Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2016_05_jun

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVI. évf. 5. szám, 2016. június

Lapzárta:június 06.

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

TÜDŐSZŰRÉS

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tüdőgyógyintézet tájékoztatása szerint Felsőpakonyon a Tüdőszűrés augusztus 27 . - szeptember 04. között kerül megszervezésre a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.

A szűrés időpontjai:
augusztus 30., 31. - kedd, szerda - 08:30-tól - 14.30-ig
szeptember 01., 02., 05. - csütörtök, péntek, hétfő - 12.30-tól - 18.30-ig
szeptember 06., 07. - kedd, szerda - 08:30-tól - 14.30-ig

Egészségünk érdekében kérem minél többen éljenek a lehetőséggel és vegyenek részt a szűrésen.

A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint - ha van - az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal a szűrővizsgálatra.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson kapható csekk, befizetése postán történik a vizsgálat előtt.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

TESTÜLETI ÜLÉSEK

Beszámoló a 2016. május 31-i testületi ülésről

Első napirendi pontként a Dabasi Rendőrkapitányság településünkön végzett 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint Juhász Tamás c. r. őrnagy őrsparancsnoki kinevezésének támogatásáról született döntés.
A továbbiakban elfogadásra került az Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft., a Védőnői Szolgálat, a települési felnőtt háziorvosi, a gyermekorvosi, a fogászati ellátás, valamint a Pakonyi Palánták és az Egyenlő Esélyt Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
Megállapításra került a Felsőpakonyi Mesevár Napközi otthonos Óvodában a 2016/2017-ös tanévben indítandó csoportok száma és az alkalmazotti létszám. A létszámok alapján a 2016/2017. nevelési évben is biztosítható a gyermekek ellátása a 6 óvodai csoportban. Az óvoda engedélyezett alkalmazotti létszáma 22,5 fő (vezető, vezető-helyettes, titkár, pedagógus, pedagógiai-asszisztens, dajka, konyhai dolgozó).
A következőkben az ócsai szennyvíztelep üzemeltetésével kapcsolatban került jóváhagyásra a bérleti-üzemeltetési szerződés-tervezet a gyáli DPMV Zrt-vel. A szennyvíztelep üzemeltetését három önkormányzat (Felsőpakony, Inárcs, Ócsa) tulajdonában lévő Ócsa és Társai Nonprofit Kft. üzemelteti, azonban ez a cég már nem felel meg a törvény előírásainak.
Döntöttek továbbá tulajdonosi hozzájárulások megadásáról az ELMŰ Hálózati Kft. részére, valamint önkormányzati tulajdonban lévő telek értékesítéséről.
Végül a Márai Sándor és a Gárdonyi Géza utcában közvilágítás bővítéséről is tárgyalt a testület, határozat született ezen területen a közvilágítás további fejlesztéséről. Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat a tartalékalap terhére biztosítja.

Beszámoló a 2016. június 2-i rendkívüli testületi ülésről

Első napirendi pontként elfogadásra került Felsőpakony Nagyközség Sportfejlesztési Koncepciója, amely a jogszabályi kötelezettségen felül, tartalmazza mindazon fejlesztési elképzeléseket, melyek koncepcióba történő foglalása egy-egy esetleges pályázati igény benyújtása kapcsán előnyösek lehetnek.
Második pontként döntés született az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvételről, és az ehhez szükséges saját forrás biztosításáról. A pályázat lehetőséget adhat a Herman Ottó Általános Iskola tornatermének belső felújítására. A tervező által készített költségbecslés szerint az összköltség 26.579.000 Ft., melyből az önkormányzat által biztosítandó önrész 6.579.000 Ft.

Langné Malecz Andrea
aljegyző

IGAZGATÁSI SZÜNET

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016. (II. 15.) számú rendelete szerint
2016. július 25-től 2015. július 29-ig (5 munkanap)
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal zárva tart,
kizárólag anyakönyvi ügyekben tartunk ügyeletet az alábbi számon:
Kronvalter Emília: 20/947-15-09

Langné Malecz Andrea
aljegyző

Óvoda

Óvodai évzáró és ballagás

A felsőpakonyi Mesevár óvoda évzáró- és ballagási ünnepségét 2016. május 27-én tartotta az óvodában.
A csoportok a vendégek köszöntése után különböző műsorokkal - ének, vers, dramatizálás, zenére végzett mozgás, népi játékok és tánc - kápráztatták el szüleiket, ismerőseiket, melyre igen sokat készültek.
A nagycsoportosok elbúcsúztak fiatalabb társaiktól, az óvó néniktől, dajka néniktől, akik éveken át vigyázták, óvták és tanították őket, majd boldogan engedték magasba a színes lufikat.
A katica csoportosok népi játékokkal és népi tánccal ünnepelték e napot. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek felszabadultan énekeltek, táncoltak és a végén örültek annak, hogy anya, apa is itt van, és látja, hogy ők mennyi mindent tudnak. Nekik a műsor végén - az ünnepi zsúrtól eltekintve - a széles mosoly, a nagy ölelés volt az ajándék.
Mi felnőttek pedig csak remélni tudjuk, hogy mindenki jól érezte magát ezen a napon, a mi óvodánkba.

