Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2018_01_jan

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVIII. évf. 1. szám, 2018.

Lapzárta: január 05.

Szerkesztőbizottsági: január 08-12 között, megbeszélés szerint.

következő lapzárta: február 05.

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Térfigyelő kamerarendszer

A MÁV által pályázat útján kiépített P+R parkoló környékén már mindenki találkozhatott térfigyelő kamerákkal, ám a képviselő-testület most újabb kamerák kihelyezéséről döntött. A térfigyelő kamerarendszer első ütemében 16 készülék kihelyezésére van lehetőség, a 4 MP felbontású, éjjel is látó kamerák a bejövő utakat, közterületeket és középületeket figyelik majd. Felsőpakony bűnözési statisztikája a rendőrség kimutatása szerint irigylésre méltó, a testület azonban úgy gondolta, hogy ha lehet, még azt az egy-egy kerékpár lopást, vagy rongálást is meg kell előzni, illetve ha már bekövetkezett, akkor a tettes beazonosítása a felvételek alapján könnyebb legyen.

Nagy János polgármester

Bővül az egészségügyi szolgáltatás

A nyáron kívülről is megújul a tornaterem

Projektek, pályázatok. Ma már nem is csodálkozunk rajta, hogy e kifejezések életünk részévé váltak – még ha nem is mindig a számunkra legsürgetőbb területen jelentenek fejlesztési lehetőséget. Az elmúlt esztendőben is folyamatosan jelentek meg új pályázatok, így akadt példa előkészítésre, beadására, avagy a korábban sikerrel zárt projektek kivitelezésére, pénzügyi, műszaki lezárására is.

Sőt, akadtak fejlesztések, amelyek ugyan teljesen külön szálon futottak, az érintett épület és műszaki tartalom okán mégis szorosan kapcsolódtak egymáshoz.

Ilyen volt, és ilyen lesz az általános iskola tornatermének felújítása. A Belügyminisztérium biztosította forrásból (húszmillió forint támogatással, több mint hatmillió forint önerővel) két évvel ezelőtt az orvosi rendelő belső felújítását valósíthattuk meg, míg az elmúlt nyáron, illetve ősszel (ugyanezen anyagi feltételekkel) a tornaterem szépülhetett meg. Első ütemben nyáron a vizes blokkokkal, a belső nyílászárók cseréjével, továbbá egy biztonsági, menekülő ajtó kialakításával kezdődött a megvalósítás szakasza.

Második ütemre maradt a terem sportpadozatának és sporteszközeinek cseréje, melyet a kivitelezővel egyeztetve igyekeztünk a decemberi pályázati határidő betartásával, de lehetőleg minél későbbre tolni.

Az ok: időközben a képviselő-testület döntése értelmében külső, uniós forráson alapuló energetikai, KEHOP-os pályázat beadása történt meg, melyen komplett nyílászáró cserére, födém és homlokzati szigetelésre és napelemek kiépítésére pályázott az önkormányzat. Ezen munkálatok egy részét célszerű lett volna a padozat cseréje előtt megejteni… A terv nem vált be, a KEHOP-os projekt pozitív elbírálása csak december elején vált ismertté. A hír azonban így is örömteli: ötvenkilenc millió forintos összeg áll rendelkezésre - három milliós önrésszel – a tornatermet is magába foglaló épületszárny teljes külső felújítására.

Az év utolsó napjai aztán újabb ajándékot hoztak a település számára: a kormány által biztosított ,,Pest Megyei Kompenzációs Keret” terhére egészségügyi alapellátást javító pályázat lett meghirdetve, melyet kihasználva – a jelenlegi épület mögötti területen - egy új rendelő megépítését tűzte ki célul a képviselő-testület. A tervezett beruházás szakmai támogatást is nyert, hiszen az, hogy a házi felnőtt és gyermekorvosi ellátás egyazon rendelőben, egymást váltva történik, még csak véletlenül sem szolgálja az egészségügyi ellátás elvárható szintjét. A fejlesztésre ötvenmillió forint támogatás és kettő és félmillió forint önerő áll rendelkezésre.

Még nincs határozat, de az első visszajelzések alapján jó esély mutatkozik arra is, hogy több mint hatvan millió forintból megtörténhet az óvoda gépészeti felújítása, az elavult alsó szint fűtésének és vizes blokkjainak teljes átépítése. A forrást – sikeres elbírálás esetén – szintén a pest megyei kompenzációs keret biztosítja.

Ami a további lehetőségeket illeti: az uniós fejlesztésekből több területen kiszoruló Pest Megye számára kormányzati költségvetésből elkülönített kompenzációs keret jelent megoldást. A megyei vállalkozási parkok kiépítésére és fejlesztésére kiírt és beadott pályázaton kettőszázötvenmilliós támogatással a honvédségi bázis jelentette ipari terület infrastrukturális fejlesztése (víz, gáz, csatorna, villamos áram és aszfaltos út) valósulhat meg, mely az MO-ás körgyűrű közelsége révén vonzó lehet a vállalkozások számára.

Több kisgyermekes család vágya valósulhat meg az információink alapján rövidesen megjelenő bölcsőde-pályázat segítségével, mely területen már egy korábban beadott, de Pest megye számára kevésbé elérhető, így sikertelen VEKOP-os projekt révén engedélyes tervekkel és szinte rajtra kész pályázati anyaggal rendelkezik az önkormányzat. Csakúgy, mint a szintén várható belterületi utak kiépítését célzó beruházás kapcsán (Vasút utcai lakóövezet). Időközben pedig megkezdődött a belterületet az ipari területtel összekötő, munkahely teremtést és baleset megelőzést célzó kerékpárút építésére lehetőséget biztosító pályázati anyag előkészítése.

Persze vannak hosszabb távú tervek is: mint például a kitartó levelezés eredményeképp a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a ,,Nemzeti Tanuszoda és Tornaterem program” megvalósításának harmadik ütemébe besorolást nyert felsőpakonyi új sportcsarnok építése, ám erre még egy-két évet biztosan várni kell. De ide sorolható a MÁV-val közösen megvalósítható vasúti állomás fejlesztése is, mely meghallgatást nyert ugyan a MÁV részéről, de vélhetően számunkra fontosabb, és sürgetőbb…

Nagy János polgármester

ADÓ 1%

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek
adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám: 65500116-300032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakonyi Sportkör
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: Örkényi Takarékszövetkezet 6550011611003430

Jamland Hip Hop Tánc Egyesület
Adószám: 18264818-1-43
Számlaszám: 11705998-21301777

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám: 65500116-30036955-53000007

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 65500116-30039264-53000015

Pakonyi Polgárőr Egylet és SZEM
Adószám: 18028111-1-13
Számlaszám: 65500116-31003085-53000004

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066

Óvoda

Óvodai hírek

A 2018-as év farsangi időszakában - már hagyományszerűen - most is megrendezzük az ovis farsangi mulatságot. Ez alkalomból a gyerekeknek és nekünk, a velük foglalkozó felnőtteknek, lehetőségünk van arra, hogy egy kis időre „átváltozzunk”, olyan jelmezbe bújjunk, ami tetszik nekünk, ami, aki lenni szeretnénk.
Örömteli, vidám délelőttöt tervezünk, melyhez természetesen a szülők segítsége elengedhetetlen.
A feladatuk a megfelelő jelmez beszerzése vagy elkészítése gyermekük számára.
Köszönjük!
A zenés, táncos mulatozás után pedig a mi feladatunk, hogy elbúcsúztassuk a telet.
Ezt az udvaron valósítjuk meg kiszebáb égetés keretében.
Farkas Anita óvó néni táncházzal készül, melyen részt vesz a Mesevár ovi apraja-nagyja.

