Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2018_06_junjul

Felsőpakonyi Agora

KIVETTEMAZANYAGOT,DOLGOZOMVELE!

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVIII. évf. 6. szám, 2018. június-július

Lapzárta: június 04.

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta: aug 8

Fedlap

Fedbelső

Juniális esőben és napsütésben

Az idei Juniális programjába sajnos nagy mértékben beleszólt az időjárás. A délelőtti programok az esős, szeles és hideg idő miatt nem lettek megtartva. Hiába próbálta Varró-Vida Nikoletta, a nap programjainak szervezője a fellépőket délutánra átszervezni, sajnos nem tudták bevállalni, előadni a nap egy későbbi időpontjában azt.
A kispályás focibajnokság csapatai reggeltől állták a zord időjárás rohamait, és a színpadi programok fél egy körül lettek megnyitva. A NipponZengósok csapata és a nyugdíjas fellépők bebizonyították bátorságukat és optimizmusukat, mert a produkcióik alatt is esett az eső, de ez nem vette el a kedvüket.
Két óra körül az időjárás már kegyesebb volt a rendezvény irányába, mert bizony kisütött a nap, és a tervbe vett programok onnantól zavartalanul folytatódtak. A várva várt közönség is megérezhette a változást, mert bizony szállingóztak és szép számmal jelentek meg a helyszínen. A fellépő zenekarok igencsak jó hangulatot teremtettek, ezzel is kárpótolva érezhette magát mindenki, akinek a reggel kellemetlenséget okozott. Köszönjük nekik!
Bízunk benne, hogy a következő települési rendezvényen már az időjárás is kedvezőbben alakul. Hiszen egy-egy ilyen rendezvényben sok munkája, erőfeszítése van benne mindenkinek.

VBA

Önkormányzat

BESZÁMOLÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL

2018. május 16-i képviselő-testületi ülés
A testületi ülés első felében 2017. évi beszámolók kerültek napirendre.
Elsőként elfogadásra került a KÖVÜZ Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi mérlegéről szóló, valamint az ügyvezető, Kalmár Róbert beszámolója (a honvédségi bázison) az elmúlt időszakban végzett munkákról.
Megtárgyalásra került a Dabasi Rendőrkapitányság településünkön végzett 2017. évi munkájáról szóló beszámolója.
Majd az Elohim Kegyeleti Szolgálat nevében Zoltán Miklós Úr adott számot az elmúlt év történéseiről. Később a települési háziorvos, a gyermekorvos és a fogászati ellátást végző Dentpraxis Kft. képviselője számolt be. Végül a Védőnői Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló és a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló került napirendre.
A továbbiakban tulajdonosi hozzájárulásokról határozott a képviselő-testület az Elmű Hálózati Kft. kérelmére a településen található lakóingatlanok villamosenergia-ellátáshoz.
Megválasztásra került az Ócsai Kht. felügyelő bizottság tagja, mivel felsőpakonyi részről Takács László volt a bizottság tagja, aki azonban a közelmúltban elhunyt. 2018. május 17. napjával kezdődően, határozatlan időtartamra Ujj Sándort választotta meg a testület.
Rendelet került elfogadásra a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetéről. A téli igazgatási szünet 2018. december 27. napjától – 2018. december 28. napjáig (2 munkanap) tart.
Majd a Mesevár Napköziotthonos Óvodában óvodai csoportok számának meghatározására került sor, melyet a képviselők 6 csoportban határoztak meg.
Elfogadásra került Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelete, mely 723.911.937 Ft költségvetési bevétellel, 453.415.233 Ft költségvetési kiadással, 270.496.704 Ft helyesbített maradvánnyal került jóváhagyásra.
2017. év végén az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban szakértői vizsgálatra került sor, melyben a szakértő kérte az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát. Ahhoz, hogy a jogszabályoknak megfeleljen a könyvtár szabályzata, Varró-Vida Nikoletta intézményvezető elkészítette, és a testület el is fogadta.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2007. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt felülvizsgálatra szorult. Ezért a jelenleg hatályos rendelethez kapcsolódó egyes díjtételek kerültek módosításra (végösszeg emelkedése nélkül), úgy, hogy az egyes tételek között átcsoportosítások következtek be.

2018. június 6-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
Rendkívüli ülés összehívására a PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívásra, „a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda felújítási projektje” című pályázatra beérkező ajánlatok, valamint a feltételes közbeszerzés elindításának megtárgyalása miatt került sor. Ahhoz, hogy a kivitelezés még a nyári szünetben megtörténjen, fontos a közbeszerzési eljárás minél előbbi lefolytatása.
A pályázatból megvalósítani tervezett munkák: a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos kétszintes, összességében 1085 m2 hasznos alapterületű óvoda épületgépészeti felújítása és részleges akadálymentesítése. A beruházás becsült értéke nettó 40.748.628 Ft. Kiválasztásra került a projektmenedzsmenti feladatok ellátására (E-dictum Alfa Kft.), a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátására (E-dictum Alfa Kft.) a közbeszerzési feladatok ellátására (KPG Consult Kft.) és a műszaki ellenőri feladatok ellátására (G.L.L.A Kft.) a legkedvezőbb ajánlatot adó. Valamint a közbeszerzési eljárás indításáról is született döntés, a kivitelezésre 5 vállalkozás került felkérésre.


Langné Malecz Andrea
aljegyző

FELSŐPAKONYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a megalakulás után elkezdte munkáját a Felsőpakonyi Települési Értéktár Bizottság. A beérkezett javaslatok alapján a Falunapot megvitatta a Bizottság mint kulturális örökség kategóriájú települési értéket. 2018.06.20-án a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban megtartott Bizottsági ülésen egyhangú szavazattal felvételre került a „Felsőpakonyi Hagyományőrző Falunap” a Felsőpakonyi Települési Értéktárba. Továbbra is várjuk a lakosság javaslatait a Települési Értéktárba történő helyi értékek felvételére.
(A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házba (2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 41.), vagy elektronikus úton az ertektar@felsopakony.hu elektronikus címre.)

