Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2019_02_feb

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIX. évf. 2. szám, 2019. február

Lapzárta: Február 08.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

DOLGOZOM VELE, KÉREM A MÓDOSÍTÁSRÓL SZÓLNI!

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Pályázat az illegálisan lerakott hulladék elszállítására

Állítsuk meg a szemetelést! Induljunk el egy zöldebb jövő felé!
2019. január 29-én beadásra került az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” elnevezésű pályázat.
Amennyiben a pályázat eredményes lesz, nagy segítséget kap a település a már lerakott hulladék elszállításához, ártalmatlanításához.
Első lépésként azonban a szemét összegyűjtéséhez, a kijelölt hat-nyolc pontra történő felhalmozásához összefogásra lesz szükség. Bár ebben eddig sem volt hiány, hiszen az ősz folyamán aktivisták, baráti társaságok és civil szervezetek, korábban az általános iskola is kezdeményeztek szemétszedést, melyet aztán az önkormányzat elhordatott. A pályázat ehhez az elszállítási, ártalmatlanítási folyamathoz biztosít forrást, és sikeres elbírálás esetén közel 400 m3 illegálisan lerakott szemét elszállítására nyílik lehetőség.
Persze, ez csak a folyamat első lépése. A következő feladat: a tisztaság fenntartása, az újabb illegális szemétlerakás megakadályozása. Ennek érdekében (is) kezdődött el a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, melynek első ütemében 16 kamera lett elhelyezve. Szükség esetén további 16 készülék helyezhető el, így a településre bejövő és kimenő forgalom is megfigyelhető.
Környezetünk megóvása közös feladatunk, célunk, hogy egy tiszta levegőjű, rendezett környezetű településen élhessünk.
Bízunk a pozitív elbírálásban, amint bővebb információval rendelkezünk ez ügyben, értesítjük a lakosságot. A pályázati kiírás szerint egy hónapon belül várható az elbírálás, és a kivitelezést 2019 június 30-áig kell megvalósítani.

Nagy János polgármester

Megkezdődött az ÚJ ORVOSI RENDELŐ építése

Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a PM_EUELLATAS_2017 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című felhívásra „Új orvosi rendelő kialakítása Felsőpakony Nagyközségben” címmel. A Képviselő-testület a második számú közbeszerzési eljárást már eredményesnek ítélte, a kiviteli szerződés aláírásra került, így az időjárás enyhülésével megkezdődhetett az építkezés a jelenlegi rendelő mögötti területen.
Természetesen a jelenlegi rendelő sem lesz lebontva, nem ezért újítottuk fel. A cél az, hogy az ANTSZ, valamint a 21. század elvárásainak megfelelően külön rendelőben fogadhassa a betegeket a gyermek és a felnőtt háziorvos. A lakosság számának növekedésével igény szerint bővülhessen az orvosi szolgáltatás, helyet tudjunk adni szakorvosi rendeléseknek. Helyben tudjuk a laborszolgáltatást végezni, bár ez utóbbi témában terveink szerint már márciusban lesz előrelépés. Folynak az egyeztetések mind a gyáli laborral, mind a háziorvossal és asszisztensével.

Nagy János
polgármester

ASZFALTOZÁS

A Balassi Bálint és a Wass Albert utca mart aszfaltos borításával egy újabb ütem valósult meg a Vasút utcai lakóterületen, és így lehetővé vált a még beépítetlen, tavaly év végén parcellázott telekingatlanok megközelítése is. Az RBM Úttechnika Kft. vezetőjének tájékoztatása szerint, amint az alapanyag rendelkezésre áll majd, megtörténik a már korábban aszfaltozott szakaszokon keletkezett kátyúk betömése is. Köszönet a lelkiismeretes munkáért a cég munkatársainak!
U.i.: A terület komplett aszfaltozására és a vízelvezető árkok kiépítésére kész tervekkel rendelkezik az Önkormányzat. A beltéri utak aszfaltozására a pályázat - az előzetes hírek alapján - még a tavasz folyamán kiírásra kerül.

Nagy János
polgármester

Biztonságos internetezésről az Ifjúsági Klubban

Az Ifjúsági Klub mérete meghatározza, hogy a foglakozás jellegétől függően, 12-20 fiatalt tudunk fogadni.
A biztonságos internetezés c. előadásra hamar betelt a maximális létszám, a két hiányzó ellenére is 19 lelkes szempár és kíváncsi fülek figyelték Szép Balázs harmadéves mérnökinformatikus hallgató (Neumann János Egyetem) előadását.
A kérdésekből egyértelműen kiderült, hogy a fiatalok készségszinten használják az internetet, gyakran csak a virtuális valóság jelenti számukra az egyetlen szórakozást, hobbyt. Társadalmi életük nagy részét is az internet adta közösségi tereken bonyolítják.
Az átlagos 11-16 évesek már a cybervilágba születtek/nőttek bele, kiválóan bánnak a „kütyükkel” az egyszerű mobiltelefonoktól kezdve, a bonyolult számítógépekig. Ugyanakkor a személyiségfejlődésük – szerencsés esetben – a koruknak megfelelő, tehát védelemre, irányításra, útmutatásra szorulnak. Fontos, hogy tisztában legyenek az egyszerű – mindenki által alkalmazható – biztonsági beállításokkal, és a lehetséges következménykkel is, ha elmulasztják ezeket.
Senki se gondolja, hogy ez túlzó lenne! A résztvevőktől elhangzott példák és esetek azt támasztják alá, hogy szinte mindegyikük találkozott már vele, csak nem ismerték fel, vagy fel sem merült bennük, hogy veszélyes lehet, és segítséget kellene kérniük a megoldáshoz.
Fel kell tudják ismerni, ha (virtuáis) zaklatás, támadás éri őket, vagy személyiségi jogaikat. Szükségük van a bizalmi légkörre, támogatásra, hogy el merjék mondani, ha olyan élmény éri őket, amelyet nem értenek, amivel korábban még nem találkoztak, vagy nem tudják egyedül a megoldást. Fontos, hogy ne szorongjanak, merjenek segítséget kérni, és tudják, hová, kihez forduljanak, ha baj van.
Az ismertető alatt és után záporozó kérdések sokasága talán még az előadót is meglepte, a legkitartóbbak és a legmélyebben érdeklődők háromnegyed hatig faggatták őt. Türelmesen és alaposan, a hallgatóság korának és tudásszintjének megfelelően válaszolt a feltett kérdésekre, gyakorlati példákkal illusztrálva, hogy lehet ezt jól megoldani.
Közben elfogyott majd 100 melegszendvics és néhány kancsó forró tea is.

