Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2019_07_aug

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIX. évf. 7. szám, 2019. augusztus

Lapzárta: aug 05.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe

„Augusztus 20-a – államunk születésnapja! Boldog születésnapot, Magyarország!” - Ezekkel a megható szavakkal köszöntött minket Farkas Évi színművésznő a Petőfi téren. Kedves ismerősök vártak minket: a gyáli Kaleidoszkóp Színpad tagjai, Metzker Pál hegedűművész, a Darumadár Nyugdíjas Egyesület és a falunkbeli barátok, ismerősök.

Elénekeltük a Himnuszt, majd Nagy János polgármester úr ünnepi beszéde következett.

Történelmünk legjelentősebb eseménye az államalapítás volt, melynek központi alakja Szent István királyunk. Püspökséget, templomokat épített, bátor, erős és igazságos alakja korszak- és sorsfordító volt. Törvényeket hozott, melyek irányt mutattak az őt követő korszakoknak. Polgármester úr megható és szép szavakkal beszélt történelmünk nagy eseményeiről, első királyunk irányt mutató tetteiről, melyek a mai napig is érvényesek.

Farkas Évi meglepetésnek szánta az ünnepi műsort. Reményik Sándor: Mindennapi kenyér című versével kezdte. „Kenyér vagyok, mindennapi kenyér”… Évi nagyon szépen szavalta ezt a verset. „Benne van az újrakezdés magja, benne van a harchoz új erő, benne van az élet.” A Kaleidoszkóp Színpad tagjai az István, a király dallamaira, nagy kosarakkal vonultak be, szimbolikusan bemutatva, hogy hordták az ország különböző részeiről a földet, amíg kialakult a domb, ahol megkoronázták Istvánt. Metzker Pál hegedűkísérete vezette be az új kenyér köszöntését. A Darumadár Nyugdíjas Egyesület olyan népdalokat gyűjtött össze, amelyek az éltető búzáról, az áldott kenyérről szólnak, ahol „fűzfa-tekenőben cipót dagaszt” az édesanya.

A Kaleidoszkópos lányok közben eljátszották a búza vetését, gyűjtését. Elhangzik egy népmese a búzaszemről, egy másik a szegény ember kenyeréről… és mindez úgy, hogy a Darumadár tagjai énekelnek, majd Metzker Pál hegedül egy-egy ide illő népdalt. Mi ott ültünk és megdöbbenve néztük, hallgattuk ezt a csodát. A tikkasztó hőség sem volt már olyan elviselhetetlen.

A különböző korú résztvevők összehangolt műsora olyan megható volt, ezt a mi egyszerű szavainkkal talán ki sem tudjuk fejezni! Szeretném megköszönni valamennyiünk nevében Farkas Évinek, hogy tehetségével, lelkes munkájával ilyen örömöt szerzett nekünk.

Arnold Fülöp akolitus megszentelte az ünnepi kenyeret. Ezt a szép hagyományt nem tudták elfeledtetni velünk az évszázadok. Jó volt látni és átérezni (szüleink, nagyszüleink emlékeiből is) ennek az ünnepnek éltető melegét. Az új kenyér megszegésére Polgármester urat kérték fel a szervezők, majd megkóstolhattuk, hogy megmaradt-e az a felejthetetlen íze.

A Szózatot énekeltük volna el, de egy technikai hiba miatt a Himnusz dallamaival zárult ez a megemlékezés. Köszönjük a szervezők munkáját, jó volt együtt ünnepelni!

Cseh Rózsa

Önkormányzat

Szabó István: "Felsőpakony az egyik legsikeresebben pályázó település a megyében.”

- 2016. januárjában jelentette be, hogy önálló régió lesz Pest megye 2021-től. Milyen előnyökkel jár ez a megyének és Felsőpakonynak?

- A fővárostól való leválás célja, hogy a Budapesthez képest kevésbé fejlett Pest megyére kedvezőbb európai uniós támogatási feltételek legyenek érvényesek 2020 után. A megye települései ugyanis semmivel sem nyertek többet Budapest közelségéből, mint bármelyik hazai nagyváros. Uniós forrásból sem jutott több, sőt, kevesebb, ezért is hozta létre a kormány a Pest Megyei Kompenzációs Alapot, amellyel 80 milliárd forintot biztosított a megye számára. Így minden településünk – Felsőpakony is – több pénzhez jutott.

- Milyen fejlesztések valósultak meg ebből a megyében és a településünkön?

- Olyan nagyságú beruházásokat hajtottunk végre, amelyekre nem volt példa az elmúlt évtizedekben Pest megyében. 60 egészségügyi szakrendelő épül vagy újult meg a megyében; 285 kis- és középvállalkozást nyert összesen 9 milliárd forintot telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre; 123 településen épültek/újultak meg utak 11 milliárd forintból; 81 településen épül óvoda/bölcsőde, belterületi kerékpárutak épülnek; ipari parkokat alakítottunk ki; megoldottuk több település csapadékvíz elvezetését; és 20 település élelmiszerpiaca újul meg. Az elmúlt hónapokban nem volt olyan nap, amikor ne lett volna egy elkészült fejlesztés átadója a megye valamelyik településén.

- Mindez Felsőpakony tekintetében is beruházásokat, felújításokat jelentett, és jelent majd az elkövetkezendő időszakban.

- Felsőpakony közel 840 millió forintnyi pályázati forráshoz jutott hozzá. Ebből épül bölcsőde, több ütemben történt felújítás az óvodában, sőt, hamarosan bővítésre is sor kerülhet. Kerékpárút építésére nyílt lehetőség, és a vállalkozói park egy részének fejlesztése is megkezdődött, útfelújítással, víz, gáz és csatorna kiépítésével. Fontos, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem helyi vállalkozások is kaptak támogatást telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre. Felsőpakony az egyik legsikeresebben pályázó település a megyében.
- A megyei önkormányzat gyűjti össze a Pest megyei értékeket, hol tart ez a munka?

- Ez egy igazi sikertörténet. Nemcsak az értékek száma miatt, ami már jóval meghaladja a 200-at, hanem ahogy az emberek, települések reagáltak erre a kezdeményezésre. Nagyszerű az élmény, ahogy újra felfedezzük egymás értékeit. Felsőpakonyról is várjuk a pályázatokat, biztos vagyok benne, hogy nemsokára innen is lesz megyei érték.

forrás: www.pestmegye.hu

+fotó Az önálló Pest régió bejelentésekor

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásának időpontját 2019. október 13-ra tűzte ki Áder János Köztársasági Elnök Úr, illetve a Nemzeti Választási Bizottság. Ezen a napon 5 évre választunk polgármestert, önkormányzati képviselőket, illetve szavazhatunk a Pest megyei Közgyűlésbe jelölteket állító megyei listákra.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről, melyet augusztus 23-ig kell kézhez kapnia.