Leendő óvodás szülők figyelem!

Igaz, hogy áprilisban történik az új gyermekek beíratkozása, de ezt megelőzően egy új programra szeretnénk felhívni a figyelmet.
Február végén „Cica simogató” foglalkozáson vehetnek részt a leendő óvodás gyermekek szüleikkel együtt.
A program keretében megismerkedhetnek egy picit az óvoda nyújtotta lehetőségekkel, énekelhetnek, mondókázhatnak, egyszóval eltölthetnek egy kellemes, szeretettel teli délelőttött az oviban.
A Hétszínvirág csoport ad helyet a foglalkozásnak, melyet Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető fog tartani.
Az időpontról tájékozódhatnak majd az óvoda honlapján, a felsőpakonyiaknak szóló facebook oldalakon, plakátokról vagy akár személyesen is az óvodában, könyvtárban.
Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Potyondi Edit

Iskola

Komplex vetélkedőt eredményei

Komplex Természettudományi Vetélkedőt tartunk biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból, matematikából minden évben. Ennek eredményei:

8 oszt. 1 hely. Czimbercsik Bence, 2 hely. Lakatos Enikő

7 oszt. 1 hely. Konkoly Kitti, 2 hely. Bakos Bálint, 3 hely. Katarov Réka és Nagy Nikolett

Gratulálunk a helyezetteknek!
Mósa Zsuzsanna

Karácsony az iskolában

Az adventi időszak fokozatosan készítette fel szívünket a karácsony ünneplésére. Adventi gyertyák gyulladtak meg minden hétfőn reggel gyermekversek és énekszó kíséretében, jelezve a hit, remény, szeretet, béke jelenlétét. Minden gyertyagyújtásra más-más évfolyam készült egy kis műsorral, ezzel is értelmet nyújtva az időszak jelentőségének.

A december valami különleges csodát is rejt, amire oly annyira vágyunk. Most is megtörtént a csoda, pont úgy, ahogy eddig minden évben: vártuk, és eljött a karácsony csodája. Az általános iskola alsó tagozatos tanulói december 22-én délelőtt a Szeretet Karácsony című műsorral az adventi gyertyák fényeit, az angyalok jelenlétét és a betlehemi csillag tündöklését jelenítették meg versekkel, jelenettel, énekszóval és táncokkal, elvezetve mindenkit a szeretet forrásához.

A műsor közös énekléssel zárult, mely még felejthetetlenebbé tette tanulóink előadásait, amikor több mint száz kis torokból ugyanaz az ünnepi dal csendült fel, mindenki szívébe zárva a legszebb ajándékot, a szeretetet, hiszen az igazi ajándék nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban található, hanem a szívből jövő jókívánságokban és a szerető érzésekben.

Matiszné Gomba Zsuzsanna tanító

Eseményekben gazdag decemberi napok a Herman Ottó Általános Iskolában

Az adventi időszak tele van apró kis meglepetésekkel. Így történt ez nálunk is.
December 2-án újra kinyitották iskolánk kapuját a kis ovisok előtt, ahol Kajdácsi Éva néni Télapó című bábjátékkal várta az iskolába készülő kicsiket, majd Sebestyén Márti néni segítségével a gyerekek mézeskalácsot süthettek, melynek illata betöltötte az iskola folyosóját. A csöppségek ismét jól érezték magukat.
December 5-én a hideg időjárás sem tántorította el a sok, mikulás-sapkában érkező alsó tagozatos kisdiákot, hogy részt vegyen a Mikulás-futáson.
S ha december, akkor nem maradhat el a mindenki által oly nagyon várt Mikulás sem, aki december 6-án ellátogatott hozzánk, meghallgatta a gyerekek őt köszöntő énekét.
Sok száz apró játék, plüssállat, csecse-becse cserélt gazdát a december 7-én délután megrendezésre került bolhapiacon, ahol mindenki pénztárcájának és kedvének megfelelően válogathatott a kínált portékákból.
A Mikulás bulinkon is sok meglepetés várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt, ahol a mikulás-sapkában bulizókat meglepetésvendég várta: Jack Karaoke csapata nemcsak énekelt, hanem sok játékot hozott tanulóinknak. Köszönjük nekik!
Mindezeken túl az adventi időszak minden hétfőjén közös gyertyagyújtásra került sor az iskolánk aulájában elhelyezett adventi koszorún, amelynek negyedik gyertyája december 22-én, az utolsó tanítási napon megrendezésre került karácsonyi ünnepi műsor keretében lobbant lángra.

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító

Mósa Zsuzsanna igazgatóhelyettes a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket a felsős karácsonyi ünnepségen:
Kedves Vendégek, Kollégák, Tanulóink! Sok szeretettel köszöntök mindenkit karácsonyi ünnepségünkön.
„Mit jelent számodra a karácsony?” – tettem fel a kérdést az elmúlt héten több osztályban, és a válaszok nagyon hasonlóak voltak. Amire vágyunk: A családdal tölteni a karácsony estét és az azt követő napokat; A nagyival elkészíteni a kedvenc süteményünket; Meggyújtani az adventi koszorú utolsó gyertyáját; Feldíszíteni a fát, majd közösen énekelni a szentestén; Segíteni az ünnepi asztal terítésében; Elfogyasztani a közösen készített finomságokat.
Mindenki szerettei körében ünnepelne, hiszen szívesen töltjük azokkal az időt, akár munkáról, pihenésről, közös étkezésről legyen szó, akik fontosak számunkra, akiket szívünkbe zártunk, akiket szeretünk.
Milyen karácsonyt kívánok nektek? „Legyen olyan, mint mikor a hófödte fákra titkos fény száll. Egy otthon, hol várnak, készülnek rád. Egy otthon, hol nincs rohanás csak nagy békesség. Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz: egy új világ, hol teljesül, mit vársz. Egy éjjel tele fénnyel, mikor szikrázik a hó. Egy lap, melyre bármi írható.”
Békés, boldog szentestét és karácsonyi ünnepeket kívánok!