Következő találkozó: március 29-én, pénteken, 15 órakor, TAVASZ PARTY lesz. Ha az időjárás engedi, az udvarban bográcsozunk, felállítjuk a ping-pong asztalt, és nagyokat játszunk, beszélgetünk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tamás Katalin intézményvezető

ADÓ 1%

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek
adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám: 65500116-300032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakonyi Községi Sportegyesület
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: Örkényi Takarékszövetkezet 6550011611003430

Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete
Adószám: 18754821-1-13
Számlaszám: 65500116-31136587-53000004

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám: 65500116-30036955-53000007

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 65500116-30039294-53000015

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066

Óvoda

Iskolára való készültség

Idei évben ismét sor került a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvodában a réteg szülői értekezletre, mely a nagycsoportos gyermekek szüleit érintette. Téma az iskolára való alkalmasság, az iskolaérettség volt. Jelen voltak kollegáim, leendő elsős tanító nénik, igazgató helyettes asszony, akiktől szintén megkaphatták a felmerült kérdéseikre válaszaikat a szülők. Duró Zsuzsa személyében kaptunk külső szakmai támogatást, tanácsokat, hogy mire figyeljünk, hogyan fejlesszük gyermekeinket a következő nyolc hónapban, hogy iskolaéretté váljanak. Szeretnénk rendszeresíteni ezt a februári réteg szülői értekezletet, s ösztönzöm a szülőket, hogy ezzel a páratlan lehetőséggel éljenek.

Köszönettel
Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető

Nevelés nélküli munkanap az óvodában

Ezek a napok értekezletekkel telnek, de ez a január 25-i egészen más volt, mint szokott. Sokunk számára ismeretlen technikával ismerkedhettünk meg, a gyapjú nemezeléssel. Készítettünk virágokat és pillangót. Gyúrtuk a vizes, szappanos gyapjút, hogy minél keményebb legyen, minél jobban összeálljon. Sokat nevettünk közben a magunk ügyetlenségén is. A foglalkozást Nagyné Pál Tünde tartotta, melyet ezúton is köszönünk neki.
Nem utolsó sorban nagyon köszönjük a szülőknek, hogy mindig ilyen segítőkészek, és most is sokan meg tudták oldani, hogy aznap nem hozták óvodába szemük fényét!

Mackókiállítás ovis szemmel
A kiállítás megnyitójára volt hivatalos a Cica csoport. Betegség miatt kis létszámmal lehettünk jelen. Jó volt találkozni a régi ovisainkkal. A megnyitó is és a kiállítás is szuper volt. Búcsúzóul elénekeltük Tünde néninek „A bundám szőrös” című dalt.

Bábelőadás - Mese az egészségről
A Marcipán cica főszereplői újra ellátogattak hozzánk, hogy bemutassák szomszédukat, Petit, aki nem szeret fésülködni, mosakodni, tiszta lenni, rendet rakni. Láttuk a bacilusokat is, akik megbetegítenek bennünket. A mese felhívta a gyerekek figyelmét a tisztaság fontossagára, hogy mindig legyünk tiszták és ápoltak. Figyelmüket végig lekötötte, sokszor bevonva őket a mesébe.
Az előadást alapítványi pénzből fizettük.

Tóth Gabiella óvó néni

Cicasimogató

Óvodánkban újra megrendezésre került február 4 – én a „Cica simogató” foglalkozás. Délután 16.15-re érkeztek a Hétszínvirág csoportba a leendő óvodás gyerekek szüleikkel. A gyerekek bátran és lelkesen kapcsolódtak be a különböző énekes és mondókás cicás játékokba, amiket Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető és Szenténé Szalai Ibolya óvó néni tartott. A cica báb kérésére ügyesen mondták meg a nevüket is a gyerekek. Kipróbálhatták az óvodai játékokat, vonatoztak, babáztak, építőztek. Gyurmából készült süteményeket készítettek a cicának. A babakonyhában főztek, sütöttek, terítettek. A foglalkozás végén a répa mesét hallgathatták meg, és cicás kitűzőt választhattak ajándékba.
Célunk ezzel, hogy a leendő óvodások, szüleik bepillantást nyerjenek az óvodai életbe. A gyerekek már nem ismeretlen környezetbe fognak érkezni szeptemberben, hanem élményt is tudnak társítani az óvodához.

Szenténé Szalai Ibolya óvó néni

Újszülöttek:

Lehner Sára 01.12.
Husz Boglárka 01.15
Csepcsényi Olivér 01.24.

