Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2018_08_szept

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXVII. évf. 8. szám, 2018. szeptember

Lapzárta: szeptember 10

Szerkesztőbizottsági:

következő lapzárta:

KIVETTEM AZ ANYAGOT, DOLGOZOM VELE.

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS A RENDKÍVÜLI KÖZMEGHALLGATÁSON ELHANGZOTTAKRÓL

Tisztelt Lakosok!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli közmeghallgatást tartott 2018.08.29-én a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban a CMA KORNEX Kft. (székhely: 1185 Budapest, Ködmön utca 43.) veszélyes anyagot felhasználó és tároló üzem felsőpakonyi telephely (013/58 hrsz.) létesítésének ügyében. A cég fő tevékenysége a nemesacélok felületkezelése, rozsdamentesítése és korrózió ellenállóvá tétele.
A közmeghallgatáson mind a cég képviselője, mind az illetékes szakhatósági szerv (katasztrófavédelem) ismertette a megjelent lakosokkal a lehetséges kockázatokat és a kapcsolódó előírásokat. A fórumon lehetőség volt kérdezni is az illetékesektől, akik készséggel válaszoltak a felmerült aggodalmakkal kapcsolatban. A közmeghallgatás után, - meghallgatva a pontos műszaki és hatósági tudnivalókat - többen elismerően és megnyugodva távoztak a helyszínről, azonban több lakótársunkban további kérdőjelek maradtak a fenti cég tevékenységével kapcsolatban. Néhány önkéntes közreműködésével, összefogásával egy petíció megírására került sor, melyet 624-en aláírásukkal is támogattak.
Önkormányzatunk a lakosság által benyújtott petíció hivatalos úton történő továbbításában segítségére volt az érintetteknek. Ezen túlmenően felkértük az ügyben eljáró, engedélyek kiadásra jogosult hatóságokat, hogy a lehető legnagyobb gondossággal és alapossággal vizsgálják meg az érintett cég tevékenységit, működési körét, hogy településünk a maximálisan elérhető biztonságban legyen. A szakhatóság hozzájárulása esetén azonban önkormányzatunknak nincs lehetősége felülbírálatra.

Nagy János
polgármester

Segítségnyújtás

A József Attila utcában bajba jutott Kurucz Pál és családja lakhatása megoldódott.
A családi házat, ahol a tragédia történt, jó ideje szeretnék eladni, és vidéken, olcsóbb ház vásárlása áll szándékukban. Mindaddig, amíg ez nem sikerül, a család, - két felnőtt és három gyermek - az orvosi rendelő felett lévő önkormányzati szolgálati lakásban lett elhelyezve.

A felajánlott berendezési tárgyakat (hűtő, televízió, ágyak, étkezőasztal, székek, mosógép, íróasztalok, szekrénysor stb.) köszönjük a család nevében.

Az önkormányzat a temetés költségeit magára vállalta, továbbá a család számára egy bankszámla megnyitására került sor a helyi takarékszövetkezetnél. A befolyt adományt a későbbiekben családi ház vásárlására szeretnék fordítani.

A számlaszám: 65100510-16166068
Kedvezményezett: Kurucz Pálné
Közlemény: adomány

A támogatásokat utalással, vagy a bankfiókban személyesen készpénz befizetéssel tehetik meg.

Segítségüket a család nevében is köszönjük!

Nagy János
polgármester

2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

Pályázók köre:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott, kötelezően csatolandó mellékletekkel (hallgatói jogviszony igazolás –eredeti-, vagyonnyilatkozat, jövedelemnyilatkozat az adatokat igazoló dokumentumokkal) együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Felsőpakony, 2018. szeptember 18.

Nagy János
polgármester

Elkészült a kondipark

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban 2016-ban pályáztunk szabadtéri kondipark létesítésére. A település lakosságának létszáma okán két park létesítésére volt realitás, melyből a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium első körben 2018-ban 1 db C típusú sportpark megépítésére hozott támogató döntést.
A sikeres pályázati értesítőt követően a kivitelező idén júliusban megkezdte a 13x13m-es park építését a játszótéren.
A munkálatok alig több, mint egy hónap alatt befejeződtek, immár pedig a létesítmény műszaki átvétele is megtörtént.
Reméljük, sok örömet okoz majd a mozogni, sportolni vágyó lakosoknak!

