Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2017_09_okt

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVII. évf. 9. szám, 2017.október

Lapzárta: október 11.

Szerkesztőbizottsági: október 16. 17.00

következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Ünnepi megemlékezés 1956. október 23-i forradalom alkalmából

Erős, szeles napra virradtunk október 23-án.
A rossz idő ellenére is megteltek a széksorok az iskola tornatermében. Szép számmal összejöttünk a megemlékezésre. A mécsesek és koszorúk ünnepélyes, szomorú hangulata, a félelmetes tank látványa a ködös pesti utcán a 61 évvel ezelőtti napot próbálta meg felidézni számunkra.
Az ismerős és új arcokat nézve meg kellett állapítanom, hogy itt, a megemlékezésen, már alig vagyunk élő szemtanúk, akik az akkori kis település eseményein részt vehettek. Hozzátartozóink, szomszédaink, régi diáktársaink elmentek már… milyen kár, hogy nem mondhatják el azoknak a napoknak az eseményeit!
A Himnusz szép szavaival, lélekszomorító dallamával kezdődött a megemlékezés. Ezután polgármester úr mondta el ünnepi beszédét a forradalom előzményeiről, napjairól, tragikus végéről és történelmi jelentőségéről. A meglibbenő mécsesek lángjai az ártatlan áldozatok tiszteletére lobogtak. 61 év távlatából messzi, félelmet keltő tompa ágyúdörgések rémlettek fel emlékeimben.
„Egy szabad szívdobbanás” címmel Farkas Évi színművész rendezésében láthattunk méltó és szép összeállítást. Egy fiatal lány életére, tragikus végére emlékezett vissza nővére, ahogy a mai fiataloknak felidézte alakját. Ez a visszaidéző emlék tisztelgés az akkor elhunytak és családjaik vesztesége előtt. Márai Sándor, Illyés Gyula verssorai fel-felhangzottak az akkori napok szomorúságot árasztó dallamai között. A Darumadár Nyugdíjas Egyesület tagjai már megjelenésükben is ünnepélyes és megható hátteret adtak az összeállításnak. Évi szerencsés ötlete volt, hogy ezt a tiszteletreméltó, kedves, lelkes kis csoportot kezdte bevonni műsoraiba. A zenei aláfestés és a hangeffektusok méltó keretbe foglalták ünnepi műsorát, köszönet érte!
Koszorúinkkal, mécseseinkkel elindultunk a Mártírok Emlékparkba. Szemerkélő eső és viharos szél fogadott minket az utcán. A rossz idő ellenére emlékezetes, megható és igazán szép volt ez a délután. Köszönjük a szervezők munkáját!
Mint élő szemtanú, szeretném felidézni az akkori eseményeket. Már elmúltam 11 éves és jól emlékszem ezekre a napokra. Az emberek izgatottak, tanácstalanok voltak, de nem bántották egymást, szavakkal sem!
Esténként nálunk gyűltek össze ismerősök, barátok, szomszédok, ahol megszerveztek egy riadólánc-szerű összefogást a közbiztonság védelmére. Nem történt semmi baj. Néhány fiatal elment nyugatra – Bedő Jóska, Farkas Jancsi, Bóra Jóska alakjára ki emlékszik még? És, hogy alakult vajon az életük?
Befejezésül felidézek egy emléket, ott voltam és nem felejtem el soha. Egy este kopogtak (inkább dörömböltek) az ajtón. Nagy rémületünkre három orosz kiskatona, szinte kamaszfiú nyomult be az ajtón. Nagyapám négy évig volt hadifogoly Szibériában, így nem volt akadálya tisztázni a látogatás célját. Házunkon megláttak egy rádióantennát (hol volt akkor még itt televízió!), megkérdezték, hogy világvevő-e, mert szeretnének valamit meghallgatni. Egy orosz nyelvű nyugati adót kerestek, megtalálták és izgatottak lettek tőle. A Szuezi válság idején azt sem tudták, hová és miért küldték őket idegenbe. Nagyapám elmagyarázta nekik az állapotokat, kérte, hogy ne bántsanak minket. És akkor az egyik sírva fakadt, és mi is vele sírtunk. Megcsókolták a Nagymama kezét, meghajoltak, keresztet vetettek a szentkép előtt és elmentek. Megdöbbenve néztünk egymásra, a felnőttek fejében nyilván „átértékelődtek a dolgok. „Talán jobb lesz majd…” mondta elgondolkodva Édesapám és elfújta a petróleumlámpát.
Tisztelet az ártatlanul elhunyt áldozatok előtt!

Cseh Rózsa

Önkormányzat

Az orvosi rendelőtől a kerékpár útig

Fejlesztések, pályázatok, tervek - Pest Megyei Kompenzáció

Az elmúlt években is igyekezett újságunk beszámolni arról, hogy a nagy örömünkre bekövetkezett fejlesztéseket, felújításokat milyen forrásból sikerült az Önkormányzatnak megvalósítania. Nincs ez másképp az idei évben megvalósult, folyamatban lévő, avagy még csak a tervezés szakaszában lévő projektek terén sem. A 2014 óta érintett beruházásokkal kapcsolatban Nagy Jánost, Felsőpakony polgármesterét kérdeztük!

Ha választani kellene az elmúlt három év beruházásai között, melyik volt a legnagyobb előrelépés a falu életében? Melyik volt kevésbé sikeres?

2015-ben egy energetikai pályázat révén öt középületünket sikerült felújítani. Településünk 96 millió forintot nyert tető és homlokzati szigetelésre, nyílászáró cserére és az épületek teljes külső színezésére az óvoda, a művelődési ház, az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal és a honvédségi bázis portaépülete tekintetében. A felújítások szükségességét nem volt nehéz indokolni a pályázatban, hiszen a felsorolt épületek szinte egytől egyig az ezerkilencszázhetvenes években épültek… Büszkék lehetünk a Vasút utcai lakóterületen önerőből, mintegy nyolcvan millió forintból megvalósított közműfejlesztésre a víz és csatorna tekintetében, mellyel egy több mint tíz évvel ezelőtt félbemaradt beruházást sikerült befejezni. TAO-s pályázat keretében, a sportegyesület „színeiben” (ezen támogatási rendszerben az egyesület pályázhat) 8 millió forint értékben sikerült a 20×40-es műfüves pálya borításának cseréjét kivitelezni, míg belügyminisztériumi forrásból az orvosi rendelő felújítása történt meg (önerővel együtt 26.5 millió értékben). Ezzel az egészségügyi intézményünk kívül-belül teljesen megújult. Sajnos az óvoda felújítására és bölcsőde építésére beadott uniós pályázaton nem értünk el sikert, ezeken a területeken a pest megyei kompenzációs támogatás keretében ígértek pályázati lehetőséget. Az óvoda tekintetében már meg is történt az új kiírás.

Milyen fejlesztésekre lesz lehetőség a jövőben? Lesz-e változás az uniós források tekintetében?

A 2014-től 2020-ig tartó időszakban a kormány igyekszik Pest Megyét kárpótolni, hiszen ezen időszak alatt még a Budapesttel összevont gazdasági mutatók a mérvadóak, így a térség - a rosszabb GDP-vel rendelkező megyékkel ellentétben - számtalan uniós lehetőségtől esik el. A pest megyei kompenzációs keretből az egészségház bővítésére kértünk lehetőséget, illetve a már említett óvoda gépészeti felújítása kapcsán reménykedhetünk. Uniós forrásból tettünk kísérletet az iskola tornatermének energetikai felújítására (a belső felújítás az orvosihoz hasonlóan BM-es támogatásból részben már megtörtént, a második ütem a sportpadozat cseréje lesz). Meglehet, mire ezek a sorok megjelennek, már megkapjuk a pozitív értesítést. A napokban bejelentett, 30 plusz 50 milliárd forintos kompenzációs összegből többek között beltéri utak aszfaltozására, a munkavégzést elősegítő kerékpárút és bölcsőde építésére is lehetőség nyílik. Ami pedig a mindig visszatérő új sportcsarnokot illeti, hosszú levelezgetés, szakmai és statisztikai érvelések után az oktatási államtitkár támogatásával eljutottunk oda, hogy a felsőpakonyi megvalósítás bekerült a kormány tanuszoda és tornaterem programjának harmadik ütemébe.

Milyen érdemjegyet adna az önkormányzat munkájára ebben az évben, illetve a választási ciklus megkezdésétől?

