesen, kendőben, szoknyában, érdekesen mutat. Mariann néni pedig még túl friss arc ! A össznépi bemelegítés után játékos feladatok, majd svédasztalos reggeli következett, amit a szülők biztosítottak. Ezután az apraja-nagyja beállt a sorversenybe, majd a kérdésekre válaszoltunk: Mióta dolgozik itt ? Ha újra kezdhetné, ezt választaná? Kedvenc sorozata van? Elrepült ez a néhány óra, csakúgy, mint az előző négy év…

Sárossy Szilvia

Ötödikesek napja – Gyerekszemmel

Felsősök lettetek. Milyen változásokat éreztek az életetekben, a tanulásban?
- Nehezebbek lettek a tantárgyak, és több is. Fel kell járni az emeletre. Több a tanár is.
- A tantárgyak nehezebbek, mint alsóban. Az egyesekre is vigyázni kell, mert leronthatják a jegyeinket. Az alsós tanár nénink azt mondta, hogy a lépcsőkkel nem kell foglalkozni, mert egy tudós bebizonyította, hogy egy lépcsőfok 3 perccel meghosszabbítja az életet.
Mi az, ami örömet okozott, hogy felsősök lettetek?
- Az ötödikesek napjának örültünk, és jók a tesi és az infó órák.
- Nekem is nagyon tetszett az ötödikesek napja. A tanárok is kedvesebbek, mint gondoltuk.
Hogyan telt az ötödikesek napja?
- Sok szülő eljött, volt sorverseny és Fórum.
Mi történt a Fórumon?
- Feltehettünk kérdéseket, amikre a tanárok válaszoltak. És egy csomót ehettünk is.
Melyik program tetszett a legjobban?
- A sorverseny. Az volt benne a legjobb, hogy a szülők, akik a gyerekekkel jöttek, nem mindig abba a csapatba kerültek, ahol a saját gyerekük volt, ezáltal izgalmasabb lett a verseny. Ügyességi játékok voltak, pl. az ütőn megtartott pingponglabdával kellett megtenni egy távot. Olyan is volt, hogy mindenki kapott egy számot, és akinek a számát mondták, sprintelve kellett futnia oda-vissza.
- Nekem is nagyon tetszett az ötödikes napja, csak az volt a rossz, hogy kevés szülő jött el. De megismertük a tanárokat, a tanárok megismerték a szülőket. Páran nem tudtak eljönni, és ők kimaradtak ebből a jó programból.
Miért volt jó, hogy a szülők itt lehettek veletek?
- Megismerték ők is a tanárokat, a gyerekekkel is tudtak egy kicsit együtt lenni.
Miért tartjátok fontosnak, hogy ez a program jövőre is megvalósuljon?
- Hogy a következő ötödik osztálynak is olyan jó legyen, mint nekünk.
- Nem szeretném, ha akárki is kimaradna ebből a jóból, és ha több ember is átéli ugyanezeket, akkor tudja, nekünk milyen érzés lehetett.
Így hát, ez egy közös élmény is lehet a felsősök számára.
Mit üzennétek az alsósoknak?
- Nekik is sok szerencsét!
- Nem kell tőlünk félni, nem harapunk.
- Nem kell félni a felsőtől. Jók a tanárok, viccesek, jó az osztály. Jól fel kell készülniük, mert nehezebbek a tantárgyak.

Az interjút Viziné Surányi Erika készítette


Egy modern kori tündérmese

Július van, tombol a nyár, árnyékban is 40 fok. Ez egy cseppet sem zavar egy maroknyi embercsoportot. Ők töretlenül jönnek minden nap az iskolába. Ki délelőtt, ki délután, ha kell, szombaton is, mert hát ugye hétköznap nekik is ott a munka, a gyerekek. De ők jönnek. Hungarocellt szerelni, glettelni, falat festeni, lambériát csiszolni, csempét ragasztani. Közben készülnek az új szekrények, szintén összefogással. Ki anyagot ad, ki a szaktudását. Az igazgató úr a fenntartótól kér és kap anyagi segítséget a szekrények befejezéséhez.
Mindezek mellett –egy magát megnevezni nem kívánó adakozótól- megérkezik 1 projektor vetítővászonnal együtt, 1 fehér filctábla, s még aznap fel is szerelik.
Szeptember elsején egy gyönyörűen felújított tanterem várja az 1. a osztályosokat. Köszönöm a szülői közösségnek a kitartó munkát, az igazgató úrnak a rugalmas hozzáállást. Olyan ez, mint egy tündérmese, pedig mindez napjainkban történt. 2015. júliustól szeptemberig.
Az összefogás nem maradt el azóta sem. Időközben a terem színvonalához illő függönyök is kerültek az ablakokra. Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget:

Egresi Magdolna, az 1. a osztály tanító nénije

+ fotók

Állatok Világnapja az iskolában

Iskolánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepet kap az Állatok Világnapja.
Az eseményhez kapcsolódóan feldíszítettük folyosóinkat és a tantermeket.
A gyerekek az alkotó munkák során sokoldalú élményeket és ismereteket szerezhettek.
Október 5-én diákjaink különböző programokon vettek részt, melyek mindegyike az állatokhoz köthető.
Először a Csepeli Vakvezető Kutyakiképző Iskola dolgozói és kutyusai tartottak nekünk munkájukból egy nagyon látványos bemutatót.
Utána egy felsőpakonyi lakos, Magyari László különleges madarait csodálhattuk meg. Előadása során sok új ismerettel lettünk gazdagabbak. Charlie nevű papagájával jól el is beszélgettünk.
Végül pedig az elmaradhatatlan Állatszépségversennyel zártuk a napot.
Reméljük jövőre is találkozhatunk házi kedvenceinkkel!

Felsőpakony, 2015. október 5.

