Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2019_08_szept

Felsőpakonyi Agora

KIVETTEM AZ ANYAGOT, DOLGOZOM VELE. MÓDOSÍTÁS ESETÉN KÉREM SZEMÉLYESEN JELEZNI!

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXIX. évf. 8. szám, 2019. szeptember

Lapzárta: szeptember 06.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Születésnapi köszöntő

Bandula Sándorné, Ilonka néni 90 éves

Településünk polgára, Bandula Sándorné, Ilonka néni, szeptember 6-án töltötte be 90. életévét.
Születésnapja alkalmából szerető családja körében virágcsokor kíséretében adtuk át az oklevelet, mellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat.
Ilonka néninek 8 gyermeke, 11 unokája, 13 dédunokája és 2 ükunokája van.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata nevében nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk a szép kort megélt Ilonka néninek Márai Sándor soraival.

Ajándék
„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”

Nagy János polgármester

+1 kép

Szociális tűzifa

A Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag- pályázatán Felsőpakony sikeresen pályázott, melyen 2.094.230 Ft-ot sikerült elnyernünk.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2019. (VII.15.) számú határozatával úgy döntött, hogy

  • szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján vállalja, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséből biztosítja a 210.820,-Ft, azaz kettőszáztízezer-nyolcszázhúsz forint önrészt és a jogosultak részére történő szállítási költségeket is,
  • a képviselő-testület elhatározza és kijelenti, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér,
  • felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban szükséges jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket megkösse, okiratokat aláírja, a kiszállításhoz kapcsolódó intézkedéseket megtegye.

A szociális tűzifa támogatás iránti igényeket október 1. napjától 2020. február 15. napjáig lehet benyújtani a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)
A tűzifa kiosztására várhatóan novembertől kerül sor.

Polgármesteri Hivatal

Balassa Jánosné búcsúzik a képviselői munkától

Balassa Jánosné, mindenki Évikéje 2017-ben nyugdíjba vonult sokéves lelkiismerettel végzett munka után, az orvosi rendelől asszisztensként, de továbbra is ellátja teendőit képviselőként a periódusa végéig. Az őszi választáson, mint megtudtuk, nem indul újra. Hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgozott tisztességgel, becsülettel a településért. Emlékeiről és döntése hátteréről kérdezzük.

Végh Béla Antal: - Kedves Évike, mesélnél arról, mikor és hogyan kezdted képviselői munkádat?

Balassa Jánosné, Évike: - Kedves Felsőpakonyiak, kedves barátaim! Azzal kezdeném, hogy megköszönjem a lakosság bizalmát, hogy megosztották velem örömüket, bánatukat, problémáikat és hozzám fordultak segítségért. 1990 óta, önkormányzatunk megalakulásától fogva vagyok Felsőpakony képviselője, immáron 29 éve.

VBA: - Milyen célokat határoztál meg az első időben? Milyen nehézségekkel találkoztál a munkád elején?

Évike: - A kezdeti nehézségek ellenére a legjobb tudásom szerint végeztem munkámat, hol kisebb, hogy nagyobb sikerrel. A szociális bizottság elnöksége a fő tevékenységem. Nagyon jól ismertem mindenkit, hiszen a nővéri munkám által közel kerültem mindenkihez, és az egész életük része voltam. Ismertem gondjaikat, problémáikat, és igyekeztem mindenkin segíteni.

Kezdeti nehézség volt, hogy költségvetésünkben még nagyon kevés pénz jutott mindenre. De mindíg megoldottuk valahogyan.

VBA: - Bizonyára mindenkinek van kevésbé kellemes élménye a munkája során, volt ilyen a képviselői időszakod alatt?

Évike: - Voltak kellemetlen döntéseink is, hisz sok elutasító határozat is született, de sajnos a szabályokat be kell tartani. Ha pénzt nem is tudtunk adni, igyekeztünk segíteni másként. Gyermekeket táboroztattunk ingyen, óvodai és iskolai étkeztetésben részesítettük a rászorulókat, ajándék csomagokat osztottunk, tűzifát szállítottunk a rászoruló családoknak. A rendkívüli élethelyzetbe kerülteknek oldottuk meg a gondjaikat. Felsorolhatatlan az események sokasága: tűzvész, balesetek, halálesetek, tragédiák.

Az önkormányzatunk mindenhol ott volt, és támogatást tudott nyújtani örömteli eseményeknél is, például rendezvények megszervezésénél, iskolai, óvodai és különböző társulatok tevékenységében is.

VBA: - Mit érzel, hogyan változott a képviselő-testület munkája az idők folyamán?

Évike: - Kultúrális-, oktatási- és sport bizottsági tagként is tevékenykedem. Az évek folyamán, egyre többrétű, egyre sokoldalúbb lett a munkánk, volt pár év, ami sajnos nehézségekkel telt, és nem volt semmire sem pénzünk, de hála Istennek kilábaltunk ebből is. Jelenleg nagyon sok pályázatot megnyerünk, aminek köszönhetően a mi kis falunk nagyon szépen épül és szépül.

VBA: - Milyen emlékezetes pillanatok vannak, amikre szívesen emlékszel?

Évike: - Emlékszem, hogy az önálló önkormányzatunk megalakulása előtt derékig érő sárban jártunk, nagyon kevés autó volt még akkor a rossz utak miatt. Nem volt se vezetékes víz, se csatorna, se telefon, se internet, se gáz, és 1990 óta rohamosan fejlődik a mi gyönyörű kis falunk. Csodaszép házak, boltok, szép orvosi rendelők, minden kívánságot kielégítő kultúrház, rendezvényház, óvoda és iskola mindennel ellátva, parkok kicsiknek és nagyoknak. Szép utak, finom ivóvíz, csatornahálózat, gyógyszertár, sportlétesítmények minden korosztálynak, klubok, van kábel tv-nk, internet, szóval minden megvan. Nagyon jól érzem magam, amikor belegondolok, hogy részese lehettem a fejlődésnek, és tehettem azért, hogy mindez megvalósulhasson.

VBA: - Hogyan jellmeznéd a mögötted lévő időszakot, milyen volt képviselőként dolgozni, milyen tapasztalatokat szereztél?

Évike: - Kiváló polgármestereink és jegyzőink voltak, akik szívüket - lelküket beleadták, hogy mindez megvalósulhasson. Képviselő társaim nagyon sokan voltak ez idő alatt, és kivétel nélkül mindenki azon volt, hogy minél többet tehessenek a falu fejlődéséért.

VBA: - Milyen tanácsod, üzeneted van az utánad következő képviselőknek?

Évike: - Kívánok minden utánam következő munkatársamnak, jó munkát, sok sikert, érezzétek jól magatokat ezen a megtisztelő poszton.