Nagy János
polgármester

Óvoda

Óvodai beszoktatás - óvodai befogadás

A szeptember igazi várakozással teli időszak azoknak a családoknak az életében, amelyekben a gyermek először lépi át az óvoda küszöbét.
Biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés, kétely merül fel a szülőkben és a gyerekekben is, ugyanakkor ez egy izgalmas időszaknak is ígérkezik. Talán az első igazi próbatétel gyereknek is, szülőnek is az óvodai beszoktatás, mely sok esetben anya és gyermek első elválását jelenti.
A meghúzódó, anyukába kapaszkodó kisgyerektől a bátor felfedezőig minden típussal találkozunk az első óvodai napon. A beszoktatás azonban nem csak ez az egy nap, s ha most nem sír a gyermekük, később lehet, hogy fog, de az sem baj: a sírás segíti az első igazi elválást, amely nagy próbatétel nemcsak a gyereknek, hanem a szülőnek is.
Óvónénik családlátogatás keretein belül találkoznak először az új kis óvodásokkal, mivel az otthon, a megszokott, biztonságos környezet pozitívan hat a gyermek szempontjából.
Kedves kis ajándékon a jeleiket elviszik a picikéknek, hogy érezzék, ők már igazi, nagy óvodások.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szeretetteljes, de határozott elválás működik a legjobban.
A beszoktatás-befogadás a bizalomról szól. A szülő bízik az intézményben, az óvodapedagógusokban, de bízik a gyermekében is, hogy ügyes lesz, bátor, okos.
Ugyanakkor a gyermeknek is meg kell bíznia a szülőben, aki azt ígérte, hogy jönni fog érte és így is lesz.
Többéves közös munka vár ránk.
Ami nagyon fontos, a közös értékrend, a kölcsönös bizalom, a kölcsönös megbecsülés, de a legfontosabb a gyermekek mindenek felett álló érdeke.
Szabó Magda szavaival zárom soraim:
„Gyereket csak egyféleképpen lehet nevelni. Ha maga hideget fúj rá, én meg meleget, még megfázik. Még nagyon gyönge a lelke. El ne feledje!”

Gelsiné Zsurka Zsuzsa
Óvodavezető

Újszülött:

Bodzán Martin Zoárd - 08.28.

Iskola

KERTY PARTY II.

2018. szeptember 1-jén megtartottuk a Kerti Party II.
Nagyszabású családi rendezvényét a felsőpakonyi általános iskola 50 éves fennállásának jubileumából!
Ez a rendezvény egy jótékonysági rendezvény volt amivel a helyi álltalános iskolát segítettük.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik segítettek és idejüket erre szánták és részt vettek mind az előkészületekben, mind az egész rendezvény lebonyolításában .
Ez a szombati nap sok meglepetést tartogatott kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mindenki megtalálhatta a magának megfelelő elfoglaltságot.
Bár sokat esett, de nem szegte kedvünk és kitartóan bonyolítottuk le a tombolát, és a fellépőket a színpadon.
Főzőverseny is volt, amin nagyon ügyesen megoldottak a csapatok a feladatukat. Finomabbnál finomabb ételeket kóstolhatott a zsűrink.
Az idő ellenére sokan ott maradtak és jól érezték magukat.
Köszönjük mindenkinek a részvételt es azt, hogy támogattak a helyi általanos Iskolát a részvételükkel!

Kollár István Patrik

Katolikus

Elérkezett a SZEPTEMBER!

