Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2016_08_okt

Felsőpakonyi Agora

KIVETTEM AZ ANYAGOT, TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSI KÉRELMEKL CSAK NÁLAM, SZEMÉLYESEN! Üdv: Béla

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVI. évf. . szám, 2016.

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Szerintem egy szüreti felvonulásos kép.

Fedbelső

A harmadik rönkhúzó verseny

Szeptember 10-én, Felsőpakony külterületén, a Shceik tanyán - mondhatni már hagyománnyá válva - harmadik alkalommal került megrendezésre a „Rönkhúzó verseny”.
A kilátogatók 11 fogat versengését kísérhették figyelemmel: ügyességi rönkhúzás, páros rönkhúzás, szánhúzás (1,5 tonna) egy lóval, traktorhúzás (9 tonna) egy lóval -versenyszámokban. Továbbá megcsodálhatták a póni rönkhúzást, gazdahajtást, ügyességi versenyeket és még a csikós bemutatót is.
Scheik Józseftől - a rendezvény fő szervezőjétől - megtudtam, hogy ez volt az első alkalom, hogy nemzetközi versenyt láthattak az érdeklődők. Nem csak kis hazánkból (pl.: Szeged, Kistelek, Csobánka, Győr, stb.), hanem két erdélyi és egy szlovák fogat is érkezett az eseményre.
Igazán színvonalasra sikerült verseny létrejöttében sokat segített a helyi önkormányzat, a közösségi ház, polgárőrség, a gyáli lovasok. Sok magánszemély pl. Kovács Attila, Kecskeméti László, Fehér Károly, Früvilth Tamás, Makai Dezső, Gusztos Gáborné (Stafi), … Veronika, Varga József munkájával, adományával járult hozzá a nap sikeréhez.
Mindenki nevében köszönöm ezt az élményekben gazdag rendezvényt, amivel közelebb kerülhettünk a természethez, lovakhoz és hagyományainkhoz.

VBAEREDMÉNYEK:

Rönkhúzás összetett:
1. Tóth Tibor (Szlovákia)
2. Szabadi Endre (Csobánka)
3. Csibi Lóránt (Székelyföld)

Gazdahajtás:
1. Virág István
2. Marosi Zoltán
3. Majoros Ferenc

Önkormányzat

Víz és csatorna-beruházás

A település lakóinak többsége talán nem is hallott róla, jó néhány családot azonban hónapok óta foglalkoztat a Vasút utcai lakóövezet közművesítésének helyzete: azokat, akik e területen a közelmúltban, vagy még évekkel korábban telekingatlant vásároltak, építkezésbe kezdtek.
A gáz és az elektromos áram kiépítése még az első ütemben elkészült, bár utóbbi esetében is volt és van is példa arra, hogy az ELMÜ-nek most kell pótolnia a kivitelezésnél ,,kifelejtett” földkábel elhelyezését egy-egy rövid szakaszon. A víz és a csatorna azonban, mint az új építkezések során kiderült, forrás hiányában csak a terület felén épült meg. A Vasút utca mentén egy-egy családi ház esetében ugyan a korábbi szolgáltató a 90-es években az ,,Ófalu” területén kiépített rendszerre rákötve még megoldotta a problémát, a terület további részén azonban erre nincs lehetőség.
Az önkormányzat az új szolgáltatóval, a DPMV Zrt-vel egyeztetve még a tavasszal megrendelte a hiányzó szakasz tervezését (a korábbi tervek már hatályukat vesztették), a kivitelezés várható ütemezését és a kivitelezés költségeinek tervezését.
Nos, jó hír az érintettek számára, hogy a tervek túljutottak a szakhatósági engedélyeztetésen, a DPMV pályázat útján kiválasztotta a kivitelezőt, és lehet, hogy mire ezen sorok nyomtatásra kerülnek, már a munkagépek is dübörögnek a területen. A kivitelezést ugyanis idén, még a fagyos idő beállta előtt be kell fejezni.
A kivitelezés önkormányzatra eső költségei több mint hatvan millió forintot tesznek ki, s mivel víz és csatorna építésre pályázati kiírás jelenleg nincs, az önkormányzatnak a költségvetés terhére két év alatt kell majd részletekben kifizetnie.

Nagy János
polgármester

2016. október 2-án tartott országos népszavazás eredményei Felsőpakonyon

2016. október 2-án megtartott országos népszavazás - a kötelező betelepítés ellen - lebonyolítása rendben zajlott Felsőpakonyon.
Felsőpakonyon mindösszesen 2751 fő választásra jogosult szerepelt a névjegyzékeken, amelyből összesen 1176 fő jelent meg szavazni, ez 42,75 %-os részvételt jelentett. Rendkívüli esemény nem történt.
Az országos népszavazás érvénytelen lett, mivel az érvényes szavazatok száma nem érte el az alaptörvény szerint szükséges 50 százalékot.
A szavazatok megoszlása (EZZEL A TÁBLÁZATAL MÉG FOGLALKOZNOM KELL)


Választó jogosultak száma

Szavazáson megjelentek

Érvényes szavazatok száma

Igen

Nem
2 751

száma

aránya

száma

aránya

száma

aránya

száma

aránya


1 176

42.75 %

1 103

40.09 %

15

1.36 %

1 088

98.64%


Szavazatok megoszlása szavazókörönként
I. számú szavazókör
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 349 fő (856 főből), 6 igen, 325 nem szavazat, 18 db érvénytelen szavazólap
II. számú szavazókör
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 413 fő (917 főből), 5 igen, 376 nem szavazat, 31 db érvénytelen szavazólap
III. számú szavazókör
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 414 fő (978 főből), 4 igen, 387 nem szavazat, 23 db érvénytelen szavazólap

Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottságok elnökeinek, elnökhelyetteseinek, a választott és delegált tagoknak az egész napos felelősségteljes, kitartó munkát, valamint a póttagoknak, hogy rendelkezésünkre álltak:
Potyondi Istvánné, Oláh Istvánné, Tóthné Bakota Annamária, Nyári Gáborné, Szabó József, Kajdácsi Éva, Barta Ildikó, Berki Istvánné, Durkó Éva Cecília, Révész Ferencné, Mósa Adrienn Zsuzsanna, Pataki Rozália, Erdeiné Csehi Edit, Rusz Attila, Frunza Lehel István, Csató László, Horváth Gergelyné, Neusch Mónika, Bodzás Ferencné, Roszinszki Tamás

Megköszönöm Kollégáim töretlen, segítőkész munkáját, akik a Helyi Választási Iroda tagjaként részt vettek a választások előkészületeiben és lebonyolításában:
Kronvalter Emília, Matusekné Kovács Edit, Némedi Erika, Mayer Éva, Nagyné Guti Ibolya,

Langné Malecz Andrea

Helyi Választási Iroda vezető


Tájékoztatás

Felsőpakony település bekerült a 2016. évi mikrocenzus mintájába.

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust tart. A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás végrehajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a 65/2015 (III.25) számú kormányrendelet tartalmazza.
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és 2148 településen mintegy 440 ezer háztartást és kb. egymillió embert érint. A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező.

Mi a mikrocenzus?

A mikrocenzus, azaz „népesség-összeírás” a társadalmi folyamatokat követi nyomon. A kérdőívre adott válaszokból naprakész információk nyerhetők belőle a népesség nagyságáról, összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más fontos demográfiai mutató szerint, valamint részletes képet kaphatunk a háztartások és a családok főbb jellemzőiről és a lakásállomány főbb adatairól is.
A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele az összeírásban kötelező.

Mi a mikrocenzus célja?
A mikrocenzus célja, hogy megbízható, friss adatokkal szolgáljon országos és területi szintű gazdasági és társadalmi döntésekhez. A Magyarországról nyújtott adatok segítségével hatékonyabban pályázhatunk az európai uniós és más nemzetközi támogatásokra. A mikrocenzus adatai segítik a társadalmi folyamatok, valamint a lakosság életkörülményeinek jobb megértését, a szükséges intézkedések kidolgozását, a statisztika eszközeivel láthatóvá teszi a társadalom valós állapotát, támpontokat nyújtanak a „közjó” megállapításához és érvényesítéséhez.

A mikrocenzus alapkérdései
A kérdések első része a lakásra, a második része a benne élő személyekre vonatkozik. A lakásokról olyan alapvető információkat szeretnénk megtudni, mint például az épület típusa, építési éve, a lakás falazata, szobáinak száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége. A személyekről demográfiai (pl. nem, születési idő, állampolgárság, lakóhelyek, családi állapot, gyerekek száma), iskolai végzettségre, foglalkozásra valamint munkahelyre vonatkozó adatokat kérdezünk. Ezeket követik a szenzitív kérdések (nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti közösségben beszélt nyelv, egészségi állapot, fogyatékosság), amelyekre a válaszadás önkéntes. Az intézetek összeírásánál (pl. kollégiumok, szociális intézmények) a címük mellett a rendeltetésüket és a férőhelyek számát kérdezzük meg.
A mikrocenzus kérdőíven név nem szerepel, a kérdésekre azonban kötelező a válaszadás. Ez alól csupán a szenzitív (érzékeny) kérdések képeznek kivételt, melyekre nem kötelező válaszolni, de ugyan olyan fontos, hiszen az itt kapott pontos adatok hosszú távra adnak segítséget az adott területet érintő érdekképviseletnek mind a tervezéshez, vagy támogatások elosztásához.

Válaszadási mód
Október 10. és november 9. között a számlálóbiztos közreműködésével adhatják meg adataikat. A számlálóbiztosok tablet és laptop segítségével papír kérdőívek nélkül végzik az összeírást.

Hogyan óvják az adataimat?
Az adatvédelmi követelmények a mikrocenzus minden területén megjelennek. A mikrocenzusról szóló 2015. évi X. törvény kimondja, hogy az adatgyűjtés során „az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kell felvenni”. A másik fontos adatvédelmi kritérium a törvényben, hogy „a mikrocenzus során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók”. A mikrocenzus kérdőívei nem tartalmaznak nevet, és a Központi Statisztikai Hivatal biztosítja, hogy az adatfeldolgozást követően az adatok ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. Az adatvédelmi, adatbiztonsági követelmények betartásáért a KSH felelős, tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kíséri figyelemmel.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
https://www.youtube.com/results?search_query=mikrocenzus+2016
https://we.tl/DCPj87qU92

Langné Malecz Andrea
aljegyző

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

A pályázók köre:
„A” típusú pályázat: jelenleg felsőoktatási intézménybe járó hátrányos szociális helyzetű hallgatók,
„B” típusú pályázat: azok a hátrányos helyzetű utolsó éves középiskolai tanulók, akik 2016-ban érettségiznek, valamint azok az érettségizettek, akik még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.

További információkat a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban (Felsőpakony, Petőfi S.u. 9.) vagy a Pályázati kiírásokból tudhatnak meg, mely elérhető az Önkormányzat honlapján (www.felsopakony.hu).

Benyújtási határidő: 2016. november 8.
A benyújtás helye: Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)
(kizárólag ügyfélfogadási időben: Hétfő: 13:00 – 16:00, Szerda: 8:00 – 17:00, Péntek: 8:00 – 12:00)

Langné Malecz Andrea
aljegyző

Zárójelentés tüdőszűrésről

Mint arról minden helyi lakos értesült, az Ernyőfényképszűrő Szolgálat az idei évben is megszervezte a tüdőszűrést Felsőpakonyon.

A szűrésről készült zárójelentés szerint sajnos csak 797 fő jelent meg a vizsgálaton, annak ellenére, hogy a modern gépek gyorsan dolgoztak, az ügyintézést, a csekk befizetést rugalmasan kezelték, a szűrés délutánonként 18:30- ig tartott.