Decemberi bonusz színházlátogatás

Szülői segítséggel 90 darab ajándékjegyhez jutott iskolánk. Főként alsósokkal és néhány felsős tanulóval mehettünk el december 13-án a Nemzeti Színházba. A János vitézt néztük meg főiskolás színésznövendékek előadásában.
A rendező a klasszikus darabot modern ötletekkel tette nagyon élvezhetővé a mai gyermekközönség számára is. Vidám, szép estével lehettünk gazdagabbak. A gyermekek szemmel láthatóan élvezték a hosszabb előadást, és sokszor nyilvánították ki tetszésüket feszült figyelemmel, meglepődéssel, kacagással, tapssal.
Bár Tündérország ragyogó fényeit nem sikerült megfogni és ujjaink közé zárni a nézőtéren, az élményt és az emléket, amit ez a színvonalas játék nyújtott, a szívünkbe zárhatjuk, és ezt a csodaszép költeményt még jobban érthetjük és szerethetjük.

Viziné Surányi Erika

Katolikus

Ha itt lettél volna!

Ünnepeltünk Decemberben.

December 10-én Szent Miklós küldötte ajándékozta meg a gyermekeket, felnőtteket.

Négy kedves család gyújtotta az adventi gyertyákat négy vasárnapon. December 24-én, Szenteste várva a kis Jézus születését, az iskolások szép ünnepi műsorát hallhattuk este fél 10-kor. 10 órától az éjféli szentmise kezdődött. A megváltó kis Jézus születésére gondolva vettünk részt a szentmisén. December 26-án az óvodások pásztorjátékát láthattuk, aranyosan szerepeltek. Köszönöm Bánki Erzsébet óvó néninek a felkészítési munkáját. A műsort ajándékozással zártuk. December 31-én a Hálaadás- és Szentcsalád ünnepén ki-ki hálát mondott - fogadalmat tett végig gondolván az elmúlt év napjait és előregondolt a 2018. év napjaira.

2018. a családok éve lesz. A családok segítsége - támogatása! Gyermekvállalás - házasságok megmaradása a fontos.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a 2017. évben segítette bármivel is a felsőpakonyi Római Katolikus közösséget!

Munkatársaimnak is a sok munkát és fáradságát egy új évi imával szeretném megköszönni!

„Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdet nélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk új év, a liturgia mai szövegével:
Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!”

Berencsi Gézáné egyháztanács világi elnöke

Református

A keresztyén újévi jókívánsággal köszöntük mindenkit:

2018-ban is: Bízzad Újra Életed Krisztusra!

Visszapillantás a 2017. évre – kivonat a karácsonyi református hírlevélből:

Gyülekezeti anyakönyvi hírek

2017-ben:

Házasságát megáldatta: Zsebő Gábor – Pap Dóra és Jánosi Gábor – Tarpai Zsanett

Megkereszteltük: Csizik Olivér(Gyál), Szűcs László(Gyál), Lendler Emma(Gyál), Tóth Zsófia, Tóth Dániel Balázs, Lepedák Amanda Edvina(Ócsa), Jámbor Kornélia gyerekeket.

A vigasztalás evangéliumának hirdetésével búcsúztunk és

Eltemettük: Varga Imre Lajos 76 éves, Prack Györgyné Matrof Mária r.kat (Bp.) 92 éves, Csire Károlyné tb. presbiter 70 éves, Rehó Imre 62 éves, Oláh Béláné Barta Margit 90 éves, Barabási Ilona lelkész özvegy 90 éves, Bednárik Andrásné Varga Ilona 80 éves és Lengyel Rozália 40 éves gyülekezeti tagot.

Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászolókkal!

Konfirmáltak:

Ifjak: Fazekas Norbert József és Tóth Dániel Balázs

Felnőttek: Fábián Tamás, Nagy Antal, Nagy Antónia (Bp.), Pap Dóra, Sándor Márk (Gyál) és Zsebő Gábor

**********************************************************************************

A református vallásúak és az érdeklődő szimpatizálóak figyelmébe:

Változás az egyházfenntartói járulék befizetésének rendjében

„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten”. [Péld 22,9, 2Kor 9,6-7]

  • Mennyi az egyházfenntartói járulék (EFJ) díj?

A Presbitérium decemberi gyűlésén úgy határozott, hogy a 2018. évre nem határozza meg az egyházfenntartói járulék (EFJ) összegét, hanem ezt a befizető lelkiismeretére bízza, hogy milyen összeggel támogatja gyülekezetét. Amennyiben a 2018. év végén a bevétel alacsonyabb lesz az eddigieknél, vissza kell állni a meghatározott díjhoz.

  • Miért kell EFJ?

Mert a gyülekezetek csak így tudják fenntartani magukat. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis sem az államtól sem az egyháztól nem kapnak a gyülekezetek pénzt a működésükhöz. Tehát minden gyülekezet önfenntartó!

  • Mire kell ez a hozzájárulás?

A lelkészi állás fenntartására (Presbitérium a minimálbért határozta meg, tehát a legalacsonyabb alapbér), a gyülekezeti életre (gyermekmunka, konfirmáció, hitoktatás, gyermek és ifjúsági tábor, gyülekezeti hétvége, evangélizáció, missziói alkalmak, szeretetszolgálat, karácsonyi szeretetcsomag gyerekeknek és időseknek stb.), igazgatási kiadásokra (posta, telefon, irodaszerek, gyülekezeti könyvtár stb.), gyülekezeti épületeink fenntartására (templom, parókia, gyülekezeti terem, ifjúsági ház rezsi költségei) és felújítására, közalapi hozzájárulásra (amit az országos egyháznak fizetünk be), egyéb kiadásokra (egyházmegyei szeretetszolgálat, kötelezően elküldendő perselypénzek stb.)

  • Hogyan lehet fizetni?
  1. Készpénzes befizetés a lelkészi hivatalban (akár több részletben is)
  2. Postai úton – csekkbefizetés
  3. Átutalási lehetőség a helybeli Takarékszövetkezetnél vezetett számlára: Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség: 65500116 – 11000121. Közlemény: EFJ díj 2018.

2017-től megszűnt a háznál történő BESZEDÉS!!!

Kiegészítés! A Presbitérium 3/2016. határozata: Az a gyülekezeti tag, aki nem fizeti az egyházfenntartói járulékot, → házasságkötés, keresztelés, temetés igénybevétel esetén maximum 2 évre visszamenőleg rendeznie kell elmaradását!

Temetési stóla és Esketési stóla: szintén önkéntes alapon, mint az EFJ

Harangdíjak: 2000 Ft/harang - Gyülekezeti tagnak (50% kedvezmény)! → 1000 Ft/harang

Meghívó!