Sajnos már nem tudom tovább folytatni ezt a munkát a rossz egészségi állapotom miatt, de azért forduljon bárki bizalommal hozzám, szívesen segítek útbaigazítással, jó tanáccsal. Csak pár dologról szóltam most, de egy vastag könyv megtelne, az elmúlt időszakban történtekről.

VBA: - Kedves Évike! Nagyon köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinke. Tudjuk, hogy nem feladatként kezelted a megbízatásodat, hanem szívügyként. Sokat beszélgettél az itt élőkkel meghallgatva problémáikat és segítettél is azok megoldásában. Köszönjük fáradozásaidat! A Jóisten adjon neked egészséget, erőt, hogy az elövetkező, Felsőpakony gondjaitól már kevésbé terhelt idődben is olyan jó kedélyűként találkozhassunk veled még sokáig, mint amilyennek megismertünk.

VBA

Idősek Világnapja

M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk a Szépkorúakat
2019. október 4-én 3 órára a
Herman Ottó Általános Iskola tornatermébe az
Idősek Világnapja helyi rendezvényére

A műsorban közreműködnek:

- Darumadár Nyugdíjas Egyesület Énekkara,
- Mesevár Napközi Otthonos Óvoda óvodásai
- Herman Ottó Általános Iskola tanulói
- „Járd ki lábam…” felsőpakonyi néptánccsoport
- Tóth Tibor és citerás csapata

Felsőpakony Község Önkormányzata, Vöröskereszt Felsőpakonyi Szervezete

+ logo és pajzs

Óvoda

Újszülöttek

Topa Linda - 08.14.
Fazekas Mira - 08.14.
Kalmár Enikő Petra - 08.16.
Váradi Zita Anna - 09.04.

Iskola

Leng a hinta, forog a mókuskerék…

Tanulóink nagy örömére új kültéri játékokkal gazdagodott az iskolánk udvara. A beruházás összegét, 1.150.000 Ft-ot az Egyenlő Esélyt Közalapítvány biztosította. Köszönetem szeretném kifejezni mindazok számára, akik valamilyen módon támogatták iskolánk alapítványát.
Adakozó és segíteni szándékozó vállalkozók, magánszemélyek és az önkormányzat nélkül ez nem valósulhatott volna meg.

Pataki Rozália

+1 kép

Tanévkezdés az iskolában

A 2019/2020. tanév kezdetére módosult az iskola házirendje a szülő által igazolható napok számára vonatkozóan. Az eddigi 3 nap helyett ezentúl 10 nap távolmaradást igazolhatnak a szülők gyermekük hiányzása esetén. Továbbra is felhasználhatják tanulóink a „macskanapot” szeptember és június hónap kivételével a házirendben rögzített feltételek teljesülése mellett.
A szabályozás szerint ezek a napok csak előre bejelentett időpontokban használhatók fel, utólag vagy tanórai késés igazolására továbbra sem.
A módosított pedagógiai program helyi tantervében új tantárgyként jelenik meg a népi játék heti 1 órában alsó tagozaton az elmúlt tanév sikeres próbaidőszaka után.
Nyári munkálatok
Nyáron 1 millió forint értékben megtörtént a lámpatestek és az elektromos hálózat ellenőrzése és biztonságossá tétele, mely tovább folytatódik a szükséges lámpatestek cseréjével. A régi, elavult armatúrák helyett led lámpatestek kerülnek a mennyezetre. A munkálatok II. üteme a következő költségvetési évben kerül sorra.
Továbbá 2 tantermünkben linóleum padló cseréje valósult meg, egy esetben szülők finanszírozása által.
Köszönjük minden szülő munkáját, felajánlását és segítségét!
Dokumentumainkkal, programjainkkal kapcsolatos információk az iskola honlapján találhatók az iskola.felsopakony.hu weboldalon.

Matisz Zsolt
igazgató

Laura

Mosolyog. Mindig mosolyog rám ez a két, hatalmas, gyönyörű, barna szempár. Akárhol meglát. Az udvaron, az utcán, a padnál. Bárhol. Ilyenkor az ember önkéntelenül is visszamosolyog. Mindenkinek ez kéne. Mindennap. Legalább egyszer, de természetesen minél többször, annál jobb. Hogy valaki csak úgy, önzetlenül rámosolyogjon. S akkor, aznap már biztos, hogy kaptunk valamit. Egy pillanatnyi boldogságot.
Ezért szeretném, ha most mindenki megismerné Laurát, aki képes mosolyogni, iskolába járni, tanulni, illedelmesen köszönni, és még hetente többször edzésre is járni, hogy elérje az álmait, a vágyait. Hogy egy szép napon azok már ne csak álmok legyenek, hanem maga a valóság.

1: Kérlek, pár mondatban mutatkozz be az olvasóknak! ( Nehéz feltenni komolyan ezt a kérdést úgy, ha valaki folyton mosolyog ránk…)
- Trizna Laura vagyok, 11 éves, Felsőpakonyon élek családommal, anyukámmal, apukámmal, nagymamámmal és két báttyámmal. Nagyon szeretem az állatokat. 2,5 éves korom óta ritmikus gimnasztikázom, hetente 4 alkalommal megyek edzeni és évi több alkalommal versenyzem.
2: Mi az a sportág, amiben jeleskedsz már…, hány éve is?
- Most már több mint nyolc éve sportolok, több éve versenyszerűen. Egészen pontosan 5 éves korom óta ritmikus gimnasztikázom. Elég sokszor kell mennem edzésre, ami hetente 4 alkalmat jelent. A versenyzés pedig évi több alkalommal van, tehát egyáltalán nem unatkozom!
3: Hol ismerted meg ezt a sportot? Honnan tudtad egyáltalán, hogy létezik ilyen? Honnan jött ez a szeretet?
- Mind a két testvérem sportol kicsi koruk óta. A mai napig aktívan kenuznak. Anyukám azt szerette volna, hogy próbáljak ki valami nőies sportágat. Elmentünk megnézni különböző sportágakat, és ott a ritmikus sportgimnasztika nekem nagyon megtetszett. Már baba koromban kiderült, hogy az átlagosnál lazábbak az izületeim, ezért picit hajlékonyabb vagyok az átlagnál. Igazából innentől kezdve szinte adott volt, hogy milyen sportot válasszak.
4: Mi a célod, meddig szeretnél eljutni ezen a téren?
- Célom, hogy bejussak a magyar válogatottba. Ezért igyekszem mindent megtenni. Persze, anya ebben sokat segít. (mosoly, mosoly, kuncogás)

5: Van esetleg más sportág is, amit szìvesen kipróbálnál?
- Bármit szívesen kipróbálok. Szoktam járni hobbiból lovagolni és úszni. Nagyon szeretek táncolni is.