A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:

  1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont október 4-én 16 óráig.
  2. a személyes adatok kiadását megtiltani.
  3. a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni, mely abban az esetben, ha az szeptember 27-én 16 óráig történik, lehetőséget ad a nemzetiségi önkormányzatok tagjainak választására szolgáló részvételre is október 13-án.

A szavazóköri névjegyzék módosítására két esetben van lehetőség:

  1. Átjelentkezés: annak, akinek 2019. június 26-án érvényes magyarországi tartózkodási helye volt, amely még október 13-án is érvényes, lehetősége van kérelmezni, hogy tartózkodási helyén szavazzon. Ennek a kérelemnek legkésőbb október 9-én 16 óráig kell beérkeznie a helyi választási irodához, lehetőség van azt személyesen, levélben, illetve elektronikus azonosítással vagy anélkül elektronikus úton előterjeszteni, és a tartózkodási helynek ekkor is érvényesnek kell lennie. Az átjelentkezéssel szavazók a tartózkodási helyük szerinti szavazókör névjegyzékébe kerülnek felvételre, és az ott induló képviselőjelöltekre adhatják le szavazatukat.
  2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton október 9-én 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton október 11-én 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton helyi választási irodánál, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál.

Külképviseleti szavazásra október 13-án nincs lehetőség.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), továbbá levélben vagy személyesen.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását vonhatja maga után.

A szavazás október 13-án reggel 6 órától 19 óráig tart. Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért a választáson való részvétel érdekében nagyon fontos az okmányok érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése.

A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.

A személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal; régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal; valamint magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány, és vezetői engedély csak abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, képmását, és aláírását.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A személyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya hátoldala), vagy a személyazonosító jelről szóló hatósági igazolással/bizonyítvánnyal lehet igazolni. A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben tartalmazza a lakcímet – lehet igazolni.

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára lehet, a jelölt vagy lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy ). Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és az urnába dobja.

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző
Elérhetősége: 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u 9.
tel.:0629/317-131, vagy 0620-929-9686
e-mail: jegyzo@felsopakony.hu
Helyettes: Kronvalter Emília

Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatalban, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Kronvalter Emíliát. (tel: 29/317-131).

Helyi Választási Iroda

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLTEK RÉSZÉRE

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásának időpontját 2019. október 13-ra tűzte ki Áder János Köztársasági Elnök Úr, illetve a Nemzeti Választási Bizottság. Ezen a napon 5 évre választunk polgármestert, illetve önkormányzati képviselőket.

A polgármesterjelölteknek legalább 90, a képviselőjelölteknek legalább 30 érvényes ajánlást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy hivatalosan is nyilvántartásba lehessen őket venni.

Az ajánlóívek igénylésére 2019. augusztus 24-2019. szeptember 9-ig van lehetőség a Helyi Választási Irodánál a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban, melynek feltétele a megfelelően kitöltött nyomtatvány (A4) benyújtása. Az ajánlóívek leadására 2019. szeptember 9-ig van lehetőség, és a megfelelő számú ajánlás mellett ekkor szükséges leadni a jelölt bejelentésére szolgáló nyomtatványt (E2).

Felhívjuk a tisztelt jelöltek figyelmét az ajánlások gyűjtésével kapcsolatban arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személynek fel kell tüntetnie nevét, személyi azonosítóját - ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát - és aláírását, e nélkül az ajánlóíven szereplő ajánlások érvénytelenek. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a lenti kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelölteket, hogy választási plakátokat elhelyezni

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

Helyi Választási Iroda vezetője:
dr. Göndör-Kökény Katalin, jegyző
Elérhetősége:
cím:2363 Felsőpakony, Petőfi S. u 9.
tel.:0629/317-131, vagy 0620-929-9686
e-mail: jegyzo@felsopakony.hu
Helyettes: Kronvalter Emília

Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatalban, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Kronvalter Emíliát. (tel: 29/317-131).

Helyi Választási Iroda

Iskolakezdő csomag

Az első osztályba lépés rendkívül meghatározó mérföldkő mind a gyerek, mind a szülő számára. Új kihívást jelent a szülőknek, gyermekeknek egyaránt. Új környezet, új elvárások, sok új információ. Az ezzel járó bokros teendők miatt nagy feladat a szülők számára is: hogyan lehet kézben tartani a dolgokat, hiánytalanul beszerezni mindent, amire szükség lesz. Ebben szeretnénk némi segítséget nyújtani a leendő kis elsősöknek és szüleiknek.
Nagy örömmel értesítem Önöket/Titeket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata idén első alkalommal iskolakezdési csomaggal kíván hozzájárulni a tanévkezdéshez.
Remélem, örömüket lelik majd a tanszerek használatában.
Nagy János polgármester

+ kép


Agnyija Barto: Első nap az iskolában
Mennyi, mennyi érdekesség,
mennyi, mennyi izgalom!
A tanító néni belép,
fel kell állni? Nem tudom.
Hogy nyílik fel szépen,
csendben a pad fényes fedele?
Ha felállok, mit kell tennem,
hogy ne csapjak zajt vele?
„A táblához gyere ki csak!”
- szól a néni s kimegyek,
a kezembe krétát is ad,
a krétával mit tegyek?
Megtanít ő türelemmel,
hogy kell húzni vonalat,
s hogy a táblát tenyeremmel
letörölni nem szabad.
Mennyi lány van itt! Lassacskán
tudom mindnek a nevét:
négy Annácska van, meg
aztán Sárikák és Erzsikék.
Első nap az iskolában,
padban ülök, figyelek,
nem moccantom fejem, lábam
- nagy dolog ez, gyerekek!

Közmeghallgatás

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 18-án, szerdán 18.00 órakor közmeghallgatást tart a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház épületében.
A közmeghallgatás során Felsőpakony Nagyközség polgármestere, Nagy János bemutatja a település 2018. évi pénzügyi gazdálkodását, valamint a fejlesztéseket. Ismerteti a jövő évi terveket, majd a lakosság kérdéseire válaszol.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Polgármesteri Hivatal

Végre kihirdették! Újabb győztes pályázat!

Lesz BÖLCSŐDÉNK!