Varró-Vida Nikoletta
Értéktár Bizottság elnöke

Rév

Felsőpakony Nagyközség Képviselő-testülete meghívást kapott az erdélyi testvértelepülésünktől, a Bihar megyei Rév település polgármesterétől. Rév település a Király-erdő mészkőhegység lábainál fekszik. A két település 2009. szeptember 26-án kötött testvértelepülési szerződésében együttműködő kapcsolattartást vállalt a gazdaság, a kultúra és a nemzetközi pályázatok terén. Minden évben kölcsönösen fogadjuk és meglátogatjuk egymás településeinek küldötteit. Az idei látogatás kiemelkedő volt, hiszen a nagy hagyományokra visszatekintő, félévszázados Sóvám-ünnepségre voltunk hivatalosak.
Június elején el is indult a kis csapat nagyon jó hangulatban. A képviselő-testület tagjaival tartottam én is, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetőjeként. Testvértelepülési kapcsolatunk szorosabbra fűzése, a közösségi ház és a helyi könyvtár megtekintése mellett apró betekintést is nyerhetünk az ottani lakosok közösségi, kulturális életébe.
Pénteken érkeztünk Révbe, ahol nagyon barátságos vendégszeretet fogadott minket. Szombat délelőtt egy előre szervezett rafting túrán vettünk részt, majd egy kiállítás megnyitójára voltunk hivatalosak. A kiállításon Dorel Cosma, Rév település polgármestere köszöntötte a vendégeket. A felsőpakonyi küldöttek mellett Hajdúszoboszló és Székkutas képviselői is megjelentek. A kiállítás anyagát a Révi Nemzetközi Alkotótáborban készütl alkotások adták, melyeknek a témája Rév és természeti környezetének bemutatása festményeken és fotókon. Majd egy teniszpálya avatásával zárult a délutáni programunk.
Az esti program a sóval megrakott tutaj érkezésével indult. Több százan várták a Révi-szoros bejáratához érkező tutajt és a népi viseletbe öltözött tutajosokat. A régi időkre emlékezve eljátszottak egy pici jelenetet, melyben Dorel Cosma polgármester behajtja a fuvarozott sóért járó vámot a hajósoktól. A rendezvény a Sóvám-ünnepség helyszínén - a helyi futballpályán - hivatalos megnyitóval folytatódott. Majd a helyi és a magyarországi küldöttség tagjai egy közös vacsorán vettek részt. Az este a község amatőr tánccsoportjainak fellépésével zárult.
Vasárnap már korán kezdetét vette a főzőverseny, ahová mi, felsőpakonyi küldöttek is beneveztünk. Majd református istentiszteleten vettünk részt, ahol a küldöttek képviselői beszédet mondtak. Délben a Sebes-Körös menti településekről érkezett amatőr néptánccsoportok szórakoztatták a nagyközönséget. Dorel Cosma köszöntője után beszédet mondott Nagy János, Felsőpakony polgármestere, Rostás Péter székkutas alpolgármestere, Hajdúszoboszló képviseletében Lévay Enikő külkapcsolati referens. Az 50. Sóvám-ünnepség tiszteletére Hasas János, Rév község alpolgármestere 50 postagalambot engedett szabadon. Az este további részében számos híres fellépő, köztük Csocsesz, Angela Rusu, teremtett remek hangulatot a futballpályán. Majd gyönyörű tűzijátékkal zárult az 50. Sóvám-ünnepség Révben.
A testvértelepülési kapcsolatok ápolására és a vendégszeretet viszonzására Felsőpakony polgármestere meghívta Rév község küldötteit a szeptember 29-én tartandó Felsőpakonyi Hagyományőrző Falunapra.

Varró-Vida Nikoletta

TÜDŐSZŰRÉS

Tüdőgyógyintézet Törökbálint Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy Felsőpakonyon


2018.szeptember 03-tól
2018.szeptember 07-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfőn 12:00-17:45-óráig
Kedden 08:00-13:45-óráig
Szerdán 12:00-17:45-óráig
Csütörtökön 08:00-13:45-óráig
Pénteken 08:00-13:45-óráig

A tüdőszűrés helye:
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi HázA TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettekneknek a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Óvoda

Újszülöttek:

Gavló Zita Georgina - 05.10.
Mészáros Hanna - 05.11.
Kapusi Tímea Hanna - 05.10.
Szabó Maja Eszter - 05.26.
Rozgonyi Petra Olívia - 05.27.
Horányi Zsombor - 05.27.
Forró Réka - 06.14.
Bajusz Gerda - 06.22.

Iskola

Tanév végi összegzés

Tanév végi eredmények

Az iskola tanulmányi átlaga magatartás és szorgalom jegyek nélkül: 4,1
Az iskola magatartás átlaga: 4,2
Kitűnő tanulók száma: 30 tanuló
1 tantárgyból bukott tanulók száma: 3 tanuló
2 tantárgyból bukott tanulók száma: 1 tanuló
3 vagy több tantárgyból bukott: 3 tanuló
Végzőseink a következő iskolatípusokba jutottak be a felvételik során:

  • gimnáziumba: 3 fő
  • szakgimnáziumba: 9 fő
  • szakközépiskolába: 7 fő


Minden 8. osztályos tanulónk sikeresen felvételizett középfokú intézménybe.

  • 6 osztályos gimnáziumba bejutott 2 fő 6. osztályos tanuló


Kitűnő tanulóink a tanévben:
Aczél Attila Armand, Antal Fruzsina, Bakos Csenge, Bodor Vivien, Dömény Levente, Erdélyi Kornél, Galló Nóra, Göndör Márk, Hegedűs Fruzsina, Kádár Ferenc, Katarov Réka Katalin, Kocsis Tímea, Konkoly Ádám, Matusek Ákos, Németh Martin Gábor, Pál Enikő, Palotai Döníz Nina, Pomahzái Petra, Papp Csobánka Emese, Rupp Márton, Simkó Rita, Szentgróti Lelle, Szőrfi Vivien, Tóth Boglárka Lilien, Tóth István, Tóth Rege, Vasvári Boglárka, Vaszi Réka, Pőcze Máté, Zay Emese

Díjazottak:
Az Év Tanulója-díjat: Nagy Nikolett Zsófia 7.b osztályos tanuló;
A Herman-díjat: Pálinkás Ferenc 6.a osztályos tanuló;
A Kis Herman – díjat: Papp Csobánka Emese 4.a osztályos tanuló;
A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület díját: Katarov Réka Katalin 7.b osztályos tanuló;
Az Iskoláért-díjat: ÖTYE
kapta.