Néha sajnálom, hogy egy-egy interjúhoz nem készülnek pillanatképek, amiket ide beraknánk, a sorok közé. Látniuk kellene, kedves olvasók, azt a lelkesedést, azt az energiát, ami ebből a törékeny kislányból árad!
Laura, köszönöm szépen, hogy egy kicsit megismerhettünk téged! Azt kívánom, hogy mindent érj el az életben, amit kitűztél magad elé, de ami talán a legfontosabb: soha ne változz meg!
Mindig mosolyogj!

Kollár Beatrix

+ 3 fotó

Katolikus

Református

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET

Szeptember elsején gyülekezetünkben is tanévnyitó istentiszteletet tartottunk. Az elhangzott alapige mindössze három szóból áll: „Az Isten szeretet” Vizi János lelkipásztor prédikációjában mélyrehatóan kifejtette, hogy Isten, aki maga a szeretet, mindig, mindenütt velünk van, Jézus ezt így ígérte meg: „ …s íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 18,30) Sőt, szeretete bizonyítékául egyszülött Fiát is feláldozta, hogy mi, emberek, el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk. Így velünk lesz az új tanévben is, mindnyájunkkal – tanulókkal, pedagógusokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel.

Ez a mindent felülmúló szeretet kötelez bennünket. Hogy mire, azt érdekesen szemléltette tiszteletes úr. Először egy kristályvázát emelt föl, amely alapanyagának, a kristálynak tisztaságát, ragyogását állította elénk követendő példa gyanánt. Legyünk lelkileg tiszták, ragyogjon ki belőlünk Jézus szeretete, jósága. Majd egy hagymával a könnyeket juttatta eszünkbe, mert lesznek ám nehézségek, szomorú pillanatok is az iskolában. De nincs okunk elcsüggedni, sírni, a próbákat azért küldi Isten, hogy erősítsen minket. Bizony osztálytársunk, kollégánk is állhat próbák alatt. Ne menjünk el mellette szenvtelenül, álljunk meg, töröljük le könnyeit. Erre szólított a harmadik szemléltető, a papírzsebkendő. És végül egy keresztet vett elő, feltéve a kérdést: Mi jut eszünkbe róla? Igen, természetesen Jézus Krisztus és a János 3, 16: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Ebben az Igében minden benne van, ami az ember számára szükséges és jó.

Egy kisfiú története következett ezután, aki az utcán élt, fázva és vacogva épp a kukában keresgélt ennivalót, amikor egy rendőr megsajnálta. Elküldte egy címre azzal, hogy csöngessen be és csak annyit mondjon: János 3, 16. Megtette és bent találta magát a házban. Miután megfürdették, felöltöztették, megetették, ágyba fektették, a gyermek azon tűnődött, mi is lehet az a János 3, 16, a meleg fürdő, a tiszta ruha, a finom étel, a puha ágy? Majd, amikor felébredt, a ház asszonya felolvasta neki a Bibliából az Igét. A kisfiú elfogadta Jézust, Őrá bízta életét.

Igehirdetés után tiszteletes úr beszámolt arról, hogy idén is indul a hitoktatás októbertől az óvodában, az iskolában növekedett a Hit,- és erkölcstan oktatásban résztvevők létszáma. A gyülekezetben pedig hetente kétszer lesz konfirmáció káté előkészítő foglalkozás a 8.osztályosoknak, a 7. osztályosoknak pedig heti egy alkalommal, havonta kétszer a középiskolásoknak tartunk u.n. ifi alkalmat, és vasárnaponként lesz gyermek-istentisztelet két csoportban, a délelőtti istentisztelettel párhuzamosan. Ezután hivatalosan megnyitotta az új tanévet.

Bizalommal, reménnyel teli kezdhetjük az új tanévet, hisz mienk a János 3, 16!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

„Ruha teszi az embert”

A Felsőpakonyi „Járd ki lábam…” néptánccsoport hálásan köszöni Zsirai Évának a felajánlott népviseleti ruhákat, melyekkel támogatta tevékenységünket! KÖSZÖNJÜK ezt a csodálatos ruhakollekciót!

Varró-Vida Nikoletta
intézményvezető

+1 logo

ÁTÉPÍTÉS

2019-januárjában csatlakozott könyvtárunk a KSZR-hez (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer), ami új, modern közösségi tér kialakítását írja elő.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi képviselőtestület által elfogadott költségvetése alapján 2019. október 15-től megkezdődik a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház könyvtár részlegének átépítése. Az elmúlt években az önkormányzat erejéhez mérten folyamatosan karban tartotta, újítgatta az épületet. Külső szigetelést kapott a ház, nyílászárók cseréjét pályázati úton valósították meg és 2016-ban a könyvtár előtere is megújult.
Az átépítés során falak kerülnek lebontásra, hogy megszüntessük a könyvtár zeg-zugos jellegét és egy nyitott nagy tér kialakítására lesz lehetőségünk. Mindemellett fenntartónk benyújtott egy a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázatára egy bútorpályázati anyagot. Sikeres pályázás esetén új könyvtári bútorokkal fogunk tudni modern könyvtárat kialakítani. Családbarát, barátságos, meghitt hangulatú, minél több rendezvény megtartására alkalmas 21. századi elvárásoknak megfelelő közösségi színteret fogunk tudni kialakítani.
A felújítások idejére a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház könyvtár részlege, azaz a könyvkölcsönzési lehetőség megszűnik, az adminisztratív munkákkal a közösségi ház dolgozói átköltöznek a Lagúna Rendezvényházba. Előre láthatólag az átépítési munkálatok 2 hónapot vesznek majd igénybe. Addig is kérjük a lakosság megértését!

Varró-Vida Nikoletta intézményvezető

+1 logó

Utcabál

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház első alkalommal rendezett augusztus 31-én „Nyárbúcsúztató utcabált”. Kétkedve vártuk a napot, hiszen bizonytalanok voltunk, hogy mekkora érdeklődés lesz a rendezvény iránt. Szépen lassan kezdtek szálingózni az emberek, először a gyerekek, majd a felnőttek is. Inárcsról a Jerzsele Family zenekart hívtuk vendégül, hogy egész éjjel húzzák a talapalávalót. Az est folyamán több felsőpakonyi jelezte, hogy nosztalgikus élmény hallgatni ezt a zenekart, mert többüknek ők zenéltek a lakodalmában. Nagyon jó hangulatú este kerekedett, egészen éjjel 02 óráig táncoltak az emberek. A visszajelzések alapján hagyományteremtő rendezvény első alkalmán vehettünk részt augusztus 31-én.

Ehhez a sikerhez sok ember közös munkájára volt szükség: a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház dolgozóira, Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának karbantartó csapatára Papp Zoltán vezetésével, a biztonságunkra és az útzár biztosítására pedig a Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért csapatára.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az áldozatos munkát.