Nehéz lenne ezt így értékelni, hiszen a pályázatok sikerességének sokszor rajtunk kívül álló akadályai is lehetnek. Egy azonban biztos, egyetlen pályázati lehetőséget sem szeretnénk elvesztegetni - mint ahogy eddig sem tettük -, amely előrelépést jelent a településnek, és amelynél egy csöppnyi kis esélyünk is van a sikeres elbírálásra. Mindezekkel kapcsolatban egyébként szeretném leszögezni, hogy a képviselő-testület és a hivatal munkatársai is maximálisan partnerek, ami egy-egy szűkös határidővel kiírt pályázat előkészítésében nagy segítséget jelent.

Az önkormányzat működését tekintve mely területekkel elégedett, és melyek szorulnak további fejlesztésre?

Soha nem lehetünk elégedettek: mindig van miben javítanunk, hiszen ez visz csak előre minket is, és ezáltal a települést is.

Milyennek találja az önkormányzat intézményeinek együttműködését?

Az intézményvezetői megbízatások határideje az idén négy intézményünknél is lejárt, vagy év végével lejár, ez az év tehát nem az együttműködésről szól(t), hanem inkább az ismerkedésről. Az általános iskolában a KLIK döntése értelmében Matisz Zsolt igazgató úr kapott további bizalmat, az óvodában és a szociális intézményünkben azonban a korábbi vezető nem pályázott, így Gelsiné Zsurka Zsuzsa és Tamás Katalin személyében új vezető került megválasztásra. A művelődési ház tekintetében pedig Filák Lászlóné vezetői megbízása december 31-ével jár le, így a pályázatot itt is ki kellett írnunk. Az ismerkedés jegyében egyébként közös, kötetlen megbeszélésre szeretném összehozni az érintetteket, hiszen az eredményes munka elengedhetetlen összefogás, együttműködés nélkül. Nem utolsó sorban, többek között ezennel is szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy a korábbi vezetőknek, Dobosné Kerepeczki Máriának és Bíróné Mózes Mártának is megköszönjem az elmúlt években végzett vezetői munkájukat.

A felsőpakonyi lakosok hogyan segíthetik a Polgármester, a Képviselő-testület és az Önkormányzat faluért végzett munkáját?

Nagyon sokszor kaptunk már segítséget, önzetlen segítséget egy-egy munka elvégzése, egy-egy rendezvény lebonyolítása kapcsán a lakosságtól, magánszemélyektől, vállalkozásoktól vagy a civil szervezetektől, melyet ezúton is köszönök mindenkinek. Remélem, ez a jövőben sem lesz másképp. Ugyanakkor segítséget jelent az önkormányzat és a képviselő-testület számára az is, ha a megoldandó problémák, a segítségre szorulók jajkiáltása is eljut hozzánk, mert csakis akkor tudunk segíteni, ha tudunk róla.

VBA

Ezt pedig lerövidítve:

80 milliárd forintra pályázhatnak a Pest megyei települések

Készült: 2017. október 19. csütörtök, 14:17

A fejlesztési elképzeléseket 2021-ig valósíthatják meg a Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok.

Idén 25 milliárd forint, jövőre 50 milliárd forint értékben hirdet meg forrásokat a kormány a kevésbé fejlett Pest megyei települések számára, ami a tavaly lekötött 5 milliárd forinttal együtt 80 milliárd forint állami támogatást jelent - mondta Rákossy Balázs, az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.

A fejlesztési elképzeléseket az államtitkár tájékoztatása szerint 2021-ig valósíthatják meg a Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok. Rákossy Balázs arra is kitért, hogy csütörtöktől az óvodák és bölcsődék ellátottságának, állagának fejlesztésére több mint 6 milliárd forintra pályázhatnak a Pest megyei önkormányzatok a 80 milliárd forintos program keretében. Ezen felül a kormány egy komplex program keretében 100 milliárd forintot fordít országos szinten az óvodai és bölcsődei férőhelyek számának növelésére - tette hozzá.

NGM sajtaj csoportSzabó István, Rákossy Balázs, Szűcs Lajos (fotó: Dede Géza, NGM)

A csütörtökön megnyíló pályázatból bölcsődék és óvodák felújítására és a férőhelyek bővítésére 30-150 millió forintra lehet pályázni, miközben új intézmények létesítésére a Pest megyei önkormányzatok rendelkezésére 200-400 millió forint áll.

Rákossy Balázs arra is kitért, hogy a kormány tavaly két olyan döntést is hozott, amelyek célja segíteni az európai uniós forrásokról lemaradó, kevésbé fejlett Pest megyei térségeket. Egyrészt 2021-től szétválasztották Budapestet és Pest megyét, hogy ez utóbbi önálló régióként pályázhasson az európai uniós forrásokra. Másrészt annak érdekében, hogy valamilyen kompenzációban addig is részesülhessenek a települések, elkülönítettek a Pest megyei pályázók részére 80 milliárd forint állami forrást.

Szabó István, a Pest megyei közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: jelentős mennyiségű forrástól esett el a közép-magyarországi régió azért, mert Budapest miatt az uniós átlagot meghaladó GDP-vel rendelkezik, ami már önállóan Pest megyéről nem mondható el. A régiós beosztás megváltoztatásával a kormány tizenöt éve fennálló problémát orvosolt - tette hozzá.

A tavaly decemberben kiírt, ötmilliárd forint értékűt pályázatokra ipartelep fejlesztésre és közúti építésre több mint háromszoros volt a túljelentkezés - közölte a közgyűlés elnöke, aki arra is kitért, hogy a nagy érdeklődés miatt másfél milliárddal megemelték a keretet.

Az egészségügyi alapellátásban Szabó István szerint jelentős elmaradások voltak egyes Pest megyei településeken - ezért is írtak ki idén többek között ezen a területen pályázatokat, amelyek értékelése jelenleg zajlik. Idén továbbá vállalkozói parkok kialakítására, kis- és közepes vállalatok eszközbeszerzésére és belterületi utak kiépítésére hirdetnek még meg forrásokat.

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pest megyei fejlesztési biztos azt hangsúlyozta, hogy Pest megye fejlesztése nemzetgazdasági kérdés, hiszen itt él az ország lakosságának egyharmada, itt működik a vállalkozások közel 35 százaléka, és a GDP majdnem 40 százalékát itt termelik meg. Nem elijeszteni kell innen a cégeket, hanem biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy további jó eredményeket érjenek el - jegyezte meg Szűcs Lajos.

MTI

Önkormányzati ülések

Beszámoló az augusztus 15-i rendes ülésről

A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) számú rendelet módosítását. A módosításra jogszabályi változás, valamint előre nem kalkulált költségek miatt került sor (beruházások, felújítások folytatása miatt).
Majd tulajdonosi hozzájárulásokról döntött a testület, az Elmű Hálózati Kft. részére ingatlanok villamos energia ellátása miatt.
Önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítéséről is döntött a testület (1115 hrsz.).
Határozat született arról, hogy Felsőpakony Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programját a képviselő-testület az áttekintés után változatlan formában fenntartja.
Döntött a testület a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázaton való indulásról.
Rendelet került elfogadásra a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. rendelkezéseinek való megfelelés miatt vált szükségessé a rendelet megalkotása.
Utolsó napirendi pontként szintén rendelet került elfogadásra, mégpedig az utólagos közműcsatlakozások rendjéről és fizetendő hozzájárulás mértékéről. Az önkormányzatnak jogszabályi felhatalmazás alapján lehetősége van, hogy a korábbi közműfejlesztési hozzájárulás mintájára szabályozza az utólagos rácsatlakozások szerinti díjak megfizetését, a csatlakozás feltételeit. A rendelet megalkotásával – az eddig kialakult gyakorlattal megegyezően – az utólagos rácsatlakozó kötelessége marad továbbra is a szolgáltatási ponttól történő kialakítás az ingatlanon belül. A rendelet szerint az ivóvíz-törzshálózatra történő utólagos rácsatlakozási díja érdekeltségi egységenként 90.000 Ft + áfa, a szennyvízhálózatra történő csatlakozás díja 160.000 Ft + áfa.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői állásra beérkezett pályázatot. A testület a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította és Gelsiné Zsurka Zsuzsát bízta meg 2017. szeptember 1-től az intézményvezetői teendők ellátására.