Versenyeredmények
- területi futóversenyen Inárcson;
- 1 tanulónk, Kovács Dominik Márk, 1. helyezett lett. Csapatban az 5-6. évfolyam fiú csapata 2. helyezést ért el.
- kosárlabda versenyen, Monoron;
- sajnos a házigazda csapatán kívül, csak mi vettünk részt a versenyen.
- röplabda versenyen, Szentendrén;
- összesen 3 csapatos bajnokságon vettünk részt. Felkészítő pedagógus: Répászki Marianna
- A területi Katasztrófavédelmi vetélkedőn hetedikes tanulóink képviselték iskolánkat eredményesen. Felkészítő pedagógus: Papp Norbert
- Az Ócsán megrendezett természettudományos körzeti vetélkedőn iskolán csapata 3. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Mósa Zsuzsanna
- 1 fő 4.a osztályos tanulónk részt vett a X. Táltos Népmese- és Népballadamondó versenyen Budapesten október hónapban, 4. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Sebestyénné Fehérvári Márta

Márciusban terematlétikai versenyen vett részt 16 tanuló a 3-7. évfolyamról. Eredmények:
- 1 tanuló 6. helyezést (helyből távolugrás),
- 2 tanuló 5. helyezést (900 m-es futás, medicinlabda dobás),
- 3 tanuló 4. helyezést (medicinlabda dobás, helyből távolugrás, 900 m-es futás),
- 2 tanuló 3. helyezést (900 m-es futás),
- 1 tanuló 1. helyezést ért el (900 m-es futás),
- 1 tanuló pedig 2. helyezést (helyből távolugrás) ért el a 20 fős versenyszámok valamelyikében.
Felkészítő pedagógus: Kerecsányin Tibor

Helyi versenyeink voltak:
Asztalitenisz és röplabda bajnokságok, természettudományos verseny, tanulmányi verseny, olvasóverseny, Kazinczy helyesíró verseny, költészetnapi szavalóverseny, népdal verseny, tavaszi és őszi futóversenyen, video-vers pályázat a költészet napjára.

Beruházások a 2. félévben:
A tanévben tovább szépült az iskola. Tavasszal emeleti tantermekhez vezető lépcső nagy értékű felújítását végezte el Simon Tamás szülő, melyet ezúton is köszönünk neki!
A tanév vége előtt készült el hátsó udvarrészünk közel 130 m2-es térkövezése, ezzel egy új ballagási útvonal kialakítása. A beruházási költségek nagy részét az ÖTYE által szervezett bálok bevételei adták, de támogatás érkezett a Monori Központi Tankerülettől s további támogatóktól. Köszönjük valamennyiük támogatását!
Ezúton köszönjük továbbá Dani József szülő szervező munkáját, Böőr Károly és Kalmár Róbert segítségét, Csóra István szülő segítségét, Kovács József kőműves kivitelező munkáját.
A tanévben nyújtott minden támogatásért köszönetet mondunk Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának, a Felsőpakony Jövőjéért Egyesületnek, a Tamás Mix Kft. Reál Élelmiszerboltnak, a Kereskedőháznak, társintézményeinknek és a Szülői Munkaközösségnek. Köszönetet mondunk továbbá Mikolay Henrietta szülőnek az iskolán kívüli programok szervező munkáiért, Németh Lászlónak és nejének a nagy mennyiségű virágos növények adományozásáért és mindenkinek, aki támogatta és segítette iskolánk életét!
Örömünkre szolgál, hogy nyáron sem állnak meg a munkálatok, mivel szeptemberre megújul a tornaterem, megszépül néhány tantermünk és tovább szépül udvarunk, s még szebb környezetben köszönthetjük szeptember 1-jén a tanévet. Addig is mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánunk!

Matisz Zsolt

igazgató

Mert mindenki lelkében dal van…

Az idei tanév sem múlhatott el népdaléneklési verseny nélkül. Erre az eseményre egy szép nyári nap délutánját szántuk. Öröm volt látni a csöppségeket, mert elsősorban a kicsik, az alsó tagozatosok és az ötödik osztályosok vállalták a megmérettetést. Ők nemcsak a lelküket öltöztették fel szépen szóló dallamokkal, hanem erre a napra illendően felöltözve, a külsőségekben is megtisztelték ezt a délutánt, hogy aztán szebbnél szebben szóljon az ének.

Amíg a zsűri visszavonult, a résztvevők csengő hangon énekelve várták a döntés meghozatalát. Gratulálunk minden bátor fellépőnek, hiszen nem könnyű feladat színpadi produkciót varázsolni az énekórai és otthoni öröméneklésekből. Természetesen köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját is, mellyel hozzásegítették a bátor fellépőinket a népdaléneklési délutánon elért sikereikhez.
Hiszen szinte mindegy, milyen végül a minősítés, mert mindenki győztes, aki elindult és felkészült. Mindenki nyertes, aki tiszta szívvel készült, aki a produkciójával ki mert állni a közönség elé. Tudjuk, hogy ez mennyire nem könnyű.
Úgy érzem, mindannnyian gazdagabban térhettünk haza.

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító

Népdaléneklő verseny – helyezések:
2.-3. osztály:
I. Antal Fruzsina
II. Vasvári Boglárka, Domokos Anita
III. Simkó Rita

4.-5. osztály:
I. Nagy Regina
II. Kocsis Tímea
III. Szolnoki Beatrix, Kovács Dorina

Gratulálunk!

