Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2016_01_jan

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVI. évf. 1. szám, 2016. január

Lapzárta:2016. január 11.

Szerkesztőbizottsági:


következő lapzárta:


Fedlap


Van szép havas felsőpakonyi fotóm… vagy kinek mi az ötlete?


Fedbelső


MEGHÍVÓ

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulóján rendezett ünnepségre.

A rendezvény programja:
2016. március 15-én … órától ünnepi megemlékezés
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében.

Ünnepi beszédet mond:


Az ünnepi műsorban közreműködnek:


Az ünnepség második részében koszorúzás a Petőfi téren, a kopjafánál

Önkormányzat


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2016. 01. 01-től Felsőpakony a Dél Pest Megyei Víziközmű Zrt. látja el az ivóvíz, és szennyvíz közszolgáltatási feladatokat, a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal határozata alapján.

A szolgáltató változásból eredően több területen is találkozhatnak változásokkal, melyről részletesen a honlapunkon megtalálható ÁSZF-ben, és Üzletszabályzatban tájékozódhatnak.

Néhány információt az alábbiakban nyújtunk Önöknek, hogy az átállás minél zökkenő mentesebb lehessen:

A DPMV Zrt. szolgáltatási területén mérőállás bejelentésére minden hónap 25. és 30. napja között van lehetőség, az alábbi módok valamelyikén:

telefonon : 0629/340-010, valamint az üzemigazgatóságunk alábbi számán: 0629/340-010 / 562 mellék.

személyesen: ügyfélszolgálati időben, 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41. (Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház)

elektronikus levélben: info@dpmv.hu, felsopakony.ugyfelszolgalat@dpmv.hu, illetve a DPMV Zrt. honlapján: http:///www.dpmv.hu/oldalon. A leolvasás, és számlázás időpontjai az alábbiak szerint várhatók: A lakossági felhasználók – diktált óraállás hiányában - minden hónapban az előző 12 havi átlagfogyasztás alapján, rész-számlát kapnak. Kollégáink a mérőket előreláthatóan évente két alkalommal fogják majd leolvasni, előzetes tervezés szerint március/április és szeptember/október hónapokban. Közületi fogyasztóknál továbbra is havonta, az üdülőterület-vegyes övezetben pedig augusztus szeptemberben kerül sor a mérők leolvasására.

A számlák kiegyenlítésére az alábbi módok valamelyikét választhatják:
- készpénz átutalási megbízás (csekk)
- csoportos beszedési megbízás (adatok az első számlán megtalálhatók lesznek)
- átutalás

Ügyfélszolgálat elérhetőségei, nyitvatartás

Helyi, kihelyezett ügyfélszolgálatok:
Felsőpakony 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41. (Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház)
Ügyfélfogadás: hétfő 15.00- 18.00
Hibabejelentés : Ivóvíz: 06-70-977-2052, Szennyvíz: 06-20-521-5959
Központi hibabejelentés: 06-29-340-010

Központi ügyfélszolgálatunk:
Vecsés, Kossuth L. u. 38-40. tel: 0629/ 340-010/ 521 mellék
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08-14
Kedd: 08-14
Szerda: 08-20
Csütörtök: 08-14
Péntek: 07-13
DPMV Zrt.
Adószám:
23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281
Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518
Web: http://www.dpmv.hu


A tartós kikötés tilalma, nem egyenlő a láncon tartás abszolút tilalmával

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos néhány, nagy publicitást nyert félreértésre. A legfontosabb, hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűncselekményt, mivel az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie.

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való évezredes együttélés eredményeként – fajtársaival szemben is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére sokan ma is egyszerű „jelzőrendszerként” folyamatosan kikötve, vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Azon körülmények részletes jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szükségesek, hogy egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként, fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai egyfajta követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások kialakulását.

A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden, jelen állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra!

Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének és testi épségének védelme! Egy összetett témáról van tehát szó, melyben az állat és az emberi környezet jogos igényeit is kielégítő feltételeket kell megteremteni.

Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet előírásai ellen, nem követ el bűncselekményt, hiszen ezek alapvetően nem a Btk.-ba ütköző cselekedetek. Ha valaki egy az állat kíméletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott kutyán szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az összeg minősített esetekben – jogszabályban meghatározott mértékben – szorzókkal növelhető.

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a felelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni mind a háziállata személyes szükségleteit, mind a saját környezetének jogos elvárásait kielégítő körülményeket.

A témával kapcsolatos további háttéranyag elérhető a NÉBIH honlapján:

http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol//

2016. január 8.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság


FELHÍVÁS

A magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak. A változásokról, a fontos tudnivalókról a következő összefoglalóban kívánjuk felhívni a figyelmet.

Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi adó-és vámigazgatóságtól. A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is.

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adójeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít elő, akkor a tárgyév végéig köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az esetben sem lehet túllépni. Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál annak nem kell azt megismételnie. A magánfőzőnek a párlat adójegy igénylés kitöltött formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani. A formanyomtatvány beszerezhető a NAV megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus (http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok), illetve pdf formátumban (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok). A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül adható be.

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha a magánfőző a felszólításának határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami adó- és vámhatóságtól.

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha a magánfőző a desztillálóberendezés bejelentésekor a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy ha párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő. Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- vámhatóságnak, ha a jogsértés kapcsán a jövedéki törvény alapján (0 Ft – 200 000 Ft közötti összegű) bírságot szab ki.

Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.

A 2016. évben a magánfőzött párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék- adóraktár részére értékesíthető.

Bővebb információ és ügyintézés: Matusekné Kovács Edit a 29/317-131 / 19-es számon.

Langné Malecz Andrea
aljegyző


Óvoda


Itt a farsang áll a bál…

A Mesevár óvoda apró lakói 2016. február 12-én ünnepelték meg a telet búcsúztató farsangot. Ezt az alkalmat megelőzendő a Hétszínvirág csoportos gyermekek és óvónők készítették el az idén a hagyományokat őrizve a Kisze bábot.
A pénteki, ünnepi napon, a tízórait követően került sor a farsangi mulatságra. Ennek során minden gyermek megmutathatta a csoporttársainak pompás jelmezét; valamint a szomszédos csoportot vendégül látva gyönyörködhettek nem csak társaik, de óvónőik, dadusaik jelmezében is. A sok ötletes jelmez közt volt hercegnő, katona, cica, méhecske, mely figurák a legközelebb állnak a gyermekekhez, de előfordult mozdony, cowboy és a mostanában igen közkedvelt Jégvarázs című mese szereplői is megjelentek.
A farsangi felvonulást sütemények kóstolásával, finom innivalók társaságában folytatták. A délelőtt legemlékezetesebb pillanata a sorversenyek és a sok új játék mellett az előző nap készített Kisze báb égetése volt, melyet az egész óvoda figyelemmel követhetett az udvaron. Ily módón is szerezve emléket a gyermekeknek zártuk a jelmezbál délelőttjét.
A délután folyamán még sokan osztották meg egymással, szüleikkel, testvéreikkel a délelőtti élményeket, és tervezgették, jövőre milyen pompásabbnál pompásabb jelmezzel fognak készülni.

Feldman Gabriella


Fontos időpontok

A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodába 2016/2017- es nevelési évre a beiratkozás időpontja:
2016. április 25-én: 8.00-18.00 -ig
2016. április 26. -27-ig: 8.00-16.00

Nyári zárva tartás:
2016. július 11. - július 29.-ig.
Első nevelési nap: 2016. augusztus 01.

Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda
2363 Felsőpakony, Zrínyi M. u. 36.
Tel: 06-29-317223
mobil: 06-20-929-9747


December az oviban

A tornaterem bábszínházzá változott, a Suszter manóit láthatták gyermekeink.
Idén is meglátogatott bennünket a Mikulás, aki ezúttal elhozta a Krampuszát is, ezúton is köszönjük, hogy eljöttek piciny ovinkba és széppé varázsolták a napunkat!
Következő esemény a Téli tárlat megnyitása volt a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, melyre a Katica csoportos gyerekek mentek Éva és Brigi óvó nénivel. Nagyon ügyesek voltak!
Végül, de nem utolsó sorban elérkezett a Karácsonyi ünnepségünk is, mely alkalmával megnézhettük a Betlehemes műsort, utána pedig a hatalmas karácsonyfát álltuk körül, ahol rengeteg ajándék várt ránk! Miután énekeltünk bevittük a játékokat a csoportokba és ezekkel ismerkedtünk.

A Tökfesztiválon befolyt összegből vásárolt udvari játék megérkezett, a gyermekek birtokba vették.
Óvodánk szigetelése hamarosan befejeződik, jelenleg a tetőt szigetelik. Felkerült a logónk az óvodára.

Tóth Gabriella

+ fotók

Újszülöttek

Szűcs Viktória Ditta 2015.12.15.
Gunics Lara Blanka 2016.01.01.
Gombik Zoé 2016.01.15.


Iskola


Iskolai hírek

December 18-án, a karácsonyi ünnepségen jutalmazta az iskola azokat a felsős tanulókat, akik helyezést értek el a természettudományi versenyen, ami a következő tantárgyakat foglalta magába: matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz.

7. osztály eredményei:
1. Balogh Csaba 7.a
2. Takács Imre 7.a
3. Balogh Enikő 7.a

8. osztály eredményei:
1, Rózsa Anita 8.o.
2, Fülöp Réka 8.o.
3. Oláh georgina 8.o.

Gratulálunk minden sikeres tanulónak!

Látogatás a Művészetek Palotájában
Január 8-án lehetőségünk nyílt az MTVA által lebonyolított „Fölszállott a páva” című tehetségkutató versenysorozat résztvevőinek előadásait bemutató „Páva matinén” való részvételre. A programon részt vett 45 tanuló közvetlenül láthatta a 100 perces műsorban a hasonló korosztályt is képviselő gyerekek néptánc és népdaléneklési produkcióit. Az új stílusú táncokkal - A Duna- és Tisza-vidék táncaival ismerkedhettünk meg. Nagyon érdekes változatos műsort láthattunk, volt énektanulás, hangszerbemutató és a táncok széles repertoárja. Az előadás után vállalkozó tanulóink a nagyszínpadon vehettek részt közös táncházban az előadókkal. Látogatásunk célja az volt, hogy tanulóinkban erősítsük néptánc iránti szeretet, valamint felkeltsük érdeklődésüket a népi kultúra iránt.
(Matiszné Gomba Zsuzsanna)

Színházlátogatás
Január 5-én a Turay Ida bérletes alsósok megnézték a Holle anyó előadást.
Január 9-én, szombaton az alsósok és a felsősök a Vígszínházba mentek és megnézték az Óz, a csodák csodája című előadást.
Örülünk, hogy a gyermekek újabb élményekkel gazdagodhattak már az újév elején!

Felvételi
Nyolcadikosaink és a hatosztályos középiskolába jelentkező hatodikosaink január 16-án írják a központi felvételit matematikából és magyarból. Kívánjuk, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el!