Beszámoló az augusztus 23-i rendkívüli ülésről

2017. augusztusában jelent meg az „önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat. A képviselő-testület határozatot hozott, hogy pályázatot kíván benyújtani. A pályázat keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő 2363 Felsőpakony, Dobó Katica utca 2. szám alatti ingatlan kerülne fejlesztésre, a meglévő egészségház mellé egy új felnőtt háziorvosi rendelő építése valósulna meg. A projekt összköltségét 52.641.500 Ft-ban, a projekt megvalósításához szükséges saját erő összegét 2.632.075 Ft-ban határozta meg.
Döntés született az önkormányzat tulajdonában lévő Márai Sándor utcai telkek értékesítéséről azzal a feltétellel, hogy egy vevő (magánszemély vagy jogi személy) egy naptári évben 1 ingatlant igényelhet elidegenítési tilalom bejegyzése mellett, és előnyt élvezzenek a felsőpakonyi magánszemélyek vagy felsőpakonyi kötődésű lakosok.


Beszámoló a szeptember 19-i rendes ülésről

A képviselő-testület határozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei közmeghallgatást 2017. november 8-án 17 órakor tartja a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében.
Határozat született arról, hogy a Felsőpakonyi Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki, mivel a jelenlegi intézményvezető megbízatása 2017. december 31-én lejár.
Jogszabályi felhatalmazás alapján rendelet-tervezet került elfogadásra a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról. A rendelet értelmében a képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település választópolgárainak 25 %-a kezdeményezte.
Az önkormányzat a 2017. júniusi ülésen alapító tagként döntött a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról, és elfogadta a Társulási megállapodást. A gesztor önkormányzat (Kecskemét) kérte a megalakulással kapcsolatos további döntések meghozatalát. Az eredeti döntések alapján az elfogadott társulási megállapodás módosítása szükséges a települések felsorolása és a társulási tanács tagjai mandátumszámának változása miatt.
Majd az önkormányzati tulajdonú Márai Sándor utcai ingatlanok esetében vevő kijelölésekről döntött a testület.

Langné Malecz Andrea aljegyző

Óvoda

"Hitvallásom alapja: a gyerekek tisztelete, szeretete, feltétel nélküli elfogadása"

A Felsőpakonyi Mesvár Napköziotthonos Óvodát szeptember óta új vezető irányítja Gelsiné Zsurka Zsuzsa személyében. Az interjúban őt kérdeztem eddigi pályájáról, életéről, terveiről és elképzeléseiről.

Lassan eltelt két hónap, beszélnél nekünk egy kicsit magadról?

Gelsiné Zsurka Zsuzsa vagyok, Szerepről származom (Hajdú-Bihar Megye). Egyszerre vagyok édesanya, feleség, gyermek, testvér… és még sorolhatnám, de a mi szempontunkból most az intézményvezetői szerep a lényegesebb. Már általános iskolás koromban éreztem, hogy a pedagógusi pálya lesz számomra a kijelölt út, úgyhogy Berettyóújfaluban, a Bessenyei György Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat. Az út ekkor már valóban láthatóvá és járhatóvá vált, ezért Szarvason (ahol nagyon jó alapot és gyakorlatot kaptam) a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Karán szereztem óvodapedagógusi és tanítói diplomát is magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel. 2004-ben a diplomák megszerzése után családi szálak kapcsán kerültem Felsőpakonyra. Ekkor kezdtem munkámat az akkori Mesevár Óvodában. Bánki Erzsébet óvónő mellett szívhattam magamba mindazt a gyakorlati tudást, a szülőkkel való bánásmódot, amely elengedhetetlen volt ahhoz, hogy jó óvónő váljon belőlem. Az, hogy Felsőpakonyon maradok-e, akkor vált nyilvánvalóvá, amikor megismertem leendő férjemet: Gelsi Tamást. 2009-ben férjhez mentem, majd 2011-ben megszületett Lujza nevű lányom, 2012-ben pedig a kisebbik lányom, Léna. Ettől kezdve, mint édesanya, másként láttam bizonyos dolgokat a szakmámmal kapcsolatban. Tapasztalatból tudtam, nemcsak a könyvekből, milyen nehéz rábízni a szülőnek a gyermekét más személyre. Mérhetetlen bizalom szükséges ehhez, amelyet nagyra kell becsülnünk, s sok-sok információval segíteni a gördülékeny együttműködést. Büszke vagyok arra, hogy óvodapedagógus vagyok.

Szerinted egy óvodavezetőnek mik a legfontosabb ismérvei, elengedhetetlen tulajdonságai?
- Tudatosság
- Kitartás
- Igényes, precíz munkavégzés
- Komplex gondolkodás
- Teherbíró képesség
- Hivatástudat


Biztos, hogy alaposan megváltozott az életed. A nagyobbik kislányod most lett első osztályos, a kisebbiket még az oviban szemmel tarthatod. Ha néha akadályba ütköznél, kik segítenek neked?

Bizony, sok lett a kihívás, de megoldható. Eddig kényelmes volt számomra, hogy egy helyen töltöttük a napunk nagy részét a lányaimmal. Ez most megváltozott. Lujza első osztályos lett, sokat kell gyakorolni, biztatni, segíteni neki, hogy az új helyzettel meg tudjon birkózni. Új környezet, kezdetben ismeretlen felnőttek, gyerekek. Szerencsére segítségünk is van, a férjem részéről és az én részemről is a családtagok besegítenek, ha haza kell hozni, el kell vinni vagy vigyázni kell rájuk. Köszönöm is nagyon, hiszen a családi összefogás nélkül nagyon nehéz lenne. 24 órás szolgálat, nemcsak az anyaság, de az óvodavezetés is.

Hogy érzed, milyen a kapcsolatod a községünk intézményeiben dolgozókkal, gondolok itt a Polgármester Úrra és munkatársaira, az iskola igazgatójára, a pedagógusokra, a könyvtár dolgozóira, védőnőre. Mik a terveid az összehangolt , hatékony együttműködés megvalósítását illetően?

Mint belső pályázó készítettem el a vezetői pályázatomat, ezáltal a társintézmények a személyemet már ismerték, van aki több szerepkörből is ismer. Közvetlen pedagógusainkat tekintve hiszem azt, hogy összeszokott, felkészült csapattal bármit el lehet érni. Demokratikus, kölcsönös tiszteleten alapuló vezetésre van ehhez szükség. Munkatársaimat ismerve építeni tudok pozitív értékeikre. A külső kapcsolatokat tekintve úgy gondolom, hogy az összehangolt hatékony munka érdekében a kölcsönös bizalom, az egymás értékeinek elfogadása és az arra való építés a kulcsfontosságú szempont. Munkatervünkbe beleépítettem a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házzal, a Herman Ottó Általános Iskolával, a védőnővel való kapcsolattartás formáját, tartalmi jegyeit. Közös megbeszélések már zajlottak a sikeres együttműködés jegyében. Alkotó, egymást segítő kapcsolat kialakítására törekszem, amely már kezd megmutatkozni. Részt veszünk egymás programjain.

Legfontosabb partnereid közzé tartoznak a szülők. Velük kapcsolatban mik az elképzeléseid?

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy én nemcsak intézményvezető vagyok, hanem ugyanebben az intézményben szülő is. Így alaposan ismerem a szülőket foglalkoztató kérdéseket. Tudom, milyen nehéz dolog rábízni a kezdetben még ismeretlen felnőttre a legféltettebb kincsünket, a gyerekünket. Nevelőmunkámban fontosnak tartom a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek biztosítását, a személyre szabott fejlesztést, a családok segítését a céltudatosabb együttnevelés érdekében. Terveimben szerepel a Szülői Szervezet hatékonyabb bevonása az intézményt érintő kérdésekbe, véleményük hangsúlyosabbá tétele. Szülői igények alaposabb figyelembevételét tervezem, amennyiben az beilleszthető a Pedagógiai Programunkba. Az a jó óvoda, ahol biztonságban érezheti magát a gyermek, s szeretett személyek várják, barátokat szerezhet, derűs, ritmikus az élet. Célom, hogy a hozzánk járó gyerekek jókedvű, vidám éveket töltsenek nálunk, egyéni ütemüknek megfelelően fejlődjenek.

Már a legelején rengeteg kihívásban volt részed. Ezek közül talán a legnagyobb a Tökfesztivál megrendezése volt. Elmondhatjuk, hogy a nagyszabású gyermekrendezvény eredményeit elkönyvelheted az első sikereid listáján. Mondd el, kérlek, hogy az összefogásunknak, a rengeteg munkának nemcsak erkölcsi értéke van, hanem anyagi eszközökre is szert tettünk. Ezzel kapcsolatban mit tervezel?