A meleg, pihentető nyár után elérkezett a szeptember, az iskolakezdés kicsiknek, nagyoknak. Szeptember 1-jén a Herman Ottó Általános Iskola mai épületében az 50. tanévnyitó ünnepséget tartották. Az első osztályosok közösen vonultak az iskoláig az óvodától, miután búcsút vettek a megszokott termektől, dadus néniktől. Az óvó nénik elkísérték őket, hogy magabiztosan lépjék át az iskola küszöbét. Az ünnepség kezdetén átadták a jubileumi zászlót, melyet megáldott Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó úr és Vízi János református lelkész úr. A jubileum alkalmával beszédet mondott Nagy János polgármester úr, majd Matisz Zsolt igazgató úr tanévnyitó gondolatait hallhattuk, melyekben visszatekintett az elmúlt 50-évre. Az ünnepség után még egy önfeledt kikapcsolódásra KERTI-PARTY várt mindenkit a sportpályán.
A római katolikus templomban tanévkezdő szentmise - Veni Sancte - szeptember 9-én volt, ahol a hittanra járó tanulók táskái megáldásra kerültek.
Szeptember 8-án Szűz Mária születését ünnepli a katolikus egyház. Ezt a napot szokás Kisboldogasszony napjának is nevezni. Az ünnep a 15. századig vezethető vissza. Országszerte kedvelt búcsújáró nap. A hívő ember szívében mélyen gyökereznek a Mária-ünnepek.
A Felsőpakonyi Római Katolikus Templom FÁJDALMAS SZŰZANYA tiszteletére lett felszentelve. Emléknapja szeptember 15-én van.
Templomunk búcsúját ebben az évben szeptember 16-án ünnepeltük.
Az ünnepi szentmisét Dr. Szederkényi Károly Miklós c. prépost, esperes, a Budapest-Gazdagrét Szent Angyalok Templom plébánosa celebrálta. A búcsúi ünnepség keretén belül minden évben köszöntünk egy-egy kedves testvérünket. Idén Filák László zarándoklat szervezőt, aki több mint 150 zarándoklatot szervezett, melyek jelentős részén a felsőpakonyi hívek is részt vettek. Sok fáradtság és szeretet fűződik munkájához, amelyet mély hittel és reménnyel végez. További munkájához sok áldást és jó egészséget kívánunk. Ezen zarándoklatokon többszörösen részt vett Horváth Sándorné Erzsike nénink (Fp. Rét út. 2), akit szintén köszöntünk példamutató hitéért, szeretetéért, melyet sokszor megtapasztalhattunk.
A búcsúi ünnepségünkön meghívást kaptunk a Budapest-Gazdagrét Szent Angyalok Templom búcsújára szeptember 30-ára, hogy MÁRIÁS-leányok megmutathassák szépséges felvonulásukat a Szűzanya-szoborral. (Máriás leányok: Hegedűs Magdolna, Papp Csengele, Varga Zsófia, Vitéz Anna) A meghívást elfogadtuk és szeretettel teljesítettük Filák László zarándoklat vezető szervezésében.
Köszönetemet szeretném kifejezni Nagy János polgármester úrnak és családjának, valamint minden kedves vendégünknek, aki elfogadta meghívásunkat és együtt ünnepelt velünk.
A Jó Isten áldó szeretetét kívánom mindenkinek, aki munkájával, adományával, részvételével vagy bármilyen módon hozzájárult a Fájdalmas Anya búcsújának szeretetteljes megszervezéséhez, megünnepléséhez.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnök

Református

Bepillantás a református hittantábor életébe

Fülöpháza 2018. szeptember 7.

Fülöpháza közelében a Papp tanya évről évre visszavárja hittanos gyermekeinket. A zajos világtól kissé félreeső hely a maga szépségével, nyugalmával hívogat, amelybe olyan jól beleillik az önfeledt gyermeki kacagás, játék, derű. A kisebbek, akik első alkalommal jöttek a táborba, kíváncsian várták az indulás napját, a nagyobbak már a viszontlátás örömével érkeztek.
Június 24-30 között 33 gyermek és 10 felnőtt volt részese a nyári táborozás élményeinek, örömeinek. Megtapasztalhattuk Isten szeretetét, gondviselését és gazdag áldásait anyagi és lelki javakban. Délelőttönként a Józsué könyvét tanulmányoztuk Vizi János lelkipásztor irányításával. Az ötleckés anyag végigvezetett Józsué és az általa vezetett nép életén, kezdve Józsué elhívásától egészen a csodálatos búcsúbeszédéig. Az előadások megpróbálták változatos formában minél érthetőbben a gyermekek elé tárni az eseményeket játékok, vetítés, képes Biblia és különböző szituációk megelevenítésével. Minden nap olyan bibliai alapigazságokat tanulhattak meg a gyerekek, amelyek elsegíthetik őket egy valóban győztes élethez, Például: „Istentől kérj erőt és bátorságot feladataidhoz!”, „Emlékezz arra, hogy Isten mennyi jót tett veled!” vagy „Válaszd Jézus Krisztust életre szólóan!”. Az előadások után a gyermekek korosztályoknak megfelelően három csoportban folytatták a hallottak elmélyítését és a feladatlapok kitöltését. Minden gyermek külön füzetet kapott, így követhette az általa gyűjtött pontszámot, amelyet utolsó napon értékes tárgyakra válthatott be. Minden bibliai történethez kapcsolódott egy aranymondás, de ezen kívül a gyermekek nagy szorgalommal tanultak más igeverseket is. Délutánonként a játék, a sport és a kézműves foglalkozás kerültek előtérbe. Öt órától nagy izgalommal várták a missziós történetet és örömmel énekelték a megtanult új énekeket. Jó volt naponta nyugodtan, derűsen ébredni, abban a tudatban, hogy Isten félrevont bennünket, hogy tanítson és megajándékozzon minden jóval. Isten arra szeretne megtanítani, hogy Vele kezdjük a napot, segítséget és vezetést kérve munkánk és feladataink elvégzéséhez, este pedig Neki adjunk hálát mindenért. A tábor fénypontja volt a bibliai történetekből és énekekből összeállított műsor és a tábortűz, majd ezt követte a különböző versenyeken résztvevők megjutalmazása. A lelkipásztor köszönetét fejezte ki azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik a konyhai szolgálatot végezték és minden finomsággal megpróbáltak a gyermekek kedvében járni, valamint azoknak a felnőtteknek, akik az igei szolgálatban, a kézműves foglalkozásokban és a sportversenyek levezetésében vettek részt. Mi pedig azt mondjuk, hogy örülünk, hogy ott lehettünk és jutalmunk, tehettük. Egyedül Istené a dicsőség!