Tavaly szeptemberben, a kerékpárutas pályázat előtt három nappal került beadásra a felsőpakonyi bölcsőde pályázat. A kerékpárút kivitelezésére egy hónappal ezelőtt zöld lámpát kaptunk, s mivel az előzetes elbírálás során nagyon jó pontszámot kaptunk a bölcsőde anyagra is, bizakodva és türelmetlenül vártuk az eredményhirdetést.
Megtörtént! Ahogy azt dr. Szűcs Lajos Képviselő Úr is örömmel hirdette: a Pest Megyei Kompenzációs Keret terhére kiirt bölcsőde építési pályázaton pozitív elbírálásban részesültünk.
Rövidesen lesz BÖLCSŐDE Felsőpakonyon!
A Babóca Bölcsőde a pályázatban foglaltaknak megfelelően 223.999.999 Ft támogatással épül meg. Első ütemben két csoportszobával 28 gyermeknek biztosít majd férőhelyet.
A megvalósítás a Templom téren, a Református Templommal szemben elhelyezkedő üres önkormányzati területen történik majd. A kivitelezés a támogatási szerződés aláírása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, akár már idén ősszel elkezdődhet.

Orvosi eszközbeszerzés pályázat

Speciális eszközök az új orvosi rendelőben!
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” című pályázaton 2.972.482 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Felsőpakony.
A pályázati összegből speciális orvosi műszerek, eszközök beszerzése valósul majd meg, többek között a rövidesen átadandó új orvosi rendelő berendezése, hatékony működése céljából.

Tovább épül, szépül a művelődési ház és a rendezvényház

A Magyar Falu Program keretében indult önkormányzatunk „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése„ című pályázaton. A konkrét cél a Szabó Magda Könyvtár és Művelődési Ház, valamint a Lagúna Rendezvényház fűtéskorszerűsítése, valamint a rendezvényház homlokzati szigetelése és tetőcseréje. A pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, megfelelt valamennyi előírásnak, így a kért maximális támogatásból, 15.699.266 Ft-ból valósulhatnak meg a munkálatok!

Vízosztás az állomáson

A nagy hőségre való tekintettel az önkormányzatnál nyári diákmunkán résztvevő diákok közreműködésével vízosztással igyekeztünk enyhíteni a nagy meleg okozta kellemetlenségeket.

+ kép

Új hinták a játszótéren

Bár a játszótéri nagy csúszda javításra, cserére elszállított darabjai - a folyamatos ígéretek ellenére - még mindig nem érkeztek meg, augusztus elején egy új mérleghinta felállítására került, a bejáratnál levő hinták helyett pedig a váz festése után elhelyezésre kerültek a képen látható gyermek- és laphinták.

+ kép

Helyi önkormányzati választások 2019

Áder János köztársasági elnök a 2019. évi önkormányzati választást október 13-ára, vasárnapra tűzte ki.
Felsőpakony Nagyközség Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy Felsőpakony Nagyközségben polgármesterjelölt állításához 90 fő, egyéni listás jelölt állításához, képviselőjelöltséghez 30 fő választópolgár ajánlása szükséges.
Bővebb információ a választással kapcsolatban a felsopakony.hu oldalon található.

dr. Göndör-Kökény Katalin HVI vezetője

TÜDŐSZŰRÉS

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy FELSŐPAKONY nagyközségben

2019.08.30-tól 2019.09.09-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig
Szerdán: 12-18 óráig
Csütörtökön: 8-14 óráig
Pénteken: 8-14 óráig

A tüdőszűrés helye:
Lagúna Rendezvényház
2363 Felsőpakony, Petőfi u. 15.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve, ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint - Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

VÖRÖSKERESZTES RUHABÖRZE

a Lagúna Rendezvényházban
2363 Felsőpakony, Petőfi u. 15.

Használt gyermek- és felnőtt ruhák ingyen!
2019. szeptember 02-től 13-ig

02. hétfő: 08.00-11.00
03. kedd: 14.30-17.30
04. szerda: 08.00-11.00
05. csütörtök: 14.30-17.30
06. péntek: 14.30-17.30
09. hétfő: 10.00-13.00
10. kedd: 14.00-17.00
11. szerda: 10.00-13.00
12. csütörtök: 14.00-17.00
13. péntek: 10.00-13.00

A VÖRÖSKERESZT FELSŐPAKONYI SZERVEZETÉNEK RENDEZÉSÉBEN

Óvoda

ÚJSZÜLÖTTEK

Szadai Liliána - 07.11.
Szabó Máté - 07.16.
Kocsis Kinga - 07.16.
Csasznyi Botond Nolen - 07.20.
Vadász Richárd Bendegúz - 07.26.
Ignácz Norina - 07.29.
Barkóczi Zita - 07.30.

Iskola

Nyári tábor. Még készül…

Katolikus

HA ITT LETTÉL VOLNA

Lassan véget ér a nyár, a miserend is visszatért az eredeti, megszokott időpontba. A nyár folyamán - Béla atya szabadsága alatt - Vecsésről és Pestszentimréről érkeztek vendég atyák szentmisét bemutatni.
Július közepén Dél-Olaszországba, Pió atya sírjához zarándokolhattunk a szívünknek kedves Fekete Roland plébániai kormányzó lelki vezetésével.
Augusztus hónap sok szép napot „hozott”. A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. A krónikák szerint Szent István király ezen a napon ajánlotta fel hazánkat az Istenanya oltalmába. Templomunkban délután 5 órakor volt szentmise.
Augusztus 20. a legősibb magyar ünnep. Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. István király idejében öt nappal korábban ünnepeltek, majd Szent László tette augusztus 20-át ünnepnappá. Egyházközségünk képviselői is részt vettek településünk ünnepi rendezvényén.
Dr, Beer Miklós váci megyéspüspök tizenhat év püspöki szolgálat után nyugdíjba vonult, utódjául Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát nevezte ki Ferenc pápa.
Marton Zsoltot augusztus 24-én 10 órakor a Váci Székesegyházban szentelte püspökké Erdő Péter bíboros, Michael Blume apostoli nuncius és Beer Miklós püspök.
Új püspökünk – Marton Zsolt úr munkásságára kérjük Isten áldását, hogy hitben és szeretetben tudja végezni a rábízott feladatokat.

A Felsőpakonyi Római Katolikus Templom 2019. szeptember 15-én 25 éves jubileumát ünnepli…

A pihentető nyár után mindenkinek szép őszi napokat, a pedagógusoknak és diákoknak sikeres 2019/2020-as tanévet kívánok.