Varró-Vida Nikoletta intézményvezető

+fotók

Civil

OLVASÓI LEVÉL

Kedves Szülők!
Nem szégyellni, kezelni kell!

A fejtetvesség évrőlévre visszatérő jelenség a gyermekközösségekben, elsősorban az általános iskolákban és az óvodákban. Bár a fejtetű jelen ismereteink szerint nem terjeszt fertőző betegséget, vérszívó élősködőként jelenléte rendkívül kellemetlen, és a vakaródzás következtében kialakuló sebek felülfertőződhetnek.
A fejlett higiénés körülmények ellenére előfordulási aránya évek óta változatlan, bizonyítva, hogy a fejtetvesség nem elsősorban a szociális körülmények függvénye. Fennmaradásában szerepet játszik a felismerés, a személyes tapasztalat hiánya és a betegség eltitkolása.
A fejtetvesség nem szégyen, de a fejtetves gyermekek kezelése elsődlegesen a szülő feladata és kötelessége.
A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy a gyerekek feje játék közben egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal átmegy egyik emberről a másikra (pl. sapkacsere, fésű, fotel, széktámla). Otthon pedig az ágyneműn, közös fésűn, törülközőn, a bútorokon vagy a földön is előfordulhat, és onnan kerül át az emberre. A gyermekektől így fertőződhetnek a szülők, a testvérek és egyéb családtagok, akik a fejtetűt még tovább viszik, munkahelyre, baráti körbe.
Az az általános felfogás, amely szerint csak piszkos embereknek lehet fejtetűje, nem igaz, mert a fejtetű a piszkos és tiszta hajban egyaránt megtelepszik. A fejtetű nincs tekintettel korra, nemre, rangra – egyszerűen táplálékot, vért keres. Nem az a szégyen, ha valaki hajában tetveket vagy serkéket találnak, hanem az, ha azt az észlelés után nem kezdik el azonnal irtani. Ugyanis e felelőtlen magatartással (titkolni, nem kezelni) veszélyeztetjük a közösséget, amelyben élünk.
Szeretném ezt megosztani veletek, ez nekünk tényleg bevált.

• Mosd meg a haját samponnal és öblítse le.
• Tegyél kondicionáló hajbalzsamot a hajra, de ezt ne mosd le, mert ettől lesz a nedves haj könnyen fésülhető
• Fésüld ki a hajat egy egyszerű fésűvel.
• Hajoljon a vizsgált személy a kád vagy mosdó fölé.
• Fésüld át a haját hátulról előre egy nagyon sűrű fésűvel (speciális, erre a célra készült un. „tetű-fésű”) úgy, hogy a fésű érje a fejbőrt is.
• Kezdd az egyik fülnél és haladj a másik fül irányába.
• Minden fésülés után forró vízzel öblítsd le a fésűt és figyeld, hogy vannak-e tetvek és serkék a fésűn.
• Én ezt addig csináltam, amíg a balzsam teljesen ki nem jött a hajából a fésülés miatt, és láttam, hogy a serkék kijönnek a balzsam miatt.
• Öblítsd le a kondicionáló hajbalzsamot. Ezután a gyógyszertárban kapható nagyon jó tetűirtó szesszel jól kend be a gyerek fejét és várjál vele 15 percet, amíg kifejti a hatását.
• Ezek után szárítsd meg a haját (nyugi a szesz erős illata elpárolog, így csak a balzsam illatát fogod érezni) és fésüld át a speciális fésűvel, hogy a maradék serke is kijöjjön.
• Célszerű a következő hajmosásnál is hajszesszel bekenni a gyerek fejét, mert ez nem csak az elpusztításban segít, de megelőzésre is alkalmas.
Azért azt elmondanám, hogy ezzel egyidejűleg minden törülközőt, ágyneműt, és amivel érintkezett a gyerek ki kell mosni 60 C fokon. A fésűket a szesszel fertőtlenítettem le.

Egy gyakorlott anya

A Darumadár Nyugdíjas Egyeület augusztusa

A nyár utolsó hónapja, augusztus elseje énekkari próbával és vezetőségi üléssel kezdődött. Névnapot is ünnepeltünk, megköszöntöttük az Annákat. Szombaton, 3-án a Gyáli Nyugdíjas Egyesület meghívott minket is az „Azt a ragyogóját…” című rendezvénysorozatra, melyet Madarász Katalin fellépése tett emlékezetessé.
Csütörtökön, 8-án énekkari próba volt. A nyaralások még tartanak, Berekfürdőről kaptunk egy szép képeslapot a Somogyi-Sultisz-Nyári-Kardos házaspártól. 10-én Tiszaligeten volt egy nyugdíjas találkozó, ahol énekkarunk is fellépett. Szeretettel fogadtak minket, nagy sikerünk volt.
15-én megtartottuk a már hagyományos „Sportos, főzős, evős” rendezvényünket a Sportpályán. Az elmúlt napok tikkasztó hősége enyhült kissé, így a kellemes nyári napsütésben szép számmal össze is jöttünk. Az ebéd elkészítését már hagyományosan a Somogyi, Kardos, Jankó házaspár vállalta. Idén is remekeltek, nagyon köszönjük! A piknik-sütemények sokfélesége is fokozta a jó hangulatot.
Kedves vendégünk volt a Gyáli Diabetikus Klub vezetője, Vörös Józsefné, Erika. Czirjákné Esztike a Vöröskereszt következő programjait ismertette. A ruhabörze minket is érdekelhet, az Idősek Világnapja pláne!
A rendezvény sportos jellege a már ismert lufi-fúvós versennyel kezdődött, három győztesünk Guláné Zsuzsika, Krizsánné Ica és Kombiczki Erzsike volt. Szó esett a túrabot (sétabot) jelentőségéről: egyenletesen mozgatja az izmokat, enyhíti a fáradtságot, együtt vidámabb a hosszú táv megtétele is! A botos séta előtt még bemelegítettünk egy erre összeállított, korunknak megfelelő gyakorlatsorrall is, így rendezvényünk sportos mivoltának eleget téve, megállapítottuk, hogy idén is jól sikerült! Az énekkar még próbára ott maradt, mi pedig hazaindultunk. Jó volt együtt lenni! Szép emlék marad a vidám nyüzsgés, az ebéd jó ízei, a Sportpálya rendezettsége és a környező erdők, bokrok nyarat búcsúztató színei. Ezt a szép délutánt is besoroltuk emlékeink közé, köszönet érte a szervezőknek!
20-án az Államalapítás ünnepén ott voltunk a Petőfi parkban, énekkarunk is szerepelt az ünnepi műsorban, a Kaleidoszkóp Színpad tagjaival és Metzker Pál hegedűművésszel közösen.
22-én vezetőségi ülés volt, egy jól sikerült Ilona-napi köszöntéssel.
29-én , a hónap utolsó összejövetelén az énekkari próba után még elbeszélgettünk gondjainkról, örömeinkről, községünk eseményeiről.