Rné Balázs Mária


Katolikus


Ha itt lettél volna

„Itt van az ősz, itt van újra” - szeptember - a hónap tele van szép ünnepekkel

Szeptember 8. Szűz Mária születésének ünnepe: „Születésed, Istenszülő Szűz, örömet hozott sz egész világnak: tőled született az igazság Napja, Krisztus a mi Istenünk, aki megszüntette az átkot, és áldást hozott, legyőzte a halált, és nekünk örök életet ajándékozott” /antifóna/
Szeptember 12. Szűz Mária nevének emléknapja: Az ünnep az újkorban bukkan föl. 1683. szeptember 12-én szabadult fel Bécs városa a török támadás alól és Boldog XI. Ince pápa rendelte el ennek tiszteletére az ünnepet.
Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása: A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. A kereszten felemelt Emberfia Isten szeretetének jele.
Szeptember 15. A Fájdalmas Szűzanya emléknapja: Sok fájdalom, - barlangistállóban kellett szülnie, idegen országba menekült, végig nézte Fia megkínzását és elkísérte a Koponya helyre. Ölében tartotta halálba dermedt fia testét. Ő elfogadta Isten akaratát. Az egyház mindig szeretettel és tisztelettel szemlélte a Szűzanya szenvedését – köztük a legnagyobbat: a keresztfa alatt érzett fájdalmát. A Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelték fel 21 éve templomunkat, melynek búcsú ünnepét 20-án tartottuk. Az ünnepi szentmisét Kárpáti Kázmér gyöngyösi ferences plébános celebrálta, beszédében figyelmünket a Szűzanya példájának követésére irányította. Szentmise befejeztével a templom szép kertjében került sor a szeretet-vendéglátásra. Ragyogó napsütésben fogyaszthattuk el az ünnepi étket, és a finom süteményeket. Köszönet minden ügyes és szorgos kéznek, aki bármilyen módon segített az ünnepség szervezésében, lebonyolításában. Köszönet a résztvevőknek, külön kedves polgármesterünknek Nagy Jánosnak és családjának, hogy elfogadták meghívásunkat és velünk ünnepeltek.
Szeptember 26-án településünk önállóságának 25 éves jubileumán mi is résztvettünk . Sok szép program mellett főzőversenyre lehetett jelentkezni. Benevezési jelszavunk „HARMAT VERŐ Angyalok!” a főszakács Sólyom Zoltán - a segítők a kisangyalok (Lőrincz Imre, Szécsi Péter és még sok szorgos kéz.) A gondos készítés eredménye ELSŐ helyezés. Gratula minden angyalnak a finom birkapörköltért!
Szeptember 27-én immár ötödik alkalommal mentünk a MÁRIÁS LEÁNYOK találkozójára Gyöngyösre. A felsőpakonyi lányoknak - Hegedűs Magdolna, Papp Csengele, Varga Zsófia, Vitéz Anna - és a csatlakozó zarándokoknak nem volt gond a korai indulás (hajnal negyed hat), jó kedvvel indultunk a borús időben. Örömünket fokozta, hogy Gyöngyöst elkerülte az eső, és megajándékoztak bennünket a MÁRIÁS LEÁNYOK tanúságtételeiből összeállított emlékkönyvvel. Kicsit büszkén mondhatjuk, hogy ismer bennünket egész Magyarország, sőt még a határon túlról érkező csoportok is. A találkozóra Pécstől Sáropatakig, Győrtől Békéscsabáig sok település hozta el templomai Szűz Anya szobrát. Nagyon szép ünnepség évről évre, tudom ajánlani akinek van rá lehetősége, vegyen egyszer részt az ünnepségen szeptember negyedik vasárnapján.
Okóber a Szűz Anya hónapja, gondoljunk rá imádságainkkal, bátran kérjük segítségét.

Kívánok minden kedves olvasónak szép, tartalmas őszi napokat.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök


Felsőpakonyi Katolikus Karitász

Aziskolakezdési támogatási akciónk a tavalyihoz hasonlóan nagyon jól sikerült! Az idei évben a szeptember 1-ig összegyűlt tanszeradományokból, valamint a pénzbeli támogatásokból általunk vásárolt iskolaszerekből személyre szabott csomagokat állítottunk össze, amiket eljuttattunk a rászoruló gyermekeknek. A Váci Egyházmegyei Karitász idén is 6 darab 5.000,- Ft értékű, tanszerre fordítható Erzsébet-utalvánnyal támogatta a felsőpakonyiakat. Mind a csomagok, mind az utalványok a lehető legjobb helyre kerültek.

Október 3-án ismételten ruhaosztást szerveztünk. Tapasztalatunk szerint – Istennek hála – mind az érdeklődők, mind pedig a felajánlott (jó minőségű) ruhák mennyisége minden alkalommal egyre növekszik.

Ruhaosztást legközelebb már csak tavasszal szervezünk, ezért kérek mindenkit, hogy – megfelelő méretű tárolásra alkalmas hely hiányában - ruhákat csak a tavaszi ruhaosztás időpontját megelőzően, a csoportvezetővel előre egyeztetett időpontban adományozzon. Nagy gondot jelent ugyanis a ruhák tárolása, mivel olyan nagy mennyiség halmozódik fel egy-egy ruhaosztás alkalmával, hogy a számunkra a templomban biztosított hely szűknek bizonyul. Örömmel vennénk ezért annak a segítségét, aki az egyik ruhaosztástól a másikig terjedő időben a tárolásra helyiséget tudna részünkre biztosítani.

Köszönettel:
dr. Fitos Dóra csoportvezető
06 20 486 77 02; pakonyka@gmail.com


Református


A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL

Az elmúlt félév sűrű programjai közül most csak legkiemelkedőbbekről számolok be néhány mondatos összefoglalással.

TAVASZ
Konfirmáció
2015. május 7-én úrvacsora előkészítő istentiszteleten vettek rész a konfirmációra készülő fiatalok. 2015. május 9-én szombat délelőtt Halmavánszki Judit, Kéri Csenge és Egerer Tamás tettek eredményes konfirmációi vizsgát a presbitérium előtt. Másnap, vasárnap került sor az ünnepélyes konfirmációi hitvallás és fogadalomtételre, amikor szüleik és keresztszüleik, valamint a jelenlévő gyülekezet és Isten színe előtt fogadalmat tettek, hogy Jézus Krisztus hűséges követői lesznek, és a református gyülekezetben rendszeresen gyakorolják hitüket. A konfirmáltak Vizi János lelkipásztor áldó Igéi és Fitos Levente gondnok köszöntése után megkapták az emléklapot és a gyülekezet ajándékát, a teljes Szentírást, a Bibliát. Ezután részesültek életükben először az úrvacsora sákramentumában. Az a reménységünk, hogy a gyülekezetbe rendszeresen járó tagokká válnak.

