Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2017_05_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVII. évf. 5. szám, 2017. május

Lapzárta: május 08.

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

KERT. Kapcsolat – Önfeledt Családi és Ügyetlenségi Nap

Tisztelt Nagy János Polgármester Úr!

Ezúton is szeretnék a KERT (Különleges Ellátásban Részesülők Támogatásáért) Alapítvány munkatársai, a támogatott gyermekek és családok, valamint az önkéntesek nevében köszönetet mondani azért a sok segítségért, amelyet a 2017. május 6-i, felsőpakonyi „KERT. Kapcsolat – Önfeledt Családi és Ügyetlenségi Nap” című rendezvényünk sikeres megvalósításához és lebonyolításához kaptunk.

Hálásan köszönjük, hogy szinte azonnal rendezvényünk mögé állt, helyszínt, területet, eszközöket és lehetőséget biztosított számunkra a program sikeres és színvonalas lebonyolításához.
Bízunk benne, hogy a fogyatékossággal élők melletti kiállása és elkötelezett munkája példa és iránymutatás lesz Felsőpakony, továbbá a környező települések és vezetőik számára is.

A KERT Alapítvány aktivistái minden eszközzel azon dolgoznak, hogy a látókörükben élő, különböző fogyatékosságokkal, tartós betegségekkel küzdő gyermekek és családjaik életét megkönnyítsék. Ennek érdekében nyári táborokat, szabadidős és kulturális programokat, előadásokat, egyéni és csoportos támogatásokat szervezünk, továbbá önkéntes munkával, pénzbeli és természetbeni, tárgyi adományokkal igyekszünk segíteni az átmenetileg további nehézségekbe került támogatottjainknak. Feladatunknak tekintjük továbbá a társadalmi szemléletformálást is, az előítéletek rombolását, az esélyegyenlőség elősegítését.
(A www.kertalapitvany.hu, illetve a facebook.com/kertalapitvany oldalakon folyamatosan nyomon követhető a tevékenységünk.)
Céljaink elérése azonban nem lehetséges támogatóink aktív közreműködése nélkül.

Munkájához további sok sikert kívánunk, egy későbbi együttműködés reményében is!

Budapest, 2017. május 12.

A KERT Alapítvány nevében
üdvözlettel:

Sugár András
a Kuratórium elnöke

Önkormányzat

Testületi ülésekről

Beszámoló az április 19-ei rendkívüli ülésről
A közelmúltban megjelent a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára”című, KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázati felhívás módosítása, melynek értelmében ismét beadhatóak lesznek a pályázatok. A pályázat keretében középületek épületenergetikai fejlesztése támogatható. Önkormányzatunk a Hermann Ottó Általános Iskola tornatermével tud részt venni a pályázaton.
A pályázati felhívás szerint a pályázat benyújtásának feltétele a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelező kiválasztása, a feltételes vállalkozási szerződés megkötése. A Képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy indul a KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázaton, és döntött a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról.
A pályázatból megvalósítani tervezett munkák: tornacsarnok épületnél homlokzati és födémszigetelés, nyílászáró csere, illetve napelemes rendszer telepítése. A beruházás becsült értéke nettó 43.000.000 Ft.

Beszámoló az április 25-ei rendes ülésről

A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a települési háziorvos, települési házi gyermekorvos, a települési fogászati ellátás és a Védőnői Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszámolókat.
A beszámolók után tulajdonosi hozzájárulások történtek közműbekötések tárgyában, majd az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) számú rendelet módosítását követően Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadási rendeletének elfogadására került sor.
Záró napirendi pontként pedig a civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolások elfogadása történt meg.

Beszámoló az április 27-ei rendkívüli ülésről

A rendkívüli ülésre pályázati beadási határidő miatt került sor. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Ennek keretében, az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) témakörben sikeres pályázat esetén a felsőpakonyi sporttelep öltözőjének bővítésére, átalakítására és felújítására nyílik lehetőség.

Beszámoló a május 3-ai rendes ülésről
A már korábban említett KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan Felsőpakony energiahatékonysági projektje”tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása történt meg. Az eredményes közbeszerzést követően a pályázat beadásra került.
Majd a „Herman Ottó Általános Iskola tornateremének felújítása eszközbeszerzéssel vegyes építési beruházás beszerzés” tárgyában benyújtott pályázatra beérkezett árajánlatok megtárgyalása következett, hiszen a tavaly elnyert pályázat alapján a kivitelezést (határidő: 2017 december 31.) idén nyáron, az iskolai szünet ideje alatt kell megoldani.

Beszámoló a május 3-ai zárt ülésről

A Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta az Emberi Erőforrások Minisztere
által kiírt Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői állására
beérkezett pályázat anyagát, majd a véleményezést továbbította a kiíró részére.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete levélben kereste meg Önkormányzatunkat, melyben jelezte, hogy a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola, intézményvezetői pályázata kiírásra került, hiszen a jelenlegi vezető, Matisz Zsolt Igazgató Úr megbízatása idén lejár.
A pályázat benyújtásának határideje 2017. március 30. napja volt, mely határidőig egy fő, a jelenlegi intézményvezető, Matisz Zsolt nyújtott be pályázatot.
A Képviselő-testület döntése értelmében támogatta Matisz Zsolt vezetői kinevezését.