Cseh Rózsa

+ fotók

A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET AUGUSZTUSI BESZÁMOLÓJA

Kánikulás augusztusunk ugyancsak megviselt bennünket, ahogy ontotta a forróságot, de szavunk se lehet itt, Felsőpakonyban, mert a Jóisten védett kis szegletet ajándékozott nekünk Magyarország közepe táján! Szerte az országban és a nagyvilágban katasztrófák sora teszi próbára a természetet és az embereket. Vad áradatok, jéggel, felhőszakadással, orkánokkal érkező frontok dúlják szárazföldön és tengereken az eleddig biztonságosnak hitt életet, mi pedig – mint egy fordított Bermuda háromszögben –, csak a médián keresztül értesülhettünk minderről, Istennek legyen hála!

Jószerével folytattuk 4. Tanösvény elemünk munkálatait. Ecsődi János a tartószerkezetet, jómagam a rá kerülő tábla szövegét és képanyagát rendeztem össze, hogy az egyik oldalon a 25. évét ünneplő Fájdalmas Anya Katolikus Templom, másik oldalán a Mesevár óvoda, a posta, gyógyszertár és az épp most elvesztett takarékszövetkezet története jelenhessen meg. (Hozzátartozik, hogy megkaptuk a Gyömrői Takarékszövetkezet válaszát a beadványunkra, ami semmi jóval nem kecsegtet. Feltettük a Facebookra, hogy aki teheti, megismerhesse és reagáljon rá. Nem voltak sokan.)

10-én délután taggyűlés részesei voltunk, amelynek legfontosabb programja volt az új vezetőség megválasztása négy év letelte után. Sajnos, tagságunk fiatalabbjainak ideje szűkös. A hétköznapok terhe nehéz és sok a vállukon, így nekünk, idősebbeknek kell vállalni a vezetői, szervezői munkát, melyek inkább őket illetnék. Az egyesületek adminisztrációja megsűrűsödött. Lassan jogásznak kell hozzá lennünk, hogy eligazodhassunk benne. („Hála” a civil szférába külső nyomásra befurakodott migrációpárti politikának, amely átszövi eddig békésen építkező világunkat!) Taggyűlésünk döntése nyomán elnök lett: Durkó Éva, társelnök (aki segíti az elnök munkáját): Dr. Kovács Éva, alelnök (aki a pénzügyeket intézi): Révész Gyöngyi. (Szerintem ez a „triumvirátus”kifejezetten jól hangzik!)

Néhány új, eddig is segítő társ csatlakozott körünkbe, akiket nagy örömmel fogadtunk! Mint tudjuk: jó társaságban röpül az idő, és így is lett! Bográcsban főtt marhapörkölt mellett üdítőkkel, süteményekkel vidámkodtunk estig, de egyben megbeszéltük a Falunapra tervezett programunkat is. Hagyományőrző szőlőpréselő – mustgyártó tevékenységünk mellett történelmet is kínálunk: sátrunkban megemlékezünk a Rákóczi Év alkalmából a nagyságos fejedelemről néhány tablón. Megérdemli, hogy tisztelettel gondoljunk rá! Nála tisztább, erkölcsösebb, egyenesebb embert keresve sem találni a magyar-, de a világtörténelemben sem!


13-án felállítottuk a Piac téren a Tanösvény állványát négyen: Ecsődi János, Révész Gyöngyi és nagyfia Fecó, meg jómagam. Segített nekünk Kerekné Kocsis Marika jóvoltából kedves szomszédunk, Varga Pista bácsi, aki kiásta az alapzathoz szükséges gödröket és hálásak vagyunk a térrel szemben lakóknak is, akik vizet biztosítottak a betonozáshoz! Sőt, ígéretet kaptunk Lórántfi úrtól, hogy az elültetett csemetefáinkat is életben tartja, hogy ne vesszen kárba a munkánk. Összességében azt tapasztalom, hogy ténykedésünk során remek, segítőkész lakótársakat ismerhettünk meg, akik látván igyekezetünket, nem csupán jó szemmel nézik, de amiben tudnak, segítenek is bennünket. Megtisztelő, jó érzés!


20-án együtt ünnepeltünk a községgel a Petőfi téren. Meghallgattuk Nagy János polgármester múltba tekintő, de egyben napjainkra aktualizált beszédét, végignéztük Farkas Évi társulatának és a Darumadár Egyesületnek ünnepi műsorát, s megkóstolhattuk az új kenyeret is.

23-án Kovácsné Búzás Évivel elplaníroztuk a Piac tér földkupacait, hogy újabb gödröket ásathassunk Pista bácsival a díszfák ültetéséhez. Szeptember 6-án erre is sort kerítünk.

31-én a Bazilika előtti Balázs János koncerten voltunk együtt Kalas Eszterrel, Koós Eszterrel és Ecsődi Jánossal, ahol csodás vizuális és zenei élményben volt részünk, csak a derekunk meg a lábunk vette rossznéven, hogy nekünk már nem jutott jegy, és állva néztük végig a programot.

A szeptemberünk sűrűnek ígérkezik, nagyon sok munka áll még előttünk. Újult erővel készülünk rá.

Durkó Éva

+ képek

FJE taggyűlésünk a kertünkben - 20190810_184223_001.jpg
Betonozás után: felállítottuk a Tanösvény elemet - 20190813_130612.jpg

Sport

Bográcsfutás

Az idei már a 4. Bográcsfutás volt, melyet Felsőpakonyon rendeztünk.
Sok-sok ismerős arccal, rég látott baráttal találkozhattunk. A rendezvény családiasra sikerült, 21 fő futott a vasút mentén Ócsa felé és vissza. Finom palacsintát ehettek a résztvevők a beérkezésük után, melyet köszönünk a palacsintasütő hölgyeknek!
A befutók szuper, egyedi, kézzel és szívvel készített érmeket kaptak.

Legközelebb október végén, november elején találkozunk a TökJó futáson, mely jótékonysági rendezvény lesz ismét!
Várunk minden futni vágyót szeretettel!

Tóth Gabriella Szamuráj Lélek SE elnöke

+képek

Hátbelső

Hátlap

Tökfesztivál plakát (Nem tudunk belenyúlni)

VÁLASZTÁS

KÖZLEMÉNY

A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választására állított
polgármester és képviselő jelöltek szavazólapi sorrendjének meghatározásáról

A Felsőpakonyi Helyi Választási Bizottság 2019.09.18-án 15.00 órakor megtartott ülésén rögzítette a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.10.13. napjára kitűzött választásán állított jelöltek sorrendjét.