Berencsi Gézáné
egyháztanács világi elnöke

Református

Tetőtől talpig

Ezt a címet viselte idei hittantáborunk, melyre június utolsó hetében került sor Fülöpházán, a mindnyájunknak oly kedves Papp – tanyán. Vasárnap délután törtük meg az idilli csöndet érkezésünkkel. Gyermekek, ifisek, felnőttek – összesen 40 személy. Ez a nap eligazításokkal, szobafoglalással, bemutatkozással telt.
Hétfőtől elkezdődtek a program szerinti foglalkozások. Minden délelőtt egy-egy bibliai történet hangzott el, melyek testrészeinkhez kapcsolhatóak: Jézus és Tamás (János 20:19-29) a szemhez, A süketnéma meggyógyítása (Márk 7:31-37) a fülhöz, Pál Athénban (Ap.Csel. 17.) a szájhoz, Tábita feltámasztása (Ap.Csel. 9:36-43) a kézhez, Lábmosás (János 13:3-17) a lábhoz. Ezen történetek központi igazságain túl szó esett arról is, hogy Istennek csodálatosan gondja van arra, aki már Jézusnak adta életét. Gondoskodik róla tetőtől a talpáig minden testrészéről és természetesen a benne lévő lélekről is. Az érdeklődés felkeltése céljából a történeteket játékkal vezettük be vagy zártuk le. Az előadáson elhangzottakat csoportfoglalkozásokon beszéltük meg, megtanultuk az aranymondást, majd ebéd után kreatív foglalkozás keretében még egyszer átismételtük a tanultakat. Vacsora előtt izgalmas történetet hallgattunk meg. Vizi Dániel a gyermekek számára, C. S. Lewis író Narnia krónikái c művét dolgozta fel, és számítógépes megoldással, képanyaggal illusztrálva adta elő a történetet, s annak magyarázatát.
Közben folyt a lelkes előkészület a péntek esti „színpadi” jelenetre szintén csoportokban. Itt már az ifisek is szerepeltek. Egy bibliai történetet vagy egy tábori élményt kellett megjeleníteni röviden, frappánsan. Elképesztő a gyermekek ötletgazdagsága! Nagyon ügyesen szerepelt mind a 4 csoport. Munkafüzetükbe nyomdákat gyűjthettek a táborozók, amiket pénteken ajándékra tudtak beváltani. Füzetvezetésért, reggeli tornán való részvételért, valamint Ige felmondásáért jártak a nyomdák. Öröm volt megtapasztalni a gyermekek igyekezetét! És, ami elmaradhatatlan a hittantáborban, az a sport. Zajlottak a versenyek rengeteg sportágban. Az ifisek szerveztek, értékeltek, a kisebbek lelkesen gyakoroltak. Isten kegyelméből még a nyílt medence adta lehetőséget is ki tudtuk használni: volt vízben futó verseny. Kiemelt versenyszámként szerepelt a igekeresés a Bibliából és az énekverseny.
Ha hittantábor, akkor bátorságpróba. Nem hagyja nyugodni a táborozókat a kérdés: Mikor lesz? Mert ez titok. Most nem kellett sokáig várakozniuk. Kedden este vonultak ki sötétben a közeli erdőbe, ahol meg kellett birkózniuk az akadályokkal.
Nem volt gond a viselkedéssel. Mindenki tette a dolgát, a gyerekek odafigyeltek egymásra, rendben tartották a szobákat, nem válogattak az ételekben. Igaz, Ibolya néni már tudja, mit szeretnek, kedvükre való volt mindig a menü.
Minden este imaközösséggel zártuk a napot. Nagyon szépen imádkoznak a gyermekek. Megható volt hallani, ahogy a gyermekajkakon kigördülnek a tiszta szívből fakadó hálaadó szavak.
Vidáman, békésen, szeretetteljes hangulatban repült el a hét. Valóban úgy éreztük, ahogy a tábor jelképe mutatta: Isten egyik kinyújtott tenyerén tart gyöngéden, simogatóan, a másikkal befed, hogy megvédjen, oltalmazzon. Övéi vagyunk tetőtől talpig. Hála és dicsőség Neki!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

Gyermektábor és népmese napja

Remélem egy oldalba kifér… folyamatban.

Civil

A DARUMADÁR NYUGDÍJAS EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA

Gyorsan elsuhant ez a szép nyári hónap! A nyaralások, unokák felügyelete és egyéb családi kötelezettségek miatt kissé megfogyatkozott létszámmal, de igyekeztünk részt venni rendezvényeinken.
04-én énekkari próba volt, majd meghallgattuk a július-augusztus programjait. A nyaralásból visszatértek – szép barna arccal – megtartották élménybeszámolóikat.
11-én az énekkari próba után vendégek érkeztek, a Polgárőrség tagjai jöttek el hozzánk. Felhívták a figyelmünket azokra a veszélyekre, amelyeket ugyan ismerünk, és napról-napra tapasztalunk, de nem mindig vagyunk elővigyázatosak. Felsorolt példákkal igazolták mindazokat a veszélyes helyzeteket, melyekbe jóhiszeműségünk sodorhat bele. Köszönjük Tamás Ákosnak és a Polgárőrség tagjainak, hogy eljöttek és figyelnek ránk.
13-án Gyálon a Közösségi Házban részt vettünk egy koncerten, ahol Kárász Eszter énekelte Edith Piaf dalait. A régen hallott, ismert dallamok a mi fiatal éveink hangulatát idézték!
18-án énekkari próba, majd vezetőségi ülés volt. Augusztus 15-én lesz egy program a Sportpályán, a „Sportos, főzős, evős…” ,ezt mi szervezzük már harmadik éve, és már készülünk rá.
19-én Albertirsán voltunk egy nyugdíjas találkozón, ahol énekkarunk is fellépett, nagy sikerrel. Az étkezéssel egybekötött fürdés ezt a szép nyári napot emlékezetessé tette.
25-én énekkari próba volt, majd a nyaralásból visszatértek élménybeszámolója következett. Siskáné Katika az Erzsébet-utalványt ismertette, mely szeptember 15-től lesz érvényben.
27-én Farkas Évi műsoros estjét néztük meg, a „Se veled, se nélküled” címűt.
Az augusztusi programokkal pedig már búcsúzunk a nyártól!

Cseh Rózsa

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk köszönetet mondani magam és családom nevében azoknak, akik július 07-én elkísérték utolsó útjára gyermekemet, Jankó Imre Lászlót, és gyászunkban osztoztak velünk.

Jankó Imréné
és családja

PÁTRIA TAKARÉK

EZT AZ ANYAGOT ÁT KELL BESZÉLNÜNK, SZERINTEM KIVONATOLVA, HA MEGJELENIK IS VALAMI BELŐLE….

PÁTRIA TAKARÉK
IGAZGATÓSÁG
GYÖMRŐ

Petőfi Sándor u.22.