Beszámoló a május 9-ei rendes ülésről
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat fenntartásában lévő Felsőpakonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ban kezdte meg működését. Az intézmény vezetője Bíróné Mózes Márta, akinek megbízása lejárt.
Az intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogkört Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja így feladata az intézmény vezetőjének kinevezése is. Kjt. 23. §-a értelmében magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező lehet, és a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szólhat. Az intézményvezetőként foglalkoztatott személynek rendelet szerinti - szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser, - szakképesítések egyikének kell megfelelni. A Képviselő-testület ezeket figyelembe véve Tamás Katalint nevezte ki a Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének.

Nagy János polgármester

Óvoda

Újszülöttek

Szirbik Zsófia Éva - 04.20
Bárány Málna Vita - 05.01

Iskola

Legfontosabb tanév végi időpontok és események

Utolsó tanítási nap: 2017. június 15.
Ballagás: 2017. június 17. 9:30
Tanévzáró ünnepély: 2017. június 20. 17 óra

LÜK verseny

Az április 21-i LÜK körzeti versenyen részt vett tanulóink: Göndör Márk, Kocsis Tímea és Pomaházi Petra 3.b osztályos tanulók közül 6. helyen végzett Pomaházi Petra 3.b osztályos tanuló. Felkészítő pedagógus: Kajdácsi Éva tanító. Gratulálunk!

Nem tétlenkedtünk

Településünk utcái ismét talicskát tologató gyerekektől volt hangos. Hangjukat azért hallatták, mert iskolánk újra papírgyűjtést szervezett. A gyűjtés során lelkes tanulóink közel 7 tonna hulladékot hoztak az iskolánál elhelyezett konténerhez. Munkájukat köszönjük. (Alsó tagozaton a 2.b osztály, felső tagozaton az 5.a osztály

teljesített a legjobban, de kiemelendő még a 4.a osztály is, hiszen ők is 1000 kg fölötti súllyal dicsekedhetnek.) Az elektronikai hulladékgyűjtési akcióval pedig hozzájárultunk környezetünk tisztaságához. Köszönjük mindenkinek a gyűjtést és a segítő munkát.

Sebestyénné Fehérvári Márta DÖK segítő tanár

Ócsán ismét Mesemondóversenyre hívták a Pest megyei térség alsó tagozatos tanulóit, akik szívesen mesélnek magyar népmeséket. Iskolánkat immár két tanuló képviselte, akik büszkén hozták haza a korcsoportjukban elért eredményeiket. Településünk nagy mesemondója Molnár Roland (3.a) harmadik, míg Kruppai Norbert (4.a) második helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményeikért!

Sebestyénné Fehérvári Márta

Fenntarthatósági témahét a felső tagozaton

Első alkalommal csatlakozott iskolánk felső tagozata április 24-28. között az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett környezettudatosságra nevelő projekthez. A program célja, hogy tanulóink már iskolás korban felismerjék környezetük védelmének fontosságát, tudatosuljon bennük, hogy ők személyesen is sokat tehetnek szűkebb és tágabb környezetük megóvásáért, a következő generációk jövőjéért.

Április 21-én a település önkormányzata által kezdeményezett szemétszedéshez 45 tanulóval csatlakoztunk.

Április 24. és 28. között osztályfőnöki, természettudományos és humán tantárgyak óráin foglalkoztunk a fenntarthatóság kérdésével: a globális problémákkal, ökolábnyomunk nagyságával, a megújuló energiák fontosságával, szűkebb környezetünk lehetőségeivel, de volt szó egészséges táplálkozásról, a vitaminok szerepéről is.
Projektünket színesítette egy vándorkiállítás Zombi reaktorok – 30 évvel Csernobil után címmel, amit a Magyar Természetvédők Szövetsége készített a helyszínen járva 2015-ben. Az ott készült fotókon keresztül mutatja be a balesetet és következményeit, a mai helyzetet.
E hét programja között szerepelt még a Föld napja alkalmából minden tanévben megtartott felsős akadályversenyünk, aminek helyszínei a település utcái voltak. A témahét anyaga alapján környezetvédelemmel összefüggő feladatokat, kvízeket kellett megoldani a gyerekeknek. A Somogyi-pályán a hagyományos tavaszi futóversenyt is ekkor bonyolítottuk le.
A Diákönkormányzatunk által meghirdetett újrahasznosítási verseny, az elektronikai hulladékgyűjtés, valamint a papírgyűjtési verseny zárta a témahetet.

Tartalmas, komplex hetet tudhatunk magunk mögött. Reméljük, tanulóinkkal sikerült a célt tudatosítani, így jövőre örömmel csatlakoznak ismét a projekthez, s addig is sokat tesznek környezetükért.