Iskola

Iskolanyitogató

Ebben a tanévben is tárt karokkal várja iskolánk a leendő elsős gyermekeket és szüleiket.
Február 2-án megtartottuk első Iskolanyitogatónkat. A kezdetben kicsit félős óvodások kis idő múlva már aktív részesei voltak a foglalkozásoknak. Együtt énekeltek, mondókáztak és kézműveskedtek a leendő elsős tanító nénikkel. A délelőttöt a tornateremben zártuk mozgásos, önfeledt játékokkal.
Közben a szülőknek az igazgatóhelyettes, Barbi néni tartott iskolánkról tájékoztatást.
Március 30-án is ISKOLANYITOGATÓ!
Mindenkit szeretettel várunk!

Rutterschmidné Balázs Mária

Valentin-nap az iskolában

Ennyi csak, mi tudható, szeretni kell és szeretve lenni jó!
Valentin-nap nem csupán a szerelem ünnepe. Amerikában az a szokás, hogy mindenkit megajándékoznak, akit szeretnek. Természetesen nemcsak a szerelmesek, hanem a barátok előtt is nyitva áll ez a lehetőség
Levelet kapni jó, még akkor is, ha ma már az elektronikus levelezés a divat. Szeretetről és szerelemről szólót pedig különösképpen öröm.

Sok-sok piros szív fogadta az iskolánk ajtaján belépő diákokat és felnőtteket Valentin-nap reggelén.
Ilyenkor felpezsdül az iskola élete, főleg a tanórák közti szüneteké.
A legkisebbektől a legnagyobbakig nagyon sok gyerek írhatta rá kedvesének, barátjának szánt üzeneteit a „KEDVELLEK kártyára”, melyet azután az aulában elhelyezett Valentin-napi ládába dobhatott be.
A szép szavakat, versikéket, jókívánságokat a diákönkormányzat kézbesítette a címzettekhez.

Sebestyénné Fehérvári Márta DÖK segítő tanár

Színházban jártunk

Közel száz kisdiák látogatott el újra a Turay Ida Színház bérletes előadására, immár a harmadikra ebben a tanévben. A gyerekeknek sokat jelent, hogy a megszokott tanulós délelőttök és délutánok után valami más történik. A pedagógusoknak pedig jó kapcsolódási pontot nyújtanak az előadások, amikor egy-egy tananyagnál vissza lehet utalni a látottakra.
A most megtekintett darabban a gyerekek az egyik tréfás mesét ismerhették meg: A Rátóti csikótojás története sokszor kacagtatta meg a kisebbeket, hiszen a szereplők folyton félreértettek valamit és butaságot csináltak. Még a legkisebbek is joggal gondolhatták, hogy bizony ezeknél a rátóti embereknél még ők is sokkal okosabbak!

Viziné Surányi Erika

Macikiállítás

Február 2-án (néphit, legenda?), ha kijön a medve a barlangjából, és süt a nap, megijed az árnyékától, visszafut a barlangjába, így hosszú tél várható…
Az iskolában pedig seregnyi maci várakozott ránk, Nagyné Pál Tünde tanító néni jóvoltából. Az aulában várakoztunk a megnyitóra, kis óvodások, alsós tanulók, szülők, nagyszülők. Már a vidám gyermeksereg látványa is elkápráztatott minket! Igazgató úr megnyitotta a kiállítást, utalva a medve-mackó legendára. MegköszönteTünde és segítői munkáját, mi pedig elindultunk megnézni a macikat.
Fent, a technika teremben várt ránk a csoda! Egy hatalmas medveapó ült az ajtó mellett, ő fogadta az érdeklődőket, mintha felügyelt volna a vidám mackó seregre. A teremben ügyesen, csoportosítva ültek a macik, arasznyi apróktól a gyermek méretűekig.
Egy asztalkán kézműves macik voltak kiállítva. Ügyes kezek kötötték, horgolták, varrták őket, talán születésnapra, karácsonyra. Mellettük mackós mesekönyvek várták az érdeklődőket. Milne Micimackója különböző kiadásokban, Hajnal Anna „náthás” medvéje, magyar népmesék, kedves mackómesék… Bálint Ágnes: Én vagyok a Tévé-Maci! Mennyi emlék fűződik hozzá, kedves alakja már szinte ismeretlen a fiatal korosztálynak.
A következő csoport egy hatalmas retró-buli, villogó lámpácskákkal, zenészekkel… elbűvölő!
Ballagás, kertészkedés, esküvő, idősek maciotthona (Milyen jó volna néha így elpihenni közöttük!).
Nyaralás 2016-ból és… jól látjuk? Egy szülőszoba, ahol várjuk az apró medvebocsokat. Feltűnik egy régi olimpia Miska-mackója is, távoli tájak kedves mesefigurája.
Apró gyermekkezek ügyességét dicsérik a kirakott rajzok is. Megható az igyekezet, ahogy próbálgatják megeleveníteni a maci alakját.
Élmény volt ez a nap mindhárom korosztálynak. Ez a kedves kis játékállatka visszahozta a mi régi-régi gyermekkorunkat. Fölsejlik emlékeinkben az az egyszerű, kopott kis maci, a hálótársunk, akit úgy lehetett szeretni!
A kiállítás vidám tarkasága, praktikus elrendezése, megszervezése Tünde tanító néni munkáját dicséri. Olyan szívet melengető élményt kaptunk tőle, amire jó visszaemlékezni. Lehet, hogy megijedtek az árnyékuktól ezek a kis mackók, de a tavasz azért közeledik!

Cseh Rózsa

Miért volna egyforma két gyermek?