Felnőtt konfirmáció és 25. éves konfirmációi jubileum
2015. május 24-én, pünkösdvasárnap 10 órakor tartottuk a felnőtt konfirmációt, Bákonyi Erzsébet hűséges gyülekezeti tagunk és fia Varga Tamás tettek bizonyságot hitükről, Istennel és a gyülekezettel való kapcsolatukról.
Ezen az ünnepi alkalmon köszöntöttük a 25 éve konfirmáltakat, hálát adva Isten megerősítő és megtartó kegyelméért és szeretetéért. Akik eljöttek, Nyekita Edith, Varga Andrea és Varga István, együtt örültek és úrvacsoráztak mind a gyermek, mind a felnőtt konfirmálókkal. Rajtuk kívül Budai Sándor, Budai Tibor, Stoicsné Kun Orsolya, Lőrincz Andrea konfirmált 25 évvel ezelőtt.

NYÁR
2015. június 21 –26. Református Hittantábor és 2015. Június 26-28. – Családos hétvége
Örömmel számolok be arról, hogy idén is megtartottuk a hittantábort Fülöpházán, a Papp tanyán. Nagyon szép és jó időt kaptunk, s a 34 fős tábor igen jól érezte magát. A konyhát irányító Guti Ibolya vezetésével - ahogy már megszoktuk – rendkívül finom ételek kerültek az asztalra. A konyhán Ibolya segítői Marosiné Szilvi és Tarpainé Szilvi voltak. Fülöp Szandra és Kézi Erzsike nagyszerűen látták el feladataikat és szolgálatukat a gyermekek között. A sportversenyek lebonyolítását Tirpák Péter tartotta kézben. A délelőtti igeszolgálatokat Vizi János lelkipásztor tartotta Illés próféta történeteiből. Paul White: A Buyufa alatt c. könyv evangéliumi történeteit Viziné Surányi Erika mondta el. A gyermekek szívesen hallgatták a bibliai tanításokat és sok gyermek imádkozott saját szavaival. Hálásak vagyunk azokért a gyülekezeti tagjainkért, akik imádságban hordoztak bennünket, s köszönjük mindazoknak a segítségét, akik anyagilag vagy természetbeni adományokkal járultak hozzá ehhez a sikeres, Isten által megáldott hittantáborhoz!

E tábor végén tartottuk meg ugyanezen a helyszínen a gyülekezeti családos hétvégét. 15 családból 48 fővel voltunk együtt. Igazán közösségformáló alkalom volt, hiszem, hogy az igei alkalmak, az előadás, a beszélgetések, a közös filmnézések közelebb vittek bennünket Istenhez és egymáshoz is. A szombati bográcsos ebédet Nagy Károly presbiter készítette el, a konyhát és az étkezéseket Guti Ibolya felügyelte. A vasárnapi istentisztelettel zártuk családos hétvégénket. Isten jelenlétét mindannyian éreztük és tapasztaltuk. Szeretetben, örömben és békességben lehettünk együtt!

2015. július 17–19. Református IFI hétvége
Tavaly ősztől ismét van ifjúsági közössége gyülekezetünknek. A vasárnapi istentiszteleti alkalmak mellett minden hónap második és negyedik péntekén találkoznak a református fiatalok a gyülekezeti teremben vagy az ifjúsági házban. A nyáron Balatongyörökön tölthettünk együtt egy teljes hétvégét. Jó idő lévén időnk nagy részét a Balaton parton és persze bent a vízben töltöttük. A vidám csapat jól érezte magát, a reggelit és a vacsorát szálláshelyünkön fogyasztottuk el jóízűen. Vizi János lelkipásztor gondoskodott a lelki táplálékról, a reggeli és esti áhítat mellett együtt tanulmányoztuk Jézusnak a magvetőről szóló példázatát. Sok szép ifjúsági éneket is énekeltünk. A testi táplálék elkészítésében Viziné Erika szorgoskodott. A fiataloknak is szükségük van ilyen közösségformáló alkalmakra. Az ifi csoporthoz lehet csatlakozni a pénteki összejöveteleinken.

Vizi János református lelkipásztor

+ fotók, csak 10 db

Reformáció református szemmel

Mi is a reformáció? A kérdésre megadhatjuk a kultúrtörténeti, a művelődéstörténeti választ is. A reformáció a 16. században, a humanizmus és a reneszánsz által egyre inkább áthatott Nyugat-Európában a római egyház hibáinak bírálatával és a római egyház hibáira való válaszként indult mozgalom. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 15–16. századi gazdasági és társadalmi, valamint a közgondolkodásban végbement változások következtében megváltozott az emberek viszonya a valláshoz. Már nem fogadták el kritika nélkül a római egyház uralmát. Ebből következően egyre fokozódott a római egyház visszásságainak bírálata – már nem csak belső egyházi berkeken belül, hanem a polgárosuló Európa közrendű népessége körében is.
Mindezeknek az eseményeknek a gyújtópontjaként Luther Márton szerzetes 1517. október 31-én, azaz 498 évvel ezelőtt, Wittenbergben kiszögezte a vártemplom kapujára 95 pontból álló vitairatát, amelyben közhírré tette saját álláspontját. Vitairatának két sarkalatos pontja volt. Az egyik – és az elsődleges – a visszatérés a tisztán biblikus keresztyén tanításokhoz. Álláspontjának lényege ezen a területen az egyedül Krisztus kegyelméből és hit által lehetséges üdvösség bibliai kijelentésére való rámutatás volt. Ahogy arról Pál apostol az Efézusi levélben ír: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”(Ef 2:8-9.) A vitairat másik sarkalatos pontja az akkori korban – mai kifejezéssel élve – jobbára „multinacionális gazdasági vállalkozásként” működő római egyház struktúrájának és működésének kritikája volt. Különösképpen is elítélte a búcsúcédulák, azaz bűnbocsátó levelek árusítását.
Luther tételeinek rendkívüli hatása volt! Futótűzként terjedtek a Német-római Birodalomban, és számtalan hívet szereztek maguknak. A római egyház hol erővel, hol egyeztetésekkel, de leginkább fenyegető fellépéssel igyekezett elejét venni az egyre kiszélesedő egyházi megújulási mozgalomnak. Luther Márton e kezdő pillanatot követően a hitviták során fokozatosan távolodott el a római vezetéstől. Fokozatosan építette fel, építette ki a reformáció teológiai, dogmatikai álláspontját. Ezzel szinte egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték el. A kereszténységnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház és a református egyház a legismertebbek. A 21. századi magyar reformátusok tehát egy ilyen biblikus, ugyanakkor a demokratikus társadalmi működést elősegítő hit- és hitvallásbeli megújulási mozgalom örökösei lettek.
A reformációra emlékező hívektől Isten megkérdezi, azon az úton járnak-e, mint amikor elhívta őket az Ő követésére? Arra is figyelmeztet, hogy meg lehet újulni a hitben, lehet újat kezdeni a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban. Az Ő ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Lehet hozzá – nem csak a megtéréskor – visszatérni, Tőle megújulást kapni.