Egyetemes aliansz IMAHÉT lesz a református templomban, 2018. február 19-23. esténként 6 órakor, - vendég igehirdetők szolgálatával.

Péntek este az alkalom végén szeretetvendégség is lesz.

Szívesen fogadunk el egy tálca szendvicset vagy süteményt.

Felekezetre való tekintet nélkül minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Összeállította: Vizi János lelkipásztor

Könyvtár

XIII. Téli Tárlat

Kedves hagyománnyá váltak falunkban a tárlatok és éltmű-kiállítások. Ezek a rendezvények a közösségi házunk programjait változatosabbá, emberközelibbé teszik, köszönet érte az alkotóknak és a szervezőknek! December 8-án szélviharos, hódarás délutáni órában igyekeztünk a Téli Tárlatra. Olyan jó volt látni, hogy az érdeklődőket nem riasztotta el a zimankó, és szépen megtelt a terem! A vidám zsongás és az ismerősök, jó barátok látványa, a kiállított képek színei az Advent és a közelgő ünnep hangulatát hozták el nekünk. A megnyitó az óvodások műsorával kezdődött. Szívderítő kis táncaikat, játékaikat leszármazottaink ajándékaként fogadjuk, de most a „Hópihe szálldos, millió” dallamára különösen szépen hajladoztak kis színes karikáikkal. A Kodály Zoltán Zeneiskola felsőpakonyi tagozatának tanulói Polgár Aranka vezetésével Bach dallamait méltó nyitányként hozták el nekünk.

Szigeti Márta képzőművész-tanár, a helyi képzőművész kör vezetője nyitotta meg a kiállítást, egy fiatal alkotó bemutatásával. Pataki Gergely meglepett minket azzal az ötletével, hogy felvette, és levetítették nekünk az alkotás folyamatát. Élmény volt látni, ahogy a szaggatott, kusza vonalakból egy-egy kedves állatka (panda, lepke) elevenedik meg a szemünk láttára „Beard, Butterfly, Panda, Fox nature, My wats has ended”… hát ez valami egészen új stílus, de érdekes, figyelemre méltó és elgondolkodtató, hogy századunk milyen meglepetéseket hoz számunkra. Márta visszaterelgetett minket a jelenbe a képzőművész kör ismert tagjainak bemutatásával. Barkócziné G. Gyöngyi a fiatalabb korosztályt képviseli vidám színeivel. Jó volt nézegetni a „Terített asztal”, a „Farsang” és a „Pipacsos csendélet” képeit, miközben kinn a szél havas esővel zörgette az ablakokat. Durkó Éva, mint mindig, most is személyes élményeit hozta el nekünk. A „Templombúcsú” résztvevői, falunkbeliek, ismerős alakok vonulnak a templom felé. „Arankának szeretettel” egy virágcsokor csendélet. Ha közelebbről megnézzük, azonnal rájövünk, hogy Polgár Arankának szól, hiszen a háttérben ott sejlik a zene! A „Vihar után” viszont elszomorít minket, mert a hatalmas juhart megcsonkítva látjuk! Egyike volt azoknak a fáknak, melyeket a 60-as években telepítettek, és személyes ismerősünkké vált az évek során. Gergely Mihályné Margó „ábrándozó” nőalakja az ifjúság derűjét, szépségét sugározza. Az „Incselkedés” című képtől kedves háziállataink kutya-macska barátsága villan felénk. A „Téli táj” a már-már elfeledett igazi téli hangulatot küldi nekünk, a „Béke és nyugalom” a címében is várt és megérdemelt békét, nyugalmat ígéri, háttérben a templommal. Kalas Béláné Esztike két tájképet állított ki. A „Keskeny úton” szívesen kisétálnánk egy derűsebb, melegebb világba, ahol a „Bükk ősszel” színei várnak minket. Ember alakjai is érdekesek, de tájképei különösen szépek! Élmény volt így egymás mellett látni a képzőművész kör három kedves alkotójának képeit, témaválogatásuk és stílusuk jellegzetességeivel. Szigeti Márta különösen szép képet hozott. „Hajnali pára” a címe, és azokat a ritka perceket vetítik elénk, amikor az éjszakai páraköd megszínesedik a felkelő nap sugaraiban. A szakmai tudás és a tehetség szép példánya ez a kép! Felhívja a figyelmünket a hétköznapjaink zsúfoltságából felbukkanó szépségekre, ráadásul le is festi nekünk! Gahó Júlianna új, fiatal alkotó. „Szerelem”, „Titok”, „Reményhez” címeket adta vázlatainak, melyek ha szokatlanok is számunkra, de mindenképpen figyelemre méltóak. Pataki Gergely és az ő képei így egymás mellett a jövő ígéretei, várjuk őket a következő kiállításokon is. Polgár Aranka és Kádár Ferenc Meeyer Duójával búcsúztunk a Téli Tárlattól. Megköszönjük az alkotók és a szervezők munkáját, mellyel a mi életünket is tartalmasabbá tették ezeken a hosszú téli napokon.

Cseh Rózsa

Karácsonyi Koncert

Kodály Zoltán születésének 135-ik évfordulóján

Az ünnepi koncertre szóló meghívó december 15-re, 17 órára szólt. „A Kodály Zoltán Zeneiskola Felsőpakonyi Tagozatának és Népzenei Tagozatának ünnepi hangversenye Polgár Aranka és Zabán László vezetésével.” A fellépő gyerekek és fiatalok hozzátartozóin kívül mi csak sejthettük, hogy ez valami meglepetés lesz számunkra. Amikor az én gyermekeim jártak ide, a pakonyi iskolában, még álmodni sem mertünk külön zenei képzésről, hangszeres oktatásról. Ezért is olyan szívmelengető számunkra, ha ezeken a koncerteken fellépnek a gyerekek. Kis alsótagozatosok kezdték a műsort télies, ünnepi, meghitt hangulatú verseikkel. Ezúttal kérek bocsánatot, hogy neveiket nem tudom hitelesen felsorolni, de előbb-utóbb meg fogjuk ismerni őket, ha ilyen lelkesen lépnek fel a rendezvényeinken. Antal Fruzsina kezdte a „Mókuska” című verssel, utána elbizonytalanodtam. Kincső, Fruzsina, Csenge, Boglárka, Emese… és itt már megszólalt a zene és az énekszó egy-egy versmondó után. Olyan megható, hogy szemtanúi lehettünk a legkisebbek botladozó, félénk de örömteli próbálkozásainak! Jöttek a nagyobbak és általuk egy csiszolódó előadásmód, hangszereik és énekhangjuk felcsendülésével. Orosz táncok, magyar népdalok, Schubert menüettje Turbucz Erika Csenge előadásában, Haydn Andantéja Udvardy Csengével. Kádár Ferenc Géza már kedves, régi ismerősünk többször szerepelt ezen a koncerten is. Szép sikert aratott Dvořák Humoresk-jével. A végén egy népzenei összeállítást láttunk, hallottunk a Népzenei Tagozat előadásában. Fúvós, vonós és pengetős hangszereikkel kísérték a dalokat. Ez volt az a meglepetés, ami ránk várt az ünnepi hangversenyen, hogy ezt lehet elérni kitartó gyakorlással, a zene iránti szeretettel! A résztvevők névsorát sikerült megszereznem: Zabán László Károly, Pásztor Kitti, Pásztor Bálint, Szabó Bence, Kádár Ferenc Géza, Hegedűs Magdolna, Dányi Bianka és Polgár Aranka, aki megszervezte nekünk ezt a hangversenyt. Köszönjük az élményet és a reményt, hogy ezt érhetik el azok a kis kezdők, akikkel ma este ismerkedtünk meg. „A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér” - mondta egy francia zeneszerző, Claude Debussy, és ennek itt most szemtanúi lehettünk. A Zeneiskola névadója, Kodály Zoltán zsenialitása, embersége bölcs mosolyával nézett vissza ránk a múltból, és mi szívből kívánjuk, hogy ez a lelkes kis csoport az ő szellemében lépjen fel a jövőben is.

