Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2016_04_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVI. évf. . szám, 2016.

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Beszámoló a 2016. április 26-i testületi ülésről

Első napirendi pontként az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) számú rendelet került módosításra, a képviselői tiszteletdíj megállapítása miatt. Majd a testület megalkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadási rendeletét.
A belső ellenőr az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját előterjesztette, melyet a képviselők megvitattak és jóváhagytak. A fenti pontokat az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta a testület számára.
Döntés született, a „VEKOP – 6.1.1-15 azonosító számú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú valamint a VEKOP – 5.3.2-15 azonosító számú „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest Megyében” pályázaton való indulásról, mely keretében a Mesevár Óvoda teljes belső felújítása, valamint a játszóudvar felújítására kerülhetne sor, illetve 2 csoportszobás bölcsőde építésére. A közlekedésfejlesztés során, sikeres pályázat esetén kerékpárút kiépítésére lenne lehetőség. A következő napirendi pontokban önkormányzati telekingatlanok értékesítéséről és tulajdonosi hozzájárulásokról döntöttek. Jóváhagyásra került az Egyenlő Esélyt Közalapítvány egységes alapító okirata.
Végezetül 3 határozati javaslat került megvitatásra az ócsai szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatban. A szennyvíztelep üzemeltetését három önkormányzat (Felsőpakony, Inárcs, Ócsa) tulajdonában lévő Ócsa és Társai Nonprofit Kft. üzemelteti, azonban ez a cég már nem felel meg az új víziközmű törvény előírásainak, ezért szükségessé vált a telephez tartozó ingatlanok tulajdonjogának rendezése, a kft. jogutód nélküli megszüntetése, valamint a szennyvíztisztító mű bővítésére és teljes körű felújítására pályázatok figyelése.
Zárt napirendi pontként került megtárgyalásra a civil szervezeteknek adható támogatások felosztása, valamint a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető személyének megválasztására. A megbízást a szolgálat dolgozója, Bíróné Mózes Márta kapta.

Felhívás

május 1-től augusztus 31-ig tilos a tűzgyújtás!

Felhívom a Lakosság figyelmét arra, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti, háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete alapján május 1-je után a tűzgyújtás tilos!
A vonatkozó jogszabály letölthető a www.felsopakony.hu oldalról.
Kérem a rendelet betartását, elősegítve ezzel a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének a védelmét.

Langné Malecz Andrea
aljegyző

A TÖKFESZTIVÁLRÓL

Kedves Érdeklődők, Érintettek!


A Mesevár Óvoda óvónői felhatalmaztak, hogy megosszam a Tökfesztivállal kapcsolatos döntésünket:
az idén a Tökfesztivál nem kerül megrendezésre. Legközelebb 2017 őszén egy hasonló jellegű és volumenű rendezvény keretében találkozunk. Arra is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Megértésüket köszönöm:
Potyondi Edit óvó néni


Az óvoda pedagógusok által közzétett két mondat a legfontosabb tényt megerősíti: elmarad a Tökfesztivál. A döntés meghozatala azonban korántsem volt ilyen egyszerű.
Amikor először a tavaszi programegyeztető civil fórumon óvoda vezető Asszony még e két mondatnál is rövidebben bejelentette, „Nem lesz Tökfesztivál.”, a megdöbbenés után az első gondolatom az volt: ez a történet így nem érhet véget.
Mindezt megerősítették a hozzám több fórumon is eljuttatott jelzések, a felsőpakonyi lakosoktól, a szülőktől, rajtuk keresztül a gyerekektől elhangzott aggódó kérdések: „Tényleg nem lesz Tökfesztivál?”
A következő Testületi-ülésen a képviselők egyöntetűen támogatták álláspontomat: a tavaly tizedik jubileumát ünneplő Tökfesztivál, a szervezők, magvalósítók által befektetett munka, az évek alatt kiharcolt a település határain túlra is eljutott elismerés ennél többre hivatott. A szülői munkaközösség tagjait is megkeresve egy közös megbeszélést kezdeményeztünk valamennyi érintett, óvoda pedagógusok, konyhások, dajkák, szülők és az önkormányzat képviselő részvételével, melyen megvitattuk a döntés hátterét. Tudomásul vettük, hogy a szervezők kicsit belefáradtak, belefásultak a feladatba, hogy a mindennapi munka, az idei rengeteg tanfelügyeleti, szakmai ellenőrzések mellett nem fér bele a Tökfesztivál jelentette plusz munka. Ennek okán mind a szülők, mind az Önkormányzat még hathatósabb segítséget ajánlott fel a háttérmunkában, az adminisztrációban, a tombola és a tökfilkók osztásában, a sátrak és a kiegészítő eszközök felállításában. Mivel ilyen formában az óvoda részéről is voltak támogatói az ötletnek, és a szíve mélyén mindenki szerette volna megmenteni a Tökfesztivált, május 12-ére újabb egyeztetést beszéltünk meg.
Az eredmény immár ismert. Elfogadtuk az óvoda vezetőinek érvét, a feltöltődéshez szükségük van egy kis szünetre.
Rendezvény nélkül azonban nem maradunk ősszel. Tavaly a rossz időjárás miatt elmaradt a Falunapi szüreti felvonulás, melyet idén, szeptember végén a szabó Magda Könyvtár és Közösség Ház tizedik, jubileumi névadó ünnepségével együtt szeretnénk egy kétnapos rendezvény keretében megtartani, bepótolni. Töklámpás felvonulás helyett szüreti felvonulás. Ha nem is helyettesíti egyik a másikat, a gyerekeknek, családoknak, felsőpakonyiaknak igyekszünk egy szép napot szerezni vele. A segítségre, az ötletekre, valamennyiünkre itt is nagy szükség lesz.