LAKOSSÁGI BEADVÁNY
Tisztelt Igazgatóság!
Panasszal és kéréssel fordulok Önökhöz, mind a magam, mind Felsőpakony község lakóinak nevében, abban a reményben, hogy levelem eljut az illetékes kezekhez!
Mondhatom így, mert mindazokkal, akikkel szót váltottam, és akik megkerestek panaszaikkal, egyetértésükről biztosítottak és felhatalmaztak e beadványra. Ha szükséges, aláírásokkal megerősített petíció benyújtására is vállalkozom ebben a témakörben.
Nem tudom, kihez fordulhatnék személy szerint, mert nem ismerem a hierarchikus rendjét az Önök bankjának, de bízom abban, hogy meghallgatásra találok.
Az utóbbi években többször is változott tulajdonosi helyzetük. Évek óta kellett tapasztalnunk a Takarékszövetkezet ügyfeleként a változásokkal együtt járó kisebb-nagyobb eljárási gondokat, a digitalizációval beköszönő igazodásokat, melyek főként az idősebbeknek – mint jómagam is – nehézséget jelentenek. De ahogy tudtuk, túltettük magunkat rajta, mert az Örkényi Takarékszövetkezet, majd Pátria Takarékszövetkezet felsőpakonyi kirendeltségének munkatársai ebben készségesen segítségünkre voltak.
PANASZUNK:
Rendkívül rosszul érint bennünket, felsőpakonyi lakosokat, hogy az a pénzintézet, amely valamikor az Örkényi Takarékszövetkezet fiókjaként indult egyre népesedő falunkban – kezdetben magánterületen bérelt aprócska irodában, majd önálló, saját épületben, amelyet alig pár éve, hogy bővítettek és korszerűsítettek -, most bezárta előttünk ajtaját és Ócsára költöztette tevékenységét. Oda, ahonnan elindult, és úgy, hogy meg se kérdezték tőlünk: rendjén valónak érezzük e ezt a visszafejlődést, közvélemény- kutatás nélkül, ad acta téve a dolgot.
Lenyeltük a békát, mert kezdetben kiutat kaptunk azzal, hogy egy szerdai napot meghagytak egy személlyel, akinél ügyeinket intézhettük. Nem értve ugyan a központosítás elrendelését és megvalósítását, de tudomásul vettük a helyzetet, bár magunkban lázadoztunk, hogy miért kell megváltoztatni azt, ami jól működött, ami a lakosság érdekeit szolgálta, amely fiataloktól az idősebbekig, mindenki életét megkönnyítette, ami egy kifejezetten jó szolgáltatási rendszer volt! Aztán néhány hét után a heti egy napot is elvették tőlünk! Maradt a hol késő, hol kimaradó vonaton való –régi időket idéző –, bumlizás Ócsára!
Eddig személyes jó kapcsolatunk volt az intézménnyel, a benne dolgozó személyzettel, akiket ismertünk és megbíztunk bennük, és akik szintén ismertek bennünket és segítségünkre voltak tanácstól kezdve az ügyintézés útvesztőiben való eligazodásig. Úgy tudjuk, eredményes, jó munkát végeztek, hasznára váltak a szolgáltatásnak, mi pedig szerettük őket! Nagyon sajnáljuk elvesztésüket, hiányoznak nekünk! Ócsa nem pótolja az elvesztésüket, idegenek vagyunk egymásnak, visszafejlődtünk a múltba!
Annál is inkább nem értjük, miért volt erre szükség, mert Felsőpakony Nagyközség lakosságának száma közel 3600 fő és egyre többen leszünk a folyamatosan betelepülőkkel együtt. Havonta jelenik meg a helyi újságban az újszülöttekről való értesítés, hogy 3-5 kisgyermekkel lettünk gazdagabbak! Nő a létszámunk, egyre többen lesznek azok, akik számára egy pénzintézet közelsége létfontosságú, ezért megközelítése, elérése is az!

A Kormány célja a családok támogatása, ez az év a Családok Éve! Minden intézkedés, törvény erről szól az utóbbi hónapokban. Ez dől a rádióból, mutatja a televíziós csatornák valamennyi hirdetése! Mi tiszta szívből üdvözöljük ezt a törekvést és megdöbbent bennünket, hogy a Pátria Takarék ezzel pontosan szembe halad!
Hogyan lehetséges, hogy egy olyan községben, ahol kismamák sora és többgyermekes anyukák hada számít arra, hogy valóban megkapják azt a figyelmet és támogatást, odafigyelést és segítséget – amire joggal számítanak -, ennek ellenkezőjét kell, hogy tapasztalja?!

Miért kell babával a hasukban vagy babakocsit rángatva a vonatlépcsőn, kisgyermekkel a karjukon mások jóindulatának kiszolgáltatva elérni, hogy egy szomszédos községben elintézhessék pénzügyeiket? Olyan vonatra, amelyik többet késik, mint nem, ahol nincs váróterem, ahol még a lépcsőt sem engedik le könnyítésül, mert a vonat személyzetét nem érdekli, hogy egy babakocsi feltornázása cirkuszi mutatvánnyal felér!? Mint ahogy egy idős ember kínos-keserves felkapaszkodása se rázza meg a lelkiismeretüket! Miért kell nekik a hazafelé tartó vonat lekésése után egy büdös, szűk váróterem falai vagy a veszélyes sínek közt küzdeni az unatkozó gyermekekkel?!
Ki tud arra választ adni, miért kényszerítik az idős, rosszul látó, technikához nem értő embereket kártyás pénzfelvételre, mikor ők azt szokták meg, hogy nyugdíjfizetési napon elmennek a kis járandóságukért a Takarékba, ahol kellő figyelmességgel kiszolgálják őket?! Idegenkednek, sőt félnek a rájuk kényszerített automatáktól! Akkor is félnek, ha azt bizonygatják nekik, hogy megtanulható!
KÉRÉSÜNK:
Állítsák vissza a helyi szolgáltatást! Felsőpakony is megérdemel annyi figyelmességet a szolgáltatásban, mint a szomszéd községek! Tudjuk, hogy a magántulajdonba vett intézmények szabadok és függetlenek, de mi is azok vagyunk, és szeretnénk, ha bennünket is megtisztelnének ezzel! Megdolgoztunk azért, hogy korrekt pénzintézeti kapcsolatunk legyen, amelyik nem rajtunk takarékoskodik, hanem bennünket segít a takarékoskodásban! Sajnáljuk, hogy birkamód tűrtük a fölöttünk való rendelkezést és nem álltunk ki az itt dolgozók mellett sem.
Kérjük, hogy a Pátria Takarék vezetése gondolja újra intézkedését és vonja vissza az ellenünk hozott döntését! Hozzon olyan értelmes és lakosságbarát döntést, amellyel mi is elégedettek lehetünk!
Remélni szeretném: egy olyan tisztes Bank, mint a Pátria ,célja nem az, hogy megtorpedózza a Kormány intézkedéseit, a családok érdekében hozott törvények megvalósítását! Egy felújított, minden igénynek megfelelő szolgáltató intézményt bezárni egy fejlődő község és a felsőpakonyi lakosok előtt rossz látszat. Sajnos.
Megkülönböztetett tisztelettel többek nevében várom szíves válaszukat, és várjuk pozitív intézkedéseiket! Olyan megoldást, amely valamennyiünk javát szolgálja. Előre is köszönve:

Durkó Éva Cecília felsőpakonyi lakos,
a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület társelnöke

Felsőpakony, 2019. VII. 30.