Cseh Rózsa

Civil

Polgárőrségi Hírek

December hónap mozgalmasan zajlott a polgárőrség életében, hiszen részt vettünk több rendezvény helyszíni biztosításánál, valamint megerősített szolgálatot teljesítettünk az ünnepi készülődés biztonsága érdekében.

2018. március 17-én támogatói polgárőr bált rendezünk az iskola tornatermében. Jegyeket a Piros Boltban Huginál, illetve Oláh Icánál lehet vásárolni személyesen, továbbá telefonos egyeztetés alapján a polgárőr bázison az Iskola utca és Rákóczi Ferenc utca kereszteződésénél.

A belépő jegy ára: 1500 Ft
Támogatói jegy: 1000 Ft, melyből több darabot is lehet vásárolni, mivel a polgárőrség létéhez támogatókra van szükség, a jegy vásárlásával tudja kifejezni a polgárőrség fontosságát!
A jegyek árából befolyt összeget szeretnénk a defibrillátor megvásárlására, valamint oktatás lebonyolítására, Ifi Tagozatunk számára kerékpárok, ruházat vásárlására és a szolgálati autó üzemeltetésére fordítani!

Továbbra is várjuk azon személyeket tagjaink közé, akik szeretnének tenni a közösségünk biztonságáért.

Elérhetőségünk: polgarorseg@pakony.hu Telefonszámunk 0620 382 9011

Tamás Ákos

Nagycsaládos Mikulás

Immáron másodszor került megrendezésre a nagycsaládosok Mikulás ünnepsége.
December 6-án izgatottan várták a kicsik és a nagyok a Mikulás érkezését.
Amíg várakoztak, a gyerekek karácsonyi dallamok mellett rajzoltak, énekeltek, és volt, aki a kis játszó sarokban múlatta az időt.
Amikor mindenki örömére megérkezett a Mikulás, egyesével kiosztotta az ajándék csomagokat.
A kicsik nagyon örültek az északi sarki jövevénynek, a nagyobbak is izgatottak voltak… Volt, aki először megijedt, és olyan is, aki végig aludta az egészet.
A gyerekek arcán látszott az öröm és boldogság, ami biztosított bennünket arról, hogy jövőre is rendezzünk hasonló programokat.
Ezúton is szeretném megköszönni a családok részvételét, a szervezők és támogatók segítségét!
Kívánunk mindenkinek boldog új évet és szeretetben gazdag esztendőt!

Galambos Gabriella

+ képek

DECEMBER AZ ÜNNEPEK HÓNAPJA

A PAKONYI ADVENTRŐL

Kacifántos egy tél ez a mostani! Úgy táncolnak egyik napról a másikra egymás körül a mínuszok és a pluszok, hogy bármelyik táncszínház repertoárja megirigyelhetné változatosságát!
December 9-én, adventi sürgölődésünkben csaknem kiütött bennünket a brutálisan metsző szél. Tépte a sátrakat, gyapálta szegény fenyőfánkat, keserítette életünket. Mi: villanyszerelőktől sátorverőkön át, bútorhordók és fenyődíszítők a betlehemállítókig, keményen álltuk a sarat (de azért cserélgettük egymás között satnya kis védőkesztyűnket: kinek volt épp nagyobb a szüksége rá.) Győri Zsazsa és délceg unokatesói a fenyőfával küzdöttek, hogy szép legyen a szorgos óvodás és iskolás gyerekek készíttette díszek jóvoltából. Jöttek megint kisgyermekek s hozták saját kezűleg gyártott, kedves ajándékaikat, no meg segítőkészségüket! Kipirult arcocskáik láttán szégyenkezhettünk: hogyan is fázhatunk felnőttként, ha ők ilyen buzgók?! Mi, Jánossal öregedő betlehemünket pátyolgattuk, s végül került dobogó is. Tamás Ákos a polgárőrséggel a „vis major” ügyeket szolgálta, Papp Zoltánék a közmunkásokkal cipekedtek, szállítottak, szerelték, amit kellett. Polgármesterünk „fregoliként” volt futár, anyagbeszerző, szerelő és építő! Elvégre: „Mindenki egyért, egy mindenkiért!”
Délutántól Sultisz Miki hangulatot zenélt, és a sátrakban dideregve készülődő árusok portékái is kivirultak. Illatok lengték be a Petőfi teret, amint sültek a sülnivalók, és a fahéjas, citromos és boros forró tea gőze felült a fagyos szél hullámaira. Az iskolából tanárok s diákok együtt sütöttek, főztek, maguk készítette apró ajándéktárgyaikat árulták késő estig. Szaporodtak a sütemények is a szeretetvendégség asztalán, köszönhetően a háziasszonyok áldott kezének és adakozó szorgalmának! Szebbnél szebb karácsonyi díszek, vert filctől a fonott kosárig a válogatott kézműves termékek, virágkötői remekek kínálták magukat a pultokon, dicsérve alkotóik készségét! Csak remélni szeretném, sok szép portéka kelt el az árusok kedvét erősítendő, mert a nap időjárás felelőse bizony nagyon próbára tette őket! Tisztelet nekik!
Végre öt órakor megszólalt Siklósi Árpi harsonája! Rögvest sorakoztunk kis dobogónk körül, s Polgár Aranka gyönyörű hangja betöltötte a teret. A hidegre való tekintettel polgármester úr s jómagam lemondtunk az ünnepi megnyitó terjedelméről, de az iskola 2. és 3. osztályos kis csapata hősiesen kitartott! Betlehemes játékukkal és - fagyos kezecskéjükben szorongatott mécsesekkel előadott – fényjátékukkal örvendeztettek meg bennünket! Szép volt gyerekek! A „Siklósi Családi Band”kiegészülve Papp Norberttel új, karácsonyi zenei műsorral, Farkas Évi előadó művésznő verssel, énekkel, zenével csokorba kötött összeállítással szolgált, amellyel mintegy megkoronázta az ünnepség színvonalát!
Drága, kedves Darumadár Egyesület! Piroska vezette nyugdíjas dalárdánk! Köszönjük, hogy végig dideregtétek velünk ezt az estét és arra is volt erőtök, hogy megénekeltessetek bennünket! Leénekeltétek a mennyből az angyalt, s mi együtt örvendeztünk a pásztorokkal a csendes éjben, kockáztatva a meghűlést. Úgy álltátok a sarat, ahogy azt csak Ti tudjátok, pedig még a technika ördöge is ellenetek játszott! Joó Szabolcs nem jöhetett, Matisz Zsolt jóindulatának köszönhető, hogy „beugrott” helyette az iskola „diszkzsokéja” Kerecsányin Tibor, felvéve a harcot Szél úrfi rosszindulatú támadásaival.
Úgy vélem azonban, hogy kitartásunk, jókedvünk és akaratunk nem hiábavaló! Nálunk is hagyománnyá vált Advent ünnepi időszaka, és besoroltunk Magyarország (és a határainkon túli magyar honfitársaink!) igényesen ünneplő falvai, városai közé! Mi is egyre több programmal dúsítjuk, és ami még jobb, egyre többen csatlakoznak hozzá! Erről szól a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház TÉLI TÁRLATA és a zeneiskolások KARÁCSONYI KONCERTJE, erről szólnak az intézmények örömteli Karácsonyai! Erről szólnak templomainkban a gyermekek előadta misztériumjátékok, hála tanítóiknak! Általa értik-élik meg ők is azt a kultúrát, ami megtartott bennünket Európa közepén. Gazdagodik lelkiviláguk, kapják a hovatartozás élményét. Ez a hit szolgálja, erősíti őket akkor, amikor szükségük lesz rá. Mert egyszer mindenkinek szüksége lesz rá!
Elmondhatjuk, a zimankó dacára tele volt a tér mosolygó arccal, süteményt kínáló kedves gyerekekkel és felnőttekkel. Barátságos zsivajjal, vidáman rohangáló csemetékkel, egymással diskuráló, jókedvű felnőttekkel. Lassanként igazi közösséggé formálódunk, ahol törekvő, jóindulatú emberek, családok igyekeznek egymást megismerve, segítve, kiegészítve összehangolódni, és ahol egyre inkább érdemes élni. Csak rajtunk múlik, csak akarni kell!
Ebben a még élő igézetben kívánok boldog, békés, jó egészségben és biztonságban töltött, sikeres új évet mindenkinek!