Katolikus

HA ITT LETTÉL VOLNA

Megünnepeltük szép pünkösd ünnepét, a SZENTLÉLEK kiáradását, majd azt követően a SZENTHÁROMSÁG vasárnapját. Június 3-án – ÚRNAPJÁN - a négy égtáj felé sátrakat állítottunk, bennük a kis oltárokat virágokkal díszítettük. A szentmise végén imádságos énekekkel kísértük az Oltáriszentséget a sátrak oltáraihoz, ahol szentírási részletek hangzottak el, és szentségi áldásban részesültünk. Az ÚRNAPI körmenet ÁLDÁS az EMBERNEK, ÁLDÁS a FÖLDNEK.
Július 16-án zarándokútra indultunk a váci NAGYBOLDOGASSZONY Székesegyházban tartott pap- és diakónusszentelésre. Kiss Balázs testvérünket állandó diakónussá szentelte Dr. Beer Miklós püspök úr. Kiss Balázs útravalóként választott jelmondata: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” /Márk16,15/.
A szentmise keretében szeretettel köszöntötték a 75. születésnapját ünneplő püspök atyát is. Nagyon szép ünnepség tanúi lehettünk.
Hazaérkezvén Kiss Balázs megvendégelte a gyáli templom játszókertjében azokat, akik vele imádkoztak, örültek a szentelés szertartásában. Igazi szeretetvendégségben volt részünk.
Megemlékezést érdemel SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ünnepe /június 27./. 1077-ben vette át az ország kormányzását. 1091-ben új püspökséget alapított SZENT ISTVÁN TISZTELETÉRE. 1095-ben hunyt el. Az ő uralkodása alatt fejeződött be a váci székesegyház építése.
Július 29-én a római egyházat alapító FŐAPOSTOLOK, PÉTER ÉS PÁL ÜNNEPE volt.
Véget ért a tanév, lezajlottak a ballagások, már javában tart a szünidő. Minden kedves pedagógusnak, diáknak és olvasónak kívánok jó pihenést, élményekben gazdag, szép nyári napokat!

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

NYÁRI SZENTMISÉK IDŐPONTJAI:A FELSŐPAKONYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2018. július 28., szombat - este 18 óra 30 perc
2018. augusztus 4., szombat - este 18 óra 30 perc
2018. augusztus 11., szombat - este 18 óra 30 perc
2018. augusztus 18., szombat - este 18 óra 30 perc
2018. augusztus 20-án Szent István király ünnepén:
hétfőn reggel 8 órakor lesz a szentmise

Református

Áldott tavaszzárás

„Az Úr csodásan működik” – hangzik egyik nagyon szép énekünkben. Ezt a csodás „működést” élhettük, tapasztalhattuk meg gyülekezetünkben pünkösdre készülve és pünkösd ünnepén is. Olyan kegyes volt hozzánk Teremtő Istenünk, hogy egymás után két vasárnap is konfirmációval egybekötött istentiszteletnek lehettünk részesei. Május 13-án 3 fiatal fiú tett bizonyságot és fogadalmat. Vizi János lelkipásztor megköszönte Istennek, a szülőknek és a fiataloknak is, hogy felkészültek és tagjai lettek a gyülekezetnek. Az Igét János evangéliuma 15. részének 5-7. versei alapján hirdette, melynek lényege: ahogy a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt, ha elszakad a szőlőtőtől, úgy az ember élete is gyümölcstelen Jézus Krisztus nélkül, ha viszont élő kapcsolatot ápol a Megváltóval, kérhet bármit, meglesz az neki. Arra kérte a fiatalokat, ne szakadjanak le a „szőlőtőről”, vegyenek részt a vasárnapi istentiszteleteken, a péntek esti ifjúsági alkalmakon, a hittan- és ifitáborokban, hogy gyümölcstermő, boldog legyen az életük itt, a földön, és még boldogabb majd a mennyben.

Pünkösd első napján az ünnepi istentisztelet keretein belül került sor a felnőttek konfirmációjára. „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”—hangzott a pünkösdi Ige Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből. Isten az Ő Szentlelke által mindenütt ott tud lenni. Az újonnan születés is a Szentlélek munkája. Teremtőnk így ajándékoz meg minket az örök élettel. A választás a miénk. Jézus hív: „Jöjj és kövess engem!” A négy felnőtt konfirmálóhoz szólva lelkipásztorunk kihangsúlyozta, hogy nekik is dönteni kell minden reggel, kit követnek. Isten vezet, de ők is kellenek, hogy azt mondják: „Úr Jézus, követlek Téged.”

Mind a két alkalommal megható, lelket melengető volt, ahogy a konfirmandusok elérzékenyülve tettek bizonyságot, majd fogadalmat, fogadták az áldást és részesültek első úrvacsorájukban. Nagyné Guti Ibolya gondnok köszöntötte őket Isten Igéjével és kedves hívogató szavakkal, majd a lelkipásztorral együtt a gyülekezet ajándékát, egy-egy Bibliát nyújtotta át, az énekkar pedig „Az Úr csodásan működik…” kezdetű énekkel csatlakozott a köszöntőhöz.

Május utolsó hétvégéje megkoronázta Istentől kapott tavaszi ajándékainkat: gyülekezeti hétvégére került sor Tahiban. Csodálatos természeti környezetben, dombok ölelésében, hatalmas fák hűsítő árnyékában töltöttünk három csodálatos napot mintegy nyolcvanan. Félévestől hetvenévesig szinte minden korosztály képviseltette magát. Nagyszerű alkalom volt ez közösségformálásra, hitünk erősítésére. Nyitóáhítattal kezdtünk, melynek végén mindenki felolvasta az itt kapott Igét, majd röviden bemutatkozott. A közös reggeli és esti áhítatok mellett sok lehetőség volt egyéni beszélgetésekre. (Különösen jólestek ezek kora reggel a Fitos Levente által készített aromás kávé kortyolgatása közben.) De bőven volt alkalom sportolásra, társasjátékokra, sőt szombat este filmklubot is tartottunk. A rendezvény fénypontja volt Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor kétrészes előadása arról, hogy hol a helyünk ebben az életben, hogyan válhatunk újjászületett hívő emberré. Lenyűgöző előadásmódja, humora, hatalmas tárgyi tudása, őszintesége magával ragadott bennünket. A vasárnapi istentisztelet után került sor a „morzsaszedegetésre”, ahol mindenki elmondhatta, mit kapott, mit visz magával erről a csodálatos hétvégéről. Hála Istennek, még az ebédre hívogató harangszó sem tudta megszakítani a beszámolókat! Bőven kaptunk útravalót mindnyájan! Köszönet érte drága Urunknak, Istenünknek, lelkipásztorunknak!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