Macikiállítás
Február 2-án reggel nyolckor lesz a macikiállítás megnyitója az iskolában. A kiállítás két héten keresztül megtekinthető a technikateremben. A gyerekek a kiállításra szánt macikat névvel és osztállyal felcimkézve január 25-től 30-ig Nagyné Pál Tünde néninek, vagy a titkárságon Ani néninek adhatják le.

Farsangi mulatság
Február 5-én tartjuk a farsangi mulatságot az iskolában. Az alsósok délután fél kettőtől négyig, a felsősök négytől vigadozhatnak. Jelmezeseknek ingyenes a belépő, másoknak 200Ft. A büfében mindenféle finomságot vásárolhatnak majd a résztvevők.

Viziné Surányi Erika

+fotók, esetleg előző éviről a beharangozóhoz?

SULINFO

Együtt szaval a nemzet
Az idén 27. alkalommal ünnepeltük meg a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Ennek alkalmából több százezer diákot kapcsolt össze közös szavazással az Együtt szaval a nemzet program. Iskolánk is örömmel csatlakozott a programhoz és diákjaink lelkesen szavalták a Himnuszt, a Nemzeti dalt és nem utolsó sorban a Szülőföldem szép határa című verset. Az erről készült képeket és videót az iskola honlapján tudják megtekinteni.

Az első félév vége
Épphogy elkezdődött szeptemberben a tanítás szinte észre sem vettük oly gyorsan röppent el az első félév. A tanítási év első féléve 2016. január 22-én lezárult. A diákok kicsit kifújhatják magukat, s megújult erővel indulhatnak neki a második félévnek. Iskolánk január 29-ig értesítette a szülőket és tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és második évfolyamokon szöveges értékelést kaptak a tanulók, s a többi évfolyamon számjegyes osztályzat került a bizonyítványba. A félévi értékelés diagnosztizáló jellegű, s megmutatja mit ért el eddig a gyermek. Ez újabb célt, motivációt és megvalósításra váró teendőt ad a tanulónak és természetesen a pedagógusnak is. Hangsúlyozni kell, hogy a félévi értékelés egy fejlődési folyamatról történő beszámoló, s nem lezárás. Természetesen az osztályzattal történő értékelés nem igazán árnyalt, hisz két ötös között is van különbség, de épp ezért a pedagógusok szavai sokat jelentenek az érdemjegyek mellett a diákoknak, hisz ez által részletesebb tájékoztatást kapnak tudásukról további fejlődésük segítése érdekében. A félév tehát a „Hol tartok? „periódus. Motivációt, új célokat, bátorítást kell jelentsen diák, szülő és pedagógus számára egyaránt. Fontos arra figyelni, hogy a kitűzött célok maradjanak a realitások talaján, s ne a magasba tegyük a lécet, mert a gyermek számára a sikerélmény a lényeg. Nem mindig az ötös a jó jegy! Gyermekünkhöz viszonyítva tűzzük ki az új célt. Új célt még a kitűnő tanuló is tud felállítani magának, hisz az ilyen bizonyítvány megtartása sem oly egyszerű feladat. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy lehetünk tanulók, szülők vagy pedagógusok a következő félév is kihívásokkal, feladatokkal lesz tele. Minden kedves tanulónak sok sikert és kitartást kívánok az elkövetkező időszakra!

ISKOLAI FARSANG

Idén is elérkezett a farsang az iskolánkban. Oly sokat gondolkodtam, hogy mutathatnám be a mulatság és a gyermeki izgalom minden egyes pillanatát, de ekkor eszembe jutott, hogy van egy vers, mely mindent magába foglal, amit az aprónép érez ilyenkor.

Nyulász Péter: Farsang

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt,
lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap.

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke,
fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne.

Pille nem jó, hanem cica!
Elég lesz egy csíkos ruha,
cérna bajusz, hosszú farok,
láthatnák, hogy macska vagyok.

Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg,
esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg.

Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez,
az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz:

ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang.
Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang!


Iskolánk tanulói és pedagógusai vidám, színes előadásokkal lepték meg a nézőközönséget. A folyosón közlekedő gyermekek fürkészve tekintettek egymásra, hogy vajon ki rejtőzhet a vele szembe érkező álarc vagy jelmez mögött. A tornateremben zöldségek, törpikék, focisták, matrózok, katonák, de még a híres Star Wars szereplők is ropták a táncot. A felsős diákok péntek este Felsőpakony utcáin is farsangi hangulatot keltettek.
A farsangi időszak lezárásaként elégettük a kiszebábokat és elbúcsúztattuk a telet.

Szalóki Barbara

//+fotók//

Katolikus


Ha itt lettél volna

December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás napján nyitotta meg Ferenc pápa az Irgalmasság évét, mely 2016. november 20-ig, Krisztus Király ünnepéig tart. A Szent év mottója „Irgalmasok, mint az Atya”.
Az irgalmasság nem gyöngeség, az isteni mindenhatóság jele. A mai ember szembefordul az irgalmas Istennel, mert úgy véli, hogy a technika fejlődése mindent megad számára. A szívekből pedig kiírtja az irgalom gondolatát.
Az irgalmasság szellemével ellentétes a pletyka, ha valakiről távollétében rosszat mondunk, rossz fényben tüntetjük fel, meggyalázzuk.
Olvashatjuk a bibliában, hogy: „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölötettek sem ítélkeznek. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátom”.
Az igazi békéhez lelki küzdelemre van szükség, nem közömbösségre.

December 24-én - szenteste - az „éjféli mise” előtt az iskolás hittanosok versekkel köszöntötték a megszülető Kisjézust. Köszönet a versmondóknak és a hitoktató Papp Norbertnek. Folytatva a hagyományt, karácsony másodnapján az óvodások lelket melengető betlehemes misztériumjátékot mutattak be Bánki Erzsébet és Farkas Anita óvónők irányításával. Hálásan köszönjük, hogy előadásukkal igyekeztek szívünkben elmélyíteni az ünnep lényegét.

Az ünnepségsorozat Szent Család vasárnapjával folytatódott, majd az év utolsó napján szentmise keretében hálát adtunk a kegyelmekért, s visszatekintettünk egyházközösségünk eseményeire.

Újév napján - Szűz Mária Istenanyaságát ünnepeltük.

Január 06-án Vízkereszt ünnepe - az elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik - három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkereszteltetését, valamint csodatételét a kánai menyegzőn. A nap jelentéstartalma miatt kötelező ünnep, Felsőpakonyon is szentmisén vehettünk részt. Jézus megkeresztelését - amikor a Jordán folyóban megkereszteltette magát Jánossal - az egyházban Vízkeresztet követő vasárnap külön is (jan. 10-én) ünnepeltük.

Vízkereszthez kapcsolódik a házszentelés szertartása. A pap így szenteli a házat: „Úrnak őrizd meg minden bajtól sértetlenül mind azokat, akik e hajlékban laknak. Küldd le rájuk, s mindenre ami övék, szent áldásodat!”
Ezt a szép szertartást 10 családnál kérték 2016. évben.
Az előttünk álló év sok szép alkalmat tartogat lelki épülésre, zarándoklatokra. Ellátogathatunk Krakkóba, Szent Márton nyomában Szombathelyre vagy Rómába, a Szent Péter Bazilikában megnyitott Jubileumi Szent Kapuhoz.

Örömmel teszem közzé, hogy a hagyománnyá vált katolikus farsang - Batyus bál - január 30-án lesz. Minden kedves vendéget szeretettel várunk 15 órától a Szabó Magda Közösségi Házban, ki mit hoz, azzal kínál.
Rövid a farsang, búcsúztassuk jó kedvvel.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnöke


Felsőpakonyi Katolikus Karitász

Ferenc pápa 2015. december 8-án meghirdette az Irgalmasság rendkívüli Szentévét , amely 2016. november 20-ig, Krisztus Király ünnepéig tart. Az irgalmasság képesség a megbocsátásra, a közöny elutasítására, a másik felé való megnyílásra.

A Szentatya a január 1-re, a béke világnapjára írt üzenetében egyenesen „globalizált közönyről” beszél. Egy olyan, a magánszférán túlmutató érdektelenségről, amely először Istennel, s ebből következően a többi emberrel és a teremtett világgal szemben áll fent. A közöny leküzdéséhez szükség van a szív megtérésére: arra a kitartó és szilárd elhatározásra, hogy a közjó érdekében elkötelezzük magunkat - fogalmaz levelében Ferenc pápa. A karitászcsoport már több, mint két éve működik a faluban. A tapasztalatunk az, hogy jó befektetés a jóság. Hogy kamatostól visszakapjuk. Ha nem attól, akire két tenyérrel szórtuk, akkor másoktól.

Az Irgalmasság Szentéve alkalom arra, hogy hozzájáruljunk a béke építéséhez. A csoportunk a Szentév kezdéseként – és a polgári év zárásaként – az immár hagyománnyá vált karácsonyi ünnepség keretében december 19-én 30 rászoruló családot látott vendégül a katolikus templom tanácstermében, valamint 17 idős embert látogatott meg otthonában figyelmességi csomagokkal.

A karácsonyi élelmiszercsomagok és cipősdobozok gyűjtése mind a templomban, mind az általános iskolában eredményesen zárult: köszönet minden egyes ajándékért! Bár csak lehetne videót mellékelni minden ajándékkészítőnek, adományozónak azok örömteli arcáról - legyen az gyermek, vagy felnőtt,- aki megkap egy-egy ilyen csomagot! Még sokszor mi is elérzékenyülünk.

A karácsonyi ünnepségre fordítottuk az önkormányzattól a 2015-ös évre kapott 50.000,- forint összegű támogatást, és a hívek adó 1%-ból származó 25.000,- forint összegű adományt is. A pénzbeli adományokból egy iskolás gyermek egy nagyobb összegű ruházati ajándékutalványt kapott az ünnep előtt. Nagy volt az öröm! Köszönjük az önkormányzatnak és a híveknek is a jelentős támogatásokat! Lehetetlen lenne név szerint köszönetet mondani a számos segítségért,Cseh Rózsikának azonban mégis külön köszönjük az általa horgolt angyalkákat, hóembereket és mikulásokat, valamint a Lőrincz családnak a játékkal teli hatalmas dobozt, amelyek a kisgyermekek körében nagy népszerűségnek örrvendtek.

A fentiekben írtakhoz híven irgalmas cselekedetekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Felsőpakonyi Katolikus Karitász: dr. Fitos Dóra csoportvezető, Mayer Éva csoportvezető-helyettes, Szécsi Péter, Bánki Erzsébet, Csalló Kata, Rusz Tünde, Klacskó Anikó, Joánovits Judit, Siklósi Árpád, Hefler Gábor atya, Kempf Károly Ignác.

dr. Fitos Dóra
csoportvezető
06 20 486 77 02
pakonyka@gmail.com


Református


Még egy rövid visszapillantás a 2014. évre – Református hírlevelünkből…

Gyülekezeti anyakönyvi hírek

2015-ben:

Házasságát megáldatta:

Nagy Antal - Guti Ibolya

Megkereszteltük:

Tóth Martin
Magyari Csaba
Friedmann Izabella
Máté Gréta
Gál Hanna Izabella
Baki János
Máté Bálint
Máté Tímea Fanni
Kaiser Péter gyerekeket

Varga Tamás felnőttet.