A HVB által nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje:

1. Nagy János - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltje
2. Papp Norbert - független jelölt

A HVB által nyilvántartásba vett önkormányzati képviselő-jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje:

1. Bagoly Richárd - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltje
2. Tamás Ákos - független jelölt
3. Oláh István - független jelölt
4. Dr. Somló Pál - független jelölt
5. Czeczidlovszky Hervatin Gábor - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltje
6. Horváth Gergely - független jelölt
7. Papp Norbert - független jelölt
8. Ujj Sándor - független jelölt
9. Gálné Czető Éva Ildikó - független jelölt
10. Balassa Éva - független jelölt
11. Oláh Istvánné - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltje
12. Győriné Vajda Zsuzsa - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltje
13. Náfrádiné Tóth Anita - független jelölt

Felsőpakony, 2019. szeptember 18.

dr. Göndör-Kökény Katalin
HVI vezető

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Felsőpakony

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 28-ai ülésén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 23. §-a alapján 105/2019. (VIII. 28.) számú határozatával megválasztotta a Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjait, póttagjait.

A HVB tagjai:
Matisz Zsolt - HVB elnök
Varró-Vida Nikoletta - HVB elnökhelyettes
Czirják Józsefné - HVB tag
Konkoly Miklósné - HVB póttag
Fitos Ferencné - HVB póttag

HVB székhelye, elérhetőségei:
cím: 2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 9.
telefonszám: 06 29 317 131
e-mail cím: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Papp Norbert

fél oldalas képformátum, nem tudunk javítani benne

Nagy János

Fejlesszük együtt tovább Felsőpakonyt!

Tisztelt Felsőpakonyi Választópolgárok!

Településünk jelenlegi polgármestereként köszönöm az elmúlt 17 év bizalmát, amelyet képviselőként, 2014-től pedig polgármesterként kaptam Önöktől. Született Felsőpakonyiként, mint mindig, az elmúlt öt évben is szívügyemnek tekintettem a település múltját, jelenét és jövőjét. Nagyszüleim és szüleim is Felsőpakonyon éltek, élnek. Feleségem a Mesevár Óvoda pedagógiai asszisztense, két, már felnőtt korú gyermekünk van. A Polgárőr Egylet alapító tagja, a Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület elnöke vagyok.

Szavazzon a fejlődésre! – volt a program fő mondanivalója 2014-ben
,,Felsőpakony az egyik legsikeresebben pályázó település a megyében!” – nyilatkozta Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének Elnöke.
Mit jelent ez számokban?
Öt év alatt több, mint 1 milliárd forint pályázati támogatást sikerült elnyerni fejlesztésekre, felújításokra, melyhez az önerőt 271 millió Ft értékben saját forrásból tudtuk biztosítani.

Jelentősebb beruházásaink:
- valamennyi középületünk (óvoda, orvosi rendelő, művelődési ház, polgármesteri hivatal, honvédségi bázis portaépülete) külső felújítása - 100 millió Ft
- orvosi rendelő belső átépítése - 25 millió Ft
- új orvosi rendelő építése - 58 millió Ft
- tornaterem külső - , belső felújítása, tetőcseréje, napelemek létesítése - 91 millió Ft
- Vasút utcai lakóterület víz - és csatorna rendszerének kiépítése saját forrásból - 80 millió Ft
- óvoda gépészeti felújítása (vizes blokkok és konyha) - 55 millió Ft
- sportpálya területén korszerű reflektorok telepítése, automata öntözőrendszer, öltöző felújítása - 27 millió Ft
- játszótér felújítása, szabadtéri kondipark kialakítása - 15 millió Ft
- Vasút utcai lakóterületen az utak mart aszfaltos borítása - 5 millió Ft.

Folyamatban lévő fejlesztéseink, terveink:
- II. számú Ipari Park (volt honvédségi bázis) infrastrukturális fejlesztése (teljes közüzemi hálózat kiépítése) - 312 millió Ft
- bölcsőde építése (a játszótérrel szemben) - 290 millió Ft
- kerékpárút kiépítése a bekötő út mentén, az ipari parkig - 188 millió Ft
- Lagúna rendezvényház szigetelése, tetőcseréje (Magyar Falu Program) - 16 millió Ft
- pályázunk továbbá járdaépítésre, az óvoda bővítésére (7. csoportszoba létrehozása), óvoda udvar fejlesztésére
- a következő évek legnagyobb feladata az új sportcsarnokunk megépítése (a Nemzeti Tanuszoda és Tornaterem építési program harmadik ütemében jóváhagyták a felsőpakonyi igényt)!
- belterületi utak aszfaltozása, vízelvezető árkok kiépítése

Fejlesszük együtt tovább Felsőpakonyt!

Fenti sikereink megerősítenek abban, hogy Felsőpakony jó úton jár. Ha Önök is így látják, kérem, szavazatukkal támogassanak minket!

Kossuth Lajos: ,,A múlt a jövendőnek tükre.”
Ne feledjék, a választásokon Felsőpakony jövője is a tét!
Úgy gondolom, az öt év eredményei bebizonyították: együtt, összefogva, jó úton járunk!
Bízom benne, október 13-án a választási ívek kitöltésekor Önök is azt jelzik:
Felsőpakony jó úton jár!
S akkor ezen az úton együtt mehetünk tovább!
Hiszem, hogy békességben, egyetértésben, mindenki megelégedésére tudunk majd dolgozni a következő öt évben is.
Fejlesszük együtt tovább Felsőpakonyt!

+ 1 kép

KÉPVISELŐJELÖLTEK

Oláh István

Oláh István vagyok, 37 éve élek Felsőpakonyon.
Tősgyökeres felsőpakonyi lakosként ismerem a falu minden kis helyét-zugát.
Céljaim közé tartoznak az alábbi teendők:
További támogatásra szorul a közbiztonság, különösen az esti órákban, ezért kellene több térfigyelő kamera, illetve a Polgárörség támogatása (aminek én is tagja vagyok a legelső Polgárőrség megalakulása óta), hogy még sikeresebbek legyenek (most is sokat tesznek ezekért) A közlekedés is hiányos, mivel a vonatmenetrend is csak tájékoztató jellegű, kimaradnak járatok, nyáron zsúfoltság van a vonatokon, ez mellé meg kellene reformálni a helyi buszforgalmat, hogy a a felsőpakonyi lakosok minden gond nélkül be tudjanak jutni a munkahekyükre, a városba, iskolába stb. Felsőpakony tisztaságának és a parkoknak a fenntartása is célkitűzés továbbra is (szeméthegyeket felszámolni), valamint az utak állapotáról, a parkolásról is, hiszen magam is autós vagyok és ezekkel a problémákkal küszködöm.
Állatbarátként a kutyás és nem kutyás emberek (pl. kutyafuttató, kutya játszótér) örökös együttélési problémáit megszüntetni.
Azt gondolom, hatékonyan tudom Felsőpakony lakóit képviselni, hiszen magam is itt élek, és napi szinten érzékelem a problémákat. Az igazi fejlődés ott valósul meg, ahol a képviselet helyi érdekeknek van alávetve széles körű társadalmi kontrollal.
Ha egyetértenek velem, kérem a segítségüket és a közreműködésüket az érdekünk érvényesítésében, ha változást szeretne és azt, hogy valaki Önt képviselje, szavazzon rám és támogasson!