Nagy János polgármester

Óvoda

A FÖLD NAPJÁN

Április 22 a Föld napján a Felsőpakonyi Mesevár óvoda óvodásai ismét felvonultak járműveikkel a nagyközség fő útján. Szívet, lelket, szemet gyönyörködtető látvány volt már ezt megelőzően is, ahogy a szülők együtt bicikliztek gyermekeikkel. Nemcsak azért, hogy kudarcot ne valljanak! Példát mutattak a helyes viselkedésre, a szabályok alkalmazásában, betartásában, a balesetek megelőzésében. Az óvodás gyermekek tudják, hogy a kerékpározás erősíti testüket, szervezetüket, nem szennyezi a levegőt. Sok ismeretük van azzal kapcsolatban, hogyan kell a kék bolygó épségére, tisztaságára vigyázni. Koruknak megfelelő szinten sokat tesznek a szép, tiszta környezetért. Az óvoda veteményes kertjében magvakat, palántákat ültetnek, gondozzák azokat. Nem szemetelnek. Vigyáznak a fák, bokrok épségére, mert tudják, hogy azok tisztítják a levegőt. Szeretnek kirándulni az erdőbe, túrázni, sétálni. Bizonyára meglepődnek az olvasók azon, hogy azt is tudják, hogy a föld legnagyobb ellensége maga az ember /én is meglepődtem/. Nagy élmény volt, amikor a beérkező vonat mozdonyvezetője füttyel köszöntötte óvodásainkat a kalauzok pedig integetéssel. Köszönjük a szép, tiszta állomáskertet, ahol jót játszottak a gyerekek a vonatokra várva. Ez arra ösztönzi őket, hogy maguk is megbecsüljék annak rendjét, tisztaságát. Köszönjük a szülők segítségét, akik zöld mellényes őrangyalként biztosították a zavartalan közlekedést. Köszönjük lakótársainknak, hogy figyeltek ránk. Értették a jelzést: Gyermekeink egészséges, szép tiszta környezeten szeretnének felnőni, élni. A föld napján biciklivel felvonuló óvodások látványa mindenkit emlékeztessen arra, hogy a földet unokáinktól kaptuk kölcsön tartós használatra! Illik betartani a kölcsönzés szabályait!

Mesevár óvoda

+ fotók

Anyák napja a ...

Napraforgó csoportban

Feldíszítettük a szobákat, elkészítettük az ajándékokat. Verseket, dalokat tanultunk.
Mindezek után nagy izgalommal vártuk az Anyákat, Nagymamákat az ünnepségünkre.
A befogadás idején még hihetetlennek tűnt, hogy könnyes szemű, anyja után szomorkodó, három éves – pár hónap múlva – milyen ügyesen, bátran fogja mondani a köszöntőt.
A nagyobbak már rutinosan, nagyobb kihívásokkal ünnepelték és köszöntötték az Anyukájukat, Nagymamájukat.
„Anyácska nézz rám, emeld föl arcodat, Tündér mosollyal mutasd magad.
Neked bont szirmot sok éledő kis virág,
Madár dalol most, figyeld a fán.”

Edit óvó néni

Cica csoportban

Meleg szívvel, szeretettel köszöntöttükaz édesanyákat és nagymamákat. Nagyon sokan eljöttek és megcsodálták műsorunkat! Köszönjük szépen!

Gabi óvó néni

Katica csoportban

Az érzelmi kötődés az édesanyákhoz nagyon nagy kincs és öröm az ember életében. Mi ezt az örömöt éltük át a Katica csoportban az anyák napi ünnepségünkön.
A gyerekek boldogan és önállóan mondták a verseket, énekelték a dalokat, játszották a népi játékokat. Az ajándékok - saját kézzel gyúrt kókuszgolyók - szívvel és lélekkel készültek. A varrt legyező „vérrel és verítékkel” készült, de a tű használata nem okozott gondot a kicsik számára. Sokan még saját magukon is meglepődtek: „Én nem is tudtam, hogy tudok varrni!…”
És, hogy a nagymamák mit érezhettek? Talán a saját gyermeküket látták unokáikban.

Megható pillanatok, örömteli érzések… Ebből kellene sok a szürke hétköznapokra!

Éva óvó néni

Hétszínvirág csoportban

Nyílt nappal egybekötött Anyák napját tartottunk a Hétszínvirág csoportban. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők bepillanthassanak a csoport életébe, hiszen a legdrágább kincsüket bízzák ránk, ezért a második nyílt napunkat is megtartottuk, s e jeles naphoz csatoltuk. A gyerekek nagyon várták ezt a napot, nagyon készültek rá. Lehetőség volt szabad játékra, ahol minden kisgyerek megmutathatta kedvenc játékát, együtt játszhatott a szülővel, akinek volt kedve, kézműveskedett az édesanyjával vagy a nagymamájával. Tízórai után matematika foglalkozás keretében benépesítettük a Hétszínvirág kastélyunkat.
A műsor keretében előadták a gyerekek „ Az eltévedt kiscica” című színdarabot, amely nagyon aranyos darab, a csoport élvezte minden percét. A gyönyörű dalokkal, versekkel könnyeket csaltak a szülők, nagyszülők szemébe az óvodások.
Köszönjük szépen mind a gyerekeknek, mind az édesanyáknak, hogy vannak egymásnak, -nekünk.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa

Nefelejcs csoportban

„Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az édesanyja
Őt karjaiba zárja.”

Nálunk a Nefelejcs csoportban az anyák napját nyílt nappal kötöttük egybe. Nyolc órától vártuk a kedves vendégeket és a gyerekeket. A szabadjáték mellett lehetett anyával közösen tulipánt varrni, szívecskét készíteni. Igyekeztünk mindent úgy csinálni, ahogy a mindennapokban szokott történni. Tízórai után előadtuk a kis ünnepi műsorunkat és a gyermekek átadták az ajándékaikat az anyukáknak és a nagymamáknak. Nagyon nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek, számolgattuk a napokat, hogy mennyit kell még aludni a vendégségig. Köszönjük a résztvevő felnőttek aktivitását, mert nélkülük ez a nap nem sikerülhetett volna ilyen jól.

Anna óvónéni

+ fotó?

Vilmos, a kisvakond

Előadás keretében sok-sok környezetismereti tapasztalatot szereztek a gyermekek.
Az erdő életéről, az állatokról és az emberek legnagyobb hibájáról, a környezetszennyezésről szerezhettek új ismereteket.
Hallottunk a szelektív hulladékgyűjtésről is, melyet otthon is tudunk a gyerekekkel EGYÜTT végezni!
Nagyon fontos, hogy óvják környezetünket, unokáink unokái is boldog életet élhessenek bolygónkon!