„Egy kicsi mosoly, egy nagy ölelés.
Egy mozdulatod, egy nagy nevetés.
Nincs akadály, a szíved lát…”
Garami Funky Staff: Mosolydal

Szalóki Éva
óvó néni

+ fotók

Iskola

Az iskola pályázati zárórendezvénye

Május 27-én, pénteken délelőtt a gyermekek érdeklődve figyelték, hogy mi épül az iskolaudvaron a focipálya mellett. Már akkor megkezdődött a készülődés a délutáni rendezvényre, amely az iskola által megnyert honfoglalás korát bemutató pályázati projekt záróeseménye volt. A nemezsátor fölállítása több órát vett igénybe, de amikor elkészült, mindenki megcsodálhatta.

14 órakor Matisz Zsolt igazgató úr megnyitotta a programot, beszámolt a pályázat eseményeiről, bemutatta az abban dolgozó pedagógusokat és méltatta a munkájukat. Nagyné Pál Tünde, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy mi várható a délután folyamán, mi mindenben vehetnek részt a gyerekek és a felnőttek. Megtekinthették a gyerekek munkáiból és rajzaiból összeállított kiállítást a nemezsátorban, illetve körülötte. A pályázati programok harmadát a kézműves foglalkozások tették ki, így megtelt a nemezsátor a gyerekek által készített munkadarabokkal. A gyermekek büszkén mutatták az alkotásaikat a szüleiknek, társaiknak és a vendégeknek, miközben kellemesen és hasznosan tölthettek el néhány órát egy nagyobb közösségben. Vetró Mihály népművésszel lehetett beszélgetni a nemezsátorról, aki szívesen válaszolt minden feltett kérdésre. A gyerekek rajzokat készítettek a sátorról, háttérben az iskolával, zsírkövet faragtak, társasoztak, táltos zenét hallgattak, íjászkodtak. Eközben már főtt a bográcsban a köles leves, amit kevesen ismernek, de nagyon egészséges, könnyen elkészíthető, finom és laktató, és őseink is ették már a honfoglalás korában. Miután elkészült, mindenki megkóstolhatta. (Külön köszönetet mondunk a rendezvény lebonyolításában aktívan részt vevő Durkó Évának a kiállítás berendezéséért, és Csóra Benjámin, 1. b osztályos tanuló szüleinek a főzésért.)

A rendezvény sokoldalú volta miatt, amelyet több önkéntes segítő bevonásával tudtunk megvalósítani, méltó befejezése volt a több hónapos projektnek.

Néhány gondolat a vendégkönyvből:
„Amikor az asszonyok nemezt készítenek, beleraknak egy darabot, néhány gyapjúszálat egy régi, már megszolgált nemeztakaróból. A réginek benne kell lennie az újban. Kívánom, hogy őseink örökségét vigyék tovább, újítsák meg, adják tovább gyermekeiknek”; „Hosszas kitartó munka eredménye, illetve befejező eseménye a mai sokoldalú, hangulatos záróesemény. Mosolygó gyerekek ismerkedhetnek a magyar hagyományokkal …”; „…sok szép és remek munkát láttam, s most is bebizonyosodott, hogy milyen ügyesek és tehetségesek a pakonyi gyermekek!” „Köszönöm szépen, hogy gyermekem részt vehetett ezen a programon. Fantasztikusan érezte magát, értékes tapasztalatokkal gazdagodott.”

Viziné Surányi Erika

Határtalanul!

Egy évvel ezelőtt minden áldott nap próbálkoztunk a pályázat honlapját megnyitni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írja ki minden évben hetedikesek számára.
A határidő előtt néhány nappal kitöltöttük a pályázati űrlapokat, ami még a tavalyi tapasztalatok alapján sem volt egyszerű. ( Aláírások, adatok)
Nem tudtuk igazán mit vállaltunk csak igyekeztünk minél több, még megvalósítható programot beírni, hiszen ezzel gyarapíthattuk pontjainkat, s ezzel vált esélyünk az utazásra. Úticélunk ERDÉLY: Irodalmi barangolás Erdélyben.
Már ősz volt, mire megtudtuk, hogy nyertünk és húsz gyerekkel és két kísérőtanárral elindulhatunk májusban. Beszerveztünk néhány szülőt, akik vállalták, hogy saját költségükön velünk jönnek és segítenek, ha szükséges. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni, hiszen segítő szándékkal tették mindezt!

Programunk:

1. nap
Érsemjén: Kazinczy Ferenc emlékszoba megtekintése. Helyi Általános Iskola meglátogatása.
Nagykároly: Károlyi – kastély
Érmindszenti Ady Múzeum
Szállás elfoglalása: Szék

2. nap
Válaszút: Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény - Nemezelés
Szamosújvár: Örmény templom
Kolozsvár: Szent Mihály templom; Mátyás király emlékmű

3. nap
Királyhágó
Csucsa: Boncza – kastély
Nagyvárad: Székesegyház

Sárossy Szilvia

Katolikus

Ha itt lettél volna!