Ha Ön, Kedves Olvasó, valamilyen oknál fogva nem tudott eljönni a tüdőszűrésre, saját érdekében pótolja a vizsgálatot.

A szűrővizsgálat zökkenőmentes lebonyolításáért ezúton is köszönetet mondunk Füzi Annamáriának és Siska Jánosné Katinak, akik igyekeztek a sorban állástól mentesíteni a vizsgálatra érkezőket. Köszönjük a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak, hogy biztosították a vizsgálat helyszínét!

Reméljük, jövőre is helyünkbe hozzák a lehetőséget egy súlyos betegség korai felfedezésére!Éljünk vele!

Jó egészséget kívánok minden Kedves Olvasónak!

Kronvalter Emilia

A TÉLI TÜZELÉS VESZÉLYEI

Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.

Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én a kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. A ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták – abban kár nem keletkezett, -, valamint a még izzó parazsat a kazánból eltávolították. Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban. A káresemények megelőzése érdekében nem árt, ha tudjuk, hogy miért következhetnek be a robbanások és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj ne következzen be.

A legtöbb robbanások a kazánok helytelen használatából erednek, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást.

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:

  • a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
  • a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
  • szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,
  • ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető szabályok betartására.

Óvoda

ÚJSZÜLÖTTEK:

Lukács Bíborka - 08.16.
Popovics Emese Zselyke - 09.10.
Hegyi Krisztián Szebasztián - 09.15.
Csepcsényi Larissza - 09.17.
Horváth Tamara - 09.17.
Roszinszki Ábel Mihály - 09.23.
Szabó Hanna Kata - 09.23.
Tokár Richárd - 09.26.

Szeretem a néphagyományokat!

Nagyon fontosnak tartom ezek megőrzését és ápolását. Az idei szüreti felvonulás látványa és hangulata a gyermekkoromat idézte fel bennem.

Kb. öt éves lehettem, amikor az utcánkban szalagokkal és szőlővel díszített szekerek vonultak egymás után. Rajta jelmezbe öltözött fiatalok és idősebbek, akik jókedvűen énekeltek, nevetgéltek. Az első szekéren zenészek csalogatták elő a kíváncsiskodó embereket szüreti nótákat játszva, id. Drevényi Imre bácsi vezetésével. Én nagyon féltem a rémisztő tökfejű alakoktól. Később kiderült, hogy Túróczi néni, Cseh néni és társaik hívták fel magukra ily módon is a lakosság figyelmét. Egyik-másik utca sarkán táncra is perdültek. Délután focimeccs volt a majorban. A falu fiataljainak szurkolhattak az ez iránt érdeklődők. Este szüreti bál volt, szintén a majorban, a Siska Pista bácsi kocsmájában, amely közös mulatozásra, beszélgetésekre és ismerkedésre adott lehetőséget. Nagyon szép emlékeim ezek, egy igazi közösséget alkotó kicsi falu lakosságáról. Ezek az összejövetelek ismétlődtek az évek során.

Boldogok vagyunk, hogy szép összefogással, jó szervezéssel ez a hagyomány most is megismétlődhetett. A lovaskocsikon ülő felnőttek és gyerekek nagyon jól érezték magukat. Sokan közülük először vettek részt ilyen rendezvényen. Az emberek a házuk elé kiállva gyönyörködtek a felvonulókban. Kölcsönös integetéssel köszöntöttük egymást. Köszönet a résztvevőknek, akik időt, fáradságot nem sajnálva, belső késztetésből kapcsolódtak be ebbe a programba. Pl. Kerepeczki Ferenc és kedves felesége népviseletbe öltözve lovaskocsival jött át Ócsáról, hogy örömet okozzon a falu aprajának-nagyjának. Köszönet azoknak is, akik az iskola udvarán finomabbnál finomabb ételek főzésével biztosították a jó hangulatot és közérzetet. Ugyanez illeti meg azokat is, akik a különböző műsorokkal, szereplésekkel az összejövetel kulturális színvonalának emelésére törekedtek. A néphagyományok újra és újra történő felidézése és közös átélése az összetartozásunkat erősítik meg.

A felsőpakonyi Mesevár óvodában mi is ápoljuk a hagyományokat. Megismertetjük a gyermekeket a népi gyermekjátékokkal, népszokásokkal is. A néptáncot hosszú évek óta tanítjuk. Ettől az évtől, az „Így tedd rá” program keretében még tudatosabban fejlesztjük ezt a gyermekek által kedvelt tevékenységet. Ebből összeállított műsorunkkal gyönyörködtettük a résztvevőket. A magot mi már elvetettük és gondosan ápolgatjuk, nevelgetjük. Köszönjük a lehetőségét annak, hogy megmutathattuk mivé fejlődött. Büszkék vagyunk rá, hogy minden évben részt vállalunk a néphagyományok őrzésében ápolásában.

Erzsi óvó néni

+2 fotó

Iskola

A népmese napja

2005 óta minden év szeptember 30-án megrendezik a népmese napját. E tanévben, iskolánkban az alábbi eseményekkel emlékeztünk meg Benedek Elek születésnapjáról:

Bábszínház a tornateremben
A magyar népmese napja alkalmából szeptember 30-án, pénteken iskolánkba látogatott az Ákom-Bákom Bábcsoport. Kiskondás című népmesét adták elő a művészek alsós tanulóink nagy örömére. Kíváncsi tekintettel és vidám arcokkal figyelték a gyerekek a bábokat. A történet magával ragadta őket. Az ismert dalok hallatán jó volt hallani a dúdoló közönséget. A mese tanulságos volt. A főhős kitartó küzdelmének, leleményességének, rátermettségének köszönhetően elnyerte a méltó jutalmát. Övé lett a királylány szerelme és a király neki adta fele királyságát. Az előadást vastapssal jutalmazta a lelkes közönség.
Pataki Rozália tanító