Mindenki tudja, hogy nincs két egyforma hópehely sem.
Okosodjon tanulás nélkül, játékkal? Igen! Játékkal tanulni? Igen!
Szülőknek (nagymamáknak) 5 részből álló interaktív beszélgetés, tapasztalatcsere, foglalkozás indul a Pillangók Alapítvány szervezésében. Dióhéjban sok problémát felvetünk, konkrétan körbejárjuk, hogy ne essünk bele mindnyájan ugyanabba a gödörbe. Én is átadom majdnem 40 év sikereit, kudarcait, eredményeit, tapasztalatait, ingyenes játékait. Amennyire igény lesz, és idő jut. Konkrét témák:
- Március 25.: „Hópehely” Mit tegyek, ha „nagyon” más? Hogyan veszem észre? Hogyan kezeljem? Kell-e szakvélemény? Minek? Mit jelentenek a BNO kódok?
- Április 29.: „Hópelyhem” Elfogadás? Kire számíthatok? Hogyan kezeljem? + Játékok
- Május 27.: „Pehely?” Miért nehezebb? Mit kell néznem? Ne tanítsam? Hogyan játsszunk? Mivel?
- Június 24.: „Nyári hópehely” Mikor van pihenőm? Kire bízhatom? Hogyan nyaraljunk? Nyaralási trükkök, ötletek…
- Július 22.: „Hógolyó” Mit jelent, hogy befogadó intézmény? Óvodaválasztás? Iskolaválasztás? Szempontok, lehetőségek, harcok, álmok…
A témák, beszélgetések egymásra épülnek, ha érdekel, próbálj meg mindre eljönni. Hétfőnként a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban délelőtt 10 órától 11-ig tart, 11-től lehetőség van ingyenes egyéni tanácsadást kérni. Bejelentkezés időpont egyeztetésre Nagyné Pál Tündénél a 06203736191-es mobilszámon, vagy személyesen. Érintett szülőknek ingyenes, mástól adomány formájában kérünk utalást az Alapítványunk számlaszámára.
Az alapítvány nevében szeretettel várom jelentkezésedet:

Nagyné Pál Tünde
oligofrén-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Katolikus

Ha itt lettél volna

Lassan a farsangi idő – mely Urunk megkeresztelkedésének ünnepével kezdődött – végéhez érünk.

Február 2.-ához, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan templomunkban is volt gyertyaszentelés, így hazavihettük Jézus legrégebbi jelképét otthonainkba.

Balázs napján – aki kérte – Balázs-áldásban részesülhetett torokbetegség és minden más baj ellen.

Egyházközségben a Betegek Világnapjához (február 11) közeli időben lehetőség volt idős vagy beteg testvéreinknek a betegek szentségének felvételére.

Február 16-án tartottuk az év első egyháztanács ülését. Értékeltük az elmúlt év tevékenységeit, eseményeit. Meghatároztuk ennek az évnek fő feladatait. Jubileumi ünnepségre készülünk - 25 éve, hogy felszentelték templomunkat a Fájdalmas Anya tiszteletére. Megbeszéltük a javaslatokat az ünnep szervezésével kapcsolatosan.

Emlékeztetőül – március 6-án hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete. Ne felejtkezzünk meg a kötelező böjti napokról, amivel a húsvét ünnepére készülünk.

Berencsi Gézáné egyháztanács világi elnöke

Református

Egy rendkívüli bibliaóra gyülekezetünkben

Monty Taylor neve, személye azoknak ismerős, akik rendszeresen eljönnek a gyülekezetünkben megrendező egyetemes imahetünkre. Ezekre az imahetekre vendég igehirdetőket szoktunk hívni, minden évben másokat, hogy gyülekezetünk minél több lelkipásztort és igehirdetőt megismerjen. Kivéve Monty Taylort, akit minden évben meghívunk. Ez pedig azért alakult így ki, mert Monty Isten Igéje mellett lelki könyveket is hoz magával. Ő nemcsak lelkipásztor (Szabad Evangéliumi Egyház lelkésze), hanem könyvterjesztő is. Ő a KIA (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány) könyvkiadó igazgatója. Több mint 30 éve él Budapesten, megtanult magyarul, és több mint 10 éve jár közénk Isten Igéjét hirdetni.
Ebben az évben nem tud jönni a február 18-án kezdődő imahetünkre, ezért meghívtam február 7-re, a csütörtöki bibliaóra megtartására. Örömmel jött ismét és Pál apostol efézusi levelének 4. része alapján beszélt a gyülekezet egységéről, a hívő ember és a közösség lelki növekedéséről. Áldott alkalom volt! Természetesen hozott új könyveket is, melyek megtalálhatóak gyülekezetünk iratterjesztésében.
Reménységünk, hogy jövőre ismét találkozhatunk vele.
Ez az alkalom nagyszerű bevezetője volt előttünk álló imahetünknek!

Vizi János lelkipásztor

Könyvtár

FÖLD NAPJA - pályázat

Rajzpályázat gyermekeknek
Kíváncsiak vagyunk, hogy a gyerekek milyennek képzelik a zöldebb világot.
Vegyenek részt rajzpályázatunkon, hozza be gyermeke földgömböt ábrázoló rajzát (A3 vagy A4-es méretben).
A rajzokat korosztály szerint 2 kategóriába soroljuk: 4-8 év, 9-13 év.
Részvétel módja:
Személyesen, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, nyitvatartási időben.
Leadási határidő: 2019. április 15.
Eredményhirdetés: 2019. április 23. a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház facebook oldalán.
Ne felejtsenek el a rajzok mellé e-mail címet, nevet és életkort megjelölni! Nem kerülnek be a pályázatba a témához nem kapcsolódó, vagy nem használható minőségben beküldött pályázatok.
A pályázati anyagokat nem őrizzük meg.