Szabó Magdolna gyülekezeti tag

A gárdonyi ifjúsági hétről

Ifjúsági hetet tartottunk Gárdonyban, ami a református gyülekezet tulajdonában lévő, Az élet fája nevű gyülekezeti házban került megrendezésre a Velencei-tó közelében. Idén végül is 12 fő vett részt ezen a nyári programon. A konyhán Sándorné Szabó Anikó gyülekezeti tagunk szolgált, s készítette a finomabbnál finomabb ételeket, s az ifjúság pedig jóízűen fogyasztotta el. Az igeszolgálatokat én tartottam. Délelőtt a reggeli után, este pedig a vacsora után telepedtünk Isten Igéje köré. A délelőtti alkalmakon az Istennek szánt életről volt szó, lélekben az ÚR Jézus rendelőjébe mentünk fül-, száj-, szem-, szív-, kéz- és lábvizsgálatra, azaz körüljártuk Isten Igéje alapján hogyan tudjuk testrészeinket Istennek odaszánni. Délutánonként egy evangéliumi történet került felolvasásra. Tesch Günter: A kuliszák mögött című történetét hallgattuk meg. Esténként pedig Jézus Krisztusnak az Én vagyok kezdetű Igéit vettük sorra a János evangéliumából: Én vagyok a világ világossága, én vagyok az életnek kenyere, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az út, az igazság és az élet. Volt két bizonyságtétel is Sándor Klaudia és Sándor Róbert mondták el őszinte vallomásban, hogyan is tértek meg, azaz hogyan változott meg életük Jézus Krisztus által. Elhangzottal komoly, őszinte imádságok is. Déltől 5 óráig szabad programok várták a jelentkezőket: a tóban fürdés, a vízen vizibiciklizés, csónakázás, evezés, matracozás, kint a parton és a községben séták, játékok, sok-sok nevetéssel és vidámsággal. Isten megáldotta a hetet, köszönjük akik imádságban hordoztak bennünket! Reméljük jövőre többen leszünk!

Vizi János lelkipásztor

MEGHÍVÓ

14 éves a református templom

2018. október 7-én vasárnap 10 órakor
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET lesz TEMPLOMUNKBAN

Meghívott igehirdető:
KISS LÁSZLÓ lelkipásztor - Bp. Pestszentlőrinc-Szemeretelep

Közreműködik gyülekezetünk énekkara.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
a Presbitérium

Evangélizációs hét

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János evangéliuma 3:16.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
az őszi evangélizációs hetünkre, melyet
2018. október 08-12. között (hétfőtől-péntekig)
minden este 6 órakor tartunk a református templomban!