Princzné Szilágyi Ilona

Hagyományok Napja 2017. május 12. Herman Ottó Általános Iskola

Fantasztikus napot tölthettünk el együtt: gyerekek-művészek-vendégek-tanárok. Hónapokkal ezelőtt néhány osztály már készülődött: különböző használati, és dísztárgyakat készítettek. Ők ezek kiállításával is emelték a nap fényét. Köszönet érte! Mi is hetekkel ezelőtt elkezdtük a felkészülést, szerveztük a programokat. Álmainkat, úgy láttuk, megvalósíthatjuk, hiszen kaptunk anyagi támogatást. Köszönet érte! A tanulóink már hét elején választhattak sok-sok foglalkozás közül, beosztva saját magukat. Ha valahol már nem volt hely, választottak másikat. Köszönet érte! Választhattak faművességet, fafaragást, bőrművességet, szövést, rongybabakészítést, agyagozást, gyöngyfűzést, foltvarrást, métázást, csuhézást, kosárfonást, divattervezést hagyományos elemekkel, kasornyázást, pónilovaglást, Árpád népe Egyesülettel harci játékokat, népzenei bemutatót, népi játékokat 3 helyszínen, íjászatot, rovás ismeretet. Megismerkedhettek népművészekkel, iparművészekkel, megnézhették, megfoghatták csodálatos alkotásaikat mini kiállításukon. Megfigyelhették a nemezelés, fonálkészítés, csipkeverés fortélyait. Leülhettek a rokkához, és kipróbálhatták a csipkeverést is. Köszönet érte! A gyerekek szórakoztatására egyéb eszközöket, építményeket is fölállítottunk az udvaron (jurtasátor, kosaras hinta, ugrálóvár). Láthattunk fantasztikus csikós bemutatót, megtudtunk sok érdekes dolgot. Néhányan „türelmesen állhattuk” az ostor verését. Köszönet érte! Ehettünk finom köles levest és finomabbnál finomabb palacsintákat. Köszönet érte! Visszatapsoltunk tanár-gyerek zenekart, akik népzenét játszottak nekünk. Köszönet érte! Programunk végén néptáncot tanulhattunk. Lábunkat már csak láttuk, nem éreztük. Köszönet érte! Bár 3 óráig terveztük a programot, még mindig ott táncolnánk, ha Isten nem küldte volna hatalmas, üdítő esőjét. Köszönet érte! De mi akkor sem hagytuk magunkat! A tornateremben folytatódott a játék, egy teremben pedig felnőtt segítők örömnemezeltek pici virágot maguknak. Köszönet érte! Szeretnénk jövőre újra ilyen tartalmas napot együtt tölteni mindenkivel.

A nap érzéseit, köszöneteit lejegyezte: Nagyné Pál Tünde

Katolikus

Ha itt lettél volna

Megünnepeltük a HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
Boldogan készültünk az Édesanyanyák-Nagymamák köszöntésére május első vasárnapján.
Kedves kis versekkel, furulya- és hegedűszóval készültek a gyermekek. A műsor végén egy kicsi szívet és egy szál virágot
adhattak át az ünnepelteknek.
Köszönet a fáradságért Polgár Arankának és Papp Norbertnek, hogy a szép műsort előkészítették.
E szép verssel én is köszöntöm az olvasó Édesanyákat-Nagymamákat!

Dsida Jenő
Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Készüljünk a következő szép ünnepre. Pünkösdre.
Pünkösd ünnepe a SZENTLÉLEK ELJÖVETELE, amikor lángnyelvekben jelenik meg.
Tiszta szívvel várjuk eljövetelét.

Berencsi Gézáné egyháztanács világi elnök

+ fotók

Római Katolikus Templom pünkösdi és úrnapi miserendje

Június 4 - Pünkösdvasárnap.
Az ünnepi szentmise időpontja: reggel 8 óra

Június 5 - Pünkösdhétfő
Reggel 8 órakor szentmise.

Június 18 - Vasárnap, Úrnapja
Fél 12 órakor ünnepi szentmise és körmenet.

Református

Komolyzenei koncert

Nem először tisztelte meg a felsőpakonyi közönséget Fekete Nándor orgonaművész igényes műsor választásával és kiváló előadásmódjával.

Így történt ez április 30-án is a megjelentek nagy megelégedésére.

A közönséget Vizi János nagytiszteletű lelkipásztor üdvözölte és felolvasott az Ószövetség Zsoltárok könyvének 149. fejezetéből, mely buzdít az Isten dicsőítésére különféle hangszerek megszólaltatásával.

Így van ez a művészetek minden ágában, a zene, a líra. a festészet, szobrászat kiemelkedő alkotásai is mind a világalkotó és egyedül imádandó Istent dicsérik.

Egy számomra nagyon kedves példát hozok fel, mely szerint Arany János A fülemile c. versében a kis madár szájába adja a dicsőítés énekét:

„ …. Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Ép a közös galyra üle,
Azt szemelévén ki oltárnak,
Honnan Istent jókor reggel
Magasztalja szép énekkel:
Megköszönve a napot
Melyre, ím, felvirradott,
A sugárt, és harmatot,
A szellőt és illatot,
A fát, melynek lombja zöld,
A fészket, hol párja költ,
Az örömet, mely teli
Szivecskéjét elteli,
Szóval, ami benne él
S mit körében lát, szemlél,
Azt a pompát, fényt és színt,
Mely dicsőség
- Semmi kétség -
Ő érte
Jött létre
Csupán érette mind!”