Mobilfotó pályázat felnőtteknek
A pályázat feltételei:
Kizárólag mobillal Felsőpakonyon, illetve környékén készült természet témájú, lehetőleg minél kreatívabb és jó minőségű fotó beküldése 2019. április 15-ig a konyvtar@felsopakony.hu email címre.
Egy pályázó több fotóval is pályázhat.
Ne felejtsenek el a fotók mellé nevet, becenevet és életkort megjelölni!
A levél tárgyának pedig „Mobiltermészet”.
A nyertesek április 23-án kerülnek kihirdetésre a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház facebook oldalán.

A díjazott alkotások a könyvtár előterében is kiállításra kerülnek!

Versíró pályázat

A magyar költészet napja alkalmából a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház versíró pályázatot hirdet felnőtt és gyermek kategóriában megkötések nélkül.
A verseket névvel, életkorral és elérhetőséggel együtt kérjük 2019. április 4-ig az alábbi címre eljuttatni:
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
Email: konyvtar@felsopakony.hu

Eredményhirdetés: 2019. április 11-én a magyar költészetnapi ünnepségünkön, ahol elszavalhatják költeményeiket az alkotók.

Megérkezett a vándorgólya...

A magyar kultúra napján 2019. január 22-én a felsőpakonyi Védőnői szolgálat, Gálné Czető Éva védőnő és a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozói útjára indította településünk vándorgólyáját. A vándorgólya lényege, hogy mindig továbbvándorol a következő újszülött családjához.
A várandóssághoz, az újszülött érkezéséhez sok hiedelem, babona, szokás kapcsolódik régen és még ma is.

Tudtad, honnan ered a „gólya hozza a kisbabákat” hiedelem?
A gólya költöző madár. Délről a tél elmúltával, a nyári napforduló (június 21.) után 9 hónapra érkezik vissza a költőhelyére (március vége). Június 21-e pogány ünnep volt, a házasságot és a termékenységet ünnepelték ekkor. Sok baba fogant meg ilyenkor, és ezért a „tömeges” babaszületés márciusban történt – 9 hónappal később – mikor a gólyák hazaértek. Így kapcsolódott össze a hiedelem a természettel.

Egy másik elmélet szerint, a még meg nem született gyermekek lelke vizes területeken, mocsarak felett lebeg. Mivel a gólya ilyen helyeken „vadászik”, tehát gyakran tartózkodik vizes területeken, ő szedi össze a leszületni vágyó babalelkeket, és juttatja el a szüleihez.

Csepcsényiné Czeglédi Krisztina

Mindig nagy öröm egy közösség életében, ha új taggal bővül, ezzel a jelképes köszöntéssel szeretnénk mi is gratulálni.
Az első otthon, ahová a vándorgólyánk megérkezett Olivér köszöntésére, a Csepcsényi család. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az egész családnak.
Remélhetőleg, mindannyiunk örömére, sok felsőpakonyi udvarban leszáll a gólya.

Varró-Vida Nikoletta intézményvezető

A Magyar Kultúra Napja 2019. január 22.

Közösségi házunkban szép hagyomány már a Magyar Kultúra napjának megünneplése. Idén már a Lagúna Rendezvényházban tartottuk meg ezt a megemlékezést.
Kölcsey Ferenc sorai és Erkel Ferenc 1844-ben megzenésített változata mindig aktuális és megható, nem koptatja a másfél évszázad. Kölcsey országyűlési képviselőként is részt vett a népével való azonosulásban. Személyes sorsélményét adta át nekünk a Himnusz megható és ünnepélyes soraiban, melyek eléneklésével kezdődött az este.
Varró-Vida Nikoletta intézményvezető köszöntött minket. Megemlékezett egy nagyon fontos évfordulóról: 1919. január 27-én halt meg Ady Endre. A 100. évforduló emlékére Häger Mercédesz felsőpakonyi diák elszavalta a Lédával a bálban című Ady- verset. Ezúton gratulálunk Mercédesznek a közművelődési díjért, amivel Gyál város Képviselő-testülete tüntette ki.
A Mesevár Napköziotthonos Óvoda Napraforgó csoport tagjai perdültek a színpadra. Fürge lábú, ragyogó szemű, vidám és bátor apróságok. Igazán élmény volt látni őket, gyönyörködni bennük! La Fontaine a Róka és a gólya című tanulságos állatmeséjét adták elő, Dobosné Kerepeczki Mária és Potyondi Edit óvónők felkészítésében. „Az a rózsaszín ruhás ott, balra, az én unokám!” - mondta meghatott és boldog hangon egy nagymama möggöttem. Köszönjük az élményt, kis Napraforgósok!
A következő program szintén megható volt. Nikoletta szavait idézem: „Köszönetet mondunk kulturális életünk állandó közreműködőinek, Fejes Lajosné Margónak, Somogyi Gyuláné Tecának és…” hű, de váratlanul ért: jómagamnak. Mindhármunk nevében itt, most is megköszönöm az ajándékokat és a kedves szavakat a szervezőknek és a Polgármester Úrnak!
Egy új kezdeményezést is bejelentett Nikoletta, a felsőpakonyi Védőnői Szolgálat, Gálné Czető Éva védőnő és a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház között. Éva kapott egy vándorgólyát, melynek a lényege: mindig továbbvándorol a következő újszülött családjához.
NB. Fodorné Láncz Éva és a Közösségi Ház együttműködésével megalakult a „Járd ki lábam” felsőpakonyi néptánccsoport. Bemutatkoztak nekünk, és fergeteges sikert arattak! Vezetőjük egy közösséget és csapatszellemet teremtett a „Rábaközi népi játékokban és játékfűzés” programmal. Népviseletünk és zenénk szívet melengető forgatagával páratlan élményt nyújtottak nekünk. Büszkék vagyunk rátok!
A műsor zárásaként Häger Mercédesz elszavalta Petőfi Sándor: Az őrült című versét. Nagy költőnk zsenialitása és látnoki képessége palástjába burkolózva, talán mosolyogva nézte a legújabb nemzedéket, ahogy megünnepelte a Magyar Kultúra Napját!