Vizi János református lelkipásztor


AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK

Isten áldásaiban és eseményekben gazdagon kezdődött az ősz gyülekezetünkben.
Szeptember első szombatján a zuhogó eső miatt elmaradt az alsónémedi egyházkerületi rendezvény. A presbitérium azonban úgy döntött, hogy délután tartsunk itthon egy kis összejövetelt. Közel hetvenen gyűltünk össze. Az eső elállt. A bográcsban már illatozott a finom pusztai pörkölt, amit Nagy Károly presbiter és felesége készített. A templomban imával, énekekkel dicsőítettük Istent, majd a gyülekezeti teremben kötetlen beszélgetés közben elfogyasztottuk az ebédet. Desszertről az asszonytestvérek gondoskodtak: volt sok sütemény, valamint, a gyermekek nagy örömére, palacsinta. Csodálatos családias hangulatban telt az idő. Öröm volt látni, hogy a gyerekek is otthon érzik magukat a gyülekezetben. A nagyobbak szeretettel foglalkoztak a kisebbekkel, mintha igazán testvérek lennének.
Ebéd után közösen megtekintettük egy filmet, ami szintén arról szólt, hogy Isten közelében, az Ő segítségében bízva minden nehézség leküzdhető, megtörténhet a csoda.
Felemelő eseménynek voltunk tanúi szeptember 6-án, vasárnap is: négy kisbabát hoztak el a szülők, hogy részesüljenek a keresztség sákramentumában.
13-án hittan-tanévnyitó istentiszteletre került sor gyülekezetünkben. János evangéliuma első részének első 5 versét idézte Vizi János lelkész úr, hangsúlyozva, hogy jó a fény, jó a világosság, jó dolog világosságban járni. Jól mondja az Ige: Isten világosság. Ha kinyitjuk a Bibliát, az Igével, az Istennel, a világossággal találkozunk. A világosságban biztonságban érezzük magunkat. Milyen jó, hogy az új tanév újra ad alkalmakat arra, hogy a világosságra, a fényre jöjjünk. A lelkész úr a következő üzenetet helyezte a hittanosok és a vasárnapi iskolások szívére: „Nyisd ki a szemed, hogy láss! Hittel higgyél az Úr Jézus Krisztusban! Ha ezt teszed, te magad leszel a világosság. Ebben a tanévben járj nyitott szemmel és figyelj Isten szavára!”
Gondolom, nekünk, felnőtteknek is szól ez az üzenet, és csak javunkat szolgálja, ha követjük felhívásait.

Kádár Rozália gyülekezeti tag


Látogatás Gombára

A mára már hagyományossá vált Alsónémedi református gyülekezet által szervezett egyházmegyei találkozó az idei évben az időjárás miatt sajnálatos módon elmaradt. A délpesti egyházmegye gyülekezetei lelkesen készültek erre az alkalomra is, hiszen többek között sportversenyek és főzőverseny is megrendezésre szokott kerülni. A felsőpakonyi gyülekezet még azon a napon, szeptember 5-én elkészítette a pörköltet a megvásárolt alapanyagokból, egy családi nap keretében jóízűen elfogyasztotta a templom gyülekezeti termében. A gombai gyülekezet viszont másképpen valósította ezt meg: Szeptember 13-ára meghívta a gyülekezetünket egy sportdélutánra, a gyülekezeti focicsapatok összecsapására.
Délután 2 órára érkeztünk meg Gombára, ahol rengeteg finom süteménnyel, kávéval és üdítővel vártak minket. Ezt követően elkezdődtek a mérkőzések kb. 3 órakor. Először a női csapatok játszottak egymás ellen, ahol a gombai lányok féléves felkészüléssel, 2:1-es győzelmet arattak. A gombaiak 2 férfi csapattal is készültek, hiszen a presbiterekből, valamint a húsz év alatti fiúkből is összeállt 1-1 csapat, így a férfiak körmérkőzést játszottak.
A mérkőzések után, ízletes pörkölttel látott vendégül minket a gyülekezet.
A két gyülekezet között elkezdődött egy nagyszerű kapcsolat. Jövőre a pakonyiak látják vendégül a gombaiakat!

Fülöp Szandra, gyülekezeti tag

+fotók

Könyvtár


KÖNNYVTÁRI NAPOK

Hétfőre elkészül az összegzés, mert nemrég ért véget az utolsó. 7 foglalkozás volt, mindhez van sok-sok fotó.

+ az újonnan érkezett könyvek ajánlója, a könyvcímek kinyerése a rendszerből még folyamatban van.

+ sok fotó

Civil


Idősek világnapja

PDF fájlként küldtem, még nem volt időm beírni…

+ fotók, van miből válogatni

FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET

Falunapi részvételünkről

„Ember tervez, Isten végez” közmondásunk röviden és velősen foglalja össze mindazt, amivel szeptember 26-án nézhettünk szembe az égiek jóvoltából. Falunapunk leglátványosabb elemeit mosta el a kitartóan hol permetező, hol pedig zuhogó eső. Elmaradt a zenés, műsoros, lovaskocsis szüreti felvonulás, de mentve, ami menthető: az óvodások és iskolások külön erre az alkalomra készített, kitűnő műsora nagy örömet okozott szülőknek és közönségnek a tornaterem védelmében is. Sajnos, az eső miatti zűrzavar elnyelte a nyugdíjasok műsorát. Folyamatos hangosbemondó sokat segíthetett volna a közönség tájékoztatásában.

A sátrak védelmében azonban, s így nálunk is, az eső ellenére is zajlott az élet! Nem adtuk fel a község kistermelőinek kiállítását! A SCHEIK-HÚSFARM kitűnő füstölt termékei pillanatok alatt elkelhettek volna, akkora érdeklődést váltottak ki! Csodás, friss zöldségeit reprezentálta Mag Kálmán és Éva földművelő – kertész tudásának a „MagÉK FARM”. Mellettük „ESZTERKE KISKERTJE” azaz Kalas Béláné különleges terményeit ismertük meg: batátát és fügét! A mézkedvelők meg is vásárolhatták CSIRE KÁROLY MÉZTERMELŐ kiváló mézeit!