Mint már említettem, Fekete Nándor műsorát rendkívül igényesen válogatta: csupa „sláger” darabokat Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg alkotásaiból. Nem hagyhatom szó nélkül K.Orosz Ila fotóművész szemet gyönyörködtető fotóit, mely a zenei élményt nem megduplázta, hanem megsokszorozta. Igazán csodálatos volt ez a látványkoncert.

Nem véletlenül vastapssal köszönte meg a hálás közönség a produkciót és a művész úr is ráadásként, háláját kifejezve Camille Saint-Saens A hattyú c. szvitjét adta elő, ezt a darabot is csodálatos fotókkal illusztrálva.

Szép este volt, reméljük mielőbbi viszonthallásra!

Kalas Béláné

SZERETLEK, ANYA!

Ha május első vasárnapja, akkor ANYÁK NAPJA. Ha anyák napja, akkor köszöntők, köszöntők, köszöntők. Nem volt ez másképp református gyülekezetünkben sem. A május hetedikei istentisztelet az édesanyák és nagymamák köszöntőjével kezdődött. Négy óvodáskorú és tíz általános iskolás gyermek állt ki, hogy elmondja háláját, köszönetét annak, aki életet adott neki, valamint annak, aki életet adott az ő anyukájának, apukájának.

Egy anyuka számára nincsen szebben hangzó mondat annál, hogy szeretlek, anya. Ezzel a gondolattal a fejükben és ezzel az érzelemmel a szívükben készültek a kis szereplők a nagy napra. Meg is lett az eredmény. Szép, kerek, tartalmas kis műsor állt össze versekből, dalocskákból, zenei betétekből. A szeretet és a hála mellett azt is kifejezték, hogy leghőbb vágyuk: boldoggá tenni édesanyjukat. Hogy hogyan tehetik ezt, azt egy angyal árulja el nekik: „Úgy, hogy ti magatok legyetek édesanyátok boldogsága!”

A legkisebbek kis ajándék szívecskével és egy szál virággal kezükben foglaltak helyet szerepük végén édesanyjuk ölében. A nagyobbak fehér szívre írott színes betűket emeltek szívük fölé. Így ábrázolták ki írásban is a varázsmondatot: Szeretlek, anya, mama!
Minden jelenlévő gyermek egy szál fehér szegfűvel örvendeztette meg az ÉDESANYÁKAT.

Az istentisztelet az igehirdetéssel folytatódott, a prédikációban a lelkipásztor a családok fontosságáról, a szülők egymással, gyermekeikkel és legfőképpen Istennel való kapcsolatukról szólt a szeretet, tisztelet és engedelmesség tekintetében.

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Református gyülekezet életéből…

Gyülekezetünkben a gyermek konfirmáció három fő részből áll. 1.) Részvétel az úrvacsora előkészítő istentiszteleten. 2.) Konfirmációi vizsga a Presbitérium előtt. 3.) Ünnepélyes hitvallás és fogadalomtétel a gyülekezet közösségében. 2017. május 11-én úrvacsora előkészítő istentiszteleten vettek rész a konfirmációra készülő fiatalok, készülve életük első úrvacsora vételére. Május 13-án, szombat délelőtt Fazekas Norbert és Tóth Dániel tettek eredményes konfirmációi vizsgát a presbitérium előtt. Másnap, vasárnap került sor az ünnepélyes konfirmációi hitvallás és fogadalomtételre, amikor szüleik és keresztszüleik, valamint a jelenlévő gyülekezet és Isten színe előtt fogadalmat tettek, hogy Jézus Krisztus hűséges követői lesznek és a református gyülekezetben rendszeresen gyakorolják hitüket. Tóth Dániel a keresztség sákramentumában is részesült. A konfirmáló fiúk, Vizi János lelkipásztor áldó Igéi és Fitos Levente gondnok köszöntése után megkapták az emléklapot és a gyülekezet ajándékát, a teljes Szentírást, a Bibliát. Ezután részesültek életükben először az úrvacsora sákramentumában. Isten segítse őket abban, hogy a gyülekezeti alkalmainkon rendszeresen találkozhassunk velük.

Vizi János lelkipásztor

Felnőtt konfirmáció a református gyülekezetben

2017. április 30. Vasárnap. Emlékezetes nap ez a szép tavaszi nap a felsőpakonyi református gyülekezet életében. Két rendkívüli alkalomnak lehettünk tanúi. Délelőtt az istentisztelet keretében tartottuk meg a felnőttek konfirmációját. Este pedig Fekete Nándor orgonajátékában gyönyörködhettünk. A délelőtti eseményről számolok be. Fábián Tamás, Nagy Antal, Nagy Antónia (Bp.),Pap Dóra (Bp.),Sándor Márk (Gyál), és Zsebő Gábor 2016. októberétől készültek erre a napra, hogy Isten és a gyülekezet előtt bizonyságot tegyenek hitükről, Istennel és a gyülekezettel való kapcsolatukról. Az ünnepi alkalmon a lelkipásztor áldó Igéi után a gyülekezet és a Presbitérium nevében Fitos Levente gondnok köszöntötte új gyülekezeti tagjainkat. Az énekkar, Tollas Ágnes vezetésével „Jézus engem megtalált” kezdetű énekkel tette emlékezetesebbé e szép ünnepet. Az úrvacsorai közösség méltó befejezése volt a a felnőtt konfirmáció alkalmának. Kívánjuk, hogy új tagjaink beépülhessenek a gyülekezet közösségébe és ez a hely második otthonukká válhasson!