A felsőpakonyi temető ravatalozójából a vigasztalás evangéliumának hirdetésével búcsúztunk és

Eltemettük:

Papp Istvánné Balla Rozália 68 éves
Galamb Miklósné Bazsó Etelka 70 éves

gyülekezeti tagot

Kofirmáltak: Egerer Tamás, Halmavánszki Judit, Kéri Csenge (ifjak) Bákonyi Erzsébet, Varga Tamás (felnőttek)

A református gyülekezet részletes hírei, alkalmai a refpakony.hu honlapon megtalálható.


Tájékoztató!
Egyetemes IMAHÉT a református templomban, 2016. február 22-26. lesz, esténként 6 órakor, - vendég igehirdetők szolgálatával. Pétek este az alkalom végén szeretetvendégség is lesz.
Szívesen fogadunk el egy tálca szendvicset vagy süteményt.
Felekezetre való tekintet nélkül minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Összeállította: Vizi János lelkipásztor


ÜNNEPVÁRÁS ÉS KARÁCSONY A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

Advent az év egyik legszebb időszaka. Jézus eljövetelét várja a világ, Jézusét, aki meggazdagított és meggazdagító Úrként érkezik hozzánk. Az Ő személyében ajándékot kaptunk Istentől, olyan ajándékot, ami által örök életünk, üdvösségünk lehet. Nem kér érte semmi mást, csak engedélyt, hogy betölthesse a szívünket, egy „igen”-t. Nem mindegy, hogyan várjuk a karácsonyt. Fények, csillogás mindenütt. Ajándékokért való futkosás, takarítás, sütés-főzés. És eközben elvész az ünnep lényege, az, akiért, aki miatt van a karácsony: Jézus Krisztus. Hamis az advent, ha nem találkozunk az Úr Jézus Krisztussal.
A keresztyén ember adventkor arra készül, hogy méltóképpen várja Jézust. Így a mi gyülekezetünk is alkalmakat készített a csendes találkozásokra, ahol mód nyílt az Ige olvasására, a Jézusról való beszélgetésekre.
December 6.-án Fekete Nándor orgonaművész nagyszerű koncertje, előadása, szakszerűen, az ünnephez méltóan összeválogatott repertoárja megteremtette a hangulatot az adventi készülődés meghittségéhez. December 13.-án megtartottuk a szolgálók karácsonyát. Vizi János lelkipásztor köszönő szavai és isten Igéjének rövid magyarázata után mindenki felolvasta az ajándékba kapott Igéjét, majd versek hangzottak el a hitről, Jézusról és a karácsonyról. Ennek a rendezvénynek a fénypontja a karácsonyfa-díszítés. Kicsik és nagyok együtt igyekeztek azon, hogy minél szebb legyen a templom ünnepi dísze. Nem hiába fáradoztak: gyönyörű lett! Advent utolsó vasárnapján került sor a műsoros családi karácsonyra. Nagy izgalommal készültek erre a gyermekek és a szülők is. Az óvodás korúak versikékkel köszöntötték a karácsonyt, majd elénekelték a Kiskarácsony, nagykarácsony kezdetű éneket. Nagy sikerük volt, hisz minden szülő és nagyszülő megilletődik, amikor szerepelni látja gyermekét, unokáját. Az általános iskolai hittanos gyermekek komolyabb műsorral készültek. Gyönyörű verseket hallhattunk tőlük, majd egy jelenetet mutattak be, amiből kiderül, hogy a szeretet mindennél többet ér, pénzért nem vásárolható meg, a szívben gyökerezik. Szép karácsonyi énekeket énekeltek, kezükben égő gyertyával emlékeztek és emlékeztettek arra, hogy Jézus maga a világ Világossága.
A karácsonyi istentiszteleteken a pásztorok öröméről, a bölcsek öröméről hallhattunk, valamint arról, hogy örüljünk mi is, hisz minket is vezet a Csillag, tanácsol Isten Igéje, csak figyeljünk rá, értsük meg, mit akar nekünk mondani Jézus.


Kádár Rozália
gyülekezeti tag

+ fotók


Könyvtár

Eerdmény az irodalmi életben

Ezúton gratulálunk Varga Imre Lajos koszorús költőnknek, aki a gyáli prózaíró-pályázaton I. helyezést ért el a Harangjáték c. művével.
Jó egészséget kívánunk Imre bácsinak, hogy a jövőben is hasonló, remek novellákkal gazdagítsa a helyben született irodalmi alkotások sorát!

VBA


KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasók!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az intézmény külső újjászületése után teljesen megújult a könyvtár kölcsönzőtere, és átalakult az olvasóterem is. Igyekeztünk a fenntartó önkormányzat anyagi ráfordításával praktikus, esztétikus, ugyanakkor használóbarát környezetet kialakítani.
Nyitvatartási időben látogassanak el hozzánk!
Az elmúlt időszakban a külső- belső megújítás mellett sok új könyvet is beszereztünk és számos folyóirat is olvasható, kölcsönözhető könyvtárunkból.
A teljesség igénye nélkül ízelítő a „kínálatunkból”:

Könyvek:
Bíró Szabolcs - Liliom és vér, Lángmarta dél; Bán Mór - A Hajnalcsillag fénye, Az üstökös lángja, A Csillagösvény hídja; Wilbur Smith - A folyó istene; Stephen King - Újjászületés, A setét torony 1; Kertész Imre - A végső kocsma; Jentezen Franklin - A böjt; Thomas, Annette Bopp, dr. Breitkreuz - A magas vérnyomás csökkentése; Időfutár - eddig megjelent kötetei; Vadadi Adrienn és Berg Judit több könyve

Folyóiratok:
Magyar Krónika; National Geographic; Kismama; Praktika; Lakáskultúra; Kertbarát; Gombolyag; Nők Lapja; Nők Lapja Konyha; Nők Lapja Évszakok; Kiskegyed

Filák Lászlóné
könyvtáros

+ 1 kép

Kultúrházak éjjel-nappal

Immár tizedik alkalommal került megrendezésre február 5. és 7. között a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozat, melyhez országszerte már a tavalyi évben is hatszáz művelődési intézmény csatlakozott több, mint 2000 programmal. A farsang utolsó hétvégéjén zajló eseménysorozat célja, hogy művelődési házakra, az ott folyó kulturális tevékenységekre irányítsa a figyelmet, hangsúlyozza a közösségi művelődési intézmények nyitottságát, sokszínűségét és a közösségépítésben játszott kiemelkedő szerepét.

Idén a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Február 5-én 16.30-tól a házban már huzamosabb ideje működő Jamland Hip-Hop versenycsoport, majd 19.00-tól az ÖTYE táncpróbájába nyerhettek bepillantást az érdeklődők. Köszönjük a csoportvezetőknek és a csoportoknak a rendezvénysorozathoz való hozzájárulást.
Február 6-án pedig 10.00-tól pedig a gyáli Kaleidoszkóp Színpad előadásában - Móricz Zsigmond – Dufla pofon c művével búcsúztattuk a telet. Köszönjük, hogy ilyen kellemes szombat délelöttel örvendeztették meg a látogatókat.
Az előadás végén a vendégeknek felszolgált finom szalagos fánkot köszönjük a Jóbarátok vendéglőnek, a virágokat pedig Oláh Szilviának!

VBA

+ fotók

Foglalkozások a közházban

A Pöttöm tornáról
A Pöttöm torna egy speciálisan 1-3 éves gyermekek számára összeállított mozgásanyag, melyet dalokra, mondókákra végzünk a gyerekekkel. A foglalkozáson játékosan tanulhatják meg az alapgyakorlatok nevét és végrehajtását, amelyek dalokhoz, mondókákhoz kötöttek. A játék segíti a mozgásfejlődést, a gondolkodást, bővíti a gyerekek ismeret anyagát. A speciális tornaszerek használata elősegíti e korosztály számára oly fontos képességek fejlődését mint a koordinációs képesség, egyensúlyozás, valamint a térérzékelést. A közös játék során alakulnak ki a viselkedés formái, fejlődik a szocializáció.
Ez a közösség az első lépés a társaikkal való kapcsolatteremtés fejlesztésére. Azok a gyerekek akik csoportos foglalkozásokon részt vesznek, később könnyebben illeszkednek be az óvodai közösségbe, és társaikkal, óvónőikkel könnyebben alakítanak ki kapcsolatot.
Foglalkozás vezető: Ecsődi Beatrix

Balett
2014 március óta működik a balett csoport, 4-7 év közötti gyermekek járnak hozzá. Főként a mozgás koordináció, gimnasztika, ritmusérzék helyes testtartás fejlesztése a cél. Akinek felkelti az érdeklődését, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban szerdánként 18 órai kezdettel tud csatlakozni.
Foglalkozásvezető: Csete Melinda

Akrobatikus Rock And Roll
A Meteor Dance Tánccsoport Egyesület 3,5 éve alakult. Az egyesület elnöke, vezetője 12 éve foglalkozik az Akrobatikus Rock And Roll sporttánccal, valamint fiatal edzők kinevelésével, mint oktató.
Foglalkoznak óvodásokkal, kis és nagy iskolásokkal. Az egyesület versenyzői országos szintű táncosok. Az ovisok, és kezdők is arra törekednek, hogy igen magas szinten űzzék ezt a sportot.
Mindenkit szeretettel várnak óráikra: hétfőn délután 17 órától az iskolában, szerda délután pedig 16:30-tól a közösségi házban.
Foglalkozás vezető: Kiss Fanny

Hip-Hop
A XXI. század első évében alakult meg a Jamland Hip-Hop Tánciskola! Két fiatal ember fejéből pattant ki az ötlet, hogy létrehozzanak egy emberközpontú tánciskolát, ahol nem a pénz, az üzlet van előtérben, hanem a tánc, a mozgás szeretete és az emberi kapcsolatok. Ebben a felgyorsult, rohanó világban sajnos egyre kevesebb szerepet kap a mozgás. A mai gyerekek, fiatalok sokkal jobban élvezik a virtuális világ adta lehetőségeket. Viszont ha kizárólag a táncot nézzük, azon belül a Hip-Hop, az egyik legkedveltebb és legdivatosabb stílus amit keresnek.
Élettani hatásaikén felsorolható, hogy növeli a tüdőkapacitást, javítja a keringést. Lassítja a csontrendszer rendellenes elváltozásait, rugalmassá, hajlékonnyá teszi az ízületeket. Fejleszti a koordinációs készséget, az egyensúlyérzetet ezáltal a testtartást. Csökkenti a stresszt és a depressziót, megszünteti az álmatlanságot, növeli az erőnlétet. Bátrabban teremtünk kapcsolatokat, növeli az önbizalmat.
Az órák nyílt jellegűek, bármikor be lehet jönni megnézni, hogyan zajlik egy óra, sőt ki is lehet próbálni minden hétfőn és kedden délután 4 órától a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Foglalkozás vezetők: Ceglédi Krisztina és Csepcsényi Zsolti

Tenci Jóga
A hatha Jóga komplex mozgás- és filozófiai rendszer, egy tökéletes eszközrendszer, amely az élet minden területén támogatja a fejlődést.
Ide látogass el, ha rendkívül sok stressz ér életed folyamán, javítani szeretnél az egészségi állapotodon, mozogni szeretnél és szívesen tartoznál egy vidám társasághoz. Ha kérdésed lenne, eljönnél, megtalálsz ezen a számon:
06 20 399 7832 vagy ezen az e-mail címen: b.tenci@gmail.com
Foglalkozás vezető: Fejérné Brezán Terézia

Patchwork – Foltvarró kör
hamarosan…

+ képek - szinte mindről egy-egy.