Igen, valóban sok kihívással kellett szembenéznem. Úgy gondolom, hogy a meglévő értékeinkre építve kell továbbhaladnom, ezért is fontos számunkra a Tökfesztivál, amely nevében kicsit megújulva TÖK jó Fesztivál néven fut tovább. Akinek megadatott már hogy részt vegyen a Tökfesztiválunkon, s a készülődésben is, az tudja, láthatja, hogy milyen széleskörű együttműködés szükséges ahhoz, hogy ez a nap ilyen formában megvalósulhasson. Hiszem azt, hogy összeszokott, felkészült csapattal bármit el lehet érni. Ennek egyik bizonyítéka a rendezvényünk sikerében tükröződik vissza. Rengeteg munka van benne évről évre, de megéri, mert valami csuda jó dolgot hoztunk létre, mely mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek egyformán hatalmas élményt jelent. A támogatóknak és a résztvevőknek köszönhetően a TÖK jó FESZTIVÁL bevétele összesen 854.225 Ft lett, mely összeget az óvodánk KRESZ parkjának megvalósítására fogjunk fordítani.

Mostanában részed volt az első szakmai megmérettetésben, kihívásban. Kolléganőnk sikeres minősítésében vettél részt. Milyen tapasztalatokat szereztél ezzel kapcsolatban?

A minősítési eljárások, minősítő vizsgák, a pedagógus életpálya modell bevezetése, az ehhez való alkalmazkodás nem könnyű feladat. Ebben láttam többek között a kihívást. Október 19-én gyakornokunk minősítő vizsgáját sikeresen lebonyolítottuk, melyben az oroszlánrész az övé volt. Mint vezető először ültem szemben a szakértővel, az elnök asszonnyal. Bebizonyosodott ismét, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk. Megerősítettek bennünket abban, hogy az értékeinket, elvárásainkat át tudtuk adni.

Mink a vezetői programod fő céljai?

Elsősorban a minőségi nevelés-oktatás olyan környezetben, ahol jó gyereknek lenni és jó gyereket nevelni. Hitvallásom alapja: a gyerekek tisztelete, szeretete, feltétel nélküli elfogadása. Célom, hogy óvodánkban továbbra is magas szintű oktatás-nevelés valósuljon meg. Támogatom az innovációs törekvéseket, amennyiben azok beilleszthetőek a Pedagógiai Programunkba. Célom továbbá a szülők megnyerése, együttműködőbb kapcsolattartás. Vezetői munkámat a külvilág felé a nyitottság jellemezze, informálódjak s elnyerjem az óvoda szélesebb körű megismerését, elismertségét. Lényeges számomra, hogy mindenki úgy gondolja, egy közös célért, a gyermekek harmonikus fejlődéséért dolgozunk.

Potyondi Edit

Köszönőlevél – 12. TÖK jó FESZTIVÁL

Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a 12. TÖK jó FESZTIVÁL ilyen formában megvalósult. Külön szeretném megköszönni az alkalmazotti közösségünk odaadó, példaértékű, alázatos munkáját, a szülők maximálás segítségnyújtását, aktív részvételét. Akinek megadatott már, hogy részt vegyen a tökfesztiválunkon és a készülődésben, az tudja, láthatta, hogy milyen széles körű együttműködés szükséges ahhoz, hogy ez a nap ilyen formában megvalósulhasson. Köszönet a Felsőpakonyi Nagyközség Önkormányzatának, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozóinak, s karbantartóinknak a segítő munkájukért. Rengeteg munka van benne évről évre, de megéri, mert valami csuda jó dolgot hoztunk létre, mely mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek egyformán hatalmas élményt jelent. Bízom benne, hogy a színes programokon jól érezték magukat, sok-sok élménnyel gazdagodva tértek haza.

Az egész napos program támogatói:

 • Antal Mihályné – Kisbani
 • Balassa Éva – Balassa Gyógymasszőr Bt.
 • Berencsi Tamás – Consent Hungary Kft.
 • Böőr Enikő
 • CIB Bank
 • Dani Erika – Cuki fagyizó
 • Durkó Dekor Stúdió Bt.
 • Eisberg
 • Fagyöngy Gyógyszertár
 • Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
 • Finta Zoltán
 • Gáspár János
 • Gavló Jánosné – Virágüzlet
 • Győri Péter
 • Horváth Andrea
 • Jónás Kft.
 • Juva Pharma
 • Kecskés Zsolt – ComputerFutár Kft.
 • Leiner Zoltán
 • Máté János
 • Matusek Kereskedelmi Kft. – Frankó Csemege
 • Mogyi Kft.
 • Natrafik Bt.
 • NÉBIH
 • Németh Tamás
 • Oláh Szilvia
 • Pakony fitnesz
 • Pakonyi Polgárőr Egylet
 • Papp Norbert
 • Pléh-bár
 • Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
 • Sztancs Jánosné
 • Tamás Péter
 • Tamás Tamás – Reál Élelmiszer
 • Tellér Kft. Nagykereskedés
 • Tóth Gabriella


A támogatóknak és a résztvevőknek köszönhetően nagyon szép bevételre sikerült szert tenni, összesen: 854.225 Ft-ot tudtunk az óvodánknak összegyűjteni, mely a KRESZ parkunk megvalósításában játszik igen fontos szerepet.

A további együttműködés reményében
Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető

Iskola

Helyesbítés:

A Felsőpakonyi Agora szeptemberi számában az „ALSÓS OSZTÁLYOK ŐSZI KIRÁNDULÁSA” c. cikk alatt Alsós tanító szerepelt aláírásként. A cikk szerzői helyesen: Alsós tanító nénik. Elnézést a technikai hibából keletkezett elírásért.

Alsós futóverseny

Október 11-én, ragyogó napsütéses napon tartotta az őszi futóversenyét az alsó tagozat.
Kegyes volt hozzánk a vénasszonyok nyara, izgatottan készülődtek a kis elsősök, hogy kipróbálhassák magukat az első versenyen.
Eredményeink a következők lettek:
1.osztály
Fiúk: Lányok:
1. Burján Dávid 1.Bernáth Szonja
2. Balla Krisztián 2.Sallai Lili
Kiss Benett
3. Blaha Zoltán 3.Hamar Szamira

2. osztály.
Fiúk: Lányok:
1. Völgyesi Krisztofer 1.Füg Dorina
2. Győri Péter 2.Antal Fruzsina
3. Tóth István Koppány 3.Szolnoki Barbara

3.osztály:
Fiúk: Lányok:
1. Mikolay Milán 1.Szentgróti Lelle
2. Tóth Ruben 2.Lőrincz Kincső
3. Tóth Bence 3.Domokos Anita

4.osztály
Fiúk: Lányok:
1. Palotai Kristóf 1.Szolnoki Beatrix
2. Andó Máté 2.Nagy Regina
3. Mikolay Máté 3.Cseresnyés Anita

Mórucz Erika

Felsős futóverseny

A Herman Ottó Általános Iskola felső tagozatos diákjai 2017. október 12-én mérték össze gyorsaságukat az idén is megrendezett őszi futóversenyen. A gyerekek 4 versenyszámban indulhattak: 60 m-es síkfutásban, hosszútávfutásban, váltóversenyen és egy úgynevezett „iskola bajnokai” körön, ahol bárki indulhatott, és itt derült ki, kik az iskola legjobb futói. A versenyek jó hangulatban teltek, mindenki próbálta kihozni magából a maximumot. Voltak kiemelkedő eredmények, és volt olyan gyermek is, aki mind a négy kategóriában dobogós helyen végzett! Gratulálunk minden résztvevő diáknak!