A húsvét utáni 40-ik napon ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelét. A feltámadás után, a kiválasztott apostoloknak negyven napon át megjelenik, tanít és beszél Isten országáról és a Szentlélek eljöveteléről.
Míg az apostolok hallgatták, egyszerre szemük láttára felemelkedett és többé nem látták.
Akkor eszükbe jutott, hogy mondta nekik, hogy amint a menybe emelkedik úgy jön el az ítélet napján, leszáll a mennyből.

Pünkösd Húsvét utáni 50-ik napon a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Pünkösd az egyik legnagyobb és legfontosabb ünnepünk. Az éltető lelket ünnepeljük és hívjuk segítségül. Gyönyörű énekünk a „Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen, menyből fényességedet…”
Az ünnep lényege a lélek erejében rejlik.
„Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzét gyújtsd lángra bennünk, te aki a nyelvükben különböző nemzeteket mind a hit egységébe gyűjtöd, alleluja.”

Az ünnepet követi a Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság titka hit nélkül felfoghatatlan. Egy Isteni személyben, három személy: Atya, Fiú, Szentlélek.
A Szentháromság titka olyan misztérium, amely ott rejtőzik nem csak Istennek, de az emberek szívében is.
Május 29-én Úrnapján Krisztus Szent Teste és Vére ünnepén virággal díszített oltárokhoz az Oltáriszentséggel haladunk a körmenettel és mondjuk:

I. oltárnál: Krisztus királyt, Urunkat aki jelen van a kenyér színe alatt! Jöjjetek, imádjuk!

II. oltárnál: Krisztus királyt, Urunkat, aki a Szentmisében érettünk feláldozza magát! Jöjjetek imádjuk!

III. oltárnál: Krisztus királyt, Urunkat, aki önmagát adja eledelül nekünk! Jöjjetek, imádjuk!

IV. oltárnál: Krisztus királyt, Urunkat, aki az Oltáriszentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk! Jöjjetek, imádjuk!

Templomba visszatérve áldással ért véget az ünnepi körmenet.

E sok szép ünnepek után csöndesebb vasárnapok következnek.

Tájékoztatom a kedves katolikus közösséget, hogy a Szentmise időpont változás lesz, 2016. július 16-tól 2016. augusztus 14-ig szombatonként este 6 óra.

Kívánok minden kedves olvasónak szép, tartalmas nyaralást, kikapcsolódást és szép nyári napokat.

Berencsi Gézáné
világi egyháztanács elnök

+ fotók

Karitász-hírek

A május 21-én megtartott ruhaosztásra – a jó időnek is köszönhetően – nagyon sokan kíváncsiak voltak! Már -már szokássá vált, hogy a ruhaosztások alkalmával nemcsak cipő- és ruhaadományok, hanem kisebb-nagyobb tárgyi felajánlások is érkeznek, amelyek szinte kivétel nélkül gazdára találnak egy-egy ilyen alkalommal. A mégis megmaradt bútorok későbbi házhoz szállításában pedig Beláz Pisti és testvére, Józsi segít, amelyet ezúton is köszönünk nekik! Legközelebb már csak ősszel tartunk ruhaosztást.

Köszönetet mondunk Tamás Tamásnak is, aki már nem első ízben támogatta élelmiszerrel a rászorulókért végzett munkánkat. Tekintettel arra, hogy szinte valamennyi csoporttag késő délután, koraeste érkezik haza a munkából, az élelmiszerek kivételében hatalmas segítséget nyújtott a helyben dolgozó Pálinkás Zsuzsi. Isten fizesse meg azoknak az embereknek a jócselekedeteit, akik a munkájuk mellett, szabadidejükben tesznek embertársaikért!

Az eddig nálunk közösségi szolgálatot teljesítő három fiatal – Csalló Vajk, Fitos Kornél, Páll Tibor – leérettségizett. Ezúton is gratulálunk és terveik megvalósításához sok sikert kívánunk nekik! Várjuk további középiskolások jelentkezését! Csoportunk az iskola felé a közösségért végzett munkát le tudja igazolni.

Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testületének köszönjük, hogy munkánk elismeréseként ebben az évben is anyagi segítséget nyújt a kitűzött céljaink megvalósításában!

dr. Fitos Dóra
csoportvezető
06 20 486 77 02
pakonyka@gmail.com

Református

Könyvtár

Képzőművészet és Zene

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban a gyermek képzőművész kör kiállítása és a Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi tagozatának tanévzáró koncertje immár komoly múlttal rendelkezik a május hónap végén.
Így történt május 25-én a közösségi ház nagytermében az ifjú zenészpalánták Polgár Aranka vezetésével bemutatták, mennyit fejlődtek az előző évehez viszonyítva. Volt továbbá bátor és lelkes, első fellépéssel büszkélkedő is közöttük!
A képzőművész kör alkotásit, Szigeti Márta festőművész a kör vezetője mutatta be. Méltatta az ifjú tehetségek szorgalmát, kitartását és fejlődését.
Csodálhattuk a színes vízfestményeket, rajzokat, a zsírkrétával vagy grafittal húzott vonalakat. És valahol mindannyian elveszhettünk egy számunkra, idősebbek számára lezárul világ színei és formái közé. Köszönjük az ügyes résztvevőknek, bízunk benne jövőre is ilyen élményben részesülünk.