Ez az anyag majd nyáriszünetben menjen le. - VBA

Civil


Vöröskeresztes Bál

A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezete BÁLT szervez, melyre szeretettel meghívja Önt!
Helye: Herman Ottó Általános Iskola tornaterme
Ideje: 2013. március 16. 18 órától
Belépőjegy ára: 2500.- Ft (mely magában foglalja a vacsora árát is)
A jó hangulatról Kerepeszki Norbert gondoskodik. Tombola!
Kérjük, részvételével támogassa a Vöröskereszt felsőpakonyi szervezetének JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT!
Jegyek elővételben Czirják Józsefnénál, Oláh Istvánénál és Füzi Annamáriánál kaphatók.

Vezetőség


Értéktár

Szeretettel köszöntök minden kedves Olvasót a megújuló Értéktár című cikksorozatban.
Mi is az az Értéktár? Egy gyűjtemény, ami bemutatja a magyar nemzeti értékeket, az örökségünket, a hungarikumokat. A mai rohanó világban nem biztos, hogy időt tudunk szakítani egy kis utána olvasásra, hogy megtudjuk, egészen pontosan mit foglal magába a magyar kultúra. Természetesen mindenkinek van valami fogalma róla, akár az óvodából, az iskolából, vagy a hétköznapi életünk során ránk ragadt információk alapján. Ez a fogalom, ami sok különleges értéket rejt magába, sok érzést képvisel, emberi tulajdonságokkal tarkítva. Fontos szerepet játszik az összetartozás, a közös múlt ereje, vagy a szellemi értékek különlegessége.
Egy példát szeretnék kiemelni, amit biztosan mindenki ismer. Ez a Zwack termékcsaládba tartozó Unicum, ami hungarikumnak számít a csodálatos kis hazánkban. Ennek az italnak a története egészen az 1790-s évekig nyúlik vissza. Akkor történt ugyanis, hogy II. József császár gyomorbántalmaktól szenvedett, ezért az uralkodói udvar orvosa, Dr. Zwack megkínálta őt egy különleges likőrrel, amit gyógynövények felhasználásával alkotott. A siker ekkor kezdődött, amit követett a cégalapítás.
Hogyan lehet valamiből hungarikum?
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, mely 2012. július 1-jén lépett hatályba, az alábbiak szerint határozza meg a hungarikum fogalmát: „gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye.”
Ez egy több lépésből álló folyamat, ami egy javaslattal kezdődik. Ezt bárki megteheti, egy melléklet benyújtásával, valamelyik értéktárba: települési értéktárba, külhoni magyarság értéktába, ágazati értéktárba. Ez segít ahhoz, hogy az adott értéket nemzeti értékké nyilvánítsák.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék.
A második lépés: a már valamelyik értéktárba felvett nemzeti érték kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánítása, vagyis Magyar Értéktárba való felvételének kérelme, amely a rendelet 2. melléklete szerinti javaslat és a megyei értékké nyilvánításról szóló határozat Hungarikum Bizottsághoz való benyújtásával történik.

Kiemelkedő nemzeti érték: olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

Az utolsó lépés: a Magyar Értéktárba már felvételt nyert, azaz kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánított nemzeti érték felvétele a Hungarikumok Gyűjteményébe, amely a rendelet 3. melléklete szerinti javaslat Hungarikum Bizottsághoz való benyújtásával történik.

A Magyar Értéktárban található kiemelkedő nemzeti értékek az alábbi szakterületi kategóriákba sorolhatók:
a) Agrár- és élelmiszergazdaság
1. Alföldi kamillavirágzat
2. Badacsonyi kéknyelű
3. Budapesti téliszalámi
4. Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász
5. Gönci kajszibarack
6. Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász
7. Hajdúsági torma
8. Herz Classic téliszalámi
9. Hízott víziszárnyas-termékek
10. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény
11. Magyar akác
12. Magyar akácméz
13. Magyar szürkemarha hús
14. Makói vöröshagyma vagy Makói hagyma
15. Mathiász János szőlőnemesítő életműve
16. Pick téliszalámi
17. Pozsonyi kifli
18. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény vagy Szegedi paprika
19. Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi
20. Szentesi paprika
21. Szikvíz
22. Szőregi rózsatő
23. Theodora Kékkúti és Kereki Ásványvizek
24. a „pálinka” és a „törkölypálinka” megnevezések
25. Békési szilvapálinka
26. Göcseji körtepálinka
27. Gönc(z)i barackpálinka
28. Kecskeméti barackpálinka
29. Pannonhalmi törkölypálinka
30. Szabolcsi almapálinka
31. Szatmári szilvapálinka
32. Újfehértói meggypálinka
32. Sopron (bor)
34. Pannonhalma (bor)
35. Mór (bor)
36. Neszmély (bor)
37. Etyek-Buda (bor)
38. Balaton (bor)
39. Balatonboglár(bor)
40. Balaton-felvidék (bor)
41. Balatonfüred-Csopak (bor)
42. Badacsony (bor)
43. Nagy-Somló (bor)
44. Somlói (bor)
45. Káli (bor)
46. Tihany (bor)
47. Zala (bor)
48. Pannon (bor)
49. Pécs (bor)
50. Szekszárd (bor)
51. Tolna (bor)
52. Villány (bor)
53. Duna (bor)
54. Kunság (bor)
55. Hajós-Baja (bor)
56. Csongrád (bor)
57. Izsáki Arany Sárfehér (bor)
58. Eger (bor)
59. Mátra (bor)
60. Bükk (bor)
61. Debrői Hárslevelű (bor)
62. Tokaj (bor)
63. Dunántúl (bor)
64. Balatonmelléki (bor)
65. Duna-Tisza közi (bor)
66. Felső-Magyarország (bor)
67. Zemplén (bor)
68. UNICUM keserű likőr
69. Kürtőskalács
70. Piros Arany és Erős Pista
71. Szatmári szilvalekvár
72. Magyar szürke szarvasmarha
73. Debreceni páros kolbász
74. Vecsési savanyú káposzta
75. Gyulai dám
76. Szerencsi csokoládé

b) Egészség és életmód
77. Béres Csepp és Béres Csepp Extra
78. ILCSI szépítő füvek natúrkozmetikai termékek
79. Dcont vércukormérő készülékek
80. Védőnői szolgálat
81. A Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat
82. Szent-Györgyi Albert életműve és szellemi öröksége
83. Kabay János gyógyszervegyészeti tevékenysége és életműve

c) Épített környezet
84. Csongrádi régi belváros (Halászfalu)
85. Őrségi Táj és a Szalafői Népi Műemlékegyüttes

d) Ipari és műszaki megoldások
86. Budafoki zománcáru és Budafoki zománcedény
87. Bonyhádi zománcáru és Bonyhádi zománcedény
88. Szentgotthárdi kard és Szentgotthárdi kasza
89. KÜRT Adatmentés
90. Zsolnay porcelán és kerámia
91. Ajka Kristály
92. Neumann János életműve
93. Irinyi János munkássága és a zajtalan és robbanásmentes gyufa

e) Kulturális örökség
94. A Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége
95. Busójárás Mohácson - maszkos farsangvégi télűző szokás
96. A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya
97. Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc
98. Mezőtúri fazekasság
99. A magyar solymászat
100. A halasi csipkevarrás élő hagyománya
101. Matyó örökség – a hímzés, viselet, folklór továbbélése
102. Pünkösdi templomdíszítés Mendén
103. Tikverőzés Mohán. Maszkos, alakoskodó, farsangi szokás.
104. Emmausz Bólyban. Húsvéthétfői népszokás
105. A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya
106. Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet
107. Kassai-féle lovasíjász módszer
108. Herendi porcelán
109. Magyar operett
110. Klasszikus magyar nóta
111. Zsolnay Kulturális Negyed
112. Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka
113. 100 Tagú Cigányzenekar – A zenekar világhírű művészi és hagyományőrző gyakorlata
114. Höveji csipke
115. Tárogató
116. Magyar Íj (IX-XI. század)
117. Vizsolyi Biblia és a Vizsolyi Református Templom
118. Bocskai viselet
119. Szegedi papucs
120. A magyar tanya

f) Sport
121. Puskás Ferenc életműve

g) Természeti környezet
122. Gércei alginit
123. Széchényi-hársfasor

h) Turizmus és vendéglátás
124. Karcagi birkapörkölt
125. Fröccs
126. Gundel örökség - Gundel Károly gasztronómiai és vendéglátóipari öröksége és a Gundel Étterem
127. Bajai halászlé

( forrás: Magyar Értéktár – Hungarikumok Gyűjteménye)

Kollár Beatrix


ADÓ 1%

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek
adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakony KSE
Adószám: 18675634-1-13

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13

Pakonyi Polgárőr Egylet és SZEM
Adószám: 18028111-1-13

Könyvtárnak nincs??? -VBA


FELSŐPAKONYI ÉRTÉKTEREMTŐK SOROZATHOZ:

KÉK TULIPÁN FOLTOSOK

Szinte kikopott a fogalmaink közül: folt hátán folt. Hajdan a szegények agyon javított ruházatára értették. Az ipar termelte konfekció kiszorította a házilagos szabás-varrást a háziasszonyok, anyukák praktikus tudományából, helyét a „muszáj kettős kereset”, a családfenntartás kötelezettsége foglalta el.

Aztán – mert nincs új a nap alatt – egyszerre csak felkapottá lett a folt hátán folt! A kanadai Calgaryban egy család gyermekszobájában csodálkozhattam rá először egy kis ágyterítőre és függönyre. A kislány születése óta hordott apró ruháinak darabjaiból, részecskéiből állt össze mesésen egységes egésszé, s kis életének minden emlékét magába gyűjtötte játékos tarkán, anyuka keze nyomán, szívének minden szeretetét magában hordozva.

Pár év múlva már itthon is elterjedt az Amerikából „visszaszármazott vendég”: a patch - work, s futótűzként terjed az anyukák, nagymamák, varrni-alkotni szerető asszonyok jóvoltából.

Természetesen Felsőpakony sem adja alább! Varró Tiborné: Mariann kezdeményezésével itt is megalakult a foltvarrás szerelmeseinek közössége méghozzá a lírai KÉK TULIPÁN FOLTOSOK néven! Önálló kiállításukat is megcsodálhattuk már a Szabó Magda Közösségi Házban, s egyre gyakrabban láthatjuk a fantáziadús, igényes kézimunkákat, elfoglalva méltó helyüket a kreatív alkotások között.