Eredmények:

60 m–es síkfutás lányok:
1. Zay Emese
2. Ecsedi Nikolett
3. Fábián Boglárka

60 m-es síkfutás fiúk:
1. Farkas Dominik
2. Erdei Balázs
3. Udvardy Koppány

Hosszútávfutás 5. évfolyamos lányok:
1. Zay Emese
2. Katarov Csenge, Fábián Boglárka
3. Frunza Kitti

Hosszútávfutás 5. évfolyamos fiúk:
1. Zay Bence
2. Vaszi Mihály
3. Kovács Márk Dominik, Dienes Donát

Hosszútávfutás 6. évfolyamos lányok:
1. Győri Vanessza
2. Ecsedi Nikolett
3. Budai Virág Kitti

Hosszútávfutás 6. évfolyamos fiúk:
1. Udvardy Koppány
2. Sárosi Zoltán
3. Mókus Gergő

Hosszútávfutás 7. évfolyamos lányok:
1. Imre Réka
2. Berecz Bernadett
3. Vaszi Krisztina

Hosszútávfutás 7. évfolyamos fiúk:
1. Farkas Dominik
2. Trizna Olivér
3. Göndör Martin

Hosszútávfutás 8. évfolyamos lányok:
1. Marossy Flóra
2. Lakatos Enikő
3. Pechula Krisztina

Hosszútávfutás 8. évfolyamos fiúk:
1. Békési Attila
2. Pető Zoltán
3. Erdei Márk

Iskola bajnokai lányok:
1. Zay Emese
2. Vaszi Krisztina
3. Gruber Fanni, Fábián Boglárka

Iskola bajnokai fiúk:
1. Farkas Dominik
2. Sárosi Zoltán
3. Kovács Márk Dominik

Váltóversenyben 2 csoportban indultak a versenyzők mivel 8 csapat jelentkezett.

1. csoport dobogósai:
1. Fábián Boglárka, Zay Emese, Katarov Csenge, Szabó Máté
2. Tóth Barbara, Palotai Lili, Pellegrini Dorina, Turbucz Csenge
3. Ignácz Regina, Matusek Réka, Bakos Csenge, Frunza Kitti

2. csoport dobogósai:
1. Nagy Nikolett, Zsólyomi Nikolett, Imre Réka, Katarov Réka
2. Zay Bence, Katarov Márton, Dienes Donát, Kovács Márk
3. Sárosi Zoltán, Aczberger Alexander, Vaszi Mihály, Szilágyi Csaba

Répászki Marianna

Az állatok csodálatos barátok… és életünk fontos részei

Az idén sem feledkeztünk meg az Állatok Világnapjáról. Iskolánkban ehhez a naphoz kapcsolódóan - hagyományunknak megfelelően - kisállat-szépségversenyt rendeztünk. Az udvar megtelt cicákkal, hűséges házőrzőkkel és különböző hüllőfélékkel. A legtöbb szavazatot kapott gazdi, no és a legszebb „kiskedvenc” is, jutalomban részesült.

Újításként először hirdettünk „állati portfólió” készítést, melyben a gazdiknak a házi kedvencüket kellett bemutatni képekkel, rövid leírásokkal. Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet: A hozzánk oly közel álló kisállatokat nem csupán a kedvességükért, szépségükért tartjuk, hanem gondoskodnunk kell róluk, ápolnunk kell őket és a megfelelő táplálkozásról és orvosi ellenőrzésről sem feledkezhetünk meg.

Egytől egyig ötletes és látványos munkák érkeztek, amelyek azt mutatják, hogy a gyerekek állatok iránti szeretete természetes, csak segítenünk kell őket, hogy ezt a szeretetet jól fejezzék ki és ne feledkezzenek meg kedvencük felelős gondozásáról sem. Az „állati portfóliókat” a diákönkormányzat is értékelte.

Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzat segítő pedagógus


A ragyogó őszi napsütés is kedvezett iskolánk tanulóinak, hogy újra elővegyék a talicskákat és körbejárják a falu utcáit a már régebben otthon összegyűjtött újságokért, kartonokért. Mindezt azért tették, mert az iskolai papírgyűjtési akció keretein belül október 12-én és 13-án az iskola udvarán két üres konténert kellett megtölteniük. Sikerrel jártak, hiszen 6 és fél tonna papírt szállítottak el. A gyűjtésben a legaktívabb volt, így a legtöbb papírhulladékot a 6.a osztálynak sikerült összegyűjtenie szoros versenyben az 5.a osztállyal.

Köszönjük mindenkinek a munkáját. A szorgos tanulók, akik sok-sok papírt hoztak, zöld pontban részesülnek, ahogy jutalomban részesül a legtöbb papírhulladékot gyűjtött osztály is.

Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzat segítő pedagógus

Október 23-i megemlékezés a Herman Ottó Általános Iskolában

1956 hőseire és áldozataira emlékeztünk iskolánkban.
Hagyományainkhoz híven a nyolcadik évfolyam tanulói osztályfőnökük irányításával, ünnepi műsorral készültek. Az összeállításban a forradalom és szabadságharc hangulatát, történéseit törekedtünk felidézni.
Arra kerestük a választ, mit tud ma egy általános iskolás gyermek e napok, hetek eseményeiről. A történelmi tananyagban csak a nyolcadik félév környékén jutnak el ehhez az időszakhoz, ezért is kiemelkedően fontosak a közös ünnepek és a kort megélt felnőttek elbeszélései.
Mit hallottak nagyszüleiktől, dédszüleiktől? Hogyan élték át az akkori gyerekek a felemelő, de sokszor fájdalmas eseményeket? Milyen érzések keríthették hatalmába azokat a családokat, akiknek életét gyökeresen megváltoztatta 1956?
A megemlékezéshez szép hátteret adott településünk önkormányzata által készíttetett nagyméretű díszlet, amely kiválóan foglalta össze egy látványos képben a forradalom és szabadságharc összes motívumát, hozzájárult a kor hangulatának érzékeltetéséhez.
Köszönetünket fejezzük ki Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának és Durkó Évának, a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület társelnökének a rendezvényünkhöz nyújtott segítségükért.
Az ünnepség zárásaként iskolánk tanulói nevében és részvételével a Diákönkormányzat koszorút helyezett el a Mártírok Emlékparkban.

Princzné Szilágyi Ilona osztályfőnök

Katolikus

Ha itt lettél volna!

Október! Az ősz kezdete, a nyár elmúlása. Megemlékezünk, emlékezünk szépre, jóra, fájdalmasra és örömtelire.

Vigadalommal búcsúzott a szeptember. 23-án, szombaton Falunap - szüreti vigasság, főzőverseny volt. Nagy örömünkre harmadik alkalommal első helyezést ért el Sólyom Zoltán, aki idén finom kakaspörköltet készített.

Október 5-én az aradi vértanúkra emlékeztünk:
1849. október 6-án Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Aradon a tizenkét tábornokot és a főtisztet. A Mártírok parkban elhelyeztük a koszorút, a mécseseket, és imádkozva emlékeztünk a vértanúkra.

Részt vettünk Szabó Magda írónő 100. születésnapja alkalmából tartott emlékesten.

Október 13. (1917-2017) a Fatimai Szűzanya jelenéseknek 100. évfordulója. Ünnepi Szentmise és megemlékezés volt Soroksáron a Fatimai Szűzanyának szentelt Szent István Király Plébánia templomnál.
1916. május 16-tól 1917. október 13-ig három angyali és hat Mária jelenés volt. 1916. tavaszán három pásztor gyermek a 10 éves Lucia a 9 éves Ferenc és a 7 éves Jácinta játszadozás közben egy ifjút látott, aki a béke angyalának nevezte magát és imádságra buzdította őket. Ezután következtek a jelenések mindig a megadott időpontokban Fatimában, a Szűzanya Lucia által az egész emberiségnek mondotta:
„NEM HAGYLAK EL TÉGED SOHA. AZ ÉN SZEPLŐTELEN SZÍVEM LESZ A TE MENEDÉKED, ÉS UTAD, MELY ISTENHEZ VEZET”

Október 23-án az 1956-os forradalom alkalmából elhelyeztük koszorúnkat a Mártírok parkban.

Készültünk a Mindenszentek ünnepére, a Halottak napjára. Temetőket járva emlékeztünk kedves hozzátartozóinkra, barátainkra.
A felsőpakonyi temetőben az ünnepi megemlékezési litániát október 29-én 12 órakor tartotta Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

Református

14 éves a református templom

A Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség temploma és harangjai hivatalosan 2003. október 3-án kerültek átadásra és ünnepélyes felszentelésre. Azóta e jeles napról minden esztendőben - az évforduló dátumához legközelebb eső vasárnapon, - megemlékezünk hálaadó istentisztelet keretében. Ez történt 2017. október első vasárnapján is, amikor igehirdetésben és imádságban visszatekintettünk az építkezés idejére és az elmúlt 14 esztendőre és hálát adtunk, hogy a gyülekezet folyamatosan növekszik nemcsak lélekszám, hanem Isten Igéje és Szentlelke által a hit tekintetében is. Az istentisztelet az énekkar szolgálatával kezdődött. Tollas Ágnes vezetésével a 145. Hallelujah ének csendült fel 4 szólamban, melynek refrénje az Isten iránti hálaadást így fejezi ki: „Szívem feléd ujjong öröm tele: Mily nagy vagy Te!” Fülöp Gyula és Oláh Sylvia szavalatával színesítette ünnepi alkalmunkat, melyen részt vett feleségével együtt Nagy János, nagyközségünk polgármestere. Presbiteri ebéddel zárult a hálaadó nap.