Vizi János lelkipásztor

Pünkösd ünnepére készülve

Pünkösd heti ünneprend:

Május 25. (csütörtök) 18.00 – Jézus menybemenetelének ünnepe - Hálaadó istentisztelet

Június 1. (csütörtök) 18.00 – Úrvacsora előkészítő istentisztelet

Június 4. (vasárnap) 10.00 – Pünkösd ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással.

Június 5. (hétfő) 10.00 – Ünnepzáró istentisztelet

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk!
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!
A presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor

Református gyermektábor:

Időpontja:2017. június 25-július 1. (vasárnap - szombat)
Helye: Fülöpháza
Költség: 19.000 Ft/fő.
Ha egy családból több gyermek jön: 15.000 Ft/fő.
Jelentkezés határideje: 2017. június 10. Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be!
A részletek megbeszélésére a hittanévzárón kerül sor (Június 18. 10.00.).

Könyvtár

Táncra fel!

…hangzott negyedik alkalommal el április 28-án a helyi tánccsoportok bevonásával a Tánc világnapja alkalmából. A Herman Ottó Általános Iskola tornaterme megtelt a fellépőkkel és az érdeklődőkkel, akik idén is támogatójegy és tombolajegy vásárlással járulhattak hozzá a Jamland - hiphop New Enemy csapatának a világbajnokságon való részvételéhez. Köszönjük az iskolának, hogy helyet adtak a rendezvény lebonyolításához, a gyermek balettcsoport, az ÖTYE, a Meteor Dance TSE, valamit a Jamland táncosaiknak, hogy színvonalas produkciójaikkal bebizonyították: a tánc energiát termel, áraszt és közvetít, összekapcsol másokkal és magunkkal. Csapatszellemet ad és közösséget teremt!

VBA

Civil

Ócsai ÖTE

TISZTELT LAKOSSÁG!

Előzetes egyeztetések történtek, majd 2017. április 26-án konkrét megbeszélés az illetékes vezetőkkel.

Örömmel tudatjuk, hogy Ócsa város polgármesterének, Bukodi Károly úrnak, Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének, Gere Imre tü. ezredes úrnak, valamint Dabas Tűzoltóparancsnokság parancsnokának, Vad Tibor tü. őrnagy úrnak a támogatásával az Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület létrehozását megkezdhetjük!

Célunk:
1., Olyan Tűzoltó Egyesület létrehozása, amely Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkáját segíteni tudja, mely együttműködési szerződés birtokában lehet!
2., Önálló beavatkozó egység jogát megkaphassa évenkénti minősítéssel!
3., Az egység a vonulást a riasztástól számítva 2 percen belül tudja megkezdeni!
4., Igény szerint a környékbeli településeket is védheti /Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony/!
5., Ócsa város életében, működésében aktív szerepet vállal.

TOBORZÓ

Reméljük, hogy hamarosan tagjaink között üdvözölhetünk!
Sorainkba várjuk azokat az Ócsa, Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, és környékbeli civil lakosokat, akiket érdekel az Önkéntes Tűzoltó munka, akik szeretnének segíteni bajba jutott embertársaiknak, szívesen lennének tagjai az induló ÓCSAI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET-nek.
Nagy szeretettel várjuk volt, vagy jelenleg hivatásos Tűzoltó kollégáinkat is!
Jelentkezni az Ócsa Öte Facebook induló oldalon privát üzenetben lehet, vagy az ocsaote@gmail.com címen.