Meseéjszaka
A népmese napja alkalmából különleges napot tartott a 2.b osztály. Mivel a népmesék szájhagyomány útján terjednek apáról fiúra, ezért vendégül hívtuk Ibolya nénit, hogy meséljen gyermek- és iskolás koráról osztályunk tanulóinak. Régen munka közben zajlott a mesélés, ezért előző heti, balatoni kirándulásunk alkalmával gyűjtött kukoricát fosztottuk és morzsoltuk Ibolya néni mesélése és éneklése közben. A szorgos kezek így nagyobb kedvvel dolgoztak.
A gyerekek este 7 órára érkeztek vissza az iskolába, minden tanuló kedvenc mesekönyvével és játékával, hogy nekivágjunk a meseéjszakának. A több órán át tartó mesélés során mindenki elmondta vagy felolvasta saját kedvenc meséjét a többieknek, ami után nyugovóra tértünk az osztályteremben kialakított hálószobában.
Másnap a szülők jóvoltából kakaó, palacsinta és kalács illatára ébredtünk, s reggeli után mindenki mesékkel és élményekkel gazdagodva tért haza.
Matiszné Gomba Zsuzsanna tanító

„A népmese az olvasás táltos lova”
Mesés történetekkel telt meg a Fővárosi Művelődési Ház október 1-jén, ahol a IX. Táltos Világ Népmese és Népballada Előadói Találkozó került megrendezésre. A 29 versenyző közt iskolánk 3.a osztályos tanulója, Molnár Roland Vilmos képviselte településünket.
Szebbnél szebb történetek keltek útra a mesék szárnyán. A zsűri tagjainak nem volt könnyű feladata, hiszen igen színvonalas produkciók közül kellett jutalmazniuk a legjobbakat.
Mesét mondani nem könnyű dolog. A megfelelő mese kiválasztása csak a kezdet, a felkészüléshez kitartás és türelem is kell. Fontos a művészi teljesítmény, a pódiumon való viselkedés, a természetesség is és talán az egyik legfontosabb a mesemondó kisugárzása. Versenyzőnk ebben tudott többet nyújtani a többieknél. Roland a többször meghallgatott meséket gyúrja, formázza saját stílusához. Ő nemcsak elmondja a mesét, hanem teljes természetességgel megjelenített finom mozgásokkal, gesztusokkal, arcjátékkal és szemmozgással adja elő, jeleníti meg a történetet. Ösztönösen tudja, hogyan működik a mesemondás, élvezi, amit csinál.
A kőleves című népmese telitalálat volt. Roland megmutatta, mennyi bölcsesség, furfang rejlik a magyar népmesében, és mindezt előadásmódjával még tovább fűszerezve, a történet humorát is elővarázsolta. Eredeti stílusával nemcsak a hallgatóság, hanem a zsűri tetszését is megnyerte és arany minősítés birtokában tért haza. Büszkék vagyunk rá. Roli tudja, mitől jó egy mese.
Sebestyénné Fehérvári Márta tanító

Egészségnap a Herman Ottó Általános Iskolában

Iskolánk hagyományaihoz híven és az ökoiskola szellemiségéhez méltóan idén is sor került az egészségnap megrendezésésre. Szeptember 27-én sok rendezvénnyel vártuk a gyermekeket.

Programok a felső tagozaton

A Semmelweis Ignác Humánképző Szakközépiskola képviseletében Somodiné Balázs Andrea gyakorlatioktatás-vezető irányításával a tanintézmény diákjai készítették fel tanulóinkat elsősegély-nyújtásra, a sebek és sérültek ellátására. Gyakorolhatták gyerekeink az újraélesztés és a stabil oldalfekvés fogásait, a segélykérés, mentőhívás legfontosabb tudnivalóit.
Megismerhették az energiaitalok fogyasztásának veszélyeit, ugyanakkor konkrét példákon keresztül bővíthették az egészséges táplálkozásról meglévő ismereteiket.
Jeles vendégként köszönthettük Bácsi Péter Európa- és világbajnok birkózót, aki a sportág „műhelytitkai” mellett mesélt saját életéről, pályafutásáról, a Rióban megrendezett olimpia hangulatáról. Nagy népszerűségnek örvendett gyerekeink körében, sok kérdést intéztek hozzá. Megnézhették eddigi pályafutásának legfontosabb érmeit, ereklyéit, kitüntetéseit, és szívesen adott mindenkinek autogramot.
Iskolánk gyermekpszichológusa, Bálint Piroska, a lelki egészség fontosságára hívta fel diákjaink figyelmét. Egy rövid relaxációs gyakorlattal bemutatta, hogy stresszes helyzetekben hogyan tudnak gyermekeink pihenéshez, pozitív gondolatokhoz jutni.
Hasznos ismeretekben gazdag, tartalmas napnak lehettünk részesei.

Princzné Szilágyi Ilona

Programok az alsó tagozaton

A reggel 8-tól délután fél 4-ig tartó rendezvényeinken a tanulók gyakorlatban próbálhatták ki, miképpen vigyázhatnak egészségükre.
A reggeli bemelegítést Koós Nóra vezette, mely Herman-kör lefutásával folytatódott. Ezt követően az iskolai pszichológusunk, Bálint Piroska tartott stresszoldó jógagyakorlatot.
Beszélgetéssel folytatódott a nap: Vajvoda Eszter, Vajvodáné Éva néni és Trizna Mónika kozmetikus segítette a gyerekeket az őket érintő testápolási kérdésekben.
Ezután minden osztály salátát készített, amelyet jóízűen elfogyasztottunk, majd egészségvédelmi totóval zártuk a délelőttöt.
Délután a mozgásé volt a főszerep. A napközis csoportok forgó rendszerben tehették próbára magukat váltóversenyen, partizánjátékban és rövid távú futóversenyen. A közbeiktatott pihenőállomáson egészséges életmóddal kapcsolatos rajzokat színeztek ki. Magunk is meglepődtünk a gyermekek fáradhatatlanságán: a délutáni programon ugyanolyan lelkesen, teljes erőbedobással vettek részt, mint a délelőttieken.
Minden segítőnek, szülőnek, tanítónak köszönjük a munkáját!