Durkó Éva FJE

+ képek

FJE DECEMBER – ami az ünnepeken kívül esett

Igaz, hogy decemberi tevékenységünk oroszlánrészét az ADVENT időszaka képezte, de igyekezetünk kiterjedt más feladatokra is.

Örömmel értesíthetjük az EMLÉKPARK létrehozásában résztvevőket és érintettjeit, hogy Papp Zoltán szakértelme és kivitelezése révén saját fúrt kút biztosíthatja a Park öntözését! És milyen jó, hogy élnek köztünk olyan családok, akik számára fontos, hogy honnan származnak, tisztelik a múltat, szülőket, nagyszülőket, az elődöket! Bár a Kocsis család kivette már jócskán a részét az Emlékmű támogatásából, most mégis meglepett bennünket Kocsis Ilu és férje, Tóth László egy komoly összeggel. Így lett az Emlékparknak tavaszra öntözési lehetősége. Még lesz némi kiegészítő kiadásunk és feladatunk, de tiszta szívemből hálás vagyok, mert nagyon megkönnyíti a Park tavaszát! Reméljük azt is, hogy 2018-ban már nem maradunk magunkra a kertészkedésben!

Idén a Palotai család karácsonyához járultunk hozzá egy kicsit. A templomok ünnepi készülődéseiben is részt vállaltunk Balázs fiammal, és ami fő: tervezett Felsőpakony Történeti Tanösvényünkhöz Ecsődi János felmérése és utánjárása alapján beszereztük a szerkezethez szükséges alapanyagok oroszlánrészét! Most épp pályázni kívánunk, hogy folytatni tudjuk.

Ezúton mondunk köszönetet Nagy János polgármesternek és Papp Zoltánnak, hogy kérésünkre segítséget biztosítottak a vázszerkezethez megvásárolt faanyag rakodásához! Köszönjük Kucsera Jánosné Évike, Sárosi György és Sztraka Károly gyors, készséges munkáját! (Valamint türelmét, mert hideg is volt, későn is érkezett a kamion, de ők kitartottak mellettünk!)

Köszönjük Tamás Ákos segítségét, mert megkönnyítette a szállítással és cipekedéssel járó Betlehem-építést! Nem először segít ki bennünket, és titokban abban reménykedem, hogy rászánja magát és csatlakozik egyesületünkhöz is!

Kedves Ákos! Látjuk, mennyire komolyan veszed a polgárőrséget, milyen szépen megújult, biztos vagyok benne, hogy Veled az FJE is hatékonyabb lenne.

A lélekkel- szívvel egyaránt gondolkodó, törekvő emberek életében eljön az a pillanat, amikor elkezd tovább látni a saját küszöbénél. Igénye lesz arra, hogy többet adjon magából a külső világnak. Tudásával, képességével, tehetségével a közösség asztalának bőségét gyarapítsa. Annak a közösségnek a szolgálatába áll, ahol született, felnőtt, ahol társai vannak, amely körülveszi. Felfigyel a hiányosságokra, a tennivalókra, rájön: mivel csatlakozhat elődei áldozataihoz, mit tud hozzátenni. És együtt, összekapaszkodva, vállvetve minden vidámabb és könnyebb!

Sajnos, e helyett többnyire falakat, hatalmas házakat építünk, amelyek idővel kiürülnek, elnémulnak. Mert közben arról feledkeztünk meg, hogy a család összetartása fontosabb! Mindenféle ideológiákat követve lemondtunk Istenről, egy magasabb életérzésről, botladozunk a tudomány útvesztőiben a nélkül, hogy kapaszkodóra lelnénk benne, beleszerettünk a technikai csodákba, az élvezetek lehetőségeibe. Hiszünk a szlogenekben, hogy nekünk minden kijár, holott csak a fogyasztás istenének áldozunk. Közben lemondtunk a generációk együttélésének szépségéről, mert csak a nehézségeit vettük figyelembe. Amikor gyermekeink felnőnek, tovább állnak. Saját, de magányos életet kezdenek, elfelejtkeznek arról, hogy mekkora segítséget jelenthetnének egymásnak szüleikkel, ha képesek volnának lemondani önző pillanataikról. Hasonlóképp a szülők, ha megtartóztatnák magukat a fiatalok életébe való beleszólástól! Karácsony idején hányan szomorkodnak magányosan, belebetegedve a távolságba, vagy épp kapkodva a tennivalók sűrűjében, mert nincs közelben, aki segítsen megosztani azokat?