Vizi János lelkipásztor

„TE PEDIG ISTEN EMBERE, HARCOLD MEG A HIT NEMES HARCÁT!”

/I.Timóteus 6. 11-12./

A református gyülekezet gazdag őszi programjának egyik kiemelkedő eseménye az evangelizációs hét. Október 9-től 13-ig minden este alkalmunk nyílt Isten szent Igéjét hallgatni Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkész tolmácsolásában.Szerdán az együttlétünket az énekkar szolgálata színesítette, pénteken este pedig közös szeretetvendégségen beszélgethettünk egymással és az igehirdetővel.

Az Ótestamentumból Dániel próféta könyve szolgálta az igehirdetések alapját. A lelkész úr megdöbbentő, elgondolkodtató párhuzamot vont az ókori Babilónia királya, Nabukadonozor és a ma embere között. Eszmefuttatását történelmi események, nagy történelmi személyek, tudományos kutatások példáival, valamint az odavágó újszövetségi Igékkel támasztotta alá.

Az evangélium – örömhír. Az örömhír pedig az, hogy Isten terve az ember számára az örök élet, és ezt felajánlja kegyelemből mindnyájunknak. Felajánlotta Nabukadonozornak, annak a babilóniai királynak is, aki leigázta Izráelt, és az utána uralkodó Belsazárnak is, mert Babilon királyának és népének is meg kellett tanulnia, hogy Izráel Istene az egyedüli Isten. Isten Dániel által munkálkodik Babilonban. Nabukadonozor végül meghódol Isten előtt, és megvallja, hogy egyedül a felségesé a hatalom, és Ő annak adja, akinek akarja, sőt elrendeli, hogy mindenek imádják a Dániel Istenét, a menny és föld hatalmas királyát, aki megalázza azokat, akik önmagukat felmagasztalják. Belsazár egy újabb generációt képvisel. Az ő idejében már senki sem gondol az igaz Istennel. Ismét idegen isteneket imádnak, a király parancsára megszentségtelenítik az ÚR szolgálatában használt kelyheket és tálakat. Isten ezt már nem hagyja ítélet nélkül: Belsazárt még azon az éjjelen kivégzik a médek és a perzsák s megsemmisítik a nemrég még hatalmas birodalmát.

A bibliai történetek mind üzenetek számunkra. Ennek az ókori történetnek is lehetnénk akár mi is a szereplői. Annyi sok minden van, ami előtt hódolunk: pénz, munka, alkohol, kábítószer stb., és úgy szeretünk dicsekedni, főleg önmagunkkal. Istent csak akkor keressük, ha bajban vagyunk. Ő nagyon jól ismer bennünket, s nem akarja, hogy elvesszünk. Mivel gyűlöli a bűnt, és nem hagyhatja azt büntetlenül, szeretett szent fiára sújtott le a Golgotán. El kell fogadnunk, hogy Jézus ott, akkor miattam, helyettem, érettem szenvedte el a büntetést. Ez az Isten kegyelmi ajándéka számunkra. Vagy elfogadjuk ezt a kegyelmet, vagy vállaljuk az igazságos ítéletet. Szabad akaratot kaptunk a döntésre. Csak rajtunk múlik!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

MEGHÍVÓ

Kimegyek a doberdói harctérre!

Benda Iván fotográfus könyvbemutatója

Gondolatok, versek, dalok az első világháborúról.

A „versesképes” album bemutatása a szerző által.

Ajánlás Benda Iván verses-fotó albumához:
Az első világháború tragikus hangulatát híven tükröző, sematizmustól mentes képek festményszerű elevenséggel állítanak emléket a katona- áldozatoknak - igazodva a választott versekhez.
Igényes válogatás, csendes, fájdalmas filozófia a háború, az értelmetlen pusztulás pusztító természetéről.
Egyaránt hat érzelemre és értelemre, mementóként befészkeli magát a szívbe és gondolkodásra késztet. Jókai Anna

2017. november 10 (péntek) 17.30
Helyszín: Fesőpakony, Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház


Emlékest Szabó Magda születésének 100. évfordulóján

Névadónk, Szabó Magda 100 éve született. Nehéz idők jártak akkor, az 1917-es év pedig sarkaiból fordította ki a világot. Már felnőtt korában, amikor tréfásan felemlegették neki a nevezetes évet, ő is humorral válaszolt: „Igen, de nem tehettem a későbbi eseményekről!”
Születésekor háborús sebesültekkel volt tele a debreceni kórház, édesanyjával kaptak el egy nagyon súlyos fertőzést, mely életveszélyes volt számukra. Mire felgyógyultak belőle, az orvos 1-2 évet jósolt az újszülöttnek. „A Jóisten tréfás kedvében lehetett. Betöltöttem a 90-et!” - mondta 10 évvel ezelőtt a születésnapján.
Köszönet Farkas Évinek az emlékest összeállításáért! Az Ókút, a Bárány Boldizsár és a Tündér Lala c. műveiből állította össze az emlékest műsorát. Az Ókút-ból kiemelt idézetekkel megismertette velünk a környezetet, ahol született. Szüleit, Szabó Eleket és Jablonczay Lenkét, a két „tündért”, valamint az első világháborút és a Trianoni életet Debrecenben. Igaza volt Évinek, ezt csak az ő szavaival lehetett méltóan kifejezni.
A két mesejátékkal édesanyja emlékét idézte fel, mert ezzel a mesevilággal szerette meg az irodalmat. A Bárány Boldizsár-ban egy kedves világ bomlik ki a mese szálaiból. Tündér Lala környezete, de maga a kisfiú is olyan meghatóan emberi! Az a tündérvilág elkápráztatja, elgondolkodtatja a mai felnőtteket is. Felrémlik az emlékeimben egy-egy jelenet, még a TV hőskorából, de rádiójátéknak is feldolgozták valaha.
Volt időszak, amikor Szabó Magda írásait nem adták ki, csak rímes és prózai meséit. Ő pedig üzent általuk: „én élek azért, írok ám, amit lehet!”. Férjével, Szobotka Tiborral folyamatosan publikáltak azóta, a mi nemzedékünk akkor kezdte megismerni és megszeretni őket.
Farkas Évi megígérte, hogy a következő emlékesten (november 17-én, halálának 10. évfordulóján) megismerkedünk az írónő sikeres életútjával, az egymást követő műveiből idézve.
Megköszönjük Kerekes Máriának, Tóth Erzsébetnek és Metzker Pálnak a zeneművek összeállítását és előadását. Beethoven, Haydn, Mozart, Vivaldi dallamaival méltóan tisztelegtek az írónő előtt.
Nemrég múlt 10 éve, hogy személyesen is láthattuk őt. Teljes életműve megtalálható a könyvtárunkban, érdemes olvasgatni őket! Úgy érezzük, hogy akkor ő velünk van. A gondolatainkban, az emlékeinkben, az életünkben.

Cseh Rózsa

+ fotók

Civil

ŐSZIDŐ AZ FJE HETEIBEN

Indián Nyár – Hulló Levelek Hava: csodaszép megfogalmazása a természet télbe forduló időszakának. A napok hol szomorkás, végeláthatatlan esőkkel, hol meg szelíden simogató napragyogással köszöntenek ránk. Az ég újra Juhász Gyulás kékséggel borul fölénk, s játszi ecsetek színezik át kertünk, erdeink fáit és bokrait krómsárgától bíborig, aranyokkertől indiai vörösig. A hajnalok hűvösek, könnyezik a világ, de délre kiderül, hogy nincs édesebb a napsugarak cirógatásánál.

Mégis fáj a szívünk, mert akit (!) oly’ nagyon szerettünk, oly sokszor megcsodáltunk, most csonkán mereszti megrabolt törzsét az ég felé! Három mesei ágából kettőt elveszítve, mint meggyalázott szobor dermed ránk, értetlenül bámulókra. A Petőfi tér különleges, hajdani dísze, gyermekeink kedvenc mászófája, a hármastörzsű juhar megmaradt ágával csupán mementóvá silányodott, s a benne lakó, népmesei utolsó tündér zokogását csak gyermeki lelkünk hallhatja.