A Darumadár Nyugdíjas Klub áprilisa

Április 6-án az operettbérleteseink az Abigél c. műsort láthatták, amely látványos, szép és élvezetes műsor volt.
Április 13-án énekkari próba, majd klubnap volt, ahol sok érdekes dologról beszéltünk az énekkar fellépéseivel kapcsolatban. Több fürdőhelyről kaptunk meghívást a nyugdíjas találkozókra, ahol az énekkarosok vidám műsort adtak elő. A megbeszélés közben Somogyi Gyula névnapja alkalmából feleségével, Tecával készültek a tagság megvendégelésére: fincsi sajtos-sós és diós hókiflivel, valamint az elmaradhatatlan tüzesvízről, borocskáról és üdítőről is gondoskodtak. A vidám beszélgetés alatt bejött hozzánk Hauch Tünde, aki a „KERT Kapcsolat” rendezvényre invitálta tagjainkat.
Április 20-án vezetőségi ülés, énekkari próba, majd klubnap volt. Lőrentei Erzsike vezetőnk elkészítette a pályázatunkat, amelyet nagyon átgondoltan írt meg (sok munkájába került, mert ő mindenre odafigyel), s amelyet a vezetőség elfogadott.
Április 22-én az énekkarral együtt 20 főt meghívtak kistérségi találkozóra Gyálra. Énekkarunk hibátlanul szerepelt mindenki megelégedésére, a társaságot sütikkel és vacsorával ajándékozták meg. Füziné Esztike szép, új verset adott elő, mindenkinek tetszett.
Április 25-én tagságunk teli busszal Tiszakécskére ment fürdeni. Nagyon izgultunk, mert az idő az elmúlt napokban igen zorddá hűlt le, de ezen a napon meglepően kedvezett nekünk az időjárás. Szép napsütésben és sok lubickolásban volt részünk, visszafelé az elmaradhatatlan „Fejedelmi pékségnél” finomságokkal is kényeztettük magunkat.
Április 27-én délelőtt a Turay Ida színház bérletesei „Polika” címmel szép, összefoglaló előadást láthattak Kovács Apollónia életéről s az elmúlt korról. Délután klubnap volt, ahol Lőrentei Erzsike vezetőnk kiértékelte Tiszakécskét s a Föld Napja alkalmából szervezett szemétszedést. Társaságunkból Ő, Krizsánné Ica és Nyárainé Marika, valamint az iskola 8. osztályosai vettek részt. Sajnos csak ennyien! Azonban ez még a kisebbik baj, hogy nem vettek részt többen ezen az akción. A nagyobbik baj az, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy mi, idősebbek elmegyünk szemetet szedni, amit felelőtlenül sok felnőtt és gyerek eldobált, - tisztelet a kivételnek -, de mit látunk másnap… már megint ugyanott van a bekötő úton a McDonald-os műanyagpohár, zacskó, stb… Pedig mindenhol van kuka, s rendesen péntekenként elviszik minden háztól a szemetet. Akkor MIÉRT KELL SZEMETELNI? Miért esik jól, ha eldobják a fagyis papírt épp ott, ahol elfogy a fagyi? Vagy kiürül a féldecis üveg, vagy sörösdobozokkal díszítik egyesek az árkokat. Ha mindenki kicsit odafigyelne környezetére – nem nagy fáradtsággal – tisztán tarthatnánk településünk utcáit, erdőinket, stb.!
Május 4-én énekkari próba, majd klubnap volt. Lőrentei Erzsike ismertette a programokat, Czirják Esztike kérte a tagságot, hogy a JAMLAND horvátországi szereplését amennyire tudjuk, támogassuk.

Klubéletünk kedves meglepetései

Szép emlék marad számunkra a május 4-i délután. Erzsike beszámolóját várva ért minket az első meglepetés: a könyvtárból Margitka és Béla két iskolás lányka kíséretével jött hozzánk Anyák (Nagymamák) Napját köszönteni. „Úgy szeretném meghálálni” - énekelte Kovács Kati felvételről. Már ez is megható volt, de a kislányok, Tóth Rebeka és Zay Emese köszöntő versei felejthetetlenek voltak! Nagymama - mi voltunk minden öröme, aggodalma, szeretete ott vibrált a levegőben.
Hiszen a mi unokáink között már felnőttek is vannak, többen közülük külföldön dolgoznak vagy tanulnak, hogyne féltenénk őket! Néhányunknak megadatott az a csoda is, hogy már dédunokákat ringathatunk…
Ehhez a gondolathoz kapcsolódik a másik meglepetés. Rebeka engedélyt kért, hogy köszöntse „Naná”-t (Lőrentei Erzsikét, a dédit) 79-ik születésnapja alkalmából. Ez olyan szép jelenet volt, hogy leírni szinte lehetetlen! Ezekkel a megható jelenetekkel a sorsunk egy-egy szép aranytallérral kárpótol minket minden régi, igazságtalanul ért sérelemért…
Hihetetlen, hogy Erzsike betöltötte a 79-ik évét! Számolgattam magamban, hány éve élünk együtt itt Felsőpakonyon (Szerintem elmúlt már 50 is!).
A „Boldog Születésnapot” hagyományos dallamával kezdődött az ő ünneplése. Somogyiné Tecuka szép születésnapi köszöntő verset is írt neki, szívből jövő, kedves sorokat. Megállapítottuk, hogy egyedülálló rekordot döntött meg itt a klubban (szerintem a faluban is) a dédunokák számát illetően: hamarosan megszületik a tizennegyedik!
Az én kislányomnak ő volt az első tanító nénije, a nagybetűs TANÍTÓ NÉNI! Emlékeimben felidéződik néhány régi szülői értekezlet hangulata, mert élmény volt ám az is, amikor olyan fiatalok voltunk!
Voltunk… de Te, Erzsike fiatal is maradtál, és bízunk benne, hogy még sok-sok ilyen kellemes meglepetés ér minket együtt, itt a klubban!
Cseh Rózsa