Civil

Polgárőrség

„Örömmel számolhatunk be arról, hogy tagságunk 8 fővel gyarapodott az elmúlt időszakban. (Ebből 4 fő ifi, így az utánpótlás is lassan biztosítottnak látszik.) Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a település lakói nagy bizalommal fordulnak hozzánk akár személyesen, akár telefonos elérhetőségünkön, ezzel is biztonságosabbá téve településünk mindennapi életét. Bátorítunk mindenkit, hogy tegyék ezt továbbra is 0-24 óráig hívható telefonszámunkon.
Köszönjük támogatóink segítségét, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy minél jobban elláthassuk feladatainkat, az önkormányzatnak az anyagi támogatást, minek következtében jelenlétünk jobban észrevehető a településen, ezzel is megelőzve a bajt, elriasztva a rosszindulatú látogatókat.”
Tamás Ákos köszöni a tagság munkáját, melyet a rendezvények biztosításakor és a mindennapokban elvégeznek, de a sok feladat ellátásához továbbra is szívesen várják még azok jelentkezését, akik polgárőrként szeretnének tenni a közösség biztonságáért!
Elérhetőség: polgarorseg@pakony.hu Telefonszám: 06 20 382 9011

VBA

MÁJUS ÉS JÚNIUS AZ FJE ÉLETÉBEN

Gazdag volt eseményekben ez a két hónap.
ANYÁK NAPJÁRÓL: Köszönet Bánki Erzsikének – évtizedek óta szolgáló, kiváló óvónőnknek – és nagyszerű társának, Farkas Anitának, hogy a szárnyaik alatt okosodó NESZEPISZE csoport idén is megajándékozott bennünket előadásával a Mesevárban és a katolikus templomban egyaránt!
HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁRÓL: május 10-én vendégei lehettünk HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPJUK színes, gazdag eseményeinek! Nagyszerű volt! Köszönetünk és minden elismerésünk a főszervező Nagyné Pál Tündének és tanártársainak, Matisz Zsolt igazgató úrnak, a résztvevő szülőknek és támogatóknak! (No, meg a lelkes gyerekeknek!) Olyan úton járnak és annyira jó, amit tesznek a gyerekek érdekében, hogy az példaértékű!
NEA ÉRTESÍTÉS: várólistán a Tanösvény pályázatunk. 2 millió helyett azonban 600 ezer várható.
FJE TAGGYŰLÉS május 27-én az EMLÉKPARKBAN: bográcsgulyással, harmonikaszóval, vendégekkel. Megbeszéltük: folytatjuk a Tanösvény megteremtéséért végzett eddigi erőfeszítésünket. Célunk jó! Kötelességünk emléket állítani mindazoknak, akik sok-sok önkéntes munkával megteremtették - szinte a semmiből - ennek a községnek az arculatát, a kultúráját! Fontos, hogy utódaink és a legújabb időkben betelepültek is megismerjék: a civilizált körülmények iránti igény nem újkeletű, sokan megdolgoztak eddig is érte! Önkormányzatunk támogatja célunk. Köszönjük! Készülünk és szervezzük június 4-re megemlékezésünket Trianonról és a Magyar Haditengerészek Napjáról közösen a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házzal és a Herman Ottó Általános Iskolával.

xxx(Képek a taggyűlésről)xxx

Június 4. A TRIANONI DIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁNAK 98. ÉVFORDULÓJA. Írként a sebre átneveződött a Nemzeti Összetartozás Napjává. Egyesületünk összevonta megemlékezését a Magyar Haditengerészek Emléknapjával, amely a Parlament döntése nyomán június 10-re esik. Tiszteletére kiállítást hoztunk létre (a Polgárok Háza és a Durkó Dekor Stúdió közreműködésével) a Tóth Lukács mester készíttette magyar hadihajók makettjeiből és korán elhunyt Tóth Zoltán barátunk vitéz nagybányai Horthy Miklósról szóló könyv és érem gyűjteményéből.

A PROGRAMRÓL:
Június 4. hétfő, 9 óra. Előadást szerveztünk külön órában a hetedik-nyolcadik osztályosoknak a Szabó Magda Közösségi Ház nagytermébe. Vendég előadónak hívtuk a korszak kiváló kutatóját, számtalan Trianonról és Horthy Miklósról szóló könyv íróját: Zetényi Csukás Ferencet. Nem jött üres kézzel, magával hozta Kublik Antal előadóművészt csengő hangú unokájával, Vass Ildikóval. Juhász Gyula Trianon című versét ilyen elemi erővel és fájdalommal telve még nem hallottuk! Ildikó dalaiból a magyar nemzetet ért tragédia szólt hozzánk. Lenyűgöző előadás volt!

xxx Képek beleírt címekkel xxx

Délután 17 órakor Varró-Vida Nikoletta megnyitotta a haditengerészeti kiállítást. Zengve szárnyalt Polgár Aranka és Papp Norbert kettőse a ”Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!” és mellé Kárpáti Piroska „Üzenet haza” c. versét mondtam el. Majd átvették a szót díszvendégeink: ’Sigmond Bertalan, a Polgárok Háza kulturális munkatársa beszélgetett a hadihajó makettek készítőjével, az idős Tóth Lukács mesterrel. 94 évesen is friss, szemléletes előadást hallhattunk a korszakról, a magyar építésű, Adriát szelő 8 hadihajóról, testvéréről, aki mérnökként is szolgált ezeken, s vitéz nagybányai Horthy Miklósról, aki a Novara zászlóshajóval áttörte a tengerzárat. Újra halhattuk a Trianon c. verset, melyet még diákként tanult, de ma is hibátlanul mondott el nekünk! Velünk együtt koszorúztak, s Berci húzta a harangot, míg imáinkat elénekeltük!
A Williams TV felvette a nap eseményeit. Látható volt a csatornájukon.
Köszönet az iskola tanárainak és tanulóinak, hogy velünk ünnepeltek és egész héten át csoportosan jöttek megnézni a kiállítást!
JUNIÁLIS: eső után kimerészkedtünk egy kis grillezésre, de most nem vártuk meg a tűzijátékot.
ISKOLAI ÉVZÁRÓ: ismét gazdára lelt az FJE KÜLÖNDÍJ. Kóka Rozália könyvének kíséretében 20.000.- Ft jutalmat vehetett át KATAROV RÉKA KATALIN 7/B osztályos tanuló. ”Kísérje őt vigyázó szemmel szellem és a szeretet!”