A Bp. Pasaréti Református Egyházközség lelkipásztorai
(Horváth Géza, Földvári Tibor, Szepesy László, Czakó Zoltán, valamint Kelenföldről Horváth Ádám)

hirdetik közöttünk Isten Igéjét!
A pénteki alkalom végén állófogadásos szeretetvendégséget tartunk kötetlen beszélgetéssel egy kis tea, szendvics és sütemény mellett.
(Aki ehhez hozzá tud járulni, köszönettel vesszük!)
Az evangélizáció a vasárnap délelőtti úrvacsorás istentisztelettel fejeződik be!
Szeretettel hívjuk és várjuk minden gyülekezeti tagunkat, és az érdeklődőket!
A PRESBITÉRIUM

Könyvtár

Országos Könyvtári Napok 2018.

Intézményünk a korábbi évekhez hasonlóan, csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz.

Okt. 2-án 10 órától
Legérdekesebb itthon telelő madarak - ismeretterjesztő foglalkozás óvodásoknak
Okt. 3-án 11 órától
„Három egész napon át faragtam egy furulyát…” - fúvós hangszerek bemutatása Metzker Pál hangszerkészítő segítségével az általános iskola 3. 4. osztályos tanulóinak
Okt. 4-én 10 órától
Amíg találkozunk… Gévai Csilla írónővel. A 3. a osztályosok beszélgetnek az írónővel írói, illusztrátori hivatásáról
Okt. 5-én 9-16 óra között
Szabó Magda írónő nyomában – születésének 101. évfordulóján Település szerte Szabó Magda műveiből rejtünk el idézeteket, aki megtalálja és a könyvtárban párosítani tudja a regénnyel, verssel, jutalomban részesül.
Okt. 6-án 16 órától
Vértanúk és asszonyaik - kegyelettel emlékezünk az Aradi Vértanúkra az FJE szervezésében

Civil

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Köszönjük hálás szívvel mindenkinek, akik szeretett édesanyánkat: Kocsi Istvánné, Juliska nénit elkísérték utolsó útjára és gyászunkban velünk voltak!
Nagyon jól esett látnunk és éreznünk a felé megnyilvánuló szeretetet, amelynek melegéből mi is megnyugvást kaphattunk.

Laky Lajosné Kocsi Irén és családja

Köszönöm mindenkinek, hogy édesanyámat Orgován Andrásnét utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak és sírjánál elhelyezték az emlékezés virágait.
Hálás köszönettel: Gavló Jánosné

FJE HÍRADÓ AUGUSZTUSBÓL SZEPTEMBERBE LÉPVE

Termékeny hónapunk volt.
50. JUBILEUMI ÉV A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN! Ünnepélyes évnyitó, amelyhez egyesületünk is hozzájárulhatott. Egyrészt megterveztük Matisz Zsolttal közösen az új iskolacímert, és az 50. Jubileum logóját is, aminek nagyon örülünk, mert nehéz dolog megtalálni azt a formátumot egy-egy jelkép esetében, amely kiválthatja a közös tetszést. A tanévnyitón már ott lobogott az ünnepre elkészült díszes selyemzászlón, a koronás magyar címer hátoldalán az iskola 50. fennállását hirdető új embléma. Ismerkedjenek meg velük!
Fotó: 2 db embléma
- A Herman Ottó Általános Iskola új címere
- Az 50. év jubileumi zászlaja
- Az új, jubileumi zászló megáldása

Másrészt bemutathattuk mindenkinek a Felsőpakony Történeti Tanösvénynek első készre gyártott elemét az iskola kertjében. Matisz Zsolt igazgató aktív közreműködésével és ötleteivel tovább fogjuk fejleszteni a környezetét, hogy egy barátságos, a gyermekek számára belakható, élvezhető iskolakert alakuljon ki, és remélem, hogy terveink valóra válhatnak! Igaz, csak lépésről lépésre, mert az anyagiak behatárolnak bennünket, de mi bízunk benne és ez eddig még bejött!
Néhányképpelillusztráljukisamunkánkat!
- Egy kis történelem: Mese a tanyai és a telepi iskolákról


Alig búcsúztunk el Drevényi Margitkától, ismét szomorúság ért bennünket. Kedves, szeretett társunknak és barátunknak: Laky Lajosné Irénkének az édesanyja, mindenki „Julcsi nénije” örök álomra hunyta le szemét. Szép kort ért meg, de az utolsó éveit már ő sem szerette igazán. Betegség árnyékolta mindennapjait, az öregséggel együtt járó bajok megkeserítették az életét és nehéz terhet róttak a családjára is. Főleg Irénke szenvedte meg az állandó készenlétet, odaadó ápolásának volt köszönhető, hogy a lassú elmúlás gyötrelmeit elviselte édesanyja. Hiszem, férjének, Lajosnak a kitartása és segítsége nélkül rövidesen maga is beteg lett volna.