Pálné Mórucz Erika és Wacha Borbála

Sportolók bőrébe bújtunk

Szeptember 22-én iskolánk tizenöt tanulója a váci sportcsarnokba látogathatott el, a Nemzeti Sportfejlesztés részeként megvalósuló A SPORT LEGYEN A TIED programsorozat keretén belül. A meghívás célja az volt, hogy a gyerekek megtalálják a nekik tetsző sportágat, és – lehetőség szerint − el is helyezkedjenek aztán egy sportegyesületben. A váci rendezvényen száz gyermek tizenhárom sportágat próbálhatott ki élsportolók és kiváló edzők jelenlétében. Aki legalább tíz standon részt vett a sportág-specifikus gyakorlatokban, és ezt igazolta a szerzett pecsétek bemutatásával, az kis ajándékokkal és egy csoportképpel távozhatott. Diákjaink többsége teljesítette a feladatot, sőt, néhányukat még 3 és fél óra elteltével is alig lehetett lecsalni a pályáról.

Wacha Borbála

Katolikus

Ha itt lettél volna!

Szeptember 18-án megünnepeltük templomunk búcsúját, mely a Fájdalmas Anya tiszteletére lett felszentelve. Vendégeink voltak Dunaharaszti-Taksony plébánosa Láng András és Fekete Roland káplán atya és a dunaharaszti-taksonyi hívek. Gyálról-Nagykátáról-Kunszentmiklósról is érkeztek vendégek. Az ünnep tiszteletére körmenettel indultunk a Szabó Magda közösségi ház elől, majd Láng András plébános úr megtartotta az ünnepi szentmisét.
Minden évben köszöntünk egy kedves személyt, aki most Aczberger Szilvi - mama volt. Székelyföldön született 1935-ben. 1990-ben jött családjával Budapestre, majd 1998-ban Felsőpakonyra költöztek. Azóta hű tagja a katolikus közösségnek. Mindenki szeretett Szilvi mamáját ezzel a verssel köszöntöttük:

Aranyosi Ervin: Mosolyod legyen ékszered!

Ha mosolyod csillog, szebbé teszi arcod,
feledtet bánatot, szenvedést, kudarcot.
Megtisztítja szíved, hitet, reményt adva,
másokra is átszáll, könnyedén haladva.
Felemeli lelked, kerekíti szájad,
segít, hogy örömöd könnyen megtaláljad.

Ha mindennap hordod, szép ékszered lehet,
így sokan akarnak találkozni veled.
Ez a te mosolyod és mégis add másoknak!
Nem fogy, nem kopik el, újra ragyog másnap.
Ha ügyesen szórod szerte a világba,
vissza is tér hozzád, gyakran rád találva.

Mert, ha minden napod mosollyal díszíted,
könnyen megjavíthatsz pár összetört szívet.
Majd a te szíved is tele lesz örömmel,
nem kell megküzdened foggal és körömmel,
mert a mosoly ékszer, Isten által áldott,
derítsd hát mosolyra az egész világot!


A szentmise záró áldása után a templomkertben megterített asztalokon finom gulyással és finomabbnál finomabb süteményekkel, üdítőkkel várták a vendégeket szeretett vendéglátásra. A ragyogó napsütésben mindenki jól érezte magát.
Köszönöm mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat és eljött együtt ünnepelni. Külön köszönöm polgármesterünknek Nagy Jánosnak és családjának. Köszönöm a sok segítséget, aki részt vett a munkában.

Október már a csendesebb időszak, megemlékezések hava. Lassan készülünk elhunytaink ünnepére Mindenszentekre.

Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy a temetői megemlékezés október 30-án, vasárnap déli 12 órakor lesz a temetőben. November 1-én mindenszentek - reggel 8 órakor lesz a szentmise.

Kívánok minden kedves olvasónak még szép őszi napokat!

Berencsi Gézáné

világi egyháztanács elnök

+1 fotó

,,Csendes” Búcsú – Látványos ünnepség

Mint minden évben, szeptember harmadik vasárnapján tartotta meg a Fájdalmas Anya Templombúcsú-ünnepségét a Felsőpakonyi Római Katolikus Egyház Közösség. Az ünnepségen Dr. Káposztássy Béla Gyál, Felsőpakony plébániai kormányzója mellett részt vett Láng András Dunaharaszti, Taksony plébánosa és Fekete Roland káplán is.
Az ünnepség a hagyományos körmenettel kezdődött, majd ünnepi szentmisével folytatódott, és végül a templom udvarán szeretet-vendéglátással zárult.
A látványos körmenetről, a templom-kórus fantasztikus előadásairól, no és Aczberger Szilvia („Szilvi mama”) köszöntéséről még biztosan sokat hallunk majd, az egyházi ünnepen túl azonban joggal van hiányérzete a felsőpakonyi lakosoknak. Idén ugyanis hiányzott a búcsú velejárója, a körhinta, a céllövölde és a cukorka árus sátor.
A búcsú előtti héten már gyanítható volt, valami nincsen rendben, hiszen egyetlen épülő hintát, céllövöldét, lakókocsit sem láttunk a játszótérrel szemben megszokott területen. A településünkre immár húsz éve vissza-vissza látogató búcsús családi vállalkozásnál érdeklődve aztán megtudtam, mivel a tavalyi búcsú nem hozott számukra megfelelő bevételt (az azt követő jubileumi Falunap enyhítette csak részben bánatukat), a jobb üzlet reményében nagyobb és tehetősebb települések (Alsónémedi, Vecsés) búcsú-rendezvényén vesznek részt.
A kijelentést sajnálattal vettem tudomásul, kötelezni nem kötelezhettem őket, a jövőre tekintettel azonban abban maradtunk: hogy akár az általuk említett két eseményt részükre összekötve, közösen meg kell találnunk azt a megoldás, amely nem hagyja hagyományainkat elveszni.
Addig pedig mindenkit szeretettel invitálok a most következő szombaton, szeptember 24-én rendezendő szüreti felvonulásra és bálra, az iskola udvarán tartandó egész napos rendezvényre, hogy ápoljuk együtt hagyományinkat és közben szórakozzon együtt az egész család.