Gabi óvó néni

+ fotók


Pedagógusnapi Köszöntő

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógus nap. Nem valami fontos, kitüntetett, mindenki által hangos, hangjával messze zengő. Nem is kell, hogy az legyen. Szerény személyem volt már óvodás, iskolás, (megéltem gyermeki létem) anyukám túláradó szeretete, amellyel a gyermekei felé fordult, később belőlem is felszínre hozta a gyermekek szeretetét, óvodás koromban határoztam el, és mondtam ki először „óvó néni leszek”.Ezen elhatározásomhoz hosszú rögös út vezetett, de segítőim általános iskolai tanítóim, tanáraim voltak. Sokukról tudnék szépeket mesélni, de a legfontosabb, hogy bíztak a gyermekben, nem rombolták, hanem építették álmaim. Kikövezték az álmokhoz vezető utat, nekem annyi volt a dolgom erről az útról le ne térjek, valósítsam meg bátran ezt az álmot. Az álom valóra vált. Nagy tervekkel, hatalmas energiával kezdődött pályafutásom sok gyönyörű szempár szegeződött rám várták a segítséget, a jó megoldáshoz vezető utat, várták megoldjam a konfliktust, mindig valami érdekes történjen, ők lehessenek a mesevilág hősei hol „boszorkány” hol „tündér” lehettem. Igen ám, de van, amikor mindenkinek egyszerre kell a segítség, egyszerre kell boszorkánynak és tündérnek lenni. Délutánra már én sem tudtam ki is vagyok valójában az első napokban. Már akkor feltűnt kolléganőm kiegyensúlyozottsága, segített, megoldott minden problémát, ő volt „minden” amit a játék megkívánt, és még viccelődni jókat nevetni is volt kedve, fáradtságnak nyomát sem láttam. Figyeltem minden mozdulatát, reakcióit, válaszait a feltett kérdésekre. Elkezdődött egy tanulási folyamat, ami az óta is tart. Mai napig találok újdonságot megszívlelendőt a munkáját figyelve. Feltölt, szórakoztat, jó tanáccsal mindig tele a tarisznyája. Immár 43 éve szolgálja a Felsőpakonyi Mesevár Óvodát.

Csodálatom akkor teljesedett ki, amikor megkérdeztem 2015-ben jelentkezik e, a minősítésre. Erről biztosan hallott mindenki, még az is, aki nem szakmabeli. Lényegében ez a munka felér egy komoly szakdolgozat megírásával, hatalmas időigénnyel, és azt kell bebizonyítani valóban pedagóguspályára termett az, aki már egyszer pedagógusként megvédte a diplomáját és jelen esetben 42 éve napról napra legjobb tudásával van jelen gyermekeink életében. Ő gondolkodás nélkül vállalta a megmérettetést. Elgondolkodtam mi fűti, mi hajtja, hogy nap-nap után teljesítsen, s még egy mások által megoldhatatlannak tűnő megmérettetést is könnyeden bevállaljon. A válasz nem kétséges: A SZERETET. A szeretet a munkája iránt, mérhetetlen szeretet, amit a gyermekek felé sugároz, a szeretet és hit a kollégáiban, akikkel együtt minden akadály talán könnyebb. Ő már tudja, megtapasztalta, aki adni tud, az kap is.

Eljött a minősítés napja, amelyet kíváncsisággal, de kicsit félve vártam. Két szakértő érkezett óvodánkba, s rövid ismerkedés után beléptünk a csoportszobába 2 órában megfigyelni a kolléganő csoportban végzett munkáját.

Lényegében az történt, amit vártam, egy tökéletes délelőtt jól megtervezett foglalkozásokkal.
Amitől mégis feledhetetlen nap lesz számomra azok a következők:

 • nem keres hibát, csak a jót látja
 • számonkérés helyett, megmutat, magyaráz, példát ad, megölel
 • gyermekek itták minden szavát, értették a tekintetét a gesztusait
 • semmi nem vonhatta el figyelmét a gyerkőcökről
 • elég volt a jelenléte ahhoz, hogy az apró nép megszelídüljön, biztonságban érezze magát
 • van egyfajta kisugárzása, meg sem kell szólalnia mégis minden csemete körülötte izeg-mozog
 • együtt „lélegzik” a reá bízottakkal, s humora el nem hagyja egy percre sem

Még sorolhatnám hosszasan minden erényét az én kedves kollégámnak, de azt hiszem, hogy leginkább azt kérném, ha kívánságom lehetne, amivel a szakértők búcsúztak:”Kívánok jó erőt, egészséget! Hogy miért csak ennyit? Azért, mert ha ez megadatik, még sokáig velünk lehet, tanulhatunk tőle,s a fiatalabbak is átvehetik az Ő titkát:

SZERETETTEL, ELFOGADÁSSAL, A GYERMEKEKBE VETETT HITTEL ÉRDEMES ÉLNI A PEDAGÓGUS LÉTÜNKET!
Köszöntelek Jó szívvel Bánki Erzsébet óvó néni, mint kollégád, mint szülő.

Pedagógus

Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,
de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s - bár tán nem érzi -
hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,
„LÉLEK SZOBRÁSZA”:
PEDAGÓGUS?!

Füle Lajos

Újszülöttek

Palotai Noel - 04.14.
Fehér Dominik - 04.13.
Fehér Bence - 04.13.
Basa Martin - 04.22.
Tőtős Léna Tiána - 04.27.

Iskola

Mese Ócsán, siker Felsőpakonynak!

Április 28-án került megrendezésre Ócsán az I. mesemondó verseny, melyen nagy büszkeségünkre a sok helyi tanulóval szemben iskolánk 2.a osztályos tanulója Molnár Roland nyerte el az első helyezést. Meséjével a „A sovány ember kövér malacá”-val nemcsak a közönség, hanem a zsüri arcára is odacsalta a nevetést.
Gratulálunk!

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanítónő

+fotó?

Jutalomkirándulás

A Madarak és fák napja alkalmából kiránduláson vehettek részt iskolánk legjobb tanulói. A Herman- nap reggelén egy nagyobb busznyi diákkal és pedagógussal indultunk a Jókai-kertbe. A madártani és természetvédelmi szakkönyvtárban előadást hallottunk a természetvédelmi területek jelentőségéről, a Duna-Ipoly Nemzeti Park elhelyezkedéséről, természeti értékeiről, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkájáról, ill. Jókai és a kert kapcsolatáról. A gyerekek érdeklődőek, jól bevonhatóak voltak. Az eső, sajnos, elmosta a tervezett tanulmányi sétát, de a Magyarország madárvilága című kiállításhoz a kerten keresztül mentünk, és ennyiből is láttuk, hogy érdemes lenne egyszer szép időben visszatérnünk. A kiállítás kitömött madarai lenyűgözték a gyerekeket, hisz valóságosabbak voltak, mint képeken, és megfigyelhetőbbek, mint a természetben. Maradt idő a témához kapcsolódó, játékos feladatok megoldására is.