Tamás Ákos

A cselekvések embere vagyok, nem az ígérgetéseké!

Tamás Ákos vagyok, Felsőpakony független képviselőjelöltje.

Köszönöm, hogy sokan aláírásukkal támogattak, így képviselőjelöltté válhattam szülőfalumban. Köztudott rólam, hogy a cselekvésben hiszek, tőlem távol áll az ígérgetés. Kitűzöm a célokat és a megoldásokat keresem, nem a kifogásokat. Ha szavazatukkal is támogatnak október 13-án, az alábbi közös céljaink megvalósításán fogok dolgozni:

Közbiztonság – Környezetvédelem – Családbarát falu:

A járművek rendszámát rögzíteni képes, éjjel-nappal látó kamerával szereljük föl Felsőpakony összes bevezető útját, beleértve a földutakat is! A főút kivételével az összes bevezetőutat sorompóval lezárjuk, hogy csak a gyalogosok és a kerékpárosok tudják használni.

A főúton három helyen – a falu bejáratánál, az óvodához és az iskolához vezető utak kereszteződésében - forgalomlassító járdaszigeteket építtetünk.

Munkaerő átcsoportosítással két erdőőrt alkalmazunk az illegális szemétlerakás megakadályozására.

Valódi védőerdősáv telepítése az M5 autópálya és falunk közé, és az erdők újratelepíttetése falunk köré.

A falunkban élők számára zöldhulladék lerakót létesítünk.

Felújítjuk a játszóteret és pelenkázós mosdót építtetünk.

Létrehozzuk a Pakonyi Családok Parkját, amelyben minden család számára ültetünk egy fát, és ahol lehetőség lesz szabadtéri családi programokra, piknikezésre.

Bízom benne, hogy a Felsőpakonyi Polgárőrség újjászervezése során végzett munkám tükrözi, hogy valóban a tettek embere vagyok és a célhoz vezető megoldásokat keresem!

- nincs sem fotó, sem logó

Papp Norbert

Tisztelt felsőpakonyi polgárok!
45 éves, négygyermekes családapa vagyok. 14 éve élek Felsőpakonyon. A helyi iskolában dolgozom pedagógusként. Diplomáimat a PPKE-n, ELTE-n és a BME-n szereztem. Tanultam a TE-n és jelenleg is tanulok az egri EK Egyetemen. Végzettségeim: gyógypedagógus, közoktatási vezető, hittanár. Korábban a Bp. VIII. ker. Önk. Eü., később a Pest Megyei Önk. Okt. és Sport Bizottságának voltam tagja. A Polgárőr Egyesület alapító- és ma is aktív, a Nagycsaládosok Egyesületének alapító- és elnökségi tagja vagyok. Részt veszek a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület és a katolikus Egyháztanács munkájában is. Íjászatot tartok, nyári táborokat szervezek. Írtam pályázatokat, szerveztem rendezvényeket. 2014-ben helyi képviselő lettem, a Településfejl., Kult., Okt. és Sportbizottságot elnökként vezetem, a Szoc. bizottságban tagként veszek részt.
Összefogással lakóhelyünkből otthont, községünkből közösséget építhetünk!
Kérem, szavazzanak rám polgármester- és képviselőjelöltként is!
További részleteket a szórólapomon, ill. a közösségi oldalamon találnak.
Tisztelettel állok szolgálatukra: Papp Norbert önk. képviselő (06702890489)

+1 kép és 1 logo

Gálné Czető Éva

Gálné Czető Éva, független önkormányzati képviselőjelölt
Kedves Ismerőseim és leendő Ismerőseim! Harminckét éve védőnőként kerültem Felsőpakonyra. Férjemmel élünk itt, felnőtt lányaink már „kirepültek”. Második generációs védőnőként a mostani családok édesanyái és édesapái annak idején az én csecsemőim voltak. Felemelő érzés, hogy eddigi életüket születésüktől kezdve végig követhettem. Öt éve az Önök bizalmából Képviselő lettem, a kapott bizalmat igyekeztem megszolgálni az elmúlt ciklusban. A Szociális Bizottság tagjaként elsősorban az önkormányzati teendők „emberi” oldalát igyekszem megfogni. Hiszem és vallom, hogy a gazdasági és pénzügyi vonal mellett, - mely megfelelően reprezentált többi képviselőtársam által – a humánumra, mint értékre is figyelmet kell fordítanunk. Mindennapi szakmai munkám mellett szociális, családtámogató szemszögből segítem elő Önkormányzatunk működését. „Láthatatlan köpenyemben” a hátrányos helyzetű családok támogatása és a fiatal, felnövekvő generáció egészséges, tudatos életre való ösztönzése a célom. Mottóm: „Az ember az igazi érték!” Számítok támogatásukra október 13-án. Köszönettel: Gálné Czető Éva, független képviselőjelölt.

+1 kép

Győriné Vajda Zsuzsa

Győriné Vajda Zsuzsa, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje
Kedves Pakonyiak! Győriné Vajda Zsuzsa vagyok. Születésem óta Felsőpakonyon élek, családommal már több generáció óta kötődünk a településhez. Itt jártam óvodába, iskolába és az első munkahelyem is a helyi Általános Iskolában volt. Főiskolai tanulmányaimat közgazdász alapszakon, közszolgálati szakirányon végeztem. Jelenleg egy magyar közösségi bankban dolgozom, fiókvezetői pozícióban. 2014-ben Nagy János jelenlegi polgármester felkérésére vállaltam a képviselői jelöltséget. Akkor Önök bizalmat szavaztak nekem, így öt éve önkormányzati képviselőként, egyben a Pénzügyi Bizottság elnökeként végezhetem a rám bízott feladatot. Hálás vagyok ezért a bizalomért és büszkeséggel tölt el az elmúlt öt évben végzett közös munka. Úgy vélem, képviselőtársaimmal együtt sikerült olyan felelős és szakmai döntéseket hoznunk, amelyek eredményeképpen településünk ugrásszerű fejlődésen ment keresztül. Kiemelve az elnyert pályázatokat, sikerként említem még a kezdeményezésemre létrehozott Civil Alapot, amely önkormányzati rendeletben biztosítja civil szervezeteink támogatását. Szerencsések vagyunk, mert településünkön számíthatunk a civil szervezetek, illetve a lakosok önkéntes munkájára is. A Civil Alappal az Ő munkájukat támogathatjuk. „Közösen a közösségért” elv mentén szeretném folytatni a munkát. Köszönöm, ha szavazatukkal ismét megtisztelnek és támogatnak ebben.