Nagy János polgármester

Református

Alsónémedi Egyházmegyei Gyülekezeti Nap

Szeptember 3-án, szombaton gyülekezetünk Alsónémedire indult, hogy részt vegyen az egyházmegyei gyülekezeti napon. Reggel nyolckor igehirdetéssel kezdődött a program, majd délelőtt a sok sporteseményen lehetett megmérettetni az erőnket és ügyességünket, vagy biztathattuk a versenyzőket. Az idősebbek számára előadás hangzott el a misszióról a templomban. A következő versenyszámokban voltunk érdekeltek: férfi foci; női foci (I. helyezés); kosárlabda (I. helyezés); röplabda (II. helyezés); kötélhúzás (II. helyezés); asztalitenisz (II. helyezés); süteménykészítő verseny (II. helyezés), főzőverseny. A finom ebédet Nagy Károly presbiterünk készítette el számunkra.
Örömmel voltunk együtt (több mint 75-en). Örülünk a sikereinknek és annak, hogy az együtt töltött idő sok beszélgetésre adott lehetőséget. Jó volt látni, ahogy gyülekezetünk gyermekei, ifjai, idősebbjei szeretetben figyeltek egymásra, és emellett megtapasztalhattuk, hogy egy még nagyobb közösség tagjai vagyunk, hiszen egyházmegyénk sok-sok gyülekezetéből közel 500 résztvevő érkezett erre a napra.
Az esemény eredményhirdetéssel és egy rövid igehirdetéssel zárult. Reméljük, jövőre újra megrendezésre kerül a gyülekezeti nap!

Viziné Surányi Erika

KETTŐS ÜNNEP A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

A kórus csodálatos éneke nyitotta meg ünnepi istentiszteletünket október másodikán. Kettős ünnepet méltattunk ezen a szép vasárnapon: templomunk felszentelésének 12. évfordulóját, valamint az idősek napját.
Vizi János lelkipásztor a 71. zsoltárt vette alapul prédikációjában. Az évforduló kapcsán kifejtette, mennyire hálásak lehetünk az Úrnak azért, hogy van templomunk, van második otthonunk, ahol a gyülekezeti tagok összetartó kis családként áldhatják, imádhatják, dicsérhetik Istent.
Ezután elmondta, hogy az idős kor Isten kegyelmi ajándéka. Sík Sándor lelkész költő soraiból idézte a hajlott korral járó nehézségeket. De az idős ember reszkető kezei, ingadozó lábai, fogyó ereje ellenére is nagyon értékes: megoszthatja a fiatalokkal az évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalatait, megmutathatja nekik a Jézus Krisztushoz vezető utat. Ha néha mégis elveszettnek, elhagyottnak érzi magát, mindig emlékezzen rá: nincs egyedül, Jézus vele van, hisz megígérte: ”… veletek leszek a világ végezetéig.” A prédikáció végén lelkipásztorunk szívhez szóló gondolatokkal, jókívánságokkal köszöntötte gyülekezetünk idős tagjait.
A presbitérium részéről Csipak István szólt a szépkorúakhoz a Korinthusi levélből idézve a szeretet himnuszát, majd kis ünnepi műsor következett. A verskedvelő gyülekezeti tagok előadásában hangzottak el a Szabó Magdolna presbiter által gondosan összeválogatott gyönyörű költemények. A kis műsort a kórus előadása tette színesebbé.
Istentisztelet után szeretetvendégség következett, ahol a sok finom sütemény, tea, üdítő mellett egy emléklapot is kaptak az idős gyülekezeti tagok, amelyen egy szép vers és a következő Ige olvasható: „Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.” Zsolt. 62, 6-7.

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

Komolyzenei koncert

Az önkormányzat és a könyvtár közös meghívásának tettünk eleget, amikor a Szabó Magda-év és a falunap alkalmából koncertet adtunk a Felsőpakonyi Református Templomban. Nagy öröm volt számomra - igen sok kihagyott év után - újra előszedni a hangszeremet, és itt is köszönöm Polgár Arankának, hogy erre bátorított, majd segített hegedűm „leporolásában„. A próbákon rokonszenves, kedves embereket ismertem meg Aranka baráti köréből: Kerekes Máriát (fuvola), Kozma Anikót (zongora), Metzker Pált (brácsa) és Tóth Erzsébetet (cselló). A koncertet az ifjabb generációból négy felsőpakonyi hegedűnövendék képviselte: Cirják Gabriella, Hegedűs Magdolna, Kádár Ferenc és Turbucz Erika Csenge. Többek véleménye, hogy az est csúcspontja az az Offenbach-mű volt, amely tíz hangszeren szólalt meg, és amelyet a szép számú közönség vissza is tapsolt.