Cseh Rózsa

Civil

Vöröskeresztes RUHABÖRZE

Használt gyermek és felnőtt RUHÁK INGYEN

2019. április 01-től 11-ig.

01., 03., 05., 08., 10. és 11.-én:
10.00-13.00 óráig

02. és 09.-én:
12.00-16.00 óráig

04.-én:
13.00-17.00 óráig

Vöröskereszt felsőpakonyi
szervezetének rendezésében a
Lagúna Rendezvényházban
2363 Felsőpakony, Petőfi u. 15.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kovács Józsefnét
január 22-én utolsó útján elkísérték. Végső búcsút vettek tőle és együtt éreztek velünk mély fájdalmunkban.

Kovács Tamás és családja

Családom és magam nevében mondok köszönetet mindazoknak, akik férjem, Tóth János temetésén osztoztak gyászunkban és elkísérték utolsó útjára.

Tóth család

ÖTYE BÁL

Ha február, akkor farsang. Ha farsangi mulatság, akkor Ötye bál! Idén sem volt ez másképp, februar 9-én megrendeztük a már jól ismert „jelmezbált”. A szokott helyszínen szép számmal vettek részt kicsik, nagyok, fiatalok es idősebbek, jobbnál jobb „mascaraban” pompázva. Táncolhattunk többek között Zeusz és Hera görög istenek, Férdi és Vilma a kőkorszaki szerelmespár, Szívkirálynő csaladja az elbűvölő Alice társaságában, akik csodaországba repitettek minket. Éjfélre fergeteges karneváli hangulat járta át a termet.
Ismét nagyon jól érzetem magam és boldogsaggal tölt el, hogy részt vesztek, és támogatjátok az Ötye egyesületét jelenletetekkel. Köszönet Felsőpakony lakoinak, bálozóinak, hogy meleg szívvel nyújthatjuk át az “összetáncolt “ összeget Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznak. Ötyésnek lenni… ilyen! ❤️
Csete Melinda

Darumadár Nyugdíjas Egyesület beszámolója

2019. január 3-án 15 órakor kezdődött a vezetőségi ülés, 16 órakor énekkari próba, egy óra múlva a hagyományos klubdélután, amely az új év köszöntésével kezdődött. Értékeltük az elmúlt évet, a jól sikerült záróünnepséget. Köszönjük az üdvözlő lapokat, melyeket a egyesületünk kapott az új évre.
4-én, pénteken a gyáli Nyugdíjas Pedagógusok szerveztek egy múzeumlátogatást, melyen tőlünk is részt vettek néhányan. A felújított szépművészeti múzeumban voltak, nagyon tetszett nekik a Román Csarnok.
9-én volt szegény Szilágyiné Erzsike temetése. Elvesztettük Kovácsné Erzsikét is, nagyon hiányoznak nekünk.
10-én délelőtt a Turay Ida Színházban voltunk, megnéztük a Mágnás Miskát, tetszett a pergő ritmusú zene és a tehetséges színészek játéka. Délután énekkari próba volt, 5 órától klubösszejövetel.
19-én az Operában voltak a bérletesek. A Gisellét látták, orosz balettáncosok előadásában. A világhírű klasszikus orosz balett nálunk is nagy sikert aratott.
24-én 15 órakor kezdődött a vezetőségválasztó taggyűlés. Milyen gyorsan eltelt 5 év! A betegek hiányoztak, de így is szép számmal megjelentünk, a választás érvényes volt. Vezetőnk beszámolt a végzett munkáról: programok szervezése (kulturális, helyi, sport), rendszeres színházlátogatások (bérletek biztosítása, részvétel a környezetvédelemben, szemétgyűjtés), a szervezetekkel való kapcsolat fenntartása, erősítése. Ismertette velünk a választással kapcsolatos adminisztrációt, a szavazólapokat. A vezetőség két tagja jelezte, hogy már nem tudják ellátni ezt a tisztséget. Lőrentei Erzsike megköszönte a sokéves munkájukat. Az új vezetőségnek az eljövendő öt évre sikert, kitartást, jó egészséget kívánunk!
27-én az Operában voltak a bérletesek. Erkel Ferenc Hugenották című operája volt műsoron.
31-én 15 órakor kezdődött az új vezetőség ülése, utána énekkari próba, majd január utolsó klubdélutánja. Siskáné Katika egy kedves meglepetéssel zárta összejövetelünket. Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából elmondta nekünk a költő életútját, jelentőségét az irodalmunkban, majd közösen elszavaltuk a „Már vénülő szememmel” című versét. Megható és szép volt ez a megemlékezés, köszönjük Katika!
Ezen a délutánon is gyertyát gyújtottunk két tagtársunk, Tóth János és Fazekas István emlékére…

Cseh Rózsa

Nagycsaládos hírek, visszatekintés az elmúlt évre

Nemrég alakult egyesületünk, így anyagi forrásunk még meglehetősen szűkös. Befizetett tagdíjakból és kisebb pályázatokon nyert összegekből gazdálkodunk. Nagy pályázatokon is indultunk, ahol minden feltételnek megfeleltünk, de még sem sikerült nyernünk. Nem adjuk fel, most is készül a beadandó nagy pályázat. Reménykedünk, egy nagyobb összeget sikerül nyernünk. Igyekszünk jól gazdálkodni kevés kis pénzünkkel is.