JÚLIUSI FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET

Kánikulás-zivataros júliusunk a pihenés, nyaralás időszaka egyesületünkben is. Többnyire mindenki a saját kis családjával igyekezett a szabadságokat kihasználni, tervek szervezésével és megvalósításával foglalkoztunk. Unokákra vigyáztunk, velük kirándultunk, vagy épp visszavártuk őket iskolai, óvodai, egyházi szervezésű táborokból.

Mindenkinek csak ajánlani tudom kirándulásként a Szarvasi Arborétumot, ahol baglyoktól bölényekig megismerkedhetünk az állatvilág aprajával- nagyjával. Sétahajókázhatunk a Körös csatornán, s parkjában megcsodálhatjuk a Mini-Magyarország elbűvölő makett országát, amely mostanára kiegészült a „NagyMagyarország” híres, nevezetes építményeivel a felvidéki váraktól a délvidéki kastélyokig. Nem csupán visszaidézik a hajdani magyar dicsőség hangulatát, de a kihelyezett táblák komoly információkkal is szolgálnak. Gombnyomásra hol Mindszenty bíboros beszédét hallhatjuk az esztergomi Bazilikánál, hol kuruc tárogatót Munkácsnál, itt harangzúgás, amott kis vonatok zakatolása, ahogy épp a kis érdeklődők kedve tartja, akik élvezettel próbálgatják informatikai jártasságukat.

Kihasználva az”uborkaszezon” nyugalmi időszakát, többek panaszait számba véve, levelet küldtünk a Pátria Takarék igazgatóságának: telepítse vissza a kirendeltségüket a községünkbe! Látva a babakocsival küzdő, több gyermekes anyukákat, akik cirkuszi mutatványba illő manőverekkel küzdik fel magukat a vonatra, hogy Ócsán elintézhessék ügyes-bajos pénzügyi dolgaikat, s meghallgatva egy idős hölgy panaszát, milyen nehéz hozzájutnia a nyugdíjához, úgy éreztük: itt az ideje, hogy tegyünk már valamit a községben lakók, s jómagunk érdekében! Nincs mindenkinek kocsija, nem mindenki szereti az automatát - befizetni nem is lehet -, ügyeink intézése sem csupán pénzkivételből áll. Pont most veszik el tőlünk a saját pénzintézetünket, amikor a Kormány családtámogatási törvényekkel és rendeletekkel igyekszik a családok életét megkönnyíteni?! Miféle hozzáállás ez egy bank részéről? Már közel 3600 fő a község lakóinak a létszáma, rohamosan gyarapodunk, minden hónapban 3-5 gyermekecskével leszünk gazdagabbak, és akkor nehezítik meg a családok és az idős emberek életét?! Levelünket Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnek is elküldtük azzal a kéréssel: segítsen nekünk visszakapni azt a szolgáltatást, ami joggal megillet bennünket is!

Július 22-én emlékezhettünk a Nándorfehérvári Diadal napjára. Július 21-én vasárnap délután Ecsődi Jánossal együtt képviseltük egyesületünket a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapszervezet meghívására és rendezvényük segítésére azon a hajón, amely Hunyadi János és dicsőséges győzelme előtt tisztelgett. A hajónkon „AMIÉRT A HARANG SZÓL” felirat díszlett! A Batthyány térről indulva csorogtunk a Dunán a Rákóczi hídig, s vissza az Árpád hídig, minden híd előtt harangszóval hirdetve utunk célját. Koszorúnkat az Országház előtt dobtuk a vízbe, s az lassan, ünnepélyesen úszott a hullámok hátán – reméljük, Belgrádig!

A világban talán már kevesen, de itthon minden magyar tudja, a déli harangszó –pápai rendeletre - Hunyadi János óriási győzelmét dicsőíti Mehmet szultán keresztények ellen indított, hódító, óriási hadserege fölött! 1456-ban Szilágyi Mihály, Nándorfehérvár várkapitánya a falakon belül védekezett, Kapisztrán János pápai küldött a parasztokat összegyűjtve szárazföldről érkezett, Hunyadi János kormányzó pedig a fekete serege élén riasztotta szét a képzett janicsárokból álló török hadat. A Dunára összegyűjtött kisebb-nagyobb, de fürge, kis hajóival megzavarta a török hajómonstrumokat, amelyek használhatatlanná válva, áldozatul estek az elkeseredetten küzdő magyarokból, szerbekből, horvátokból álló védelemnek. Talán itt először fogtak össze a Dunamenti népek olyan híven és becsülettel, hogy kis számuk dacára is győzedelmeskedni tudtak az óriás létszámú ellenséggel szemben! Hunyadi halálával Magyarország a honvédelem igaz vezérét veszítette el.

Persze, kötelességeinknek is igyekeztünk eleget tenni. Komoly teher - magunkra hagyva - az Emlékpark karbantartása. A fűkaszával való harc megkeseríti Ecsődi János vállalkozókedvét, mert minden alkalommal szerelgetni kell a makrancos szerszámot, amely nem ekkora területre és ilyen bozótra van kitalálva. Most hiányzik igazán, hogy nem nyertünk a pályázatunkon mást, csak sorban állást. Elkezdtük a 4. Tanösvény-elem gyártását. Reméljük, a Fájdalmas Anyának szentelt katolikus templom 25. jubileumi búcsújára felállíthatjuk a Piac téren.