Wacha Borbála

Hintók, fogatok, lovasok – és napsütés

Ünnep, szüreti felvonulás, falunap

,,Rég volt már ilyen, elevenítsük hát fel a hagyományokat!” – volt a jelszó 2015-ben a jubileumi, Felsőpakony önállóságának 25. évfordulója alkalmából szervezett Falunap és a hozzá kapcsolódó szüreti felvonulást megelőzően.
Az elszántsággal, az előkészületekkel, a számtalan önkéntes segítővel nem is volt probléma, az időjárás azonban meghiúsította a nagy tervek beteljesülését.
Idén újult erővel vágott neki minden érintett az előkészületeknek és immár az égiek is kegyeikbe vették a rendezvényt. A kétnapos ünnepség pénteken a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház névadójának tizedik évfordulója jegyében telt, többek között Szabó Magda Kossuth-díjas írónőre és tíz évvel ezelőtti felsőpakonyi látogatására emlékeztünk, ünnepi műsorral és komolyzenei koncerttel.
Szombaton, miközben az általános iskola udvarán szorgosan tüsténkedtek a főzőversenyre nevezett csapatok, a MÁV állomáson a szüreti felvonulás résztvevői gyülekeztek. Érkeztek lovasok, hintók, fogatok a környező településekről is (köszönet ezúton is nekik a látványos felvonulásért). A népviseletbe öltözött kicsik és nagyok izgatottan várták a menet indulását, miközben az érdeklődők pogácsával, borral és vízzel múlathatták a várakozás perceit. Az ünnepi napokra Dorel Cosma polgármester és Hasas János alpolgármester vezetésével testvértelepülésünk, Körösrév küldöttei is ellátogattak, sőt, egy újabb baráti kapcsolat kiépülésének jegyében Székkutas alpolgármesterét, Rostás Pétert is köszönthettük.
A látványos, az egész települést behálózó felvonulást követően a főzőverseny csapatainak változatos menüjét kóstolhatta végig a szűri, majd a rendezvényre kilátogató vendégek is kedvükre válogathattak a finomságok között. A délután során aztán fellépők egész sora szórakoztatta a színpadon az érdeklődőket, a jól megszokott és számtalanszor megcsodált hazai és környékbeli produkciók után pedig igazi ínyencségként hatott Kalocsai Zsuzsanna és Faragó András operett-művészek előadása. Közben pedig a gyerekek sem unatkoztak, játékos vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon mutathatták meg ügyességüket.
Nagy öröm a rendezők, a szervezők, a civil segítők és reményeink szerint valamennyi felsőpakonyi számára, hogy a rég feledett szüreti felvonulást és bált sikerült feleleveníteni, s hogy együtt egy kellemes napot tudtunk eltölteni. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlásaikkal vagy éppen jelenlétükkel hozzájárultak a szüreti felvonulással egybekötött falunap megvalósításához, egyben hitet és erőt adtak a jövő évi folytatáshoz.
Mert bízunk benne, hogy egy hagyomány nemcsak újra éledt, de életben is marad…

Civil

- Mit készítesz legszívesebben?
- Szinte mindegy, csak maci legyen, és gyapjúból legyen! Egyébként annyira jó, hogy mindig azt szeretem a legjobban, amit éppen készítek! A fejemben annyi terv van, hogy még a felére sem lesz időm, hogy megvalósítsam. Egyszerre több munkám is folyamatban van, hiszen amíg „érnie”, száradnia kell az egyiknek, addig előkészítem, megrajzolom a követező munkámat, vagy akár már nemezelem is, vagy egy másikat hímzek. A nemezelés lépéseit, folyamatát előre el kell tervezni, mert drága a gyapjú, nem lehet vele „pocsékolni”. Amíg nem áll össze a fejemben minden egyes lépés az új ötletemhez, addig nem lehet hozzákezdeni. A kreatív játékokat nagyon szeretem készíteni, engem is fejleszt közben, és jó, mert nem kell, és nem lehet két egyforma darabot készíteni. Mint pszichopedagógus tudom, hogy milyen életkorban mi a legfontosabb fejlesztendő képesség, látom a munkám során nap mint nap, hogy mi hiányzik a gyermekek ügyesedéséhez, amit különböző célzott játékokkal javítani, fejleszteni lehet. Nagy öröm nekem is, amikor a saját készítésű érzékelős memória játékomat választják jutalomjátéknak óra végén. Ugye mennyivel jobb a gyapjút, vagy fát, bőrt megfogni, mint a műanyagot?
- Mi mindent lehet gyapjúból készíteni?
- Nagyon sok mindent. A gyapjúnak nagyon jó tulajdonságai vannak, amiket ki kell használni. A lehetőségek tárháza kimeríthetetlen: én már készítettem ékszert, gombot, ruhát, cipőt, kesztyűt, sálat, sapkát, hátizsákot, tolltartót, fejlesztő, logikai- játékokat, öltöztető babát, bábot, ajtótámaszt, falvédőt, szobrot, pohár alátétet, ülő-és díszpárnát, szőnyeget, képet, virágokat, asztali díszeket, és nem utolsó sorban sok-sok macit.
Szeretném megköszönni ezt a rengetek hasznos, érdekes információt, amit elárultál most nekünk. További sok sikert kívánok a munkádhoz, és kívánom, hogy az ötleteid nagy része testet öltve születhessen meg!

Kollár Beatrix

OKTÓBER 6-ÁN MEGEMLÉKEZTÜNK

Részlet az ünnepi beszédből
„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.” - Ez volt Láhner György tábornok utolsó mondata a halála előtt.
Egyenesen szíven üti az embert. Felszínre is tör azonnal a kérdés: - Hogy létezik, hogy azokban az időkben még tucatjával teremtek az emberi nagyságok?
Honfiak és honleányok ezrei sorakoztak fel a háromszínű lobogó alatt. Akkor is, ha sok ügyben másképp gondolkodtak! Ha másképp látta a haza haladását az első felelős magyar nemzeti kormányban Kossuth, másképp Széchenyi, Batthyány, Szemere, Deák vagy gróf Esterházy Pál. Vállvetve küzdött a nemzet hadseregében is mindenki, aki magát magyarnak tartotta. Mi több, csatlakoztak segítőül Európa más nemzeteiből is! Nem beszéltek egy nyelvet, de egy volt a szívük.
1848-49-ben a nemzet nagy többsége még hazafi volt, akik, ha kellett, életüket is feláldozták a haza független szabadságáért, a nemzet jövőjéért.
2016. október 2-án még egy népszavazáson való részvétel is nehezére esik az emberek közömbös többségének. Tisztelet a 3 millió 360 ezernek, akik tudták, mit kell tenniük!