Durkó Éva FJE

Taggyűlés az Emlékparkban / ez a májusi anyaghoz tartozik. Megpróbálok átküldeni még párat, nem tudom, milyen sikerrel. - EMLÉKPARKI GYŰLÉS16.jpg

1.Harmonikaszóra zeng a nóta - EMLÉKPARKI GYŰLÉS21.jpg 2. Gulyás után több az ötlet - EMLÉKPARKI GYŰLÉS20.jpg

Értekezlet harmonikaszó mellett - EMLÉKPARKI GYŰLÉS10.jpg

Vendégeink is voltak! - EMLÉKPARKI GYŰLÉS20.jpg

Készül a Tanösvény első darabja az iskola udvarába! - TANŐSVÉNY KÉSZÜL02.jpg , TANŐSVÉNY KÉSZÜL03.jpg

Évzárón voltunk az iskolában. Átadtuk a hagyományos FJE Különdíjat KATAROV RÉKA KATALINNAK - LEGÚJABB 224.jpg

A képen: Katarov Réka barátnőjével, Matusek Kittyvel. - LEGÚJABB 226.jpg

A történelmi különóra előadója vendégünk: Zetényi Csukás Ferenc volt - TRIANON MŰSOR06.jpg , TRIANON MŰSOR12.jpg

Kublik Antal előadóművész megrázó előadásában hallhattuk Juhász Gyula TRIANON című versét - TRIANON MŰSOR17.jpg

Dal az elrabolt hazáról - TRIANON MŰSOR02.jpg

Osztatlan figyelem - TRIANON MŰSOR19.jpg

Darumadár Nyugdíjas klub május-júniusi beszámolója

Május 17-én kedves nyugdíjas társunk, Sipiczki Ferenc temetésén voltunk a helyi temetőben. Megrázó esemény, ahol nagyon sokan, barátok, rokonok és klubtársak kísérték utolsó útjára. A délutáni klubnapon kevesen voltunk, az énekkari próba elmaradt.
Május 24-én 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt. Nagyon meleg volt- gondolom ezért - kevesen jelentek meg, azonban este Ócsán a Karády estre sokan vettek színházjegyet, ahova elmentek s nagyon jól érezték magukat.
Május 31-én 15 órakor vezetőségi ülés, ahol a júniusi programokat terveztük meg. Lőrentei Erzsike ismertette velünk, hogy pályázati pénzt kaptunk az önkormányzattól. A Juniális szervezésével és forgatókönyvével, a programokon való részvétellel, a vendégek fogadásának átbeszélésével foglalkoztunk. 16 órakor énekkari próba, 17 órakor klubnap volt, ahol a társaságot igazi meglepetés várta, mivel Lőrentei Erzsike kerek 80. születésnapja (május 4-én) óta most volt klubnap, így Füziné Esztikével – akinek szintén név és születésnapja mostanában volt – közösen látták vendégül a társaságot, finom, friss, puha szendvicsekkel, sós, édes, túrós és linzer sütikkel, csípősvízzel, vörösborral és üdítőkkel halmozták el a jelenlévőket. Mindenki jól érezte magát. Ezúttal is boldog születésnapot, jó egészséget kívánunk az ünnepelteknek. A köszöntő verseket Antalné és Mózsikné mondta el. Igazán hangulatos klubnap volt.
Június 2-án 7 órakor a tagság teli busszal Cserkeszőlőre ment. A fürdőben az énekkar fellépése volt, mivel nyugdíjas-találkozót rendeztek a strandon. Az időjárás kicsit megtréfált bennünket, az oda úton melegünk volt, sőt a belépőkre várva is, még az énekkar műsora alatt is. Szokásukhoz híven hozták a jó formájukat, nagyon szép nótacsokrot adtak elő. Igaz, mire átöltöztek, beborult az ég, dörgött, villámlott, óriási zuhét kaptunk kb. fél órán keresztül. Majd ismét kisütött a nap, és hazaindulásig vidáman lubickolhattunk, melyet már nem zavart meg ismételt eső.
Az énekkarunk tagjainak külön elismerés, hiszen nem csak fürdőzéshez kellett felkészülniük, de a fellépőruháikat, cipőiket is külön csomagban cipelhették, s a strandon is többször kellett átöltözniük. A kitartásukért hála nekik és dicséret a szereplésért!
Június 7-én a klubnap elmaradt, bérleteseink az operettszínházban a Luxemburg grófja c. előadást nézték meg, amely fantasztikus volt.

JUNIÁLIS CIKKE

Június 14-én énekkar és klubdélután tartottunk, ahol a meleg miatt ismét kevesen jöttünk össze, ezért a Juniálison történteket Lőrentei Erzsike vezetőnkkel kiértékeltük, és a június 21-i tiszakécskei fellépésre készültek dalospacsirtáink.
Június 21-én, Tiszakécskén is nyugdíjas klubok találkozója volt, ahova ismét teli busszal mentünk. Énekkarosaink tizedikként léptek fel, nagyon szépen énekeltek most is. Szerencsére az idő szuper volt, hazafelé a kihagyhatatlan „Fejedelmi pékségbe” betértünk, s buszoztunk otthonunkba kipihenni a strandolást.
Június 28-án 15 órakor a vezetőségi ülésen megbeszéltük a júliusi programokat. A jóváhagyott elkövetkező eseményeket Lőrentei Erzsike kinyomtattatta a faliújságra. Innen mindenki tájékozódhat, és ha ideje engedi, részt vehet rajtuk, mert lévén vége a sulinak, ovinak, így a nagyikra lehet számítani a gyermekek elhelyezésénél. Ezen a klubnapon hűvös, esős, szeles idő volt, de a tagságot megint felmelegítette a sok-sok meglepetés. A teljes felsorolást (nem biztos, hogy sikerül) próbálom leírni: Sultisz László (jún. 27-i László napra), felesége Margitka (jún. 10.), Nyitrai Róbert (jún. 7.), valamint Csengeri László összevont névnapjaik alkalmából ismét nagyon sok-sok sütivel (citromos álom, zserbó, sajtos, sós, szalakális krémes) behűtött üdítőkkel, erős kontyalávalókkal és borocskával vendégelték meg a jelenlévőket. Füziné Eszti néni nagyon szép, új verseket írt és mondott el az összes ünnepeltnek. Kellemes, csevegős ünneplés kerekedett a borús nap ellenére, mindenki vidáman falatozott a finom sütikből és az unokás programokat egyeztették egymással.
Július 5-én és 12-én énekkar, klubnap, majd július 13-án albertirsai nyugdíjas találkozóvolt fürdőzéssel egybekötve.
A nyári szünetre kellemes időtöltést, unokázást kívánok.