Milyen fájdalmas és lehangoló, hogy mindaz a tudás, tapasztalat, szorgalom és emberség, ami bennünk lakozik, a kor előre haladtával lassan a semmibe vész! Julcsi néni, aki tárháza volt Felsőpakony múltjának, aki kapásból sorolta: ki lakott a tanyákon, hány gyermeke volt, mikortól költöztek be, hol éltek, no meg hogyan! Akihez bármikor fordulhattam hiányos ismereteimmel, s aki hol egy tál zöldbabot, hol egy kosár érett körtét vagy épp tanácsot adott, mit és hogyan kellene tennem gondjaimban, – egyszer csak nincs többé. Sokan szerettük, sokunknak fog hiányozni, mint ahogy hiányoznak az utcából a többiek is! Kocsi Béla bácsi, ahogy ül a bakon, mellette Norbert, az unoka. Rozika néni a munkától hajlott hátával, ahogy kiméri a frissen fejt tejet, körötte gyereksereg, pont, mint a Családi Körben, és mindig mond valami kedveset. Kocsi Ilonka néni a szembe sarokról, ahogy énekelve dolgozgat a kertben a pompás virágai között! Lám-lám, igaz! Valóban a szívünkben élnek tovább!


Augusztus 20-án kint voltunk a Petőfi téren mi is, a községgel együtt ünnepelve Szent István Napját. Megkóstoltuk a foszlós, finom új kenyeret, majd az ünnepség után szerény kis összejövetelt tartottunk a kertünkben. Kolbászt grilleztünk, vidámkodtunk, Mag Kálmán harmonikázott, s mi lelkesen daloltunk hozzá. Már sötétedett, amikor feloszlott kis társaságunk. Jólesett az együttlét, a felszabadult vidámság!
Készülünk a Falunapra is. Szőlőt préselünk, mustot kínálunk megint, és szeretnénk, ha az állomáshoz telepítendő Történeti Tanösvény második elemét is átadhatnánk szeptember 29-én a községnek.


Durkó Éva FJE

Idősek Világnapja

M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk a Szépkorúakat
2018. október 5-én 3 órára a
Herman Ottó Általános Iskola tornatermébe az
Idősek Világnapja helyi rendezvényére

A műsorban közreműködnek:
- Farkas Évi színművész
- Mesevár Napköziotthonos Óvoda óvodásai
- Jamland táncosai
- Tóth Tibor és citerás csapata
- Darumadár Nyugdíjas Egyesület Énekkara

Felsőpakony Község Önkormányzata Vöröskereszt Felsőpakonyi Szervezete

RÁNK DŐLHET A TETŐ?

Tragédia Felsőpakonyban - tele van vele a közmédia. Szájról szájra jár körbe-körbe egy kisgyermek oktalan halálának híre a községben is.
Szörnyülködünk, szánakozunk, mécseseket gyújtunk, talán meg is rémülünk, mert átszalad agyunkon: velünk is megtörténhetett volna! Megrázza szívünket a tragikus gyermekhalál híre, mert nem hosszantartó betegség, nem véletlen, kiszámíthatatlan baleset okozta. Olyasminek vált áldozatául, amelyet megelőzhettünk volna, ha figyelünk egymásra, ha észrevesszük mások elesettségét, szorult helyzetét, ha az emberség nem csupán napról napra ismétlődő szólam, hanem tettekben megnyilvánuló segítő szándék!
Rossz úton járunk. A világ és mi magunk is.

Nem vállalunk gyermeket, mert első a karrier, a jólét! Vagy csak egyet vállalunk, maximum kettőt, hogy „minőségi szinten” tudjuk őket felnevelni, ellátni mindennel a legjobból, mert az a trendi! Hiszünk egymásnak, hogy csak 4 szobás, összkomfortos lakás, százezres babakocsi, csúszópénzes, fogadott orvosos, különszobás szülés az igazi! Cipők, ruhák tömkelegét hordjuk össze, amelynek felét sem viseli a gyermek, játékok sokasága teríti be a padlót, melyek egyikéhez se kötődik. Csipszek - nassok sokaságát visszük haza, s közben csodálkozunk, miért nem eszik rendesen főtt ételt az asztalnál. Úgymond: tudatos életvitel és környezetvédők vagyunk, miközben méregdrága szuperpelenkák, fémdobozok, fölösleges és ostoba műanyagjátékok, műanyagflakonok tonnáival árasztjuk el a világot. Istent nem ismerünk, de mert meg akarunk felelni a percenként ránk tukmált reklámoknak, imádattal hódolunk a fogyasztás színesre pingált istenének.