Durkó Éva /FJE

+ fotók

Képaláírások:

Szűcs László családi relikviái az ezernyolcszáznegyvenes évekből: eredeti útlevél és családi címerek

Ima, harangszó, mécsesek a mártírok emlékezetére

FJE HÍRADÓ

Képek a készülő Pakony Emlékműről.
Tervtől a megvalósulásig. Folyamat dokumentáció képekben.
Köszönet minden feláldozott szabadidőért, tevékeny jóindulatért, tudásért, szándékért!

Szövegek a fotókba:

Maketthez: Így képzeltük el….

Ahol együtt vannak a levelek: Levelek sorakozó!

Darus képhez: Brúder Feri a helyzet magaslatáról repíti a leveleket

Hármas levélszinthez: Együtt a harmadik szint is.

Teherautóshoz: Csúcsra szállva

4 szintes : Összeállt az obeliszk az eltörölt múlt tiszteletére!

Sport

Bombaformában

Kirobbanó formában a pakonyi csapatok! Utánpótláscsapataink eddig nem találtak legyőzőre, felnőtt gárdánk pedig az első bajnokin elszenvedett vereség óta szárnyra kapott és remekül teljesít a bajnokságban és a kupasorozatban egyaránt.

Ként pontra vagyunk a második helytől, pedig az első meccs után voltak aggodalmak. Azóta talán mindenki belátta, remekül teljesít ez a fiatalos csapat, egy csipetnyi rutinnal megfűszerezve. Megyesi László pedig, íze kedvére adagolhatja a hozzávalókat, hiszen jó játékosokból áll a keret, van miből válogatnia.

Bajnoki eredmények:
Örkény SE – Felsőpakony KSE 2 – 2 G: Wrábel, Sirán
Táborfalva KSE –Felsőpakony KSE 2 – 5 G: Fülöp(2), Wrábel, Tóth, Sirán
Felsőpakony KSE – Újhartyán VSE2 – 1 G: Fülöp, Wrábel
Dömsödi SE – Felsőpakony KSE 1 – 2 G: Wrábel, Sirán
Tabella:

Pest megye egyik, ha nem a legjobb csapatát búcsúztattuk


A Pest Megyei Kupa 2. fordulójában, a Vecsési FC csapatát láttuk vendégül. Ennél nehezebb ellenfelet talán nem is kaphattunk volna a kupában, hiszen a vecsésiek jelen pillanatban vezetik a megyei I.osztály tabelláját és az NBIII-as bajnokságba készülnek. Ennek tudatában azonban nem felemelt kézzel, hanem elszántan léptünk pályára és lám a nagy akarásnak ezúttal nem nyögés lett a vége. A rendes játékidőben elért döntetlen a kupasorozat szabályai szerint az alacsonyabb osztályú csapatnak ér továbbjutást, így mi ünnepelhettünk a lefújás után.

Pest Megyei Kupa, 2. forduló:
Felsőpakony KSE –Vecsési FC 1 – 1 G: Fülöp
Továbbjutott a Felsőpakony KSE csapata.
Következő kupamérkőzés: 2017.04.05 Felsőpakony KSE – Halásztelek FC

Szenzációs teljesítmény: utánpótlásban is az élen járunk

Serdülő és ifi csapatunk egyelőre káprázatosan teljesít. Mindkét csapatunk hibátlan mérleggel rendelkezik idáig.
U14:
Felsőpakony KSE – Hernád SE 6 – 1 G: Mózer(2), Békési, Fazekas, Farkas, Lőrincz
Felsőpakony KSE – Táborfalva KSE 7 – 1 G: Fazekas(3), Mózer(2), Farkas, Asztalos

Tabella:U19:
Felsőpakony KSE – Tököl VSE 3 – 1 G: Barta, Zsidó, Tar
Felsőpakony KSE – Dömsödi USE 3 – 2 G: Palotai(2), Barta
Felsőpakony KSE – Ráckeve VAFC 5 – 0 G: Imre(2), Kiss G., Barta, Koszticsák

Tabella:


Tóth Roland

TÖK JÓtékonysági FUTÁS

Egy kósza ötlet pattant ki a fejemből - gyűjtsünk, fussunk az oviért!
Október 1-jén kb. 110 ember futott, sétált a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodáért.
Sok-sok értékes emberrel találkozhattunk. Mondhatom, országos volt a megmozdulás, hiszen a pakonyiakon kívül érkeztek Tiszafüredről, Szentesről, Ócsáról, Dunaharasztiról, Budapestről, Vecsésről, Gyálról.
Az összegyűjtött összeg: 162.100.-, melyhez hozzájárult sok-sok támogató!
Támogatóink, segítőink:
Éremgyár - az érmekkel
Felsőpakonyi Önkormányzat
Juvapharma - vitaminok
GARMIN - tombolatárgyak
EISBERG - rengeteg saláta és öntet
FRANKÓ CSEMEGE
REÁL - Tamás Tamás és Edit
Gavló Jánosné - gyönyörű Calatea
CUKI FAGYIZÓ - incsi-fincsi torta
Kocsis Imre „Golyó”
Kereskedőház és Molnár Péter
Antal Tímea - 8 db masszázskupon
Nippon Zengos és futós”lányaim„ - rengeteget segítettetek, nagyon sok mindent hoztatok <3
Mariann - kézműveskedés
Sebestyénné Molnár Ágnes
Mosolybirodalom - kedvenc Ilusunkkal
Kránitz Ibolya Anna
Ovis anyukák <3
Békési Mária
Németh János - fotók
FLP - Hausel Beatrix, Molnár Veronika

Kaptunk egy facsemetét is a Szentgróti családtól, melyet a rendezvényen közösen ültettünk el. Kérek mindenkit, vigyázzon rá, öntözzük rendszeresen, hogy árnyékával enyhíthesse az állomáson várakozókat!

Nagyon szépen köszönök mindent! Szuperek vagytok! Igazi Hősök!

Tóth Gabriella

+ fotók

Hátbelső

Hátlap

2016_08_okt.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)