VBA

+ fotók

Szabó Magda Év

Szeptemberben lesz 10 éve, hogy a hajdani klubkönyvtár felvette Szabó Magda nevét az írónő jelenlétében. Azóta is folyamatos névadónk munkásságának megismerése. Most az évfordulóhoz kapcsolódóan 2016. szeptember 23-tól 2017. október 5-ig (Szabó Magda születésének 100. évfordulójáig) Szabó Magda Évet hirdetünk. Az első program: illusztrációs verseny a nagycsoportos óvodás és általános iskolás korosztály részére az írónő gyermek és ifjúsági műveihez – Bárány Boldizsár, Tündér Lala, Sziget-kék, Mondják meg Zsófikának, Álarcosbál, Születésnap, Abigél – kapcsolódóan. (a felsorolt művek a könyvtárból korlátozott számban kikölcsönözhetők)
A jelentkezők számától függően előselejtezőt tartanánk, s a szeptember 23-i kiállításra már csak a legjobb pályaművek kerülnének. Az elkészült alkotásokat szeptember 15-én 18 óráig kérjük leadni a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
A pályaműveket tetszőleges technikával /grafika, zsírkréta, vízfesték…, esetleg montázs/ lehet készíteni, A/3-.as vagy A/4-es méretben. A kép hátoldalára kerüljön az alkotó neve, életkora és az illusztrált mű címe.

PROGRAMAJÁNLÓ

 • Június 28-tól keddenként, augusztus 16-ig 9:30-13 óráig unaloműző kalandok a könyvtárba (rejtélyes rejtvények, kézműves foglalkozások)
 • Július 15. 17 óra – Kalas Béláné Eszter festményeiből életmű kiállítás

MÉG MINDIG - Nosztalgiázzunk!

A kilencvenes években az 1989-es romániai forradalom utáni segítségnyújtás kapcsán Rév település lakóival több találkozó, közös program szerveződött. A réviek is voltak Felsőpakonyon és településünkről is viszonozták a baráti látogatást. Baráti kapcsolatok alakultak. A kezdeti találkozók ritkultak, megszűntek, majd lassan tíz éve ismét éledezni kezdtek. 2009-ben hivatalosan is testvértelepülés lett a romániai Rév (Körösrév) és Felsőpakony. Felelevenednek a régi kapcsolatok, újak vannak születőben. Az őszi felsőpakonyi találkozóra össze szeretnénk gyűjteni a több mint húsz évvel ezelőtti emlékeket, fotókat, képeslapokat, esetleges írásos dokumentumokat. Kérjük azokat, akiknek van az akkori találkozókról megőrzött fényképe, vagy bármilyen emléke, legyen szíves néhány percre behozni a könyvtárba. Digitalizálás után azonnal visszaadjuk. Az összegyűjtött anyagból kiállítást és egy kiadványt szeretnénk szerkeszteni, hogy együtt tudjunk nosztalgiázni, és azok is tudjanak a szép, közös programokról, akik nem lehettek részesei.
Kérjük, szánjon rá egy kis időt, hogy a kincsek ne kerüljenek a feledés homályába!

Filák Lászlóné

Civil

Értéktár

Csodák, márpedig vannak!

A csoda szó mindenki számára mást, és mást jelent. Persze abban az esetben, ha hiszünk benne. Pedig mindenki láthatná, mert ott van jelen a hétköznapi életünkben. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindenkivel megesett már, legalább egyszer az élete során, hogy egy csodát élt át. Egy gyermek születése, vagy egy új élet kezdete során. Például akkor, ha valaki tolószékbe kényszerül, s az orvosai is lemondanak róla, mondván, onnan már sajnos nincs esély a felállásra. Van, aki ezt tudomásul veszi, elfogadja a „sorsát”. S vannak azok az emberek, akik nem hajlandóak ebbe belenyugodni, és abban a szerencsés helyzetben találják magukat, hogy segítségük is van hozzá. Szeretném, szeretnénk, ha minél több emberhez eljutna ennek a csodának a híre. Azért, mert hátha olyan ember is meghallja, aki hasonló helyzetbe került, és látja, hogy bizonyos esetekben igenis van kiút! Hátha azt gondolja majd magában, hogy „ha másnak is sikerült, akkor nekem miért ne sikerülne?” Na de kezdjük az elején.

Szeretném önöknek bemutatni Balassa Évát, megismertet minket a masszázs egy kevésbé ismert oldaláról.