Így jutottunk el 2018. május 5-én a nyíregyházi állatkertbe. Sajnos csak 57 fő fért el a buszon, pedig lett volna még jelentkező. Szeptemberben kimentünk a focipályára pár családdal egy üstnyi paprikás krumplit kolbásszal, virslivel főzni. Egyik tagtársunk hozott ki ugrálóvárat a gyermekek nagy örömére. Míg ők boldogan, önfeledten játszottak, mi, szülők elkészítettük a finom ételt, közben jókat beszélgettünk. Nagy játék és beszélgetés közben megéheztünk. Alig vártuk, hogy elkészüljön a finom étel. Na de azért csak kész lett, szépen megterítettünk egy jó nagy asztalt és jót falatoztunk. Olyan jól éreztük magunkat, hogy nem sok kedvünk volt hazajönni estére. Ugyanebben a hónapban részt vettünk a Falunapi főzőversenyen, szabolcsi töltött káposztát készítettünk. Igaz díjat nem nyertünk, de az elfogyott mennyiségből ítélve nem lehetett rossz. December 6-án a mi gyermekeink is nagyon várták a Mikulást, így összegyűltünk a Szabó Magda Közösségi Házban ahol közösen vártuk. Családias hangulatban telt ez az este is, volt nasi, innivaló. Várakozás közben a gyermekek énekeltek, játszottak, rajzoltak a Mikulás bácsinak. Aki végre megérkezett. Alig bírta cipelni a puttonyát, hiszen 53 izgatott kisgyermek várta már nagyon. Mindenki kapott csomagot,de virgácsot nem. Mert a mi gyerekeink jók, csak kicsit elevenek. Ez az este is nagyon jól sikerült, nincs annál nagyobb öröm, mint a gyermekeink boldog arcát látni. Mint fentebb írtam, nemrég alakult civil szervezet vagyunk, a Bírósági bejegyzés után kettő év múlva kaphatjuk az adó 1%-át. Most jött el ennek az ideje. Az adóbevallás készítésénél, ha gondolnak ránk, azt nagyon megköszönnénk. Jelenleg 48 család tagja az Egyesületünknek 130 gyermekkel.Szeretettel fogadjuk az új jelentkezőket is Egyesületünkben, egy és két gyermekes családok is lehetnek tagok. Jelentkezési lap megtalálható a Szabó Magda Közösségi Házban, vagy nálam. Mobil számom: 06 20-5682-444.
Oláh Istvánné

FJE - 2019 AZ ÚJ ÉV KEZDETE

Az ünnepek elmúltával, január 6-án egyesületünk első összejövetelén elnökségi beszámolóval tekintettünk vissza a hátra hagyott 2018. év legfontosabb eseményeire az FJE életében. A Deák Ferenc utca 1-ben jöttünk össze, mint a kezdetek kezdetén, hogy ”családi körben” búcsúztassuk az óévet és köszöntsük az újat.

Egyesületünk társelnökeként ismertettem a hónapról hónapra végzett munkánk legfontosabb állomásait. Megállapíthattuk, hogy csekély számú és méretű közösségünk nagyon komoly és látványos eredményt mutathat fel. Tekintve, hogy havonta számoltunk be ezekről az Agora oldalain is, csupán néhány képpel utalunk ezekre.

xxx Képek aláírásokkal xxx
Beszélgetők oldott hangulatban
Falunapi pillanatkép
Községünk iskolatörténete az 1. Tanösvény elemünkön
Taggyűlés kerti partival
Tanösvény tábla falutörténettel az állomásnál
Beszámoló után a fehér asztal mellett
Beszámoló után

Beszámolónk elfogadása után tértünk rá az előttünk álló év kihívásaira. Megnövekedett az adminisztrációja a civil szervezeteknek, amióta az EU szabványoknak kell eleget tenni. A globális migrációs válsággal jelentkező „civil” és ál-civil problémák kivédésére szolgáló központi intézkedések az olyan kis egyesületek életét is megnehezítik, mint a miénk. Ehhez alkalmazkodnunk kell új tagnyilvántartási rendszerrel, szigorúbb, ellenőrizhető alaptörvényekkel. Külön választjuk az egyesületet tagsági díjjal fenntartó állandó tagokat és azokat a támogatóinkat, akik egy-egy program megvalósítására nyújtanak nekünk segítséget. Ezeket kidolgozni már csak hozzáértő, szakemberi útmutatással lehet. Dr. Kovács Éva segít nekünk ebben. Következő taggyűlésünkön már ez lesz a legfontosabb téma a pályázati tevékenység és az új vezetőség megválasztása mellett.

Durkó Éva FJE

Sport

Felkészülünk a tavaszra!