+1 kép

Czeczidlovszky H. Gábor

Tisztelt Felsőpakonyiak!
Czeczidlovszky H. Gábor vagyok, tizenhét éve élek családommal Felsőpakonyon. Ez a közel két évtized bőségesen adott lehetőséget arra, hogy megismerjem településünk életét, az itt élők gondjait, problémáit. Átfogó képem van a helyi közéletről, hiszen 2010-től az önök bizalmának köszönhetően önkormányzati képviselő vagyok, sőt, az elmúlt öt évben alpolgármesterként szolgálom a települést.
A sportban szerzett tapasztalatom révén húsz éve segítem sportegyesületünk működését, ahol jelenleg is elnökhelyettes vagyok.
Számomra az elkövetkező öt évben stratégiai kérdés az ifjúság helyzetbe hozása, többek között a családalapítás, az otthonteremtés és a vállalkozások támogatása. Mindannyiunk érdeke, hogy Felsőpakony számíthasson az itt felnövő nemzedékre.
Ezért ismét arra kérem Önöket, támogassanak szavazataikkal, tiszteljenek meg bizalmukkal, hogy közös értékeinket továbbra is képviselhessem az önkormányzatban.

+1 kép

Oláh Istvánné, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje

Kedves Lakótársaim! Oláh Istvánné vagyok, negyvenhét éve élek Felsőpakonyon. Három felnőtt gyermekem és egy unokám van. 2004-ben alapító tagja voltam a legelsőként megalakult polgárőr egyletnek és aktív részese vagyok a jelenleg működő szervezetnek is. A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezetének vezetőségi tagja vagyok, immár tizenöt éve.
A Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesületét négy éve alapítottam meg a helyi Önkormányzat segítségével, melynek elnöke vagyok. Az Önkormányzat Szociális Bizottságát – mint külsős tag – öt éve segítem.
Fent említett önkéntes munkásságom által jó rálátásom van a községünk lakóit érintő problémákra. Úgy érzem, képviselőként még hatékonyabban tudnám segíteni az itt élő embereket. Ezért kérem 2019. október 13-án a nevem mellett található karikába rajzoljon egy X-et.
Bizalmát és támogatását előre is köszönöm.

+1 kép

Bagoly Richárd, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje

Kedves Pakonyiak!
Bagoly Richárd vagyok, négy éves korom óta Felsőpakonyon élek. Itt jártam óvodába, általános iskolába és itt is alapítottam családot. Gyermekkorom óta kiveszem a részem a közösségi munkából. Több önkormányzati és iskolai esemény aktív résztvevője lehettem, mint a Falunap kisbírója vagy a Juniális műsorvezetője. Akik ismernek, tudják, hogy ezt mindig nagy lelkesedéssel tettem, és a mai napig is szívesen teszem. Képviselőként szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy településünk kulturális élete még gazdagabbá váljon. Úgy gondolom, plusz energiát adhatnék a már megkezdett és a jövőbeni fejlesztésekhez is.
Célom, hogy a fiatalság minőségi időtöltést találjon, ezért szeretnék egy olyan közösségi teret létrehozni, amely a fejlődésüket és szórakozásukat egyaránt szolgálja.
Örülnék, ha megtisztelnének bizalmukkal, és szavazatukkal támogatnának, hogy képviselőként dolgozhassak Felsőpakony jövőjéért.

+1 kép

Horváth Gergely, független önkormányzati képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok! Az Önök jóvoltából 2010. óta dolgozhatok tősgyökeres pakonyiként szeretett településünk fejlődéséért. Ezen munkámat az előző ciklusban a település független alpolgármestereként, a mostani ciklusban pedig képviselőként végeztem. Első diplomámat a Budapesti Műszaki Főiskola gazdasági karán szereztem. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem okleveles közgazdász képzésének végzős hallgatója vagyok. Civil foglalkozásomat a hazai közüzemi szektorban űzöm, üzleti intelligenciával foglalkozom egy nemzetközi vállalat középvezetőjeként.
Képzettségemet tekintve a pénzügyi, gazdasági ügyek állnak hozzám közelebb. A Pénzügyi Bizottság tagjaként a település gazdasági stabilitása, a kiszámítható növekedési stratégia megalkotása és az átláthatóság jelenti számomra a prioritást. Felsőpakony további fejlesztéséhez felelősen kell felhasználnunk a rendelkezésre álló saját - és pályázati forrásainkat. Az elmúlt években számos beruházást sikerült közösen, Önökkel vállvetve megvalósítanunk. De még korántsem értünk a végére. További infrastrukturális fejlesztések várnak ránk. Településünk stabil pénzügyi lábakon áll, minden adott tehát ahhoz, hogy képviselőtársaimmal folytatni tudjuk a megkezdett munkát. Tisztelettel megköszönöm, ha október 13-án bizalmat szavaznak nekem ehhez a munkához. Üdvözlettel: Horváth Gergely, független képviselőjelölt.

+1 kép

Ujj Sándor

Tisztelt Felsőpakonyi Választók!

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam és céljaimat megismertessem Önökkel.
22 évvel ezelőtt költöztünk családommal Budapestről Felsőpakonyra. 32 éve dolgozom az ország egyik legnagyobb társaságánál, ahol már hosszú évek óta dolgozói érdekvédelemmel foglalkozom. 2006 óta, háromszor újraválasztva közel 11 ezer dolgozó támogatását elnyerve a Központi Munkavédelmi Bizottság elnöki tisztségét látom el. Szakértői tagja vagyok a Pénzügyminisztérium „Országos Munkavédelmi Bizottságnak”, ahol a munkavállalói érdekeket képviselem. Céljaim közt fontosnak tartom, hogy a jól működő nyugdíjasklubot továbbra is kiemelten kezelje az Önkormányzat. Továbbra is ki kell használni a pályázati lehetőségeket. Alternatív közlekedés megteremtése a vonat helyett, kapcsolat a BKK járataival.
Illegális szemétlerakások megszüntetése. Az elmúlt hónapokban Magyarország egyik legnagyobb mennyiségű veszélyes műanyag hulladék lerakata létesült településünkön. Bízom benne, hogy mindenki szeme előtt a lakosság biztonsága és a környezet védelme állt. Megválasztásom esetén azon leszek, hogy szakmai tudásomat tapasztalataimat hasznosítva az itt élő emberek biztonságára, jólétére fordítsam!
Támogatásukat előre is köszönöm!

Tisztelettel:
Ujj Sándor
Képviselőjelölt

+1 fotó

2019_08_szept.txt · Utolsó módosítás: 2019/09/20 20:13 szerkesztette: kadar.rozalia