Durkó Éva FJE

+képek…

Velencén a vállalkozó kedvű nagycsaládosok

Eddig csak irigykedve nézegettük Ica képeit és hallgattuk sztorijait a bográcsozásról (pl. Ma sem éheztünk címmel), a kirándulásukról, az ottani nyugiról, hiszen ő Agárdon tölti a nyarakat egy kis üdülőt igazgatva.
Az egyik hétvégét nekünk „bérelte ki”. Közösen főzött, aki bevállalta. A többiek élvezték a vizet, napfényt, levegőt. Nem maradhatott el az esti fürdőzés, a koncert, a fagyizás sem. Olykor elég egy hétvége a feltöltődéshez. Köszi, hogy meghívtál, vendégül láttál minket. Jövünk máskor is!

Sárossy Szilvia

Sport

FKSE Nyár!

A nyári időszakról mindenkinek a meleg, a pihenés/nyaralás, a kerti munka, vagy éppen egy grill parti jut eszébe. Kivételek pedig ebben is vannak, és itt a kivételt a ’pakonyi labdarúgók képezik. Az előző szezont lezárva, pár játékostól elbúcsúzva kezdtük meg a felkészülést. Egy szezon után Budai László visszatért előző csapatához Bugyira, illetve Orgován László külföldi távolléte miatt kényszerült eligazolni tőlünk. Nekik köszönjük a velünk töltött egy évet, sok kellemes percet szereztek a helyi szurkolóknak. Ezt a pár játékost természetesen pótolni kellett, így mind csatár, mind kapusposzton sikerült igazolni. Előbbire Gyömrő elmúlt szezonjainak legeredményesebb játékosát, Pintér Andrást, utóbbira pedig Inárcsról Simon Benedek Bendegúzt sikerült magunkhoz csábítani, nekik sok gólban gazdag és kapott gól nélküli meccset/meccseket kívánunk. Nem szabad megfeledkezni az utánpótlásból érkezőkről sem, hiszen két ifista játékos is csatlakozott a kerethez, Lőrincz Botond és Fenyvesi Krisztián személyében. Botond szépen végigjárta a ranglétrát, minden korosztályos csapatában meghatározó játékosnak számított, így tényleg csak idő kérdése volt, mikor kerül „tűzközelbe”. Nekik is jó beilleszkedést, és minél több játékpercet kívánunk.


A felkészülés természetesen nemcsak a kemény edzésekből állt, hanem edzőmeccsekből is. Edzőnk, Megyesi László (aki már az ötödik szezonját kezdi a kispadon) szervezésében több mérkőzésen igyekezett „tesztelni” az új igazolásokat, és fejleszteni a meglévő játékosokat. Ilyenkor evidens, hogy nem az eredmény a prioritás, de több alkalommal is győztesen hagyhattuk el a gyepet. Akik ellen pedig játszottunk a következők: Törökbálint, Bp Gázgyár, Halásztelek, Isaszeg, Ócsa.

Vissza a megyei II. osztályba!


Mint az előző számban megírtuk, sajnos, nem sikerült a megyei elitben maradni, így 1 év után újra csatlakozunk a második osztályhoz. A cél természetesen nem titok, újra visszajutni. Ehhez pedig újfent nem győzzük hangsúlyozni, hogy nemcsak a csapat teljesítménye, hanem a szurkolók is szükségesek, így hát idén is bíztatunk minden sportszeretőt, hogy hétvégén buzdítsák a csapatot a jó hangulat és a győzelem reményében.


Az első 5 bajnoki időpontja és helyszíne:
08.17. 17:00 Taksony SE II. Felsőpakony KSE Helyszín: Taksony
08.24. 17:00 Felsőpakony KSE – Aranyszarvas SE Helyszín: Felsőpakony
08.31. 16:30 Felsőpakony KSE – Üllői DSE Helyszín: Felsőpakony
09.08. Pereg SE – Felsőpakony KSE Helyszín: Pereg
09.14. 16:00 Felsőpakony KSE – FC Dabas II. Helyszín: Felsőpakony

A következő sorokban pedig egyesületünk egyik legmeghatározóbb személyével, Fülöp Tamással készítettünk interjút. Ezt olvashatjátok.

Barta Zoltán: - Mióta alkalmaznak téged edzőként is Felsőpakonyon?
Fülöp Tamás: - 2013-ban kezdtem az edzői pályát, az akkori U15-ös és U18-as csapat vállalásával. Abban az évben még Tóth Rolanddal közösen vállaltuk mindkét csapat irányítását.

B.Z.: - Mi volt először a célod ezzel?
F.T.: - Már jóval fiatalabb koromban is érdekelt az edzősködés, így mikor adódott a lehetőség, hezitálás nélkül vágtam bele. Ekkor még csak ismerkedtem a helyzettel, hogy a mérkőzéseket már nem belülről, hanem a kispadról tudom befolyásolni, így a célom az alapok elsajátítása volt.

B.Z.: - Azóta mennyire változtak a körülmények a ’pakonyi utánpótlásban?
F.T.: - Az edzői pályám kezdete arra az időre tehető, mikor Felsőpakonyon jelentős mértékben elkezdődött a helyi kötődésű vezetők és játékosok integrálása a sportéletbe. Az elnök, alelnök, a vezetőségi tagok egytől-egyig felsőpakonyiak lettek, míg a felnőtt csapat keretében is elkezdett nőni az utánpótlásban nevelkedett játékosok száma. Ez idővel mindenki számára világossá tette, hogy mennyire fontos az utánpótlás szerepe a klub életében, és előtérbe helyezve a fiatalokat, a mostani időszakra jóval több lehetőséget sikerült teremteni a játékosoknak a korábbiakhoz képest úgy felszereltség, mint versenyeztetés szempontjából is.

B.Z.:- Ha információim nem csalnak, ne csak edzőként tevékenykedsz, hanem az egyesület utánpótlás vezetőjeként is. Ez milyen kötelezettségekkel jár?
F.T.: - Sajnos ez a poszt korábban nem létezett az egyesületünkben, ezért 2018 elejére addig nem látott problémákkal kellett szembenéznie a klub vezetőségének. Az utánpótlás játékosok száma csökkenni kezdett, az ellátandó feladatok száma pedig nőtt. Mivel 18 éves korom óta edző vagyok és rendelkezem a megfelelő végzettséggel, ezért kézenfekvő volt, hogy én töltsem be az említett pozíciót. A Magyar Labdarúgó Szövetség egységesen bevezette az Integrált Futball Alkalmazást, amivel teljesen elektronikussá tett minden, a versenyeztetéssel kapcsolatos ügyintézést. Az ezzel kapcsolatos teendők 95%-át én látom el. Feladataim között szerepel az igazolások, átigazolások lebonyolítása, a bajnokságokra való nevezések, a versenyengedélyek kiváltása és az ahhoz kötődő esetleges problémák megoldása, a Bozsik Egyesületi Program kommunikációs és szakmai felelőssége, illetve mindennemű probléma, ami az adott korosztály edzőjének feladatkörén túlmutat. Ezen felül, ahogy említetted, az edzői feladataimat is ellátom az U19-és együttesnél.