 • Hogy kerültél kapcsolatba a masszázzsal?
 • A testvéremnek köszönhetem, egy problémából adódóan, feldobta nekem az ötletet, hogy mi lenne ha segítenék neki, hogy ne veszítse el a vendégeit. Akkor még nem hittem a masszázsban, a masszázs erejében. Hiszen az nem egy kézzel fogható, látható eredmény. Ezután elvégeztem az iskolát, amit nagyon szerettem. Persze a vizsgán már nekem is ott volt a gombóc a torkomban. Akkor úgy éreztem, hogy teljesen felkészületlen vagyok. Hiszen egy ember ha minél többet tanul, akkor jön rá arra, hogy mennyi mindent nem tud még. Mert azért mentem oda, hogy megtanuljam, hogyan segíthetnék az embereknek.
 • Mikor kezdtél el dolgozni ebben a szakmában?
 • Ahogyan elvégeztem az iskolát, akkor ott, rögtön felajánlották, hogy ott maradhatnék az iskolában kisegítő tanárnak. Ezt nagyon-nagyon szerettem, és évekig csináltam.
 • Csináltad? Akkor ezek szerint már abbahagytad?
 • Igen, már csak múltidőről beszélhetünk.
 • Elárulod azt, hogy mi ennek az oka?
 • Igen. Az ok az volt, hogy az elmúlt években megváltozott az emberek hozzá állása. Most már csak sokan azt hiszik, hogy befizetik a pénzt, eljönnek, elvannak az ott eltöltött idő alatt, telefonozgatnak, beszélgetnek. Csak a saját kis világukkal foglalkoznak. Nem készülnek az órákra, nem hozzák a felszerelésüket Pedig az otthoni dolgaikat kint kellene hagyniuk az ajtó másik oldalán. Ezt mindenkinek meg kellene tennie. Mert a munkahelyére sem vihetjük be nap mint nap a problémáinkat. Mert az nyilván nem másra tartozik.
 • Légy szíves mesélj nekem egy kicsit a masszázs fajtáiról.- zárójelben megjegyzem, hogy minden válasz egy kedves mosollyal kezdődik.
 • Mindenki másképp masszíroz. Más erősséggel, más fogásokkal. Van akinek a nyaka fáj, van akinek a háta, vagy a dereka. Nem lehet mindenkinél ugyanazokat alkalmazni. Az sem mindegy, hogy ki melyen lelkiállapotban van. S van valami, ami még ennél is sokkal fontosabb… Az egészségügyi állapot. Pl: egy súlyos cukorbeteg eljön hozzám, és amikor kiderül, hogy ez a betegsége van, akkor sajnos el kell őt küldenem. Mert ez kizáró ok. Ugyanúgy, ahogyan a magas vérnyomás is. Általában ilyenkor egy kis anatómiai órát kell tartanom a vendégnek, hogy elmagyarázzam, miért nem lehet őt megmasszírozni. Mert a felelősség az enyém. S egyikünk sem szeretné, ha baj történne. Nekem ez nem csak a munkám. Ez a hobbim is. Ez az életem.
 • Szeretném, ha mesélnél nekem egy történetről, ami egy néniről szól. Egy olyan hölgyről, akinek segítettél kiszállni a kerekesszékből.- a csillogó szempárból, ami visszatekint rám, árad a szerénység.
 • Nagyon súlyos beteg is kerülhet vissza a két lábon járók sorába. Minden betegségből az akarat az, ami ki tud minket rángatni. Vannak csodák, de nagyon fontos, hogy a vendégnek is, és a masszőrének is ugyanolyan erővel akarni kell a gyógyulást. Volt egy esetem, akinek ágyhoz kötött betegsége volt, fél évi kóma után felébredt, kirakták a kórházból, és azt mondták neki, hogy örökre ágyhoz lesz kötve, egész életében pelenkázni kell majd, nem fog tudni felkelni, mert olyan súlyos betegségei voltak, hogy azt már a szervezete nem tudta legyőzni. S ekkor jöttem én a képbe. Elmentem hozzá, és így szóltam: „Gyerünk, ki az ágyból!” Heteken keresztül harcoltunk. Először én a beteggel,hogy ki fog kelni az ágyból, hogy nincs tolószék, mert nem nyomorék, nem béna, csak gyenge a szervezete, és ezt fel kell erősíteni. Egy kis masszázzsal, egy kis tornával, egy kis beszélgetéssel, friss levegővel, sok mindent el lehet érni. És ő felkelt. Azóta vissza állt dolgozni. Vannak olyan maradandó agykárosodások, amin már nem lehet segíteni. Ott egy ilyen szintű haladást már nem lehet elérni. De az akarat sok esetben segít. Ez nem azt jelenti, hogy te gyere át hozzám, és te állíts fel. A betegem agyának egy része károsodott, viszont az az agyfélteke, ami egészséges volt, az átvette azt a funkciót, ami sérült. Ez egy különleges, ritka dolognak számít.
 • Azért ez nagyon nagy sikerélményt jelent! Kevesen mondhatják el magukról, hogy részesei lehetnek egy ilyen ritka, mégis létező csodának.
 • Valóban különleges dolog. Évekre feltöltött! Energiát adott. Erőt adott ahhoz, hogy folytassam, hiszen van értelme annak, amit csinálok. Elértem azt, amiért ezt az egészet elkezdtem: segíteni tudtam az embereknek.

Az interjú természetesen még nem ért véget, de most, itt, ennyi fért bele. A beszélgetésünk még tovább folytatódott, amit akár órákig is tudtam volna folytatni. Mosolyogva, jó kedvvel, energiával feltöltve.

Köszönöm Neked Évike, hogy ezt megosztottad velem, és köszönöm, hogy ezt megoszthattam másokkal is.