Május 6-án a KERT Kapcsolat programjára több nagymama a tagságból finom sütit sütött. A főzőversenyre 7 fős csapatunk nevezett be: A Kardos, Nyári és Somogyi házaspár és Újjné Piroska. A kis csapat csirkepaprikással készült, s az induló 10 csapat közül a zsűri nekik adta a szavazatok alapján az első helyet. Siskáné Katika is indult a főzőversenyen családjával, ők az 5. helyen végeztek. A jótékonysági futóversenyen Krizsáné Ica fiatalosan teljesítette az előírt távot, gratulálunk Neki is, büszkék vagyunk rájuk.
Május 7-én tagságunk 20 fővel Ócsára vett jegyeket Kovács Kati énekesnő előadóestjére, ahova a „mi” buszosunk, Szilveszter Lajos a kis csapatot ingyen szállította át. Ezt az utat tagságunknak ajándékba adta. A dalos estén mindenki jól érezte magát, csodálatos műsort láthattak.
A felüdítő, szép programok, fürdések közben rossz dolgok is történtek. Hosszú szenvedések után elhunyt kedves klubtársunk, Sebőkné Erzsike. Temetése május 11-én volt. Kissé elszomorít bennünket, de tisztában vagyunk vele, ha megszülettünk, egyszer meg is fogunk halni. De akik még itt vagyunk, a fagyok elmúltával – az élet megy tovább – ültetgetünk, szorgoskodunk, és amíg lehet, igyekszünk hasznosak maradni.

Kovácsné Németh Ilona

+ fotók

ÁPRILISI FJE HÍRADÓ

„Április, ó Április, minden csínyre friss!” - e költői megállapítás mostanság mintha kissé kevés volna az utóbbi pár év renitens áprilisainak jellemzésére! Ahogy kiszolgáltatottan estünk bele másnaponként a nyárias melegből a téli mínuszokba, kapva nyakunkba szeles zimankót hóval-jéggel kínálva, majd meg az alig kibújt friss leveleket sütögető forró napsugarakat, az bizony túllépett a megszokott áprilisi allűrökön.

Mi azért tettük a dolgunkat, mert részesei voltunk a Költészet Napján Varga Imre Lajos - zenével színesített - emlékdélutánjának, ahol az általa nagyon kedvelt, becsült Farkas Évi tolmácsolta nekünk verseit, s újra hallhattuk hangját a lejátszott CD jóvoltából. Ott volt az egész Varga család, csöndesen meghúzódva a közönség soraiban és Marika, a szeretett feleség - aki oly sok szép, bensőséges vers ihletője volt -, önmagát meg nem hazudtolva most is a háttérbe vonult. Illesse őt tisztelet, hisz utolsó pillanatáig támasza, bátorítója, szenvedő részese volt Imre távozásának! Bevallom, nekem hiányzott is az estéből, hogy nem kapott nagyobb figyelmet az ő személye, hisz tudjuk: minden sikeres férfi mögött ott van a háttérben csöndesen egy önfeláldozó nő.

Felhasználva az időjárás engedte napokat, folytattuk a Történelmi Pakony Emlékmű körötti terület rendbe tételét. Siska Feri kaszált nekünk, Tamás Ákos pedig gépével elhordta a már fölöslegessé vált földrakást a terület hátterébe. Bezsákoltuk a maradék sódert: jó lesz majd járdakőnek! Helyükre évelő virágok, bokrok kerültek a kertemből. Sultisz Mikitől 3 megtermett fenyőt és 3 madárbirs cserjét kaptunk, Böőr Karesz és Ács Zoli (két igen erős ember, ha nem tudnák!) segítette őket a helyükre. Geyer Rózsika díszfa csemetét adott - drukkolunk, hogy megmaradjanak! Ásunk, ültetünk, locsolunk, füvet nyírunk, takarítunk, tesszük a dolgunkat. Augusztus 19-én délután, a Szent István Nap előtt tisztelegve, az ünnepség záróakkordjaként, átadjuk a községnek az árpádházi királyok által adományozott Pakony falu és későbbi lakóinak emlékezetére emelt emlékoszlopot. (Árpádházi Szent László király évében!)

Kérjük azokat az érintett családokat, akik (illetve szüleik, nagyszüleik) az eredeti, történelmi Pakony tanyáin éltek, dolgoztak, iskolába jártak, nálam jelentkezzenek vagy jelezzék, hogy milyen családi nevet írjunk az emlékoszlopra! Nem szeretnénk senkit sem kihagyni, ezért szükséges a nevek pontosítása!
Cím: Durkó Éva, Deák F.u.1.; 06 29 517 120; 06 20 333 3986; durko.dekor@gmail.com

A húsvéti időszak megkoronázása volt 30-án a református templomban elhangzott orgonakoncert, amelyért köszönet illeti Vizi János tiszteletes urat! Hálásak vagyunk, hogy jóvoltából immár kezd hagyománnyá válni Fekete Nándor orgonaművész vendégszereplése kis községünkben! Meglepett ugyanakkor, hogy milyen kevesen ragadják meg ezt a nagyszerű alkalmat a helyi zenetisztelők. Az országban, a Duna TV képernyőjén ifjú tehetségek teszik évről évre népszerűbbé a komolyzenét. Mi miért nem örülünk, ha helyünkbe jön az előadó?