Január 11.-én, mondhatni idejekorán megkezdődött felnőtt csapatunknál a téli felkészülési időszak. Edzőnk, Megyesi László a szokásához híven kész edzéstervvel, illetve felkészülési meccsekkel készült, amiket több ízben Dunaharasztinak a műfüves pályáján játszottunk. A tavalyihoz képest teljesen más arculattal, illetve célokkal vágtak bele a srácok a hosszú felkészülésnek, hiszen most nem a bajnoki cím a tét, hanem talán még ennél is fontosabb, ez pedig a bennmaradás a megyei elitben. Aki a tabellára tekint és keresi a ’Pakonyi csapatot az sajnos az alsóbb sorokban, és annak is a legalján találja meg, viszont a csapathoz közeli személyek, játékosok, szurkolók tudják, hogy a tudás alapján nem ott a helyünk. Na, hát ezért is fog küzdeni a csapat, meccsről-meccsre 1-1 helyeket fellépdelve elcsípjék a bennmaradáshoz szükséges helyek egyikét.
Ha tél, akkor átigazolási időszak. Minket is érintett, hisz egy sokkoló bejelentés sújtotta az egyesületet. A tavalyi bajnokcsapat „csékája”, Csapó András, a mi „Bandink” családi okokra hivatkozva, második gyermeke születése meggátolná abban, hogy 100%-osan tudjon a csapatban teljesíteni. Ezúton is köszönjük az elmúlt 10 éves szolgálatát, de reméljük, hogy még sokszor fogunk ’Pakony-mezben látni, akár már most tavasszal. A távozók sorát bővíti a csapat egyik legfiatalabb tagja Farkas-Holpert Péter, aki egyike azon játékosoknak, akik az ifi bajnoki cím után egyből a felnőtt bajnoki címet is magukénak érezhették. Péter a kora ellenére (20) már a 3. szezonját töltötte a nagyok között, de a kevés játéklehetőség miatt úgy döntött, új kihívások elé néz. Kívánunk neki is sok sikert a jövőben, és bízunk benne hogy a „pakonyi levegő” őt is visszacsábítja a későbbiekben. No de jöjjön a másik oldal, az érkezők. A rutinos Bandink helyett érkezett egy ifjú titán Kmetykó Kevin személyében, aki védő létére igazán gólerős, jól fejelő játékos. A másik érkezőnk pedig Farkas Zoltán, aki szintén gólerős, viszont ő már egy sorral feljebb érzi otthonosan magát, ő a középpályánkat fogja erősíteni. Az edző bízik bennük, illetve az eddigi keretben, és reméli, hogy a tavaszi fordulókban eredményesebben fogunk szerepelni.
Az első bajnoki mérkőzés időpontja: 02.23 hazai környezetben fogadjuk Nagykáta csapatát.
Az utánpótlás bázisunknak sem telt/telik unalmasan a téli holtszezon, hiszen elindultak a téli PMF7Végén (Futsal-bajnokság), ahol rendre szépen, és eredményesen szerepeltek. Edzőjük Stefkó Ferenc, aki fél szezonnal ezelőtt vette át az egyik korosztályunk (U16) irányítását, és máris nagy szeretet övezi a játékosok körében. Köszönjük neki, hogy télen is nagy erővel istápolja a fiatal labdarúgóink fejlődését.
Barta Zoltán

Sayuri Sportegyesület hírei

Idei futóversenyeink időpontjai:
* 04. 19. 10:00 Húsvéti Nyúlfutás
* 08. 17. 10:00 Bográcsfutás
* 11. 01. 10:00 Tök Jó Futás – Jótékonysági esemény a Bátortábor javára
* 12. 08. 10:00 Mikulásfutás
Várjuk pakonyi és más települések futóit!
Tóth Gabriella – Sayuri SE Elnöke

Nippon Zengo csapatunk részt vett Szentesen az idei év első edzőtáborán. Napi 3 edzés várta a résztvevőket, szuper csapat, szuper hangulat, melyről Bagi Alexandra 3. danos Kyokushin karate mester gondoskodott, a Nippon Zengo egyik megálmodója. Az oktatóknak lehetőségük volt megmutatni, hogy milyen edzéseket tartanak saját településükön. Jelentem, a felsőpakonyi edző kiváló minősítést kapott, legyetek rá nagyon büszkék. Várjuk a régi és az új jelentkezőket is edzéseinkre, ahol megtalálható sok eszköz (kettlebell, TRX, tornaszalagok, koordinációs létra, súlyzók, pontkesztyűk…) Gabit egy óriási megtiszteltetés érte, februárban Szentesen tarthatott helyettesítést Alexa helyett. Gratulálunk!
Uzsoki Olivér – Sayuri SE Alelnöke

A Kurosawa Dojo hírei:
Sűrű az idei év versenynaptára is.
Február 2-án volt az év első versenye. Két versenyzőnk készült, de sérülés miatt csak az egyikük léphetett tatamira. Uzsoki-Tóth Lilien (8 éves) kategóriájában és súlycsoportjában Országos Bajnok lett! Kemény küzdelmek voltak, melyeket fejrúgással és test KO-val nyert! Gratulálunk!
Március 2-án Diákolimpiára megyünk, szurkoljatok neki!

Március, április környékén szeretnék egy INGYENES karate csoportot indítani, ehhez keresem a termet, mely befogad minket. Szeretném minél több gyermekhez eljuttatni azt a szellemiséget, melyet a Budo karate nyújt. Amit itt elsajátíthat: fegyelem, kitartás, tisztelet, alázat, közösséghez tartozás, mozgás szeretete, mozgáskoordináció és koncentrációs képesség fejlesztése.
Tóth Gabriella – Senpai

Hátbelső

Hátlap

MEGHÍVÓ

Jótékonysági BATYUS BÁL

A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezete BATYUS BÁLT szervez, melyre szeretettel meghívja Önt!

Helye: Herman Ottó Általános Iskola tornaterme
Ideje: 2019. március 23. 19 órától
Belépőjegy ára: 2000 Ft

A jó hangulatról Kerepeszki Norbert gondoskodik.
Énekes-táncos műsor és Tombola!
ESZEL-ISZOL, AMIT HOZOL!

Kérjük, részvételével támogassa a
Vöröskereszt felsőpakonyi szervezetének JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT!

Jegyek elővételben
Czirják Józsefnénál, Oláh Istvánnénál és
Füzi Annamáriánál kaphatók.

Vezetőség

2019_02_feb.txt · Utolsó módosítás: 2019/02/15 14:49 szerkesztette: bavegh