KB

+ fotók

Darumadár Nyugdíjas Klub májusa röviden

Május 12-én énekkari próba, 17 órakor klubnap. Lőrentei Erzsike vezetőnk értékelte a karcagi fellépést, és a tagságot megkérdezte, hogy érezték magukat. Összességében mindenki kedvére volt minden. Május 16-án énekkari próba, klubnap, majd a közelgő juniálisra szervezkedett az énekkar, és a meghívott vendégek listáját terveztük meg közösen. Május 26-án a klubnap elmaradt, az operett bérleteseink Chicagói hercegnő című előadást tekintették meg. Fergeteges műsorban volt részük.
Június 2-án Lőrentei Erzsike vezetőnk szabadságon, Tiszakécskén pihent. Az énekkari próba és a klubnap azért nem maradt el, sőt Füziné Erzsike és Siskáné Eszter finom Rákóczi túrossal, valamint friss sajtos-sós sütikkel lepték meg a megjelenteket, akik kissé kevesen voltak, de mindenki jól érezte magát. (Eszter nap május 24-én volt, de most volt lehetőség az ünneplésre!) Volt még csípős kontyalávaló, többféle üdítő, jutott mindenből bőven a megjelenteknek. Füziné Erzsike szép névnapi köszöntőt mondott mindkettőjüknek.
Felhőtlen nyarat, szép juniálist kívánok mindenkinek!

Kovácsné Németh Ilona

MEGEMLÉKEZTÜNK TRIANONRÓL A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

Június 4. a magyar nép számára nemzeti tragédia napja. 1920-ban ezen a napon írták alá a párizsi kis Trianon palotában az első világháború lezárásaként azt a diktátumot, amelyben megfosztották a történelmi Magyarországot területének és népességének kétharmadától, az Európával összekötő vasúthálózatától, ipari, mezőgazdasági, bányászati létesítményeinek, ásványkincseinek legnagyobb részétől. Nem is titkoltan azzal a szándékkal, hogy Magyarországot gyakorlatilag ellehetetlenítsék.

Megemlékezésünk azt az utat járta be egy rendhagyó történelemóra keretében, hogy mi vezethetett odáig, hogyan történhetett meg, hogy az antant hatalmak erejét kihasználva, a szomszédos nemzetek abban versengtek, ki tud nagyobbat kiharapni a vesztes Osztrák-Magyar Monarchia, elsősorban Magyarország területéből.

Korabeli idézetek felhasználásával felsoroltuk mindazt a hamisságot, kapzsiságot, gyűlölettel párosuló haszonlesést, amivel hozzájutottak egész országrészekhez, magyarok lakta területekhez.

Részlet Eduárd Benes cseh politikus „Pusztítsátok el Ausztria – Magyarországot” c. munkájából: „Sosem volt kegyetlenebb elnyomó, mint a magyarok. Egész köteteket lehetne kitölteni annak elbeszélésével, hogy a szlovákok mit szenvedtek el az igájuk alatt…Szlovákia hajdanán a Csehszlovák állam részét képezte, amíg a magyarok a 10. században le nem rohanták… A magyarok bejövetele előtt a szlovákok uralták egész Pannóniát… a hódítók felűzték őket a hegyekbe, miután a Duna jobb partját megtisztították a szlovákoktól…a Duna bal partján élő szláv népességet nem tudták kipusztítani. Ezek a szlávok a földjükön maradtak, noha többé-kevésbé elmagyarosodtak. Csupán a mesterségesen fölébe került uralkodó réteg volt magyar…” (!)

Jellemző, hogy Benes szava máig törvény és máig ezt és így tanítják a cseh-szlovák iskolákban…

Stoje Stanojevics szerb történész: „… mi a Vajdaságot lényegében nagyon könnyen megkaptuk, minden különösebb aggodalom és harc nélkül, csak a Vajdaság egyes területeinek kiterjedéséről volt vita. A harc Kelet-Bánát, Északnyugat-Bácska, és Észak-Baranya, azaz Temesvár, Baja és Pécs megszerzéséért folyt.”(!)

Papiu Ilárian „Program Dákó-Romániáról”: „A román ideál az összes románoknak egy politikai testben való egyesülése, az az Dákó-Románia. A Dákó-Románia állama: a mostani Románia, Besszarábia, Bukovinából, Erdélyből a Tiszáig, vagyis a Niszter, Duna-Tisza között álló területekből.” Bratianu román liberális politikus: „- Szeretem Erdélyt, de erdélyiek nélkül!”(!)

Harold Nicolson a csehszlovák bizottságból: ”- Magyarországot illetően… erre a turáni törzsre heves utálattal tekintettem és tekintek ma is. Unokatestvéreikhez, a törökökhöz hasonlóan sokat romboltak, viszont semmit se teremtettek… századokon át elnyomták nemzetiségi alattvalóikat. A felszabadulás és a büntetés órája elérkezett.” (!)

Ezek alapján köttetett hát a világháborút lezáró békeszerződés, a magyarok kizárásával, magyar tárgyaló küldöttség meghívása, hivatalos és pontos bizonyítékok meghallgatása nélkül!