Mindeközben elmegyünk félre fordított fejjel azok mellett, akik másképp élnek. Sőt megszóljuk azokat, akik nem teherként, hanem Isten áldásaként élik meg egy gyermek foganását. Akik vállalják akkor is őket, ha kevesebb jut az asztalra, vagy nehezebb lesz az életük. A gyermeket ajándékként fogadják, és azon igyekeznek, hogy ha ruhából - ételből kevesebb jut is, de szeretetből, figyelemből annál többet adhassanak. Ők azok, akik apró, szülőktől rájuk maradt lakásokban, házakban szoroskodnak, akik megpróbálnak lépésről lépésre tovább haladni, de az anyagiak hiánya örök gát számukra. Ők azok, akik csak a legszükségesebbekre tudnak költeni, de tisztán, gondosan járatják óvodába-iskolába csemetéiket. Ők azok, akik egy váratlan betegség vagy baleset miatt a földre kerülnek, és csak rajtunk múlik: ott maradnak-e. Mert rajtunk is múlik!


Rajtunk múlik, hogy észrevegyük, felemeljük és segítsük őket! Segítsük, hogy az a tető soha ne omoljon rájuk! Képeseknek kell lennünk arra, hogy rájuk áldozzunk egy hétvégét és helyükre kerüljenek a gerendák, borítónak a cserép és mindaz, ami megvédheti őket! Pár évtizeddel előbb kalákában is megoldották az ilyet a szomszédok! Ne szavakkal, ítélkezésekkel ágáljunk, ne jobbnál rosszabb tanácsokkal szórakoztassuk egymást, hisz községnek hívjuk magunkat, ami csak egy betűvel szegényebb a közösségnél!


Kell, hogy legyen a községnek egy olyan pénzalapja, amely gyors segélyt vagy kedvezményes hitelt biztosít arra, hogy egy rászoruló család soha ne kerüljön ilyen tragikus helyzetbe! Vagyunk pár ezren, akik létrehozhatunk egy alapítványt, ami őket segíti! Kisnyugdíjas vagyok, de beszállok kezdetnek azonnal 20 ezerrel! Várom a társakat!
Van egy Önkormányzatunk, amelynek legyen feladata, hogy rájuk figyel, ha nem kérik is a segítséget! (Nagy László igazával: „Nekem a kérés nagy szégyen, Adjon úgy is, ha nem kérem!”) A XXI. századot éljük: van szociális hálózatunk, tegyék a dolgukat úgy, hogy házról házra járva vegyék észre: hol van igazán szükség rájuk és főleg miben! A mindenféle missziók jók, de attól nem lesz egy nagycsaládnak lakáson belüli WC-je, ha mindenkinek jut cipő! Naponta láthatjuk: a világ nem a jó felé halad, ezért legalább az ilyen kis közösségek, mint a miénk, nekünk kell emberségeseknek lennünk! Figyeljünk egymásra! Ott segítsünk, ahol kell! Akkor, amikor szükséges! Úgy, ahogy kell!


Isten adjon erőt a tragédia elviseléséhez a családnak! Nekünk pedig szándékot és erős akaratot, hogy többé ilyen elő ne forduljon!
Durkó Éva

Felsőpakonyi Katolikus Karitász

A nyár folyamán két alkalommal is jelentős mennyiségű adománycsomag érkezett a Váci Egyházmegyei Karitász jóvoltából: a teljesség igénye nélkül salátaöntetet, bébitápszert, főzőtejszínt, pudingot, gyógyteát juttatunk el a rászorulóknak.

Augusztus elején megkezdődött az iskolakezdési támogatás elnevezésű akciónk, melynek keretében 6 darab 5.000,- Ft értékű Erzsébet-utalványt tudtunk adni az iskolát kezdő hat óvodásnak és családjának. Az írószer – és iskolatáska adományokat is eljuttattuk a legmegfelelőbb helyekre.