Kovácsné N. Ilona

KÖSZÖNÖM!

Köszönöm Istenem, hogy megadtad nekem a 80-at!
Egyéb dolgaim annyira elfoglaltak, hogy igazán nem is tartottam megünneplésre méltónak. Na de a KÖRNYEZETEM!
A családom és a különböző közösségek, emberek! (Észre térítettek!)
Május 4-én a tavaszi hangverseny első része nekem szólt! Köszönöm a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház minden EMBERÉNEK és Családom tagjainak! Niki, Margitka, Gabi, Béla és Tünde szövetkeztek, és hozzájuk még két aranyos zenész: Aranka és László! Köszönöm! (Keveset tudtam szólni.) Aztán Polgármesterünk és az Iskola Igazgatója is köszöntött! Két aranyos dédunoka verset mondott… szóval nem írható le, csak KÖSZÖNÖM!
Aztán néhány nap múlva kis tornász csapatom! Cseh Rózsika versével! Köszönöm!
Különböző ünnepek, rendezvények miatt a Nyugdíjas Klub összejövetele „csúszott” (Egyébként családtagokkal, barátokkal is folyamatosan azóta is tart az ünneplés!) május 31-re! (Ennyivel még meg is fiatalítottak!)
Könnyen viccelődök most, de ott bizony alig bírtam sírás nélkül! Tudom, illetve éreztem eddig is, hogy sokan szeretnek (Én is Őket!), de hogy ilyen sokan!
Bocsássatok meg, ha név szerint nem emelek ki senkit, de MINDENKINEK, aki ott volt, átölelt, dolgozott értem: KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM!
Azt kívánom, hogy egymást is így szeressétek, és akkor, ha gyengébb egészséggel, esetleg szegényebben is boldogok leszünk mindnyájan!
Azt is kívánom, hogy az a sok szép érzés, mely az emberi szívekben lakozik, ne maradjon ott! Tudjuk szétosztani, hiszen a szeretet olyan különleges. Minél többfelé osztjuk, annál több lesz!
Ezt higgyétek el egy 80-asnak! Ezerszer KÖSZÖNÖM! KÖSZÖNÖM!

Lőrentei Erzsébet

Juniális a Sportpályán

Egy idősebb résztvevő élménybeszámolója

Ebben az évben a Medárd túltett minden népi tapasztalaton! Esett, zuhogott, mennydörgött, viharos szél süvített a falu fölött. „Hogy lesz megtartva a Juniális?” - lestünk ki a viharos éjszakába.
Esett, esett… és mi mégis elindultunk! A tikkasztó meleg napok és az ilyen viharok váltakozása kemény megpróbáltatásoknak tesz ki minket, de mi nem adtuk fel!
Esernyők, esőkabátok védelmében nyomultunk az ínycsiklandozó pörkölt illata felé. Meglepetésünkre szép számmal összejöttünk, és a viszontagságok ellenére rendezett, megszervezett helyszín fogadott minket.
A NipponZengo Gabival vidám, ritmusos lépéseivel kezdődött a műsor. Az ernyők alatt meghúzódott közönség hangulatát már vidámabbá tették az ügyes mozgású, szép fiatalok. Viziné Surányi Erika két gyáli nyugdíjas énekkart köszöntött. Az Őszidő Nyugdíjas Klubot és a Közhasznú Nyugdíjas Egyesület tagjait. Voltak ők már máskor is nálunk, szinte ismerősként köszöntöttük őket. Az Őszidősök egy „Szerelmes csokor”-nak nevezett válogatás dalait énekelték, a Nyugdíjas Egyesület pedig a „Rozmaring csokor”-ral lepett meg minket. Szép, tiszta tenor és bariton férfihangok tették változatossá a műsorukat, ez talán hiányzik a mi énekkarunkból… És már vonultak a színpadra a Darumadarak, a mi kedves klubtársaink! A szél is elállt, a felhők is szakadoztak, a frontok okozta fáradtság és rossz közérzet is enyhült valahogy! Gondolatban velük énekeltük az ismert és szeretett népdalainkat.
Az ebéd igazán ízletes volt! Mi, a megrögzött „ős-pakonyiak”, ebben a pörköltillatban régi majálisok hangulatát, eseményeit próbáltuk felidézni emlékeinkben. Nagyon szegény és szerény kis események voltak, kezdetben a „Böske”-erdőben, majd itt, a Sportpályán. Később a TESZÖV-GÉPSZEV már igyekezett megadni a módját. Szép emlékeket őrzünk ezekről a rendezvényekről!
A délutáni programokat közülünk sokan már nem tudták megvárni, nézzék el nekünk a szervezők! Pedig változatosak voltak, zenekarok, fellépők követték egymást. Még a nap is kisütött a délutáni órákban. Valakinek eszébe jutott közülünk, hogy figyelmeztessen: ha a késő esti órákban puskaropogásra emlékeztető dörrenésekre riadunk, az csak a tűzijáték lesz!
Korosztályom nevében megköszönöm minden kedves szervezőnek az élményt, amit ez a nap adott! Emlékeink képzeletbeli albuma egy szép emlékkel gazdagodott!

Cseh Rózsa

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik párom, Sipiczki Ferenc temetésén megjelentek és elkísérték utolsó útjára.