Voltak ugyan más vélemények is:

Lord Newton: „– Magyarország a világháború előtt virágzó ország volt, Európa legtökéletesebb földrajzi egysége, amit most szét akarnak bontani. Az elszakításra szánt népeket arra ítélik, hogy magasabb műveltségüket alacsonyabbra cseréljék. A legrosszabb az, hogy 3,5 millió magyart és 1,5 millió németül is beszélő magyar állampolgárt akarnak másik országba áthelyezni megkérdezésük, népszavazás nélkül.”

Lord Rothermere: „- Amit Magyarország számára követelek, nem egyéb, mint az elemi igazság… Magyarországnak teljesen jogos és megalapozott igénye, hogy visszaszerezze túlnyomóan magyarlakta területeit, amelyekkel a trianoni szerződés minden érintkezését elvágta…”

Lloyd George, az Egyesült Királyság miniszterelnökének álláspontja a békekonferencia megkezdése előtt: „- Egyetlen olyan rendezés sem tartós, amely ellentétben áll az örök igazság elveivel.(…) Nem szabad megengednünk a bosszú semmilyen formáját sem, a kapzsiság semmiféle szellemét és a mohó vágyat az igazságosság alapvető elvének áthágására.”

Lloyd George, miután aláírta a diktátumot, így mosta kezeit: „- Az egész dokumentáció, amit egyes szövetségeseink szállítottak nekünk a béketárgyalás alatt hazugság és hamisítvány volt. Hamisítványok alapján döntöttünk. 1920 óta az igazság mindenünnen felbugyog Prága, Bukarest és Belgrád képviselőinek Trianonban… használt módszereit illetően.”

Mindenki tudta. Mindenki tudja. De soha, senki sem korrigálta. Amikor pedig mi magunk akartunk változtatni, még rosszabb következett.

1990-ig beszélni sem lehetett róla érdemben. Abban reménykedtünk, az Unióba belépésünk meghozza a nemzet egyesítését. Nem így történt. De próbálkozunk! Mert kötelességünk!

Köszönöm Koós Nórának, Fitos Dórának és Papp Norbertnek a közreműködést a történelem felidézésében! Köszönöm mindenkinek, akit érdekelt a múltunk e szomorú szelete és eljött, hogy együtt emlékezzünk!

Durkó Éva / FJE

+ fotók

ÉRTÉKEK MENTÉN

„MIND CSILLAGOK VAGYUNK”
Ki fényesebben, ki gyengébben ragyog, de amíg élünk: világítunk. A hit, hogy nem élünk hiába, a remény, hogy tovább adhatjuk a lángot: ez élteti a bennünk élő fénysugarat.
Úgy jöttem el Koós Nórától, a Költészet Napján rendezett ünnepség frissen felfedezett csillagától, aki Felsőpakony értékteremtőit gyarapítja, és kérésemre leült velem a napfény ragyogta délben beszélgetni, hogy ujjongott a lelkem: lelki társra leltem. Számomra talán kicsit későn jött, mert az éveket visszacsalogatni már nem lehet, de sokaknak adhat bíztatást, megnyugvást és hitet a belőle áradó erő.

- Nóra, Te magad vagy a meglepetés! Honnan pottyantál közénk újmódi, a gyermeki lelkeket értő és irányító Mary Poppins-ként?
- Bár inkább városinak számítok, de gyermekkoromban nagymamámnál sok varázslatos nyarat töltöttem a József Attila említette Öcsödön. Családjától elszakítva ő kevésbé szerette azt a helyet, de nekem egy életre elegendő csodás élményt adott minden tekintetben: a gyermekkor szabadságát, a fantázia kiteljesedését. Meséket, történeteket, élményeket, amelyeket kaptam vagy éppen alkottam magamnak.
Amikor az életem egy másik periódusában új utat kellett választanom, úgy döntöttem, hogy visszatérek a vidék barátibb világába. Sokfelé keresgéltem, s volt párom kollégájának ajánlására tértem be abba az egymáshoz boruló zöld lombos alagútba, amely a faluba hívogatott. A látvány varázsa mindent eldöntött. (Azóta is siratom, hogy volt szívük tönkretenni!) Otthonra leltem itt. Később értesültem egy névtelen levél „jóvoltából”: a ház falai elmúlt tragédiát rejtegetnek.

- Ugye, nem hiszel a babonákban?
- Nem, hinni nem hiszek. Abban inkább, hogy ami az egyik ember számára tragédia, a másiknak maga a boldogság. Bár bevallom, volt néhány kellemetlen pillanatom e levél nyomán, de én itt a boldogságot találtam meg. Két kisfiam itt cseperedik, tanul, sportol, jól érzik magukat az iskolában is, tele vannak élettel, vidámsággal, fogékonyak minden jóra. Édesanyám a közelünkben, jómagam újra megértő, segítő, szerető társra találtam, akivel harmóniában nevelhetjük a gyermekeket. Kiegészítjük egymást és úgy érzem, megtaláltam mindazt, ami hiányzott eleddig az életemből: nyugalmat, békét, a gondolatok szabad szárnyalását, és így a versek is úgy törnek felszínre bennem, hogy van Ő, aki érti, szereti, inspirál, s ha kell, kritikáival is segít nekem.