Wacha Borbála

+1 fotó

Hagyományban élve

A márciusi szám két cikkében már említettük a pályázatot, amely lassan a végéhez közeledik – most a Csiki Pihenőkertben szerzett élményeinket osztom meg az olvasókkal.
Május 3-án dr. Mester Edit régész és múzeumpedagógus várt minket az Árpád-kori régészeti parkban. Beöltöztünk honfoglaló magyaroknak, és már repültünk is vissza az időben. Egy díszes jurtában, nemez szőnyegeken ülve beszélgetni kezdtünk a honfoglaló magyarok vándorlásairól, csatáiról, életmódjáról. Edit néni elégedett volt a gyerekek hozott ismereteivel. Megdicsérte őket, és jutalomképp megnézhettük és megtapinthattuk honfoglalás kori öltözetek, ékszerek, fegyverek, edények és hangszerek másolatait. Később bementük egy veremházba, ill. megszagolgattuk a sámánasszony gyógynövénykertjének virágait. Különösen élvezték a gyerekek az íjászatot, amelyben a másnapi íjász-foglalkozáson is tovább ügyesedhettek. A parkból természetesen nem jöhettünk el a nagy, modern játszótér birtokba vétele nélkül.
A Csiki Pihenőkert remek helyszíne osztálykirándulásoknak, de szívből ajánlom nyári táborba vágyó gyermekeknek is!

Wacha Borbála

+ fotók

Színházlátogatás

Immár több éves hagyomány iskolánkban, hogy az alsó tagozatos tanulóknak színházbérletük van.
Ebben a tanévben több, mint 80 gyerekkel a Turay Ida Színház művészeinek 4 előadását tekintettük meg.
A következő darabokat láttuk:

 • Mumus a szekrényben
 • A Szeméthegyen túl
 • Holle anyó
 • Hamupipőke

Minden alkalom vonzó, maradandó élmény volt számunkra.

A látvány, a zene és a mese világában játszódó jelenetek elvarázsolták a gyerekeket. A sok vicces, komikus helyzeten önfeledten nevettek, együtt izgultak a főszereplőkkel és hangos biztatással segítették őket legyőzni a gonoszt.
Reméljük, hogy ezek az előadások hosszú távú élményt nyújtottak a gyerekek számukra.

Rné Balázs Mária
tanító

Tavaszi futóverseny az alsó tagozaton

A mozgás hozzátartozik az egészséges életmódhoz, s ezt igyekszünk gyermekeinkben is tudatosítani. Fiúk, lányok, kicsik és nagyok egyaránt várták a tavaszi futóversenyt, melyet április 20-án rendeztünk meg. Mindenki nagyon ügyes és kitartó volt. A versenyszellem ott volt szinte minden gyermekben.

Eredményeink az alsó tagozaton következők:


LÁNYOK

FIÚK

1.o.

1

Szentgróti Lelle

Göndör Milán

2

Lőrincz Kincső

Balla Kános

3

Dobos Fanni

Vargyai Gergő

2.o.

1

Szolnoki Beatrix

Palotai Kristóf

2

Nagy Regina

Göndör Márk

3

Kövesdy-Csillag Mária

Princz Olivér

3.o.

1

Zay Emese

Zay Bence

2

Csőszi Dominika

Kruppai Norbert

3

Katarov Csenge

Vaszi Mihály

4.o.

1

Tóth Laura

Kovács Dominik

2

Ecsedi Nikolett

Udvardy Koppány

3

Budai Virág

Kruppai Adrián

Eredményeink a felső tagozaton következők:
60 m-es táv


LÁNYOK

FIÚK

5.o.

1

Imre Réka

Farkas Bendegúz

2

Kánai Zita

Mózer Nikolász

3

Lengyel Brigitta

Farkas Dominik

6-7.o. 6.o.

1

Gombik Barbara

Encsev Norbert

2

Sulyok Vivien

Békési Attila

3

Marossy Flóra

Lőrincz Botond

7.o.

1

Danó Norbert

2

Kohán András

3

Ádámku Attila

8.o.

1

Somogyi Alexandra

Pótfi Áron

2

Fülöp Réka

Sultisz Péter

3

Oláh Gina, Konczi Cintia

Balogh Alex

Váltóverseny
1 kör
5-6.o. Lányok
1.Katarov Réka – Lengyel Brigitta – Zsólyomi Nikolett – Imre Réka
2. Bernáth Szilvia – Marossy Flóra – Lakatos Enikő – Pechula Krisztina
3.Kovács Dorka – Kelemen Alexandra – Kerékgyártó Kitti – Rusai Szonja

2 kör
5-6.o. Fiúk
1. Mózer Nikolász – Farkas Dominik – Farkas Bendegúz – Füg Erik
2. Czimbercsik Bence – Békési Attila – Encsev Norbert – Lőrincz Botond

3 kör
7-8.o.
1. Danó Norbert – Kohán András – Takács Imre – Dósa Roland
2. Pótfi Áron – Balogh Alex – Oláh Gina – Somogyi Alexandra
3. Fülöp Réka – Konczi Cintia – Némedi Dániel – Bazsik Gréta

Szalóki Barbara
tanító

+ fotók


Föld napja az iskolában

2016. április 22-én a Föld napja alkalmából világszerte különféle eseményeket rendeztek. Iskolánk pedagógusai és diákjai is hasonlóképpen cselekedtek. A felső tagozatos diákok futóversennyel indították a Föld napi programjukat, majd az iskolához vezető úton feladatok sokasága várta a csapatokat. Az alsó tagozatos gyermekek különböző színtereken tartott játékos foglalkozásokon aktivizálták magukat. A keresztrejtvények, kirakók, a Földdel kapcsolatos tesztek nem jelentettek nehézséget a diákoknak. Nagyon tájékozottak és kreatívak voltak, s lelkesen sorolták a jobbnál jobb ötleteket, hogy hogyan óvjuk meg Földünket!

Szalóki Barbara
tanító

+ fotók

Katolikus

Ha itt lettél volna!

Április 23-án egyházi kiránduláson vettünk részt Taksonyban és Dunaharasztiban a gyáli közösséggel együtt.
Először Taksonyt vettük úti célul, ahol gyönyörű tavaszi napsütésben megtekinthettük a Szent Anna templomot, mely a huszadik században épült, 1958. július 27-én szentelték fel. Orgonáját 1988-ban készítették. Abban az évben alakították ki a csodálatos templomkertjét a plébániájával együtt. Itt teljesít szolgálatot a számunkra is kedves Roland atya. A hívek szeretete elmondhatatlan, nagyon jól éreztük magunkat.

Majd ezt követően Dunaharasztira látogattunk. Útközben a Haraszti kálváriakápolnát is megtekintettük, mely 1762-ben épült, újjáépítése 1965-ben történt.

Dunaharaszti: Szent István templom.
Láng András plébános úr köszöntötte a csoportot és bemutatta a gyönyörű templomot, templomkertet, plébániát. A templomot 1904-ben szentelték, 2010-ben újították fel. A templom búcsúját augusztus 20-án tartják.