Becsöppenve a kéthetenként összejövő közös munka színhelyére, a könyvtár olvasó termében elmélyült a munka: a színek és formák kiosztását tárgyalják az „alkotók”. Kié a sárga, a zöld, ki akarja inkább a kéket a közös produkció megteremtéséhez. Hirtelen jött váratlan öröm! Berencsi Babi érkezik egy valódi kinccsel: egy régi-új hordozható varrógéppel, ajándékba!

Mariann, hogy adtad a fejed erre a különleges, régmúlt idők tudását visszahozó tevékenységre?

-2011-ben a férjem hívta fel rá a figyelmem, ő volt, aki elvitt Tatabányára egy foltvarró kiállításra azzal, hogy: „- Ez érdekelni fog Téged!”. Így lett, mert amikor 2012-ben elhunyt, én úgy éreztem: ő hagyta rám az intuíciót, ami egy kicsit az ő hiányát pótolja, enyhíti. Felvettem a kapcsolatot a Magyar Foltvarró Céh közösségével, akik segíteni kezdtek nekem. Az Erzsébeti Foltkórosokhoz csatlakozva a Csiliben jöttünk össze kéthetenként dolgozni, tapasztalatokat átadni, kiállításokat létrehozni a munkákból. Érdekelt, s így egyre jobban megszerettem.

Ez indított arra, hogy itthon is beindíts egy önálló kört?

-Valahogy így történt. Egyik Tökfesztiválon állítottunk ki patch – work munkákat: s akkor alakult ki a közös munka iránti igény, s születnek az óta szebbnél szebb, igényesnél igényesebb közös alkotások, amelyek többnyire faliképekben, használati tárgyakban, különféle játékokban nyilvánulnak meg.

Kik a csapattagok?

Van az állandó „Ötösfogat”: Mayer Évi, Dobos Sándorné: Marika, Tóthné: Horváth Szilvi, Trapp Ferencné: Julika és jómagam. De csatlakoznak hozzánk nagyon tehetséges és lelkes gyerekek is, mint Matusek Kitti és Matusek Réka, Dobos Dalma, Horváth Bogi, akik egyre ügyesebbek, egyre több technikát sajátítanak el. Az óvoda nagy, jojós módszerrel készített Faluképe is az ő közös alkotásuk. Az Évszakok fali képet az óvoda dolgozói készítették.

Mennyi időt szántok erre a munkára általában, hiszen mint minden kézműves tevékenység, szemmel láthatóan ez is roppant időigényes?

-Kéthetente ülünk itt össze délutánonként 4-től 6-ig. Megbeszéljük közös terveinket, egyeztetjük a munkafázisokat, rajzokat válogatunk, készítünk, újságok, magazinok, központi instrukciók alapján. Minden ötletet felhasználunk, beépítünk. Új eljárásokat, varrási technológiákat ismerünk meg és sajátítunk el, egymást segítve, egymást inspirálva. Otthon aztán ki-ki folytatja, annyi időt szánva rá, amennyit, és amikor csak lehet.

Marika! Te, mint az óvoda vezetője, feleség és háziasszony, két felnőtt nagyfiú és egy iskolás kislány édesanyja, hogy lopsz magadnak annyi időt, hogy a hobbidnak áldozz?

-A „fiatalság betegségéből” kigyógyulva, egyre kevesebb az igényem az alvásra! Képes vagyok éjjel egyszer csak felébredni, s ha már így van, hasznosítom! Levonulok a saját kis kuckómba és varrok kedvemre, a legnagyobb élvezettel.

Mindig szerettél varrni?

-Á, csak amióta megismerkedtem ezzel az élményvarrással! Ez egészen más, mint az úgynevezett rutin-munka. Minden fantáziát megmozgat, újabb és újabb megoldásokra késztet, és örömet okoz az is, hogy amikor összejövünk, egymástól tanulunk, egymás munkáit kiegészíthetjük. Szeretjük egymás társaságát.

Honnan szerzitek a hozzávaló anyagokat?

-Kicsit költséges ugyan a hobbink, de mostanában már egyre többektől kapunk ajándékba anyagokat, fonalakat, készleteket, s a családtagok is ebben gondolkodnak. Mi meg ünnepekkor, alkalmakkor a saját magunk készíttette, személyre szabott ajándékainkkal lepjük meg őket, s együtt örülünk az örömmel készített és örömmel fogadott ajándékoknak.

Mariann! Kinek mi a specialitása, mit szeret leginkább készíteni?

-Egyre több technikát tanulunk meg, a kezdeti egyenes varrástól a „kukacolásig”, a rétegmintástól a szalagvarrottig és tovább. Mindenkinek valami másra áll leginkábba keze, sőt, már mindegyikünknek kialakult az egyéni stílusa. Általában törekszünk a hasznos tárgyak készítésére: táskák, szatyrok, irattartók, könyvborítók és ezerféle dolog kisülhet még az ötlettárból.
Mayer Évi gyönyörűen hímez és kiváló a játéktárgyak, babák, mesefigurák készítésében. Szilvi is ezt szereti leginkább. Julika erőssége magának a varrásnak a tudománya. Marika a szalaghímzés mestere.

Évi! Ez a bűbájos, textilszobor angyalka is a Te műved?

-Igen, nagyon szeretem ezeket a kicsit groteszk, kicsit esetlen, de tündérien kedves, szívmelengető figurákat, amelyeknek minden gesztusa egyedi. Nem is tudnék azonos darabokat készíteni, mert az a lényegük, hogy mindegyik más és más.

Én úgy látom, hogy egyre ismertebbek vagytok, egyre közkedveltebb a munkátok.

-Mi is így érezzük. Amellett, hogy a családban, a barátaink közt mindenki szereti és becsüli a nekik készített dolgokat, egyre nagyobb teret kapunk a tágabb bemutatkozáshoz. Értékel az Önkormányzat is bennünket, Margitka a Könyvtárból minden támogatást megad. Bár szériát nem gyártunk, de minden munkánk gazdára talál. Sőt, az adventi vásárból is kiderült: árusítani nem is nagyon marad, s az árat is csak amolyan csínján szabjuk meg, mert általában szeretetből ajándékozunk.

Akkor ezt nem jellemzi a jövedelmező jelző!

-Bizonyára, bennünk van a hiba, mert túl sokat szeretünk. Túl sokaknak, túl sok szeretettel ajándékozunk – mondja Évi.

Régmúlt idők emlékkönyvébe ezt írta nekem valaki: „Szívednek legfőbb kincse legyen a szeretet! Minél többet osztasz szét ebből, annál több marad neked.” Így legyen.

Lejegyezte: Durkó Éva

//+ fotók//

Darumadár Nyugdíjas Egyesület 2015 november – december - januári tájékoztatója

Mindenkinek Boldog Újévet kívánok!
Az előző Agorában november 15-ig írtam klubunk életéről, most folytatom. November 19-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap. Lőrentei Erzsike klubvezetőnk ismertette a következő programokat, majd Ujjné Piroska beszámolt az „Adventi ülésről”, s mivel erre a napra esett kedves Erzsébet klubtársaink névnapja (Lőrentei, Petőné, Abonyiné, Sebőkné, Gáspárné, Kamellorné) összefogtak és közösen sok-sok szendvicset készítettek, de volt ott kontyalávaló és üdítőital is. Lovászné Erzsike sütikkel készült, Katalinunk Siskáné is beszállt, illetve Tóthné Éva is egyetlen Évánk csatlakozott a névnaposokhoz és a készítéshez – mivel 26-án a felújítás miatt a klubnapunk elmaradt -, nagyon kellemes, hangulatos, csevegős délután kerekedett. Köszöntőversek sem maradtak el Füziné Esztike és Antalné Marika kedveskedtek az ünnepeltnek. November 17-én az „Operett” ünnepén az énekkarosok és több nyugdíjas az iskolában operett dalok éneklésével tisztelegtek ennek a szép napnak. November 25-én a klubtagok Kecskemétre (önköltségesen) mentek fürdeni. Az útjuk ismét kalandosra sikeredett, de ennek ellenére jól érezték magukat, kellemesen elfáradtan érkeztek haza. November 30-án többen vonattal a Budai Várba mentek és csodálták meg a Csontváry kiállítást, a szépséges festményeket. December 3-án 15 órakor vezetőségi ülés, 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol a programismertetés után már készülődtünk a karácsonyra és az évzáróra. Kovács Feri és Siska Feri pont ezen a napon tartják névnapjukat, ezért sok finom sütivel, melegítő italokkal és üdítőkkel kedveskedtek a tagságnak. Ők is szép verseket kaptak, sőt mindkét „fiúnak” vidám testhezálló nótákat énekelt az énekkar és a tagság. Ez a klubnap is nagyon vidáman zajlott. December 10-én énekkari próba, klubnap. Lőrentei Erzsike ismertette a teendőket, majd az Adventra készülődve szép karácsonyi dalokat énekelt a tagság. December 11-én a Téli tárlat megnyitóján is jelen voltak tagjaink. Büszkék vagyunk a tehetségeinkre, igen sok gyönyörű alkotásukat láthattuk. December 12-én a karácsonyi vásáron és az esti gyertyagyújtáson is jelen volt az énekkar és a tagság is. A falu lakossága is szép számmal volt jelen. A Polgármester mindenkit szeretettel köszöntött. A hideg ellenére mindenki jól érezte magát a hangulatos eseményen. A feldíszített fenyőfát Siska Feri tagunk ajándékozta a falunak, a Betlehemi életkép ismét jól sikerült. Többen finom sütiket készítettek, amit az ünnepségen megjelenteknek az iskolások kínáltak szeretettel, mindenki jóízűen elfogyasztotta jó meleg borocska és fincsi tea kíséretében. Cuki falubulivá sikeredett ez a szép nap. A polgárőröknek is elismerés az egész délutános helyszínbiztosításért. December 14-én a Művelődési Házban karácsonyi koncert volt, amelyen tagságunk szintén megjelent. December 15-én tagjaink ismét Kecskemétre mentek fürdeni, most kalandok nélkül is jól érezték magukat, s jól átmelegítették csontjaikat. Tepszisné Mártika és Böőrné Marika a gyáli „Őszidő” Nyugdíjasklub évzárójára kaptak meghívást, amelyre elmentek, szeretettel fogadták őket. Szép este volt, jól érezték magukat. December 17-én délelőtt a Turai Ida Színház bérletesei „Szerelmem Sárdi” című műsort tekintették meg, amely nagy közönségsikert aratott. Délután énekkari próba és klubnap. A programok ismertetése végén sajnos szomorú tényeket hallhattunk, két kedves tagtársunk, Mózsik András és Újlakiné Rózsika elhunytak. „Isten nyugtassa őket!” Azonban az élet megy tovább, Siska János felesége Katika finom sajtos és krémes zserbót készített az előrehozott (férje) János névnapja alkalmából, a hozzávaló üdítő és élénkítő italokkal együtt felszolgálta a tagságnak. Füziné Esztike a vejének, s mint klubtagnak szép névnapi köszöntőverssel kedveskedett Neki. December 19-én az operabérletesek az Erkel Színházban az Angelika című operát tekintették meg. „Bandibácsi” temetése is ezen a napon volt, ezért csak kevesen mentek az operába. December 24-én a klubnap elmaradt, a Karácsonyt mindenki (aki tehette) gyermekei, unokái, családja körében tartotta meg. Sütöttünk, főztünk, ahogy ez már ilyenkor lenni szokott. Igyekeztünk nemcsak hagyományos, de fogyasztós karácsonyi menüket készíteni, hisz nem a hízáson van a hangsúly, hanem a kedves, szeretetteljes együttlét a fontos. Az örömszerzés, a gyerekek és az unokák jelenléte sokkal nagyobb boldogságot jelent már nekünk, mint az ajándék vagy a tál töltött káposzta. Reméljük mindenkinek jól sikerültek az ünnepek. December 28-án délelőtt többen elmentünk az iskolába feldíszíteni a tornatermet, s beállítani, megteríteni az ünnepi asztalokat. Az önkormányzat dolgozói is sokat segítettek. Délután 16 órakor már „puccba” vágtuk magunkat és elkezdődött az év végi közgyűlés, mert összekötöttük a kellemest a hasznossal, hiszen a tagság 85%-a jelen volt. Lőrentei Erzsike klubvezetőnk precízen levezette az értekezletet. 17 órakor a meghívott vendégeink többsége (nagy örömünkre) el tudott jönni, s jelenlétével megtisztelte tagságunkat. Lőrentei Erzsike mindenkit szeretettel köszöntött, majd az énekkarunk gyönyörű, hibátlan nótacsokorral kedveskedett. Voltak szólóénekeseink is, nagy tetszést váltottak ki. A gyáli meghívott vendégek közül is köszöntötték a megjelenteket. Az idén Pap Marika és Gáspárné Erzsike betöltötte a 80 éves kort, születésnapjukat versekkel és Gergelyné Margó festményeivel köszöntöttük őket. Nagyon büszkék vagyunk erre is, s arra, hogy most is két házaspárunk 50. évfordulót, 50 évet megéltek jóban-rosszban együtt. Az első párt Jankó Imrét és feleségét Arankát Polgármesterünk Nagy János ajándékkal és pár kedves szóval köszöntötte, majd a tagságunknak jó mulatságot kívánt. (A második pár Rozgonyi István és felesége Julika sajnos betegség miatt nem tudtak megjelenni, az ajándékot és a köszöntést otthonukban kapják meg.) Siskáné Kati megható verssel kedveskedett, Eszti néni is. A Jankó házaspárnak két aranyos iskolás az V. a-ból (Füg Erik és Mészáros Gemma) zenés-táncos produkciót adtak elő, s lepték meg az ünnepelteke. Nagyon aranyosak voltak, szuper produkciójuk mindenkinek tetszett. A megható percek után elkezdődött a „BULI!” Szerintem, s mások szerint is mindenki jól érezte magát, a vacsora a „Jóbarátokból” bőséges és finom volt, a fiatalabb tagok tálalták fel az asztalra, a sütiket mindenki maga készítette. A zenét kedves Norbikánk szolgáltatta nagy megelégedésünkre. Az italokban is mindenki megtalálhatta a kedvére valót, s mindenki tetszése szerint kiszolgáltathatta magát illetve a „fiúk” (Jankó Imre, Siska Feri, Somogyi Gyula) a kínálótálcákkal röviditalokat, pezsgővel, kávéval kínálták a vendégeket és a tagságot. Volt még tombola is, amivel Tepszisné Márta és Antalné Marika sokat dolgozott, de megérte, szép ajándékokat nyertek, akik vettek tombolaszelvényt. Aztán ismét zene, tánc éjfélig. Másnap 29-én 9 órára ismét a „kemény mag” az iskolában voltunk, most lebontottuk a díszeket és az asztalokat. Pár nap s eljött a Szilveszter (rádöbbentünk milyen hamar eltelt ez a 2015-ös esztendő) szikrázó, gyönyörű tűzijátékok röpültek az égbe, trombiták harsogták az újévet, 2016-ot. Pezsgők durrantak, koccintgattunk. Innen kívánok mindenkinek minden jót, BUÉK-ot! Január 7-én az első vezetőségi ülés 15 órakor volt, amelyben értékeltük az évzáró bulit, s átbeszéltük az Alapszabályzatunkat. Délután 4 órakor énekkar, 5 órakor klubnap volt. Január 14-én a klubnap elmarad, az operettbérletesek „Isten pénze” című műsort nézik meg. Lapzártakor érkezett az Új Év jóhíre: Sebőkné Erzsike dédnagymama lett, Liza 3,1 kg-os bébikéhez mi is jó egészséget, boldogságot kívánunk!