Fárasztó dolog embernek lenni, a nehéz, de helyes úton járni. Sokat kell érte tanulni és tenni!

Itt áll előttünk sejtelmes öltözékében egy Új Év! Soha sem késő. Tudásra, munkára fel!

Minden esetre: mi mindenkit tárt karokkal várunk az egyesületbe! Legyünk optimisták: nálunk nincs haszontalanul eltöltött idő! Talán még egymás segítségére is tudunk lenni!

Boldog Új Évet Felsőpakony!

Durkó Éva FJE

+ fotók

Darumadár Nyugdíjas Klub 2017 november-decemberi beszámolója

2017. november 23-án énekkari próba és egyszerű klubnap, ahol elég kevesen voltunk, azért jól eldiskuráltuk az időt.

November 30-án 15 órakor vezetőségi ülésen a decemberi proramokat beszéltük meg, s már a 2018 évi nyári programok is szóba jöttek. 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap, ahol Lőrentei Erzsike vezetőnk ismertette a következő kirándulás, színház, stb. időpontjait, majd az Erzsébet napi meglepetés következett. Szendvics-arzenál, üdítők, borocskák terítették be az asztalokat. Az összes Erzsikénk (bocsánat, hogy nem sorolom fel a neveket, nem akarok senki kihagyni), Évike (Tóthné) együttesen szervezték meg a tagság vendéglátását. Köszöntötte Őket Mózsikné Ilonka és Antalné, szép verssel, aki még 1-1 szál virággal is kedveskedett az ünnepelteknek. A szendvicsek nem csak szépek, de nagyon finaomak is voltak, mindenkinek jutott bőven, s közben jókat cseverésztek a jelenlévők.

December 1-jén Gyálon, jótékonysági ünnepségre tagságunkból 6 fő ment el.

December 7-én 16 órától énkkari próba, 17 órától klubnap volt. Lőrentei Erzsike ismertette az új programokat, majd Kovács Feri névnapja alkalmából sós-sajtos rudacskákat, kráter szeletet, csacsifüle sütiket prezentált – amit „szerénységem” sütött – tüzes vízzel, borocskával vendégelte meg a jelenlévőket. Köszöntőverset Lőrentei Erzsike mondott az ünnepeltnek. A férfi tagjaink is nagyon jól érezték magukat és jól szórakoztak.

December 8-án a Téli tárlat megnyitóján tagságunk szép számmal volt jelen a klubból.

December 9-én a Petőfi téren a Pakonyi Advent kezdődött 10 órától, vásárral, fenyőfa díszítéssel, 17 órakor a pedig gyertyagyújtással Durkó Éva rendezésében. Az elmúlt 2-3 év után mondhatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően kedves, szép ünnepség kerekedett. Az időnként ránktörő hirtelen szélvihar igaz kicsit bosszantó technikai hibákatokozott, de a szereplőket ez sem zavarta. Nagy János polgármester úr megnyitója után minden előadó – kissé dideregve – szívvel, lélekkel adta elő szép karácsonyi műsorát. Az énekkarunk is gyönyörű karácsonyi énekeket énekelt, amelyekhez a jelenlévők is bekapcsolódtak énekükkel, majd süteményekkel, fincsi forró teával, forralt borral kínálták a jelenlévőket. A betlehemi szoborcsoport, s a feldíszített fenyőfa sikeresen túlvészelte a szélvihart és gyönyörű színfoltja vollt a falunknak az egész ünnepekben.

December 14-én énekkari próba, klubnap, ahol Lőrentei Erzsike a sok szép ünnepi köszöntő leveleket olvasta fel, s megbeszéltük az év végi bálunk forgatókönyvét.

December 21-én deélelőtt a Turay bérletesek színházban voltak, délután énekkari próba, klubnap. Csehné Rózsika a jelenlévőket megajándékozta az általa készített, horgolt angyalkákkal, télapókkal, hóemberekkel. Mindegyik ajándék egy-egy mestermű, s közben aranyos és kedves is volt. KÖSZÖNJÜK! Nagyon jólesett.

Remélem a karácsonyi ünnepek alatt mindenkinek sikerült szeretteivel jól eltölteni az időt.

December 28-án délelőtt a tornatermet rendeztük be az esti bulihoz, a Mózsik Andrástól kapott narancsokat tűzdelték meg szegfűszeggel. Neki is köszönjük egészségmegőrző ajándékát. Az esti buliból hosszabban Cseh Rózsika külön cikkben számol be, én tovább nem részletezem, csak annyit még, szuper jó buli volt, minden jól sikerült. Korunkat meghazudtoló vitalitással vettünk részt a rendezvényen.

2018. január 4-én vezetőségi ülésünk volt, ahol a januári programokat, s az évzáró buli sikerességét beszéltük meg. Magam és a társaság nevében az adományokat nagyon-nagyon köszönjük!

Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánunk, ha lehet jó egészségben, mert az mindennél többet ér.

Kovácsné Németh Ilona

A Darumadár Nyugdíjas Egyesület évzáró bálja

Hihetetlen, hogy milyen gyorsan repül az idő! December 28-án mi is elbúcsúztattuk ezt az évet egy zenés, műsoros, hagyományos rendezvénnyel, az évzáró bállal. Örömteli várakozással léptünk be a szépen felújított tornaterembe. Ízléses dekorációkkal, megterített asztalokkal vártak minket lelkes szervezőink, és 5 órára meg is telt a terem! Vidám zsongás, jó hangulat fogadott minden klubtagot. Közülünk sokan már csak ezeken a rendezvényeken találkozunk egymással, ezért örömmel is készülünk a hasonló együttlétekre.

Lőrentei Erzsike, az egyesület elnöke köszöntött minket. Összefoglalta az év eseményeit és a jövő évre tervezett programokat. Kaptunk néhány köszöntő levelet (karácsonyi, újévi). Az önkormányzat, a közösségi ház, FIDESZ és Jobbikos képviselők. Meghívott vendégeinknek ezúton is köszönjük, hogy eljöttek! Örömmel láttuk Nagy János Polgármester urat, Horváth Gergely képviselőnket kedves feleségükel, Balassáné Évikét, Weiszné Somogyi Erzsébetet (Takarékpénztár), Varró-Vida Nikolettát (a közösségi ház vezetőjét) férjükkel. Gyálról Sármány Ferencné, Kovács Istvánné Aranka és Vörös Józsefné férjével tisztelt meg minket.