Egy kis közös beszélgetés a plébánián és finom ebéd sok süteménnyel következett. Igazi szeretetet érezhetett minden látogató.
Továbbhaladtunk a Rákócziligeti Szent Imre kápolnához, ahol kedves Roland atya mondott szentmisét, utána itt is szeretet vendéglátásban volt részünk.
A kápolna mellett templomot építenek - az 1944-ben felrobbantott régi helyére - melyre lehetett támogató téglajegyet vásárolni. Az udvarban gyönyörű lourdesi barlang van.
Meghatottan búcsúztunk a találkozás és az együtt töltött nap örömeivel.
Roland atya a következő szavakkal búcsúzott el a látogatóktól:
„Minden kedves gyáli és felsőpakonyi ismerősömnek üzenem, hogy senkit nem felejtettem el és szívemben őrzöm az arcokat.”

Május 1. Munkás Szent József ünnepe és idén Anyák napja is. A felsőpakonyi Római Katolikus templomban kedves műsorral és egy szál virággal köszöntöttük az Édesanyákat és Nagymamákat.
Egy verssel köszöntöm én is a kedves olvasókat:

Fohász anyámért
„Engedd fel Jákob létráján melyen angyalaid
járnak s ha kopogtat nálad ne találjon
ajtódon zárat, ha köszön engedd át küszöbödön
hadd legyen polgára boldog mennyországnak
ahová mindenek vágynak.
Téged pedig illessen ó Isten üdvéért örök hála
ez hozzá az ő gyermeke könyörgő imája.”
(Csatári Varga L. verse)

Kívánok minden kedves olvasónak gyönyörű derűs tavaszt.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

+ fotók

Református

Könyvtár

Könyvtári hírek – május

Reményeink szerint mire a lap megjelenik, teljesen befejeződik a könyvtár épületének tetőfelújítása, a bejárat megújítása. Nagyon szép lett az intézmény kívül-belül. Köszönet a fenntartó Önkormányzatnak, hogy az energetikai pályázat kereteit nem kis összeggel kiegészítve majdnem teljesen felújította a felsőpakonyiak kulturális intézményét. A hiányzó részek is folyamatosan sorra kerülnek. Kérem, vigyázzunk az épületre, a berendezési tárgyakra!
A könyvtári állomány az Önök és gyermekeik igényei szerint bővült. Folyamatosan jegyeztük a „kívánságokat”, s amint lehetőségünk lett, beszereztük a keresett könyveket, valamint a kedvelt szerzők hiányzó műveit

A közelmúltban kolléganőmmel részt vettünk egy konferencián, mely a kötelező olvasmányokról szólt. Örömmel nyugtáztuk, hogy az új ajánlatok nagyobb részéből egy-egy példány megtalálható könyvtárunkban. Ha az iskola, a pedagógus, vagy az a tanuló aki más településen végzi tanulmányait időben jelzi, melyik könyvet vagy kisregényt, mesét kell elolvasni, igyekszünk beszerezni azokat.

Könyvajánló:
Berg Judit : Rumini

Hallottatok már Pelevárról? Egy távoli sziget fővárosa. Ott található a világ legnagyobb kikötője és a híres bazár. Sehol máshol nem lehet zsugorító meg növesztő port kapni; csak itt árulják a híres látóüveget, amivel a falon is át lehet látni; de van még örökké világító mécses, láthatatlanná tevő kalap, soha ki nem fogyó gyümölcskosár, a régi pajzsokról, késekről, fegyverekről, kincses ládákról és csodakenőcsökről nem is beszélve.
A Szélkirálynő nevű hajó éppen Pelevárba tart, fedélzetén Egérország legkiválóbb matrózaival, Negróval, a szigorú fedélzetmesterrel, Ajtonnyal, a hajószakáccsal, a nagy tudású Cincogi doktorral, és két mindenre elszánt hajósinassal, Ruminivel és Balikóval.
Az út hosszú és veszedelmes, és hogy a baj még nagyobb legyen: a viharos szél a félelmetes hírű Ragacs-tengerre sodorja a Szélkirálynőt. Először vad tengeri szörny támad rájuk, majd a megrongálódott hajóval ismeretlen, a térképen sem jelzett szigeten kényszerülnek kikötni. Mi történik, ha a szigetlakók ellenségnek hiszik őket? Hogy tudnak átkelni a rettegett Sárkány-szoroson? Mit rejt a lakatlan sziget, ahol vízért szállnak partra? És hová tűnt Rumini?

Filák Lászlóné

Mikka-makka tábor

Idén ismét szórakoztató programokkal várom a táborra jelentkezőket!
Első turnus: 2016. július 11-15-ig tart, melynek keretén belül kézműves foglalkozás és torna lesz a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. Kerékpározunk Ócsára. Ellátogatunk a Margitszigetre, a margitszigeti állatkertbe. Elmegyünk a Mesemúzeumba, ahol „a pókok is mesét szőnek”, és a hét zárásaként a Fővárosi állatkert látogatást tervezzük.
Második turnus: 2016. július 18-22-ig tart, ismételten kézműves foglalkozás és torna lesz a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. Kerékpározunk Gyálra. Ellátogatunk a Budakeszi Vadasparkba, és a Hajógyári szigetre is. A hét programjait pedig a KAC-KAC játszóházban zárjuk!
A tábor 5 fő felett indul. Részletekért keressetek bátran.
Tóth Gabriella – 06-70-2940862

AZ ALSÓT KAPTAM, DE ÍGY HIRDETÉSNEK NÉZ KI…

Első turnus: 2016. július 11-15-ig
07. 11.: Kézműves foglalkozás, torna 9-13 óráig a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
07. 12.: Kerékpározás – Ócsára 9-14 óráig
07. 13.: Margitsziget, margitszigeti állatkert - 8:30-kor találkozó az állomáson, érkezés 16:07-kor
07. 14.: Mesemúzeum - 8:30-kor találkozó az állomáson, érkezés 16:07-kor
07. 15.: Állatkert - 8:30-kor találkozó az állomáson, érkezés 16:07-kor

Második turnus: 2016. július 18-22-ig
07. 18.: Kézműves foglalkozás, torna 9-13 óráig a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
07. 19.: Kerékpározás – Gyálra 9-14 óráig
07. 20.: Budakeszi Vadaspark - 8:30-kor találkozó az állomáson, érkezés 16:07-kor
07. 21.: Hajógyári sziget - 8:30-kor találkozó az állomáson, érkezés 16:07-kor
07. 22.: KAC-KAC játszóház - 8:30-kor találkozó az állomáson, érkezés 15:07-kor

Részvételi díj: 10.000.-/fő/hét
A tábor 5 fő felett indul!
Részletekért keressetek bátran!