Számtalan ősparkban járkálva csodálhattam meg földig roskadó évszázados tölgyek, platánok egzotikus testét, s ámultam el rajta, milyen szívósan ragaszkodnak életükhöz a legádázabb viharok tépázása után is. Jóllehet, elvesztettek lombkoronájukból, hasadt meg törzsük számtalan helyen, de egy kis kertészi - emberi csalafintasággal, ötlettel ismét visszanyerték életrevalóságukat! Erős kapcsokkal – pántokkal felruházott testük gyakran körbenövik támaszukat! Betonnal bélelt odúik fittyet hánynak az idő támadásának, hogy újabb száz évekig mesélhessenek korokról, történetekről, a természet végtelen tudásáról.

Falunaptól Tökfesztiválig alig telt pár nap és egyesületünkben mi is szorgosan készültünk, hogy ismét visszakapjuk a majdnem elveszítettet: a gyermekek vidám, látványos, zsivajos ünnepét! Csatlakoztunk az Óvoda készülődéséhez a mindenkori reklám pótlásaként új molinóval, s a tökös világ mesés fantázia teremtette alkotásai mellé ismét megkíséreltük a szőlőszüretek hangulatát is becsempészni. A helyszínen Ecsődi János és jómagam szőlődarálásra és must préselésére csábítottuk az érkező gyerekeket, sőt, megihatták a munkájuk mézédes levét. Folyt is a lé Hencidától Boncidáig, és nem csak a darazsak örömére! Aki megkóstolta, visszajárt az élvezetre!

A Szabó Magda Könyvtár kezdeményezte hagyományőrzés keretében, október 6-án egy iskoláscsoportnak mesélhettem a gyermekkorom Felsőpakonyáról: szüleink életéről, arról, milyen kevesen laktuk ezt a kis települést akkoriban. Beszéltünk a helyi szokásokról, iskolai élményekről, a környékbeli szüretek hangulatáról, arról, mennyire más volt kisgyermekként az életünk. A Papp Norbert tanár úr kísérte kis csoport rengeteg kérdést tett fel! Okos, érdeklődő arcocskák vettek körül, s alig győztem válaszolni nekik, annyi minden felvetődött menet közben. Teljesen felajzott az érdeklődésnek az a kincsesháza, ami a gyermekek lelkében benne él! Kell, hogy folytatása legyen!

Kivételesen október 5-én este emlékeztünk meg az Aradi Vértanúkról, mert 6-án a Szabó Magda Jubileumi ünnepség részesei voltunk. Ebben az évben azokról az asszonyokról, családokról beszéltünk, akik szenvedői voltak férjük, vőlegényük elveszejtésének. Hányatott életük során elviselték családi vagyonuk elkobzását, elszegényítésüket, derékba tört jövőjüket. Néhányuk felülemelkedett a balsorson, mint Damjanich János özvegye is, de volt, aki őrültekházában végezte, vagy belehalt a fájdalomba. Róluk nem szokás általában szót ejteni, de mi most megtettük és folytatni fogjuk jövő évben. Értük is szólt a harang és Damjanich imája a Mártírok Parkjában.

Minden korszaknak megvannak a hétköznapi hősei és ők azok voltak. Jelen korunk is észt, gondolkodást, odafigyelést, önzetlenséget, sőt, hősiességet és kitartást követel hazánk szeretetében, védelmében. Van kikről példát vennünk és tennünk a dolgunkat! Nekünk, nőknek is: lányoknak, asszonyoknak, feleségeknek, édesanyáknak és nagymamáknak! Hiszen mi vagyunk a haza éltetői, a jövő hordozói! Mi hozzuk világra gyermekeinket, tanítjuk őket nyelvünkre, járni, gondolkodni, szeretni, élni. Ki más taníthatná hát nekik a haza szeretetét, ha nem mi, asszonyok?

Durkó Éva FJE

Darumadár Nyugdíjas Klub szeptembere-októbere

Elsősorban köszönjük adójuk 1%-át, mellyel klubbunkat támogatták. Továbbra is örömmel fogadjuk felajánlásaikat.

Szeptember 21-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, az aktuális programok ismertetése után Böőrné Marika névnapja megünneplésére diós-lekváros sütit, almás pitét, sós leveles rágcsálnivalókat sütögetett, rostos üdítőket kínált. A tagság elég kis számban jelent meg, azonban mentségül szolgáljon, hogy 6 fő – önköltségesen – Matusekné Évi szervezésében Rómába indult 5 napra, pont a klubidőben. Indulásukkor szakadt az eső, reméltük Rómában nem így lesz. Utólag tájékoztatva lettünk, nagyon-nagyon jól sikerült ez az utazás is, mint a többi, amit a „Mi Évink” szervezett. Látványos, mozgalmas, de felejthetetlen volt.
Szeptember 23-án Falunap volt, ahol a megszokott csapat ismét főzött, szuper jól sikerült nekik, gyorsan elfogyott minden. (A csapat: Somogyi és Kardos házaspár). A szüreti felvonuláson énekkarunk is kocsikázott, az ünnepségen klubunkat nagy megtiszteltetés érte. Nagy János polgármester úr, „Felsőpakonyért” oklevelet és plakettet adományozott, szép elismerés az énekkar és a nagyik munkájának, hiszen ahova hívnak – és szívesen látnak – tagságunk aktívan belefolyik a munkálatokba. KÖSZÖNJÜK az elismerést Polgármester úrnak, és azt, hogy a képviselő testület így döntött!
Szeptember 25-én a tervezett fürdés elmaradt az érdeklődés hiánya miatt.
Szeptember 26-án a gyáli Őszidő Nyugdíjas Klub meghívásának tettünk eleget 20 fővel (énekkar+kíséret). Ők ezen a napon tartották az Idősek világnapját. Az énekkar fellépése előtt Füziné Esztike saját novelláját olvasta fel, mindenkinek tetszett. Az énekkar gyönyörűen énekelt, annak ellenére, hogy eléggé fogy a létszámuk.
Az Őszidősök is aranyos műsorral, fincsi vacsorával, tombolával, barátsággal, kedvességgel láttak vendégül bennünket.
Szeptember 28-án énekkar, klubnap, a programok megbeszélése után Eszti néni szép verssel köszöntötte Geröly Máriát névnapja alkalmából, aki a tagságot sütikkel, üdítőkkel, borocskával vendégelte meg.
Szeptember 29-én az Idősek világnapja alkalmából tagságunk szép számmal jelent meg a Vöröskereszt titkára, Czirjákné Esztike szervezésében. Mindenki jól érezte magát, fincsi volt az uzsonna, kedves műsor szórakoztatta a szépkorúakat. Erről a programról tagságunkból 12 fő – kisbusszal – átment Ócsára Aradszky László koncertjére, ahol szuper bulin vehettek részt, mint utólag mondhatom, szinte az utolsó perceiben láthatták a jókedvű, temperamentumos énekes művészünket. (Hiszen október 9-én hallottuk a szomorú hírt, hogy álmában érte a halál.)
Október 5-én énekkari próba, klubnap, Gergely Mihály névnapja alkalmából töpörtyűs, tökmagos pogácsákkal, fahéjas sülttökkel, meggy-borocskával, szőlőborral – persze a saját készítésűvel – lepte meg a tagságunk megjelentjeit. 18 órakor Durkó Éva szervezésében az Aradi vértanúkról emlékeztünk meg, melyen tagságunk is szép számmal jelen volt.
Október 7-én „TÖK jó FESZTIVÁL”-t rendeztek az óvodában, most már szinte hagyománnyá vált ez az esemény itt a mi kis falunkban. A nagyik süteményekkel, horgolással (bohókás egérfigurák, ceruzatartók, stb.) és tökfilkók vásárlásával járultak hozzá az eseményhez. Jó kis családi program volt, s az idő is igazán kegyes napsütésben részesítette a megjelenteket. A gyerekek is nagyon élvezték a felvonulást, a traktorozást, s a műsorokat.
Most itt van még a „mi nyarunk”, mindent betakaríthatunk a kertből, és olyan jól süt a nap, hogy még „D” vitamint is spejzolhatunk szervezetünkbe.