Párja - Ica

Sport

Arany-csapat!

Több mint 50 évvel ezelőtt játszott egy csapat, egy válogatott, A válogatott. Őket illették ezzel a jelzővel, de most 2018-at írunk, és újra előkerül ez a két szó. Sajnos, vagy éppen nem sajnos, most nem a nemzeti válogatottat hívjuk így, hanem a ’Pakonyi hősöket'. Egy gyönyörű őszre ez a küzdős, hullámzó tavasz tette fel a koronát, hiszen első számú csapatunk megnyerte saját bajnokságát, így 13 után újra bajnok csapatot tudtunk ünnepelni felnőtt szinten (hiszen tavaly az ifistáink szállították az aranyat), ami a szezon előtti tervekhez képest szenzációs eredmény. Ha valaki ránéz a tabellára akkor a 8 pontos előny miatt mondhatná hogy egyeduralom volt a bajnokságban, de azért mi tudjuk. hogy ez nem volt fenékig tejfel. Verejtékes edzések szélben, sárban, fagyban és napsütésben, fordulatos mérkőzések, hullámvölgyek, sérülések, de sikerült. Az utolsó fordulóban Alsónémedivel találkozott csapatunk, és egy fordulatos mérkőzésen sikerült még szebbé tenni a zárást, és a kupaátadásra is győzelmi mámorban sétáltak fel a színpadra a fiúk. Sor került még pár egyéni díj átadására is:

Az őszi szezon legjobb játékosa: Nagy II Tamás

A tavaszi szezon legjobb játékosa: Kovács Sándor

Szurkolók által megválasztott szezon játékosa: Kovács Sándor

Házi gólkirály: Wrábel József (39 góllal)

Pest megyei II. osztályú felnőtt bajnokság Déli csoportjának bajnok csapata a Felsőpakonyi KSE

Játékosok: Barta Barnabás, Bress Balázs, Csapó András, Erdős Tibor, Farkas-Holpert Péter, Fülöp Tamás, Hajdu Patrik, Kiss Bence, Kordé Krisztián, Kovács Sándor, Molnár Ákos, Nagy Patrik, Nagy Szabolcs, Nagy I Tamás, Nagy II Tamás, Sirán Gergely, Szabó Dávid, Tóth Roland, Veibl Viktor, Virág Viktor, Wrábel József
Szakmai stáb: Megyesi László, Korcsmáros Tamás, Lichtmann László, Nagy János, Győri István
Szép volt Fiúk, Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

Egy ifjú tehetség

Tehetség… Mindenki tehetséges valamiben. Ki ebben, ki abban. Persze nem mindenki tudja meg az élete során, hogy ő miben lehet más - még ha csak egy kicsit is- a többieknél. De az igazán nagy tehetség utat tör magának, felszínre kerül, dolgozik, ott munkálkodik az ember lelkében. S ha ehhez társul egy kis támogatás a környezetünkben, legyen az szülő, egy pedagógus, vagy valaki, aki észreveszi a szunnyadó tehetséget és segít abban, hogy az érvényesülni tudjon, akkor előbb-utóbb minden a helyére kerülhet.

Azért meg kell említenünk azt a rengeteg kitartást, ami elengedhetetlen a kudarcok legyőzését, mert nem minden sikerül elsőre, a kétségek hátrahagyását, a sok lemondást, ami azzal jár, ha valaki jobb, vagy a legjobb akar abban lenni, amiben tehetséges. Tehetség – kitartás - rengeteg munka. Csak ezután arathatjuk le a gyümölcsöt. A gyümölcsöt, amit ez az apró, csillogó szemű kislány megérdemelt és megkapott. Szeretnék bemutatni egy igazán különleges, barna hajú, mosolygós tüneményt.

Mutatkozz be, kérlek, néhány mondatban az olvasóknak!

Sziasztok, Uzsoki-Tóth Lilien vagyok, 7 éves. A XVIII. kerületi Kassa Utcai Általános Iskolába járok, most fejeztem be a 2. osztályt. Szeretem az állatokat.

Mi az, amit a legszívesebben csinálsz a szabadidődben?

Játszok! - a huncut mosoly elmaradhatatlan.

Elmondanád, hogy jelenleg mit sportolsz, mióta, és milyen szinten tartasz?

Karatézom, lassan már 4 éve. 6. kyus vagyok, sárga övem van. Nyáron fogok vizsgázni 2. sárga övre.
Kéthetente Szentesre járok karatetáborba, ahol mestereim Shihan Brezovai Sándor 7. danos és Sensei Bagi Alexandra 3. danos karate mesterek foglalkoznak velünk. Ezekben a táborokban nagyon sokat edzünk, egy nap háromszor, de emellett rengeteget játszunk, szórakozunk a karatés társainkkal. Ők nagyon jó barátaim, a két kedvencem Csenge és Csege. Hetente kétszer van karateedzés a felsőpakonyi Kurosawa Dojoban, és háromszor futótréning.

Legutóbb részt vettél a Fiatal oroszlánok Világbajnokságán, ami egészen különleges eredménnyel zárult. Mesélnél erről kérlek, hogyan zajlott ez a verseny?

Ez a verseny a Wakaishishi Sekaitaikai volt, Fiatal oroszlánok Világbajnoksága. 2. lettem. Jól éreztem magam közben, mindent beleadtam. Katák (formagyakorlatok) és küzdelmek voltak ezen a versenyen. Ezen kívül Shihan Furkó Kálmánnak emlékművet állítottak Sosai emlékparkjában. Festettem kanjit, ez japán írásjelet jelent, amit én választottam, annak a jelentése ütés.

Mi az elképzelésed a sport területén a jövőre nézve?

Első helyezett szeretnék lenni a versenyeken! A tesi egyetemre szeretnék menni.

Szeretnék neked köszönetet mondani, amiért ezt megosztottad velünk, és kívánom, hogy ez az eredmény csak a kezdet legyen az életed során!

Kollár Beatrix

Hátbelső

Foci képek, átlógó szöveg.

Hátlap

2018_06_junjul.txt · Utolsó módosítás: 2018/07/12 08:59 szerkesztette: bavegh