B.Z.: - Hogyan tudod összeegyeztetni a munkát, az edzőséget, a vezetői pozíciót, és játékosként az edzéseid?
F.T.: - Mivel „ebbe nőttem bele”, ezért az életem részévé váltak a focival kapcsolatos teendők. Már utánpótlás játékos koromban is rengeteg feladat hárult rám különböző okok miatt. A feladatok száma mindig nőtt, de mivel sosem egyszerre zúdult a nyakamba sok teendő, ezért meg tanultam kezelni a saját időm. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy élvezem, amit csinálok! Irodai munkát végzek, ami mellett az utánpótlás vezetői feladatok nagy részét praktikus módon el tudom végezni. Heti 2 alkalommal edzést tartok, és heti 3 alkalommal edzek a felnőtt csapattal. Ezek, szerencsére, többnyire egy napra esnek, így egy kalap alatt letudom. Persze az edzői szakma előzetes felkészültséget is igényel, ami néha okoz egy kis nehézséget, de legtöbb esetben ezzel sincs probléma. Ezek mellett fontos kiemelnem, hogy egy szakmailag és emberileg is nagyon felkészült és együttműködő edzői stábot sikerült összehoznunk az elmúlt 2 évben, így nagyon kevés esetben kell az U19-es korosztályon kívül más korosztályok szakmai munkájával foglalkoznom. Illetve az itthoni teendőkben is hatalmas segítség a párom, aki nélkül nem tudnám hatékonyan ellátni a feladataimat.

B.Z.: - Ha választanod kéne egyet a 2 opció közül, akkor edzőként, vagy játékosként folytatnád inkább?
F.:T.: - Szerencsére még nem kell választanom! Viccet félre téve, nyilvánvalóan eljön az idő, hogy a szervezetem megálljt parancsol, és óvatosabban kell bánnom a játékkal, azonban egyelőre még nem gondolkozom ezen. 24 évesen úgy gondolom, még mindkét „oldalon” nagyon sok kihívás vár rám, melyeknek, természetesen, állok elébe!

B.Z.: - Ha nem egyesületi titok, akkor milyen célok vannak kitűzve erre a szezonra, vagy akár hosszú távon előre lépésként utánpótlás szinten?
F.T.: - A felnőtt csapatunk célja, hogy a tabella első felében szerepeljünk, a továbbiakat pedig az őszi szezon függvényében megfogalmazzuk. Utánpótlás szinten elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsunk. Nálunk nincs olyan, hogy valaki túl sovány vagy túl kövér. Nincs olyan, hogy túl nagy vagy túl kicsi. Két féle gyerek van: aki szeret focizni, és aki nem szeret. Személyes célom, hogy aki nem szeret, annak is megtaláljuk a szórakozási lehetőségeket, azonban, aki szeret, azt már most szívesen látjuk egyesületünkben. Természetesen a képzésünk során figyelemmel kísérjük a kiemelkedő játékosainkat is, és kapcsolataink révén igyekszünk őket magasabb szinten is megversenyeztetni. Idén is volt játékosunk a Vasasnál és a Honvédnál is. Korábbi játékosaink vannak a Budapest Honvédnál vagy említhetném a Puskás Akadémiánál szereplő, korosztályos válogatott Farkas Bendegúzt. Ezen felül fontos célunk, hogy a felnőtt csapatban lehetőséget kapjanak a tehetséges fiatalok, így idén 2 utánpótlás játékosunk is a felnőtt csapattal kezdte a felkészülést: a 2003-as születésű Lőrincz Botond és a szintén 2003-as Fenyvesi Krisztián!
Minden focizni vágyó fiatalt szívesen látunk edzéseinken! Ha szereted a foci,t ne gondolkozz, mi várunk! :)
HAJRÁ PAKONY!

Barta Zoltán

Mikkamakka tábor 2. hét

Ezen a héten kicsit kisebb létszámú volt a csapat, de a hangulat, az élmény most is szuper volt.
Fantasztikus helyeken jártunk: Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, ahol lehetőségünk volt megnézni a Seuso-kincseket, Miniversum, Állatkert és ismét egy 20 km-es kerékpártúra Ócsára!
Jövőre ismét találkozunk!
Szép nyarat!

Tóth Gabriella

+fotók

Karate tábor Szentesen

A Kurosawa dojo 4 fővel (Tóth Bálint, Tóth Patrik, Uzsoki-Tóth Lilien, Tóth Gabriella) képviseltette magát Szentesen a nyári edzőtáborban, ahová Sathosi Yui Shihan is elutazott Japánból, hogy tanítson bennünket! Megtiszteltetés volt edzésein részt venni!
Reggelente futóedzések vártak ránk rengeteg ügyességi feladattal tarkítva. Délelőtt Kihon és Kata edzések voltak, ahol a technikákat és a formagyakorlatokat gyakoroltuk, alkalmaztuk. Az esti edzéseken a küzdőtechnikákat gyakoroltuk.
Kemény 5 nap áll mögöttünk.
Az 5. napon tudásunkról adhattunk számot. Tóth Bálint (5 éves) 10. Kyura, Uzsoki-Tóth Lilien (8 éves) 4. Kyura, én pedig 2. Lyura vizsgázhattam.
Embert próbáló volt, az edzések is és a vizsga is.
Ezalatt a pár nap alatt nem csak karatéztunk, edzettük, elménket is élesítettük, és emberi kapcsolatokat alakítottunk ki, mélyítettünk tovább. Együtt örültünk, együtt szenvedtünk.
Yui Shihan egyedinek találta azt, amit a táborban látott, az étkezések alatti fegyelmet is. Seizában (sarokülésben) étkeztünk, hashival (evőpálcikával) ettünk.
Megemlékeztünk stílusalapítónk, Sosai Masutatsu Oyama születésnapjáról. Shihan Brezovai Sándor kérdéseket tett fel a gyerekeknek és a felnőtteknek. Megkérdezte, miért baj, hogy a Kyokushin szétszakadt Sosai halála után? Lilike nagyon ügyesen azt válaszolta: Mert egy nagy család vagyunk! És igen, mi egy család vagyunk, ahova jó tartozni!

Gabi sempai

+fotók

Hátbelső

Hátlap

FALUNAP PLAKÁT

2019_07_aug.txt · Utolsó módosítás: 2019/08/21 20:21 szerkesztette: kadar.rozalia