Kovácsné N. Ilona

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki azon barátoknak, rokonoknak, kollégáknak, ismerősöknek, akik elkísérték édesapámat, Polgár Zoltánt utolsó útjára és osztoztak gyászunkban.
Polgár Aranka és családja

Minket ünnepeltek

Idősek Világnapja a Vöröskereszt szervezésében

Szeptember 29-én kedves meghívót kaptunk az Idősek világnapja megünneplésére az általános iskolába. Az évek során szép hagyománnyá vált ez a nap, örömmel készültünk rá. Megtelt a tornaterem régi és újabb ismerősökkel. Sokan csak ilyenkor találkozunk egymással, szerény elégtétellel megállapítva, hogy nemcsak fölöttünk járt el az idő. Próbáltam visszaidézni az elmúlt 20-25 évet, amikor mi kísértük idős szüleinket, rokonainkat, jó szomszédainkat ezekre a találkozókra. Most pedig lassuló léptekkel mi botorkálunk erre az eseményre. Mert esemény ám ez nekünk, amiért őszintén hálásak vagyunk a szervezőknek! Farkas Évi színművész köszöntött minket. (Megtiszteltetésünk jeléül mi Évikének hívjuk!) Mióta tevékenyen részt vesz rendezvényeinken, tehetségével, kedves szavaival új színt kapnak az ünnepek, megemlékezések. Ő konferálta ezt a műsoros délutánt is, így összefogottabb, tartalmasabb lett az élmény.
Megtiszteltek minket a Vöröskereszt vezetői is: Hídvégi Balázs a Dabasi körzet vezetője, Bartos Sándorné a Pest Megyei Szervezet alelnöke, Balassa Jánosné a Felsőpakonyi Szervezet elnöke, Kovács Ilona szociális gondozó és a Polgármester Úr.
Mint máskor is, az óvodások köszöntöttek minket először a szépen összeállított műsorukkal. Vidám kis mondókáik, dalos játékaik visszaidézték gyermekeink, unokáink arcocskáit.
Utánuk Polgármester Úr köszöntője következett. Ahol egy közösségben példamutatóan megbecsülik az időseket, tisztább, becsületesebb, elviselhetőbb az élet!
Olyan megható volt az is, ahogy a legidősebbeket virágcsokorral, kedves szavakkal köszöntötte, valamint az aranylakodalmukat ünneplő párokat és azokat is, akik több, mint 50 éve élnek együtt. Polgármester Úr, köszönjük megtisztelő szavait!
A Darumadár Énekkar következett két versmondó kíséretében. Fűziné Esztike egy megható, aktuális, szép verssel kezdte a műsort, melyet ő írt. A Darumadár Énekkart mindig öröm hallgatni, olyan fiatalos orgánummal énekelnek szép magyar népdalokat. Élmény volt most is a műsoruk lelkesedésüknek és Ujjné Piroska ügyes összeállításának köszönhetően. A végén… ezt kihagynám, de hát megtörtént – szerénységem mondott el egy verset. Igyekeztem vidámabbra venni a dolgot egy egyszerű krumplis pogácsa megszületésének viszontagságaival.
Hídvégi Balázs úr, a Dabasi körzet vezetője köszöntött minket. Köszönjük kedves, megtisztelő szavait.
Szinte berobbant közénk egy vidám tánccsoport, a Jamland. Általános iskolások lehettek, bár voltak köztük felnőttebbek is. „Hát ez már egy másik világ” - állapítottuk meg. Más ritmus, más hangulat, egy új nemzedék produkciója. Megéltük ezt is, öröm volt látni ügyes mozgásukat, szép, fiatal arcukat.
Kortársaim, emlékezzetek vissza (és bizony jó visszaemlékezni!), hogy ebben a korunkban mi mit táncoltunk iskolai és egyéb rendezvényeken! Népviseletben szatmári, somogyi, csongrádi forgóst, verbunkost, stb. Jó volt látni ezeket a gyerekeket, köszönjük a megtiszteltetést!
A végén Tóth Tibor és fiai citeráztak nekünk. Óriási sikerük volt, vastapssal és örömteli bekiabálásokkal. Tájegységeink dalait énekelték a citerajátékukhoz, erős, szép, tiszta hangon. Milyen jó lehet ilyen családban felnőni! Ugye, eljöttök hozzánk jövőre is?
Közben uzsonnát is kaptunk és ajándékokat, köszönet érte a szervezőknek! Szorgos kezű és vállalkozó kedvű társaink szemet – gyomrot gyönyörködtető süteményei méltó keretbe foglalták az Idősek Világnapja megünneplését. Czirjákné Esztike, ugye, jövőre is találkozunk?

Cseh Rózsa
+fotók

Idősek Világnapja - Vöröskereszt

Köszönetet mondok az Önkormányzatnak, hogy anyagi támogatásával hozzájárult a szép délután megvalósításához. Már hagyomány a községünkben a szépkorúak köszöntése az Idősek Világnapján, ezen belül a legidősebb társainkat – számszerűen 10 társunkat – köszöntöttük.
Kedves ígéretemnek teszek eleget: Farkas István és Farkas Istvánné Marika 1959-ben kötöttek házasságot Felsőpakonyon. Pista bácsi megkért, külön köszönjem meg Polgármester Úrnak, hogy ilyen szeretettel gondoltunk rájuk, nagyon hálás érte. Kocsis Kálmán és Kocsis Kálmánné Jolika 1964-ben, Horváth Károly és Horváth Károlyné Pannika 1967-ben ugyancsak Felsőpakonyon kötöttek házasságot és itt élték le szeretetben és boldogságban ezt a szép időt. Jó egészséget és sok boldogságot kívánok további életükben.
Köszönöm Farkas Évi művésznőnek, hogy ilyen lelkesedéssel és szeretettel vezényelte le ezt a rendezvényt. (Szinte már itthon érzi magát nálunk, örülünk neki.)
A Vöröskereszt önkénteseinek: Füzi Annamáriának, Czirják Jánosnénak, Krizsa Ferencnének, Czirják Józsefnek, Nagyné Pál Tündének; a 7. b. osztály tanulóinak: Balogh Nórának, Katarov Rékának, Nagy Nikolettnek, Rusai Szonjának, és még Czirják Kittinek és Czirják Jocinak köszönöm a segítségüket. A nyugdíjasoknak a sok finom süteményt, Tamás Tamásnak a finom pogácsát. A fellépőknek köszönöm a színvonalas műsort, ezzel is emelték a délután hangulatát.
Reméljük, jövőre is hasonlóan kellemesen ünnepelhetünk az Idősek Világnapján.

Czirják Józsefné Eszter
a vöröskereszt helyi szervezetének titkára

+képek

Polgárőrség hírek!

Befejeződött az épülettel kapcsolatos munkálatok nagy része. Mint már sokan láthatták, az éjszakai fények működnek, valamint a padok is elkészültek, és az ingyenes internet elérést is biztosítjuk az érdeklődők számára. A wifi hálózatunk neve Polgarorseg Free.
A Falunapon, a Tök Jó Fesztiválon való feladatainkat is sikeresen zártuk, és az Októberi Rally-n is helytálltunk. Lopás, garázdaság és egyéb bűncselekmény a településen nem történt.
Aki úgy gondolja, hogy szeretne kicsiny falunk biztonsága érdekében tenni, jelentkezhet hozzánk a Polgárőr Bázison (Rákóczi utca 28.) vagy keresse Tamás Ákos elnököt.

Polgárőrségünk a nap 24 órájában rendelkezésre áll bárki számára, akár bajban, akár csak egy helyszíni biztosításra is.
Hívható telefonszámunk +36 20 382-90-11, e-mail címünk: polgarorseg@pakony.hu

Ács Zoltán
szóvívő

Sport

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL

DECEMBER 2-án 19 órai kezdettel
a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében
tartja szokásos, év végi sportbálját
a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület.

Belépők (mely a vacsorát is magában foglalja)
3500 Ft-os egységáron kaphatók
a virágüzletben Gavló Jánosnénál (Magdi néni),
a Sportbüfében és a Pléh Bárban Kollár Istvánnál.

Az egyesület szeretettel várja mindazokat, akik a nehéz napok közepette egy kis szórakozásra vágynak, s nem mellékesen jelenlétükkel megtisztelik és támogatják az FKSE vezetőit, sportolóit, szurkolóit:
a felsőpakonyi sportszerető embereket.

Hátbelső

Hátlap

2017_09_okt.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)