Új közösségi rendezvénynek, a KERT Alapítvány családi eseményének voltunk élvezői május 6-án. Színes, pörgő, változatos és látványos programok dicsérték a szervezők munkáját, és remélhetjük, hogy ennek is hagyománya teremtődik a jövőben! Köszönet az ötletért és a kivitelezésért!

Készültünk mi is a Gyermeknapra. Úgy döntöttünk egyesületünkben, hogy megajándékozunk egy gyermeket, aki hátrányos helyzetből indul a felnőtt életre! Azzal a szándékkal, hogy ebből is hagyományt teremtünk, idén Szörényi Dániel, 13 éves kisfiú a 15.000 Ft kedvezményezettje. Készülünk az iskolai évzáróra is, ahol ez a hagyomány már él, évről évre adományozunk különdíjat egy tanulónak. (Kicsinyke egyesület vagyunk, kevés tevékeny tagsággal, de befizetett csekélyke tagdíjunkból szeretnénk hasznossá tenni magunkat.)

Készülünk június 4-re, a Trianoni Diktátum Emléknapjára, amelyet próbálunk a Nemzeti Összetartozás Napjának tekinteni! Ezért a Duna TV-ből jól ismert HAZAJÁRÓ 50. JUBILEUMI ADÁSÁT VETÍTJÜK LE, a határon túlra szakadt magyarok nemzettudata előtt tisztelegve, s szeretnénk ezt az élményt mindenkivel megosztani!


Durkó Éva FJE

+3 fotó

Nagycsaládos hírek

2017. április 29-én számunkra nagy élményben volt részünk, meglátogattuk a Parlamentet. Délelőtt ki vonattal, ki autóval indult útnak. A gyerekek már a vonatozást is nagyon élvezték, hát még ami utána várt ránk! A Parlament Látogatói Központjában V.I.P. belépővel nagyon kedvesen fogadtak. Várt bennünket egy szimpatikus idegenvezető hölgy aki bent a Parlamentben alaposan tájékoztatott minket a sok látnivalóról. Sok-sok fénykép készült. Egyedül a koronát nem lehetett fényképezni, de ezt is megcsodálhattuk. Bemehettünk az ülésterembe, gyönyörködhettünk a színpompás kupolateremben. A gyönyörűen felújított Kossuth téren sétálva megnéztük a díszőrség látványos őrségváltását, ahol lehetett fényképezkedni a szép szál katonákkal. Kellemetlen hideg szél fújt, de a sok látni való elterelte erről a figyelmünket. Szeretném megköszönni a résztvevők nevében Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úrnak a segítségnyújtását abban, hogy ez a nap felejthetetlen számunkra. Megköszönöm Kempf Károly Ignácnak is a szervezésben nyújtott ségítségét. Sajnálom, hogy azok, akik jelentkeztek erre a kirándulásra, különböző okok miatt nem tudtak velünk tartani.

Oláh Istvánné

+ fotók

Sport

Nyúlfutás 2017. Felsőpakony

A harcművészeti aerobic edzőjének köszönhetően lassan 2 éve, hogy a pakonyi sportcsapattal számolom a km-eket az erdőben és részt veszek a helyi rendezvényeken.
A szervezett programoknak köszönhetően érdekes emberekkel ismerkedtem meg, akik család és háztartás mellett küzdenek az álmaikért, céljaikért. Az egészséges életmód jegyében pedig igyekeznek példát mutatni gyermekeiknek.
Számos futóverseny résztvevője voltam: Mikulás-Futás, Bogrács-Futás, Jótékonysági-Futás.
Az április 15-i Nyúlfutáson is sokan megjelentek, a környező településekről is érkeztek futni vágyók. 4 táv lett kijelölve a megmérettetésre, kicsiknek, nagyoknak és nyugdíjasoknak (hihetetlen, de simán leköröznek néhányunkat) egyaránt.
A megszokott úti cél most megváltozott. Irány Ócsa. Ez aztán a terepfutás .
Voltak Szülők, akik kézen fogva futottak csemetéikkel, de voltak, akik biciklivel kísérték őket.
A 600 méteres távon, volt egy anyuka, akinek a kisfia már a célban volt és szurkolt neki, hogy…. „Anya siess már..”- nagyon édes volt.
A mini távon a gyerkőcök lelkesen futottak és mosolyogva értek célba. Utána persze mentek sütit majszolni és meleg teát inni.
Volt, aki betegsége miatt sétálva tette meg az utat, ezzel is mutatva, hogy nem adja fel a harcot és mindent elkövet, hogy meggyógyuljon.
A 3 km-es távon vegyesen indultak, felnőttek és kamaszok egyaránt. Ezen a távon indultam én is edzőnkkel sereghajtóként. Nagyon büszke voltam a pakonyi kislányokra, akik nem adták fel, rövid pihentető séta után összeszedték magukat és futottak tovább.
A leghosszabb távot kevesebben vállalták be. 6 km „kemény” terepen igazi kihívás, de a finisben a kimerültség ellenére is a mosoly mindent elárult.

Egy közösség, ahol nem számít a kor és közös a cél: a futás örömének hódolni és az élményt továbbadni.

Bogenfürst Mónika

Hátbelső

Hátlap

2017_05_maj.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)