Kovácsné Németh Ilona


Névnapok a klubban

Szerény kis névnapi megemlékezéseink színesebbé teszik klubéletünket.
Novemberben Imre, Erzsébet, Katalin nevű társaink készültek megvendégelni minket, mi pedig örömmel köszöntöttük őket!
Szépek ezek a kis ünnepeink, jó visszaemlékezni rájuk és lélekben készülni a következőkre!
Mert készülünk ám: tőlünk telhetően megsütjük azt a kis pogácsát, almás-lepényt, néhányan közülünk cukrászati műremekeket! Vannak, akik békebeli szendvicsekkel teszik változatossá névnapjainkat. Ha néha ki is felejtünk valamit a családi receptekből, jól esik kóstolgatni, miközben Füzi Esztike köszöntő verseit hallgatjuk. Néhányunknak eszébe jutnak – talán még gyermekkorunkból – a régi névnapi köszöntők, érdekes hallgatni ezeket is, hiszen különböző vidékekről származnak.
Imre, Erzsébet, Katalin… Kedves, régi neveinknek mennyi történelmi és családi emlékeit idézgetjük fel ilyenkor! Megváltozott világunkban unokáink, dédunokáink keresztnevei is megváltoztak. Néha nehezünkre esik megtanulni, kimondani őket, de megtanuljuk és boldogan soroljuk: Dzsenifer, Tamara, Hunor, Bíborka, Zsanett, Kincső, Dominik…
Miközben leszármazottaink odahaza önfeledten csetelnek a neten, mi itt a klubban kor- és sorstársainkkal jól érezzük magunka, vicceket mesélünk, énekelgetünk is, és csak úgy „harverdel a szoftverünk”, mert december végén még az Évákat is ünnepeltük!

Cseh Rózsa


2015 A NAGY TERVEK ÉS SZÉP REMÉNYEK ÉVE VOLT

A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA

Minden új esztendő új reményeket kelt az emberekben, s így voltunk ezzel mi is az egyesületben. Első taggyűlésünkön múlt év januárjában úgy indultunk neki, hogy: „- Na, most aztán megmutatjuk!” Tele voltunk akarással, még az elszántság sem hiányzott, de ez mégis kevésnek bizonyult.

Tervbe vett jótékonysági TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁLUNK, amely a Pakony Történeti Emlékmű létrehozását segítette volna, kimúlt az érdeklődés hiányában. S tudom azért is, mert csupán valóban az „őslakók”támogatására tarthat számot, a betelepülők nagy része közömbös iránta, nem lévén érdekelt. Az is sokak számára idegen, hogy ott kerülne felállításra, ahol az eredeti Pakony létezett. Pedig pontosan az a célunk, hogy megőrizzük az emlékét, tisztelegjünk a múltunk, történelmünk és azok létrehozói, az akkori emberek előtt! Megérdemelnék.

Megpályáztunk márciusban egy támogatási lehetőséget is az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, amely Felsőpakony tanösvényének létrehozására irányult, s a Felsőpakonyi történetek című kiadványt is magába foglalta, de mint a köz mondja: „- Sok a vadász és kevés a fóka!” Befogadták ugyan a pályázatot – köszönet Fazekas Zsuzsi szakértelmének! -, de nyerni nem nyertünk semmit.

Be kell, valljam! Ezek a sikertelenségek, mint ötletgazdát, némileg kedvemet szegték. De, mert tudom: jó úton járok, mégsem mondok le róla! Tavasszal elkezdjük az emlékmű alapjának lerakását.

Amíg a szükséges fedezetre nincs mód, addig összegyűjtöm a történeteket, ami Felsőpakony múltjához, az itt élt családok emlékeihez kötődik. Amíg még van kitől, s amíg erővel bírom, vagy bírják azok, akik ebben támogatnak. Mert azért vannak, hál’Istennek! Minden tiszteletem és nagyrabecsülésem az övék!

Már elkezdtem és ezért folytatni szeretném! A történetek, mesék mellé társítani kívánok rajzokat, festek képeket, amelyek gyermekkoromból idéződnek fel, hatvan valahány évvel ez előttről, hogy legalább valami tükrözze, milyen volt az akkori Felsőpakony – Hollandtelep! Talán sikerül felidézni azt a látványt, azt a hangulatot, ami az agy zegzugaiban él még, bár elrejtette az idők hordaléka. Ha segítenének ebben régi fotókkal, családi képekkel, bizony megköszönném!

Azért nem volt minden sikertelen, hiszen szép megemlékezéseket, ünnepségeket rendeztünk múlt évben is! Támogattuk egyházaink munkáját, az iskolai és önkormányzati rendezvényeket, a gyermekek és az anyák napját, immár hagyományként ismét átadtuk FJE külön jutalmunkat 20.000.- Ft értékben egy végzős fiatalnak, támogattuk Jubileumi Falunapunk megrendezését (és nem csupán ötletekkel!), kivettük a részünket mindenből, amire időt és munkát tudtunk áldozni. Büszkeségére váltunk községünknek a Polgárok Házában létrehozott fővárosi hírű Fegyó Béla Kiállítással is! Szépen sikerült már második Ádventi rendezvényünk is, ami már nem csupán vásár, de egy közösen létrehozott, egyre tartalmasabb, egyre igényesebb, egyre szebb valódi ÜNNEP és egyre többeket hódít meg, hoz össze községünkben!

Hozzá kell azonban tenni azt is: öregszünk. Sőt, kiöregszünk ebből a munkából, és befizetett aprócska tagdíjunk is kevés ahhoz, hogy terveink valóra válhassanak. Sok ügyes, fiatal kézre, kezdeményezőre volna szükségünk, akik mellénk állva segítenek, hogy valóban Felsőpakony Jövőjéért dolgozhassunk!

Durkó Éva/FJE

+1 fotó a téli tárlat egyik képéről

FELSŐPAKONY POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEM

2015. évet sikeresen zártuk.
Számtalan esemény, rendezvény zavartalan lebonyolításában vettünk részt. Jogellenesen Magyarországon tartózkodó személyek felkutatásában közreműködtünk. Környezetvédelmi munkálatokat folytattunk. Ifjúsági tagozatot indítottunk.