Ezúton hirdetjük, hogy az őszi ruhaosztást október 6-án, szombaton 9.00-11.30 óráig szervezzük a katolikus templomban. A tiszta, jó minőségű ruhaadományokat – családonként legfeljebb egy zsákkal, – 2018. október 5-én, este 6 órakor várjuk a templom előterében. Előre is köszönjük minden jószándékú embernek!

dr. Fitos Dóra
csoportvezető
06 20 486 77 02
pakonyka@gmail.com

Sport

Beragadtunk a rajtnál!

Első forduló eredményéről az előző lapban beszámoltunk, de sajnos a folytatás sem sikerült jobbra. A hiányzók száma, illetve kiállítások száma szűkítette a csapatunk lehetőségeit, 4 forduló után a tabella utolsó helyét foglaljuk el. 4 vereséggel. Hazai pályán első bajnoki mérkőzésünkre nagy nézőszám látogatott ki, viszont a vendég gárdának sikerült mindhárom pontot elvinnie. Ezután Gödöllőre látogattunk, ahol sajnos nem csak gól- de kettős emberhátrányban fejeztük be a mérkőzést. Mint mindig, minden rosszban van valami jó is, hazai pályán egy igencsak erős Dabas-Gyónt sikerült megszorongatnunk, de a szerencse elpártolt mellőlünk, így 2:0-s vezetést cseréltünk egy 2:3-as vereségre. Aki jártasabb a megyei labdarúgásban, és az elmúlt néhány év erősorrendjét vizsgálta, tudta, hogy a sorsolás mondjuk úgy, nem számunkra volt kedvező az első fordulókat tekintve. Innen csak felfelé vezet az út, és a srácok egytől-egyig ezen dolgoznak hétről hétre, hogy el is induljon az a bizonyos „szekér”, hiszen ha már a címszóban rajtot emlegettem, akkor most a versenyt emlegessem, nem 4 körből áll a futam.

Nézzük az eredményeket:
Felsőpakony KSE – Viadukt SE -Biatorbágy 2:4 (Hajdu P. 2)
Gödöllői SK – Felsőpakony KSE 5:1 (Nagy Sz.)
Felsőpakony KSE – Dabas-Gyón FC 2:3 (Budai L., Matyi M.)
Megkezdte a szezont a 2. számú felnőtt csapatunk is!

Hosszú nyári szünet után nekivágtak a fiúk az új szezonnak, új igazolásokkal, és egy új edzővel, aki nem mellesleg a csapat rendíthetetlen csatára, Ettenberger Tamás személyében. Tavalyi eredményből fakadóan idén az újonnan elindított bajnokságban a megyei IV. osztályban tették mindezt.

Eredmények:
Kakucs KSE – Felsőpakony KSE II. 4:0
Felsőpakony KSE II. – Szigetszentmárton FC 2:5 (Balogh öngól., Ettenberger T.)

Utánpótlás eredmények:
U19
Felsőpakony KSE – Ráckeve VAFC 3:1 (Korcsmáros T. 2, Farkas-Holpert P.)
U16
Nagykáta SE – Felsőpakony KSE 11:0

Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL

DECEMBER 8-án 19 órai kezdettel
a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében
tartja szokásos, év végi sportbálját
a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület.


Belépők (mely a vacsorát is magában foglalja)
4500 Ft-os egységáron kaphatók
- a virágüzletben Gavló Jánosnénál (Magdi néni),
- a Sportbüfében és a Pléh Bárban Kollár Istvánnál.

Az egyesület szeretettel várja mindazokat, akik a nehéz napok közepette egy kis szórakozásra vágynak, s nem mellékesen jelenlétükkel megtisztelik és támogatják az FKSE vezetőit, sportolóit, szurkolóit:
a felsőpakonyi sportszerető embereket.

Hátbelső

Hátlap

TÖKFESZTIVÁL PLAKÁTJA???

XIII. TÖK jó FESZTIVÁL

Október 14-én, 11.00-órától megrendezésre kerül a XIII. TÖK jó FESZTIVÁL.
Az óvoda udvarán kézműves foglalkozásokkal, tökfaragással, tökbüfével, tökbazárral, bábszínházzal, zenés gyermekműsorral, töktombolával, sötétedéskor töklámpás felvonulással várjuk a felsőpakonyi lakosok apraját és nagyját.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget, hogy eltöltsünk közösen egy tartalmas, vidám napot.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa
óvodavezető

2018_08_szept.txt · Utolsó módosítás: 2018/09/19 15:13 szerkesztette: bavegh