Tóth Gabriella – 06-70-2940862

Kiegészítés

Sajnos, egy technikai malőr következtében az előző számban megjelent vers utolsó sora lemaradt. Most leközöljük az utolsó versszakot - bízunk benne mindenki megelégedésére.

Cseh Rózsa: Rekviem azért a falucskáért…

Bolondos szellő, új tavasz hozója…
Olyan békés ez az alkonyi kép!
Dédunokám az esti harangszóra
a torony felé nyújtja csöpp kezét.

Civil

Vöröskeresztes kitüntetések

A Magyar Vöröskereszt idén ünnepli fennállásának 135. évét. A Pest Megyei szervezete ez alkalomból tartott, május 10-i ünnepségén, két felsőpakonyi tagjukat is elismerésben részesítette.
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége FÜZI ANNAMÁRIA részére „Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés EZÜST”, illetve SISKA JÁNOSNÉ részére „BRONZ” fokozatát adományozta a Felsőpakonyi és Dabasi körzet ajánlása alapján.

Ezúton is gratulálunk az elismerésekért és kívánunk erőt és egészséget a további munkájukhoz.

VBA

+ kép

Darumadár Nyugdíjas klub áprilisi eseményei röviden

Április 11-én régi tagunktól búcsúztunk, utolsó útjára kísérték Németh Józsi bácsit a pakonyi temetőbe: „nyugodjon békében!”

Április 14-én délután énekkari próba, 17 órakor csevegős klubnap volt.

Április 17-én, a költészet napján Gyálon többen ellátogattak a kultúrházba.

Április 21-én énekkari próba, klubnap, ahol az elmaradt Gyula névnapot Somogyi Gyula és kedves felesége – aki többféle finomságot sütött – most tartották meg. Lőrentei Erzsike vezetőnk, és Füziné Esztike szép köszöntőverseket mondtak neki. Finom tüzes vizet, üdítőket és sütiket fogyasztott mindenki. Új belépőket is köszönthettünk tagságunkba, Molnár Erzsébetet és testvérét Molnár Ágnest. Erzsébet pár szóval bemutatkozott ezen a napon.

Április 28-án 15 órakor vezetőségi ülés volt, ahol a következő hónap programjait ismertette Lőrentei Erzsike. 16 órakor énekkar, utána klubnap.

Május 1-én vasárnap Anyák napja révén örömmel hallottam tagságunkról – mivel a többsége nő, anya és nagymama, sőt dédmama – sok-sok szép virágot és köszöntést kaptunk. Köszönjük!

Május 4-én énekkari próba, 17 órakor taggyűlés, ahova eljött Lőrentei Erzsike dédunokája, Nagy Révész Vid, aki két gyönyörű éneket adott elő: a Nagymami és az én anyám című kedves, dallamos, szívhez szóló énekével könnyeket csalt a szemünkbe. Ezt is köszönjük, hiszen mindenkinek jól esett.

Május 7-én 6:30-kor indultunk Karcagra, ahova az énekkar meghívást kapott. Az Akácliget Strandfürdőben karcagi nyugdíjas találkozó volt szervezve. A nyugdíjasklubok színes műsorokkal léptek fel. A mi énekkarunk hibátlan nótacsokrot adott elő. Tagságunk közül – akik elkísérték az énekkart – kik a vízből, kik a nézőtérről drukkoltak és tapsoltak. Jók voltak! A strandon birkafőző sátor is volt, ahol az Alföld legfinomabb pörköltjét főzték! Akik szeretik, áradoztak az ízéről, sőt, többen elvitelre is csomagoltattak, vásároltak az itthon maradt családtagoknak. Az idővel csak az volt a bajunk, hogy a napsütés ellenére hideg szél fújt. A kis hiba ellenére jól éreztük magunkat. Szokásunkhoz híven Adonyba bementünk kedvenc pékségünkbe: csülkös batyut, túrósbatyut, és még sok finomságot vásárolva kényeztettük magunkat. (ez a nap sem a fogyókúráról szólt).

Ezután készülődtünk a 14-i gyermeknapra, és a közelgő Pünkösdre. Most már itt az ideje elültetni a palántákat, és a balkonvirágokat. Mindenkinek jó kapirgálást!

Kovácsné Németh Ilona

+ fotók

ÉRTÉKEK MENTÉN

„MIND CSILLAGOK VAGYUNK”
Ki fényesebben, ki gyengébben ragyog, de amíg élünk: világítunk. A hit, hogy nem élünk hiába, a remény, hogy tovább adhatjuk a lángot: ez élteti a bennünk élő fénysugarat.
Úgy jöttem el Koós Nórától, a Költészet Napján rendezett ünnepség frissen felfedezett csillagától, aki Felsőpakony értékteremtőit gyarapítja, és kérésemre leült velem a napfény ragyogta délben beszélgetni, hogy ujjongott a lelkem: lelki társra leltem. Számomra talán kicsit későn jött, mert az éveket visszacsalogatni már nem lehet, de sokaknak adhat bíztatást, megnyugvást és hitet a belőle áradó erő.

- Nóra, Te magad vagy a meglepetés! Honnan pottyantál közénk újmódi, a gyermeki lelkeket értő és irányító Mary Poppins-ként?
- Bár inkább városinak számítok, de gyermekkoromban nagymamámnál sok varázslatos nyarat töltöttem a József Attila említette Öcsödön. Családjától elszakítva ő kevésbé szerette azt a helyet, de nekem egy életre elegendő csodás élményt adott minden tekintetben: a gyermekkor szabadságát, a fantázia kiteljesedését. Meséket, történeteket, élményeket, amelyeket kaptam vagy éppen alkottam magamnak.
Amikor az életem egy másik periódusában új utat kellett választanom, úgy döntöttem, hogy visszatérek a vidék barátibb világába. Sokfelé keresgéltem, s volt párom kollégájának ajánlására tértem be abba az egymáshoz boruló zöld lombos alagútba, amely a faluba hívogatott. A látvány varázsa mindent eldöntött. (Azóta is siratom, hogy volt szívük tönkretenni!) Otthonra leltem itt. Később értesültem egy névtelen levél „jóvoltából”: a ház falai elmúlt tragédiát rejtegetnek.

- Ugye, nem hiszel a babonákban?
- Nem, hinni nem hiszek. Abban inkább, hogy ami az egyik ember számára tragédia, a másiknak maga a boldogság. Bár bevallom, volt néhány kellemetlen pillanatom e levél nyomán, de én itt a boldogságot találtam meg. Két kisfiam itt cseperedik, tanul, sportol, jól érzik magukat az iskolában is, tele vannak élettel, vidámsággal, fogékonyak minden jóra. Édesanyám a közelünkben, jómagam újra megértő, segítő, szerető társra találtam, akivel harmóniában nevelhetjük a gyermekeket. Kiegészítjük egymást és úgy érzem, megtaláltam mindazt, ami hiányzott eleddig az életemből: nyugalmat, békét, a gondolatok szabad szárnyalását, és így a versek is úgy törnek felszínre bennem, hogy van Ő, aki érti, szereti, inspirál, s ha kell, kritikáival is segít nekem.