Ecsődi János felállította a MUSTKÉSZÍTÉS rekordját! A Hegedűs Bözsike kertjéből vásárolt, magunk szüretelte otelló szőlő bíborszínű, zamatos mustja gyerekeknél, felnőtteknél egyaránt sikert aratott. Jöttek darálni szinte vetélkedve, húztak a présen, folyt és fogyott a piros lé úgy, hogy estére nem is maradt belőle a főprogram látogatóinak.

Sorba kínáltuk a rossz idő ellenére is kilátogatókat „jókeres” pogácsával, Margó-féle rétessel és a magunk készítette házi süteményekkel. Az eredetileg ”szüreti látvány dekorációnak” szánt kiskocsi gyümölcsei is „gazdára találtak” a tornateremben zajló előadások nézői között! Kínálásunkat meglepődve és örömmel fogadták mindenütt. Kokó –féle halászlénk is elfogyott az utolsó kanálig.

Léleksímogató volt számunkra a péntek esti koncert a református templomban Polgár Aranka és Metzker Pál zenész barátainak interpretálásában! Sajnálhatják, akik kihagyták!

Egész szombaton látogatható volt az újra bemutatott falutörténeti kiállítás. Az, amit 3 évvel ezelőtt készítettünk és most kiegészült a község adósságállományának állami átvállalását bizonyító Kormány Okirattal. Megtisztelő volt számomra a házigazda szerepe, amellyel polgármesterünk ajándékozott meg (mint korom szerint egyik autentikus Felsőpakony-ismerőt). Ez lehetőséget adott, hogy a hajdani kis falu életére – némi nosztalgiával - visszaemlékezhessek. Hadd idézzem záró gondolataim!

Kellett a változás, a fejlődés, de én szeretnék a múlt jobbik oldalából legalább annyit megőrizni, amennyit csak lehet! Azt, ami a vidék harmóniájának illúzióját adja! Ami a felnövő generációknak is a gondtalan szabadság élményét varázsolhatja! Mert a léleknek kellenek a tágas mezők, a zöldellő erdőkkel megszakított látóhatár, a felhőkkel bodorított kékség fölöttünk, s a csillagokkal tűzdelt nagy éji sátor, ami alatt csönd, béke és pihenés lakozik. Ezt őrizze meg továbbra is Felsőpakony, a mi szűkebb hazánk, ide térhessenek meg fiai, ha elfáradtak az élet súlya alatt!”

Durkó Éva/FJE

+ fotók</font>

Darumadár Nyugdíjas klub szeptemberi beszámolója

Szeptember 6-án 9 fő (önköltségesen) elutazott Hajdúszoboszlóra egy magánháznál lévő aranyos kis appartmanokba. A fürdőtől 500 m-re voltunk, amit a félpanziós reggeli elfogyasztása után kellemes sétával indítottuk a reggelt, majd fürdőzéssel egybekötött kezeléseken vettünk részt. Az időjárás csak kicsit volt mostoha hozzánk, napoztunk is, fáztunk is, de a vizek jók voltak. Estére vacsorára – mintha egésznap dolgoztunk volna – szinte hazacammogtunk. Vacsi után különféle vidám kártyajátékokat játszottunk, jókat nevetgéltünk, közben a fogyókúrát felfüggesztve, csipszeket, csokikat csipegettünk, fincsi borocskával is kényeztettük magunkat. Hamar eltelt ez a 8 nap, utolsó előtti napon, a fürdő előtti sétányon (kb 1 km hosszan) zenés, sátras biofesztivált rendeztek. A „boldogan” tartott sertések és marhák húsából készült ételeket és nem vegyszerezett italokat kóstolgathattunk meg, persze jó pénzért!
- Kovácsné N. Ilona

Szeptember 10-én énekkari próba és klubnap. Újjné Piroska szeptember 14-re Gyulára szervezett nyaralást, 14 fővel a Várfürdőbe mentek. Szállásuk csodálatos volt, mindenki nagyon jól érezte magát, fáradt testükre mindent megmozgató kezeléseket kaptak. Az idő is szép volt. A búcsúestet Kerekesné Irmuska tartotta, amely „fenséges” volt.
- Újjné Piroska

Szeptember 17-én énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol Lőrentei Erzsike programismertetője után a Máriák névnapjuk alkalmából – sajnos nem tudom részletezni mivel nem voltam jelen – sok-sok finomsággal kedveskedtek a tagságnak. (Én a magam nevében ezúton is minden Máriának boldog névnapot kívánok!) Szeptember 18-án szintén 9 fő (önköltségesen) elutazott Görögországba, Stavrosba amiről klubtársunk írja most, a beszámolót:
Minden jól kezdődött, az útra vezetőnk Lőrentei Erzsike invitálta a tagságot, 8 fő csatlakozott hozzá, a busz időben jött – féltünk a migránshelyzet miatt, de a határon nem volt semmi probléma – sima 20 óra után megérkeztünk. A szállásunk fantasztikus, szép, kényelmes, teraszos, a tengertől kb 80 m-re, kilátás a tengerre, tehát 4 csillagos volt. Jó időt fogtunk ki, a tenger, simogató és meleg volt, a sok napsütéstől jól lebarnultunk. Többen az ottani szervezéssel elmentünk Thessalonikibe, megnéztük Kavallát, ami gyönyörű, látványos, komppal áthajóztunk Thassos szigetére, a kompról etettük a sirályokat, ami nagy élmány volt. A sok látnivalóval gazdagodott élmény és emléktárunk. Egyik nap szállásunk teraszáról a delfinek csapatos hancúrozását is láthattuk, örültünk, hogy megmutatták magukat. A visszaút fárasztó és hosszúra sikeredett, de az élmények erősebben érvényesültek.
- Siska Jánosné Kati