- Tudod, mi ragadott meg elsőként a Költészet Napján elhangzott verseidben? Az, hogy nem egyes szám első személyben íródtak. Nem az anya fogalmazza meg a gondolatait a gyermekéről, hanem a gyermek írja-festi le az édesanyát, s a mindennapok képét, szokásait, ő fogalmazza meg a saját érzéseit, látásmódját.
- Talán azért, mert nagyon bennem élnek a fiaim. Könnyen ráhangolódom a lelkük rezdüléseire, habitusukra. Általában azonban a bennem áradó gondolatok, érzelmek, vágyak, emlékek törnek felszínre, s rendeződnek verssé a pillanat hatása alatt. Annyira belső késztetés, hogy később sem alakítok, változtatok rajtuk, mert így érzem természetesnek. Igaz, inkább az íróasztalomnak írok.

- Mi késztetett versírásra, s miért nem jelenteted meg őket?
- Kisgyermek korom óta fogalmazódnak bennem lírává a gondolatok. Csodás tanárnővel ajándékozott meg később a gimnázium is, aki belém ültette az irodalom szeretetét, s egyben önbizalmat is adott. Sokat szerepeltem az iskolában, később versenyeken a kerületben, Budapesten, s országos versmondó versenyeken is nyerhettem második díjat, többször is. Ugyanakkor van egy hivatásom, ami úgy választott engem, hogy szinte észbe sem kaptam, máris idegenvezető lett belőlem. Érettségi után ért egy azonnali ajánlat és 5 évre Görögország lett az otthonom, ahol mélyvízbe dobva, gyakorlat közben tanultam meg a szakma csínját-bínját. Ebben is a mindig kéznél lévő fantáziám, a gondolat szárnyalása segített a művészettörténet, az angol, görög, német nyelv elsajátítása mellett.
Hazaérkezésem után családot alapítottam, s számomra mindmáig legfontosabbak a gyermekeim. Az ő nevelésük, irányítgatásuk, lelkük, értelmük csiszolgatása, szemük rányitása az igazi értékekre. Amikor úgy hozta a sor, új életet kezdtem. Voltam nagyon fent és nagyon lent, amiből versek is születtek, de soha nem volt célom, hogy kiadassam vagy pénzzé tegyem őket. Ezek természetes késztetések, amelyek a bennem zajló belső élet tükröződései. Utóbb ugyan az interneten megtalálható sokuk bárki számára az amatőr verses oldalakon, csak be kell ütni a www.poet.hu –t.

- Miből meríted az erőd?
- Bár be kell látnom, hogy meglehetősen szétszórt vagyok, mert oly sok minden érdekel, annyi mindent szeretnék tenni vagy megismerni, de abban mindig segítségemre volt a makacsságom, ahogy végére szeretek járni a dolgaimnak. Ebben nagy támogatóra találtam új társamban is, akivel immár öt éve összekötöttük a sorsunkat. Hiszek a Mindenhatóban, a Felfoghatatlanban, abban, hogy figyelnek és vigyáznak rám, hogy része vagyok egy csodálatos nagy egésznek, és ha csak annyit teszek is, hogy jó útra terelem a gyermekeimet és megadok nekik mindent abból, amire képes vagyok: szeretetben gondoskodásban, világunk megismertetésében, akkor nem éltem hiába.

…és ez egy földi csillag ragyogásához éppen elég.

Lejegyezte: Durkó Éva

Koós Nóra
A sors harca

Mind csillagok vagyunk

Saját a harcunk, míg véget nem ér,
Egy titokzatos küzdelem.
És nem vívjuk valóban semmiért…
…csak Isten szerint igen…
Nincs az, mit igazán nyerhetünk,
csak a tapasztalat,
S az erő, hogy bízva higgyük hát
ismét az álmokat.
Mindenki pusztán egy „eset”,
Írott törvények szerint,
Keserves súlyokat cipel
újra és megint.
Vajon adott a sors? …Vagy talány?
Nem tudhatom… Te mit remélsz?
Nevetve sírsz a vicceken,
vagy inkább sírva félsz…
Mi az, mi hajt, vagy épp visszafog?
Mi az, amit a lét elér?
Mi az, mi kiölt már mindent?
Vagy mi örökre benned él?
Saját a harcunk, míg véget nem ér,
Aztán egy szép napon,
halovány fénnyel eltűnünk
egy hulló csillagon.

Sport

ESDU VB 2016

Ezen is túl vagyunk. Nagyon jól éreztem magam ebben a szűk egy hétben. Nem vagyok egy érzelgős ember, de mindkét csapatom elérte nálam először az évek alatt, hogy könnybe lábadjon a szemem amíg néztem őket fent a színpadon.

Köszönöm nektek az élményt, köszönöm hogy vagytok! Mérhetetlenül büszke vagyok rátok! Büszke, mert olyan összetartás volt köztetek egész héten, amit öröm volt látni. Büszke vagyok, mert minden gördülékenyen ment, ahogy kértük tőletetek. Büszke vagyok, mert bebizonyítottátok nekem, hogy helyetek van a legjobbak között!
Dynamic Crew VB 8. hely
Diversity Crew VB 5. hely

Csepcsényiné Ceglédi Krisztina

Hátbelső

Hátlap

2016_05_jun.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)