- Tudod, mi ragadott meg elsőként a Költészet Napján elhangzott verseidben? Az, hogy nem egyes szám első személyben íródtak. Nem az anya fogalmazza meg a gondolatait a gyermekéről, hanem a gyermek írja-festi le az édesanyát, s a mindennapok képét, szokásait, ő fogalmazza meg a saját érzéseit, látásmódját.
- Talán azért, mert nagyon bennem élnek a fiaim. Könnyen ráhangolódom a lelkük rezdüléseire, habitusukra. Általában azonban a bennem áradó gondolatok, érzelmek, vágyak, emlékek törnek felszínre, s rendeződnek verssé a pillanat hatása alatt. Annyira belső késztetés, hogy később sem alakítok, változtatok rajtuk, mert így érzem természetesnek. Igaz, inkább az íróasztalomnak írok.

- Mi késztetett versírásra, s miért nem jelenteted meg őket?
- Kisgyermek korom óta fogalmazódnak bennem lírává a gondolatok. Csodás tanárnővel ajándékozott meg később a gimnázium is, aki belém ültette az irodalom szeretetét, s egyben önbizalmat is adott. Sokat szerepeltem az iskolában, később versenyeken a kerületben, Budapesten, s országos versmondó versenyeken is nyerhettem második díjat, többször is. Ugyanakkor van egy hivatásom, ami úgy választott engem, hogy szinte észbe sem kaptam, máris idegenvezető lett belőlem. Érettségi után ért egy azonnali ajánlat és 5 évre Görögország lett az otthonom, ahol mélyvízbe dobva, gyakorlat közben tanultam meg a szakma csínját-bínját. Ebben is a mindig kéznél lévő fantáziám, a gondolat szárnyalása segített a művészettörténet, az angol, görög, német nyelv elsajátítása mellett.
Hazaérkezésem után családot alapítottam, s számomra mindmáig legfontosabbak a gyermekeim. Az ő nevelésük, irányítgatásuk, lelkük, értelmük csiszolgatása, szemük rányitása az igazi értékekre. Amikor úgy hozta a sor, új életet kezdtem. Voltam nagyon fent és nagyon lent, amiből versek is születtek, de soha nem volt célom, hogy kiadassam vagy pénzzé tegyem őket. Ezek természetes késztetések, amelyek a bennem zajló belső élet tükröződései. Utóbb ugyan az interneten megtalálható sokuk bárki számára az amatőr verses oldalakon, csak be kell ütni a www.poet.hu –t.

- Miből meríted az erőd?
- Bár be kell látnom, hogy meglehetősen szétszórt vagyok, mert oly sok minden érdekel, annyi mindent szeretnék tenni vagy megismerni, de abban mindig segítségemre volt a makacsságom, ahogy végére szeretek járni a dolgaimnak. Ebben nagy támogatóra találtam új társamban is, akivel immár öt éve összekötöttük a sorsunkat. Hiszek a Mindenhatóban, a Felfoghatatlanban, abban, hogy figyelnek és vigyáznak rám, hogy része vagyok egy csodálatos nagy egésznek, és ha csak annyit teszek is, hogy jó útra terelem a gyermekeimet és megadok nekik mindent abból, amire képes vagyok: szeretetben gondoskodásban, világunk megismertetésében, akkor nem éltem hiába.

…és ez egy földi csillag ragyogásához éppen elég.

Lejegyezte: Durkó Éva

Koós Nóra
A sors harca

Mind csillagok vagyunk

Saját a harcunk, míg véget nem ér,
Egy titokzatos küzdelem.
És nem vívjuk valóban semmiért…
…csak Isten szerint igen…
Nincs az, mit igazán nyerhetünk,
csak a tapasztalat,
S az erő, hogy bízva higgyük hát
ismét az álmokat.
Mindenki pusztán egy „eset”,
Írott törvények szerint,
Keserves súlyokat cipel
újra és megint.
Vajon adott a sors? …Vagy talány?
Nem tudhatom… Te mit remélsz?
Nevetve sírsz a vicceken,
vagy inkább sírva félsz…
Mi az, mi hajt, vagy épp visszafog?
Mi az, amit a lét elér?
Mi az, mi kiölt már mindent?
Vagy mi örökre benned él?
Saját a harcunk, míg véget nem ér,
Aztán egy szép napon,
halovány fénnyel eltűnünk
egy hulló csillagon.

FELSŐPAKONY POLGÁRŐR EGYESÜLET SZEM

Személyi változások a polgárőrségnél:
Áprilisban tartott vezetőségi ülésen váratlanul lemondott elnöki posztjáról Dobos Sándor, mivel a továbbiakban nem tudja maradéktalanul ellátni a tisztséggel járó teendőket. Április 25-én a rendkívüli közgyűlésen az elnök lemondását és tagságának megszűnését elfogadták az egyesület tagjai. Benyújtották lemondásukat tisztségükről a vezetőség tagjai és az elnök helyettes is.
Ezúton köszönjük a távozó Elnök, az elnök helyettes és a vezetőségi tagok áldozatos munkáját!
A tisztújító rendkívüli közgyűlésig, ideiglenes vezetőség felállításáról döntött a közgyűlés.


A mindennapi szolgálat mellett, segítséget nyújtottunk a szervezőknek a gyereknapi rendezvény zavartalan lebonyolításában.

A szolgálat alatt tapasztaljuk, hogy a kellemes tavaszi estéknek köszönhetően, megélénkült az élet a községben.
Fokozottabb figyelmet kérünk minden közlekedőtől!
Jelentős fontosságú a balesetek megelőzésében a sebesség helyes megválasztása, a járművünk világításának használata, a láthatósági mellény felvétele!


Észrevételeiket, javaslataikat, bejelentéseiket fogadjuk a 06/20-382-90-11-es telefonszámon.

Köszönjük hogy segítik egyesületünk munkáját, működését:
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület SZEM

TAVASZ AZ FJE TEVÉKENYSÉGÉBEN

Csöndesen teltek el a tavaszi hónapok. Részben rutin munkákkal, részben a község életének rezdüléseit követve, ahhoz csatlakozva.