Az énekkar műsora következett. Erre az alkalomra összeállított dalaikat többen együtt énekeltük velük, mert a fiatalságunk, az elmúlt évtizedek köszöntek vissza ránk, ahol a nyári piros alma hull a fáról, és a kerekes kút ott van minden udvaron! Amikor szüleink, nagyszüleink még énekelgették a „Kék a kökény rececé”-t, és olyan bús volt az a kék ibolya, de a vadkacsa vidáman úszkált a vízen! Köszönjük nektek a közös éneklés élményét! A 80 évesek köszöntése következett. Három kedves klubtársunk, Kovács Józsefné, Nagy Menyhértné és Pekker Györgyné ünnepelte idén ezt a szép, kerek évfordulót! Erzsike, Ibolya és Terike meghatottan hallgatták a köszöntőket. Ujjné Piroska és Rozgonyi Jucka rigmusait, Somogyiné szép versét. Gergelyné Margó ígéretéhez híven egy-egy festményével (tájképek, virágcsendélet) lepte meg őket. Nagy János polgármesterl pedig virággal kedveskedett nekik. Végül Pekkerné Terike egy alkalomhoz illő rigmusos verssel köszönte meg a sok jókívánságot. Ott ültek meghatottan a kedves ünnepeltek és mi, akik nyomulunk utánuk e szép kor elérése felé, tudjuk igazán, hogy mennyi munka, törődés, aggodalom van a 80 év mögött! Legyünk együtt még sokáig, mert jó felemlegetni a múltat, minden örömével és küzdelmével!

A következő jelenet is megható volt. Idén három házaspár ünnepelte az aranylakodalmát. Hamar Jánost és Jucikát Mózsik Andrásné köszöntötte egy régi, kedves verssel (Anderson szívem). Horváth Károly és Pannika következett, őket az aktuális dalocskával üdvözölte Ujjné Piroska és Kardosné Irénke. Törő Bélát és Icukát Lőrentei Erzsike köszöntötte az 50 év alkalmából, értékelve példamutató, szép életüket. A Polgármseter úr hatalmas ajándék kosarakkal és kedves szavakkal fordult az ünnepeltekhez. Weisné Erzsike, a Takarékszövetkezet vezetője is köszöntötte őket 1-1 csokor virággal, minden ünnepeltet. Ez a három kedves házaspár itt élte le falunkban ezt az 50 évet. (Ha tévedtem volna, elnézést kérek tőlük, emlékezetem szerint így történt.) Láttuk őket fiatal párként, majd korosodva gyermekeikkel, unokáikkal, de mindig együtt! Változó világunkban ezek a legszorosabb kapcsolatok is lazultak talán, de ők bebizonyították nekünk, hogy érdemes együtt élni! A közönség csókot is követelt a pároktól!

Egy ünnepélyes köszöntés-sorozattal ért véget a műsor. Polgármester úr köszöntötte a vezetőségi tagokat, Lőrentei Erzsikét, a Darumadár Nyugdíjas Egyesület minden tagját, megköszönve az együttérzést és támogatást, amivel együtt lehet tartani ezt a közösséget. Ezután Erzsike megköszönte a falunapon kapott „Felsőpakonyért” oklevelet és plakettet, majd az önkormányzat támogatását méltatta, remélve a további jó kapcsolat fenntartását. Képviselőnk, Horváth Gergely virággal és kedves szavakkal köszöntötte az ünnepelteket és valamennyiünket is.

A vacsora igazán látványos és ízletes volt. Két nagy szelet sült hús, köret, savanyúság és a sütemények. Utoljára egy nagy ünnepi torta is feltűnt, rajta az 50-es számmal. A tortákat a Hamar és Törő házaspároktól, az Egyesületünktől pedig 2018-as naptárakat és golyóstollakat is kaptunk ajándékba. Vendégünk volt Farkas Évi színművésznő. Ő is köszöntötte az aktuális ünnepelteket és a Darumadár minden tagját. Három Karády-dalt énekelt nekünk, szüleink, nagyszüleink kedves slágereit. A múlt távolából Karády Katalin mély, alt hangja búgott fel a „Nincs kegyelem”, majd egy újévi köszöntő népies rigmusával zárta a műsort. Köszönjük Évike! Norbi, kedves zenész-énekesünk kezdetben régi slágerekkel, dalokkal szórakoztatott minket, majd jöttek a friss csárdások. Még vacsora előtt szép számmal táncra is perdültek a résztvevők. Norbi a jó hangulatot végig biztosította, sőt: jó érzékkel fokozta a bál ideje alatt. Felelevenedtek a régi „Szív küldi” programok is, Norbi teljesített minden kívánságot. „Se nem róka, se nem nyúl” - rikkantott valaki a táncolók közt, de már zengett a „Házunk tetején zsupfedél van”. Hol volt már az isiász, reuma, köszvény, vegetatív neurózis… sárga csekkek… Szétszóródott gyermekeink, unkáink ránk sem ismertek volna, amikor vidáman énekeltük az „Egy asszonynak kilenc a leány”-át… Köszönjük a szervezőknek és támogatóknak ezt a lehetőséget, hogy együtt lehettünk és jól éreztük magunkat! „Boldogságunk határtalan!” - dúdolgattuk, hazafelé ballagva.

Cseh Rózsa

Támogatóinknak

Köszönet az anyagi és egyéb támogatásokért az Önkormányzatnak, Takarék Szövetkezetnek, Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznak, Harman Ottó Általános Iskolának.
Mindenkinek az 1%-ért! Fejes Lajosnénak, Mervó Andrásnak, Gergely Mihálynénak, Mózsik Andrásnak és Rimbás Zsoltnak.

Lőrentei Erzsébet

Sport

Mikulás-futás

A 2017-es év utolsó futásán közel 40-en voltak. Sokan jöttek a környező településekről, de messzebbről is ellátogattak kicsiny falunkba. Az idő kegyes volt hozzánk, bár a tervezett útvonalon módosítanom kellett a földutak csúszóssága miatt. Panaszra így sem volt ok. A befutókra érem, meleg tea és zsíros kenyér várt, természetesen hagymával.
A 2018-as évben is várok minden futni, mozogni vágyót!
Idén is 4 futásunk lesz:
- Tavasszal - Húsvéti nyúl-futás
- Nyáron - Bogrács-futás (esti időpontban)
- Ősszel - Tök jó(tékonysági) futás (október vége november eleje)
- Télen - Mikulás-futás
Az érmeken felül a leghosszabb táv első helyezettje serleget kap!
Aki ezen kívül is szeretne tenni egészségéért, várom szeretettel edzéseimen: Kyokushin karate 4 éves kortól és Nippon Zengo.

Nagyon boldog, egészségben, mozgásban gazdag új évet kívánok mindenkinek!

Tóth Gabriella

+fotók

Hátbelső

Hátlap

2018_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2018/05/03 12:00 (külső szerkesztés)