Szeptember 24-én is volt klubnap, ott is a Máriákat ünnepeltük, a sütik halmazata volt, kevesen voltunk. Több képeslapot is küldtek tagságunknak Hajdúszoboszlóról, Gyuláról, Stravosból és Rodoszról is mivel ott Horváthné Pannika és férje nyaraltak.
Szeptember 26-án falunap, amelyről Csehné Rózsika a következőket írja - mivel én még nem voltam Magyarországon - Egész héten szakadt az eső! Ezért a Falunap programja is megváltozott. Szeptember 25-én egy nagyon szép kiállítást láthattunk a Könyvtárban. Fotók, dokumentumok az elmúlt 25 évről, megható volt visszanézni az időben. Durkó Éva őszinte szép szavakkal emlékezett azokra az évekre. Komolyzenei koncerten vettünk részt a református templomban. Klasszikusok és régi magyar dalok váltakoztak. A templom egyszerű szépsége és akusztikája kiemelte szépségüket. Szeptember 26-án a szüreti felvonulás elmaradt, reménytelenül esett az eső. Az iskola tornatermében, ahogy azt ott lehetett részt vettünk a megnyitón, s a többi programokon. A főzőversenyen nyugdíjas klubtársaink, a Siska házaspár Feri és Eszter nagyon finom pörköltet főztek!
- Csehné Rózsa

Szeptember 29-én (25 fő busszal) az Őszidő Nyugdíjas klub meghívására Gyálra mentünk vendégségbe 14 órára. Énekkaruk szép műsorral lépett fel, először kedves népdalokról énekeltek, majd Lőrentei Erzsike vidám jelenetet produkált. A gyáli Őszidő Nyugdíjas klub tagjai egyénileg és kórusban is szép dalokat adtak elő. A műsorok után fincsi vacsorával, sütivel és itókával kínálták tagságunkat, majd egy kis mozgásra invitáltak bennünket, kellemes zenére. 18 órára azonban már itthon voltunk. Október 1-jén 15:30 vezetőségi, 16 órakor énekkari próba, majd 17 órakor klubnap, ahol Dobosné Marika meghívót hozott a tökfesztiválra, kedvesen invitálta tagságunkat, ezután Lőrentei Erzsike vezetőnk ismertette az októberi programokat, s igazi meglepi következett, Tóthné Marika és Antalné Marika úgy gondolta sokan voltak távol Mária napkor, ezért ők most tartották azt. Tóthné „citromos álom” nevű sütije most is engem elkápráztatott, de a többi sem volt „kutya”. Gergely Misikénknek is 29-én volt a névnapja, ezért Gergelyné Margó feltankolta Misikénk kosarát, tüzes vízzel, üdítőkkel, fincsi meggyborocskával, sült sütőtökkel és diós sütivel, hogy a tagsággal is ünnepelve legyen Mihály napja is. Nagyon jól érezte a tagság magát, vidám csevegős klubdélután kerekedett. (Köszönjük a Máriáknak és Margónak is!) Október 2-án 15 órakor az iskolában Idősek világnapja alkalmából Czirjákné Eszter a vöröskereszt helyi képviselője színvonalas ünnepséget szervezett, ahol tagságunk szép számmal jelent meg, s jól szórakozott. Azt gondoltuk, hogy szeptemberben kevés program lesz, de amint látjátok nem így lett, reméljük tovább is így, ilyen szép programokon vehetünk részt még, azonban jönnek a hidegebb hónapok most szükség lesz a nyáron feltankolt vitaminjainkra.

Kovácsné Németh Ilona

//+ fotók//

Köztünk élnek

FELSŐPAKONYI ÉRTÉKTEREMTŐK

KOLLÁR BEATRIX, a boszorkányos írónő
Szeretem a könyveket. Száz és százat olvastam már, mindenféle témát körülölelve, és most mégis szeretnék kiemelni közülük egyet.
Ez nem más, mint Kollár Beatrix legutóbbi műve: a Néma érintés. Ez a könyv fantasztikus! Olyannyira magával ragadott, hogy egyszerűen nem tudtam letenni. Az első betűtől az utolsóig lekötött. Minden egyes mondatában rejtett valamit. A szöveg gördülékeny, és a téma…! Kevés ember lenne, akiből semmilyen érzelmet nem váltana ki. Na, de lépjünk tovább, beszéljen erről maga az írónő:
- Kedves Bea, mikor, és hogyan kezdtél el írni?
- Lassan négy éve már, hogy ilyen céllal leütöttem az első betűt a klaviatúrán. Szerintem annak a változásnak a következménye ez, hogy Felsőpakonyra költöztünk. A sugallat pedig egy könyvnek köszönhető. Előtte is sokat olvastam már, a könyvek iránti szeretet bennem élt. Megszületett az írás utáni vágy, leültem a gép elé, és néhány hónap múlva elkészült az első könyvem, Boszorkánylétem címmel.
- Ennek a könyvnek végül lett második része is, igaz?
- Igen, ez pedig a Boszorkányvégzet címet kapta.
- Ha jól sejtem, ezután született meg a Néma érintés, az én nagy kedvencem.
Igen, ő a harmadik könyvem. Egyik reggel úgy ébredtem, hogy éjszaka megálmodtam a könyv tartalmát. Még aznap elkezdtem megírni, és másfél hónap múlva be is fejeztem.
- Az egész történet ott volt a fejedben?
- Nem, a közepén egyszer elakadtam, de a férjem egyik vicces megnyilvánulása máris túllendített a problémán.
- Mi volt ez a mondat? Mesélnél a könyv tartalmáról az olvasóknak anélkül, hogy a végét elárulod?
- „Üsse el a villamos” – ez az a bizonyos mondat. A könyv a fantasy világában íródott. A történet egy olyan férfiról szól, aki elveszíti a látását, és cserébe kap egy képességet. Látja, hallja, és érzi a szellemeket. A főszereplőt Marcellusnak hívják, aki egyébként egyetemi tanár. Megismerkedik egy lánnyal, aki a túlvilágon él, majd szerelembe esnek egymással. Egy balesetnek köszönhetően Marcellus visszakapja a szeme világát, s színre lép egy újabb hölgy. Itt kezdődnek a bonyodalmak. Rengeteg érzelem vonul fel: szerelem, gyűlölet, kétségek, vágy, gyász. De többet nem szeretnék elárulni róla.
- Saját tapasztalatból annyit még megemlítenék, hogy egyáltalán nem olyan véget ér a könyv, mint amire az olvasó számít. Aki a kezébe veszi, készüljön fel, a mosolytól a könnyekig fog hatódni. Mikor kezded el a folytatást? Mert ugye lesz folytatása?
- Az olvasóközönségem közkívánatára lesz folytatás, amit talán az év végén el tudok kezdeni. Addig ugyanis a folyamatban lévő könyveimet szeretném befejezni.
- Kérlek, mondj ezekről pár szót!
Az egyik mű a gyermekeké, melynek címe: Családi mesekönyv. A másik pedig a felnőtteknek szól: a Rózsaszín udvar királynője címet viseli.
- Hogyan tudják az emberek elérni a könyveidet?
- A Facebook-on: Boszorkánylétem-Kollár Beatrix írónő tollából. Természetesen mindenkinek szívesen válaszolok, akár személyesen is a könyvekkel kapcsolatos kérdéseire.
- Köszönöm, szépen ezt a sok csodás könyvet és a rám fordított időt! Remélem, mielőbb olvashatom legújabb művedet! Riporter: Dani Erika Az eredeti cikk, amit én kaptam:

Dani Erika vagyok, de azt hiszem, sokaknak nem kell bemutatkoznom. A Cuki Fagyizó tulajdonosaként is ismernek. A minap lapozgattam az Agorát, és eszembe jutott, hogy elférne benne egy riportsorozat, ami bemutatná a kedves olvasóknak a köztünk élő-nem hétköznapi-, mégis „ismeretlen” embereket. Az első riportalanyom ötlete a könyvek szeretetéből adódott. Száz és száz könyvet olvastam már, mindenféle témát körül ölelve, és most mégis szeretnék kiemelni közülük egyet.

Ez nem más, mint Kollár Beatrix legutóbbi műve: a Néma érintés. Ez a könyv fantasztikus! Olyannyira magával ragadott, hogy egyszerűen nem tudtam letenni. Az első betűtől az utolsóig lekötött. Minden egyes mondatában rejtett valami. A szöveg gördülékeny, és a téma… Kevés ember lenne, akiből semmilyen érzelmet nem váltana ki. Na de lépjünk tovább, beszéljen erről maga az írónő:

 • Kedves Bea, mikor, és hogyan kezdtél el írni?
 • Lassan négy éve már, hogy ilyen céllal leütöttem az első betűt a klaviatúrán. Szerintem annak a változásnak a következménye ez, hogy Felsőpakonyra költöztünk. A sugallat pedig egy könyvnek köszönhető. Előtte is sokat olvastam már, a könyvek iránti szeretet bennem élt. Megszületett az írás utáni vágy, leültem a gép elé, és néhány hónap múlva elkészült az első könyvem, Boszorkánylétem címmel.
 • Ennek a könyvnek végül lett második része is, igaz?
 • Igen ez pedig a Boszorkányvégzet címet kapta.
 • Ha jól sejtem, ezután született meg a Néma érintés, az én nagy kedvencem.
 • Igen, ő a harmadik könyvem. Egyik reggel úgy ébredtem, hogy éjszaka megálmodtam a könyv tartalmát. Még aznap elkezdtem megírni, és másfél hónap múlva be is fejeztem.
 • Az egész történet ott volt a fejedben?
 • Nem, a közepén egyszer elakadtam, de a férjem egyik vicces megnyilvánulása máris túllendített a problémán.
 • Mi volt ez a mondat? Mesélnél a könyv tartalmáról az olvasóknak anélkül, hogy a végét elárulod?
 • „Üsse el a villamos” – ez az a bizonyos mondat. A könyv a fantasy világában íródott. A történet egy olyan férfiról szól, aki elveszíti a látását, és cserébe kap egy képességet. Látja, hallja, és érzi a szellemeket. A főszereplőt Marcellusnak hívják, aki egyébként egyetemi tanár. Megismerkedik egy lánnyal, aki a túlvilágon él, majd szerelembe esnek egymással. Egy balesetnek köszönhetően Marcellus visszakapja a szeme világát, s színre lép egy újabb hölgy. Itt kezdődnek a bonyodalmak. Rengeteg érzelem vonul fel: szerelem, gyűlölet, kétségek, vágy, gyász. De többet nem szeretnék elárulni róla.
 • Saját tapasztalatból annyit még megemlítenék, hogy egyáltalán nem olyan véget ér a könyv, mint amire az olvasó számít. Aki a kezébe veszi, készüljön fel, a mosolytól a könnyekig fog hatódni. Mikor kezded el a folytatást? Mert ugye lesz folytatása?
 • Az olvasóközönségem közkívánatára lesz folytatás, amit talán az év végén el tudok kezdeni. Addig ugyanis a folyamatban lévő könyveimet szeretném befejezni.
 • Kérlek, mondj ezekről pár szót!
 • Az egyik mű a gyermekeké, melynek címe: Családi mesekönyv. A másik pedig a felnőtteknek szól: a Rózsaszín udvar királynője címet viseli.
 • Hogyan tudják az emberek elérni a könyveidet?
 • A Facebook-on: Boszorkánylétem-Kollár Beatrix írónő tollából. Természetesen mindenkinek szívesen válaszolok, akár személyesen is a könyvekkel kapcsolatos kérdéseire.
 • Köszönöm szépen ezt a sok csodás könyvet, és a rám fordított időt! Remélem, mielőbb olvashatom legújabb művedet!

Dani Erika

+ 1 fotó

FELSŐPAKONY POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEM

Egyesületünk szeptember 19-én a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület csapatépítő rendezvényén vendégeskedett. Jó hangulatban osztottuk meg tapasztalatainkat. A közös akciókat kielemezve, megerősítettük a további szoros együttműködést.
Szeptember 20-án a katolikus gyülekezet körmenetét kísértük.

A Jubileumi Falunapon a helyszín őrzését és a biztosítási feladatok ellátását végeztük. Ifjúsági tagozatunk benevezett a főzőversenyre, főztjüket különdíjjal jutalmazta a zsűri.
Az Önkormányzat megemlékezett azokról, akik az elmúlt 25 évben munkájukkal hozzájárultak a község működéséhez, fejlődéséhez. A civil szervezetek között Polgárőr Egyesületünk is megkapta az elismerést, melyet minden eddigi és jelenlegi polgárőr nevében köszönünk.

Október 10-én a Mesevár Óvoda által rendezett 11. Tökfesztiválon is igyekeztünk segítséget nyújtani a szervezőknek. Külön szolgálat vigyázta a rendezvény helyszínét, hogy értelmetlen rongálást ne követhessenek el, mint amilyenre már sajnos volt példa.