Köszönjük mind azon tagok önfeláldozó munkáját, akik hozzájárultak 2015. évi szolgálatunk teljesítéséhez, köszönet a hátteret biztosító hozzátartozóiknak a támogatásért.
Minden napi költségeinken kívül, jelentősebb beruházásaink: szolgálati járműbe fedélzeti kamerát, járműveinkre téli gumi szetteket, új rádió adó-vevő készülékeket, ifjúsági tagozatnak egyenruhát, körzeti megbízott irodájába és Polgárőr bázis helyiségébe infra-fűtőpaneleket szereztünk be.
Egyik támogatónk közreműködésének köszönhetően a Polgárőrség mikulása 2015.-ben is megajándékozhatta tagjai gyermekeit, akik örömmel fogadták az ajándékot.
Az Önkormányzattól, egyéb szervezetektől és magánszemélyek részéről is rendkívül sok támogatást kaptunk.
Hálásak vagyunk minden anyagi és egyéb támogatásért, segítségért.
Tanácsaink:
A fűtési szezon időszakában, megnövekszik a lakástüzek, szén-monoxid mérgezések veszélye. Ezek a veszélyek minimálisra csökkenthetők odafigyeléssel és a szabályok betartásával. Ha a fűtési szezont megelőzően elmulasztotta a tüzelőberendezését szakemberrel átnézetni, ajánlott ezt pótolni. A tüzelő-, fűtőberendezés közelében éghető anyag olyan távolságra tárolható, hogy arra ne jelentsen gyújtási veszélyt a berendezés által keltett hő.

Bevásárlások ideje alatt is ügyeljünk értékeinkre. Legtöbb vagyon elleni bűncselekmény jellemzően a piacokon, bevásárló központokban és nagyobb tömegben történik. Ilyenkor feltűnnek a zsebtolvajok, a gépkocsi tolvajok, gépkocsi feltörők. Fontos, hogy pénztárcánkat, értékeinket ne tegyük könnyen elérhető, vagy látható helyekre (farzsebbe, mellény- vagy kabátzsebbe), gépjárműben ne hagyjuk szem előtt, vagy az utastérben semmit.

Örömmel vettünk részt több rendezvény zavartalan lebonyolításában, iskolai farsangi bálon, Maci kiállításon, ÖTYE bálon, március 15.-i ünnepségen. Köszönjük, a szervezők felkéréseit.
Sokat jártuk a környező erdőket, és elszomorító állapotokat tapasztaltunk. Számtalan építési törmelék, és egyéb vegyes hulladékok halmai sorakoznak az erdei utak mentén. Érthetetlen, hogy emberek veszik a fáradtságot, összeszedik szemetüket, és kihordják az erdőbe. Ha az építési munkálatokra futja, a vele járó törmeléket is juttassák el a megfelelő helyre! (FCC Environment, 2360 Gyál Kőrösi út 53.) A környezetet oly mértékben károsítják, hogy annak természetes állapota, csak beavatkozással állítható helyre. Sokan hirdetik felsőpakonyi ingatlanjaikat erdővel körülölelt gyöngyszemként, kedves erdei település jelzővel. Sem ők, sem mi nem mondhatjuk ezt el, ha tétlenül nézzük a további környezetkárosítást.

A jó idő beköszöntével egyre többen választjuk a kerékpáros közlekedést, és sajnos megnövekszik a bicikli lopások száma. A megelőzés érdekében az őrizetlenül hagyott kétkerekűt minden esetben zárjuk le. Javasolt az erős láncszemekből álló, illetve U-alakú lakatok, vagy a sodronyos kerékpárzár használata, mellyel megnehezíthetjük a tolvaj dolgát. A zár lehetőleg érje át a vázat és a kereket is, azokat együttesen rögzítsük egy stabil tárgyhoz! Érdemes a járműveinkről fényképet készíteni, alvázszámát, egyedi ismertetőjegyeit feljegyezni, baj esetén növelje a megtalálás esélyeit.
A bűnmegelőzés, a jó közbiztonság, tiszta és rendezett környezet, közös érdekünk!
Kérjük támogassa Egyesületünk munkáját adója 1%-val!
Felajánlása nem kerül semmibe, de nagyon sokat segít!

Várjuk észrevételeiket, bejelentéseiket:
Telefonszámunk: 06/20-382-90-11

Köszönjük segítségüket, támogatásukat:
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM

//+ 1 fotó//

FIGYELEM bővített anyag! Szerintem ebből lehebne kihúzni… (Béla)


Hungary's Got Talent-ben szerepelt

Felvezető szöveg…

Koós Nóra
Az ÉN versem

Versmondó versenyre

Sokat gondolkoztam, milyen verset mondjak…
A versmondó versenyen ma mivel is induljak…
Válasszam Karinthyt? Zelk Zoltánt? Vagy Mórát?
Á!!! Én nem fogok tanulni egy órát!

Így hát úgy döntöttem, megkérem anyámat,
Írjunk mi egy verset, valami vagányat…
De ne legyen szerelmes, azokat rühellem,
És ha lehet, hangsúlyozni ha nem muszáj, ne kelljen.

Nekifogtunk hát ennek a csodának,
Papír s toll lett este aznap vacsorának…
Figyeltem a rímet, írtam a sorokat,
Végre anya nem csak pakol és mosogat…

Nagyon boldog voltam, lesz egy saját versem,
Sokkal egyszerűbb, mint tanulni kelljen.
Én úgyis inkább a foci fele hajlok,
Verset pedig szépen majd mondanak a csajok…

Szerelmeset, cicásat, állatosat, szépet,
Nekik úgyis mindig csak azon van a lényeg…

De anya így szólt: - Fiam, a vers fontos!
Legyen a rím tiszta, a hangsúly meg pontos.
Így hát sajnos mégis meg kellett tanuljam,
Pedig próbálkoztam, sunnyogtam, lapultam…

Aztán kész lett végre az én személyes versem,
Másnap fáradt voltam, még edzésre sem mentem…
De… „Jézus”!!! - Hisz ma kedd van, - itt állok, épp mondom…
És még mindig félek, hátha majd elrontom…

Remélem, hogy más is követ majd el hibát,
Mikor Toldit szaval, vagy az Anyám tyúkját…
Nem csak nekem lesz gáz, hisz annyian néznek…
Egy ilyen versenyen a nagyok is még félnek…

De bárhogy is legyen, én ezt a verset mondom,
Legalább nem tudják, hogyha majd elrontom…
És talán jövőre, ha ismét itt leszek,
Petőfi „Jó tanítóját” osztom meg veletek…

Addig meg anyával írunk még egy párat,
Viszlát, sziasztok, mennem kell, bocsánat…

http://zene.hu/20151219_hungarys_got_talent_donto_czuczorgidai_zsofi_aranyos_eloadasa

+ FOTÓK:
Vendégségben a MŰVÉSZNŐNÉL; Czuczor Gidai Zsófinál
aki élőben is egy tüneményes talpraesett szuper kislány, tündéri családdal.
Mai egyeztetés után ez az anyag a márciusi számba kerül majd bele.
Jó beharangozó lesz az áprilisi Költészet napjához!

Köszönetnyilvánítás

Mózsik András, élt 78 évet.
December 19-én mély fájdalommal kísérték utolsó útjára felesége, gyermekei, unokái.
Sokan jöttek el részvétet kifejezni, akik ismerték őt.
Köszönjük szépen.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Vajtai Istvánné (Böszi néni - élt 94 évet) január 20-án temetésén utolsó útján elkísérték. Köszönjük a nagyon sok virágot.
A gyászoló család, két fia.


Sport


„Ha nálunk van a labda, akkor az ellenfélnek nincs mivel fociznia”

Ebben az elméletben hisz, Fülöp Tamás, utánpótlásedző, játékos. Lássuk be, van igazság abban, amit mond, no és az eredményei is őt igazolják. Fiatalkora ellenére megkapja a kellő tiszteletet játékosaitól, amit egy edző elvárhat, annak ellenére, hogy alig néhány év korkülönbség választja el csapatától. Második évét zárja edzőként. A harmadikba lépve még elszántabb, még siker orientáltabb, mint az eddig eltelt időszakban, pedig az elmúlt évekre se lehet oka panaszra.

Tóth Roland: Hogy is kezdődött ez az edzősködés? (Mosolygok hiszen, két évvel ezelőtt együtt kezdtük el.)

Fülöp Tamás: Tudod nagyon jól! - Kapom a nem túl bő, ám annál igazabb választ. - Komolyra fordítva a szót. 2013 őszén adódott a lehetőség, hogy az egyik utánpótlás csapatot megkapjuk és foglalkozhassunk velük, mint „edzők”. Aztán gyorsan kiderült, hogy nem egy, hanem egyből kettő csapatról lenne szó. Azt hiszem, beszélhetek a te nevedben is, nem ijedtünk meg az új kihívástól.

T.R.: A csapatok, hogy fogadtak? Hiszen alig néhány év van közted és a játékosok között.

F.T.: Szerencsére egyik csapatnál sem jelentett problémát. Az akkor még létező U15-ös (15 évnél fiatalabbak) sajnos azóta már megszűnt létszám hiány miatta és az U18-as (17évnél fiatalabbak) csapatnál is megkaptam a kellő tiszteletet, amit egy edző elvárhat. Azóta ebből U19-es csapat lett. Nem jelentett gondot a kis korkülönbség. A pályán és az öltözőben a játékos-edző kapcsolat abszolút érvényesül. Van olyan játékosom, akivel gyerekkorom óta barátok vagyunk, de mégse kivételezek vele. Intelligens srácokról van szó, akik hasonló felfogással állnak a labdarúgáshoz, mint én.

T.R.: Idén harmadik éve tevékenykedsz. Érzel, látsz fejlődést a csapaton, illetve magadon 2013 ősze óta?

F.T.: Az, hogy én fejlődtem e vagy változtam volna nehéz kérdés. Van egy elméletem és ehhez tartom magam. Ha nálunk van a labda, akkor az ellenfélnek nincs mivel fociznia. Ezt, próbálom átadni a játékosaimnak is, és úgy érzem ez sikerült/sikerül is. Igazból az én sikeremet ők határozzák meg, de szerintem ez fordítva is így van. Hiszen tarthatnék nekik, úgy is edzést, hogy bedobom középre a labdát és focizzatok, hétvégén meg lesz, ami lesz, de nem így van. Rendszerint készülök az edzésekre, gyakorlatokkal, játékkombinációkkal, mérkőzéselemekkel, szabadrúgás variációkkal, amit nyílván elvárok tőlük, hogy viszont lássam a meccsen.

T.R.: És ez megtörténik?

F.T.: A játékkal sosem vagyok elégedett. Ez az én hibám. mert maximalista vagyok, de alapjába véve, amit kérek tőlük, teljesítik. A mi játékunk a sok passzos, labdabirtoklásra alapuló támadófoci. A rúgott gólok száma ezt bizonyítja. Több ízben szereztünk gólt begyakorolt szöglet- és szabadrúgás variációk után. Vérpezsdítő érzés, amikor a meccseken viszont látod azokat az elemeket, amiket orrvérzésig gyakoroltunk edzésen. Végül is kijelenthetjük, sokat fejlődött a csapat két év alatt, de ez elsősorban az ő érdemük. Az elvégzett munka után fejlődik az ember.

T.R.: A rúgott gólokról jut eszembe. Eredmények? Egy edzőt végül is az eredmények igazolnak, no meg a játékosok is élvezni akarják a gyümölcsét a sok gyakorlásnak, edzésnek.

F.T.: Igen ez így van. Győztes típus egytől-egyig minden játékosom, de ez így van rendjén. Szépen nézne ki, ha valaki nem szeretne nyerni. Szóval, eddig úgy állunk, hogy van egy 3. helyünk, egy 2. helyünk, illetve tavaly ilyenkor megnyertünk egy rangos teremtornát, amin idén is elindulunk és szeretnénk címet védeni.