Márciusban részesei voltunk az önkormányzat évértékelőjén elhangzottaknak, ahol összefoglalta Nagy János polgármester a múlt év nem csekély eredményeit és tanúi lehettünk szép és jó, községépítő további célkitűzéseknek és elhatározásoknak. Március 15. megünneplése gondosan előkészített volt. Szép és felemelő Farkas Évi kis színkörének előadásával fűszerezve, de talán legszebb, legérdekesebb volt az általános iskola megemlékezése, amelyben Rozika tanár néni visszavarázsolta diákjaival a mába a márciusi ifjakat, Pest és Buda forrongó hangulatát Pilvaxostul, Landererestül a Nemzeti Múzeumig. Megtisztelő volt számunkra, hogy ebbe bevontak bennünket is, és igyekeztünk Ecsődi Jánossal, hogy hátteret, színt vigyünk a gyerekek fantáziadús, kitűnő játékába.

Programpontokba szedve adtuk le az Egyesület pályázatát az önkormányzati támogatáshoz, amelyet először vehetnénk igénybe megalakulásunk óta. Ebben célként a Falutörténeti Tanösvény megkezdését és a község lakóinak történetét összegyűjtő kiadvány elkészítését jelöltük meg.

Kis csoportot sikerült szervezni az Új Színház új darabjához, s együtt láttuk a Wass Albert költői regényéből színpadra írt drámát, „A funtinelli boszorkány”-t .

Áprilisban az iskolai szavalóverseny –immár megtisztelően állandó – zsűritagja: Kalas Béláné képviselte egyesületünket. FJE Különdíjunkhoz saját könyvtárából adományozott albumokat erre a célra, s adta át jól megérdemelt jutalomként a szavalóknak. A Könyvtár rendezte Költészet Napja mindig színes pont az eseménynaptárban. Külön érdekessége volt a felfedezés: új, általunk eddig nem ismert költő csatlakozott felsőpakonyi büszkeségeink: Varga Imre Lajos és Boros György mellé! A gyermekek által előadott versek között kiragyogtak Koós Nóra gyermekversei!

Ismét besegíthettünk a Polgárok Házának Ecsődi Jánossal, egy kiállítás megrendezésével. A 20. század első világégésének szereplői, a magyar, tengeri hadihajók makettjeinek és történetüknek kiállítását rendeztük meg, aminek megtekintését jó szívvel ajánlhatjuk az érdeklődőknek. Alaposan meghamisított történelmünknek egyik epizódját teszi helyre, adja vissza méltóságát.

Végre közzé tehetjük a hírt: elkezdhetjük a Történelmi Pakony Emlékmű munkálatait. Sok tárgyalás után megtaláltuk azt a kivitelezőt, akivel az anyagiakat is sikerült egyeztetni. Saját erőből: az önkormányzat munkagépe és Ecsődi János öntősablon készítése révén, a szakmunkák elvégeztetése sem haladja meg a két milliót. Ehhez az anyagi hátteret magán adakozásból biztosítjuk. Abban reménykedünk, ha látható, hogy a munka beindult és halad, a néhány segítő mellé csatlakoznak még páran.
Munkavégző központként használhatjuk az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, Bázison lévő területen a Durkó Dekor Stúdió anyagaiból Ecsődi János és Friedmann Balázs által felépített kis raktárt. Épp a napokban készült el és ebben a raktárban a Stúdió faluközösségnek felajánlott anyagait helyezzük el: dobogókat, falakat, szőnyegeket, egyéb dekorációs anyagokat, amelyek a község rendezvényeit szolgálhatják a jövőben, legyen az gyermeknap vagy iskolai-óvodai esemény.

Májusban mindig vendégcsalogató az ÖTYE Bál. Sultisz Miki a tőle megszokott lelkesedéssel mindig kitalál valami látványosságot, hogy hozzájáruljon az esemény sikeréhez. Ebben segíthettünk neki egy kicsit mi is Ecsődi János közreműködésével és a Durkó Dekor Stúdió Bt dekorációs anyagainak felhasználásával. Tekintve, hogy egyre aktívabbak a civil szervezetek és minden hónapban zajlik valami jelentősebb közösségi esemény, azt reméljük, hogy ezekhez mi is hozzá tudunk járulni részfeladatok elvégzésével.

Júniusban ismét készülünk az iskolai évzáróra a hagyományos FJE Különdíj átadásával és a Trianoni Emlékünnepséggel a Mártírok Emlékparkjában.

Durkó Éva
FJE

TRIANONRA EMLÉKEZÜNK!
Június 4. A Nemzet Összetartozásának Napja
JÚNIUS 4-ÉN, SZOMBAT délután 17 órakor
A MÁRTÍROK EMLÉKPARKJÁBAN
az ünnepi megemlékezésre mindenkit szeretettel várunk!
FJE

FELHÍVÁS!

Kedves Felsőpakonyiak! Kicsik, nagyok, ifjak és idősebbek!

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz/hozzátok, hogy ha valakinek otthon lejárt elsősegély doboz van a birtokában - és nem tud vele mit kezdeni -, ne habozzon sokáig, hanem hozza el azt a Szabó Magda Könyvtárba és adja le!

A cél: az ősz folyamán induló elsősegély tanfolyamon felhasználjuk a dobozokban található kötszereket a kötözések elsajátításához, gyakorláshoz.

Mindenkinek köszönjük a segítséget!

Vöröskereszt és a Nagycsaládosok nevében:

Bukodi Edit

Sport

Hátbelső

Tánc VN

Köszönet a támogatásért

Sikeresen kijutottunk a Felsőpakonyi Jamland két csoportjával (Dynamic Crew, Diversity Crew) a horvátországi ESDU világbajnokságra. Köszönjük a támogatóknak, hogy anyagi hozzájárulásukkal lehetővé tették szereplésünket. Külön köszönet a Felsőpakony Nagyközség Képviselő-testületének, a Matusek Kft-nek, Reál Élelmiszer Kft-nek, Joker Italboltnak, Cuki Fagyizónak, a „Kisbani/Pakony Plázának”, Vöröskereszt Helyi Szervezetének, Gyermeknap szervezőinek, Dr. Szűcs Lajosnak és a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozóinak, hogy megszervezték a táncvilágnapját. Végezetül mindenkinek köszönjük, akik támogatói jegy vagy tombola tárgy felajánlásával és szelvény vásárlásával támogatott bennünket. A legjobb tudásunkhoz mérten fogjuk képviselni - május 25-től, 29-ig a versenyen - Felsőpakonyt és mindent elkövetünk, hogy büszkék legyenek ránk!

Csepcsényiné Ceglédi Krisztina

Hátlap

JUNIÁLIS PLAKÁT!

2016_04_maj.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)