Mindenszentek és halottak napja időszakában biztosítjuk majd a temetőbe látogatók biztonságát és nyugalmát.

Hamarosan újra beköszönt a fűtési szezon. Sajnos, ezzel gyakran együtt jár a házaló faárusok megjelenése. Tűzifát kizárólag megbízható helyről érdemes beszerezni, az olcsónak hitt, bizonytalan eredetű tűzifa sokszor többe kerülhet. Legyenek elővigyázatosak és körültekintőek, kit engednek be udvarukba, házukba!

Folyamatosan várjuk olyanok jelentkezését, akik nem azt kérdezik: ”Hol vannak ilyenkor a polgárőrök?” , hanem Ők maguk is hozzájárulnak, hogy elvárásaiknak megfelelő legyen a település, és rendelkeznek elegendő szabadidővel az önkéntes munkához.

Minden bejelentést, észrevételt köszönünk.
Telefonszámunk: 06/20-382-90-11

Köszönet minden segítségért, támogatásért.
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004
Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM

+ fotók, van vagy 10 db

Sport


Ifistáink az élen

Minden évben esélyesként indulnak. A végén valahogy még sincs meg az a plusz, amitől bajnokok lehetnének. A tűz, az akarat, a bizonyítási vágy mindenkiben ott lobog. Ez meg is látszik az idén, eddig lejátszott bajnoki mérkőzésekből. Ugyan még nagyon messze van a szezon vége, de Fülöp Tamás edző pontosan tudja, mi kell a sikerhez, hiszen a 2008-2009-es idény bajnok csapatának ő is tagja volt. Reméljük, idén kitart a jó szereplés a szezon végéig és újra aranyérmes csapatot ünnepelhetünk Felsőpakonyon.

I. csapatunk kissé veszített a kezdeti lendületből. Nagy aggodalomra így nincs ok, de a rangadókon továbbra sem tudunk jól teljesíteni. Ennek ellenére a kupában menetelünk. Legutóbb Bugyi SE csapata volt az áldozat. Wrábel József gólérzékenységére pedig egyszerűen nincsenek szavak. Hernád ellen - példának okáért - öt alkalommal talált az ellenfél hálójába. Természetesen vezeti a góllövőlistát a többszörös megyei gólkirály.

A „Pakonykettő” még nem állt össze. Berencsi Tamás vette kezébe az ügyet és próbál csapatot faragni a gárdából. Nincs könnyű dolga, de Tamás annak idején már bizonyította, hogy tartalékcsapattal is lehet szép sikereket elérni.

II. osztályú felnőtt bajnokság, déli csoport:

Ráckeve VAFC - Felsőpakony KSE 3 - 3
Felsőpakony KSE - Hernád SE 7 - 1
Fémalk-DDTE - Felsőpakony KSE elmaradt
FC Dabas II. - Felsőpakony KSE 5 – 1

Tabella:

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. FC Dabas II. 8 7 0 1 35 7 28 21
2. Százhalombattai LK 7 5 1 1 27 6 21 16
3. Alsónémedi SE 8 4 3 1 17 8 9 15
7. Felsőpakony KSE 7 4 1 2 22 14 8 13

Következő mérkőzések:

Felsőpakony KSE - Sóskút SKE 10.10. szombat 15:00
Százhalombattai LK - Felsőpakony KSE 10.17. szombat 14:00
Felsőpakony KSE - Pereg SE 10.24. szombat 13:30
UFC Gyömrő - Felsőpakony KSE 10.31. szombat 13:00

Pest Megyei Kupa:

3. forduló
Bugyi SE (megye II.o.) - Felsőpakony KSE (megye II.o.) 1 - 3 továbbjutott: Felsőpakony KSE

III. osztályú felnőtt bajnokság, déli csoport:

Dunavarsányi TE II. - Felsőpakony KSE II. 5 - 4
Felsőpakony KSE II. - Érdi VSE II. 0 - 7
Felsőpakony KSE II. - Szigetbecse SE 7 - 3
Szigetszentmárton FC - Felsőpakony KSE II. 5 – 3

Tabella:

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Tököl VSK II. 6 6 0 0 45 5 40 18
2. Érdi VSE II. 7 6 0 1 27 4 23 18
3. FC Dabas III. 7 5 1 1 23 9 14 16
12. Felsőpakony KSE 7 2 0 5 19 34 -15 6

Következő mérkőzések:

Felsőpakony KSE II. - Dabas-Gyón FC II. 10.10. szombat 13:00
Bugyi SE II. - Felsőpakony KSE II. 10.17. szombat 17:00
Felsőpakony KSE - Inárcs VSE 10.24. szombat 14:30

I. osztályú U19-es bajnokság, keleti csoport

Pilisi LK - Felsőpakony KSE 0 - 1
Felsőpakony KSE -
Nagykáta SE 2 - 0
Tápiószecső FC - Felsőpakony KSE 1 - 1
Felsőpakony KSE - Péceli SSE 9 - 0

Következő mérkőzések:

UFC Gyömrő - Felsőpakony KSE 10.11. vasárnap 10:00
Felsőpakony KSE - Sülysáp KSK 10.18. vasárnap 10:00
Isaszegi SE - Felsőpakony KSE 10.24. szombat 11:30
Felsőpakony KSE - Maglódi TC 11.01. vasárnap 10:00

Tabella:

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Felsőpakony KSE 4 3 1 0 13 1 12 10
2. Maglódi TC 4 3 0 1 11 9 2 9
3. Tápiószecső FC 4 2 2 0 8 4 4 8
4. Nagykáta SE 4 2 1 1 11 4 7 7


www.facebook.com/felsopakonykse

Tóth RolandJÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL

OKTÓBER 05-én 19 órai kezdettel
a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében
tartja szokásos, év végi sportbálját
a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület.

Belépők (mely a vacsorát is magában foglalja)
3000 Ft-os egységáron kaphatók

a virágüzletben, Gavló Jánosnénál (Magdi néni),
a Petőfi úti fodrászüzletben, Nagyné Mag Erikánál,
a sportpályánál, a Sportbüfében.

Az egyesület szeretettel várja mindazokat, akik a nehéz napok közepette egy kis szórakozásra vágynak, s nem mellékesen jelenlétükkel megtisztelik és támogatják az FKSE vezetőit, sportolóit, szurkolóit:
a felsőpakonyi sportszerető embereket.


Hátbelső


Hátlap


2015_09_okt.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)