T.R.: Gratulálok! Ezt még egy-két tapasztaltabb edző is megirigyelné. 3. hely, 2. hely, idén meg lesz a bajnoki cím?

F.T.: Köszönjük szépen! Az még messze van. Sokat kell dolgoznunk. Mindenki a bajnoki címért küzd, más nem is lebeg a szemek előtt, csakhogy meglegyen a hőn áhított első hely, ami jelenpillanatban 2 pontra van tőlük. A szezon végéig még sok van. Nem szeretek ennyire előre gondolni, nem is lenne jó. Meccsről meccsre készülünk a csapattal és minden mérkőzésen a maximumot próbáljuk kihozni magunkból. Talán ez az, ami sikerre vihet minket.

T.R.: Edző vagy utánpótlás szinten, játékos vagy felnőtt szinten. Hogyan tudod szét választani a két dolgot.

F.T.: Az edzések és a mérkőzések is külön-külön napon vannak, szóval elég könnyen.

T.R.: Ez most tapasztalatnak nem rossz. Hogy tervezed a jövőt? Meddig szeretnél eljutni edzőként?

F.T.: Megmondom őszintén, ezen még nem nagyon gondolkoztam. Egyelőre jól érzem magam abba a szerepkörbe, amibe most vagyok. Egy utánpótlásedző képzést mindenképp szeretnék elvégezni, terveim szerint még idén elkezdem, aztán majd meglátjuk, hogyan alakul. A későbbiekben is szeretnék ezzel foglalkozni, akár felnőtt szinten is.

T.R.: Felsőpakonyon?

F.T.: Ahol lehetőségem lesz, de ki tudja. Ez még nagyon a jövő zenéje.

T.R.: Köszönöm a beszélgetést és sok sikert az előtted álló évekhez, pályafutáshoz.

F.T.: Én köszönöm a lehetőséget!

Hajrá Pakony!
Tóth Roland

+fotó és képaláírás

Kupagyőztes: A Felsőpakony KSE!

Idén, 15. alkalommal rendezték meg a Pest megyei (férfi felnőtt) Futsal7végét, illetve a 10. alkalommal Pest megyei ifjúsági (U19-es) Futsal7végét. Négy csapattal indultunk a teremlabdarúgó tornán. Két felnőtt és két U19-es gárdát neveztünk, ami már önmagában is egyedülálló, de az még inkább, hogy a négy csapatunkból három egészen a négyes döntőig menetelt. Felsőpakony I., II. és U19 I. csapataink öregbítették településünk nevét kiváló teljesítményükkel.

U19 I.: Jól kezdte meg a szereplést egy Kistarcsa elleni 3-2-es győzelemmel. Ezután edző, játékos, szurkoló természetesen a döntőbe várta a mieinket. Ám, a visszavágón 5-1-es vereséget szenvedtünk így „csak” a 3. helyért játszhattunk. A bronzmérkőzésre a srácok mentálisan kicsit összeestek így 4-2-es arányban kikaptunk Pécel ifjaitól. Öröm az ürömben, hogy a torna legjobb kapusát a mi csapatunk adta, Danó Zoltán személyében.

Fülöp Tamás így értékelt: - Az elődöntő első mérkőzését még jó játékkal megnyertük, de ezt követően a második mérkőzésre, illetve a bronzmeccsre mentálisan csődöt mondott a csapatunk, s ez csak a negyedik helyre volt elég. A torna lebonyolítására egy rossz szavunk sem lehet, emellett úgy vélem, hogy a többi résztvevő csapat is sportszerűen, jól küzdött.
Felsőpakony I., Felsőpakony II.: Az elődöntőkre elkerülték egymást a csapatok. A ’Pakony I. magabiztos kettős győzelemmel lépett túl Szentendre csapatán és várta az ellenfelét a döntőbe. A ’Pakony II. első - győztesen megvívott - meccse után, benne volt a levegőben a „házi döntő”, de ebbe a GARVITTAX gárdájának is volt beleszólása. Nem csak, hogy volt, de sajnos bele is szólt. A visszavágón 5-2-es vereséget szenvedett a második számú ’pakonyi csapatunk. Így, az egyik az aranyért, míg másik a bronzért játszhatott. A bronzmeccsre már nem maradt szufla II. csapatunkban, így Szentendre végig a kezében tartva a mérkőzést, 6-2-re múlta felül a mieinket.
Ezután jött a döntő. Nehéznek ígérkezett, hiszen a gól felelős Wrábelt az elődöntőben kiállították, így Ő hiányzott a csapatból. Végig szoros volt a meccs, egyik csapat, sem mert igazán kockáztatni. A vezetést a GARVITTAX szerezte meg, ám Szabó és Dörgő révén fordítottunk. Három perccel a vége előtt válaszolt a GARVITTAX, így 2-2-es döntetlennel végződött a döntő, ami egyben azt is jelentette, hogy büntetőrúgássokkal fog eldőlni az első hely sorsa. Az első két büntetőt mindkét alakulat magabiztosan értékesítette, aztán jött kapusunk, Gere, aki hárította a GARVITTAX harmadik rúgójának lövését. Ezután már csak az kellett, hogy a biztos lábú csapatkapitányunk, Szabó Gábor berúgja a maga büntetőjét. Nem habozott, bevágta a jobb felső sarokba, Felsőpakony KSE I. csapata a győztes. Ragyogó játékkal és szinte hibátlan teljesítménnyel elért tornagyőzelemhez párosul, Wrábel József gólkirályi címe.

Korcsmáros Tamás értékelése: Nagyon jó tornán vagyunk túl, igaz, mi mást mondhatnék, hiszen megnyertük a sorozatot. Már a selejtezők során is éreztem, hogy jó esélyünk van a végső győzelemre és szerencsére ezt a négyes döntőben bebizonyítottuk, ráadásul úgy, hogy Wrábel József gólkirályunkat a fináléban nélkülöznünk kellett. Nagyszerű csapatmunka volt, gratulálok mindenkinek!

Tóth Roland

+ fotók

1. Felsőpakonyi Mikulás Futás

Mint a neve is mutatja, szeretném, ha hagyománnyá válna piciny településünkön a Mikulás futás, december elején.
Minden nevező kapott a célba érését követően egy szelet csokoládét, egy almát, egy pohár forró teát, vagy kettőt, ha épp úgy kívánta és egy befutó érmet.
Célom a futás megrendezésével az volt, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy mozogjanak – futás, séta, konditerem, pilates, joga, tánc, karate, aikido, nippon zengo -, mert mozogni JÓ!
Az utolsó pillanatban is érkezett nevezés, 50 fő futott ezen a napon, a falu utcáin.
A futók között volt profi és kezdő, pici és felnőtt. Mindenki megtalálhatta a neki megfelelő távot, a tempó szabadon választott volt.
Rengeteg segítséget kaptam, szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni nekik az anyagi, személyi segítséget, támogatást!
Köszönöm Önkormányzatunknak, a Pléh Bárnak, a Piros Boltnak, a Jokernek és a Polgárőröknek, kiemelten az Ifjú Polgárőröknek áldozatos munkájukat! Nélkülük nem valósulhatott volna meg a „rendezvény”!
Tavasszal tervezem a Húsvéti Nyúl-futást!
Egy SMS-sel zárnám a cikket, melyet egy kedves padavanom írt a futás után: „Én köszönöm, hogy ott lehettem, és Neked köszönhetem, hogy megbarátkoztam a kocogással!”
Ne felejtsétek, jövőre ismét Mikulás futás, remélem, még többen leszünk!

Tóth Gabriella

+ fotók

I. Húsvéti Nyúl-futás

Szeretettel várunk mindenkit a tavaszi futásunkon is, melyet 2016. március 26-án, szombaton tartunk a délelőtti órákban!
Futamok:
Ovis-alsós táv: 1 km
Felsős-felnőtt táv: 5 km
Felnőtt táv: 7-8 km

Találkozó:
Ovis-alsós: Piactér
Felsős és felnőtt: Állomás

A gyerekekre futás után egy kis játék is vár! :) Geocaching miniben :) Aki szeretne részt venni a játékban, hozzon magával egy olyan tárgyat, melyet szívesen másnak adna!
Várom a segítőket, felajánlókat! :)
Nevezési határidő: 2016. március 25. péntek 19:00
Nevezni személyesen vagy telefonon lehet!
Tóth Gabriella (06702940862)

+ 1 kis grafika

Hátbelső


Hátlap


Beszámoló a Felsőpakonyi Attila utca Névnap összejövetelről

Tisztelt Felsőpakonyi Lakótársak!

Utcánk, az Attila utca névnapját ebben az évben január 9-én tartottuk. Jubileumi év a 2016-os, hiszen immár 10. alkalommal szerveztük meg a hagyományosnak mondható FAN 10 ® (Felsőpakonyi Attila utca Névnap) összejövetelt. Bizonyára már többek előtt ismert, hogy utcánk névnapját forraltborozással egybekötött baráti beszélgetéssel ünnepeljük.

A téli szabadtéri rendezvények időpontját jól megválasztani az időjárás szempontjából nem könnyű feladat. Szerencsére ezen a hétvégén a fagyos téli idő megenyhült, az eső is elállt délutánra. A hideg napokra már csak az utcán található hókása emlékeztetett, melyet a lelkes lakók hólapátokkal gyönyörűen eltakarítottak. A kihelyezet asztalra sorra érkeztek a finomságok: a sütőből kikapott, még forrón illatozó sós aprósütemények, a finomabbnál finomabb avokádó- és lazackrémes szendvicsek - ötletesen díszítve a piacon aznap frissen vásárolt zöldségekkel. Meghívott vendégeink a környező utcákból, sőt még Budapestről is érkeztek, akik részvételükkel és a magukkal hozott édességekkel, italokkal csak fokozták a jó hangulatot. Nagy sikere volt a „szülinapi” gyümölcstortának, melyre készítője az évforduló számát meggyszemekből rakta ki.

A nagyon ízletes forralt bor receptjét készítője sajnos most sem árulta el, a lényeg, hogy jó szívvel készítsük, és szeretetből jó nagy adagot tegyünk bele! Hát, ez sikerült!

Már erősen sötétedett, mikor szitálni kezdett az eső, de a tábortűz melegénél még így is sokáig beszélgettünk. Köszönjük a szervezők fáradozását, az összetartó utcabelieknek és a meghívott vendégeinknek a megtisztelő jelenlétet és a finomságok fáradtságot nem kímélő elkészítését.

A 2016-os esztendőre minden kedves lakótársunknak az alábbi kis verssel kívánunk békés, boldog új esztendőt:

Kívánunk mi hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet.
Utakhoz fényt, csodát, álmot, békességet, boldogságot.
Magyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget.
Verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot.
Bokrok mellé társnak fákat, napfényt, mely el nem fárad.
Tekintetet szembe nézve, éjt meg nappalt soha félve.
Kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél többet!

Szeretettel az Attila utca lakói

Felsőpakony, 2016. január 11.

+ fotók

2016_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)